HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából az Országgyűlés 2011. július 4-én a napot a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította. (Bővebben lásd a Magyar Nemzet cikkét!)

nandorfehervar_1.jpg

Szólj hozzá!

Egy kis csoport ötven napon át gyalogolt Budapesttől Versailles-ig, hogy felhívják az európai közvélemény figyelmét a trianoni diktátum igazságtalanságára. 

   Holnap, július 23-án kedden   15 órakor, a budapesti Kossuth téren fogadjuk a Párizsból hazatért gyalogos zarándokokat! triabon_2019_o_535.jpg

 

Szólj hozzá!

Az Egyház alapos vizsgálata
ntra-sra-del-rosario-de-san-nicolas2.jpg     A több helyütt bekövetkezett jelenség, a rózsafüzérek felragyogása óta (1986) minden hónap 25-én rózsafüzéres felvonulással emlékeznek az Istenanya felhívására, melyeket többnyire egy-egy püspök vezet.
Héctor Cardelli püspök elmagyarázta, mi késztette a jelenések elismerésére. Konzultált szakértőkkel és szemtanúkkal. Ha ugyanis az események gyümölcsei a megtérést és a lelkek benső átalakulását eredményezi ‒ mely az Isten felé fordulásban és a szentségi életben mutatkozik meg ‒, akkor nyilvánvaló, hogy az egyháznak ezt figyelni és felügyelnie kell! A főpap arra a megállapításra jutott, hogyha a gyümölcsök jók, jó a fa is, a fát pedig gondozni szükséges, sőt, adott esetben meg kell tisztítani a vadhajtásaitól!procesion-san-nicolas.jpg
     Három kritériumot vett figyelembe a megkülönböztetés során: Emberi okoskodásból, túlbuzgóságból eredhetnek-e az események?           Lehetséges-e, hogy mindez a gonoszlélek manipulációja? Természetfölötti (égi) eredetű-e az eset? Az ezekre a kérdésekre adott válaszokból bizonyosságot nyert, hogy az elvonult idős látnok szentségi életet él és az általa közölt üzeneteknek valódiak a gyümölcsei, és többek egyszerű emberi cselekedetnél.
     Msgr. Castagna 1989. novemberében tett "ad limina" látogatásán konzultált Szent II. János Pál pápával, akit nagyon érdekeltek a történések.
     A jelenéseket és üzeneteket minden esetben magánkinyilatkoztatásnak tekinti az egyház, a híveknek nem kötelességük hinni benne. Az üzeneteket és a látnokokat vizsgálat alá vetik, hogy a tartalom és az életvitel nem ellenkeznek-e a Szentírással, az egyház hitbeli vagy morális tanításával.

 (folyt.) (A forrásokat lásd az első posztban!)virgendesannicols_530.jpg 

Szólj hozzá!

images33_535.jpgTárskeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (5)

women-have-more-rmen-in-todays_280.jpg     Tele vagyunk okosabbnál okosabb bölcselményekkel, az életünket mégis – a divatot utánozva – balgán irányítjuk, de ebben már mindenki a maga sorsának kovácsa!
     A „hol ismerkedjünk meg?” kérdése. Fontos! Már eleve szelektálni a helyet és az elvárásaink minimális kritériumait, mely a lelkületi, érdeklődési irányultságban, az intellektusban, kulturáltságban, a hitben, szerénységben, a tisztaságban (ápoltság), mértéktartásban, öltözködésben és a pozitív emberi gesztusokban tükröződik. Megfelelőnek látszó helyek a tudományos-, hazafias-, történelmi-, művészeti színhelyek, (keresztény) vallási összejövetelek és az önkéntességre alapuló karitatív közösségek. Tehát minden olyan alkalom, ahová bensőleg elkötelezett vagy feltételezhetően, eziránt érdeklődő pozitívan megnyilatkozó emberek járnak. Aztán ne feledjük, hogy a nőt rabul ejteni, a férfit pedig fogva tartani kell! – Az Isten áldjon meg Benneteket, a párválasztásunknál ne csupán a szépérzékünk döntsön, hanem a hosszas megismerés és a bensőséges imában való átgondolás is!
     Sajnos a házasulók sokasága alig gondolja át életre szólón, hogy mire is vállalkozik. Adódhat ez abból, hogy a kezdetek felszínes, romantikus vágyaitól túlfűtött élményeit tekintik állandónak, és életre szóló „zsinórmértéknek”. Ezzel szemben a lelki- és jellemi sajátosságok hitbeli kötődései, kevéssé válnak a mélyebb megismerés és vonzalom kizárólagos meghatározóivá. A „holtodiglanra” mondott igenjükben nem számolnak a „majd addig” felmerülő esetleges életviteli- és anyagi gondokkal, a várandósságok, a „már nem, vagy még mindig” értetlenségeivel, az egészségben való fogyatkozás és az életkori sajátosságok következtében felmerülő hormonális-, hangulati tényezőkkel. Ebből fakadóan változhatnak az ingerküszöbök, eltolódhatnak az egymás iránti elvárások, így a kezdő „mértékéhez” képest, csalódottság, kiábrándultság lehet a következmény. A házasoknak törekedniük kell lélekben is megélni, értékelni az „Isten minket egymásnak teremtett” tudatosságát, és eszerint kell gondolkodniuk, dönteniük, mely persze nem nélkülözheti az önfegyelmet, a szentségekkel való rendszeres életet és a naponkénti közös imát!
     Aki házasságra lép, az mindazzal összeházasodik, amin a másik keresztülment. Mindketten magukon hordozzák múltjuk csomagját, s ennek a felekre ható súlyát még a házasságkötés előtt kell mérlegelni és tisztázni! 
     A Szentségi Házasság feltételezi a kegyelmi állapotot, vagyis a 'rendes' hívő életet, (rendszeres ima, szentmise, szentgyónás, szentáldozás). Bár valamennyi Szentség kegyelme kellő erőt ad a hit megélésére és az üdvösségre, ezzel szemben a bűn, (a kegyelmi állapot hiánya) alkalmatlanná teszi az embert a kegyelem befogadására, minek következményeként egyre kevésbé él a lélek szerint! Röviden tehát; a házasság szövetségének meglazulása, nem a Szentség 'hatástalanságának', hanem az életszentségre való törekvés ellanyhulásának vagy hiányának róható fel!

