HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

rita_www_200.jpgSZENT RITA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Casciai Szent Rita 1381-ben született az itáliai Cascia melletti Roccaporenában. Ifjúkorától szerzetesnő szeretett volna lenni, de korának állandó polgárháborús viszonyai miatt, kénytelen volt feleségül menni az egyik "bandavezérhez"! Egy ikerpár fiuk született. Az erőszakos, italozó és a gyilkolástól sem visszariadó férjét, türelemmel, szeretettel és állandó imával sikerült megtérítenie, amit persze a bandatársai nem néztek jó szemmel és megölték!
Rita két fiát a "vérbosszú" bűnétől a végzetes pestisjárvány mentette meg.
Ezt követően a casciai Ágoston-rendi nővérekhez igyekezett belépni, amely csak rendkívüli csodával sikerült! Megjelent neki Szent Ágoston, Keresztelő Szent János és Tolentínói Szent Miklós és a rendház zárt kapuin át bevitték a kolostorba, ahol 1447. május 22-én halt meg. Megkapta Krisztus töviskoronájának egy stigmáját a homlokán, melynek fájdalmait és a környezetére ható kellemetlenségeit türelemmel viselte. Szent Rita, Szent Ágoston lelkiségét követve a Keresztrefeszített Krisztus tanítványa lett. Átélve a szenvedések mélységeit, megtanulta megérteni az emberi szív gyötrelmeit. Így lett a szegények, a bajbajutottak és kétségbeesettek közbenjárója!
      Casciai Szent Rita, egyike a "lehetetlen dolgokban segítő" szenteknek! Bizalommal fordulhatunk hozzá megoldhatatlannak látszó élethelyzetünkben!

1900. május 22-én avatta szentté XIII. Leo pápa. Szent II. János Pál pápa, így jellemezte: Szent Rita megtestesítette a női géniuszt!
Attribútumai a tövistüske (homlokseb), a méhek és a piros rózsa, mely tiszteletének jelképe!

beolvasas0033_530.jpg

 

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     Erzsébet asszony korántsem fogadta természetesnek lelki párbeszédeit az Égiekkel, és időnként a kételyek kínjaival küszködött (IV/25), jóllehet a kísértések elmúltával ezek eloszlottak!

Ezzel magyarázható, hogy igyekezett mindig a gyóntatók tanácsát kikérni, mert a legkevésbé sem akart „megtévesztett vagy másokat megtévesztő” lenni (III/190)!

A felkeresett papoknál meggyónt, feltárta megbízatását, lelke állapotát, majd többnyire gépelt írásként is átadta a Szeretetláng ismertetését az Égiek kérésével. Tekintve, hogy megbízatásával kapcsolatban a gonosz − ha tehette − szüntelenül zaklatta; hogy adja fel (küldetését), „mert hazugság az egész”, Erzsébet asszonyt – a naplója tanúsága szerint is – a kételyek kínja gyötörte, ezt szenvedte folytonosan, és ehhez kellett (kellett volna) egy tapasztalt lelkivezető, aki nem csak a kegyelmek milyenségét, de a lélek vergődését is képes lett volna orvosolni!

Egy alkalommal Erzsébet súlyos kísértések közt vergődve olyan indítást érzett, hogy menjen vissza minden paphoz akinél addig járt és összetépesse mindazt az ismertetőt amit előző hetekben átadott, mivel ő egy „megátalkodott hazug” És legyen tanúságul ez a mai látnokoknak, hogy a Szeretetláng kiválasztottja ezt meg is tette! Hogy mi lett az eredménye? Néhány pap önelégült mosollyal mondta, hogy „tudta”, néhányuk közömbösen fogadta Erzsébet asszony lelki vergődésének ezen megnyilvánulását, bár volt egy, aki nyomban lelki vigaszt nyújtott gyónója lelkének és kijelentette, hogy voltak ugyan fenntartásai, de épp ezáltal hitelesedett benne a Szeretetláng égi eredete!

(folyt.)025_szeretetlang_05.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgUtószó 1

     Szent József tisztelete a IX. századtól vált szélesebb körben népszerűvé a keresztény hívek között, amiként a szentek is a legforróbb szeretettel ragaszkodtak hozzá.

santateresadejess_260.jpgAvilai Szent Teréz is határtalan bizalommal volt Szent József iránt: „Nem emlékezem, hogyha Szent Józseftől kértem valamit, azt azonnal meg ne nyertem volna. Úgy tetszik nekem, hogy az Isten a többi szentnek csak arra adott hatalmat, hogy egyik-másik szükségben segítsé­günkre lehessenek, míg Szent József mindenben megsegíthet.” (Avilai Szent Teréz, Önéletrajz)

József tiszteletének elterjedésében a ferencesek működtek közre. IV. Sixtus pápa, aki a ferencesek rendjéből jutott a pápai székbe, ünneppé nyilvánította a Szent neve napját (1479). 1726-ban I. Lipót, majd III. Károly kérelmére bekerült a Mindenszentek litániájába. IX. Piusz az Egyház egyik legválságosabb időszakában az Egyház Védőszentjévé nyilvánította. A XX. századtól a hívek a március hónapot Szent Józsefnek szentelik. 1909-ben külön litániát, 1919-ben pedig mise prefációt kapott. 1955. május 1-én elrendelte XII. Piusz pápa „Munkás Szent József” ünnepét.

I. Lipót császár az Ő oltalmába ajánlotta egész birodalmát (1675). Bécs (1683) és Buda (1686) felszabadulását az ő mennyei közbenjárásának tulajdonította. Buda ostromakor a döntő támadásra induló katonákat a kapucinus Avianói Márk lelkesítette, aki egy dárda hegyén Szent József képét emelte a magasba.

mkfg7kqsl3r_k535.jpgSzent Józsefet védőszentjüknek tekintik a családok (mint a családok őrét), a fiatalok (mint a tisztaság és hivatás segítőjét), a szülők (mint a gyermeknevelés példáját), az árvák (mint oltalmazót), a haldoklók (mint védelmezőt), a papnövendékek és szerzetesek (mint a hivatások erősítőjét), valamint mindennemű fával dolgozók és munkások (mint a munkások védőszentjét). De segítségért folyamodnak hozzá a házépítéskor, kísértésben, hirtelen halál, reménytelen ügyek, szembetegségek gyógyulásáért és a tisztítótűzbeli lelkek szabadulásáért.

Bizony felszínes hitű az az ember, aki figyelmen kívül hagyja Szent József közbenjáró szerepét, és nem kéri az Ő segítségét! 

8. NAP

Bevezető ima: Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen.

Napi ima: Szent József a testvéri egység szívében – Egyesülve Jézus és Mária Szívével, közösségben vagyunk József szelíd és igaz szívével. Szent József, taníts bennünket arra, hogy szeretetté és a béke eszközé váljunk a hétköznapi életben.

Üdvözlégy és Miatyánk

jose-nino-jesus-ic-_535.jpg

Szólj hozzá!

059_szentolvaso_kirelynoje.jpgSzentolvasó Királynője – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: – A rózsafüzér imádkozása nélkül nincs bensőséges Mária-tisztelet. Mária-tisztelet nélkül nincs bensőséges kereszténység. Kereszténység nélkül pedig nincs valódi Béke! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

429sajnos_a_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Kedves Olvasóim! Mint az előző részben érzékeltettem, Erzsébet asszony nem volt egy ijedős tipus, és mindenkor bátran kiállt az igaza mellett! Bátorságára jellemző, hogy annak idején környezetében egyedüliként nem írta alá a Mindszentyt elítélő gyűjtőívet, nem fizetett békekölcsönt (nem is volt miből) és hősiesen kitartott gyermekeinek iskolai hittan beíratása mellett is!

Erzsébet asszony csupán egyetlenegytől félt és egy dologtól rettegett – ahogy írja –, hogy „nemcsak a saját gonoszságom, hanem mások megtévesztése is lelkemre nehezedik.” (III/190)!

Egyszóval, nem támaszkodhatott képzett lelkivezetőre (nem is beszélve arról, hogyha akadt is valaki az ő lehetőségei is roppant szűkösek voltak!). Így kell értelmezni azt, amikor azt olvassuk, hogy Erzsébet asszony sorra felkereste azokat a papi személyeket akikhez az Úr (!) sürgetve irányította. Olyan papi személyeket kellett megkeresnie, akiket addig nem ismert és ők sem hallottak még róla!

Erzsébet asszony valamennyi személy esetében azt remélte, hogy ő lesz a lelkivezetője, és a rábízott Ügyet hozzáértően felkarolja. Érthető tehát, ha nyugtalanság töltötte el, amikor értetlenséget, halogató óvatoskodást vagy egyenesen gyávaságot tapasztalt.

Így alakult ki azon gyóntatók sokasága, akik hozzáállásuk szerint csoportosítva a nyomban elutasítótól, a néhány hétre vállalóig, a tovább küldőtől, egészen az évekig kitartóig terjedt. Erzsébet képtelen helyzetben volt, hiszen valamit sürgetően kellett teljesítenie, miközben maga az Úr figyelmeztette: „Vigyázz! mert gyóntatód parancsát nem mellőzheted el még Isteni kérésem miatt sem!” (IV/ 6)

A „lelkivezetők” pedig többnyire csak halogattak és a „drága idő” hasztalanul telt!

Megítélhetjük-e Erzsébet asszonyt, amiért az Ügynek megfelelő aktív lelkivezetőt igyekezett keresni? Mert már Keresztes Szent János is ezt tanácsolta gyónójának: „nagyon kell ügyelni arra, hogy kinek a kezeire bízza magát; mert amilyen a mester, olyan a tanítvány, és amilyen az atya, olyan a gyermek”.

Továbbá: a vezetőnek nemcsak „bölcsnek és okosnak kell lennie, de tapasztalatokkal is rendelkeznie kell. /.../ Mert ha nem tapasztalt igazán a lelki dolgokban, nem fogja tudni vezetni a lelket, sőt meg sem fogja érteni őt.” (Flama de amor viva redactio secunda, stropha 3., declaratio 30: Biblioteca Mística Carmelitana, 13. köt. Burgos, 1931. 171) – idézet vége! 

(folyt.)

(Kép: A szerkesztő lakásában 1979-ben.)1979_tiboreknal_004nuestro_apartamento.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgSzent József halála

     Szent József a küzdelmes szenvedések embere volt. Mindezt oly csendesen viselte el, hogy még az utókorban sem tudatosult ez igazán. Állítsuk párhuzamba József életével a mai idők helyzetét, a kisebb-nagyobb keresztjeinket, és óhatatlanul vigaszra találunk.

jozsef_ikon_300.jpgSzent József jól tudta, hogy mi az a szenvedés, amit a Megváltó küldetése magával fog hozni. Tudta, hogy csak a szenvedések kíméletlen kálváriája vezethet vissza minket az Atyához. Maga is ennek tudatában viselte megpróbáltatásait, szenvedését és hordozta élete keresztjét. Ő, a Jézusára váró szenvedésben élte meg a keresztjét és ez volt rendíthetetlen türelmének erőt adó titka. Szent József tehát Jézusért szenvedett, általa és benne hordozta keresztjét, mely ezáltal vált számára elviselhetővé.

Amikor a názáreti Jézus elkezdte nyilvános működését, az evangélisták többet nem említik Józsefet. Már a Kánai menyegzőn kiérezhető, hogy már Jézus a zsidó szokás szerinti „családfő”, hiszen Édesanyja kérésére így válaszolt: „Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!” (Jn 2,4) Ez a fülünknek kemény megszólítás: „asszony”, abban a korban illő és megtisztelő volt annak, akinek a férje halálával fia volt a családfő.

Utoljára a tizenkét éves Jézus jeruzsálemi eltűnésekor olvashatunk Józsefről az Evangéliumban (vö. Lk 2,42).

Szent József a halála előtt átadta Jézusnak az Ábrahám óta apáról fiúra szálló elsőszülöttségi áldást. És József pedig a csendes szolgáló életének jutalmául azt az egyedülálló kiváltságot kapta – amit egyetlen ember sem –, hogy földi pályafutása befejezésénél a Boldogságos Szent Szűz és Jézus Krisztus állt mellette.

Sírjának helye bizonytalan. Vagy a názáreti Angyali üdvözlet-bazilika alatti barlangban volt, vagy a jeruzsálemi Jozafát-völgyben. 

7. NAP 

Bevezető ima: Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen.

Napi ima: Szent József, az Egyház védelmezője – Szent József, a Bárány őre, a Szent Család védelmezője, az Atya kegyelme folytán az Egyház védelmezője lettél. Taníts bennünket arra, hogy szeressük az Egyházat, hogy hozzá mindig hűségesek maradjunk az Eucharisztiában, az imában, és feltétlen szeretetünk tanúságtétele által.

Üdvözlégy és Miatyánk

jozsef_halala5_535.jpg

Szólj hozzá!

061_mennybe_felvett_kiralyno.jpgMennybe fölvett Királynő – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Isten, aki az alázatosakat felmagasztalja, azt akarja, hogy az ég, a föld és a pokol, ha – tetszik, ha nem –, meghajoljon az alázatos Szűz parancsai előtt, akit az ég és föld uralkodónőjévé, a kegyelmek kiosztójává, az emberi nem helyreállítójává; az emberek közbenjárójává, Isten ellenségeinek elpusztítójává, dicsőségének és diadalainak hűséges társnőjévé tett. (Grignon: TMT 28) 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

438szuntelenul_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Nyilvánvaló, hogy az időtájt egy magánkinyilatkoztatás, mely azt állította magáról, hogy a szíveken át az egész emberiséget kívánja megérinteni, ráadásul Magyar Ügyként (még „asszonybeszédként” is) gyanakvást keltő lehetett, különösen azok körében, akik addigra már andrassy_ut_60_300.jpgjártak az alattomban működő államapparátus „árnyékvilágában”. Senki sem tudhatta ugyanis, hogy ki az, aki csak „kikóstolja” hozzáállásukat, véleményüket. Érdekes mód, pont az akkor regnáló „internacionalisták” rettegtek leginkább egy máriás-lelkiség internacionalizmusától!

Az viszont tény, hogy az efféle rettegés és beijedés nem volt jellemző a Mária Szíve Szeretetlángja továbbadására kiválasztott hatgyermekes családanyára! Erzsébet bátorságára jellemző, hogy annak idején környezetében egyedüliként nem írta alá a Mindszentyt elítélő gyűjtőívet, nem fizetett békekölcsönt (nem is volt miből) és hősiesen kitartott gyermekeinek iskolai hittan beíratása mellett is!

Erzsébet asszony csupán egyetlenegytől félt és egy dologtól rettegett, nehogy maga megtévesztett és másokat megtévesztő legyen!

Kifejezetten aggasztotta emberi tehetetlensége, hogy egyedül nem képes az égi megbízatását kétségek nélkül teljesíteni! Alig-alig akadt olyan gyóntatóra, aki útbaigazítást adott volna teendőit illetően.

(folyt.)hamis_uzenetek_535_1.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgA Szent Család, mint követendő példa

     Míg Ádám és Éva házassága a bűn forrásává vált, amely elárasztotta a földet; Mária és József házassága azt a csúcspontot jelenti, ahonnan a szentség szétárad az egész világra. Üdvösségünk szerzője ezzel a szűzi és 2b2941de_300.jpgszent szövetséggel indította el megmentésünk művét, hogy megtisztuljon és megszentelődjék a család, a szeretet szentélye és az élet bölcsője. A házasság lényege és hivatása, hogy élő visszatükröződése legyen Isten jóságának, amellyel szereti az embereket, amiként Krisztus az ő Egyházát, a jegyesét. Ezért a Szent Család, vagyis az első „családegyház” életének kell tükröződnie minden keresztény családban. Isten titokzatos rendelése szerint ugyanis isteni Fia is családban nevelkedett. A Szent Család ennek következtében őskép és minta valamennyi keresztény család számára.

„Ez utolérhetetlen módon érvényesült Szent Józsefben, Urunk, Jézus Krisztus nevelőatyjában, a világ Királynőjének és az angyalok Úrnőjének igaz jegyesében, akit az örök Atya arra választott ki, hogy az ő két legértékesebb kincsének, tudniillik saját Fiának, valamint Máriának, jegyesének hűséges gondozója és őre legyen. Szent József ezt a feladatot a lehető leghűségesebben teljesítette. Ezért szól hozzá így az Úr: Te hűséges, derék szolga, menj be Urad örömébe! (Mt 25, 21)” (Szienai Szent Bernát)

XIII. Leó pápa már száz évvel ezelőtt felszólította a katolikus világot, hogy kérje és szüntelenül esdje Szent Józsefnek, az egyetemes Egyház védőszentjének oltalmát.

A Quamquam pluries kezdetű enciklikában arra az „atyai szeretetre” hivatkozott, amellyel József a „gyermek Jézust szerette” és „a Szent Családot gondosan őrizte”. Szent József oltalmára bízta azt a drága örökséget, amelyet „Jézus Krisztus a vére árán szerzett”, oltalmat kérve azokkal szemben, akik az emberi családot szüntelenül fenyegetik. 

6. NAP 

Bevezető ima: Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen.

Napi ima: Szent József, pártfogó a betegségben – Szent József, rád bízzuk betegeinket. Segíts nekünk, hogy megpróbáltatás és betegség idején ne roskadjunk önmagunkba, s ne keseredjünk el. Bátoríts minket, hogy megnyíljunk az Atya akaratának befogadására a nyolc boldogság útján.

Üdvözlégy és Miatyánk

szent_csalad_3_535.jpg

Szólj hozzá!

060_eredeti_bun_nelkul_fogantatott_kiralyno_1.jpgEredeti bűn nélkül fogantatott Szűz Mária – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Ez a kiváltság, csodálatos fényben ragyogja be a Szűzanyát és az összes szentek fölé emeli, akik bár szintén diadalmaskodtak a sátán fölött, ám egy ideig a hatalma alatt voltak. Az Istenanya nemcsak mentes volt a sátán hatalmától, de még az angyalok fölé is emelte Isten, mert ugyan az ég angyalai sem vétkeztek soha, de azért a kísértésnek (legalább egyszer) ők is ki voltak téve. A Szeplőtelen Szűzanya bár a világban élt, de még a külső-benső kísértések sem közelíthették meg!

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

440ahivok_535_1.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Nyilvánvaló, hogy Erzsébet asszony nagy vigasznak fogadta a székesfehérvári püspök „nihil obstat"-ját, melyről Dr. Kovács Zoltán mariológus így ír a MAGYAR SION 2009/2. számában: „1979-ben kisberk_imre_puspok_250.jpgSzékesfehérvár akkori püspöke, Kisberk Imre Nihil obstat-tal látta el a Napló kivonatos kiadását (prot. nr. 1404/1979) megállapítva, hogy „a kiadványban semmiféle hitellenes dolog nincs”. Imprimatur azonban nem született, mivel az akkori politikai körülmények miatt nem merte megkockáztatni. Szintén hasonló okok folytán, 1984. május 3-án Szakos Gyula székesfehérvári megyéspüspök az Új Ember hetilapban megjelent Nyilatkozatában visszavonta a Nihil obstat-ot”. (137-174 oldal) – idézet vége!

Már Erzsébet asszony életében felmerültek rágalmak személyével kapcsolatban, ámde ezek az ő testi-lelki adottságainak, az adott politikai kor veszélyeinek, és az Egyház gúzsbakötöttségének nem ismerése (vagy el nem ismerése) miatt történhettek! Ilyen volt az a hevenyészett rágalom is, hogy váltogatta a lelki vezetőket!

Korrajzként előre kell bocsátani, hogy a 60-as évek légköre a megfélemlített egyház és a papi bebörtönzések légköre volt. Abban az időben az óvatosság különösen megterhelte a gyóntatókat. Ne feledjük, hogy csak 1961-ben (a közlések kezdeti évében) 35 papot és 30 világi apostolt tartóztattak le és ítéltek hosszú börtönbüntetésre! De sokan hunytak el balesetnek, öngyilkosságnak álcázott verésbe, kínzatásba! A börtönökben meggyötörtek halálokát cinikusan „heveny szívelégtelenségnek”, a tüdejükbe csapvizet vezetetteknek „tüdővizenyőt” diagnosztizáltak (már akiről elismerték, hogy egyáltalán náluk hunyt el!). Az ötvenhatos szabadságharcosokat még sorra akasztották és az általános félelem mételyező füstje beszűrődött a gyóntatószékek szentségi félhomályába is! Nem beszélve a titkosszolgálat részéről esetlegesen beszerelt „poloskákról”!

Na, itt mutatkozik meg az – ami példájául szolgálhat a mai könnyed látnokocskáknak –, hogy minek lett volna kitéve Erzsébet asszony azzal, ha csak egyetlen „égi üzenetet” is közzé tesz – jóllehet –, semmilyen tömegkommunikáció nem állt rendelkezésére!

A Szeretetláng üzenete, hozzávetőlegesen öt év elteltével kezdett kiszivárogni, de az sem Erzsébet asszony részéről! Ő ugyanis az égi párbeszédeiről mélyen hallgatott!

(folyt.)andrassy_ut_60_535.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgJózsef tudta, hogy a Gondviselés és az ő Jézusa egy

     Szent József határtalanul bízott a mennyei Atyában és tudva-tudta, hogy az ő Jézusa a Fölséges Isten Fia, kivel együtt dolgozott a műhelyben Bizony előfordult, hogy a munkához snélkülözhetetlen dolgok hiányzottak. Olyan szegények voltak, hogy nem tudták ezeket maguknak beszerezni. Ezért József nagy bizalommal fordult Jézushoz: 9a96cff_300.jpg„Fiam, Te vagy minden teremtett dolog Ura. Te látod szükségemet, ezért arra kérlek, hogy teremtsd elő kegyesen a szükséges dolgokat, hogy mesterségemet folytathassam és napi szükségleteinket segítségeddel megszerezhessem.”

És Jézus látta apjának hitét és bizalmát és arra kérte az Atyát, hogy lássa el őt a szükséges dolgokkal. Bár Jézus korlátlanul segíthetett volna minden szükségén, mégsem tette, csak Atyjának akaratának alávetve a szándékot, de azt is csak a legszükségesebb mértékben! Ha tehát Józsefnek valamire nagyon szüksége volt, Jézus nem csak szaporított neki alapanyagot, hanem olykor angyalok hozták el az életük fenntartásához nélkülözhetetlen dolgokat. De ez csak akkor következett be, ha emberi módon sehogy sem tudtak volna hozzájutni.

Ilyen esetekben a jóságos József nagyon megvigasztalódott s hálát adott Istennek Jézussal és szeretett Arájával együtt.

Jézus, földi atyjával sokat szomorkodott azon, hogy az emberek nagy sokasága kicsinyhitű és az isteni Gondviselés helyett az emberekben bízik! (Baji Mária Cecília nyomán)

5. NAP 

Bevezető ima: Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen

Napi ima: Szent József – világosság a sötétségben –,  aggodalommal töltött el Téged, hogy nem tudtál Máriának méltó helyet biztosítani a születéshez. Engedelmesen, az Istenbe vetett bizalommal fogadtad el a megaláztatás, de végül a megdicsőülés helyét: a betlehemi istállót. A mi megaláztatásainkban és szegénységeinkben, erősíts és világosíts meg minket, hogy a Gyermek-Jézust méltón, csöndes lélekkel fogadjuk szívünkbe.

Üdvözlégy és Miatyánk

jezus_segit_jozsefnek_2_535.jpg

Szólj hozzá!

057_mindenszentek_kiralynoje.jpgMindenszentek Királynője – Könyörögj érettünk!  

