HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Angyalok, vagyis az embernél tökéletesebb szellemi valók léteznek, anyagi testük nincs, de a látszatért magukra ölthetik! Az angyalok személyes, halhatatlan és tisztán szellemi teremtmények, akiknek (az emberét messze felülmúló, de Isten által behatárolt) tisztánlátásuk, magas értelmük és önálló, határozott akaratuk van. Tökéletességük fölülmúlja valamennyi látható teremtményét. A jó angyalok mindig készek arra, hogy Istentől kapott feladatuk szerint az emberek segítségére legyenek, védelmezőn és szolgálva mellettünk álljanak. (Katolikus hittétel)

schieram_535_1.jpg

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgLehet-e váratlan az, ami kétezer éve várható?

antibigbrother2_1.jpg     Vajon feltűnnek-e már azok a jelek, melyek az emberiség, a Föld egészére kiható változást jelezhetnek, melyek végre világméretű ébredést válthatnak ki?
    A végidők jeleként értelmezhetjük-e pl. a Csernobil-i katasztrófát, mely szintén egy eltechnizálódott istentelen társadalom hanyagságának látványos következménye?! Talán ez lenne a Jelenések könyve harmadik csészéjének kiürítése? „A harmadik angyal megfújta a harsonát, és egy nagy csillag hullott le az égből, égve, mint a fáklya, beleesett a folyók harmadrészébe és a vizek forrásaiba. A csillag neve: Üröm. A vizek harmadrésze ürömmé változott, és számos ember meghalt a vizektől, mert keserűek lettek.” (Jel 8,10-11) Vagy ekként értelmezhető-e a Japán cunami és a nukleáris katasztrófa? Végidőt jelez-e az általános nukleáris veszély, a környezetszennyezés tarthatatlansága, a homoszexualitás és perverziók elburjánzása, vagy a mindent átható gazdasági válság, melyek okozói a pontosan behatárolható “ismeretlen pénzügyi körök” manupulációinak tudhatók be?
    De jelként értelmezhetjük-e a tíz szarvú vörös vadállatot, melynek „tíz szarva volt, és szarvain tíz királyi korona, fejein pedig a káromlás nevei. A fenevad (...) lábai mint a medve lábai, a szája mint az oroszlán szája, és a sárkány neki adta erejét és nagy hatalmát. (...) Káromlásra nyitotta száját Isten ellen, hogy káromolja nevét és hajlékát és az ég lakóit. Megadatott neki, hogy harcoljon a szentekkel, és legyőzze őket. Hatalmat kapott minden törzs és nép és nyelv és nemzet fölött. És imádni fogja őt a föld minden lakója, akiknek a neve nincs beírva a megölt Báránynak életkönyvébe a világ kezdete óta.” (Jel 13,1-8)
    Ha bekövetkeznek, vajon váratlanul törnek-e ránk a végidők jelei (Mt 25,13), vagy „már megszoktuk”? Amiként a fentiekben taglaltuk, a Krisztus utáni időkben történt már épp elég figyelemfelkeltő és szörnyűséges jel, vagy ha úgy tetszik, isteni figyelmeztetés és sajnos ilyen jel a New Age nyomulása is!
    A 2011 szeptemberében Avilában megrendezett II. Nemzetközi Teréz-konferencia zárszavában Cecilio Raúl Berzosa Martínez püspök az álmiszticizmus terjedéséről beszélt. A New Age spirituális jellegzetességeit és teológiai elemeit ismertetve rámutatott, hogy hol és miben ellenkezik a keresztény felfogással. A New Age – mint figyelmeztetett – „nem fordul szembe a vallásokkal, hanem belülről próbál föléjük kerekedni.” Így vázolta a belső élményeken alapuló vallásosság ördögi folyamatát: „a 60-as években: Krisztus igen, az egyház nem; a 70-es években: Isten igen, Krisztus nem; a 80-as években: vallás igen, Isten nem; a 90-es években: spiritualitás igen, vallás nem.”
    Berzosa püspök a New Age négy hazugságát emelte ki, amelyek a Kísértőtől származnak: olyanok lesztek, mint az istenek (panteizmus), nem fogtok meghalni (reinkarnáció), megismeritek a jót és a rosszat (erkölcsi relativizmus és szubjektivizmus), kinyílik a szemetek (ezoterikus megvilágosodás). „A keresztény hit nem ezoterikus beavatás; a megváltás pedig nem a kozmikus teljesség reinkarnációs folyamata során bekövetkező megtapasztalása” – hangsúlyozta.
A spanyol főpásztor rámutatott, hogy a New Age korunk meghatározó spiritualitása, „a neoliberális gazdasági globalizáció szíve-lelke. Néhány évtizeddel ezelőtt – a hatvanas években – az emberek társadalmi átalakulásról, társadalmi elköteleződésről, a struktúrák megváltoztatásáról beszéltek (marxizmus). Ma már felsőbb tudatról, jó rezgésekről, életminőségről, mélységes harmóniáról, transzcendentális meditációról, energiákról, új világrendről, globalizációról van szó” – fogalmazott.
A New Age szellemisége elsősorban a fejlett világban élő középosztálybelieket vonzza, „akiknek tele a hasa, de üres a feje és a szíve; azokat, akik nagyon hiányoznak keresztény közösségeinkből”. (A Magyar Kurír híradása nyomán)

(A New Age-nek is megvannak a maga látnokai!)

VassulaRydenGoldMedalInterReligion.jpg
    Vajon mit várhatunk még ezek után?
    XVI. Benedek pápa 2010. május 13-i fatimai látogatása során így nyilatkozott: Tévedne az, aki azt hinné, hogy a III. Fatimai Titok történései már beteljesedtek!
Márpedig a fentiekben közölt események világosak, és az álpróféták is igyekeztek „végsőknek” beállítani, mivel nagyon hasonlítottak a Szentírásban leírt megelőző eseményekre (ld Lk 21,10-12) - melyeket követően -, valóban „kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére: Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idők végén értitek ezt meg világosan. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktől.” (Jer 23,19-22) Vagyis: Isten elpusztítja a hamis prófétákat és ellenségeit. „Erre megkérdezték őt: Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel? Ő pedig így szólt: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük; de ez még nem a vég. Azután ezt mondta nekik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért.” (Lk 21,7-12) Ám „azt a napot és az órát senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.” (Mk 13,32) Jézus intelme világos: „hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.” (Mk 13,21-23)
    A Szeretetláng üzenetéből: „...a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94)

  ottheinrich_folio298r_rev_156.jpg

Szólj hozzá!

A felvilágosodás gyümölcsei
nathanson_bernard_220.jpg

     Bernard Nathanson 1926-ban született az Amerikai Egyesült Államokban.
Apja, az orvostudományok doktora, zsidó emigránsok gyermeke volt, aki még egyetemista éveiben elfordult az ortodox zsidóság hagyományaitól. Nem hitt Istenben, csak valamilyen „felsőbb erőben”. Az apa nihilista hozzáállása, hitetlensége és az, hogy gyűlölte a feleségét, meghatározó volt Bernard életében.

A szülők Bernardot New York egyik legjobb iskolájába küldték (Columbia nath_columbia-grammar.jpgGrammar School), ahol a leggazdagabb zsidók gyermekei tanulhattak.
     Bernard, apja példája nyomán ugyancsak elfordult a vallástól, ám hitetlensége ellenére, az apa kényszeríttette fiát, hogy hetente háromszor héber ortodox iskolába járjon s ott megtanulja a héber imákat fejből. Az iskola elvégzése azt a meggyőződést keltette a fiatalemberben, hogy a zsidó vallás szigorú és irgalmatlan. „Gyerekkorom Istene – emlékezik vissza évekkel később – szigorú, hatalmas, szakállas alak, mint Michelangelo Mózese. Szinte látom magam előtt, amint mélyen elgondolkodva, ítéletet mond felettem és egészen biztos, hogy elkárhozom. Ilyen volt a zsidó vallásom Istene, hatalmas és félelmetes. Milyen nagy volt a meglepetésem, amikor az Egyesült Államok Légierejében szolgálva unalmamban beiratkoztam egy esti bibliaolvasó körbe. Akkor fedeztem csak föl, hogy az Újszövetség Istene megértő, szerető, szelíd és megbocsát a bűnbánó embereknek.
nath_portrait_of_karl_stern_1960s.jpg     Bernard 1945-ben iratkozott be a jó hírű McGill egyetem orvostudományi karára. Negyedévesen nagy hatással volt rá a pszichiátria professzora, Karl Stern. Ez a kiváló tanár és tudós ugyancsak zsidó volt. Nathanson rajongott Stern professzorért, rendkívül érdekes előadásai és különös lelki békéje miatt. Nem is tudta, hogy Stern 1943-ban, sok éves elmélkedés, kutatás és gondolkodás után katolikus hitre tért. Megtérése folyamatát megírta a The Pillar of Fire (A tűzoszlop) című könyvében, melyet először 1951-ben adtak ki. Nathanson szó szerint sokkot kapott, amikor 1974-ben először olvasta a művet. E könyv nath_the-pillar-of-fire-by-karl-stern-by-karl-sternb.jpgolvasása nagymértékben hozzájárult katolikus hitre téréséhez. A könyv utolsó fejezetében Stern megmagyarázza testvérének, aki ortodox zsidó maradt, hogy miért is tért át a katolikus vallásra: „Az Egyház mindvégig kitart a tanítása mellett. Csak egy földöntúli igazság létezik, ugyanúgy, ahogy csak egy tudományos igazság létezik. Emlékszel, amikor egyszer megmutattam neked egy pápai enciklikát a nácikról. Nagy hatással volt rád, azt mondtad: «Olyan, mintha az első évszázadban íródott volna».”

(folyt.)
(Forrás: Szeressétek egymást, Katolikus folyóirat 2/2008 száma és a http://www.johnmallon.net/Site/Bernard_Nathanson.html nyomán)

Szólj hozzá!

Mi végett élünk?
angela_von_foligno1.jpg     Angéla megtérése előtti életéről szinte semmilyen megbízható konkrét adat nincs, az viszont tartja magát, hogy elegáns és pompakedvelő volt, melyre se pénzt, se időt nem sajnált. Életrajzírói is nagyvilági- és különösen szép nőként ábrázolják őt. Saját maga erről, a következőket írja az Instructiones-ban: „Tudjátok meg, hogy egész addigi életemben csak azt kerestem, hogy imádjanak és nagyra becsüljenek.” (Thier és Calufetti, 1985. I/25-29. sor)
     Schütz Antal, Szentek élete című munkájában erről így ír:
„Társaságbeli hölgy. Nem jöhetett új divat, hogy meg ne kívánja, s meg ne szerezze. Élvezetvágy s asszonyi hiúság hajtja. De azért a templom is divat. Mit szólnának hozzá, ha ilyen előkelő asszony elmaradna onnan? Bűnök? – Nem kell mindent tudnia a papnak! Bánat? – Különben sem vagyok én olyan rossz asszony” (Schütz, 1995. 23. o.)
folignoi_tornyok2.jpg     Angélát vonzotta a templom, de nem tudta, hogy miért. Egy alkalommal elmélázva felment a templomtoronyba és ott találkozott egy remetével, aki egy piciny cellában élt és folyvást a rózsafüzért imádkozta. Ez a magyarázat nélkül maradt talány és látvány mély nyomot hagyott Angéla lelkében.
     Az 1279-es nagy földrengés, egy akkor pusztító hurrikán, nem kevésbé a Perugia városa ellen folytatott háború sok nehézséget okozott Folignói Angéla és családja életében. Ezek a kivédhetetlen megpróbáltatások, valószínűleg nagymértékben hozzájárulhattak ahhoz, hogy átértékelje az emberélet puszta értelmét, és lassan a bűneinek felismerésére vezette őt. (folyt.) (A forrásokat lásd az I. részben!)

foldrenges_tornado.jpg

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért, a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel!

2020. januártól kezdődően minden pénteken,                        így holnap is 

15.00 - 16.45-ig.

Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert!

Az altemplom befogadóképessége kb. 80 fő.

Mindenkit szeretettel várnak!

belvarosi_templom_535.jpg

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgHa ez igaz, akkor végidő-próféciának megdöbbentően pontos!

Nilus of Sinai (Nilus the Elder) (d. c. 430).jpg    A Sinai hegyen élő Szent Nílusnak (+430), aki Aranyszájú Szent János barátja volt, korunkról a következő próféciát mondta:
    “A 20. század közepe táján, amikor az Antikrisztus eljövetele már közel van, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosulni. A megváltoztatott külsejű embereket az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelődése jellemezni majd. A nőket a férfiaktól nehéz lesz megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Viselkedésükre a kíméletlenség lesz jellemző. A szülőket és az idősebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tűnni. A püspökeik és papjaik tehetetlenek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentől megkülönböztessék. Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni. Fényűzés, házasságtörés, homoszexualitás, szabotázsakciók, gyilkosságok fognak elszaporodni. Abban a korban az emberek a dőzsölés és a nagy bűntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szent Keresztségben kapott kegyelmet. Nem ismerik többé a lelkiismeret-furdalást. Hitevesztettek lesznek az emberek, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét. A kevesek lesznek a hűségesek, akik igyekszenek elvonulni a világtól, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék, de mindenütt nehézségekbe ütköznek. Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött uralkodni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog művelni, és valószerűtlen jeleket végbevinni. Egy ember képes lesz beszélgetni a világ másik végén lakó társával. Abban a korban repülni tudnak az emberek, miként a madarak, és az óceánba alámerülni, miként a halak. Sikereiktől a gőgjükben elvakultak és életüket kényelemben töltik anélkül, hogy tudnák, hogy ez a sátán álnoksága. Ez teljesen eltompítja a lelkiismeretüket. Sőt elveszítik az Istenbe vetett hitüket. Amikor a végtelenül jó Isten látni fogja az elpártolást, a hűségesek kis csapata iránti szeretetből, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné félrevezetni. Akkor nyomban megjelenik a büntető kard és a bűnre csábítót kíséretével együtt a mélységbe taszítják.”
    Mindez a 5. században hangzott el. Megdöbbentő! (folyt.)

Szólj hozzá!

A nagy hazatérés
marcus-grodi_250.jpg     A Biblia tévedhetetlen értelmezésével és a tanítással Krisztus bízta meg az Egyházat az apostoli folytonosság révén: "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). Vagyis, egyedül a hagyományon belül lehet Isten igéjét helyesen értelmezni és a mindennapi életben alkalmazni.
Az utolsó ok pedig, amiért Marcus a Biblián túl a katolikus hitre való áttérés mellett döntött, az a zsinati dokumentumok és Boldog John H. Newman "A keresztény tan fejlődéséről" című könyvének tanulmányozása volt. (Azóta már Szent Newman bíborosról lásd e sorozat 1-40-ig tartó részét!)
     Marcus Grodi minden kételye tehát szertefoszlott és megértette, hogy a Katolikus Egyház Krisztus igaz Egyháza, s az apostoli hagyomány örököseként tévedhetetlenül adja tovább a hitet és az erkölcsi tanítást.
Minden hajónak kell, hogy legyen kormányosa, különben nem érne célt, vihar esetén pedig hajótörést szenvedne. Az Egyházban ez a kormányos a pápa, aki a püspökökkel együtt vezet, tanít, és szavatolja a helyes irányt. Ezt az igazságot fedezte fel Scott Hahn, Marcus és még sokan mások. Ők megértették, milyen hibák örvényébe jutottak a protestáns egyházak, melyből kizárólag az eredeti krisztusi Anyaszentegyház lehetne a menekvés!
marcus_grodi-2.jpeg     Sajnos azzal, hogy a protestantizmus elvetett a hét Szentségből ötöt, azzal, hogy a Mária-tiszteletet és a szentek tiszteletét elveti, amiként az emberek egymásért való imádságát is szükségtelennek tartja, merőben megrendítette a lelki élet alappilléreit, a megfogant élet és a házasság szentségének tiszteletében! Ez a hitelv és gyakorlat pedig összeegyeztethetetlen az Evangélium tanításával, vagyis a kereszténységgel. A legszomorúbb, hogy ezen fals értelmezésekben a Biblia tekintélyére hivatkoznak, mellyel mintegy gúnyt űznek Krisztus és az Apostolok tanításából.
     Marcus Grodi esete emlékeztessen bennünket arra, hogy mily végtelen hálával tartozunk Istennek, hogy katolikus családba és közegbe születtünk, és az Egyházba tartozhatunk. Emlékeztessen arra is, hogy gondolkodásra képes eszünket és lelkiismeretünket Istentől kaptuk, melyek "használaton kívül helyezése" vagy elfojtása, súlyos bűn lehet! Ne feledkezzünk meg erről sem, hogy ápolnunk és az Irgalmasság Lelki cselekedetei okán, hirdetnünk kell hitünk igazságát és a bűnök romboló valóságát! Ne bíráljuk egyházunkat és a pápát! Soha ne próbáljuk a saját véleményünket az Egyház tanítása fölé helyezni! És mindenek fölött szeressük egymást példamutatóan!
     Azoknak a katolikusoknak, akik gyakorolják az imádságot, tanulnak és szentségi életet élnek, aktívan kell apostolkodniuk is, bármilyen élethelyzetben is vannak: otthon, a munkahelyen, a piacon, de főképp a családban és a barátok közt. Felelősséggel tartozunk egymásért, felebarátaink lelki üdvéért!

(Források: 1) http://www.chnetwork.org/story/our-journey-home-a-deeper-look-at-the-conversion-story-of-marcus-and-marilyn-grodi/
2) Szeressétek egymást Katolikus folyóirat 18. szám 35-36. oldal /2016/)marcus_grodi_530.jpg

Szólj hozzá!

Nyomtalan gyermekkor
angela_von_foligno1.jpg

     A Spoleto melletti Foligno eredeti neve Fulginiae, melyet valószínűleg az umbriaiak alapítottak a Krisztus előtti VIII. században.
     Szent Angéla 1248-ban született Folignóban egy jómódú nemesi családban. Gyermekkoráról semmit nem tudni, annyi azonban fennmaradt, hogy még bakfis korában is Lellének becézték.
Apja korán elhunyt, anyjáról viszont később úgy nyilatkozott Angéla, hogy nagy akadályt jelentett bensőséges hitéletének kibontakoztatásában.
     Mint serdülő lány nem volt magas növésű, de kifejezetten csinos volt. Sajnos, lelki érését tovább rombolták a csillogó társaságbeli dámák és urak, akik ellátták őt a flörtölés „titkos kulcsaival”. Mégis érdekes, hogy személyiségét valamiféle intelligens tartás, a büszkeség, a hiúság és az erős akarat határozta meg, mindez amellett, hogy az érzékies, érzékeny és érzelmes lelkület is jellemző volt rá.imf8422f2.jpg
     Húsz éves kora körül hozzáment egy dúsgazdag férfihez, akitől négy gyermeke született. Férje, nem volt példája sem a házastársi gyengédségnek, sem a hűségnek, sem a családapai szeretetnek.
Az anyagi biztonság fedezetében, Angéla továbbra is folytathatta a jómódúak léhűtő életét, annál is inkább mert csak ott kaphatta meg az önfeledt derűt és az elismerést. Saját bevallása szerint maga is bűnös életet élt, bár ezt nem részletezte. A rossz életpéldák hatására, megvetette a vezeklő embereket, akik Krisztust követve lemondtak vagyonukról, böjtöltek és imádkoztak.
Biztosra vehető azonban, hogy az élete nem volt botrányos! Legfeljebb flörtölős, léha és hiábavaló, és ezt ő valamiképp egyre inkább megérezte.
     Iskolai tanulmányairól nincs forrás, ennél fogva egyes életrajzírói szerint kifejezetten tanult volt és még latinul is tökéletesen tudott, más feltételezések viszont írástudatlannak tartják, melyet indokolni látszik, hogy lelki beszámolóit kizárólag diktálta. Nos, írva vagy tollba mondva, de ezek a lelki iratok hamarosan a középkori lelkiség és a ferences spiritualitás fontos dokumentumaivá váltak ‒ olyannyira ‒, hogy hamarosan a „teológusok mesternőjének” tisztelték! (Ezzel később bővebben foglalkozunk!)

(folyt.) (A forrásokat lásd az I. részben!) Képek: Foligno

foligno_0951.jpg
foligno_1.jpg

Szólj hozzá!

Hamvazószerda

hamvazoszerda_1.jpg     E nappal véget ért a Vízkereszttől tartó időszak, a Farsang és elkezdődött a Húsvétig tartó idő, a 40 napos Nagyböjt. Ennek első napja a Hamvazószerda, mely mindig február 4. és március 10. közé esik, változó napokra.
Nevének eredete, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás).
     Az ókereszténység idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.
     Hamvazószerdán – elsősorban a katolikus egyházban – szentelt hamuból (mely az előző év virágvasárnapi barkák hamvai) keresztet rajzolnak a hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!” Ezt a napot, egyes protestáns közösségek is megünneplik.
hamvazkodas-350.jpg     II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. A templomban a mise után a pap az előző évi szentelt barka hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek homlokára. Ezt nevezik hamvazásnak (latinul: impositio cinerum), ami a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.
     A néphit szerint aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje.
     További elnevezései: szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda. (Forrás nyomán) barka.jpg

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgMitől “végidős” a végidő?

     A 20. században, több keresztényt gyilkoltak meg a világon, mint a megelőző 19 évszázadban összesen! Az emberi történelem egyik leggyötrelmesebb századának drámai és véres eseményei után, amelyek Krisztus földi Helytartója elleni merényletben érték el csúcspontjukat, lehullott a lepel egy valóságról, mely a háttérből irányítja a történelmet és amelyet a mai – gyakran racionalizmussal fertőzött – közgondolkodás nem akar felismerni és "összeesküvés-elméletnek" bélyegez. Pedig mondva van: Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Ezért amit sötétben mondtatok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni. (Lk 12, 2-3)
phillipines genocid.jpg     A végidő jele volt-e, amikor 1906-ban az amerikai imperializmus kegyetlen és kíméletlen háborút indított a Fülöp-szigetek bekebelezésére, melynek több mint egy millió helyi áldozata volt - egyes történészek genocídiumnak nyilvánították. A támadók a szigetlakókat "alig tartották többre, mint egy kutyát" (In 1908 Manuel Arellano Remondo, in General Geography of the Philippine Islands). A diadalittas katonák fotókat készítettek magukról, amint a hullahegyen állnak vadász pózban.
fulopszigetek_jolomassacre1906.jpg     Az idők jeleit igazolják-e, hogy a sztálini dicshimnuszoktól zengő Szovjet-Ukrajnában 1932-33-ban 10 MILLIÓ ember halt éhen, miközben a nemzetközi piacon ár alatt kínálták a gabonát! De a hrucsovi Szovjetúnióban is 200 ezer papot és szerzetest kínoztak halálra és öltek meg? Jel-e az, hogy a demográfusok szerint a kommunista uralom alatti orosz népességből 1917-től 1987-ig 170 millió ember hiányzik a természetes népszaporulat statisztikai számítása alapján? Az ötvenes években Kínában meghirdetett "Nagy Ugrás" gazdaságpolitikája következtében 40 millióan haltak éhen. Ezt az adatot még tetézte a "Kulturális Forradalom"! A hazugság atyja (Jn 8,44) milyen sikeresen képes inspirálni a kommunistákat!
hiroshima-church.jpg    A végidők jele-e, hogy a Japán elleni két amerikai atomtámadás 1945-ben, épp a két japán keresztény várost sújtotta, Hirosimát és Nagaszakit?
    Jel-e az, hogy 1975-ben a Szovjetúnió, a szocialista országok (beleértve a magyar Kádár-kormányt is), lelkendező támogatásával  megalakult marxista Pol Pot Kambodzsájában (a Vörös Khmerek) kétmillió embert, anyát és gyermeket mészároltak le a legkegyetlenebb módon, csak azért, mert iskolázott volt, szemüveges, vagy mert szerelmes lett valakibe, esetleg azért végeztek egy egész familiával, mert egyetlen tagját akármivel is megvádolták? A felszabadító vietnámiak 1979-ben hét (!) foglyot találtak életben a megsemmisítő táborban!
     A végidők jelének tudható-e be, hogy Magyarországról a II. Világháború végén 900 ezer (!) civil nőt és férfit hurcoltak a szovjet Gulágra rabszolga munkára? Ezeknek csupán egyharmada térthetett vissza élő roncsként, ám ezt követően soha nem beszélhettek erről!
gulag.jpg    Az utolsó idők jeleként lehetett-e betudni, hogy a Szovjetúnióban 40 ezer (!) koncentrációs tábor (gulág) működött még a 80-as években is. (Rózsás János tanúsága szerint.) A mellékelt hullahalom a Szovjet Gulágon készült!!!
    Kínában az ötvenes években volt a "Nagy Ugrás", melynek gazdasági lépései miatt elképesztő éhínség ütötte fel a fejét. Becslések szerint 40-50 millió kínai halt éhen. A hazugság atyja (Jn 8,44) mesterien inspirálta a kínai kommunistákat is! (Kínai kisgyermekek hullái a mellékelt képen!)china-communist-genocide.jpg
    Gyűltek a végidők jelei, a múlt század 50-es 60-as évek Magyarországán is, mert amellett, hogy tele voltak a börtönök és ezreket végeztek ki koncepciós perek alapján, a propaganda gépezete mást se zengett, mint „béke és biztonság”! Krisztus Egyháza megadhatta volna időben a választ, de szószékeiről nem hangozhatott el a nagyon is aktuális evangéliumi figyelmeztetés: „Amikor azt mondják: 'Béke és biztonság', éppen akkor szakad rájuk hirtelen a veszedelem, mint a várandós asszonyra a fájdalom, és nem menekülnek meg.” (1Tesz 5,3)
Ám minél harsányabban harsogták a béke, biztonság és szocialista jövő ígéretét, annál inkább vált minden békétlenebbé és bizonytalanabbá a világban! És gyülekeztek (és gyülekeznek) a “végidők jelei” máig is, ám úgy néz ki, hogy ezzel arányosan növekszik az általános tudatlanság, a hiszékenység, a babonaságra való hajlam, a csodavárás vagy épp a „jól értesültség” a végső dolgok idejét, bekövetkeztét illetően! Pedig Szent Pál milyen határozottan állítja, hogy „magatok is igen jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.” (1Tessz 5,2)
    Mindazáltal – int Pál apostol – „tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők következnek. Az emberek önzők lesznek, kapzsik, kérkedők, kevélyek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, gonoszok, szeretetlenek, békétlenkedők, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, rosszakarók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak; inkább fogják szeretni a gyönyört, mint Istent. A vallásosság látszatát viselik ugyan magukon, de megtagadják annak erejét. Az ilyeneket kerüld! Ezek közül valók ugyanis azok, akik beosonnak a házakba, (...), akik mindig tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak. (...) Ellene szegülnek ezek az igazságnak, mert bomlott elméjű, megbízhatatlan hitű emberek. De sokra nem jutnak ezzel: ostobaságuk éppúgy nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt.” (vö 2Tim 3,1-9)
Ezek a jelek, mind napjaink jellemzői! (Folyt!)      (A fotók az internetről!)  

Szólj hozzá!

"Legyetek mindnyájan egy"
marcus-grodi_250.jpg     A Katolikus Egyházba vezető útjának kezdetét az 1987-ben katolizált, elismert protestáns teológussal, Scott Hahnnal való találkozása jelentette. (Lásd e sorozatban 52-84-ig!)
     Egy délután hazafelé menet ‒ szokása ellenére ‒, vett egy példányt a Cleveland Plain Dealer c. napilapból. A reggeli kávéját kortyolgatta, megakadt a szeme a vallás oldal rövidke hirdetményén: "Scott Hahn katolikus teológus előadást tart a helyi plébánián." Scott és felesége Kimberly, osztálytársai voltak a protestáns scott_hazaspar_bw.jpgszemináriumban. Jól ismerte Scottot és soha nem gondolta volna, hogy egyszer katolikus lesz belőle. Meglepetése kíváncsivá tette. (Kép: A Scott házaspár) 
     Marcus elment a meghirdetett összejövetelre, és életében először átlépte egy katolikus templom küszöbét. Az előadás után váltott pár barátságos szót Scott-tal, aki arra buzdította, hogy szerezze be a megtérése történetének felvételét, valamint Karl Keating "Katolicizmus és fundamentalizmus" című könyvét.
A hanganyag és a könyv elolvasása választ adott Marcus nyugtalanító kérdéseire. Ezt követően további katolikus könyveket olvasott, és ez egyre inkább megszilárdította abbeli meggyőződésében, hogy az igazság a Katolikus Egyházban található.
     Az egyházával megélt kellemetlen tapasztalatoknak következtében Marcus Grodi megértette, hogy milyen súlyos nagyságrendű volt Luther Márton tévedése. Arra jutott, hogy az Egyházat nem a Rómától való elszakadással kellett volna Luthernek megreformálnia, hanem imával, vezekléssel és jó példával.
Sajnos az egyes protestáns felekezetek, ha problémák merülnek fel köztük a Szentírás értelmezésében, akkor Luther példája nyomán mindig szét és szétválnak Jelenleg már több tízezer felekezet van, és folyton újabbak keletkeznek. A szakadások azonban ellentmondanak a Bibliának, hiszen Krisztus azt akarta, hogy "legyenek mindnyájan egyek".
sola_scriptura_004.jpg     A protestáns egység hiánya, belső megosztottsága, elsősorban a hittételek és az erkölcsi kérdések értelmezésében gyökerezik. És ennek oka azon téves hittételük, miszerint minden hívő képes értelmezni a Bibliát, minek következményeként az ember a saját véleményét az Egyház tekintélye fölé emelheti.
Ezzel szemben a katolikus tanítás, hogy Krisztus létrehozta az Egyházat és a szent hagyományt, hogy ezek a hívőket a Szentírás helyes értelmezésére vezessék.
     Ne feledjük, hogy a Szentírás az Egyház közösségében jött létre. Krisztus előbb megalapította az Egyház közösségét, s csak a Szentlélek kiáradása után keletkeztek az Újszövetség könyvei. Nemcsak a Szentírás egyes könyvei, hanem azok egyetlen egésszé való összeállítása is az Egyház létezésének függvénye. Csak a római (382-ben), majd a hyppói és a karthágói zsinatokon (393-ban, 397-ben és 419-ben) döntött az Egyház tekintélye arról, hogy mely iratok keletkeztek a Szentlélek sugalmazásából és tartoznak az Újszövetség keresztény könyveinek kánonjába.
Az Újszövetségben az Ószövetség szövegei is értelmet nyertek.

