HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

5df903056c_530.jpgGyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

   ave_maria_98ae09.jpg Az Annuntiatio Beatae Mariae Virginis – Urunk születésének hírüladása - egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Jézus születése előtt kilenc hónappal Gábor arkangyal a megtestesülés felkínált örömhírével látogatott Máriához. A Szent Szűz 'igen' válasza az isteni megszólításra, a megváltás művének kezdetévé tette e jeles napot. A keleti eredetű ünnep időpontját nyugaton a nagyböjt miatt több helyen áthelyezték, végül a VI. századtól március 25-ére került. 
     Urunk születése hírüladásának ünnepét 692-ben említik először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságokat (melynek hallatára a pokol beleremeg)!angyali_udvozlet_342_1.jpg
     E Mária-ünnep első-sorban a második isteni személy megtestesüléséről szól, hiszen Jézus világba lépése hírüladásának rejtett eseményével kezdődött el. XVI. Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumában „egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben.”

     Hazánkban sok helyütt e napon oltják a fákat, hisz' a magyar néphagyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja: hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. A gyermekáldásra vágyó asszonyok Gyümölcsoltó napján hosszan imádkoznak a Szűzanya képe vagy szobra előtt térdelve. Van igyekezet, mely a "Nemzetközi Nőnapot" is március 25-re helyezné át (legalább is Mária Országában), hiszen az "Angyali Üdvözlet" szimbolizálja legnemesebben, a női méltóságot (igaz ami igaz)!


Forrás Magyar Kurír cikkének felhasználásával!

80864837.jpg

Szólj hozzá!

Az eredet, a tapasztalat és elmélkedés ‒ Horváth Mária írása

Az eredet

sza_lourdes150308_hp_k140.jpgLOURDES 1858. 

A március 25-i jelenésnél Bernadette örömtől ragyogott. A jelenések addigi történetét már alaposan elmondta a plébánosnak, aki ez alkalommal is azt kérte a kislánytól, hogy kérdezze meg a Jelenés nevét!

A Hölgy gyönyörű volt és mosolygott, amikor Bernadette háromszor is megkérdezte a nevét. A negyedik kérdésére azonban a Szent Szűz elkomolyodott, összetette kezeit és az égre tekintve így válaszolt: Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!

 

A legrégebbi Mária dogmát az efezusi zsinat (431) hozta azzal, hogyha Jézus istenember, akkor „Mária valóban Isten Szülőanyja.“ (Theotokosz).

A második konstantinápolyi zsinat 553-ban a „Mindenkor Szűz Mária“ megnevezést használja….

Az efezusi zsinatot megelőző időkben az egyházatyák azon gondolkodtak, hogyha Jézus Isten Fia, akkor ő nem születhetett egy bűnös nőtől…

Szír Szent Efrém: “A Szűz Mária a szeplőtelen és sértetlen szűz, aki el nem esett s örökké tiszta, aki a bűn minden szennyétől s foltjától távol maradt.“

1854.december 8-án mondták ki a végleges dogmát: „A Boldogságos Szűz fogantatása pillanatától mentes volt az áteredő bűn minden szennyétől.“

A tapasztalat

sza_l_imma16_k140.jpg1984-ben mehettem először Isten nagy kegyelméből Lourdes-ba. A szent helyen a fenti történet élénken tért vissza szívembe és elmémbe. Felismertem, hogy ez olyan misztérium, amit mi emberek nemigen tudunk megmagyarázni.

Tudtam, hogy én egy bűnös ember vagyok, semmire se méltó, és ha az Isten Anyja felém hajol, azt nem magamnak köszönhetem. Imádkoztam, bűnbánattal eltelve megfürödtem az áldott vízben ‒ Jézusban, Aki az Élet forrása ‒ és szívembe rejtettem ezt a misztériumot. Azonban gyakran foglalkoztatott a Szent Szűz áldott kijelentése, és vissza-visszatért bennem.

Amikor később újra elzarándokolhattam Lourdes-ba, még nagyobb erővel tört be lelkem mélyébe a felismerés apró lángocskája… Ebből született alábbi belső élményem, mely csupán egy elmélkedő hipotézis, amit csupán azért írok le, hogy ki-ki elmélkedhessen rajta.

Ki is lehetett Mária, hogyan születhetett Ő bűn nélkül? Kik lehettek Anna és Joachim, Mária szent szülei? 

anna_es_joachim_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Minden nehézség ellenére a felcseperedő és nőiessé formálódó Erzsébet igen gondos nevelésben részesült Juliska nénje részéről, jóllehet a nagybácsi egyszer még vele is ki akart kezdeni, és a kislány félt is tőle, mint az ördögtől! A kicsapongó ura mellett sokat síró Juliska néni mégis összegyűjtötte Erzsébetnek a szokás szerinti hímzett, monogramos „stafírungot”, melyet a Nemzeti Bank megőrzőjébe helyezett el. Csak közbevetőleg jegyezem meg, hogy Erzsébetnek később gyakran szüksége lett volna a stafírungra, de pénz hiányában nem tudta kiváltani. Aztán 1931-ben férje a házasságkötést követően kiváltotta. A szükségessé vált fehérítőmosásban nyomban tönkrement az egész, kivéve egyetlen darabját, egy hálókabátot, mely sokáig megvolt.

Folytatva a serdülő Erzsébet tragikus történetét, Juliska nénit egy tavaszi influenza-járvány vitte el 1926-ban. Bár Erzsébet továbbra is szolgált volna a család férfi tagjainak, de nagynénje oltalma nélkül, a sok férfi közt ez veszélyessé vált. A helyzet még azzal sem oldódott meg, hogy a nagybácsi nagy hirtelen kivándorolt Amerikába (előtte persze felajánlotta Erzsébetnek, hogy menjen vele). A „főnök” távozásával a többiek csak még jobban felszabadultak és teljesen bizonytalanná tették a kis bakfis helyzetét!

„Volt, hogy dühükben kizavartak, s még hideg időben is a gangon kellett orokimadas_b300.jpgmeghúznom magam” – mesélte Erzsébet.

Végül 1927 januárjában egyik pillanatról a másikra, egyetlen szál ruhában, kis batyujával elhagyta „munkaadóit”! Ezt követően egyszerűen hajléktalanná vált a pesti Nagycsarnok-Mária utca-Nagytemplom utca-Üllői út környékén. Az önmagára utaltság nehéz évei következtek Erzsébet életében!

(folyt.)

(Képek: Az Örökimádás templom, ahol nappal menedéket talált az időjárás elől, alább a Nagycsarok, ahol némi munkát talált.)nagyvasarcsarnok-_535.jpg

 

Szólj hozzá!

009_megvalto_fiuisten_irgalmazz_nekunk.jpgMegváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk! 

(Litánia itt!)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XIV. állomás: Jézust a sírba helyezik

abortus_splash.jpg

 

    Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. És ha elérkezik az Utolsó Ítélet, gyilkossággal kell vádolnom a szüleimet!? 

abortusz_baby.jpg

De jaj, mégis irgalomért könyörgök Hozzád értük, mert izzik kis szívemben a Tőled kapott Szeretetparázs! 

 

 

 

0001_kicsi.JPG– Megváltó Jézusom, engedd, hogy Szeplőtelen Édesanyád lángra lobbantsa szüleim szívében és minden megszületettben a Szeretet Tüzét, hogy felmelegítse fagyos szívüket és megismerjenek Téged, a Feltámadtat! Add, hogy átérezzék a szülőség szent hivatását, a teremtő együttműködés örömét és felelősségét! Őszinte bűnbánatuk bizonyosan elnyeri Szent Szíved Irgalmát, így majd óvják, várják s örömmel fogadják a gyermekáldást! Ó mennyire várom én is a Feltámadást! Amen.

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

MEGNÉZENDŐK:  https://www.youtube.com/watch?v=YiXz-RktEK4&fbclid

                                https://youtu.be/qeghBPmxuHU

Szólj hozzá!

aaaa_80.jpgz egész liturgiában, de különösen a nagyböjti liturgiában uralkodik a megdicsőülés gondolata. Az Egyház a liturgia által a mi „színeváltozásunkat” akarja elérni, a megdicsőült Krisztus elé megdicsőült hívőket akar vezetni. Ezért mutat ismét az Úr Jézusra, akihez hasonlóan megdicsőülhetünk mi is, ha hozzá hasonlóan küzdünk a kísértések ellen. Üdvözítőnknek is szenvednie kellett, mielőtt dicsőségébe bement; nekünk, tanítványainak sem lehet jobb helyzetünk, mint Mesterünknek volt. Böjttel és önmegtagadással előkészülve élvezhetjük csak a Húsvét örömét. A mai szentlecke (1Tesz 4,1-7) is erre buzdít, az imádságok és énekek is ezt kérik.


     Könyörgés: Emlékezzél meg Uram, könyörületedről és irgalmadról, hisz azok megvannak öröktől: sohase uralkodjanak rajtunk ellenségeink, szabadíts meg minket minden szorongatásunkból.

normal_agglgavriil_530.jpg

Szólj hozzá!

Kattints ide!virgen_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     A kislány egészen egyedi szemléletét bizonyítja az is, hogy amikor a nénje az iskolába járáshoz varrt neki szoknyát és blúzt, Liza bár megköszönte, de nem volt hajlandó felvenni, mígnem nekiadta azt egy nagyon szegény iskolatársának. Ez, nyilvánvalóan rosszul eshetett nénjének, de tiszteletben tartotta a kis „fehér holló” döntését, aki legszívesebben egyetlen „glott” köpenyét hordta hosszú ruhaként, mely még édesanyjától kapott!

A nagybácsi családjában, csak ünnepnapokon volt együtt étkezés. A sok munka olykor elterelte a figyelmet a kis Lizáról, vagy ő maga felejtett el enni, úgyhogy előfordult, hogy éhen maradt.

korte-_250.jpgNyáron ez nem is volt olyan nagy gond a számára, mert amint tehette, elvonult a szántóföldszéli terebélyes körtefa (II/23) alá, és ott csillapíthatta maró éhségét! El-elmélázott azon, hogy az öreg fa, milyen bőségesen ontja édes gyümölcsét, boldognak és boldogtalannak, madárnak és darázsnak egyaránt. És Erzsébet boldogtalan volt, mert legszívesebben kifutott volna a világból, egyenesen a Jóistenhez, hogy Őt szolgálja, csakis Őt! Olykor, ebben a lelki állapotában csodás illatot érzett, mely bíztatólag hatott rá.

Erzsébet 1927-28 környékén fejezte be a négy elemit, majd nénje tanácsára egy „gazdasszonyképzőt” is elvégzett, melyben főzésre, pénzbeosztásra és társasági viselkedésre kapott oktatást. Ám mindez semmit sem változtatott a kis bakfis életén, hiszen lelkének állandó nyugtalansága mellett, a család folytonos költözködése is talajtalanná tette az életét. Cseresznyéspusztáról Vajtára, majd Kisvárdára költöztek, mígnem Pestre a Teleki tér környékére!

(folyt.)kortefa_535.jpg

Szólj hozzá!

008_mennyei_atyaisten_irgalmazz_nekunk.jpgMennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!

(Litánia itt!)

 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

„Ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek.” (Lk 13,1–9)

     Első olvasásra úgy tűnik, hogy ez a mai evangélium dörgedelem és fenyegetés. Mennyivel jobban esne a tékozló fiú apjáról olvasni, aki feltételek nélkül szeret és bocsát meg! Mégis, miért erről beszél Jézus és nem az Atya irgalmáról és mindent megbocsátó szeretetéről?
     Az evangélium felszólítása ugyanaz, amely bensőleg indította a tékozló fiút is, amitől felindult benne a bánat és hazaindult bocsánatot kérni.
gyonas_confessionale.jpg     Jézusnak ezek a szavai számunkra sem félelmet hivatottak ébreszteni, hanem tisztánlátást, a benső felismerést: miszerint magunknak is tennünk kell valamit az üdvösségünkért. Ha én nem akarom beengedni, Isten nem töri rám erőszakkal az ajtót. A jézusi gyógyításoknál is előbb megkérdezi, hogy akar-e meggyógyulni, majd felszólítja valaminek a megtételére („nyújtsd ki a kezed”), ami eddig Isten nélkül nem volt lehetséges, vagy nem volt értelme, tehát bizalom kellett hozzá.
A megtéréshez, a bűnbánathoz is bizalom kell: bizalom Isten megbocsátó szeretetében, akárhányszor térek is vissza hozzá.
     Jézus nem fenyeget, hanem az igazságot mondja ki: ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek. Nem szeretjük a kimondott igazságot, mert általában nem kellemes, de nélküle mégsem lehetünk szabadok. Nem hitegethetem magam azzal, hogy Isten úgyis megbocsát, akár bűnbánatot tartok, akár nem. Ez a téves gondolkodás ugyanis nem tesz szabaddá. Szembe kell néznem az igazsággal, akkor lehetek szabad, ha gyökeresen szakítok a bűnnel, ha egészen elfordulok attól, ami Istentől elválaszt: ez a megtérés. A megtérés: gyökeres szakítás a bűnnel és visszafordulás az Istenhez. A szívünk visszafordítása hozzá. És ebben nincs fokozatosság: vagy megteszed, vagy nem! Nem lehet egy kicsit megtérni, aztán majd a többit a halálunk előtt gyorsan egyenesbe hozni!

Mert vigyázat!  - ahogyan élünk, úgy fogunk meghalni is – és korántsem biztos –, hogy az utolsó pillanat adott lesz-e a megtérésre!
     Tartsunk tehát bűnbánatot akkor is, ha nem követünk el nagyon nagy bűnöket, mert a kicsi bűnök is elfelé visznek az Istentől. Ha a tékozló fiú nem szállt volna magába és nem fordult volna vissza bocsánatot kérni, az apa hiába várta volna, hogy visszafogadja. Igen, az Isten irgalmas és megbocsát. Isten tőlünk is megkérdezi: akarod-e az üdvösséget? Ha igen, akkor tarts bűnbánatot és fordítsd vissza a szívedet. Vagy ha neked már nem megy, kérd, hogy fordítsa vissza Ő. Forrás nyomán 

a_megtero_fiu_1.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

abortuszvirgenproyecto.jpg   Jézusom, Te Édesanyád ölén holtan is nyugodhattál. Én, anyámnak csak teher vagyok és még az emlékemtől is szabadulni akar! Halára szánt, alighogy fogantam, és szerető ölelés helyett csak szörnyű elölést kaptam!

 

 

 

 

 

 

0001_kicsi.JPG

 

 

 

– Ó Fájdalmak Anyja, Mária! Légy te az én égi Anyukám, fogd szorosan kis kezemet és vezess ki engem, az Alvilág Kapuján!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     1925-ben elvesztette ezt a nővérét is, az utolsó közvetlen családtagját, akit egy – a mai olvasónak furcsának tűnő –, de egy leszakadó fali kukoricadaráló sújtott halálra. És a képtelenség nem ért véget! Az özvegyen maradt férj szíve ugyanis szó szerint megszakadt és belehalt a fájdalomba! Együtt temették őket, és az esetnek akkoriban nagy híre volt!

Most már az árván maradt Lacika és Erzsébet, együtt kerültek nagybátyjukhoz a Paks környéki Vajtára, akinek felesége Juliska, eredetileg tanítónő volt. A házaspár (Júlia és István), gyermektelen lévén gyakorlatilag örökbe fogadták őket.

illusztracio_erzsebetke_2_b250.jpgA kislány árva szíve, bár iszonyatosan fájt, de tudta, hogy többé már nem viselkedhet gyermekként. Ügyes kis cselédként szolgálta a családot, a három unokafivérét és nagybátyját, akik esetenként igen mostohán bántak vele. (A kép illusztráció!)

Bár volt egy felnőtt unokanővére is, ám ő nem törődött vele, egyedül nénje próbálta ügyes pedagógiával egyengetni a kis bakfis testi-lelki fejlődését. Ám volt valami egészen különös, mondhatni „fehér holló” a kis Erzsébetben, melyet ő az emberek előtt nem akart mutatni ugyan, de mégis valamiképp kilógott a sorból!

Ez leginkább a mindennapok földhözragadt világtól való idegenkedésében mutatkozott meg, ami miatt egyre határozottabban fogalmazódott meg benne, hogy amint felnő, a fölséges Istent fogja szolgálni. Azt azonban még ekkor nem tudta, hogy ez miként lehetséges!?

A Lelki Napló tanúsága szerint az Úr így inti később Erzsébet asszonyt: „Életed küzdelmei már kiskorodtól Isten tervei szerint alakultak. Emlékezz! Körülötted mindig voltak olyan személyek, akik észrevették életed rendkívüliségét és küzdelmeid értékét. Az egyik ismerősöd fehér hollónak nevezett, és sokan voltak, akik minden tudatlanságod dacára rendkívüli gyermeknek tartottak. (...) De ez téged ne tegyen önteltté. Vigyázz!” (III/145)

A fentiek tudatában érthető, ha a kis Erzsébet bár szófogadó, szorgalmas és jószívű, de magába zárkózó és nehezen megközelíthető gyermek volt.

(folyt.)arvak_535.jpg

Szólj hozzá!

 Kattints ide!

 https://drive.google.com/file/d/16HDpQNoh_tXGZs2iWwABF_LX5qOCT6UW/view

011_fatima_3_535.jpg

Szólj hozzá!

007_krisztus_hallgass_meg_minket.jpgKrisztus hallgass meg minket! 

(Litánia itt!)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

abortusz41723_1.jpg 

 

 

 Jézusom! Te meghaltál a mi üdvösségünkért, énértem is! De én, miért és kiért? Te ártatlan vagy, s én is! Viszont a Te fájdalmadat fokozza az én tragédiám is! Mivel engeszteljelek Téged ezért? Nekem semmim sincs, csak a halálom, fogadd el áldozatként tőlem édes Jézus!              Fel-a-ján-lom! 

kepatmeretezes_hu_sanctified.jpg

0001_kicsi.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kérlek, emlékezzél meg rólam a Te Országodban. 

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta!

Légy te az első!sierra_aralar_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpggyermekek_535.JPG(Kép: A nyugati jóléti országokban üdültetett magyar gyermekek megérkező csportja.)                   Folytatva a gyermekkori küzdelmeit, vendéglátói nagyon megszerették és mindent meg is tettek, hogy hosszabb maradásra bírják, de miután 1924 október végén hírt kaptak édesanyja súlyos betegségéről, fájó szívvel, kénytelenek voltak hazaengedni családjához, anyjához és nővéréhez. 

A csontlágyulásban és orbáncban szenvedő Júlia mamát, most már a férjezett Gizella mellett a „világjárt” 11 éves kis Liza is ápolta. Anyjuk még ágynak esetten is próbált megmaradt családjának pénzt keresni, melyhez Párizsban élő francia barátnője segítette kézimunka megrendelésekkel. A varrást Erzsébet is elsajátította és akkor tanulta meg a 'toledó', a 'minigobelin', a 'riseliő', a 'modéna' és monogram varrás alapjait. Végül, Mme Susanne-al már csak ő tartotta a kapcsolatot tanító nénije, Erna segítségével.

Az édesanya 1924. november 22-én bekövetkezett halálával, már csak ő és a kisgyermekes Gizella élt!

A törékeny, vézna kislány valószínűleg úgy vészelhette át a legjárványosabb éveket, hogy már Svájc előtt is hosszabb időket töltött Juliska nénjééknél – István nevű anyai nagybátyja családjánál – a Paks környéki Cseresznyéspusztán. Az édesanya elvesztése azonban emberfeletti megpróbáltatás volt Erzsébet számára és félő volt, hogy teljesen összeroppan!

Későbbi visszaemlékezésében mesélte: „Édesanyámat annyira, de annyira szerettem, hogyha Isten nem lenne, Őt imádtam volna!”

A lelkileg végsőkig megpróbáltatott gyermeket az említett iskolai tanítónője segítette talpon maradni. A kis árvát, Gizella nővére fogadta magához, fiacskája Lacika mellé. (Az ő későbbi sorsa ismeretlen!)

1924. decemberében svájci „szülei” értesülve a tragédiáról, örökbe akarták fogadni. Levél útján, megbeszéltek egy találkozót Lizával a gráci vasútállomáson 10 órára. Félreértés folytán, a kislány este tízre érkezett Grácba, természetesen hiába! Egy budapesti házaspár hozta vissza Gizelláékhoz. Balsorsa azonban nem ért véget!

(folyt.)cseresnyespuszta_535.jpg

Szólj hozzá!

006_krisztus_hallgass_minket.jpg         Krisztus hallgass minket! 

(Litánia itt!)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik

abortusz0003.jpg   Uram, Téged keresztre szegeznek. Engem darabokra szabdalnak, aztán megszámlálják részeimet, hogy fertőzést ne okozzak! Ennyi volt a létem? Ó ti megszületettek! Nézzétek lábacskáimat, mellyel köztetek járhattam volna! abortion_09.jpgNézzétek a kezeimet, melyek alkothattak és áldhattak volna! 

0001_kicsi.JPG– Bocsáss meg Uram hóhéraimnak, mert nem tudják, mit cselekszenek!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

 

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

21.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

069hazassag_2_530_1.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     1923. november 8-án, az Országos Gyermeksegélyző Liga a soványka Lizát, a svájci Luzern kantonbeli Willisauba (ld. alul!) küldte felerősödni, egy nyolcgyermekes gyáros családhoz. Itt bár mindent megadtak neki, de édesanyja utáni vágyakozását és hatalmas honvágyát nem sikerült csillapítaniuk. (Kép: A Gyermeksegélyző Liga vonatának indulása.)vonat_535.JPG

Visszahúzódó viselkedését csak fokozta, hogy pajtásai kicsúfolták nyelvtudása hiányosságai miatt. Ebből következett nagy tanácstalansága; hogy a német és francia nyelvi közegben miként is köszönhetné meg Istennek a nagy jólétet, magyarul?!

Egy alkalommal korcsolyázni vitték a befagyott Luzerni tóhoz és egy óvatlan jégbeszakadás következtében boka fölött eltörött a lába. Sajnos a csontok, egészen csekély deformációval forrtak össze, ám orvosai a kislány rossz lelki állapota miatt, eltekintettek a korrekciós töréssel való helyrehozástól. Bár a deformáció csak anatómiailag volt behatárolható, ám ennek tudata a később bontakozó női hiúságának mégis komplexust okozott. Talán ez is indokolta, hogy mindig hosszú szoknyában járt.

Minden svájci jólét és kényeztetés ellenére, a kis Liza megszökött, hogy hazatérjen szeretett Édesanyjához. Egy parkőr talált rá egy padon az összefagyott kislányra. Visszavitte vendéglátóihoz, ám a kirándulásának komoly tüdőgyulladás lett a következménye és bal tüdeje egyharmadát el kellett meszesíteni.

Három hónapig kíméletes ápolásra szorult. Svájci tartózkodásának első félévében, Erzsébetke eredeti súlyához képest egyre csak fogyott, ám ezt követően sikerült felszednie 17 kilót. Így lett a tizenegy éves kislány 38 kg.