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Egyetlen szentet sem tudunk példaként hozni, aki ne lett volna bensőséges Mária-tisztelő! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpgKattints ide!

_bruno_c_3_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     És bizony – kedves Olvasóm – Erzsébet asszonynak is meg kellett élnie azt, hogy az Úr kérésére évek óta megtartott böjtjei és minden igyekezete, látszólag minden eredmény nélkülinek mutatkozott, jóllehet erőtlenségének legkevésbé sem ez volt az oka! Bár el nem csüggedt, egy napon még azzal is szembesülnie kellett, hogy egyre betegebb fia egyszerűen eltűnt! Csak egy hét múltán derült ki, hogy a feleség küldte „levegőváltozásra”, egy vidéki tanyára, mellesleg igen mostoha körülmények közé!

Normális esetben ez házassági belügy, ám az, hogy a három kisfiú is eltűnt az iskolából, az már határtalan rémülettel töltötte el a Erzsébet szívét – különösen –, hogy az iskolaigazgató elmondása szerint, magukat hatóságként igazolt személyek vitték el őket gépkocsival, minden magyarázat és meghagyás nélkül! Na ez volt az igazán kimerítő! (És aki nem ismeri azokat az időket, most elgondolkodhat azon, hogy azok gyermekei és unokái harcolnak az „emberi jogokért” napjainkban!)

erzsebet_asszony_meggyotorten_b300.jpgA nagymama, hiába tett aggodalmas feljelentést a rendőrségen, és hiába kilincselt naphosszat a gyámhatóság és a BM Ifjúságvédelemnél, mert kiérezhető volt, hogy senki sem tud választ adni a hollétükről. Az volt a benyomása, hogy a tisztviselők is falakba ütköztek! Tekintve, hogy az „erőszakos természetű” nagymama nem hagyta annyiban, „magasabb szinten is” kínos botrány kerekedett az ügyből olyannyira, hogy egy „ismeretlen jóakaró” megtelefonálta Erzsébet asszonynak, hogy holt találja meg az unokáit, és azt is, hogy a fia már útban van hazafelé. (A három kicsi egy Népliget környéki Intézmény rendes bentlakója volt!)

A nagymama nem kért számon senkit, csak mentette az unokáit, miként az Égi Édesanya kérésre, éjjel és nappal mentette a lelkeket is! Érzékelhető tehát, hogy Erzsébet asszony égi-földi küzdelmeit valóban – és szó szerint – emberpróbáló körülmények közt harcolta meg, és bizony enyhülésére volt az Úr megerősítése. De lássuk a Naplóban írt szavait: „... ebben a nehéz helyzetemben csodálatos kegyelmeket és határtalan nagy segítséget kaptam fizikai munkám végzéséhez. (IV/31) Később, ahogy a gyermekek már kezdtek nőni, kilenc, tíz, tizenegy évesek lettek, az Úr Jézus közölte velem, hogy el kell vinnem a Szeretetlángot Rómába. Közöltem lelkiatyámmal az Úr Jézus kérését, ő teljes odaadással elfogadta az Úr felszólítását”. (I/109)

(folyt.)5058460289_3bc33eb3d_b2_535.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgAz apai hivatás, királyi feladat

     Szent József kapcsolata Jézussal annyira egyedülálló, hogy Máté fontosnak látta, hogy erről a kapcsolatról többet is mondjon. Ezért vezeti tovább Jézus családfáját: ,,Jézus születése pedig így történt'' (1,18). József nem édesapja Jézusnak, hiszen Jézus emberségét Isten, csodával szólította létbe. De József nem is fogadta gyermekévé Jézust, hanem újra csak Isten az, aki József fiává tette Jézust, amikor Mária méhében fogant, abban a Máriában, akire egyedül Józsefnek volt joga az eljegyzés címén. József helyzetét tehát Jézussal szemben Isten határozta meg, és ezzel a szó szoros értelmében egyedülálló üdvtörténeti szerep jutott neki. Jézus üdvtörténetileg az ő közvetítésével lépett kapcsolatba az Ószövetséggel, istengyermek_300.jpgmivel ennek az ószövetségi üdvrendnek a lényege az ábrahámi örökség volt.

Mária Fia Józsefnek is fia az őket egybekötő házassági kötelék ereje által: „Hűséges házasságuk alapján mindketten kiérdemelték, hogy Krisztus szüleinek nevezzük őket, nemcsak Krisztus édesanyját, hanem atyját is, és éppen olyan módon, ahogyan ő Mária hitvese volt – nem testi, hanem lelki értelemben”. (Szent Ágoston) Ebben a házasságban semmi sem hiányzik a házasságkötés alapvető feltételei közül: „Krisztus szüleinél megvalósult a házasság minden java: utód, házassági hűség, szentségi jelleg. Mindannyian jól ismerjük az utódot, aki maga az Úr Jézus, a hűséget, hiszen nem történt házasságtörés, a szentséget, mert nem történt válás.” (uo.)

4. NAP

Bevezető ima: Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen.

 

Napi ima: Szent József, a megtestesülés példaképe – Szent József, te a látszat ellenére megőrizted bizalmadat Máriában, amikor benne az élet megfogant. Nem azt kerested, miként okozhatnád vesztét, hanem világosságért könyörögtél az Örökkévalóhoz. József, az igaz, magyarázd el nekünk, mennyire fontos, hogy a megpróbáltatások idején ne adjuk fel érzelmi és házastársi kötelékeinket. Segíts nekünk, hogy felülkerekedjünk minden magányérzeten, minden lázadáson és váláson.

Üdvözlégy és Miatyánk

28722411_535.jpg

 

Szólj hozzá!

056_szuzek_kiralynoje.jpgSzüzek Királynője – Könyörögj érettünk!  

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Mária, aki tökéletesen ismerte a szűzi tisztaság égi-földi értékét, óva int a meggondolatlanságtól! A tisztaság üdvös érdem a mennyben és biztonság a földön, mert a szűzi élet, határtalan sok testi-lelki veszélytől mentesít! – És bizony, pusztulásra ítélt az a társadalom, mely nem neveli gyermekeit a szüzesség megbecsülésére!  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgKépkivágás22.JPG

remület.jpg     A sátáni manipuláció megnyilvánulása szünet nélküli, és nagyon fontos lenne mindenkiben tudatosítani, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem „tévútra akarja vezetni az egész világot” (vö Jel 12,9b).
     A hiszékenységre hajlamos ember megtéveszthető! Az ilyen, nem csak saját hóhérait képes maga fölé megválasztani, de majdan, az Antikrisztus egyházellenes 'észérveit' is „építőnek” és követendőnek találja majd (Jel 13,3-4)! Sajnos okkal aggódik az evangélista: „amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8)
A Szeretetláng üzenetéből: „...a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94)
La Salette, o pranto de Nossa Senhora (1).jpg     Az igaz Mária-jelenések és üzenetek alapvető célja: minél több embert (a Szent Szűz szóhasználata szerint: minden embert) megszabadítani attól a halálos ítélettől, amire La Salette-ben és Fatimában az emberiség oly világosan figyelmeztetést kapott. Ennek feltétele pedig a megtérés. „Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el.” (III/130) Jézus mondja a Szeretetláng üzeneté-ben: „Az Isten ügyét nem tudja semmi keresztülhúzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.”  (I/95)
     A fatimai üzenet szerint végül a Szent Szűz Szeplőtelen Szíve győzelmeskedik. Ám nem lehet közömbös számunkra – akik folytonos szorongattatásban vagyunk –, hogy mikor következik be az Egyház megjövendölt végső diadala! Nekünk ebben a végső diadalban kell bíznunk, ennek mihamarabbi diadaláért küzdenünk, nem pedig a csüggesztő vagy ígérgető üzeneteket követnünk! Elsősorban ne a magánkinyilatkoztatások irányítsák az életünket, hanem az Evangélium! Legyünk hűségesek az Egyházhoz, a Pápához, kövessük az Evangélium tanítását és szüntelen rózsafüzérezéssel, engeszteléssel kérjük az Úr Irgalmasságát és Mária Szívének ígért oltalmát! „Csapataink harcban állnak” és ebből a harcból mindenkinek ki kell vennie a részét, az ember rövid életének tétje ugyanis kimondhatatlan: bizalommal megvívni a „jó harcot” (1Tim 1,18), s így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát.
AZ ANTIKRISZTUS ELOHARCOSAI 2.jpg     Az Isten áldjon meg benneteket, legyetek óvatosak! Értsétek már meg végre, hogy a krisztusi Egyház jóváhagyása nélküli üzenetek, bármily szépek és imádságosak is, nagy eséllyel a megtévesztő szellem manipulációi is lehetnek! Ma már a gonosz sokkal rafináltabban közelíti meg a lelkeket, szépet és imára késztetőt javasol, sőt, rámutat az igazságokra, ám mindezt csak a beetetés érdekében teszi! Megátalkodott célja, a lelkeket elszakítani a krisztusi Egyháztól, a hierarchiától azért, hogy kiszolgáltatott martalékká tegye a megtévesztetteket!

     Az, hogy a megtévesztő szellem állna minden egyes üzenet mögött, nyilván nem biztos, az viszont biztos, hogyha maradéktalanul követnénk az Evangéliumot, akkor nemhogy a bizonytalan-, de az elismert üzenetekre sem lenne semmi szükség! Ne akarjatok tehát jólértesültebbek lenni, mint amennyire Jézus Krisztus Titokzatos Teste érdemesnek talál titeket! Mint fentebb említettem, a megsokasodó üzenetek többségének két célja is van. Egyfelől elterelni a figyelmet az igaz üzenetekről, másfelől – így vagy úgy –, de az Egyházzal való szembeállítás! Senki ne figyeljen tehát a „napra-percre kész” üzenetekre, hanem imádkozzon a szent hagyomány szerint szüntelenül, és hozzon áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel senki nincs, aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük (Fatima)! Mert tudhatnátok már, hogy áldozat és imádság a mi eszközünk, melynek igaz célja: a megváltás világméretű érvényre juttatása, Krisztus a mi Urunk által!

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     Azokban az években aránytalanul nagy értéknek bizonyult egy lakás birtoklása, és jelentős előnynek tűnhetett, még egy háromgyermekes özvegység esetén is. Erzsébet asszony óvatos anyai intései ellenére fia megházasodott. Az új 'anyuka' hamarosan kifogásolni kezdte férje anyjának, unokák feletti gondoskodását (melyhez épp az apa ragaszkodott a leginkább!) (Ld. IV/31). A nagymama ugyanis rendszeresen kikérdezte a leckét a gyerekektől, zenére járatta őket és nem maradtak el a templomból sem, ahol aktív ministránsok voltak. Ezzel szemben az ifjú mama szinte mindenben kifogást talált anyósa nevelési módszereit illetően.

Az apa egyre gyengébb és akaratszegényebb lett. Le kellett százalékoltatni. A körzeti orvosi, olyan tüneteket diagnosztizált, melyek csak bizonyos gyógyszerek mellékhatásaiként értelmezhetők, ilyen pedig a beteg gyógyszerelésében nem volt feltüntetve.

Erzsébet asszony, egyre inkább aggódott fia állapotáért, nem kevésbé a három gyermekért. Hamarosan bejelentés érkezett a gyámhatósághoz, hogy a fiúk klerikális nevelése hátráltatja a „szocialista embertípus” kialakítását bennük. (Ne hitetlenkedjen a fiatal Olvasó, mert azokban az időkben ez nagyon is tipizált hozzáállás és elvárás volt!)

bertold_atya_180.jpgLélekfárasztó, hihetetlen intenzitású, kusza és aljas indíttatású harc indult a három gyermekért! Erzsébetnek egy kármelita atya (P. Bertold), aki ismerte a helyzetet, ezt mondta: „ha a Szeretetláng égi eredetét illetően kétségeim lettek volna, önnek az unokáiért folytatott heroikus küzdelme, teljességgel hitelesítette volna bennem ezt!”.

A gyámhatóság gépezete beindult (és sajnos épp olyantól kapta Erzsébet a legtöbb kukacoskodást, aki évtizedekkel később őróla akart szent életrajzot készíteni)! Mert az idők változnak és változhatnak az emberek is, de az át nem aludt éjszakákat már nehéz kipihenni − jóllehet −, érdemszerzővé válhat annak, aki mindezt Isten nevében szenvedte el!

(folyt.)1983_014_b535.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgMenekülés Egyiptomba

barlang_300.jpg     Szent József minden lehetséges módon megpróbálta komfortosabbá, csinosabbá tenni a Barlangot, hiszen nem csak minden zeg-zugát ismerte, de a messzi környékét is! Nem is fáradozott hiába, mert Napkeleti Bölcsek érkeztek, hogy hódoljanak az Újszülött Király előtt. Amint beléptek a barlangba és meglátták az isteni Kisdedet Anyjával, a földre borulva hódoltak neki. Majd felnyitották kincsesládáikat és adományokat ajánlottak föl, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. (Vö. Mt 2,9-12)

A Három Királyok látogatásánál József látta, hogy elteltek Szentlélekkel, térdre estek és imádva hódoltak az isteni Kisded előtt. Ez, túl a személyes bizonyságán és az angyal kinyilatkoztatásán, visszaigazolás volt Szent József számára az Istengyermekről, hiszen az isteni bölcsesség megnyilvánulását látta abban, hogy a pásztorok az egyszerű embereket, a Három Király pedig a világ hatalmasságait képviselte, akik alázattal leborultak egy kis csecsemő előtt, Akiben felismerték a próféták által jövendölt Királyok Királyát Dávid házából.

„Miután ők (a Három Király) elvonultak, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt. Erre ő fölkelt, és éjjel maga mellé vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba. Ott is maradt Heródes haláláig.” (Mt 2,13-15)

Az Egyiptom felé vezető út nem csak kietlen volt, de a rablók és a vadállatok portyázása miatt rendkívül veszélyes is! József azonban bízott Istenben és a maga erejében!untitled22_535.jpg

Útjuk valóban életveszélyes volt, és gyakran József tekintélyt parancsoló magatartását használta fel a Gondviselés menekvésükre.

Ám Egyiptomban sem tudtak egyetlen nyugalmas helyet sem találni, mert Heródes utánuk küldte orrgyilkosait és volt, hogy valamely helyen csak egyetlen óráig tartózkodhattak és máris tovább kellett menekülniük! A pogány népek gyakran ellenségesen fogadták a Szent Családot. Megesett, hogy alamizsnát próbáltak gyűjteni, ráadásul  szállást sem találtak, ha valahol mégis néhány hetet töltöttek, József mindjárt munkához látott szerszámaival és számtalan szegénynek segített, akár ingyen is! Ezzel persze nem csak jó emberi kapcsolatokra tettek szert, de hírük is ment, és Heródes emberei a Szent Család nyomára bukkant.

3. NAP 

Bevezető ima: Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen.

Napi ima: Szent József és a családi otthon – Szent József, segíts, hogy ne féljünk a Szent Családot asztalunkhoz fogadni, hogy otthonaink szívesen fogadják Máriát és a Gyermek-Jézust. József, a családok védelmezője, segíts megértenünk a valóságos atyai hivatás mibenlétét, hogy a családapák rátaláljanak mélységes identitásukra.

Üdvözlégy és Miatyánk

menekules_535.jpg

Szólj hozzá!

055_hitvallok_kiralynoje.jpgHitvallók Királynője – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: A hitvallók életét nem csak oly mértékben irányítja a hit, mint az átlagos keresztények életében, hanem úgy, hogy a legcsekélyebb gondolatuk, szavuk és cselekedetük is a hit fényében történik.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgKépkivágás22.JPG

     A kísértés mibenlétét ismerjük és tudjuk: állandó kísérője az emberi életnek. Ám, gyakran ártatlannak, vallásinak látszó közösségek és média-fórumok is alattomos veszélyt jelenthetnek! Ezért a legkisebb negatív jelre is fel kell figyelnünk, mégha az viccesnek tűnik is, különben könnyen részévé válhatunk a "gépezetnek" és észre sem vesszük, hogy magunk is bíráljuk az Anyaszentegyház állásfoglalásait! Az aktív részvételünk által rés támad a "kegyelmi védvonalunkon", kitéve magunkat a megtévesztő 2_1.jpgszellem manipulációinak! Az ördögi zaklatás is gyakori. Ennek sajátos formája a békétlenség keltése. A sátán az egység megbontásával kezdi munkáját. Először a szívben, majd a családban vagy más közösségben igyekszik békétlenséget kelteni. Amikor egy családban vagy bármilyen más közösségben a széthúzás, a békétlenség révén sérül az egység, tudni kell: a háttérben sátáni erő, a bűn szerzője kezdi működését. A helyzet súlyossá válhat, ha az ember lelkében tanyát vert a gőg, mert a sátán kezében a gőg igen hatékony eszköz, s vele szemben az alázat az első és legfontosabb fegyver. ,,Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad” (1 Pét 5,5b).
válás-300x206.jpg     A békétlenség ‒ mint említettük ‒ tönkreteszi, szétzilálja a családot, a közösséget. Az ördögi zaklatás már elhatalmasodott, ha az ember örömét leli a pusztításban, vagy szadizmusra, kegyetlenségre hajlamos. A megkötözöttség területéhez a szenvedélybetegségek tartoznak. Abban az esetben pedig szellemi megkötözöttségről beszélhetünk, amikor az ember ellene áll az őt üdvözíteni akaró kegyelem munkálkodásának.      A látványos megszállottság ma már ritkábban ugyan, de állandóan jelen van az emberiség életében. Az esetek száma a legújabb irodalom szerint emelkedő tendenciát mutat.
ppamorth0001.jpgcorrado_ balducci001.jpg     Amikor a sátán teret kap, egyre jobban birtokába veszi az ember akaratát, s az ember nem csupán kiszolgálja őt, de szenved is tőle. Az ördögi befolyás az egészségben, az érzelmi és az üzleti életben, az életkedvben és a halál utáni vágyakozásban támadja az embert (Don Gabrielle Amorth). Legáltalánosabb módszere: elfordít az Istentől és távol tart tőle (Corrado Balducci), a végeredmény pedig a bűn lavinaszerű elhatalmasodása (vö. Róm 5,20).
     Ha a bűn elhatalmasodik, annak következménye is elhatalmasodik, s kilép az egyén a család, a közösség kereteiből és ez társadalmi méreteket ölthet. Ez pedig a lelki és az evilági élet szempontjából végzetes lehet. Erre figyelmeztet Jakab apostol: ,,...a bűn meg, ha elhatalmasodik, halált von maga után” (Jak 1,15). A bűn ‒ ha nem szállnak vele szembe ‒, átlépheti az országhatárokat, s egész földrészeken, vagy akár az egész világon elhatalmasodhat, és következményei pusztulással fenyegethetik akár az egész emberiséget is. Súlyos probléma, hogy az ember az élet eseményeiből nem okul, s az elhatalmasodott bűn elhatalmasodott következményeit, amelyet az egyre szabadabban működő sátáni erő szervez, természetes okokra vezeti vissza, s ezeket csupán természetes összefüggésükben értelmezi.
     A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válságtünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben sodorja a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat. Különösen a deviancia terjedésére, a családok felbomlására, a bűnözés terjedésére, a tragédiákra és a természeti katasztrófákra gondolunk. Az ember pedig nem csupán evilági életét nehezíti bűneivel napról napra, de örök életét is veszélyezteti, s egy idő után számítanunk kell az igazságos Isten közvetlen beavatkozására. A Jelenések könyvében három fejezet (vö. Jel 8-11) is utal erre. Ezek, bár jelképes leírások, mégsem hagynak kétséget afelől, hogy a bűn mind súlyosabb büntetéséről van szó. Ennek kapcsán a Jelenések könyve így fogalmaz: ,,Az emberek fájdalmukban a nyelvüket harapdálták, s káromolták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de tetteiket nem bánták meg” (Jel 16,10). Már Izaiás figyelmeztet az elhatalmasodott bűnre: ,,Jaj azoknak, akik a büntetést ökörlánccal vonják magukra, és a bűnt úgy húzzák, mint a kötél a szekeret” (Iz 5,18) A Bölcsesség könyve is inti az embert: ,,Azoknak azonban, akik a büntetésül szánt megcsúfolásból nem okultak, Istenhez illő ítéletet kellett elviselniük” (Bölcs 12,26). Ez arra is utalás, hogy a büntetés egyben a bűnbánatra és a megtérésre is alkalmat nyújt (vö. Bölcs 12,10). (JÜ 28-31)

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     Az előző részben, Erzsébet asszonyt ért „hihető” rágalomról volt szó!

erzsebet0009_b300.jpgErzsébet asszony, a hatgyermekes édesanya és hős nagymama „alaptermészetéről” a naplóban is ez olvasható. /Jézus:/ „Az Örök Atya tudja, milyennek teremtett. Ismeri erőszakos, rossz természetedet. Ezt át kell alakítanunk. Az Én Szívem szerint erőszakot csak a rosszal szemben használhatsz ezentúl. De ne csüggedj! Nézz fel Rám bizalommal, és kérj sok-sok kegyelmet! Leánykám, családod körében légy égő áldozat. Különösen a kis, jelentéktelen áldozatokat hozd meg, és jöjj Hozzám, mert elhagyottan szenvedek! Ne aggódj amiatt, hogy csak kis dolgokat tudsz cselekedni. Nem áll ez jól neked, maradj csak egészen kicsinek! Oldódj fel Bennem, mint csepp víz a borban.” (I/26)

Mi az igazság? A 'jólértesült ismerős' valós, de felszínes tapasztalatot mesélt el. Erzsébet asszony abban az időben, elhunyt menye és beteg fia három kicsi árváját gondozta. A fiúcskák felügyeletére, még átmenetileg is ritkán kapott segítséget.

Így különösen nehéz gond volt a napi bevásárlás. Erzsébetnek volt két erős, (egyforma) bevásárló szatyra, melyet egy asszony varrt neki ajándékba. Az egyiket mindig leadta a boltban, benne a kívánt áru listájával és a pénzzel.

Az üzlet közel volt a lakótelepi lakáshoz, így rendszeresen előfordult, hogy a három gyermeket magára hagyva beteg apjukkal (aki többnyire szobájába zárkózott) lerohant az üzletbe és kicserélte a teli szatyrot az üresre (melyben újfent benne volt a másnapi lista, pénzzel!) Ennyi a történet! A Szeretetláng látnoka részéről ez nem tolakodás, vagy pláne erőszakosság volt, hanem a kényszer szülte − másoknak hátrányt nem okozó − praktikusság, mely egyébként neki is nyugtalanságot okozott, a gyermekek átmeneti magára hagyása miatt. Más megoldást nem talált, ajánlkozó segítője (napi bevásárlója) pedig nem akadt!

antaloczi_eger_300.jpgAntalóczi Lajos atya, egykori lelkivezetője így jellemezte: Erős asszony volt, kinek életében természetes volt az erények gyakorlása, a rendkívüli kemény böjt, a sok imádság és a porig való alázkodás. Ám, idealizált lenne az Erzsébet asszonyról alkotott kép, ha letagadnánk a természetéből fakadó emberi gyengeségeket. 'Erőszakos volt!' − mondják, akik felületesen ismerték. De mondhatnák-e, ha Erzsébet alulmarad, és 'szolidan' megsemmisül kemény sorsának hihetetlen forgatagában? (Antalóczi: Jelenések, üzenetek és a jövő, 2000. Eger)

Tény, hogy életrevaló volt! Tény, hogy semmit sem adott fel egykönnyen és tény, hogy szó szerint vette Jézusa evangéliumi szavait: ,,Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7 és Lk 11,9) Ő zörgetett!

(folyt.)