(Források: 1) http://www.chnetwork.org/story/our-journey-home-a-deeper-look-at-the-conversion-story-of-marcus-and-marilyn-grodi/
2) Szeressétek egymást Katolikus folyóirat 18. szám 35-36. oldal /2016/)rozsafuzer_ellensegei_530.JPG

Szólj hozzá!

Bevezető
     Kedves Olvasóim visszajelzéseiből tudom, hogy szívesen olvassák a szentek életét feldolgozó posztjaimat. Nos, el kell árulnom, hogy jelentős kutatómunka szükséges egy-egy ilyen sikerhez! Nem elég az internetről letölteni valamely életrajzot, mert ezek csupán a főbb adatokat és életfordulatokat közlik, hiányában az életszerű történeteknek, melyek számunkra igazi például szolgálhatnak. Ugyanakkor az „életrajzi regény” szintjére sem pályázhatok, mert az hosszúságánál fogva sokakat elriaszthat! Tehát maradok a lényegre tömörített egyéni összeállításnál, mely megfelel, mind a magam „evangelizációs indíttatásának”, mind pedig (remélhetőleg) az Olvasók kívánalmainak! Ehhez pedig az interneten fellelhető magyar és idegen nyelvű cikkek mellett, némi könyvészeti munka is szükséges. Ez történt e különös és nagyhatású szent ‒ Folignói Szent Angéla ‒ esetében is, már ami a kutatómunkát illeti, merthogy némely „Szentek élete” említést sem tesz róla!
     Alább felsorolom a forrásaimat, hogy kedves Olvasóim is utána nézhessenek.
     A forrásjelölés hosszú sorát ne vegyék „nagyzolásnak”, mert esetenként egyik-másikból csupán egyetlen mondatot, vagy adatot vettem át (de az kellett!).
     Fogadják tehát szeretettel Folignói (folinnyói) Szent Angéla életét 11 részben!

Forrás 1. Kühár Flóris OSB., Szunyogh X. Ferenc OSB. közreműködésével szerkesztette Radó Polikárp OSB.:AZ EGYHÁZ SZENTJEI ‒ PALLAS RT. kiadása, Budapest, 1940
Forrás 2. Schütz Antal: SZENTEK ÉLETE. Az év minden napjára ‒ PANTHEON kiadó 1995
Forrás 3. Begyik Tibor OCDS: Útravaló A BENSŐSÉGES LELKI ÉLET keresőinek ‒ (kézirat)
Forrás 4. Thier, Ludger OFM., and Calufetti, Abele OFM. Il Libro della beata Angela da Foligno, Grottaferrata 1985.
Forrás 5. Mácz István: Szép az Isten, Gondolatok, vallomások, imádságok ‒ SZIT 1999
           Forrás 6.  Forrás 7.  Forrás 8.  Forrás 9.  Forrás 10.     Forrás 11.  Forrás 12.  Forrás 13.  Forrás 14. 
  Forrás 15.  Forrás 16.  

felhasznalt_irodalmak_1.jpg

Szólj hozzá!

     A Szűzanya arra biztat, hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívására, ajánlja fel önmagát és szeretteit Szeplőtelen Szívének. Imádkozzák a rózsafüzért és fogadják szívükbe az Isten és emberszeretet tüzét, működjenek együtt lélekmentő anyai vágyával. Az engesztelő szentórák megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt, az áldozat és az imádság ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit a Szent Szűz ajánl azoknak, akik figyelnek rá. „Általad kívánom nyilvánosságra hozni Anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásom mindenek előtt hozzátok intézem s veletek összefogva akarom a világot megmenteni!” (Szeretetláng Napló. III/140)

szeretetlang-_535.jpg

Szólj hozzá!

Február 25. - A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

"Tanulmányaim és megfigyeléseim alapján tudtam, hogy a marxizmus olyan világnézeti, ideológiai irányzat, mely eszmeileg céltudatosan is ateista, gyakorlati módszereiben vallás- és egyházromboló, uralmának a világra való kiterjesztését könyörtelenséggel hajtja végre s a szelíd képmutatástól kezdve a leggonoszabb terroreszközöket is hajlandó igénybe venni. Évtizedekkel ezelőtt írtam „Az édesanya” című könyvemben a bolsevizmusról az alábbi sorokat:
»Lenin írja Gorkijhoz: Minden isteneszme kimondhatatlan aljasság, és tulajdonképpen legundorítóbb leköpése önmagunknak. – Lenin nyíltan bevallotta, hogy programjuk szükségszerűen magában foglalja az istentelenség terjesztését. Ahogy az egyén, a magántulajdon fogalmát kiirtották, átgyúrják a családot és a házasságot is… Oroszországban kiirtották az ellenzéket, de a kulákokat (földmíveseket) is; behozták a rabszolgaságot. Emberi vágóhidak, tömegmészárlások fölött, vér- és könnyfolyamok, rémület és átokóceán hömpölygő hullámain uralkodik egy fej: a diktátoré. Remeg ő, remegnek tőle és ő állandósítja a vérfolyamot a bűn és bűnhődés földjén. Egy nép hangtalan átka övezi…«
Történelmi tanulmányaim alapján láttam, hogy a megalkuvók mindenkor csak olajat öntöttek a kereszténység ellenségeitől gyújtott tüzekre. Én mindig azokat értékeltem, akik tudták, hogy «új egyházfalók hengerelnek le régi egyházüldözőket, hogy megkezdjék diadalittasan tiszavirág életüket. És az Egyház túléli őket és térképeiket. Nem a várak és fegyverek, hanem az idő emészti meg ellenségeit. Ám az Egyháznak sohasem alkonyodik. A várfalakat a barbárok elpusztítják, az Egyházat még az időnként felburjánzó belső emberi hibák, sőt maguk az ördögök sem tudják elpusztítani. Nincs a földön az Egyházhoz fogható. A tények szólnak itt… Üldöztetése növekedését, virulását, szilárdságát jelenti; a gyűlölet izzása és feneketlensége csak ereje félelmetességét méri és szemlélteti. Megtámadva győz, tőrvetéseken felülkerekedik, gyalázatokkal tetézve még tündöklőbb lesz… és az ő igazi húsvétja odaát következik el.»
(Sokakat megtévesztettek azokkal a tévtanaikkal, melyekre kifejezetten figyelmeztetett a Fatimai Szűzanya 1917-ben!!) Tanulmányaim, tapasztalataim, elmélkedéseim mélyéről szakadtak fel lelkemben ezek a gondolatok és csalódottan kel-lett elbocsátanom volt püspökömet, atyai barátomat. A pót-fegyházban találkoztam vele utoljára; két hét múlva halott volt. Halálát feltehetően hamis reményéből való felocsúdása okozta. Amikor a falut, melyben élt, elérte a szovjet katonaság, házában és kertjében sikoltozó asszonyokra és leányokra lett figyelmes. Sietett le segítségükre az emeletről, de mikor meglátja a berúgott, emberségéből kivetkőzött hordát, szívéhez kap s a lépcső alján holtan összeesik. Háza népe felravatalozza az ebédlőben. Éjszaka a „felszabadítók” odaparancsolják a ravatal köré a falu leányait; felhordatják velük a halott miseborát a pincéből. Esznek, isznak, táncolnak és a halottas házban meggyalázzák a leányokat.
Ugyanilyen szomorú hírt kaptunk a győri püspök haláláról. Ő nagypénteken lett az orosz katonák áldozata a női tisztaság védelmében. Golyószóróval ölték meg, mikor elzárta a garázdálkodó szovjet katonák elől az utat, akik a pincéjéből az ott rejtőzködő nőket akarták elhurcolni. A jó pásztor életét adta a juhaiért."
Forrás: Mindszenty József: Emlékirataim (A cikket átvettem innen)

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgVan akiknek már „utolsó” a jel, van akiknek még nem az

     Erich Fromm filozófus és pszichológus írja: „A technokrata fasizmusnak (érzelem-nélküli, hideg, szórakozás keresésnek) szükségszerűen katasztrófához kell vezetnie. A dehumanizált ember olyan őrültté válik, hogy hosszú távon képtelen lesz egy életképes társadalom fenntartására, rövidtávon pedig nem tudja visszatartani magát a nukleáris és biológiai fegyverek öngyilkos felhasználásától.” (Birtokolni vagy létezni 1976. 195.)
III. Leopold_belga_kiraly (1).jpg     Az „utolsó idők” jeleinek tekinthetők-e azok a 19. századvégi Kongóban történt borzalmak, melyeket II Lipót belga király Kongói „szabad államában” vitetett véghez egy "kultúrnemzet", elképesztő kegyetlen és kizsákmányoló népirtás formájában? A falvak férfi lakosságát a gumitermelésre kihajtották az erdőkbe ahol azok felkészületlenek voltak a dzsungeléletre és a vadállatok martalékává válhattak, miközben asszonyaik, gyermekeik kényre-kedvre kiszolgáltatottak voltak, vagy éhen haltak az elhagyatott falvakban. Általános, és gyakran használt fegyelmező eszköz volt a chicotte, a napon szárított vízilóbőrből font korbács. Ez maradandó sebeket okozott, húsz ütés eszméletvesztéssel járt, száz ütés pedig halálos volt. Gyakran élő emberek, (felnőttek és gyermekek egyaránt) kezeit vágták le. A belga király közvetlen uralma idején őfelsége mohósága áldozatainak száma 5 – 7 millió főre (egyesek szerint 10 - 15 millió főre) tehető. Másfél évtized telt el, amíg a világ tudomást szerezhetett ezekről a borzalmakról. congohands.jpgA csonkítások gyakran nem csak a megtorlást szolgálták, hanem a rendszer működéséből, szabályaiból következtek. A keresztény Belgium „rendfenntartóinak”, szigorúan el kellett számolniuk a töltényekkel. Minden felhasznált töltényért egy jobb kezet kellett beszolgáltatniuk. Ha erdei vadakra lövöldöztek, vagy nem találták el a kiszemelt áldozatot, akkor egy-egy élő ember kezét vágták le. (Most akkor ki a primitív "európaidegen nép"?)
szamuely_tibor.jpg    Az 1919-es „dicsőséges” Tanácsköztársaság 133 napja valójában nemzetvesztő gyilkos diktatúra volt! Kun Béla és a lenin-fiúk, új társadalmat ígértek, s ennek jegyében kilóra akarták eladni a Szent Koronát. kepatmeretezes_hu_leninfiuk1.jpgEzreket csukattak börtönbe ártatlanul, megnyomorították az egész társadalmat, miközben alattomosan és tudatosan előkészítették Magyarország teljes megsemmisítését: Trianont! 

Részlet „A vörös uralom áldozatai Magyarországon" című könyvből, melyet hivatalos jelentések és bírói ítéletek alapján írt és kiadott dr. Váry Albert koronaügyész helyettes 1922. december hó elsején Budapesten. A III. kiadás 1993-ban jelent meg.
„A szégyenfoltot, hogy ebbe az országba a közhatalmat 133 napon át néhány sehonnai bitorolta, a magyar történelemből kitörölni nem lehet. Ezeréves alkotmányunk és nemzeti önérzetünk gyalázata ez, melyre lehetetlen szégyenkezés nélkül gondolnunk. Nagyon mélyre kellett süllyednünk, hogy ez velünk megeshetett.
Hivatalos jelentések és bírói ítéletek alapján összeállítottam azok névsorát, akik e véres uralomnak áldozatul estek" - írja a könyv szerzője. Ezen összeírás szerint a négy és félhónapos rémuralom alatt 590 egyént gyilkoltak le nagyobb részt teljesen ártatlanul. Egymaga Szamuely Tibor száznál több ártatlant gyilkolt le. "Ez a szám, névsor nem teljes. Hiányzanak az adatok azokról a területekről, amelyek időközben elszakíttattak. Nincsenek benne azok sem, akik kétségbeesésükben öngyilkosok lettek vagy a szenvedett bántalmazás és fogva tartás folytán utóbb elhaltak. Végre nem volt megállapítható azoknak a szerencsétleneknek száma sem, kiket egyes vörös parancsnokok a harctéren a vörös hadsereg kebelében kivégeztettek vagy akiket ellenforradalmi harcokban, ellenforradalmárok öltek meg. Valószínűleg ezeknek száma is kitesz még pár százat." A terrorista csapatokra jellemző viselkedési mód:
„Midőn a vörös csapatok a községbe érkeztek, bevonult utánuk a Szamuelyhez beosztott 30-40 főből álló terrorcsapat. Akik ezeknek a kezükbe kerültek, azokat minden ok nélkül rettenetes ütlegek mellett puskatussal és kézigránátokkal összetörve behurcolták a községházára. Rövid időre reá megérkezett Szamuely, aki rögtön, alig pár percnyi kihallgatás után meghozta az ítéletet. „Felkötni" -szólt az ítélet, vagy „Húzzátok fel!", s intett a kezével, mire a terrorcsapat a legnagyobb kíméletlenséggel végrehajtotta az ítéletet... Aki védekezni mert, annak beverték a száját, kiverték a fogait. Ha valaki összeesett, addig verték, míg fel nem tápászkodott... Az akasztásra ítéltet a községháza előtt egy fa alá székre állították, a kötelet a nyakára hurkolták és megparancsolták, hogy ő maga rúgja ki maga alól a széket. Ha ezt a szerencsétlen áldozat a rettenetes halálfélelme miatt megtenni nem tudta, vagy habozott, addig pofozták, amíg ez megtörtént."

    Hozzá teszem, hála a Magyarok Nagyasszonyának, akkor ez nem sikerült, bár 30 évre rá évtizedekig tökéletesítették az emberi egyéniség eltörlését, kidolgozva a „nagyüzemi embertartást” is, s bizony ezreknek és százezreknek mutatkoztak meg világosan a „végidős jelek” (sokaknak az is volt)! Végül 80 évre rá, a látszólag csúfos kudarcot vallottak unokái, még egy végső próbát igyekszenek tenni a magyar államiság totális megszüntetésére, melyet épp a nagy kultur-multú belga fővárosból irányíttatnak – de velünk az Isten !
(folyt!) 

Szólj hozzá!

Egy mérnökember, aki a hitelveken is elgondolkozott
marcus-grodi_250.jpg     Marcus Grodi egy amerikai evangélikus családban nőtt fel, s már ifjúságától kezdve igyekezett az életében Isten akaratát keresni. Műszaki tanulmányai befejeztével mérnökként dolgozott, de egyre növekedett benne a vágy, hogy teljesen Isten szolgálatába álljon. Elhatározta hát, hogy elvégzi a teológiai kurzust, és így lelkipásztor lett.
     Amellett, hogy a rábízott hívek üdvösségre vezetésében felelősségteljesen teljesítette lelkipásztori kötelességeit, minden buzgalma ellenére is gyakran komoly Szentírási értelmezésekkel küszködött.
image7.pngMarcus felismerte, hogy a Biblia értelmezésének protestáns megközelítése egyáltalán nem garantálja Isten igéjének helyes megértését, és egyértelmű útmutatást sem ad az életben való alkalmazására. Az különösen zavarta, hogy bizonyos kérdésekben minden lelkésznek megvolt a saját értelmezése, de arra sem ők, sem feljebbvalói nem tudtak választ adni, hogy hol az igazság!?
Erre a választ a protestáns exegéta (szentírás magyarázó) irodalomban sem lelte meg.
     Marcus számára az volt a legmegdöbbentőbb, hogy az egyháza elfogadja, sőt anyagilag támogatja a művi terhességmegszakítást. Úgy döntött, hogy nem marad olyan körökben, melyek megengedik a meg nem született gyermekek megölését, és új helyet kezdett keresni, ahol lelkészként működhetne. Érdeklődni kezdett az egyes egyházak tanítása iránt, ám nem talált olyat, mely mindenben világos választ adott volna neki.
Marcus előtt egyértelmű volt, hogy Jézus Krisztust kell követnie, na de akkor mi az Egyház, és minek és kinek alapján kell következetesen ellene mondania az egyháznak? Ez és a predesztináció kérdése volt a legfőbb értelmezési gond a számára!
     Megzavarta a Timóteus levél értelmezése is "...tudd, hogy hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja". (1Tim 3,15) Na de melyik egyházról beszél?, a presbiteriánusról, az evangélikus, a metodista, a baptista, pünkösdista szabadegyházakról, vagy melyikről? Hány "ház" az Egyház és melyik az igazi?
     Kiábrándulásában úgy határozott, hogy elhagyja a lelkészi szolgálatot, és visszatér eredeti foglalkozásához, a genetikai mérnökséghez és a bioetikához.

(Források: 1) http://www.chnetwork.org/story/our-journey-home-a-deeper-look-at-the-conversion-story-of-marcus-and-marilyn-grodi/
2) Szeressétek egymást Katolikus folyóirat 18. szám 35-36. oldal /2016/)

metodista_es_episzkopalis_lelkeszek_aldottak_meg_a_planned_parenthood_abortuszklinikat_2.jpg

Szólj hozzá!

     Az Istennel szembeszegült (bukott) főangyalt; sátánnak, a társait ördögöknek vagy démonoknak nevezzük. Bár Istennek nem „riválisai”, ám amíg tehetik, pokolian ellenségesek a teremtéssel, különösen az emberrel szemben! „A világban található rossz, a társadalmi rendellenességek, (...) nemcsak az eredeti bűn következményei, hanem a sátán pusztító ténykedésének a hatása is, aki azon ármánykodik, hogy az ember erkölcsi egyensúlyát megbontsa.” (Szent II. János Pál 1987. 05. 24)dd3-535_1.jpg

Szólj hozzá!

     Grignon Szent Lajos írja: Kérve kérlek benneteket azzal a szeretettel, melyet Jézusban és Máriában irántatok érzek, ne elégedjetek meg azzal, hogy a Boldogságos Szűz kis füzérét elmondjátok, hanem imádkozzátok el naponta az olvasót, sőt az egész 15 tizedes rózsafüzért, ha időtök van rá. Halálotok óráján áldani fogjátok a napot és az órát, amikor nekem hittetek, és mivel Jézus és Szűz Mária dicséretét vetettétek, a Mennyországban örökké tartó áldást fogtok aratni. (TMT 254)

grignonst_353.jpg

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgA végidők titkai

     Sokszor gondolták már az elmúlt két évezredben, hogy elérkeztek az utolsó idők, azonban ennek egyik lényeges feltétele csak a 20. században teljesült. Nevezetesen, hogy a Kr. u 70-től kezdve a világ minden tájára szétszórt zsidókat – ím –, újra össze engedi gyűlni az Úr (5Móz 4,27) ugyanazon az Ígéret földjén. Bizony ez történt meg, amint 1948-ban az Izrael állam újjáalakult vérben és mocsokban. Kérdés azonban, hogy Isten szándéka (vagy szándéka ellenében) valósult-e meg mindez, vagy csupán az emberi mértéktelenség és csalárdság erőszakolta ki azt, melynek esetleg csak később kellett volna – az Úr akarata szerinti módon –, békésen megvalósulnia?

    A természetfölötti jelenségek és jelek – mint pl. a Mária-jelenések is – a történelem írásjelei, a hívőket és nem hívőket egyaránt ámulatra késztetve kísérik a világ folyamát, s az emberi dolgok elevenjére tapintanak. E megnyilvánulásoknak, melyek nem mondhatnak ellent a hit tartalmának, a krisztusi örömhír központi tárgya felé kell irányulniuk: az Isten iránti szeretetre és a megtérésre! Ilyen a fatimai üzenet is, mely megtérésre és bűnbánatra indító felszólításával az Evangélium szíve felé irányít és indít.
fatima_szent_szuz_kerese.jpg    A modern kor jelenései között bizonyos értelemben Fatima a leginkább prófétai. A három részre osztott fatimai titok, egyfelől elsősorban a pokol rettenetes látomásáról, Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a második világháborúról és azokról az előre látható, mérhetetlen károkról szólnak, melyeket Oroszország okoz az emberiségnek azzal, hogy elpártol a keresztény hittől és pusztító, totalitárius, kommunista rendszert építi ki, megfertőzve vele az egész világot!
    «Ha elfogadjátok kéréseimet, Oroszország megtér és béke lesz; ha nem, tévedéseit a világra fogja szórni...» Sajnos, attól a perctől kezdve, hogy nem fogadtuk meg az üzenet e fölszólítását, tanúsítjuk, hogy beteljesedett, Oroszország elárasztotta a világot tévedéseivel, melynek mérhetetlen szenvedés és százmilliók halála lett a következménye. S ha nem is láthatjuk még e prófécia végső beteljesedését, annyit láthatunk, hogy lépésről-lépésre teljesedik. Határozottan állítható, hogy ha nem térünk le a bűn, a gyűlölet, a bosszú, az emberi személy jogait tipró igazságtalanságok, az erkölcstelenség és az erőszak útjáról, mindez maradéktalanul teljesedni fog! Aztán, nem mondhatja senki, hogy Isten büntet minket, hiszen épp maguk az emberek készítik a büntetést. Isten jóságosan figyelmeztet és hív a jó útjára, tiszteletben tartva a nekünk adott szabadságot; ezért az emberek nem bújhatnak ki a felelősség alól«.

(Alább közlöm a három titkot, Lúcia nővér elbeszélése szerint:)

I. Titok
pokol_latomasa_asp_2.jpg     »A Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, melyről úgy tűnt, a föld alatt van. A tűzben elmerült ördögöket és lelkeket úgy láttuk, mintha átlátszó fekete vagy barna izzó szénparázs lettek volna emberi alakban, s hányódtak a lángok között, melyek mint hullámok vitték őket. Magukból az ördögökből és lelkekből is lángok, füstfelhő és szikrák csaptak ki. Minden irányba hullottak, mint a szikrák hatalmas tűzvészben: súlytalanul és egyensúlyt vesztve. Közben reszketve jajgattak iszonyatukban és félelmükben, s kétségbeesetten kiáltoztak fájdalmukban. Az ördögök szörny és fölismerhetetlen állatok iszonyatos és visszataszító formájában mutatkoztak, átlátszóak voltak és pokol_latomasa_infierno_ilust1_1.jpgfeketék. Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. És hála a mi jóságos Mennyei Anyánknak, aki korábban (az első jelenéskor) megígérte nekünk, hogy az Égbe visz, különben meghaltunk volna az iszonyattól és a félelemtől. Akkor tekintetünket a Szűzanyára emeltük, aki jósággal és szomorúsággal telve ezeket mondta: 'Láttátok a poklot, ahova a szegény bűnösök lelkei zuhantak. Megmentésükre akarja megalapítani Isten a világban az én Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszik, amit mondok, sok lélek megmenekül és békéjük lesz. A háború a vége felé jár; de ha nem hagyják abba Isten bántását, XI. Pius pápasága alatt egy másik, még rosszabb háború fog kezdődni. Amikor egy éjszaka majd látjátok, hogy ismeretlen fény támad, tudjátok meg, hogy ez a nagy jel, amit Isten ad nektek arra, hogy megbüntetni készül a világot bűneiért a háború, az éhínség, s az Egyház és a Szentatya ellen irányuló üldözések által«. 
II. Titok
fatimai felajánlás statue.jpg     Az általános pusztulás megakadályozására újra jövök és kérem, ajánlják föl Oroszországot az én Szeplőtelen Szívemnek, s vezessék be az engesztelő szentáldozást elsőszombatonként. Ha teljesítik kéréseimet, Oroszország meg fog térni és béke lesz; ha nem, tévedéseit a világra fogja szórni háborúk gerjesztésével és az Egyház üldözésével. A jók vértanúk lesznek, a Szentatyának sokat kell szenvednie, nemzetek fognak elpusztulni. Végül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog. A Szentatya föl fogja ajánlani nekem Oroszországot, mely meg fog térni, és a világra egy békés korszak virrad.
III. Titok
     »A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárral. Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval így szólt: «bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!» Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk «valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna emberek», láttunk egy fehérbe öltözött püspököt «akiről úgy éreztük, hogy a Szentatya». Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők. A kereszt két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez közeledő lelkeket«. (vö Fatimáról beszél Lúcia nővér 193-209) (Folyt!) III._titok_gran.jpg

Szólj hozzá!

alexiscarrelcirca1972.jpg     Alexis Carrel életében az Istennek való teljes odaszenteltség a legvilágosabban a mindennapi kitartó imában, a rendszeres gyónásban, a szentmisén való gyakori részvételben és felebarátai áldozatos szolgálatában nyilvánult meg. Tudatosan készült a halála pillanatában bekövetkező Istennel való találkozásra. Tudta, hogy akkor jön az ítélet, mely eldönti örök sorsát.
     Önmagára vonatkoztatta a Szentírás intelmét: "Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet" (Gal 6,7-8). Így imádkozott: "Uram, irányítsd életemet, amikor a sötétségben bolyongok. Megteszek mindent, amit akaratod sugall. Istenem, mielőtt becsukod életem könyvét, add meg a kegyelmet, hogy kiolvashassam belőle, amit még nem tudok. Az életem sivatag volt, mert nem ismertelek. Add, hogy bár ősz van már, ez a sivatag kivirágozzon! Neked akarom felajánlani hátralévő napjaim minden pillanatát. Semmit sem kérek magamnak, csak a te kegyelmedet. Uram, világosíts meg, hogyan segítsek azoknak, akiket szeretek: Uram, a te kezedbe adom át egész semmiségemet."
     Halála előtt néhány nappal, 1944-ben pedig ezt mondta egy ismerősének: „Amikor valaki saját halálához érkezik, felfogja az összes dolog semmiségét. Híres lettem. A világ rólam és munkámról beszélt, mégis csak gyermek vagyok az Isten előtt, méghozzá egy szegény gyermek”.
     Carrel gyónással, szentmisével és a betegek kenetével készült a halálra. 1944. november 5-én, Párizsban távozott az örökkévalóságba. Az Észak-franciaországi Saint-Gildas-de-Rhuys apátság kápolnájába temették el. 

saintgildasderhuys_530.jpg

Szólj hozzá!

     Minden embert édesanyaként szeretek, ám keserűség szívemnek, ha nevemben a vallások egyenlőségét hirdetik. Mondhatnék-e ilyet, amikor Jézuson kívül nincs üdvösség senki másban, mert más vallás létezik, de Üdvözítőként csak egyedül isteni Fiam adatott az embereknek az ég alatt! Az Atya egyedül Őt igazolta, feltámadásával! Márpedig, aki követhetné az Evangéliumot de nem teszi, aki nem tekint hódolattal a Keresztre, annak kevés esélye van az örök életre!

(Az Istenanya követése 423.)  (Kép: eredeti fotó az internetről: a Szirakúza-i Szűzanya könnyezéséről)

siro_szirakuzai_535.jpg

Szólj hozzá!

Ó Mária, Isten Szentséges Anyja könyörögj érettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

Szólj hozzá!

     A hit által megvilágosított lélek egészen másképp ítéli meg a dolgokat, mint azok, akik csak az érzékeiken keresztül értékelnek mindent. Ez utóbbiaknak sejtelmük sincs a magukban hordozott felmérhetetlen kincsről!

(ÉHÖimage-copia_535.jpg 9. o.)

