HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A negyvennapos böjt     A Nagyböjt szokását – Szent Jeromos és Szent Leó alapján –, apostoli eredetűnek tartják. Nincs azonban adat arra, hogy az első századokban létezett volna ilyen hosszú böjti idő. Valójában egyetlen hétig tarthatott a böjt, melyet hétfőn kezdtek, ami a farizeusok (Jézus elleni)…

Szólj hozzá!

     Szent János apostol első levelében ez áll: „Gyermekeim, itt az utolsó óra. Hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus. Most sok Antikrisztus támadt, aki tagadja az Atyát és a Fiút.” (1Jn 2,18-22)Ugyanebben a levélben az evangélista még egyszer óv az antikrisztusi lélek kísértésétől: „Szeretteim,…

Szólj hozzá!

Kinek higgyünk?     Álságos kérdés az: hogy melyek az „igazi jelenések”, és ki hivatott ezt egyértelműen eldönteni? „Uram, kihez mennénk?” (Jn 6,68), mint a kétezer éves Egyházadhoz? Igaznak tehát azt tekinthetjük, amelyet az Egyház megvizsgált és az Evangélium tanításával ellentétesnek nem…

Szólj hozzá!

Az abortusz sátáni világa     1968-ban alapító tagja lett a National Abortion Rights Action League (Abortuszjogok Országos Akciócsoportja) a "NARAL"-nak. 1970-ben, New Yorkban kinevezték ennek a világ legnagyobb abortuszklinikájának az igazgatójává, ahol a saját bevallása szerint évente mintegy 75…

Szólj hozzá!

A lelki hullámverésben      Radikális lelki fordulata 1285 tájára tehető, amikor mélyen eltökélte, hogy többé még kis dolgokban sem akar az álságos külsőségek szerint élni ‒ mert ezáltal ‒ „tudomást sem veszünk a bűn nyugtalanító létezéséről.” „Ahogy a bűnbánat útján haladtam – írja ‒, tizennyolc…

Szólj hozzá!

011) https://youtu.be/SF8tdlNSjFc

Szólj hozzá!

Az idők jelei, elsősorban bensőségesebb hitéletre kell, hogy késztessenek!     Blogom olvasói közül sokakban felmerült a kérdés, hogy miért írok én ennyit „az idők jeleiről"?    Az utóbbi évtizedekben feltűnő mértékben megsokasodtak a „végidőkről", az „idők végéről", a „nagy figyelmeztetésről"…

Szólj hozzá!

A bűn nem marad magában!     1945-ben, egy egyetemi bálon, Bernard megismert egy varázslatos, ártatlan, tizenhét éves lányt, Ruth-ot. Első látásra egymásba szerettek. Egyre több időt töltöttek együtt, már az esküvőjüket tervezték. De ekkor megzavarta a szerelmeseket, hogy Ruth teherbe esett. Nem…

Szólj hozzá!

Felismerés és megítéltetés     1285-ben, 37 éves korában úgy döntött, hogy szemléletbeli és értékrendi változtatást vezet be családja életébe. Elhatározta, hogy mindennapi életüket a hitélet szempontjából céltudatosabbá formálja. Ennek megvalósulását a vita-alkalmak kerülésében, a közös imákban, a…

Szólj hozzá!

     Angyalok, vagyis az embernél tökéletesebb szellemi valók léteznek, anyagi testük nincs, de a látszatért magukra ölthetik! Az angyalok személyes, halhatatlan és tisztán szellemi teremtmények, akiknek (az emberét messze felülmúló, de Isten által behatárolt) tisztánlátásuk, magas értelmük és…

Szólj hozzá!

Lehet-e váratlan az, ami kétezer éve várható?      Vajon feltűnnek-e már azok a jelek, melyek az emberiség, a Föld egészére kiható változást jelezhetnek, melyek végre világméretű ébredést válthatnak ki?    A végidők jeleként értelmezhetjük-e pl. a Csernobil-i katasztrófát, mely szintén egy…

Szólj hozzá!

A felvilágosodás gyümölcsei      Bernard Nathanson 1926-ban született az Amerikai Egyesült Államokban.Apja, az orvostudományok doktora, zsidó emigránsok gyermeke volt, aki még egyetemista éveiben elfordult az ortodox zsidóság hagyományaitól. Nem hitt Istenben, csak valamilyen „felsőbb erőben”. Az…

Szólj hozzá!