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgSzálláskeresés Betlehemben

     Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki Augusztusz császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. (...) El is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a maga városába. Elment tehát József is áldott állapotban lévő Hitvesével Názáret városából Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt. (vö. Lk 2,1-5)

Szent József gondosan fölpakolta élelemmel és meleg takarókkal Annáék szamarát, melynek volt egy kis csacsija is, mely szintén velük tartott. Megpróbált tehát minden lehetséges kényelmet biztosítani Máriának a hosszú útra! Egyikük sem aggodalmaskodott, mert erősen bíztak Istenben.

Három éjszakát töltöttek ismeretlen jó emberek által adott szálláson, és ötödnap délután érkeztek Betlehembe. József épp szülőhelyén nem bethlehem_inn_280.jpgszámított arra az emberi közömbösségre – különösen nem a rokonaitól –, amellyel szembesülnie kellett. Nem kaptak szállást, és emiatt nagyon szégyenkezett Mária előtt. Végül abban az istállónak használt barlangocskában húzták meg magukat, melyet József még gyermekkorából jól ismert. Szent József ekkor alázatosan bocsánatot kért a gyenge szállásért, Mária azonban szívből örült, és teljesen elégedett volt.

Amikor ott voltak, eljött Máriának az ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette. (Lk 2,6)

Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer csak angyalok jelentek meg nekik, és az Úr fényessége körülragyogta őket és ezt mondták: Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve. (Vö. Lk 2,8-12) A hírről az esszén asszonyok is értesültek és másnap gyümölcsöket hoztak Máriának, és szolgáltak neki. 

2. NAP

Bevezető ima: Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen

Napi ima: Szent József, egy vezető a mai ember számára – Szent József, téged a megtestesülés szentjének nevezhetnek. Kérünk téged, légy számunkra igaz és felelős példakép, férfi- és apa-modell, melyre nagy szüksége van a mai világnak, hogy megmentse családjainkat és családi harmóniában éljenek.

Üdvözlégy és Miatyánk

santa_famiglia_535.jpg

 

Szólj hozzá!

054_vertanuk_kiralynoje.jpgVértanúk Királynője – Könyörögj érettünk!  

(Litánia itt!)

Elmélkedés: A Szűzanya védőn oltalmazza földi gyermekeit, mert tudja, hogy a legteljesebb szeretet is sebezhető! Az Ő életét is végigkísérte a prófécia: Lelkedet tőr járja át! Életünk minden helyzetében Rá figyeljünk!  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

SZERETETLÁNG ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ
2019. május 18-án, 9-15.30 óráig

 

Helyszín:

Kispesti Jézus Szíve-templom
Budapest  XIX. ker., Áchim András utca 78.

Megközelíthető 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló.
A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második sarok.

 

A Szentmise 12 órakor kezdődik,
főcelebráns:

 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN ATYA,
a Szeretetláng Lelki Napló teológiai felülvizsgálója (cenzora),
az Esztergomi Szeminárium rektora.

 

Szeretettel várunk mindenkit,
hogy minél többen kérjük együtt a Szeretetláng kiáradását,
hazánk és családjaink lelki megújulására!

 

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     Kedves Olvasóm! A gonosz lélek, nem csak a Lelki Naplót akarta megsemmisíteni, nem csak Erzsébet asszony lelki összeszedettségét akarta megzavarni, hanem a személyét is rossz fényben igyekezett hírbe hozni! Mindezt annak ellenére, hogy a Szeretetláng kiválasztottja, az Úr kérése szerint „rejtett alázatosságban” élt, vagyis kerülte, hogy a figyelem központjába kerüljön! Egyszeriben elterjedt róla papi körökben, hogy „erőszakos volt”, vagy hogy „cserélgette a lelki vezetőket"! Nem is beszélve az akkori rendszer embereinek és tisztségviselőinek kifogását, miszerint nagymamaként „klerikálisan neveli az unokáit"!

Nos a mai és az elkövetkezendő írásaimban, ezekről ejtek szót!

Az Erzsébet asszonyt külsőségeiben ismerő emberek egyfelől csodálták nagymamai áldozatosságát, gyors és hatékony tevékenységét, másfelől épp ez utóbbit értelmezték félre, mintegy erőszakosnak tartva őt.

kada_lajos_b280.jpg1982 végén Magyarországon járt Dr. Kada Lajos érsek, nuncius, a Római Kúria tagja. A nyugati magyarság körében és néhány vatikáni ügyvivő kapcsán megismerkedett a Szeretetlánggal és igen pozitív véleményt alkotott róla. A kinti magyarság lelkesedésével állt az ügy mellé, mert a mozgalomban ő is valami eredeti, ötvenhathoz mérhető lelki forradalmat vélt felfedezni. Az volt és az is!

Sajnos a tudás, alázat és pozíció birtokosai, gyakran elhirtelenkedve 'törnek pálcát' tudatlan és jelentéktelennek látszó emberek felett. Ez történt Erzsébettel is! Eredetileg különféle szinten kívánt az ügyben vizsgálódni − mi több −, egyházi részről segíteni, ám gondozónőjének kada0007_280.jpg(P.E.) ismerőse révén egy igen negatív szóbeszédről értesült Erzsébet erőszakos természetét illetően. A hölgy által az érseknek előadott történet így foglalható össze: Erzsébet asszony, a 70-es évek elején gyakran megbotránkoztatta az albertfalvai közértben sorban állókat azzal, hogy a hosszú sor ellenére előrefurakodott nagy szatyrával és se szó, se beszéd, a pult mellől máris teli szatyorral távozott. Az emberek hangoskodtak emiatt. Az érsek felháborodott e szemtanúi hitelességgel előadott történetén és rövid úton levonta a 'konzekvenciát'; erőszakos természetű a Szeretetláng látnoka!

Mikor az érsek meglátogatta barátját, Szakos Gyula székesfehérvári püspököt, egyenesen azt ajánlotta neki, hogy semmiképp se karolja fel a Szeretetláng ügyét, mert az alázat nélküliség nyilvánvalóan az életszentség és az ügy tisztaságának cáfolata!

(folyt.)

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpg

A legnagyobb hivatás

     Mária, aki a törvény szerint József jegyese volt, a Szentlélek erejéből anya lett, szüzessége sértetlenségében. A Mária méhében hordott születendő gyermek Isten Fia, és a Jézus nevet kellett kapnia.

jesus_300.jpgA „Jézus” név ismert volt a zsidóknál, ebben az esetben azonban nem egy a sok közülinek adták, hanem Mária Fiának, aki – az isteni ígéret szerint – beteljesíti a név jelentését: Jézus – Yehosua azt jelenti: Isten üdvözít. Az angyal úgy fordult Józsefhez, mint „Mária hitveséhez”, és megbízta, hogy ő lássa el a Gyermek mellett a földi apa feladatait.

„Amikor József felébredt, úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta, és magához vette feleségét” (Mt 1,24). Magához vette őt anyaságának egész titkával, ezáltal Szent József is Máriához hasonló készséges beleegyezést tett mindazzal kapcsolatban, amit Isten rábízott küldötte által.

József nem szavakkal válaszolt az angyal „híradására”, mint Mária, hanem „úgy tett, ahogy az Úr parancsolta és magához vette Máriát mint hitvesét”. Amit tett, az a „hit legtisztább engedelmessége” (vö. Róm 1,5; 16,26; 2Kor 10,5-6). Így lett Szent József „az üdvösség szolgája”.

Ezért mondhatjuk azt, hogy amit József tett, az egészen különleges módon egységesítette őt Mária hitével, hiszen Istentől származó igazságként fogadta el azt, amit Mária már az Angyali Üdvözletkor elfogadott. Így vált Szent József egyedülálló módon annak a titoknak az őrzőjévé, amely „kezdettől fogva el volt rejtve Istenben” (Ef 3,9).

1. NAP 

Bevezető ima: Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen

Napi ima: Szent József, az Atya emlékezete – Szent József, taníts bennünket, hogy hozzád hasonlóan tudjuk élni életünket, földi apánkra és anyánkra hallgatva, és őket mélységesen tiszteletben tartva. Segíts nekünk, hogy elfogadjuk magunkat, mint az Atya szeretett gyermekeit.

Üdvözlégy és Miatyánk

armstrongp-joseph_535.jpg

 

Szólj hozzá!

053_apostolok_kiralynoje.jpgApostolok Királynője – Könyörögj érettünk!  

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Az életszentség nagyságát nem az egyéni kiválóság határozza meg, hanem az isteni kegyelem, mellyel az Apostolok különösen el lettek halmozva. Ezért számíthatjuk őket a legnagyobb szentek közé. A tizenkét apostolon kívül azonban volt valaki, aki még bensőbb és még mélyrehatóbb kegyelmekben részesült Jézus részéről és ez Édesanyja, aki szívébe zárta isteni gyermekének minden szavát, minden gondolatát. Ezért ő az Apostolok Királynője. 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgfusts22.JPG

rituale esorcismo.jpg     A sátán és csatlósai szinte akadálytalanul végzik „beetető” aknamunkájukat az egyén, a közösség és a társadalom életében. Bernanos szerint az ördög megtalálható – látszólag ártatlan alakban – könyveink semmitmondó fecsegésében, a modern élet találékony kifinomultságaiban, a csábítóan szép ruházatokban, barátságosan mosolyog a lét minden ilyen és hasonló alakzataiban és az ember egyáltalán észre sem veszi. Balducci pedig azt írja, hogy a sátán elfordít és távol tart az Istentől. Mindegy, hogy milyen módon és milyen eszközzel. Az emberek nem figyelnek rá, úgy esnek áldozatául s úgy szegődnek szolgálatába, hogy nem ismerik fel, nem értik, mi történik körülöttük és velük. Nemegyszer a jó ügy szolgálatának szándékával és tudatában a sátáni akarat valósul meg.
     Ezt a problémát azok a teológusok is tetézik, akik tagadják a sátán létezését, s ezzel nem kis zavart keltenek. (...) Ezzel a már-már divatos felfogással szemben a pápák külön beszédben (VI. Pál pápa három, Szent II. János Pál pápa tizenöt alkalommal) foglaltak állást. VI. Pál pápa egyik beszédében így fogalmaz: ,,Elhagyja a Szentírás és az Egyház tanítását, aki nem vallja létezőnek az ördög valóságát... A gonoszság, amely ma létezik a földön, egy olyan ellenünk és társadalmunk ellen irányuló támadás eredménye, amelyet a sötét és rosszindulatú ügynök, maga az ördög vezet... A gonoszság nem pusztán a nyomort jelenti a földön, hanem igenis egy élő, lelki, romlott és megrontó lényt. Egy rettenetes valóságot, aki titokzatos és dermesztő... Tudatában vagyunk annak, hogy ez a sötét és romboló valóság létezik és igen aktívan működik; ő az, aki nagyon kifinomult módszerekkel tudja felborítani az ember egyensúlyát, ő az a kaján csábító, aki ismer minden utat, ami a bensőnkbe vezet, hogy ezáltal tovább terjessze a zűrzavart és megosztottságot.” (1972. nov. 15.)
     Amikor az ember nem tartja be Isten parancsait és a bűn útját járja, lelkében egész sorsának alakításában teret enged az erőszakos sátáni tevékenységnek. Az emberi akarat az ördög hatalma alá kerül, s mint egy eszköz egyre jobban kiszolgálja őt istenellenes művének építésében. Ez a tevékenysége pedig tetten érhető a magánszférától a világpolitika alakításáig az élet minden területén.
     A bűn szerzőjével kapcsolatban a II. Vatikáni Zsinat is fontos nyilatkozatot tett: „Az ember egész történetén végigvonul valami élethalálharc a sötétség hatalmai ellen; ami a történelem hajnalán kezdődött, és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitartson a jóban...” (GS 37)
     A sátán megnyilvánulása az egyén, a közösség és a társadalom életében bár igen változatos, mégis felismerhető. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem (vö. 1Tim 4,1) "tévútra vezeti az egész világot” (Jel 12,9b), a bűn következményei révén igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki valóságát, s az emberi kéz munkáját.
     És valóban, ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, mely hasonló rombolást végez, mint az atomhatalmak egymás elleni atomháborúja, azzal a különbséggel, hogy ez többnyire szellemi harc ugyan, de ugyanolyan halálos hatása van az örök életre. Mivel az Egyház illetékesei vagy túl vannak terhelve, vagy megfertőződtek a modernizmustól, nem látnak tisztán, így nincs, aki leleplezze, világossá tegye a bűn szerzőjének alattomos háttér tevékenységét, tehát egyre kevesebben ismerik fel pusztításának szervezett voltát. satan_1.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     Az előzőkben Erzsébet asszony, a Lelki Naplóinak sorsáról mesélt.

A harmadik eset aztán végképp lehetetlen helyzet volt! A naplókat Kosztolányi István atya kérte el tőlem, mert ő a Szeretetláng ügyét nagyon komolyan vette. Teológiailag tanulmányozta a tartalmát, kijegyzetelte, mert ő értett hozzá, hiszen nem csak a szeminárium professzora volt, de bibliafordító is!

De tudod fiacskám, az Isten olyan „sakkjátékos”, aki lesöpri a fél táblát, és néhány paraszttal is képes nyerni. Ez történt ez esetben is! Az, aki végre valóban tehetett volna valamit az Ügyben, hirtelen meghalt!

Amint hírét vettem Fuhrmann atyától, már másnap mentem a lakására, hogy elhozzam a naplókat. Igenám, de a húga és annak családja egyenesen engem tett felelőssé a professzor haláláért, mivelhogy megtartotta a 12 hetes csütörtök-pénteki szigorú böjtöt, és véleményük szerint ez okozta a halálát! A nagyobb baj pedig az volt, hogy nem voltak hajlandók kihozni a szobájából a naplóimat, merthogy „zárolva van minden”! És ez annyiban igaz is volt, mivel egyházi szabály szerint az elhunyt pap könyvei és iratai az Egyház tulajdonát képezik!

Na nekem magyarázhattak, egyszerűen berontottam a szobába, és az íróasztalán lévő naplókat felkapva, kirohantam a lakásból. Mire a család szóhoz jutott volna, én már hetedhét határon túl voltam!

(folyt.)1983_0017_b535.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpg

A legnagyobb hivatás

     Tehát kettősség dúlt Szent József lelkében, egyfelől emberileg a méltatlanság tudat, hogy Isten titkának részese legyen, másfelől pedig lelkének készsége és engedelmessége Isten tervei iránti.st-joseph-child-jesus-crying_300.jpg

Ilyen körülmények között „József, aki igaz ember volt” (Mt 1,19), alázatosan kiutat keresett a számára felfoghatatlan és nehéz helyzetből. „Míg ezen töprengett, álmában megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá: 'József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit te Jézusnak nevezel, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől'” (Mt 1,20-21).

Isten küldötte tehát beavatta Józsefet az Úr Üdvözítő Titkába, így lényegében Mária anyaságának titkába. Néhányan ezt a szentírási részt, második angyali üdvözletnek tartják. Azzal a különbséggel, hogy míg Mária esetében nappal történt a jelenés, József esetében éjjel zajlott, álmában. (József, az élete másik két legfontosabb döntését is éjszaka hozta meg.) Fontos, hogy az angyal felszólításának hitelében nem kételkedett, már azért sem, mert nem magáról, hanem Máriáról és isteni Fiáról volt szó! Nem beszélve arról, hogy a megelőző napokban tapasztalhatta Heródes katonáinak felfokozott érdeklődését! Szent József tehát helyesen cselekedett, és így lett ő „az üdvösség szolgája”.

Szent József Isten iránti odaadása ‒ anélkül, hogy egyenlőként szemlélnénk a Szent Szűzzel ‒, mégis párhuzamba állítható Vele, hiszen elválaszthatatlan a Szent Családtól! József szerepe annyira része az isteni misztériumnak, hogy az Egyház soha nem fogja teljes igazságában dicsőíteni őt!

Az igaz, hogy Szent József mindig a háttérben maradt, ám ez nem lehet indoka a mellőzöttségének! Kérjük tehát a segítségét és népszerűsítsük életpéldáját, mert épp erre van a legnagyobb szüksége a világnak, a családnak, a férfi-ideálnak!

1889-ben a názáreti francia-libanoni Názáret Nővérek zarándokszállója alatt Heródes-kori sírokat találtak. Köztük egy jeles sírt, amelyet a helyi hagyomány „az Igaz sírjának” nevezett. Mivel Szent Józsefet Máté evangelista „igaz embernek” nevezi (1,19), nagyon valószínű, hogy Szent József sírját találták meg.

Az, hogy Szent József alázatosságában méltatlannak találta magát az isteni misztériumban való részvállalásban, és végül mégis felülkerekedett benne az Istennel való együttműködő készség, hét tényezővel is magyarázhatjuk:

1) Istentől való kiválasztottsága!

2) Dávid leszármazottja (Mt 1,16), ezért kijárt neki a „messiási család sarja” cím, melyet átadott Jézusnak!

3) Ifjú korától az életszentségre való törekvése.

4) Az esszénusoknál tanult mély-meditatív lelkület és aszketikus életmód.

5) Igaz ember volt (Mt 1,19), az ószövetségi törvények tökéletes megtartója. (Mt 1,20;24)

6) Szűzi jegyesének, Máriának az érte való imádsága.

7) Az angyal intése.

     Szent József üdvtörténeti szerepe az volt, hogy jogi biztonságot és oltalmat nyújtott a Megváltó szűz Anyjának és Isten megtestesült Fiának. Halála előtt József adta át Dávid családjában az Ábrahám óta apáról fiúra szálló elsőszülöttségi áldást Jézusnak. Ebből következik a tiszteletnek az a foka, mellyel az Egyház Józsefet tiszteli: a Szűzanyát illető hüperdulia után következő protoduliával. IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette.

Holnaptól kezdődik a

KILENCED SZENT JÓZSEF KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Bevezető ima a kilenced minden napján ismételve:

Köszöntünk téged József, akit az isteni kegyelem betöltött. A Megváltó a te karjaidban pihent és láthattad növekedését. Áldott vagy te a férfiak között és áldott a te szűzi jegyesed isteni Gyermeke, Jézus. Szent József, az isteni Fiúnak atyja, imádkozz értünk családi-, egészségi- és munkahelyi gondjaink közepette, egészen életünk végéig, és segíts meg bennünket halálunk óráján. Ámen

c1a875024d_535.jpg

Szólj hozzá!

052_profetak_kiralynoje.jpgPróféták Királynője – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: – A próféták jövendölései Őrá mutatnak, mint Isten által adatott jelre: Íme a szűz méhében fogan, Fiat szül és Emánuel lesz a neve! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

056meg_mire_vartok_530.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Kedves Olvasóm! Egy alkalommal utazás közben, a rózsafüzérek végeztével megakadtam, és nehogy csönd legyen, hát hirtelen kérdeztem valamit Erzsébet nénitől.

– Tessék nekem beszélni a naplókról! – mondtam, nem eléggé kifejtve a kérdést.

Ő mindjárt rá is kérdezett:

– Mit mondjak neked a róluk?

naplo1_300.JPG– Hát például, voltak-e valamilyen veszélynek kitéve? – vágtam ki magam. És ha ügyetlenül is, de jól tettem, mert igen érdekes történetek kerekedtek ki!

– Fiacskám, a naplók legalább háromszor voltak nagy veszélyben! Egyszer amikor olyan kísértéseknek voltam kitéve, hogy mindhármat el akartam égetni a kandallóban (akkor még nem volt negyedik)! Már ki is nyitottam a tűzhely ajtaját, amikor betoppant a Cili lányom és rosszat sejtve kérdezte, hogy „mit csinál édesanyám”? Erre én a bedobó mozdulatom közben azt válaszoltam, hogy „elégetem ezeket a hazugságokat”! Ő meg se szó, se beszéd kikapta a kezemből, pedig ilyen vad határozottságot soha nem tanúsított velem szemben! Megjegyzem, hogy ő egyedüliként ismerte a naplóim tartalmát!

– És, mi lett? – kérdeztem izgatottan.

– Mi lett volna titkár testvér? Nem futottam a lányom után, mert ez elterelte a figyelmemet, aztán közben meg is nyugodtam, és valami józan mérlegelés vett rajtam erőt!

De ez csak az első veszély volt! A másodikat már meséltem, amikor a Gyimóthi atyánál volt mindhárom naplóm, és közben a rendőrség házkutatást tartott nála. Minden iratot és füzetet elvittek tőle, de a napló ott maradt az íróasztalán! Hát tudod, ez volt az a „kegyelmi hatás”, amely vakká tette a rendőröket!

(folyt.)naplok535.JPG

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpg

József az egyszerű ember és "Doctor Mysticus"

     Amikor a Szent Szűz hazaérkezett Zakariás házából, emberileg nagyon is érthető, hogy József meglepetten látta Jegyese áldott állapotát.

festeggiamenti-di-san-giuseppe-_b300.jpgUgyanakkor Józsefről elmondható, hogy az üdvtörténet legnagyobb misztikusa volt, vagyis számtalan rendkívüli karizmával megáldott ember. Biztosak lehetünk tehát abban, hogy lelkében épp úgy megérezte Szűzi Jegyesén a „kegyelmi hatást”, amiként Erzsébetet is eltöltötte a Szentlélek Mária látogatásakor! Sőt, ha elfogadjuk, hogy Szűz Máriát Erzsébet meglátogatására elkísérte József, és jelen volt Jegyesének a nagynénjével való találkozásánál, akkor hallania kellett Erzsébet elragadtatott szavait az „én Istenemnek Anyja” kifejezést, valamint Szűz Mária hálaadó énekét! És bizony emiatt Szent József kétszeresen is megijedhetett.

Egyfelől a zsidó törvények szerint istenkáromlás valakit Isten Fiának nevezni, és ebben mint „igaz ember”, a törvény szerint nem lehet részes! Mint említettem, József megérezte az isteni kegyelmet, hiszen a teológia is „Doctor Mysticus”-nak (a misztika doktorának) nevezi. Lelke mélyén tehát érezhette az „isteni csodát”, mely emberi ésszel számára is felfoghatatlan volt! Ám nem zárható ki, hogy József is küszködött a „kételyek kínjával”, amilyen értelemben ezt a fogalmat, Erzsébet asszony használta a Szeretetláng Lelki Naplóban.

Másfelől alázatossága miatt akart inkább „elmenekülni” a felfoghatatlan isteni misztérium elöl, méltatlannak érezve magát, hogy ebben tevékeny része legyen! (Így vélekedett Szent Bernát is!) Megeshet azonban, hogy mégsem a fentiek ébresztették Józsefben a gondolatot – tehát csak gondolatot (!) –, hogy Jegyesét titokban elbocsájtsa (Mt 1,19), mégcsak nem is az emberi gyávaság, hanem az isteni misztériumhoz való méltatlansága!

Azt nem tudni, hogy József esetében Máté, miért épp az „elbocsájtás” gondolatát írta meg, ám meglehet, hogy nem kívánta Szent József misztikus mivoltának hangsúlyozásával halványítani a lényegi és aktuális isteni misztériumok sorát! Gondoljunk bele, hogy Mária „minden malaszttal teljes” voltát sem fejtették ki az evangelisták!

Ima Szent Józsefhez

Ó, Szent József, ki oly nagy és erős védelmezőnk vagy, és kérésed oly gyorsan jut el Isten trónja elé, eléd helyezem minden aggodalmamat és kívánságomat.

Ó, Szent József, támogass hathatós közbenjárásoddal, és kérd isteni Fiadtól, áldjon meg engem minden lelki ajándékkal, Krisztus, a mi Urunk által, hogy mennyei segítségedben részesedvén hálát és hódolatot adhassak a legszeretőbb Édesapának.