Holnap, a házasság veszélyforrásairól olvashatnak!Sipmple-Love-Proposal_1.jpg

Szólj hozzá!

kilenced_535_1.jpg(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017)

HETEDIK NAP

Ó, Szent Charbel, akit mindnyájan szeretünk,

s aki segítsége vagy a szükséget szenvedőknek:

erősen bízom Istennél való közbenjárásod hatékonyságában.

Add nekem a kegyelmet, amelyre oly nagy szüksé­gem van

(itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen

  

Ó, Szent Charbel, tévelygők vezérlő csillaga,

járj közben értem! Istenem, számtalan bűnöm akadályoz,

hogy kegyelmed megérinthes­sen.

Add nekem a bűnbánat kegyelmét!

Kérlek, válaszolj nekem Szent Charbel

közbenjárásának érdemeiért!

Adj örömet szomorú szívembe azzal, hogy meghallgatsz,

te, minden kegyelmek végtelen óceánja!

Dicsőség és dicséret néked mindörökké! Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

hqdefault_6_535.jpg

Szólj hozzá!

 

Egy kis csoport ötven napon át gyalogolt Budapesttől Versailles-ig, hogy felhívják az európai közvélemény figyelmét a trianoni diktátum igazságtalanságára. 

2019. július 23-án, kedden 15 órakor, a Kossuth téren fogadjuk a Párizsból hazatért gyalogos zarándokokat! 

triabon_2019_o_535.jpg

 

 

Szólj hozzá!

Már csak a Szentháromság segíthet rajtatok
oracionesdesannicolas.jpg     Gladys Quiroga de Motta 68 alkalommal látta Jézust, akitől szintén üzeneteket kapott. A dokumentumok tanúsága szerint Gladys kezdettől fogva gyóntatójával megosztotta a kapott üzeneteket, és mindig készséggel állt az egyházi hatóságok rendelkezésére.
     A rózsafüzérek felragyogását követően, több csodás gyógyulás vált ismertté, köztük egy kisfiú esete, aki agydaganatból gyógyult ki. Gladys az évek folyamán mintegy 1800 üzenetet kapott, melyek többnyire a békéről, a bűnbánatról, a szentségekről szóltak, némelyikük viszont apokaliptikus témákat, az emberiségre váró lehetséges nagy szenvedéseket érintett.

     Néhány idézet a Szent Szűz szavaiból: Imádkozzatok a világbékéért! Ne fáradjatok bele Szent Rózsafüzérem imádkozásába, mert ha a test fárad is az elkötelezett lélekkel hegyeket mozdíthattok el! Ne csüggedjetek el, mert a láng bármikor fellobbanhat, ha a hamuban izzik a parázs! Az egész emberiség szennyes a bűntől és azt sem tudja mit akar, ez sajnos jó lehetőség a gonosz számára! Tartsatok bűnbánatot, és végül az én Szívem fog győzedelmeskedni!

     A Szűzanya 1984. december 12-i üzenetében egy éremformációt kért a látnoktól. Egyik oldalán a Rózsafüzér Királynéja, másik felén amedalla-san-nicolas-530.jpg Szentháromság legyen ábrázolva egy háromszöggel, amely mögött hét csillag ragyog. Az érme jelentése: Már csak a Szentháromság segíthet rajtatok, ezért szüntelenül imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy elnyerjétek a Szentlélek Hét Ajándékát!
jorge-alberto-ayala-lopez.jpg     Az egyházmegye egymást váltó püspökei többször megvitatták a jelenések kérdését, és a Buenos Aires-i érsek, Msgr Jorge Lopez 1987. november 25-én látogatást tett San Nicolas-ban. Az év december 11-én ezt írta:
"...Mint a főváros érseke, látogatást tettem San Nicolás de los Arroyos-i egyházmegye püspökénél, hogy személyesen érdeklődjek az események felől, ugyanakkor iránymutatást adjak az üggyel kapcsolatos vizsgálatoknál az egyházi szabályok, körültekintő betartására. Tapasztalatom szerint ezek a rendkívüli dolgok az egyház-megyében békességet és az imádság mons_domingo_s_castagna.JPGszellemét árasztották el széles körben, még oda is, ahol az emberi hozzáállás eddig tartózkodó, vagy egyenesen ellenséges volt."

     Domingo Salvador Castagna püspök 1987-ben kegyhely építését rendelte el, ahogy azt egy jelenésben maga a Szűzanya kérte. A kegyhelyet 1990-ben szentelték fel, és ugyanabban az évben engedélyezte a püspök az üzenetek megjelentetését. Minden évben május 22-én tömegek zarándokolnak a Mária-kegyhelyre.