Mi végett élünk?     Angéla megtérése előtti életéről szinte semmilyen megbízható konkrét adat nincs, az viszont tartja magát, hogy elegáns és pompakedvelő volt, melyre se pénzt, se időt nem sajnált. Életrajzírói is nagyvilági- és különösen szép nőként ábrázolják őt. Saját maga erről, a következőket…

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért, a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel! 2020. januártól kezdődően minden pénteken,                        így holnap is  15.00 - 16.45-ig. Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert! Az altemplom befogadóképessége kb. 80…

Szólj hozzá!

Ha ez igaz, akkor végidő-próféciának megdöbbentően pontos!     A Sinai hegyen élő Szent Nílusnak (+430), aki Aranyszájú Szent János barátja volt, korunkról a következő próféciát mondta:    “A 20. század közepe táján, amikor az Antikrisztus eljövetele már közel van, az emberek értelme a testi…

Szólj hozzá!

A nagy hazatérés     A Biblia tévedhetetlen értelmezésével és a tanítással Krisztus bízta meg az Egyházat az apostoli folytonosság révén: "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). Vagyis, egyedül a hagyományon belül lehet Isten igéjét helyesen értelmezni és a mindennapi életben alkalmazni. Az…

Szólj hozzá!

Nyomtalan gyermekkor      A Spoleto melletti Foligno eredeti neve Fulginiae, melyet valószínűleg az umbriaiak alapítottak a Krisztus előtti VIII. században.     Szent Angéla 1248-ban született Folignóban egy jómódú nemesi családban. Gyermekkoráról semmit nem tudni, annyi azonban fennmaradt, hogy…

Szólj hozzá!

Hamvazószerda      E nappal véget ért a Vízkereszttől tartó időszak, a Farsang és elkezdődött a Húsvétig tartó idő, a 40 napos Nagyböjt. Ennek első napja a Hamvazószerda, mely mindig február 4. és március 10. közé esik, változó napokra.Nevének eredete, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut…

Szólj hozzá!

Mitől “végidős” a végidő?      A 20. században, több keresztényt gyilkoltak meg a világon, mint a megelőző 19 évszázadban összesen! Az emberi történelem egyik leggyötrelmesebb századának drámai és véres eseményei után, amelyek Krisztus földi Helytartója elleni merényletben érték el…

Szólj hozzá!

"Legyetek mindnyájan egy"      A Katolikus Egyházba vezető útjának kezdetét az 1987-ben katolizált, elismert protestáns teológussal, Scott Hahnnal való találkozása jelentette. (Lásd e sorozatban 52-84-ig!)     Egy délután hazafelé menet ‒ szokása ellenére ‒, vett egy példányt a Cleveland Plain…

Szólj hozzá!

Bevezető     Kedves Olvasóim visszajelzéseiből tudom, hogy szívesen olvassák a szentek életét feldolgozó posztjaimat. Nos, el kell árulnom, hogy jelentős kutatómunka szükséges egy-egy ilyen sikerhez! Nem elég az internetről letölteni valamely életrajzot, mert ezek csupán a főbb adatokat és…

Szólj hozzá!

     A Szűzanya arra biztat, hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívására, ajánlja fel önmagát és szeretteit Szeplőtelen Szívének. Imádkozzák a rózsafüzért és fogadják szívükbe az Isten és emberszeretet tüzét, működjenek együtt lélekmentő anyai…

Szólj hozzá!

Február 25. - A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja "Tanulmányaim és megfigyeléseim alapján tudtam, hogy a marxizmus olyan világnézeti, ideológiai irányzat, mely eszmeileg céltudatosan is ateista, gyakorlati módszereiben vallás- és egyházromboló, uralmának a világra való…

Szólj hozzá!

Van akiknek már „utolsó” a jel, van akiknek még nem az      Erich Fromm filozófus és pszichológus írja: „A technokrata fasizmusnak (érzelem-nélküli, hideg, szórakozás keresésnek) szükségszerűen katasztrófához kell vezetnie. A dehumanizált ember olyan őrültté válik, hogy hosszú távon képtelen lesz…

Szólj hozzá!