Ó, Szent József, soha nem unom meg szemlélni, ahogy Jézus alszik a karodban; közeledni sem merek, amíg Ő alszik a szíveden. Helyettem is öleld át szorosan, adj egy csókot a fejére a nevemben, és kérd meg, hogy viszonozza a csókot, amikor majd utolsót lélegzem. Szent József, haldoklók védőszentje, imádkozz értem! Ámen

stjoseph_535.jpg

Szólj hozzá!

majus_13_535_1.jpg

Szólj hozzá!

051_patriarkak_kiralynoje.jpgPátriárkák Királynője – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)

Elmélkedés: Máriában érvényre jutott az ősi Ígéret, az ős-evangélium, mely szerint az Asszony ivadéka Krisztus , megrontja a kígyó fejét. 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Felhívom kedves Olvasóim figyelmét,

hogy f. hó 15-én

a "Szent István Könyvhét" keretében,

15-16 óra között

dedikálni fogok a Szeretetláng Kiadó sátrában!

Helyszín:  Budapest, V. kerület, Ferenciek tere

(a templom előtt)!

 

Ezúttal kaphatók lesznek a Szeretetláng lelkiségével és történetiségével kapcsolatos írásaim, köztük Erzsébet asszony élete is, Velem volt az Isten címmel!

Szeretettel várom az érdeklődőket és blogom olvasóit!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpg
Képkivágás22.JPG     A világ sorsával kapcsolatos szentírási helyek, miként a próféciák sora egybehangzóan súlyos próbatételeket jövendölnek, ez tény! Azt is ismernünk kell azonban, hogy már az első századok emberei is megvalósultnak hitték a „jeleket” és azóta is „megvalósulásukat" tapasztaljuk! A Szentírás egyes helyei kétség kívül arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1 Tim 4,1; 2 Tessz 2,3-4) és teljes hatalmával fog a lelkekben pusztítani. Kérdés azonban az, hogy mikortól számíthatjuk a végső időket, ill. annak kezdetét? 666_Antichrist.jpg
     Nem szabad felülnünk a károgó álprófétáknak, bármily valós jelekre mutogatnak is! Ilyen jelek mindig voltak, sőt még súlyosabbak is! Jézus mondja: „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) „Sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő', de ti ne hallgassatok rájuk!” (Lk 21,9-10)
„Igen, kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére: Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idők végén értitek ezt meg világosan. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktől”. (Jer 23,19-22) Az ál-üzenetekkel riogatók pedig mást sem tesznek, mint akaratlanul is az ördög untalan célját teljesítik: az emberiséget a reménytelenség örvényébe taszítani! Holott, mi bízva bízhatunk Isten Irgalmasságában, hiszen az Úr kínálja a kulcsot: Bízzatok Bennem!
veszelyben az egyhaz 2.jpg     Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig. Nem a törökök, nem a kommunisták vagy az arabok azok, akik meg akarják semmisíteni az Egyházat, hanem maga az Antikrisztus. Jól álcázza magát, de mindenki számára felismerhető, kik azok, akik neki szentelték magukat. Megtéveszti az embereket humánus szeretetével, amely nem mutat túl ezen a világon. Az egység, melyről prédikál, szakadást rejt; az igazsága hazugság; és békéjét (a világbékét) az igazság árán vette meg, biztonságot ígér, hogy végleges hatalmát és uralmát biztosítsa. De „amikor azt hangoztatják: béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás…” (1 Tesz 5,3) 
     Már Liguori Szent Alfonz is figyelmeztet: „Az ördög folyvást az eretnekek révén próbálta megfosztani az egyházat a Szentmisétől. Az Antikrisztus mielőtt bármit is tenne, az első az Oltáriszentség tiltása és a Szentmise tiltása lesz büntetés terhe mellett!” Erről szól Dániel 8,12.
     „Olyan üldözés következik, amilyen még soha nem volt. Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken ‒ pincékben és magánlakásokban ‒ kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.” „Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt; kívülről nézve alig lehet észrevenni ... A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne.
A sátán észrevette, hogy az Egyház, a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját. Belülről próbálja bomlasztani! Sajnos, láthatjuk a megtévesztő szellem taktikáját és jól kivehető a züllesztés. És ettől az Egyház – legalábbis Európában –, olyan beteg lett, hogy már nem immunis a sátán pestisével szemben.

FOLYTATÁS 14-ÉN!

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     Az előző részben Erzsébet asszony egy álmáról beszélt!

Ma reggel még sok mindent mondott és kérdezett. Én rácsodálkoztam, mert előző napi álmommal kapcsolatban is kérdezett és mondott több mindent: „Tudod-e, hogy mi az a fekete korong? Ez a Magyarok Nagyasszonya országa. A fehér felhőben az Én Édesanyám volt, és az Őhozzá közel eső lélek az Én kármelita fiam, kinek szíve Hozzám van nőve, megtesz Értem mindent.”

Hogy ki az, azt nem mondta, és én is elfelejtettem megkérdezni. És közben az Úr Jézus átadta a szót a Szent Szűznek. Ezt oly nagy tisztelettel és áhítattal tette, hogy szívem dobogni kezdett hallatára. Most a Szűzanya ismételte el az Úr előbb mondott szavait az Ő kedves kármelita fiáról. Utána ismét az Úr Jézus szólt: „Tudod-e, mit jelent a korongon a sűrű feketeség? Az a hét főbűn. Ez a korong hét lemezből van összerakva, (…) de mégis úgy néz ki, mintha eggyé lenne olvasztva.

A legfelső a bujaság, ez egy nagyon vékony és erős, de hajlítható lemez, melyet el kell onnan hajlítani. Ezt sok áldozatos imádság teszi hajlíthatóvá. Utána következik a másik, ez a jóra való restség, ezt nem lehet elhajlítani. Ez egy olyan fekete fémből van, mely törik, és csak egész apró sziporkákra törve, rettentő nagy fáradsággal lehet egy-egy porszemnyit lekoptatni belőle. De félni nem kell, Én veletek leszek a nagy munkánál. De vigyázzatok, mert a gonosz sem marad tétlen, és csak a szünet nélküli törekvés az, mely lekoptatja a kemény korongot.” És újra a Szent Szűznek adta át a szót. A Szent Szűz hangja határtalanul biztató és egyben könyörgő is volt: „Tekintsetek már Rám, és vegyétek igénybe közbenjárásomat, közbenjáró segítségemet! Én akarok és tudok is segíteni, csak már látnám jóindulatú és szorgalmas elindulásotokat! Ne halogassátok! Igen sok időt elvesztegettek. A gonosz sokkal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik, mint ti. Úgy fáj ez Nekem! (I/71-72)

E sorok írójának hozzáfűzendője: Erzsébet asszonnyal való beszélgetéseim során többször szóba került ez az álma. Természetesen megkérdeztem tőle, hogy ki lehet az a három személy? Feltételezéseket magam is mondtam, de ő mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a kármelita személy a Marcell atya (Marton Boldizsár) lehetett.

A másik kettőre vonatkozóan már nem volt olyan határozott, de közösen feltételeztük, hogy esetleg Szent István és Mindszenty József.

Erzsébet asszony ezt az álmot nem csak leírta naplójába, de hosszú időre el is gondolkoztatta! Ez azt jelentette nála, hogy lényegében elmélkedési tárgya volt.

Végül, arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország, mind az Isten Anyjának, Örökös Királynőnknek, mind pedig a sátánnak és csatlósainak különös figyelmében áll!

Ennek pedig a sátán részéről az az oka, hogy rásejtett a magyar nemzet, Isten örök tervei szerinti engesztelő hivatására!

(folyt.)felhoregnum_marianum_535.JPG

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpg

Magnificat

     »Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 0050.jpgAmint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint meghallotta fülem köszöntésedet, felujjongott méhemben a magzat. Boldog vagy tehát ki hittél, mert be fog teljesedni mindaz, amit az Úr mondott neked. Mária erre így szólt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik.”« (Lk 1,39-50)

Elmondható tehát, hogy a Boldogságos Szűz a hit zarándokútját járta. A Fiával való egységet hűségesen megőrizte, egészen a keresztig, ezzel megelőzvén a hitben Krisztust követő embereket. (Vö LG 58 és 63)

"És Mária nála maradt mintegy három hónapig” (Lk 1,56), nem várta meg Erzsébet szülését, hanem visszatért Názáretbe.

Ima Szent Józsefhez (Szalézi Szent Ferenctől)

Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese, Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve

által kérünk, részesíts minket atyai oltalmadban!

Te, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed, és akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek, nyisd ki atyai szemed és tekints gyermekeid érdekeire.

Ránk nehezedő gyötrelmünkben bizalommal fordulunk hozzád. Méltóztass szerető oltalmadba venni, fontos és nehéz szükségletünket, ami annyira nyomaszt minket: (itt említsük szükségletünket...)

Add, hogy ezek boldog elnyerése Isten dicsőségére és jámbor szolgáid javára váljon.

Ó, szeretetreméltó József, kit sohasem szólítunk hiába, Te, akiben Isten oly nagyon megbízik, hogy azt mondhatjuk: „A Mennyben József inkább parancsol, mint kér”, gyöngéd atya, imádkozz értünk Jézushoz és Máriához.

Légy szószólónk Isteni Fiadnál, akinek itt a földön figyelmes, szerető nevelője és hűséges oltalmazója voltál.

Légy szószólónk Máriánál, kinek szerető és gyöngéden szeretett Jegyese voltál. Növelje dicsőségedet, hogy meghallgatásra lel nehéz kérésünk, melyet most Rád bízunk. Hisszük, igen, hisszük, hogy meghallgatod kívánságunkat, és megszabadítasz mindattól a nélkülözéstől és keserűségtől, amely lelkünket elárasztja.

Szilárdan bízunk abban is, hogy semmit sem vonsz meg a hozzád könyörgőktől.

Mi, akik alázattal borulunk lábaidhoz, drága Szent József, esedezve kérünk,

Könyörülj meg sóhajtásainkon és könnyeinken. Borítsd ránk irgalmad köpenyét, és áldj meg minket. Ámenbvm-visitatio_535.jpg

Szólj hozzá!

050_angyalok_kiralynoje.jpgAngyaloknak Királynője – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!)

Elmélkedés a Szűzanya szavaival: Ti, akik ezen a néven tiszteltek, az angyalaimat mégsem kéritek! Pedig nap mint nap tapasztalhatjátok, hogy a gonosz ádáz küzdelmet folytat minden egyes lélekért! Gondolkozzatok és imádkozzatok! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgKépkivágás22.JPG

     A 18. századi felvilágosodás alatt Európa történetének olyan szellemi mozgalmát értjük, amely alapjaiban az isteni kinyilatkoztatások elvetésére voltaire.jpgirányul. Egy új, Isten nélküli természetes világképet akartak bevezetni az ész segítségével, egy új kultúrát és társadalmat felépítve Isten törvényei nélkül.


     A francia felvilágosulás filozófusának, Voltairenek volt a jelszava: „Tapossátok el a gyalázatost” (mármint a Katolikus Egyházat). A forradalom el is törölte a vallási ünnepeket és erősen korlátozták az Egyház tevékenységét.
immanuel-kant.jpgImmanuel Kant is megvetéssel ítélte el az Egyházat, amikor „szent őrületről” beszélt, továbbá, hogy „A felvilágosodás az ember kiszabadulása az önmagának okozott kiskorúságból". Más szóval, megszabadulás az Egyház, annak parancsai, tilalmai és tradíciói viszonylatából is.
     A felvilágosodás eszköze az ész (ratio) volt. Ezzel a rációval kezdték kritizálni az Egyház tanítását.
Voltaire rájött, hogy a népet nem érdeklik a tudományos írások, tudta, hogy célzott jelszavakkal sokat lehet elérni (rágalmazás, megbélyegzés stb.). Fenti szólása („Tapossátok el a gyalázatos Katolikus lenin.jpgEgyházat!”) folyamatosan terjedt, mely aztán a francia forradalomban véres valósággá vált.
Olvasóinak nyomatékosan ajánlotta: „Rágalmazzatok félelem nélkül, valami mindig fennakad.” Lenin is ezt mondta: „A túl sokat ismételt hazugság, igazsággá válik!” „Az összes művészetek közül, számunkra legfontosabb a film.” (Na milyen előrelátó volt!)
     A múlt és a történelem hamisítása (a hazudozás) a felvilágosodás gőgjével megfertőzött elitnek alapvető ideológiává vált.
Kétségkívül, az emberi történelem egyes dátumai, az üdvtörténeti nagyságrendű csapások és küzdelmek kiinduló pontjai lettek, így az 1517 (protestantizmus); 1717 (szbdkmvesség) és 1917 (kommunizmus)! Kérdés csupán az, hogy ezek egyfelől már a végső idők jelei-e, másfelől pedig ez már az Istenanya és a sátán végső küzdelmének időszaka-e? Azt azonban látnunk kell, hogy nem csak a „végső csapások” dátumai ismeretesek, hanem a győzelmes harc stratégiai dátumai is, mint 1830 (Csodásérem, melynek eseményétől számította VI. Pál pápa a Mária-korszak kezdetét); 1917 (Fatima, a gonosz elleni harc programjának, az engesztelésnek meghirdetése) és 1961 (Szeretetláng üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végveszélybe sodródó emberiség Reménycsillaga)!
immaculate_conception_3559.jpg     A Mária-korszak valamennyi jelenésében felismerhető Isten kegyelmi stratégiája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és ennek világosan kibontakozó pedagógiája. Figyelmet érdemel, hogy bár a Szeplőtelen Fogantatás dogmája csak 1854-ben lett kihirdetve, az Istenanya szinte valamennyi jelenésében Szeplőtelen fogantatására utal. 1830-ban az Általa adományozott kegyelmi eszközön, a Csodásérmen Ő áll, amint eltiporja az őskígyó fejét (a rajzolata valóságos mariológiai tanítás). Bár La Salette-ben (1846) mint könnyező Édesanya mutatja magát és mindenkit meghív a sátán elleni harcra. „Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait..., az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit..., gyermekeimet, ...követőimet, azokat, akik nekem adattak..., az utolsó idők apostolait... Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet... Harcoljatok, világosság gyermekei, ti, kicsiny nyáj...”
     Lourdes-ban (1858) Szeplőtelen Fogantatásként mutatkozik be. Fatimában (1917) Szeplőtelen Szívét mutatja be az emberiségnek, mint menedéket, melyre a szerveződő ateizmus és ennek folyománya a tömeges kárhozat veszélye vár, de a Szent Szűz fellebbenti a csapások elkerülhetőségének lehetőségét, melyet a bűnbánatban és a tudatos engesztelésben jelöl meg. Megígéri, hogy: végül Szeplőtelen Szíve győzni fog. A szirakuzai néma könnyek (1953) a legnyomatékosabban szemléltetik a világ helyzetét. A magyar Szeretetláng üzenetében (1961) Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának az egész emberiségre való kiáradásával, szintén a sátán tehetetlenné tételét ígéri. A bűnt felperzselő Szeretetláng, a La Salette-ben említett "világosság gyermekeinek" lesz a „globális fegyvere”, az engesztelés egyetemes megvalósítására: ez lesz a csoda, mely megvakítja a sátánt (vö. Szeretetláng Napló I/39; III/203).

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpgKattints ide!

018_tre_fontane_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg      Idézet a Naplóból: Nemigen szoktam álmodni, és ha igen, mire felébredek, azt is elfelejtem.De ezt az álmot nemhogy elfelejtettem volna, hanem inkább a felébredés után még jobban és élénkebben előttem volt.

Egy nagy, fekete korongot láttam. A korong a felhők közepe táján volt, körülötte szürkésen gomolygó felhőkkel. A korong bal oldalán különös kinézésű férfiakat láttam, egészen soványakat, majdnem test nélkülieket. Szürkés ruha volt rajtuk. Arcukat nem láttam, csak tarkójukat. Ezekről hirtelen megéreztem, hogy ördögök, mégpedig a fő gonoszok. Mikor a korongra pillantottam, épp akkor lettek kész. Valami vasszerű lemezzel takarták el az imént még kristálytisztán látható korongot. Amikor a vaslemezzel elfedték, jól megvizsgálták, hogy jó munkát végeztek-e. És nagy vigyorgó önteltséggel megállapították, hogy jó munkát végeztek, munkájuk eredményével meg vannak elégedve. A jobb oldalon fehér felhőkben éreztem, hogy valaki nézi őket. Nem tudom, hogy ki volt az, csak éreztem, hogy nem rosszindulattal van. Lábainál három személyt /férfit/ láttam. Nem tudom, kik voltak, de úgy éreztem, a gonoszok ellenfelei lehettek, mert ahogy nézték a fekete korongot, azon tanakodtak, hogy miképpen lehetne eltávolítani. Közben a bal oldali személyek közül, aki a legközelebb állt a jobb oldali személyekhez, közel hajolt és így szólt, szörnyű kárörvendően, mint aki egész biztos a dolgában:

„Ezt aztán vizsgálgathatjátok, ezt jól megcsináltuk.” S még azt is mondta, hogy sok bajunk lesz vele. Álmomban én is jól szemügyre vettem a fekete korongot, és nem tudom, hogy a jobboldali személyek is észrevették-e, de ahogy én elgondolkozva nézegettem, miként is lehetne a sötétségtől a korongot megszabadítani, észrevettem, hogy a szélénél kis átlátszó hajszálnyi rés van. Miután ezt észrevettem, nagy megkönnyebbülés vett erőt rajtam. Elhatároztam, hogy szólok a többinek, nincs minden veszve, csak fogjunk hozzá a fekete lap eltávolításához, mert sikerülni fog.

Felébredtem. Utána élénken átgondoltam az álmomban látottakat. Nem tudom, mit jelent, csak az a tudat maradt meg bennem, hogy bármilyen nehéz is, sikerült a lehetőséget megtalálni és a sötét korongot ismét átlátszóvá tenni. (I/66-68) (Később az álomra Erzsébet magyarázatot kapott)

(folyt.)a_fekete_korong001.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgAz isteni Titok

san_bernardino_da_siena_290.JPG     Szienai Szent Bernát írja: „Az értelmes teremtményeknek adott összes kegyelem általános szabálya az, hogy amikor valakit az isteni jóság kiválaszt valami személyes kegyelemre vagy különleges életfeladatra, akkor megad neki minden karizmát, amely szükséges a feladatához, mely magát az embert is bőven ékesíti.”

Amiként a „Bevezető” 2. részében említettem a Názáreti Szüzet és Józsefet, főpapi szándékra eljegyezték egymással. Ezen ünnepi esemény után történt Gábriel arkangyal isteni Üdvözlete az Ige Megtestesülésére. Mária meg is kérdezte az angyaltól, hogy „miként lehetséges ez”, és amint választ kapott így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38).

0b4695d2fdcf_300.jpgAmint Mária igent mondott Isten tervére, eltöltötte Őt a Szentlélek mennyei öröme és megérezte, hogy az anyaság titkát hordozza magában.

Mária igent mondott Isten tervére, és Istenre bízta a titok megosztását Józseffel, hiszen hogyan is tudta volna ő maga elmondani az elmondhatatlant?

Bár a Szent Szűzben a legkisebb kétségek sem voltak az angyal szavait illetően, de kíváncsi női örömében és segítő szeretetből elhatározta, hogy meglátogatja nagynénjét Erzsébetet, aki a hatodik hónapban van (Lk 1,36) mert idős korára bizonyára segítségre szorul. Így is tett!

Ima Szent Józsefhez

Szent József, te csendes, szerény férfi és a Szent Család nevelőatyja!

Mennyire kitüntet téged ISTEN minden szent és angyal előtt,

hogy a Szentlélek egyik szeráfja a te lelked szépségét tartja válaszként Isten elé.

Add, hogy lelked fénye az angyalokon keresztül hozzánk is eljusson,

és ennek segítségével mi is – amint te – nyugodtan és biztonságosan

járhassuk a te utadat, az egyszerű kötelesség útját! Ámen

eljegyzes2_535.jpg

Szólj hozzá!

049_keresztenyek_segitsege.jpgKeresztények segítsége – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Napjainkban hihetetlen méreteket öltött a keresztényellenesség a világban, amely csírájában akarja kiirtani a Katolikus Egyházat! Négy percenként végeznek ki egy keresztényt a hitéért! – Hogyan történhet ez meg? Úgy, hogy nem imádkozunk és nem hozunk áldozatot a lelkekért, kérve a Keresztények Segítségének hathatós közbenjárását!

  Virrasszatok tehát, és szüntelenül imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni. (Lk 21,36) Ugyan bizony, imádkozzuk a litániát és a rózsafüzért?? –

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgKépkivágás22.JPG

     Az elmondottakat persze sokak az "összeesküvés-elméletek" kategóriájába sorolják, ami egyáltalán nem zárja ki a valóságtartalmát! A baljós elmélet igazolását mindenesetre lekövethetjük a technikai tényekben és a világ "dolgaiban"! A kikövetkeztethető tendencia mindenesetre azt vizionálja, hogy az eljövendő „világkormány” a bolygó valamennyi országát (államát) maga akarja irányítani és ehhez minden embert meg kíván jelölni. Akik nem akarják elfogadni az irányítást és a jelet, azoknak nem lesz túlélési esélyük – legalább is a fenyegetéseik szerint. A pénz egy kód segítségével állhat majd mindenki rendelkezésére, amelyen a „vadállat” neve áll: 666.
     Az adás-vétel monopolizálásában, valamint a fizetési forgalom központosításában a computer és a 666-os szám játszik főszerepet. Ma még az a látszat, hogy az internet technológiát azon önzetlen jótékonyságból fejlesztették, hogy az embereknek gyors információkat biztosítson, valójában a „vadállat” és szövetségesei pontosan kikalkulálták és eltervezték végső céljukat: az emberek nyilvántartását, megszámozását, kategorizálást (ld. Facebook).
CARDS.jpgEzért vezették be a „kártyát”, amit ma már mindenki úgy ismer, hogy EC-kártya, VISA-CARD, telefonkártya és Cash-card. És ezt fogja majd „egyszerűbbé tenni” a chip-rendszer humán bevezetése, személyenkénti beültetése.      A Jelenések könyvében ez áll: „Elrendelte, hogy mindenkinek: kicsinek-nagynak, szegénynek-gazdagnak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját és homlokát, s hogy senki se adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, mert az emberi szám: hatszázhatvanhat.” (Jel 13,16-18)
     A mikrochip a viselőjének legfontosabb adatait tartalmazza: címet, foglalkozást, számlaszámot, adószámot, egészségügyi kártyát, személyes adatokat, vallási hovatartozást, érdeklődési kört, szellemi irányultságot stb.
Azzal fogják reklámozni, hogy a kreditkártya elvesztése, sérülése, ellopása kizárt. A bejelentett eltűntek ‒ gyerekek vagy felnőttek, akiket elraboltak ‒ a chip viselésének következtében bármikor megtalálhatók, sőt a betörőknek, terroristáknak sem lesz esélye eltűnni, mert műholddal elfogható lesz. Ezáltal persze, az ártatlanság igazolására szolgáló alibi igazolása is lehetővé válik és bizony ez is sokakat hajlandóvá tesz a chip befogadására!
     A készpénz nélküli fizetés biztosabb, egyszerűbb és praktikusabb, nem kell fejben tartott kód, mert az ember vonalkóddal való ellátása feleslegessé teszi ezeket. Íme a szép új világ!
     De megtörténhet-e mindez? Nos, a fentiekben felvázoltak megtörténtét kategorikusan nem zárhatom ki, nem mondhatom azt, hogy „ez nem jön el”, hiszen akkor én is az annyira emlegetett „prófétai” szerepben tetszelegnék, hiszen Jeremiás is óvott az efféléktől: „Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. Ezért /.../ azok a próféták, akik az én nevemben prófétálnak, bár nem küldtem őket, és azt mondják, hogy kard és éhínség nem jön erre az országra, kard és éhínség által vesznek el...” (Jer 14,14-15)

Verichip4.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     Az előzőkben említést nyert, hogy Erzsébet asszony pihenni és kikapcsolódni elment az egykori „Szociális Testvérek” rendházába, ahol alázatból megkérdezte, hogy mit segíthetne?

