HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A New Age és a katolikus hit

     Azt el lehet ismerni, hogy az un. "New Age vallásosság" valamiképpen az emberi természet jogos spirituális igényére válaszol, ugyanakkor ki kell mondani, hogy ezt a keresztény kinyilatkoztatással szembeálló módon teszi. – És ez a lényeg!
     A New Age "szellemisége", különösen a nyugati kultúrában vált vonzóvá, mint „az alternatív” út a spiritualitásban.
Egyfelől igen népszerűek lettek a lelki elmélyülés, a "meditáció" új formái, melyek sajnos, még katolikusok körében, a lelkigyakorlatos házakban, szemináriumokban vagy szerzetesi növendékházakban is gyakorlattá váltak. (!) Sajnos ez, minden kezdeti pozitív tünete ellenére súlyos félresiklást okozhat a lelkek benső krisztusi útján!
     Tény, hogy egyre nagyobb a nosztalgia és a kíváncsiság a régi korok bölcsessége és rítusai iránt, és többek között ezért talál érdeklődésre megdöbbentő arányokban az ezoterika és a gnoszticizmus (többlettudás vélelme), vagy más ókori népek vallásai, akár a magyarság kereszténység előtti ősvallása is.
     A régi és keleti vallásokról szóló könyvek és tanfolyamok jól jövedelmező vállalkozássá lettek, és kereskedelmi célból gyakran kapják meg a New Age jelzőt, amellett, hogy a kapcsolat ezekkel a vallásokkal nem mindig világos, sőt még tagadják is.
     II. János Pál pápa int minket, hogy nem áltathatjuk magunkat azzal, miszerint (a fent említett ismeretek) a keresztény vallás megújulását hozzák magukkal. A "teljesebb" megismerés vélelme ugyanis fokozatosan elferdíti Isten Igéjét, és olyan szavakkal helyettesíti, amelyek csupán az ember sajátjai.
     Mindazáltal, nem lehet alábecsülni a New Age vallásosság népszerűségét, mely kihívás az egyház számára. Amikor valakiben meggyöngül a keresztény hit tartalmának megértése, akkor esetleg tévesen arra a nézetre helyezkedik, hogy a keresztény vallás nem képes mély lelkiség inspirálására, és másutt kezd el keresni.
Az emberek úgy érzik, hogy a keresztény vallás nem adja meg nekik azt (amit nem is igyekeztek megismerni), vagy nem is tudják, hogy a krisztusi tanítás alapja, a szeretet és boldogság egyetlen lehetséges forrása! Tehát, épp azt keresik máshol, ami épp (vagy kizárólag) a keresztény hitéletben található meg, a mélyebb lelkiség, ami megérinti a szívüket, ami értelmessé teheti zavaros és sokszor elidegenítő világunkat.
     Ha az egyház nem akarja, hogy azzal vádolják: "süket fülekre találnak nála az emberek vágyai", akkor két dolgot kell tennie: a legmélyebb gyökerekből kell táplálkoznia és nagyobb körültekintéssel kell kezelnie azt az "ökumenizmust", amely határozottan egyengeti a protestantizálódás és a modernizmus térhódítását! A
tradíciókhoz való hűség, ahhoz a Jézus Krisztushoz való hűség, aki "ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké – és maga mondja –, sokféle és idegen tanítással ne engedjétek magatokat félrevezetni"! (vö. Zsid 13,8-9)

Felhasznált forrás: A Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Tanácsa: Jézus Krisztus, az élő víz hordozója. Keresztény reflexió a „New Age”-ről. Szent István Társulat, Budapest. 2003

karma3.jpg

Szólj hozzá!

felajanlas_13_de_maio_de_1982_em_fatima18_300.jpgHa betartjuk a Szűzanya kérését, a dolgok nem "véletlenül" történnek!

     A Szűzanya által kért felajánlást Szent II. János Pál pápa 1982. május 13-án a világ püspökeivel együtt megtette Fatimában, de még mindig Oroszország külön említése nélkül.

 

Végül a világfelajánlást felajanlas_11a_300.jpgmegismételte a Szentatya 1984. március 25-én Rómában. Lúcia nővér szerint ez utóbbit fogadta el a Szent Szűz, mert ekkor végre megemlítette Oroszországot, mégha halkan tette is!

Hogy mennyire hatásos a Szűzanya kéréseinek teljesítése, kiviláglik abból, hogy az 1984-es felajánlást követően, nagy iramban elkezdődött a Szovjet birodalom felbomlása!

Az pedig, hogy a Szűzanya szándéka szerint voltak a történelmi lépések, néhány dátumból is következtethető.

1991. december 8-án történt (Szeplőtelen Fogantatás ünnepe), amikor Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország hivatalosan megállapodott egymással a Szovjetunió megszüntetéséről. Gorbacsov december 25-én (a Megváltó születése napján) televíziós beszédben hivatalosan is lemondott az akkor már de facto nem létező szovjet elnöki tisztségről. A szovjet parlament utolsó ülésére december 26-án került sor, amikor a parlament feloszlatta magát és 1991. december 31-i dátummal kimondta a Szovjetunió megszűnését. Mely bár azóta megszűnt – a megtérés útjára lépett –, ám az általa elterjesztett tévtanok, szerte a világban tovább működnek, amiként a lelkekben véghezvitt rombolás sem gyógyulhatott be. Csupán megjegyzem, hogy a december 31-nek is komoly szimbolikája van! Szilveszter pápa két pappal, ugyanis 365 lépcsőn lement a pokolba. Menet közben folyvást a Hiszekegyet imádkozták, és ennek ereje lángok formájában csapdosott a sátán felé, aki tehetetlen volt velük szemben. Majd imádságban, visszatértek Isten napvilágára.

Nyilvánvaló az összefüggés a pokol szimbolikájával, hiszen az Istenanya a kárhozat valóságos helyét mutatta meg a három gyermeknek, a poklot, ahová csak úgy hullanak a lelkek! Augusztusi jelenésében világosan meg is fogalmazta, amit a világ máig feledni látszik: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért! Mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük!”

Nos ennek a pusztulásnak és veszélynek a megakadályozására kérte Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének! És hogy mi köze Oroszországnak a pokolhoz? Mi más, mint az 1917-ben ott elkezdett kommunista-ateista világnézet világméretekben való terjesztése, melynek végeredménye lehet a lelkek tömeges kárhozata! (Források az első részben!)

(folyt.)1b_535.JPG

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Máshol ezt fűzte hozzá: „Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok.

Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után.” (I/84)_megvakitja_a_satant_giotto_535.jpg

Azt mondom tehát neked titkár testvér, hogy ha én már nem leszek köztetek, te minden tudásoddal óvd a Szeretetláng üzenetek tisztaságát, mindenkor hirdesd bátran és meggyőződéssel a Szűzanya üzenetét és azt, hogy nem szabad csüggedni, mert Isten tartja a szavát, és minden be fog teljesedni, amit mondott! Csak imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok, és reményeteket ne veszítsétek, mert van nekünk Anyánk az égben!

Kedves Olvasóim! Az előző részekben Erzsébet asszonnyal való személyes élményeimről meséltem, most azonban többek közt a Szeretetláng Ügyének egy igen sajnálatos epizódjáról fogok beszélni, mégpedig a székesfehérvári „nihil obstat” kérdéséről!

1976-ban egy olasz kiadó a „Fiamma d'amore” c. (Szeretetláng) füzetére, kivizsgálást „nihil obstat-ot” kért a Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóságtól.

kisberk_imre_puspok_250.jpgDr Kisberk Imre megyéspüspök ki is adta vizsgálatra két személynek, Dr Erdő Péter akkor végzett egyházjogásznak, és Dr Szendi József dogmatika tanárnak. A teológiai mérlegelés kedvezően zárult, és így Imre püspök a vizsgálatot lefolytató személyek említése nélkül „Nihil Obstat – 1404/1978. szeptember 26. Székesfehérvár” bejegyzéssel megadta a jóváhagyást (ami azt jelenti, hogy a kiadványban közöltek, az egyház tanításával nem ellentétesek!)

Egyben a püspökség felterjesztette a Hittani Kongregációhoz Rómába, a Szeretetláng ismertetését!

Sajnos, Kisberk püspököt azonnal számon kérte az ÁEH (Állami és Egyházügyi Hivatal), amiért úm. megkerülte őket. De ez csak a politikai következmény volt! A nyugat-európai katolikus kiadók ugyanis sorra fordultak engedélyeztetési kérelemmel a püspökség felé. Így a svájci Immaculata-Verlag, és a német Mirjam-Verlag, amiként írásban és személyesen Roth Anna IML nővér is kérelmeket nyújtott be! Kisberk Imre püspök azonban senkit nem fogadott és egyetlen jóváhagyást sem adott ki ezen túl!

A nyugati kiadók az elzárkózást a kommunista nyomásnak tudták be, ezért a „szükség törvényt bont” alapon a kiadványaikra automatikusan rárakták a fenti jóváhagyási számot!

Dr Kisberk Imre halála, illetve a püspöki székváltást megelőzően 1982 elején a Politikai Rendőrség a Székesfehérvári Püspöki Levéltárból ellopatta a „Szeretetláng dossziét" minden iratanyagával és levelezésével együtt! Ebben két irodavezető, B. Gy. és A. L. atyák segédkeztek.

(folyt.)olasz_fuzet5_535_1.jpg

Szólj hozzá!

Vigyázz! Mert kozmikus harc folyik minden egyes lélekért, minden pillanatban, minden órában, a csábítás, a megtévesztés és a pszichotechnika minden eszközével; a tét az örök élet boldogsága! Ha figyelmetlen vagy, könnyen elragad a világ és észrevétlenül is az istentagadók oldalára sodor! Hirtelen azt hiszed, hogy "felvilágosodtál", holott épp az életed világos célját vesztetted szem elől és sajnos könnyen a "sötétség" várományosa lehetsz!

gondolkozz 22.jpg

Szólj hozzá!

A megtévesztő szellem örök igyekezete

     Az elmúlt években, számosan rossz néven vették tőlem, hogy felhívtam a figyelmet a http://nagyfigyelmeztetes.hu netes oldal egyházellenes hazugságaira. Nos, azóta hallgatnak, miután a történések és az egyházi intézkedések is engem igazoltak! (A honlap is megszűnt!) Az "MDM" ír látnoknőről kiderült, hogy milliókat keresett a fenti honlapjával! Azt már meg sem említem, hogy tán milliókat rántott a kárhozat felé! Pedig, ellenzőim mennyire érveltek: "Mi van, ha valóban az Úr szól általa, és számon fogja rajtunk kérni Jézus, hogy nem hallgattunk figyelmeztető szavára!?" Hiába mondtam, hogy az Úr az Evangélium elhagyását, a Pápa elvetését és az Egyházzal való szembekerülésünket fogja számon kérni rajtunk! De nem szaporítom a szót, nézzen utána a kedves Olvasó, az alábbi linkek alapján!

http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/15/amikent_elore_megmondatott_i_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/16/amikent_elore_megmondatott_ii_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/17/amikent_elore_megmondatott_iii_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/20/amikent_elore_megmondatott_vi_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/19/amikent_elore_megmondatott_v_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/20/amikent_elore_megmondatott_vi_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/21/amikent_elore_megmondatott_vii_resz
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/22/amikent_elore_megmondatott_viii_resz_775
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/23/amikent_elore_megmondatott_ix_resz

Az Evangélium világosan figyelmeztet, és nem álnév alatt: Mert "az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek". (1Tim 4,1-2)

     Kérlek benneteket, legyetek jóval körültekintőbbek! "Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen! (1Pt 5,8-9) Ne mondogassátok, hogy van benne igazság (is), mert az ocsús búza mérgező!  –  És aki eddig nem figyelt fel ezekre a figyelmeztetésekre, az vegye észre magát, amíg nem késő!!!

máriás öngyújtó.jpg"Vallásos öngyújtó", a profanizálás igyekezete

Szólj hozzá!

passionaria_300.jpgAmíg vannak követőik, addig a viharfelhők aligha oszlanak el Európa felett!

 (Kép: Dolores Ibaruri uszít)          Az előző részekben taglaltak nyomán óhatatlanul felvetődik a kérdés: a spanyolok ismerték-e a fatimai üzenetet? Nos, erre két feltételes válasz van:

1) Ha az emberek Fatimáról nem tudtak, bizony az egyházi tisztségviselőknek róható fel! A Szűzanya a spanyolországi Pontevedrában 1925. december 10-én kérte Lúciától az első titok (a pokol látomásának) felfedését. A látnok erről értesítette is gyóntatóját, de a helyi püspök csak 1939. szeptember 13-án, tehát tizennégy évvel később hozta nyilvánosságra. Sőt, Tuy-ban (Spanyolországban) 1929. június 13-án a Szent Szűz megismételte az 1917. júliusi második titkot: „Hogy mindezt megakadályozzam, jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztelő szentáldozást.”

Remélem nem kérdés, hogy a Szűzanya valójában mit akart és mit akar máig is megakadályozni kéréseivel? (Melyeket 100 év után sem teljesített a világ!) 

2) Sajnos a spanyol katolikusoknak, csupán egyharmada gyakorolta hitét (mint fentebb említettem), következésképp nem imádkozták a Szűzanya által olyannyira kért rózsafüzért és nem éltek a Szentségekkel! Így a pokoli szándékok szinte maradéktalanul megvalósulhattak, ha nem is véglegesen! (Vajon Mária Országában mekkora lehet a hitüket gyakorlók aránya? Félő...)gondolkozzunk_180.jpg

Sajnos, hasonló a helyzet az Istenanya legfőbb fatimai kérésével, a Világfelajánlással is!

     XII. Piusz 1942-es világfelajánlása Mária Szeplőtelen Szívének, nemcsak Oroszország külön megemlítése nélkül, hanem a világ összes püspökeinek hiányában történt meg! Ez bár messzemenően nem a Fatimai Szűzanya pontos kérése szerint való volt, ám ennek ellenére, látványos módon megfordult a háború sora, mely persze meg se indult volna, ha 1917-et követően, de legalább 1937 előtt teljesítik a Szeplőtelen Szív kérését! Húsz év volt rá! (Források az első részben!)

(folyt.)radiobeszed_3_535_1.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet néni! – szólítottam meg hirtelen. A túlzás szót tetszett mondani. Nem érzi úgy, hogy sokak fülében a Szeretetláng ígéretei is túlzásnak hat?

– Fiacskám! Ne is mondjam, hogy magam is csodálkoztam a Szeretetláng kegyelmi ígéreteinek elképesztő nagyságán! Gondold el, amikor úgy az Úr Jézus, mint a Szűzanya több alkalommal hangsúlyozta, hogy „Ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett!” Megmondom neked őszintén, hogy ezt nem értettem ugyan, de elfogadtam, ám az Úr aki ezt tudta, megvilágította számomra egy egyszerű példával!

Egy délután tűzrakás közben gyufát gyújtottam. Az Úr Jézus ismét gyufaszal_vagy_kezemben_2_300.jpgmeglepett szavaival: „Látod kedvesem, te is ilyen gyufaszál vagy az Én isteni kezeimben. Meggyúltál, mert Én akartam és gyújtani fogod az egész világot, mint egyetlen szál gyufa, mert ezt az Isten akarja. Kicsiny eszköz vagy te éppúgy, mint kezedben a gyufaszál. Ne lepődj meg azon, hogy Én mondom, egyetlen szál gyufával lángra lobbantom milliók lelkében Anyám Szeretetlángját, melyet a sátán tüze nem tud eloltani. Hiába készíti borzalmas gyűlölettől égő gonoszságait, egyetlen szál gyufa, melyet Anyám gyújt, meg fogja vakítani, és te vagy az, akit Anyám erre eszközül használ.” (IV/12) És titkár testvér, egyszer egy őszi estén a kerti avart égettem, de rám sötétedett és eloltottam a tüzet. Még meg is paskoltam, nehogy felgyulladjon. Másnap délelőtt hozzáláttam, hogy folytatom az avar égetést. Raktam rá alaposan száraz faleveleket, ámde eszembe jutott, hogy nincs nálam gyufa! Épp fordulni szándékoztam, amikor az egész rakás hirtelen egy hatalmas lángoszloppá lobbant. Én egészen megrémültem és hátrább léptem, amikor a Szűzanya szólalt meg a lelkem mélyén: „Látod kislányom? Egyetlen piciny parázs képes volt lángra lobbantani a sokezernyi falevelet. Így fog történni Szeretetlángommal is, mert a szívekben szunnyadó milliónyi piciny szeretet-parázs egy szempillantás alatt képes lesz lángra lobbantani a fagyos szívekben Szeretetlángomat, mely futótűzként fog végig söpörni a világon, megvakul a sátán és Szeplőtelen Szívem győzni fog!”

(folyt.)fatima.jpg

Szólj hozzá!

st_john_the_baptist_pellegrino_da_san_daniele_260.jpgKi volt Keresztelő Szent János?

     Személyéről maga az Úr tanúskodik: "bizony, mondom nektek: az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál." (Mt 11,11) Az Egyház pedig azzal ismeri el egészen egyedülálló módon, hogy az Üdvözítőn kívül János az egyetlen szent, akinek a születésnapját főünnepként (június 24), sőt a halálának napját emléknapként (augusztus 29) ünnepli a keresztény világ!

     Keresztelő Szent János Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt. Hat hónappal Jézus előtt született, apja Zakariás zsidó pap, anyja Erzsébet volt, akit Szűz Mária meglátogatott (lásd Lk 39-56)! De születésének előzményeiről is megemlékezik Lukács evangelista (57-80)!

     János elment a Jordán egész környékére, amiként írva van Izajás próféta könyvében: "A pusztában kiáltónak szava: készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" (Iz 40,3-4). És valóban, Keresztelő a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára (Mk 1,1-4), hogy a Messiás előfutáraként fölkészítse a népet az üdvösség idejére. Így szólt a néphez: "Tartsatok bűnbánatot! Térjetek egész emberségtekkel Istenhez és az ő eljövendő országához!" (Mt 3,2). "Aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Szórólapátja a kezében van már, és meg fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti." (Mt 3,11-12)

Mindazáltal "nem Keresztelő János volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.'' (vö. Jn 1,8) "Nem a Messiás vagyok, hanem csak az előfutára'' (Jn 3,28) – mondja János önmagáról. Egyszer azonban, Jézus Jordán-beli megkeresztelkedésekor föl kellett cserélődnie a szerepeknek: ,,Nekem van szükségem a te keresztségedre, és te jössz hozzám?'' (Mt 3,14).

     Heródes a bűnbánatot hirdető Jánoshoz térbelileg a közeli Jerikóban élt, és a próféta szózatai alól nem tudta kivonni magát. Mint az ószövetségi nagy próféták, a Keresztelő is felemelte szavát az Isten parancsát semmibe vevő tartományi fejedelem ellen, akinek ezt üzente: "Nem szabad a testvéred feleségét (Heródiást) elvenned." (Mk 6,18) Heródes király bár tisztelte és félt tőle, mert szent embernek tartotta (Mk 6,20), mégis elfogatta. Heródiás manipulációi következtében a király lefejeztette Jánost (a Biblia szerint mikor Heródiás lánya, Salomé táncolt a király előtt, aki megígérte, hogy teljesíti egy kívánságát, az anyja pedig utasította Salomét, hogy Keresztelő János fejét kérje egy tálcán. (Mk 21-24))

     Tény, hogy Keresztelő Szent János a Messiás prófétai előfutárának szerepét töltötte be. És lényegében Ő volt az utolsó próféta! "A törvény és a próféták Jánosig tartottak. Azóta az Isten országának örömhíre terjed...'' (Lk 16,16). 

Istenünk, ki azért küldted Keresztelő Szent Jánost, hogy a népet előkészítse Krisztus, a mi Üdvüzítőnk eljövetelére. Kérünk, add meg népünknek a megtérést, és vezéreld híveid szívét az üdvösség és a béke útjára!

chrzest-pa_ski_535_1.jpg

Szólj hozzá!

KATTINTS IDE!024_erzsebet-szeretetlang_03_535.jpg

Szólj hozzá!

   Néhányan szememre vetik, hogyha az általam képviselt óvatos szemlélettel nézték volna már a maguk korában is a nagy Mária-jelenéseket, akkor az egyházi hatóságok, tán máig sem ismertek volna el egyet sem! Ez természetesen nem igaz! Sajnos, súlyos csúsztatásba tévednek a vádaskodók, hiszen valamennyi egyházilag elismert Mária-jelenés kiválasztottja alaposan (és hosszasan) megszenvedett az általa megélt és rábízott ügyért. Egyetlen látnok sem hirdette önmaga az üzeneteket, nem tette fel a "Net-re" (nem nyomatta ki 16 kötetben) és csak akkor szólt róla, ha rendi elöljárója vagy a gyóntatója határozottan kérdezte! Egyszerűen titokként kezelték a maguk számára is hihetetlen történéseiket! Ne feledjük, hogy pl. a fatimai gyermekeket olajban-főzéssel fenyegették, hogy elárulják a rájuk bízott titkot. A hatgyermekes magyar édesanyát Erzsébet asszonyt pedig a kommunista terror kiszámíthatatlansága nyomasztotta, állandóan küzdve még a saját kételyeinek gyötrelmével is, nem beszélve környezetének és a korabeli papságnak a megfélemlítettségéről! Az Igazi üzenetek mögött természetes a kétely, a szenvedés, a lemondás, a félelem (üldöztetés) és a kemény életáldozat! Ezzel szemben mit tesz egy mai un. "látnok"? Ha kap egy üzenetet öt órakor, negyed hatkor már fel is rakta a világhálóra névtelenül vagy álnéven anélkül, hogy a legkisebb kételye is lett volna az "üzenet" valós égi eredetéről! Meg sem kérdi benső lelkiismeretétől: "Vajon nem az ördög játszik-e velem? Nem a saját gondolataimat vetítem-e ki üzenetként? Lehetséges-e egyáltalán, hogy Isten méltónak talált erre a kiváltságra?" És ez utóbbi a legnagyobb próbatétel a lélek alázatosságára! A fent említett valódi üzeneteket épp az tette hihetővé, hogy nem szajkózta senki, inkább "úgy kellett kihúzni" a megszeppent látnokokból minden szót (ld pl. Melanie és Maximine esetét La Salette kapcsán) és lám-lám, mégis az illetékesek figyelmének előterébe került. A La Salette üzenetéről, nem csak a helyi plébános és püspöke (Mgr Bruillard), de IX. Piusz és XIII. Leo pápa is értesült! Ha valami valóban az égtől való, akkor az ellen fölösleges tusakodni, mi több az áldozat és szenvedés csak hitelesíti, elősegíti a megvalósulásukat! Mellesleg, amit az elismert magánkinyilatkoztatások eddig elmondtak, annál többet, megszívlelendőbbet már semmilyen újabb üzenet nem képes megfogalmazni, legfeljebb plagizálja azokat! De ez egy másik cikk témája lehet! 

jovahagyott_jelenesek_14_1.jpg

Szólj hozzá!

Nagyüzemi emberírtás, kézműves eszközökkel

fai_300.jpg     A spanyol anarchisták (FAI) vezetőbizottsága 1936. november 20-i ülésén elismerte, hogy „embereket fogdosnak össze és ütnek agyon, csupán azért, mert katolikusok”.

1936. augusztusában a spanyol ifjú-kommunisták vezetője Moszkvába utazott, s ezt a kijelentést tette: „A spanyol ateista mozgalom néhány hónap után már teljes sikerrel járt, amennyiben sikerült az Egyházat elintéznünk. A vörös uralom területén minden templom teljesen elpusztult. Most még csak az van hátra, hogy a rejtekben bujkáló vallásos életet is kiirtsuk.” (Kép: Vértanú fiatal papok egy csoportja.)spfichero_535.jpg

A tények igazolják, hogy ez a harc elsősorban csakugyan a vallás és az Egyház ellen folyt. Egész Spanyolországban kb. 13.400 papot gyilkoltak meg.

Az angol Vöröskereszt egyik vezetőjének nyilatkozata: „A fényképek, melyeket nekem Spanyolországban meggyilkolt papokról és apácákról mutattak, borzalmasságukban meghaladnak minden képzeletet.”

A kommunisták ördögi hidegvérrel, előre megszervezték a templomok lerombolását és felgyújtását. Amikor a forradalom fellángolt, kommunista gyújtogató és gyilkoló osztagok adott jelre néhány napon belül az összes templomot elpusztították a nagyobb városokban, majd állig felfegyverkezve kivonultak a vidékre, hogy ott is elpusztítsák a templomokat és legyilkolják a papokat. (Forrás: Hitter József: Spanyol tűztenger, Pázmány Péter Irodalmi Társaság Budapest 1938. nyomán) A spanyol kommunistáknak nem álltak rendelkezésre "gulág" haláltáborok, de feltalálták magukat!  (Források az első részben!)

(folyt.)hic20958_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előző részben Erzsébet néni arról mesélt, hogy miként volt kénytelen az Úr kérésére a naplóírásba kezdeni. Ennek végeztével, feltettem neki egy régóta foglalkoztató kérdést:

– Tetszett volt említeni Erzsébet néni, hogy a 12 fővárosi pap nevét az Úr Jézus mondta önnek. Kérdésem, hogy a címüket is lediktálta?

– Jaj, Fiacskám! Az Úr nem mondta a lakcímüket, hanem csak a templomot, ahol szolgálnak! Utcát és házszámot, egyedül a Szűzanya mondott egyszer, amikor elküldött a Regőczi atyához, hogy – így mondta – „Amint az atya kinyitja az ajtót, csókold meg a kezét”!

Na titkár testvér – a te szavad járásával élve – én csak néztem, mint a moziban! Nem értettem az egészet, de főleg azt, hogy miért kell most azonnal mennem! Nyakig álltam a munkában, hiszen december 16-a volt, Advent, ezernyi tennivalóval!

Látod? A dátumra pontosan emlékszem, sőt 1970-71-ben lehetett, viszont a cím, ahová mennem kellett, teljesen kiesett az elmémből! Így hát, mindent félbe hagyva indultam! Amint odaértem a img_180.jpgkertes házhoz, a kapu nyitva volt, én meg becsöngettem az bejáratnál. Regőczi István atya nyitott ajtót, sápadtan, csodálkozón. Én meg köszöntem dicsértessékkel elkaptam a kezét és megcsókoltam!

Mondanom sem kell, hogy ő roppantul meglepődött és csak állt, én meg elmondtam neki, hogy egy órája sincs, hogy a drága Szűzanya sürgetően megkért, hogy jöjjek ide és csókoljam meg az ön kezét!

Regőczi atyán látszott, hogy még kevésbé érti, de kissé megrendülve, végül csak elmagyarázta értetlenségének okát. Számára is meglepetés volt, hogy három évnyi börtönbüntetéséből, rendkívüli intézkedéssel most szabadult és tán húsz perce sincs, hogy hazaért! Hangsúlyozta, hogy a szabadulásáról nem tudott senki – eközben a szemeiben megcsillant a könny!

Behívott magához és ő szabadkozott, hogy nem tud megkínálni semmivel. Én meg segítettem neki egy kis rendet rakni, meg szellőztetni, mert nehéz volt a levegő a lakásban. Közben el akartam neki mesélni a küldetésemet, de ő elhárította, mondván „jöjjön holnap a Kútvölgyi Kápolnába négy órára. Ott beszélgethetünk!”

És én másnap boldogan mentem a Szűzanya „kegyeltjéhez”, és ő teljesen fellelkesedett az Ügy iránt!

(Csupán megjegyzem, hogy a Kuti Kápolna imaóráin manapság már igen ritkán mondják a Szeretetláng könyörgését. Ennek oka, hogy Erzsébet asszony halálát követően az imádkozó asszonyok, nem csak számtalan újabb „szeretetláng-üzenetet” hoztak Regőczi atyának, de újabb imákat is, ami miatt egyre inkább háttérbe szorult a „domonkos-rózsafüzér”! István atya ezért betiltotta az üzenetek terjesztését, és az Üdvözlégyek Szeretetláng betéttel való mondását is! Igaza volt Erzsébet néninek, aki egyszer azt mondta nekem: „Fiacskám, jegyezd meg! Ha a sátán nem tud rávenni a rosszra, akkor a jót viteti túlzásba”!) 

 (Kép: A Kuti Kápolna ma. /Forrás: Google./)

(folyt.)

kuti_kapolna_535.JPG

Szólj hozzá!

santisimo-nombre-de-jesus1_535.jpgForrás: Kürtösi Krisztián atya a Szent Mónika Közösségnek írt 2018. novemberi hírlevelének részlete.

     »Szent Pio atya szentáldozás utáni imádsága, segítség lehet számunkra abban, hogy elmélyüljünk a szentáldozás ajándékaiban:

aa008_240.jpgMaradj velem Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.

Maradj velem Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a Te erődre, hogy el ne essek annyiszor.

Maradj velem Uram, mert Te vagy az én életem és nélküled csökken az én buzgóságom.

Maradj velem Uram, mert Te vagy az én világosságom és nélküled a sötétségben vagyok.

Maradj velem uram, hogy megmutasd nekem a Te akaratodat.

Maradj velem Uram, hogy halljam a Te hangodat és kövesselek.

Maradj velem Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled lenni.

Maradj velem uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.

Maradj velem Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom a Te számodra a vigasz helye a szeretet fészke legyen.

Maradj velem Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban, múlik az élet, közeledik a halál, az élet az örökké valóság és szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek a szenvedések és mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Tedd, hogy úgy megismerjelek, mint a tanítványok, a kenyérszeléskor, vagyis az eucharisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem és egyetlen boldogsága legyen szívemnek.

Maradj velem Uram, mert amikor jön a halál akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában, a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.

Maradj velem Jézus, nem kérem a Te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.