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgKell-e még ennél több jel?

csodaserem_szuzanya_medium.jpg     És íme az Isteni Szeretet elküldte Anyját, hogy a bűn pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, hogy győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot.
1830-ban, a Csodásérem megjelenésével elkezdődött a Mária-korszak (VI. Pál pápa nevezte így) ettől a dátumtól számíthatjuk a valódi „végidők” kezdetét, mert a „Napbaöltözött Asszony” (Jel 12,1) a sátán-tipró! Az igazi végidők ugyanis, nem az emberi nyomorúság halmozódásában, vagy a természeti csapások gyakoriságában, hanem az emberi gőg nagyságában, az elistentelendésében, vagyis Isten és a sátán kozmikus harcának előkészületeiben jelölhetők meg! A Szentírás szerint Jézus második eljövetele az emberi történelemnek azon a végpontján történik, amikor a bűn teljesen „beérik” és a világ eljut az önmegsemmisítés lehetőségéig, mindenekelőtt a belső összeomlásig!
     Izaiásnál olvashatjuk: „A föld gyalázatossá lett lakói alatt, mert áthágták a törvényeket, megszegték a rendelkezéseket, felbontották az örök szövetséget. Ezért (...) megbűnhődnek lakói. (…) Inogva inog a föld, mint a részeg, mint a kunyhó, ránehezedik a vétke.” (Iz 24,5-6 és 20). Megfigyelhető, hogy ez a jövendölés nem az emberi környezet fertőzöttségéről beszél – amiről annyi szó esik manapság –, hanem az ember fertőzöttségéről, a szívek Istentől való elhidegüléséről, az önzésről, mértéktelenségről, szeretetlenségről, árulásról, hazugságról és az erkölcstelenségről (vö Tim 3,2-4), amit Máté rövidebben jellemez: „Mivel megsokasodik a törvényszegés, sokakban kihűl a szeretet.” (24,12)
La salettei szűzanya medium.jpg     Az 1846-os La Salettei üzenet - melynek titkait csak 12 évre rá (1858-ban) engedélyezte a Szent Szűz nyilvánosságra hozni - talán a legmegrázóbb és legrészletesebb prófécia: „Azon a ponton áll az Isten, hogy hallatlan módon fenyítsen. Jaj a föld lakóinak, Isten ki fogja meríteni haragját... A társadalom a legborzasztóbb ostorcsapások és a legnagyobb események előestéjén áll...” A Szent Szűz ezt követően a sátán pusztító munkájáról beszél, s arról a mérhetetlen szenvedésről, ami a világra vár azért, mert enged a kísértőnek, a sátán elkötelezettjeinek stb. Egészen meglepően ezt mondja az Üzenet: ,,1864-ben Lucifer nagyszámú ördöggel kiszabadul; azon lesznek minden áron, hogy lassanként (‘lépésről-lépésre') kiirtsák a hitet...” A Szent Szűz így jellemzi az elkövetkező korszakot: ,,ez lesz a sötétség ideje...”
Megjegyzés: A bibliamagyarázók megegyeznek abban, hogy Jel 9,1-11 versek a gonosz lelkek kiszabadulását jövendölik meg. A Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás pl. az említett idézethez a következő kommentárt fűzi: ,,Az ötödik harsonaszóra a gonosz lelkek egész serege jön elő a pokolból...” A Jel 9,13-21 versek kommentárja pedig így hangzik: ,,A hatodik harsonaszóra felszabadul az egész alvilág, és a gonosz szellemek pusztító háborúkra ingerlik az embereket.” Gál Ferenc így ír kommentárjában a vonatkozó helyről: ,,A gonoszság fejedelmének ártó hatását igazi apokaliptikus kép mutatja be. Nála van a mélység kútjának a kulcsa, tehát szabadjára engedheti az ártalmas erőket. Ezek úgy szálltak fel, mint a kohó füstje, ami elsötétítette az égboltot.” (Gál F.: A Jelenések könyve. Szeged, 1994.) Feltűnő a Szent Szűz pontos időmeghatározása. Nem világos, miért 1864-ben kerül sor Lucifer kiszabadulására, azt azonban tudjuk, hogy 1864-ben volt az első Internacionálé...
melanie_004_.jpgMária felsorolja a sátán eszközeit is. Ezek a lelki vakság, a viszálykodás, a rossz könyvek, a hamis szellem terjesztése, az igazságtalanság, a gyűlölködés, a gyilkosság, a háborúskodás stb. ,,Minthogy az Istenben való hit feledésbe megy, azért ki-ki önnönmagát fogja igazgatni és mások fölötti uralkodásra törekedni; a polgári és egyházi hatalom el lesz törölve; minden rendet és igazságot lábbal fognak tiporni; nem lesz egyéb látható, mint gyilkosság, gyűlölség, féltékenység, hazugság, egyenetlenség a haza és a család szeretete nélkül... Európa országai háború színhelyei lesznek...” – folytatja a Szűz. A jelenés asszonya néhány városnak és országnak is megjövendöli pusztulását vagy szomorú sorsát. ,,Az igazak szenvedni fognak nagyon, imáik, bűnbánati cselekményeik és könnyeik fel fognak hatni az égbe, és az Isten egész népe bocsánatért és irgalomért fog esedezni... akkor Krisztus igazságosságának és az igazak iránti nagy irgalmasságának egy ténye által megparancsolja angyalainak, hogy öljék meg minden ellenségét. És azonnal megsemmisülnek Jézus Krisztus ellenségei és minden (bűnbánat nélküli) bűnös ember és a föld pusztasággá változik. Aztán béke áll be, és az emberek kiengesztelik az Istent... Mindenütt felvirágzik a szeretet...”
     Az itt elmondottak révén nagyon prózaian vetődik fel a kérdés: vajon hány embert sikerül megmenteni az Isten Országa számára, amíg beteljesednek a prófétai szavak? Sikerül-e felrázni a világot, amely ökörlánccal vonja magára a büntetést (Iz 5,18), időben megújul-e az Egyház, s megvalósulhat-e égi anyánk vágya, hogy ne kárhozzon el egyetlen ember sem? Mária szerint a békés, gazdag aratásra emlékeztető időszak csak 25 évig fog tartani. Az emberiség újra elfeledi majd az Istent. A sátán ekkor fogja végső harcát indítani Isten és az emberiség ellen. Az Egyház Anyja ezt követően beszél az Antikrisztus születéséről és tevékenységéről, az Egyház válságáról, az évszakok megváltozásáról, az égitesteken tapasztalható feltűnő jelekről, rettenetes földrengésekről és egyéb katasztrófákról, a sátáni erők hamis csodáiról, melyekről a Jelenések könyvében olvashatunk: „Nagy jeleket művel, s még azt is megteszi, hogy tűz szálljon le az égből az emberek szeme láttára. Elcsábítja a föld lakóit a jelekkel, amelyekre hatalmat kapott.” (13,13-14).
A békés korszak elmúltával az Antikrisztus előhírnöke kezdi meg rémisztő munkáját, aki iszonyatos vérontást fog okozni, de ezt a pusztítást mindennemű csapás is kísérni fogja majd. Így pl.: pestis, éhezés és háborúk. A világ sorsa az Antikrisztus fellépésével (,,...ő a megtestesült ördög lesz”) fog végzetessé válni. ,,Az évszakok megváltoznak, a Föld csak rossz gyümölcsöt terem, a csillagok elvesztik szabályos pályafutásukat, a Hold csak pirosbamenő fényt ad; ...és borzasztó földrengést okoz, mely elnyeli a hegyeket és városokat.” Az Antikrisztus székvárosa Róma lesz. „Az ördögök a levegőben és a földön látszólagos csodálatos tetteket visznek végbe...” A jövendölésben vigasztaló kitétel is szerepel: ,,Isten gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről, az Evangéliumot mindenütt hirdetni fogják, minden nép és nemzet eljut az igazság ismeretére.” A sátán rettenetes pusztítása után azonban művével együtt elpusztul. „Szent Mihály főangyal lehelete megfojtja őt.” Végül pedig: „...a víz és a tűz megtisztítja a Földet, és az emberi kevélység minden művét megsemmisíti, és minden meg fog újulni; az emberek Istennek szolgálnak, és őt dicsőítik.”
boldog IX. piusz.jpgXIII. Lep pápa 2.jpg     Ezeket a próféciákat csaknem százötven évvel ezelőtt kapta meg az emberiség az Egyház Anyjától. Elegendő csupán visszapillantani a közel másfél évszázad történetére, s megláthatjuk, miként valósulnak meg pontról pontra a jövendölések. Meg kell jegyeznünk, hogy a La Salette-i próféciák (a ,,titok”) hitelessége körül még ma is viták folynak. Amint elmondtuk, a Szent Szűz csak 1858 után engedélyezte nyilvánosságra hozatalát. 1851-ben a két látnok leírta ezeket, s a dokumentum lezárt borítékban IX. Piusz pápa kezébe került. Ő és utódja XIII. Leo pártfogásába vette a La Salettei üzeneteket! A titok először 1879-ben jelent meg Mons. Zola, Lecce püspökének kiadásában egyházmegyei jóváhagyással. A kiadványt több francia püspök abban az időben tiltakozással fogadta s visszavonását kérte, de a tiltakozást nem lehetett komolyan megalapozni, és a visszavonás nem történt meg. Úgy tűnik, maga a történelem igazolja La Salette jövendöléseit pontról-pontra!

(vö Antalóczi: Jelenések, üzenetek és a jövő, Eger 2000. 73-77) (folyt!)

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     A második világháború idején megpróbálta enyhíteni a háborús szenvedéseket. 1942-ben már ezt írta naplójába: „Hiszek az Isten létezésében, a lélek halhatatlanságában, a kinyilatkoztatásban és a Katolikus Egyház tanításában, a szeretetről és az áldozatról szóló csodálatos tanában, mely a kereszténység lényege”.
"Drága Szent Szűz, Te könyörületes vagy azokhoz, akik alázattal fohászkodnak Hozzád, oltalmazz meg engem. Hiszek Benned. Fényes csodával válaszoltál kételyeimre. Még nem látok tisztán, még kételkedem. De leghőbb vágyam és minden igyekezetem legfőbb célja, hogy higgyek."
"Mennyire vakok az értelmiségiek. Eddig én magam sem láttam tisztán... Jelenkori civilizációnk végtelen nagy tévedése, hogy az értelmi, tudományos és a társadalmi fejlődésnek adtuk meg az elsőbbséget... Szeretnénk tudni az élet értelmét. Képtelenek vagyunk az életünket irányítani, ha nem tudjuk, mit jelent az élet és mit jelent a halál." (Napló, 1940. 12.16.)
"A hit válasza... Összehasonlíthatatlanul kielégítőbb, mint a tudományé." (Gondolatok az életmódról)
     Utolsó könyvében, melyet 1944-ben írt, az ima erejével foglalkozik, miszerint az imádság által az ember személyes szeretetkapcsolatot alakíthat ki Istennel, s "ez az ember számára a legerősebb életenergia forrása. Mindenki, aki kiművelte magában a rendszeres és világos ima szokását, kétségtelenül érzékeli az élete nagymértékű változását. Az imádkozás szokása tartós nyomot hagy cselekvés- és viselkedésmódunkon. Az ember megismeri önmagát és a hibáit, melyektől nem bír szabadulni. Elkezdi érzékelni megszégyenítő önzését, önhittsége ürességét, szeszélyei céltalanságát, gondjai és nyugtalansága kicsinyességét. Ugyanakkor kifejlődik benne az erkölcsi felelősség és a gondolkodás alázatának érzése. Kezdetét veszi a zarándoklata a kegyelem Forrásához."

(folyt.)lourdes978_o.jpg

Szólj hozzá!

     A természetfeletti létre teremtett ember szinte ellenállás nélkül hagyja magát elmerülni korunk zajos világának káprázatában – észre sem véve –, hogy közben elveszíti élő kapcsolatát Istennel, az Élet forrásával. A hitbeli gyengülésnek, mely a világ végzetes eltévelyedésének oka az, hogy egyre kevesebben imádkozzák a rózsafüzért és csökkent a bensőséges Mária-tisztelet. Az emberek, még a súlyos csapásokból sem vonják le a tanulságokat, hogy a Teremtő felé fordulnának segítségért, sőt, inkább vádaskodnak, „miért engedi ezt az Isten?” Ám, fel kellene ismerniük, hogy a bűnök és mulasztások, mint feldobott kövek zuhannak vissza, és csakis az Isten iránti bűnbánatban és a szeretet-párbeszéd felújításával remélhetnek békét és megújulást! (Szerk.: Szentolvasó c. füzet 3. o.)rozsafuzercc1_535.jpg

Szólj hozzá!

ket_es_fel_p_k_535.jpg010) https://youtu.be/1CpnNpZ_4-M

 

Szólj hozzá!

Cortonai Szent Margit (1247–1297) a 13. századi Itália legkalandosabb életű női szentje volt, talán ezért maradt fenn épp róla a legfordulatosabb életírás, ferences gyóntatója Fra Giunta Bevegnati tollából. Fiatal éveiből tíz évet súlyos bűnben élt, és a hirtelen halál vészterhes lehetősége döbbentette rá, hogy könnyen a pokolba sodródhat! Élete hátralevő részét vezeklésben töltötte, melynek eredményeként rendkívüli misztikus élményekben volt része. 

Cortonai Szent Margit, könyörögj érettünk!g_traversi_margherita_da_cortona_525x.jpg

 

Szólj hozzá!

alexiscarrelcirca1972.jpg     Carrel meg volt győződve arról, hogy a jelenlegi civilizáció elveszítette a lelki értékeket, s ezért nem képes boldogabb társadalmat kiépíteni. Hogy az emberiség megmeneküljön az önpusztítástól, meg kell nyílnia annak a "Lénynek, mely mindennek a forrása, melyet a keresztény misztikusok úgy hívnak: Isten". Figyelmeztetése különösen aktuális mai, migráns-válsággal küszködő Európánknak: "Az erkölcsi elmaradottság gyakran kéz a kézben jár a magas intelligenciával, ezért az erkölcsileg elmaradott emberek különösen veszélyes tagjai a társadalomnak. Az erkölcs azoknak az elveknek az összessége, melyeket az embereknek be kell tartaniuk, ha egyéni és faji szinten meg akarnak maradni. A hívő embereknek a keresztény erkölcsi elvekkel összhangban kell cselekedniük. A hitetleneknek is hasonló elveknek kellene engedelmeskedniük, mert ezek az elvek minden értelemmel megáldott és a világ működéséről gondolkodni képes lény kötelességeinek részét alkotják."
alexis_lhomme-cet-inconnu--852801-90.JPG     1935-ben jelent meg híres könyve, L’ homme cet inconnu (Az ismeretlen ember) amely majdnem egymillió példányban kelt el, és tizennyolc nyelvre lefordították. Ez újabb állomás az ő lelki-gondolati fejlődésében: elismerte, hogy a keresztény erények szükségesek ahhoz, hogy az ember fennmaradjon és fejlődjön, de vonakodott bármelyik erénynek is valódi természetfeletti eredetet tulajdonítani. Úgy vélte, minden jó a Természettől származik, amelyet szinte misztikus dicsfénnyel ábrázolt. A Természet jelenségei közé sorolta a rendkívül hirtelen gyógyulásokat. Reménykedett, hogy a tudománynak valamilyen új formája később majd megmagyarázza a csodákat.

(folyt.)1101350916_400.jpg

Szólj hozzá!

     Elszomorít, ha bárki azzal kérkedik, hogy szóltam hozzá! Holott – jó esetben – csak benső monológjait véli „üzenetnek” és ahelyett, hogy a jóra való indítását maga teljesítené, égi szózatként hirdeti azt siro_szuzanya_02_535.jpgmásoknak! (Az Istenanya követése 425.)

Szólj hozzá!

Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön? (Lk 18,8)

     Az ateizmus szerint Isten nem létezik, ez azonban nem újdonság. Már a Zsoltárok 14,1 említést tesz róla: „Így szól szívében az esztelen: nincs Isten!”
     A statisztikák szerint az emberiség 10%-a vallja magát ateistának (?). Kérdés azonban, hogy az ateizmus valóban olyan logikus álláspont-e, mint amilyennek az istentagadók beállítják?
darwin xianmacro2.JPG     Valójában mindenféle hittől mentes-e a "hitetlen" ember? Aligha! Hiszen az ateista erősen hisz abban, hogy Isten pedig nem létezik! Ez pedig sokkal logikátlanabb!!! Mert ennek a tagadásnak is megvannak a maga dogmái és bizony nagyon következetesen be kell tartani ezen álláspontokat, különben kártyavárként dől össze az egész materializmus!
     De hogyan létezhet hit nélküli ember? Ha Isten kinyilvánítaná magát a világnak, akkor mindenki hinne benne – vélik sokan –, nagy tájékozatlanságukban. Ezen felvetésen a totális tájékozatlanság tükröződik, Isten ugyanis kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, s bizony kortársainak többség mégsem hitt, pedig látták csodáit. Sokak máig sem adnak hitelt azoknak, akik pedig vérük árán is tanúságot tettek Róla! Tény az, hogy Isten nem akarja szabad akaratuk kinyilvánítása nélkül meggyőzni az embereket létezése felől. Adta a tanítást (az Evangéliumot), megalapította az Egyházat, így akik ezekben nem hisznek, Istenben sem hisznek! "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében." (Jn 3,16-18)
Nietzsche.jpgEzzel szemben "a meggyőződés nagyobb ellensége az igazságnak, mint a hazugság" – vélekedett Nietzsche, s talán ebben igaza is volt!
     A tiszta hit, lélekből és szeretetből fakad, a Szentlélek által. Isten létezésének elfogadásához tehát önmagában másodlagos a számtalan meggyőző érvből és bizonyságból kialakuló meggyőződés. A Biblia állítása szerint Isten létezése egyértelműen meglátható a világegyetemben (Zsolt 19,1–4), a természetben (Róm 1,18–22) és saját  szívünkben (Préd 3,11). Ezen meggyőző bizonyságoknak azonban a szeretetből fakadó, tudatos Isten felé fordulást kell elindítania bennünk, és ebből foganhat a hit. Mindazáltal, nagy baj van ott, ahol a hit nélkülözi a józan emberi észt!
     Az ateista meggyőződéséhez, igen erős (és konok) hitre van szükség, mely végső soron magán hordozza a kegyelemnek való tudatos ellenállást. Ha valaki ateistának vallja magát, akkor tudatosan kerüli azokat az meggyőző érveket (és helyeket), melyek "hite" cáfolatához vezethetne. Meggyőződésüket tehát az állandóan változó tudományos eredményekre és a "hajánál fogva előrángatott" hipotézisekre építik. Merthogy az ateista érvek – állításaik ellenére sem –, a tudomány tényleges eredményein alapulnak, hanem a tudományosnak mondott hipotéziseken! Ezek pedig már kimondásuk pillanatában is sokszor cáfolhatók, úgyhogy sokkalta nagyobb hite kell, hogy legyen egy ateistának, mint egy istenhívőnek. Ha pedig a "felvilágosodott" materialista-ateista, minden áron hű akar maradni a "hitéhez", akkor legjobb, ha befogja a szemét és nem is gondolkozik!

(Vége!)

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgKétezer éve a végidőket éljük? 3

     A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1Tim 4,1; 2Tessz 2,3-4), és teljes hatalmával fog a lelkekben pusztítani. Bizonyosra vehető, hogyha vannak üdvtörténeti korszakok, akkor az “utolsó idők” már a 18. században elkezdődtek. Ennek gondolata abból következtethető, hogy ekkortól származtathatjuk az “intézményesített ateizmus” megszületését, a humanizmus-liberalizmus-materializmus, vagyis a “felvilágosodás” korának kezdetét, kibontakozását!
     A történelmi események – akkor is, most is – igazolják, hogy Isten minden korban megadja a kellő kegyelmeket a bűn okozta pusztítás elkerülése érdekében!
szentséges szív.jpg    A 17. század második felében, az Úr Jézus felkínálta Szentséges Szívét, hogy tisztelete által bűnbánatra és megtérésre késztesse az emberiséget. Mint alább láthatjuk – akkor és most is – a vonakodás és elutasítás a gonoszság erőinek kedvez!
1689-ben az Úr indíttatására Alacoque Szent Margit halála előtt egy évvel, többször is megkísérelte, hogy eljuttassa a napkirályhoz XIV. Lajoshoz, Jézus Szent Szívének üzenetét, amely a következő négy kérést tartalmazta: a királyi zászlókat díszíttesse fel Jézus Szentséges Szívének képével; építtessen egy templomot tiszteletére, hogy ott az udvar hódolatát fogadhassa; a király ajánlja fel saját magát a Szentséges Szívnek és használja fel tekintélyét arra, hogy a Szentszéknél kieszközölje a misét Jézus Szíve tiszteletére. Sajnos, sikertelen volt minden igyekezet és XIV. Lajos meg sem kapta, XV. Lajos felé már ismertették, de nem vett róla tudomást. Csak XVI. Lajos kezdte meg a kérés teljesítését csigalassúsággal.

francia_forradalom0022.jpg1789-ben kitört a “Nagynak” nevezett Francia Forradalom, mely legfeljebb istentelenségében, véres kegyetlenségében és erkölcsi pusztításában érdemelheti ki ezt a jelzőt – mindazáltal –, a felkínált isteni kegyelem iránt való kicsinyke igyekezettel, elkerülhető lett volna az istentelenséget dicsőítő liberalizmus hatalomra jutása!
    A francia király 1792-ben elkészítette ugyan a felajánlást Jézus Szívének, de már csak a Templom-börtönben tudta megvalósítani. Akkor már azt is megígérte, hogy kiszabadulása után teljesíti a többi kérést is, melyeket Szent Margit közvetített számára. Ez azonban túl késő volt már az isteni Gondviselés számára: XVI. Lajost 1793. január 21-én kivégezték. Nagy kérdés, hogy a francia királyok vajon semmit sem olvastak ki az idők jeleiből?

 (folyt!) liberte_egalite_fraternite_5_535.jpg

Szólj hozzá!

alexis-carrel-humaniste-chretien-prix-nobel-1912_1.jpg

 

 

    Carrel diadalmasan visszatért Franciaországba, mely egykor nem ismerte el őt. Érdeklődése továbbra is munkájára összpontosult, de emellett többször visszatért a kegyhelyre. Imádkozni járt oda, és hálát adni a hit ajándékáért, de tudósként is, hogy tovább vizsgálja a csodás gyógyulások titkait.

     1910-ben második gyógyulás orvosi tanúja volt. Egy tizennyolc hónapos vakon született gyermek hirtelen tökéletesen látni kezdett. Ezt nem lehetett az autoszuggesztió számlájára írni.
Ugyanakkor megismerkedett az önkéntessel, aki a csodásan meggyógyult gyermekről felesegevel_1.jpggondoskodott. Az igen csinos nő harmincöt éves Anne-Marie de la Meyrie arisztokrata családból származott, és férje halála után a karitatív munkának és a kisfia nevelésének szentelte magát. Megismerkedésükkel a kapcsolatuk hamarosan kölcsönös szerelemmé fejlődött, és a házasság szentségének felvételéhez vezetett.
     1914-ben, az első világháború kitörésekor Carrel a feleségével együtt visszatért Franciaországba. A szanitécszolgálathoz osztották be őket. Carrelra sokkolóan hatottak a front barbár körülményei. Így ír erről az egyik levelében: "Fontos, hogy a semleges államok tudják, Németország milyen kultúrát hoz a világnak. A német hadsereg megbocsáthatatlan bűntényeket követ el. Megdöbbent a látvány, hogy ebben az országban, melynek tudósai iránt mély csodálatot érzek, a hatalmas intellektuális fejlődés a primitív barbárok erkölcsével kapcsolódik össze" (1915. 06. 06.). falkenberg_027.jpg
     Carrel sok halálesetet látott, melyet üszkösödés vagy különféle fertőző betegségek okoztak. Valamit tenni akart ez ellen. A kémiaprofesszor Dakinnal együtt feltalált egy új antiszeptikus oldatot a fertőzések ellen és a sebek kezelésére. Ez a találmány jelentős mértékben hozzájárult az amputációk számának csökkenéséhez. A módszert nagyon hamar az egész világon alkalmazni kezdték.
lindberghpump2.jpg     A háború után Carrel visszatért a Rockefeller Intézetbe, és öt évnyi közös munka után Charles Lindbergh-gel, a híres tervezővel és pilótával, aki átrepülte az Atlanti-óceánt, 1935-ben megalkotta az első mesterséges szívet, mely a műtét alatt életben tartotta a szervezettől elválasztott szerveket. Ebben az időben írta meg Carrel "Az ismeretlen ember" című művét, mely világszerte bestseller lett.

(folyt.)

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgKétezer év óta, folyamatosan végidőket élünk? 2

      Az első ezredforduló közeledtével a “jelek” megint mindenben tökéletesen igazolták az “időket”. Aztán véget ért az a középkor, melyet a "felvilágosodás" kora már következetesen sötétnek nevezett, holott soha nem köszöntött az emberiségre akkora sötétség, mint épp azon Felvilágosodás által, amely az észt, a tudást emelte az emberi élet céljává, központjává! A liberalizmus vezető alakjai kezdetben tollal harcoltak a kereszténység ellen, ám a francia forradalom éveiben már tömegesen és válogatott kegyetlenséggel gyilkolták a papokat, lelkészeket, apácákat és a szerzeteseket és egész falvakat mészároltak le, az "emberközpontú" új társadalom jegyében! Az fokozódó “felvilágosodottság” a városi hívek ezreit küldte a vérpadra, mert nem voltak hajlandók behódolni a párizsi Notre Dame oltárára emel kurtizán, az ,,Ész istennője” kultuszának! Talán erről írja Szent János a Jelenések könyvében: ,,Az asszony pedig bíborba és karmazsinba volt öltözve, felékesítve arannyal és drágakővel és gyöngyökkel. Kezében arany serleget tartott, telve utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságával. A homlokára ez a név, ez a titok volt írva: A nagy Babilon, a paráznaságoknak és a föld utálatosságainak anyja! És láttam, hogy az asszony részeg a szentek vérétől és Jézus vértanúinak vérétől.” (Jel 14, 4-6) Amiként Jeremiás próféta máig ható szavai mondják: ,,amely féktelen paráznaságának borával itatott meg minden nemzetet” (Jer 51,7-8) (miként máig is ez megy)! Vajon, az idők jeleinek volt-e betudható mindez a szörnyűség?

casas_destruction2.jpg     A végidők biztos jelei voltak-e az Újvilágban garázdálkodó aranyra éhes konkvisztádorok rémtettei? A dél- és közép-amerikai indiánokat ugyanis még rühes kutyának sem tekintették, és bizony kis hijján elpusztították volna valamennyit, ha 1531 decemberében nem lép közbe az Istenanya, Guadalupe néven ismert jelenésében! Aztán, kellően végidős volt-e az észak-amerikai indiánok elleni totális genocídium? Amiként a végidők jeleinek olvasható-e a Nyugat-Afrikából elhurcolt 11 millió rabszolga (egyharmaduk már a szállítás közben kiszenvedett és mint a dögöt lökték a tengerbe, többnyire a "Bermuda háromszög" tájékán! Ezek lelki üdvéért máig sem mondattak engesztelő szentmiséket a rabszolga-kereskedők! (Lehetséges-e, hogy a körzetben emiatt történnek rendkívüli jelenségek?) A fekete rabszolgák állati sorban tartása – érdekes –, hogy épp a nagy ,,kultúrállamokban” (pl Angliában), egészen a XIX. század közepéig élő gyakorlat volt? Részletezzem a szovjet gulágok nagyüzemi emberirtását, egy olyan "szocialista jogrendszerben" amelynek jogásza Visinszkij így fogalmazott: "Az is elítélhető, aki semmit sem tett, de tehetett volna!" (És ezalatt halálbüntetést, kényszermunkát és családi el-lehetetlenítést értettek!)

a.JPG     Végidősnek tűnhetett-e a Krakatau vulkán hírhedt kitörése 1883-ban, mely a hirosimai atombomba energiájának az 5000-szeresével robbantotta darabjaira a hegyet, és a feljegyzett történelem legnagyobb hangkitörését produkálta! A robbanás zajára a 3-4000 kilométer távolságra is felriadtak álmukból az emberek. A légköri lökéshullám hétszer kerülte meg a földet, és még öt nappal később is érezhető volt. A hivatalos feljegyzések szerint a kitörés következtében kialakuló szökőár legalább 36 ezer embert ölt meg, elpusztítva 165 falut és várost. A cunami végigsöpört az Indiai- és a Csendes-óceánon, és hatalmas pusztítást végzett Nyugat-Afrikában, Mexikóban és Latin-Amerikában.

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért, a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel!

2020. januártól kezdődően minden pénteken,                        így holnap is 

15.00 - 16.45-ig.

Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert!

Az altemplom befogadóképessége kb. 80 fő.

Mindenkit szeretettel várnak!

belvarosi_templom_535.jpg

Szólj hozzá!

Ne legyünk hiszékenyek!

     A magánkinyilatkoztatások elfogadásában a legsúlyosabb nehézséget a hamis események jelentik. Ez is a megtévesztő szellem munkája. Marie Julie Jahenny, a 19. századi misztikus így figyelmeztet erre: „Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által.” (Antalóczi: Jelenések, üzenetek és a jövő. Eger 2000.)

Ez is oka lehet Égi Anyánk könnyezéseinek!

siro_sza_1_535.jpg

 

 

 

Szólj hozzá!

Van Isten?

     A Hetek (2013.11.27. 18-20.o.) Van Isten? címmel számol be arról, hogy november 15-én a Sophianum épületében Mezei Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófia tanszékének vezetője ésSzalai_miklos2.JPG Szalai Miklós történész, ateista filozófus, az ELTE BTK oktatója vitatkozott Isten létéről. Szalai szerint ha létezne Isten, azaz lenne egy mindenható, mindentudó és jóságos lény, nem engedné meg az emberek szenvedését. A szenvedés halálhoz vezet, vagy olyan élethez, amelyben kétségessé válik, hogy jó volt-e egyáltalán megszületni. Valószínűtlen, hogy minden rossz mögött van valami jó. A túlvilág léte a hétköznapi és természettudományos ismeretek alapján nem állítható. Egy olyan Isten léte, aki direkt elzárja a túlvilágot az ember elől, nem valószínű. Ha volna Isten, akkor ésszerűen elvárható volna tőle, hogy az emberek tudomására hozza létét. Az ateista filozófus hangsúlyozta, hogy a komplex objektumok nagyobb része nem teremtés útján jött létre. Valószínűbb tehát, hogy az univerzum sem teremtés útján jött létre. Ami a világban létrejött, azt testtel rendelkező lény hozta létre.Mezei Balázs 1.JPG Mezei Balázs a rossz problematikájáról kifejtette: különbséget kell tenni a historikus rossz és a radikális rossz között, amely minden rossz forrása. A historikus rossz – például a XX. század szörnyűségei – ugyanis kiváltja a jónak egy olyan reakcióját, melyre korábban nem volt példa. Auschwitzra hivatkozott, ortodox zsidó szerzőkre, akik szerint még a rossznak ilyen extrém formája sem cáfolja Isten létét, hiszen jó jött ki belőle, szerintük például Izrael Állam. Szalai Miklós viszont ugyancsak ortodox zsidó szerzőkre hivatkozott, akik szerint Auschwitz-cal Isten pont az ateista cionistákat akarta megbüntetni a leendő Izrael miatt. Mezei Balázs szerint lehetnek különböző érvek, amelyek gyengítik Isten valóságának hihetőségét, de nem semmisítik meg azt. Egy felmérésre utalt, mely kimutatta, az Istenben hívők aránya a társadalomban nagyon magas, míg az ateistáké elenyésző. A statisztikák tehát nem támasztják alá Isten rejtőzködő voltát. Az univerzummal kapcsolatos ateista érvvel kapcsolatban pedig leszögezte: az, hogy van racionalitás, s az univerzum valamiféle struktúrát mutat, inkább egy ateista következtetést valószínűsít. A Hetek régi teológusokat, filozófusokat is idéz, akik megfogalmazták érveiket Isten léte mellett. Canterbury-i Szent Anzelm: „Isten az, aminél semmi nagyobb nem gondolható el. Lehetetlen, hogy az, aminél semmi nagyobb nem gondolható el, csak fogalmi síkon létezzék, hiszen akkor nem ő volna az, aminél semmi nagyobb nem gondolható el. Isten szükségszerűen létezik, hiszen nemléte elgondolhatatlan.” 0128_aquinoi_tamas.jpgAquinói Szent Tamás: „A világban minden mozgásban van. Semmi nem képes mozgásban lenni anélkül, hogy valami tőle különböző ne mozgatná azt. Ezt ismét mozgatni kell másvalakinek, és így tovább. A sorozat azonban nem folytatódhat a végtelenségig, szükséges tehát eljutnunk egy első mozgatóhoz, amelyet semmi sem mozgat: s ezen mindenki Istent érti.” Richard Swinburne: „Isten a legátfogóbb, legegyszerűbb, legvalószínűbb magyarázata mindennek.”  (A Magyar Kurír ismertetése nyomán)

Lényeg a lényeg, csűrhetik, csavarhatják, a lényeg mégsem fogalmazódik meg: Isten nélkül remekül lehet élni, de Őnélküle meghalni már nem! 