(folyt.) (A forrásokat lásd az első posztban!)

coronacion11virgen-de-san-nicolas.jpg

 

Szólj hozzá!

images33_535.jpgTárskeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (4)

     Hogyan kell ismerkednünk és társat választanunk?
     Nos korántsem a rövid úton való „megismeréssel”! Az ismerkedést ugyanis elkapkodhatod, de a megismerésre hosszú időt szánjál – mondja a bölcs!
Témánk irányultságai:
     a) Isten az embert férfinek és nőnek teremtve, egyenlő személyi méltósággal ajándékozta meg őket, ám maguknak kell elismerniük egymás szexuális identitását!
     b) Az élet legintimebb történése a szexualitás, manapság mégis akarva-akaratlanul szembetaláljuk magunkat a testi érintkezés látványával. A könyvek, a filmek, a reklámok többsége mind azt sugallja, hogy az egyik legfőbb – könnyen elérhető – „élvezeti cikk” a nemi aktus. A valóság ezzel szemben az, hogy a nők többsége ritkán, vagy élete folyamán szinte soha sem talál örömet, felszabadulást a testi együttlétben! (vö. Patika Tükör – folyóirat, 2004. XII. évf. 11. szám)
     c) Korunkat a szexuális szabadosság jellemzi. Egyik „vívmánya” a házasság előtti „kapcsolat” (ha egyáltalán fennáll a házasság szándéka!) sok lánynak okozott életre szóló csalódást. Az un. „párkapcsolatban”, borítékolva van pár „kapcsolat”. Akik erkölcsi alapon nem találnak kivetnivalót benne, azok érzelmi alapon unnak bele. Ám ezzel, nem a házasság intézménye van válságban, hanem maga az ember.
     Ismertek a büszkélkedő megnyilatkozások: „van kedvesem”, „van barátom”, „együtt élek” „kapcsolatban élek”, és ezek a viszonyulások, épp a mélyebb (a lelki) megismerés hiányát tükrözik! Lehet, hogy így kiváló tapasztalatok szerezhetők a másik szexuális szokásairól, (elvárásairól), de ez sajnos igen kevés a két ember jóban-rosszban való áldozatra kész kitartásához, különösen a lelki megismeréséhez! (Persze tudvalevő, hogy aki pl. tapintatlan, önző vagy közönséges a szexulitásában, az ugyan ilyen az élet minden területén!)
     Ha a szexualitás elszakad az emberi-, erkölcsi értékrendtől, s főleg ha ennek testi megnyilvánulása a nemi aktus kiszakad az emberi erotika teljességéből, – egyszerre a rossz soha nem sejtett mélységei nyílnak meg ott –, ahol azelőtt minden gyengédnek s bájosnak látszott!
Na, de mi „az emberi-, erkölcsi értékrend”? – teheti fel a kérdést a tudatlan. Nos, ez alatt a Tíz Parancsolaton alapuló erkölcsi és etikai normák szerinti, a másik ember megbecsülését értjük, mely persze a felebaráti szeretetben, tiszteletben és tapintatban nyilvánul meg!
_beata_gianna_beretta_molla_300.jpg     Nem szabad felednünk, hogy Isten a Szeretet (1Jn 4,6), a szerelem pedig a legszebb érzés, amit Isten az ember lelkébe belehelyezett (mondja Boldog Gianna Beretta Molla  a három gyermekes családanya). És itt a bökkenő! Ha Isten a Szeretet, a szerelem pedig Istentől való, akkor lehet-e a szexus Isten nélküli? Nos, a szexualitás bár Isten ajándéka, de a Házasság Szentségén kívül élni vele, kisiklathatja az életet! Hadd ne mondjam, hogy sajnos ezt bizonyítja az életpéldák túlnyomó része!  A „próba-kapcsolatok”, a „próba-házasságok”, vajon minek vagy kinek a próbái? Ugyan bizony, tán a másik türelemének, kitartásának? A szeretetének? A szerelmének? Ő, esetleg a szexuális képességének, vagy csupán kipróbálása a nőnek? És bizony az utóbbi! Mert minél hosszabb egy párkapcsolat, annál inkább a nő vallja kárát!
    Szent János Pál pápa is így foglalt állást: „Az életet, a halált és a házasságot nem lehet „csak úgy” próbálgatni! Próba-élet, próba-halál, próba-házasság nincs!”
     A szeretet próbája a türelem, a szerelem próbája pedig az áldozat! Az „elmúlt szerelem”, nem volt az sohasem! Nincs boldog társas lét türelem és áldozat nélkül. „A házasság egy új létállapot, melyet harmonikusan megélni emberileg lehetetlen. Isten azért emelte Szentséggé, hogy (természetfeletti segítséggel) az teljesen megélhető legyen.” (vö. ÚK 1601)
     Nézzük meg, hogy a kevésbé előnyös kinézetű lányok, gyakorta hamarabb férjhez mennek, mint a „jó csajok”. (A válási statisztikáik is kedvezőbbek!) Vajon mi lehet ennek az oka? Nem más, minthogy a fiúk többre értékelik a titokzatosságot, a tisztaságot és a rejtett szépségeket, mint a könnyen elérhető és látványos „értékeket”! Cinikus a mondás, de valahol igaz: Minden férfi szűz menyasszonyra vágyik, jóllehet többségük mindent megtesz, hogy ilyen ne is létezzen!
     Van, akinek fontos lenne ha megjegyezné: a házasság célja nem a szexuális aktivitás törvényessé tétele, hanem a családalapítás!