Erzsébetnek olyan fájó honvágya volt, hogy ennek emléke egész életében elkísérte. Amikor negyven évvel később, igazi földi küldetése kibontakozott, melyért szenvedéseket vállalt, az Úr így szólt hozzá: „Mikor gyermekkorodban idegen földön éltél, távol édesanyádtól és édes hazádtól, ezt a fájó kínt szenvedted el hosszú időn át. – Édes Jézusom, ez a honvágy volt. – „Rájöttél? Ez a fájdalmas szenvedés, melyet rád küldtem, az égi hon után való vágyódás. Szenvedd el azokért, akik nem vágyódnak az örök hon után.” (I/44)

(folyt.)willisau_535.jpg

Szólj hozzá!

005_krisztus_kegyelmezz.jpegKrisztus kegyelmezz! 

(Litánia itt!)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

_021.JPG

 

   Uram Jézus! Rólad letépik ruháidat, nekem az sincs! Csak bőröm van, arcom, kezem, meg lábam, melyet egy eszköz hamarosan megragad és szaggatva tép. Ó Istenem, mennyire reszketek ettől! 

      Ti megszületettek! A lelkem bár örök, de testemben még egy kis időt sem élhettem érdemszerzőn köztetek. A gyengéd szeretetet meg se ismerhettem és számomra minden megélhető "érzelem" csupán az irtóztató félelem!

0001_kicsi.JPG– Ó édességes szép Élet, félek nagyon! Nagyon félek!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

20.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

068hazassag1_530_2.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Mire Erzsébet újra Pestre jött, hogy beiratkozzon az elemi iskolába, már alig élt valaki a testvérei közül. Kilencen a „spanyol” influenzajárványban haltak meg, egy diftériában, egy pedig balesetben hunyt el, már csak legidősebb nővére Gizella és drága édesanyja éltek.

iskola_b300.jpgIskoláit (a később Pannónia utcainak nevezett) elemi iskolában kezdte, az akkor már épülő Wekerle telepen. Igen jó tanuló volt, kivéve a hittan és a magatartás jegyeit.

Hittanból két kérdés okozott neki lelki görcsöt. A katekizmus első kérdése; hogy „mi végett élünk a földön?” Erre a választ képtelen volt teljesen megfogalmazni, mivel fel nem tudta fogni, hogy miként lehet az „Istennek szolgálni”, amikor emberi szem nem láthatja. Második görcse abból származott, hogy Ábrahám és Izsák bibliai története az óra végére esett, épp amikor Isten, Izsák feláldozását kérte.

A kislány ettől nem aludt, mivel azt gondolta: „ilyen Isten nem kell nekem, amelyik egyetlen fia megölését kéri egy apától”. Nem beszélt erről senkinek, hallgatag és beteg lett. Szegény anyja nem tudta, hogy mi történhetett a kislányával. Hetek múlva a kis Lizával sikerült elbeszélgetnie a főplébánia papjának, aki végre helyére tette a dolgot, miszerint Isten részéről csak próbatételről volt szó, és Izsák nagyon is életben maradt, úgyhogy nagy nép származott tőle!

(folyt.) (Kép a katekizmusból.)

abrahams-near-sacrifice-of-isaac_535.jpg

Szólj hozzá!

004_uram_irgalmazz.jpgUram irgalmazz! 

(Litánia itt!)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel

abortusz0095p1.jpg   Családtervezés, túlnépesedés? = Ó, mindez ördögi tőrvetés! Íme, a „tudatos tervezést” rajtam kezdik azzal, hogy legyilkolnak! Nekem nincs helyem, nincs falatnyi kenyerem széles e világon? – Miért? – Azért, mert a szüleim is mindent elképzeltek, megterveztek, csak épp a "kapcsolatuk" következményeit nem! Mert ők nem az "együttlét" időpontját tervezték későbbre, hanem engemet! Egyszerűen képtelenek megérteni, hogyha már életre hívtak, én MOST vagyok és soha többé meg nem születhetek? Az eljövendő foganás már nem én leszek, és ha most eldobnak, mindenkorra meghalok! – Nem fogják föl? – Meg-ha-lok! Hol lesz helyem földön s égen, ha nem részesülhettem a Szent Keresztségben? Sem...

0001_kicsi.JPG– Istenem! Ez a széles nagy világ meddig fog fennmaradni, amely nekem – a legkisebbnek – még helyet se hajlandó adni?

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

szent_csalad_3_535_1.jpg     Jézus Krisztus nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária jegyese és hitvese. Dávid király családjából származott, Éli fia. Amikor Gábor főangyal megvitte Máriának az istenanyaság örömhírét, József már Mária jegyese volt. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy Mária áldott állapotban van, József szívében megérezte a Szent Szűzből áradó kegyelmi hatást (Erzsébethez hasonlóan), ami megrendítette. Mint mélyen istenfélő igaz ember, nem tartotta magát ugyanis méltónak az isteni misztériumban való részvételre. Ezért a törvény lehetőségei szerint, titokban akarta elbocsátani jegyesét. Álmában az angyal szavára mégis magához vette Őt. Szűzi jegyesével Názáretből a júdeai Betlehembe ment a népszámlálásra, ahol egy istálló-barlangban jött el Mária szülési ideje. A Kisded Jézus Templomban való bemutatásakor fölajánlott áldozatból (két gerlice) következtethetően szegény ember volt. A Háromkirályok látogatása után a Gyermekkel és anyjával Egyiptomba menekült, majd Heródes halála után visszatért Izrael földjére és Názáretben telepedett le.
jozsef_a_kisjezussal_4_200.jpgSzent József üdvtörténeti szerepe az volt, hogy jogi biztonságot és oltalmat nyújtott a Megváltó szűz Anyjának és Isten megtestesült Fiának. Halála előtt József adta át Dávid családjában az Ábrahám óta apáról fiúra szálló elsőszülöttségi áldást Jézusnak. Ebből következik a tiszteletnek az a foka, mellyel az Egyház Józsefet tiszteli. IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette.
Az egyházatyák beszéltek Józsefről, de az ősegyházban külön ünnepe valószínűleg nem volt, mert a hagyomány nem ismerte sem a halála napját, sem sírjának emlékét. Nyugaton a 10. századi Fulda martirológiuma március 19-én említi. A 12. században a keresztes vitézek Názáretben templomot építettek tiszteletére. Tiszteletét főként a ferencesek terjesztették.

Hivatalosan március 19-ét IV. Sixtus pápa (1471-84) rendelte el ünnepnapjává. XV. Gergely pápa (1621-23) 1621-ben parancsolt ünneppé tette. 1956-tól az ünnep neve: „Szent József, Jézus nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária jegyese és az Egyház patrónusa”.
„Munkás Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, hitvalló, a munkások patrónusa” címen XII. Pius pápa  alapított 1955. május 1-én új ünnepet. Mária és József eljegyzésének ünnepét (január 23.) I. Lipót kérésére engedélyezte XI. Ince pápa a török fölötti győzelem emlékére.
A Mindenszentek litániájába szintén I. Lipót, majd III. Károly kérésére 1726-ban került be Szent József.
Magyarországi tiszteletének első írásos emléke, egy középkori esztergomi misekönyvben található.
A József keresztnév hazai népszerűsége I. Lipóthoz kötődik. Lipót Szent Józsefhez könyörgött fiúgyermekért, akit azután így is nevezett. Ezzel virágzó névdivatot teremtett.

I. Lipót Szent József oltalmába ajánlotta egész birodalmát, s 1675-ben a Habsburg-ház patrónusává választotta. 1683-ban Bécs, 1686-ban Buda és hazánk felszabadulását Szent József közbenjárásának is tulajdonította. Buda ostromakor a kapucinus Avianói Márk dárda hegyén magasra emelte Szent József képét, ezzel lelkesítve a döntő támadásra induló katonákat.
Attribútumai: liliom, kivirágzott vessző, vándorbot, fűrész, szekerce, fúró.
Védőszentjüknek tekintik az ácsok, asztalosok, mindenféle famunkások, tímárok; jegyesek, ifjú házasok, családok, árvák, haldoklók. Segítségét kérik házépítéskor, kísértésben, hirtelen halál, reménytelen ügyek, szembetegségek esetén. A 20. századtól a munkásság védőszentje (ld. még Szent József élete és kilenced május 1-től 23-ig.)! Forrás nyomán: http://www.ktp.hu/kalendar/szent-jozsef-founnep-marcius-19

Szent  József  könyörögj  érettünk!

j_sao_jose_535_1.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     A családfő, szerető lelkületének ajándékaként, (felesége tudta nélkül) titkon a Kispesti Főplébániára járt hittanra, ahol 1917-ben − közvetlenül hadba vonulását megelőzően −, ünnepélyes szentmise keretében, családja színe előtt katolizált. A frontról már csak rózsafüzére és szentírása tért haza, egy bajtársa jóvoltából! Erzsébetben négy éves korából, határozott emlékként élt a családját ért leírhatatlan tragédia és az, hogy ő látta apja fekete koporsóját! (Ám egészen biztos, hogy az csak a gyászmise „templomi kelléke” volt!)

Az édesanya Júlia, hogy családját fenntartsa, lakóhelyük közelében kifőzdét nyitott, melyet végülis a családot ért sorozatos tragédia következményeként volt kénytelen bezárni.

Erzsébet, aki apja halálakor négy éves volt, már korán kitűnt éles eszével, akaratosságával, mozgékonyságával és talpraesettségével. Fizikai soványsága miatt, orvosi tanácsra vidékre került, a Tolna megyei illusztracio_erzsebetke_2_300.jpgCseresznyéspusztára, ahol anyai nagyszülei nevelték 1919-ig. (A kép illusztráció!) Ebből az időből csak a nagymamára emlékszik, aki még a disznóólba is a kezére csavart, nagy szemű fekete rózsafüzérével ment. Arról azonban nincs emléke, hogy szentmisére jártak volna.

Egyetlen igazán maradandó emléke abból a korból, egy nagyon finom illat volt, amit a nyári séták közben érzett a mezőn! Gyermekfejjel még nem tudta a kis virág nevét, melynek illatélményét felnőtt életében többször, valóságosan megtapasztalta. A szagosbükkönyéhez hasonlítható illatot ötven évvel később többnyire akkor érezte, amikor egy-egy sátáni gyötörtetése véget ért. Az illat azonban nem kötődött a virág valós jelenlétéhez, hiszen adott esetben városban, akár télen is, olykor akár kevésbé finom szagok közepette is jelentkezett! (folyt.) (Kép: Szagosbükkony – Lathyrus odoratus.)szagos-bukkony_535.jpg

Szólj hozzá!

003_krisztus_kegyelmezz.jpgKrisztus kegyelmezz!

(Litánia itt!)

 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

VIII. állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz

abortusz_RosaryHelpersofGodsPreciousInfants.jpg

 

 

 

   Uram Jézus! A Téged sirató asszonyok halálodat nem tudták megakadályoz-ni, amiként az én vesztemet sem akadályozza meg senki. Ti megszületettek! Akik a bűnt sürgetitek, a megtérést meg halogatjátok – magatokat sirassátok! 

 

 

 0001_kicsi.JPG– Semmi lehetőségem! Se Keresztség, se könyörület! Ó Istenem! Véres könnyek közt esedezve imádkozom, és már csak a Te irgalmasságodra hagyatkozom.

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

18.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

057vegul_530.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Kindelmann Károlyné − Szántó Erzsébet Júlia 1913. június 6-án született Kispesten. Szülei Szántó József és Mészáros Júlia Erzsébet.

Az édesanya, hatszori ikerszülést követő 13. gyermekként hozta világra az „egyedüli” Erzsébetet. Az újszülött igen véznácska volt, úgyhogy már június 15-én Szent Antal napján megkereszteltették, az 1905-ben épült kispesti Szent Rudolf templomban (mely pápai engedéllyel 1955-től Nagyboldogasszony plébánia, lásd lenn!). Családja a kicsit, Lizának szólította. Erzsébet egész életében keresztelési dátumát tartotta igazi születésnapjának. Házuk, a mai Wekerle-telep területén volt (az akkori Vajk utcában).keresztlevel_535.jpg

3 éves koráig anyatejen nevelkedett, ám az első alkalommal, amikor édesanyja ezt megtagadta tőle, sírva vonult egy sarokba és „végtelen szomorúságában”, amint rátekintett az üveges faliórára, annak számlapja helyén fényességben ragyogó galambot látott tündökölni. Mint elmondta, a látványt nem értette ugyan, de a képet soha nem tudta elfelejteni.

Az apai ősök évszázadokkal korábban bevándorolt olasz mesteremberek voltak, eredeti nevük Santo, ebből magyarosodott a Szántó családnév.

Kezdetben Paks környékén birtokot szereztek, de ismeretlen okból elszegényedtek. Az nem tudható, hogy protestáns voltuk miatt kellett-e távozniuk hazájukból, vagy csak Magyarországon tértek át, a Szántó nagyapa mindenesetre már reformárus esperes volt és olyan „nyakas kálvinista”, hogy saját kántortanító fiát, Józsefet (Erzsébet édesapját) kitagadta, amiért katolikus lányt vett feleségül! Így Liza és testvérei, soha nem láthatták református nagyszüleiket.

Szántó József, 180 cm magas, mindig jól öltözött, egyenes ember volt. Nyomdász és kántortanító diplomájával kénytelen volt kőművesek mellett segédmunkát vállalni, hogy családját eltartsa. Végül azonban sikerült a szakmájában, egy nyomdaüzemben állást kapnia.

A tizenöt fős nagy család, anyagilag kiegyensúlyozottan, példás szeretetben és békességben élt. (folyt.)kispest_535.jpg

Szólj hozzá!

002_uram_irgalmazz.jpgUram irgalmazz! 

(Litánia itt!)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

abortuszhumanleaguereproduction.jpg     Akik felettem döntöttek, azok mind „felvilágosodottak”,  mégis istentelen sötétségben élnek! El vannak telve a „korszerűségtől”, miközben fogalmuk sincs, hogy mi az önzetlen szeretet, a tiszta öröm, az érdemszerzés és hogy mivégett is élnek! Céljaik meghatározója a siker, a pénz, az élvezet és az ún. „emberi jogokért való harc”. Ezt is úgy, hogy az én jogaimról megfeledkeznek! Pedig a foganással, az élethez való jog is érvényre lépett! 39_0_7018_e8f027d08f932e6873c09c1a17dd5e3f_37da34_701_1.jpgA megfogant gyermeket pedig Istentől el kell fogadni és úgy felnevelni, hogy Istenhez majdan vissza is találjon! 

 

 

– Ó Istenem, én nemhogy a felvilágosultságot, de magát az Isten teremtette szép világot sem ismerhetem meg! 

0001_kicsi.JPG

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

SZENT PATRIK /389-461/ /március 17/

Írországban Szent Patrik napján így köszöntgetnek az emberek egymásnak:
"Áldjon meg az Isten és Szent Patrik!"
Ennek a csodálatos hitvallónak, apostolnak tisztelete kiemelkedő az írek körében.
Ki is volt ez a tiszteletreméltó szent ember?

07.png     Minden valószínűség szerint 389-ben született Skóciában, Kilpatrick-ban. Apja katonatiszt, vagy szerpap volt, ez bizonytalan. Édesanyja rokona volt a tours-i Szent Márton püspöknek. Patrik neve püspökké szentelése előtt Szukát volt.
     Két hiteles levél is fennmaradt tőle, amikből az életére vonatkozó adatok kikövetkeztethetőek. 16 évesen portyázó ír pogányok elrabolták és rabszolgaként pásztorként tartották 6 éven át országukban. Ezalatt ő hidegben, fagyban is hajnalban kelve elvégezte napi imádságát és megedződött későbbi feladatára. Majd egy álmot látott, amiben hang szólította, hogy hajó várja, ami haza fogja szállítani. Így is történt.
     Amint hazatért, újabb álmot látott, amiben egy hang Írországba hívta. Ekkor hozzálátott teológiai tanulmányainak elvégzéséhez Franciaországban. Tours-ban lett szerzetes, majd Auxerre-ben tanult. Nagy tudásra tett szert. Amikor meghallotta, hogy meghalt az írek misszionáriusa, felszentelt püspökként Celesztin pápa megbízásából tért vissza Írország nyugati és északi vidékeire.
     A 30 éven át tartó apostoli munkája alatt az Üdvözítő igéjének hirdetésével rengeteg embert keresztelt meg, s a pogány szigetet a szentek szigetévé változtatta. Sok püspököt szentelt fel, a családokat az evangéliumi erények gyakorlására tanította, számos papot szentelt fel az országnak és megszervezte az ír egyházat. Beszédei hasonlatosan hatásosak voltak Szent Péter beszédeihez.
saint_75.jpg     A csodálatos szent életpéldája, hősies áldozatossága és rendkívüli imaélete bő aratásokkal és kegyelmi gyümölcsök-kel áldották meg Írországot. Elmondott naponta 150 zsoltárt 200 imádsággal, éjjel ennél is  többet. Alig aludt, és imádságai mellett tevékeny apostoli életet folytatott.
     Szent Patrik hasonló-an Szent Pálhoz, maga kézi munkájából élt, semmit el nem fogadott. Gyakran erős honvágy gyötörte, de soha egyet-len pillanatra sem hagyta el új hazáját, nehogy távollétében nyája hiányt szenvedjen. 461. március 17-én Down város mellett halt meg, anélkül, hogy hazáját viszontláthatta volna.
     Halála után sokan zarándokoltak ahhoz a barlanghoz, melyben a hitetleneknek megmutatta a pokol kínjait és a mennyei örömöket. Ez a hely a középkorban a vezeklés helye lett. (Lásd alsó kép!)
     A sok megtérés miatt ezt a barlangot Szent Patrik Purgatóriumának nevezték el. Már a hetedik században Írország védőszentjeként tisztelték.st_patrik_barlangja.jpg

 

Szólj hozzá!

kegykep_300.jpg     A 17. századi Írországban kemény üldözés tört a katolikus hívek, különösen főpásztoraik ellen. Az erőszakos protestantizálással egyidőben az angolok területeket hódítottak el Írországtól, a végletekig fokozva az elnyomást. Cromwell Olivér 1649 Nagyboldogasszony napján azzal a szándékkal kötött ki Írország partjainál, hogy kiirtsa az országból „az istenkáromló misehallgatókat.” Féktelen tömegmészárlásokat hajtottak végre, mellyel az angol történelem nem dicsekszik.
     A protestáns csapatok hamarosan elérték Clonfert egyházmegyét. Walter Lynch püspöknek menekülne kellett, de először szülővárosába Galway-ba ment, ahonnan Mária-képpel távozott néhányad magával. Az ír püspök iszonyatos nélkülözések után 1655-ben Bécsben bukkant fel, ahol megismerkedett Püsky János győri püspökkel, aki meghívta töröktől dúlt hazájába Győrbe, megbízatást kínálva neki.
     Az ír püspök visszatérését tervezte hazájába, de 1663. július 14-én elhunyt és a győri székesegyház kriptájában temették el. Csekély hagyatékából a Galway-ból magával hozott 'Gyermekes Mária'-kép a székesegyházba került.
     Pár évtized múlva Írországban ismét katolikus-üldözés tört ki. 1697. március 16-án a dublini parlament a legsúlyosabb büntető törvényt hozta a katolikusokra. Ez lett az ún. „Act of Banishment”, melyet a király is jóváhagyott. A rendelet minden pápa-hű egyházi tisztségviselőt kiűzetett az országból, visszatérésük esetén halálbüntetés terhe mellett.
     A határozat megszületésének napján, 1697. március 17-én, ami egybeesett Szent Patrik Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepével, a győri székesegyházban a reggeli szentmise kezdetétől, 6-tól 9 óráig a Szűzanya szeméből véres könnyek gördültek alá.
A hír hallatára a képet levették a falról és egyházi és polgári személyek hivatalos vizsgálat alá vették. A könnyeket kendővel itatták fel, amely „sudarium” néven a mai napig tisztelet tárgya. Ezt Zichy Ferenc püspök ezüst keretbe foglalta és hitelesítéssel látta el.
a_gyori_konnyezo_maria_oltar_gyor_bazilika_300.jpg     A csodás eseményről Keresztély Ágost herceg győri püspök, 7 év után engedélyezte a kép oltárra helyezését és a képnek adományozta I. Lipót császártól kapott 43 gyémánttal díszített mellkeresztjét.
A kegyképnek gróf Zichy Ferenc megyéspüspök emeltetett márványoltárt 1767-ben, egy-egy oldalán Szent László a rózsafüzérét, Szent István király pedig a koronáját ajánlja a Boldogasszonynak.
     VI. Pál pápa 1968. február 19-én, teljes búcsú elnyerését engedélyezte minden március 17-én, valamint az esztendő bármely napján búcsút nyerhetnek azok, akik a székesegyházat meglátogatják és ott (kegyelmi állapotuk feltétele mellett), legalább egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkoznak.
     Szent II. János Pál pápa mindkét magyarországi látogatása alkalmával meglátogatta a győri Könnyező Szűzanyát, 1991. szeptember 6-án és 1996. szeptember 7-én. A Szent Pápa kitért a magyar nemzet több évtizeden át tartó súlyos megpróbáltatásaira, arra, hogy a kommunisták megdöntve a jogállamot, az Egyházra mint első számú ellenségre támadtak és az ateizmust igyekeztek elültetni a lelkekben. Ennek ellenére 1947 óta szakadatlan a március 17-i papi zarándoklat, melyet a kommunista rendszer sem mert megtiltani.
     2005-ben a kegykép Győrbe érkezésének 350. évfordulóján a magyarországi ír nagykövet és egy ír miniszter jelenlétében emléktáblát avattak Walter Lynch ír püspök tiszteletére a Győri Bazilikában. (A képen John Kirby püspök, a Clofert-i egyházmegye főpásztora valamint Pápai Lajos győri megyéspüspök - Győrben)


ir_puspok_530.JPGA Győri Kegykép részletes történetét lásd:
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/23/maria_konnyei_23_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/24/maria_konnyei_24_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya
https://szeretetlang.blog.hu/2018/02/28/maria_konnyei_25_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/26/maria_konnyei_26_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgBevezető

     Kedves Olvasóim! A Szeretetláng Mozgalom lelki közössége évek óta kért, hogy mint Erzsébet asszony "titkára", írjam meg visszaemlékezéseimet. Ezt természetesen önmagam is terveztem. Amikor azonban "eljött az ideje" (vagy végre rászántam magam), akkor "jött be" Erzsébet asszonynak azon ígérete, hogy "amikor kell majd titkár testvér, akkor emlékezni fogsz"! Ezt arra a kérdésemre válaszolta, hogy "írjak-e én is lelki naplót" közös dolgainkról?

Eredetileg unokájával Kindelmann Győzővel közösen terveztük a könyv írását, szerkesztését, de rájöttünk, hogy egy személyes hangvételű elmesélésbe, kevéssé lehet harmonikusan beilleszteni társ-történeteket! És az én írásom kifejezetten személyes emlékidézés!