Egy mérnökember, aki a hitelveken is elgondolkozott     Marcus Grodi egy amerikai evangélikus családban nőtt fel, s már ifjúságától kezdve igyekezett az életében Isten akaratát keresni. Műszaki tanulmányai befejeztével mérnökként dolgozott, de egyre növekedett benne a vágy, hogy teljesen Isten…

Szólj hozzá!

     Az Istennel szembeszegült (bukott) főangyalt; sátánnak, a társait ördögöknek vagy démonoknak nevezzük. Bár Istennek nem „riválisai”, ám amíg tehetik, pokolian ellenségesek a teremtéssel, különösen az emberrel szemben! „A világban található rossz, a társadalmi rendellenességek, (...) nemcsak az…

Szólj hozzá!

     Grignon Szent Lajos írja: Kérve kérlek benneteket azzal a szeretettel, melyet Jézusban és Máriában irántatok érzek, ne elégedjetek meg azzal, hogy a Boldogságos Szűz kis füzérét elmondjátok, hanem imádkozzátok el naponta az olvasót, sőt az egész 15 tizedes rózsafüzért, ha időtök van rá.…

Szólj hozzá!

A végidők titkai      Sokszor gondolták már az elmúlt két évezredben, hogy elérkeztek az utolsó idők, azonban ennek egyik lényeges feltétele csak a 20. században teljesült. Nevezetesen, hogy a Kr. u 70-től kezdve a világ minden tájára szétszórt zsidókat – ím –, újra össze engedi gyűlni az Úr…

Szólj hozzá!

     Alexis Carrel életében az Istennek való teljes odaszenteltség a legvilágosabban a mindennapi kitartó imában, a rendszeres gyónásban, a szentmisén való gyakori részvételben és felebarátai áldozatos szolgálatában nyilvánult meg. Tudatosan készült a halála pillanatában bekövetkező Istennel való…

Szólj hozzá!

     Minden embert édesanyaként szeretek, ám keserűség szívemnek, ha nevemben a vallások egyenlőségét hirdetik. Mondhatnék-e ilyet, amikor Jézuson kívül nincs üdvösség senki másban, mert más vallás létezik, de Üdvözítőként csak egyedül isteni Fiam adatott az embereknek az ég alatt! Az Atya egyedül…

Szólj hozzá!

Ó Mária, Isten Szentséges Anyja könyörögj érettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

Szólj hozzá!

     A hit által megvilágosított lélek egészen másképp ítéli meg a dolgokat, mint azok, akik csak az érzékeiken keresztül értékelnek mindent. Ez utóbbiaknak sejtelmük sincs a magukban hordozott felmérhetetlen kincsről! (ÉHÖ 9. o.)

Szólj hozzá!

Kell-e még ennél több jel?      És íme az Isteni Szeretet elküldte Anyját, hogy a bűn pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, hogy győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot. 1830-ban, a Csodásérem megjelenésével elkezdődött a…

Szólj hozzá!

     A második világháború idején megpróbálta enyhíteni a háborús szenvedéseket. 1942-ben már ezt írta naplójába: „Hiszek az Isten létezésében, a lélek halhatatlanságában, a kinyilatkoztatásban és a Katolikus Egyház tanításában, a szeretetről és az áldozatról szóló csodálatos tanában, mely a…

Szólj hozzá!

     A természetfeletti létre teremtett ember szinte ellenállás nélkül hagyja magát elmerülni korunk zajos világának káprázatában – észre sem véve –, hogy közben elveszíti élő kapcsolatát Istennel, az Élet forrásával. A hitbeli gyengülésnek, mely a világ végzetes eltévelyedésének oka az, hogy egyre…

Szólj hozzá!

010) https://youtu.be/1CpnNpZ_4-M  

Szólj hozzá!

Cortonai Szent Margit (1247–1297) a 13. századi Itália legkalandosabb életű női szentje volt, talán ezért maradt fenn épp róla a legfordulatosabb életírás, ferences gyóntatója Fra Giunta Bevegnati tollából. Fiatal éveiből tíz évet súlyos bűnben élt, és a hirtelen halál vészterhes lehetősége…

Szólj hozzá!

     Carrel meg volt győződve arról, hogy a jelenlegi civilizáció elveszítette a lelki értékeket, s ezért nem képes boldogabb társadalmat kiépíteni. Hogy az emberiség megmeneküljön az önpusztítástól, meg kell nyílnia annak a "Lénynek, mely mindennek a forrása, melyet a keresztény misztikusok úgy…

Szólj hozzá!