Egy fiatal „nővér” azt ajánlotta, hogy takarítsa ki a padlást!

A padlás természetesen olyan volt, mint a rossz álmokban: fullasztó, poros-szürke és tele kacattal. Erzsébet egy kicsit meg is orrolt ettől a „nagylelkűségtől”, de nem mutatta ki és alázatosan elvállalta!

Nekifogott hát 'erzsébetes' alapossággal pakolgatni és leporolni a dolgokat, amikor egyszeriben újra megtapasztalnia, „hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik!” (Róm 8,28) Talált egy szürkéskék keménytáblás, 70 mm-es dombor-gerincű (szaknyelven: „kötészeti makettet”, vagyis üres oldalakból fűzött) könyvet. Az első oldalán Slachta Margit kézzel írott sorai voltak.

Erzsébet elkérte a „könyvet” Piroska nővértől, aki az első oldalt ügyesen kitépve, mosolyogva át is adta, mert tudta, hogy a naplók másolatához kell.

És Erzsébet asszony lemásolta az addig meglévő három naplót egy negyedikbe! (Ez azonban az évek folyamán eltűnt! Dr Molnár Gyula bácsi kivitte Franciaországba, egy bizonyos Mirjam nővérhez, aki valami „máriás” rendben  a főnökasszony volt. Nos ezek a nővérek 89 után hazatelepültek Magyarországra és a Csatkai plébános Németh József adott nekik egy házrészt a plébánián. Itt a nővérek olyan súlyos és méltatlan viselkedést mutattak az atya iránt, hogy a Magyar Püspöki Kar örökre kitiltotta őket Kis-Magyaroszágról. Ekkor a Felvidéken telepedtek meg Pozsony környékén. A bizonyos napló másolatot kérte tőlük a Szeretetláng Mozgalom vezetősége, de ők nem is tudnak róla!)

(folyt.)_139_diario.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgNagy dolgot cselekedett vele a Hatalmas

wedding-_b280_1.jpg     József a dávidi származása ellenére politikailag jelentéktelen, és szegénysége miatt törzsének családjai között megvetett volt. Ennek ellenére, Máté genealógiája szerint (Mt 1-22), József lett korának összes dávidi leszármazottai közt az, akinek mégis a dicső múlt szent öröksége jutott, a Dávid királyi méltósága, hiszen, ha nem is vér szerinti apjaként, de nevelője lett a Megváltó Messiásnak, a Királyok Királyának. Így, a Szent Szűzhöz hasonlóan, Szent Józsefről is elmondhatjuk, hogy „nagy dolgot cselekedett vele a Hatalmas, és Szent az ő Neve” (vö. Lk 1,49)!

IX. Piusz pápa az egyház igen nehéz időszakában épp ezért nyilvánította Szent Józsefet a „Katolikus Egyház Patrónusává”, hogy ezzel az Egyházat a szent Pátriárka különleges oltalmába ajánlja: „az Egyház az Istenszülő Szűz után közvetlenül annak jegyesét részesítse a legnagyobb tiszteletben, és szorongattatásaiban hozzá folyamodjon segítségért”!

Mi az alapja ennek a nagy bizalomnak? XIII. Leó a következőképpen fogalmazza meg: „Az ok, amiért nevezetesen Szent Józsefet tekintjük az Egyház különleges védőszentjének és az amiért nagyon sokat remélhet oltalmától és közbenjárásától, abból ered, hogy Mária hitvese és Jézus atyja! Ebből természetszerűen fakad, hogy az isteni Családot, melynek ő a feje - őrizze, védje és gondozza… Következésképp: amint a názáreti családot minden tekintetben ellátta és óvta, ugyanúgy most Krisztus Egyházát oltalmazza és védje égi közbenjárásával.”

Szent József Atyánk!

Te szállást kerestél Szűzanyánknak Betlehemben,

segíts nekünk is szállást keresni  a Szeretetlángnak az emberi szívekben.

Jóságos Szent József, áldj meg minket és kérd Szent Jegyesedet, Nagyasszonyunkat,

árassza Szeretetlángja kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen

j_sao_jose_535.jpg

Szólj hozzá!

048_szomoruak_vigasztaloja.jpgSzomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!)

Elmélkedés: A nagy szomorúságok alkalmával egyedüli vigasztalónk a Fájdalmas Anya. Hisz' van-e fájdalom, amelynél Ő nagyobbat ne szenvedett volna. A Kereszt alatt álló Anyára joggal alkalmazza az Anyaszentegyház Jeremiás szavait: „Ó ti valamennyien, akik általmentek az úton, figyeljetek és nézzétek, vajon van-e fájdalom olyan, mint az enyém” (Sir 1,12). 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgfusts22.JPG666denver-airport-mural_1.jpg

   Ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, mely hasonló rombolást végez, mint egy atomcsapás azzal a különbséggel, hogy ez szellemi harc, így halálos hatása az örök életre van.
Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevehetetlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A cél az, hogy szakadjanak el Rómától, a pápától és a tanítóhivataltól, és csatlakozzanak egy új ökumenikus egyházhoz, amely minden keresztény felekezet szövetsége lesz.
Ez nem más, mint a Jelenések könyvében a „vadállat” szobra, ahol az áll: ...Hatalmat kapott arra is, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra és megölje azokat, akik nem imádják . .. (Jel 13,15)
     Ennek a „vadállatnak” az eljövendő világuralma útjában egy nagy akadály áll, amit először el kell hárítani, hogy a bolygót és az emberiséget ellenőrizni tudja. Ez a nagy akadály a római katolikus Világegyház erkölcsi és etikai ereje és befolyása a hívők milliárdjaira. Ezt a harcot Máté evangéliuma már előrevetítette, amikor Jézus e szavakkal alapította meg Egyházát: .. Én pedig mondom neked: te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a kősziklára fogom építeni Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta... (Mt 16,18)
Péternek és utódainak, a pápáknak tett jövendölésével ‒ vagyis hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta ‒ Jézus egyúttal azt is közli, hogy a pokol erői és hatalmai meg fogják támadni az Egyházat, hogy megsemmisítsék. A látható Egyházzal szemben, akinek élén a pápa áll, van egy másik, láthatatlan, titkos hatalom, amely jól álcázva, titokban, ravaszul, mégis a teljes nyilvánosság előtt szervezkedik ellene. És ehhez minden reklám- és propagandaeszköz a rendelkezésére áll, sőt a média, melynek legfontosabb szerveit kontrollálja (sajtó, média, internet), amelyek az emberek véleményét formálják.
barcode666.jpg     A computer technika és az elektromos adatfeldolgozás bevezetésével lehetőség nyílt minden téren az emberek adás-vételének teljes felmérésére és ellenőrzésére.
Napi szükségleteink sok árujának csomagolásán ma már vonalkód található (EAN-rendszer, azaz európai cikk-szám), amely a legkülönbözőbb csoportosításnál is mindig három egyforma vonalat tartalmaz: két keskeny vonal elől, középen és hátul, kicsit hosszabb, mint a többi vonal, szám nélkül.
Ez a két vékony vonal mindig a „6” számnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy a computer a három dupla vonalat felismeri, és azonosítja, mint 666.
666-number-of-the-beast_1.jpg     A „vadállat” 666 számát ártal-matlan „választó-vonalnak” sikerült álcázni minden árucikken.
Ez az árujelölés és központi regiszt-rálás riadóztasson minket, mert az elkövetkezendő világkormány az embereket is ugyanígy be akarja számozni.
     Az emberi szabadság legnagyobb korlátozása a készpénz megszünte-tése lesz. Ha már nem lehet készpénzzel fizetni, vége az ember kontrollálatlan szabadságának és személyiségének.
Hol és mit vesz, honnan származik a pénz, amit kiad, minden ellenőriz-hető. Venni és eladni csak akkor tud, ha a „vadállat” ellenőrzése alatt áll. A homlokon és a kézen viselt jel pedig majd teljes függőséget jelent annak, aki viseli.

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgSzülői gondok

     A Szent Család az a család, melyben a megtestesült Ige földi életének legnagyobb részét töltötte; a családi élet mintaképe. Az evangéliumok sao_jose2_250.jpgnem sokat írnak a názáreti Szent Családról. Tudjuk, hogy „...Isten titokzatos terve szerint Isten fia sok esztendőn át e családban élte rejtett életét. Ezért ez a család az összes keresztény család példája és ősmintája. Ez a család megtapasztalta az üldözöttséget és a száműzetést, szegény, névtelen és hallgatag életét Palesztina kicsinyke városában, Názáretben, Istent azonban utolérhetetlen módon tisztelte.” (vö. II. János Pál: Familiaris Consortio, 1981)

A hagyomány szerint a názáreti ház három lakója, Jézus, Mária és József alig beszélt. Jézus, gyermekként is ritkán szólt, de szavai sokatmonóan értékesek voltak, ez az oka, hogy Mária minden szavát megőrizte a szívében (vö. Lk 2,51). A Teremtő és a teremtmény között a csend sokkal inkább beszél, mint a szavak, hiszen minden mondanivalót átvesz az áhítat.

Jézus közel harminc évig élt családjával Názáretben, és Szent József keményen dolgozott a megélhetőségükért.

Jézus, Mária és József családi közössége szent volt, imádságos és csendes, mégis előfordult benne feszültség! Hogyan? Tanulmányozzuk azt az egyetlen történetet, amelyet Szent Lukács írt le a tizenkét éves Jézusról a templomban_megtalaltal_300.jpgtemplomban. (Lk 2,41–52.) Mária és József buzgó hívőkként, minden évben felmentek húsvétkor Jeruzsálembe. A tizenkét éves Jézust is magukkal vitték. Hazafelé, mikor már egy napja úton voltak, váratlanul felfedezték, hogy Jézus nincs körülöttük. Elképzelhetjük, hogy mit érzett Mária és József, amikor ebben a teljesen irtóztató helyzetben találták magukat. József az „apa” mélyen átérezte felelősségét, mégsem gyúlt haragra, csupán bánkódott hanyagságán!

„Fiam! Miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva kerestünk téged” (Lk 2,48). Mária szólítja meg Jézust, mert anyaként sokkal szorosabb, intimebb a kapcsolata Jézussal. A fiú mindig fiú marad, és úgy is kell szólítani. Ám a válasz elgondolkodásra késztette őket, mint szülőket! „Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem? De ők nem értették meg, amit nekik mondott.” – írja Szent Lukács. (uo. 49-50)

Nézetem szerint Mária és József, nagyon is megértették Jézusuk szavait, mutatja ezt a minden további „vitát” azonnal lezáró higgadtságuk. Szinte rádöbbentek, újragondolták égi-földi szerepüket az isteni misztériumban!

Ima a családok megszentelődéséért

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk: gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Amensz_csalad_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     1965 második felében, minden imádság, elvonultság és küzdelem ellenére sem zajlott az élet zökkenőmentesen! Gondoljunk bele! Erzsébet asszony égi kérésre böjtölt és adorált, sorra felkereste azokat a papokat Budapesten, akiket az Úr név szerint kijelölt neki! És végül, nem csak ezen igyekezetének a „hiábavalóságát” kellett megtapasztalnia, de családtagjainak egyre kilátástalanabbnak látszó helyzetét is. (IV/31)

1984_erzsebet_a_2_b250.jpgHa az Olvasó belegondol, hogy a fentiek mennyi időigénnyel jártak, akkor maguk is csodálkozva olvassák, hogy Erzsébet asszony, még a böjtnél és az ismeretlen papok felkeresésénél is keményebb feladatot kapott az Úrtól. Éspedig azt, hogy az addigi három naplófüzetét, saját kezűleg másolja le egy különálló vastag füzetbe!

Tudnunk kell, hogy amiként Jónás próféta rühellte a prófétaságot, akként volt Erzsébet asszony is az írással!

Bár a felszólításnak nem mondott kifejezetten ellent, de halogató kifogásokat keresett, mint például egy alkalmas, vastag füzet keresése. Tbk. emiatt sem fogott hozzá.

Egy napon aztán a kerten belüli jeges járdán elcsúszott és eltört a bal keze. Ő mesélte, hogy épp nem volt ideje orvoshoz menni, ezért csak másnap ment el a kórházba, ahol elképedve hallgatták, sajátos hozzáállását!

Bal kezének eltörését Erzsébet figyelmeztetésnek vette a másolásra!

Legkevésbé a kéztöréstől, de tény, hogy kimerült volt és úgy érezte kikapcsolódásra, lelki frissülésre lenne szüksége. Ezt megbeszélte Piroskával (a mellé rendelt nővérrel), aki meghívta őt a hűvösvölgyi volt missziós rendházukba 8 napos lelkigyakorlatra.

Az egykori „Szociális Testvérek” egykori rendháza (II. ker. Báthori L. u. 10) lakóházként működött ekkor, néhány volt szerzetesnő lakóval. Erzsébet kitörő örömmel fogadta a lehetőséget. Gondolta, hogy a törött karját is pihenteti!

A közös elmélkedések és imádságok szünetében nem tudott mit kezdeni magával, azt meg különösen nehezen viselte, hogy „mások dolgoznak őrá”. Megkérte tehát a nővéreket, hogy adjanak neki valami „félkezes” munkát. Jellemző, hogy az egyik fiatal „nővér”, a lelki elvonulást kereső, de udvarias vendégnek a legelképesztőbb feladatot kínálta fel, miszerint, menjen fel a padlásra takarítani!

(folyt.)1983_0020_2_535.jpg

Szólj hozzá!

047_bunosok_menedeke.jpgBűnösök menedéke – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: A bűnös ember nem tehet jobbat, minthogy teljesen a Boldogságos Szűz anyai karjaiba veti magát. Az Ő Szíve Szeretetlángja felperzseli a bűnt, csodálatos Tisztasága fertőtleníti a lelket, és Tökéletessége természetfölötti ambíciókat kelt a lélekben.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgKépkivágás22.JPG

biblia-e-dinheiro.jpg     Súlyos nehézség az értékrend átrendeződése a pénz és az élvezetek javára. Ez régi probléma. Veszélyükre Jézus is figyelmeztet (Mt 19,22-23). A piacgazdaság, a szabadverseny, a test kívánságának túlzott kiszolgálása lényegesen kiszélesítette az áldozatok körét. Ugyanakkor generációk nőnek fel, akik nem, vagy alig ismerik a kinyilatkoztatást, s egyre-másra veszítik el hitüket, keresztényi és nemzeti identitásukat. Kellő ismeretek hiányában megfeledkeznek arról, hogy az Isten egyedül a názáreti Jézust igazolta (ApCsel 2,22), és értésünkre adta: csak Jézus által lehet eljutni az Istenhez (vö. Jn 14,6) és ,,nincs üdvösség senki másban” (ApCsel 4,12).
+ Jesus_Icon-web.jpg     Többen azt is feledik, hogy Jézus az egyetlen ,,közvetítő Isten és ember között” (1Tim 2,5), Ő az, aki elmagyarázza nekünk az Istent, Ő, aki ,,az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), tanítói megbízatást és hatalmat adott az apostoloknak: ,,Aki titeket hallgat, engem hallgat'' (Lk 10,16). ,,A hit szent örökségét, a hitletéteményt (depositum fidei)”, az apostolok az Egyház egészére bízták. Az Istenről szóló hiteles tanítás egyetlen birtokosa, ,,megbízott továbbadója és értelmezője'' tehát a Krisztus által alapított Egyház. (A Katolikus Egyház Katekizmusa 85-87) Sokan megfeledkeznek ezen igazságokról, s gyarapszik azok száma, akik önjelölt tanítókra, ember-alapította vallások hirdetőire, üzenetközlőkre hallgatnak, mások pedig mágikus, ezoterikus, démonikus eszközöket használnak boldogulásukhoz. Sajnos az ún. "csodákkal" vélik hitelesnek látni a dolgokat, feledve azt, hogy a sátán is tud csodákat művelni (2Tessz 2,9)! A szakemberek nagyon óvnak ezektől, sőt még a szobadíszként őrzött pogány istenségek, guruk képmásait, a mágiával foglalkozó irodalom forgatását, a sátánt dicsőítő zeneszámok (metal, kemény rock) hallgatását is károsnak tartják. Összességében elképesztő, hogy az emberek szélesedő körben fordulnak el az igazság ft5q2nb3sn_00026.jpgmeghallgatásától és mesékre hajlanak (vö. 2Tim 4,4). Értitek Testvéreim: a MESÉKRE (!), melyek szépnek tűnhetnek, de a megtévesztő szellem produktumai! A logikus következmény pedig: egyre nagyobb teret kap a sátáni tevékenység. A bűn következményei pedig lassan, de biztosan beérnek és észrevétlenül társadalmi, illetve világméretet öltenek. És mindez amiatt, hogy sokan elfordultak az igazságtól (az Evangéliumtól) és mesékre hallgattak! Erről persze saját maguk nem is tudnak és csak az Igazságos Bíró előtt szembesülnek "világromboló" tévelygéseikről!
     A negatív folyamat az utóbbi csaknem kétszáz évben felgyorsult a globalizáció fejlődése révén. A jelenséggel szemben az Egyház az új evangelizáció jelentőségét hirdeti, és sürgeti a szeretet civilizációjának felépítését.

Terjed az a vélemény is, miszerint az Egyház a hagyományos lelkipásztori módszerekkel nem képes megállítani a veszélyes hanyatlást. Pedig a "recept” a régi: Máriával Jézusért, az Egyházért! Na de épp a Mária-tisztelet az, amely a legtöbb támadást szenvedi el, sokszor testvéreinktől!

A Római Katolikus Egyház sorsa a világ és az emberiség sorsa! 

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     Az előzőkben felsoroltam a kármelita Marcell atya sanyarú sorsát és annak vélt indokait, ami miatt Erzsébet asszony lelkivezetését elutasította!

e). Nyomorúságos életkörülményei miatt az idegzsába egyre jobban kezdte gyötörni, melyre nyugalom és meleg lett volna a terápia. Ennek ellenére minden nap 6-7 órát gyóntatott (ősztől-tavaszig) jéghideg kis helyiségben. Amikor végre biztosítottak számára egy nyirkos és kifűthetetlen udvari szerszámos kamrát (!), boldogan költözött be újra a ,,cellába”. (Emlékhelyként ma is megtekinthető a rendház Rózsafa utcai bejárata felől!) Erzsébet jelentkezése idején (1962-ben) már többször volt Marcell atya kórházban, műtéteken esett át és életereje is nagyban megfogyatkozott.

Vajon tévedtek volna az Égiek azzal, hogy a Szűzanya Szeretetlángja ügyében Marcell atyára és a Kármelita Rendre számítottak? Aligha! Isten mindenkor tiszteletben tartja a szabad akaratot és számít az emberekben eredendően meglévő jóra való készségre. Sajnos bizony, ez állt a Marcell atyát körülvevő maroknyi kármelitára is!

De némi felelősség terheli a korabeli gyóntatók hozzáállását is! Ha a bátortalan és időhúzó magatartásuk helyett, akár csak egy évvel korábban irányítják Erzsébet asszonyt Marcell atyához, ő jobb erőnlétében, bizonyára még felkarolta volna Égi Anyánk Ügyét, mely számára aligha lehetett ismeretlen fogalom, hiszen (Marcell atya) naplójában 1957. január 24-én így ír: „Sok-sok áldozat kell, hogy innen indulhasson el a katolikus restauráció, a nagy megújhodás. Kérjük a Szentlelket, jöjjön el az egész világ szívébe és művelje csodáit.”

Nyilvánvaló, hogy már az első, Erzsébettel való lelki beszélgetések során tökéletesen felmérte az Ügy nagyságrendjét és a látnok őszinteségét. Tudatában volt, hogy lelkivezetőként önmagára hagyatottan ilyen súlyú ügyet felelősséggel, minden egyházi hatáskör nélkül, képtelen képviselni!

Tisztában volt azzal is, hogy nem adhat semmiféle támadási felületet, sem a politikai apparátus, sem a szorongatott egyháziak felől! Marcell atya, már maga is teljesen csak az Égiekben bízott és ezt ajánlotta a türelmetlen Erzsébetnek is: „Csak legyen bizalommal, a Szűzanya mindent elintéz!” (Ha a kedves Olvasót bővebben érdekli az ide vonatkozó naplórészletek, akkor olvassa el a Lelki Napló II/1-3 és II/88-89-i bejegyzéseit!)

(folyt.)007_4_535.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgAz elrejtett és alázatos József

     Kora gyermeksége óta kiválasztott eszköz volt, akit Isten nagy gyengédséggel készített elő életfeladatára. József rendszeresen imádkozott a messiás eljöveteléért, jóllehet a legkevésbé sem is gondolhatta, hogy neki ebben szerep jut!

202193be32c61a8809ea_280.jpgNe feledjük, hogy nem ő választotta Máriát, hogy a Messiás nevelőatyja lehessen, hanem Isten kegyelme vezérelte Máriához, és Ő mindent: az istenszeretetét, erényeit és áldozatosságát, tudatosan az Atya szolgálatába állította! Józsefnek ugyanis hatalmas hite volt, szinte nem is „hitt”, hanem „tudott”, lelki átadottságában egyenesen misztikus! Tökéletesen tudatában volt annak, hogy minden, de minden a Teremtő Atyától származik, és így magától értetődően egészen rábízta magát az Atya szeretetére, és nem csodálkozott, ha angyalokkal beszélt.

Isten kiválasztott bizalmasa a méltóságban mégis mindig kicsiny és szerény maradt. Semmisége tudatában annyira belemerült Isten nagyságába, hogy minden nehézség nélkül az énjét háttérbe szorítva szolgált a legnagyobb szerénységgel. Életének ez az alázatos példája kellene, hogy ragyogjon napjainkban is!

Sajnos, modernnek vélt világunk – nemhogy Szent József nagyságát –, de az alázat puszta fogalmát is kitörli a tudatából. Szinte senki nem tudja és nem is akarja tudni, hogy mit jelent ez a szó: 'alázat', hiszen ki akar manapság szerény lenni, mások mögé állni? Még a Miatyánkban is igyekszenek átsiklani a „legyen meg a te akaratod"-on!

st-joseph-child-jesus-crying_300.jpgNézzünk csak saját szívünkbe, megtaláljuk-e azt az Istenre figyelő alázatot, a „semmi vagyok”-hoz való bátorságot?! Tudatunkban hordozzuk-e, hogy Isten a mi Teremtőnk és minden képességünk, adottságunk és eredményeink forrása? Mert bizony mindig előtolakodik az „én”, és igyekszik ügyességünket magunkénak tulajdonítani.

Ám, Isten néha áttöri ezt az önámítást, és megajándékoz minket a világos felismeréssel. Megtapasztalhatjuk a teremtményi semmiséget és a tehetetlenséget. Tudatunkba vési, hogy Teremtőjével való kapcsolat nélkül egy teremtmény teljesen erőtlen, és a semmibe zuhanhat, ha az Úr keze meg nem menti. Valós a kiáltás: „Ments meg Uram engem!” (Mt 14,30) Ennek tudatán alapszik igazi alázatosságunk, és Isten erre a kiáltásra válaszol kimondhatatlan szeretettel, kitárja karjait, hogy felemelje a teremtményét és hordozza, ha persze engedi magát hordozni.