Ennek okán végül az életírás, "Velem volt az Isten" címmel, a nevem alatt jelent meg 2018-ban a Szeretetláng Mozgalom kiadásában. Ebből készítettem a "Hiteles Mária-jelenések" c. Mária Rádiós sorozatom zenés felolvasásait 16 részben. Ugyanezen alapból készült ezen 111 részes blogi sorozatom is, esetenként némi bővítéssel!

Célom mindhárom módon való közzététellel az, hogy egyfelől jobban megismertessem a Mária-korszak jelenéseinek egyik – a "végső idők" kimenetele szempontjában – sorsdöntő kegyelmi ajándékát, másfelől 1980_b300.jpgbemutassam az áldozatvállalásokban kimagasló misztikust, Erzsébet asszonyt, a hatgyermekes magyar édesanyát.

Mindezt annak tudatában tettem és teszem, hogy igyekezetem ellenére Erzsébet asszony igazi nagyságát és az általa képviselt Ügyet, talán csak az utókor fogja igazán felismerni, elismerni, és mélységesen megköszönni Istennek!

Ezen kísérletemet is fogadják tehát szeretettel!jovahagyott_jelenesek_535.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzuk szívvel-lélekkel!

bizzatok_irgalmamban_9_n_280_1.jpgUram, irgalmazz! – Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz! – Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! – Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!                     Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten  – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária        –   Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja          –   Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze       –   Könyörögj érettünk!
Krisztusnak Szent Anyja     –  Könyörögj érettünk!
Az Egyház Anyja                   –  Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem Anyja        –   Könyörögj érettünk!
Tisztaságos Anya                 –   Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya          –   Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való Anya   –  Könyörögj érettünk!
Szűzvirág Szent Anya          –   Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó Anya         –   Könyörögj érettünk!
Csodálatos Anya                   –   Könyörögj érettünk!
Jó-tanács Anyja                    –   Könyörögj érettünk!
Teremtőnk Anyja                 –   Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk Anyja                –   Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz             –   Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz                   –   Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz                   –   Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz               –   Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz                        –   Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz                         –   Könyörögj érettünk!
Igazság Tükre                        –   Könyörögj érettünk!
Bölcsesség Széke                   –   Könyörögj érettünk!
Örömünk oka                         –   Könyörögj érettünk!
Lelki Edény                             –   Könyörögj érettünk!
Tiszteletes Edény                   –   Könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles Edénye        –   Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű Rózsa            –   Könyörögj érettünk!
Dávid király Tornya               –   Könyörögj érettünk!
Elefántcsont Torony              –   Könyörögj érettünk!
Mária Aranyház                      –   Könyörögj érettünk!
Frigynek Szent Szekrénye    –   Könyörögj érettünk!
Mennyország Ajtaja               –   Könyörögj érettünk!
Hajnali Szép Csillag               –   Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója                 –   Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke               –   Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója        –   Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége         –   Könyörögj érettünk!
Angyalok Királynője              –   Könyörögj érettünk!
Pátriárkák Királynője            –   Könyörögj érettünk!
Próféták Királynője                –   Könyörögj érettünk!
Apostolok Királynője             –   Könyörögj érettünk!
Vértanúk Királynője               –   Könyörögj érettünk!
Hitvallók Királynője               –   Könyörögj érettünk!
Szüzek Királynője                    –   Könyörögj érettünk!
Mindenszentek Királynője     –   Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott Királynő – Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett Királynő      –   Könyörögj érettünk!
Szentolvasó Királynője           –   Könyörögj érettünk!
Családok Királynője                –   Könyörögj érettünk!
Béke Királynője                        –   Könyörögj érettünk!
Kármel ékessége és fénye       –   Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya        –   Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
     Engedd kérünk Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

hajnal_szep_sugara_1.jpg     Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.

Szólj hozzá!

Zarándokok vagyunk itt a földön!     

     A lelki írók a keresztény életet gyakran zarándokúthoz, utazáshoz hasonlítják. Igazából szentírási eredetű hasonlatról van szó. Az első olvasmányban Ábrahámnak Isten hívására hosszú és áldozatos utat kellett megtennie. Maga mögött kellett hagynia minden földi biztonságot úgy, hogy egyedül Istenre hagyatkozik. Csak így remélhetett Isten ígéretének teljesedésében: „általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”
     Nagyböjt második vasárnapjának evangéliumi eseménye is egy úthoz kötődik. „Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük.” Itt lenyűgöző fényességben sütött át Jézus Istensége az emberségén, miközben az Ó-szövetség két nagy alakjával, Illéssel és Mózessel beszélt. A megtapasztalás hatására átértékelődött az apostolok hite, Jézushoz fűződő viszonya, amely a feltámadás után lett nyilvánvaló. Az Úr parancsára azonban nem is szólhattak erről az élményről, nyilván csak addig, amíg „az emberfia halottaiból fel nem támadt”.
Később azonban egy másik hegyen, az Olajfák kertjében azt is látniuk kellett, hogy Jézus kereszt-áldozata előtt vérrel verítékezett.
     Az evangéliumi rész hozzánk intézett üzenetén gondolkodva azt mondhatjuk, hogy nekünk is kell, hogy legyen „Tábor hegyünk”, ahol átértékelődik és mélyül a hitünk és az Úrhoz fűződő kapcsolatunk. Gyakran ilyen „Tábor hegy”-ként kínálja fel magát a mindennapok tapasztalata, valamilyen rendkívüli élmény, vagy egy-egy kegyelmi időszak, mint például a nagyböjti szentidő, hiszen zarándokok vagyunk itt a földön.

 Forrás felhasználásával

bloch_carl_the_transfiguration.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

+283327_n.JPG

 

   Nekem steril kendőt készítenek elő, de azt se irgalomból! Az én arcvonásomat, senki sem őrzi meg! Véres nyomaimat nem megtörlik, hanem kitörlik a világból! Senki sem érzi át és fogja fel az én tragédiámat? 


abortusz75234.jpgHiggyétek el, a ti egyöntetű imáitok és áldozatotok, meg tudná fékezni azt az általános érzéketlenséget és közömbösséget, melynek én is áldozata vagyok! 

 

 

0001_kicsi.JPG

– Kérlek titeket, megszületettek! Szálljatok magatokba, térjetek meg és imádkozzatok szüntelen, hogy többé ne történhessen meg az ilyen, az ilyen.., aaz i-lyeeen...................

  Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

A Magyar Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozatában a magyar zászló és címer emléknapjául március 16-át jelölte ki. Nemzeti jelképeink e napja újabb kapocs lehet az anyaország és az elszakított magyar nemzetrészek között, amely alkalmat és lehetőséget teremt a magyar zászló és címer nemzeti összetartozást jelképező méltó és közös megünneplésére. (Ez lenne az ideális nemzeti zászló!)

edes_magyar_hazank_cimere2.jpg

Szólj hozzá!

 Kattints ide!

 https://drive.google.com/file/d/1Yi1oqG7cCDM9gcZE-JwTPgBORpYzx-c2/view

010_fatima_2_535.jpg

Szólj hozzá!

A litánia rövid története
hajnal_szep_sugara_1.jpg     A litánia (gör. litaneuó = alázatos könyörgés), régies magyar elnevezése: letenye.
     A katolikus liturgiában mondott válaszos imádság, mely felszólításokból és az ezekre adott válaszokból áll, ennek formája már az V.-VII. században kialakult.
     A Lorettói litánia a legszebb köszöntések gazdag gyűjteménye, amelyben a hívő nép Isten Anyját tiszteli. A Boldogságos Szűz megnevezései részben a Szentíráson alapulnak (némely még bizánci eredetű pl. lelki edény), majd kiváltságaiban, a megdicsőült világ királynőjeként és a pápai megnyilatkozások jelzőivel, végül Királynőnkként köszöntjük Őt.
     A népi buzgóság a XIII. századtól kezdve tisztelte Lorettóban a Szent Család názáreti házát, és történetileg bizonyított, hogy a lorettói szentélyben már a XVI. század kezdetétől (mások szerint már 1400-tól) elénekelték a litániát minden szombaton a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Lorettóban járt és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette.
     Példaértékű az utókor számára, hogy VII. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különböző Mária-litániákat, és egyetemes használatra a "Lorettói litániát" rendelte el. (Bizony a különféle, sokszor mondva csinált "rózsafüzérekkel" is ezt kéne tennie egyházunknak!)
     A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a közös és egyéni imádkozásának jelentőségét és kegyelmi érdemeit.  XIII. Leó pápa 1886-ban megújította, XII. Piusz kiemelten ajánlotta, VI. Pál pápa pedig hozzáfűzte az "Egyház Anyja" megszólítást.
     A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.
     A litánia megszólításaiban: 3 szentnek nevezi Máriát, 12 anyának, 10 szűznek, 14 királynőnek, 3 edénynek, 2 toronynak, végül 12 különböző képpel idézi a Szűzanya lelki szépségét. Befejezésként az Isten Bárányához fordulunk, és könyörgéssel fejezzük be a Boldogságos Szűz köszöntését.

Illő és üdvös, ha az Istenanya közbenjárását kérjük a világ krisztusi békéjéért!

Imádkozzunk tehát szüntelenül!

001_loretoi_litania.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet 

abortuszimages10.jpg 

 

 

 

 Nekem nem segít senki! Még az orvos is anyámnak ad érzéstelenítőt, hogy amikor engem − az ártatlant − elevenen szétmarcangolnak, ő ne szenvedjen. 

abortusz1917613.jpgUram Jézus! Már nem élnek segítő Simonok! Én csak Rád számíthatok! Terád, aki értünk megélte az iszonyatos kínhalált –, amely rám is vár! 

 

 

0001_kicsi.JPG– Amíg kis szívem dobog Jézusom, rettegve ugyan, de gyilkosaimért imádkozom!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

templom3_150.jpgGondolkozz! Magyarország jövőjéről, Európa fennmaradásáról van szó.

Ne hidd, hogy egyedül nem tehetsz semmit, mert személyesen is felelős vagy Szülőhazád sorsáért!

Ha nem is rajongasz a jelenlegi Kormányért, józanul mérlegeld az igyekezetét és a kétségbe vonhatatlan eredményeit! Ha küzdve-szenvedve is, de stabilan jó felé emelik az ország gazdaságát, biztonságát és érzékelhető módon az általános népjólétet! Ez azonban csak akkor maradhat folyamatos, ha egységes a Nemzet, különösen a mai ellenséges, megosztó és őrültségekre hajlamos világban!

Ne hallgass arra az ellenzéki károgásra, amely tajtékzó trágár dühvel a nemzettudat és Magyarország előmenetele ellen mesterkedik! Minden "pozitív javaslatuk" csak akkor jut eszükbe, amikor nem ők vannak kormányon. Vezetői alkalmatlanságuk bizonysága, hogy egymás közt sem képesek békét teremteni, és egyénenként is csúfosan lejáratják magukat! Még mindig a lenini módszer szerint igyekszenek teret nyerni: "Ha a hazugságot gyakran ismétlik, igazsággá válik" (Lenin)! Ez bizony lejárt lemez! De ezen is túl kell látni, mert figyelem elterelés lehet! A lényeges veszély, hogy a globális elit világkormányzásra készül, és ezt már nem is igazán tagadja. Ennek megvalósításához pedig romba akarják dönteni az Egyházat a kereszténységgel együtt! 

Gondolkozz és mérlegelj! A büszke nyugatot a saját "felvilágosodás szelleme" sötétíti el, és sok európai ország népe már felismerte és elismerte a helyes politikai irányt képviselő, bátor, meg nem alkuvó, a nemzetéért harcoló magyar országvezetést. 

Imádkozz és kérd a Magyarok Nagyasszonyát, hogy ne hagyja elveszni sokat szenvedett országát!

Mondj el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet Édes Magyar Hazánkért, vezetőinkért, népünkért, a magyar családokért és biztonságunkért! Ha teheted, mondj egy tizednyi, vagy egész rózsafüzért mások helyett! Mert ne akkor jusson eszedbe fohászkodni, amikor már minden veszendő! Most imádkozz és most bízzál, mert "Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől!" − mondta Mindszenty prímásunk.

Isten áldd meg a magyart, Örökös Királynőnk és a Magyar Szentek könyörögjetek érettünk!

magyarok_nagyasszonya_00024_530.jpg

Szólj hozzá!

15.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

440szeressetek_edes_magyar_535.jpgMegnézendő:

 https://www.youtube.com/watch?v=SCoRFKgx5gA

Szólj hozzá!

Könyörögjünk a békéért! Könyörögjünk az üldözött keresztényekért! Könyörögjünk Édes Magyar Hazánkért! Könyörögjünk a Szűzanya Fatimában ígért győzelmének beteljesüléséért!

hajnal_szep_sugara_1.jpg     Kedves Olvasóim! A Lorettói Litánia e napi bontásával kívánom felhívni kedves figyelmüket erre a gyönyörű Szűz Máriát köszöntő, méltató és a közbenjárásáért könyörgő imára. Most a Nemzeti Ünnepen elkezdve a bevezetőkkel együtt május 31-ig, Szűz Mária Világ Királynője ünnepéig 71 posztban kínálom elmélkedésre illusztrációkkal! 
A cél, hogy naponta egy-egy képen és könyörgésen elmélkedve, Istennek felajánlott áldozatot (böjtöket) hozva imádkozzunk a békéért, a kereszténységért, hazánkért és összességében a Fatimai Szűzanya győzelmi ígéretének beteljesüléséért! Mindezt akár a Lorettói Litánia elmondásával (ld. a 3. részben), akár a Szent Rózsafüzér imádkozásával, akár csak napi három Üdvözléggyel! Az Üdvözlégyekbe foglaljuk bele a Szeretetláng fohászt: „...imádkozzál érettünk, bűnösökért (és) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen”.
     – Ne feledjük, hogy a világ nagyobb részében már nyílt keresztényüldözés folyik és négy percenként ölnek meg egy keresztényt a hitéért! Márpedig ez a "világra szabadult fajzat" nem fékezhető meg másként, mint imádsággal és böjttel! (Vö. Mt 17,21)
     A fatimai kis Jácinta szavai: Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. (...) A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!” (Fatimáról beszél Lúcia nővér IV. kiadás. 2006. 128.o.)                                                                                                Törekednünk kell a sátáni erők megfékezésére (a Szűzanya szavai:)...melyet az egész világ összefogó erejével fogunk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert egyszer felelnetek kell a rátok bízott tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el. A sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene. A tétlenségért nemcsak a papságot fogja terhelni felelősség, hanem mindazokat, akik kényelemből nem álltak be a lélekmentő munkába. Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el! Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (Szeretetláng Lelki Napló III/130)
     Gondoljunk arra, hogy már hányan könyörögnek Istenhez sanyarú helyzetükben és hányan böjtölnek” kényszeredetten, mélységesen bánva, hogy nem – vagy nem eléggé buzgón tették ezt – a békés életükben! Márpedig a normál élethelyzetben végzett ima és áldozat sokkal érdemszerzőbb! Tegyük meg tehát hitből és szeretetből, amíg nem késő! Köszönöm a segítséget a szenvedőkért és önmagunkért! Kérjük ehhez Szent József segítségét!

A képek és a szöveg forrásaként, részben az alábbiakat használtam:
P. Szeghy Ernő OCD: Örömünk oka - Szent Gellért Kiadó Budapest, 2001
http://confraternitarosariocorbetta.jimdo.com/il-santo-rosario/litanie-lauretane/
http://ipolyvarboplebania.blogspot.hu/search/label/Lorett%C3%B3i%20lit%C3%A1nia
http://s1176.photobucket.com/user/enotrius2/media/ITALIA%20-%20ARIODANTE%20MANFREDI/17MATERINVIOLATA.jpg.html
http://web.axelero.hu/kesz/jel/03_05/loretoi.html
http://www.kek.org.rs/hu/elmelkedes/A-Loretoi-litania

_remenysegunk_a_hajnal_szep_sugara4_530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

IV. állomás: Jézus Édesanyjával találkozik

abortusz1.jpg   Nekem nincs igazi édesanyám, csak egy asszony foglya vagyok, aki eltakaríttat az életéből, apám pedig közömbösen mossa a kezeit. Életre hívóimnak van anyja és apja, de a hitre és áldozatos szeretetre példát és nevelést aligha adtak! „Nagyszüleim” talán még biztatták is őket, hogy „korai a kicsi, ráértek még, fiatalok vagytok, szórakozzatok!” De nekem erre esélyt sem adnak! Nekem nem jár semmi az élet örömeiből? Nem én jöttem „korán”, hanem ők felelőtlenkedtek idejekorán az életre hívással”! 
abortuszUltrasound_2569504b.jpgHát képtelenek megérteni? Emberi személyként fogantam meg és jogom van az életre! De anyám az én érveimet, szíve alatt nem hallja meg! Az emberek lelkileg is süketek és vakok, hiszen némán sikoltva kiáltom feléjük: 

0001_kicsi.JPG– Emberek! Élni, élni akarok!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgA magyarországi Szent Filoména tisztelet
what-st-philomena-looked-like_300.jpg     Magyarországon Feszty Masa festőművész festette meg a bájos, szép Filoménát. A Budapest Felsőkrisztinaváros - Keresztelő Szent János plébánián, a Pasaréti Ferences és még más templomok is őrzik  a szentünkről készült festményeket.
Szent Filoména az ifjúságnak, a tisztaság megőrzésének, a gondban lévőknek, a gyermeket váró anyáknak és a betegségben feszty_masa_bp-_300.jpgszenvedőknek a közbenjárója. Hathatós szent, csodatévő szent és lehetetlennek tűnő dolgokban segítő szent! Bátorságával kikönyörgi számunkra az Ég kegyeit!    Aki Mugnano del Cardinaléba látogat, meg fog lepődni, hogy a legszebb Filoména ábrázolások, szentképek, a magyar Feszty Masa festményeinek reprodukciói! Augusztus 4-ét megelőzően kezdődik majd a Szent Filoména Kilenced!

Imádság
Üdvözlégy ó kegyes Filoména, aki olyan bátran ontottad véredet Krisztusért. Magasztaljuk az Urat minden kegyelemért, melyben Téged életedben, de különösen halálodban részesített. Dicsérem és magasztalom Őt a dicsőségért és hatalomért, mellyel Téged felruházott és esedezem hozzád, hogy kegyelmet nyerjek Istentől a Te közbenjárásod által. Amen."
Szent Filoména, könyörögj érettünk! Amen.


(Forrásokat lásd az első részben!) 

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;  8. RÉSZ;  9. RÉSZ;  10. RÉSZ;  11. RÉSZ;  12. RÉSZ;  

13. RÉSZ;  14. RÉSZ;  mugnano_del_cardinale.jpg15. RÉSZ

A Filoména Szentély címe:
Sanctuary of Saint Philomena 
Piazza Umberto I 
83027 Mugnano del Cardinale 
Avellino, Olaszország 
Tel: 0039 081 825 7204 Fax: 0039 081 511 2733art77.jpg

Szólj hozzá!

14.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

072en_anyatok_vagyok_530_3.jpg

Szólj hozzá!

30 érv a várakozás mellett

szemermesseg_e_z.jpgAz alábbi 30 pontból 26, a Timóteus Társaság: Fiatalok az élet küszöbén II. (FÉK) c. kötetének 125-126. oldalán olvasható. Érveiből a nem hívő fiatalok is megsejthetik, hogy a tisztaság "parancsa" nem ésszerűtlen és nem "ránk erőltetett egyházi szabályozás', hanem minket védő, a hosszútávú párkapcsolat teljességére vezető segítség. A listát csekély változtatással és két pontnyi kiegészítéssel adom közre. Köszönet a netes forrásnak : 

– A várakozás megvéd a szexuálisan terjedő betegségektől való félelemtől, illetve azok következményeitől.
– A várakozás megóv a nem kívánt terhesség félelmétől, illetve azok következményeitől.
– A várakozás megóv a különböző fogamzásgátló módszerek mellékhatásaitól.
– A várakozás megóv az abortusz okozta traumától.
– A várakozás megóv attól, hogy a szexualitás rabja, vagy kiszolgáltatottja légy.
– A várakozás megóv az idő előtti házasságkötés kényszerétől.
– A várakozás megóv attól, hogy állandó elvárásoknak kelljen megfelelned.
– A várakozás megóv a (kínos emlékektől), hogy korábbi partnereiddel hasonlítgasd majdani házastársadat.
– A várakozás megóv attól, hogy házastársad rossz pillanatában azt mondhassa, hogy "bezzeg"!
– A várakozás megóv attól, hogy érzelmeid félrevezessenek.
– A várakozás biztosítja majdani házasságod egyedülálló örömérzetét.
– A várakozás megvéd a "rossz" párkapcsolatok szégyenteljes fenntartásáról (folyamatától).
– A várakozás megóv (nem kívánt) gyermeked esetleges örökbe adásából eredő traumától.
– A várakozás segít elkerülni, hogy mély sebeket szerezz.
– A várakozás egy életre szóló bizalom alapját nyújtja.
– A várakozás segít, hogy megbecsüld az életet.
– A várakozás megóv attól, hogy energiáidat újabb és újabb kapcsolatok felépítésére kelljen koncentrálnod.
– A várakozás megóv a bűntudattól és az önvádtól.
– A várakozás megóv attól, hogy a Szentség oltalma nélküli „eggyé válás” által (Mt 19,6) a démoni megkötözöttségben is eggyé váljunk!
– A várakozás erősíti az őszinte kommunikációt a partnerkapcsolatban.
– A várakozás segít a szemérmes türelem, az önzetlen érzékenység és az önkontroll kiépítésében.
– A várakozás segít kifejleszteni a kölcsönös lelki-érzelmi növekedés pozitív irányelveit.
– A várakozás szabadságot biztosít az ifjúkor adottságainak és lehetőségeinek tiszta lelkületű élvezetére.
– A várakozás nyújtja az igaz szerelem diadalittas önbizalmát és ajándékát: a szüzességet.
– A várakozás bölcs és óvatos cselekedet, tekintve, hogy a szüzesség metafizikai pecsét! A Szentség oltalma nélkül való feltörése oly vakmerőség, mint bekötött szemmel átkelni egy forgalmas úttesten!
– A várakozás természetfeletti érték, hiszen a szentek titulusaiban nincs 'szőke' vagy 'barna' megnevezve, de szűz az igen!
– A várakozás segít az önbecsülés növelésében, és hogy kizárjuk magunkat a valódi intimitásból.
– A várakozás és önmegtartóztatás a szerelem és a párválasztás egyik jó próbatétele.
– A várakozás jobb partnerré tehet.
– A várakozás (vagyis a tisztaság) lehet az erkölcsi feddhetetlenség egyik kifejezése.

     A harminc érv persze lehet, hogy egyeseknek "falra hányt korsó", mindazáltal a "cserepei" azoknak is egy életen át élesek maradnak! (A szerk. irónikus megj.)