     Elszomorít, ha bárki azzal kérkedik, hogy szóltam hozzá! Holott – jó esetben – csak benső monológjait véli „üzenetnek” és ahelyett, hogy a jóra való indítását maga teljesítené, égi szózatként hirdeti azt másoknak! (Az Istenanya követése 425.)

Szólj hozzá!

Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön? (Lk 18,8)      Az ateizmus szerint Isten nem létezik, ez azonban nem újdonság. Már a Zsoltárok 14,1 említést tesz róla: „Így szól szívében az esztelen: nincs Isten!”     A statisztikák szerint az emberiség 10%-a vallja magát ateistának (?).…

Szólj hozzá!

Kétezer éve a végidőket éljük? 3      A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1Tim 4,1; 2Tessz 2,3-4), és teljes hatalmával fog a lelkekben pusztítani. Bizonyosra vehető, hogyha vannak üdvtörténeti korszakok, akkor az…

Szólj hozzá!

        Carrel diadalmasan visszatért Franciaországba, mely egykor nem ismerte el őt. Érdeklődése továbbra is munkájára összpontosult, de emellett többször visszatért a kegyhelyre. Imádkozni járt oda, és hálát adni a hit ajándékáért, de tudósként is, hogy tovább vizsgálja a csodás gyógyulások…

Szólj hozzá!

Kétezer év óta, folyamatosan végidőket élünk? 2       Az első ezredforduló közeledtével a “jelek” megint mindenben tökéletesen igazolták az “időket”. Aztán véget ért az a középkor, melyet a "felvilágosodás" kora már következetesen sötétnek nevezett, holott soha nem köszöntött az emberiségre akkora…

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért, a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel! 2020. januártól kezdődően minden pénteken,                        így holnap is  15.00 - 16.45-ig. Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert! Az altemplom befogadóképessége kb. 80…

Szólj hozzá!

Ne legyünk hiszékenyek!      A magánkinyilatkoztatások elfogadásában a legsúlyosabb nehézséget a hamis események jelentik. Ez is a megtévesztő szellem munkája. Marie Julie Jahenny, a 19. századi misztikus így figyelmeztet erre: „Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy…

Szólj hozzá!

Van Isten?      A Hetek (2013.11.27. 18-20.o.) Van Isten? címmel számol be arról, hogy november 15-én a Sophianum épületében Mezei Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófia tanszékének vezetője és Szalai Miklós történész, ateista filozófus, az ELTE BTK oktatója vitatkozott Isten létéről.…

Szólj hozzá!

     Amikor Carrel átnézte a Lourdes-i Orvosi Iroda iratait a csodás gyógyulásokról, felfigyelt az orvosok vezetékneveire: többen közülük a barátai és munkatársai voltak, akik féltek bevallani, hogy Lourdes-ban jártak, nehogy a többiek eszement ütődöttnek tartsák őket. A tömegkommunikációs eszközök…

Szólj hozzá!

      Az anyanyelv nem csupán gondolataink formába öntésére szolgáló eszköz, hanem gondolkodásunk alapvető meghatározója is. A más-más anyanyelvűek másképp szemlélik a világot: mást látnak belőle, más alapokra épül a tudatuk. Jakob Grimm, a híres meseíró mondta: a magyar nyelv logikus és tökéletes,…

Szólj hozzá!

Az ateizmus elleni gyógyszer      Az egyetlen hatásos gyógyszer az ateizmus ellen: az igazság kitartó és őszinte keresése és megismerése. Mindazok, akik őszintén keresik az igazságot, rá is találnak Istenre Jézus Krisztusban, aki feltámadása után állandóan jelen van a Katolikus Egyház közösségében,…

Szólj hozzá!

Kétezer éve folyamatosan végidőket élünk? 1      Amikor az Úr meghirdette, hogy hirdessétek az Evangéliumot minden népnek (Mk 16,15), azóta az emberek tudatában ott lappang Krisztus második eljövetelének ígérete. Sokak talán semmi más evangéliumi részt nem ismernek annyira, mint az utolsó idők…

Szólj hozzá!

     Alexis Carrel a megtérése után megértette a Szentírás szövegeinek aktualitását: "Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének" (Bölcs 13,1); "Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk.…

Szólj hozzá!