 

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     Amikor Carrel átnézte a Lourdes-i Orvosi Iroda iratait a csodás gyógyulásokról, felfigyelt az orvosok vezetékneveire: többen közülük a barátai és munkatársai voltak, akik féltek bevallani, hogy Lourdes-ban jártak, nehogy a többiek eszement ütődöttnek tartsák őket. A tömegkommunikációs eszközök akkoriban azt a nézetet terjesztették, hogy ami Lourdes-ban történik, az egy nagy hazugság, melyet a papok találtak ki. Lourdes iránti érdeklődése Carrel számára is akadályt jelenthetett a tudományos karrierje útján, de nem hagyta magát megfélemlíteni. Elszánta magát, hogy a következményekkel nem törődve tanúságot tett az igazságról. Dr. Carrel határozottan aláírta az orvosi leletet a 21 éves haldokló Marie Bailly teljes és azonnali gyógyulásáról. Hazatérése után cikkeket közölt erről a helyi újságokban. Az egyházellenes politikusok és egyetemi professzorok a sajtóban azonnal ádáz harcot indítottak ellene. Közvetlen felettese egyenesen megmondta neki, hogy a csodáról szóló sajtóhír után már nincs keresnivalója az egyetemen, hacsak nem vonjagunyrajz_a_tudosrol.jpg vissza mindazt, amit Lourdes-ról írt. Dr. Carrel azonban rendíthetetlen volt: inkább félbeszakítja tudományos karrierjét, de nem enged a zsarolásnak, és nem tagadja meg az igazságot. (Ld. a liberális újságokban a "tolerancia" szellemében megjelent gúnyrajzot!)
     Carrelt elbocsátották az egyetemről 1904 májusában, majd a rákövetkező évben, kizárták a francia orvosi karból is csupán azért, mert megállapította orvosként, hogy egy áttétes tbc-s beteg csodás módon meggyógyult Lourdes-ban.
Kanadába utazott, majd 1906-ban New Yorkba költözött, ahol hamarosan az egyik legnevesebb tudós lett a Rockefeller Intézet kutatócsoportjában. Állatokon kísérletezett, új műtéti technikákat dolgozott ki, melyek nagyon sikeresek lettek. Megoperálta egy gyermek ereit, és ezzel megmentette őt a haláltól. A Journal of the American Medical Association (1910. 05. 14.) rendkívüli eseményként írta le ezt a műtéti beavatkozást.
     Carrel állatokon egész szervek átültetésével kísérletezett. Állati embriókból olyan anyagot nyert ki, mely a szervezeten kívül is lehetővé tette a szövetek, szövettenyészetek és a szervek életben maradását.
Különböző sejteket szaporított steril edényekben, és ezeken a különféle fizikai és kémiai behatások hatását figyelte meg. A sejteken vért vagy tápoldatot áramoltatott át. A módszerrel például egy csirkeembrió szívsejtjeinek tenyészetét évtizedeken át sikerült életben tartania, ami a bakteriális fertőzés veszélye miatt az antibiotikumok felfedezése előtt csodának számított.
     Ezek a kísérletek nagy áttörést hoztak az orvostudományban, alapul szolgáltak az emberi szervek átültetéséhez, a szív- és érműtétekhez.
     Mélységesen meg volt lepve, amikor 1912. október egyik napjának reggelén egy New York-i napilapban azt olvasta, hogy megkapta az orvosi Nobel-díjat. Amerika mint saját fiát ünnepelte.

(folyt.)alexis-carrel-la-nobel-2-638.jpg

Szólj hozzá!

magyar_nyelv_535.jpg      Az anyanyelv nem csupán gondolataink formába öntésére szolgáló eszköz, hanem gondolkodásunk alapvető meghatározója is. A más-más anyanyelvűek másképp szemlélik a világot: mást látnak belőle, más alapokra épül a tudatuk.

Jakob Grimm, a híres meseíró mondta: a magyar nyelv logikus és tökéletes, felépítése felülmúl minden más nyelvet. Ove Berglund svéd orvos és műfordító szerint pedig a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.

Lehet, hogy megfelelő erkölcsi alapokon állva nyelvünk „csúcs-logikája” miatt tisztábban látjuk a jövőt, mint más, kevésbé logikusan felépített nyelvezetű népek? Forrás (kiragadott részlet!) Őrizzük tehát!

Szólj hozzá!

Az ateizmus elleni gyógyszer

Bible media-123290-2.jpg     Az egyetlen hatásos gyógyszer az ateizmus ellen: az igazság kitartó és őszinte keresése és megismerése.
Mindazok, akik őszintén keresik az igazságot, rá is találnak Istenre Jézus Krisztusban, aki feltámadása után állandóan jelen van a Katolikus Egyház közösségében, hogy tanítson, megbocsássa a bűnöket, és hogy meggyógyítson minden testi-lelki betegséget. Jézus Krisztus isteni természetéről és feltámadásáról szólnak az evangéliumok, az apostolok, akik tanúi voltak feltámadásának, s akik ezért az igazságért életüket adva vértanúhalált haltak. Krisztus istenségének és feltámadásának tanúbizonyságát megtalálhatjuk az idők folyamán állandóan üldözött Egyház történelmében és tanításában, valamint a szentjeiben és vértanúiban, akik Krisztusért feláldozták és ma is feláldozzák életüket.
     A leghatásosabb gyógyszer az ateizmus ellen az igazság kitartó és őszinte keresése, a tízparancsolat megtartása, az evangélium és a Katolikus Egyház tanításának és történelmének megismerése, és nem utolsósorban az imádság a hit ajándékáért. Azok pedig, akik hisznek, ne feledjék a figyelmeztetést: "Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék" (1Kor 10,12). Ezért mindennap kérjük a hit ajándékát, imádkozzunk a bűnösök és a hitetlenek megtéréséért, és életünk legyen az élő és érett hit, a felebarátok iránti önzetlen szeretet és az életszentség példája.
     Mindenki, aki kitartóan és őszintén keresi az igazságot, bizonyosan rá is talál, és találkozik Jézus Krisztussal, aki "az Út, az Igazság és az Élet" (Jn 14,6).
Csak becsületesen és állhatatosan kell keresni, és sohasem szabad feladni.

Mieczyslaw Piotrowski SChr.

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 9. szám cikke nyomán. Részlet.
Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)creator2.jpg

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgKétezer éve folyamatosan végidőket élünk? 1

     Amikor az Úr meghirdette, hogy hirdessétek az Evangéliumot minden népnek (Mk 16,15), azóta az emberek tudatában ott lappang Krisztus második eljövetelének ígérete. Sokak talán semmi más evangéliumi részt nem ismernek annyira, mint az utolsó idők elérkeztének meghirdetését, melynek előjelei, háborúk, gyötrelmek és természeti csapások.

    Kétezer év óta minden nemzedék a maga korára értelmezi a végidők bekövetkeztét, mert mindig voltak ,,biztos jelek”! És nincs ez másképp napjainkban sem, amikor nemcsak a szélsőséges jelek vélhetők ,,végsőknek”, de még az utolsó időket hirdető hamis próféciák is ugrásszerűen megszaporodtak, melyek szintúgy az ,,idők” jelei (Apcsel 2, 17-18). Némely hamis látnok zavarkeltő lehet egy-egy közösségben, sőt társadalmi méretekben is, hiszen a bűn szerzőjének, a megtévesztő szellemnek biztosítanak működési lehetőséget (vö. 1 Tim 4,1), ,,tévútra vezetve az egész világot” (vö Jel 12,9b). A mégoly ,,beigazolódottnak”látszó, ám hamis üzenetek sajnos, sokakat taszítanak a “világvégi” (kiliaszta) reménytelenségbe! A Szent Szűz is óv bennünket a Szeretetláng üzenetében: ,,Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábaitok alól a remény talaját. Tudja ő nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek. A reményét vesztett lelkeknél már bűnre sem kell kísértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti (számára). Ó, gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben.” (IV/30) 
annonciation.jpg     Az Ige Megtestesülésével elérkezett az Idők Teljessége, melyet követően az emberiség egyfolytában számolhatott a végidőkkel. A Bibliában van néhány nagy prófécia, főként Dániel- és a Jelenések könyvében, amelyek megadják “az idők és időszakok” rendjét Pál apostol kifejezése szerint (1Tessz 5,1; vö.: 2Tessz 2,1-3). Ezek arra mutatnak, hogy az emberiség jelenleg már az un. végidő korszakában, vagyis a Jézus visszajövetele előtti időben él.
     De ez bizony minden korok jellemzője volt! Már az első századokban naprakészen várták az utolsó időket, melynek ,,jeleit” valóban és ténylegesen meg is tapasztalták! Az első keresztényüldözés hármas krízist okozott az egyházban. A világvéget váró apokaliptikus látomásoknak kedvezett Jeruzsálem ostroma és a keresztényüldözés, ámde mindkettő elmúlt tragikusan, de az Úr nem jött el lángba borítani ezt a bűnös világot, így sajnos sokan kiábrándultak és elhagyták a hitet. (...) Igaz még száz évig tudták igazítani a hamis látnokok és az ál-próféták az időpontokat a kitartás érdekében, de a mennyei Jeruzsálem csak nem szállt le.

      Az első ezredforduló közeledtével a “jelek” megint mindenben tökéletesen igazolták az “időket”. Aztán véget ért az a középkor, melyet a "felvilágosodás" kora már következetesen sötétnek nevezett, holott soha nem köszöntött az emberiségre akkora sötétség, mint épp azon Felvilágosodás által, amely az észt, a tudást emelte az emberi élet céljává, központjává! A liberalizmus vezető alakjai kezdetben tollal harcoltak a kereszténység ellen, ám a francia forradalom éveiben már tömegesen és válogatott kegyetlenséggel gyilkolták a papokat, lelkészeket, apácákat és a szerzeteseket és egész falvakat mészároltak le, az "emberközpontú" új társadalom jegyében! A fokozódó “felvilágosodottság” a városi hívek ezreit küldte a vérpadra, mert nem voltak hajlandók behódolni a párizsi Notre Dame oltárára emelt kurtizán, az ,,Ész istennője” kultuszának! Talán erről írja Szent János a Jelenések könyvében: ,,Az asszony pedig bíborba és karmazsinba volt öltözve, felékesítve arannyal és drágakővel és gyöngyökkel. Kezében arany serleget tartott, telve utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságával. A homlokára ez a név, ez a titok volt írva: A nagy Babilon, a paráznaságoknak és a föld utálatosságainak anyja! És láttam, hogy az asszony részeg a szentek vérétől és Jézus vértanúinak vérétől.” (Jel 14, 4-6) Amiként Jeremiás próféta máig ható szavai mondják: ,,amely féktelen paráznaságának borával itatott meg minden nemzetet” (Jer 51,7-8) (miként máig is ez megy)! Vajon, az idők jeleinek volt-e betudható mindez a szörnyűség?

casas_destruction2.jpg     A végidők biztos jelei voltak-e az Újvilágban garázdálkodó aranyra éhes konkvisztádorok rémtettei? A dél- és közép-amerikai indiánokat ugyanis még rühes kutyának sem tekintették, és bizony kis híján elpusztították volna valamennyit, ha 1531 decemberében nem lép közbe az Istenanya, Guadalupe néven ismert jelenésében! Aztán, kellően végidős volt-e az észak-amerikai indiánok elleni totális genocídium? Amiként a végidők jeleinek olvasható-e a Nyugat-Afrikából elhurcolt 11 millió rabszolga (egyharmaduk már a szállítás közben kiszenvedett és mint a dögöt lökték a tengerbe, többnyire a "Bermuda háromszög" tájékán! Ezek lelki üdvéért máig sem mondattak engesztelő szentmiséket a rabszolgakereskedők! (Lehetséges-e, hogy a körzetben emiatt történnek rendkívüli jelenségek?) A fekete rabszolgák állati sorban tartása – érdekes –, hogy épp a nagy ,,kultúrállamokban” (pl Angliában), egészen a XIX. század közepéig élő gyakorlat volt? Részletezzem a szovjet gulágok nagyüzemi emberirtását, egy olyan "szocialista jogrendszerben" amelynek jogásza Visinszkij így fogalmazott: "Az is elítélhető, aki semmit sem tett, de tehetett volna!" (És ezalatt halálbüntetést, kényszermunkát és családi ellehetetlenítést értettek!)

a.JPG     Végidősnek tűnhetett-e a Krakatau vulkán hírhedt kitörése 1883-ban, mely a hirosimai atombomba energiájának az 5000-szeresével robbantotta darabjaira a hegyet, és a feljegyzett történelem legnagyobb hangkitörését produkálta! A robbanás zajára a 3-4000 kilométer távolságra is felriadtak álmukból az emberek. A légköri lökéshullám hétszer kerülte meg a földet, és még öt nappal később is érezhető volt. A hivatalos feljegyzések szerint a kitörés következtében kialakuló szökőár legalább 36 ezer embert ölt meg, elpusztítva 165 falut és várost. A cunami végigsöpört az Indiai- és a Csendes-óceánon, és hatalmas pusztítást végzett Nyugat-Afrikában, Mexikóban és Latin-Amerikában.

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     Alexis Carrel a megtérése után megértette a Szentírás szövegeinek aktualitását: "Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének" (Bölcs 13,1); "Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük" (Róm 1,20). Kiknek? Azoknak, "akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal" (Róm 1,18).
Így írt: "Ha a lélek Istenhez hajlik, békére lel és Istenben fog élni, Isten pedig őbenne. Isten túlszárnyal minden felfogást és megismerést. Ahova az értelem nem képes eljutni, oda eljuthat a vágy és a szeretet."
     Áttörő pillanat volt ez az életében. Megértette, hogy az ember legnagyobb kincse a hit Istenben, aki Jézus Krisztusban valóságos emberré lett, és hit a legnagyobb csodában, vagyis Krisztus feltámadásában. A hit ajándékát mindennap kérni kell. Carrel immár hitte Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában; hitte, hogy Jézus a Legszentebb Háromság második személye, hogy feltámadt a halálból és jelen van a Katolikus Egyházban, ahol tanít, gyógyít, és megszabadítja a bűn rabságából mindazokat, akik a kiengesztelődés szentségében elfogadják irgalmassága ajándékát.13301_1.jpg
     A hiteles megtérés jele a teljes engedelmesség Krisztus iránt, aki az Egyházában él, gyógyít és tanít. Alexis Carrel ezt írta: "Hiszek mindabban, amit a Katolikus Egyház tanít, és ez semmilyen erőfeszítésembe sem kerül, mert semmilyen ellentétet sem látok a tudományos tények és az Egyház tanítása között." Elismerte, hogy élete teljesen Istentől függ.
     Ezért az Ő szent akaratának rendelte alá értelmét, akaratát és viselkedését.
Az ebből az időből származó jegyzetei között fennmaradt a következő imádság: "Uram, irányítsd életemet, mert elvesztem a sötétségben. Istenem, nagyon bánom, hogy nem értettem meg, mi az élet, s hogy olyan dolgokat próbáltam megérteni, melyeket az ember hiába is próbál megérteni.
Az életnek nem az a lényege, hogy értsünk, hanem hogy szeressünk, hogy segítsünk másokon, imádkozzunk és dolgozzunk. Istenem add, hogy még ne legyen túl késő!"

(folyt.)fleming_et_carrel_004.jpg

Szólj hozzá!

      Minden cselekedetünket Szűz Máriával végezzük, vagyis cselekedeteinkben, mint minden erény és tökéletesség példaképét kövessük. Naponta imádkozzuk a Szent Rózsafüzért!
Minden tervünk előtt kérjük segítségét, a megvalósításánál pedig gondoljuk át, hogy miképp oldotta volna meg azt Isten Szentséges Anyja, vagyis hogyan végezné el helyünkben. Elmélkednünk kell tehát nagy erényeiről, alázatosságáról és odaadó hitéről, melyeket a Szentlélek adományaként földi életében gyakorolt.

Fogadjuk meg a jelenéseiben és üzeneteiben elhangzott intelmeit, teljesítsük fatimai kéréseit!

fatima_rozsafuzer_a_felhoben_535.jpg

Szólj hozzá!

Az emberi tudat és az agy

     A 19. század óta a darwinisták folyton ugyanazokat az állításokat ismételgetik, melyeket azonban a tudományos kutatás nem csak nem bizonyított, de újabb tudományos eredmények kifejezetten cáfolnak: azaz hogy az ember a természet vak erőinek a terméke, s hogy az emberi elme, a lélek és a szabad akarat csupán illúzió, mely az agyi neuronok elektromos kisüléseinek eredményeként jön létre. Sokan, akik már évtizedek óta ezt hallgatják, óhatatlanul hinni kezdenek abban, hogy ez valóban igaz.
Owen Gingerich Harvard1_500.jpg     Ezzel ellentétben Owen Gingerich, a Harvard Egyetem professzora hangsúlyozza, hogy az emberi agy a legbonyo-lultabb fizikai szerv az egész világegyetemben. Százmilliárd neuron található benne, és mindegyikük több tízezer másik neuronnal van összeköttetésben. Az idegsejtek közötti összeköttetések száma egyetlen emberi agyban sokkal nagyobb, mint a Tejút csillagainak a száma.
     Vajon az emberi agyat alkotó atomok létrehozhattak-e véletlenszerűen egy ilyen bonyolult szerkezetet? Vajon igazuk van-e a darwinistáknak, akik azt állítják, hogy az emberi tudat megszűnik abban a pillanatban, amelyben az agy fizikai működése véget ér? Owen Gingerich, a Harvard204,203,200_.jpg     A materialisták zsákutcába jutottak, mert nincs semmilyen hiteles hipotézisük, mely megmagyarázná az ember lelki élményeit és az emberi elme működését.
     Az ateisták szerint nem létezik klasszikus értelemben vett emberi elme. Szerintük a pszichikai jelenségeket és a gondolatokat a fizikai agy hozza létre. Az orvosi-élettani Nobel-díjas (1963) John Eccles (1903-1997) neurológus, az egyik legnagyobb szaktekintély az emberi agy kutatásának terén, azt állítja, hogy az anyag nem képes pszichikai jelenségeket létrehozni és a fizikai energia nem változhat át pszichikai energiává. Pszichikai jelenségeket egyedül egy szellemi valóság képes létrehozni.
     Az elme nem egyenlő az aggyal! Az ember először elméjében eldönti, hogy mit akar csinálni, és az agy elektromos rendszere csak ezután valósítja meg ezt a döntést. Például két lehetőségem van, hogyan reagáljak egy sérelemre: bosszúval vagy megbocsátással. Rajtam áll, hogy a megbocsátást választom-e, a jó győzelmét a rossz fölött. A döntést, amelyet elmémben meghoztam, az agy elektromos rendszere valósítja meg. Tehát a szellemi elme felhasználja az fizikai agyat arra, hogy döntéseit megvalósítsa.  
 Eccles,-03_1.jpg    John Eccles határozottan elutasítja azt a materialista elgondolást, hogy az agy egy rendkívül bonyolult számítógép, melyben az agykéreg hozza létre az összes gondolatot és érzést. Ezt az elméletet "szegényesnek" és "üresnek" tartja, mert homályos és általános állításokat tesz és nem képes megmagyarázni az emberi én egyediségének csodáját és titkát, sem annak alkotóképességét és képzelőerejét (How the Self Controls Its Brain, 33.,176. o.). Az emberi agy sokéves kutatása során Eccles arra a következtetésre jutott, hogy mindannyiunknak van személyes énje – vagyis nem a fizikai agy által cselekvő, nem anyagi természetű elméje. Tehát a fizikai világ mellett az emberben létezik szellemi világ is, melyet az elme képvisel, s e két valóság kölcsönösen hat egymásra. "Mivel a materialista szemlélet – írja Eccles – nem képes megmagyarázni a szemmel látható egyediségünket, el kell ismernem, hogy az Én – vagyis a Lélek –, természetfölötti, szellemi teremtés. Teológiai fogalmakkal kifejezve: minden egyes lélek Isten új teremtménye egy emberi magzatba oltva" (Evolution of the Brain: Creation of the Self, 237. o.). Eccles professzor számára egyértelművé vált, hogy az emberi elme, a személyes én úgy létezik, mint emberi létünk szellemi dimenziója; megértette, hogy ez a halhatatlan lélek. Tehát a tudományos ismeretek arra vezetnek minket, hogy elvessük az emberi elme és az ember szellemi dimenziójának tisztán materialista értelmezését.

(John Eccles gondolatait "A lélek halhatatlanságáról" lásd még a 2013. nov. 14-22 közti posztokban!) (folyt.)

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 9. szám cikke nyomán. Részlet.
Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgHamis látnokok?     

 megtevesztettek.jpg     Súlyos ismerethiányra vall az a feltevés, hogy Jézus majdan felróhatja nekünk, amiért nem hallgattunk a legújabb „prófétáinak” (mai látnokainak) figyelmeztető szavára! De hogy is van ez? Lássuk az evangéliumi választ: „Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk...” (Zsid 1,1-2) Az utolsó próféta Keresztelő Szent János volt! Persze, nem kevesebbet állítanak az üzenetközlők, minthogy az Úr szavát közvetítik. Nos, maga az Úr figyelmeztet: „Sokan fognak jönni az én nevemben és azt mondják: 'Én vagyok a Krisztus', és sokakat félre fognak vezetni.” (Mt 24,5) Tehát az Újszövetség emberének CSAKIS AZ EVANGÉLIUM követendő, és ennek elhanyagolása súlyos bűn, nem pedig az épp aktuális látnok szózatainak figyelmen kívül hagyása! Az természetesen nem zárható ki hogy az Úr ma is szóljon, de kérdés, hogy minek alapján dönthető el, hogy valóban Ő szólt-e? Ám, ha adatik ilyen kiváltságolt személy, akkor az ilyen üzenet teljesítése kizárólag a kiváltságolt személyre nézve kötelező, gyóntatója beleegyezése mellett, és önhatalmúlag NEM HIRDETHETI! Még az egyházilag jóváhagyott magánkinyilatkoztatások is csupán ajánlottak, de követésük nem kötelező (!), még akkor sem, ha megvalósításuk (pl. Fatima) a széleskörű bensőséges lelki élet kialakításában komoly szerepet játszhatnak!

Az ál-látnokság nem csak a közösségre veszélyes, de önmagára is ráhozhatja Isten haragját, miként olvashatjuk Jeremiásnál: „Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. Ezért (...) azok a próféták, akik az én nevemben prófétálnak, bár nem küldtem őket, és azt mondják, hogy kard és éhínség nem jön erre az országra, kard és éhínség által vesznek el...”(Jer 14,14-15)

„Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba.” (1Jn 4,1)

Valamennyi öntévesztett látnokra jellemző, hogy „üzeneteik” egyfelől, sajátos „ég-idegen” kifejezéseket is tartalmaznak (pl. békaperspektíva, Csipkerózsika álma stb.), másfelől az „üzeneteiket” úgy próbálják nyomatékozni, hogy főangyalok, Szűz Mária vagy egyenesen a Mennyei Atya szózataként tálalják. Az sem lehetetlen a számukra, hogy olykor frissen elhunyt közismert személy (lehetőleg pap) üzen általuk megszívlelendő elvárásokat. Egy azonban biztos, a látnok (ha valódi, ha önjelölt) nagy felelősséget hordoz magán, és az Úr számon fogja kérni tetteiket!

images (8).jpg

„Vigyázzatok tehát, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!” (Mk 13,33)

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     A csoda, melynek Carrel a szemtanúja volt, lelkileg és intellektuálisan is megrendítette őt. Ráébredt arra, hogy létezik egy olyan valóság, mely felülmúlja az érzéki megismerést. "Mikor megismertük az anyag összetételének és tulajdonságainak titkát, uralmat nyertünk majdnem minden fölött, ami a föld felszínén van, kivéve önmagunkat".
     Carrel megértette, hogy az empirikus tudományok csak az anyagi valóság megismerését teszik lehetővé. De ezen túl létezik még a valóság szellemi dimenziója, melyet csak a hit szintjén foghatunk fel, holott ugyanolyan valóságos, mint az érzékekkel megismerhető dimenzió.
le-voyage-a-lourdes-de-alexis-carrel-1025699824_l.jpg     Néhány hónappal Lourdes-i látogatása után részletesen megírta tapasztalatait egy elbeszélésben, megváltoztatott nevű szereplőkkel. (Tudományos környezete rosszallásától tartva ezt a művét nem adta ki életében, csak halála után öt évvel, 1949-ben jelent meg nyomtatásban az „Utazás Lourdes-ba”).
    Carrel nagy alázatossággal kezdett imádkozni Szűz Máriához: "Hitetlenségemre egy rendkívüli csodával válaszoltál. Képtelen vagyok felfogni, mi történt a beteggel, nem tudok a kételyeimtől meg-szabadulni. Pedig leghőbb vágyam az, hogy ellenvetés és kritika nélkül higgyek."
     Amit Carrel ez idáig abszurdnak tartott, most megtörtént. Minden addigi elmélete teljesen összeomlott. Komoly leckét kapott alázatosságból. Már nem nézte sajnálkozva a zarándokokat. Imájuk vajon nem megnyílás-e Isten mindenhatóságának működésére? De Carrelnek nem volt egyszerű azonnal lemondania az ateizmusáról. Szívében drámai harc vette kezdetét. Olyan gondolatok jutottak eszébe, hogy tévedhetett a diagnózisban, vagy hogy egy illúzió áldozata lett. De ezeket elhessegette, hiszen a gyógyulás a szeme előtt történt, és laboratóriumi bizonyítékai voltak. Ennek a ténynek a kétségbe vonása totális hazugság és őszintétlenség lett volna. Leszűrte az egyértelmű következtetést: ezt a gyógyulást nem a természet ereje okozta, hanem Isten hatalma. Volt azonban egy alapvető problémája: hogyan fogadja el a hit valóságát, hogyan nyíljon meg erre a felfoghatatlan titokra, mely felülmúlja a tudományos megismerést? "Semmi sem bizonyítja, hogy Isten nem létezik ‒ tűnődött Carrel ‒, vagy hogy Szűz Mária csak a képzeletünk szüleménye. Úgy tűnik, nehéz bizonyítani, hogy Isten létezik, de ugyanolyan lehetetlen tagadni is a létezését. Hogy lehet, hogy egyes jeles tudósok, pl. Pasteur, képesek a tudomány tévedhetetlenségébe vetett hitüket összehangolni az Istenbe vetett hittel?" Carrel a jelenések barlangja előtt ült, és éjjel kettőig küzdött magával. Végül úgy döntött, hogy bemegy a templomba, mely imádkozó baszkföldi zarándokokkal volt tele. Letérdelt egy őszhajú paraszt mellé, és fájó lelke mélyéből imádkozni kezdett: "Legszentebb Szűz, szomorúak vigasztalója, hitetlenségemre egy rendkívüli csodával válaszoltál. Nem vagyok képes megérteni, nem tudok szabadulni a kételyektől. Legnagyobb vágyam és minden igyekezetem célja az, hogy tántoríthatatlan hitem legyen. Fogadj el engem, bűnöst, mert már belefáradtam abba, hogy csalóka fényeket kergessek. Intellektuális gőgöm kemény sziklája alatt ott él a legszebb, bár még csak tompa álom, hogy higgyek benned, és úgy szeresselek, ahogy az ártatlan lelkű szerzetesek szeretnek téged."
Ez után az ima után Carrel csodálatos békét érzett és bizonyosságot, hogy létezik Isten, aki feltétel nélkül szereti őt. Erről így írt: "Ha a lélek Istenhez hajlik, békére lel, és Istenben fog élni, Isten pedig őbenne".

(folyt.)lourdes_primeira_metade_do_seculo_xx.jpg

Szólj hozzá!

     Becsüljétek meg, és örömmel öleljétek magatokhoz azokat a megpróbáltatásokat, megaláztatásokat, és mindazt ami nektek valamiképpen ügyeim intézése miatt szenvedést okoz , mert ez lesz az alapkő, amelyen rövid idő múlva megépítem Szívem szerint a kegyelmeimben gazdag házamat.

S akkor majd áldani, dicsérni fogjátok sok szenvedésetek aranyásóját, amelyikkel annál mélyebben ástam ki kegyelmeim forrását, minél élesebb, nehezebb volt. Nagy lesz majd lelketek boldogsága, amikor látni és szemlélni fogjátok a lelkek nagy számát, akik ennek a forrásnak kristálytiszta vizével megitatva, a szeretet szárnyaival felém fognak emelkedni. (Natália nővér 3. kötet 59 oldal)magyarok_nagyasszonya_535.jpg

 

Szólj hozzá!

Becsületesség nélküli tudomány
weighingcreation__300x212.JPG     Sajnos, sok darwinista elveszítette a becsületét. Ez abban nyilvánul meg hogy ellenségesen állnak hozzá minden olyan tudományos kutatáshoz, mely kétségbe vonja az ateista ideológia dogmáit. A tudományos tények ellenére az ilyen kutatások eredményeit mindenféleképp megpróbálják tudománytalannak kikiáltani és a tudományos életből kiszorítani. Már előre elutasítanak minden olyan tényt, mely ateista hitüket kétségbe vonhatná. Ignorálnak minden olyan adatot, mely egy szellemi, természetfölötti világ létezésére utalhatna.
     A darwinisták csak a világ materialista szemléletét ismerik el tudományosnak, míg azokat a tudományos adatokat, melyek rávilágítanak arra, hogy a világmindenségben egy céltudatos, intelligens terv valósul meg, a tudományt fenyegető veszélyként értelmezik. Szerintük a tudománynak az ateista ideológiát kell alátámasztania, s ha nem támasztja alá, akkor nem tudomány – ilyen ördögi kör az okfejtésük. Az ismertwilliam-dembski.jpg matematikus, William Dembski azt állítja, hogy "a materialista ideológia olyannyira deformálta az élet és a világegyetem eredetére vonatkozó kutatásokat, hogy e kutatási területek önmagukban is deformáltak. A probléma nemcsak abban rejlik, hogy egyesek a tudományt törvénytelen módon a materialista világnézet propagálására használják fel, hanem abban is, hogy ez a világnézet szándékosan kétségbe vonja több tudományos kutatás eredményeit, helytelen és nem igazolt következtetéseket vonva le a biológiai élet és az egész világegyetem kezdetéről. Annál is inkább, mert az 'intelligens tervezés' (Intelligent Design) elmélete, egy ígéretes tudományos alternatíva lehet az élőlények és a világegyetem evolúcióját valló materialista elméletekkel szemben. Olyan alternatíva ez, mely egyre nagyobb elméleti és kísérleti bizonyítást nyer" (Mario Beauregard - Denyse O'Leary: The Spiritual Brain). (Folyt.)