Isten azt akarja, hogy tudatosan a gyermekei legyünk, akit kegyelmeivel átölelhet, amiként Szent József Isten karjaiba rejtőzött! 

Imádság Szent Józsefhez

Mindenható Istenünk, Te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Add kérünk, hogy Egyházad az ő közbenjáró segítségével szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Amenmiraculous_picture_face_k535.jpg

Szólj hozzá!

046_betegek_gyogyitoja.jpgBetegek gyógyítója – Könyörögj Érettünk!

(Litánia itt!) 

Elmélkedés: A Máté evangéliumában elhangzó szavak visszhangzanak minden Mária-jelenésben: ”Beteljesedett az idő... Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!” (1,15) Mária ismételt felhívásai, az aggódó Édesanya kérései a megtérést és bűnbocsánatot igénylő gyermekeinek testi-lelki gyógyulása érdekében. 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg

 imaszandek_535.jpg    Kedves Olvasóm! Az előző részben a boldogreményű Marton Boldizsár Marcell atyának a Szeretetláng üzenetéhez való viszonyulását taglaltam!

Gondoljuk át még egyszer, Marcell atya azon mondását: „Én, leányom, nem tehetek semmit. Ha a Szűzanya rám bízta volna, az más, de így nem tehetek semmit. Csak legyen bizalommal, a Szűzanya mindent elintéz. Én megteszek mindent, imádkozok és szenvedéseimet is fölajánlom.” (vö. II/2)

Felsorolom a szentéletű gyóntató sajátos elutasításának lehetséges okait:

a). Marcell atya lényegében hitelesnek tarthatta a Szeretetláng ügyét, hiszen ha csupán annyi kifogása volt, hogy a 'Szűzanya nem őrá bízta'. Még nagy elszántságot is feltételezett önmagáról,mert ha ő kapta volna”, ám így” sajátos helyzetében már nem vállalhatta! Cusztódia nővér válaszpróbálkozása is ezt látszik igazolni.

b). Az atya saját tehetetlenségére való utalása, mindenképp célzás volt gyötrelmes egészségi- és életkörülményeire! Pl. A Rend feloszlatást követően (1950), rendfőnöke a Rózsafa utcában fennmaradó számos „templom-gondnoki” szobából nem biztosított számára helyet, sőt albérletet ajánlott Marcell atyának egy családnál, ahol nemhogy kosztot, de még önálló szobát sem biztosítottak neki!

Volt, hogy végállomástól-végállomásig utazgatott villamoson, kisétált a Margitszigetre vagy felment a Jánoshegyi csendbe imádkozni, ahol esetenként lelki gyermekeit is fogadta. A „cella nélküli Remete” végtére is hajléktalan volt! (lásd lenn!)

c). Tekintve tehát, hogy Marcell atya tudatában volt az állandó megfigyelésének (mely egészen az 1966-ban bekövetkezett haláláig tartott) és nem akarta a bontakozó Szeretetláng Mozgalomra terelni a belügy figyelmét. Ezért is mondhatta, hogy „mivel nem én kaptam”!

d). Felsejlik azonban egy sajnálatos háttértörténet is, melyet megpróbálok röviden összefoglalni: Marton Marcell kármelita, a XX. század egyik legnagyobb magyar gyóntatója volt, akiről gyónóinak visszaemlékezései alapján állítható, hogy lélekbe látott. A gyónásra várók hosszú sora némi féltékenységet szült rendtársai körében és néhányuknak kapóra jött az un. „látnok botrány” (Győr, 1936), mely Marcell atyát vétlensége ellenére is nagyfokú óvatosságra intette a továbbiakban. (II/89)

Egy Sz. Ilonka nevű gyónó, állítólagos látomásaival és hihető „égi üzeneteivel” ostromolta az atyákat! Voltak papok, aki örömmel hallgatták „biztató értesüléseit”. Ám amikor kiderült, hogy csupán tehetséges csaló, mindnyájan Marcell atyára mutogattak mondván, hogy csak ő vette komolyan. Ez természetesen nem volt igaz, sőt a nő terjesztette róla a „támogatást” azért, amiért mindig szigorúan csak a gyónási beszélgetésre intette!

(folyt.)marcell_a_162_535.JPG

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgA példás fiú, aki nem felelt meg családja elvárásainak

     József Betlehemben született Dávid király elszegényedett családjából (Mt 1,20-21). Több testvére is volt, akiktől egyszerű, csöndes és imádságos természetével egész lényében különbözött.

Az imában képes volt annyira elmerülni, hogy extázisba esett, és kitárt karokkal imádkozott. A testvérei elfutva mellette, olykor durván hátba lökték, amire ő nem reagált, és ez külön bosszantotta őket! Volt, hogy kénytelen volt elmenekülni a testvérek elől, és hol a (későbbi születési) Barlangban rejtőzött el, hol pedig a közeli esszénus közösséghez* ment, és velük együtt imádkozott. Lényegében náluk tanult meg írni-olvasni, amiként köztük ismerte meg az asztalos-ács munkát is, és mély alapossággal a Szentírást.

szent_jozsef_tisztasagos_jegy_300.JPGJózsef sokoldalú tehetség volt és nagyon jól tanult, energikus, erős fizikumú és ügyes, mégis mentes volt minden rátartiságtól.

A szülei elégedetlenek voltak vele, mert azt szerették volna, hogyha tehetségeit valamilyen világi hivatalban kamatoztatta volna, ám neki erre semmi hajlandósága nem volt. Emiatt még együgyűnek is tartották, hiszen egyetlen vágya az imádság és a csöndes kézművesség. Így jól jött neki az asztalos-ács munka, melyben kitűnt precíz pontosságával.

18 éves korában el is költözött a szülői házból és egy kis műhelyt nyitott.

A szélesebb család – mely büszke volt királyi származására –, különösen zokon vette ezt a „póri” tevékenységet, és lényegében kitagadták a neki járó minden házrészből és örökségből! Később ez is oka volt, hogy a népszámlálásra érkező Józsefet a várandós feleségével nem fogadták be sehol Betlehemben, még a rokonai sem!

___________________________

* Jézus idejében a zsidó vallásnak három fő irányzata volt:

A farizeusok – akik a formális vallási és politikai irányt birtokolták, és Jézust halálra adták!

A szadduceusok – akik a gazdagabbakból csoportosultak, tagadták a feltámadást (Lk 20,27)

Az esszénusok – akik misztikára hajló, elkülönülő, szigorú aszketikus, de bensőséges lelki életet éltek. Létrejöttük Kr.e a 3. századra tehető. 

Imádság Szent Józsefhez

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.

Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.

Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.

Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk.

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.

Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.

Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást.

Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak,

hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.

Amenjozsef_sao_jose_535.jpg

Szólj hozzá!

047_hajnali_szep_csillag_1.jpgHajnali Szép Csillag – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!)

 Elmélkedés: A napfelkeltét megelőző, reményt adó csillag a Naptól kapja ragyogását. Mária viszont közvetlenül az Isteni Napot  Krisztus Fényét sugározza a még sötétség és homály borította népek számára. 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

giz.jpg     Született: 980 körül, +Passau, 1059.
     Gizella, Magyarország megkoronázott uralkodónője, bajor hercegnőként Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai herceg-nő leánya volt. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt. Szent Wolfgang bencés szerzetes gondos nevelésében részesült.
     996-ban eskették össze Istvánnal Scheyernben (Bajorország).
     Az Istvánnal tervezett házasságot leghatározottabban nagynénje, Gerberga apácafőnöknő ellenezte. Helytelenítette ugyanis, hogy törékeny unokahúgát poli-tikai okok miatt egy ,,barbár herceghez'' adják. Hiába utaltak arra, hogy István jó keresztény, erről csak az első bajorországi látogatásakor győzte meg kritikusait előkelő, udvarias és őszinte viselkedésével.
     Új hazájában Gizella királynői városa Veszprém volt. A veszprémi püspök ezzel, a mindenkori magyar királyné gyóntatója és a koronázás alkalmával koronázó főpapi tisztséget nyert.
boldog-gizella-marosfalvi-.jpg     Gizella szépen varrt, hímzett, és neki kellett udvarhölgyeivel az ország templomait egyházi felszerelésekkel ellátnia. A magyar királynéknak, annak bizonyságául, hogy háziasszonyi erények-kel rendelkeznek, a koronázási szertartás alatt néhány varró és hímző öltést kellett a koronázó paláston végezniök. Ez okozta azt a tévedést, miszerint a Koronázási Palástot Gizella királyné varrta, vagy egy miseruhából alakította volna át. A valóság az, hogy a Koronázási Palást ténylege-sen papi miseruha, melyet a Római Pápa rendkívüli kiváltságaként Szent István liturgikus események alkalmával magára öltött, István ugyanis diakónussá volt felszentelve, sőt püspök-kinevezési joga volt!
     Gizellát házastársként a gyengéd megértés és az imádságos szentségi élet jellemezte. A krónikások kiemelik vallásosságát, szelídségét, bőkezűségét, jótékonyságát és vendégszeretetét. Fiának, Imrének halála után mindinkább visszavonult, István halála után pedig már csakis Istennek élt. Anyai és hitvestársi fájdalmát hősiesen viselte.
     Nemzetünk sorsát és hírnevét, már akkor is külső és belső ellenségek próbálták tönkre tenni, egyfelől a nyugat fejedelemségek és a Német-Római császárság acsarkodtak a Magyar Királyságra, másfelől a magyar-ság vezető rétegébe beépült idegenszívű főurak próbálták letéríteni népünket a nyugat egyházvezetőknek nem alávetett – kizárólag a pápának elkötelezett –, következetes keresztény útról.
     Egyes krónikások és néhány újabb magyar történész Gizella szemére vetik, hogy fia halála után részt vett a trón körüli cselszövésekben, sőt Vazul megvakíttatásában is. Ez a vád azonban tévedésen alapszik. Amit ebből az időből név említése nélkül ,,a királynőről'' állítanak, nem Bajor Gizellára vonatkozik. István udvarában tartózkodott ugyanis a későbbi király, Orseolo Péter anyja is, aki mindent megmozgatott, hogy fia király legyen, s akit még István életében "királynénak" neveztek hívei.
     István halála után, Orseolo Péter, majd Aba Sámuel uralkodása alatt méltatlanul bántak Gizella királynővel. Fogságba vetették és mint később Erzsébettől, tőle is beszámíthatatlanság ürügyével vették el javait. Özvegysége alatt ugyanis még bőkezűbben gyakorolta a jótékonyságot.
     Végül 48 év múltán visszatért hazájába a bajor lovagokkal. Itt megvalósította fiatalkori tervét: Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába, és két év múlva apátnő lett. Szerzetesnői életéről alig maradt följegyzés. De még a gyér források is kiemelik, milyen részvéttel volt mindenki iránt, aki bajba jutott. A zárda vezetésében
szerény volt, nővértársait minden fennhéjázás nélkül, szeretettel kormányozta. Nehézséget, szomorúságot türelemmel viselt, s idős kora ellenére komoly önmegtartóztatásban és böjtölésben élt.

templom.jpg     A passaui kolostorban élt és ott is halt meg. Sírfelirata ugyan 1095-öt jelöli meg halála éveként, ám a kőlapot csak néhány évszázaddal később tehették sírjára, és a kőfaragó nyilván összecserélte a két utolsó számot. Annál is inkább, mert 1083-ban avat-ták szentté férjét és fiát. Ha akkor még élt, elképzelhetet-len, hogy ne vett volna részt ezen, ha másképpen nem, képviselő által. Napjainkban egy müncheni egyetemi tanár anatómiailag megvizsgálta földi maradványait, és megál-lapította, hogy a csontváz 75 év körüli magas termetű nőé lehetett.
     A Passau-i niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra, mely ma is zarándokhely. Sajnos a Gizella életét bemutató helyi kiállítás nyilvánvaló csúsztatásokat állít, miszerint férje halála után nemcsak megfosztották javadalmaitól, de meg is kínozták! Ámde, nem a "hálátlan és primitív" magyarok bántalmazták szeretett királynőjüket, hanem épp a hűbéressé lett Orseolo Péter uralkodása alatti Német-Római császárság "tanácsadói", mégpedig azért, mert Boldog Gizella, Szent István örökhagyását szerette volna folytattatni! És lám, Péter fogságából azok a magyar rendek szabadították ki, akik Pétert elűzték. Boldog Gizella negyvenkét éven át élt közöttünk, s a magyar történelemnek egyetlen nőalakja sem tett annyit népünkért, mint ő.
     Lázas betegségekben, bőrbetegségekben szokták segítségét kérni.

Istenünk, ki királynőnkül adtad Boldog Gizellát, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy népünk, mint egykor, az igaz hitben eggyé váljon!

gizella_istvan.jpg

Szólj hozzá!

A Csomóoldó Boldogasszony tisztelete

     Az utóbbi évtizedekben Buenos Airesben különösen elterjedt a Csomóoldó Boldogasszony tisztelete, amely végsősoron Ferenc pápának köszönhető.san_jose_del_talar_buenos_aires_530.jpg 

irenaeus_200.jpg     Elsőként Szent Iréneusz (140-202) Lyon püspöke írt a Szent Szűzről, mint „csomóoldóról” az Adversus haeresis (A hamis gnózis leleplezése és cáfolata) c. írásában.

     Ez az elmélkedés ihlette 1700-as évek elején Johann M. Schmittner festőt, hogy megfesse a Csomóoldó Boldogasszonyt. (ld. a lenti képet!) Ez ma az augsburgi St. Peter am Perlach templomban található. Az ihlető meditáció az üdvtörténet két legfontosabb szerepét játszó asszonyáról, Éváról és Máriáról von párhuzamot. Éva a sátán szavára hallgatott, Mária az Istennek mondott igent. Éva nem hitt az Istennek, s ezzel  halált hozott önmagára és utódaira azzal, hogy engedetlenségével megkötötte a boldogtalanság csomóját, Mária pedig hite és engedelmessége által, kibogozza azt. Éva az összes élők anyja, Mária is – mivel Fia mindenkiért meghalt – valamennyiünk édesanyja. Éva társa Ádámnak, Mária társa Szent Fiának. Éva a kígyónak szolgáltatta ki önmagát és gyermekeit, Mária széttiporja a sátán fejét. Ez pedig Isten akaratából és erejéből történik.

     A képen a Szeplőtelen Szűz – akinek piros ruháját kék palást borítja –, egymás után kioldja a két angyal által feléje nyújtott szalag csomóit. Lábával eltiporja a kígyó fejét, szétzúzza a poklot. A kép erőteljes szimbolikával rendelkezik: Mária feloldja életünk csomóit, amelyek gúzsba kötnek és eltávolítanak Istentől.                                                     Jorge Mario Bergoglio 1986-ban Németországban végezte tanulmányait, és minden bizonnyal Augsburgból magával vitte hazájába a kegykép másolatát. Tehát a későbbi Ferenc pápa, még egyszerű szerzetespapként honosította meg a Csomóoldó Boldogasszony tiszteletét Argentínában.

     A tisztelet gyors elterjedését mutatja, hogy 1996-ban a Buenos Aires-i főegyházmegyéjének, Szent József plébániájára helyezték el a képet. 2010-ben a város akkori főpásztora, Jorge Mario Bergoglio érsek dekrétumban hirdette ki, hogy a San José del Talar plébániát attól fogva, Csomóoldó Miasszonyunk kegyhelyévé nevezi ki (ld. legfelül!). (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír nyomán) Forrás 

csooldo_image_530.jpg

 

  Csomóoldó Boldogasszonyhoz

Égi Édesanyám, Csomóoldó Boldogasszony!
Te soha nem hagytál magára egyetlen segítségért kiáltó gyermeket sem!
Tekints a seregnyi "csomóra", mely életemet fojtogatja!
Kezedbe helyezem tehát életem szalagját,
hogy mindörökre oldozd ki azokat, Irgalmas Fiad kegyelmei által!
Benned remélek Csomóoldó Boldogasszony,
Te vagy reményem és biztos menedékem! Amen


Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled!
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus!
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja!
Imádkozzál érettünk, bűnösökért,
és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre,
most és halálunk óráján! Amen

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgKépkivágás22.JPG

     Az itt elmondottak bár igen lényeges és sarkalatos igazságokat fogalmaznak meg a bűn szerzőjéről, mégis azt kell látni, hogy sokan nem ismerik fel a ,,sötétség hatalmainak” mesterkedését. Nem működik a megkülönböztetés adománya, vagy nem élnek vele, s ezért sok zűrzavaros álláspont alakult ki a bűn szerzőjével kapcsolatban, pedig a tisztánlátás ebben a kérdésben súlyos evangelizációs feladat lenne! ,,...az egyik legsürgetőbb szükség az ellen a rossz ellen védekeznünk, akit ördögnek nevezünk” – mondta VI. Pál pápa 1972. nov. 15-i beszédében. Ördögűzéssel, mint lelkipásztori feladattal pedig ,,manapság már sem a püspökök nem foglalkoznak..., sem a papok nem hajlandók erre. ... Napjainkban úgy tűnik, a katolikus Egyház lemondott e sajátos küldetésről...” (Don G. Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai. Bp., 1994. 220-221. o.) Mivel nincs aki leleplezze, világossá tegye a bűn szerzőjének alattomos tevékenységét, egyre kevesebben ismerik fel pusztításának szervezett voltát. Kevesen értik a bűn szerzőjének tevékenységét, sőt, nemegyszer tekintélyes tanítók az ördög puszta létét is tagadják. Sokan tudatlanul esnek áldozatul a megtévesztő szellem mesterkedésének, s elfelejtik: az ördögnek annyi hatalma van felettünk, amennyit mi engedünk neki, mert Jézustól kapott eszközeinkkel – bár harc árán – száműzhetnénk sorsunk alakításából. Mivel kevesen vállalják a harcot, a bűn természetszerűen elhatalmasodik, s ennek következményeként alaposan állíthatjuk: elérkezett a tömeges elkárhozás veszélye.
ravasz2_1.JPG     Fontos volna a bűn szerzőjének tevékenységét érteni, mert ennek révén kivédhetnénk támadásait, s világosabbá válna előttünk a történelem, s az egyes emberi sors alakulásának háttere. Ez a tudás pedig szabaddá teszi az embert. ,,Ha felfedezzük azt, hogy a világ őrületében van valami pokoli rendszer, akkor megnyugtató világosságot jelenthet ez a felismerés...” (Ez a tisztábban látás) valóban felszabadítja a lelket, feltéve ha felfedezi a dolgok helytelenségének okát, még akkor is, ha ez az ok elég hátborzongató – írja Randell Paine atya, a démonológia értője. Ha megismerjük a betegség okát, joggal örülhetünk a gyógyulásnak, mert fény derült az orvoslás módjára, s általa megmenthetjük az életünket. Ebben a helyzetében az ember még ha beteg is, pirosabbnak látja a rózsát és kékebbnek az eget... 
     A sátán megnyilvánulása az egyén, a közösség és a társadalom életében bár igen változatos, mégis felismerhető. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem (vö. 1Tim 4,1) „tévútra vezeti az egész világot” (Jel 12,9b), a bűn következményei révén igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki valóságát, s az emberi kéz munkáját. A sátán általános módszerei közé tartozik a kísértés, az ördögi zaklatás, a megkötözöttség és a megszállottság. Ezen veszélyekkel minden embernek számolnia kell, és harcolnia ellene nap mint nap, akár önmagát is áldozatul adva (vö. Róm 12,1).
fülbesugo746_2.JPG     Különös nehézséget jelent az evangelizációs munkában az is, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpenyében jelenik meg, s emberi jogok címén, a felvilágosult ember nevében és érdekében kerül terjesztésre. (Ez is álcázás!) Az elmúlt kettőszáz év során tucatszámra születtek új fogalmak, amelyekkel a hit pusztításának állomásait is jelölhetjük. Így pl. a racionalizmus, a felvilágosodás, a modernizmus, a szekularizáció, az ateizmus, a liberalizmus, darwinizmus. Az eszmék pedig az élet minden területén kifejtik hatásukat. A magánéletben, a közösségben, a képernyőn, a rockszínpadon, a politikában éppen úgy, mint az egyetemi katedrán, sőt az egyháziakat sem kerülik el. A megfelelő ismeretek s a megkülönböztetés hiánya azt is eredményezi, hogy az emberek jó szándékkal támogatnak káros eszméket, megigézve követnek hamis üzeneteket. Keresztes Szent János szerint ,,az ördögnek sokféle furfangja között, melyekkel igyekszik befonni a lelki embereket, a legközönségesebb, hogy nem rosszat, hanem valami jót ajánl nekik”. A SOROZAT 8-ÁN FOLYTATÓDIK!

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet asszony évekig azon gondolkodott, hogy miként értheti a kármelita Marcell atya kijelentését: „Én leányom nem tehetek semmit. Ha a Szűzanya rám bízta volna, az más, de így...”

cusztodia_nover_b290.jpgNos, Marcell atya utolsó gondozója Hódosy Erzsébet Cusztódia nővér IML (Isteni Megváltó Leányai) nővér, így próbálta megválaszolni ezt a 'talányt': „Az atya nem akarta a Szeretetláng ügyére ráhozni a hatóságokat! Őt ugyanis figyelték és napközben egyenesen bujkálnia kellett, mivel a Szemináriumból pl. tévedésből vitték el az 'ávóra' Marcell Mihály teológiai tanárt, akit az adategyeztetések után szabadon engedtek.”

(Hozzá teszem, hogy Mihály atya figyelmeztette ezt a kollégáját! A tévedést követően a belügyisek még egy alkalommal próbálták Marcell atyát letartóztatni, de az egyik kirendelt nyomozó a lakásából indulva, még a saját ajtajában holtan esett össze!)

Sok mai Olvasóm el sem tudja képzelni, hogy milyen volt az a „népidemokrácia”, amely mindenkit figyeltetett, és különösen az egyházat akarta megfosztani szervező és lélekmentő feladatától!

És ebben a veszélyes közegben kellett feladatokat teljesítenie Erzsébet asszonynak!

A Lelki Napló szerint a Szűzanya így szólt Erzsébethez: „Leánykám, ne légy bátortalan, indulj el mielőbb. Szeretetlángom a Kármelből fog elindulni. Ők tisztelnek Engem a legjobban, vagyis ők vannak erre legjobban hivatva, hogy tiszteljenek engem. Vigyél két gyertyát, gyújtsd meg előbb a te kis lángodat, add tovább az én kármelita fiamnak...” (I/40)

(folyt.)_szivem_szeretetlangja_00_535_1.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgBevezető 4

     Szent József példája a férfi tisztaságnak, az önmegtartóztatásnak, a kemény bátorságnak, a házastársi hűségnek és a lelkiismeretes munkának!

3093503235_300.JPGÉs mi kérjük-e Őt naponta? Pedig Avilai Szent Teréz így ajánlja mindannyiunknak: „Az Úr mintegy értésünkre akarja adni, hogy amiként (József) engedelmes volt neki a földön – hiszen atyjának nevezték, s mint nevelőjének joga volt neki parancsolni –, éppúgy az égben is megteszi minden kívánságát.” (Önéletrajz)

Bizony nemzetünk üdvös javára válna, hogyha Szent Józsefet a családapaság, a férfias önuralom, a tisztaság és a lelkiismeretes munka legnagyszerűbb példaképeként tisztelnénk! Szent Józsefnek kiemelt helye kell legyen Mária Országában, de nem csak a templomi tiszteletben, hanem a mindennapi életben is!