      Minden cselekedetünket Szűz Máriával végezzük, vagyis cselekedeteinkben, mint minden erény és tökéletesség példaképét kövessük. Naponta imádkozzuk a Szent Rózsafüzért!Minden tervünk előtt kérjük segítségét, a megvalósításánál pedig gondoljuk át, hogy miképp oldotta volna meg azt Isten…

Szólj hozzá!

Az emberi tudat és az agy      A 19. század óta a darwinisták folyton ugyanazokat az állításokat ismételgetik, melyeket azonban a tudományos kutatás nem csak nem bizonyított, de újabb tudományos eredmények kifejezetten cáfolnak: azaz hogy az ember a természet vak erőinek a terméke, s hogy az emberi…

Szólj hozzá!

Hamis látnokok?            Súlyos ismerethiányra vall az a feltevés, hogy Jézus majdan felróhatja nekünk, amiért nem hallgattunk a legújabb „prófétáinak” (mai látnokainak) figyelmeztető szavára! De hogy is van ez? Lássuk az evangéliumi választ: „Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az…

Szólj hozzá!

     A csoda, melynek Carrel a szemtanúja volt, lelkileg és intellektuálisan is megrendítette őt. Ráébredt arra, hogy létezik egy olyan valóság, mely felülmúlja az érzéki megismerést. "Mikor megismertük az anyag összetételének és tulajdonságainak titkát, uralmat nyertünk majdnem minden fölött, ami a…

Szólj hozzá!

     Becsüljétek meg, és örömmel öleljétek magatokhoz azokat a megpróbáltatásokat, megaláztatásokat, és mindazt ami nektek valamiképpen ügyeim intézése miatt szenvedést okoz , mert ez lesz az alapkő, amelyen rövid idő múlva megépítem Szívem szerint a kegyelmeimben gazdag házamat. S akkor majd…

Szólj hozzá!

Becsületesség nélküli tudomány      Sajnos, sok darwinista elveszítette a becsületét. Ez abban nyilvánul meg hogy ellenségesen állnak hozzá minden olyan tudományos kutatáshoz, mely kétségbe vonja az ateista ideológia dogmáit. A tudományos tények ellenére az ilyen kutatások eredményeit mindenféleképp…

Szólj hozzá!

Próféciák?       Csupán közvetve tartozik témánkhoz, de a nagy érdeklődés miatt megemlítjük Boldog Taigi Anna Mária († 1837) híres jövendölését a háromnapos sötétségről. A hiteles fordítás ezzel kapcsolatban a következő: „Mély sötétség fogja elborítani az egész földet három napon és három…

Szólj hozzá!

     Amikor Alexis Carrel a szállodában Marie ágyához lépett, csak döbbenten nézte, hogy a lány mosolyogva és egészségesen ül. "Doktor úr, teljesen egészséges vagyok" ‒ köszöntötte örömmel. Carrel tüzetesen megvizsgálta. A pulzusa normális volt ‒ percenként 80, testének bőre természetes volt, sima…

Szólj hozzá!

A világnézetre és az élet fontos döntéseire gyakorolt hatások      Az élet eredetére vonatkozó kérdésre adott válasz befolyásolja az ember világnézetét és életének fontos döntéseit. Az ateisták hite, hogy Isten nem létezik, gyakran a darwinizmus metafizikai feltételezéseiből indul ki; eszerint az…

Szólj hozzá!

 †  Siracusa, 304 körülSzent Lúcia, magyarul SZENT LUCA és Szent Ágota között, annak ellenére, hogy időben távol állnak egymástól, szoros kapcsolat van. Tiszteletük elterjedtsége is megközelítőleg egyforma.     Lúcia Siracusa városának egyik legelőkelőbb családjából származott. Lúcia elkísérte…

Szólj hozzá!

Folyik a nagy előkészület?       A La Salette-i prófécia: A Szűz-anya üzenetében mindenkit hív a sátán elleni harcra. „Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik…

Szólj hozzá!

    Lourdes-ban megkezdődött a szokásos szentségi áldás szertartása. A pap mindenkit arra buzdított, hogy kérő gesztussal emelje fel kezét vagy szemét az ég felé, és kérje a gyógyulást a lélek legveszedelmesebb betegségéből, mely az örök élet elvesztéséhez vezethet ‒ s ez Isten elutasítása és a bűn…

Szólj hozzá!