 A boldogító szex 8 feltétele: I. A kölcsönös szerelem. II. A testi-lelki alkalmasság. III. A Házasság Szentségének oltalma. IV. Az egymás iránti felelősségtudat. V. A gyermekvállalás készsége. VI. Az egymásra figyelő türelem. VII. A méltó körülmények. VIII. A józan emberi ész.
(Útravaló HÚZÓ 24. - a szerk. magánkiadása)

A TISZTA SZÍVEK MOZGALMÁRÓL információ:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszta_Sz%C3%ADvek_Mozgalma

perdn_1.jpg

 

 

 

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel

abortuszellenkicsi_1.jpg

  

 Nem csak egy sejtcsomó vagyok, hanem élő emberi személy, Istentől való örök életű lélekkel! ...még az emberi törvények szerint is „jogalany”! Abortion_by_Amelee.jpg                         Uram Jézus! Te súlyosan elestél, engem pedig könnyedén ejtenek – és mindezt –, egyszerű „ballépésként” fogják fel. 

Szüleim a felelőtlenségüket, irgalmatlansággal tetézik. Esélyt sem adnak arra, hogy én is megélhessem Istentől kapott érdemszerző életem. 

 

 

 

 

0001_kicsi.JPG

 

 – Most még élek, de nagyon félek..., anyám, apám, ne öljél meg!

  Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

 

Szólj hozzá!

A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy a hamis látnokokat és követőiket Isten keményen bünteti!

       Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. (Jer 14,14) Igen, kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére: Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idők végén értitek ezt meg világosan. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktől. (Jer 23,19-22)

A szerkesztő magyarázkodása:

1296924463_n.jpg
      Testvéreim! (Nemde) ha valaki közületek eltéved az igazságtól és valaki (...) visszatéríti téves útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát? (Jak 5,19) 
Veletek kapcsolatban meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok jósággal, bővében vagytok az ismeretnek és képesek vagytok figyelmeztetni egymást. Itt-ott merészebben írtam nektek, testvérek, hogy emlékeztesselek titeket bizonyos dolgokra. Annak a kegyelemnek erejében tettem ezt, amit Isten adott nekem... (Róm 15,14-15) (Mi mást ajánlhatok Keresztségemből fakadóan, mint) őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az álságos 'ismeret' ellenvetéseit, amelyet némelyek elfogadtak, és a hittől elszakadtak. Kegyelem veletek! Ámen! (1Tim 6,20-21) 

St Peter.jpgAz Egyház első pápájának, Péternek intelme: 
      Ti tehát szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket, és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat. Sőt, inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Ámen. (2Pét 3,17-18) Akinek van füle, hallja meg! (Mt 11,15)

_____________________________________________

Kedves Olvasóim figyelmébe és elmentésre ajánlom az alábbi szentírási idézeteket!
Mt 7,15;  Mt 24,12;  Mt 25,13;  Mk 1,15;  Mk 4,9;  Mk 13,5-13;  Mk 13,19-23;  Mk 13,32-33;  Mk 14,38;  Mk 16,15;  Lk 8,12;  Lk 12, 2-3;  Lk 16,13;  Lk 17,1-3;  Lk 18,8;  Lk 21,7-12;  Lk 21,8-11;  Lk 21,10-12; Lk 21,25;  Lk 21,34;  Jn 2,7-9;  Jn 8,44;  Jn 10,9;  Jn 14,6;  Jn 16,33;  Apcsel 2, 17-18;  Apcsel 20, 28,30;  Róm 1,29-30; Róm 16,18;  Róm 16,20;  1Kor 16,13;  Ef 5,10-14;  Kol 2,7-8;  1Tessz 5,1;  1Tesz 5,3;  1Tessz 5,15-18;  2Tessz 2,1-4;  2Tessz 2,9-10;  1Tim 4,1-2;  1Tim 6,20-21;  2Tim 3,1-9;  2Tim 3,13;  2Tim 4,3-4;  Tit 1,10-11;  Zsid 1,1-2;  Zsid 3,12-13;  Jak 3,1;  1Pét 5,8-9;  2Pét 2,2-3;  2Pét 3,17;  1Jn 4,1;  Jel 9,1-11;  Jel 8,10-11;  Jel 9,13-21;  Jel 12,1;  Jel 12,9b;  Jel 13,1-8;  Jel 14,4-6;  Jel 16,14.
Az Ószövetségből: Jer 14,14-15;  

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgA pápák tanúsága nem elég?
popes320.jpg     A 19-20. századra a Filoména-tisztelet az egész világon kibontakozott, s Ő hagyományosan, minden hozzá forduló számára valódi közbenjáró volt. Bárhol, ahol Szent Filoména szobrát vagy képét kitették, áldások és csodák, gyógyulások és megtérések követték egymást. Ennek ellenére valami "modernista" szemlélet okán a II. Vat.    Zsinat naptárreformja jónéhány szentet törölt a liturgikus naptárból (nem a szent mivoltukból!) arra hivatkozva, hogy ezekről csak legendás emlékek maradtak fenn, írott dokumentumuk nincs. Így Alexandriai Szent Katalin, Szent Orbán, Szent Bálint (Valentin), Szent György és Szent Filoména ünnepét is törölték. Azokét – akikről igaz, hogy írott dokumentum nem maradt – de az Egyház és Isten Népének emlékezete, az imameghallgatásokban testet öltött hagyomány, olyan igazságokat őriz, amelyek nyomatékos példák napjainkban is! 
cecilia_530.jpg     Hogy említsek egy "majdnem kihúzott" szentet  – Cecíliát, nos őt a nagy népszerűsége óvta meg és ünnepe megmaradt a naptárban. Márpedig ‒ bocs! – de Filoména (ha lehet) még népszerűbb, mégis  "ment"! – Nos vajon miért? 
Mert az az érv, hogy nem maradt fenn írott ‒ történelmi forrásdokumentum, az nem következetes indok (nem is teologikus!), hiszen például az ószövetségi kinyilatkoztatásokat is csak Kr.e. ezer évvel foglalták írásba – és addig? Vagyis Isten Népének "emlékezete"  nagyon is fontos forrás, hiszen Szent Mihály arkangyalról vagy az Őrzőangyalokról sincs történelmi  "dokumentum", mégis az emberi történelem tényszerű, személyes alakítói, amiként az ünnepük is megmaradhatott (szeptember 29. és október 2.)!
filomena_cosmos_530.jpg     Szentünk naptárból való törlése ellenére, keresztény országok sokaságában megmaradt a  Filoména-tisztelet, és Ő továbbra is véghezviszi csodáit. A bürokratikus intézkedés rossz hatása leginkább a még kommunista iga alatt sínylődött és megfélemlített egyházban fejtette ki szomorú hatását! Számtalan helyen ugyanis eltávolították oltáraikról a Filoména képeket (holott a szentszéki rendelet nem erről szólt!). Jó esetben a sekrestyékbe, irodákba és a folyosókra száműzték azt a hathatós védőszentet, akit maga IX. Piusz pápa nevezett ki az Ifjúság Védőszentjévé! 

Szent Filoména a naptári ünnep nélkül is SZENT! 

     Nagy Szent Gergely ugyanis világos útmutatást adott az utókornak:   "Ami egyszer szent volt, az később nem válhat nem szentté!" A Szűzanya ki is nyilatkoztatta, hogy Isten leginkább azt a tisztaságot és azt a krisztusi hitet jutalmazza, amit Filoména képvisel. 
     A hívek és a klérus azon kérdésére, hogy a fenti rendelkezés nincs-e ellentétben XIII. Leo pápa azon határozatával, melyet nagy előérzettel adott ki 1901. április 1-én: "az elődeinek Szent Filoménával kapcsolatos döntéseit senki sem változtathatja meg!" 
     Nos a kérdésben, az egyházi tisztségviselők válaszai nem mindenben következetesek: 
1) Az Egyház sohasem szándékozott a Filoména-tiszteletet megakadályozni, vagyis, ha az ünnepe töröltetett is a liturgikus naptárból, emléknapjain, úgy az általános Vértanú Mise részeseként, amiként egyénileg is megünnepelhető! (Akik ünnepnapjával a hívek nem találkoznak, akikről papjaik nem beszélnek, és akik "puszta létét" a tisztségviselők hivatalosan kétségbe vonják, azon szentek tisztelete és példája, az ifjúság körében hogyan terjedhet??) 
2) Azért törölték, mert kellett a hely az "újabb szenteknek"! (Ezen az alapon a napi Szentleckéből és Olvasmányból is ritkíthatnák az "indifferens" ószövetségi idézeteket, hogy több helye legyen az újszövetségi tanításnak. A Zsinat előtt ez is arányosabb volt!) Egyébiránt, az Ars-i Vianney Szent János Szövetség kérelemmel fordult a Szentszékhez, Szent Filoména ünnepének a liturgikus naptárba való visszahelyezéséért!
3) Hogy zavar keletkezett a "helycsinálásból", példázza az indiai Mysore-i püspök M. Fernandeznek a x_vi_pal_papa.jpgSzentszék felé intézett kérdése, miszerint "benedikálhat-e egy Szent Filoménának szentelt katedrálist, tekintve, hogy az ünnepét törölték?"  VI. Pál pápa így válaszolt: "Kérem, hogy továbbra is ugyanúgy folytassák a tiszteletet, mint eddig, és ne nyugtalanítsák a népet!" (A Pro Fide Catholica Kiadó publikálta Durach 1991.) 
     Summa summárum: Szent Filoména ennek keretében tehát nyilvánosan tisztelhető, minden templomban, ahol a tisztelete ‒ bármilyen formában ‒ kifejlődött, vagy kialakul. (Annak ellenére, hogy egyébként nem találkozhatnak Vele!)

     Megjegyzés: Ezt a "nem nyugtalanítani" szándékot, nem ártott volna szem előtt tartani a "naptárreform" esetében is (van ugyanis több tíz olyan Naptári Szent, akit 100 emberből 98 egyáltalán nem ismer!) 

Alul: Az Ars-i Plébános imádkozik Szent Filoménához, a La Salette-i Bazilika ablak-képén!) 

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;  8. RÉSZ;  9. RÉSZ;  10. RÉSZ;  11. RÉSZ;  12. RÉSZ;  13. RÉSZ;  14. RÉSZ;

lasalette_20-_20window-2.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA RÓZSAFÜZÉR ÍGÉRETEI SZENT DOMONKOSNAK ÉS BOLDOG ALÁNNAK

1) Különleges védelmet és nagy áldásokat ígérek azoknak, akik rózsafüzéremet áhítattal mondják.

2) A rózsafüzér hatékony védőpajzs a pokol ellen, elpusztítja a bűnt és akadályozza az eretnekséget.

3) Felvirágoztatja az erényeket, elnyeri Isten irgalmát, a világ hívságai helyett az Isten iránti szeretet és a menny iránti vágyakozást ülteti a szívekbe.

4) Aki imádság által rám hagyatkozik, nem vész el.

5) Aki elmélkedve elmélyül a szentolvasó titkaiban, nem hal meg bűnbánat nélkül: a bűnösök megtérnek, az igazak megmaradnak a kegyelemben.

6) Akik odaadón ragaszkodnak rózsafüzéremhez, nem halnak meg Szentségek nélkül.

7) Ígérem, hogy mindenki, aki szentolvasómat mondja, életében és halálában rátalál kegyelmeim teljességére és részesül a szentek érdemeiben.

8) A tisztítótűzből megszabadítom azokat, akik odaadón hűek rózsafüzéremhez.

9) Rózsafüzérem igaz gyermekei az égben, különleges dicsőséget fognak élvezni.

10) Amit a rózsafüzérrel kérnek, mindent elérnek.

11) Rózsafüzérem terjesztőit. minden szükségükben megsegítem.

12) Szent Fiamnál kiesdtem, hogy a rózsafüzér Társulatok tagjai életükben és halálukban testvérül kapják az égi szenteket.

13) Rózsafüzérem szeretete, nem csak az életben, de a halálban és az ítéletkor is külön érdemként segítő kegyelem – Fiam a mi Urunk által!

14) A rózsafüzérezők az én szeretett gyermekeim, és így Jézus testvérei.

15) A szent rózsafüzér tisztelete a kiválasztottság nyilvánvaló jele. 

A rózsafüzérezés a fatimai ígéret záloga is: „Szeplőtelen Szívem végül győzedelmeskedni fog!”

 

AVE MARIA!

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

abortuszwomandoingabortion.jpg

abortuszOptingforabortion_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nekem, nevem sincs! Az anyám és pribékjeim úgy döntenek rólam, hogy csak egy „esetként” említenek. Nekem − a „névtelen senkinek” − abortuszbeutalót töltenek ki a Golgotára.

A meg nem születettek szégyenbélyegét pecsételik rám és a szüleimnek még egy sajnálkozó sóhaja sincs felém – pedig őmiattuk és őbennük, Isten által létezem és élek. 

0001_kicsi.JPG

 

 

– Anyám, apám, szépen kérlek, nincs egy esély, hogy mégis éljek?!

   

 

Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Lépre ne menjetek!

angeautreevangile2_1.jpg

      Az Úr szavai: Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8) Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben és azt mondják: 'Én vagyok a Krisztus', és sokakat félre fognak vezetni. (Mk 13,5) Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegést folytató, csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből. Ezeket le kell inteni, mert feldúlnak, rút haszon kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene. (Tit 1,10-11) Sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3) Az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. (2Tim 4,3-4) Akkor, ha valaki azt mondja nektek: 'Íme, itt a Krisztus, íme, amott', ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek. (Mk 13,21-23)

Azután így szólt tanítványaihoz: 
      Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! (Lk 17,1-3) Izraelita férfiak, vigyázzatok mit tesztek ezekkel az emberekkel! (Apcsel 5,35) 
(Papjaim) vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek... (Apcsel 20,28-30) Amikor azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. (1Kor 8,12) A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot (Jn 16,33). Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. (Lk 16,13) Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor szolgáljátok egymás és mindenki javát! Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Tessz 5,15-18) Vigyázzatok testvérek, ne legyen közületek senkiben hitetlenségre hajló gonosz szív, hogy el ne szakadjon az élő Istentől! Inkább buzdítsátok egymást minden egyes nap, (...), nehogy közületek valakit is megkeményítsen a bűn csalárdsága. (Zsid 3,12-13) Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfiasan és legyetek erősek. (1Kor 16,13) Sok csaló ment ugyanis szerteszét a világba. Ezek nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött. Aki ilyen, az csaló és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra! El ne veszítsétek, amit fáradozásotokkal elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! (Jn 2,7-9) Ne akarjatok sokan tanítók lenni, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy így súlyosabb ítéletet veszünk magunkra. (Jak 3,1) Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek. (Jel 16,14) Az (antikrisztus) érkezését pedig – a sátán hatalmából – mindenféle hamis erőmegnyilvánulás, jel és csoda kíséri és mindenféle csábítás a gonoszságra, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. (2Tessz 2,9-10) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen... (1Pét 5,8-9) Engedelmeskedjetek tehát Istennek; az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. (Jak 4,7)

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA szentolvasó imádságai 7

     Szent Bernát, arra a misztikus kérdésre, hogy – mit tenne először, ha visszatérne a földre? – ezt válaszolta: – Elimádkoznék egy Üdvözlégyet!

A rózsafüzér Szeretetláng fohásszal való imádkozása a leghatékonyabb Sátán elleni fegyver. Az Istenanya ígérete szerint: megvakítja a sátánt, miként ezt igazolják az exorcista tapasztalatok is! Jézus a Szl. Naplóban: „Ez az imádság is eszköz kezetekben, mert (...) ezáltal megvakul a sátán, s világtalansága a lelkeket felszabadítja a bűntől.” (I/63)

A felsorakoztatott érvek ismeretében ráérezhetünk az Üdvözlégyek és a rózsafüzér imádság titokzatos értékeire. Ám ha továbbra is fenntartásaink vannak, félő hogy az Úr előtt majd keserűen tekintünk életünkre, mert egész életünkben kerestük az édesanyai kezet, aztán nagy „felnőttségünkben” halogattuk a gyermeki alázatot! Pedig nemcsak földi boldogulásunkat, de üdvösségünket is egyengethettük volna, ha Reménycsillagunkra tekintünk. Beteljesült Lúcia n. figyelmeztetése: „Az Úr és a sátán birodalma közti végső összecsapás célpontja a család és a házasság lesz.” Kihez fordulhatnánk, mint égi Anyánkhoz!? „Aki megtalálja Szűzanyát, megtalálja az életet - Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet. De Szűz Máriát nem találja meg az, aki nem keresi, és nem keresheti az, aki nem ismeri. Megtalálni s ragaszkodni Hozzá különösen ezekben az időkben igen üdvös, mert az ördög jól tudja, hogy kevesebb ideje van már a lelkek rontására mint valaha, napról-napra megkétszerezi tehát erőlködését és támadásait.” (TMT 50.e; g)

Ne feledjük, ha segítséget várunk az Úrtól, imában szólítjuk meg Őt – és eredményesebb –, ha Édesanyja viszi elé kéréseinket. A pápák és a szentek szerint, erre legalkalmasabb az Üdvözlégyek áhítatos mondása! A Mária-jelenések évszázados tanúsága szerint is, a rendszeres rózsafüzérezés az egyik legnagyobb gát a sötétség fejedelme ellen – mely a Szeretetláng fohásszal még hatékonyabb!

Rózsafüzérezés nélkül nincs bensőséges Mária-tisztelet; Mária-tisztelet nélkül nincs hiteles kereszténység; és kereszténység nélkül nincs béke!

Teljes búcsú nyerhető, ha a rózsafüzért egyénileg naponta, vagy alkalmasint templomban, családban, szerzetesi- vagy imaközösségben a titkokról való elmélkedéssel mondjuk, és a pápa szándékára 1 Hiszekegyet, 1 Miatyánkot és 1 Dicsőséget elmondunk! Más körülmények között, részleges búcsú nyerhető.

Szólj hozzá!

A Bra-i kegyhely és a Torinói Lepel 

bra santuario madonna fiori.jpg     A brai kegyhely csodálatos módon virágzó fái és a torinói lepel között létezik egy figyelemreméltó összefüggés. Amikor 1898-ban a torinói leplet nyilvánosan kiállították, a templom körüli fák Bra-ban három hónapon át virágoztak – tehát a kiállítás egész ideje alatt. Hasonló dolog ismétlődött meg 1978-ban,sindone2.jpg amikor a leplet néhány hónapra a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tették. A sok millió zarándok között ott volt akkor Karol Wojtyla bíboros is. 
     Amikor 1973. november 23-án a leplet először mutatták be az olasz televízióban, aznap a Madonna dei Fiori-templom melletti fák virágba borultak. Mintha Szűz Mária igazolni akarta volna, hogy a valódi lepelről van szó, mely Fia értünk vállalt kínszenvedésének tanúja. 

Csak a földi életben dönthetsz ÖRÖK sorsod felől!

brai_szuzanya.JPG     A brai kegyhely télen virágzó fái, a torinói lepel, Szűz Mária különböző helyeken látott jelenései – csak néhány példa a számos csodálatos jelre, mely szüntelenül bűnbánatra szólít fel minket. 
Szűz Mária, aki szívén viseli mind-annyiunk örök üdvösségét, arra emlékeztet minket, hogy a leg-nagyobb emberi tragédia a bűnben való megátalkodás és Isten megtagadása, ami a gonosz erők rabságába és az örök kárhozatba vezethet. 
     Mária egyúttal megmutatja az egyetlen utat, mely a mennyország teljes boldogságához vezet – s ez a Fiába, a Jézus Krisztusba vetett hit az Evangélium útja. Az élet e leg-izgalmasabb és legfontosabb kaland-jának elengedhetetlen feltétele az, hogy teljesen elhagyjuk a bűneinket, valamint minden bűnre vezető alkalmat. 
Mert sokak megszegik Isten parancsait, vagy hanyagolják az imádságot, a szentgyónást és más vallási cselekményeket. Fel kell hagyniuk a pornográfiával, a szexuális partnerek váltogatásával, a paráznasággal, a házasságtöréssel, a homoszexualitással és más tisztaság elleni bűnökkel, továbbá az önzéssel, a kapzsisággal, a becstelenséggel, mások zsarolásával, meglopásával és kihasználásával, az okkultizmussal, a bálványimádással, a kábítószerezéssel, az alkoholizálással és mindennel, ami függővé és rabbá tesz.         "Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát" (1Kor 6,9-10). A bűn végleges elhagyása az őszinte gyónásban valósul meg. A bűnbánat szentségéhez kell járulnunk, meg kell vallanunk Jézusnak a teljes igazságot magunkról, el kell határoznunk, hogy a megszentelő kegyelem állapotában akarunk élni.
20060918Marine-prayer.jpg     Miután meggyóntunk és magunkhoz vettük Jézust az Eucharisztiában, határozottan rendet kell teremtenünk az életünkben! Állítsunk össze egy napirendet, melynek feltétlenül tartalmaznia kell az imára szánt időt (rózsafüzér, szentírásolvasás stb.), a felelősségteljes munkát, a pihenést és a szeretet (irgalmasság) cselekedeteinek gyakorlását. A hit útján járni nem jelent mást, mint rendesen teljesíteni vállalt kötelezettségeinket mind a lelki élet, mind a munka és a pihenés terén, mind pedig a szeretet tanúságában. Az ördög természetesen mindent meg fog tenni azért, hogy eltántorítson minket, és ellenérzést keltsen bennünk az ima iránt. Tehát nem lesz könnyű, de ne feledkezzünk meg arról, hogy nem érzések és hangulatok vezetnek az üdvösségre, hanem a szabad akarat döntése. Ezért ha nincs kedvünk imádkozni, dolgozni, tevékenyen pihenni, akkor egyszerűen tudva és akarva kényszerítsük magunkat az imádságra, és adjuk át magunkat bizalommal Jézusnak, hálát adva azért is, amilyen pillanatban vagyunk. A napi ima, a rendszeres szentgyónás és az Eucharisztia gyakori vétele által Jézus meg tudja változtatni a szívünket, életünket és eláraszt szeretetével. Ha megélhettük a kegyelmi élet örömét, akkor igyekezzünk másokat is hozzá segíteni ehhez, mert felelősséggel tartozunk embertársaink üdvösségéért. Ennek felismerése, e célért való tevékenység, a megváltásban való tudatos részvállalás: az engesztelés!

genuflect.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

I. állomás: Jézust halálra ítélik 

abortuszPAGINA2.2.JPG(A megfogant magzat szavai:)   Engem nem a lelki vonzalom, hanem a divatos, ösztön vezérelte 'kapcsolat' hívott az életre. Amikor tudomást szereztek rólam, az apám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék, ha élek. abortusz tul.jpgA halálom olcsóbb és anyámnak is kényelmesebb, s a karrierjét sem akadályozom. Ezért kell meghalnom! Szüleim épp oly kapkodva ítélkeznek fölöttem, mint amilyen türelmetlenséggel éltek vissza Istentől kapott teremtő erejükkel! Nem terveztek, nem vártak és halálra ítélnek, mielőtt meg-születtem volna. És én mit tehetek? Összetett kézzel könyörgök anyámhoz életem utolsó pillanatáig: 

0001_kicsi.JPG

 

 

 

 

– Szíved alatt, szépen kérlek, édesanyám ne öljél meg!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