(holnap folytatódik!)

marriage retreat page3.JPG

Szólj hozzá!

018de-sales3_530_2_2.jpg

Szólj hozzá!

kilenced_535_1.jpg(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017)

HATODIK NAP

Ó, Szent Charbel, nagy hatalmú közbenjáró, kérlek,

eszközöld ki nekem a kegyelmet,

amelyre oly nagy szükségem van (itt nevezzük meg)!

Egyetlen szavad Jézushoz elegendő ahhoz, hogy

megbocsásson nekem, hogy könyörüljön rajtam,

és válaszoljon  kéré­semre. Ámen

  

Ó, Szent Charbel, ég és föld öröme, járj közben értem!

Ó, Istenem, te kiválasztottad Szent Charbelt,

hogy közbenjárjon értünk isteni hatalmadnál,

add meg nekem ezt a kegyelmet (itt nevezzük meg),

hogy téged vele együtt dicsérhesselek, mindörökké! Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

charbel-1a_535.jpg

Szólj hozzá!

unnamed_52_535.jpg

Szólj hozzá!

A családoknál felragyogó rózsafüzérek

hector_sabatino_cardelli.jpg   Az Argentin, Buenos Aires tartományban 2016. május 22-én jelentették be, hogy Héctor Cardelli püspök elismerte a helyi Mária-jelenések hitelességét.
    Héctor Sabatino Cardelli, a Buenos Aires tartományban fekvő San Nicolás de los Arroyos-i egyház-megye püspöke a május 22-i szentmisén, zarándokok sokasága előtt jelentette be a püspöki jóváhagyást a San Nicolás-i Rózsafüzér Királynője kegyhelyen.
     Cardelli püspök 1990 óta követi figyelemmel és vizsgálja a helyi Mária-jelenéseket. „Tizenkét éve vagyok itt lelkipásztor, és hittel és felelősséggel követtem nyomon kezdettől a Máriával kapcsolatos eseteket. Úgy döntöttem, elismerem azok hitelességét – jelentette ki az argentin főpásztor. – Elismerem az események természetfölötti voltát; azokét az eseményekét, melyekkel Isten az ő szeretett leányán, Jézus az ő legszentebb édesanyján, a Szentlélek az ő szeretett jegyesén keresztül szeretetteljesen ki akarta nyilvánítani magát egyházmegyénkben.”
rhzl0o1ajtu9vce75iwoiwszaurlzdi_9xmtljjbg.jpg     A jelenések azután kezdődtek, hogy San Nicolás de los Arroyosban több családnál „felragyogtak” a rózsafüzérek. Egy helyi asszony, Gladys Quiroga de Motta, látván ezeket a rendkívüli jelenségeket, fokozottabban kezdte imádkozni a rózsafüzért. A Szűzanya 1983. szeptember 25-én megjelent neki, karjában a gyermek Jézussal. Kék palástos, fátylas alakját ragyogó fény övezte.
gladys1.gif

     Herminia Gladys Quiroga de Motta 1937. július 1-jén született szegény családban. A kórházban annyira bizonytalan életesélyeket jósoltak neki, hogy a helyi kápolnában 4-én meg is keresztelték. Jelenleg két férjezett lánya van és öt unokája, őt magát azonban ritkán látni nyilvánosan.
A mindössze négy osztályt végzett asszonynak, nem voltak szentírási vagy teológiai ismeretei. Épp ezért a Szűzanya többször is bibliai szakaszokra hívta fel a figyelmét, máskor pedig – egy hónappal az első jelenés után – egy fehér rózsafüzért adott neki, és azt mondta: „Vedd ezt a rózsafüzért a kezemből és tartsd mindig magadnál!"
Szűz Mária arra is kérte Gladyst, keressen meg egy bizonyos Mária-szobrot, melyet egy pápa is megáldott, és amely elfeledve nyugszik egy templomban. 1983. november 27-én, a Szűzanya utasításait követve, Gladys megtalálta a szobrot a székesegyház harangtornyában – a gyermek Jézust a karjaiban tartó Istenszülő rendkívüli módon hasonlított a jelenésben látott Máriára. A szobrot valóban megáldotta pápa, mégpedig XIII. Leó; Rómából érkezett Argentínába.

(folyt.)
     Felhasznált irodalom: 1. Forrás; 2. Forrás; 3. Forrás; 4. Forrás; 5. Forrás; 6. Forrás 

coronados005.jpg

Szólj hozzá!

images33_535.jpgTárskeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (3)

    A boldogító szex 8 feltétele:
I.     A kölcsönös szerelem.
II.    A testi-lelki alkalmasság.
III.   A Házasság Szentségének oltalma.
IV.   Az egymás iránti felelősségtudat.
V.    A gyermekvállalás készsége.
VI.   Az egymásra figyelő türelem.
VII.  A méltó körülmények.
VIII. A józan emberi ész.
     Tudnunk kell tehát, hogy a szexualitás bár Isten ajándéka, de a Házasság Szentségén kívül élni vele, kisiklathatja az életet! – Az Isten áldjon meg Benneteket, legyetek éberek, imádkozzatok szüntelen egymásért, és ne kockáztassátok „percekért” az örökkévalóságot!