09)  https://youtu.be/xpo5_rkxd7o

Szólj hozzá!

Az ateista kutató akit megtérítettek a saját kutatásai     2004 decemberében (a már említett) Antony Flew professzor, a világateizmus szellemi vezetője, ötven év tudományos munka után megvallotta, hogy hisz Isten létezésében. Hangsúlyozta, hogy istenhite sokéves keresés eredménye, mely során a…

Szólj hozzá!

I. Az idők jelei óvatosságra intenek! (Jelen tanulmányunkhoz (melyet sorozatban közlünk), több helyütt felhasználtuk + Dr Antalóczi Lajos prelátus munkáit! A római szám/arab szám hivatkozások, a Szeretetláng Lelki Napló jóváhagyott kiadásából valók!)      Az utóbbi évtizedekben feltűnő…

Szólj hozzá!

     A zarándokok között ott volt egy önkéntes kísérő, Carrel régi iskolatársa és barátja. Orvosként egészen rácsodálkozott egyszerű, gyermeki hitére, de szíve mélyén, az ateizmus kérge alatt azért volt némi bizonytalanság, mert megmaradt benne, hogy a szeretet erősebb, mint a halál.      Egykori…

Szólj hozzá!

Fiatalok, ne engedjétek beetetni magatokat a klímaváltozásról!      Ti vagytok az első generáció, amelyik minden osztályteremben légkondicionálást igényel; számítógépeken/laptopokon tanultok; minden szobában van TV; egész álló nap elektronikus eszközöket használtok; a legtöbben autóval jártok…

Szólj hozzá!

Az ateizmus sok embernél bizonyára az igazság őszinte keresésének átmeneti szakasza, tartós meggyőződés esetén azonban nemcsak az elégtelen tudás megnyilvánulása lehet, hanem mindenekelőtt az erkölcsi normák ismétlődő megszegésének, a gőgnek és a gonosz lélek hatásának a következménye. A gonosz…

Szólj hozzá!

ISTEN IGAZSÁGOSSÁGA SÚJT Minél jobban összekavarodik a világ és mindjobban felborul minden, annál világosabban látjuk, hogy Isten igazságossága sújtja a földet. Min­den bűn büntetést jelent. Hogy a büntetés ne legyen olyan nagy, mint ahogyan megérdemeljük, ezt az en­geszteléssel érhetjük el. Az…

Szólj hozzá!

     Érdekes epizód, hogy az út során Carrel-nek lehetősége volt hosszan elbeszélgetnie egy atyával, aki már 25 éve minden évben papi kísérő volt Lourdes-ba. Elbeszélése szerint egy-egy 300 tagú csoportból vagy 60 ember mindig elnyerte a gyógyulás kegyelmét, sőt a többi beteg is megerősödött…

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel! 2020. januártól kezdődően minden pénteken, így holnap is  15.00 - 16.45-ig. (A következő alkalom február 21-én lesz!) Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert, hogy kellő létszámmal (és…

Szólj hozzá!

(Kérdést intéztek prof. Freund Tamás világhírű agykutatóhoz. A tegnapi beszélgetés alapja, ha már mindenképp ragaszkodunk az evolúció elméletéhez, akkor...)Kérdező: – Ön szerint hogyan jöhetett létre az evolúció során a gondolkodó ember? FT: – A biológiai evolúció szabályrendszere tökéletesen…

Szólj hozzá!

AKKOR JÖVÜNK MI! A Boldogságos Szűzanya készíti elő lelkünket a végső, nagy küzdelemre. Azt nem mondja meg, hogy mikor és milyen küzdelemre és hogy milyen szerepünk lesz. – Szent Pál apostol levelében buzdítja az egyház híveit, vigyázzanak, legyenek készen, mert az utolsó időkben hamis próféták…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

     1903 májusában, egy kollegiális helyettesítésként lehetősége nyílt, hogy orvosként kísérje el a betegek zarándoklatát Lourdes-ba. A vonat a közel 300 zarándokkal május 26-án hagyta el Lyont.     Az indulás előtt Dr. Alexis Carrel kivizsgálta a legrosszabb egészségi állapotban lévő zarándokokat,…

Szólj hozzá!