2 komment

Csalárd eszmék, hamis üzenetek

aa_3.jpg

      Hova is jutott a keresztény Európa? Valamikor a reneszánsz idején elindult egy merész, gondolkodásra késztető folyamat, amely sajnos olyan szellemek révén realizálódott, mint Erasmus, Luther, Zwingli, Kálvin, majd beletorkolt abba XVIII. századba, mely a legistentelenebb, legvéresebb forradalmat szülte meg, ennek ellenére “Nagynak” nevezik. Teljesen abszurd, hogy ezt a kort a felvilágosodás korának kell neveznünk, holott soha nem köszöntött akkora sötétség a világra, mint épp a “felvilágosodás” által! Józan ész ide, ráció oda, ettől kezdve a szavakat és meghatározásokat már másképp kellett értelmezni, annak szabadosságával, hogy nem lehet sem tabu, sem dogma a vizsgálódó értelem előtt. Érdekes, hogy mára valahol törés állt be és mintha egyre több határozott tabuval, érinthetetlen dogmával találkoznánk, melyeknek megsértése komoly retorziót vonhat maga után. Észre sem szabad venni a nyilvánvaló valótlanságokat, mert aki észreveszi, gyanússá és szélsőségessé válik. 
      A szabadosságban tobzódó új világrend fiait, egyetlen iránymutató közös szándék egyesíti, hogy gyengítsék (lerombolják) a Katolikus Egyházat! (Mindazáltal ezen igyekezetüket sem illik észre venni, pláne szóvá tenni!)
      Korunkban, amikor a tömegtájékoztatási eszközöknek (az internetnek) köszönhetően minden ismeret és titok gyorsan fényre kerül, az ezt rejteni kívánók részéről két új taktika került bevezetésre. Egyfelől az igazság vélelmét „összeesküvés elméletnek” minősítik, másfelől teljesen hamis összeesküvés elméleteket dobnak a köztudatba, hogy mintegy nevetségessé tegyék a rejtett ismereteket! Ilyenek, a katolikus Egyház egységét bomlasztani szándékozó manipulált hírek, a rágalmak, a kiszivárogtatott, késleltetett vagy felnagyított információk, a hamis „magán-kinyilatkoztatások” és az áltudományos hírek terjesztése is! (Pl. a nagyfigyelmeztetés.hu; a XVI. Benedek pápa elleni esedékes per; Jézus vérének vizsgálata /Ron Wyatt/ stb.) — Ó, ezek a rendkívüli képességgel bírók, oly jól vannak értesülve (de honnan?)!
       A sátán is ad hatalmat híveinek. Olykor – mivel ő a hazugság bajnoka –, e hatalmak birtokosai nem fogják fel azonnal, honnan származik képességük, vagy esetleg nem akarják megérteni, mert túlontúl boldogok ezekkel az ingyenes adományokkal. Így előfordulhat, hogy valakinek jóstehetsége van, mások, ha kapnak egy fehér lapot és egy tollat a kezükbe, többoldalnyi üzenetet írnak mintegy diktálásra maguktól (...). Általánosan elterjedt, hogy bizonyos emberek „hangot” hallanak, amely olykor imádságokat sugall, máskor egészen más dolgokat. (…) Vajon mi a forrása ezeknek a sajátos adományoknak? Talán a Szentlélek karizmái volnának? Vagy talán ördögi eredetűek? (D.G. AMORTH, Egy ördögűző tapasztalatai /A sátán adományai/ Ecclesia 2005) 
      Ne féljetek tehát tőlük! Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. (...) Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani... (Mt 10,26-28) Keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, arra világosság derül, s minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. (Ef 5,10-14)

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgA pápák tanúsága
xii_leo_papa.jpg

     Pápák és szentek egész sora tett tanúságot Szent Filoména közbenjárásáról. Alább néhány kiemelkedő személyiséget érdemes megjegyezni, mert ők, különösen sokat tettek Szent Filoména népszerűsítéséért: 

   XII. Leó pápa (1823-1829), aki 'nagy szentnek' nevezte, pedig nem is ő avatta szentté. Ennek ellenére 1826. március 15-én engedélyezte Mugnano del Cardináléban Filoména különleges tiszteletét!

     XVI. Gergely pápa (1831-1846), aki egy személyesen megtapasztalt csoda xvi_gergely_papa_1.jpghatására szentté avatta és a '19. század csodatevőjének' nevezte, mégpedig abban a "felvilágosodás korában", amelyben a sötétség erői az ateizmust oltották a lelkek millióiba és esetenként tűzzel-vassal irtották a katolikus hitet. 1834. szeptember 6-án ünnepi misét engedélyezett az augusztus 10-re, ugyanakkor a "Szent Filoména szűz és vértanú" emlék-mise lehetőségét, melyet 1837. január 30-cal kiterjesztette az egész Nola-i egyházmegyére. 1839-ben pedig az augusztus 10-et Szent Filoména szűz és vértanú ünnepének rendelte el.
x_ix_piusz_papa.jpg     IX. Piusz pápát (1846-1878), még imolai érsekként, betegsége idején egy Filoména-képpel ajándékozták meg. Amikor aztán pápa lett, elzarándokolt Mugnanóba. 
Ő volt, aki Ferdinand Bourbon király kérésére Szent Filoménát a Sziciliai Második Királyság Patrónusává emelte, majd ezt követően Filoménát az egész világ Ifjúságának Védőszentjévé nevezte ki. 1858. április 15-én Mugnano del Cardinálét kegyhellyé nyilvánította, egyben engedélyezte hogy a kegyhelyre látogató papok hivatásuk fogadalmi miséjét be-mutathassák Szent Filoména oltára előtt. Végül, pápai védnökség alá helyezte a mugnanói Filoména szentélyt, melyet XIII. Leó pápa is megerősített.
xiii_leo_papa.jpg

     XIII. Leó pápa (1878-1903), aki már pápasága előtt kétszer is zarándoklatot tett a kegyhelyre és nagy tisztelője, egyenesen "szerelmese" volt szentünknek. Pápává választása után búcsúval látta el a kegyhely meglátogatását és különleges kiváltságokkal (búcsúkkal) ruházta fel az un. Filoména Cordát ‒ a piros-fehér "kötél" ‒ viselését s egy drágakövekkel ékes  feszületet küldött Mugnanóba. 1896. január 14-én "Kitüntetett Kegyoltár" címre emelte Szent Filoména oltárát.
x_piusz_papa.jpg     Szent X. Pius (1903-1914) 1912. május 20-án Szent Filoména tiszteletét az Egyetemes Testvériség nemzetközi státuszára emelte. Végrendeletében a gyűrűjét Szent Filoménának ajándékozta, amely ma is ott látható.
     De "civil" szentek sokaságát is számon tartja az Egyház, példaként említve Szent Maddalena di Canossát, a francia Filoména tisztelet folytatóját. Boldog Bartholo Longót, a rózsafüzér apostolát, a Pompeji Rózsafüzér Királynője Bazilika építtetőjét és Pietrelcinai Szent Pio atyát is!
(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.) (A neves tisztelők sorát lásd alább!) FOLYTATÁS 13-ÁN!

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;  8. RÉSZ;  9. RÉSZ;  10. RÉSZ;  11. RÉSZ;  12. RÉSZ;   

13. RÉSZ;

ffsphilomena100.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA szentolvasó imádságai 6

     A Szeretetláng üzenete hasonló drámaisággal aktualizálja az „áldozat és imádság” szükségét!

A Szűzanya: »Mindannyian kedves gyermekeim. Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie mindent elvett tőletek! A reményvesztetteknél már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létre jönni lelketekben.« (uo. IV/30)

A Szűzanya arra biztat; hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívására, ajánlja fel önmagát és szeretteit Szeplőtelen Szívének. Imádkozzák a rózsafüzért és fogadják szívükbe az Isten és emberszeretet tüzét, működjenek együtt lélekmentő anyai vágyával. Az engesztelő szentórák megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt, az áldozat és az imádság ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit a Szent Szűz ajánl azoknak, akik figyelnek rá. „Általad kívánom nyilvánosságra hozni Anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásom mindenek előtt hozzátok intézem s veletek összefogva akarom a világot megmenteni!” (uo. III/140)

Ne méricskéljünk és ne fáradjunk bele az imádságba! Hetényi Varga Károly így ír Beszélgetés a Mesterrel című könyvében: „Ha az ismétlés szíved természetévé válik, a rózsafüzér nem lesz unalmas.

Ha a rózsafüzért imádkozod, szedd össze kéréseidet, saját és szeretteid fájdalmát, szíved minden óhaját és foglald be a Miatyánkba és az Üdvözlégybe!” Erre vonatkozóan az Úr biztatást ad számunkra a Szeretetláng Lelki Naplóban is: „A nagy lelki szárazság idején elmondott egyetlen Miatyánk vagy Üdvözlégy sokkal gyümölcsözőbb, mint a kegyelmektől duzzadó lélek áradozása. (I/53-54)

Megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (I/95)

Szólj hozzá!

A csodás jel állandó megismétlődése

     A szkeptikus olvasó rálegyinthetne, hogy "rég volt, tán igaz se volt", ám ez esetben olyan csodáról van szó, mely a fák 1336. december 29-i virágba borulása óta, mindmáig (minden évben) megismétlődik a Mária-jelenés helyén. Ez a jelenség felkeltette a torinói egyetem botanika professzorainak érdeklődését is. 1700 óta szakadatlanul figyelemmel kísérik ezt a "botanikai rendellenességet" . 
prunus81.jpg     Tudományos megállapítást nyert, hogy a jelenés helyén növő fák Prunus spinosa L. (magyarul kék kökény). Ez a fajta bokor vagy fa, általában évente egyszer virágozik, március végén vagy április elején, kis kerek, savany-édes gyümölcsöket hozva, merthogy ez a nemesítetlen szilva egyik fajtája, a kökény. Arrafelé, a Piemont tartományban közönségesen előfordul mindenhol, gyakran sűrű szövevényt alkotva az utak mentén, a völgyekben és a dombokon. A tudományos kutatások kimutatták, hogy a Madonna dei Fiori körüli talaj, melyben a nevezetes fák nőnek, semmiben sem különbözik a térség más talaj-adatától. Nem állapítottak meg semmilyen járulékos geofizikai, elektromágneses vagy mikroklímát, melynek hatására a fák decemberben kivirágozhatnának és ráadásul csak azok! A tudósok megerősítették, hogy a Prunus spinosa L. fák, melyek a brai templom mellett nőnek, semmiben sem különböznek a térség más helyein lévő fáktól. A rendkívüliség természetfeletti jellegét kifejezetten megerősíti, hogy – miként a szentély gondnoka, don Michele elmondta –, hogy a fák minden évben december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén kezdenek virágozni és a virágzás egészen december 29-ig tart, Szűz Mária helyi jelenésének évfordulójáig. Annak ellenére, hogy decemberben ott mindig pár fokkal nulla alatt van a hőmérséklet (de mértek már mínusz hatot is!), a virágok a fákon még soha nem fagytak el. Bra szentélyének 676 éves krónikája szerint a fák, csak két alkalommal nem borultak virágba. Ez 1913 decemberében és 1938 decemberében történt, tehát pár hónappal az első és a második világháború kitörése előtt. prunus_lamina.jpg
     Külön érdekesség, hogy a torinói egyetem tudósai elvégeztek egy érdekes kísérletet: a jelenés helyére olyan Prunus spinosa L. facsemetéket ültettek, melyek nem a szentély körül növő fákból származtak. Ezek a fák soha nem virágoztak ki decemberben, pedig ugyanolyan fajtájúak voltak és ugyanazon a helyen gyökeresedtek meg. Decemberben tehát csak azok a fák virágoznak, melyek a Szűzanya jelenésénél, 1336. december 29-én élt Prunus spinosa L. fák csoportjából származnak. Tudományos szempontból tehát ennek a fafajtának a december közepi virágzása továbbra is megfejthetetlen talány marad.

Akarj hinni, hogy meggyógyuljon a lelked!

bra_santuario_fiorito.jpg     Azok számára, akik elfogadják a láthatatlan Isten jeleit, a brai Madonna dei Fiori templom melletti decem-berben virágzó facsoport egy természetfölötti jel, egy felhívás, hogy térjünk meg, és nyíljunk meg Szűz Mária édesanyai szándéka előtt, aki a hit útján Fiához, Jézus Krisztushoz akar vezetni minket, az örök élet és az elpusztíthatatlan szeretet egyetlen, mindenkinek szóló biztosítékához. A kegyhelyen a decemberben virágzó fákénál nagyobb csodák is történnek: testi-lelki gyógyulások, rendkívüli megtérések.
     Don Michele számos csodás gyógyulásról számolt be, pl. évtizedek óta szentségek nélkül élő emberek megbékéltek Istennel; egy ötéves süketnéma fiú, aki édesanyjával jött oda, hirtelen elkezdett hallani és beszélni; egy körülbelül tizenöt éves fiú pedig kigyógyult a skizofrénia előrehaladott stádiumából, később sikeresen elvégezte a tanulmányait, családot alapított, és mind a mai napig teljesen egészséges.

elp-110_lastampa-cuneo_535.jpg

Szólj hozzá!

cimke 0001.jpgHogyan végezzük a keresztutat?

  A keresztúti imádság – mint elmélkedő ima –, állomásról-állomásra való elmélkedés Jézus Krisztus, esetünkben az abortuszra ítélt magzat „jézusi” szenvedésén.

  A magzat életének utolsó állomásainál, először a stáció eseményét mondjuk el röviden, elmélkedéssel. Pl.: Első állomás: Jézust halálra ítélik. (Elmélkedési párhuzam: Az ártatlan magzati gyermeket abortuszra ítélik!)

   Ezt követően elolvassuk a szövegrészt. 

   Befejeztével ezt mondjuk: Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
   Az állomások végén imádkozzunk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, de az alábbi módon:

     Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, – áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az abortuszra készülő anyákra és magzatukra –, most és halálunk óráján! Amen.

Ezután következik a második állomás és így tovább! 

kep (1)_1.jpg

 (A képek az internetről valók!)

Szólj hozzá!

saint_ogilivie_250.jpgSzent John Ogilvie a skóciai Drumnakeith-ben született 1579-ben, protestáns családban.
12 éves korában az Európai kontinensre küldték tanulni. Tanulmányai során megismerte az igazságot és a vallási konfliktusok motivációit, és nemcsak katolizált de tizenhét évesen belépett a jezsuita rendbe 1596-ban. Párizsban szentelték pappá 1610-ben.
1613-ban magát kereskedőnek álcázva visszatért hazájába, ahol a katolikus papság működését halállal büntették!
Hitoktatott, misézett és prédikált a rejtett közösségekben.
ogilviemastroianni_300.jpg1614. októberében letartóztatták, de ő a kínzások hatására sem hagyta el hitét, nem árulta el társait és a rómahű kisközösségeket.
1615. március 10-én, 36 évesen vezették a vesztőhelyre, amikor is utolsó szabad mozdulatával a tömegbe hajította a rózsafüzérét, e szavakkal: "ha katolikust talál el, az mélyüljön el a hitében és imádkozzon érte, ha pedig hitetlent vagy protestánst talál el, az térjen meg"!
A repülő rózsafüzér egy Heckersdorff János nevű fiatal magyar reformátust ütött mellkason, aki épp tanulmányúton volt Skóciában. Aznap csak hanged_drawn_and_quartered_300.jpgvéletlenül járt Glasgow azon részében, és csupán a kaján elvhűség vitte a helyszínre. A rózsafüzér, szó szerint szíven ütötte és úgy érezte, mintha kígyó marta volna meg. Lelkében mély nyomot hagyva, hetekig nem tudott szabadulni annak gondolatától, hogy nem véletlenül történt vele az eset. Ez kikezdte kálvinista hitét.
Rómába utazott és a pápa lába elé borulva kért bocsánatot súlyos tévelygéseiért. Visszatért katolikus hitéhez és haláláig nagy rózsafüzér-imádkozóként ismerték!
John Ogilvie jezsuita vértanút 1929-ben boldoggá, 1976-ban pedig szentté avatták.
Ünnepe március 10.san_juan_de_ogilvie_530.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgEgy szent szentje: Az arsi plébános
paulina_es_az_ifju_vianney_st_janos.jpg     Pauline Marie Jaricot a Filoména-tisztelet és az Élő Rózsafüzér Társaság franciaországi terjesztője 1812-ben megismerkedett egy lelkes fiatal pappal, akinek adott a saját Filoména ereklyéjéből egy darabkát. Ez a fiatal atya (ld. a képen), Ars-ban lett plébános és az ereklyét templomába vitte. Ars is a forradalom lélekpusztító hatására teljesen elkereszténytelenedett falu volt. Vianney atya a hiábavalónak látszó lelkipásztori igyekezete miatt súlyos lelki válságon ment át. Éjszakákon át térdelt az Oltáriszentség előtt, keményen böjtölt és mondta a Szent Rózsafüzért, de úgy érezte: hiába. Ekkor kis szentjéhez, Filoménához fordult segítségért és lélekmentési eredményessége nyomban pozitív változást mutatott! Szent Filoménát eszményképévé választotta és mély, bensőséges barátságban élt vele, mindig segítségül hívta imáiban. Úgy nevezte őt, hogy "ügyvivőm Istennél"!
     Ennek az atyának a nevét aztán az egész hívő világ megismerte: ő a szent Ars-i plébános. A szent plébánoson keresztül Filoména rendkívüli gyógyulásokat, megtéréseket eszközölt. Naponta tömegek tódultak Ars-ba, nemcsak Franciaországból, de messzi külföldről is; betegek, bánattól sújtottak, bűnösök és elhagyatottak. 
1-530.jpg     Vianney János atya gyóntatószéke előtt hosszú órákat, sőt, néha napokat töltöttek a zarándokok, arra várva, hogy kiönthessék szívüket, mert az abbé angyali mosolya még a legínségesebbnek is vigasztalást nyújtott. Ő maga minden rendkívüli gyógyulást, minden megtérést vagy hasonlót Filoménának tulajdonított. "Ne nekem köszönjétek ‒ mondta a szószékről vagy a templomtéren ‒, hanem Filoménának, annak a drága kis Szentnek, akinek én csak eszköze vagyok!" 
     A legnagyobb csoda azonban az Ars-i plébános élete volt. Ez a törékeny test a sok böjttől és önmegtagadástól úgy lesoványodott, hogy már puszta megjelenése is félelemmel töltötte el a hívőket. Mintha már nem is a Földön járna, noha még fiatal volt! Szinte nem ismert fáradságot, melynek eredményeként, amikor betegségbe esett és már lemondtak róla, akkor megjelent előtte Filoména és olyan titkokat nyilatkoztatott ki számára, melytől nem csak meggyógyult, de élete végéig erőt és biztatást merített e jelenésből. 
Pauline Marie Jaricot mellett tehát főleg az Ars-i Plébános volt az isteni gondviselésnek eszköze, egy egészen rendkívüli szentünk, Filoména tiszteletének világméretű elterjedésében. 

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.) 

 

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;  8. RÉSZ;  9. RÉSZ;  10. RÉSZ;  11. RÉSZ;  12. RÉSZ;  

st_philomena_ven_jaricot_st_vianney_3.png

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA szentolvasó imádságai 5

     Lúcia nővér: Minden jóakaratú ember naponta imádkozhatja, és kell is imádkoznia a rózsafüzért. Miért? Azért, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel, hálát adjunk jótéteményeiért, és kérjük kegyelmét abban, amiben szükséget szenvedünk.

A szentolvasót ugyanúgy lehet imádkozni közösen, mint egyénileg, ugyanúgy a templomban az Oltáriszentség előtt, mint otthon a családban, vagy egyedül, amikor úton vagyunk, amikor egy réten sétálunk. A családanya imádkozhat, miközben a gyermeke bölcsőjét ringatja, vagy takarít. A legalkalmasabb imádság, amelyet felajánlhatunk Istennek és a leginkább hasznos lelkünknek. Ha nem így lenne, a Szűzanya nem kérte volna olyan állhatatosan. Amikor a rózsafüzért említem, nem azt akarom mondani, hogy Istennek szüksége van arra, hogy számon tartsa könyörgéseinket, dicséretünket, hálaadásunkat. Elsősorban nekünk van szükségünk arra, hogy számon tartsuk ezeket azért, hogy élő lelkiismeretünk legyen, mely biztos abban, amit teszünk. Azért, hogy ápoljuk és elmélyítsük bensőséges kapcsolatunkat Istennel, s így megmaradjon és növekedjen bennünk a hit, a remény és a szeretet. Sőt, azt is mondanám, hogy még azok is, akiknek lehetőségük van naponta részt venni a szentmisén, imádkozzák napi rendszerességgel a rózsafüzért.

A szentolvasó imádságra szentelt idő nyilván nem ugyanaz, mint a szentmisén való részvételé, de imádkozása lehetőséget jelent, hogy jobban felkészülhessünk a Szentmisére, vagy az Eucharisztia vétele utáni hálaadásra. A rózsafüzér szóbeli imádság a legegyszerűbb elmélkedési lehetőség, melyet értékelnünk kell, és nem szabad elhagynunk. A Szűzanya minden hiteles jelenésében a rózsafüzérimát kéri tőlünk, mert Ő tudja, hogy ez a leghatékonyabb imádság! Ez pedig hatalmas eszköz a hit, a remény és a szeretet megtartásában. Még azok számára is, akik nem tudnak, vagy nem képesek szemlélődni, már a szentolvasó kézbevételének egyszerű mozdulata is, hogy imádkozzanak, eleve azt jelenti, hogy Istenre figyelnek. (Vö. A fatimai üzenet felhívásai c. könyv)

A fatimai Öt Elsőszombat, és Mária Szíve nagy ígéretének átadására az 1925. dec. 10-én Pontevedrában történt jelenés alkalmával került sor:

,,Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal megsebzik. Legalább te vigasztalj, s hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik öt hónapon keresztül minden elsőszombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.” (LN 188)

Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta: „Nézze atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma, akár az evilági, akár a szellemi életben, akár a privát-, a családi- vagy a közösségi életben, népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani! Ismétlem Önnek, hogy nincs olyan probléma – bármily súlyos is az –, melyet a szentolvasóval ne tudnánk megoldani. A rózsafüzérrel fogjuk magunkat megmenteni! A rózsafüzérrel tesszük magunkat szentté. A rózsafüzérrel fogjuk Urunkat és Megváltónkat megvigasztalni és számos lélek megmenekülését elérni!”

(Pater Fuentes 1957. dec. 26-i interjúja a fatimai Lúcia nővérrel) (NET)

Szólj hozzá!