IX. Piusz pápa megbízott egy festőt, hogy fesse meg azt a jelenetet, amikor ő a Szeplőtelen Fogantatás hittételét kihirdette. Amikor a kép vázlatát bemutatta a művész, a szentatya egyszerre csak ezt kérdezte: „És hol van Szent József?”

Erre a festő zavarában a mennyei felhőkre mutatva ezt hebegte: „Szentatyám, ide fogom festeni!”

„Ó nem! – válaszolt a pápa és ujjával Jézus mellé mutatott! – Itt és csakis itt legyen, mert a mennyországban sincs Szent József más helyen!” Ez az intés legyen számunkra is iránymutató!

Felhasznált források:

1) Szent II. János Pál: Redemptoris Custos kezdetű apostoli buzdítása
2) Dr. Szentgyörgyi J. Károly c. apát: Márciusi ibolyák – Imák és elmélkedések Szent József tiszteletére IV. kiadás Bp. Stephaneum nyomda 1909.

3) Boldog Emmerich A. Katalin: Szent Szűz Mária élete – Bp. SZIT 2017

4) Maria Veronika Rinderer OCD: Szent József (füzet) – ismeretlen kiadó

5) Gallus Tibor: Szent József lelke – Korda Rt. Bp. 1940

6) Magyar Kurír

7) Baji Mária Cecilia: Jézus benső élete – Szalézi Művek, 1944

8) Jakubinyi György püspök - Katona Farkas O.Cist: Szent József tisztelete – Korrekt Nyomda 1999

9) http://www.katolikus.hu/szentek/0319.html

10) http://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/5395-kilenced-szent-jozsef-tiszteletere.html

11) http://oratio.hu/kilenced8.php

12) http://keresztenycsalad-agape.blogspot.hu/p/imak-szent-jozsefhez.html

13) http://www.katolikusradio.hu/

14) www.liturgia.hu

15) http://www.ktp.hu/kalendar/szent-jozsef-founnep-marcius-19

Imádság Szent Józsefhez

Úr Isten, ki felfoghatatlan gondvise­lésedből Szent Józsefet szentséges Anyád jegyeséül választani méltóztattál: esedezve kérünk, hogy akit védőszentünk­nek tisztelünk e földön, közbenjárására méltók legyünk majd Vele együtt dicsőíteni Téged az égben! Ki élsz és ural­kodol – Isten –, mindörökkön örökké. Amen

12-san-giuseppe-e-bambino_k535.jpg

Szólj hozzá!

044_mennyorszag_ajtaja_2.jpgMennyország Ajtaja – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!)  

Elmélkedés: A jeruzsálemi Templom elpusztult az ékes kapujával együtt. Az Üdvözítő Jézus az új Templom, és Hozzá Mária az Ékes Kapu! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

anyak_napja2_535.jpg

Szólj hozzá!

Felhívom kedves Olvasóim figyelmét,

hogy f. hó 15-én

a "Szent István Könyvhét" keretében,

15-16 óra között

dedikálni fogok a Szeretetláng Kiadó sátrában!

Helyszín Budapest, V. kerület - Ferenciek tere

(a templom előtt)!

 

Ezúttal kaphatók lesznek a Szeretetláng lelkiségével és történetiségével kapcsolatos írásaim, köztük Erzsébet asszony élete is, Velem volt az Isten címmel!

Szeretettel várom az érdeklődőket és blogom olvasóit!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpg
Képkivágás22.JPG     A Szűzanya a papság és a családok lelki újjászületésén fáradozik, „A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését.” (Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érsek ‒ későbbi bíboros ‒, a Szeretetláng Lelki Napló 1988-as kiadásához írt ajánlásából).

     Jézus a Szeretetláng Naplóban: „Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáját a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.” (III/140) Ez a reményteljes győzelem azonban nem következhet be az egyéni és kollektív áldozatok és harcok nélkül!
     Az Üdvözítő az Egyházat bízta meg iránymutatással. Ennek ellenére, túlon-túl hiszékenyek vagyunk a még ki nem vizsgált üzenetek iránt, holott a megtévesztő szellem (a gonosz) kifinomult praktikákkal eteti be a figyelmetleneket!
cryspiritiz0.jpg     Sokan nem is veszik észre, hogy életükben mikor és mivel nyitottak szabad utat a gonosz léleknek. Az emberek egyre csak csodálkoznak – sőt Istent vádolják –, amiért környezetükben és családjukban elhatalmasodnak a problémák! Sajnos ez megtörténhet ezoterikus társaságba keveredéssel, jósnő igénybevételével, vagy egy-egy szépnek látszó hamis üzenet elfogadása, lelkes követése stb. által is!
     A bűn elhatalmasodása nem csupán szenvedést és ítéletet vált ki, de az emberi kéz munkáját is tönkreteszi. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik "lakóinak gonoszsága miatt" (Zsolt 106,34). Az Isten iránt hálátlan ember reménye pedig ,,elolvad, mint a téli dér, és elfolyik, mint a hasznavehetetlen víz” (Bölcs 16,29). Egyedül az Úr félelme, az istenhit adhat emberhez méltó életet: ,,Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni” (Zsolt 127,1-2). A Szentírás szerint még a természet is támogatja az istenfélő embert. "A teremtett világ ugyanis, amely neked, a Teremtőnek engedelmeskedik, a bűnösök fenyítésére fokozza erejét, de lecsillapszik, hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak” (Bölcs 16,24).
     Az elhatalmasodott bűn sok embert a szekták, a keleti vallások vagy akár a sátánimádás felé sodor. Ez is azt jelzi, hogy a sátán végső célja nem evilági. Nem "csak" az emberiség földi életének megkeserítésére és tönkretételére tör. Ez csupán ,,mellékterméke'' munkájának. A sátán – mint mondtuk – népet akar maga köré gyűjteni a kárhozatba. A lelkekért folytatott harca könyörtelen, szívós, kompromisszum nélküli, s ezzel a törekvéssel szemben harccal védekezhetünk. ,,Nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12), márpedig az Írás érvényét nem veszti (Jn 10,35).

4f81a1da72d94_o.jpg

 

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     A lelki naplóban 71-szer szerepel a kármelita szó, ebből az égiek 18-szor „kármelita kislányom”-nak, 8-szor pedig „kis kármelitám”-ként szólítják Erzsébetet. Az tény, hogy a Szeretetláng látnoka harmadrendi kármelita volt, melyet 1946-ban vett fel a Budapest, Huba utcai Kármelben.

Rendi neve: Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Jolánta volt.

Lelki Naplójában ez olvasható: „Leánykám Szeretetlángom először a kármelben fog kigyúlni. Mert van-e hely, ahol jobban tisztelnek Engem mint ők, vagy legalábbis ők vannak erre legjobban hivatva...”(I/84)

A Naplóból kitűnik, hogy a Szent Szűz kifejezett reménnyel van ügyének a kármeliták részéről való felkarolására, „legalábbis ők vannak (lettek volna) erre legjobban hivatva.” (Ld. I/84) Feltűnő, sőt egyenesen ellentmondásosnak tűnhet, hogy az Égiek Erzsébet lelki vezetését újból és újból arra a Marcell atyára kívánták bízni, aki a saját kármelita rendtársai részéről való kirekesztettségében, a politikai üldöztetés és egyre súlyosbodó idegzsába (neuralgia) betegsége miatt, képtelen volt ezt felvállalni.

A naplóban Marcell atya neve 26-szor szerepel, ezen felül még „az én kármelita fiam”-ként is többször említve van.

takacs_nandor_300.jpgA kármelitáknak a Szeretetláng ügyében elmaradt szerepe kérdésként merült fel Dr. Takács Nándor Jusztin OCD püspökben is. (Akinél bár 3 évig volt a négy kéziratos Lelki Napló. A kérdését mégsem ennek alapján tette fel nekem, hanem a barátilag neki átadott „A szeretet lánghevében” c. készülő könyvem kézirata alapján.)

Tehát találkozásunkkor a püspökatya csodálkozását fejezte ki, hogy abban az időben Erzsébet miért nem fordult Marcell atyához, vagy ha megtette is, az atya vajon miért nem állt az ügy mellé!? Erre hirtelen azt tudtam válaszolni, hogy akkor Marcell atya már nagyon beteg volt.

Tekintve, hogy Marton Boldizsár Marcell kármelita atya boldoggá avatása folyamatban van, illő egy kicsit többet írnom róla!

marton_boldizsar_300_1.jpgA püspökatyával folytatott rövidke beszélgetésben sajnos nem kerülhetett sor, Marcell atya Erzsébetnek a Szeretetláng ügyére adott 'dodonai' válaszára: „Én, leányom, nem tehetek semmit. Ha a Szűzanya rám bízta volna, az más, de így nem tehetek semmit. Csak legyen bizalommal, a Szűzanya mindent elintéz. Én megteszek mindent, imádkozok és szenvedéseimet is fölajánlom.” (vö. II/2)

(folyt.)

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgBevezető 3

     Szent József megértette ugyan a hallgatás feladatát, szívesen lett volna Jézus előhírnöke, mint Keresztelő Szent János. Minden vágya volt „Őt hirdetni”, a boldogító titkot világgá kürtölni: „Nézzétek és lássátok, Ő az akire vártatok, Ő a Messiás, akire atyáitok is vágyakoztak!” A magára vállalt hatalmas titok, mint sűrű köd borította be egész életét anélkül, hogy megsértette volna azt. Mindez, mint tűz égett benne, és Ő hordozta a szeretet tüzét. Mert a hirdetés nem az Ő feladata volt, nem az Ő útja. Az Ő élete a hallgatás szent pecsétjét hordozta.

Szent József a mi nagy tanítónk, a hallgatás erényének nagymestere. Egyetlen szent sem mutatta ilyen világosan, hogy Isten a hallgatásban beszél, hogy Isten a csendben ajándékozza önmagát.

espousals_300.jpgJézus nevelőapját „hallgatag szentként” említik, mert egyetlen szava sem maradt fenn, de még csak a legparányibb ereklyéje sem! Ami fennmaradt utána, az példája az áldozatos, türelmes és hűséges voltáról!

Sajnos a Szent Józsefről alkotott kép igen pontatlan! Szakállas idős embernek ábrázolják, holott fiatal, életerős ember volt! – Honnan lehet ezt tudni? – Onnan, hogy a Templom papsága őt jelölte ki a Názáreti Szűz jegyesének! Názáreti Mária négy éves korától, több lánytársával a Templomban nevelkedett, jámbor matrónák felügyelete alatt. Ez a zárdai lét azonban csak a serdülésig tarthatott. A zsidó főpapok a szokásrendnek megfelelően férjhez adták a lányokat, így Máriát is, de tekintettel voltak Dávidi származására és rendkívüli személyiségére. Ezért különleges férfit szántak neki, és ennek eldöntését a Gondviseletére bízták.

A jeruzsálemi Templom papsága összehívatta tehát a Dávid törzséből származó fiatalembereket azzal a kitétellel, hogy egy-egy vándorbotot hozzanak magukkal. Ezeket bevitték a Szentélybe és hosszas imádság után másnap megtekintették, hogy melyik hajtott ki. Ezen isteni próba eredményeként egyedül József botja mutatott változást – olyannyira –, hogy nem csak kihajtott, de virágba is borult! E hagyományból is, de a puszta logikából is következik, hogy a Dávid törzséből származó leggyönyörűbb szüzet, nem egy agg férfivel, még csak nem is egy 16-18 éves sihederrel jegyeztették el, hanem egy életerős fiatalemberrel, aki már jó tíz évvel idősebb volt!

Egy kevéssé legendás magyarázat szerint - (tudjuk, hogy a Szent Szűz egyetlen gyermeke volt szüleinek, Annának és Joachimnak). - a  zsidó törvények alapján csak törzsbeli férfiú vehette el, nehogy a családi vagyon más törzs birtokába jusson. Így lett a Szent Szűz a szintén Júda törzsbeli József jegyese, ám ennek megvalósításában szintén feltételezhetjük a templomi papság segítségét!

Szívük és lelkük szeretet-egysége túlmutatott az általános emberi szeretetkapcsolatokon, mert Isten választásából gyökerezett, és mindketten teljesen a leendő Messiásnak szentelték szüzességi fogadalmuk áldozatát. Mivel személy szerint Istennek ajánlották életüket, és nem is kívántak házasságra lépni, az eljegyzésbe való mégis beleegyezésüket mindkettejük esetében angyali szózat késztette. Szüzességi fogadalmukat azonban a házas létben is megtartották! 

Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József! Oltalmazd családunkat/közösségünket: segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk. Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy. Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet, természetes alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt. Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk, a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk. Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentté tehessen! Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket, ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Amen

eljegyzes3_535.jpg

Szólj hozzá!

045_frigynek_szent_szekrenye.jpgFrigynek Szent Szekrénye – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!)

Elmélkedés: A Názáreti Szűzben megvalósult az Újszövetség Ígérete és Ő lett az Élő Tabernákulum, isteni Szent Fia által! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

SZENT FLÓRIÁN
május 4.
stflorian_1.jpg+Lorch (Felső-Ausztria), 304. május 4. Magas rangú katonatiszti családból származott, és ő is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, és megtért a keresztény hitre. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodtan teltek az Egyház számára, így Flórián békességben vehetett búcsút a hadseregtől. Mint kiszolgált katona Noricum tartományban, Mantemban telepedett le.

Diocletianus császár alatt, 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Útközben a keresztények után kutató katonákkal találkozott. Így szólt hozzájuk: ,,Ne fáradjatok tovább a keresztények kutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok meg, és jelentsétek a parancsnoknak." A parancsnok először nyájasan beszélt az elébe állított Flóriánhoz: ,,Jöjj velem, és bajtársaiddal együtt áldozz az isteneknek, s velük együtt ismét élvezni fogod a császár kegyelmét''. Flórián ezt megtagadta, s mikor Aquilinus kínpaddal fenyegette, így imádkozott: ,,Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha meg nem tagadhatlak. Kész vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet, csak adj erőt a szenvedésre, és végy föl választottaid sorába, kik előttem megvallották szent Nevedet.''

6401661711_955f10b1f5.jpgMiközben botozták, ezt mondta: ,,Tudd meg, semmiféle kínzástól nem félek. Gyújtass máglyát, és én Jézus Krisztus nevében örömmel lépek rá. Íme, most áldozatot mutatok be Uramnak Istenemnek, aki megerősített, s ezen megtiszteltetésre méltatott engem.''

Egykori katonatársai vitték a kivégzésre. Megkötözték, követ kötöttek a nyakába, és fölállították a híd korlátjára, de egyikük se merte a vízbe taszítani. Hosszú idő után jött egy fiatal katona, aki nem ismerte Flóriánt, ő odaugrott és belelökte a folyóba. Amikor azonban kíváncsian utána tekintett, hogy lássa elmerülését, megvakult.

Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből és eltemette. A sír fölé később templomot építettek, mely a bencések, majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely, St. Florian (Linztől délre). Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Árvizek és tűzvészek ellen kérik segítségét. Sok csoda történt általa.

A 17. sz. óta alig van olyan magyar helység, ahol Szent Flórián képét vagy szobrát meg ne találnánk templomokban, házakon, utak mentén. 

Szent Flórián, könyörögj értünk, siess segítségünkre!

/Forrás: katolikus szentek,   H.M. szerkesztésében/ 

albrecht-altdorfer-the-martyrdom-of-st-florian.jpg

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpgKattints ide!

017_a_ket_belgiumi_jelenes_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet asszony életéből, valami vidámabb epizódot szeretnék feleleveníteni a kedves Olvasó számára.

Az évek során számos atya kérdezte tőlem, hogy „ugyan kedves titkár úr, meséljen valamit arról, hogy a szürke hétköznapokban milyen volt ez az Erzsébet asszony”? Erre gyakran az alábbi vidám történetet meséltem el (mert hogy ilyen is volt)!

Beszélgetéseink során, valahogy felmerült köztünk a „kíváncsiság vétkének” témaköre (merthogy Erzsébet asszony így vagy úgy, de mindig oktatott engem valamiképp). Egy esetet mesélt el, melyben egy ember, állandóan kukucskált a szomszédja portáját elválasztó palánkon. Ezt a szomszéd megelégelte, s egy tükröt helyezett a lyukra, fényével a kíváncsiskodó felé. Nos, amikor a kíváncsiskodó szomszéd megint a lyukba benézett - igen elcsodálkozott, hogy valaki visszanéz.

Na erre belőlem kitört a nevetés, de annyira, hogy alig bírtam magammal. Erzsébet néni néhány pillanatig csak döbbenten nézett, bizonyára azt hihette, hogy megzavarodtam. Ennek ellenére rá is átragadt a nevetés és már meg se tudta kérdezni, hogy min is nevetünk. Nagy nehezen eldadogtam, hogy egy vicc jutott az eszembe, de nem mondhatom el! De mondjam csak el! – mondta ő még mindig kacagva! De nem, de igen, de nem! És így ment ez egy darabig, mígnem kötélnek álltam és röviden elmondtam az egyébként hülye vicc lényegét! Eszerint egy pasas véletlenül lenyelt egy üvegszemet és hamarosan egyre komolyabb problémái adódtak, úgyhogy kórházi konzíliumot tartottak fölötte. Az egyik orvos amikor tüzetes vizsgálatnak vetette alá, egyszer csak összecsapta kezét és így kiáltott: „megáll az orvostudomány, megáll az ész, nem lehet benézni, mert valaki kinéz!”

Na, Erzsébet nénit majdnem fel kellett locsolni! Ám, mint aki hirtelen észbe kapott, egyik pillanatról a másikra lehiggadt és csak ennyit mondott: – „Fiacskám! Akkor most mondjunk el egy Miatyánkot, meg egy Üdvözlégyet!”

Én erre döbbenten kérdőre vontam, ugyan bizony miért kéne épp most imádkoznunk, amire ő szépen elmagyarázta: – „Titkár úr! – mondta némi gúnnyal –, a mi Istenünk féltékeny Isten, nem veszi jó néven, ha egy pillanatra is elhagyjuk Őt! Márpedig most percekig megfeledkeztünk Róla!” (Én meg csak elcsodálkoztam, hogy mennyire igaza van, hiszen erre soha nem gondoltam volna, ő meg egyenesen ebben élt!) 

(folyt.)1983_003_535.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgBevezető 2

     Szent Józsefről az Evangéliumokban csak Máténál olvashatunk, röviden: „Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának.” (Mt 1,16) A szent hagyományban annyi maradt fenn Róla, hogy hallgatag ember volt. Hallgatag volt azért, mert páratlan megbízatása által egyfelől Isteni Titkot hordozott magában és a hallgatás volt a feladata. Másfelől tudta, hogy a csend állhatatosságában, Isten kinyilatkoztatja magát teremtményének, alakot ölt benne a szerető newyearjpg_k260.jpghallgatásban és felviláglik a hallgatag szeretetben.

Egyetlen szent sem volt olyan nagy hitű, csendes, karizmatikus és annyira elrejtett, mint Szent József. A szentek közül Őt tarthatjuk a legnagyobb misztikusnak! Nagysága éppen rejtettségén és misztikáján alapszik, melyre a hallgatás nyomta rá pecsétjét. Ez képezte az Ő alázatosságának alapját.

Isten a kicsit keresi, hogy alkalmassá tegye a nagyságra. „...ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek...” (Mt 18,3)

Szent József szerényen és rejtetten élt. Megindító az az egyszerűség és szegénység, melyben a Szent Család 30 éven keresztül Názáretben élt. Szívszorító a Messiás Jézus alázata, ahogyan Ő az evilági szegénységben megszületett. Megrendítő a két legnagyobb szent – a Szűzanya és Szent József – rejtettsége, akik Jézussal éltek. De legmélyebben Szent József áll a feledettség és elrejtettség homályában. Ez volt életének nagy ereje: Jézus és a Szent Szűz árnyékában élni, mintegy elrejtőzve az Ő nagyságukban.

Nagy pontossággal végezte munkáját, látta el kötelességét és feladatát, ám mindezt eltakarta visszavonultságával és elrejtettségével. Mindig arra törekedett, hogy háttérben maradjon. Ezért tűnik élete egyszerűen hétköznapinak és Ő ezt a hétköznapiságot magától értetődőnek és kötelességének tartotta.

Sohasem várt dicséretet és köszönetet, alázatával és sikereivel Ő dicsőítette az Istent. Elrejtettségének forrása maga Isten volt, aki Őt Fián keresztül isteni életben részesítette.

XIII. Leo pápa imája Szent Józsefhez

Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük. Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted!

Alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus vére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben.

Oltalmazd Jézus Krisztus választott népét te, a Szent Család leggondosabb őre. Távolítsd el tőlünk kegyes atya, a tévelygésnek és romlottságnak minden nyavalyáját. Támogass bennünket a sötétség hatalma elleni küzdelmünkben. S amiként egykor a kisded Jézust a legnagyobb veszedelemből kiragadtad: úgy őrizd most Isten Szent Egyházát az ellenséges cselszövésektől és minden bajtól. Mindannyiunkat végy pártfogásodba, hogy példádat követve és segítségedre támaszkodva szentül éljünk, jámborul haljunk meg, és az örök boldogságot elnyerjük. Ámen

san-giuseppe-lavoro_535.jpg

Szólj hozzá!

044_maria_aranyhaz_1.jpgMária Aranyház – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: – A Salamon által kapott ígéretet, miszerint örök hajlékot építhet az Úrnak, végül a Szűzanya teljesítette be! Salamon "Aranyháza" elpusztult, Mária viszont önmaga lett a dicsőséges Arany Szentély mindörökre.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

fust3_535.jpgKépkivágás22.JPG

 hamis latnokok.jpgA magánkinyilatkoztatások, az utóbbi csaknem kétszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott magán-kinyilatkoztatások is ezt tanúsítják. Ezen események üzenetei pedig igen komoly evangelizációs jelentőséggel bírnak. Ezen pozitív jelenségekhez képest viszont korunkban nagyon elburjánzottak a „végidőkről”, az „idők végéről”, a „nagy figyelmeztetésről” sőt, a világvégéről (2012) szóló (nagy eséllyel hamis) jelenések és üzenetek. Ezek az internet segítségével vagy brosúrák, lelkinaplók tömege által árasztják el a világot. A téma már-már kezelhetetlenül felduzzadt irodalma azonban óvatosságra int. Sajnos igen sok azon kiadványok száma, amelyeknek tartalma hízelgő, de mégis rendkívül káros, mert a mondanivaló nem az Istentől származik, hanem színjátszás, megtévesztés vagy démoni erőkkel való praktika dokumentációja. Gyakorta a jövőbe mutató, végidős ,,kiliaszta” próféciák ezek, melyek keresettek a jólértesültségre vágyók számára, mert jól beleillik a szenzációhajhász felfogásba. „Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek”. (2Tim 4,3-4)     Az Egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai, az Egyház által kivizsgált és a pozitívan megítélt magánkinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait. (Dr. Katona I. püspök ajánló sorainak felhasználásával, melyet Antalóczi JÜ könyvéhez írt.) A Biblia ugyanis arra tanít bennünket, hogy mindent vizsgáljunk meg. Ha ezt elmulasztjuk, akkor olyanná válhatunk, mint akikről Júdás apostol beszél: “széltől űzött, esőtlen fellegek” (Júd 12). Valljuk, hogyha valami az Istentől ered, akkor az kiállja a vizsgálódás próbáját.
     Álságos kérdés: hogy melyik a konkoly és melyik a búza (vagyis a hiteles jelenés) és ki hivatott ezt egyértelműen eldönteni? „Uram, kihez mennénk?” (Jn 6,68), mint a kétezer éves Egyházadhoz? Igaznak tehát azt tekinthetjük, amelyet az Egyházi Hatóság (az illetékes püspök) megvizsgált és az Evangélium tanításával ellentétesnek nem ítélt. Hozzá kell azonban fűznünk, hogy a magánkinyilatkoztatásokat, még ha egyházilag jóváhagyottak is, a kiválasztott (látnok) személyén kívül senkinek sem kötelező elhinnie, követnie! ‒ Jóllehet, evangelizációs szerepük mégsem hagyható teljesen figyelmen kívül (lásd a Szent Szűz segítő édesanyai szerepét)! Mert az idők jeleiként tapasztalható, hogy az Üdvözítő nem hagyott magunkra ebben a globális veszélyben sem.
Elküldte Anyját, hogy a bűn eme pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, és győzelmes harcra, nagy Szép SzA Kép 4.jpgmegtisztulásra készítse elő a világot.
„Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel.” (TMT 50/f.)
A nagy harcra és gyermekeinek erre való felkészítésére a Szent Szűz sereget igyekszik gyűjteni Szent Fia zászlaja alá, egészen új kegyelmi fegyverzettel felruházva őket (Szeretetláng), hogy minél kevesebb veszteséggel (vagy veszteség nélküli) győzelemre segítse gyermekeit! „Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni (…) ez Szívem Szeretetlángja! (I/37-38) Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja.” (I/39)

A SOROZAT 5-ÉN FOLYTATÓDIK!