Holnap folytatódik!PREIMA20121119_0217_38.jpg

Szólj hozzá!

012szeretetlang_kegyelmi_adomany_530_2.jpg

Szólj hozzá!

kilenced_535_1.jpg(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017)

ÖTÖDIK NAP

Ó, Szent Charbel, Isten szeretett je, világosíts meg engem,

segíts engem, taníts engem, hogy azt tegyem,

ami Istennek tetszik!

Siess, jöjj segítsé­gemre, ó, szerető atya; kérlek,

könyörögj Istennél ezért a kegyelemért

(itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen

 

Ó, Szent Charbel, keresztre szegezett barát, járj közben értem!

Ó, Istenem, hallgasd meg könyörgésemet

Szent Charbel közbenjárására!

Mentsd meg szegény lelkemet, s adj nekem békét!

Csendesítsd le lelkem

viharait, zaklatottságát! Tiéd a dicséret mindörökké. Ámen

  

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

charbel_maklouf_2_535.jpg

Szólj hozzá!

Egy kis csoport ötven napon át gyalogolt Budapesttől Versailles-ig, hogy felhívják az európai közvélemény figyelmét a trianoni diktátum igazságtalanságára. 

2019. július 23-án, kedden 15 órakor, a Kossuth téren fogadjuk a Párizsból hazatért gyalogos zarándokokat! triabon_2019_o_535.jpg

 

Szólj hozzá!

Az Istennel való párbeszéd az imádság, melyet a mai ember mind formáját, mind lelkületét és célját illetően is feledni látszik, vagy csak gőgjében szégyelli! A gőg ugyanis az imádság legfőbb ellensége! Jóllehet, még a 'hitetlen' (de jószándékú) ember is imádkozhat: „Istenem ha vagy, segítsd, hogy megismerjelek!” Ez volna a minimum! Az imádság, szeretetből indíttatott beszélgetés Istennel. (SZO 3.o .)33983-mental_535.jpg

Szólj hozzá!

images33_535.jpgTárskeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (2)

abdc2_300.jpg     Hangsúlyozni kívánom, hogy a Bűnbocsánat Szentsége, nem a tetteink következményeit tünteti el, hanem csak lehetőséget ad arra, hogy az örökkévalóság szempontjából tovább élhessük életünket! (– Világos?)
     Summa-summarum: az eddig tisztaságban élők, ezerszer is gondolják meg, hogy „kaput nyissanak” azon szellemeknek, melyekkel aztán nem tudnak megküzdeni.  „Felszabadultságuk” olyan lelki csalódást eredményezhet, mely egyszerre a rossz soha nem sejtett mélységeit láttatja meg ott, ahol azelőtt minden kezelhetőnek látszott!
     Még ha a természetfeletti érveket figyelmen kívül hagynánk is, sajnos a funkcionális tudatalattink érzékeny adattára mindent megjegyez, és bizony az „első-információkat” alapnormaként tárolja! Így aztán a 'nem véglegessel' elhált első szexus a tudatalattiban, maradandó „zavar-kódot” indukál. Ez dezinformálhatja az önbizalmat, a személyiséget és kihatással lehet a majdani házaséletre is!
     Sokan a szexuális kapcsolattól érzelmi biztonságot remélnek, de csak látszatot kapnak. Bensőséges kapcsolatra vágynak, miközben kizárják magukat a valódi intimitásból.
     Sokan lány úgy véli, hogy a tisztességtől motivált „távolságtartás”, az együtt-járás megszakadását eredményezheti. Nos ez valóban megeshet! Ám szintén bölcs az a tanács, miszerint: aki kíváncsi a másik szeretetére, az kérje a türelmét! Végső soron, épp ez ad lehetőséget egyfelől némi „szelekcióra”, másfelől egy újabb „esélyes” megismerésére! Ha pedig emiatt marad valaki társtalan, erősen higgye, hogy ez a kevésbé nagy szenvedés, azzal szemben, amit megélhetett volna egy kibírhatatlan házastárssal!
     Egy szerelemnek hitt párkapcsolatban (mely sokszor csak önigazoló vagy hencegés indítású) az ember végül is ugyanolyan társtalan és magányos maradhat, mintha egyedül élne, ám sokszor még rosszabb a helyzete. Az ilyen kapcsolatban, hamis tudatú szerepjátszás folyik a környezet és a másik előtt. A felek észre sem veszik, hogy az a szerelem, melynek ember és ember között jövőbe mutató, boldogító állapotnak kellene lennie, végül csak a megfelelni akarás, a kiszolgáltatottság és a kiábrándulás 'jelenidejű' forrásává lesz. Folytonos bizonytalansága, lehetetlenné teszi a családalapítást, mivel minden párkapcsolatban borítékolva van még néhány pár kapcsolat!
testi vágy_n_1.jpg      A szerelem nem jogosít fel az „odaadásra”! Mert a valódi boldogság – a tisztaságban és lélekben megélt – átadottság!
     Senki ne mentegetőzzön tehát azzal, hogy egy szerelemben a szerelmeskedés „elkerülhetetlen”. Ez ugyanis, imával és erős akarattal igenis még kezelhető! Ámde, ha hagyja magát elbukni, olyan „elkerülhetetlenségekkel” találja magát szembe, melyen már képtelen lesz úrrá lenni! A két ember bűne, személyenként kétszer nagyobb, a bűnismétlés esélye pedig hatványozott!

Holnap folytatódik!