Maradj velem Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szeretetedet, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Tégedet és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökkévalóságban. Amen«

33948_10151548065751801_535.jpg

Szólj hozzá!

mise_a_notre_dame-ban_535_b.jpg

Szólj hozzá!

kommunista_voros_vihar3_300.jpgMiért is kérte a Szűzanya Oroszország felajánlását? (Sokan tán máig sem értik!)

     Bucharin 1934. márc. 30-án így írt a moszkvai Pravdában: „Az a keresztény szeretet, amely senkit sem zár ki, még az ellenséget sem, a kommunizmusnak legnagyobb ellensége.”

A szovjet öngyilkos vezér-istentagadó, Lunacsarszkij is ezt vallotta: „Gyűlöljük a keresztényeket és a kereszténységet. A keresztény szeretet a forradalom akadálya. Meg kell tanulnunk gyűlölni, mert csak úgy gondolhatunk a világ meghódítására.”

Az istentelenek spanyolországi ligája már 1931-ben ezt a pontot vette fel a programjai közé: „Népszavazás tartandó a templomok és a hozzátartozó épületek hovafordításáról.” Egy vidéki gyűlésen pedig ezt a határozatot hozták: „Az eddig istentiszteleti célokat szolgáló helyeket ezentúl üzletek, vásárcsarnokok, népkönyvtárak, fürdők és egészségügyi épületek gyanánt kell felhasználni az egyes városok szükségletei szerint.”

Az egyik spanyol kommunista vezető nyíltan kimondta a nép előtt, amikor ez meg akarta menteni papját: „Parancsunk van rá, hogy ezt a fajzatot kiirtsuk!”

Hogy mit jelent „a vallás magánügy” marxista értelmezésben, jellemzően elárulja a „Solideridad Obrera” forradalmi munkáslap 1937. jan. 2-i száma: „nincs már pap, nincs már hívő. Mit akarnak akkor még szabad vallásgyakorlattal?! Szabad vallásgyakorlat nem lesz nálunk soha többé!” (Források az első részben!) (

folyt.)eiepakd2_535.jpg

 

Szólj hozzá!

919_535.jpgEgyben összefoglalóként: fr. Barsi Balázs OFM atya rövid tanítása a szentmisék értékeiről

„Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlanak fel érted mások.

A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.

A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg. Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének.

Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet.

Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülhetnél ki.

Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.

Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.

Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak.

A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek - különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet.

A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál.

A szentáldozás során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz!

A sátán gyengébb lesz veled szemben.

Gondolatunkban az vezéreljen, hogy csak a Krisztus imádsága hat az égbe, s más imádság és áldozat nem talál kegyelmet, csak a Krisztus a mi Urunk által.

A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. (Várd meg az áldást türelemmel!)

A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.” (Vége!)

53811536728_535.jpg

Szólj hozzá!

santisimo-nombre-de-jesus1_535.jpgForrás: Kürtösi Krisztián atya a Szent Mónika Közösségnek írt 2018. novemberi hírlevelének részlete.

p100006_240.JPG     »Miért emlékeztetjük magunkat a szentáldozásra? Sokszor megtapasztalom, hogy buzgó, szentmisére járó hívek, akiknek nem lenne állapotbeli akadályuk a szentáldozáshoz való járuláshoz, nem részesülnek az Eucharisztiában. Egyszerűen mondva olyan, mint amikor egy közös ünneplésen csak külső, távoli megfigyelőként vesznek részt, így nem élik meg a teljes eucharisztikus találkozást. Pedig a szentmisének akkor van igazi értéke és jelentősége, amikor az Isten igéjét hallgatjuk és szívünkbe fogadjuk, továbbá részesülünk az eucharisztikus lakomából.

Azt sem feledhetjük el, hogy a szentáldozásnak nagyon fontos lelki gyümölcsei vannak. Elsősorban nagyon szoros, bensőséges kapcsolatba kerülünk az Úrral, ugyanakkor elválaszt bennünket a bűntől, megőriz bennünket a halálos bűnöktől, továbbá zarándoklásunk Kenyere lesz s erősíti bennünk a felebaráti szeretetet. Mindezeken túl az Eucharisztia egységet teremt testvéreinkkel. Nagyon szép kifejeződése ennek az egy oltár s az egy kehelyből való részesedés. Ezért láthatjuk, hogy az Eucharisztia nem egy a szentségek közül, hanem a Szentség, amelyet Krisztus nekünk az Egyházon keresztül akart és akar ma is minden nap ajándékozni.

Újítsuk meg a szentáldozás lelkületét magunkban és közösségeinkben! Imádságainknak, elmélkedéseinknek gyakran legyen tárgya a szentáldozás gondolata, hogy amikor a szentmisén részt veszünk, ne egy rutin, hanem egy bensőséges, szentségi találkozás legyen az Úrral. Engedjük meg, hogy az Úr szeretete újra és újra átjárjon bennünket!«

l1052943-27_535.jpg

Szólj hozzá!

hitter_300.jpg     Paul Preston brit történész becslése szerint az 1936-39-es spanyol polgárháború idején a frontvonaltól távol mintegy 200 ezer embert öltek meg. A London School of Economics jelenkori spanyol karának professzora szerint a csatatereken további 300 ezer halálos áldozata volt a polgárháborúnak.

Hogy fertőző-e a bolsevizmus (vagyis a démoni megszállottság)? Nos, Gonzalo de Aguilera rettegett tömeggyilkos-kapitány az 1960-as évek elején megölte mindkét fiát, sőt a feleségét is megpróbálta kivégezni. Mivel egyértelműen kimutatkozott rajta az ördögi megszállottság, az életét elmegyógyintézetben végezte.

Aztán, hogy mit tettek a marxista köztársaságiak a birtokukba jutott hatalommal? Mi mást, mint eddig mindig! Tönkretettek és pusztítottak! Erre vonatkozóan, pontos adatokkal szolgál Hitter József jezsuita szerzetes 1937-ben, a háború alatt írt „Spanyol tűztenger”-című könyve. Ebből idézek:

     A polgárháborúban elsősorban nem pártok küzdelme folyt a hatalomért, hanem világnézeti harc! Egyáltalán nem osztályharc, hanem kegyetlen keresztényüldözés! Vagyis a marxisták harca elsősorban és kifejezetten a katolikus Spanyolország, az Egyház és a vallás ellen indult.

„Ellenségeink nem igazi spanyolok – mondta Pemán, az ismert spanyol költő –, mert nem átallják bombázni a műemlékeket, pl. a granadai Alhambrát, vagy a híres Zaragózai székesegyházat! Ezek, mintha muszlimok lennének.”

A marxisták a kereszténységben a „legfőbb ellenséget” látják, amelyet kiirtani a „legfőbb törekvésük”. Leplezetlenül megvallják, hogy a keresztény szeretet tana kifejezetten akadályozza az osztályharcot, megköti és hátráltatja a marxi társadalom fejlődését! Maga Lenin is nyilatkozott: „A mi propagandánk szükségképpen magába zárja az istentelenség propagandáját!” (Források az első részben!)

(folyt.)609f6332-b744-47fc-820f-fd_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Megkérdeztem Erzsébet nénit, hogy ő hogyan fogott a naplóírásba, mert azt tudom, hogy nem szeret írni, sőt Lajos atya azt súgta nekem, hogy „Erzsébet úgy rühelli az írást, mint Jónás a prófétaságot”!

1983_000_300.jpg– Na fiacskám, ha ezt mondta, jól mondta! Az Úr szüntelen sürgetésére voltam csak hajlandó belefogni, mivel nekem igen nagy kételyeim voltak és még ma is előfordultak. A kételyek kínja miatt nem voltam képes leírni mindazt, amit később az Úr Jézus kérésére naplóvá kellett alakítanom. Mert eleinte mindent csak egy-egy papírra írtam le, aztán beraktam egy nagy dobozba és kész! Ám az isteni kegyelem hatása már olyan mértékben birtokába vette a lelkemet, hogy isteni kérése alól már nem tudtam kivonni cselekvő készségemet! Egy füzetbe kellett írnom, amit a Szűzanya, az Úr Jézus mondott és később még a cetliket is sorra be kellett másolnom. Így kerekedett ki az a Napló, amely ma már – hála a jó Szűzanyának – az ígérete szerinti módon, futótűzként terjedt el az egész világon.

És tessék mondani – folytattam a kérdezősködést! Önnek soha nem mondott idegen kifejezést az Úr Jézus?

– Hát fiacskám néha, ha magyarul mondta azt se értettem, de egyszer úgy fejezte ki magát, hogy „Én vagyok a Lumen Christi! Rám felnézhettek. Én vagyok az áldozat fensége, nagysága, az irgalom mélysége és kifogyhatatlansága, a példaadás bősége, a türelem leküzdhetetlen Istene (...). Én megtettem értetek mindent, hogy a világ lumene legyek, akit követnetek kell. Én, az emberi gyengeség erőt adója, Én meggyőztem a világot emberi természetem útmutatásával is. Te jól megtanultad, azért ragadsz meg minden kis alkalmat, csak világítson meg Istenségem példaadó fényessége, mely rád árad.” (vö. III/148) Az említett latin kifejezés, nem volt soha az elmémben, és csak a gyóntatóm magyarázta el a jelentését. De most, hogy a naplóírásról kérdeztél, eszembe jutott, hogy amikor az Úr kikötötte, hogy egy nagy méretű füzetet kell vezetnem, így naplo1_300_1.JPGszólt: „Vegyél egy prespánfedelű füzetet, és abba írd, amit mondok!” Én még soha nem hallottam ezt a kifejezést, azt se tudtam, hogy mi az a „prespán”! Csodálkoztam is amikor a papírboltban így kértem, és az eladó szemrebbenés nélkül azt válaszolta, hogy most nincs, de a jövő héten várható! Na én vártam is, hogy miféle anyag az a „prespán”! Az Úr jól választott, az a füzetborító egy vékony és kemény tapintású barna lap, ami talán még a vizet is állja!

(folyt.)

Szólj hozzá!

919_535.jpgSzent Egyházunk ajánlásai

     Hitünk tanítása, hogy a szentmise és a keresztáldozat egy és ugyanazon áldozat. Kettő között csak a külső megjelenésben van különbség, de a belső lényegben teljes azonosság van. Vagyis más szóval csak az különbözik, amit az ember érzéke tapasztal.

A Szentmise-áldozat bemutatása a legfölségesebb és legnagyszerűbb istentiszteleti cselekmény. A szentmise az újszövetség áldozata, melyben kettő történik: először is Jézus Krisztus valóságos golgotai keresztáldozata jelenik meg − vérontás nélkül − a kenyér és bor külső „színe” alatt, újra feláldozva önmagát a mennyei Atyának. Másodszor a hívők önmagukat helyezik a paténára és ott, az önmaguk átadását egyesítik Jézus Krisztus áldozatával, hogy így annak érdemeiben részesülhessenek. Tekintve, hogy a szentmiséről már Malachiás próféta is azt jövendölte, hogy az „tiszta áldozat”, illő és üdvös, hogy magunk is tiszta lélekkel vegyünk részt rajta!

A hívők feladata tehát a szentmisében való részvétel alkalmával az, hogy magukat, mint áldozati adományt, Isten előtt elfogadhatóvá tegyék. Ebből a célból egész lélekkel azon kell lenniük, hogy Krisztussal egyre bensőbben egyesülhessenek és így méltóbbak legyenek az Atyának való átadásra, miként alkalmasabbak legyenek az Eucharisztia befogadására.

A szentmise túláradó kegyelme, az ember sok mulasztását és hanyagságát pótolja. Egyetlen Szentmise, melyen földi életünkben részt vettünk többet ér, mint számos, melyet halálunk után mutatnak be értünk.

A halál óráján minden lélek legnagyobb vigasztalása az, hogy szentmisét hallgatott. A lélek, minden szentmisét magával visz az ítéletre és ezek lesznek közbenjárói.

A szentmise kegyelmei által, az ember sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadul meg földi életében, amit különben nem kerülhetett volna ki.

Minden szentmisén való részvétel, megrövidíti a lélekre váró tisztítótűzbeni szenvedéseket.

A szenvedő lelkekért felajánlott szentmise a lehető legnagyobb segítség a szenvedő lelkek számára. Nem csupán a lelkek kínjait enyhíti, nem csak lerövidíti a tisztulásban töltött idejüket, de az a szeretet, amellyel az irántuk való engesztelő szentmise felajánlása történt, majdan vissza hullanak a felajánlóra.

A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelhetünk, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni Áldozatnál. A szentáldozás során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesül a tiszta lélek!

A sátán gyengébb a szentmise látogatóival szemben lesz.

A misevégi papi áldást, Isten megerősíti az égben, tehát a szentmisén részt vett emberek, Isten áldását viszik haza családjukra és anyagi ügyeikre is.

(folyt.)_kenyertores_535.jpg

Szólj hozzá!

santisimo-nombre-de-jesus1_535.jpgForrás: Kürtösi Krisztián atya a Szent Mónika Közösségnek írt 2018. novemberi hírlevelének részlete.

     A Szentmise az Atyaistennek bemutatott engesztelő Áldozat, az Eucharisztia ünneplése és isteni meghívás! (Mint minden meghívásnak – az Úr meghívásának még inkább –, csak tisztán és rendezetten vehetünk részt!)

 sacrificeofthemass_250.jpg    »Az Úr arra hív bennünket, hogy ne csak szemléljük Őt, hanem lelkünk tápláléka is legyen. Hiszen emlékszünk, minden egyes szentmisében maga az Úr hív meg bennünket: „Vegyétek, és egyétek, ez az én testem”. Ezt a meghívást az ember nem utasíthatja vissza, ha bűnbánatot tartott és szívében él a vágy, hogy az Úrral találkozzon: „teljesen egyesül a mi emberi állapotunkkal. A kenyérben és a borban, melynek színe alatt Krisztus nekünk ajándékozza magát, mint a húsvéti vacsorán, a teljes isteni élet érkezik hozzánk és közli magát velünk a Szentség alakjában.” (Sacramentum Caritatis 12. o. 8. p.)

Ezért annak, aki súlyos bűn állapotában van, szentáldozás előtt szentgyónáshoz kell járulnia. Isten irgalmas szeretete be kell, hogy töltse a szívét ahhoz, hogy az ő drága ajándékát, Fiának testét magához vehesse.

Amikor viszont a kegyelem állapotában vagyunk (bűnbánatot tartottunk, szentgyónást végeztünk), bátran oda kell lépni Isten oltárához, hogy az eucharisztikus Kenyeret magunkhoz vegyük. Persze mi is alázattal mondjuk a századosnak szavait szívünkben ismételve: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem!”«

(folyt.)eucharist_2_535.jpg

Szólj hozzá!

affrepu2_300.jpgSpanyolország

     Spanyolországban is a bevált szovjet recept szerint alakultak az események, zavargások kezdődtek.

1931. december 9-én kihirdették az új alkotmányt. A dokumentum reformista, liberális és demokratikus irányultságú volt, és a republikánus-szocialista koalíció üdvözölte azt. A jobboldali ellenzéket azonban, köztük főleg a földtulajdonosokat, gyáriparosokat, az egyházat és a tisztikart megrémítette. Az új alkotmány ugyanis az egyház jogait minden szinten megvonta.

Az általános feszültség növekedett, amikor Manuel Azaña a köztársaság elnöke olyan kijelentést tett, miszerint Spanyolország megszűnt katolikus állam lenni, ami sajnálatosan alátámasztható volt statisztikailag, hiszen az emberek kétharmada nem gyakorolta a vallását. Politikailag viszont rossz lépés volt, mivel így a spanyol katolikusok óhatatlanul a jobboldali ellenzék mögött sorakozott fel.

1935-ben Azaña és a szociáldemokraták hozzáláttak a szétforgácsolódott baloldal egyesítéséhez, hatalmas népi felvonulásokat rendezve, létrehozva a Népfrontot. Minden igyekezetük ellenére, a kommunisták gyorsan átvették a hatalmat a szocialista szervezetekben, és ez nem kis riadalmat keltett a középosztályban. Több tábornok elhatározta, hogy a kormányt meg kell dönteni, megakadályozandó Spanyolország felbomlása. Az ő akcióik vezettek végül a spanyol polgárháború kitöréséhez. – Íme a cél és az eszköz! (Források az első részben!) 

 dc7xcwtwaaatoy_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előző részben arról mesélt Erzsébet, hogy egy (volt) nővér elhozta neki az „égi üzeneteit”, hogy véleményezze. Innen folytatom az elbeszélést:

„Meg kell mondanom neked fiacskám, hogy a viselkedéséből sugárzott az önbizalom, a méltóság, a határozottság és a kételynélküliség!

Beszélgettünk, miközben ő egyre késztetett, hogy máris olvassak bele, de ezt valahogy nem tettem meg! Végül abban maradtunk, hogy két hét múlva eljön a füzeteiért. Rendben – mondtam –, és ő elment!

Kíváncsian vettem kezembe a naplóját, és az első oldalnál azt hittem, hogy le se tudom tenni, de mégsem így volt! Ahogy olvastam a szép mondatokat, egyre inkább éreztem, hogy ez egy „tanulmány”, és hogy aligha az Úr fogalmazta, mert többek közt tele volt latin és más idegen szavakkal. Ez pedig lefékezte a figyelmemet, úgyhogy néhány oldal után nem volt készségem tovább olvasni!

Lehet, hogy teológiailag megállta a helyét, de minden szavából kiérezhető volt, hogy ez egy tanult elme fogalmazványa! Az Úr nekem legalábbis nem így beszél, és főleg nem ennyit!

1983_011_250_1.jpgTudod titkár testvér! Akiben a legkisebb kétely se merül fel a vélt vagy valós üzeneteivel kapcsolatban, sőt még büszke is rá, az nekem gyanús! Így voltam ezzel a két teleírt füzettel is! Az volt az érzésem, hogy a nővér az ismereteit, a lelke benső monológjaként vetette papírra. Márpedig ilyen benső monológ, minden kegyelem állapotában lévő emberben felhangozhat a Szentlélek által, de arra akkor sem mondható, hogy „égi üzenet”!

Őszintén mondom, hogy én a kételyek kínját szenvedtem eddig is, ha az ügyet ismertetnem kellett a papok felé, mert nem akarok sem megtévedt, sem másokat megtévesztő lenni (III/190)! Túl nagy felelősség ez nekem, tanulatlan asszonynak!

Én ekkor megkérdeztem Erzsébet nénit, hogy ő hogyan fogott a naplóírásba?

(folyt.)00012_maria_szive_szeretetlangja_535.jpg

Szólj hozzá!

919_535.jpgOlvassuk el, hogy egyházunk nagyjai miként nyilatkoztak a Szentmiséről, erről a felfoghatatlan Nagy Csodáról: 

Nagy Szent Gergely

„Nem tudjátok, de megnyílnak az egek és angyalok sokasága asszisztál a Szentmisén. Bizony, számos gonosz lélektől, számtalan látható és láthatatlan veszedelemtől szabadít meg a krisztusi Szent Áldozat!”

Aquinói Szent Tamás

„A szentmise bemutatása éppen olyan értékes, mint Jézus halála a kereszten.” „A Szent Eucharisztával kapcsolatban az öt érzék csődöt mond. Csak a hit lebbentheti fel a fátylat és fogadhatja be Krisztus jelenlétének és áldozatának valóságát.

Szent Ágoston

„Az angyalok körül veszik és segítik a papot miközben misézik.” „Mindaz, aki áhítatosan hallgat misét, nagy erőt kap a halálos bűnök elkerüléséhez és az addig elkövetett bocsánatos bűnei megbocsátást nyernek.” „Az, aki a szentmisén a legtökéletesebb imádattal vesz részt, megmenekülhet a hirtelen haláltól, ami bizony a legsúlyosabb csapás lenne a bűnösre. Élj ezzel a csodálatos védelemmel a hirtelen halállal szemben.”

Szent Jeromos

„Kétségkívül az Úr megadja mindazt, amit a szentmisében kérünk tőle, feltéve, ha az javunkra szolgál, és – ami nagy csoda – gyakran még azt is, amit nem kérünk, hacsak mi meg nem akadályozzuk.”

Aranyszájú Szent János

„Amikor az Eucharisztiát ünnepeljük, a szentély megtelik számtalan angyallal, akik az isteni áldozatot imádják az oltáron. A Szentmise hatása olyan csodálatos, hogy Isten kegyelme és bőkezűsége olyankor határtalan, kérést előhozni nincs még annál megfelelőbb pillanat, mint mikor Jézus megszületik az oltáron. Amit akkor kérünk, majdnem biztos, hogy megkapjuk, és amit a misében nem kapunk meg, aligha fogjuk megkapni más imában, vezeklésben vagy zarándoklat útján. Az angyalok tudják ezt, és seregekben jönnek imádni Istent, hogy a kegyelemnek ebben az órájában hozzák elő kérésüket.”

Szent Bonaventura OFM

„Jézus az a Virág, amely Jesse fájának tiszta szent ágán virágzik. Ha ehhez a szentséges virághoz akarsz közelíteni, imádkozva hajlítsd meg az ágat, amely Szűz Mária, és megtalálod az Eucharisztikus Jézust.”

Szent Anzelm

„Egyetlen, életünkben értünk mondott mise ezer, halálunk után mondatott misével ér föl.”

Boldog Alánnak mondta a Szent Szűz

„A Fiam annyira szereti azokat, akik a Mise Szentáldozatánál segédkeznek, hogy ha szükséges volna, meghalna értük annyiszor, ahány Misén voltak már.”

Avilai Szent Teréz, egyházdoktor

Teréz egy alkalommal, mikor Isten elhalmozta jótéteményeivel, megkérdezte az Úrtól: „Hogyan köszönhetem meg mindezt?” Az Úr így válaszolt: „ Vegyél részt egy Szentmisén!”

Vianney Szent János

„Amikor Szentáldozásban részesülünk, valami különlegeset tapasztalunk – egy örömet, egy illatot, egy jóérzést, amely megborzongatja az egész testet és imádásra sarkall.” „Ha tökéletesen megértenénk a misét, meghalnánk az örömtől.” „Mikor szentáldozáshoz járulunk, a szeretet balzsama úgy takarja be a lelket, mint a virág a méhet.” „Semmi sem olyan nagy, mint az Eucharisztia. Ha Istennek volna bármi ennél értékesebb, azt adta volna nekünk.

XV. Benedek pápa

„Sokkal inkább részesülne az ember a szentmise értékéből, ha még életében, és nem halála utáni engesztelésül mondanák érte.”

Porto Mauriziói Szent Leonárd

„...Igen, igen a szentmisében szeretett drága Jézusunk, mint a legfőbb főpap az Atyának ajánl minket, imádkozik értünk és párfogónkká lesz. Hogyan kételkedhetsz abban, hogy Ő meg akarja adni neked mindazt az erényt és tökéletességet, ami ahhoz szükséges, hogy szent, nagy szent lehess a mennyben?” „Micsoda kegyelmeket, ajándékokat, erényeket hív le számunkra a szentmise:... bűnbocsánatot, erőt a kísértések legyőzéséhez, szent sugallatokat nyerünk általa... és micsoda lehetőségeket, hogy lerázzuk magunkról a tétlenséget... hogy állhatatosak legyünk, amitől az üdvösségünk függ, és olyan időszakos áldásokat is kapunk benne, mint a béke, jólét és egészség...” „Ó, áldott szent mise, amelyben Isten Fiát nem karjainkba, hanem szívünkbe fogadhatjuk! Semmi kétség, hogy Vele, csakis Vele fogjuk tudni leróni hálatartozásunkat Istennek.”

Szent Mechtildnek mondta az Úr

„Aki rendszeresen áhítatosan hallgat szentmisét, azt halálakor angyalok és szentek fogják körülvenni, hogy bátran megvédelmezzék a pokol gonosz lelkeinek minden cselvetésétől.”

Szent Brigitta

„Egy nap a szentmisén nagyszámú angyalt láttam leszállni és az oltár köré gyűlni, ahogy a papot figyelték. Az énekük olyan volt, hogy majd meghasadt a szívem a hallatán, a Menny is olyannak tűnt, mintha a szent áldozatot hallgatná. És mi szerencsétlen, vak teremtmények mennyire kevés szeretettel, kedvvel és tisztelettel veszünk részt a misén. Ó, ha Isten megnyitná a szemünket, milyen csodákat láthatnánk!”

Szent X. Piusz pápa

A liturgikus élet kulcsszava, az actuosa participatio, a Szentmisén való tevékeny részvétel. „A hívek a szentmisét imádkozzák, és ne mise közben imádkozzanak”.

Prohászka Ottokár püspök

„A hitből kifolyólag értjük meg csakis, hogy miképp járuljunk a szentmiséhez? Mély érzetével annak, hogyha kegyelmet keresünk, itt keressük, ahol velünk és értünk imádkozik Krisztus. Helyezzük rá a paténára lelkünket és a kehelybe zárjuk szívünket! A legtökéletesebb imádság az áhítatos misehallgatás.”

Szent Pio atya

„Könnyebb volna a világnak Nap nélkül fönnmaradnia, mint szentmise nélkül.” „Minden egyes áhítattal hallgatott miséért az Úr egy szentet küld mellénk halálunk idején vigaszul.” „Minden Szentmise bemutatásánál az oltár mellett áll az Istenanya, angyalok seregével!” „Az egész kozmoszt a Mise Szentáldozata tartja fenn!”

XVI. Benedek pápa

„Meg vagyok róla győződve, hogy szükség van rá, hogy a szentostyát direkt a nyelvre adjuk, anélkül, hogy a hívek az Úr Testét a kezükkel érintenék … a térdelve áldozáshoz való visszatérés a tisztelet egyik jele!”

Boldog John Henry Newman bíboros

„Számomra semmi sem annyira vigasztaló, annyira átható, annyira megindító, olyan lenyűgöző, mint a szentmise, melyet ünneplünk. Képes lennék állandóan részt venni a szentmisén anélkül, hogy elfáradnék. A szentmise nem egy pusztán formális szóáradat, hanem egy nagy cselekmény, a legnagyobb cselekmény, ami a földön létezhet. Nemcsak egy segítségül hívás, hanem, ha így mondhatom, az örökkévalóság lehívása. Az előtt, aki itt az oltáron testében és vérében jelenvalóvá válik, leborulnak az angyalok és retteg az ördög. Ez az a lenyűgöző esemény, amely a szentmise minden egyes részének célját és értelmét képezi... ". (John Henry Cardinal Newman, Loss and Gain. Tlze stoy: of a Ionvert, London 1906, p. 327-329, Mr. Willis szavai Newman bíboros első regényében).

(folyt.)angels-love_4_535.jpg

Szólj hozzá!

Az Úr Testének és Vérének ünnepe

urfelmutatas_a_viragsatorral_diszitett_oltarnal_urnapjan.jpg     Az Úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá. (Wikipedia)

juliana_de_cornillon_280.jpg     1264-ben IV. Orbán pápa tette kötelező – piros betűs – ünneppé, Lüttichi Szent Julianna látomása nyomán, aki a teliholdat látta, melyből egy darabka hiányzott. Szent Julianna úgy értelmezte látomását, hogy a Hold az egyházi évet jelképezi, amelyből valami hiányzik, mégpedig az Oltáriszentség ünnepe. (A képen IV. Orbán pápa és Szent Julianna)

»Ezen a csütörtökön a (...) klérus és a nép együtt örvendezve dicsé­rő énekekkel tartson körmenetet; mindenki szíve és lelke, szája és ajka üdvös örömmel énekeljen himnuszokat. (...) És bárcsak a szeretet úgy fellobbantaná a hívők buzgóságát Krisztus szolgálatára, hogy ezáltal és egyéb érdemeik gyarapodása ál­tal Ő, aki váltságul adta önmagát értük és eledelül adja magát nekik, ezen élet viszontagságai után önmagával jutalmazza őket. (12) Mi ugyanis a krisztushívőket lelki ajándékokkal szeretnénk buzdítani az ünnep megülésére, ezért mindazoknak, akik őszinte bá­nattal meggyóntak, és (...) a szentmisén vettek részt, (...) száz napi búcsút engedélyezünk a mindenható Isten irgalmában és az ő apostolai, Szent Péter és Pál tekintélyében bízva. (14)« (IV. Orbán pápa Transiturus De mundo kezd bullája 1264 aug. 11. SZIT 2019. Bp.)

2201272294_ac3fd0_280.jpg     »Az Úrnapja, a föltámadás napja, a keresztények napja, a mi napunk. Úrnapjának nevezzük, mert az Úr győztesként ezen a napon ment föl az Atyához. Ha a pogányok e napot a Nap napjának nevezik, mi is szívesen annak valljuk, mert ma támadt a világ Világossága, ma kelt föl az Igazságosság Napja, melynek sugarai az üdvösséget hozzák.« [Szent Jeromos: In die Dominica Paschae homilia: CCL 78, 550]

KATEKIZMUS: 1167 »Az Úrnapja kiemelkedően a liturgikus összejövetel napja, melyen a hívők összegyűlnek, hogy hallgatván Isten igéjét és részesedvén az Eucharisztiában, megemlékezzenek az Úr Jézus szenvedéséről, föltámadásáról és dicsőségéről, és hálát adjanak Istennek, aki őket élő reményre szülte újjá Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által.« [II. Vatikáni Zsinat: Sacrosanctum concilium, 106.]

preview_jpg.jpg1193 »A vasárnap, az "Úrnapja" elsődlegesen az a nap, melyen az Eucharisztiát ünnepeljük, mert a föltámadás napja. Kiemelkedően a liturgikus összejövetel, a keresztény család, az öröm és a munkaszünet napja. "Az egész liturgikus esztendő alapja és magva.« [Uo.]

»Áldott az úr napja, mert ekkor kezdődött a teremtés, (...) a világ üdvössége, (...) az emberi nem megújítása (...). E napon ragyog az ég és a föld, és fénnyel telik meg az egész világ. Áldott az úr napja, mert ekkor nyíltak meg a Paradicsom kapui, hogy Ádám és az összes onnan kizárt félelem nélkül oda beléphessen.« [Fanqîth: Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum, 6. köt.]