Az alábbi három posztot, M. Pietrowski SChr írását (megjelent a Szeressétek egymást c. Katolikus magazin 8. számában. AGAPE kiadó, ul Panny Marii 4, 60-962 Poznan, Lengyelország), valamint internetes források nyomán szerkesztettem

A fagyban virágzó fák csodája

     Az olaszországi Bra városában, amely Torinótól úgy 60 km-re fekszik Cuneo irányába, a Madonna dei Fiori (Virágos Szűzanya) tiszteletére emelt templom mellett minden évben a tél közepén, december 8-a és 29-e között virágba borulnak a fák. Ez a különös jelenség függetlenül a hótól és az esetleges nagy fagyoktól, megismétlődik a Szűzanya 14. században történt jelenésének helyén. bra_.jpg

A kegyhely története

bra_madonnadeifiori2.jpg     1336. december 29-én este egy várandós fiatalasszony Egidia Mathis, a Bra városka melletti Szűz Mária kép közelében járt, melyet sűrű növényzet vett körül. Sajnos két katona állt lesben, azzal a szándékkal, hogy megerő-szakolják. 
Amikor Egidia szembesült a fenyegető veszéllyel, rémülten a Mária.képre nézett segélykérőn kiáltva: "Szűzanyám ments meg!" Az egyik katona még gúnyolódott is: "Ne rá nézz kicsikém a gyönyörű szemeiddel, hanem énrám!" A reménytelennek tűnő pillanatban azonban, a képből olyan vakító fény tört elő, mely elvakította a katonák szemét, és ők rémülten elfutottak. Ezt követően Egidiának megjelent a Szűzanya és mosollyal az arcán jóságosan megnyugtatta őt. 

bra_84426848.jpgA jelenés után Egidia zaklatott-ság miatt, komplikáció nélkül megszülte gyermekét a Mária  kép előtt. Kabátjába takarva a kicsit, a legközelebbi házhoz futott, hogy segítséget kérjen. Az esemény híre villámként terjedt el a városban. 
     A jelenés helyére hamarosan szinte minden Bra-i lakos kivo-nult imádkozni. Az emberek nagy meglepetésére, az ott növő bokros fák a rendkívül kemény fagy ellenére, virágba borultak. Ez mindenki számára nyilvánvaló jel volt és igazolta Egidia Mathis szavait a Mária-jelenéséről. Az esemény helyszínén kialakított kis kápolnát 1626-ban lebontották, és felépítették a Madonna dei Fiori zarándoktemplomot, mely persze a századok folyamán többször átépítést nyert.

prunusspinosa L3.jpg

Szólj hozzá!

A negyvennapos böjt

st_jerome_by_rubens_dsc01653.jpg     A Nagyböjt szokását – Szent Jeromos és Szent Leó alapján –, apostoli eredetűnek tartják. Nincs azonban adat arra, hogy az első századokban létezett volna ilyen hosszú böjti idő. Valójában egyetlen hétig tarthatott a böjt, melyet hétfőn kezdtek, ami a farizeusok (Jézus elleni) összeesküvésének időpontja is volt. A szent negyven nap intézménye abból az igyekezetből fakadt, hogy előkészüljenek a Húsvétra. Nyugaton először Szent Ambrus (+397) ír a negyvennapos böjtről. Korabeli dokumentumok bizonyítják, hogy az Egyház ezzel az intézménnyel a hittanulókat (katekumeneket) akarta a keresztségre felkészíteni.
     A negyven nappal utánozni igyekeztek az előképe Mózes 40 napját a Sínai hegyen, Illés 40 napját a Hóreben, és természetesen az Úr pusztában töltött szent negyven napját.
A katekumenekkel és a bűnbánókkal együtt az egész Egyház készült a nagy napokra (a feloldozásra és a keresztségre), és szinte minden nap összejöttek a liturgiára, mégpedig naponta a városnak másik kijelölt ("stációs") templomában.
     A IV. században kialakult a nyilvános bűnbánattartás intézménye. Ez is megjelölte a Nagyböjtöt, pl. a hamvazás szertartásaival, bizonyos olvasmányok kiválasztásával, a könyörgések általános jellegével, mely nagy szerepet ad az engesztelés gondolatának, és a szív töredelmét fejezi ki.
     Minden ókeresztény tanú szerint a nagyböjt legigazibb célja előkészíteni a lelket Krisztus halála és feltámadása titkainak megünneplésére. A Húsvét felülmúl minden más ünnepet, és nagyon szigorú tisztasággal kell megünnepelni, mert nemcsak megváltásunk évi megünnepléséről van szó, hanem a misztériumban való részesedésről is.
     Krisztus lett a mi példaképünk és vezetőnk a Nagyböjt folyamán. Az Úr számára a negyvennapi pusztai visszavonulás valóban arra a műre való előkészület volt, amelyet a Kálvárián kellett befejeznie.
A Nagyböjt a lelki tisztulás és növekedés ideje. A rossz legyőzésének legjobb gyógyszere: a jó gyakorlása.

 merazhofen_pfarrkirche_decke_papst_leo_der_gro_e.jpg   Nagy Szent Leó negyvennapi hadgyakorlatnak nevezi ezt az időt. A liturgia figyelmünket Krisztusra összpontosítja és úgy mutatja be nekünk, mint egyetlen mesterünket: "Magister vester unus est Christus", a ti egyetlen mesteretek Krisztus.
     A keresztút elvégzése a Nagyböjt jeles népájtatossága – ez lehet a templomban vagy azon kívüli alkalmas helyen.
     Nagyböjt színe a viola, kivéve a IV. vasárnapot, ilyenkor rózsaszín. Nincs Gloria, a vasárnapi zsolozsmában nincs Te Deum. Minden napnak saját miséje van. Nem éneklünk Alleluját. Az orgona csak az ének kísérésére szorítkozik. Nincs virág az oltárokon. Nagyböjt V. vasárnapjától kezdve letakarják a kereszteket is.
Török-Barsi-Dobszay: Katolikus liturgika - nyomán. ( Forrás )269611526_0607627a65.jpg

Szólj hozzá!

francoise-romaine_260_1.jpgRómai Szent Franciska özvegy és szerzetesnő
Ünnepe: március 9

forrás: Hankovszky Miklós

Előkelő római családban született 1384-ben. Már gyermekkorát is elmélyült vallásosság jellemezte. Szülei akaratából férjhez ment: Lorenzo de Ponziani felesége lett. Áhítat-gyakorlatait és a felebaráti szeretet cselekedeteit 40 évi házassága alatt sem hanyagolta el. A keresztény feleségek és édesanyák példaképe – 6 gyermeke volt. Fáradhatatlanul gondoskodott Róma szegényeiről, sőt, amikor már anyagi tehetsége nem volt, még koldulni is elment a szegények részére. Megalapította az Obláták társulatát, akik Szent Benedek szabályai szerint, de fogadalomtétel nélkül éltek. Férje halála után, 1437-ben az általa alapított kolostorba kérte felvételét. Itt fejezte be földi életét 1440 március 9-én. 1608-ban V. Pál pápa avatta szentté.

Szent Franciska, könyörögj érettünk!h_-francisca-romana2_530.jpg

Szólj hozzá!

"Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem..." (Róm 5,20b)
 
     A magánkinyilatkoztatások fontos eseményei az üdvösség történetének és részei az evangelizációnak. Az egyes üzenetek súlyos tartalma, a történeti távlatban is megvalósuló jövendölések egyre világosabbá teszik: a valódi magánkinyilatkoztatás Isten ajándéka, amely komoly lehetőség az Egyház evangelizációs munkájában, hiszen láthatóan nagy tömegeket képes megmozgatni! Évente több mint ötvenmillióan zarándokolnak el a világ kegyhelyeire.
    A magánkinyilatkoztatások epizódjai összefüggésbe hozhatók azzal a korral, amelyikben lejátszódik, vagy amelyikre utal. Egy-egy eseményt, az adott történelmi viszonyait segítenek teljesebben megérteni. Nemegyszer utólagosan látjuk be, hogy a magánkinyilatkoztatások történései nagyon is időszerűek, mert az adott kor aktuális problémáira, veszélyeire már előzetesen figyelmeztetnek, vagy a meglévő lelki bajokban kívánnak segítséget nyújtani.
    Fontos belátni: a magánkinyilatkoztatásban Jézus és Mária újra és újra a bűnbánatra szólít fel, a megtérésre biztat, a bűn elhatalmasodásának veszélyeire figyelmeztet, s ezzel az Egyház evangelizációs munkáját kívánja hatékonyan támogatni. A különféle üzenetek, a csodák és beszámolók a kárhozat veszélyéről, határozottan sugallják: az emberiség üdvözítésének legsúlyosabb kérdéseiről van szó. Az igazi problémát a magánkinyilatkoztatás kérdésében, sajnos a dilettantizmus, a jó vagy rosszhiszemű csalás, a túlfűtött rajongás és a hamis irodalmak burjánzása képezi! A Szentírás is figyelmeztet: "a sátán is a világosság angyalának tetteti magát" (2Kor 11,14), tehát a jó mögé bújva is tud tevékenykedni, sőt ez a félrevezetési mód igen hatékony.  

    A magánkinyilatkoztatások elfogadásában tehát a legsúlyosabb nehézséget a hamis események jelentik. Ez is a megtévesztő szellem munkája. Marie Julie Jahenny, a 19. századi stigmatizált (egyházilag elismert) misztikus így figyelmeztet erre: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által." Éppen ezért kell minden esetet vizsgálatnak alávetni, tanulmányozni és állást foglalni. Ha ezt nem tesszük, azért az üzenetek még a világban vannak, kifejtik hatásukat, és az érdeklődés is megmarad irántuk. Ezzel pedig számolnunk kell. A magánkinyilatkoztatás tisztaságára pedig azzal ügyelhetünk, ha a hiteles tájékoztatással kiszűrjük a hamis dolgokat. A végső álláspont kialakítása minden esetben az Egyház feladata, amihez mindenkinek alkalmazkodnia kell!!! 

(E jegyzet Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő c. Eger 2000 munkája nyomán készült!)

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA szentolvasó imádságai 4

     Hadd ne ismételjük Szentünk (Grignon) érveit, miszerint úgy az Angyali Üdvözlet – Isten angyala által –, miként Erzsébet, Szentlélek sugallta köszöntése és Üdvözítőnk személyes szavai a Miatyánkban, közvetlenül Istentől valók! Ezek tények! Ezáltal tehát Istent, a saját szavaival köszönthetjük a szentolvasó imádságban! Mindemellett, a rózsafüzér titkait a gyermek s a tanult ember is egyaránt megérti. Ám, a bensőséges imádkozáshoz meg kell szabadítanunk magunkat attól, ami lelkünk Istenhez való felemelkedését gátolja. Ezek lehetnek: napi gondok, kötelességek, szenvedélyek, kísértések stb. De ne sajnáljuk a fáradságot még akkor sem, ha látszatra hasztalan imádkozunk. Szándékunkat Isten látja és kegyelmével jutalmaz. A világban siker és eredmény a lényeg, ám Isten előtt a szerető fáradozás számít, ami nem szükségszerűen jár érzelmi jutalommal. A kegyelem nem feltétlen érzékelhető valami. Szükséges és gyümölcsöző tehát a szenvedők és betegek imája, sok-sok kegyelmet kiesdve a családok, a plébániák, az egész Egyház számára! Ó, mily sok kegyelem vész el a haszontalan időtöltések által! A könnyed imádkozás pedig nem az igazi szeretet jele. A szeretet akkor mutatkozik meg, ha az imádkozás nehézzé válik. A világban azért találunk oly kevés igaz és tartós szeretetet, mert sokan nem tartanak ki, amikor az imádság nehezükre esik, s ez legfőképp a családokban lenne fontos. Miként a betegeknek és a megerőltetés alatt állóknak, táplálóbb kosztra van szüksége, úgy a lelkünknek is – mely nagy veszélyeknek van kitéve – ez az elmélyülés nélkülözhetetlen. Felbecsülhetetlen segítség tehát ha az idősebbek, akik fizikailag már kevesebbet tudnak tenni, imádkoznak a fiatalabbakért, akik egy rosszra csábító világban kényszerülnek élni. (P. W. Göttler írása nyomán)

Különösen igényli az imádságot korunk kritikus területe: a család, a társadalom legkisebb, de alapsejtje, melyet elméletileg s gyakorlatilag egyre erősebben támadnak bomlasztó erők, s azt a félelmet keltik, hogy ezen mással nem helyettesíthető intézmény jövője s vele együtt az egész társadalom sorsa kérdésessé válik. A rózsafüzér imádkozásának sürgetése a keresztény családokban hatékony segítség a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére.

Szólj hozzá!

 Kattints ide!

 https://drive.google.com/file/d/1DK29xIasQ8rOfURw7oc13XAbnfyLqzWg/view

009_fatima_1_535.jpg

Szólj hozzá!

Befejező gondolatok

 ratzinger_biboros_es_vittorio_messori.jpg    Ahogy Vittorio Messori (a mellékelt képen Ratzinger bíborossal) írja könyvében, "bárki, aki tagadja a Calandában 1640 márciusában, a nagyhét egyik napján történt események igazságát, annak kétségbe kellene vonnia az emberiség egész történelmét, beleértve a legbiztosabb, megbízhatóan hitelesített tényeket is". A 'Pellicer eset' egy olyan esemény, amelyet minden tudósnak 'abszolút igaznak' és 'történelmileg bizonyosnak' kell elfogadnia, hacsak nem adja fel elfogulatlanságát az előítéletes gondolkodás érdekében.cojo.jpg Zaragoza érsekének szavaival élve, "a tény olyannyira egyszerű, mint amennyire megdöbbentő'. Ahogy a kivizsgálás mutatja, Miguel Juant először láb nélkül, aztán pedig lábbal látták, és ezt a tényt senki sem vonhatja kétségbe." Miguel Juan Pellicer amputált lábának hirtelen meggyógyulása Isten közbenjárásának látványos megnyilvánulása volt, egy csoda, amelyről még senki sem hallott a történelem folyamán. Az esemény éppen az ironikus ateista gondolkodásra nyújt választ, amikor is a hitetlenek azt állítják, hogy soha senki nem látta még, hogy egy kéz vagy egy láb visszanőtt volna, miután levágták. Leonardo Aina Naval történész , aki több évet töltött a csodás esetről való nyilvántartások tanulmányozásával, azt mondta, hogy  "máig is mértékadó az a körültekintő pontosság, mellyel az esetet kivizsgálták és dokumentálták." Tehát a calandai csoda esetében megbízható forrásokra támaszkodhat az a kutató, akit érdekel. Mert a lényeg az, hogy aki nem akar hinni, az nem is fog! Tehát máig vannak, akik egyszerűen cirkuszi trükknek minősítik a Calandában történt rendkívüli csodát. Lelkük rajta!

Ernest renan.jpg     És ez áll az ateizmus szellemével megszállottakra, így köztük Ernest Renanra is (1823-92), aki a kereszténység agnosztikus ellenségeként, haláláig hajtogatta: ahhoz, hogy az ateizmust legyőzzük, elég lenne egyetlen egy hihető csoda. Íme, aki nem akar hinni, az nem is fog, és Renan tudatlanságában mindvégig megvolt bizonyosodva, hogy a történelem folyamán még soha nem történt ilyen csoda és nem is fog. A calandai csoda azonban azt tanítja számunkra, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Az esemény nem egy meghatározhatatlan istenség tettére, hanem Jézus Krisztus isteni személyére mutat rá, akit az isteni Szentháromság nyilatkoztatott ki számunkra.

     A csoda egyben a Katolikus Egyház tanításának, a szentségeknek, a szent hagyománynak – beleértve Szűz Mária tiszteletét és közbenjárásának erejét is – az isteni megerősítése. "Szűz Mária olyan csodát tett, amit senki mással nem tett még", éneklik a hívek minden évben a csoda ünnepnapján március 29-én, Calandában és Zaragozában.

     A calandai csoda számunkra is jel, hogy megbánjuk bűneinket és higgyünk a test feltámadásában. Isten rendkívüli beavatkozásának köszönhetően az amputálásra váró elüszkösödött láb 29 hónap után életre kelt. Ez a különleges csoda a saját feltámadásunkba vetett hitünknek a megerősítése, így fog minden ember teste is feltámadni az utolsó ítélet napján.

Irodalom: Tomas Domingo Pérez. El milagrode Calanda. Y sus fuentes historieas. Edita: Caja Inmaculada. 2007. Vittori o Messori.  Andre Deroo. L'homme à la jambe coupée. 1959.

Szólj hozzá!

„Engem senki nem figyelmeztetett!”
     A bíróság ezért-azért egy év börtönre ítélt egy fiatalembert, aki kellemes modora miatt egész életében a társaság középpontja, a szülők és testvérek féltett kincse, mindenki kedvence volt. A fiú az ítéletet hallván az utolsó szó jogán így kiáltott fel: „Engem senki nem figyelmeztetett!”
fulbesugo746.JPG     A "más is ezt csinálja"-val mentegetőző hasonló ifjak mindenütt számosan akadnak, és ha nem is kerülnek mindannyian konfliktusba az evilági törvénnyel, az isteni számonkéréssel minden bizonnyal! A világ szokásaival való könnyed sodródás óhatatlanul is bűnhöz vezet. Márpedig mindenki ismer ilyen egyszerű és ma már "természetes" élethelyzeteket. És ha találunk is rá "korszerű" mentséget, Isten előtt nem mentegetőzhetünk: „Engem senki nem figyelmeztetett!”
     És ez esetben a vétkesség megoszlik, mert azok is felelősek, akik a rossz példát mutatták, vagy akik szólhattak volna, de nem tették! Mert ne feledjük, Isten előtt azok fognak bennünket a legjobban vádolni, akiknek rossz példát mutattunk, vagy figyelmeztethettük volna őket, de elmulasztottuk, holott erre módunk adódott számtalanszor! Ahogy az Írás mondja: "Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2)
     Sajnos, sokan vétkeznek a közömbösség vagy ál-tapintat miatt. Hány szülő hagyja gyermekét saját szobájában együtt élni a partnerével, hányan engedik fiukat a barátnőjével egyedül nyaralni, hányan nem figyelmeztetik őket a vasárnapi mise látogatásának és a szentgyónásnak a szükségességére? És ráadásul sokan még biztatják is a tétovázókat: "addig szórakozz, amíg fiatal vagy", de nem teszik hozzá: "emiatt bánkódni ráérsz majd idősebb korodban, bűnhődni meg ott lesz az örökkévalóság"!
     Hány kormány hoz istentelen törvényeket például az abortuszról, az eutanáziáról, az azonos neműek házasságáról, vagy a hazug és istentelen médiák korlátlan engedélyezéséről?
A szabadság nevében még azt is megengedik, hogy országukban pogány templomok épülhessenek. És persze nem óvják népüket, nem figyelmeztetnek, sőt, még maguk is következetesen az örök kárhozatba vezető úton grasszálnak! Sokak legyintenek, hogy ez a korszellem, holott a "korszellem" maga a kísértő – a sátán –, aki csábos kínálataival népet akar gyűjteni maga mellé a kárhozatra! Most mondom: NEM BABRA MEGY A JÁTÉK, mert kozmikus harc folyik minden egyes lélekért, a technika és a pszicho-manipuláció minden eszközével!

    Csodálkozhatunk-e, ha majd számtalan megtévesztett fog az isteni ítélőszék előtt így kiáltani: „Engem nem figyelmeztetett senki!” És akkor rá is, de az életük szótlan cinkosaira is méltó büntetés hárul, mert ők tudva-tudták, hogy bűnösök közt cinkos aki néma!
     Vigyázzunk, hogy bennünket ne érhessen sem a bűnkövetés, sem a másokat nem figyelmeztetés vádja!aa93253.jpeg

Szólj hozzá!

08.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

080szent_mihaly_530_1.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA szentolvasó imádságai 3

     Végtére is az első, amire fel kell figyelnünk, hogy a rózsafüzér a feszületre irányul: tőle indul és hozzá érkezik, mint maga az imádkozás is. Hiszen Krisztusban összpontosul a hívők élete és imádsága. Minden belőle indul ki, minden feléje irányul, minden általa jut el a Szentlélekben az Atyához. Ne mentegetőzzön tehát senki, miszerint: „más ima is létezik, az állandó ismételgetés pedig egyébként is gépies, mamikás, sőt egyenesen gyermeteg!” (?)

– Nos, más ima is kedves Isten és a Szűzanya előtt, ám az Egyház tanítása, a pápák megnyilatkozásai, a szentek példája, a kegyelmi ígéretek és évszázadok csodáinak egész sora igazolják ezen imaforma egyedülálló értékét. Pl. Zrínyi Miklós az Újzerinvár melletti ütközetében, 3000 fős török sereg ellen, 300 vitézzel győzött. Hálából mindannyian könnyek közt térdelve elmondták a szentolvasót. (Kardjuk markolatán volt a rózsafüzér!)

Meggondolandó, hogy valamennyi elismert Mária-jelenés, Lourdes, Fatima és a Szeretetláng üzenete is a (domonkos) rózsafüzér imádkozását kéri tbk. a béke és a lélekmentés hatékony eszközeként!

– Az pedig, hogy gépies lenne? – Ugyan bizony, veszélyhelyzetben vagy nagy kívánságunk esetén, nem ismételgetünk-e untalan, bizalmunkat az Úr ígéretébe vetve: „zörgessetek és megnyittatik néktek” (Mt 7,7) Racionalitásunkat tehát ne az imádságban, hanem az életvitelünkben valósítsuk meg!

– A rózsafüzérezés öregasszonyos bogyózgatás, sőt egyenesen gyermeteg!

– Nos, legfeljebb gyermeki, de végtére is erről van szó: „ha olyanok nem lesztek...” (Mt 18,3).

De van-e Isten ihlette „felnőttebb”? Mert – miként Szent Lajos fenti értekezésében ki is fejtette –, a szentolvasó nemcsak a szóbeli, de az elmélkedő ima elvárásainak is megfelel (a titkon való szemlélődése révén), sőt egyedülállóan egyesíti ezeket!

Szólj hozzá!

Találkozás a királlyal

     Miguel Juan Pellicer csodája olyan ismertté vált egész Spanyolországban, hogy annak híre még IV. Fülöp király figyelmét is felkeltette. Amikor a vizsgálatot lezárták és a csodát hivatalosan is elismerték, a király magához hívatta kihallgatásra a meggyógyult fiatalembert. Az egész diplomáciai testület jelen volt, beleértve Lord angol_nagykovet2.jpgHopton angol nagykövetet is. Ő volt az, aki az eseményről részletes beszámolót küldött Angliába I. Károlynak. Ez a beszámoló a mai napig fennmaradt. I. Károly király, aki egyben az angol egyház feje is, olyannyira meg volt győződve a csoda valódiságáról, hogy annak hitelességét még a legszigorúbb anglikán teológusok előtt is megvédte. Lord Hoptonnak és más tanúknak köszönhetően ma pontosan tudjuk, hogy mi történt a IV. Fülöp királlyal való kihallgatáson. Miguel Juant az Aragónia főközjegyző és a püspöki káptalan-főesperes kísérte el. Mindketten részletes leírást adtak a királynak a csodáról.   

                                                                                 Hallgatván a beszámolókat, IV. Fülöp könnyekre fakadt és azt mondta, hogy ilyen nyilvánvaló tények mellett nincs szükség további vitázásra, ehelyett örömmel és tisztelettel kell elfogadni a misztériumot. Ezután felállt trónszékéről, Miguel Pellicerhez ment és letérdelt előtte.geishei5.jpgMegkérte Miguel Juant, hogy vegye le a ruhát jobb lábáról, amit aztán megcsókolt ott, ahol levágták, és ahol később csodálatosan meggyógyult.