Szólj hozzá!

kilenced_535_1.jpg(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017)

NEGYEDIK NAP

Ó, szeretettel eltelt Szent Charbel atya!

Hozzád folyamodom, beléd vetett bizalmam eltölti szívemet.

Isten előtti közbenjárásod erejével

várom azt a kegyelmet ..., amelyet kérek.

Mutasd meg még egyszer szeretetedet!

  

Ó, Szent Charbel, erények kertje, járj közben értem!

Ó, Istenem, te, ki Szent Charbelnek megadtad a kegyelmet,

hogy hozzád hasonlóvá legyen,

add meg nekem is az ő segítségével,

hogy növekedjem a keresztény erényekben!

Irgalmazz nekem,

hogy mindörökké áldhassalak téged! Ámen

  

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

81drvrwwvgrande_535.jpg

Szólj hozzá!

157azon_orszagom_530.jpg

Szólj hozzá!

unnamed_52_535.jpg

Szólj hozzá!

images33_535.jpgTárskeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (1)

univ_lsr_302.jpg     Két dolog, amiről soha nem beszélnek: 1) Hogy a szerelem, a másik nem egy tagja iránti, akarattól független lelki megnyilvánulás. Nem azonos a testi vággyal de még a szeretet puszta fogalmával sem – jóllehet –, e nélkül meg sem nyilvánulhat!
 2) A Házasság Szentsége nem csak „áldó gesztus” Isten részéről, hanem hatékony védelem! E védelem nélküli (házasságon kívüli) szexus, nem csak egy férfi és nő vágy szerinti egyesülése, hanem egymás megkötözöttségeiknek (démonjaiknak) az egyesülése is! Ebből fakadóan egy „flörtös-bájos-szerelmetes-szexus” is komoly depresszív lelkületi- és életromlást okozhat, hathatósan elzárva a lelket az isteni kegyelem elöl! Aztán meglehet, hogy a felek egyre csak csodálkoznak, hogy így-úgy „üldözi őket a balszerencse”!
     Az Evangélium is így tanítja az egybekelőket: „a kettő egy testté lesz” (Mt 19,6). Tehát a „egybekelés” eggyé válást jelent, mint mondtam, nem csak testi szinten! Ezt jó lenne, ha tanítanák! Értsük meg! Egy férfi és nő eggyé válásához nem elég legalább egyikük vágya vagy szimpátiája! Erre egy állat is képes! A megnyerő külső, az önfeledt "flörtös kapcsolat", nem várt „ártalmakat” is hordozhat magában – és korántsem csak biológiai szinten –, hanem a lélekben is! A szerelem, néhány lépés a természetfeletti világban, ámde sajnos az ártalmai is „természetfelettiek” lehetnek! Na most mit is mondjak? A természetfeletti erőktől csak a természetfeletti Szentségekkel szabadulhatunk meg! Ezért, nélkülözhetetlen a Szentségi Házasság előtt lerakni terheinket, élni a Bűnbánat Szentségével, hogy megtisztult lélekkel vehessék magukra a Házasság Szentségét, adhassák át magukat egymásnak és a jövőnek! A végleges (szentségi) elkötelezettség nélküli testi együttlét, hiába okoz felemelő pillanatokat, mert bizony nagy eséllyel végtelen megalázottságot is eredményezhet, sőt – az elkövetett bűn révén –, nyomatékosíthatja az ördög igényét a lelkükre! 
     A fentiek nem szerencsés „szabados” megvalósulása után sokan tanúsíthatják, hogy valamiféle felszabadultabb, „felvilágosultabb” életszemlélet nyílt meg előttük, minek következményeként így vagy úgy, de bírálgatni kezdték az Istent és az Egyházat. Például a lelkifurdalásuk ellen feltett cinikus kérdés: „ha Isten teremtette a nemiséget is, akkor miért tiltja, hogy éljünk vele?” (Jó érv, csak hamis!) Isten ugyanis a szexualitást, a boldog paradicsomi lét boldog tisztaságába teremtette, és ez a szexualitás – tisztán –, csak Krisztus megváltó érdemeiből a Házasság matrimonio.JPGSzentségének védelmi „aurájában” élhető meg itt a földön! Az ember körülményei ugyanis alaposan megváltoztak az ős-bűn elkövetésével! Az első Emberpár a tiszta szeretet fennköltségében élt, s a bűnnel született meg a szégyenérzet és az ösztön, a harag és az irigység. Az ember tehát lehetetlen helyzetbe került földi száműzetésével, ahol nemcsak az „ág is húzza”, hanem fennáll elkárhozásának konkrét veszélye is! Az örök életű lélek, az eredendő bűn következményeként ugyanis egy mulandó testben találta magát, mely egyébiránt teljesen képtelenség! Ez viccesen olyan, mintha zsákba kötözve kéne megnyerni a 100 méteres síkfutást! Bizony, ilyen hasonló lehetetlenség, az isteni parancsok megtartása nélkül törekedni az üdvösségre!
     De Isten, nem hagyta magára az embert, ezért természetfölötti (isteni) segítségeket kínált fel – a Szentségeket –, mellyel élhet (vagy nem élhet) szabad akarata szerint. A Teremtő tehát, keretet adott az üdvös élethez a dolgok megélésére és (hangsúlyozom) nem a „korlátozás” miatt, hanem hogy biztosítsa a természetfeletti védelmet! A földi életben ugyanis olyan materiális és spirituális veszélyeknek vagyunk kitéve, melyeket irányítani kevéssé áll módunkban s az ember könnyen belevész, és végleg boldogtalanná válik! – Az Isten áldjon meg Benneteket, legyetek figyelmesek és vigyázzatok a lelketek tisztaságára, nem feledve, hogy csak a Szentgyónás mentesíthet a bűn terhétől, Isten végtelen Irgalmassága által!  