Úr_napja_dsc03797.jpg

A kép forrása: http://lh6.ggpht.com/-Zq1wwS98NxA/T9HGNXnHflI/AAAAAAAAEdE/PDWyjNBCUtw/0046%252520DSC03797.JPG?imgmax=800

Szólj hozzá!

     Előző cikkemben kitértem egy, a garabandálinak tulajdonított üzenet kétségkívüli igazságára, Marie Julie Jahenny krisztusi figyelmeztetésére, s a "látnokok" és üzenetek mértéktelen elszaporodására! Sajnos, minden szemelvényem "falra hányt borsó" azok számára, akiket érintenie kellene! Az üzenetközlők öntetszelgőn hozzáállása azonban nem mai keletű!
xxii_pius_inv1426.jpgRészlet XXII. János pápának „a fraticelliknek az Egyházról és a szentségekről hirdetett tévtanai ellen” 1318.01.13-án kiadott „Gloriosam Ecclesiam” kezdetű bullájából:
Az ötödik tévedés, ami ezeknek az embereknek a szívét elvakítja, az az állítás, hogy a mai időkben egyedül bennük valósul meg az Evangélium, ami eddig, ahogy ezt ők beképzelik maguknak, nemcsak rejtve volt, hanem majdhogynem ki is aludt. (...) Még sok minden egyéb is van, úgy hallom, amit ezek az arcátlan emberek a házasság tiszteletreméltó szentsége ellen fecsegnek, sok minden, amit a történelem folyásáról (de cursu temporum) és a világ végéről beszélnek maguknak, sok minden, amit az Antikrisztus eljöveteléről és ennek közvetlen bekövetkeztéről állítanak és sajnálatraméltó hiúságukban terjesztenek. Minekutána mi mindezekről felismertük, hogy ezek részben eretnekségek, részben őrültségek, részben mesék, jobbnak tartjuk ezeket a kitalálóikkal együtt elítélni, mint írásban egyenként részletezni és megcáfolni őket.”bosch_1605_1.jpg

Szólj hozzá!

szabadkestremoz13_300.jpg

Néhány példán röviden áttekintem a portugáliai, oroszországi és spanyolországi tipizált eseményeket. (Magyarországot az 1918-19-ben történtekkel, valamint a trianoni tragédiát nem is említem!)

Portugália

     Amikor 1910. október 5-én kitört a forradalom Portugáliában, a fiatal II. Emánuel király elmenekült családjával és az ország kormányzását átvették a szbdkművesek.

Már az 1911. május 26-i lisszaboni gyűlésükön nem kevesebbet határoztak el, mint az Egyház és az állam szétválasztásának törvényét, leplezetlenül kifejezve reményüket, hogy „Ezzel a törvénnyel a katolicizmus két nemzedéken keresztül tökéletesen megsemmisül majd Portugáliában.” Minden katolikus és vallásos érdeket vagy ügyet elnyomtak amennyire lehetett, esetenként meg is semmisítették.

A katolikus intézeteket feloszlatták, az iskolákban a vallásoktatást megtiltották, nagyon sok templomot bezártak, a szerzeteseket elűzték, csaknem minden egyházi kincset lefoglaltak, a legtöbb püspök kénytelen volt elhagyni az országot. Ezzel természetesen együtt járt az erkölcsök elvadulása, az ország gazdasági pusztulása, végül a teljes pénzügyi romlás, minek következtében egyre nagyobb és nagyobb lett a kivándorlás.

szabadklenin-manifesto_300.jpgOroszország

     A bolsevizálódott Oroszországban az egyházüldözés 1918-tól kezdődően szakadatlan volt. 1922-ben kezdték elkobozni a kultuszhelyeket és sommás tárgyalásokon (koholt vádakkal) elítéltek papokat, híveket. Püspökök, papok, szerzetesek és világi hívek tömegét deportálták a Gulágra, lerombolták a monostorokat és templomokat.

1939-ben az orosz ortodox egyház gyakorlatilag elveszítette hierarchikus szerkezetét, hiszen 1919-1938 között 600 püspököt, 40 ezer papot gyilkoltak meg, vagyis az 1917-es forradalom idején létező papság 80-85 százalékát likvidálták, amiként az egyszerű emberek millióit küldték a halálba.

Hasonló üldöztetést szenvedett az oroszországi (Római) Katolikus Egyház is: 1926-ban már nem volt egyetlen katolikus püspök sem a Szovjetunióban, és 1941-re már csak két templom maradt nyitva az 1917-ben még létező 1200-ból, ezek is a volt Litvánia területén.szabadksnesenie-tserkvi_535.jpg

A szovjet-orosz kormány belülről is bomlasztotta az ortodox egyházat: támogatta a szektásodást, a belső megosztottságot, a kollaboráló papokat és híveket. És lám a „munkásosztály paradicsomában” az 1910-es népszámláláshoz képest, a természetes népszaporulathoz viszonyítva, 160 millió ember „köddé vált” 80 év alatt! (Források az első részben!)

(folyt.)

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Kedves Olvasóm! Amikor egy hosszabb délutánom volt Erzsébet nénivel, a kisházban beszélgettünk. Ilyenkor gyakran feltettem kérdéseket, amelyek foglalkoztattak. Ez alkalommal megkérdeztem, hogyan és milyen választékosan beszél az Úr Jézus? Tudom, hogy a kérdés kissé naiv volt, de a válasza viszont korántsem!

1983_0021_250.jpg– Fiacskám! Épp a múlt hetekben tett fel hasonló kérdést a kármelita Böcskei atya. Ő azt kérdezte, hogy miként érzékelem a beszélő hangulatát. Elmondtam neki, hogy bár mindent csak a lelkem mélyén hallok de mégis érzékelem, hogy az Úr vagy a Szűzanya szigorú, szomorú, vagy mosolyog. Te meg fiam most azt kérded, milyen választékosan fejezi ki magát a Mi Urunk? Mit mondjak? Minden elképzelést felülmúló az a megnyerő hang! És hogy választékos-e? Nem tudom! Egyszerűen érthető, de azért hozzá teszem, hogy valójában előfordul, hogy nem értem, vagyis nem merem érteni! Ez ugye furcsán hangzott. Mesélek egy esetet, ami évekkel ezelőtt történt.

Egy alkalommal felkeresett ismerősöm, Körtvélyessy Katalin egykori nővértársa, és hozott nekem egy üveg mézet. Szinte rajongással hízelgett körül engem, és ez nagyon zavart, hiszen még soha nem is találkoztunk. Úgy értelmeztem, hogy kicsinységem ellenére ő nagyra tart. Egyszer csak két nagy füzetet vett elő, mely elmondása szerint az ő, Úr Jézussal való párbeszédét tartalmazta és kérte, hogy olvassam el, mert kíváncsi a véleményemre. Eközben ő maga véleményezte a saját írását, mert azt mondta, hogy ez nagyon fontos lenne az Egyház számára, ezért nyugatra szeretné juttatni, hogy az ottani nővértársai kiadják. Mindezt a legkisebb kétségek nélkül!

Engem ez a kétely nélküli határozottság egészen meglepett.

(folyt.)ainsi_parle_le_seigneur2_535.jpg

Szólj hozzá!

919_535.jpg     Tisztelt Olvasóm!

Mélyen elgondolkodtató lehet az alábbiak olvasása, hiszen ismerjük a Szentmise szertartását, de elménkkel bizony kevéssé fogjuk fel Áldozatának felbecsülhetetlen értékét! A Szentmise Jézus Krisztus keresztáldozatának újra megjelenítése az Atya előtt, a mi bűneink és a világ bűneinek váltságaként. Ez a keresztény élet forrása és csúcsa! Az üdvösség egyetlen záloga! 

Sajnos a Szentmise alatt, gyakran nehéz ezt a természetfeletti nagyságrendű igazságot észben tartani, szemlélni, átélni, a szokásos zavaró tényezők miatt.

     Cañizares bíboros nyilatkozta a Catholic Herald c. újságnak: „Amikor olyan kevesen hisznek Istenben, mint ma, szükségük van a valódi eucharisztikus ünnepre, emlékeztetve, hogy az emberi élet igazi értelme abból származik, hogy Krisztus életét adta értünk és megváltott minket!”

     Bangha Béla SJ írja az "Oltár titka" c. könyve előszavában: Az Oltáriszentség a katolikus Egyház legnagyobb kincse, legcsodálatosabb, leggyengédebb titka, de egyúttal legszebb ékessége, dicsősége, erejének és örömének legfőbb forrása. Mi katolikusok ugyanis azt valljuk és hisszük, hogy az Oltáriszentségben Jézus Krisztus, a világ Üdvözítője, az Isten Fia, az Istenember, láthatatlanul bár, érzékeinkkel el nem érhetőn ugyan, de mégis igazán és valóságosan jelen van. Itt van köztünk, itt van oltárainkon, néhány lépésnyire tőlünk! Nem csak mint Isten van jelen − hiszen Isten mindenütt jelen van −, hanem mint ember is: teste, lelke, isteni- és emberi mivoltában. Az a Jézus van ott igénytelen kenyér és bor színében, aki egykor a betlehemi barlangban a Szűz Máriától született; aki a földön járt, tanított, gyógyított, csodákat tett; aki a keresztfán értünk meghalt; aki feltámadott s tanítványainak megdicsőülten megjelent, aki felment a mennybe s ott ül az Atya jobbján és országlásának nem lesz vége. Az a Jézus van itt köztünk az oltár titkában, aki bár mérhetetlenül fölöttünk áll, mégis kimondhatatlan leereszkedéssel szeretett minket, s akinek gyönyörűsége, hogy az emberek fiaival legyen. Aki lehajolt az ártatlan gyermekekhez és a megtérő bűnösökhöz, aki megvigasztalta a szomorúakat s feltámasztotta a halottakat. Az a Jézus van itt jelen, aki egykor újra eljövend a földre, hogy örök érvényű ítéletet mondjon eleveneken és holtakon.

(folyt.)3437373155_535.jpg

Szólj hozzá!

sokan3_535.jpg129edesanyai_szivem_530.jpg

Szólj hozzá!

      Nyilvánvaló, hogy az Egyháznak nagyon körültekintően kell ezekben a dolgokban állást foglalnia! Egy valódi magánkinyilatkoztatás látnoka és terjesztői környezete, nyomban leáll egy esetleges egyházi tiltás esetén! Ilyen helyzet állt fenn, amikor az Isteni Irgalmasság ügyét 1959. március 6-án a Szent Offícium indexre tette, vagyis megtiltotta a kultusz terjesztését. A templomokból kikerültek az Irgalmas Jézus-képek. Egyedül a krakkói kolostor híres festménye (Adolf Hyla) maradt eredeti helyén. A Szent Offícium lépésének komoly okai voltak. A hivatalos vizsgálatot megelőzően ugyanis ellenőrizetlen és rossz fordításokban kezdték terjeszteni a Napló egyes részeit. Az intézmény a tilalommal elejét vette a zűrzavarnak, s amikor elérkezett a Gondviselés által kijelölt idő, elkezdődhetett a teljeskörű és hivatalos vizsgálat. A tilalmat 1978. június 30-án oldotta fel a Hittani Kongregáció, majd az Egyház egyedülálló forrásként a Lelki Napló kritikai kiadását jelölte meg! (ld. Fausztina Napló Kisboldogasszony Plébánia Eger 1998. 458. oldal) A lényeg, hogy az üzenet terjesztői, beleértve Fausztina nővér akkor még élő lelkivezetőjét (A. Sopocko) is, teljességgel engedelmeskedett az egyházi hatóság rendelkezésének! Vajon melyik üzenetközlő látnok tenné ezt meg manapság? Miként, sajnos közismertek a kifejezett ellenszegülések!

      »Óvatosságra intenek az egyre gyakrabban tapasztalható hamis forrásból – a megtévesztő szellem gondolatából – fakadó un. lelki naplók. Néhány, lelkileg káros "napló": az Igaz élet Istenben, Vassula Ryden kötetei (a Hittani Kongregáció elítélte), A hang. Egy katolikus pap párbeszéde égi lényekkel, Az ég üzen a XX. század vége előtt minden embernek, Az Atya szól gyermekeihez, Az angyal válaszol. című kiadványok. Ugyanígy el kell marasztalnunk az un. kiegészítő közléseket, a "második csatornát'', mint például a Szeretetláng és a Natália nővér lelki naplóinak hamis folytatását, amit a Világ győzedelmes királynője üzenetei az engesztelőkhöz ... címen terjesztenek.« (Antalóczi L., Jelenések üzenetek és a jövő. Kisboldogasszony Plébánia Eger 2000. 71.)

 Legyetek tehát jóval körültekintőbbek és óvatosak!

3983407-6036713.jpg

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_530_5.jpgHát nem tanultatok a történelemből?

     Hangsúlyozni kívánom, hogy a kereszténység erőtlen a bensőséges Mária-tisztelet nélkül, viszont hatékony a harcban, ha „sátántipró Asszonnyal” (Ter 3,15) küzd az ateizmus ellen. Ez a küzdelem pedig a Fatimában kért felajánlással, rózsafüzérimával és az engesztelés megvalósításával éri el csúcspontját. Márpedig a Szűzanya nyomatékos kérése a Világfelajánlásra, Oroszország külön megemlítésével, legalább 60 évet késett, amiként a szintén kért egyéni felajánlások, rózsafüzér, elsőszombatok és a szervezett engesztelés, szintúgy nem váltak egyházilag szervezetté!

Ennél fogva, évszázadnyi áttekintésben a fatimai üzenet aktualitása nemhogy „lecsengőben” lenne, hanem egyre aggasztóbban szólítja lelkiismeretünket a maradéktalan teljesítésre, és az azonnali megtérésre! A fatimai jelenések ugyanis általánosan, igen súlyos történelmi eseményekkel estek egybe (az első világháború, a bolsevizmus megjelenése és később a nácizmus új-pogánysága), ennél fogva tehát a fatimai üzenetet értelmezhetjük sorsdöntő figyelmeztetésként, illetve történelmi jövendölésként.

Az akkori történelmi események tipikus részletei bizony, hiányoznak a történelemkönyvekből, pedig ezek ismerete magyarázattal szolgálna sok közömbös ember számára a fatimai kérések nagyon is igazolt aktualitásában.

(Források az első részben!)

(folyt.)terjetek_meg_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az egri egyházmegye egy kis plébániájának meghívására, nyolc pap közösségében találtuk magunkat. Az atyák, ki-ki a maga indíttatása szerint jött el, hogy meghallgassa a „csodabogarat”! Én akkor még elég tájékozatlan voltam a papság korántsem egységes hozzáállásait illetően.

A kérdezgetés rögtön a megérkezésünket követően papi részről, szinte mindenhol az elsők között szerepelt, hogy „olvasta-e Avilai Szent Terézt, Keresztes Szent Jánost, Alacoque Szent Margitot...” stb.? Erzsébet persze ilyenkor elmondta, hogy mindig tanulni és képezni szerette volna magát, de a nehéz sorsa úgy hozta, hogy nem volt rá módja, így ezekről a szentekről sem olvasott stb.

Aztán átfogóan ismertette a Szűzanya emberiségmentő igyekezetét, az áldozat-imádság-bűnbánat szükségességét. Megérintett, hogy a pompás ebéd után az érdemi beszélgetések következtek volna, egy fiatal atya szedelődzködött, miközben azt mondta a kollégáinak, „csak azt nem értem, hogy minek kell annyit imádkozni”! Ez nagyon megzavart engem!

A délutáni nagy beszélgetés folyamán, néhány atya a „nők nyomulása az egyházban” és hasonló lekicsinylő hangot ütött meg, mire Erzsébet asszony higgadtan megszólalt:

„Kedves atyák!  Isten az Ige Megtestesüléséhez nem vette igénybe a férfi szolgálatát csak a nőét, a názáreti Szűz Mária személyében!”

Mondanom sem kell, hogy hirtelen nagy csend lett. Erre, nem tudtak mit mondani!

(folyt.)god_s_promise_of_savior3_535.jpg

Szólj hozzá!

Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben... (Mt 24,4-5)

Válasszuk el a búzát a pelyvától!

      A spanyolországi Garabandálban a Boldogságos Szűzanya világos próféciát adott Conchita Gonzálesnek 1962 decemberében: "Miután a garabandáli jelenések véget érnek, számtalan hamis Mária-jelenés kezd majd burjánzani az egész világon! Látszólagos csodákat tesz majd az ördög, melyek oly meggyőzőek lesznek, hogy a legodaadóbb katolikus hívek is megtévednek. Ezen hamis jelenések és üzenetek célja az igaz üzenetekről való figyelem elterelés, hogy az emberek sokaságát készületlenül érje az Istentől jövő Figyelmeztetés. A Nagy Csoda alkalmával lehullik a lepel a hamis jelenésekről és láthatóvá válnak valódi céljaik". (Ennyi! Ha a garabandáli Mária-jelenések hiteléről még nem is nyilatkozott az Egyház, az eltelt 50 évnyi "gamálieli" idő már gondolkodóba ejthet bennünket, nem beszélve a fenti állítólagos üzenet kétségtelen realitását illetően!) 

     1882-ben, Krisztus kinyilatkoztatta a stigmatizált Marie Julie Jahenny-nek: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által". Ez a jóslat, mely teljesen egybehangzik a Szent Szűz La Salette-ben tett kijelentéseivel, végül is teljes mértékben teljesült. Mára szinte megszámlálhatatlan az üzenetközlők száma, sőt némelyek akár 10-20 kötetnyi "követendő üzenetet" produkálnak (íráskényszerrel vagy automatikus írással)!  FORRÁS  felhasználásával.)

A vég nélküli üzenet és a könyvtárnyi nagyságrendű közlések eleve gyanúra adhatnak okot! Nézzünk csak utána, hogy a valódi magánkinyilatkoztatások esetében a üzenetek vagy az esetleírások egyetlen kötetbe gyűjthetők! Az egyik napról a másikra írómédiummá váló "termékeny" látnokok sajnos, többnyire nem is tudják, hogy a megtévesztő szellemnek tesznek szolgálatot, a máriás-katolikus lelkület megosztásával vagy általánosságban, a jelenések iránti belefásultsággal! Sajnos mindig akadnak "egyéni babérokra" pályázó atyák, akik felkarolnak némelyeket ezen inspirációban szenvedők közül, ha ugyan nem maguk a lelkivezetők íratják az üzeneteket! Figyelmeztetőek János apostol szavai: "Akik ebből a világból valók, e szerint a világ szerint beszélnek és a világ hallgat rájuk. (...) Aki ismeri Istent, hallgat ránk; aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét". (1Jn 4,5-6) Mert "az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek". (1Tim 4,1-2)

      Az imádságos, őszinte lélek, számos olyan árulkodó jelet fedezhet fel, melyekkel azonnal felismerhetők a hamis jelenések. Ezekre jellemző, hogy valamiképp mindig magukon hordozzák az Egyházzal való szembekerülés, az engedetlenség lehetőségét! Például, az egyházi hatóság részérőli egy esetleges korlátozás, vagy tiltás esetén, sokan a papjuk, püspökük ellen fordulnának! Látványosan kibukkan az üzleti, pénzügyi rászervezés (csodafotók, érmek, szobrok). Szinte biztos az is, hogy valami új imát és rózsafüzért is összeállítanak, mert a lényeg, hogy az eredetit (a 'domonkos' rózsafüzért) ne igen mondják! Azt a rózsafüzért igyekeznek mellékessé tenni, melyet nem csak az Istenanya kínál követőinek minden jelenésében, de szentek és pápák sokasága ajánl a hívő népnek, búcsúkkal ellátva! Mi ez, ha nem megosztás és zavarkeltés? (Hallottam már olyan okoskodást, hogy "az ördög nem fogja azt kérni, hogy imádkozzatok"! Jaj, dehogynem! Most, hogy érzi már a vesztét, a kisebb jót is képes ajánlani a nagyobb jóból való kizárásért: "imádkozz, de nem azt, hódolj Istennek, de ne ottstb! (Aztán majd szép óvatosan nézz körül, hogy hová is keveredtél!)

falsebay_signs_head2.jpg

Szólj hozzá!

9meg_mire_vartok_300.jpgSzemélyes tanúi voltunk, vagyunk és lehetünk!

     Miért kérte Isten a világ felajánlását Mária Szeplőtelen Szívének, Oroszország külön megemlítésével? – Azért, mert az 1917-ben megalakult marxista-kommunista hatalom – a Szovjetunió – lett a világ első, kifejezetten ateista ideológiára alapozott államalakulata.

»Fatimában a Szűzanya figyelmeztetett, hogy az emberiségre leselkedő legnagyobb veszély az ateizmus, illetve az, amikor úgy élünk, mintha Isten nem létezne. Tanúi vagyunk annak, amint tömegesen támadják a Katolikus Egyházat, és erkölcsi bomlasztással tervszerűen, következetesen igyekszenek elterjeszteni az ateizmust. Szent II. János Pál pápa azt írta, hogy e szervezett tevékenységben a bűnrészesség „nemzetközi intézményekre, alapítványokra és társaságokra is kiterjed. (...) Olyan ténnyel állunk szemben, amit a (...) 'bűn következménye'-ként határozhatunk meg” (Evangelium vitae, 59). A kereszténység elleni harc forgatókönyvének írásából a szbdkművesek is attraktívan kiveszik a részüket. E titkos szervezet céljául tűzte ki, hogy teljesen elpusztítsa a katolicizmust. Egyik vezetőjük ezt mondta: „Terjesszük széles körben a függőségeket és a korrupciót! Hadd szívják ezt magukba az emberek mind az öt érzékükkel, itassa át és telítse el őket! (...) Tömegeket kell lezülleszteni, és nem lesznek katolikusok, (...) Ahhoz, hogy elpusztítsuk az Egyházat, a nőket kell tönkretenni (...) demoralizáljuk őket az Egyházzal együtt! (...) Az, ami az Egyházat a legjobban szíven üti – a romlás.”« (Szeressétek Egymást) (Források az első részben!)

(folyt.)gul5_535.JPG

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet asszonnyal hazaérve a házához, még beszélgettünk a kiskapuban mint szerelmesek, amint bementünk a kis házába, ott másra terelődött a szó és én panaszkodtam Erzsébetnek:

– A böjtöléssel semmi gondom, de a napi rózsafüzér elimádkozása olykor nehézségekbe ütközik. Ő, meglepő tömörséggel válaszolt, mely számomra felért egy lelkigyakorlattal.

a_szeretetlang_atoleli_a_foldet_300.jpg– Tudod titkár testvér, egyfelől minden istenes lelkülettel végzett munka – áldozat vagy böjt – egyben imádság, és minden imára szakított idő, egyben áldozat is! Ennek ellenére a vállalt, vagy megfogadott szóbeli imádságot el kell végeznünk, hiszen ne feledd – legyintett felém – , egyenlőre még a Küzdő Egyház tagja vagyunk! Másfelől, el kell mondanom neked fiacskám, hogy az Úr engem is hasonlóképpen oktatott: Leányom, az égben más a szótár! Az áldozat-imádság az ÉGBEN EGY SZÓ! Ne akard ezt te különválasztani!

Akkor ezen, magam is napokig elmélkedtem – mondta Erzsébet asszony –, mert olyan mély bölcsességet találtam benne.

Kedves Olvasóm! El kell mondanom, hogy nem csak nekem, de papi személyeknek is feltűnt Erzsébetben az az egyszerű és tiszta bölcsesség, amellyel – gyakran a kevéssé jóindulatú kérdéseikre is – megadta a tökéletes választ!

A következő részben, két sajátos szituációt mesélek el, mely az egri egyházmegye egy kis plébániájának derűs közösségében történt.

(folyt.)

(Kép: Isten Anyja Szíve Szeretetlángját kínálja az emberiségnek, mely mindenképp befogja ragyogni a világot, de nem mindegy számunkra, hogy MIKOR. Ezért kell szüntelenül imádkoznunk!)

_a_szeretetlang_bevilagitja_a_vilagot_535_1.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html

650_k2_240.jpgBécsi egyezmény a szerződések jogáról 62. cikk 

A körülmények alapvető megváltozása

1. A szerződés megkötésének idejében fennállott körülményeknek a részes felek által előre nem látott alapvető megváltozására, mint a szerződés megszűnésének vagy az abból való kilépésnek az okára nem lehet hivatkozni, kivéve, ha:

a) ezeknek a körülményeknek a fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz, hogy a részes felek a szerződést magukra nézve kötelező hatályúnak ismerjék el;

b) a változás hatására gyökeresen átalakul a szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke.

2. A körülmények alapvető megváltozására, mint a szerződés megszűnésének vagy az abból való kilépésnek az okára nem lehet hivatkozni:

a) ha a szerződés határt állapít meg; vagy

b) ha az alapvető változás annak eredménye, hogy az erre hivatkozó részes fél akár a szerződésből folyó kötelezettségét, akár a szerződésben részes bármelyik féllel szemben fennálló más nemzetközi kötelezettségét megszegte.

3. Ha a részes fél az előző bekezdések alapján a körülmények alapvető megváltozására, mint a szerződés megszűnésének vagy az abból való kilépésnek az okára hivatkozhat, a megváltozásra, mint a szerződés alkalmazása felfüggesztésének okára is hivatkozhat.

hiszek_egy_istenben_hiszek_egy_hazaban_2_535.jpg

Szólj hozzá!

KATTINTS IDE!022_szeretetlang_2_535.jpg

Szólj hozzá!

come-fare-trading.jpgHogy is van ez?

     Sok, kevésbé hívő embertársunk – látva a világ szörnyűségeit –, felteszi a kérdést: „miért engedi meg mindezt az Isten?” Pedig ha valóban figyelte volna a világ utóbbi száz-kétszáz éves történéseit, felismerné, hogy Isten, mint szerető Atya soha nem nézte közömbösen a bűn elhatalmasodását, az emberek vesztébe rohanását. Az elmúlt világtörténelmi események közepette ugyanis, újra és újra elküldte Fiának Édesanyját, Máriát figyelmeztetésül, hogy világossá tegye, ,,ha meg nem tértek, elvesztek mindnyájan” (vö. Lk 13,3). Az „elveszés” pedig nem azt jelenti, hogy „csupán” életek kerülnek krízisbe, hanem azt, hogy fennáll a tömeges elkárhozás veszélye!

A Fatimai Szűzanya 1917. július 13-án nem a mennyországot, hanem a poklot mutatta meg a három kis pásztornak, s ennek súlyos pedagógiai nyomatéka van!

Jósággal és szomorúsággal telve így szólt hozzájuk: ,,A poklot láttátok, ahova a szegény bűnösök lelkei zuhannak. Megmentésükre akarja megalapítani Isten a világban az én Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszik, amit mondok nektek, sok lélek megmenekül és béke lesz. A háború a végére jár; de ha nem hagyják abba Isten bántását, XI. Pius pápasága alatt egy másik, még sokkal borzalmasabb háború fog kezdődni. Amikor látjátok, hogy egy ismeretlen fény világítja be az éjszakát, tudjátok meg, hogy ez lesz a jel, amely által Isten arra figyelmeztet, hogy háború, éhínség, az Egyház és a Szentatya elleni üldözések következnek. Azért, hogy ezt megakadályozzam, kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az első szombati engesztelő szentáldozásokat. Ha meghallgatják kérésemet, Oroszország meg fog térni és béke lesz. Ha nem, az egész világon elterjeszti tévtanait, háborúkat és üldözéseket provokál: a jókat megölik, a Szentatya sokat fog szenvedni és több nemzet megsemmisül. A végén Szeplőtelen Szívem fog diadalmaskodni. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, amely meg fog térni, s egy ideig béke lesz a földön.”

(folyt.)

pokol_latomasa_uj_300_1.jpgFelhasznált források:

Wikipedia

Szeressétek Egymást, katolikus folyóirat 2018/28. szám

Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő, Kisboldogasszony pléb., Eger 2000.

Begyik Tibor: Fatima, a végső idők reménycsillaga (kézirat)

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előző részben arról mesélt Erzsébet asszony, hogy egy borzalmas megrázkódtatást élt át egész testében. Innen folytatom:

„Testi-lelki erőmet szinte elvesztettem amikor a Szűzanya éreznem engedte azt a kárhozat-veszélyű borzalmat, iszonyatot és félelmet, amit azok az emberek fognak átérezni, akik nem erősítették meg magukat szentségi kegyelmekkel. Még soha nem éreztem ilyen iszonyatos félelmet! És tudod, akkor váratlanul megszólalt lelkemben a Szűzanya: „Leányom, ez a borzalmas megrázkódtatás, amit éreztél, Szívem Szeretetlángja kiáradásakor fog bekövetkezni, mely a világot megrázza, de a kegyelem állapotában lévőknek nem kell félniük!” Amikor ez a nagy megrázkódtatás bennem végbement, nagyon rosszul lettem, ez több órán át tartott. Lelkemben olyan különös dolgokat láttam és éreztem, melyeket azonban nem tudok szóban kifejezni. Alig vártam, hogy még aznap magamhoz vegyem az Úr Szent Testét!

1978_kapunal_b250.JPGNos titkár testvér, ez jutott eszembe itt a kapunál, ám te azt kérdezted, hogyan láthatom azt, ami valójában csak a bensőmben zajlik. Hát majd a teológusok kitalálják, hogy miként van ez, én ennél jobban nem tudom megmagyarázni! Az akkori esetben, amikor átéreztem a Szeretetláng erősítő kegyelmi hatását, akkor este hiába tértem nyugovóra, nem jött álom a szememre.