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgimaszandek_535.jpg     1965-től Erzsébetnek emberfeletti „hívásokkal és kihívásokkal” kellett szembesülnie! Egyfelől az Égiek állandó sürgetéseivel, az emberiséget mentő Szeretetláng ügyének továbbvitelére, másfelől pedig a „nagyanyai” kötelességtudat sürgető elvárásával, hogy semmiképp ne hagyja állami gondozásba kerülni fia három kicsi árváját (IV/31)! A jóságos nagymama, egyfelől attól a nehéz sorstól kívánta megkímélni kicsi unokáit, melyet maga megélt, másfelől pedig, az ateista állami neveltetés végzetes lelki és mentális következményeitől kívánta megóvni kicsi unokáit.

Ezt a ránehezedő „égi-földi” feladatot Erzsébet asszony, az isteni Gondviselés segítsége nélkül aligha lett volna képes maradéktalanul megvalósítani!

Amellett, hogy az Úr sürgette a mindenéről való lemondásra (I/8; I/18; I/47;III/141;IV/9), és a Vele való csendes magány keresésére (II/62), ugyanakkor családanyai kötelességének érezte Erzsébet asszony, hogy még az életkezdő gyermekein is – a lehetőségei szerint segítsen.

Naplójában így ír: „Egyre nehezebb lett az életem, a három eleven fiú, a súlyos beteg apa, az Úr Jézus és a Szűzanya állandó kéréseinek és közléseiknek is teljes szívemből és erőmből eleget tettem, ahogy Ők irányítottak, vállalva minden megaláztatást, gúnyt és megvetést, minden csúnya jelzőt megkaptam, hülyét, bolondot, eszelőst. De ebben a nehéz helyzetemben csodálatos kegyelmeket és határtalan nagy segítséget kaptam fizikai munkám végzéséhez.” (IV/31)

Naponta járt szentmisére, rendszeresen adorált, sőt még a templomkulcsot is elkérte a plébánostól, hogy csendes magányban maradhasson Üdvözítőjével (I/13).

A családi házban, gyermekei javára végül lemondott a lakrészéről is. Szó szerint a fejét nem volt hová lehajtania (I/7-8).

Erzsébet asszonynak különösen nehéz volt a legapróbb tulajdonról való lemondás is, nem beszélve a lakrészéről – a saját ágyáról(!) –, mert a nehéz élet szinte megacélozta jellemében a konok „enyém-tudatot”! Ezek után nem túlzás azt állítani, hogy ilyen nagyságrendű lemondás-készség és tudva-akarva alázat, még a kegyelmekben bővelkedő lelkek esetében is ritkának tekinthető. Mellesleg, Erzsébet esetében épp ez a határozottság – csúnyábban szólva „konokság” az –, amely alkalmassá tette őt a ritka nagyságrendű küldetés végrehajtásra, ráadásul igen nehéz és veszélyes politikai időkben!

(folyt.)1983_013_535.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpgBevezető 1

     A Boldogságos Szűz Mária után, aki az Angyalok és Szentek Királynője, kit is tisztelhetnénk a mennyei szentek közül inkább, mint Szent Józsefet? Ő az emberek szülötte, aki méltónak találtatott arra, hogy Isten Fiának wedding-_b280_1.jpgnevelő atyja, s a Boldogságos Szűznek jegyese legyen. Szent Józsefnek ebben a kiváltságában van minden méltósága, szentsége és teljes dicsősége!

Az ősegyházban külön ünnepe valószínűleg nem volt, mert a hagyomány nem ismerte sem halála napját, sem sírjának emlékét. Nyugaton a 10. századi Fulda martirológiuma március 19-én említi. A 12. században a keresztes vitézek Názáretben templomot építettek tiszteletére. A kor szakramentáriumaiban március 19-e, „József, Jézus nevelőatyjá”-nak az ünnepe. Officiumát a 13. században írták, tiszteletét ekkor főként a ferencesek terjesztették. Hivatalosan március 19-ét IV. Sixtus pápa (ur. 1471-84) rendelte el ünnepnapjává. XV. Gergely pápa (ur. 1621-23) 1621-ben parancsolt ünneppé tette. 1956-tól az ünnep neve: „Szent József, Jézus nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária jegyese és az Egyház patrónusa”.

Egyházunk Szent Józsefet az Istenanyát megillető hüperdúliát* követő második legnagyobb tisztelettel – protodúliával** – tiszteli. Ezért épült már a legrégibb korokban számtalan templom és oltár Szent József tiszteletére, ezért helyezik magukat a szerzetes rendek, katolikus közösségek és családok az Ő oltalma alá.

Bár Szent József tisztelete hazánkban már a középkorban elterjedt, mára sajnos, mintha megfeledkeztünk volna a legkiválóbb és legkiváltságosabb égi közbenjárónkról!

Számtalan régi-új szentnek van kultusza a katolikus lelkiségben, és kérjük is őket szüntelen, jóllehet az Isten Szentséges Anyja után Szent Józseftől várhatnánk a legreményteljesebb segítséget!

Ma, amikor a tisztaság puszta fogalma is értelmét vesztette, ma, amikor a családok bomlasztása már „nemzetközi programmá” vált, üdvös cselekedet lenne nemzetünket, családunkat és magunkat Szent József szent_csalad_1_k300.jpgoltalmába ajánlani!

Az Ő példáját kellene oktatni a hittanórákon, őt kellene méltatni a szentbeszédekben, Őt kellene példaként állítani a hivatás- és párkereső fiatalok, miként a családok és munkások számára!

__________

* hüperdúlia – a szentek közül a legnagyobb tisztelet, mely az Istenanyát illeti

** protodúlia – a szentek közül a második legnagyobb tisztelet, mely Szent Józsefet illeti 

Ima a tisztító tűzben szenvedő lelkekért

Szent József! Isten hűséges gondnoka, Jézus nevelő atyja, Máriának, a legtisztább szűznek méltó jegyese, a szenve­dőknek szeretetteljes gyámola és atyja!

Bizalommal folyamodom Hozzád és általad kérek segítséget azon szenvedő lelkek számára, kik a tisztítótűz lángjai közt oly nagyon vágyódnak Isten színelátására, s az örök boldogság elnyerésére.

Oh, könyörülj e szegény lelkeken, kik elhagyatottságukban irgalmadat esdve kérik, szüntesd panaszos sóhajaikat, vedd szívedre megható könyörgésüket. Amiként egykor Jézusnak és Máriának segítségére siettél, úgy siess ezen epedő lelkek segítségére. Ők is Jézus drága vérén lettek megváltva és Mária, az irgalom Anyja, gyengéden sze­reti ez árva lelkeket. Szabadítsd meg őket a tisztítótűz lángjaitól, rövidítsd meg siralmas kínjaikat, hogy Veled és a dicsőült szentekkel az örök boldogságban Istent az egész örökléten keresztül áldják és magasztalják. Amen

san-jose-jesus-_535.jpg

Szólj hozzá!

043_elefantcsont_torony_1.jpgElefántcsont Torony – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Amiként a keleti uralkodókat elefánthát magasában, elefántcsontból faragott ékes baldachinban hordozták, hogy mentesek legyenek a föld porától, úgy a Szent Szűz az isteni kegyelmek ékes magasában végtelenszer inkább mentes minden szennytől! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

 

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

439a_csaladok_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előző részben azt a történetet mesélte Erzsébet asszony, amikor a kis háza ajtajában megjelent a Gonosz! Természetesen ezt is „csak” a lelki szemeivel látta! A mai részben ezt a történetet folytatom!

"Távozása után a Üdvözítő ezt mondta: „Kislányom, merülj el az édes magányban, a mi kezünk gyűjtsön, elménk gondolata egy legyen, szívünk együtt dobbanjon, és ezzel a szívdobbanással térjünk nyugovóra. Aludj el szépen, de Én egy kicsit még itt időzök nálad, aztán elmegyek az éjbe szíveket keresni!”

Gondolhatod fiacskám, hogy én csak sírtam-sírtam a boldogság forró könnyeivel... (vö. III/160-161)

Aki belépett Erzsébet asszony kis házába, annak megakadhatott a tekintete egy faliszőnyegre tűzött kis úttörő-jelvényen. Ez azért volt feltűnő, mert a szobácskában minden, valamiképp vallásos jellegű volt. Pedig-pedig ez a jelvény is megfelelt ennek a szempontnak. Természetesen rákérdeztem, hogy miként került ez ide? Ő, lelkendezve uttoro_260.jpgújságolta, hogy az unokájától kapta és épp azért, mert egy tábortűz látható rajta, alatta felirattal: „Őrizzük a lángot!”

„Tudod titkár testvér, megörültem ennek a jelvénynek, mert meggyőződésem, hogy a mai fiatalokra lesz bízva, szívükben fogadni, őrizni, tovább adni és kiteljesíteni a Szűzanya Szeretetlángját!”

(folyt.)1-alas_535.jpg

Szólj hozzá!

szent_jozsef_535.jpg     Tisztelt Olvasó! Olyan szentről életrajzot írni, akiről kevés megbízható forrás áll rendelkezésre, bizony nagy merészség! Ugyanakkor Szent Józsefről nem írni, igen nagy mulasztás!

Négy dolog késztetett a nehézségek leküzdésére. Egyfelől az, hogy Szent József kissé elfeledett szent és nem foglalja el azt a helyet az istenszeretők szívében, melyet megérdemel! Másfelől az, hogy Szent József élete kevéssé ismert, mert sajnos kevés kutatási igyekezet van az ismeretek bővítésére, ennél fogva az én összeállításom is esetenként elmélkedés!

Harmadsorban az a szükséges felvilágosítás késztetett, miszerint Szent József segítségét kérni, a szentek közül a legeredményesebb lehet, éppen azért mert az Istenanya után következik a szentek „rangsorában” (protodúlia), és „elhanyagoltsága” folytán, reményteljesebben bízhatunk közbenjárásában!

Negyedikként pedig az indíttatott, hogy látom mennyire szükséges lenne országos nagyságrendű imaszervezésben kérnünk Szent József segítségét fiataljainkért, családjainkért, nemzetünkért és Európáért!

Ezért is a posztok végén egy-egy imát idézek Szent Józsefhez, majd végül egy kilenceddel zárom az elmélkedő sorozatot!

st_joseph_protector_of_innocence_300.jpgKérem fogadják imádságos szeretettel!

A szerkesztő

Szent József köszöntése (Ti sit. Oliertől t 1687.)

Üdvözlégy az Atya Isten képe!

Üdvözlégy a Fiú Isten nevelőatyja!

Üdvözlégy a Szentlélek Isten szentsége!

Üdvözlégy a Szentháromság kegyeltje!

Üdvözlégy az Isten szent akaratának hűséges kivitelezője!

Üdvözlégy a Boldogságos Szűz Máriának legméltóbb jegyese!

Üdvözlégy a hívők seregének lelkiatyja!

Üdvözlégy a tiszta lelkeknek különös őrzője!

Üdvözlégy a szegénység kedvelője!

Üdvözlégy a béketűrés példa­képe!

Üdvözlégy az alázatosság és engedel­messég példája!

Áldottak a szemek, melyek Őket látták!

Áldottak a fülek, melyek Őket hallották!

Áldottak a kezek, melyek érintették a testté vált Igét!

Áldottak a karok, melyek azt hordozták, ki fenntart mindent.

Áldott a kebel, melyen az Isten Fia nyugodott.

Áldott a szív, mely Jézus Szent Szívén gyulladt legbensőbb szeretetre. ­

Legyen áldott az örök Atya, ki téged oly nagy méltóságra kiválasztott.

Legyen áldott a Fiú Isten, ki téged atyja­ként szeretett.

Legyen áldott a Szentlélek Isten, aki téged oly különös módon megszentelt.

Legyen áldott a Boldogságos Szűz Mária, aki téged, mint testvéri jegyesét szeretett.

Legyen áldott az angyal, ki téged itt e földön oltalmazott.

Áldás és dicsőség mindazoknak, kik téged szeretnek és tisztelnek: Amen

san-giuseppe-lavoro_535.jpg

Szólj hozzá!

040_david_kiraly_tornya.jpgDávid király tornya – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Isten Anyja - Dávid királyhoz hasonlóan (aki magas toronyból kémlelte az ellenség mozdulásait) - ígéretet kapott, hogy Égi Édesanyaként a kegyelmek magasából kémlelheti az ellenséget, hogy minket időben figyelmeztessen a veszélyekre. Mária Szeplőtelen szűzi ébersége a mi oltalmazó menedékünk.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

siena_cat-bio.jpg    Ezt követően Katalin hazatért, s ezután kezdte diktálni -- legtöbbször misztikus elragadtatásban -- az isteni gondviselésről szóló könyvét, a Dialógust. Azért diktált, mert ő maga sokáig (amíg az írás és olvasás képességét misztikus módon meg nem kapta az Úrtól) nem tudott sem írni, sem olvasni. Állandóan több ,,titkár'' és ,,titkárnő'' volt mellette, kiknek leveleit diktálta – gyakran egyszerre többet is – a legkülönbözőbb címzettek részére: világiaknak és szerzeteseknek, királyoknak és a pápának, katonáknak és kereskedőknek... Levelei és a Dialógus lenyűgözik az olvasót bölcsességével.
     1378 októberében fejezte be a Dialógust. Ekkor levelet kapott a pápától, aki megkérte, hogy jöjjön Rómába és legyen segítségére. Lelki gyermekeivel együtt útra kelt tehát, és a következő ádvent első vasárnapján megérkeztek Rómába. Katalin ettől kezdve haláláig teljes erejével VI. Orbán érvényes pápaságának elismertetéséért és az elszakadtak visszatérítéséért küzdött.
     Egészsége egyre gyengült, de azért minden reggel gyalog ment el a S. Maria sopra Minerva-templom melletti szállásáról a vatikáni Szent Péter-bazilikába, hogy ott szentmisét hallgasson, és hosszú imádsággal ,,fáradozzék'' az Egyházért.lesser_st_catherine_of_siena.jpg

     1380 nagyböjtjére Katalin fekvő beteg lett. Tanítványai tanúsága szerint iszonyatos kísértéseket szenvedett, az ördögök valósággal tomboltak körülötte, míg végül április 29-én a tercia idején eltávozott égi Vőlegényéhez. Halála előtt még elrendezte lelki gyermekei sorsát.st_katalin_halala.jpg
     A szentté avatást II. Pius pápa 1461. június 29-én végezte. Szent Katalint 1939-ben – Assisi Szent Ferenccel együtt – Itália védőszentjévé nyilvánították. 1970-ben pedig Avilai Szent Terézzel együtt megkapta az egyházdoktor megtisztelő címét.
     Tanításának sajátossága, hogy a mindennapi élet konkrét problémáira ad Istenben megoldásokat. Mint a szentek mindannyian, először ő maga szemlélte és élte meg tanítását, azután adta tovább. Ezért tanítása gazdag forrás ma is, mert anyai és égi bölcsességtől sugárzik.
     Sziénai Szent Katalin életét rendkívüli nagy és sok csoda kísérte.
Azonban a fizikai csodáknál sokkal jelentősebbek voltak a lelkiekkel kapcsolatos csodái: olvasott a lelkekben, megrögzött bűnösök tértek meg, régi-régi ellenségeskedések szűntek meg a szavára. Esetenként, amikor bűnöket rejtegető, elegáns arisztokraták közt volt, elmondhatatlan bűz érzéséről panaszkodott.
     Amikor Avignonban a pápa előtt beszélt, a pápa csodálkozva hallotta a kúria hibáinak és bűneinek lajstromát.
Oly nagyon szerette az Eucharisztiát, hogy életének utolsó hét évében csak belőle táplálkozott.

Szent Katalin, könyörögj érettünk!


/Forrás: Katolikus szentek története, Horváth Mária szerkesztésében/

dialogus_002.jpg

Szólj hozzá!

jozsef_489_o.jpg     Mint annyi katolikus keresztény értéket és ünnepet, Munkás Szent József ünnepét – május elsejét – is igyekezett megmásítani a materialista-kommunista ideológia. Az un. "munka ünnepe", a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap volt, mely a nemzetközi munkásmozgalmak által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni, valódi eredetének megemlítése nélkül!

„Munkás Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, hitvalló, a munkások patrónusa” címen XII. Pius pápa (1939-58) alapította 1955. május 1-én az új ünnepet. Mária és József eljegyzésének ünnepét (január 23.) I. Lipót kérésére engedélyezte XI. Ince pápa a török fölötti győzelem emlékére.
A Mindenszentek litániájába szintén I. Lipót, majd III. Károly kérésére 1726-ban került be Szent József.
     

Szent József - az Egyház, a munkások, a családok védőszentje és a férfi tisztaság példaképe, könyörögj érettünk!

joseph_and_st_peter_s_sized.jpg

Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

419hit_huseg_csendesseg_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet asszonyt kérdeztem afelől, hogy milyen élményeket élt meg e kis házban?

Ő nevetni kezdett és így mesélt? „Él-mé-nye-keeet? Hát nem tagadom volt az is, de én inkább kegyelmeknek nevezném! Mert – titkát testvér – ebben a kis házban virrasztottam és itt böjtöltem az évek során, sok-sok meg nem érdemelt kegyelmet kapva Istentől!

De itt történt az is, mikor egyszer a „fickó” – mármint az ördög – megvert. Ezt követően a Szűzanya megígérte, hogy nem fogja megengedni többet, hogy a gonosz ütlegeljen. (Vö. II/45)

Most, hogy a tél hidege után újra kiköltöztem kis lakásomba, a csendes magány örömét kezdtem érezni, egyszerre hirtelen megnyílt az ajtó. Kinéztem, s abban a pillanatban ott láttam a gonoszt − nem mondhatok mást, lelki szemeimmel valósággal láttam −, amint teljesen világtalanul álldogált. Úgy két és fél méter magasnak érzékeltem, az arca takarva volt az enyészet foszladozó szürke rongyaival. Tehetetlenségében, valami kényszeredett vigyorral kérdezte, hogy mit csinálok itt egyedül? Többet egy szót sem szólt. Meglepődtem ezen a szűkszavúságon. Máskor órákig is szokott gyötörni. Most nem tehette, mert hatalmától megfosztottan, világtalanul csak állt közelemben ördögi tevékenységétől megfosztottan ugyan, de itt kellett maradnia mellettem. „Ugye nincs hatalmad, nem tudsz bántani?”

Mert amikor ütlegelt egy alkalommal, utána a Szent Szűz így szólt: „Ezt többé nem teheti meg!” Én tehát egy csöppet sem féltem tőle és bátran így válaszoltam neki: − Itt a csendes magányban több alkalmam van arra, hogy elmerüljek Isten imádásában, azok helyett is, akiket te eltérítettél erről az útról! Bármily borzasztó is hallanod, engesztelem a végtelen fölségű Istent a megbántásokért, melyet a te rossz befolyásod által elkövettem. Az irgalmas Isten létre hívta lelkemből bűneim bánatát és Ő annyira irgalmas, hogy minden megtérő bűnösnek megbocsát. Ha te is kivetkőznél lázadó kevélységedből s elismernéd Isten szent fölségét, megbánva gonoszságodat, neked is megbocsátana. De mivel ostoba gőgöd visszatart, bűnhődnöd kell, pedig hamarosan elérkezik számodra az az idő, mikor hatalmad vesztve világtalan leszel! Bármennyire is irtózol ezt hallani, ez így lesz! − A gonosz kényszerülve volt arra, hogy végighallgassa a kérdésére adott válaszomat, és nagy kínnal végigszenvedte tehetetlenségét. Az Úr Jézus éreznem engedte a megalázott gonosz vergődését, aki megalázottan, észrevétlenül eltűnt. De sem jelenlétében, sem távozása után semmi félelmet nem ébresztett bennem. Az Úr velem volt, s ezt a gonosznak éreznie kellett. (folyt.)

(Kép: Erzsébet asszony mesélés közben. A felvétel, nem a Kisházban történt!)1983_011_535.jpg

Szólj hozzá!

039_titkos_ertelmu_rozsa.jpgTitkos értelmű Rózsa – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Szűz Mária a Rosa Mystika, a misztikus királyi Virág, amely szépségében az Élet szimbóluma.   

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

siena_cat-bio.jpg
     Szent Katalin a pápától megkapta a hordozható oltár kiváltságát, hogy vándorútjain is minden nap részesülhessen a Szentmise és a szentáldozás kegyelmeiben. Ezen kívül a kíséretéhez tartozott három állandó gyóntató, annak érdekében, hogy a hozzá sereglő bűnbánók meggyónhassanak.03-la-passione-di-santa-caterin.jpg
    Sok biz-tatása és imádsága végre eredményes lett: a pápa megszökött Avignonból, és 1376. szeptember 13-án elindult a tenger felé, hogy hajón utazzék Rómába.
    A pápa azonban március végén meghalt, utóda VI. Orbán lett. Ő ismét tárgyalni kezdett a firenzeiekkel, s a béke érdekében Katalin is elment Firenzébe. A városban zendülést szítottak ellene: a vendéglátója házát fölgyújtották, őt magát halálra keresték, mert benne látták céljaik akadályát. Katalin a városon kívül egy kertben tartózkodott a tanítványaival, amikor néhány martalóc rátámadt. Nem akart menekülni, hanem ellenkezőleg, amikor megkérdezték, "melyikük a Sziénából való Katalin?" Ő a img_12152.jpgkérdező elé lépett, letérdelt és az ég felé tárt karokkal, sugárzó arccal mondta: ,,Én vagyok, íme, engem ölj meg!'' – Csak annyit kért, hogy övéit engedjék bántatlanul elmenni. A gyilkolásra emelt kezek lehanyatlottak. A tárgyalások eredményre vezettek és július 18-án végre Firenze békét kötött a pápával. /Forrás: Katolikus szentek története – nyomán, Horváth Mária szerkesztésében/ 

(folyt.)

catherine-of-siena-escorted-pope-gregory-xi-at-rome-on-17th-january-1377.jpg