Holnap folytatódik!

szentsegek_n(1).jpg

Szólj hozzá!

003szienai_szent_katalin_530_4.jpg

Szólj hozzá!

kilenced_535_1.jpg(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017)

HARMADIK NAP

Ó, szeretett Szent Charbel,

ki fényes csillagként ragyogsz az Egyház egén!

Világosítsd meg utamat, s erősítsd reményemet!

Általad kérem a kegyelmet, hogy ... .

Kérd ezt nekem a megfeszített Úrtól,

akit szüntelenül imádsz! Ámen

 

Ó, Szent Charbel, a türelem és csönd példaképe,

járj közben értem!

Ó, Úristen, ki megszentelted Szent Charbelt,

és segítetted hordoz­ni a keresztjét, adj bátorságot,

hogy türelemmel és szent akaratodra

hagyatkozva viseljem az élet nehézségeit,

Szent Charbel közbenjárá­sára,

hálát adva neked mindörökké! Ámen

  

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

71d6smq1xml3_535.jpg

Szólj hozzá!

jadwiga_by_bacciarelli_260.jpg     Szent Hedvig királynőről elmondható, hogy egész életével éltette és máig élteti Lengyelországot.
Nem véletlen, hogy életcélját jelképező szimbólumként a két egymásbafonódó MM betű lett, az evangéliumi Mária és Márta betűi. Mária, mint az imádság, és Márta, mint a tettek jelképe.
     Hasonlóan Árpád-házi Szent Erzsébethez, ő is a szegények, a betegek, az árvák és az özvegyek istápolója lett. Vagyonát, örökségét a szegények között osztotta szét és alapítványt hozott létre a krakkói egyetem részére. Ékszereit is felajánlotta e célra.
     Európa minden országában nagyrabecsülés és tisztelet övezte és közismert volt uralkodónői bája és szépsége.portret_krlowej_jadwigi_530.jpg

     Már életében szentként tisztelték Hedviget, gyűrűjét az érseknek adta, mint ereklyét.
     Huszonöt évesen egy koraszülött kislánynak adott életet, aki háromhetesen a Mennybe ment, ám néhány nap múlva az édesanya is követte.
A szomorú hírre félreverték az ország minden harangját. Ravatala előtt egy hónapig, emberek sokasága fejezte ki mély ragaszkodását.
Temetése augusztus 15-én, Szűz Mária mennybemenetelének ünnepén történt.
Virághegyek borították a helyszínt, és sírjánál hosszú évekig döbbenetes csodák sorozata történt.
Boldoggáavatásán az a Karol Wojtila bíboros munkálkodott, aki II. János Pál pápaként szentté is avatta 1997-ben.
     Magyar nemzetünk számára is örök példa Szent Hedvig, nemcsak mert ereiben Árpád-vér is folyt, hanem azért, mert küldetése, életszentsége, keresztény hite, erkölcsi tartása és szeretete máig követendő népeinknek. Szent Hedvig királynő saját vallomása szerint sok álmatlan éjszakát töltött a waweli fekete feszület előtt, hogy "mindent alaposan átgondoljon" és világosságot merítsen döntéseihez. "Fac quod vides" hallotta Megfeszített Mesterétől "Tedd, amit látsz! Szemléld az én megfeszített Szeretetemet és tudni fogod, mit tégy!"
     Az ezredéves magyar-lengyel kötődés jeleként 1998. február 24-én Franciszek Macharski krakkói bíboros-érsek személyesen hozta el Szent Hedvig gyűrűsujj-ereklyéjét, amelyet az egri Minorita templomban őriznek.
Szent Hedvig 2006 óta a Dunakanyar védőszentje. Ünnepe: július 18.

Kérjük Árpád-házi Szent Hedviget – mint az államfők védőszentjét ‒, hogy segítse meg hazánk és Európa vezetőit a krisztushit és a béke megőrzésében!

Szent Hedvig, könyörögj értünk! Amen

hedvig_002.jpghedvig001.jpg

Szólj hozzá!

images33_535.jpgTisztelt Olvasóm! Rendhagyó módon, e sorozatom végén kapott olvasói "számonkérésre" adott válaszommal kezdem a témakör felvezetését! Természetesen jogos a kérdés, és remélem elfogadható a válaszom is! 

     Email címemre kaptam egy rövidke „reakciót”:

»A „Most az egyszer elmondom” poszt-cím, nem kevés önteltségre utal, hiszen ilyet az jelenthetne ki, aki az igazság vitathatatlan birtokában van, márpedig ki vagy te, hogy kihívó módon osztod az észt? „robuszt66”«

      A válaszom: Kedves „robuszt66”!

     Köszönöm a figyelmet! El kell mondanom, hogy minden megkeresztelt ember az alapigazság birtokába kerül. Az más kérdés, hogy e Szentlélektől való „birtoklást” igyekszik-e valaki egy életen át, saját igazság-keresésével kiteljesíteni, megőrizni, vagy sem!? A kérdéses poszt-cím, csupán azt jelenti, hogy a szerkesztő fejti ki "egyszer" a saját meglátását!