Megható tiszteletnyilvánítás volt ez egy világbirodalom uralkodója részéről - egy koldussal és írástudatlan emberrel szemben. 

 

calanda imagen1.jpg   

 

A nemrégiben feltárt zaragozai dokumentumok szerint miután Miguel Juan meggyógyult, a del pilari kegyhely orgonistájának segédkezett. Az orgona fújtatóművének működtetése mellett sekrestyésként is dolgozott, mégpedig a Szent Kápolna olaj lámpásaiért volt felelős. A templomi főkönyvbe feljegyezték halálának napját: az Oszlopos Szűzanya ünnepnapján, 1654. október 12-én távozott el a földi világból.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

07.
március

IMAKÉRÉS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

Kaptam!

 

Kedves Mindenki!

Közös imádságra szeretnélek hívni, kérni titeket. 

Férjem bátyjának ötödik gyermekénél, a négy éves Jakab agyában egyik napról a másikra találtak egy 5 cm átmérőjű daganatot. - Itt isteni csodára van szükség!

Egy kilencedet szeretnék kérni. Kilenc egymást követő napon, vagy egymást követő hét valamely napján nagyböjti kezdettel mondjátok el az alábbi imát. Ha jónak látjátok, köszönjük, ha továbbítjátok másoknak is.

Urunk és Istenünk!

Teljes bizalommal fordulunk Hozzád és kérünk, hogy gyógyítsd meg a megtört szíveket, és tedd kezedet a fájó sebekre.

Jézus, Te hordoztad a mi betegségeinket, és magadra vetted a mi fájdalmainkat: a Te sebeid által gyógyulunk meg.

Lábaid elé helyezzük kérésünket, kérünk gyógyítsd meg Jakab gyermekedet!

Hiszem, hogy meg tudod gyógyítani őt, mert ugyanúgy együtt érzel vele, mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál: mert Te vagy a Feltámadás és az Élet!

 Mi Atyánk…. 

Köszönettel: Hajós-Dauner Zsófia

05-miracoli_di_gesu-5_535.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgA szenttéavató nagy csoda
     A beteg továbbra is gyenge volt és ahelyett, hogy nyugalomra gondolt volna, egyenesen Mugnanóba irányíttatta a kocsit.
Persze ennek is híre ment és a nép kitódult az utcákra, úgy fogadta azt, aki a pápával is beszélt az ő 'kis Szentjükről'. Bekísérték a templomba és hangosan kérték Filoménát, hogy gyógyítsa meg előkelő betegüket.
Az emberek körülvették Pauline hordágyát és minden módon tudatni akarták vele, hogy számíthat rájuk, úgyhogy a beteg alig kapott levegőt. 
     Másnap a misén Pauline megpróbált a saját lábán a Szentáldozáshoz járulni. El is jutott odáig, de a Szentség vétele után összeesett.
A nép azt hitte, hogy meghalt. Ordítani kezdtek és kérték – mit kérték – követelték Filoménától a gyógyulását! Bevitték Paulinet a szentélybe, egészen közel az ereklyéhez. Szegény Francesco atya, alig tudta méltó módon befejezni a Szentmisét, amikor egyszerre betegünk szeméből forró könnyek hullottak és tökéletesen érezte, hogy új és boldogító erő árad szét a testében. Pauline már-már azt hitte, hogy a mennyei üdvösséget jelzi. 
A plébános atya is észrevette az egészséges pírt és mosolyt a beteg arcán és tudta miről van szó. Nyomban meghúzatta a harangokat. Pauline a saját lábán ment ki a templomból, mindezt úgy, hogy az emberek majd szétszedték őt örömükben!
     Francesco atya másnap adott neki egy szoborba helyezett Filoména ereklyét, és Pauline Marie Jaricot újra régi szép hölgy volt. A "kis Szent-nél" maradt még ugyan néhány napig, de a terve már megvolt, hogy innen egyenesen Vatikánba megy!
gregoryxvipic.jpg     Ezt követően, hogy a gyógyulásához kétség ne férjen, orvosi felügyelet mellett egy évig maradt Rómában, egyben hivatalos tanúságot téve Filoména hathatós közbenjárásáról! XVI. Gergely pápa betartotta a szavát és néhány év múlva szentté avatta Filoménát!
Franciaországba való hazatérése után Pauline kápolnát építtetett Szent Filoména tiszteletére Fourviére-ben, ahová a magával hozott szobrot az ereklyével az oltárra helyeztette. Ez volt az első külföldi kegyhelye Filoménának. 
     Pauline Marie Jaricot továbbra is jó erőben volt ‒ és példájára minden népnek ‒ tovább fejlesztette az Élő Rózsafüzér Mozgalmat, imaközösségeket szervezett, valamint egy missziókat támogató új egyletet, és egy a Hit Fejlesztésére Alakult Társaságot alapított. elo_rozsafuzer_530_1.jpgDe nem csak szervezett, hanem maga is aktívan részt vett a rózsafüzér imádságokon, s így Pauline Marie Jaricot ölszámra gyűjtötte a "mennyei kincseket", vagyis olyan értékeket, amelyeket magával is vihetett Isten Országába. Na ez az, amiről többnyire megfeledkeznek manapság az emberek! 

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.) 

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;  8. RÉSZ;  9. RÉSZ;  10. RÉSZ;  11. RÉSZ;

filomena_es_pauline_530.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA szentolvasó imádságai 2

A MIATYÁNK (ökumenikus):

Miatyánk, aki a Mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe és szabadíts meg a gonosztól! Amen.

AZ ÜDVÖZLÉGY (régebbi):

Üdvözlégy Mária malaszttal teljes, az Úr van teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja! Imádkozzál értettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

A DICSŐSÉG (újabb):

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké! Amen.

A FATIMAI FOHÁSZ

Ó Jézusom! Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a Mennybe a lelkeket különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! (LN 171.)

EGYÉNI FOHÁSZOK: A tizedek után esetenként aktualizált fohászok is mondhatók: „Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk!” És ehhez, ha az üdvözlégyekben nem mondtuk, hozzá fűzhető a Szeretetláng könyörgés …és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen”

Nem Mária-tisztelő az, aki nem imádkozza a Rózsafüzért, és nem katolikus az, aki nem tiszteli Máriát!

Grignon Szent Lajos sommásabb megfogalmazásában: „Akinek Mária nem Édesanyja, annak Isten nem is Atyja!” (TMT 30.)

Szólj hozzá!

A "csodák csodájának" hivatalos elismerése

kánoni dokumentum 1.jpg     1640. május 8-án, a zaragozai hatóságok elindították a kivizsgálást a calandai csodás gyógyulás körülményeinek ki-vizsgálására. A városi tanács többek között két jól ismert orvost és IV. Fülöp király ügyészét nevezte ki az esküdt-székbe. A nyilvános kikérde-zés az ügyrendi szabályok szerint ment végbe. Egy kor-társ történész, Leonardo Aina Naval, aki sok éven át tanulmányozta a kivizsgálás dokumentumait, úgy fogalmazott, hogy a vizsgálat a 'jogi komolyságnak, precizitásnak és fegyelemnek a mintapéldája' volt. Ezért biztosak lehetünk benne, hogy teljes mértékben hiteles dokumentumokkal van dolgunk. Az esküdtszék mind a tíz tagja jelen volt a kivizsgáláson. Sőt, Zaragoza érseke Pedro Apaolaza Ramirez, ill. tíz teológus és jogász is jelen voltak a kihallgatá-sokon.

     A 24 tanú, akiket Zaragoza, valamint Calanda és a környező falvak lakói közül választottak ki, tettek vallomást. A tanúkat öt csoportba osztották be: 1) orvosok és ápolók, 2) rokonok és szomszédok, 3) helyi hatóságok, 4) papok, 5) egyéb személyek.

     A kivizsgálás okmányai azt mutatják, hogy a csodás módon meggyógyult végtag ténye olyan magától értetődő, hogy kétség nem fér hozzá és a csoda ténye ellen soha kifogást nem emeltek. 1641. április 27-én, 11 hónapos alapos kivizsgálás után, Zaragoza érseke kiadott egy határozatot, amely szerint Miguel Juan amputált lábának meggyógyulása kizárólag Isten beavatkozása által volt lehetséges. Így tehát a történelem egyik legmegdöbbentőbb csodája áll előttünk - egy csoda, amelyet Zaragoza, Calanda és a környező falvak lakói mind megerősítettek.

kiralyi megtekintes.jpg     Az első, a csodáról szóló jóváhagyott könyvecskében a kivizsgálás okmányait foglalta össze Jeronimo de San Jose sarutlan karmelita atya. A kasztíliai nyelven megjelent könyvet IV. Fülöp királynak ajánlotta. Egy évvel később megjelent egy másik munka, amelyet Peter Neurath német származású orvos írt. Az egyházi cenzor felkérésére Jeronimo Briza jezsuita atya a következőket írta a könyvről: "Tiszteletreméltó Gabriel de Aldama atya! Madrid fő helytartójának rendelésére megvizsgáltam doktor Neurath könyvét, melyet az oszlopos Szűz Mária közbenjárására történt csodáról írt. Egy olyan csodáról, amelyet a legtöbb ember még nem látott és nem hallott, és amelynek valóságát magam is tapasztaltam, hiszen magam is találkoztam annak idején a zaragozai kegyhelyen alamizsnáért könyörgő, láb nélküli fiatalemberrel. Nem sokkal később újra láttam őt Madridban, a mi Királyunkkal való közösségben, immáron két lábbal. Láttam azt a sebhelyet, amelyet Szűz Mária meghagyott a láb azon a helyén, ahol a végtagot levágták. Ez biztos jele annak, hogy a lábat valóban amputálták. És nemcsak én láttam mindezt, hanem a madridi királyi kollégium valamennyi jezsuita atyja is. Találkoztam a meggyógyult fiatalember szüleivel, és a sebésszel is, aki az operációt végezte."

 casa_miguel_pellicer.jpg    A szerény hálószobából, ahol a csoda történt, hamarosan kápolna lett. Később, a calandai lakosok ki szerették volna fejezni Isten és a Szűzanya iránt érzett hálájukat, ezért egy magas harangtoronnyal bíró hatalmas templomot építettek a Pellicer ház helyén. A mai napig, minden év március 29-én a Calandában élők ünnepnapot tartanak és megemlékeznek az 1640-ben történt csodás eseményről. Ennek a napnak az emlékezetére a Római Szentszék jóváhagyott egy külön liturgikus formulát, amely számos kegyelmet közvetít.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

https://www.youtube.com/watch?v=0BidKZmXdP8

 

5 PERC ELMÉLKEDÉSkepkivagas_530.JPG

Szólj hozzá!

Hamvazószerda

hamvazoszerda_1.jpg     E nappal véget ért a Vízkereszttől tartó időszak, a Farsang és elkezdődött a Húsvétig tartó idő, a 40 napos Nagyböjt. Ennek első napja a Hamvazószerda, mely mindig február 4. és március 10. közé esik, változó napokra.
Nevének eredete, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás).
     Az ókereszténység idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.
     Hamvazószerdán – elsősorban a katolikus egyházban – szentelt hamuból (mely az előző év virágvasárnapi barkák hamvai) keresztet rajzolnak a hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!” Ezt a napot, egyes protestáns közösségek is megünneplik.
hamvazkodas-350.jpg     II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. A templomban a mise után a pap az előző évi szentelt barka hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek homlokára. Ezt nevezik hamvazásnak (latinul: impositio cinerum), ami a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.
     A néphit szerint aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje.
     További elnevezései: szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda. (Forrás nyomán) barka.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgA pápai ígéret
     Ha elgondoljuk, hogy a 19. század közepén mit jelentett egy utazás hintóval át az Alpok kiépítetlen útjain, elhagyott szorosokon, útonállóktól és viharoktól sújtva, akkor elképzelhetjük azt is, hogy mit gondoltak magukban a kísérők. De tudta ezt Pauline is. 
alpesitjs.JPG     Az egyik elhagyatott pihenőjükön történt, hogy Pauline behunyt szemmel imát suttogott, amikor kinyitotta a szemét, egy mosolygó kislányt látott a hintó mellett, aki átnyújtott neki egy hosszú szárú fehér rózsát, majd eltűnt.
Amikor kísérete visszatért a hintóhoz, Pauline kezében a rózsát hihetetlennek találták ugyan, de az elbeszélését mégis lázálomnak tartották. Tudnunk kell, hogy az Alpok hófödte csúcsai közt friss és csodás illatú rózsa nincs! 
Pauline szervezete azonban nem bírta tovább a megpróbáltatásokat: a Loretto hegy lábánál lévő Trinita Dei Monti apácakolostorból nem tudott tovább indulni, pedig már jóformán a Vatikán kapujáig jutottak. Kénytelenek voltak tehát küldöncöt indítani Rómába, hogy lemondják a gregory_xvi_2.jpgjelzett látogatást. A Szentatya, XVI. Gergely tudta, hogy Pauline milyen állapotban vállalkozott az útra az ő áldásáért, és azt sem feledte, hogy Pauline mennyi áldozatot hozott egészségesen és betegen is az 
egyházért és a szegényekért. Ezért rendkívüli emberi módon határozva úgy döntött, hogy ő maga megy el Pauline-t megáldani. Ez kivételes és szokatlan döntés volt, persze ugyanolyan rendkívüli, mint Pauline egész élete és szolgálata. 
A Szentatya tehát megjelent a lorettói zárdában. Megállt Pauline ágyánál, Kedves Gyermekemnek nevezte és bőségesen osztva áldását, megdicsérte hihetetlen úti vállalkozásáért. 
Amint a pápa közel hajolt a lányhoz, az volt az érzése, hogy a vég már túl közeli nála. Ellátta a Szentségekkel, majd így suttogott halkan, de már választ sem várt:
‒ Kedves Gyermekem, ha megérkezel a mennyországba, imádkozz az Egyházért!
Pauline azonban váratlanul megszólalt: 
‒ Megígérem ‒ felelte ‒, de ha mégis életben maradnék és egészségesen, akkor Szentatyám megígéri, hogy a mugnanói Filoména szentté avatási perét gyorsan lefolytatja? 
(Erre kínos csend támadt.)
‒ Persze hogy ezt megteszem, hiszen az ön teljes gyógyulása elsőrangú csoda lenne!
Ezt hallván Pauline olyan mélyet sóhajtott, amilyet csak egészségesen lehet. 

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.) 

(Alsó képen Fouvriere, Pauline Jaricot háza, ahol egyébként később az első Szent Filoména kápolna működött Franciaországban. Egyben az Élő Rózsafüzér Egyesület nemzetközi központja.)  

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;  8. RÉSZ;  9. RÉSZ;  10. RÉSZ;

fourviere_jaricot_haza_530.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA szentolvasó imádságai 1

     Előrebocsátjuk, hogy az alábbi imáknak legalább 3-4 szövegváltozata is használatos, melyek zavarkeltőek lehetnek a spontán imaközösségben!

A Hiszekegy változatai: A szentmisében rendszerint (a „nagy”) Nicea-konstatinápolyi hitvallást, a rózsafüzérezésnél (a „kisebb”) Apostoli Hitvallást, ritkán az „ökumenikus verziót” imádkozzuk.

pater_noster1_300.JPGA Miatyánk, általánosan használt legújabb változata, az un. „ökumenikus”! A világon egyedül nálunk, esetenként még megtoldják a "mert Tiéd az ország, a hatalom..." bővítménnyel is! (Elhagyandó!)

Az Üdvözlégyben alig magyarázható okból, az ősi 'malaszttal teljes' helyett 'kegyelemmel teljest' mondunk. A világon sok helyütt az Üdvözlégybe illesztik még a 'Szeretetláng fohászt' is, melyet bíboros-prímásunk együtt imádkozott a hívekkel 2009. június 6-án a X. Országos Szeretetláng Találkozón. A „Szeretetláng betétes” Üdvözlégyet, így mondjuk: „...Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, (és) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen” (IV/36) Amíg efelől egyházi döntés nincs, addig ilyen módon való templomi imádkozás csak a helyi plébános engedélyével lehetséges!

A HISZEKEGY (az Apostoli Hitvallás régies vált.):

Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egy Fiában a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá a poklokra, harmadnapra halottaiból feltámada, fölméne a Mennyekbe, ott ül a Mindenható Atyaisten jobbja felől, onnan lészen eljövendő ítélni, eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, egy Katolikus Keresztény Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Amen.

hiszekegy7_2.jpghiszekegy8_1.jpg

Szólj hozzá!

A csodának híre megy

acta-notarial-calanda (1).jpg     Másnap reggel, a falusi plébános Herrero atya, a polgármester, két sebész és néhány magas tisztséget betöltő helyi hivatalnok kíséretében látogatást tett Pellicerék házában és hosszú időt töltöttek el Juan jobb lábának vizsgálatával. Arról akartak hivatalos és tudományos módon megbizonyosodni, hogy a történtek valóban igazak. Március 30-án, tehát a csodát követő napon, a calandai közrendért felelős Martin Correlano megfogalmazta az ehhez a rendkívüli eseményhez fűződő első hivatalos dokumentumot. A csodát követő 70 órán belül a plébános, a közhivatalnokok és egy orvos közösen megfogalmaztak egy nyilatkozatot, amelyet tíz tanú aláírásával hitelesített, bizonyítva ezzel a Pellicerék házában történt megdöbbentő eseményt. A dokumentum arról tanúskodik, hogy a csoda "isteni beavatkozás" eredménye. A meggyógyult férfi körmenetben vonult a plébániatemplomba, ahol Calanda lakosai egybegyűlve látták, hogy két lábon jár, bár egy nappal korábban még csak egy lába volt. Megérkezvén a templomba, Miguel Juan meggyónt és az egész egyházközséggel együtt ünnepélyes hálaadó szentmisén vett részt.

Zaragoza lavirgenjg5.jpg     

Isten közvetlen beavatkozásának köszönhetően az amputált láb, amely két év alatt elporladt volna a földben, életre kelt és összeforrt az élő testtel. Ez egy Krisztus adta világos jel volt, elővételezése annak, hogy a mi testünk is feltámad majd Krisztus második eljövetelekor.

     A természet törvényeit azonban nem hagyta figyelmen kívül a Teremtő sem, hiszen még hónapokba telt, amíg Miguel lába teljesen visszanyerte izomtónusát és mozgásképességét.

     1640. április 25-én Miguel elkísérte szüleit egy zarándokút keretében a zaragozai kegyhelyre, hogy ott hálát adjon Szűz Máriának a csodás gyógyulásért.

calanda8.jpg

     A város lakossága még emlékezett arra a nyomorult fiatalemberre, aki annak idején a kegyhelyen koldult. Elképzelhetjük, milyen csodálattal figyelték a "féllábú koldus" két egészséges lábát. Senki nem álmélkodott azonban jobban doktor Estangánál, az amputáló sebésznél, aki két évig kötözte is Miguel sebét. Saját szemével látta, hogy a láb, amelyet levágott, meggyógyult és tökéletesen működik. A történtek orvosilag megmagyarázhatatlanok. A műtét alatt (egykor) segédkező sebészek éppúgy meg voltak döbbenve, mint az egész kórházi személyzet.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

zaragoza_ebrofb0.png

Szólj hozzá!

Kétszeresesen nevezetes ünnep
1) A farsang utolsó-, a húsvét-böjti időszakot megelőző nap. 
Neve szerint ezen a napon esznek utoljára húst a nagyböjt kezdete előtt, mely Jézus 40 napos sivatagi böjtjének emléke tanítói szolgálata előtt. Időpontja a húsvét napjától függ (a naptári napok számát tekintve a húsvétvasárnap előtti 47. nap). A húshagyókedd a megelőző hétfővel és vasárnappal együtt a farsang farkát (háromnapok, farsangháromnapok) alkotják.
Erdélyben elterjedt neve még a farsangkedd, a csángóknál húshagyási kedd, Nagyváty baranyai faluban a madzaghagyókedd, mely arra utal, hogy ezután már semmilyen élelem nem lóg a madzagon. (Forrás)


2) A Szent Arc tiszteletének ünnepe.
Az Úr szavai Boldog Mária Pierina de Micheli nővérnek (1890-1945): "Szemléld Szent Arcomat, így behatolsz Szívem szenvedéseinek mélységeibe. Akik emberségem képmását tisztelik, lelkük mélyén Istenségem képmását nyerik el, és attól megvilágosítást kapnak. Szeretném, ha különösen keddi napon tisztelnék Szentséges Arcomat. Akarom, hogy a hamvazószerda előtti (húshagyó) keddet, Szentséges Arcom tiszteletének szenteljék."

medalhasagradaface2a.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgEgy nő, akit a próbatételek sem térítettek el az engesztelő élettől

     Pauline gyötrelmes állapota éveken át tartott, amelyben a rövid időre beállott enyhülést eszméletvesztések váltották fel, és a teljes javulás szinte pauline_beteg_350.jpgelképzelhetetlennek tűnt. Ő maga hihetetlen lelkierővel igyekezett kibírni szenvedéseit s ha magánál volt, imákkal próbálta figyelmét a fájdalomról elterelni.

     Egy alkalommal Pauline legjobb barátnője mesélt neki arról, hogy egy újonnan felfedezett katakombában talált fiatal vértanú nevéhez számtalan, emberileg felfoghatatlan gyógyulás fűződik. Az ereklyéje Mugnano del Cardinalé kis faluban található. A barátnő még több részletet is mesélt az odakerülésének történetéről, ám észre sem vette, hogy eközben Pauline arca fokról fokra megváltozik, szemei tágra nyílnak és szokatlan élénkséggel figyel.

‒ Hogy hívják a vértanút?  kérdezte Pauline szokatlan élénkséggel.

‒ Filoménának  volt a válasz. A barátnő elment, de Pauline nem aludt. Révületében önmagát látta a távoli falu templomának oltáránál térdepelni, és Filoména neve járt a fejében. El is határozta, hogy bár őrültségnek fogják tartani ötletét, de odaviteti magát, még ha bele is pusztulna a hosszú utazásba! pauline_oeuvre_prop-300x201.pngÚgy érezte, hogy ez jel és válasz lesz számára, hogy van-e még feladata a földön. Imádkozott az ismeretlen szenthez és ez annyira megnyugtatta, hogy hosszú idő óta először aludt egyfolytában pár órát. Pauline bár csak árnyéka volt önmagának, de lelkében mégis töretlen. Érezte, hogy még van feladata a földön, és bízott Istenben és újabban a "kis Szentben" is!orvosok0_19_szdban.jpg

     Orvosai természetesen nem vállalták a felelősséget, de tehetetlenek voltak Pauline elhatározásával szemben. Úgy értelmezték, hogy ez már az őrültség jele, és úgy sem fog messzire eljutni élve!