A fejemben rettentő zúgás támadt és szirénaszerű, vészjósló hang sivított a bensőmben. Szinte láttam, hogy rettentő füst kezdett gomolyogni a szobában, melyben felismerhetetlen alakok jajveszékelve tolongtak, tanakodtak, rettegtek, és a gomolygó füst között egy hatalmas alak jelenlétét éreztem. Mondom, nem láttam hogyan nézett ki, mégis tökéletesen megjelent a lelkivilágomban a képe és éreztem, hogy a sátán volt. Észbontóan üvöltött tehetetlenségében, mert nem tudta mit kéne tennie, mivel megtapasztalta, hogy minden eszköze sorra csődöt mond. De ez csak néhány percig tartott és utána az Isten kegyelme annak tudatát erősítette meg bennem, hogy a Szent Szűz Szeretetlángjának ki kell gyúlnia, mert ez fogja a pokol erőit megingatni és a földi lelkek tömegét megmenteni a kárhozattól! Ez a látvány – ami valójában nem az volt –, annyira kimerített, hogy alig tudtam szabadulni a hatásától. Másnap fiacskám, amint kiléptem a kapun, ott, ahol előző este az Úr jelenlétét éreztem, térdre ereszkedtem a frissen esett hóban az árok partján és tudod..., hát szent ez az utca, amelyet az Úr jelenlétével megtisztelt. Ennyit mondhatok az én tapasztalásaimról.” (vö II/74-76; 93-94)

(folyt.)megrazkodtatas2_535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html

650_k2_240.jpgBécsi egyezmény a szerződések jogáról 49. cikk 

Megtévesztés

Ha valamely államot egy másik tárgyaló állam megtévesztő magatartásával vesz rá a szerződéskötésre, az érintett állam hivatkozhat a megtévesztésre, mint olyanra, amely érvényteleníti a szerződés reá nézve kötelező hatályának elismerését. 

50. cikk

Valamely állam képviselőjének megvesztegetése

Ha annak kifejezését, hogy az állam a szerződést kötelező hatályúnak ismeri el, képviselőjének egy másik tárgyaló állam általi közvetlen vagy közvetett megvesztegetésével érték el, akkor az érintett állam hivatkozhat a megvesztegetésre, mint olyanra, amely érvényteleníti a szerződés reá vonatkozó kötelező hatályának elismerését. 

51. cikk

Valamely állam képviselőjének kényszerítése

Ha annak kifejezését, hogy egy állam egy szerződést kötelező hatályúnak ismer el, képviselője ellen irányuló kényszerítő cselekményekkel vagy fenyegetésekkel érik el, az elismerés kifejezése semmiféle jogi hatással nem jár. 

52. cikk

Valamely állam kényszerítése fenyegetés vagy erőszak alkalmazásával

Semmis az a szerződés, amelyet az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt nemzetközi jogi alapelvek megsértésével fenyegetés vagy erőszak hatására kötöttek. 

53. cikk

Az általános nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylő szabályaiba ütköző szerződések (ius cogens)

21_b5_nem_nem_soha-9_280.jpgA szerződés semmis, ha megkötésének időpontjában az általános nemzetközi jog valamely feltétlen alkalmazást igénylő szabályába ütközik. Ezen egyezmény alkalmazási körében az általános nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylő szabálya olyan normát jelent, amelyet az államok nemzetközi közössége, mint egész, olyanként fogadott el és ismert el, mint amelytől nem lehet eltérni és amelyet csak a nemzetközi jognak az ugyanilyen jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni. (folyt.)21_b5_nagy_magyarorszag_535.jpg

Szólj hozzá!

trinity8_250_1.jpgA Szentháromság ünnepe (latinul: Festum Trinitatis, székelyföldi nevén kicsi pünkösd) a nyugati kereszténységben a Háromszemélyű Egy Isten ünnepe, melyet a pünkösd utáni vasárnapon tartanak.

A pápák sokáig vonakodtak, hogy külön ünneppel is megszenteljék a hittitkot, de hazánkban már Könyves Kálmán király ( 1116) elrendelte május utolsó vasárnapjára a Szentháromság ünnepének megülését. Végül nyugaton csak XXII. János pápa rendelte el az ünnepet 1334-ben. (Az ortodox egyház pünkösdkor tartja.)

A Szentháromság titkát a kinyilatkoztatásból ismerjük. Jézus megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a mennyből az Atya szózata hallatszott és a Szentlélek galamb képében szállt alá (Mt 3, 16-17). Jézus a tanítványait megbízta: „Tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében” (Mt 28, 16-20).

Szokás azt mondani: az Atya teremt, a Fiú megvált és a Szentlélek megszentel. Három személy, egy Isten. Ez a Szentháromság titka.

Szent Ágostonról jegyezték fel, hogy a tengerparton sétált és a Szentháromság titkáról elmélkedett. Egy kisgyerek akadt az útjába, aki a tenger vizét meregette ki egy gödörbe. A szent megkérdezte tőle, hogy miért csinálja ezt az értelmetlenséget? A kisfiú így felelt: Hamarabb kimerem én a tenger habját, minthogy te megérted a Szentháromság titkát.

Nekünk sem könnyű belemélyedni ebbe a hitigazságba. Valójába nem is a fejünkkel, hanem a szívünkkel kell megértenünk. A Szentháromság tanának mondandója, hogy Isten közösségi. Mivel pedig az ember Isten képmása, ezért nekünk is közösséginek kell lennünk, mégpedig mindenkor egységben és szeretetben!

trinitiicon_535.jpg

Szólj hozzá!

140o_gyermekeim_530_2.jpg

Szólj hozzá!

la-salette-b_535.jpgForrás: Athanasius Schneider, Fülep Dániel: Katolikus Egyház, merre tartasz? - Magánkiadás 2018. felhasználásával!

schneider-fulep_300.jpgEgyházunk kiemelkedő vezetőinek véleménye a La Salette-i Miasszonyunk üzenetéről
     1851. szeptember 19-én IX. Pius pápa jóváhagyta a La Salette-i Miasszonyunk nyilvános tiszteletét, a jelenés üzeneteit pedig titkoknak nevezte. 1852. augusztus 24-én IX. Pius pápa ismét utalt rá, hogy oltárt kell emelni La Salette tiszteletére. Ugyanez a pápai bulla a La Salette-i Miasszonyunk Társaság meg-alapítását is engedélyezte, amelyre szeptember 7-én került sor. 1879. augusztus 21-én XIII. Leó pápa engedé-lyezte a Boldogságos Szűz képének megkoronázását a La Salette-i Miasszonyunk Bazilikában. (...)

A La Salette-i jelenések az egész emberiség Krisztushoz való megtérését sürgetik. Vianney Szent Jánosra, Bosco Szent Jánosra és az író Joris-Karl Huysmansra egyaránt hatott La Salette, amely az imádság, a megtérés és az elköteleződés lelkiségét sugározza.

És hogy mennyire megvalósultak a Szűzanya Melaninak mondott „titkok”: »Karl Marx és Friedrich Engels kiölik a hitet, még azokban is, akik Istennek szentelték magukat. Annyira megvakítják őket, hogy ha nem kapnak külön kegyelmet, akkor őket is a pokol ezen angyalainak lelke tölti el; számos vallási intézmény teljesen elveszíti a hitét, és sok lélek kárhozik el. … Az Egyház szörnyű válság elé néz. … Róma elveszti a hitet, és az Antikrisztus széke lesz.« És így tovább. Manapság ezek az üzenetek rendkívül időszerűek.

Idézve XIII. Leó pápa 1884-ben írt ördögűző imájának eredeti szövegét, és azt is, hogy az „Ahová Szent Péter székét” kezdetű drámai mondatot XI. Pius később kivette belőle, hogy elkerülje a hit botrányát; ma azonban ez a rész igencsak prófétainak mondható! A La Salette-i és a fatimai hiteles Mária-jelenés gyakorlatilag előre jelezte Szent Péter székének mai válságát. Miért van az, hogy ezekre a jelekre – XIII. Leó kivételével – éppen a pápák nem tűnnek fogékonynak?
XIII. Leó pápa írt egy ördögűző imádságot Szent Mihály arkangyalhoz. Az ima eredetileg hosszabb volt, mint az általunk is ismert változat. A hosszabb verzióban XIII. Leó pápa így fogalmaz:
7d478dceb_300.jpg„Rómában, ebben a szent városban, ahol az Antikrisz-tus felállította trónját.” (Titokzatos kijelentés!) Később ez a hosszabb változat a Rituale Romanum egyik kiadásában is megjelent a 19. század végén. Ugyanakkor a Rituale Romanum későbbi kiadásaiból, amelyek XI. Pius pápasága alatt láttak napvilágot, ez a kifejezés hiányzik. Az Antikrisztus római trónjára való utalás XIII. Leó pápa imádságában a La Salette-i titok egyik szófordulatára emlékeztet. Az sem egyértelmű, miként kell értelmezni a La Salette-i titok és XIII. Leó pápa imádságának ezt a kifejezését. Lehet, hogy XIII. Leó a szbdkműves olasz kormányra gondolt, amely a pápasága ellenében alakult meg Rómában. Nem tudni. Mind a La Salette-i titokban, mind XIII. Leó imádságában az áll, hogy az Antikrisztus trónja Rómában lesz, nem pedig a Vatikánban! Azt hiszem azonban, hogy mindenképpen komolyan kell vennünk azt, amikor a La Salette-i Miasszonyunk és XIII. Leó pápa arról beszél, hogy a gonosz és az Antikrisztus jelen van Rómában. A gonosz jelenléte Rómában bizonyos fokig a Vatikánra is kiterjed, hiszen semmi garanciája annak, hogy a keresztényellenes erők ne szüremkednének be a Vatikánba is.

Bizonyos szempontból kijelenthetjük, hogy ma a Vatikánban keresztény-ellenes erők is működnek. Bizonyos egyértelmű cselekedetek, valamint egyes vatikáni konferenciák egyértelműen erről tanúskodnak. Számos konferenciát rendeztek, ahol a vatikáni szervek olyan előadókat hívtak meg, akik nyíltan ateistának mondják magukat, és az abortuszt, valamint a homoszexuális ideológiát támogatják. Ezek már egyértelműen jelzik, hogy a keresztényellenes erők a Vatikánon belül is működnek. És bizony a La Salettei üzenetek sorra megvalósulnak! (Vége!)veszelyben_az_egyhaz_2_535_2.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Egy alkalommal kettesben hazafelé mentünk, megkérdeztem Erzsébet nénit a „misztikus megéléseiről”, elég sarkosan: „most akkor volt látomása, vagy sem?”

Épp házának az utcai kapujánál álltunk, amikor elkezdett mesélni egy történetet:

„Nézd, fiacskám! Már sokaknak elmondtam, hogy nekem nincsenek látomásaim és lényegében nem is volt soha! Az általam leírt beszélgetések alatt viszont tisztán érzékelem az Úr vagy a Szűzanya tekintetét, szomorúságát vagy mosolyát. Most, hogy rákérdeztél elmondom, hogy egyszer amikor épp hazaérkeztem, pontosan itt a házunk kapuja előtt történt velem egy, a kérdésedre való jó példa.

Váratlanul az Úr Jézus jelenlétét éreztem magam mellett. Nem láttam Őt, mégis éreztem, hogy a vállamra tette kezét, gyengéden, de határozottan és csak ezt mondta: „Kislányom, tarts ki Mellettem és szenvedj Velem!” Ekkor olyan hatalmas kegyelmet éreztetett bensőmben, hogy majd kiugrott a szívem. Ebből tudhattam, hogy Ő az és valami nagy dolgot kíván velem közölni. Mindez azonban csak néhány pillanatig tartott. Amikor beléptem a lakásba, azonnal eloszlottak bensőm érzései, de az a lelki erő, melyet létrehozott bennem, izzó szeretettel és buzgalommal töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja iránt. Ekkor átéreztem, hogy milyen kiszolgáltatott semmi lennék a Szűzanya Szeretetlángja kegyelmei nélkül. Fiacskám te is boldog lehetsz, mert téged is megérintett ez a kegyelmi hatás és végtelenül sajnálom azokat, akik még nélkülözik ezt a többletkegyelmet. Most figyelj! Elborzaszt és most is kiráz a hideg átéreznem azt, hogy mi lenne az emberiséggel a Szűzanya Szíve Szeretetlángjának kiáradása nélkül! Már van vagy 15 éve, hogy egy borzalmas megrázkódtatást éltem át egész testemben.

(folyt.)

(Kép: Erzsébet asszony a kerti kapuban.)1978_kapunal_k535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html

650_k2_240.jpg     A 1920. június 4-én Trianoni és az azt kiegészítő 1947. évi szeptember hó 15-i Párizsi Békeszerződések érdemi jogi felülvizsgálatával meg lehetne állapítani, hogy a fenti szerződések érvénytelenek. Utólagosan, ha csak részben is, de mentesíteni lehetne a Magyar Népet az I. világháborúban való részvétele miatt kiszabott kollektív büntetés és annak következményei alól.

Erre vonatkozó passzusok: 

ENSZ Alapokmánya

2. cikk 1. A Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén alapszik.

2. A Szervezet összes tagjai abból a célból, hogy a tagságból eredő jogokat és előnyöket mindannyiuk számára biztosítsák, kötelesek a jelen Alapokmányban vállalt kötelezettségeiket jóhiszeműen teljesíteni.

3. A Szervezet összes tagjai kötelesek nemzetközi viszályaikat békés eszközökkel és oly módon rendezni, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe.

4. A Szervezet összes tagjainak nemzetközi érintkezéseik során más Állam területi épsége, vagy politikai függetlensége ellen irányuló vagy az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő bármely más módon nyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától tartózkodniok kell.

5. A Szervezet összes tagjai az Egyesült Nemzetek részére a jelen Alapokmánynak megfelelően folytatott bármely tevékenységéhez minden segítséget megadnak és tartózkodnak attól, hogy segítséget nyújtsanak olyan Államnak, amely ellen az Egyesült Nemzetek megelőző vagy kényszerítő intézkedéseket foganatosít. 

Bécsi egyezmény a szerződések jogáról 48. cikk 

Tévedés

1. Valamely állam a szerződéssel kapcsolatos tévedésre, mint olyan okra, amely érvényteleníti a szerződés reá nézve kötelező hatályának elismerését, akkor hivatkozhat, ha a tévedés olyan tényre vagy helyzetre vonatkozik, amelyet az adott állam a szerződés megkötésekor létezőnek feltételezett, s amely lényeges alapul szolgált ahhoz, hogy a szerződést magára nézve kötelező hatályúnak ismerje el.

2. Az 1. bekezdés nem alkalmazható, ha az érintett állam saját magatartásával hozzájárult a tévedéshez, vagy ha a körülmények olyanok voltak, hogy a lehetséges tévedést az adott államnak észlelnie kellett volna.

3. Egy tévedés, amely csupán a szerződés szövegének szóhasználatára vonatkozik, nem érinti az érvényességet; ilyenkor a 79. cikk alkalmazandó.

(folyt.)21_b5677008_535.jpg

Szólj hozzá!

Legendái közül, melyek főként szerzetestársai elmondása alapján születtek, íme néhány:

stoantonio11.jpg     Egyszer, amikor a föllelkesült emberek már messzi földről tódultak a vándorprédikátorhoz, egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz.
Kíváncsiságból meg akarták hallgatni a szónokot, akiről oly sokat beszéltek, s talán szerettek volna ebből az alkalomból ismét ,,nyélbe ütni valamit''. A szent szavai azonban nem várt hatást váltottak ki bennük: kérték Antalt, hallgassa meg gyónásukat és szabjon ki rájuk kemény vezeklést. Akik gyilkosokként tértek be Isten házába, új emberekként váltak el Antaltól. Csodatévő híre – mely igen gyorsan terjedt – ezekből a rendkívüli megtérésekből született.
     Antal nem riadt vissza attól, hogy – ahol szükségesnek látta – kendőzetlenül kimondja az igazságot. Egy temetés alkalmával fölkérték, hogy mondjon beszédet egy gazdag emberről, akinek kapzsiságát és fösvénységét mindenki ismerte. Ellentétben azokkal a könnyelmű szónokokkal, akik az elhunytnak olyan erényeit dicsérik, amelyekkel az nem rendelkezett, Antal a Szentírás e helyéről beszélt: ,,Ahol a kincsed, santopadua2.jpgott van a szíved.'' Befejezésül pedig ezt mondta: ,,Hogy pedig lássátok, hová juttatja az embert kapzsisága, tudjátok meg, hogy ez a halott a pokol tüzébe került, szívét pedig pénzes ládájában lehet megtalálni!'' Mint mondják, a rokonok kinyitották a ládát, és abban a pénz alatt egy meleg, dobogó szívet találtak.
Olyan békétlen korban, amikor ,,nem volt biztonságban a vendég vendéglátójától, testvér a testvérétől'' (Padovai Krónika), Antal áldott békeszerző volt.
ezzantonio2.jpg     Különösen híressé lett bátor föllépése Ezzelino veronai zsarnok előtt. Ez a fejedelem buzgó és erőszakos párthíve volt az utolsó hohenstaufi császárnak, II. Frigyesnek. Politikai agyrémei szolgálatában borzalmas kegyetlenségeket követett el és százakat gyilkolt le. Akkor Antal Veronába utazott és követelte, hogy vezessék a fejedelem elé. Ezzelino a trónján ült. Kardforgatásban jártas testőrei vették körül. A szegény barát úgy állt eléje, mint akinek hatalma van, a trónon ülő pedig nem lenne más, mint egy bevádolt gonosztevő: emelt fővel sorolta föl bűneit – a sok ártatlanul kiontott vért, az istentelenségeket, rablóhadjáratait –, és az ég bosszújáról beszélt, amely hamarosan be fog következni. A katonák csak uruk intését várták, hogy darabokra vágják a szerzetest, a hatalmas úr azonban elsápadt, reszketni kezdett, leszállt trónjáról és Antal lába elé esett. Bűnbánata jeléül övét a nyaka köré tekerte, és könnyek között megesküdött a szentnek, hogy Isten bocsánatát kéri.
27_03_2011_6e.jpg     A legenda Szent Antal alakját sokféle történettel fonta körül: a gyermek Jézust a karján hordozta, a tengeri halaknak prédikált, mint valamikor Ferenc a madaraknak. Egyszer egészen rendkívüli csoda történt általa: egy eretnek, aki tagadta Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben, azt mondta, hogy nem hisz addig az Eucharisztikus Istenben, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget, és találkozott a gúnyolódóval. És akkor annak öszvére hirtelen két első lábára ereszkedett, és meghajtotta fejét a Szentség előtt.
/Forrás: www.katolikus.hu/szentek - Horváth Mária szerkesztésében/413_lusiana_vi_chiesa_di_san_donato2.jpg

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim!

Hétfő reggel 8 óra 23 perctől hekkerek támadják a CitizenGO oldalát, mely nem az első eset!
Egyes csoportosulásokat zavar, hogy a CitizenGO aktívan és sikeresen védelmezi az életet, a családot és a szabadságot, minden félelem nélkül.
A hekker csoport ezt a fenyegető üzenetet küldte nekik:
„Élvezitek a webes támadást? Töröljétek ki az összes tartalmat... az LMBT-vel kapcsolatosakat. Töröljétek a szexista és az abortuszellenes tartalmakat is! Ha nem teszitek meg a hétvége előtt, a háború elindul és megbánjátok!”
A technológiai csapat fáradatlanul dolgozik, hogy megállítsa a spanyol eredetű támadókat. A spanyol hekker csoport azért támad, mert zavarja őket a keresztény európai értékek melletti kiállás, mely persze egyben annak bizonyítéka is, hogy mindenkinek – a maga módján –, érdemes folytatni a küzdelmet világszerte.
Azért tájékoztatom t. Olvasóimat a CitizenGO-t ért támadásokról, mert ahogy kinéz, előbb-utóbb minden keresztényi értéket képviselő és hirdető netes felületet elérhet a „liberalizmus szólásszabadsága”, így a   „Hajnal Szép Sugara” blogot is!

Kérem imádkozzanak, hogy az „ordító oroszlánként” acsarkodó erők, ne nyerjenek teret a világban!            Imáikba fűzzék bele a kérést: „A Szentségek és a Keresztény értékek védelmére a világban!”

Isten áldja Önöket!


A szerkesztő013_535.jpg

Szólj hozzá!

la-salette-b_535.jpg     A titkok először 1879-ben jelentek meg Mons. Zola, Lecce püspökének kiadásában egyházmegyei jóváhagyással. A Szentszék a La Salette-ben elhangzottak mellett volt, ennek ellenére a próféciák, a „titkok” hitelessége körül még ma is viták folynak.
mons_zola.jpg     Úgy néz ki azonban, hogy az idő előrehaladtával a jövendö-lések, pontról-pontra teljesülnek. Úgy tűnik, maga a történelem igazolja La Salette-i üzenetet.
Kemény beszéd ez! – mondhatja a kedves hallgató.
     Tény azonban, hogy könnyű volna a titok minden sorát korunkra értelmezni a hitehagyástól kezdve a szent misztériumok tiszteletlen és áhítat nélküli ünnepléséig, a pénz, a dicsőség és az élvezetek hajszolásáig mindent! Nem beszélve arról, hogy az üzenetben említett „a rossz könyvek” (a médiák) valóban elárasztják a földet, és ezekkel a sötétség szellemei szerte a világon, általános hitbeli lanyhaságot idéznek elő. Amiként sajnos napi hír a keresztényüldözés a világban!
     Nem kívánom megismételni a titkot, de egy szembetűnő mondatot kiemelek, melyet megválaszolok az Evangélium szavaival: „a pápa óvakodjon a csodatévőktől, mert eljön az idő, amikor a hamis látnokok oly mértékben és olyan erőszakossággal lépnek fel a világban, hogy még az igazakat is megtévesztik”!
Nos, napjainkban valóban elburjánzottak a hamis látnokok és követőik, semmibe veszik az Üdvözítő intő szavait, miszerint: „Vigyázzatok, mert sokan jönnek az én nevemben és azt mondják: én vagyok, és elérkezett az idő; de ti ne menjetek utánuk! (Lk 21,8) Az utolsó időkben /ugyanis/ egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogyha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. (Mt 24,24)
     Nem kétséges, látványosan kemény időket élünk, és amit a Szűzanya a La Salette-i üzenetében világosan értésünkre adott: a Mária-korszak vége felé az egyes ember választás elé lesz állítva: választania kell a megtérés vagy a testi-lelki pusztulás között. A Szent Szűz kifejezett szándéka, hogy minden ember megtérjen, s ily módon elkerülje az elhatalmasodó bűn végkifejletét, a testi-lelki pusztulást!

(folyt.)orsalette_530.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     A Szeretetláng kiválasztottjának szent meggyőződése volt és maradt égész életében, hogy a Küzdő-, a Szenvedő- és a Megdicsőült Egyház egymásra utaltsága, és egymást segítő együttműködése, nem csak „kegyelmi téren”, de a gyakorlatban is gyümölcsöző.

A „nyert pénz” azonban csak annyira volt elegendő, hogy felfokozta Erzsébet asszony lakásvásárlási ábrándjait, egy „szövetkezeti lakás” befizetésére ugyanis kevésnek bizonyult. Ám a dolgok tudnak jó irányba is bonyolódni!

Az iskolában egy négyszemközti tanári beszélgetés során szóba került a gyermekek lakás és anyagi helyzete. A lelkiismeretes igazgatónőben kérdésként merült fel a gyanú, hogy kapnak-e a gyermekek árvasági segélyt? A nagymama persze ilyesmiről még csak nem is hallott, így az igazgatónő saját hatáskörében, beadvánnyal fordult a kerületi Tanácshoz, amely egy évre visszamenőleg kiutalta a három gyerek utáni járandóságot.

Ez az összeg, a „nyereménnyel” már elegendő volt egy szövetkezeti lakáskiutalás finanszírozására és bebútorozására. Így vette meg Erzsébet asszony az 'albertfalvai' két és fél szobás panellakást.

Erzsébet asszony igazán olyan sokat mesélt szent és profán dolgokról, hogy csak kapkodtam a fejem! Volt amit nem is értettem igazán, merthogy elmondása szerint az égiekkel való párbeszéde a lelke mélyén zajlódott le, ugyanakkor néha olyan képien írta le az élményeit, azt, hogy a Szűzanya könnyezett, azt, hogy az Úr a vállára tette a kezét, és azt is, hogy a sátán úgymond ott állt az ajtóban!

Egy alkalommal kettesben hazafelé mentünk, megkérdeztem Erzsébet nénit a „misztikus megéléseiről”, elég sarkosan: „most akkor volt látomása, vagy sem?”

(folyt.)erz.JPG

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html

650_k2_240.jpg     A Trianoni Békeszerződés tárgyalása során több esetben felvetődött, hogy Romániát tekinthetik-e a tárgyaló felek szövetséges államnak. A Franciaországot képviselő Tardieu és Berthelot voltak azok, akik nem kis nehézségek árán érték el azt, hogy az antant nagyhatalmak Romániát hadviselő államnak ismerjék el. Maga Clemenceau miniszterelnök  nyilatkozta, hogy “a szövetségesek megegyeztek abban, hogy Romániát ismét szövetséges hatalomnak tekintik, és a Konferencián e szerint kezelik”, tehát a szövetségesek Romániának ugyanolyan számú küldöttséget engedélyeztek, mint Belgiumnak vagy Szerbiának, vagyis azoknak az államoknak, amelyek a háború kezdetétől annak befejezéséig harcoltak Németország – Ausztria-Magyarország ellen.

Történelmi tény, hogy a magyar delegáció a Béketárgyalásokon nem vehetett részt. Csupán akkor volt jelen, amikor a meghozott ítéletet, határozatot a részére kézbesítették. Ekkor közölték a magyar delegációval, hogy csak akkor lehet tagja a Népszövetségnek, ha a határozatot tudomásul veszi.

A magyar delegáció a kényszerítő körülmények hatása alatt írta alá a Békeszerződést. Ez az aláírás, mivel a kényszerítő körülmények hatására történt, mind a nemzetközi jog, mind pedig a bírói joggyakorlat értelmében érvénytelen.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a Szerződést aláíró államok közül több országnak a helyzetében változás állott be: 

– A Szovjetunió, mint egységes állam megszűnt.

– Jugoszlávia, mint a Szerződést aláíró egyik állam a korábbi formájában megszűnt létezni.

– Csehszlovákia, mint egységes állam ugyancsak megszűnt. 

A változások miatt a Szerződés jogi formájában sem lehetne fenntartható! 

(folyt.)21_b5_orszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Visszatérve Erzsébet asszony élettörténetére, az évek teltek, de életének nehézségei, nemhogy enyhültek volna, de egyre bonyolódtak!

Az egészségileg stabilizálódott özvegy fia újra munkába járt, de még mindig a hidegkúti házban húzta meg magát három gyermekével. Mindenképp előnyükre vált volna az önállóbb élet és környezetváltás, vagyis egy saját lakás, de erre pénz nem volt.

A három kicsi ráadásul, sorra csak betegeskedett, és bizony nagyanyjuknak szüntelenül ostromolnia kellett az eget. A gyerekek anyjához is könyörgött, hogy segítse meg három kis árváját. A tiszteletre méltó édesanya azonban, megjelent Erzsébet asszonynak álmában, és kezeit szomorúan széttárva csak ennyit mondott:

„Túl keveset hoztam magammal!”

Az álom mélyen megérintette Erzsébet asszonyt, és évekig elmélkedési tárgya maradt. Valójában ekkor értette meg igazán azt, hogy mit jelent „mennyei kincseket” gyűjteni (Mt 6, 19-20). Vagyis, aki viszonylag keveset gyűjt, az keveset is segíthet, és ez egyben magyarázatot ad a szentek hatékonyságára is!

Az éghez könyörgött tehát a Szűzanya bátorító szavaival, melyet most a saját szorult helyzetére értelmezett. „Tekintsetek már Rám, és vegyétek igénybe közbenjárásomat, közbenjáró segítségemet! Én akarok és tudok is segíteni...” (I/71).

Fokozta imádságait elhunyt menyéért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, kérve valamennyiük együttes segítségét a napi gondok és a kilátástalannak látszó lakáshelyzet megoldására is.

A Szeretetláng kiválasztottja egyáltalán nem bízott a „véletlenekben”, annál inkább a Gondviselésben. Egy alkalommal boltba indulásakor, egy szomszédasszonya megkérte, hogy dobja be totószelvényét − és nevetve hozzá téve −, ha nyerek, a fele a magáé lesz! És lám! A szelvényen tizenegyes találat lett!

Erzsébet asszony a legkevésbé sem kísérte figyelemmel a focimeccseket, így nagyon meglepődött, amikor az asszony – írd és mondd –, megjelent a nyeremény felével! Az összeget megköszönve, „égi küldeménynek” tekintette – mert különben el se fogadta volna!

Egy kis „misztikus iróniával” elmondható, hogy a szomszédasszony bizonyára sose jött rá, hogy valójában azért nyert, mert Erzsébet asszonynak szüksége volt a pénzre!

És ő meg is köszönte a Szűzanyának a tisztítótűzből szabadult lelkeknek, és a szomszédasszony elhunyt hozzátartozóinak! Erősen érezte, hogy a három gyermek édesanyja „keze is benne volt a dologban”!

(folyt.)1983_erzsebet_a_nagyhazban_b535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html650_k2_240.jpg

A továbbiakban a Szerződés létrejöttében és a Szerződés megkötése utáni időszakban hivatalban lévő politikai személyiségek véleményét idézem:

David Lloyd George brit miniszterelnök a Londonban, 1928. október hó 4-én előadott beszédében kijelentette: “a teljes okmány- és adattár, amit egyes szövetségeseink a béketárgyalások során nekünk szolgáltattak, hazug és hamisított volt. Nem vettük észre a szövetségeseink által elénk terjesztett statisztikák valótlanságát, amely végül is a diplomácia történetének legigazságtalanabb békéjét hozták létre, és amelyek következménye a nemzetközi törvények és a nemzetközi jogok legdurvább megsértése volt.” A fentiekről David Lloyd George az emlékirataiban szól. 