Egy háborús epizód Lafond gróf elbeszélése alapján:     Gougenot des Mousseaux lovag, aki ebben az időben találkozott Bernadettel, a következő kérdéseket tette fel neki:– A lourdes-i barlangban vagy azóta kapott-e ön valamilyen kinyilatkoztatást Franciaország jövőjéről és sorsáról? Adott-e a Szent…

Szólj hozzá!

Az ősrobbanásig nem létezett tér és idődimenzió, ami egyértelművé teszi, hogy a Teremtő lélek e dimenziókon kívüli entitás. Mivel nem része az anyagi világnak, a természettudományok számára nem ismerhető meg. Az anyagi világ részét képező agy megismerésének viszont nincs határa – nyilatkozta prof.…

Szólj hozzá!

TELJES ELSZAKADÁS A FÖLD JAVAITÓL Az utolsó idők apostolai az Úr igazi tanítványai. Olyanok, mint amilyen az isteni Mester volt, vagy mint a 12 apostol, a 72 tanítvány. Jellemzi őket a teljes igénytelenség, teljes elszakadás a föld javaitól, a szegény­ség tökéletes szelleme, amely nem keresi…

Szólj hozzá!

     Alexis Carrel az egyetemi tanulmányai során, nem csak szellemi és gyakorlati tudást szerzett, de olyan istentelen filozófiai gondolat- és szemléleti fertőzéséket is, melyek teljesen elnyomták benne addigi katolikus hitét! Ennek következményeként, nem csak kétségbe vonta Isten megismerhetőségét,…

Szólj hozzá!

     Aquinói Szent Tamás azt írja, hogy a Sátánnak nem áll módjában, hogy az embereket olyan mértékben tegye próbára, ahogyan szeretné. Csak olyan mértékben szorongathatja őket, amilyen mértékben Isten engedi neki. Sem jobban, sem kevésbé!     „Ha Isten a démonokat nem tartaná pórázon – mondja Szent…

Szólj hozzá!

A SZÓ ÉS AZ ERŐ HATALMA Az utolsó idők apostolai – mondja Grignon, – igaz apostolai lesznek az Úrnak; a seregek Ura megadja ne­kik a szó és az erő hatalmát. Megad­ja nekik azt a kegyelmet, hogy sza­vuknak más súlya, más csengése lesz, mint az egyszerű emberi szó­nak. Erő sugárzik ki nemcsak…

Szólj hozzá!

     Soubirous Marie-Bernard – vagy ahogy otthon hívták – Bernadett, első gyermekként született 1844-ben. Szülei molnárok voltak, nagy szegénységben éltek hat gyermekükkel. Bernadett gyakran volt beteg.     Tizennégy éves volt, amikor 1858. február 11-én megjelent neki a Boldogságos Szűz a Gave…

Szólj hozzá!

     Alexis Carrel 1873-ban, a Lyon melletti kisvárosban, Sainte-Foyban szüle-tett egy tehetős házaspár Alexis Carrel-Billiard és Anne Ricard házasságából. A szüleinek textiI gyáruk volt.      Alex ötéves volt amikor édesapja fél-árván hagyta két kisebb testvérével. Édesanyja mélyen hívő asszony…

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel! 2020. januártól kezdődően minden pénteken, így  február 14-én is, 15.00 - 16.45-ig. Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert, hogy kellő létszámmal (és hanggal) történjen az…

Szólj hozzá!

A Sátán hatalma      Vannak, akik nem hisznek a Sátán személyes létében, vagy nem tulajdonítanak különös jelentőséget működésének. Ők azok, akik a leginkább uralma alatt állnak. A bűn világuralmát építő sátán legnagyobb bravúrja ugyanis az, hogy sikeresen hiteti el; nem is létezik! Aki nem akar…

Szólj hozzá!

A NAGY SZENVEDÉSEK IS JEL      Észre kell vennünk, hogy az utolsó idők apostolának választott ki bennünket az Úr. A Szűz­anya ezekkel a szenvedésekkel akar­ja lelkünket készségessé tenni, hogy legyőzhetetlen apostolaivá váljunk. Enélkül nem lesz imádás, lendület, önmegtagadás bennünk. Az…

Szólj hozzá!

     Az emberiség utóbbi 300 éve, alighanem a nagy hittagadás és a vallásüldözések korszakaként kerül be az üdvtörténetbe. Soha nem köszöntött ugyanis akkora sötétség az emberiségre (gondolkodásra és viselkedésre), mint az un. "Felvilágosodás" eszmeiségével, melynek első gyümölcse a "Nagy és Véres…

Szólj hozzá!