     Már másnap elindultak nevezett barátnőjével, és bizony az úton a kocsi minden rázkódására megvonaglott Pauline arca, s kísérőinek összeszorult a torka. Úgy érezték, hogy halottas kocsiban ülnek. Amikor eljutottak az első pihenőhelyig, azt remélték, hogy innen rögtön vissza is fordulhatnak. Ám amikor Pauline megszólalt, maguk is kételkedni kezdtek elmeállapotának tisztaságában.

 Ha ez az út eddig nem ölt meg, akkor most menjünk Rómába, mert meg akarom szerezni a Szentatya áldását!  

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;  8. RÉSZ;  9. RÉSZ;

alpesi42.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA SZENTOLVASÓ IMÁDKOZÁS MÓDJAI 2

III. A Fájdalmas rózsafüzér:

szentolvaso_1_2.jpgBev. 3 óhaj: Aki értelmünket megvilágosítsa; Aki emlékezetünket megerősítse; Aki akaratunkat tökéletesítse.

1) Aki értettünk vérrel verítékezett.

2) Akit érettünk megostoroztak.

3) Akit érettünk tövissel koronáztak.

4) Aki érettünk a keresztet hordozta.

5) Akit érettünk keresztre feszítettek.

rfpos-fajd_535.jpg

IV. A Dicsőséges rózsafüzér:

Bev. 3 óhaj: Aki gondolatainkat irányítsa; Aki szavainkat vezérelje; Aki cselekedeteinket kormányozza.

1) Aki halottaiból feltámadt.

2) Aki a Mennybe fölment.

3) Aki nekünk a Szentlelket elküldte.

4) Aki téged Szent Szűz a Mennybe fölvett.

5) Aki téged Szent Szűz a Mennyben megkoronázott.

     A titkokat – mint elmélkedési pontokat –, a tizedek sorrendje szerint, legalább az első Üdvözlégyben, (vagy mind a tízben) Jézus neve után mondjuk, és ima közben átelmélkedjük.

rfpos-1dics.jpg

 

Szólj hozzá!

Megdöbbentő csoda

      1640. március 29-én, csütörtökön, Miguel Juan nem ment alamizsnát gyűjteni, hanem otthon maradt és apjának segített trágyával kosarakat megtölteni. Ezeket a kosarakat aztán szamárral kivitte a földre és szétszórta. Egy teljes napi munka után Miguel nagyon fáradtan tért haza. Vacsora közben többen is láthatták, hogy az eddig nedvedző csonkja immáron teljesen begyógyult és egészséges bőr fedte. Felettébb csodálkoztak ezen, hiszen két évig minden ápolás ellenére sem sikerült. Néhány vendég még meg is érintette azt.

     De ugyanazon az estén, egy lovas osztag szállást keresett Calandában. Megparancsolták Pelliceréknek, hogy szállásoljanak el egy katonát. Hely hiányában Miguel Juannak át kellett adnia az ágyát a katonának, ő maga pedig egy matracon aludt a szülei hálószobájában. Édesapja odaadta neki a kabátját, hogy azzal takarózzon, de a kabát túl kicsi volt ahhoz, hogy akár az egyik lábát is betakarja vele. Vacsora után, este 10 óra körül Miguel Juan jó éjszakát kívánt szüleinek és a vendégeknek, falábát és a mankókat letette a konyhában és lefeküdt. Miután elmondta az esti imáit és rábízta magát a Szűzanyára, hamar mély álomba merült.

calanda1_12.jpg     Amikor Miguel édesanyja este fél 11 és 11 között belépett a szobába, ahol fia is aludt, csodálatos mennyei illatot érzett. Fogta a lámpását és végig tekintett az alvókon, ám a matracon alvó fia egy lába helyett, kettőt látott – egyiket a másik felett –, amelyek kilógtak a takaróként szolgáló kabát alól. Nem hitt a szemének, így közelebb ment fekvőhelyéhez és megbizonyosodott róla, hogy szemei nem csalnak. Felsikoltott döbbenetében, nyomban felriasztva a férjét és a ház többi lakóját is. Az apa leemelte a kabátot és Pelliceréknek hihetetlen látványban volt részük: ott feküdt a fiuk két egészséges lábbal! Miguel is felébredt és értetlenkedve nézte a felette csodálkozókat. Óriási csoda történt! Nagy izgalomban lévő szülei ezt mondogatták "Nézd, visszanőtt a lábad!" Elképzelhetjük Miguel megdöbbenését és örömét, amikor meglátta és megérezte, hogy két lába van!

     Ez idő alatt az egész ház többi tagja is odagyűlt. Nagy megilletődéssel szemlélték a csodás módon meggyógyult lábat. Miguel Juannak fogalma sem volt róla, hogyan történhetett mindez. Csupán arra emlékezett, hogy mielőtt felébresztették, azt álmodta, hogy valaki bekente az amputált lábának megmaradt csonkját a pilari Szűzanya Szent Kápolnájából származó lámpaolajjal. Egy valamiben biztos volt, hogy Jézus Krisztus vitte végbe ezt a csodát – áldott Anyjának közbenjárása által.

     Miután ámulatából magához tért, megérintette és elkezdte mozgatni meggyógyult lábát, mintha arról akart volna megbizonyosodni, hogy mindez igaz-e. Az olajlámpák fényénél mindenki a csodás módon meggyógyult lábát vizsgálgatta. Csupán egy heget és három kisebb forradást láttak az eltört sípcsonton, mely utóbbiak egy gyermekkori kutyaharapás, egy felvágott kelés és egy csipkebokorban szerzett csúnya horzsolás eredményei voltak. Ezek a sebhelyek minden kétséget kizáróan mutatták, hogy ez ugyanaz a láb volt, amelyet két és fél évvel ezelőtt amputáltak és a kórházi temetőben eltemettek. Ami történt, az nem a láb visszanövése, hanem sokkal inkább a levágott eredeti végtag csodálatos helyreállítása volt.

     Az Aviso Historico nevű helyi lap 1640. június 4.-i egyik fennmaradt példánya szerint az eltemetett lábnak nyoma sem volt a temetőben.

     Hamar elterjedt a híre ennek a rendkívüli eseménynek. A falubeliek összesereglettek Pellicerék szerény házacskájába, hangosan imádkoztak és hálát adtak Jézus Krisztusnak és az Ő áldott Édesanyjának ezért a hatalmas csodáért. Mindannyian érezték a szobát több napon át belengő "csodálatos mennyei illatot".

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

calanda00calanda.jpg

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgEgy nő, aki nem hagyta, hogy elragadja a világ
     Minél többen fordultak Filoménához, annál bőségesebben árasztotta segítségét, és az un."kis csodák" után megszülettek azok a nagyjelentő-ségűek is, amelyek nemcsak az utókor számára őrizték meg nevét, de lehetővé tette a hivatalos szenttéavatást is. Tudjuk, hogy ez igen óvatos és körültekintő egyházi vizsgálatok eredményeitől függ, mely kivizsgálások hossza néha több emberöltőn át is elhúzódik. 
liberte_egalite_fraternite_tisztasag_bunbanat.jpg     Filoména esetében ez egy olyan páratlanul lelkes nő nevéhez fűződik, akit az ég olyan időkben adott a világnak, amikor a "felvilágosodás" a legnagyobb sötétséget bocsátotta a lelkek tömegére. Ez az eset azonban számtalan embernek adta vissza elveszett hitét. Lássuk tehát a rendkívüli történetet!
pauline-jaricot_220.jpgPauline Marie Jaricot kétségkívül kora legvonzóbb egyénisége és a legbájosabb francia hölgye volt, aki dúsgazdag szülők elkényeztetett gyermekeként született. Szépségével olyannyira lenyűgözött min-denkit, hogy az előkelő társaságok körü-lötte rajongtak. Úgy emlegették, mint akivel nemcsak bőkezű volt a sors, de elbűvölő kecsessége mellé még rendkí-vüli okosságot és vidám természetet is kapott. Meleg szíve képes volt minden jóságra, miáltal nemcsak a szegények támogatója volt, de létrehozta ‒ a máig működő ‒ Élő Rózsafüzér Egyesületet, amely bizony merész tett volt a divatos ateizmus idejében. Azáltal, hogy ő az előkelő társaság lelke volt, egyre többen követték példáját, valósággal "sikk" lett az Egyesülethez tartozni. 
elo_rozsafuzer_530.jpg     Az Egyesület nem csak elhagyott lányokat karolt fel, de széles körben felélesztette a bensőséges Mária-tiszteletet. Rengetegen találtak magukra ezekben a közösségekben és így a buzgó hölgy neve fontos egyházi körök-ben is ismert lett. Annál inkább megdöbbenést keltett, hogy Pauline Marie Jaricot hirtelen és egyre ijesztőbb tünetekkel járó betegségbe esett. A testi elesettség mellé bizonyos fokú szellemi gyengülés is társult, és világos pillanatai ritkultak. A legdrágább orvosok sem tudtak rajta segí-teni. 

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;  8. RÉSZ;


      

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta!

Légy te az első!gods_hajnal_szep_sugara_535.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA SZENTOLVASÓ IMÁDKOZÁS MÓDJAI 1

szentolvaso_1_2.jpg     Keresztet vetünk és átgondoljuk, hogy olvasónkat milyen szándékra mondjuk (magunkért v. másokért). A keresztre elimádkozzuk a Hiszekegyet. Az ezt követő nagy-szemre a Miatyánkot, majd a bevezető 3 kis-szemre 1-1 Üdvözlégyet mondunk, Jézus neve után belefűzve a bevezető óhajokat. Ezután a Dicsőséggel és a Fatimai fohásszal fejezzük be, és ezután következnek a „tizedek”:

1 Miatyánk és 10 Üdvözlégy (a „titokkal”), a tized végén a Dicsőséggel és a Fatimai fohásszal.)

Négyféle titokcsoport van:

I. Az Örvendetes rózsafüzér:

Bevezető 3 óhaj: Aki hitünket növelje; Aki reményünket erősítse; Aki szeretetünket tökéletesítse.

1) Akit te Szent szűz a Szentlélektől fogantál.

2) Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

3) Akit te Szent Szűz a világra szültél.

4) Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

5) Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.rfglorious_535.jpg

II. A Világosság rózsafüzér:

Bev. 3 óhaj: Aki megtisztítson minket; Aki lelkünk békéjét megőrizze; Aki a szentségekben megerősítsen.

1) Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

2) Aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

3) Aki meghirdette Isten Országát.

4) Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni Dicsőségét.

5) Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.rfvilagossag_535.jpg

Szólj hozzá!

Baleset és amputáció

     A calandai plébánia feljegyzései szerint Miguel Juan Pellicer 1617. március 25-én, Miguel Pellicer Maj és Maria Blasco nyolc gyermeke közül a másodikként látta meg a napvilágot. Szülei szegény, mélyen hívő, egyszerű gazdálkodók voltak. Miguel Juan tehát mélyen vallásos környezetben nőtt föl. Naponta imádkozott, rendszeresen gyónt, szentáldozáshoz járult és nagy Mária tisztelő volt. 1637-ben, amikor 20 éves lett, elhagyta otthonát, hogy Castellón de la Plana-ban, édesanyja testvérénél, Jaime Blasconál dolgozzon. calanda12calanda3_320.jpg

    1637 júliusában Miguel egy gabonával megrakodott öszvér húzta kétkerekű teherkocsi vezetése közben súlyos balesetet szenvedett. Valószínű, hogy vezetés közben elszenderedve leesett a bakról, az egyik kerék átment a jobb lábán, amelynek következtében eltört a sípcsontja. Azonnal a Castellón de la Plana kórházába vitték, majd innen Valenciába ahol 1637. augusztus 3-án nyilvántartásba vették (a kórházba való felvétel napja még mindig megtalálható az archívumokban: 1637. augusztus 3. hétfő).

     A valenciai kórházban való tartózkodása során állapota nem javult. Bízván abban, hogy a 300 kilométerre fekvő zaragozai híres Miasszonyunk királyi és közkórház orvosai tudnak majd rajta segíteni, ezért felvételét kérte oda, amelyet meg is kapott. A nagy meleg és a szétroncsolt lábában érzett gyötrő fájdalom ellenére ötven nap alatt megtette ezt az utat és 1637. október elején elérte hőn áhított célját. Ekkorra már erősen lefogyott és magas láza is volt. Mindezek ellenére is első útja a kegyhelyre vezetett, ahol meggyónt és szentáldozáshoz járult.

calanda_spain.jpg     A zaragozai kórház orvosai erős üszkösödést találtak a törött lábon. A fiú életének megmentése érdekében azonnal amputálni kellett a beteg végtagot. A megdagadt és már feketére üszkösödött láb eltávolításáról egy Aragóniában elismert orvos, Juan de Estanga két másik sebésszel  Diego Millaruellel és Miguel Beltrannal  tartott konzultáció után döntött. Úgy határoztak, hogy Miguel Pellicer jobb lábát "térde alatt négyujjnyival" távolítják el, melyhez csupán egy fűrészt és egy szikét használtak. A beteget alkohollal nyugtatták, hiszen akkoriban ez volt az egyedüli ismert érzéstelenítő. A műtét alatt a fiatalember szünet nélkül a Szűzanyához könyörgött.

amputacio_003.jpg     Az operáció után a végtagcsonkot egy izzó vassal égették ki. Az amputált lábat egy fiatal asszisztensnek, Juan Lorenzo Garciának adták oda, aki egy barátja segítségével a kórház temetőjében, egy 21 cm mély lyukba temette el, megjelölve azt. (A kivizsgálás okiratai közé még ilyen apró részletek is feljegyzésre kerültek.) Abban az időben ugyanis, még oly nagy tiszteletet övezte az emberi testet, hogy annak amputált részeit is temetőben földelték el.

     Pellicer még néhány hónapig a kórházban maradt. 1638 tavaszán elbocsátották, miután kapott egy falábat és egy pár mankót. Mivel a 23 éves fiatalember így nem tudott munkát vállalni, különleges engedélyt kapott, hogy a zaragozai Del Pilar Bazilika bejáratánál alamizsnáért könyörögjön. Tulajdonképpen teljes munkaidős koldussá vált.

     A zaragozai lakosoknak szokása volt, hogy a kegyhelyet naponta legalább egyszer meglátogassák. A láb nélküli fiatalember látványa sajnálatra indította őket. Megszokták és egyben megszerették a személyét; annál is inkább, mert reggelente, mielőtt elfoglalta volna szokásos kolduló helyét, részt vett a szentmisén a Szűzanya csodálatos szobrával díszített Szent Kápolnában. A sekrestyésektől mindennap kért a szentély lámpáinak az olajából, hogy a gyógyulni nem akaró lábcsonkját ápolgassa vele. Ha volt egy kis pénze, akkor a közeli De las Tablas nevű fogadóban aludt. (Később, miután Miguel Juan lába meggyógyult, a fogadó tulajdonosa, Juan de Mezesa és felesége, Catalina Xavierre mindketten tanúskodtak amellett, hogy Pellicer ugyanaz a láb nélküli ember volt, aki az ő házukba járt aludni.) Néha azonban Miguel Juan Pellicer a kórház előcsarnokában aludt, ahol már jól ismerték és ahol a személyzet kedvesen bánt vele.

     1640 kora tavaszán Miguel elhatározta, hogy visszatér szüleihez Calandába. A hazautazás (118 km) majdnem hét napig tartott. Ez alatt az idő alatt a faláb folyamatosan nyomta a megmaradt végtagcsonkot, ami heves fájdalmat okozott neki. A család nagy örömmel fogadta.

     Mivel Miguel már nem tudott szüleinek a mezőn segíteni, elhatározta, hogy a környező falvakban fog alamizsnáért könyörögni. Abban az időben egy szegény rokkant embernek nem volt szégyen koldulni; ellenkezőleg! Egy koldus segítését egyfajta kötelességnek tartották az emberek, lehetőségként az irgalmasság gyakorlására. Ezért Miguel szamárháton kelt útra a környékbeli falvakba alamizsnát kérni. Hogy szánalmat keltsen, megmutatta lábcsonkját. Ily módon emberek ezrei lettek szemtanúi rokkantságának és az azt követő csodának.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

feny_az_egyhaz_harcaban_535.jpgFiloména élete és vértanúsága egy magánkinyilatkoztatás szerint
1-st-philomena-6_3_15_1.jpg     Egy kis görög államocska királyi párja sokat imádkozott pogány isteneikhez gyermekáldásért. A keresztény római orvosuk sajnálatában rávette őket, hogy forduljanak a keresztények Istenéhez. A királyi pár, amint a hitoktatás után felvette a keresztséget, rákövetkező évben január 16-án kislányuk született. A Fényről – melytől megvilágosodtak – Lumenának nevezték el és a Szent Keresztségben a Filumena nevet kapta. A lányka felcseperedett és gyönyörű hajadon lett belőle.
stafilomena_300_1.jpg     Amikor Dioclecianus római császár hadat üzent a kis államnak, a király feleségével és akkor már 13 éves lányával Rómába utazott, hogy tárgyaljon a császárral, ez azonban szemet vetett a gyönyörű lányra és így szólt: "Nincs okod félni, mert ahelyett, hogy megtámadnálak, szövetséget ajánlok neked: add hozzám a lányodat!"
Filoména azonban már 11 éves korától eljegyezte magát Krisztussal, ezért határozott és hajthatatlan nemet mondott a "kérőjének".
    A császár sem hízelgéssel, sem fenyegetéssel nem tudta Filoménát meggyőzni, ezért haragjában tömlöcbe vetette. Lábát láncra verve, különféle kínzásokkal fenyegette, jóllehet naponta meglátogatta és csábító ajánlatokkal ostromolta. Végül a fenyegetéseit sorra megvalósíttatta, ám szentünk kitartott hitében.
     Ezek a jelenetek már harminchét napja tartottak, midőn a Mennyország Királynője maga megjelent Filoménának sugárzó fényben, az Isteni Kisdedet tartva a karjában és így vigasztalta:
sza_jelenes-riquier_ducornet2.jpg‒ Bátorság, szeretett Leányom! Te az én Fiam nevét viseled, mert Fénynek, Lumenának neveznek. Fiam a te jegyesed, aki a Világosság, a Nap. És engem is hasonlóképp neveznek a Hajnali Szép Csillagnak, a Hajnal Sugarának, Napbaöltözöttnek. A gyámolítód vagyok. Most ugyan az emberi gyengeség és megalázás órája van, de ha a megpróbáltatásod órája üt, akkor erőt kapsz és kegyelmet nyersz. Őrzőangyalaid között ott lesz melletted Gábriel Arkangyal is, akinek a neve azt jelenti: Az Isten ereje. Gyermekem ‒ mondta ‒ három további napig maradsz még ebben a cellában, és aztán végleg elhagyod a szenvedésnek ezt a helyét!
     A császár látva, hogy nem tudja rávenni Filoménát a vágyai teljesítésére, szörnyű szidalmak közepette elrendelte, hogy korbácsolják meg. 
Amikor száz sebből vérezve vissza vitték cellájába és ő a halált várta, két fényes angyal jelent meg és mennyei balzsammal kenték meg a sebeit, santa_filomena_curada_por_anjos_530.jpgmelyek nyom nélkül begyógyultak. A következő reggelen a császár megdöbbent Filoména makulátlan szépségén. Megpróbálta még egyszer rábeszélni, hogy Jupiter ajándékaként fogadja el a hitvesi koronát, de hiába.
horgony6zuh_300.jpg     A császár őrjöngött a düh-től és kiadta a parancsot, hogy vashorgonyt akasztva  nyakába dobják a Tiberiszbe. De Jézus, hogy összezavarja a hamis istenekben hívőket, elküldte újból két angyalát. Ezek eloldották a kötelet és míg a horgony csobbant a habokban, Filoménát szárazon kivitték a partra. Ez a csoda ott és akkor, számtalan szemtanút megtérített a keresztény hitre. 
   Ekkor Diocletianus elvakult megátalkodásában elrendelte, hogy a lány nyilvánvalóan boszorkány, tehát agyon kell nyilazni, felizzított nyílhegyekkel.
kinz_nyil_530.jpgAz Égi Jegyes, ekkor is megóvta Filoménát, és a nyilak visszafordultak az íjászokra, hatot megölve közülük. 
Ez az utolsó csoda újabb megtérési hullámot váltott ki. Az emberek egyre több jelét adták a császár iránti nemtetszésüknek – sőt –, mély tiszteletet nyilvánítottak a keresztény hit iránt. 
Most már, komolyabb következményektől tartva, a császár elrendelte lefejezését. 
kinz_lef_530.jpg     Filoména lelke dicsőséggel és győzelemmel szállt a Mennybe, és elnyerte a vértanúság koronáját. 
     Mindez ‒ Filoména közlése szerint ‒ délután három órakor történt, egy pénteki napon, augusztus 10-én. 

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

1. RÉSZ;  2. RÉSZ;  3. RÉSZ;  4. RÉSZ;  5. RÉSZ;  6. RÉSZ;

7. RÉSZ;

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta!

Légy te az első!gods_hajnal_szep_sugara_154_535.jpg

Szólj hozzá!

szentolvaso_535.jpgA PÁPÁK AJÁNLÁSAI 6

     Lehetetlen volna megszámlálni a szentek seregét, akik a rózsafüzérben találták meg a megszentelődés hiteles útját. Legyen elég emlékezni Grignon Szent Lajos értékes könyvére – melyből kisirkánk forrásozott –, beatobartololongo_1.jpgvagy arra a különleges karizmára, melyet Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” E sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompeiben templomot kell építenie a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. (vö RVM 8.) Jóval szerényebb indíttatás maga e füzetke (ill. e cikksorozat) is!

Szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a rózsafüzér iránti lelkesedés egyre lazul, mely nem utolsó sorban, az újabb és újabb látnoki „rózsafüzéreknek” róható fel (és itt nem az 'Irgalmasság rózsafüzérre' gondolunk, mely egyházilag messzemenően jóváhagyott)!

A Domonkos Rózsafüzéren kívül, nincs még egy ima –, amely a Szentlélek szavaival ennyire áthatotta volna a katolicizmust, lényegileg meghatározva üdvtörténetünket, történelmünket és amely ennyi kegyelmet kínálna, bírva a pápák s a szentek ajánlásait.

Bizony, a megtévesztő szellem próbálkozásának és cselvetésének tulajdoníthatjuk, hogy a hamis látnokok annyi szép láncimát ajánlanak, mi másért, minthogy ezt az egyet ne mondjuk! Márpedig ha a Szentlélekisten az Ave Mariát tartotta alkalmasnak a leghatalmasabb kegyelem közvetítésére, vajh' mi találhatunk-e szebbet, jobbat Isten ihlette érdemszerzőbbet?

Ördögűzők tapasztalatai szerint a gonoszok írtóznak a rózsafüzér jelenlététől is! Megvallották, hogy a rózsafüzér egyetlen Üdvözlégyétől megremeg az egész pokol és számukra a guillotine!"

"Nem tudjátok, nem hiszitek, vagy kishitűek vagytok: Mária Szeplőtelen Szíve fogja megmenteni a világot!

(Vö. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014.)_gwxm7a6u_1_1.jpg

Szólj hozzá!