Henry Pozzi 1933-ban megjelent írásában kifejezetten felveti a tárgyalófelek felelősségét.

Lord Newton szerint “a nagy békebírák nem ismerték azon nemzetek néprajzának, földrajzának és történelmének alapelemeit, amelynek sorsát rendezniük kellett.”

Robert Cecil angol delegátus szerint “a Népszövetséget azon célból hozták létre, hogy “időről időre határrevíziót eszközöljön“.

Nicolson Harold, aki a Békekonferencián jelen volt, 1933. évben a következőket írta: “Magyarország feldarabolása oly módon történt, hogy az érdekelt lakosság véleményét senki sem vette figyelembe.” Az angol diplomata “Peacemaking” című könyvében több érdekelt államférfi véleményét is összegzi, amikor a következőt jegyzi fel: “az uralkodó gondolat az volt, hogy az elért béke rossz és alkalmazhatatlan, a béke az intrikának és a kapzsiságnak az eredménye, és ez a béke inkább előkészíti a háborút, mint azt megakadályozná.”

Nitti, aki az olasz kormány nevében szólott, a békefeltételeket azért tartotta elfogadhatatlannak, mert Magyarország szétdarabolása esetében a szláv túlsúly ellen nem látott semmiféle erőt. Nitti kitért arra is, hogy Olaszország az Osztrák-Magyar Monarchiával, nem pedig Magyarországgal harcolt.

A későbbi amerikai nagykövet, Bullit, a következőket írta Wilson elnöknek: “Én csak egy vagyok azon milliók közül, akiknek bizalmuk volt Önben. Mi azt gondoltuk, hogy Ön egy pártatlan és igazságos békét akar. Ennek ellenére a területi feldarabolásoknak népek lettek az áldozatai, és ez magában hordja egy háború csíráit. A Békekonferencia rendelkezései bizonyos, hogy újabb nemzetközi összeütközéseket élez fel. Saját népe és az emberiség érdekében az Egyesült Államoknak kötelessége, hogy megtagadja ennek az igazságtalan békének az aláírását.”

Itt kell említeni Ionel Bratinau román miniszterelnök 1920. július hó 1. napján Bukarestben elhangzott nyilatkozatát: “nem nyughatunk addig, amíg a magyar népet gazdaságilag és katonailag teljesen tönkre nem tesszük, mert mindaddig, amíg Magyarországban az életképességnek szikrája is van, mi magunkat biztonságban nem érezhetjük.”

(folyt.)21_b5_bizalmam_az_osi_erenyben_535.jpg

Szólj hozzá!

junius_13_535_1.jpg

Szólj hozzá!

stoantonio11.jpg     Mint ,,Szent Ferenc hűséges fia'' és az assisibeli szegény tanítványa, Antal vállalva az Úr és apostolai életkörülményeit, vándorprédikátorként faluról-falura, városról-városra járt és a katolikus tanítást hirdette a szegénységről és a birtoklásról. Szavait a saját élete hitelesítette hallgatói előtt: ,,A szabadon vállalt szegénység erőt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyöngíti. Mert az ember hamarosan vagyonának szolgája lesz, ahelyett hogy uralkodna rajta. Ha ugyanis valakit veszteség ér, és emiatt szomorkodik, ez megmutatja, hogy rabja lett annak, amit előbb, a szerencséje idején birtokolt.'' IX. Gergely pápa csodálattal meghallgatva Antal egyik beszédét, őt ,,a Szentírás szekrényének" nevezte. Mert amikor Antal a tömeghez beszélt, gyakran megesett, hogy a Szentírás szavai jöttek ajkára: hallgatói nem emberi szavakat hallottak, hanem az Írás örök érvényű igéit. A beszédnek ez a módja mély meggyőző erőt kölcsönzött neki. Az emberek, még a tévhitben élők is, csodálták mélységes vallásosságát.
     Isten szeretete mely egykor a misszióba vitte és eltöltötte a vértanúság vágyával, most a kereső és tévelygő emberekhez vezette. Ezt vallotta: ,,A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje.'' Ez a szerető vágyakozás Isten után, prédikációs vándorútjai végén mindig visszavitte a magányba és a szemlélődő életbe. Az emberek iránti szeretete azonban hamarosan ismét kiragadta a csendből, ,,mert a jó szónok nem időzhet sokáig a szemlélődő életben, ha másokban is gyümölcsöt akar érlelni''.
     Elöljárói megbízatásából Antal először Felső-Itáliában fáradozott az Egyháztól eltávolodottak megnyerésén. A lelkek iránti buzgósága arra ösztönözte, hogy bemerészkedjék fellegvárukba, Riminibe is. Megszámlálhatatlan tömeget nyert meg prédikációival és vitáival. Köztük volt Bonillo is, aki harminc éven át az egyik szekta főnöke volt. Érthető, hogy rendtársai, mihelyt hozzáfogott e tevékenységéhez, azt kérték, képezze ki őket is erre a munkára. Kérésüket egyenesen Szent Ferenc elé terjesztették, s Antal megbízatást kapott a tanításra. ,,Azt akarom – írta Ferenc Antalnak –, hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát, de úgy, hogy sem benned, sem bennük ki ne aludjék az imádság szelleme, azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyeket adunk.'' Megbízatásával Antal megalapította rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára.
anthony-10.jpg     1224-ben a Felső-itáliai munkát rendtársaira bízhatta. Dél-Franciaországba ment, először Montpellier-be, az eretnekháborúban ez volt a katolikusok főhadiszállása. Antal azonban nem sokra becsülte a csapatokat és a fegyvereket. Az ő fegyverzete Isten igéje és a megtévesztettek iránti szeretete volt. Eljutott a mozgalom középpontjába, Toulouse-ba is, ahol akkor Szent Domonkos teljes erővel küzdött. Amint Montpellier-ben, Antal itt is oly sikerrel folytatta munkáját a teológia tanáraként és szónokként, hogy elnevezték az ,,eretnekek pörölyének''. Prédikációs följegyzéseiben azonban egyetlen bántó vagy támadó szó sem található a tévtanítók ellen.
miracle8.jpg     1227-ben ismét visszatért Felső-Itáliába, hogy megkezdje utolsó megbízatását: a hívők erősítését és megszilárdítását. Különösen az 1231-ben Padovában tartott böjti beszédei jelentettek páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek, úgyhogy nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. Padova városa és környéke szemmel láthatóan megváltozott: halálos ellenségek békültek ki, adósokat engedtek szabadon, uzsorakamatokat és jogtalanul szerzett javakat adtak vissza, rossz nők, tolvajok és más gonosztevők bűnbánatot tartottak.
Szavainak hatékonyságáról máig tanúságot tesz az 1231. március 15-én hozott adóstörvény.
     Ez az óriási munka azonban teljesen felőrölte egyébként is gyenge egészségét, úgyhogy ugyanabban az évben június 13-án, alig harminchat éves korában meghalt.
A sírjánál történt számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda következményeként IX. Gergely pápa alig tíz hónappal halála után szentté avatta. Csodatevő híre a hívő nép tudatában háttérbe szorította az evangélium hirdetőjének és a segítő szeretet apostolának alakját, jóllehet későbbi legendája szívesen foglalkozott ezzel a tevékenységével.
     XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította. Ezzel iránymutató tanítóul rendelte számunkra is, akik az evangélium szellemében minden keresztény egységére törekszünk. /Forrás: www.katolikus.hu/szentek - Horváth Mária szerkesztésében/

(folyt.)clip_image023.jpg

Szólj hozzá!

la-salette-b_535.jpg     Az előzőkben elmondottak révén prózaian vetődik fel a kérdés: vajon hány embert sikerül megmenteni az Isten Országa számára a prófétai szavak betejesedéséig?
Sikerül-e felrázni a világot, amely ökörlánccal vonja magára a büntetést (Iz 5,18), időben megújul-e az Egyház, és megvalósulhat-e Égi Anyánk azon vágya, hogy egyetlen ember se kárhozzon el?
Az Egyház Anyja ezt követően beszélt az Antikrisztus születéséről és tevékenységéről, az Egyház válságáról, az évszakok megváltozásáról, az égitesteken tapasztalható feltűnő jelekről, rettenetes földrengésekről, pestisről, éhezésről és háborúkról, a sátáni erők sokakat megtévesztő hamis csodáiról stb.
Az évszakok megváltoznak, a Föld csak rossz gyümölcsöt terem.fondo_salette_alpes_530.jpg


A Szűzanya üzenetében mindenkit hív a sátán elleni harcra:
‒ Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait... Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet... Harcoljatok, világosság gyermekei, ti, kicsiny nyáj!
A jövendölésben vigasztaló kitétel is szerepel a későbbiekre:
‒ Isten gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről, az Evangéliumot mindenütt hirdetni fogják, minden nép és nemzet eljut az igazság ismeretére.
Végül pedig: A sátán, a rettenetes pusztítása után művével együtt elpusztul. „A víz és a tűz megtisztítja a Földet és az emberi kevélység minden művét megsemmisíti. Megújul a Föld színe és az emberek Istennek szolgálnak s őt dicsőítik.”
Ezeket a próféciákat csaknem százhetven évvel ezelőtt kapta meg az emberiség az Egyház Anyjától.
Elegendő csupán visszapillantani a közel két évszázad történetére, s megláthatjuk, miként valósulnak meg pontról pontra a jövendölések. 

paris-la-salette-lourdes-e-fatima-caminhos-percorridos-.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előző részben Erzsébet asszonnyal való vidéki utazásainkról volt szó:

Egy-egy ilyen utazás során, nem csak beszélgettünk, hanem mint mondtam, a rózsafüzért imádkoztuk, miközben én számolgattam, hogy hány lelket mentettünk ki (ld. II/15-16) a tisztítótűzből!? Fel is róttam Erzsébet néninek, hogy bár több száz lelket kiszabadítottunk, de a saját feleségem még meg sem tért!?

Erre ő: „Jaj édes fiam! Böjtölj minden hétfőn kenyéren és vízen, mondd el feleségedért a rózsafüzért, és meglátod, jobban meg fog térni, mint te!”

– Nálamnál jobban?? Na befizetek én arra! – válaszoltam nem kis önteltséggel!

És „befizettem”! Két éve böjtöltem már hétfőnként, amikor eszembe jutott, hogy jönne már el hozzánk is! Úgy is lett!

Amikor leült nálunk az étkezőben, csak mesélt, mesélt az életéről!

Arról, hogy '13-ban született 13. gyermekként és korán árvaságra jutott, sőt hajléktalanként élt stb.

Rátért ugyan az Úrral és a Szűzanyával való párbeszédeire, de nem sokáig mondta, mert kotorászni kezdett a (másoktól kidobott) ridiküljében, és közben ezeket mondta: „Tudjátok gyerekeim, tavaly hazajött egy asszony Rómából, és hozott nekem egy gyönyörű rózsafüzért, a pápa áldásával! Amikor kézbe vettem, megszólalt a Szűzanya, hogy tegyem el, ne mutassam senkinek, mert Ő majd szól, hogy kinek kell adnom! Olyannak, aki még soha nem imádkozta a rózsafüzért, de azután imádkozni fogja! És most, hogy itt vagyok nálatok gyermekeim, megszólalt a Szűzanya a lelkem mélyén, hogy neked adjam kislányom!”

És átnyújtotta a felségemnek, aki meg se köszönte, mert olyan mélységesen elkezdett sírni. Másnap elment gyónni és írd és mondd, azóta is mondja a Szent Rózsafüzért! 

(folyt.)

 (Kép: Erzsébet néni a szerkesztő lakásában, a történet idején.) 

1979_tiboreknal_003_535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html

650_k2_240.jpg     Az utódállamok még a trianoni szerződés követelményeit sem tartották meg, mert a területükön élő magyar közösségek statisztikai eltüntetésén (hamisított népszámlálással), fizikai beolvasztásán (iskolarendszeri és anyanyelv-használati korlátozásokkal) vagy szétszóratásán és felhígításán (mesterséges, államilag támogatott betelepítésekkel) fáradoztak, illetve földreform címén a magyarok gazdasági önállóságát és erejét is korlátozták, és az intézkedések ellen a tiltakozókat a többiek megfélemlítésére meghurcolták, bebörtönözték, száműzték.

A magyarok ezeken a területeken több mint ezeregyszáz éves őshonosságuk ellenére a mai napig csak jogaikban korlátozott másodrendű állampolgárok. Például az anyanyelvük nem egyenrangú a hivatalos államnyelvvel, önrendelkezési jogukat tiltják, nemzeti történelmük oktatása korlátozott, de kötelező a magyar nemzetet gyalázó hivatalos tananyag tanítása.

Éppen ellenkezőleg, a Magyarországtól elkobzott területeket birtokló országok – Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia – egyeztetett politikával igyekeztek Magyarországot gazdaságilag és politikailag elszigetelni, a területükhöz csatolt magyar nemzetrészeket felszámolni, beolvasztani vagy felbomlasztani. Vagyis etnikai tisztogatást folytattak! Vagyonelkobzás földreform címén, oktatási és kulturális elnyomás, hűségnyilatkozatok kikényszerítése, kolonizáció, idegenek betelepítése, a népszámlálási adatok meghamisítása, a magyarok hátrányos megkülönböztetése, történelmi és kulturális emlékek lerombolása, megsemmisítése stb..

Közismert tény, hogy a Békeszerződés delegátusainak tagjai között a Magyarországot sújtó retorziót illetően egyetértés nem volt. A nézetkülönbségek a korabeli jegyzőkönyvekből, visszaemlékezésekből egyértelműen igazolhatók.

Alig négy évvel az I. világháború kitörése előtt, 1910. április 2-án a magyar parlamentben tartott beszédében Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, történész így szólt: „Itt az alkalom, hogy a magyar nemzetnek kifejezzem köszönetemet azért a hősiességért, amellyel közel 1000 éven keresztül, karddal a kezében, az európai civilizációt védte. Ennek a nemzetnek nem volt más sorsa a múltban, minthogy minden keleti, civilizáció-ellenes megmozdulással és támadással szemben védje nemcsak önmagát, de a Nyugatot s nemcsak az európai Nyugatot, hanem annak méhében Amerikát is. Én ezt azért mondom, mert ismerem történelmüket, és nem tartanám magam művelt embernek, ha nem ismerném a magyar népet. Köszönetet mondok újólag. A képviselő urakat arra kérem, hogy Magyarország minden választókerületében mondják el, hogy Amerika hálás a magyar nemzetnek.”

(folyt.)21_b5_szent_korona_1_535.jpg

Szólj hozzá!

Született: Lisszabon, 1195. augusztusában, † Arcella (Padova mellett), 1231. június 13.
stoantonio11.jpg     A 13. század, a sok szent ellenére, komoly bajokkal küszködött. Felső-Itáliában és Dél-Franciaországban már a 12. században támadtak olyan vallásos mozgalmak, amelyek Jézus és apostolai vándor, tanító életét utánozva, új életet akartak vinni koruk megkövült kereszténységébe. Ezzel azonban áttörték az Egyház fennálló rendjét: akkoriban ugyanis a prédikálás a fölszentelt papság, a szegénység vállalása pedig a kolostorok feladata volt. Az Egyház vezető emberei tehát e mozgalomban csak veszélyt láttak, amelyet el kellett nyomni.
     Mivel az Egyház szembefordult az ilyen kezdeményezésekkel, ezek az emberek szektákba tömörültek, és hamarosan tévtanok áldozataivá lettek. Közösségeikben laikusok tanítottak, gyóntattak és az Egyház szentmise-áldozatát utánozták. A legszigorúbb intézkedések – köztük az eretnek égetések – éppen úgy nem segítettek, mint a dörgedelmes prédikációk sem. Még Clairvaux-i Szent Bernát is eredménytelenül prédikált, és hiába ébresztgette az egyházi és világi nagyságok lelkiismeretét. Végül a keresztes háborúk miatt többen látogatták e mozgalom összejöveteleit, mint a templomokat. A szentségek vétele oly ijesztően csökkent, hogy az 1215. évi Lateráni Zsinat kiadta a negyedik és ötödik egyházi parancsot, amely minden keresztény hívőnek kötelességévé tette az évenként egyszeri gyónást és a húsvéti időbeni szentáldozást.
innocent_iii_tiara_and_st_francis.jpg     III. Ince pápa azonban fölismerte a jót ebben az új mozgalomban. Ezért kettős célként kitűzte, hogy az új eszméket is erőket hasznosítani kell a vallásos életben, s az elidegenülteket vissza kell vezetni az Egyházba. Ezzel szabaddá tette az utat többek között Assisi Szent Ferenc előtt, aki önmaga és első társai számára a szegénység és vándor apostolkodás jóváhagyását kérte: katolikus szegénységi mozgalmat teremtett, amely nemcsak hű maradt az Egyházhoz, hanem sok eltévelyedettet is visszavezetett.
     Padovai Antal 1195-ben előkelő és vallásos szülők gyermekeként született Lisszabonban. Fernando (Ferdinánd) névre keresztelték. Szüleitől mély vallásosságot és egyeneslelkűséget örökölt. Tizenöt éves korában belépett szülővárosának Sao Vincente de Fora nevű ágostonos kanonokrendi kolostorába. Elhatározta, hogy meghal a világnak és csak Istennek él. Amikor azonban kolostora belesodródott a II. Alfonz portugál király és a portói püspök közti viszályba, már két év után elhagyta szülővárosát, és áttelepült a coimbrai Santa Cruz kanonoki kolostorba, hogy teológiai tanulmányainak és a papi élet felkészülésének szentelhesse magát.
     Ez a kolostor azonban nagyon gazdag volt. Priorja 1220-ban nagyravágyása miatt belekerült Alfonz király és III. Honorius pápa konfliktusába. Ezzel szakadást idézett elő a rendi közösségben.
Fernando ekkor találkozott az első ferences vértanúk holttestével. Megszületett benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. Még 1220 nyarán csatlakozott hozzájuk. Fölvette szegény ruhájukat, keresztnevét Remete Szent Antal nevére cserélte. Telve a vértanúság vágyával, engedélyt kért, hogy misszionáriusként Marokkóban hirdethesse az evangéliumot. Szerencsésen el is jutott oda, Isten azonban más feladatot szánt neki. Marokkóban súlyosan megbetegedett, és 1221 tavaszán kénytelen volt hazatérni. Egy heves vihar azonban Szicília partjaira sodorta. Onnan a szicíliai testvérekkel az Assisi melletti Porciunkulába ment rendje egyetemes káptalanjára. Az összegyűlt háromezer franciskánus előtt ismeretlen volt, senki sem tudott származásáról és képzettségéről. Ezért amikor a testvéreket az egyes rendtartományokba sorolták, ő ott maradt egyedül. Megkérte tehát Észak-Itália tartományfőnökét, hogy vigye magával, és oktassa a rendi életre, a provinciális pedig Montepaolo remeteségébe küldte, hogy ott szemlélődő életet éljen, és legyen a testvérek segítségére.
Így jött el 1222 nyara, amikor a mécsest, amely addig rejtekben volt, maga Isten emelte lámpatartóra, hogy másoknak is világítson. Történt ugyanis, hogy tartományfőnöke néhány társával együtt Forliba küldte, hogy pappá szenteljék őket. Ott az ünnep alkalmából váratlanul valakinek beszédet kellett volna mondania, mert megbetegedett, akinek ez lett volna a dolga. Készületlenül senki sem merte vállalni, s akkor megparancsolták Antalnak, hogy beszéljen.
     A csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal megmondta, hogy gyakorlottabb a konyhai edények mosogatásában, mint Isten igéjének hirdetésében. A püspök azonban bátorította, míg végül mégis beszélni kezdett, nagyon egyszerűen. Minél tovább beszélt azonban, szavai annál élénkebbek és áthatóbbak lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva figyelték. Nem tudós értekezést hallottak a papság mivoltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint mélységes megtapasztalásokat a szív bőségéből. Beszéde után társai örömmel vették körül, Grácián testvér pedig áldotta a napot, amikor ez a vándor, rongyos barát segélykérően a köpenyébe kapaszkodott.
     Minthogy elöljárói nem kis meglepetéssel szereztek tudomást rendkívüli felkészültségéről, nem is sejtett Szentírás-ismeretéről, Felső-Itáliába küldték, hogy a tévtanítók ellen prédikáljon. Ez szerencsés lépésnek bizonyult. /Forrás: www.katolikus.hu/szentek - Horváth Mária szerkesztésében/

(folyt.)

ant_goya.jpg

Szólj hozzá!

la-salette-b_535.jpg     Az ún. La Salette-i titkok annak idején az egész világot bejárták, de a mai ember már alig ismeri ezeket, pedig la_salette_o_pranto_de_nossa_senhora_300.jpgtartalmuk ma is érvényes és meg-szívlelendő. A Szűzanya tehát, így folytatta:
‒ Azon a ponton áll az Isten, hogy hallatlan módon fenyítsen. Jaj a föld lakóinak, Isten ki fogja meríteni haragját... A társadalom a legborzasztóbb ostorcsapások és a legnagyobb események előestéjén áll... A pápa óvakodjon a csodatévőktől, mert oly mértékben és olyan erőszakossággal lépnek fel hamis látnokok a világban, hogy még az igazakat is megtévesztik!
     A Szent Szűz ezt követően a sátán pusztító munkájáról beszélt, és arról a mérhetetlen szenvedésről, ami a világra vár azért, mert enged a kísértőnek és a sátán elkötelezettjeinek stb. Egészen meglepően ezt mondja az Üzenet:
‒ Lucifer 1864-ben nagy sereg ördöggel ki fog szabadulni az alvilágból: hogy lassanként (‘lépésről-lépésre') kiirtsák a hitet...
     A Szent Szűz így jellemzi az elkövetkező korszakot: „ez lesz a sötétség ideje...”
Megjegyzés: A bibliamagyarázók megegyeznek abban, hogy a Jelenések könyvének 9. verse a gonosz lelkek kiszabadulását jövendöli meg. A Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás pl. az említett idézethez a következő kommentárt fűzi: „Az ötödik harsonaszóra a gonosz lelkek egész serege jön elő a pokolból...” Majd a későbbi versek kommentárja így hangzik: „A hatodik harsonaszóra felszabadul az egész alvilág, és a gonosz szellemek pusztító háborúkra ingerlik az embereket.”
     Feltűnő a Szent Szűz pontos időmeghatározása. Nem világos, miért 1864-ben kerül sor Lucifer kiszabadulására, azt azonban tudjuk, hogy 1864-ben volt az Első Internacionálé...
Mária felsorolja a sátán eszközeit is. Ezek a lelki vakság, a viszálykodás, a rossz könyvek, a hamis szellem terjesztése, az igazságtalanság, a gyűlölködés, a gyilkosság, a háborúskodás stb. Majd így folytatja a Szent Szűz:
‒ Minthogy az Istenben való hit feledésbe megy, azért ki-ki önmagát fogja igazgatni és mások fölötti uralkodásra törekedni; a polgári és egyházi hatalom el lesz törölve; minden rendet és igazságot lábbal fognak tiporni; nem lesz egyéb látható, mint gyilkosság, gyűlölség, féltékenység, hazugság, egyenetlenség, a haza és a család szeretete nélkül... Európa országai háborúk színhelyei lesznek...
     A jelenés asszonya néhány francia városnak és országnak is megjövendöli pusztulását vagy szomorú sorsát.
‒ Az igazak szenvedni fognak nagyon, de imáik, bűnbánati cselekményeik és könnyeik fel fognak hatni az égbe, és az Isten egész népe bocsánatért és irgalomért fog esedezni. Akkor Krisztus igazságosságának és az igazak iránti nagy irgalmasságának egy ténye által megparancsolja angyalainak, hogy öljék meg minden ellenségét.
És azonnal megsemmisülnek Jézus Krisztus ellenségei és minden (bűnbánat nélküli) bűnös ember és a föld pusztasággá változik. Aztán béke áll be, és az emberek kiengesztelik az Istent... Mindenütt felvirágzik a szeretet...

megujul_a_fold_szine.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Kedves Olvasóm! Az előző részben, Erzsébet asszonnyal való megismerkedésemről meséltem, arról, hogyan tolmácsolta felém a Szűzanya kérését, miszerint legyek a titkára. Feltételül Erzsébet azt szabta, hogy előbb kérdezzem meg a feleségemet erről, mert nekem az állapotbeli kötelességem a legfontosabb. A feleségem csodamód, beleegyezett!

magam_4_004_k250.jpgMásnap, nagy bizakodásokkal lelkemben, felkerestem Erzsébet asszonyt és elmeséltem neki, hogyan fogadta a feleségem a Szűzanya felkérését. Ekkor egészen megérintett, hogy Erzsébet néni szemében megcsillantak a könnyek.

Én ekkor, valami gyermekes tétovaságból azt mondtam, hogy én már megyek is!

„Jaj, dehogy mész fiacskám, ne rohanj el! Mesélj magadról, mert kíváncsi lennék az életedre! Tudod, egyszer a Szűzanya megígérte nekem, hogy még azokat is megválogatja, akik szembe jönnek velem az utcán! Nincs tehát kétségem afelől, hogy kiválasztott ember vagy, de mégis hogyan élsz, milyen a feleséged, a családod, a foglalkozásod?”

Én meg csak meséltem és meséltem, ő meg hallgatott. Eközben elmúlt a nyugtalanságom, és valami egészen különös békesség költözött a szívembe!

A „titkári munkám” részben valóban „hivatali” volt, mert megválaszoltam Erzsébet asszony elmaradt leveleit, tudatván mindenkivel, hogy ez az én megbízatásom. Másfelől az autómmal elkezdtük végig látogatni azokat a (vidéki) plébániákat, ahonnan meghívásai voltak, és hozzá teszem, hogy kizárólag papi meghívásoknak tett eleget!

Tehát jártuk „apostoli” utunkat, miközben sokat beszélgettünk, és ezek az utak valódi „hittan-képzésekké” váltak a számomra! Tőle tanultam meg a rózsafüzérezést és azt is, hogy imával segíthetünk embertársainkon, különösen ha a Szűzanya Szeretetlángjának kegyelmi hatásának kiáradását kérjük rájuk! Néha olyan kifejezéseket hallottam Tőle, amelyek számomra ismeretlenek voltak addig.

Sok mindent bátran megkérdeztem tőle és ő mindent megválaszolt még akkor is, ha hozzá tette, „erről nem kell fiacskám kifelé beszélni.”

(folyt.)1983_011_b535.jpg

Szólj hozzá!

view2_535.jpgNetes források felhasználásával!

Mit ír a Katolikus Katekizmus?

     »Az Egyház hite, (...) vallja a személyek megkülönböztetését is. (Kat. 689)« »Ez a bölcsesség a nép számára megkülönböztetési elv is, evangéliumi ösztön, mellyel önkéntelenül megérzi, hogy mikor szolgálják az Egyházban az evangéliumot, és mikor üresítik ki és fojtják el idegen érdekek miatt. (Kat. 1676)«

     »A Szentlélek egyes híveknek adja a bölcsesség, a hit és a megkülönböztetés ajándékát az imádság mint közjó érdekében (lelkivezetés). (Kat. 2690)«

     »A Szentlélek segítségével különbséget tudunk tenni a belső ember fejlődéséhez szükséges és kipróbált erényre irányuló próbatét, illetve a bűnbe és a halálba vezető kísértés között. Különbséget kell tennünk a „megkísértettség'' és a „kísértésbe való beleegyezés'' között is. Végül a megkülönböztetés erénye föltárja a kísértés hazugságát: tárgya látszólag ,,jó (...), szemre szép és kívánatos” (Ter 3,6), valójában azonban gyümölcse a halál. (Kat. 2847)«

     »A karizmákat, akár a legragyogóbbak közül valók, akár egyszerűbbek és gyakorta előfordulók, hálaadással és vigasztalódással kell fogadnunk, mert mindig éppen időszerűek és nagyon is hasznosak az egyházban. (Dogmatikai konstitúció az egyházról, 12. rész)«

     A szellemek megkülönböztetésének adományával élt Szent Pál, amikor a Filippi-i jósló nőből kiűzte a jós-szellemet. (Ld. Apcsel 16. 16-18) 1174b_535_1.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html

650_k2_240.jpg     A magyar nép lélekben soha sem fogadta el a két világháború után rákényszerített békét.

A trianoni béke ellen a korabeli magyar állam hatásos és elvszerű diplomáciát folytatott, amely meghozta a maga gyümölcsét: nemzetközi döntőbíróságok visszaadták Magyarországnak a meghatározó módon magyar etnikumú területeket. Ám a második világháborút követő béke ezt újból fölülírta.

A Békeszerződéshez csatolt Kisebbségi Záradék szerint a Szerződést aláíró felek kötelezettséget vállaltak a területükön élő valamennyi nemzetiség emberi jogainak maradéktalan biztosítására. Az emberi jogok biztosítása az elcsatolt területeken nem érvényesült. Történelmi tény az elcsatolt területen élők más területekre kitelepítése, internálása, deportálása. Tény a templomrombolások, a vallásszabadság semmibe vétele, a nyelvhasználat korlátozása, a kultúra gyakorlásának tiltása.

A kisebbségi jogok betartása biztosítva nem volt, ezzel a szomszédos államok – Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia – szerződésszegést követtek el.

Külön kiemelném azt a történelmi tényt, amikor Csehszlovákiából több, mint 100 ezer magyart kényszerítettek lakhelyének elhagyására és Magyarországra történő költözésükre úgy, hogy ingó és ingatlan vagyonukkal nem rendelkezhettek (Benes dekrétum). A Szerződéshez csatolt Kisebbségi Záradékban foglaltak betartását soha senki nem ellenőrizte. A Záradékban foglaltak betartása a Magyarországgal határos államok részéről 1920. évtől kezdődően nem érvényesült. A kisebbségeket ért atrocitások következménye az is, hogy több, mint 100 ezer magyar az elcsatolt területekről gyakorlatilag eltűnt. Ez a háborús bűntett miatti felelősséget felveti. Hivatkoznék arra a konkrétumra, amikor Josip Broz Tito terroristái több, mint 40.000 magyart mészároltak le Délvidéken. A magyar lakosság számának radikális fogyatkozását a korabeli és a jelenlegi lexikonok adatai közötti eltérés is igazolja. E körben figyelembe veendők az 1910-es népszámlálás adatai is.