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 9. szám cikke nyomán. Részlet.
Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)ePIA14728.jpg

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgPróféciák?

b._taigi_annamaria_001.jpg      Csupán közvetve tartozik témánkhoz, de a nagy érdeklődés miatt megemlítjük Boldog Taigi Anna Mária († 1837) híres jövendölését a háromnapos sötétségről. A hiteles fordítás ezzel kapcsolatban a következő: Mély sötétség fogja elborítani az egész földet három napon és három éjszakán keresztül. Sem-mit sem lehet majd látni, a levegő járvánnyal lesz tele, amely főleg – de nem kizárólag – a vallás ellenségeit ragadja el. E sötétség alatt nem lehet majd mesterséges fénnyel sem világítani. Csak a megszentelt gyertyákat lehet meggyújtani, hogy világosságot nyújtsanak. Aki kíváncsiságból nyit ajtót, hogy kinézzen, vagy elhagyja a házát, ott fog nyomban holtan összeesni. E három nap alatt az emberek maradjanak házaikban, imádkozzák a rózsafüzért és könyörögjenek Isten irgalmáért. E szörnyű esemény következtében a gonosz emberek, Isten és az ő Egyháza ellenségeinek akkora sokasága pusztul el az isteni büntetéstől, hogy a rengeteg holttest úgy hever majd Róma körül, mint ahogy a Trevere legutóbbi áradásakor kivetett halak tömege feküdt a partokon. Az Egyház valamennyi ellensége – az ismertek és titkosak – el fognak pusztulni az egész földön a mindent ellepő sötétségben, mindössze néhány kivétellel, akiket Isten rögtön utána magához fog téríteni. A levegőt a démonok jelenléte fogja megfertőzni, akik mindenféle gyűlöletes formákban jelennek majd meg... Megszámlálhatatlanul sok megtérés lesz... Oroszország, Anglia és Kína is az Egyházhoz fog térni.” (Connor, E.: Jövendölések a világ végéről, Ecclesia, 1994. 35-36. p.) A kiadvány szerint a 19. században a következő neves személyiségek nevéhez fűződik jövendölés a háromnapos sötétség-ről: Buffalói Szent Gáspár (†1837), Rosa Asdenti nővér (†1847), Palma Maria d'Oria (†1863), a Megfeszített Jékepatmeretezes_hu_63520882extase2gif3.jpgzusról nev. Paui Mária nővér (†1878), La Fraudais-i Marie Julie  Jahenny (†1891). (Im. 36-37. p.) “Mert olyan szorongattatás napjai lesznek ezek, amilyen még nem volt mostanáig a világ kezdetétől, amit Isten terem-tett, és nem is lesz többé. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyet-len élőlény sem; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidíti azokat a napokat. (Mk 13,19-21)

 szent fausztina_az_irgalmas_jezussal.jpg    Az itt elmondottakhoz újra idézzük Szent Faustyna Kowalska Naplójából Jézus szavait: „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani. A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm'' (N. 1588). Az Isteni Irgalmasság „a végső idők jele, utána eljön az igazság napja. Amíg van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet” (Napló 848). Az Isteni Irgalmasság üzenete utolsó esély (Napló 998), a végső idők jele (Napló 848), biztos lehetőség, de utolsó mentőöv (Napló 687), ami a világnak adatik. Sok lélek fog általa visszafordulni a pokol kapujától (Napló 639). Boldog Faustyna Kowalska Naplójának tanítása szerint az Isteni Irgalmasság üzenete „új fény lesz az Egyház számára'' (Napló 378).

     Fontos tudnivaló: az, hogy valamely hamis üzenet a fentiekhez hasonló vagy sokkal bensőségesebb hitéletre való felhívást tartalmaz, nem jelenti azt, hogy amikor már számtalan követője van, nem fog-e valami lélekromboló, vagy az egyházat megosztó programmal előhozakodni! Tehát minden üzenetet kizárólag befejezett egészükben, gyümölcseikben, és a közlő személy erkölcsi magatartásán keresztül ítélhetünk meg (pontosabban, vizsgálhat meg az egyházi hatóság). Nem ajánlatos nyomban követni senkit, csupán azért, mert az üzenetek szépek és evangéliuminak tűnők az igazságai! Ez épp oly felületesség lenne, mintha egy „cukrosbácsit” az általa kínált cukorka finomságán vagy kedves modorán keresztül, nem pedig feltételezett végső szándékain keresztül ítélnénk meg! Miként az Írás mondja:hamis_messias_sergey_anatolyevitch_torop.jpg Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. (Mt 7,15) Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük; de ez még   nem a vég. Azután ezt mondta nekik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. (Lk 21,8-11) Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfiasan és legyetek erősek (Kor 16,13) miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket, és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat. (2Pét 3,17) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el.” (1Pét 5,8)

     A fentiek kapcsán sokan kifogással élnek, miszerint az egyházilag jóváhagyott üzenetek is voltak valamikor „még el nem fogadottak”! És ha nem lettek volna érdeklődő követőik, talán az Egyház sem foglalkozott volna velük érdemben! – Bizony igaz! – Ám ne feledjük, hogy a lourdesi, a fatimai vagy a Szeretetláng üzenetek olyan korban bontakoztak ki, amikor komoly veszélynek voltak kitéve úgy a látnokok, mint maga az egész az ügy! Ami Istentől való, azt viszont nem lehetett semmivé tenni (ld. Gamáliel érveit Apcsel 5,39! Miként ez érvényes az esetleges mai üzenetekre is!) Egyébként az említett nagy és világméretű magánkinyilatkoztatások megjelenésével a saját idejükben, nem volt párhuzamosan ilyen számon-tarthatatlan üzenet-dömping, melyek estenként ugyan azt plagizálják, vagy illetéktelenül folytatják azt ami már befejezett, vagy egyenesen a pá-pa főségének megtagadásra szólítanak fel!!! Ezek a hamis üzenetközlők, a kor médialehetőségeit és a liberális szabadosságot használják ki, melyeknek egyben ők maguk a termékei. Ez az, ami fokozott óvatosságra inthet bennünket, hiszen a hamis üzenetek sátáni célja épp az, hogy eltereljék a figyelmet az igaz üzenetekről vagy komolytalanná tegyék azokat! Egyébiránt, a magánykinyilatkoztatásokra – az igaziakra se – lenne semmi szükség, hogyha mindenki az Evangéliumra figyelne!

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     Amikor Alexis Carrel a szállodában Marie ágyához lépett, csak döbbenten nézte, hogy a lány mosolyogva és egészségesen ül. "Doktor úr, teljesen egészséges vagyok" ‒ köszöntötte örömmel. Carrel tüzetesen megvizsgálta. A pulzusa normális volt ‒ percenként 80, testének bőre természetes volt, sima és rugalmas, a hasán nyoma sem volt a puffadásnak, de még a megnyúlt bőr ráncainak sem, olyan volt, mint egy fiatal lányé!
     Másnap a tolókocsiba ‒ melyhez az orvos ragaszkodott ‒, már maga ült be és az újabb fürdés (ezúttal megmerítkezés) után az életvidámsága csak fokozódott.
gyogyulas.jpg     Marie Bailly-t egy másik orvos is megvizsgálta, aki így számolt be a tapasztaltakról: „A hatalmas daganatból, amelyet tegnap észleltem, csak egy kis csomót tudtam kitapintani a has jobboldali borda alatti tájékán, de ez nem okozott egyáltalán semmi fájdalmat. A beteg olyan jól érezte magát, hogy ki akart sétálni a Grottához, amit egészséges, de mégis gyenge állapotára való tekintettel nem engedtünk meg neki. Elmondta, hogy aznap reggel teljesen egyedül felkelt néhány pillanatra. Ezen állapotfelmérésem, melyet orvosként aláírok, a teljes igazság! Legyen szabad még azt hozzátennem, hogy az orvosi praxisban nem ismeretes egyetlen eset sem, melyben tbc-s hashártyagyulladást, bármilyen gyógymóddal, pár óra alatt meggyógyítottak volna, amint ez itt megtörtént.”
     Az említett gyengeség a hazafelé való úton tovább gyógyult: „Óráról-órára visszatért az erőm ‒ írta naplójában a lány ‒, úgyhogy amikor Lyonban (24 órás utazás után) leszálltam a vonatról, átsétáltam a peronon és a várótermen anélkül, hogy valakinek a karjára kellett volna támaszkodnom.”
     Marie Bailly tökéletes gyógyulását Dr. Carrelnek a továbbiakban folytatott, hetenkénti vizsgálatokról készített jegyzetei is tanúsítják. Július 15-i feljegyzése különösen sokatmondó: „A gyógyulás teljesnek látszik. Testsúlya 1 kg-mal növekszik hetente. Általános kondíciója kitűnő. Megvizsgáltuk pszichológiai állapotát. Normálisnak tűnik.   Nagyon szerény és csendes fiatal hölgy. Meglehetősen intelligens. Világos az emlékezete. Semmiféle miszticizmus nem észlelhető. Félénk és szerény. Csak akkor beszél gyógyulásáról, ha kérdezik. Semmi jele sincs mentális kiegyensúlyozatlanságnak.”
     Marie-t két másik orvos is többször megvizsgálta és ők is megerősítették, hogy teljes gyógyulás történt, mely orvosilag megcáfolhatatlan tényként kell elismerni, amiként egyikük sem kételkedett, hogy egy nagy csodának a tanúi.
A teljesség kedvéért hozzátesszük, hogy Marie-t orvosai még hosszú évekig figyelemmel kísérték. Fogadalmat tett a vincés nővéreknél és 1937-ben, ötvennyolc évesen bekövetkezett haláláig fizikai munkát végzett.

(folyt.)szeplotelen_fogantatas_z_1.jpg

Szólj hozzá!

A világnézetre és az élet fontos döntéseire gyakorolt hatások

darwin01.jpg     Az élet eredetére vonatkozó kérdésre adott válasz befolyásolja az ember világnézetét és életének fontos döntéseit. Az ateisták hite, hogy Isten nem létezik, gyakran a darwinizmus metafizikai feltételezéseiből indul ki; eszerint az élet teljesen véletlenül keletkezett az evolúció céltalan folyamata során, az emberi tudat pedig állítólag csak az agy szüleménye, s a halál pillanatában megszűnik létezni. Ezért csak a teljesen kifejlett pszichikummal és tudattal rendelkező egyének tekinthetők teljes értékű embereknek. Tehát a meg nem szüle-tett gyermekek, az újszülöttek, az időskori demenciában szenvedő és a kómában lévő emberek nem tartoznak közéjük. Az ilyen világnézet elutasítja az objektív erkölcsiséget, és ideológiai kiindulópontként szolgál az abortuszt, az eutanáziát, a mesterséges megtermékenyítést, az eugenikát és a genetikai manipulációkat lehetővé tevő törvényeknek.
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a darwinizmus fontos része volt a kommunizmus és a nemzetiszocializmus gonosz ideológiáinak. És nemcsak "körző-vonalzó", a "sarló kalapács" jelképe alatt élő ateisták vallották a darwinizmus elméletét, hanem a vörös lobogós horogkeresztes, hitleristák is! 
Richard+Dawkins+Dawkins+laugh.jpg     Az USA-ban és más országokban tanuló számos diák, akik a darwinizmusról szóló előadások után a darwinista evolúciót tudományos tényként fogadták el, arra a következtetésre jutottak, hogy az életüknek nincs semmi értelme, mivel maga az élet véletlenszerű s céltalan. Nem meglepő, hogy miután Istent így elutasították, sokan közülük depresszióba estek, sőt, öngyilkosságot követtek el.

     Az USA-ban bizonyítottan vannakrich book_30.jpg ilyen öngyilkossági esetek. Nagy visszhangot keltett a 22 éves diák, Jesse Kilgore esete, aki miután elolvasta a buzgó ateista és darwinista Richard Dawkins 'Isteni téveszme' c. könyvét, elveszítette az Istenbe vetett hitét és az élete értelmét, s ez végül az öngyilkossághoz vezette őt. Amikor édesapja megnézte az Expelled: No Intelligence Allowed című filmet (megtekinthető az interneten), mely leleplezi a darwinista lobbi tudományos csalásait és manipulációit, azt mondta, hogyha a fia tudta volna, hogy az ateizmus egy irracionális hiedelemből és nem a tudományos ismeretekből indul ki, akkor biztosan nem ölte volna meg magát.

eMichael Denton Evolution1077.jpg     Azoknak, akik az igazságot keresik, ajánlom Michael Denton Evolution:
A Theory in Crisis ("Evolúció: válságban egy elmélet") című könyvét, valamint a magyarul is megjelent Az élet eredetének rejtélye (The Mystery of Life's Origin) című könyvet Charles Thaxtontól, Walter Bradleytől és Roger Olson-tól.

(folyt.)

 

Evolution_-_A_Theory_in_Crisis.jpg(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 9. szám cikke nyomán. Részlet.
Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)


Szólj hozzá!

 †  Siracusa, 304 körül
Szent Lúcia, magyarul SZENT LUCA és Szent Ágota között, annak ellenére, hogy időben távol állnak egymástól, szoros kapcsolat van. Tiszteletük elterjedtsége is megközelítőleg egyforma.

    Lúcia Siracusa városának egyik legelőkelőbb családjából származott. Lúcia elkísérte beteg édesanyját a negyven mérföldnyire lévő Cataniába, Szent Ágota sírjához, hogy gyógyulását kérjék. Miután az édesanya meggyógyult, Lúciának volt egy álma: Ágota jelent meg neki, és mint a húgát megkérdezte, hogy miért az ő sírjánál keresték a gyógyulást, mikor Lúcia a saját hitével is meggyógyíthatta volna édesanyját. Ágota megígérte Lúciának, hogy szüzessége és szeretete jutalmaként az Úr általa éppen oly nagy dicsőséget szerez majd Siracusának, mint amilyet ő adott Cataniának, vértanúsága által. Útjukon hazafelé pedig Lúcia megkapta az engedélyt anyjától, hogy ne kelljen férjhez mennie és hozományával tetszése szerint bánhat.

     Amikor anyjával Ágota sírjától hazatért, kezdte szétosztani a vagyonát a szegények között. Pogány vőlegénye rossz néven vette házassági ajánlatának elutasítását és azt, hogy őt a vagyon elosztásból Lúcia kihagyta, mivel csak a szegényeket támogatta. Bosszúból följelentette Paschasius bírónál.
luc4y.jpg     Lúcia szenvedéstörténetének leírásában jegyzőkönyvszerűen rögzítették Lúcia kihallgatását, melyben bátor érvei meglepően személyes és világos hangvételűek. A bíró ráparancsolt Lúciára, hogy áldozzon az isteneknek. A bátor leány így felelt: ,,Egy áldozat van, ami tetszik Istennek, és ez a szegényeken való segítés. Mivel már semmim sem maradt, magamat adom oda.'' A bíró rendreutasította: ,,Ilyesmit az ostoba keresztényeknek mondj, de ne nekem, mert én a Császár törvényére vigyázok!'' ,,Tartsd hát magadat a császárod törvényéhez – mondta neki Lúcia –, én meg szívem Urának, Jézus Krisztusnak a törvényéhez tartom magam. Te féld a császárodat, én meg az én Istenemet félem. Tedd, ami neked jólesik, de én azt teszem, amiből üdvösségem támadhat!''
133.jpg     Ezután, mint annyi más vértanú esetében, a legkülönfélébb kínzások követték egymást, de Lúcia imádságának hatására egyik sem tudott fájdalmat okozni. Megvakításának két változata van, miszerint maga vájta ki szemeit, hogy vőlegénye ne dicsérhesse többé szépségét. A másik szerint a kínzások során vakították meg. Végezetül a bíró parancsára karddal döfték át a torkát, de nem halt meg azonnal, sőt, ebben az állapotában még tanította is a népet, s csak akkor halt meg, amikor egy odasiető pap kezéből fölvette az utolsó kenetet.
     A források nem szólnak vértanúsága időpontjáról, a hagyomány a Diocletianus-féle üldözés áldozatai között tartja számon. Tiszteletének első bizonyítéka egy 5. századi sírfelirat a siracusai Szent János-katakombában; neve belekerült a római kánonba is. A nép és hivatalosan az Egyház is már az 5-6. században tisztelte, erről a korabeli misekönyvek tanúskodnak. Zsolozsmáját valamivel később írták; szépségében nem marad el az Ágnes, Cecília és Ágota tiszteletére írt zsolozsmák mögött. Nagy Szent Gergely arról tudósít, hogy Siracusában és Rómában egy-egy kolostor áll Lúcia oltalma alatt. I. Honorius pápa pedig (625-638) fölépíttette Rómában a S. Lucia in Selce-templomot.
S. Lucia in Selce01.jpgSanta_Lucia_in_Selci_interior.jpg


     A középkorban Lúcia a legkedveltebb szentek közé tartozott. Oltalmáért folyamodtak a vakok és a szembetegségekben szenvedők (mivel a neve a lux = fény szóból ered), a bűnbánó utcanők, a földművesek és a különféle kézművesek, de ugyanígy a varrónők, a párnakészítők és a nyergesek is, mivel valamennyien hegyes szerszámokkal dolgoznak.
     Ünnepe dátumából kiindulva - a Gergely-féle naptárreformig, 1582-ig ugyanis december 13. volt az év legrövidebb napja, a tél közepének tekintették, továbbá munkaszüneti törvénynap volt - a néphitben néha egymásnak ellentmondó és pogány elemek is föltűnnek. Így lett "Luca napja" a jövendölések napjává, amelyen az időjárásra, a vetésre, sőt a jövendőbeli nevére vonatkozó jövendölések is történtek.
     Kérünk Istenünk, hogy Szent Lúcia szűz és vértanú segítsen minket közbenjárásával életünk nehézségeiben és mindig világosan láthassuk az üdvösségre vezető utunkat!

(Forrásként felhasználtam: http://www.katolikus.hu/szentek/1213.html részleteit.)

Burial_of_St_Lucy_Caravaggio.jpg

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgFolyik a nagy előkészület?a_ket_latnok_jelenes_kozben_1.jpg

      A La Salette-i prófécia: A Szűz-anya üzenetében mindenkit hív a sátán elleni harcra. „Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait... Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet... Harcoljatok, világosság gyermekei, ti, kicsiny nyáj...”Mert ha ez mulasztást szenved „akkor Jézus Krisztus igazságosságának és az igazak iránti nagy irgalmasságának egy ténye által megparancsolja angyalainak, hogy öljék meg minden ellenségeit. És azonnal megsemmisülnek Jézus Krisztus ellenségei és minden (bűnbánat nélküli) bűnös ember...”

     A kíméletlen nagy harcra és gyermekeinek erre való felkészítésére a Szent Szűz sereget igyekszik gyűjteni Szent Fia zászlaja alá, egészen új kegyelmi fegyverzettel felruházva őket (Szeretetláng), hogy minél kevesebb veszteséggel (vagy veszteség nélküli) győzelemre segítse gyermekeit! „Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni (…) ez Szívem Szeretetlángja! (I/37-38) Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja.” (I/39)

     A Szűzanya a papság és a családok lelki újjászületésén fáradozik, ”A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését.” (Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érsek – későbbi bíboros – a Szeretetláng Lelkinapló 1988-as kiadásához írt ajánlásából). Jézus a Szeretetláng Naplóban: „Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáját a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.” (III/140)

don_Stefano_Gobbi_con II. Giovanni_Paolo.jpg     P. Gobbi, kék könyvében világosan érzékelteti a gyermekeit végsőkig menteni akaró mennyei Édesanya szerepét. Összegyűjti pap fiait és övéit, hogy lelkileg előkészítse őket egy olyan harcra, aminek súlyossága és jelentősége a jelzések szerint példátlan a történelemben. „Nem kell, hogy sokan legyetek, de szentekké kell lennetek.” (1973. 10. 13.) A küzdelem igen nehéz lesz. „Kimondhatatlanul nagy megpróbáltatások ideje van készülőben, hogyha az emberek tudnák, talán megtérnének.'' (1973. 12. 01.) Az Istenanya 1974. 05. 20-án az emberiség várható helyzetéről még szomorúbb képet fest: „Oly súlyos idők közelednek, hogy el sem tudjátok képzelni. Azért szeretnélek most felkészíteni benneteket, hogy a kellő időre mindig készen legyetek.” A bejelentett harcot, a kemény küzdelmet - Gobbi atya szerint - a pápa és az Egyház ellen harcoló, tévedést hirdető egyháziakkal szemben kell majd folytatni. „Amikor bekövetkezik a rettenetes ütközet ideje a tévedést képviselő papokkal, akik szembeszállnak a pápával és az Egyházzal, a kárhozat felé hurcolva végtelen nagyszámú szegény gyermekemet, akkor ti lesztek az én hűséges papjaim.” (1975. 01. 04)

     A Szeretetláng üzenetéből: „...a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94)

     A fenti üzenetekből világosan kiviláglik, hogy a büntetés súlyossága enyhíthető. Tehát ezen Mária-jelenések és üzenetek alapvető célja: minél több embert (a Szent Szűz szóhasználata szerint minden embert) megszabadítani attól a halálos ítélettől, ami La Salette-ben oly világosan meg lett fogalmazva. Ennek feltétele pedig a megtérés. „Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el.” (Szeretetláng III/130) Ezek az egymástól térben és időben messze álló, de tartalmukban mégis összecsengő szavak rendkívül komoly figyelmet érdemelnek. Az egyértelmű jeleknek sokasága már önmagában is bizonyító erejű és fontos belátni, hogy halaszthatatlan a hívó szóra hallgatnunk. „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15) „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!” (III. Fatimai Titok), hiszen a megtéréstől függ a jövőnk, mely valamennyiünk kezében van. Jézus mondja:Jezus_szentseges_szive_26.jpg „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) „Az Isten ügyét nem tudja semmi keresztülhúzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (I/95)A fatimai üzenet szerint végül a Szent Szűz Szeplőtelen Szíve győzelmeskedik. Ám nem lehet közömbös számunkra - akik folytonos szorongattatásban vagyunk -, hogy mikor következik be az Egyház megjövendölt végső diadala! Addig is segíthetjük vagy hátráltathatjuk a Megváltás érvényre jutását! „Vegyetek részt mindannyian ebben a lélekmentő, nagy megváltó munkámban!” (III/164) A mi hozzáállásunktól, lelkek örök sorsa függhet. Ennél pedig nincs és nem is lehet fontosabb ügy a számunkra. 

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg    Lourdes-ban megkezdődött a szokásos szentségi áldás szertartása. A pap mindenkit arra buzdított, hogy kérő gesztussal emelje fel kezét vagy szemét az ég felé, és kérje a gyógyulást a lélek legveszedelmesebb betegségéből, mely az örök élet elvesztéséhez vezethet ‒ s ez Isten elutasítása és a bűn szeretete. A pap mindenkit arra szólított fel, hogy imádkozzanak a különféle testi betegségekből való gyógyulásért, s hogy teljesen adják át magukat Isten akaratának.

     A betegenként szentségi áldásnál, Dr.
maladesauxpiscines_1.jpgCarrel a hordágyon fekvő Marie-ra nézett és arra lett figyelmes, hogy az arcáról kezdenek eltűnni a szürke foltok, helyettük pedig lassacskán visszatért a pír. Nem hitt a saját szemének.     Megállapította, hogy Marie pulzusa és légzése nyugodttá vált. Érezte, hogy egy rendkívüli esemény szemtanúja. Szemei előtt tért vissza az élet a lányba, s a puffadt hasa is visszahúzódott a normális állapotba. Carrel feszülten figyelte a beteggel történő változásokat, a megfigyeléseit pedig feljegyezte. Marie szíve egyre nyugodtabban vert, a légzése normálissá vált. A "Hogy érzed magad?" kérdésre, ezt válaszolta: "Érzem, hogy meggyógyultam!" Marie megivott egy pohár tejet, és egyedül felült ‒ ő ‒, aki addig meg se tudott mozdulni.
     Dr. Carrel döbbenetében elnémult. Szemtanúja volt a haldokló leány azonnali csodás gyógyulásának. Rögtön elindult, hogy jelentse az esetet az Orvosi Irodában. Ahogy ment, sok olyan beteget látott, akik testileg nem gyógyultak meg, hanem továbbra is szenvedtek, rák és más betegségek kínozták őket, ennek ellenére az arcukról titokzatos boldogság sugárzott. Az orvosban akkor nem tudatosodott, hogy a lelki gyógyulásuk megnyilvánulását látja, azt, hogy elfogadták Isten akaratát és szenvedésüket Istennek ajánlották fel a világ üdvösségéért.

(folyt.)eucharist_aldas_lourdes.jpg

Szólj hozzá!

ket_es_fel_p_k_535.jpg

09)  

Szólj hozzá!

Az ateista kutató akit megtérítettek a saját kutatásai
Antony_flew.jpg
     2004 decemberében (a már említett) Antony Flew professzor, a világateizmus szellemi vezetője, ötven év tudományos munka után megvallotta, hogy hisz Isten létezésében. Hangsúlyozta, hogy istenhite sokéves keresés eredménye, mely során a biológia, a kémia és a fizika terén végzett tudományos kutatásból indult ki. Rámutatott a DNS-kód felfedezésére: ez hihetetlen mennyiségű információt foglal magába, és egyúttal úgy működik, mint a legzseniálisabb program. emls-bls-dnas-1a.jpgElismerte, hogy mindez a Teremtő Isten tökéletes intelligenciájának létezésére utal. Tehát Antony Flew számára a Teremtő Isten létét bizonyító egyik legmeggyőzőbb tudományos tény az emberi DNS felfedezése volt. Tudjuk, hogy a DNS hatalmas mennyiségű információt tartalmaz, mely genetikai kód formájában van leírva. Ebből logikusan következik, hogy léteznie kell egy Intelligenciának, aki ezt az információt tartalmazó kódot létrehozta (ez egy rendkívül bonyolult program, mely az emberi test legkisebb részleteit is meghatározza, pl. a nemet, a szem- és hajszínt stb.) és úgy rendezte, hogy ebből az információból a természeti folyamatok irányítása révén egy rendkívül bonyolult biológiai szervezet jöjjön létre. Meg kell jegyeznünk, hogy a DNS-molekulában lévő információ nem azonos magával a DNS-sel. A DNS-molekula csak hordozója az információnak. Ezt az információt egy összetett programhoz vagy egy rögzített gondolathoz hasonlíthatnánk, s ez egy intelligens személy létezésére utal. A DNS elemei, melyeket nukleotidoknak hívnak, egy logikus egységet alkotnak, oly módon kapcsolódva egymáshoz, mint egy írott szövegben a betűk és a szavak. Ez azt jelenti, hogy a DNS-ben van intelligencia. Mint ahogy azt Michael J. Behe professzor bizonyítja, az információ, melyet tartalmaz, nem anyag és nem is energia.
antony_flew_yesterday.jpg     Amikor Antony Flew professzor megismerte az igazságot az emberi DNS-ről, megértette, hogy az ateizmusnak nincs semmilyen logikus megalapozottsága. Nem más, mint irracionális, vak hit az élet és a harmonikus egységet alkotó, logikus törvényszerűségek szerint működő világegyetem véletlenszerű keletkezésében. Azt, ahogy az ateista Richard Dawkins próbálja magyarázni az élet eredetét és keletkezését, Flew "nevetséges igyekezetnek" nevezi. Dawkins azt állítja, hogy az élet úgy jött létre, mint "szerencsés véletlen". Valóban erős hit kell az ateizmushoz.
     Ezenkívül felmerül az a kérdés is, hogy összeegyeztethető-e az Istenbe vetett hit Darwin evolúciós elméletévei, mely azt állítja, hogy az élet a fajok sokféleségével egy céltalan folyamat eredményeként jött létre. Irányíthat-e Isten egy céltalan folyamatot?

(folyt.)

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 9. szám cikke nyomán. Részlet.
Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

Szólj hozzá!

ant666_535.jpgI. Az idők jelei óvatosságra intenek!

(Jelen tanulmányunkhoz (melyet sorozatban közlünk), több helyütt felhasználtuk + Dr Antalóczi Lajos prelátus munkáit! A római szám/arab szám hivatkozások, a Szeretetláng Lelki Napló jóváhagyott kiadásából valók!)

jelenés 0070.jpg     Az utóbbi évtizedekben feltűnő mértékben megsokasodtak a „végidőkről", az „idők végéről", a „nagy figyelmeztetésről" sőt, a világvégéről (2012) való próféciák! Ezeknek a közeli időkben való megtörténtét nem zárhatjuk ki, hiszen akkor mi is hasonlatos prófétai szerepben tetszelegnénk, hiszen mondva van, hogy „azt a napot és az órát senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.” (Mk 13,32)

     A világ sorsával kapcsolatos próféciák egybehangzóan, súlyos próbatételeket jövendölnek, ez tény! A Szentírás egyes helyei azonban arra utalnak, hogy a sátán az utol-só időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1 Tim 4,1; 2 Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával fog a lelkekben pusztítani. És bizony, történelmünk utolsó századában a sátáni erők valóban minden tekintetben példátlan rombolást végeztek (és most még inkább kezdenek elfajulni!), és parttalanul felhasználják a csábítás-, a technika minden eszközét, de legfőképp az emberi hiszékenységet!