      Óvatos légy a politikai elköteleződésekkel, és a szerveződő mozgalmakkal! Már érdeklődésed kezdetén nézz utána az élet fogantatástól való tiszteletével kapcsolatos alapelveiknek, figyeld meg hanghordozásukat, kifejezéseiket és viselkedésüket! Mert sajnos egyes pártirányzatok velejárója a…

Szólj hozzá!

A tisztulás a bűnbánat útja Írta: Böjte Csaba OFM      A mai világban nagyon sokan foglalkoznak fizikai testük, belső szerveik megtisztításával, méregtelenítésével, ezért az emberek különféle kúrákon vesznek részt, nehéz gyakorlatokat végeznek, táplálkozásukat, mindennapi életüket átszervezik.…

Szólj hozzá!

Renée Lin, egykori protestáns vall megtéréséről 2     Rövidesen kezembe akadt egy katolikus könyv a Jehova tanúiról. A szerző rámutatott: „A Biblia sokszor nehezen érthető mondatait könnyű szövegkörnyezetükből kiragadva félreértelmezni és valamely felfogás 'bizonyítására' felhasználni. Charles…

Szólj hozzá!

AZ UTOLSÓ IDŐK NAGY APOSTOLAI      Itt érünk ahhoz a ponthoz, amelyet Boldog Grignonnál olvasunk az utol­só idők nagy apostolairól. Kik lesz­nek ezek? Az Úr apostolai, akik mint valami hatalmas láng, felgyújtják mindenütt az is­teni Szeretet Tüzét. Nemcsak Isten­nek szentelt személyek, nemcsak…

Szólj hozzá!

08)  https://youtu.be/M-dAkpa8h6o

Szólj hozzá!

Renée Lin, egykori protestáns vall megtéréséről 1     Metodista vallásban nevelkedtem, később pünkösdi, szabadkeresztény, evangélikus, presbiteriánus és baptista gyülekezetekbe jártam. Úgy gondoltam, a kereszténység drágakő, és a protestáns egyházak e drágakő csiszolt oldalai.      Az 1990-es…

Szólj hozzá!

KRISZTUS GYŐZELME A KERESZTFÁN      Ne gondoljuk, hogy csak akkor terjed az Evangélium, ha minden nemzet befogadja Isten or­szágát! Ne gondoljuk, hogy akkor aratja Krisztus a legnagyobb győ­zelmét, amikor különféle nemzeteket meghódít. Krisztus győzelme a ke­resztfán ugyanis teljes a világ felett,…

Szólj hozzá!

   Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a Szent Láng befogadására.(Szeretetláng Lelki Napló I/58) 

Szólj hozzá!

       A kísértés mibenlétét ismerjük és tudjuk, hogy állandó kísérője az emberi életnek. Sajnos az ördögi zaklatás és megkötözöttség is gyakori. Ennek külsődleges formája az egység megbontása, esetenként országos szinten is a békétlenség keltése. Először a szívben, majd a családban és más…

Szólj hozzá!

Isten és az emberi közvetítők Írta: fr. Barsi Balázs OFM      Akár tetszik, akár nem, Isten legnagyobb műveit emberi közvetítőkre bízza: az életadást (testi és lelki értelemben), az evangélium hirdetését, a legszentebb áldozat bemutatását, a szentségeket. Isten mintegy kiszolgáltatja, kezünkbe adja…

Szólj hozzá!

Az új megtérőkre leselkedő öt legfőbb veszély      Öt éve, amikor megkeresztelkedtem, bölcs katolikusok figyelmeztettek, hogy rögös út áll előttem; hogy húsvét éjszaka a megtérésemnek nem végpontja, hanem a kezdete – írja a népszerű blogszerző, Jennifer Fulwiler.     Boldog voltam, hogy az egyház…

Szólj hozzá!

NAGY JEL Nagy és komoly figyelmeztető jel az, amit Boldog Grignonnál olvasunk, hogy az utolsó időkben lépnek fel a Szűzanyának legnagyobb apos­tolai. Ezen időknek jellemző vonása, hogy a lelkek jobban kapcsolódnak a Szűzanyához. Lánglelkű apostolok jönnek, akik lángra gyújtják a világot. A…

Szólj hozzá!