(folyt.)21_b5_1_big-1_535.jpg

Szólj hozzá!

la_salette_o_pranto_de_nossa_senhora_300.jpg     A La Salette-i üzenet két lényeges elemet tartalmaz. Az
egyikben Mária elítéli a káromkodást és a vasárnapi szentmise elmulasztását, vagyis az Isten és ember közötti kontaktus rombolását, mely az élő személyes kapcsolatot rendkívül súlyosan károsítja. A másik elemben a könnyező Szűz elmondja, mi vár az emberiségre, ha meg nem tér.
Aki nem teljesíti Isten harmadik parancsát ‒ nem tartja meg az Úr napját ‒, az az ember nem imádkozik, megfosztja magát még az imádságra indító helyzettől is, a káromkodás pedig rendkívül durva módon megsérti Isten méltóságát, és erőszakosan mélyíti a szakadékot Isten és ember között. E két bűn, ha szokássá válik, egyrészt megpecsételheti az ember örök sorsát, másrészt rossz példájával súlyos kárt okoz mások lelki életében is, akikkel együtt él és dolgozik.
     Ha az emberiség nem tart bűnbánatot és meg nem tér, elérkezik a pillanat, amikor minden ember, aki bűnében megmarad, testi-lelki pusztulással bűnhődik. Amíg ez a pillanat elérkezik, addig szabadon választhatunk a megtérés vagy a megsemmisülés között. „Nincs többé haladék”‒ olvashatjuk a Jelenések könyvében. (10,6 b)
     Mária könnyei az érzéketlen szívű, a vesztüket előidéző emberek sokasága miatt hullanak. Léon Bloy így ír a síró Szent Szűzről: „Az sír La Salette-ben, akit boldognak mond minden nemzedék. És úgy sír, ahogy egyedül csak ő tud sírni. Kiapadhatatlan könnyekkel siratja a kötelesség-teljesítés minden megsértését.”
     Az előzőkben említett és közzétett üzenetet követően a Szűzanya további titkokat is átadott Meláninak, melynek közzétételével 12 évig, 1858-ig kellett várnia.
(Figyelemre méltó az egybeesés, az 1858-as Lourdes-i jelenéssel!)

(folyt.)fondosalette_530.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előzőkben azt meséltem, hogy Erzsébet asszony miként adta elő egyfelől az én „meghívásom”, másfelől a Szeretetláng ügyének lényegét. Végül megkérdezte, hogy a „Szűzanya titkára” megbízás elfogadását, először beszéljem meg a feleségemmel. Innen folytatom:

magam_4_004_k250.jpg– Na ekkor bizonyos voltam, hogy nem jövök vissza, hiszen a felségem akkor még nem volt hívő és aligha fog majd támogatni egy ilyen „nem evilági” elfoglaltságot! Lelki füleimmel szinte hallottam, hogy: „Nekem édes apukám, addig ne vállalj el semmit, amíg ezt meg ezt meg nem csináltad, fel nem szerelted...” stb. És ez reális lett volna, hiszen egy tiszta új lakásban egy néhány hónapos babával, meg egy 4 éves gyerekkel elég megpróbáltatás az egyedüllét. Így aztán 'egész úton hazafelé azon imádkozám', hogyha valóban a Szűzanya kéri, és valóban ezt kéri, akkor tegyen csodát és a feleségem fogadja el, minden asszonyos méltatlankodás nélkül!

Amint beléptem az előszobába, máris rátértem, hogy „képzeld feleségem, a Szűzanyának az a kérése az égből, hogy legyek az Ő titkára itt a földön!” (Így!) A válasza azonban, mindmáig mélyen megérint! „HA EZT KÉRTE, TEDD MEG!” – mondta, higgad egyszerűséggel. Semmi kommentálás, semmi aggódó óvatosságra intés!

Csak néztem és azt hittem, hogy nem is hozzám beszél. Érződött, hogy „nem evilági” indíttatás volt ez tőle!

A választ megkaptam a feleségemtől, olyan világosan, hogy nem lehetett se bele, se félremagyarázni! Szárnyalt a lelkem, mert kétségeimre hitelesítő jelet kaptam.

Valami körülírhatatlan lelkesedés hatalmasodott el rajtam, bár továbbra is némi óvatossággal!

Akkor 30 éves múltam (akkor még) két gyermekes családos ember, de a gyermekies gondolkodás nem tűnt el belőlem és ez vigasztalt: „Ha olyanok nem lesztek, mint...”

Másnap tehát visszamentem Erzsébet nénihez. Az arcán a „tudtam” bólintó öröme és valami meghatottság tükröződött. Rendkívüli szeretettel fogadott e szavakkal: „Na Tibor fiam, te a Szűzanya kegyeltje vagy!” Szavai értelmét – túl a hízelgő kijelentésen –, akkor fel se fogtam! Csak később világosodott meg Erzsébet asszony sajátos kifejezése, amikor megismertem Szent Tibor (Tiburciusz) életét, ugyanis őt nevezte Szent Damázusz pápa 'Isten kegyeltjének'! No, ha így van, a név pedig kötelez!

Erzsébet asszony észre vette, hogy kissé elgondolkoztam, így gyorsan megtörte a csendet:

– Itt van titkár úr, ez az erősebb írógép, vidd haza, mert ezzel nyolc példányt is át tudsz ütni!

(folyt.)irogep_535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html

650_k2_240.jpg     A versailles-i békében a Magyarországra vonatkozó határozatokat durva hazugságokkal félrevezetett döntéshozók hozták. Lloyd George brit miniszterelnök később elismerte, téves adatok alapján döntöttek: „Voltak egyes szövetségeseink, akiknek minden bizonyítéka hazug és meghamisított volt. Hamis alapokon döntöttünk.” (Lloyd George, Queen’s Hall-i beszédek, Attachment 62).

A trianoni béke igazságtalanságát legkeményebben bizonyító tétel az, hogy Magyarország területéből még annak az Ausztriának is juttat 4026 négyzetkilométert, amelyet sokkal inkább terhelt a felelősség a háború indításáért, mint Magyarországot. Tehát az az Ausztria is kapott területeket Magyarországtól, amellyel Magyarország a háború ideje alatt mindvégig egyazon államot alkotott!

A Kárpátaljával történtek megközelítik az ausztriai eset méltánytalanságát. Trianonban még Csehszlovákiának ítélték, hogy az ott többségben élő ruszinokkal gyarapítsák az új állam szláv népességének arányát. Ám Beneš elnök minden jogalap nélkül egyszerűen átengedte a területet a Szovjetuniónak. Ekképp lett Kárpátalja a Szovjetunió szétesését követően annak az államnak, Ukrajnának a része, amelyhez történelme során soha nem tartozott. A területén ezer év óta élő ruszinoknak és magyaroknak még a népszavazás, azaz az önrendelkezés jogát sem biztosították.

A trianoni béke kiét követő években a történelem ékes bizonyítékot szolgáltatott arra, mennyire hamis volt a háborús készülődést szító antant országokbeli propaganda, mely szerint Magyarország a népek és a nemzetiségek börtöne lett volna. Az Ausztriához csatolt területek falvainak lakosai nem nyugodtak bele az elcsatolás tényébe, és az önrendelkezési joguk megtagadását követően fegyveres küzdelmet folytattak annak érdekében, hogy visszacsatolják őket Magyarországhoz. Tíz falunak sikerült ezt 1923-ban elérnie. Magyarország befogadó, az idegeneket államalapító királyunk óta tisztelő magatartásának ékes bizonyítéka abban állt, hogy e falvak népessége döntő mértékben nem magyar, hanem német és horvát nemzetiségű volt! Tehát a német többségű falvak el akartak szakadni a német ajkú Ausztriától, és visszatértek hazájukhoz, a Szent Korona országához, Magyarországhoz.

A tisztelet jeleként álljon itt a tíz visszatérő falu neve: Alsócsatár, Felsőcsatár, Horvátlövő, Kisnarda, Nagynarda, Magyarkeresztes, Németkeresztes, Ólmod, Pornóapáti, Szentpéterfa.

Az utódállamok szinte semmiben nem váltották be szerződéses kötelezettségeiket, amelyek szerint azt vállalták, hogy az uralmuk alá kerülő magyaroknak biztosítják emberi és nemzeti jogaikat.

(folyt.)21_b545-5291788-_535.jpg

Szólj hozzá!

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a Pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünneplünk.

Miként a Lorettói Litániában kérjük az Egyház Anyját, úgy Krisztusban megkeresztelt emberként, égi Édesanyának is szólíthatjuk őt. Mária lelki anyasága ugyanis egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes, miáltal mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik Szent Fia Misztikus Testének – az Egyháznak – tagjai, tehát a kegyelem rendjében Fiának testvérei.

popeaddsmarianfeast3_535.jpg

 

Szólj hozzá!

KATTINTS IDE!023_erzsebet-szeretetlang_01_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előzőkben azt meséltem, hogy Erzsébet asszony miként adta elő egyfelől az én „meghívásom”, másfelől a Szeretetláng ügyének lényegét. Innen folytatom:

magam_4_004_k250.jpgNem hittem száz százalékosan a néninek, mert az, hogy nagyon meggyőzően adta elő, az kevés! Igaznak is kellett bizonyulnia! Az életéből mondott részletek megihlettek kissé, végtére is az egész „ügyből” az tetszett ebből a legjobban, hogy a Szűzanya egy új eszközt, egy FEGYVERT adott számunkra! Nos, erre vágytam egész ifjú koromban, mert 1956-ban 10 éves voltam, és annak a 10 napnak a szabadságérzetét soha nem felejtettem el! Egy harc lehetősége a nemzetért hatékony égi fegyverrel, nos hát ennél szebbet, lelkesítőbbet nem is hallhattam volna! (Na de mint kiderült, ennél jóval többről volt szó!)

Folytatva az Erzsébet nénivel való ismerkedésem – említettem –, hogy sürgött-forgott a konyhában miközben velem ismertette az életét meg az égiek terveit. Az azonban feltűnt nekem, hogy olykor-olykor benyúlt a kötényzsebébe és bekapott valamit. Ő is észrevette, hogy én észrevettem és magyarázatba kezdett: – „Tudod fiam, az Úr kérésére kenyéren és vízen böjtölök, de már oly rég csinálom, hogy egy szelet kenyeret nem is vagyok képes elmajszolni. Így aztán feldarabolom apró kockákra a kenyérkét – úgy ahogy a tyúkoknak szoktam – és apránként be-bekapok egyet!”

Közben elkészült a pogácsa is, mellyel megkínált és bizony az volt az érzésem, hogy ilyen finomat még soha nem ettem! Ez még inkább erősítette bennem azon szürreális érzést, miszerint egy kicsit mesébe illő mindaz, ami velem történik.

Egyszer csak rátért a gyakorlati kérdésekre: „A titkári feladatod többek közt abból is állna, hogy időnként kül- és belföldi leveleket kellene megválaszolnod. Remélem tudsz gépelni! Nekem ugyanis az egyik legnagyobb keresztem az írás! Mégis tele kellett írnom már három naplót, sőt le is másoltatta velem az Úr Jézus egy negyedikbe is, pedig jaj de nagyon nem akaródzott! Ezért aztán egyszer csak elcsúsztam és eltört a kezem, természetesen a bal! És bizony éreztem, hogy eleget kell tennem az Úr kérésének (ld. IV/1). Tehát nagy feladatod lesz neked is ebben a szent Ügyben! Választ azonban még ne adj! Menj haza, kérdezd meg a feleségedet, hogy bele egyezik-e, mert neked fiam az állapotbeli kötelességed a legfontosabb! Ha a nejed is egyetért, csak akkor gyere vissza holnap!”

(folyt.)_m850es_eljove_535.JPG

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html

     650_k2_240.jpgAz 1918. november 3-i páduai fegyverszüneti egyezmény aláírása után döbbentek rá az antant hatalmak, hogy elvi akadályba ütközik a korábban titkos szerződéssel Romániának ígért Erdély átadása. Románia ugyanis az I. világháború alatt többször cserélt szövetségest, 1916-ban alkalmasint hátba is támadva szövetségesét. 1918. május 8-án a németekkel aláírt békeszerződéssel végképp kizárta magát az antant hatalmak közül.

A politikai lehetetlenséget katonai eszközökkel oldották fel: öt nappal a páduai fegyverszüneti egyezmény megkötése után, 1918. november 8-án a francia hadvezetés kettéosztja a Szerbia területén lévő csapatait, és egyik felét Berthelot tábornok vezetésével Bukarestbe irányítja, ahol megdöntik a németekkel szerződött, regnáló román kormányt, helyébe újat ültetnek, amely immár alkalmas arra, hogy Romániát a győztesek oldalára állítsa, és jutalmul megajándékozza Erdéllyel. (Lásd Románia új miniszterelnökének, Brătianunak Clemenceau francia miniszterelnökhöz írt 1918. november 8-ai köszönőlevelét.)

Románia a bukaresti szerződéssel a Román Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy legkésőbb augusztus 28-ig megindítja a támadást a Monarchia ellen, illetve arra, hogy nem köt különbékét a központi hatalmakkal. Cserébe az antant jelentős osztrák–magyar területeket ígért a románoknak (Erdélyt, az egykori Partiumot, a Bánságot – amire egy 1915. augusztus 18-án kötött szerződés alapján már Szerbia is igényt tartott – és Bukovinát). A szerződésben kikötötték, hogy a román támadás fő célja Budapest elfoglalása kellett hogy legyen. Románia ennek ellenére 1918 május 7-én különbékét kötött.

Bár a páduai fegyverszünet mindenféle harci cselekmény beszüntetését kimondta, az antant-hatalom Franciaország, saját fegyverszünetüket felrúgva hadüzenet nélküli háborút indított Magyarország ellen. Ez tény, akár az Osztrák-Magyar Monarchia részének tekintették, akár Clemenceau utasítása szerint az antant által el nem ismertnek, azaz politikai értelemben nemlétezőnek(!) tekintették Magyarországot.

Ezt a hadüzenet nélküli háborút – a szerbeket kivéve – olyan etnikumokból toborzott alakulatok bevonásával folytatták, amelyekkel Magyarország a fegyverszünet előtt sem állt hadiállapotban (csehek), vagy amelyekkel érvényes békeszerződésben rendezte az antant-hatalmak felbujtására őt hátba támadó, áruló szövetséges által létrehozott háborús viszonyt (románok). Illetve olyan fantom nemzetállamokkal, melyeknek se állampolgárai, se határai, se történelmük, de legfőképpen államalkotó nemzetük sem volt, amelyek tehát csak az antant-vezérkarokat mozgató háttérerők és az őket kiszolgáló, hazájukban ismeretlen vagy tábor nélküli maroknyi emigráns politikus vágyaiban „léteztek”, mint Csehszlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság/majdani Jugoszlávia.

Károlyi Mihály tettestársa, a másik hazaáruló, Lindner Béla hadügyminiszter, aki már a belgrádi katonai szerződés nyomán indított kisantant hadművelet előtt feloszlatta a magyar hadsereget, Jugoszláviába menekült és haláláig ott élt, majd szobrot állítottak emlékére. (folyt.)21_b5_1_1fac_535.jpg

Szólj hozzá!

Taube 2.jpegBarsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm

Pünkösd vasárnap
     Ha valaki az Istennel való kapcsolatot keresi, sehol másutt nem találja meg, csak az Egyházban. Csak itt nyerhet bocsánatot bűneire, itt testesülhet bele Krisztusba, részesülhet az ő isteni életéből.
     A Szentlélek éppen azzal dicsőítette meg Jézust, hogy megadta neki, hogy istenfiúi halállal haljon meg, amely önátadás. Vagyis merjen az Atyába belehalni, illetve beleszületni, hiszen ő az Élet, amely elnyeli a halált. Aki Istenbe veti bele magát, bármibe is kerül, az Életet választja.
És félelmetes, hogy Jézus nem szereti jobban az Atyát, mint minket, mert ugyanazzal a szeretettel szereti őt, mint bennünket: a Szentlélekkel. A szeretet nem érzelem és ragaszkodás, hanem a harmadik isteni személy kiárasztása. A Szentlélekkel magába testesít minket, ha akarjuk. Előre megvan a helyünk, hiszen azért ment előre, hogy helyet készítsen nekünk. Akkor foglaljuk el azt a helyet az ő dicsőségében, amikor elfogadjuk az istenfiúság Lelkét, a Krisztust feltámasztó Lelket, a Titokzatos Testet alakító Lelket. A Szentlélek teremtő Lélek: ugyanazt műveli bennünk, amikor hitet támaszt Krisztusban, mint amikor őt feltámasztotta a halálból. Amikor megkaptuk a Szentlelket, új teremtménnyé lettünk, az isteni természet részeseivé. Az Atya a Fiúban szeret minket, kiárasztva ránk a Szentlelket, mi pedig szintén a Fiúban szeretjük viszont őt, miközben mi is árasztjuk
feléje a Szentlelket. Olyan mélységben vagyunk egyek, hogy egyetlen isteni élet van bennünk: Isten szeretete. Isten belső életét kell egymással is élnünk. Ez nem elérhetetlen eszmény csupán, erre képességet is kaptunk.
     Pünkösd az, amikor az Isten élete működni kezd bennünk.  (vége)

pentecost2oo1.JPG

Szólj hozzá!

Az alábbiakban Szent Klára, Ágneshez írt négy levele közül idézünk: (Acta Sanctorum I. kötet, 506., ill. 508. o.)
arpad-hazi_st_agnes.jpg     "Méltóságos és tisztelendő Ágnes szűznek, Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan szolgálóleánya és az Istennek szentelt szüzek szolgálója a San Damiano kolostorban, aki lélekben meghajlik előtted, és alázatos tisztelettel kívánja örök boldogságodat.
     Szent magaviseleted és feddhetetlen életed dicsőséges hírét hallván, mely nemcsak hozzánk jutott el, hanem szinte az egész világon közismert, nagyon örvendek és ujjongok az Úrban, és nemcsak én, hanem mindazok, akik teszik és tenni akarják Jézus Krisztus akaratát, és engedelmeskedni akarnak neki. Közismert ugyanis, hogy mennyire élhettél volna e világ dicsőségével és hírnevével, s miként fölségedhez illenék, még a fölséges császárhoz is feleségül mehettél volna, te pedig szíved egész érzületével és bensőséges vágyával inkább a szent szegénységet és a test megtagadását választottad, mert az Úr Jézus Krisztust tekintetted mindenkinél nemesebb jegyesednek. Őt, aki a te romlatlan és érintetlen szüzességedet örökre megőrzi szeplőtelenül; akinek szeretete megtisztít téged, akinek érintése egyre tisztábbá tesz, akivel ha egyesülsz, szűz maradsz. Az ő hatalma minden hatalomnál erősebb, kegyelme mindennél kedvesebb, tekintete mindennél szebb, szerelme páratlan, minden gyönyörűségnél édesebb. E szent_agnes_es_klara.pngJegyes ölelésére választattál ki, aki csodálatos drágakövekből nyakláncot és fülbevalót adott neked, krizolitba öltöztetett, s megkoronázott arany koronával, melyen a szentség fénye ragyog. Ezért, drága nővérem, sőt tiszteletreméltó úrnőm, hiszen az én Uramnak, Jézus Krisztusnak nővére és menyasszonya vagy, kit dicsőséggel ékesít a szüzesség és a szent szegénység zászlaja, erősödj meg a szent szolgálatban, melyet a szegény és megfeszített Jézus példájától lángra lobbanva megkezdtél. Ő minden kegyetlen kínt elviselt értünk a kereszten, kiragadott minket a sötétség Fejedelmének hatalmából -- aki az ősszülők bűne miatt fogságban tartott bennünket --, és kiengesztelt minket az Atya Istennel. Ó, boldog szegénység! Ki örök javakkal ajándékozod meg azokat, akik téged szeretnek, s kedvesen magukhoz ölelnek! Ó, szent szegénység, kit ha valaki birtokol, ígéretként övé a mennyek országának örök dicsősége, s minden kétség nélkül ajándékba kapja a boldog életet! Ó, szeretetreméltó szegénység, kit az Úr Jézus Krisztus, ki a mennyet és a földet kormányozza és vezérli, aki szólt, és mindenek lettek, páratlanul magához ölelt! Mert ő maga mondja:      A rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak fészkük, az Emberfiának azonban, azaz Krisztusnak nincs hova lehajtania a fejét, ezért a kereszten lehelte ki lelkét, ott hajtva le a fejét. Ez a hatalmas és gazdag Úr a tisztaságos Szűz méhébe költözvén ínségesen és szegényen akart e világra jönni, hogy az emberek, kik a mennyei ételben szükséget szenvedtek és koldusok voltak, benne gazdagok legyenek, és uralkodjanak a mennyek országában. Örülj tehát és ujjongj nagyon, és töltsön el a lelki öröm! …
     Lelkem felének, kit szívből, egyedülálló módon szeretek, a nagy méltóságú Ágnes királynőnek, szerelmes anyámnak és mindenkinél jobban szeretett leányomnak, Klára, Krisztus méltatlan szolgálója és az ő szolgálóinak, kik a San Damiano kolostorban vannak, haszontalan szolgálóleánya, üdvözletemet küldöm…. Ó csodálatos alázatosság, ó ámulatra méltó szegénység! Az angyalok Királya, a menny és föld Ura jászolba helyeztetett! E tükör közepében lásd meg a szent alázat boldog szegénységét, melynek kedvéért az emberi nem megváltására annyi kényelmetlenséget viselt! A tükör végén pedig lásd meg a kimondhatatlan szeretetet mellyel szenvedni és becstelen halállal meghalni akart a kereszten. Ez a tükör, amikor a fára volt szögezve, intette az általmenőket, mondván: ,,Ó ti mind, kik általmentek az úton, nézzétek és lássátok, van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam''. Válaszoljunk Neki, aki hív és utánunk sóhajt, egy szóval és lélekkel: ,,Emlékezvén megemlékezem rólad, és elemésztődik az én lelkem.'' A szeretetnek e tüze gyújtson lángra, ó királynő, s ugyanakkor emlékezzél a mennyei király kimondhatatlan gyönyörűségére, gazdagságára és örök dicsőségére, és sóhajtozva a nagy vágytól és szívbéli szerelemtől kiálts: Vonj magadhoz, mennyei Jegyesem, és én futok keneteid illata után! Futok és meg nem állok, míg be nem vezetsz a borospincébe, míg bal karod nem lesz a fejem alatt, s jobbod boldogítón át nem ölel engem…
     Miközben ezen szemlélődsz, emlékezzél meg szegény anyádról, és tudd meg, hogy én kitörölhetetlenül szívem táblájára írtam boldog emlékezetedet, mert mindenkinél kedvesebb vagy nekem. És mi több: hallgasson el a nyelv szeretetedről, és szólaljon meg, ó áldott leányom, a lélek nyelve, mert a szeretetet, mellyel irántad vagyok, a test nyelve ki nem fejezheti. Éppen ezért, amiket gyarló módon írtam, jóakarattal és szívesen fogadd, s legalább az anyai szeretetet vedd észre benne, mely irántad és leányaid iránt mindennap bennem ég.   Méltóságos nővérünk, Ágnes, szorgosan ajánld leányaimat a te leányaidnak az Úrban. Élj boldogan, kedvesem, leányaiddal együtt, míg a nagy Isten dicsőségének trónusához nem érsz, és értünk is imádkozzál…"
PRÁGAI SZENT ÁGNES, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK AZ ÚRNÁL!
/Forrás: www.katolikus.hu/szentek; Schütz Antal: Szentek élete. - Horváth Mária szerkesztésében/a_pragai_szent_agnes_kolostor2.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet asszony, végre megszólalt érdemben:

– Ne haragudj Fiam, ugye tegezhetlek? Nézd el zavaromat, mert ilyen még soha nem történt velem! A Péter bizonyára mondott rólam valamit.

bocco-casanova4_k300.jpgMindenesetre, ha fiam lennél büszke lennék rád, mert nagy kegyelmet kínált fel neked a Szűzanya! – mondta a néni kissé zavart mosollyal.

Én ekkor határozottan éreztem, hogy „most meneküljek, amíg nem késő!” Lehet, hogy a rosszabbik énem sugallta vagy tán egyenesen a kísértő! Az tény, hogy valóban kényelmetlenül éreztem magam, mert a látogatásomat még mindig nem tudtam hova tenni! Ifjabb koromban úgy tartottam, hogy egyes nénik képesek vallási túlzásokba esni és ennek a gyanúja megint elkapott. De végül is vártam türelmesen.

– Én valójában nem itt lakom. Hat gyermeket neveltem fel Hidegkúton – magyarázkodott Erzsébet asszony –, ez a Józsi fiam lakása a három unokával, akik árvaságra jutottak. A fiam szegény igen beteg, így én látom el őt is és nevelem a kicsiket nagyanyai jogon. Jaj, elkalandoztam! Nyilván nem ezért kértem a látogatásod, hanem egy meghívást kell átadnom! Nézd! Minden alkalmatlanságom ellenére az Úr Jézus és a Szűzanya, hatalmas keresztként, egy világra szólóan nagy lélekmentő ügyet bíztak rám, a Szűzanya Szíve Szeretetlángját! Az égiek ígérete szerint ennek a Szűzanyától jövő lángnak szívről-szívre kell terjednie az egész világon (III/140), mert ez lesz az a tűz, mely felperzseli a bűnt és megvakítja a sátánt (I/39; III/203)! Tudod Fiam, ezt kevesen értik és nekem is végül egy teológiai professzor atya magyarázta el. A mai emberiség a sátán gerjesztette bűn világában szinte teljesen elvakult, elvesztették a bűnre való érzéküket! Ezért nem látják az igazságot és a gonosz aknamunkáját életükben, így aztán egyre többen veszítik el a hitüket. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének Szeretetlángjától azonban megvakul a sátán, vagyis ő lesz tehetetlenné. Ez hozhatja el az emberiség nagy békekorszakát és megváltozik a föld színe (II/93). Mindenki jobban fogja látni élete valódi célját, s a szívekben győzedelmeskedik a szeretet!

Ez egy eszköz (I/37) lehet a kezünkben fiacskám! Egy olyan hatékony „fegyver”, amilyen még nem volt soha, mióta az Ige testté lett! (vö I/84; I/109) Égi Édesanyánk ezt a kegyelmi fegyvert országára a Regnum Mariánumra bízta és ez nagy felelősség nekünk magyaroknak.

Őszintén mondom, a Szűzanya ügyében mindig adódtak segítőim, de arra még nem volt példa, ami tegnap az éjszakai virrasztásom alatt történt velem!

Erzsébet asszony ekkor elmesélte, hogy miként kérte fel a Szűzanya a velem való kapcsolatfelvételre, arra, hogy ÉN legyek a Szűzanya titkára!

Egészen elképedtem, bár őszintén szólva, még mindig nem tudtam a dolgot hová tenni!

(folyt.)a_masodik_punkosd_535.JPG

Szólj hozzá!

view2_535.jpgNetes források felhasználásával!

Mit mondanak erről a szentek?

     Szent Pál apostol a fiatal korintusi közösséget az ajándékokról tanítja, amelyeket ott hagyott nekik, a részletezésük már nem szerepel a pünkösdvasárnapi szentleckében (bölcsesség, tudomány, hit, gyógyítás, csodatevés, prófétálás, a szellemek megkülönböztetése, a nyelvek adománya). (Magyar Kurir) Ahogyan az első korintusi levél írja „valaki a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, ismét más a gyógyítások adományát az egy Lélek által, vagy csodatévő hatalmat, prófétálást, a szellemek megkülönböztetését, a nyelveken való beszédet vagy a nyelveken való beszéd értelmezését. Ezt mind egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.” (1Kor 12,9-11)

Szent János első levelében is így ír: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.”

Remete Szent Antal egyik levelében azt írja, hogy „a megkülönböztetés az a képesség, aminél nagyobb nincs a keresztény hitben”.

A keresztény ókor másik nagy alakja, Cassianus szerint ,,a discretio minden erény szülőanyja, őrzője és irányítója''.

Aquinói Szent Tamás pedig azt tanítja, hogy a lelki életben a legdöntőbb szerepe az okosságnak van, amely tulajdonképpen nem más, mint ítéletmondás, a végletek vagy több lehetőség közül a megfelelőnek a kiválasztása. A szellemek megkülönböztetése elsősorban a Szentlélektől való adomány, melyet elsősorban az Egyház kap, ahogy azt 1Kor 12,10 írja. Egyáltalában nem kötődik mély teológiai ismeretekhez, bár ezek nagyban segíthetnek a helyes megkülönböztetés gyakorlásában.

Loyolai Szent Ignác a következő szabályokat adta a szellemek megkülönböztetésére: Minden, ami visszatart a jótól vagy fékez benne, a gonosz szellemektől-, s minden, ami előbbre visz a jóban, a jó szellemektől és Istentől való.

Szarovi Szent Szerafim (1759–1833) monachoszről írják. Hosszú imái alatt a „Gyöngédség Anyja” ikont szemlélte, előtte térdelt, pihent, kezére hajtott fejjel. 1820-tól, mivel híre terjedt, hogy rendelkezik a szellemek megkülönböztetésének adományával, egyre többen keresték, és ki kellett lépnie hallgatásából.