     Az emberek sokaságának figyelmét már oly mértékben kötik le a burjánzó próféciák, hogy az Evangélium igazságai már nem jelentenek hitükre és értékrendjükre aktuális útmutatást! A megtévesztő szellem (a sátán), a krisztusi tanítás tisztaságáért (a magán-revelációk iránti) felelős Egyház óvatosságát, ügyesen a hierarchia iránti ellenszenvvé formálja a méltatlankodó hívek lelkében! Mi több, egyesekben oly konok ellenszenv alakul ki az apostolutódok (püspökök) iránt, hogy túl a bírálatukon, elhagyják az Egyházat és óhatatlanul a szekták felé sodortatják magukat. Holott nyilvánvaló, hogy az egyházi illetékesek óvatosságát épp a hamis üzenetek, a megtévesztő szellem inspirálta végtelenített naplók” és ezek alig nyomon követhető terjedése teszi szükségessé. Jézus intelme számukra és számunkra is világos: „hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.” (Mk 13,21-23) Tudom-tudom, hogy untalan idézgetem Marie Julie Jahenny-t, ezt a minden tekintetben feddhetetlen francia misztikust, aki 1850-mariejulie_1.jpg1941 közt élt és figyelemreméltó üzeneteket jegyzett le a Háromnapos Sötétségről, az Egyház válságáról, az emberiség hitehagyásáról és a jövőbeni jelenések, üzenetek mértéktelen elburjánzásáról: ,,Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által.” Nos, maiasan szólva "nem semmi", de igaz!

     Álságos tehát az a kérdés, hogy melyek az „igazi jelenések” és ki hivatott ezt egyértelműen eldönteni? „Uram, kihez mennénk?” (Jn 6,68),mint a kétezer éves Egyházadhoz? Igaznak tehát azt tekinthetjük, amelyet az egyházi hatóság tartalmilag és a látnok személyére vonatkozóan is megvizsgált és az Evangélium tanításával ellentétesnek nem ítélt. Hozzá kell azonban fűznünk, hogy a magánkinyilatkoztatásokat, még ha egyházilag jóváhagyottak is, a kiválasztott (látnok) személyén kívül senkinek sem kötelező elhinnie, követnie! - Ám némely üzenet evangelizációs szerepe mégsem hagyható teljesen figyelmen kívül, lásd a Szent Szűz gyermekei üdvösségét segítő édesanyai szerepét! Mert az idők jeleiként tapasztalható, hogy az Üdvözítő nem hagyott magunkra ebben a kaotikus veszélyben sem. Elküldte Anyját, hogy a bűn eme pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot. Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel.” (Grignion: A tökéletes Mária-tisztelet, 1944. 50/f.) Az Istenanya hiteles üdvtörténeti megnyilatkozásai közt azonban felelőtlenség lenne előhozakodni a kivizsgálatlan vagy hamis üzenetek megannyi (egyébként többnyire lemásolt vagy hasonló) próféciájával, hiszen az egyházilag jóváhagyott jelenések tökéletes, pontos és a jövőt (ha úgy tetszik) épp oly borzongatón tárják fel a megtérést halogató emberiség figyelmeztetésére! Ám az igazi jelenések közös vonása, hogy nem csak figyelmeztetnek a bajra, hanem valamennyi esetben hatékony kegyelmi eszközöket is kínálnak a jövendölések bekövetkeztének elkerülésére, vagy enyhítésére! (Lásd: rózsafüzér, skapuláré, Jézus Szíve tisztelet, csodásérem, öt első-szombat, Szeretetláng és az Isteni Irgalmasság tisztelete!)

(folyt!)

notre_dame_de_akita1jpg.jpg

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     A zarándokok között ott volt egy önkéntes kísérő, Carrel régi iskolatársa és barátja. Orvosként egészen rácsodálkozott egyszerű, gyermeki hitére, de szíve mélyén, az ateizmus kérge alatt azért volt némi bizonytalanság, mert megmaradt benne, hogy a szeretet erősebb, mint a halál.
     Egykori diáktársa mesélt neki a csodás gyógyulásokról, melyeket Lourdes-ban a saját szemével látott. Alexis persze próbálta barátjának elmagyarázni, hogy ezek a gyógyulások a szuggesztió erejének tudhatók be, mely az imádkozó hívek tömegéből árad, s hogy azok gyógyulása következik csak be, melyek látszólagosak, nem pedig tényleges szervi betegségekből erednek.
     A régi iskolatárs pedig sorra hozta fel a példákat a rendkívüli esetekről, mire Carrel elismerte, hogy létezhetnek egyenlőre megmagyarázhatatlan gyógyulások, mert "ha létezne Isten, a csodák lehetségesek volnának, de mivel nem létezik, az efféle eseteket majd a jövő tudományos kutatásai fogják majd megmagyarázni." Carrel hozzátette, hogy elsősorban azért jött Lourdes-ba, hogy feljegyezze saját tapasztalatait, és ha a saját szemével látna egy azonnali gyógyulást valamilyen szervi betegségből, egy amputált láb visszanövését, rákból vagy egy emésztőrendszeri tuberkulózisban haldoklónak a hirtelen kigyógyulását ‒ és eközben Marie Baillyre mutatott ‒, akkor hinnék a csodákban és Isten létezésében!
a_betegek_pilgrims.jpg     Mielőtt Carrel a betegekkel a jelenések barlangjához indult volna, két másik orvossal és a volt diáktársával együtt, odament Marie Bailly ágyához, hogy megvizsgálja. A lány kritikus állapotban volt: nem tudott beszélni, nehezen lélegzett, a szíve rendszertelenül és egyre gyöngébben vert, a pulzusa időnként kitapinthatatlan volt, a hasa rettenetesen puffadt. Ennek folytán Dr. Carrel nem akart beleegyezni, hogy Marie-t a medencébe merítsék és utána még a jelenések barlangjához is kivigyék. Csupán az ápolónő részvétteli kérése volt képes meggyőzni arról, hogy kegyetlenség lenne nem teljesíteni a leány legnagyobb vágyát.
     Dr. Carrel egész idő alatt a beteg mellett volt és Marie-t végül nem merítették meg a forrásvízben, csak megmosták vele. Amikor a hasát először megmosták, a beteg szörnyű kínokat érzett, de ez utána nemcsak nem fájt, de naplójában ezt írta: „A második lemosás, maga volt a gyönyörűség – írja a lány –. Mellkasom, amit addig csak nehezen mozgattam, nagy sóhajtásokban könnyebbült meg. Mindenki, aki ott volt, körülöttem csodálkozott, hogy egyáltalán túlélem. Dr. Carrel, aki mellettem állt, lélegzetét visszafojtva figyelte, hogy egyre jobban vettem a levegőt. Eközben jegyzeteket írt kézelőjére.”
     A lemosás után, kerekes székben kitolták a jelenések barlangja elé. Lesoványodott testét egy barna pokróc takarta. Látni lehetett szürkés, halálosan sápadt arcát, s a pokróc alól kilógott puffadt hasát. Alexis Carrellt mélyen megindította a 21 éves kiszenvedett leány látványa, és önkéntelenül a Szűzanya szoborhoz fordult e szavakkal: "Szentséges Szűz, annyira szeretném hinni, mint ezek a szerencsétlenek, hogy ez a csodás forrás nem csak a fantáziánk szüleménye: Gyógyítsd meg ezt a szegény leányt, már túl sokat szenvedett. Ajándékozd meg őt az élettel, engem pedig a hittel: Ha ez a leány meggyógyul, ami képtelenség, add, hogy higgyek!"

(folyt.)lourdes-grotte002.jpg

Szólj hozzá!

Fiatalok, ne engedjétek beetetni magatokat a klímaváltozásról!

     Ti vagytok az első generáció, amelyik minden osztályteremben légkondicionálást igényel; számítógépeken/laptopokon tanultok; minden szobában van TV; egész álló nap elektronikus eszközöket használtok; a legtöbben autóval jártok iskolába tömegközlekedés helyett… a történelem legnagyobb fogyasztói csoportját alkotjátok, folyamatosan a legdrágább ruhákat vásároljátok meg, hogy „divatosak” legyetek; a tiltakozásotokat digitális és elektronikus eszközök segítségével teszitek közzé…

Mielőtt tiltakoznátok, kapcsoljátok ki a légkondit, menjetek gyalog iskolába, kapcsoljátok ki a telefonotokat, olvassatok el egy könyvet, és készítsetek magatoknak szendvicset, ahelyett, hogy kész, címkézett, csomagolt ételt vásárolnátok!

Mindebből semmi nem fog megtörténni, mert önzőek vagytok és nem neveltek titeket elég körültekintőnek. Mostanában pedig olyan háttérerők manipulálják a világot, akik titeket is beetetnek, kihasználnak, győzködve arról, hogy a tüntetés és tiltakozás, nemes célt szolgál.

Ébredjetek fel, tudjatok meg többet a tényekről, mielőtt tiltakozni kezdenétek!

(Sky News ausztrál újságcikk nyomán)

skynews-australia-fires_535.jpg

Szólj hozzá!

Az ateizmus sok embernél bizonyára az igazság őszinte keresésének átmeneti szakasza, tartós meggyőződés esetén azonban nemcsak az elégtelen tudás megnyilvánulása lehet, hanem mindenekelőtt az erkölcsi normák ismétlődő megszegésének, a gőgnek és a gonosz lélek hatásának a következménye. A gonosz lélek mint "a hazugság atyja" (Jn 8,44) mindenféle módon igyekszik az emberi elmében elhomályosítani az Istennel és az emberrel kapcsolatos igazságot.
 
Művei szemlélésekor nem ismerték fel a Művészt

     Az ateisták abban hisznek, hogy csak az anyagi világ és az érzékelhető valóság létezik. Az ateizmus: hit abban, hogy Isten nem létezik, miközben ez a hit nemegyszer a darwinizmus metafizikai feltevéseiből indul ki. (Tehát egyik hipotézis az alapja, a másik feltevésnek!) A darwinizmus szerint az élet véletlenszerűen keletkezett, a céltalan evolúció folyamata során. A darwinisták úgy hiszik, hogy az összetett szervek – mint az agy, a szem, a szárnyak stb. – a természetes kiválasztódás során jöttek létre, véletlen mutációkkal, melyek egymás után következnek, és csak a vak természeti erő irányítja őket.
 darvin_otbor.jpg    A tudományos kutatás azonban azt bizonyítja, hogy az élet molekuláris szerkezete sokkal bonyolultabb, mint mindaz, amit az ember a mai napig kitalált és megalkotott. Nem feledkezhetünk meg az információról sem, melyet csak valamiféle intelligencia hozhatott létre: még a legegyszerűbb sejt is annyi információt rejt magában, amennyit egy százoldalas könyv ötezer példányában találhatunk.
     Természetesen felmerül a kérdés, hogy vajon ezeket a bonyolult információs-biológiai rendszereket egy abszolút, mindentudó Intelligencia alkotta-e meg, vagy pedig a vak, véletlenszerű és céltalan természeti folyamatok eredményei. Létrejöhetett-e a komplex, pontos és célszerű makrokozmosz és mikrokozmosz a természeti erők véletlen hatásainak következményeként?
     Ha valaki azt mondaná, hogy a számítógép egy vak természeti erő által irányított véletlen folyamat termékeként jött létre, elmebetegnek tartanánk. Így hát nem lepnek meg minket a Szentírás kemény kijelentései az ateistákról: "Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt. (...) Mert a teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket" (Bölcs 13,1-5). "Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük" (Róm 1,19-20). Kiknek? Azoknak, "akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal" (Róm 1,18). (folyt.)

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 9. szám cikke nyomán. Részlet.
Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

e16_dna_in_the_Cell.jpg

Szólj hozzá!

jesus-en-croix_535.jpgISTEN IGAZSÁGOSSÁGA SÚJT

Minél jobban összekavarodik a világ és mindjobban felborul minden, annál világosabban látjuk, hogy Isten igazságossága sújtja a földet. Min­den bűn büntetést jelent. Hogy a büntetés ne legyen olyan nagy, mint ahogyan megérdemeljük, ezt az en­geszteléssel érhetjük el. Az engeszte­lők táborára bízza az Úr, hogy állít­sák meg és kisebbítsék az Isten haragj­át. Ha kevesen vagyunk és erőtlen, igénytelen kis lelkeknek érezzük magunkat, lássuk meg az alázatban a legbiztosabb fegyvert, amely az engesztelésnek a leghathatósabb eszköze. 

NE FÉLJÜNK A JÖVENDŐTŐL

Ne féljünk attól, ami jönni fog. Akármilyen nagy a szenvedés, le­gyek tömjénszem az engesztelő ál­dozat oltárán. Minden szenvedés csak alkalom arra, hogy többet áldozhassunk az engesztelés paténáján. Akármi ér bennünket, a legször­nyűbb csapás, a legkeményebb meg­próbáltatás, Krisztus szeretetétől senki el nem választhat, mert a Szűzanya összeköt bennünket. Meg­véd, oltalmaz, megerősít. A Szűz­anya felett nincsen hatalma a sá­tánnak. A lélek felett soha, semmi nem győzedelmeskedhetik. A lélek­ből Krisztus ereje és a Szűzanyá­nak rettenthetetlen hatalma sugár­zik. Elég a Boldogságos Szűz egyet­len tekintete, hogy összeomoljék a pokolnak minden erőlködése. 

JÓ HARCOT HARCOLJUNK!

Lássuk meg az Úr szeretetét, a Szűzanyának a biztatását, amellyel bennünket kitartásra, hűségre és szeretetre tanítanak. Akármi követ­kezzék, ne essünk kétségbe, ne féljünk, ne jajveszékeljünk, hiszen nem erre a földi életre hívott ben­nünket az Úr! Az örökélet várományosai vagyunk, a Szűzanya országához tartozunk, aki azért választott ki bennünket övéinek, azért fűzött össze minket az engesztelők tábo­rába és azért segít, mert szeret! Szeret és azt akarja, hogy mi jó harcot harcoljunk, a küzdelmet ki­álljuk, az ő győzelmének eszközei legyünk és elnyerjük az örökélet koronáját.

(Vége!)ne_feljetek_tehat_535.jpg

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     Érdekes epizód, hogy az út során Carrel-nek lehetősége volt hosszan elbeszélgetnie egy atyával, aki már 25 éve minden évben papi kísérő volt Lourdes-ba. Elbeszélése szerint egy-egy 300 tagú csoportból vagy 60 ember mindig elnyerte a gyógyulás kegyelmét, sőt a többi beteg is megerősödött hitében, és azzal az örömteli meggyőződéssel tértek haza, hogyha szenvedésüket felajánlják Krisztusnak, ez nagy kegyelem lesz a számukra. A pap elmagyarázta az orvosnak, hogyha a betegek felajánlják szenvedéseiket Istennek, megkapják a kegyelmet, hogy részük lehet Krisztus megváltó érdemeiben, mely által sok lelket megmentenek az örök kárhozattól!
     Alexis Carrelnek, ez egy kicsit sok volt és valószerűtlennek tartotta, ám azt elhitte, hogy a tudomány számára "kérdőjelek" még léteznek, és ezeknek tudományosan utána kell járni!
utazas_lourdesba2.jpg     Hajnali háromkor újabb morfiumot kellett adni a fiatal lánynak, hogy enyhüljenek a fájdalmai. Az ekkor írt orvosi feljegyzés megállapította, hogy Marie-nak magas láza van, a lábai megdagadtak, a hasa minden eddiginél jobban felpuffadt és a köldökénél egy nagy, vizenyős duzzanat van. Ezek tipikus jelei a gyulladásos emésztőrendszeri tuberkulózisnak. Dr. Carrel újfent meg volt győződve, hogy betege bármelyik pillanatban meghalhat.
     A vonat 27-én 14 óra körül érkezett meg Lourdes-ba, és ennek örömére a zarándokok nagy többsége elkezdett hangosan imádkozni és énekelni. Az orvost meglepte a betegek buzgó hite, az, hogy nagy fáradtságuk ellenére teli voltak örömmel és gyógyulásuk reményével, de sajnálkozott rajtok, mert az volt a meggyőződése, hogy álomvilágban élnek.

(folyt.)megerkezes_lourdes-ba3.jpg

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel!

2020. januártól kezdődően minden pénteken, így holnap is 

15.00 - 16.45-ig.

(A következő alkalom február 21-én lesz!)

Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert, hogy kellő létszámmal (és hanggal) történjen az engesztelés.

Az altemplom befogadóképessége kb. 80 fő.

Mindenkit szeretettel várnak!

belvarosi_templom_535.jpg

Szólj hozzá!

(Kérdést intéztek prof. Freund Tamás világhírű agykutatóhoz. A tegnapi beszélgetés alapja, ha már mindenképp ragaszkodunk az evolúció elméletéhez, akkor...)prof_freund_tamas1000_1.jpg

Kérdező: – Ön szerint hogyan jöhetett létre az evolúció során a gondolkodó ember?

FT: – A biológiai evolúció szabályrendszere tökéletesen megmagyarázza, ebben egyetértünk az ateistákkal. Az ősrobbanással az összes fizikai állandó, a jelenleg ismert univerzum, benne a Föld, az élővilág olyan paraméterekkel keletkezett, hogy a gondolkodó ember létrejöttéhez optimális viszonyokat teremtsen. Kezdetben az atomokból kialakultak a molekulák, aztán az önreprodukcióra képes makromolekulák, ezekből az önreprodukcióra ugyancsak képes primitív mikroorganizmusok, majd az egysejtűek, belőlük a többsejtűek, mindez a természetes szelekció révén. Az emberi test is ezeken az evolúciós mechanizmusokon keresztül jött létre a rendelkezésre álló néhány milliárd év alatt. De a test önmagában még nem egyenlő az emberrel. Az embernek kell, hogy legyen egy olyan komponense, amely hasonlatossá teszi őt a teremtőhöz, és ez ad nekünk reményt az öröklétre.

K: – A lélek és a test viszonylatában hol keresendő az emberi tudat?

FT: – Az állatoknál is beszélhetünk különböző tudati szintekről, ezek esetenként félelmetesen hasonlíthatnak is bizonyos emberi tudati folyamatokra. Ezek a jelenségek anyagi agyunk, idegsejthálózataink működésének termékei, amelyeket én nem azonosítok az öröklét képességével felvértezett énünkkel. Ez utóbbit felfogni, elképzelni nem tudjuk, hiszen ez azt jelentené, hogy magát a Teremtőt, az ősrobbanás iniciátorát is megismertük. Az anyag az evolúció során az emberi agyban jutott el arra a komplexitási fokra, amely már képes volt megfelelő szinten közvetíteni az anyagi világ és a többi hozzánk hasonló teremtmény számára isteni eredetű komponensünk megnyilvánulásait.

K: – Ezek szerint az agyat megismerhetjük, de a lelket nem?

FT: – A lelket és a Teremtőt azért nem ismerhetjük meg, mert ami nem anyagi, nem térben és időben létezik, ahhoz a természettudományok nem tudnak hozzányúlni.

K: – Tehát a tudományos ismereteknek van határa, amelyet a tudósok sosem léphetnek át?

FT: – Nem igazi tudós az, aki azt állítja, hogy az anyagnak, akár az emberi agynak is vannak olyan részletei, működési sajátosságai, amelyek ne lennének megismerhetők a természettudományok számára. A megismerés határai leginkább a technológiai fejlettségünktől függnek. Ám ahogy fejlődnek a módszereink, a megismerés határait egyre kijjebb toljuk, az agyunk megismerésében is. De ami nem az anyagi agy produktuma, azt természettudományos módszerekkel nem lehet vizsgálni. A hit foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyeket a természettudomány fel sem tehet magának, például hogy: mi az élet értelme. Forrás 

Szólj hozzá!

jesus-en-croix_535.jpgAKKOR JÖVÜNK MI!

A Boldogságos Szűzanya készíti elő lelkünket a végső, nagy küzdelemre. Azt nem mondja meg, hogy mikor és milyen küzdelemre és hogy milyen szerepünk lesz. – Szent Pál apostol levelében buzdítja az egyház híveit, vigyázzanak, legyenek készen, mert az utolsó időkben hamis próféták jelentkeznek és a lelkek nagy kísértésnek lesznek kitéve. Amidőn a sá­tán felszabadul és összes eddig elfoj­tott erejével, gyűlölködésével láza­dásban robban ki, akkor ütött az utolsó idők apostolainak órája. Ak­kor jövünk mi! 

„ITT AZ UTOLSÓ ÓRA!"

Ha majd azt vesszük észre, hogy Krisztus ellenségeinek gyűlölete a legszenvedélyesebb formákat és a legkegyetlenebb eszközöket használ­ja ellenünk, akkor jusson eszünkbe az Írás szava: „Fiacskáim, itt az utolsó óra! És amint hallottátok, hogy jön az Antikrisztus, támadt is már sok antikrisztus. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra!” (1Jn 2,18.)

LÁTÓ LELKEK

Az isteni kegyelem látóvá teszi az embert. Adja a hit világosságát, amely egyszerre a Szentlélek tüzét gyújtja ki ott, ahol eddig sötétség volt. Mi is úgy vagyunk ma, a lelki ­magánynak ezen a napján, mint Em­merich Katalin volt, aki látomásai­ban végigjárta az egész világot, s ahol bűnt látott, ott nagy sötétség volt, ahol erényes életet, ott világosság uralkodott. Látta a szenteket, akik különösképpen virrasztói, géni­uszai a népeknek, hősei a nemzetek­nek. Ezek lelkéből tűz tört az ég felé. 

TÜZEK GYULLADNAK

A krisztusi élet tüzeket gyújt, amelyek világítanak a sötét éjben. A sátán országa a sötétség országa, Krisztus a világosság Fejedelme, gyermekei a világosság fiai. Krisztus Urunk a kinyilatkoztatásban, az Evangéliumban, az Egyház tanításá­ban ezt a világosságot gyújtotta fel. S ha most, a mai időknek véres fer­getegében sok a sötétség, a homály, ez onnan van, hogy sok a bűn, a go­noszság. Azt akarja Krisztus, hagy ebben a sötétségben, ebben a ho­mályban az övéi világos szemmel lás­sanak. 

VILÁGÍTUNK A SÖTÉTSÉGBEN

Azért jöttünk ma össze, hogy ebből a krisztusi világosságból belevilágít­sunk valamit abba a sötét jövendőbe, amely előttünk áll és amelytől talán csak igen rövid idő választ el. Az órát nem tudjuk, de a krisztusi igaz­ság fényénél azt láthatjuk, hogy a mi számunkra nem a sötétség korszaka következik, hanem a világos­ság ideje.

(Forrás az első részben!) (folyt.)

ez_szinte_olyan_535.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta!

Légy te az első!taj_24_535.JPG

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     1903 májusában, egy kollegiális helyettesítésként lehetősége nyílt, hogy orvosként kísérje el a betegek zarándoklatát Lourdes-ba. A vonat a közel 300 zarándokkal május 26-án hagyta el Lyont.
     Az indulás előtt Dr. Alexis Carrel kivizsgálta a legrosszabb egészségi állapotban lévő zarándokokat, köztük az 1879-ben született Marie-Louise Baillyt. A lánynál 21 éves korában kezdtek mutatkozni a tüdő és emésztőszervi tuberkulózis tünetei, mely 1901 végére egyre súlyosabbá vált. Hasa egyre jobban megdagadt, táplálékot alig tudott magához venni és utazas_lourdesba.jpgegyre nagyobb fájdalmai voltak. Az orvosok lemondtak róla, Marie ennek ellenére mondogatta, hogy meggyógyulhat még, mert álmában a Szent Szűz ezt a meggyőződést keltette benne. „A Szent Szűz kieszközli nekem ezt a kegyelmet, mert gyógyulásom egy személy megtérését is segíti majd” – hajtogatta. Szenvedéseit felajánlotta Istennek, ateista unokafivér megtéréséért, aki újságíró volt és ezzel sokat ártott a lelkeknek. Mellesleg a szülei és a bátyja is ugyanebben a betegségben haltak meg és ezt ő is tudta, mégis minden elviselhetetlen fájdalma ellenére, ragaszkodott ahhoz, hogy Lourdes-ba utazhasson a betegeket szállító vonaton. Végül a környezete beleegyezett, mert kérését a halála előtti utolsó kívánságának tekintette.
     Közben a vonat haladt, késő estére a lány fájdalmai elviselhetetlenek lettek és úgy nézett ki, hogy Marie Bailly állapota a végső stádiumába jutott. A beteg már képtelen volt felülni, vért köpött, gyakran hányt, a hasa erősen meg volt duzzadva. Mindamellett, hogy szörnyen szenvedett, erőtlenségében is sokat imádkozott, unokafivére megtéréséért. Carrel morfiuminjekciót adott neki, hogy enyhítse kínjait. Marie azonban még hallotta a megjegyzését: „Oktalanság volt a beteget utaztatni ilyen állapotban. Minden pillanatban meghalhat.”
Az orvos felmérte a lány kétségbeejtő állapotát és mindent feljegyzett.

(folyt.)lourdesvonat7.jpg

Szólj hozzá!

Egy háborús epizód Lafond gróf elbeszélése alapján:
roger-gougenot-des-mousseaux-1805-1876.jpg     Gougenot des Mousseaux lovag, aki ebben az időben találkozott Bernadettel, a következő kérdéseket tette fel neki:
– A lourdes-i barlangban vagy azóta kapott-e ön valamilyen kinyilatkoztatást Franciaország jövőjéről és sorsáról? Adott-e a Szent Szűz valamilyen figyelmeztetést a Franciaországot fenyegető veszélyről?
– Nem!
– A poroszok itt állnak a kapuknál. Ez nem kelt önben félelmet?
– Nem!
– Nincs hát félnünk semmitől?
– Én csak a rossz katolikusoktól félek.
– Semmi mástól nem fél?
– Nem, semmi mástól!

bernadette43d1.jpgBernadette nagyon gyakran mondta: "a bűnösökért." Mivel a Szűzanya ezt kérte tőle, sok szenvedést ajánlott fel a bűnösökért és másokat is erre buzdított.
Ezenkívül gyakran kérte nővértársait, imádkozzanak sokat a tisztitótűzben szenvedő lelkekért, akik nem tudnak magukon segíteni.
S hogy minden pénteken a szentáldozást őértük ajánlják fel.
Gyakran tanácsolta, hogy bocsássunk meg.

Bernadette különös gyengédséget tanúsított a betegek iránt, akiket a legnagyobb szeretettel ápolt.
Mélyen együttérző szíve volt, páratlan mások vigasztalásában.
Megelégedett azzal a szenvedéssel, amit kapott, és azt ajánlotta fel nagy türelemmel és békességgel, és nem kért hozzá többet.

Éjszakánként egyesült Jézussal a szentmisékben. Igyekezett az ágyban olyan mozdulatlanul feküdni, ahogyan Jézus a kereszten.

Bernadette egyszer ezeket mondta:
db1faa590d648db61.jpg1) Ha a kápolna előtt mégy el, és nem tudsz bemenni, bízd meg az őrangyalodat, menjen be helyetted a tabernákulumban lakó Úr Jézushoz, vigye el üzeneteidet. Miután átadta üzeneteidet, lesz ideje arra, hogy utolérjen téged.
2) Ha az ember nem tud imádkozni, akkor Szent Józsefhez fordul.
3) Ha az Oltáriszentség előtt vagy, egyik oldaladon ott áll a Szűzanya, aki súgja, hogy mit mondj az Úrnak, a másik oldaladon ott van az őrangyalod és figyelmetlenségeidet jegyzi.
4) Minél több dolog után hajszolódik az ember, s minél többhöz ragaszkodik, annál többet veszít el. A Mennyországért kell dolgozni.
5) Ha az ember nem vágyódik semmire, mindig mindene megvan, ami szükséges.
6) Az első indulat nem tőlünk származik. A második a sajátunk.
7) A Szent Szűz olyan gyönyörű, hogy boldogan halnék meg, csakhogy Őt viszontláthassam.

Szólj hozzá!

Az ősrobbanásig nem létezett tér és idődimenzió, ami egyértelművé teszi, hogy a Teremtő lélek e dimenziókon kívüli entitás. Mivel nem része az anyagi világnak, a természettudományok számára nem ismerhető meg. Az anyagi világ részét képező agy megismerésének viszont nincs határa – nyilatkozta prof. Freund Tamás a világhírű agykutató.

Kérdés: – A Pápai Tudományos Akadémia októberi ülésén a Szent Atya a tudományos világot is felkavaró kijelentést tett: az ősrobbanás, nem mond ellent az isteni teremtés eszméjének. Agykutatóként hogyan értelmezi Ferenc Pápa kijelentését?

freund2_s.jpgFreund Tamás: – Engem egyáltalán nem kavart fel a kijelentés, ezt én eddig is így hittem. A Szent Atya ezzel megkönnyíti a hívő ember számára is a világ keletkezésének felfogását, azt, hogy az ősrobbanással született meg a tér és idődimenziókkal rendelkező anyagi világ. Sőt talán még fontosabb hatása a kijelentésnek, hogy a Teremtő mibenlétéről is elgondolkodtat. Ebből ugyanis az következik, hogy az ősrobbanásig nem létezett tér és idődimenzió, ami egyértelművé teszi, hogy a Teremtő lélek e dimenziókon kívüli entitás, akinek akaratából az ősrobbanással megszületett az anyagi világ. Ha mi valamiben is hasonlítunk a Teremtőhöz, márpedig a Biblia szerint saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert, akkor talán abban, hogy nekünk is van egy tér-idő dimenziókon kívüli létezésre alkalmas, arra meghívást kapott komponensünk. Innentől fogva sokkal egyszerűbb elképzelni az anyagi test halála utáni létezést is.

K: – Az ateista tudósok ezt az érvelést nem fogadják el.

FT: – Ők azt vallják például, hogy az öntudatára ébredt emberi agy annak az anyagi világnak a fejlődési terméke, amely az ősrobbanással önmagából, önmagától és önmagáért keletkezett. Szerintük az ősrobbanás előtt nem volt semmi, és a fizikai állandók is véletlenül lettek akkorák amekkorák. De gondoljuk csak meg: ha az öt fizikai állandó nem így van beállítva, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány milliárdnyival nagyobb, akkor az univerzum visszazuhant volna önmagába, ha ugyanannyival kisebb, akkor azonnal szétspriccelt volna. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliárdnyival kisebb vagy nagyobb, akkor csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és nem jön létre az atomok és vegyületek gazdag tárháza, és a szénatomra épülő élet. Ám a legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, az én-tudatunk, lelkünk eredete, küldetése és sorsa.