Szent II. János Pál pápa: „A lelki adományok szintén segítenek a szolgálatok gyakorlásában. A Szentlélek ajándékozza azokat, hogy segítse Isten Országának eljövetelét. Ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy az egyház a karizmák közössége.” (Lásd: L'Osservatore Romano, 1992. július 1.)

(folyt)together_with_mary_at_pentecost_535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html 

650_k2_240.jpg     Magyarország feldarabolását – bizonyítható módon – jóval az I. világháború kitörését megelőzően eltervezték. E szándék és annak megvalósítása nem a háború kimenetelének függvénye volt, ezért nem kellett volna a háborút lezáró béke tárgyát képeznie. Ezt az állítást az alábbi tények támasztják alá:

Az 1914. június 23-án, tehát a szarajevói gyilkos merényletet megelőzően az Oroszország, Szerbia és Románia között létrejött katonai egyezmény Szerbiának ígért olyan magyar területeket, amelyeken szerbek sohasem éltek. Ezt az ígéretet az 1918. november 13-i belgrádi szerződéssel az antant hatalmak teljesítették is annak ellenére, hogy ekkor Oroszország már nem is létezett, a területén létrejövő Szovjetunió pedig nem volt tagja az antantnak.

Az 1918. november 3-án Páduában teljes felhatalmazással aláírt és az Osztrák-Magyar Monarchia és a Szövetségesek között mindennemű fegyveres konfliktusnak véget vető fegyverszüneti egyezmény érintetlenül hagyta Magyarország területét.

Ennek ellenére – vagy éppenséggel ezért – tíz nap múltán, a hatalmat 1918. október 31-én, gróf Tisza István miniszterelnök meggyilkolásának napján magához ragadó hazaáruló gróf Károlyi Mihály kormánya Belgrádban katonai egyezményt köthetett a francia hadsereg képviselőjével, amely megengedi az ellenséges erőknek, hogy mélyen Magyarország belsejében húzódó, akkor csapataik által még el nem ért demarkációs vonalakra fejlődjenek fel. Mindezekre anélkül került sor, hogy időközben Magyarország bármely fegyveres konfliktusba keveredett volna.

Károlyi Mihály hazaáruló voltát cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy öt hónap múlva, amikor a hatalomról lemondani kényszerült, Magyarország legádázabb ellenségéhez, Edvard Benešhez menekült, tőle kapott útlevelet, amellyel világgá ment, költségeit pedig egy Panast nevű, londoni cseh bankár fedezte.

(folyt.)21_b5_trianon_535.jpg

Szólj hozzá!

Ünnepe: június 8.

Prága, 1205 - 1282. március 2.
arpad-hazi_st_agnes.jpg     Sok információ van a köztudatban az Árpád-ház női szentjeiről, így Szent Erzsébetről, Szent Margitról, vagy Szent Kingáról, ugyanakkor szinte a teljes feledés homálya borul Prágai Szent Ágnes személyére, aki nőágon magyar származású, ezért Árpád-házi Szent Ágnesnek is hívják! Anyja ugyanis, Konstancia, II. András király nővére (III. Béla lánya) volt. Apja I. Ottokár cseh király. Hatalomra törő apja, minden módot kitalált, hogy a német birodalomtól minél függetlenebbé tegye országát: ebben a törekvésében a kis Ágnest eszköznek használta fel. Eljegyezte a gyermeket a sziléziai herceg, Henrik egyik fiával. Nagy kegyelem volt ez Ágnes számára, mert így elkerülhetett a prágai udvarból. Ágnest jövendő férje édesanyjának, a későbbi Szent Hedvignek gondjaira bízták, aki az általa alapított trebnitzi cisztercita nővérek kolostorában helyezte el őt. Ágnes életére a három ott eltöltött év döntő hatást gyakorolt.
     Amikor Ágnes jegyese egy vadászaton szerencsétlenül járt, a kislányt hazavitték Prágába, és egy időre a premontrei nővérekre bízták Doksonyban. A becsvágyó apa ekkor elígérte Ágnest II. Frigyes császár trónörökösének, a későbbi VII. Henrik királynak. Majd Ausztriába küldte a Babenbergek udvarába. Hamarosan azonban ürügyet keresett és talált ennek az eljegyzésnek a fölbontására is, hiszen lányáért most már a hatalmas angol király, III. Henrik, majd II. Frigyes császár versengett. Ágnes szerzetesnő akart lenni, de ezzel apja nem törődött. Eljegyezte őt a császárral. Mielőtt azonban az esküvőre sor kerülhetett volna, 1230- ban váratlanul meghalt Ágnes apja. Ekkor a pápa, IX. Gergely segítségével Ágnesnek sikerült rávennie Frigyest, hogy adja vissza szabadságát.
pragai_szent_agnes_1.jpg     A huszonöt éves hercegnő egy pillanatot sem késlekedett: királyi öltözetét durva darócra cserélte föl, s Prága város peremén, a nyomornegyedben keresett magának egy kis házat. Ágnes már korán észrevette azt a társadalmi igazságtalanságot, ami a különböző osztályokat elválasztotta egymástól, s ami arra késztette Assisi Szent Ferencet és Klárát is, hogy elhagyják szüleik előkelő városi otthonát. Őket követte. Rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építtessen nekik kolostort (és Szent Jakab tiszteletére templomot) közvetlenül a kis ház közelében, ahol lakott. A minorita testvérek beajánlották Szent Klárának, aki hamarosan őt a ,,lelke felének'' mondta. Négy, szeretettől sugárzó levél maradt ránk, melyeket Ágneshez intézett. Egy klarissza kolostor alapításáról és megerősítéséről van bennük szó. Szent Klára öt nővért küldött közvetlenül maga mellől. 1234-ben Ágnes átvette a kolostor irányítását.
     A kolostor körül csakhamar kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész koszorúja létesült. Különleges jelentőségű lett egy kórház-alapítása. A hercegnő szerény otthonából egész városnegyed lett, melyben Ágnes három templomot is építtetett: Szent Ferenc, Mária Magdolna és Borbála tiszteletére.
     Ágnes kolostora olyan vonzerőt jelentett, hogy II. Ottokár legidősebb leánya, valamint a legelőkelőbb nemesi családokból 12 leány kérte a fölvételét. Hamarosan újabb és újabb kolostorokat tudtak alapítani. Ezekben a kolostorokban úgy tartották a szegénységet, mint az Assisi melletti San Damianóban Szent Klára körül. A nővérek, akik gyermek-korukat többnyire fényűzésben és bőségben töltötték, új életet kezdtek: kemény vezeklésben és a legteljesebb szegénységben táplálták, ápolták és gondozták a szegényeket, Krisztus legdrágább testvéreit. (Árpád-házi Szent Ágnes prágai kolostorát, lásd alább!) 
     Ágnes a családja iránt is megőrizte nagy szeretetét. Békét szerzett Vencel király és lázadó fia, Ottokár között.
Hetvenhét éves korában, 1282. március 2-án halt meg. Giskra vad kelyhesei feldúlták kolostorát. 1930-ban a régi Jakab-templomban megtalálták a sírját. Boldoggáavatási perét 1936-ban újrakezdték, de a II. világháború megakadályozta az eljárás befejezését. Szentté avatását II. János Pál pápa végezte 1989. november 12-én. /Forrás: www.katolikus.hu/szentek; Schütz Antal: Szentek élete. - Horváth Mária szerkesztésében/ 

(folyt.)a_pragai_szent_agnes_kolostor1.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Folytatva a történetet az én szemszögemből, a következő történt! Reggel fél nyolckor a lakásunk ajtaján csengetett Péter barátom, e szavakkal: „Jaj, be se megyek, csak átadom a kérést, hogy a szeretetlángos Erzsébet néni feltétlen 'a Tiborral' szeretne beszélni – így mondta –, ha tudod, keresd fel a Szeretetláng ügyében” – és megadta Erzsébet asszony albertfalvai címét!

Barátom a gyermekeit vitte iskolába, azért sietett olyan nagyon. Mellesleg bár közel laktunk egymáshoz, de mi akkor költöztünk be, ennél fogva még nem járt nálunk!

Én elég nagy fenntartással fogadtam a kérést, mert nem volt kedvem belekeveredni semmilyen „öregasszonyos” vallásos túlzásba! De végül mégis csak rászántam magam, és autóval elmentem az adott címre. Amint megtaláltam, megálltam a hatalmas panel épületsor 8-as számú bejárata előtt, felmentem az első emeletre. A cím szerinti ajtón ez állt: Kindelmann József.

Becsengettem. Belülről gyermekek csendes zsivaja hallatszott. Már-már azt hittem, hogy a csengetésem nem hallatszott, amikor végre kinyílt az ajtó. Egy kötényes néni nézett rám kérdőn: „Mit óhajt” – szólt – számonkérő tekintettel. Ez meglepett és hirtelen arra gondoltam, hogy magam_4_004_300.jpgtalán rossz helyre csöngettem, vagy pedig nem az nyitott ajtót, aki hivatott! Csak annyi jött ki a számon értetlenkedve, hogy „Én vagyok a Tibor!” – így.

Ekkor azonban még inkább kínosan éreztem magam, hiszen a néni egy halk sóhajt hallatott: „Szűzanyám! – hát maga az? Fáradjon beljebb”! Láthatóan ő is zavarban volt, bár ennek ellentmondott, hogy igen határozott udvariassággal invitált a konyhába. Az előszobából több helyiségben látható volt, hogy teregetett ruhák száradtak mindenütt. A nagyszoba ajtaja mögül fiús hangokat hallottam, az egyik lurkó kikukucskált. A konyhában a néni, sebtében letörölt egy széket és hellyel kínált. Közben a tűzhely felé kapkodott, mert valami sült a sütőben. Pogácsa volt. Én kényelmetlenül éreztem magam, egyre inkább olyan érzésem volt, hogy „valamibe belekeveredtem!”

(folyt.)

(Kép: A lakótelep, ahol Erzsébet asszony nevelte három unokáját és gondozta beteg fiát. /Forrás: Google./)albertfalvai_ltp_535.JPG

Szólj hozzá!

view2_535.jpgNetes források felhasználásval!

A megkülönböztetés, nem megítélés!

     Ítélni kötelessége az embernek, mert ha nem teszi, letér a helyes útról, és éppen ezáltal Isten ítéletét vonja magára. Ez az ítélethozatal azonban nem elítélést, nem emberek elítélését jelenti, hanem annak megítélését, hogy valami igaz-e vagy hamis, hogy bizonyos cselekedetek, kijelentések vagy folyamatok milyen forrásból – isteni, emberi vagy démoni forrásból – származnak. Ha az ember, nem gyakorolja ezt, előbb-utóbb letér a helyes útról, végletekbe esik, a hazugság atyjának áldozata lesz. Jézus nemcsak hogy nem tiltja az ilyen ítéletet, hanem egyenesen felszólít gyakorlására, mikor azt mondja: „Ne ítéljetek látszat szerint, hanem igaz ítélettel ítéljetek” (Jn 7,24). És ez a kijelentés a fentiek fényében érthető meg igazán!

     Isten Lelke ezzel a szellemi megismeréssel, ítélőképességgel megerősíti és fölemeli a mindenkinek adott ítélőképességet. Emellett egyesek különleges módon megkapják a megkülönböztetés adományát, „hogy Isten Lelke vezesse őket” (Róm 8,14).

(folyt.)87614315_3855219_535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html 

  650_k2_240.jpg   Az országhatárok megrajzolásakor, de utána sem tették lehetővé a népszuverenitás kinyilvánítását, vagyis az önrendelkezési jog alkalmazását. A mai napig sem volt erről népszavazás az elorzott területeken! Csupán egyetlen város kapott rá esélyt, Sopron, amely hűséggel mégis a megcsonkított Magyarországot választotta a Burgenlanddal megjutalmazott Ausztria helyett. Ezt követően ezt az emberi alapjogot nem engedélyezték az utódállamokban, követelőit meghurcolták, sőt megölték, mint például a cseh megszállás elleni pozsonyi tüntetés néhány résztvevőjét (1919. febr. 12-én 7 halott, 23 súlyos sebesült a sortűz után!).

A cseh, román, lengyel, szerb esetben hivatkoztak a történelmi jogfolytonosság alkalmazására, a korábbi királyságok területi megújítására, de a Magyar Királyság jogfolytonosságára ez nem vonatkozott, sőt annak területi többségét a szomszédos államalakulatok kapták jutalmul, mint például Magyarország teljes északi területét az egy milliónyi magyar őshonos lakosságával együtt Csehországnak juttatták (egy olyan területet átadva, amit Csehország soha előtte nem birtokolt), amiért Csehszlovákia a francia befektetések érdekszférájába kényszerült (tőlük kaptak hitelt elég magas kamatra például a hadsereg felfegyverzésére, kiképzésére, hadászati művek megépítésére, amit a francia hadseregtől és cégektől rendeltek meg).

Trianonban hivatkoztak a nemzetiségi határok jogosságára is, de 3,5 milliónyi őshonos magyar által többségben lakott területet rendeltek idegen uralom alá, például Székelyföldet, Partiumot, Csallóközt, Bodrogközt, Bánátot, Kárpátalját (ahol csehek, ill. szlovákok nem is éltek).

Valójában a mesterségesen létrehozott új államhatárok kialakításakor csupán az antant hatalmaknak kedvező, főleg francia szempontokból előnyös gazdasági, befektetési és katonai-stratégiai szempontok érvényesültek (nyersanyagforrások, bányák, termőterületek, vasutak, közigazgatási központok, hegyek, folyók elnyerése).

Elmondható tehát, hogy sem a tisztességet követelő keresztény erkölcsiség, sem az emberséget tápláló görög bölcsesség, sem az igazságosság jogi alapelvei nem kaptak szerepet, csak a nemzetközi nagytőke és pénzvilág hatalmasainak önző érdekei.

(folyt.)21_b51919_a5adee8_535.jpg

Szólj hozzá!

07.
június

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

posa_lajos_240.jpgVerje meg az Isten

Verje meg az Isten,
Veretlen ne hagyja,
Ki magyar létére
Magát megtagadja.
Szabadságunk fáját
Fosztja-fosztogatja,
Leveleit, virágait
A viharnak adja.

Verje meg az Isten
Nem egyszer, de százszor
Ki magyar létére
Idegenhez pártol.
Ősi jussát önként
Idegennek dobja,
Kincseinket egy más fajnak
Kincstárába hordja.

Verje meg az Isten,
Minden kis dolgába;
Ki magyar létére
Egy más faj szolgája.
Mást érez s mást mond
Talpnyaló nyelvével.
Háromszínű lobogónkat
Ronggyá tépi széjjel.

Verje meg az Isten
Ki a magyart bántja,
Ki magyar létére
Száz örvénybe rántja.
Verje meg, verje meg
Minden haragjával!
Két kezének
Tüzes ostorával!

Pósa Lajos ( 1850-1914) - író, költő


("Isten nem ver bottal"
"Ki mint veti ágyát..."
"Aki másnak vermet ás..."
"Madarat tolláról..."
 -- ősi magyar közmondások)
"A bűn zsoldja a halál" (Róm 6,23)

posa_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előző részben azt meséli Erzsébet, hogy miként tudott egy meghívásnak eleget tenni, melyen bár én is ott voltam, mégse találkoztunk! Folytatva Erzsébet asszony elbeszélését:

– A Péter, akivel egyszer Dienes Valéria közösségében találkoztam, várt rám a János kórházi végállomáson, és tíz perccel 6 előtt megérkeztem a vetítésre!

Az előadás nem kötött le igazán! Folytonosan csak a gyerekekre gondoltam. Ott tudtam meg, hogy a Szűzanya megjelent Garabandálban, a gyönyörű hegyek közti kis faluban. Az előadó Dr Molnár Gyula ügyvéd volt, akit már ismertem és lényegében csak erről beszélt. A felvételek szépek voltak és mondhatom, hogy a Szűzanyának van ízlése!

Bár a társaságban voltunk vagy tizenketten, engem csak ketten ismertek, amiként én is őket, Pétert és az előadót. Téged meg fiacskám nem is láttalak, persze – jut eszembe –, magad is mondtad a múltkor, hogy késve érkeztél! Na ez rám nem jellemző!

Aztán mikor végre hazaértem, a gyerekek betakargatása közben végiggondoltam a garabandáli eseményeket. Szép volt, de számomra nem volt újdonság, mert a gondolatvilágomban már mindez megfogalmazatlanul, benne volt. Magamban úgy értelmeztem, hogy ez is része a Szűzanya világmentő tervének, melynek „koronája” a Szeretetláng kiáradása, mely – titkár testvér – akkora nagy esemény lesz, hogy teljesen megújul a föld színe (II/93-94), ahogyan ezt az Úr Jézus nekem elmagyarázta.

feliz-dia-de_la-inmaculada_300.jpgAmint az imáimat elvégezve lefeküdtem, a Szűzanya megszólalt a lelkem mélyén: „Kislányom! Sürgősen vedd fel a kapcsolatot a Tiborral, aki egy fiatal családapa!” Erre én mondtam: De Anyám, én nem ismerek semmiféle Tibort!

„Szólj annak, aki téged meghívott, és ő elküldi hozzád, mert ő lesz az én titkárom!”

Én pedig fiacskám lelkendezve így szóltam: ó de jó, hogy lesz végre egy titkárom, mire a Szűzanya helyesbített: „Nem a te titkárod, hanem az én titkárom!”  Én pedig nagyon elszégyelltem magam az önteltségemért!

Reggel hétkor telefonáltam a Péternek, hogy ismer-e valami Tibort? Hogyne ismernék – válaszolta! Na akkor megkérlek, hogy sürgősen küldd el hozzám Albertfalvára, mert a Szűzanyának terve van vele!

A többit már te jobban tudod! – fejezte be Erzsébet néni.

(folyt.)1983_0012_535.jpg

Szólj hozzá!

view2_535.jpgNetes források felhasználásával!

A SZENTLÉLEK ADOMÁNYAI (karizmái) az Evangélium, a Katekizmus és a Szentek tanítása szerint Szent Pálnál a karizmák háromféle felsorolásával találkozunk: Róm 12,6-9; 1Kor 12,7-12; Ef 4,7-14.

A Szentlélek karizmái: Bölcsesség, Tudás (ismeret), Hit, Gyógyítás, Csodatevés, Prófétálás, Szellemek megkülönböztetése, Nyelvek adománya, Nyelvek értelmezése. 

A szellemek megkülönböztetése (lat. distinctio spirituum)

A lelki élet szempontjából fontos felismerni, hogy egy-egy konkrét indítás milyen eredetű, s annak megfelelően kell követni vagy megtagadni, hogy jó-e vagy rossz a forrása. (Katolikus Lexikon)

A megkülönböztetés adománya nem természetes pszichológiai képesség, még kevésbé az emberekbe való „belelátás” képessége. Figyelemreméltó, hogy a szó többes-számban szerepel: „szellemek megkülönböztetése”. Tehát nem a különbségtétel céljából adott ajándékokról van szó, hanem a Szentlélektől adományozott karizmákról! A megkülönböztetés funkciója, amelyre a lelki életben annyira szükségünk van, egyértelműen lelki, természetfölötti funkció. Ezért tartozik a természetfölötti adományok (karizmák) közé (1Kor 12,10). A megkülönböztetés a legáltalánosabb adomány az Egyházban, amelyet a Szentlélek minden megkeresztelt embernek megad, mint „élet-ösztönt” a természetfölötti életre, ezért a kinyilatkoztatások ajándékai közé tartozik, melynek célja megmutatni, hogy milyen szellem áll egy természetfeletti megnyilvánulás mögött. Jó szellem vagy gonosz szellem. Nélkülözhetetlen eszköz, de vigyázzunk arra, nehogy az eszközből célt csináljunk.

(folyt.)img_535.jpg

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html 

650_k2_240.jpgTovábbi veszteségek:

– az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája,

– a szénbányák 80 %-a,

– az erdők 90 %-a,

– vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények,

– a felbecsülhetetlen értékű műkincsek,

– Fiume, az egyetlen tengeri kikötő elvétele,

– az összes tengeri és folyami hajók,

– a kiépített közút- és vasúthálózat Budapest centrummal sugarassá lett torzítva, mert a sugarakat összekötő utakat lecsatolták. 

Ez az eljárás több szempontból is törvénysértő!

A Magyar Királyság 1914-ben nem volt független és önálló állam. Ettől 1849-ben nemzetközi erőszak fosztotta meg, és az 1867-es kiegyezés és a duális Monarchia létrejötte sem külügyi sem hadügyi kérdésben nem engedett önállóságot. Mindvégig a magyar érdekektől idegen Habsburg császári akarat érvényesült.

A világháborút a nagyhatalmak már jó előre, évekkel korábban eltervezték és felkészültek rá (Anglia, Franciaország, Oroszország és Németország is).

Hiteles dokumentumok igazolják, hogy egy háborúra az Osztrák-Magyar Monarchia készült fel legkevésbé!

A háborús konfliktust kiprovokáló ürügyet, a merényletet szervező szerb terroristákat mind az orosz, mind pedig a német titkosszolgálat támogatta, hogy a Monarchiát tehessék bűnbakká a háborúért a trónörökös meggyilkolása kapcsán. A szerb titkosszolgálat által kitervelt és levezényelt akcióról volt szó.

A merénylet után a Monarchia koronatanácsában a magyar miniszterelnök, Tisza István a háború ellen szavazott. A német diplomácia azon fenyegetése miatt kényszerült beleegyezni egy hónap múltán a császár óhajába, miszerint az elkerülhetetlen háborúban a magyar vétó miatt Németország nem nyújt segítséget az Erdélyt és Kárpátalját érhető, súlyos magyar veszteséggel járó keleti orosz támadás esetén. Az csak természetes, hogy amikor mégis hadba léptek, akkor tisztségéhez méltó módon mindent megtett a minél sikeresebb és minél kisebb magyar veszteséggel járó hadügyi helyzet biztosításáért. 

A háború végén, a Monarchia felbomlását követően megszűnt titoktartási kötelezettsége, de miután bejelentette, hogy az Országgyűlés előtt mindent feltár, akkor bérgyilkosok végeztek vele, így a győztesek Párizs melletti „béketárgyalását” nem zavarhatta meg a háború kirobbantásának igaz története, s a francia tankönyvek máig Magyarország döntő felelősségéről írnak.

(folyt.)21_b5a0_f5410e_535.jpg

Szólj hozzá!

Mindszenty József a trianoni diktátumról, egyik kanadai körútján tartott beszédében így nyilatkozik:

+mindszentyjcm_2_1.JPG     „Ifjúságom nagy élménye volt a Kárpátoktól védett ép és egész Magyarország. Diákkorom óta történelmi valóságként élt és visszhangzott bennem Vaszary Kolos hercegprímás milleneumi beszédének megállapítása; hogy bár kard szerezte meg, de a kereszt tartotta fenn Magyarországot. (...) Hosszú életemben nagy magyar tragédiák tanúja lettem. (...) Az első kommunizmust, mint fiatal hittanár éltem át, s éppen elfoglaltam a zalaegerszegi plébániát, amikor nemzetünkre rákényszerítették a trianoni békeparancsot. Trianonban darabokra tépték a Máriának felajánlott Országot. Aki a természetfölötti hit szemével meri nézni vagy mérni a nemzetek és népek tragédiáját, (...) az jogosan gondolhat arra, hogy az ország talán azért került lejtőre, mert ¤ sokakban már elpártolt a szentistváni alapoktól a századforduló óta; úgy, mint a Muhi és a Mohács előtti években is.
     Keresztény hívők ítéletében az analógiák itt elgondolkoztatók. (...) Később Európában és az Amerikai Egyesült Államokban politikusok és államférfiak is beismerték, hogy a békekonferencia »elfogult« és »részrehajló« volt s a bosszúvágytól fűtött békeparancs sok igazságtalanságnak lett okozója, ugyanakkor részben hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely a második világháború kitöréséhez vezetett. Sajnos – ígéretek ellenére – a szerződő felek elmulasztották az igazságtalan békeszerződés revízióját, s így csak – a hitlerizmus hódításával egy időben – a második világháború küszöbén és annak első éveiben kaptunk vissza elszakított területeket: 1938-ban a Felvidéket, 1939-ben a Ruténföldet, 1940-ben Erdély egy részét és 1941-ben a szerbektől megszállt területeket. Mindezekről a területekről 1945. január 20-án az ideiglenes kormánynak, amikor aláírta a fegyverszüneti szerződést, le kellett mondania.”¤
     „Az I. világháború után a nagyhatalmak elvették Szent István földjének 68%-át, meghagyták 32%-át, 1/3-nál is kevesebbet, a vádlott meghallgatása nélkül. A II. Világháborúba a Sztálin-szövetséges Hitler hajszolta bele az országot. A szintén Sztálin-szövetséges hatalmak odaajándékozták a 32%-os csonkot is a nemzetiségirtó Sztálinnak, akinél mi is nemzetiség lettünk.”¤¤

¤Mindszenty József: Emlékirataim. Weller Publishing Co. Ltd., Torontó, 1974. - Szent István Társulat, Budapest, 1989. 186-187.
¤¤Mindszenty József: Hirdettem az Igét. Mindszenty Alapítvány, Vaduz, 1982. 226-227

.Igazsagot-Magyarorszagnak.jpg

Szólj hozzá!

És tegyük hozzá: HISZEK NAGYASSZONYUNK KÖZBENJÁRÁSÁBAN!

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Egy alkalommal megkérdeztem Erzsébet asszonyt, hogy miként jutott eszébe engem, ismeretlenül magához hívatni, holott soha nem látott és nem is hallott rólam?

mosolygosabb_nagymama_b300.JPG– Kedves titkártestvér! Már hogyne hallottam volna rólad, hiszen maga a Szűzanya említette meg a keresztnevedet, hogy mint fiatal családapával vegyem fel veled a kapcsolatot, mert te leszel az Ő titkára! – Na de erről később!

Mint tudod a Józsi fiam albertfalvai panel lakásában van telefon. Egy alkalommal Péter nevű ismerősöm hívott fel, hogy volna-e kedvem másnap részt venni egy Észak-spanyolországi utazásról készült diaképes élménybeszámolón. Én nyomban el akartam hárítani a kedves invitálást, nem azért mert nem érdekelt, hanem mert beteg fiam és három unokám gondozása nagyon leterhelt. Ekkor azonban a lelkem mélyén megszólalt a Szent Szűz és csak ennyit mondott: 'kérlek, fogadd el'!

Ez pillanatok alatt zajlott le bensőmben és szinte gondolkodás nélkül igent mondtam. Azért mondom, hogy 'gondolkodás nélkül', mert senkim sem volt, akit távollétem idejére megbízhattam volna a gyermekek felügyeletével. Reggel, amikor gyorsan leszaladtam a közértbe a már megrendelt dolgokért – és tudod, ilyenkor mindig leadtam egy másik szatyorban a másnapi listát, pénzzel –, szóval a nagy rohanásomban megszólított egy régi ismerősöm, hogy „Kindelmanné szívesen felügyelnék a gyerekekre, ha netán egyszer elintézni valója lenne!”

Én meg egészen ledöbbentem – nem jól mondom –, meghatódtam a Szűzanya figyelmességén! Megköszöntem az asszony ihletett jóságát és mindjárt meg is kértem is, hogy ha épp ma este ráérne 5-től 9-ig, akkor szívesen venném! Ő igent mondott meglepetten mosolyogva – hozzá téve –, hogy a holnapja nem is lenne alkalmas!

Tudod fiacskám, ez az asszony nem ismerte a lelki dolgaimat csak azt, hogy magamra vállaltam unokáim nevelését, akik mindig nagyon illedelmesen köszöntek neki. Néha meglátogatott ugyan, de leginkább a templomban találkoztunk. A lényeg, hogy megoldódott a megoldhatatlan!

(folyt.)

(Kép: Az alberfalvai üzletsor ma, ahol Erzsébet asszony feltételezhetően találkozott a segítséget kínáló asszonnyal. /Forrás: Google/)

albertfalvai_uzletsor_535.JPG

Szólj hozzá!

     Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html 650_k2_240.jpg

Nem kellett volna így történnie! Meglepő titkok Trianonról

A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság területe 325.411km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fő. A Békeszerződés következményeként az ország területe 92.863 km2-re, míg lakosainak száma 7.615.000 főre csökkent. A szerződés következtében Magyarország területi elcsatolása az alábbiak szerint történt:

– Romániához: 103.093 km2 (31,8%),- 5.256.451 fő (25,2%),

– Horvátország (Jugoszláviához): 42.541 km2 (13,1%), 2.621.954 fő (12,6%),

– Jugoszláviához: 20.551 km2 (6,3%), 1.510.897 fő (7,2%),

– Csehszlovákiához: 61.633 km2 (18,9%), 3.515.351 fő (16,8%),

– Ausztriához: 4.026 km2 (1,2%), 292.031 fő (1,4%),

– Lengyelországhoz: 589 km2 (0,2%), 24.880 fő (0,1%),

– Olaszországhoz: 21 km2 (0%), 49.806 fő (0,8%). 

Elcsatolt területek és lakosság összesen: 232.448 km2 (71,5%), 13.271.370 fő (63,5%). Elcsatolás után megmaradt terület és lakosság: 92.963 km2 (28,6%), 7.615.117 fő (36,5%).

Magyarországot 300 millió USD kártérítés megfizetésére is kötelezték az alábbiak szerint:

Oroszország részére 200 millió USD,

Jugoszláviának 50 millió USD,

Csehszlovákiának 50 millió USD.

A Békeszerződések következtében Magyarországot – többek között – az alábbi veszteségek érték:

Haditengerészetüket ért kár színaranyértékben:

– hadihajó 60.000 kg színarany

– hajógyári anyagok, iparcikkek, gépek 480.000 kg

– hadikórházak, hidrográfiai hivatalok, hadiakadémiák 300.000 kg

– hadikikötői felszerelések 10.000 kg

– 801 db hajó 80.000 kg

– Fiume kikötő felépítésének értéke 21.300 kg

– Fiume kikötő ingó és ingatlan értéke 7.500 kg

– tengerhajózási vállalatoknak nyújtott segély összege 7.500 kg

– tengerhajózási vállalatok vagyona 7.785 kg

– összesen 974.085 kg színarany-érték.