(folyt.) Forrás darwinismo-3.jpg

Szólj hozzá!

jesus-en-croix_535.jpgTELJES ELSZAKADÁS A FÖLD JAVAITÓL

Az utolsó idők apostolai az Úr igazi tanítványai. Olyanok, mint amilyen az isteni Mester volt, vagy mint a 12 apostol, a 72 tanítvány. Jellemzi őket a teljes igénytelenség, teljes elszakadás a föld javaitól, a szegény­ség tökéletes szelleme, amely nem keresi önmagát, a saját hasznát, ha­nem csak Krisztust és a lelkeket. Jellemzi őket az alázatosság, amely­re a Szűzanya tanít. A szerénység, amely soha magát nem keresi, ha­nem az Isten dicsőségét. A világmeg­vetés, amelynek olyan mindegy, hogy jól, vagy rosszul megy a sora, szenved, vagy örömöt érez. Egy a fontos, hogy mindig jobban és jobban adja át magát annak, aki neki ezt a szent hivatást adta. Az utolsó idők nagy apostolai, ezek az engesztelő lelkek, egészen Istenből élnek és az isteni szeretet járja át lelküket. 

CSAKUGYAN AZ IDŐK JELE?

Vajon azok a nagy apostolok, aki­ket a Szűzanya most toboroz és egye­sít magával, valóban az utolsó idők nagy apostolai volnának? Csakugyan az idők jele az, hogy a Boldogságos Szűz olyan sok-sok lélekhez jut köze­lebb, magához vonzza őket, hűséges gyermekeivé teszi és belekapcsoló­dik életükbe? Vajon az idők jele az, hogy a Szűzanya életközösséget akar velünk, hogy mi kizárólag vele él­jünk és általa az Úrban?!

VÁLLALKOZZUNK ERRE AZ APOSTOLI MUNKÁRA!

Vállalkozzunk az apostoli munkára, amelyre Szűzanyánk kiválasztott, mi­kor az engesztelésre meghívott. Igen, a Szűzanya azért sürgette Fatimában az engesztelést és Szeplőtelen Szívé­nek tiszteletét, ezért sürgette azt, hogy kapcsolódjunk bele az ő életé­be. Elmélkedésünk se legyen egysze­rű megfontolás, hanem ahogyan ő mondta: kísérjük el őt a rózsafüzér titkaiban. Így éljük azt, amit a Szűz­anya élt. Vállalkozzunk az életközös­ségre a Szűzanyával, amely az apos­toli munkának forrása.

(Forrás az első részben!) (folyt.)

a_la_salettei_szuzanya_535_2.jpg

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     Alexis Carrel az egyetemi tanulmányai során, nem csak szellemi és gyakorlati tudást szerzett, de olyan istentelen filozófiai gondolat- és szemléleti fertőzéséket is, melyek teljesen elnyomták benne addigi katolikus hitét! Ennek következményeként, nem csak kétségbe vonta Isten megismerhetőségét, de a Teremtőt az emberi elme szüleményének tartotta, Aki azáltal, hogy nem létezik, nem is lehet forrása a létezésnek.
     Alexis magáévá tette azt a "felvilágosult" felfogást, hogy az ember egyedül dönthet arról, hogy mi a jó, mi a rossz, és amit pedig nem lehet tapasztalattal vagy ésszel bizonyítani, az valójában semmilyen értékkel sem bír. Fel sem merült benne, hogy esetleg egy olyan szándékolt intellektuális csapda megtévesztett áldozatává vált, mely mögött a "hazugság atyja" (Jn 8,44) a sátán áll, hogy népet gyűjtsön maga köré a kárhozatba. Carrel akkor már rég nem olvasta az Evangéliumot, és elfelejtette figyelmeztető szavait: ,,Nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen'' (Ef 6,12) És ő akkor, óhatatlanul "ezeknek a hatalmaknak" a szolgálatában állt! Alexis édesanyja nagyon szenvedett fia hitehagyása miatt. Megpróbálta meggyőzni őt a hit erőt adó igazságairól, ezért beszélt neki Szűz Mária Lourdes-i jelenéseiről, és imádkozott a megtéréséért.
zola_243503.jpg     Abban az időben a katolikus sajtó gyakran foglalkozott a Lourdes-i csodás gyógyulásokkal. De amikor Alexis Car-rel elolvasta Émile Zola Lourdes című könyvét, megerősödött benne az a meggyőződés, hogy a csodák az önszuggesztió következményei. Ugyanakkor, ellenkező véleménnyel is találkozott: Dr. Gustave Boissarie, a Lourdes-i Orvosi Iroda vezetője könyveiben összegyűjtötte az ott történt tudományosan megmagyarázhatatlan gyógyulások orvosi dokumentumait. Dr. Carrel elismerte, hogy rendkívüli gyógyulásokról van szó, melyeket alaposan ki kellene vizsgálni, ezzel együtt, meggyőződése volt, hogy mindezeket a tudomány egyszer 2mldg00z2.jpgmajd fokozatosan meg fogja tudni magyarázni. A jegyzeteiben ezt olvashatjuk: "Ha Lourdesban természetfölötti jelenségek történnek, ahogy azt a vallásos újságok írják, akkor ezeket meg lehet vizsgálni pártatlanul és előítéletek nélkül, úgy, ahogy a betegeket vizsgálják ki a kórházban, vagy ahogy a laboratóriumi kutatást végzik." Ezért döntött úgy, hogy egyszer ellátogat Lourdesba, és személyesen vizsgálja meg a rendkívüli gyógyulásokat.

(folyt.)

Szólj hozzá!

saintthomasaquinas_2.jpg     Aquinói Szent Tamás azt írja, hogy a Sátánnak nem áll módjában, hogy az embereket olyan mértékben tegye próbára, ahogyan szeretné. Csak olyan mértékben szorongathatja őket, amilyen mértékben Isten engedi neki. Sem jobban, sem kevésbé!
     „Ha Isten a démonokat nem tartaná pórázon – mondja Szent Ágoston egy homíliájában –, nem létezne több igaz a földön. Valójában a Sátán és angyalai, ha Isten és az emberek iránti gyűlöletüknek szabad folyást engedhetnének, mindent szétrombolnának, ami Isten dicsőségét szolgálja.”
A Sátán, akarata ellenére, Isten országának a kiterjesztésén munkálkodik. Nem olyan, mint egy elszabadult, dühös kutya. Isten szüntelenül pórázon tartja.
Vannak, akiket erőik végső határáig kísért a Sátán. Ők ne feledkezzenek meg a Szentírás szavairól: „Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok.” (1Kor 10,13)
     Az Istent szeretőknek minden a javára válik. Még a kísértés is! A gonosz erősebb, mint mi önmagunkban, képességei az emberi természet erőit messze meghaladják. Viszont nem erősebb nálunk addig, míg Krisztussal egységben vagyunk. Amíg természetes erőinkre hagyatkozunk, fölényben van velünk szemben, viszont felette állunk, ha Krisztussal közösségben maradunk. „Az ördög fél az olyan lélektől, aki Istennel egyesült, éppen úgy, mint magától Istentől.” (Keresztes Szent János) Avilai Szent Teréz azt mondja, hogy amikor kapcsolatban van Istennel, nem fél jobban az ördögtől, mint egy légytől vagy egy hangyától.
     A Sátántól való szabadságunknak, ahogyan boldogságunknak is a kulcsa az Istennel való egységünk. Ezen kéne, hogy munkálkodjunk, gondolkodjunk és akkor a Sátántól szabadok és Istenben gazdagok és boldogok leszünk. (Katolikus kalendárium, 2008 nyomán)

KISERTES.jpg

Szólj hozzá!

jesus-en-croix_535.jpgA SZÓ ÉS AZ ERŐ HATALMA

Az utolsó idők apostolai – mondja Grignon, – igaz apostolai lesznek az Úrnak; a seregek Ura megadja ne­kik a szó és az erő hatalmát. Megad­ja nekik azt a kegyelmet, hogy sza­vuknak más súlya, más csengése lesz, mint az egyszerű emberi szó­nak. Erő sugárzik ki nemcsak sza­vukból, hanem szívükből, lelkükből is. Nem tapasztalták-e, hogy mióta a jó Istennek szentelték szívüket az engesztelésben, igen sokszor egyetlen elejtett szavuknak olyan sodra volt, hogy lelkeket állított meg a bűn út­ján, könnyeket törölt le a szenvedők arcáról, szenvedélyeket oltott ki, problémákat oldott meg és lelkeket fűzött össze?! A mi emberi szavunk nem más, mint azelőtt volt, csak a Szűzanya hatalma, sugárzó ereje já­rult hozzá. A mi szavunk az ő esz­közévé válik, az isteni kegyelem köz­vetítője lesz. 

MEGINDUL A SZÓ EREJE

Mindegy, hogy hol vagyunk, milyen munkakörben, egészen bizonyos, bár­hol fordulunk meg, mint engesztelő áldozatok, eleinte talán gúnyolódnak felettünk, de mindig lesznek lelkek, akik majd egyszer egy nagyon szo­morú, fájdalmas, csendes pillanatban ráeszmélnek arra, hogy amit mondot­tunk, annak ereje van és egy-egy szónak az ő lelkükben olyan hatása lesz, mint a kicsi magnak a földben. Amikor jön a meleg, a kicsiny mag, melyet talán ősszel vetettek el, csí­rázni kezd, kihajt, megnő, gyümöl­csöt hoz. Az ő lelkükben is egy szó, – amelyet egy engesztelő lélek, az Úr apostola mondott – mint a mag, a fagy elmúltával gyökeret hajt, vi­rágba szökken, gyümölcsöt hoz. Azt vesszük észre egy szép napon, hogy a nyakunkba borul és kér, vezessük őt az Úrhoz. Ez a szó kegyelem, me­lyet a Szűzanya kieszközöl az ő apostolainak. Ez annál erőteljesebb, nagyobb, minél jobban közeledünk a végső harcokhoz, amelyeknek befeje­zése az Úr eljövetele.

(Forrás az első részben!) (folyt.)

a_beszed_isten_adomanya_535.jpg

Szólj hozzá!

bernadette1858_530.jpg     Soubirous Marie-Bernard – vagy ahogy otthon hívták – Bernadett, első gyermekként született 1844-ben. Szülei molnárok voltak, nagy szegénységben éltek hat gyermekükkel. Bernadett gyakran volt beteg.
     Tizennégy éves volt, amikor 1858. február 11-én megjelent neki a Boldogságos Szűz a Gave folyó közelében, a Lourdes melletti Massabielle-barlangban. A Jelenés fokozatosan fedte fel magát, majd felszólította, hogy kérését továbbítsa a plébánoshoz, miszerint építsen egy kápolnát az adott helyre.
A plébános természetesen fenntartásokkal fogadta Bernadett közléseit, és azt kérte a kislánytól, hogy kérdezze meg a Hölgy nevét és virágozzék ki a barlang vadrózsa bokra. Erre csak a 16. jelenés alkalmával, március 25-én kapott választ: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás" (a rózsabokor is virágba borult)!
     A Lourdes-i jelenések természetfelettiségét 1862-ben az illetékes Tarbes-i püspök, 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte.
     Soubirous Berbadette 1879-ben súlyos csontrákban szenvedve halt meg a Nevers-i Saint-Gilgard nővérek kolostorában.
     Teste nem látott romlást, ma is látható a Never-i rendház kápolnájában. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták. Lourdes ma a világ legnagyobb Mária-búcsújáró helye, ahol sok ember csodásan meggyógyul az itt fakadó víztől.

ELMÉLKEDÉSEK A SZŰZANYÁRÓL 2,5 PERCBEN:

09)  https://www.youtube.com/watch?v=xpo5_rkxd7o&t=3s

foto-4_530.jpglourdes_procissao_velas_530.jpg

Szólj hozzá!

alexis_carrel_02.jpg     Alexis Carrel 1873-ban, a Lyon melletti kisvárosban, Sainte-Foyban szüle-tett egy tehetős házaspár Alexis Carrel-Billiard és Anne Ricard házasságából. A szüleinek textiI gyáruk volt.

     Alex ötéves volt amikor édesapja fél-árván hagyta két kisebb testvérével. Édesanyja mélyen hívő asszony volt, és gyermekeit igyekezett a katolikus hit és erkölcs szellemében nevelni. Alex tizenkét évesen volt elsőáldozó. A jezsuita iskolát látogatta, ahol megnyilvánult kivé-teles tehetsége a természettudományok terén. A középiskola végeztével beiratkozott a Lyoni Egyetem Orvosi Karára, ahol sebészetet tanult. Rendkívül érdekelték az élő szervezet működésének titkai.sadi_carnot_meggyilkolasa.jpg

     Orvostanhallgatóként igen megrázó élménye volt a francia elnök, Sadi Carnot meggyilkolása (1894). Carnot-t egy anarchista tőrrel leszúrta. Az államférfi elvérzett, mert a sérült hasi eret kezelőorvosai nem merték összevarrni. Carrelt, addig is érdekelte az érrendszer sérüléseinek helyrehozása, de ez az eset különösen kutatásra inspirálta.
     1901-ben, miután befejezte szakmai tanulmányait a dijoni és a lyoni egyetemen, Carrel az orvostudományok doktora lett, anatómiát kezdett el oktatni, cikkeket írt, kutatással foglalkozott. Az első sikeres érvarrása 1902-ben történt, melynek technikájáról korszakalkotó cikket tett közzé. Elsőként dolgozta ki az ütőerek (artériák) varrásának módszerét, s ez új lehetőségeket nyitott meg a szív- és érsebészetben, valamint később a szintén általa eredményesen kutatott szervátültetés addig elérhetetlennek látszó alapterületein.sutur_carrel.gif

     Varrástechnikáját egy hímzőnőtől tanulta meg, épp ezért, műtéti mozdulatainak tökélesítésére megtanult hímezni, olyannyira finoman, hogy a varratai nemsokára szinte láthatatlanok lettek. A fiatal Carrel által kidolgozott új műtéti eljárás azonban a tudományos körökben nem talált kedvező visszhangra. Ennek csak a közönséges irigység és az intellektuális korlátoltság volt a fő oka.

(folyt.)alexis_carrel_530.jpg

 

 

 

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel!

2020. januártól kezdődően minden pénteken, így 

február 14-én is, 15.00 - 16.45-ig.

Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert, hogy kellő létszámmal (és hanggal) történjen az engesztelés.

Az altemplom befogadóképessége kb. 80 fő.

Mindenkit szeretettel várnak!

belvarosi_templom_535.jpg

Szólj hozzá!

A Sátán hatalma

gondolkozz_amig_nem_keso.JPG     Vannak, akik nem hisznek a Sátán személyes létében, vagy nem tulajdonítanak különös jelentőséget működésének. Ők azok, akik a leginkább uralma alatt állnak. A bűn világuralmát építő sátán legnagyobb bravúrja ugyanis az, hogy sikeresen hiteti el; nem is létezik! Aki nem akar hinni, az elhessegeti magától az ezzel foglalkozó gondolatot!
     Vianney Szent János idézi Nagy Szent Gergelyt: „Ha nincsenek kísértéseitek, ez annak a jele, hogy a démonok a barátaitok. A démonok hagyják, hogy nyomorúságos életeteket nyugalomban töltsétek, és majd csak napjaitok végén rántanak magukkal a mélységbe.”
     Miért kell kísértéseket elszenvednünk?
„Azért, hogy érdemeinket nagyobbá, erényeinket tisztábbá és tökéletesebbé tegye, és hozzá való jutásunkat siettesse, Isten megengedi az ördögnek, hogy megkísértsen minket, és próbára tegyen.” (Grialou) 
     A Sátán Isten eszköze. Zaklatásaival, saját akarata ellenére, az ember javát szolgálja. Hogyan segítheti az ördög az embert? Hogyan válhat hasznunkra a Sátán kísértése és egyéb ellenünk irányuló tevékenysége?
Az ördög a kísértéssel egy alternatíva elé állítja az embert. Rákényszerít, hogy válasszunk a jó vagy a rossz között. Ezáltal a mi érdekeinket szolgálja. Hiszen az, aki valakinek az erkölcsi fejlődésre ad lehetőséget, ezzel értékes szolgálatot tesz neki. Hány ember éli le életét erkölcsi középszerűségben csak azért, mert sohasem került olyan választás elé, hogy lesüllyedjen vagy felemelkedjen.
Isten engedélyével a Sátán – a kísértések mellett – mindenféle akadályokat támaszthat az ember útján: anyagi nehézségek, egészségi zavarok, értetlenség, ellenállás, ellenségeskedés, féltékenység, gyűlölet stb. Mindez megannyi alkalom, hogy két megoldás között válasszunk: kapituláció vagy harc.
     Nem kell félni a Sátántól azért sem, mert nem korlátlan a hatalma. Csak Isten beleegyezésével tehet bármit is. Akármit tegyenek is a gonosz lelkek, minden teljesen Isten ellenőrzése alatt történik. Teljes mértékben Isten uralma alatt állnak, aki saját céljaira használja őket. Isten nem ad a gonosz lelkeknek korlátlan hatalmat. Amiként parancsol a tengernek, „mondtam neki: eddig jöhetsz, de tovább nem! Ezen a helyen törjön meg hullámaid gőgje!” (Jób 38,11), ugyanúgy korlátok között tartja a gyűlölet és az irigység kitöréseit is. Máté evangéliuma mutatja, hogy a gonosz lelkeknek még oly prózai vállalkozáshoz is, hogy megszállják a sertéseket, Isten engedélyére van szükségük.

      Az előző posztban elhangzott az állítás, miszerint Isten háromszor adott parancsot az embernek, mintegy a társadalmi együttélés szabályaként, teljesebb emberi élet és az üdvösség feltételeként. Nos, először a Teremtés könyvében, amikor Ádámot és Évát megáldotta és azt mondta nekik: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állaton, amely mozog a földön!« (Ter 1,27)
Másodszor, a Mózesnek átadott Tízparancsolattal. (Kiv 20)
Harmadszor pedig Jézus Krisztusban: »Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket!« (Jn 13,34) Ezen isteni parancsok érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17) Gondolkozz tehát, amíg nem késő!

sam_09.jpg

Szólj hozzá!

jesus-en-croix_535.jpgA NAGY SZENVEDÉSEK IS JEL

     Észre kell vennünk, hogy az utolsó idők apostolának választott ki bennünket az Úr. A Szűz­anya ezekkel a szenvedésekkel akar­ja lelkünket készségessé tenni, hogy legyőzhetetlen apostolaivá váljunk. Enélkül nem lesz imádás, lendület, önmegtagadás bennünk. Az önlegyő­zés kemény fegyelmezettsége szüksé­ges ahhoz, hogy a test teljesen alá legyen vetve a léleknek és hűséges eszköze legyen a jó Istennek. 

ÉBREDJÜNK HIVATÁSUNK TUDATÁRA!

Nagy apostoloknak kell lenniök azoknak, akik a jó Istentől az en­gesztelés hivatását kapták. Ébred­jünk nagy hivatásunk tudatára! Ha úgy tapasztaljuk, hogy az idők telje közel és úgy gondoljuk, hogy ezek a nagy szenvedések talán azonosak azokkal a jelekkel, amelyeket Krisztus Urunk előre mondott, meg ne lepődjünk, ha a végső harc következik. Azáltal, hogy az engesztelősre kaptunk hiva­tást, az Úr megemelte életünket szentségben, tisztaságban, szeretet­ben. A hősi felajánlással Jézus összekötötte a Szűzanyán keresztül szí­vünket önmagával és így tesz erőssé, legyőzhetetlenné. Tehát nagy feladat hárul ránk, amelyet most be kell tölte­nünk úgy, ahogyan ezt az Úr akarja. 

ZIVATAROS FELHŐK

Boldog Grignon azt mondja, hogy ezek az apostolok zivataros felhők lesznek, akik a Szentlélek fuvallatá­ra leereszkednek az égből és meg­ihletik az engesztelők táborát. A Lé­lek általuk száll az élet forgatagába. Az ilyen apostol úgy átalakul Isten­ben, annyira hozzákapcsolódik a Szűzanyához, hogy nincs más életcél­ja, mint hogy a Boldogságos Szűz­anyának hűséges gyermekeként küzd­je azt a harcot, amelyet ő rábí­zott. Legyen az örökélet esője és ter­mékenyítse meg a kiszáradt, sivár lelkeket. A Szűzanyával egyesült en­gesztelő lélek a szavával, életével, lelkével mindenkire az isteni kegye­lem esőjét önti. Engesztelő közbenjá­rására a lelkek számára a kegyelem áradása. Innen van, hogy terméken­nyé válik mindaz az áldozat, amelyet az Úrnak felajánl. A legkisebb en­gesztelő jócselekedet is kegyelmi forrás, abból élet, boldogság fakad az embereknek, nemzeteknek, az egész világnak.

(Forrás az első részben!) (folyt.)

jezus_krisztus_igazi_535.jpg

Szólj hozzá!

2014081646.jpg     Az emberiség utóbbi 300 éve, alighanem a nagy hittagadás és a vallásüldözések korszakaként kerül be az üdvtörténetbe. Soha nem köszöntött ugyanis akkora sötétség az emberiségre (gondolkodásra és viselkedésre), mint az un. "Felvilágosodás" eszmeiségével, melynek első gyümölcse a "Nagy és Véres Francia Forradalom" volt, mely szétszórt genocid eszméi nyomán, csak a 20. században több keresztényt gyilkoltak le, mint az azt megelőző 19. évszázad alatt összesen! A keresztény hit a Szentlélek erejéből mégis fennmaradt és a megváltást kínálja mindazoknak, akik hajlandók meghajolni a természetfeletti valóság és a hit bizonyságai előtt. Mert a hit Isten ajándéka, melyet Isten esetenként felajánl, és ha az ember képes félretenni következetes gőgjét, felismerheti a teremtés csodáját!
     Az elkövetkezendő "MINDEN ÉRV..." sorozatomban egy orvosi Nobel-díjat elnyert világhírű tudós, feltaláló, sebész megtérését mutatom be, aki katolikus létére, tanulmányai során oly mértékben "felvilágosult", hogy a csodák iránt teljesen szkeptikus lett. alexis_carrel_02.jpgEz a nagy tudású Alexis Carrel, Isten kegyelméből szembesült egy rendkívüli csoda megkerülhetetlen tényével, mely, alapjaiban írta felül addigi nézeteit.
A csodás gyógyulásokat Lourdes-ban, melyeknek a szemtanúja volt, úgy értelmezte, mint megtérésre szólító és az érzékekkel felfoghatatlan Isten létezésére utaló jeleket. Az igazság megalkuvás nélküli keresése és a tudományos becsületesség segített Alexis Carrelnak elvetni az ateizmust és hinni Jézus Krisztusban.
Isten mindenkinek világos jeleket ad, hogy megtérjen, és elfogadja az üdvösség ajándékát. Ám ezek a jelek senkit sem kényszerítenek.
     A jelek, csodák vagy Isten rendkívüli működése senkit sem fosztanak meg a szabadságától, ugyanis e titokzatos események elég sok érvet foglalnak magukba azok számára, akik jóakaratúak és hinni akarnak, ugyanakkor elég sok megmagyarázhatatlant is azoknak, akik nem akarnak hinni.
Az ember szabad, és nemet is mondhat Istennek, de az ítéletkor a halála pillanatában nem lesz mentsége, ha tudva és akarva elutasította a hit kegyelmét és az örök élet ajándékát (vö. Róm 1,20) (folyt.)
Felhasznált források:
1) Dr. Alexis Carrel: Utazás Lourdes-ba. Kairosz Kiadó, 2004.
2) Szeressétek egymást, evangelizációs magazin 2016. 17.száma
3) http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1912/carrel-bio.html
4) https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexis_Carrel
5) http://www.encyclopedia.com/topic/Alexis_Carrel.aspx
6) https://www.ewtn.com/library/MARY/VOYLOUR.HTM

liberte_egalite_fraternite_6.jpg

Szólj hozzá!

      Óvatos légy a politikai elköteleződésekkel, és a szerveződő mozgalmakkal! Már érdeklődésed kezdetén nézz utána az élet fogantatástól való tiszteletével kapcsolatos alapelveiknek, figyeld meg hanghordozásukat, kifejezéseiket és viselkedésüket! Mert sajnos egyes pártirányzatok velejárója a démoni megkötözöttség, sőt a megszállottság! Ne hidd, hogy majd "legfeljebb kilépsz tőlük". Némelyeknél ugyanis, olyan erős a megtévesztő taktika, hogy könnyen rabul ejtenek, és azon veszed észre magad, hogy a nyilvánvaló igazságok ellen csillapíthatatlan gyűlölet érzel!

3xlttef_535.jpg

Szólj hozzá!

A tisztulás a bűnbánat útja
Írta: Böjte Csaba OFM

     A mai világban nagyon sokan foglalkoznak fizikai testük, belső szerveik megtisztításával, méregtelenítésével, ezért az emberek különféle kúrákon vesznek részt, nehéz gyakorlatokat végeznek, táplálkozásukat, mindennapi életüket átszervezik. Szerintem jól teszi az aki elindul ezen a sokszor orvosok által javasolt úton, hogy ilyenkor tavasszal a sok téli salaktól, méreganyagtól, tartósítószertől a testét megszabadítsa.
     Az ember testi, lelki valóság, nekünk nem választanunk kell a test és a lélek között, hanem az embert a maga egységében kell elfogadjuk, értékeljük és ápoljuk. Nem szabad se a testi, se a lelki dimenzióját az életnek elhanyagolni, megvetni, másodrendűnek bélyegezni. Bűn az is ha valaki e szép világnak és benne az embernek csak a lelki, szellemi oldalát értékeli, de az is gond ha nem veszünk tudomást arról, hogy az Isten alkotta ember nem csak 50-70-100 kg élő szövet. Ezért, kisebb testvéri szeretettel szeretnék egy utat mutatni, mely az egész embert a maga szellemi, lelki méltóságában képes megtisztítani, gyógyítani, felszabadítani, az Istengyermeki örömteli méltóságra emelni.
     A tudatosan elkövetett bűneink lehúznak, a rossz döntéseink, át nem gondolt cselekedeteink, szabadságunkat, emberi méltóságunkat nem csak beszennyezik, de össze is törhetik. Az orvosok egybehangzó véleménye, hogy a gondolatban, cselekedetben, mulasztásokkal elkövetett bűneink mindenféle testi, szellemi betegségnek a forrásai lehetnek. Anyánk az Egyház, tavasszal, a húsvéti szent időben az embereket ösztönzi az elcsendesedésre, a szellemi, lelki tisztulásra, a bűnbánat tartására. Ősidőktől a lelki tisztulás útjára lépő ember, Isten törvényeire figyel, azok fényében újítja meg életét. Az erkölcsi életünket szabályozó parancsok világosak, egyértelműek, és hosszú évezredek tapasztalata alapján váltak az emberiség közkincsévé, ezért merem én is a bűnbánat útján, mint jelzőoszlopokat magunk elé állítani.
Isten a történelem során háromszor adott parancsokat az emberiségnek.

(Forrás)bunbanat.jpg

Szólj hozzá!

Renée Lin, egykori protestáns vall megtéréséről 2

ReneeLin.jpg     Rövidesen kezembe akadt egy katolikus könyv a Jehova tanúiról. A szerző rámutatott: A Biblia sokszor nehezen érthető mondatait könnyű szövegkörnyezetükből kiragadva félreértelmezni és valamely felfogás 'bizonyítására' felhasználni. Charles Russell követői mesterien értettek ehhez. ...Az egyházatyák azonban világosan kifejtették, hogy Krisztus istensége a keresztény hit alaptétele. Az ő írásaikat sokkal nehezebb úgy elferdíteni, hogy tévtanokat lehessen velük alátámasztani.”
ignac_1.jpg     Siettem a könyvesboltba, és beszereztem az apostoli atyák kötetnyi írását. Nagy örömömre Antióchiai Szent Ignácnál számos utalást találtam Krisztus istenségére. Alig vártam, hogy felfedezésemet megosszam Jehova tanúival. Ám a két hölgy által használt nyomtatott anyagban az állt, hogy Ignác, amikor igent ír, valójában nemet gondol, és fordítva. Nagyjából ekkor vetettem véget a kapcsolatnak Jehova tanúival.
     Egyszer egy hatodikos gyerek megkérdezte tőlem, mit hisznek a katolikusok. Fogalmam sem volt; azt motyogtam, hogy sok olyasmit, ami nincs benne a Bibliában, ami nem jó, mert mindent közvetlenül az Írás alapján kell hinnünk és tennünk. Tudatlanságomat elszégyellve azonnal megvettem egy katolicizmusról szóló könyvet.
     Az Eucharisztiáról szóló fejezetnél biztos voltam benne, hogy a katolikus szerző az ige elferdítésével fogja alátámasztani a téves tanítást. Elővettem hát a Bibliámat és olvasni kezdtem a János-evangélium hatodik fejezetét. Többször elolvastam, mindhiába: nem találtam a ferdítést. Jézus világosan azt mondja, hogy együk az ő testét és igyuk az ő vérét. De hát akkor milyen alapon mondhatja bárki, hogy ezt jelképesen kell értenünk? Ismertem a protestáns értelmezést, amely szerint az „enni és inni” itt annyit jelent, mint „Jézusban hinni” vagy „Isten igéjét ünnepelni” – ám ez a magyarázat egyszerre nagyon gyengének tűnt. Csak nem ugyanazt tesszük mi, evangéliumi protestánsok, mint amivel a nálunk liberálisabb felekezeteket vádoljuk: jogot formálunk arra, hogy jelképesen értelmezzük azokat a bibliai részeket, amelyekben nem hiszünk? – Ez a földrengés minden korábbit felülmúlt. Elhatároztam: olyan egyházhoz akarok tartozni, amelyik szó szerint veszi János 6. fejezetét.  
     A dolog nem volt egyszerű. Hónapokba telt, míg be mertem lépni egy katolikus templomba, és további hónapokba, míg jelentkezni mertem katekumenátusba. Ennek ideje alatt rengeteget tanultam. Ízekre szedtem a katolikus hitrendszert, és mindent összevetettem a protestáns érvekkel. Észrevettem, hogy a katolikus hittételekkel szemben első ránézésre sziklaszilárd a protestáns érvelés, ám ha az ember figyelmesen megvizsgálja az érvre vonatkozó katolikus választ, annak olyan mélysége van, hogy a protestáns gondolatmenet nemegyszer semmivé foszlik.
 images7.jpg    Rájöttem, hogy a katolicizmussal szembeni protestáns hitvédelmünk alapja az volt, hogy bizonyos dolgokat jelentéktelennek tüntettünk fel: az egyházatyák korántsem protestáns szemléletű írásait; a protestantizmus megosztottságát (mondván, a lényegben egyetértünk); a kérdést, hogy miféle tekintély állapította meg a bibliai kánont. Kisebbítettük a katolikus szentek és konvertiták életének jelentőségét. Eltorzítottuk a katolikus hittételeket, hogy könnyebben cáfolhassuk őket (pl. „Mária-imádat”), így nemlétező rosszal fordítottuk szembe a hívőket. Saját hitrendszerünket biblikusnak tartottuk, a katolikus teológiát nem – pedig a protestáns felfogás rengeteg szentírási részt „megmagyaráz” ahelyett, hogy engedné, hogy azt jelentsék, amit jelentenek. Végül tagadtuk a dogmafejlődést, ami megmagyarázza, miért hiteles apostoli tanítás a szentháromságtan annak ellenére, hogy a Szentírásból nem bizonyítható. Vagyis – állapítottam meg szomorúan – becsaptuk egymást és saját magunkat.
     2003. húsvét vigíliáján tértem haza az Egyházba. (Forrás: whyiamcatholic.com)
Forrás:  Magyar Kurír  

Szólj hozzá!

jesus-en-croix_535.jpgAZ UTOLSÓ IDŐK NAGY APOSTOLAI

     Itt érünk ahhoz a ponthoz, amelyet Boldog Grignonnál olvasunk az utol­só idők nagy apostolairól. Kik lesz­nek ezek? Az Úr apostolai, akik mint valami hatalmas láng, felgyújtják mindenütt az is­teni Szeretet Tüzét. Nemcsak Isten­nek szentelt személyek, nemcsak felszentelt papok ezek az égő fák­lyák, hanem minden engesztelő lélek, aki Krisztussal egyesül. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor a Szentmisén jelen vagyunk, valamennyien bemutatjuk az áldozatot, mert egyesülünk az áldozatot bemutató örök főpappal, Krisztussal. A felszentelt pap, eszköze Krisztusnak, de mi is, akik jelen vagyunk, mindannyian része vagyunk a krisztusi papság­nak azzal, hogy egyesülünk Vele a Szűzanya Szívén keresztül. A Szűz­anya sem volt pap, mégis részese volt a királyi papságnak. Az ő Szí­vének lángjai is felgyújtották a vi­lág szívét. 