(Az adatok dr. Juba Ferenc tengerészkapitány-történész szakértő adatain alapulnak.)

 

(folyt.)21_b5_1_trianon_targyalas_535.jpg

Szólj hozzá!

Juhász Gyula: TRIANON (kattints rá!)

http://www.youtube.com/watch?v=ImCf1xSmqwQbizalmam az ősi erényben címer 11.JPG Trianon után:
"Akikre a munkát bíztam, teljes erővel dolgozzanak tovább, mert nagy, erős jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." (Jézus szavai Natália nővérnek) 

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530.jpg     Az Istenanya által felkínált eszközök (áldozat, imádság, bűnbánat), látszólag haszontalanok és nem hatékonyak a racionalizmusra nevelt újkori ember szemében, ennek ellenére előbb-utóbb mégis mindenki fog imádkozni, mert mindenki eljut az igazság ismeretére (1Tim 2,4), csak nem mindegy, hogy mikor! Vannak akik még a nyugodt családi közegben, és lesznek, akik csak a fagyos óvóhelyeken, vagy...!
     A Szent Szűz által felkínált eszközök tudatos alkalmazása ‒ melyek az emberi szabad akaratnak az Isten iránti szeretet, bűnbánat és engesztelés kinyilvánítása ‒, tökéletes összhangban van a Szentírás giorgio_la_pira-der-spiegel-copertina.jpgkinyilatkoztatásával. «Jerikó falai az ima trombitaszavára omlottak le» – nyilatkozta reménykedőn az olasz kereszténydemokrata politikus, Giorgio La Pira 1959-ben, amikor a háború után első keresztény politikusként visszatért oroszországi útjáról. Nagy reménykedés volt ez már akkor, mely azóta valósággá lett, ám hamarabb bekövetkezhetett volna, ha az engesztelés világméreteket ölt!
     Innen tekintve most már láthatóan világos a Szűzanya fatimai üzenete, mely az édesanya esdeklő kérése volt, hogy új dimenziót nyithassunk a történelemben, olyat, amelyet másfajta Jelenléttel táplálunk, másfajta Erővel tartunk fenn és másfajta Fénnyel irányítunk másfajta Cél felé! Ezek persze titokzatosan és csendben már jelen vannak és él azokban a nemzedékekben, akiknek szíve lángol az Isten és emberszeretet Tüzétől, bízva Isten Irgalmasságában és a Szeplőtelen Szív végső győzelmében!

 
meg_mire_vartok_113_1.jpg     Bizonyossággal állítható, hogy korunk evangelizációjának eredményessége és a világ sorsa nagyban függ a Fatimai-, az Isteni Irgalmasság és a Szeretetláng üzenetének emberiség szintű, de személyenkénti elfogadásától, megvalósításától!
     Fel kell mindenkinek ismernie, hogy a rózsafüzér imádság nélkül nem képzelhető el bensőséges Mária-tisztelet, a Mária-tisztelet nélkül nincs hiteles kereszténység és kereszténység nélkül nincs Béke!
     Az a máriás lelkiség, amely igyekszik megvalósítani a Szűzanya kéréseit, Máriában egy fényes csillagot lát ‒ amely az emberiség Reménycsillaga ‒, mely segíti az isteni jóságról való elmélkedést, az Isteni Irgalmasságban való bizakodást és elősegíti a vágyva-vágyott világbékét.
     Tegyünk meg mindent, amíg nem késő!

(A forrásokat lásd az első részben!)

meg_fatima_8_530_1.jpg

Szólj hozzá!

04.
június

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

remenyik_sandor_260.jpg

 

 

Reményik Sándor:


TRIANONT LEDÖNTJÜK

 

Téli szél a tar gallyakat fújja
Mint az Isten égre tartott ujja
Mint megcsúfolt, kikacagott álom
Állunk egyedül a nagyvilágon.

Elvették s most véle nagyra vannak
Törött véres kardját a magyarnak.
De még minden nép a sírját ássa
Van szava, hogy világgá kiáltsa

Csak mi, csak mi ne verjük kebelünk
Csak mi, csak mi ne emeljük fel fejünk.
Tiporhatják szűz tiszta igazunk
Csak mi, csak mi ne hagyjuk el magunk.

De hirdessük gúzsba kötött kézzel
Sebes ajkkal, lázadó vérrel
Idézve menny, pokol hatalmait
Hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt.

Kezünk bár nem pihen a kardvason
A szíveinkben nem lesz nyugalom.
Jöhetnek jövő századok s megint
Csak felszakadnak régi sebeink.

E sebek és e fájdalom örök.
Ettől vonaglik minden magyar rög
Ettől vérez ki majd nyomunkba hág
Ettől nem gyógyulnak az unokák

Tátra erdők ettől zúgnak-búgnak
Ettől reszket lelke minden zugnak
Puha szívek kővé ettől válnak
Kemény kövek élő szívként fájnak.

Amíg élünk ettől fájunk, égünk
Sírban ettől nem lesz pihenésünk
Ettől szorul a kezünk ökölbe
Ettől sír a gyermek anyaölben.

Fenyőmadár behavazott fákon
Száraz haraszt téli pusztaságon
A folyók, a fák, a füvek szelleme
Minden süvít, mi nem nyugszunk bele.

Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet
Versailles-ig lobogjon az üzenet
Hogy megroppant bár karunk ereje
Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!

Szólj hozzá!

la-salette-b_535.jpgjelenes_81f.jpg     Figyelemre méltó, hogy a két látnokot egymástól elkülönítve hallgatták ki, és a két iskolázatlan gyermek külön-külön is pontosan elmondta az általuk hallottakat, melyekben tökéletesen kiegészítették egymás szavait. A plébános, még aznap kihirdette a megrendítő üzenetet a szószékről.
     Az is egészen egyedülálló a Mária-jelenések történetében, hogy egy jelenés valódiságát, amely 1846. szeptember 19-én történt, pontosan öt mgr_philibert_de_bruillard_grenoble_250.jpgévre rá, a Grenoble-i püspök De Brouillard már el is ismerte, és mint illetékes főpásztor engedélyezte a zarándoklatokat is. Sőt, november 16-án az egyházmegye minden szószékéről felolvasták a püspöki körlevelet.
Maga a püspök is ‒ hajlott kora ellenére ‒ lóháton ment a jelenés helyére, hogy a szent hegyen, a La Salette-i Nagyasszony tiszteletére építendő bazilika alapkövét elhelyezze. Egyidejűleg engedélyezte a ma is működő La Salette-i atyák rendjét, amelyet Róma 1851. október 7-én megerősített.
     A La Salette-i jelenésben a gyermekek kétféle üzenetet kaptak. Egy nyilvánosat, melyet még aznap közzétett a plébános, és egy titkos üzenetet, amelyet Meláni 12 évvel később, 1858-ban tehetett közzé.
     Mint az minden esetben lejátszódik, itt is megtörtént: a jelenésnek voltak védelmezői és támadói egyaránt. Mindkét táborban találhatók püspökök, papok, neves emberek. Mivel azonban a szabadkőműves III. Napóleon császár nem fogadta el az eseményeket, jellemző módon ezt a felfogást követte hetven egyházmegyei újság is. Mellette csupán 12 egyházi lap mert kardoskodni. Mindazonáltal a jelenések hiteléről tett tanúságot pl. Vianney Szent János, IX. Piusz pápa (aki több brévét is kiadott a jelenések ügyében) és XIII. Leó, miként maga a Szentszék is.

(FOLYTATÁS 10-ÉN!)tanusagtevok_ix_piusz_xiii_leo.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Kedves Olvasóm! Az előző részben Erzsébet asszony második római útjáról beszéltem. Nos, mindkét alkalommal Mester István prelátus, római magyar ügyvivő hívta meg, aki körültekintő szeretettel próbált Erzsébet asszonyról gondoskodni.

A római Szent István Házba szállásolta el (ld. alul), megszervezte a Vatikáni múzeumokba való látogatását, sőt találkozhatott több neves opilio_rossi_250.jpgmagyar és olasz pappal, tisztségviselővel. Így Opilio Rossi bíborossal, a Világiak Pápai Tanácsának elnökével és Msgr Csertő (Certo) prelátussal aki akkor a Szentszéki „ördög ügyvédje” (advocatus diaboli) volt.

Ezek a neves személyek kihallgatták a Szeretetláng látnokát, sőt római sétára vitték. Egy „trattoriában” fínom italokkal kínálgatták Erzsébet asszonyt, de őrangyala figyelmeztette, hogy semmiképp ne igyon, mert próbára akarják tenni!

Második római kintlétekor felkínálta Erzsébetnek segítségét a Mester prelátusnak olasz-magyar fordítóként segédkező Thirring Éva asszony is. A hölgy tökéletesen beszélt olaszul és annak idején Pio atyával is folytatott beszélgetéseket. Őáltala ismerjük Padre Pio egyik mondását is: a „Magyarország egy kalitka, melyből egyszer egy csodálatos madárka fog kiszállni”!

Nos, Éva asszony felajánlotta Erzsébetnek, hogy végig vezeti Róma nagy templomain, ám nagy csalódására a Szeretetláng kiválasztottja a játékboltokat kívánta sorra járni. Megígérte ugyanis a három kis unokájának, hogy hoz nekik Märklin fémépítőt! Szó szerint lejárták a lábukat, mert már sehol nem volt kapható, a LEGO teljesen kiszorította! Végül egy jelentéktelen üzletben, leszállított áron megvehették az utolsó darabot. Erzsébet boldog volt, Éva asszony pedig egy életre csalódott benne!

(folyt.)

(Kép: A római Szent István Ház (Casa Santo Stefano), melyet Mindszenty hercegprímás alapított.)

szent_istvan_haz_romaban_535.jpg

Szólj hozzá!

trianon_tt.jpg     Ismert a népi bölcselet: „ami egybe tartozik, az újra összeáll!”
Nos, ha ez igaz – márpedig igaz –, és létrejön a Kárpát-medencei Köztársaság, az végülis a Kárpát-medencei népek közössége lenne, békességben, erőben és egységben!
     Kérdés, hogy ez veszélyeztetné-e a népességek önállóságát? – Nos, a Kárpát-medencei nemzetek számára kevésbé korlátozná az egyenlőséget és önállóságot, mint akár az EU-tagság! Egy Kárpát-medencei unióban nagyobb tekintéllyel bírnának a külhatalmi befolyásokkal szemben, mint a jelenlegi „kisnemzeti” státuszukban !
     De tekintsük át, hogy a trianoni darabolós-gyilkossági kísérlet kinek is hozott önálló állami létet? Talán csak a Csonka-Magyarország ért el 1938-ig – az Istenanya csodájaként – elismert gazdasági fejlődést, ármánykodóinak megszégyenítésére! Ám az elcsatolt − vagy leszakadó testvér-népeknek − a legkevésbé sem valósult meg a büszkeségre okot adó önállóságuk, hiszen államalkotó képességük nem mutatkozott meg, és állami létük 90%-át idegen megszállás alatt töltötték! Persze jóval nagyobb elnyomás alatt, mint amivel a Magyar Királyságot hamisan vádolták!
Mert önálló volt-e a szlovák nemzet a cseh államközösségben? Élvezhette-e a horvát nép saját államiságát szerb-jugoszláv hatalom alatt?
Ugyan bizony melyik „rabló nép” lett gazdagabb a „zsákmányával”? Mire vitte pl. Románia, Erdély bekebelezésével, hiszen ugyan olyan jelentéktelen és gazdaságilag pangó régió maradt, mint annak előtte volt (lehúzva maga mellé "Tündérországot", a virágzó Erdélyt is)! Tán gazdagabb lett Ausztria az Őrvidékkel?
– Badarság!
     A legszomorúbb eset azonban Kárpátalja, mert ez a rablótól elrabolt terület! A sztálini Szovjetunió csatolta el Csehszlovákiától! És a gigantikus SzU gazdagabb lett-e a talpalatnyi földdel? Ugyan bizony a mostani „örökös”, Ukrajna gazdagnak mondhatja-e magát?
     Nem gyanús-e valamennyi érintett népnek, hogy a Mária Országából kihasított terület csak balszerencsét hozott? Aki az Üdvözítő Krisztus Anyjától rabol, az Isten átkát vonja magára? (Vagy tán nem így van? Hol van náluk a lelkiismeret nyugalma, és a békesség egyetemes öröme?) Vagy talán a nemzeti igazságukra hivatkoznak? Ha valóban az Igazság vezérelte őket nagy "I"-vel, akkor miért ragadtak magukhoz szín magyar területeket és lakosságot? Miért akartak a románok a Tiszáig gazdagodni? Miért akartak az osztrákok Győrig szakítani, és miért akartak a cseh befolyás alatt álló szlovákok Miskolcig elcsatolni? Na, ki válaszolja ezt meg? - A rabló népeket, illetve a felbujtóikat nem az igazság, nem a nemzeti önállóság és legkevésbé a keresztényi méltányosság vezérelte, hanem a sátáni kapzsiság, a gyűlölet Mária Országa, a szentistváni Királyság ellen!
igazsagot-magyarorszagnak.jpg     Mert mit tettetek ti karöltve a nagyhatalmakkal? = Európa krisztusaként keresztrefeszítettétek a szentistváni Magyarországot!
És ezzel – a zsákmányból részesedők –, Isten előtti kollektív bűnösséget vettek a nyakukba, hiszen a rabolt javak nem hozták meg sem a gazdagságot, sem a népük békéjét, de még csak állami dicsőségüket sem, ezzel szemben állandó rettegést nyertek, félve a visszarendezéstől és Isten büntetésétől!
     Márpedig, minden elszakított (vagy elszakadt) nép jóval gazdagabb lehetett volna a Magyar Királyság egységében egyenként és összesen! Sőt, még a környező országok is nagyot profitálhattak volna egy Kárpát-medencei virágzó állam gazdaságából!
Nem beszélve arról, hogy a Kárpát-medence nagy eséllyel kimaradhatott volna a II. Világháborúból, de legalábbis nem szenvedett volna el ekkora emberveszteséget és gyalázatot, sem egészben, sem részben!
     Az, hogy most annyi viszály után, néhány nép végre önállónak mondhatja magát − kérdéses, hogy kitől?
− Szűz Mária Országától?
− A Szent István által felajánlott Szent Korona fönségétől és biztonságától?
− Brüsszeltől és a bankoktól, esetleg az egységteremtő magyarságtól?
Ugyan bizony ezek a rokonnépek, a Magyar Királyság alatt tán nem azok voltak-e akik most? 
     Az pedig, hogy a maguk rajzolta térképeken milyen elnevezéssel illetik önmagukat és az ősi magyar helységneveket 1920 óta, az a lényegen semmit nem változtat, a lelkiismeretük terhelésén viszont annál inkább! Hiszen önhittségükben, Isten fölséges Anyja tulajdonát firkálták össze és soha nem hallott neveket találtak ki a földi térképen – de csak azon (!) –, mert az égi atlaszon Mária Országa sértetlen, tündöklő és egész!

     A Kárpát-medence a legtökéletesebb földrajzi egység, mely mindig képes volt a teljes önellátásra! Ezt pedig a globalizáció nagy tervezői nem nézhették jó szemmel! A lényegileg vér szerinti rokon népeket, hazug történelem-hamisításokkal egymás ellen ugrasztották azért, hogy nem csak egy csonka ország népét, de az így „elszeparált” népeket is, magára maradottságukban erkölcsi romlásba vihessék egyenként és összesen! Erre ment ki a Trianoni diktátum! Ellehetetleníteni egy gazdaságilag és közigazgatásilag egységes Kárpát-medencei népuniót!
     Sikerrel járt-e az Antant-hatalmak gyilkos tette?
    A népek szenvedéseit, és a magyarság elleni tömeggyilkosságokat illetően messzemenően igen! De a Kárpát-medence egysége mégis tökéletesen megmaradt, mert nem csak a Holdról látható tisztán és hibátlanul, de a mennyei térképen sincs nyoma az átrajzolásoknak!
     A Regnum Marianum fel fog támadni és a Mindenható büntetése sem marad el! Ezért ti mind, akik részesei vagytok a "balsorsú megtévesztésnek", imádkozzatok, kérjetek bocsánatot Istentől és a magyarságtól! Ne szégyelljetek visszatérni, hiszen egy lépést sem kell tennetek, hiszen a Kárpát-medence a ti hazátok!

    Miért kéne visszarendeződni? Azért mert az egységben az erő, a biztonság és a Szent Korona Tanában szerződött égi védelem!

karpat_medence1_530.jpg

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530.jpg      A fatimai jelenések súlyos történelmi események kezdetével estek egybe (a háború, a bolsevizmus megjelenése, s később a nácizmus új pogánysága), így azokat értelmezhetjük sorsdöntő figyelmeztetésként.
sarugi_jakab.jpgSarugi Szent Jakab   (más néven Jacob von Batné) († 521) szuggesztív kifejezése Máriáról ‒ «az irgalmasság felhője, amely az egész világ szenvedését és reményét hordozza» ‒ jól közvetíti számunkra a fatimai jelenések értelmét és az üzenet lényegét.
     Először is a Szűzanya jelenése és üzenete úgy értelmezhető, mint a Magasságos közbeavatkozása, hogy a hívők megbizonyosodjanak afelől, hogy Isten szíve nem közömbös, hanem sebezhető, a fájdalmát és szeretetét kiáltja a pusztító bűn rombolása, a világ és az egyház szenvedése miatt: Isten könyörületes, Isten törődik velünk.
     Ennek bensőséges tudata nagyon lényeges lenne, mert a klasszikus teológia felépítői metafizikai értelemben túlságosan eltávolították Isten fogalmát az embertől. A hívők olyan Istenre gondolnak, aki nem sokban különbözik a pogányok sorsfogalmától, vagyis korlátlan hatalmú bár, de "süket, néma és távoli". Ez egy hamis istenkép, amely nem halad meg bizonyos deista vonásokat: Isten a mozdulatlan mozgató, az első ok «égi fejedelem és a Világegyetem ura» (Moltmann), közönyös, érzéketlen ‒ «olyan istenfogalom, amely le van egyszerűsítve a teoretikus vagy gyakorlati ész elvont posztulátumává, s végül keresztény ruhát ölt magára». Így sötétült el Jézus Krisztus isteni arca.
     A fatimai üzenetben a szerencsétlenség és a bűn nem hagyják közönyösen Istent, és Ráchel tovább siratja gyermekeit (vö. Mt 2,18). Az üzenet tulajdonképpen sürgető buzdítás arra, hogy a keresztény élet és a világ közepébe visszahelyezzük Istennek, a történelem Urának imádását, kiválóságának és elsőségének felismerését. Csatlakozzunk az Ő megváltó akaratához, gyújtsuk fel az istenszeretet vágyát és bátorítsunk mindenkit a megbocsátó szeretet gyakorlására. Minden egység innen indul ki, minden innen sugárzik szét.
     Másodszor ‒ és némi kapcsolódással az előző ponthoz ‒, az üzenetben egy paradoxon húzódik, ami az üdvtörténet állandó vonása: a tudat, a szélsőséges és titokzatos ellentét, amelynek egyik oldalán áll a népek 'nagy' történelme és konfliktusaik, a nagyok és hatalmasok történelme sajátos időszámításukkal és földrajzukkal.
     A másik oldalon áll a szerények, a kicsinyek, a szegények 'kis' tudatlan történelme, akik a tudástól és a hatalomtól meg vannak fosztva, s a világ perifériáján élnek. Innen pedig csak más erővel, más hatalommal szólnak bele – vagy szólhatnak bele ‒ a történelembe a béke oldalán. És ez az erő és eszköz pedig a rózsafüzérima, a Fatimában meghirdetett engesztelés és az Elsőszombatok végzése!

(folyt.) (A forrásokat lásd az első részben!)

meg_mire_vartok_kerdi_a_remenyseg_anyja_530_1.jpg

Szólj hozzá!

A recept a régi: a Szentek példája! 2

maria_szive_szeretetlangja_250.JPG     Kedves Olvasóm! Az előző hat részben bőven forrásoztam a HITELES kútfőktől és csak remélem, hogy nem hiába! Mindegyik megegyezik az áldozat-imádáság-bűnbánat hármasságának szükségességében, ám mivel engem a Szeretetláng ügyében ismernek, ezúttal bőven egy hosszabb idézetet ismertetek a Lelki Naplóból: "Szeretetlángom már kezd gyújtani. Tudod, kislányom, a választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas zivatar ez! Nem, inkább orkán, mely még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét, melyet a lelkek sötét éjébe Szeretetlángom kegyelmi hatása kiáradása által nyújtok". (II/100) A sátán megvakítására törekedjetek, törekednetek kell, melyet az egész világ összefogó erejével fogunk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert egyszer felelni kell a reátok bízott munkáért, a tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el. Mert a sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene.” en_szoltam2_120.jpgItt a Szűzanya azt is mondta, hogy nemcsak a papságot fogja terhelni a tétlenségért felelősség, hanem mindazokat is, akik kényelemből nem álltak be a sátán megvakítására. „Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el. Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és külön-külön, egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (III/130)

     Kedves Olvasóm! Mélyen gondolkodjunk el az eddigieken! Vegyük tudomásul – s e felismerés nehogy késve történjen –, hogy rózsafüzér-imádkozás nélkül nincs bensőséges Mária-tisztelet, bensőséges Mária-tisztelet nélkül nincs hitelesen megélt kereszténység, és hiteles kereszténység nélkül nincs BÉKE!

     És lám, a recept a régi: a szentek példája! Virrasszunk és imádkozzunk, egyesüljünk Máriával és Vele kövessük Jézust!

(vége!)fondosalette_8_535.jpg

Szólj hozzá!

la-salette-b_535.jpg     Röviden az események: 1846. szeptember 18-án Meláni Calva, a 15 éves tanulatlan leányka, gazdájának tehenét őrizte a falutól távoli domboldalon. Itt találkozott a közeli Corps városkából származó 11 éves fiúcskával, Makszimin maximin_es_melanie_da_aparicao_300.jpgGirauddal.
A bizalmatlanul induló ismerkedés után a két gyermek összebarátkozott és másnap, szeptember 19-én már együtt hajtották fel teheneiket a hegyre.
     A gyermekek életét és játékát ‒ szerény képességeik ellenére ‒ áthatotta a keresztényi neveltetés néhány alapeleme. Harangszóra elimádkozták az Úrangyalát, keresztet rajzoltak a kenyerükre, mielőtt elfogyasztották és virágokkal díszített paradicsomkertet építettek szórakozásként. A játék után a két gyermek elaludt.
Ébredés után délután 3 órakor Meláni látta meg először a Szent nsrasalette_530.jpgSzüzet, amint az általuk épített "paradicsomkertben" nagy fénytől övezve, fejét kezébe hajtva ült. A „szép asszony” ‒ ahogyan Meláni mondta ‒, lassan felállt, a karját keresztbe tette és magához hívta őket:
‒ Gyertek ide gyermekeim, ne féljetek. Azért vagyok itt, hogy átadjak nektek egy nagyon fontos üzenetet!
     A gyermekek odasiettek. Meláni egészen megközelítette a jelenést, s azt is tisztán látta, hogy a Szent Szűz szemeiből ömlöttek a könnyek, amint beszélni kezdett. A társalgás a gyermekek által is használt helyi 'patois' nyelven folyt.
‒ Ha az én népem nem akar engedelmeskedni, kénytelen leszek elengedni Fiam karját. Szent Fiam karja már oly súlyos és nehéz, hogy nem tudom visszatartani. Mióta szenvedek miattatok! Ha azt akarom, hogy Fiam ne hagyjon el benneteket, akkor szüntelenül imádkoznom kell. De ez titeket nem érdekel.
     Ezt követően a síró Szent Szűz elmondta, hogy Istent mennyire megbántja a káromkodás és a vasárnapi munka elharapózott szokása és megjövendölte, hogy tönkremegy a termés. Majd újra megismételte:
‒ Nem értitek, gyermekeim? Akkor másképpen fogom elmondani! Ha tönkremegy a termés, arról magatok tehettek. Ha van búzátok, ne vessétek el, mert amit el fogtok vetni, mind az állatok eszik meg. A csépléskor pedig szétporladnak a búzaszemek, és nagy éhínség következik. De mielőtt éhínség támadna, a hét éven aluli gyermekek hideglelést kapnak, és azok kezei közt halnak meg, akik tartják őket. A többiek büntetése az éhség lesz. A diót szétrágja a féreg, a szőlő elrothad. 

(Alsó kép: "Szétporlad a búza", ablakkép a La Salette-i Bazilikában)

     Meláni a súlyos szavak ellenére elbűvölve állt, de időnként nem hallotta a Jelenés szavait, ekkor csak Maximin hallotta. Majd a fiú számára szűnt meg az üzenet, aki ezalatt a sapkájával játszott, és a botja végével a kavicsokat tologatta a lába előtt. Végül azonban ismét mindketten hallották a szép Hölgy szavait.

(folyt.)szetporlad_a_buza_530.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     1977 júniusában került sor a második római útra, mely előtt Jézus kérésére a küldetése sikeréért, 40 napig kellett böjtölnie kenyéren és vízen. Erzsébet asszonynak a legkevésbé sem ez jelentett nehézséget. A gyermekek és fia gondozására talált valakit, és az akkori feltételek szerinti „meghívólevél” szüksége is megoldódott. A már említett Jákó Istvánné szerzett be egy pecsétekkel ellátott, olasz és magyar nyelvű meghívót!

Erzsébet derűs hangulatban szállt fel a vonatra, kevés csomagjával, ám azt a történetet amit megélt, ha más mondja, el se hitte volna!

Az egyedül utazó Erzsébet asszonyt, úgy a magyar-, osztrák-, mint az olasz vámhatóságok, miként a titkosszolgálatok is sorra átkutatták. Főleg iratokat néztek át az utolsó kis papírdarabig! Amikor végre megérkezett Rómába, a „remélem jól utazott?” szokványos kérdésre kifakadt az őt váró br13_300.jpgprelátus atyának. Ő, amikor nagy értetlenségében meglátta, a meghívó fél nevét, nyomban fény derült zaklatásának okára. A címként megadott római lakás tulajdonosa és a meghívó, az olasz „Vörös Brigádok” svájci ügyvédje volt, az Aldo Moro elleni gyilkosság ügyében. Úgyhogy szegény Erzsébet aldo_moro_111.jpgasszonyt „vörös összekötőnek” vélték a hatóságok!

Minden átkutatás ellenére amikor kicsomagolt, kiesett a bőröndjéből az a − még otthon összegyűrt és eldobott − papírdarab, melyen a lelkivezetője összeírta számára, a Rómában tartózkodó bíborosok nevét. Épp negyvenen voltak! Valamennyien kézhez kapták a Szeretetláng üzenetét, elsőként Lékai László magyar prímás. (IV/32)

(folyt.)269_535.jpg

Szólj hozzá!

meg_mire_vartok_2017-fatima-h_530.jpg

    Szent II. János Pál pápa szavaival összefoglalva: «Ez az üzenet (a fatimai) különösen is szól a XXI. század emberéhez, hiszen ezt a kort (a XX. századot) megjelölte a háború, a gyűlölet, az alapvető emberi jogok áthágása, az emberek és a népek hatalmas szenvedései és végül az Isten elleni harc, egészen a létezésének tagadásáig.
     »A fatimai üzenet világossággal és keserűséggel tekint erre a lázongó és drámai történelmi sorsfordulatra. A Szentírás után talán ez a legerősebb és a legmélyebb benyomást tevő leleplezése a bűnnek, s ez komoly lelkiismeret-vizsgálatra hívja az Egyházat és a világot. Csak aki tiszteletben tartja az emberi méltóságot Isten előtt, az örök életet, az értheti meg, milyen nagy a bűn tragédiája, s azt, hogy a bűn fogalmának elfelejtése mélyebb értelemben, egyben elvesztése mindannak, ami igazán emberi. «Maga az ember kerül veszélybe, ha Istent kiiktatja a lelkiismeretéből. A múlt század végére nemcsak Isten létezése volt a tét, hanem az emberi méltóság is.» A sérült emberiség számára a fatimai üzenet az áldozatok panaszának szószólója és meghívás arra, hogy az áldozatok szemszögéből újraolvassuk a történelmet, hogy elidőzzünk az ember misztériumában az Isten misztériuma előtt. Az üzenet újra felteszi a Teremtés könyvének régi és mindig aktuális kérdését: «Ádám, hol vagy?» (Ter 3,9) – vagyis: hol van az ember? Hol van az ember a koncentrációs táborok, a szovjet gulágok világában és hol van a muszlim dzsihadisták keresztény-gyűlöletében? „Hogyan hihetünk az emberben vagy egyáltalán az emberiségben, ha ilyen szörnyűségekre képes az EMBER?” Ugyan ki képes megmenteni az embert az embertől?meg_megvalosulhatna_2.jpg
     Isten nem hagyta magára az emberiséget – ha mégoly érdemtelenné vált is ‒, hanem elküldte Édesanyját, Máriát, hogy még IDŐBEN figyelmeztesse azokat, akiket Szent Fia keresztje és kínszenvedése árán az örök üdvösségre szánt!
    Visszatekintve a Szent Szűz figyelmeztetéseinek céltudatos tényeit (a La Salette-i és Fatima-i üzeneteket), már világosan felismerhetjük ‒ és beismerhetjük ‒, hogyha megvalósítottuk volna kéréseit, nem jutott volna idáig a világ! És a Szent Szűz kérései még ma is aktuálisak! 

(folyt.) (A forrásokat lásd az első részben!)meg_mire_vartok_nossa-senhora-de-fatima_1.jpg

Szólj hozzá!