ÉLES NYILAK

Ezek az apostolok nemcsak lángok lesznek, hanem éles nyilak az Isten és a Szűz­anya kezében, amellyel átszegezik a Szent Szűz el­lenségeit.

         Az előző elmélkedésekben arról volt szó, hogy ne féljünk, a Szűzanya velünk van és győzelemre se­gít. De azzal, hogyha egyesülünk Mária Szívével, sokkal több történik! Nemcsak bá­torságot nyerünk, hogy össze ne roskadjunk, hanem eszközök leszünk a kezében, amely nemcsak vissza­veri az ellenség támadását, hanem leveri azt. Nemcsak eltűrjük a vi­lág gonoszságait és siránkozunk fe­lettük, hanem nekimegyünk azoknak és legyőzzük őket. Az engesztelés ál­tal az egész világ apostolkodásunk színterévé válik. Engesztelő áldozatunkkal, önfelajánlásunkkal a jónak harcos katonái vagyunk, nyilak, amellyel a Szűzanya az ellenség va­lamennyi támadását visszaveri, lehe­tetlenné teszi. 

NAGY SZENVEDÉSEK TŰZÉBEN

Azt mondja Boldog Grignon, hogy a Boldogságos Szűzanyának ezek a vá­lasztott gyermekei, apostolai nagy szenvedéseken mennek keresztül. Szenvedések tüze tisztítja meg a lelkü­ket és szorosan egyesíti őket Isten­nel. A szenvedés megacélozza a lel­keket; mint ahogyan a kovács pö­rölycsapásokkal kovácsolja a vasból az acélt, úgy a lélek a szenvedés tü­zében, a megpróbáltatások csapása alatt edződik, válik keménnyé, szilárddá, legyőzhetetlenné. Ha a jó Isten így megtisztította a szenvedésben, akkor vele úgy egyesül, hogy a gonoszlélek el nem tudja választani tőle. Hányszor panaszkodunk a szen­vedések miatt! Hányszor siránko­zunk, hogy semmi sem sikerül, min­denhol félreismernek, bántanak, mel­lőznek.

(Forrás az első részben!) (folyt.)

a_szeplotelen_sziv_oltalma_006_530.jpg

Szólj hozzá!

ket_es_fel_p_k_535.jpg08)  https://youtu.be/M-dAkpa8h6o

Szólj hozzá!

Renée Lin, egykori protestáns vall megtéréséről 1

ReneeLin.jpg     Metodista vallásban nevelkedtem, később pünkösdi, szabadkeresztény, evangélikus, presbiteriánus és baptista gyülekezetekbe jártam. Úgy gondoltam, a kereszténység drágakő, és a protestáns egyházak e drágakő csiszolt oldalai.
     Az 1990-es években egy vasárnap baptista lelkészünk kijelentette: mi, mindent közvetlenül az Írás alapján hiszünk és teszünk. Elgondolkoztam, mert eszembe jutott néhány kivétel. Például az apostolok senkinek sem mondták, hogy fogadja szívébe Jézust mint személyes Urát és Megváltóját, hanem azt, hogy tartson bűnbánatot és keresztelkedjen meg. Persze ezt a mai kor megváltozott körülményei indokolhatják. Ám eszembe jutott egy általánosan elfogadott hitbeli meggyőződés, amit nem tudtam igével alátámasztani: az, hogy ha egy kisgyermek meghal, a mennyországba kerül. Akárhogyan kerestem, ennek nem találtam a bibliai alapját. Eltöprengtem... itt a gyülekezetben biztosak vagyunk benne, hogy mindent közvetlenül az Írás alapján hiszünk és teszünk – miközben nincs rá bizonyíték.
     Lelki Richter-skálámon ez csak kisebb, 1,8-as rengést jelentett. Voltak azonban erősebbek már korábban is. Az 1980-as években Tajvanon angolt tanítottam egy keresztény iskolában. Bibliakört is tartottam a diákoknak. A szenvedésről beszélgetve a kolosszei levél 1,24-hez értünk: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” Megrökönyödve hallgattam el, mert ez a mondat ellentétben áll a protestáns teológiával. Egy protestáns egyszerűen nem mondhatja, hogy amikor szenved, kiegészíti, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből. Pedig a Bibliában egyértelműen ez áll. Haladékot kértem a diákoktól, hogy utánanézhessek. Hosszasan kutattam a könyvtárban, mérvadó protestáns teológusok írásaiban, hogyan kell értelmezni ezt a mondatot, de nem kaptam választ. Be kellett ismernem a diákoknak, hogy nem tudom, mit jelent ez a mondat. Újabb teológiai földmozgás, ezúttal 4,3-as.
Világító Őrtorony2.PNG     Később Amerikában találkoztam Jehova tanúival. Elhatároztam, hogy elbeszélgetek velük. Tudtam, hogy tagadják Krisztus istenségét, ezért úgy gondoltam, ha bizonyítani tudom nekik az Írásból a Szentháromság tanát, kénytelenek lesznek elfogadni a keresztény hitrendszert. Sorolni kezdtem azokat a szentírási helyeket, amelyek arról szólnak, hogy Isten Atya, Fiú és Szentlélek. A két hölgy türelmesen várt, majd ők is idézni kezdték a Szentírást: „Jézust az Atya küldte” (Jn 17,3; Jn 8,17). Elmagyarázták, hogy ha Isten küldte Jézust, akkor Jézus nem lehet Isten, hiszen csak egy Isten van, itt pedig két különböző lényről van szó. Hiába mondtam, hogy két külön Személy, de egyetlen Istenség... már idézték is 1Tim 1,17-et: „a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké” – ami szerintük cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy Jézus nem lehet Isten, hiszen nem halhatatlan és nem láthatatlan. Erre kétségbeesetten csak annyit mondtam: 1Jn 5,7! – Mire ők: Márk 10,18! – Én: Tit 2,13! – Ők: Jn 14,28! – Én: Jn 10,30! – Ők: 1Kor 8,6! – Én: Mt 28,19!! – Ők: 1Kor 11,3!! – Én: Jn 5,18!!! – Ők, kórusban: Fil 2,5–11!!!
     Ekkor – szerencsére – lejárt az idő, menniük kellett. A beszélgetés legfőbb tanulsága számomra az volt, hogy a Szentháromság tana az Írásból alátámasztható, ám az Írásból nem bizonyítható. A Jehova tanúi által idézett mondatok ésszerűnek tűnő alternatívát kínáltak. Megdöbbentem. A keresztény hitnek sarkalatos tétele a Szentháromság tana – hogyan lehetséges, hogy egymagában az Írás alapján nem bizonyítható? Ez már 7,9-es rengés volt a teológiai Richter-skálámon.

(Forrás: whyiamcatholic.com) Folyt. köv.!
Forrás:  Magyar Kurír 

Szólj hozzá!

jesus-en-croix_535.jpgKRISZTUS GYŐZELME A KERESZTFÁN

     Ne gondoljuk, hogy csak akkor terjed az Evangélium, ha minden nemzet befogadja Isten or­szágát! Ne gondoljuk, hogy akkor aratja Krisztus a legnagyobb győ­zelmét, amikor különféle nemzeteket meghódít. Krisztus győzelme a ke­resztfán ugyanis teljes a világ felett, és Feltámadásával legyőzte a halált! Maga mondja: „ha majd felmagasztaltatnak, mindent magamhoz vonzok. (Jn 12,32) A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. (Jn 16,33)” Valószínű, hogy kiteljesedése Krisztus győzelmének és a Boldogságos Szűz diadalának, meg­indult már a győzelmi menete. 

MÁRIA SZÍVÉNEK GYŐZELME

Talán éppen ebben az engesztelés­ben indult meg Mária Szívének győ­zelme, mely a fatimai üzenet kéréseinek teljesítése által itt nálunk, a Szűzanya kis orszá­gában mind nagyobb méreteket ölt, mind lelkesebb apostolokat to­boroz. Remélhetjük, sőt egészen bizonyos, hogy ez Krisztus országának terjedése, a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Szívé­nek győzelme. Talán magja egy nagy – méreteiben minden eddigit felülmúló – apostoli munka megindulásának. Nincs kizárva, hogy ehhez az engeszteléshez fűződik a nagy evangéliumi munka, amely majd átszövi szálaival az egész vi­lágot. 

MIN MÚLIK AZ APOSTOLI SIKER?

Nagyon jól tudjuk, hogy a lelkek megtérítésének és Krisztushoz való vezetésének kegyelme sokszor nem a látványos apostoli munkán múlik, ha­nem azon, hogy valakik csendben imádkozzanak és vezekeljenek az apos­toli munka sikere érdekében. Nem olvassuk-e, hogy Lisieuxi kis Teréz az ő apostoli felajánlásával egész életét két hithirdetőnek ajánlotta fel és ezzel több pogányt térített meg, mintha maga ment volna hit­hirdetőnek. Az Anyaszentegyház megvizsgálta, jóváhagyta ügyét és az összes missziók védőszentjévé választotta Kis Terézt. Mi is anélkül, hogy körülményeink megváltoznának, vagy megsokszoroznánk magunkat, apostolai lehetünk az egész világ­nak. Ha tehát támogatjuk Krisztus hithir­detőinek apostoli munkáját, így ma­gunk is apostolokká válunk.

(Forrás az első részben!) (folyt.)

meg_mindig_nem_ertitek4_535.jpg

Szólj hozzá!

   Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a Szent Láng befogadására.(Szeretetláng Lelki Napló I/58) 

Én a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt 002 K_1.JPG

Szólj hozzá!

       A kísértés mibenlétét ismerjük és tudjuk, hogy állandó kísérője az emberi életnek. Sajnos az ördögi zaklatás és megkötözöttség is gyakori. Ennek külsődleges formája az egység megbontása, esetenként országos szinten is a békétlenség keltése. Először a szívben, majd a családban és más közösségben igyekszik békétlenséget kelteni a széthúzással. A helyzet súlyossá válhat, ha az ember lelkében tanyát ver a gőg, és ezen önteltségében istentelen pártokat támogat, melyek persze a sátán kezében hatékony eszközök!

antichrisztus_1920.jpg

Szólj hozzá!

Isten és az emberi közvetítők
Írta: fr. Barsi Balázs OFM

mamma-e-neonato-in-braccio-199x300.jpg     Akár tetszik, akár nem, Isten legnagyobb műveit emberi közvetítőkre bízza: az életadást (testi és lelki értelemben), az evangélium hirdetését, a legszentebb áldozat bemutatását, a szentségeket. Isten mintegy kiszolgáltatja, kezünkbe adja magát nekünk, gyarló embereknek.
     Az ember, ha helyesen fogadja ezt a zavarba ejtő megtiszteltetést, igyekszik felnőni küldetéséhez, és a hivatás szentsége őt is megszenteli. Ha azonban visszaél hivatásával, és hivatalt csinál belőle, amelyhez úgy ragaszkodik, mintha járna neki, súlyosan vétkezik küldője ellen. Bűne annál nagyobb, minél szentebb a feladat, amelyet rábíztak. (Ezért a mindenkori írástudók és farizeusok felelőssége is nagyobb, mint például azoké a művészeké, akik a szépség tanítószékében ülnek, s akiktől van mit tanulnunk, de életvitelüket nem kell követnünk, mert tehetségükhöz nem biztos, hogy megfelelő iránymutatást is kaptak, emberi sérüléseikkel pedig nem találták meg az igazi Orvost).
     Isten azonban nem közvetítői személyes életszentségétől teszi függővé ajándékait. Tanítása akkor is érvényes, ha méltatlan száj hirdeti, szentségei akkor is hatnak, ha méltatlan kezek szolgáltatják ki. Itt egyszerre kettőt kell megtanulni. Amennyiben „írástudó és mester vagyok”, tegyem is azt, amit tanítok. Amennyiben tanítvány vagyok, éljek a szent tanítás szerint, amit lelkiatyámtól kaptam, és ne hibáit, esetleg bűneit keressem.
     A történelem folyamán csupán egyvalaki volt, akiben a szó és a tett egysége maradéktalanul megvalósult, egyetlen Mester, akinek nem csupán tanítása, de életének minden lépése is követésre méltó. Ő nem rakott elviselhetetlen terheket az emberek vállára, hanem ő hordozta a mi terheinket, nem foglalta el az első helyeket, hanem megalázta magát a kereszthalálig. S „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét adja váltságul sokakért”. (forrás) 

majestas_domini_of_protat.jpg

Szólj hozzá!

Az új megtérőkre leselkedő öt legfőbb veszély


     Öt éve, amikor megkeresztelkedtem, bölcs katolikusok figyelmeztettek, hogy rögös út áll előttem; hogy húsvét éjszaka a megtérésemnek nem végpontja, hanem a kezdete – írja a népszerű blogszerző, Jennifer Fulwiler.
Jennifer Fulwilerimage4.jpg     Boldog voltam, hogy az egyház tagja leszek, hogy végre megtaláltam az igazságot és minden öröm forrását. El sem tudtam képzelni, hogy valaha alábbhagyhat a hit iránti lelkesedésem – folytatja az ötgyermekes konvertita. – Aztán kiderült, hogy igazuk van. Voltak helyzetek, amik elvették a kedvemet a hit dolgaitól, sőt egyes pillanatokban annyira el voltam keseredve, hogy mélyen meg tudtam érteni azokat, akik elfordulnak az egyháztól.
Jennifer Fulwiler részben lelkipásztorokkal folytatott beszélgetések, részben saját tapasztalatai alapján öt dolgot nevez meg, melyekkel kapcsolatban érdemes résen lenniük az egyház új (és kevésbé új?) tagjainak. Veszélyes lehet…

1. Ha nem veszik komolyan a szellemi harcot
A szellemi harc valóság, amit alábecsülni veszélyes. A sátán létezik, nem akarja, hogy erősödjön a Krisztussal való kapcsolatunk, ezért fáradhatatlanul igyekszik elfordítani a hittől. Az egyik legfontosabb dolog, amit a mindennapi keresztény életről megtanultam, éppen a szellemi harc felismerése. Anélkül, hogy túl sokat foglalkoznánk a gonosszal, hitünket erősítheti, ha tájékozódunk a témáról egy jó lelkivezető vagy hiteles katolikus internetes források segítségével.
2. Ha azt hiszik, hogy a katolikusok tökéletesek
Természetes, hogy első lelkesedésében a megtérő csak a jót látja az egyházban. Hiába próbálja a világ egyfolytában lejáratni a katolikus vezetőket, sok konvertita él abban az illúzióban, hogy helyi plébániai közösségében minden tökéletes. Persze jó, ha meglátjuk egymásban a jót – de ne feledjük, hogy az egyház nem szentek szállodája, hanem bűnösök kórháza. El fog jönni a pillanat, amikor sérelmet szenvedünk egy katolikus hívő társunktól, s ez természetes. Ettől nem lesz kevésbé igaz a hit, ez csupán a bukott világban való élet velejárója.
3. Ha nem építik a kapcsolatot Krisztussal
Megtérésem legizgalmasabb időszaka volt, amikor felfedeztem az egyház felmérhetetlen bölcsességének tárházát. Csak úgy faltam nagy katolikus gondolkodók évszázadokon át alkotott, lenyűgöző műveit. A gond az volt, amikor az olvasási projekt lépett az élő Istennel való személyes kapcsolat helyébe. Elvben tudtam, hogy a Jézussal való személyes kapcsolatra kell törekednem, de mivel ez nem ment magától, lelki életem inkább az elemző gondolkodás, mintsem Jézus Krisztus személyes megismerése felé irányult. A csapda nyilvánvaló, a magamfajta könyvmolyok mégis meglepően könnyen belesétálnak.
4. Ha nem keresik a választ a nehéz kérdésekre
Egyes megtérők könnyen rátalálnak a Jézussal való örömteli kapcsolatra; sokukat az Eucharisztia utáni vágyakozás hozza az egyházba. Első, hatalmas lelkesedésükben nem foglalkoznak a hittani kérdésekkel, remélve, hogy idővel maguktól tisztázódnak. Néhány év múlva azonban, amikor lelki életükben szárazságot, örömtelenséget tapasztalnak, ráadásul a barátok, a családtagok elkezdik mondogatni, hogy egyes katolikus hittételek ésszerűtlenek vagy igazságtalanok, nem tudnak mit válaszolni. Egy lelki-érzelmi hullámvölgy amúgy sem a legmegfelelőbb pillanat a kétségek tisztázására; mindez együtt pedig könnyen oda vezet, hogy az illető elbizonytalanodik hitében és újra eltávolodik az egyháztól.
5. Ha nem csatlakoznak egy katolikus közösséghez
Sokszor nem könnyű, de nagyon fontos, hogy az újonnan megtért katolikus – akinek barátai, családtagjai nem hívők – keressen egy katolikus közösséget. A Facebook nem elég! Sok megtértről, aki később mégis elhagyta az egyházat, utóbb kiderül, hogy nem kapcsolódott helyi közösséghez. A lelki életben való megmaradáshoz alapvető, hogy őszintén beszélgessünk az életünkről olyanokkal, akik szintén hitben élnek. A legkézenfekvőbb, ha aktívan bekapcsolódunk a plébánia életébe, de más hívő közösséget, katolikus rendezvényeket is érdemes felkeresni – az introvertáltaknak is!Jennifer Fulwiler00.jpg

     Az újonnan megtérteknek, akik húsvét vigíliáján fognak keresztelkedni vagy nemrég csatlakoztak az egyházhoz, azt tanácsolom tehát: ügyeljenek ezekre a csapdákra, minden körülmények közt tartsanak ki az imádságban, és Isten hozta őket itthon! 
(Eredeti forrás: ncregister.com)
Forrás: Magyar Kurír

Szólj hozzá!

jesus-en-croix_535.jpgNAGY JEL

Nagy és komoly figyelmeztető jel az, amit Boldog Grignonnál olvasunk, hogy az utolsó időkben lépnek fel a Szűzanyának legnagyobb apos­tolai. Ezen időknek jellemző vonása, hogy a lelkek jobban kapcsolódnak a Szűzanyához. Lánglelkű apostolok jönnek, akik lángra gyújtják a világot.

A SZENVEDÉS TÁMASZTOTT ÚJ APOSTOLOKAT

Még egy fél évszázaddal ezelőtt is olyan jól és boldogan élt a világ, hogy nem tudta elképzelni a nagy, 1914-ben kezdődő háborút. Nem hitte, hogy az emberi gonoszság és durvaság ilyenekre képes. Abban a jólétben, amelyben az első há­ború előtt élt, ellanyhult és a hit­élet is aláhanyatlott. A megélhetés könnyűsége, a sok élvezet a földhöz kötötte az embereket. Kevesen vol­tak az apostolok, az Istenért igazán lelkesülő, Istent szerető, szentéletű lelkek. – De jött a nagy szenvedés, a megpróbáltatás. Minél többet szenvedtek az emberek, annál jobban ébredt a lelkekben az Isten szeretete, annál inkább tűnt fel az isteni kegyelem bősége egy-egy lé­lekben. Támadtak nagy, lánglelkű apostolok, akik megállították a kor­nak Istentől való elszakadáséit.

AZ EGÉSZ VILÁGON HIR­DETIK AZ EVANGÉLIUMOT

Az isteni Üdvözítő azt mondotta, hogy akkor jön el a vég, ha az egész világon hirdetni fogják az evangéliumot. A teológusok közül igen sokan úgy vélekednek, hogy már most elérkezett ez az idő. Va­lóban nincsen olyan ország, ahol a hithirdetők valamilyen módon ne hirdetnék az evangéliumot. Vajon az evangélium hirdetése elérte-e már azt a fokot, amikor bekövetkezhet a vég, melyről az Úr beszélt? Ezt nem tudjuk. Valószínű, hogy még nem. Talán majd abban a fenséges dia­dalban fog megindulni a nagy mis­sziós munka, amelyről a Szűzanya beszélt Fatimában, mikor az ő Szep­lőtelen Szívének győzelmét ígérte, amikor összes ellenségeit letiporja.

(Forrás az első részben!) (folyt.)

az_utolso_idok_535_1.jpg

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel!

2020. januártól kezdődően minden pénteken, így holnap is 

15.00 - 16.45-ig.

(A következő alkalom február 14-én lesz!)

Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert, hogy kellő létszámmal (és hanggal) történjen az engesztelés.

Az altemplom befogadóképessége kb. 80 fő.

Mindenkit szeretettel várnak!

belvarosi_templom_535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.ncregister.com/blog/breedail/four-exorcists-urge-day-of-fasting-prayer-and-reparation-dec.-6

     Imára és engesztelésre szólítanak az ördögűzők, az Egyházban erősödő démoni befolyás visszaszorítására!  
     A National Catholic Registerben közzétett közös nyilatkozatban négy ördögűző arra kéri a katolikus híveket, hogy december 6-án, a következő imákat és áldozatokat ajánlják fel, esdekelve Isten irgalmáért: 

1.) Imádkozzák el a Rózsafüzért

2.) Gyakorolják az önmegtartóztatás valamely formáját (böjt, önmegtagadás, vagy bármilyen áldozathozatal).

3.) Ajánlják fel a Szent Szívhez végzett alábbi imádságot. (ld. az alsó kép felett)!

4.) Ajánlott még a Szentségimádás, és a Szentmise felajánlása. 

 A nyilatkozat szerinti szándék szerint erre azért van szükség, hogy „a közelmúlt eseményeinek köszönhetően erőt nyert ördögi befolyástól megszabadítsuk az Egyházat”!
Az ördögűzők, akik a hivatásuk sajátos jellege miatt névtelenséget kértek, az alábbiakban indokolták kérésüket. 
pope_and_figurine_pachamama_280.jpgA Pán-amazóniai szinóduson megjelent andoki indiánok istenszobra, Pachamama tiszteletére rendezett ceremónia, a vele kapcsolatosan elhangzott, őt tisztelő szavak szerintük voltaképpen egy démont dicsőítettek.  
Őszintén szólva nem volt megszokott látvány a pogány idol előtt, a pápa jelenlétében hajlongó szerzetes, valamint a furcsa rituálé a vatikáni fák árnyékában… Mint ahogy az sem, hogy mindezek után körmenetben vitték a szobrokat a Szent Péter Bazilikába, majd egy Mária templomban, annak oltáránál helyezték el a természeti népek által istenábrázolásként tisztelt alkotásokat. Az ördögűzők felhívják a figyelmet arra, hogy a Szentírás a pogány istenábrázolások előtt bemutatott szertartást egyértelműen ördögöknek való áldozat bemutatásának, a velük való együttműködésnek minősíti (1Kor 10,20-21), illetve felhívja a figyelmet arra, hogy minden, a pogány népek istenségei valójában démonok! (Zsolt 95,5; 106,37)
„Ezek az események felhívják a figyelmet arra, hogy egy lelki harcban élünk, amely magában az Egyházban folyik” – fejtették ki zárásul az exorcisták.  

Az emberiség felajánlása Jézus Szentséges Szívének.

     Édes Jézus, az emberiség megváltója, tekints le ránk, ki Oltárod előtt alázatosan leborulunk. A Tiéd vagyunk, Hozzád akarunk tartozni, és hogy még szorosabban egységbe forrjunk Veled, a mai napon szabad akaratunkból fakadóan a Te Legszentebb Szívednek szenteljük magunkat. Oly sokan vannak, akik nem ismernek Téged. Sokan mások lebecsülik parancsaidat és elutasítanak Téged. Légy irgalommal mindezen teremtményeid iránt, legirgalmasabb Jézus, és vond őket Legszentebb Szíved hajlékára.

Légy a Királya ne csak hűséges híveidnek, akik soha nem hagytak el Téged, hanem mindazoké a tékozló fiaké is, akik elfordultak Tőled. Add, hogy ezek a gyermekeid térjenek vissza az Atya házába, mielőtt még éhségük és nyomorúságuk a halálba taszítja őket.

Légy azok Királya is, akik eretnek gondolatok fogságába kerültek, vagy elzárkóztak az igazságtól. Hívd őket vissza az igazságnak, a hit egységének aklába, hogy mielőbb egy nyáj legyünk, egy Pásztor kezei alatt.

Légy azok Királya, akik a sötétség hatalmába kerültek a bálványimádás vagy az iszlámizmus gyakorlása által. Ne utasítsd el őket, hívd őket is a fényre, az Isten Országába.

Fordítsd irgalmas szemeidet azok felé is, akik a Te választott néped voltak: egykor ők azt mondták: „vére legyen rajtunk és fiainkon”. Borítsa hát most be őket a megváltás és az élet kegyelmeinek áradata.

Adj Uram a Te Egyházadnak szabadságot és biztonságot. Add meg a béke és a rend ajándékát a nemzeteknek, és add, hogy a Földön minden ember egy szívvel kiáltsa: Dicsőség az Isteni Szívnek, aki elhozta megváltásunkat.

Legyen Néki dicsőség és Fenség örökkön örökké!

Amen 

∗∗∗

Engesztelő felajánlás Jézus Szentséges Szívének

     Ó édes Jézus, Akinek az emberek iránti túlcsorduló szeretetét oly sok hanyagság, méltánytalanság és megvetés éri, leborulunk oltárod előtt, hogy engesztelő felajánlásunkkal enyhítsük a kegyetlen közöny okozta sebeket, melyek Legszentebb Szívedet érik szerte a világon.

Ó, jaj, hogy mi is részesei vagyunk ezeknek a hatalmas méltánytalanságoknak, amelyeket most szívünk mélyéből elutasítunk, és alázatosan kérjük a Te bocsánatodat. Egyben kijelentjük, hogy szabad akaratunkból fakadóan vezekelni kívánunk nemcsak a saját bántásainkért, hanem mindazokért is, akik messzire sodródtak az üdvösség útjától, és megátalkodott hűtlenségükben visszautasítják, hogy kövessenek Téged, Pásztorukat és Vezetőjüket; akik elutasítják a keresztségi ígéreteikben vállaltakat, és levetették a Te Törvényed édes igáját.

Elhatároztuk, hogy vezekeljünk minden Ellened elkövetett rettenetes bűnért. Készen állunk arra, hogy engeszteljünk a sokféle sértésért, amelyeket a keresztény egyszerűség ellen nem megfelelő viselkedéssel, szavakkal, öltözettel követnek el, az ártatlanok elcsábításának bűneiért, a vasárnapok és ünnepnapok rendszeres megsértéséért és a sokkoló istenkáromlásokért, melyeket Ellened és Szentjeid ellen elkövetnek.

dail-exorcists_535.jpg

Szólj hozzá!

scripture.jpg     Amikor egy ókori könyv – mint a Biblia – mai kutatója meg akarja vizsgálni, hogy bizonyíthatóan Isten szaváról van-e szó, akkor két dolgot kell átgondolnia: 1) mi történt a szerzők életében, hogy pont azt írták le, amit leírtak; 2) aktuálisak-e a szövegben található állítások és milyen mértékben érintenek engem személyesen. E számos téma és esemény közül csak egyet szeretnék kiemelni, mely ugyanúgy valódi forradalmat okozott az egyszerű halászok, mint az elismert zsidó tanítványok gondolkodásában – s ez Jézus feltámadása. A szemtanúk vallomásai azt bizonyítják, hogy ezek az emberek egyáltalán nem voltak felkészülve egy ilyen eseményre, és szemtől-szembe a valósággal, át kellett értékelniük álláspontjukat. 1) az emberek nem támadhatnak fel. 2) Jézus halála bizonyos, hiszen látták, hogy meghalt. 3) látták a feltámadott, élő Jézust, negyven napon át húsvét után. 4) a sír a mai napig üres. 5) Jézus feltámadásnak hitelességét, több közvetett tényező is alátámasztja, pl. a Torinói Lepel, mely a tudományos vizsgá