     Ha ugyanis eleve hiányában lennénk egy alapvető igazságtudatnak, akkor a felelősségünk is vitatható lenne, hiszen amiről nem tudunk, vagy aminek bűnös voltáról nincs tudomásunk, az kevéssé kérhető számon. (Itt most figyelmen kívül hagyom, a mindenkibe beleíródott Természeti Törvényt – mert –, az ez ellen való tudatos cselekedet is a lélek kárára lehet!)

     Tekintve, hogy az ember nem csupán önmaga-, vagy szerettei lelki üdvéért felelős, hanem (széleskörűen) az embertársaiért is! Mindenkinek kötelessége tehát az „irgalmasság cselekedeteinek” indíttatására, az igazságra való rámutatás. Írva van, hogy ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Ennek az indíttatásnak teszek eleget – úgy, ahogy – de nagy igyekezettel! Nem beszélve arról, hogy a „nagyszerű gondolatok” többsége nem tőlem való (miként olykor jelölöm is)!

     (Hogy ezúttal is osszam az észt – most az egyszer elmondom –, hogy én változtatnék a „nick"-néven, úgy a "robuszt", mint a 66-os számon!)

Isten áldását kérve figyelmes kritikusomra: a blog szerkesztője

_______________________

Könnyező Mária. Káldor Aurél..preview.JPG     A levélen kívüli utóirat: Bár én igaznak véltként közlöm amit közlök, ám a kedves Olvasónak nem kötelező „abszolút igazságként” elfogadnia, sőt már azt is nyereségnek tartom, hogyha egyetlen mondat is elgondolkodásra késztetett bárkit. És ez a cél! Példaként hozom fel, hogy a veszélyhelyzetben lévőre rászólhatunk, hogy „nézz körül, hogy mibe hajszolod magad!”, de figyelmeztethetjük akként is „vigyázz, a falnak rohansz!” Sőt sikolthatunk feléje: VIGYÁ-Á-ÁZZ! A három közti különbség csupán az udvariasság és a sürgetés halaszthatatlanságában van, mert vészhelyzetben már nincs idő az udvariaskodásra.

(A Szűzanya könnyezve teszi ezt, hiszen látva-látja gyermekeinek testi-lelki veszélyeztetettségét. Én csupán megpróbálok a magam módján, az Ő szócsöve lenni. Ha halk vagyok, segítsetek kiáltani és terjesszétek e blogot! Amúgy pedig imádkozzatok értem – miként egymásért is –, hogy Istennek tetszően teljesíthessem életfeladatomat, miként ezt minden megkereszteltnek tennie kötelessége!)

Szólj hozzá!

kilenced_535_1.jpg(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017)

MÁSODIK NAP

Ó, Szent Charbel, a szerzetesi élet mártírja,

ki megtapasztaltad a szenvedést, s az Úristen

világító fáklyává tett téged,

hozzád fordulok, kérve

közbenjárásodat a kegyelem (itt nevezzük meg,

amit kérünk) elnyeré­séhez. Bízom benned. Ámen 

 

Ó, jó illatú Szent Charbel, járj közben értem!

Ó, minden jóság Istene,

ki azzal dicsőítetted meg Szent Charbelt,

hogy csodákat művelhet, könyörülj meg rajtam,

s az ő közbenjárására add meg nekem, amit

kérek! Dicsőség néked mindörökké! Ámen

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

saint-charbel-photo-_535.jpg

Szólj hozzá!

zoerard_benedikt.jpg     A 11. századi két lengyel származású felvidéki remetét – mestert és tanítványát – Magyarország első szentjeiként tiszteli a hagyomány. Először a Szent István alapította Zobor-hegyi bencés apátság tagjai lettek, Nyitra vára közelében. Ott adta Zoerardusnak az András nevet Fülöp apát, akinek engedélyével a Nyitra völgyében magasodó Zobor-hegy barlangjába vonult, ahol később társául szegődött Benedek.
     E két szentéletű remetéről szól az első magyar írásmű Szent Mór, pécsi püspök tollából 1070 körül. (Az eredeti szöveg nincs meg, másolatai Münchenben és Párizsban találhatók.) Mór püspök oly különös tiszteletben részesítette e két vezeklő szentet, hogy történetüket a pécsi székesegyház egyik oszlopfőjén ki is faragtatta.
     Elvonultságuk célja a világ bűneiért való vezeklés, böjttel, lemondással és rendkívüli önsanyargatással, melyre félelmetesen szigorú praktikákat épített ki magának (lásd alsó kép)! A magyar föld első ‒ írásban is jegyzett ‒ engesztelői voltak. (Képen a Szkalkai monosotor, melynek körzetében van a remetebarlang)szkalkai_monsotor_530.jpg
     András halála után testén megtalálták vasból készült ciliciumát (kínzó-övét), melyet soha nem vett le magáról, melyet benőtte a hús.
     Ennek az övnek a fele Mór püspökhöz került, aki ereklyeként őrizte.
     1064 húsvétján Pécs nevezetes eseménye volt Salamon király koronázása, akinek Mór püspök odaajándékozta András remete ciliciumának egy darabját.
     A két Zobor-hegyi remete, szoborként magasodik a Magyar Engesztelés példájaként!
     Szent László királyunk idején, 1083. július 17-én avatták őket szentté, István királlyal, Szent Imre herceggel és Szent Gellérttel együtt. Ünnepnapjuk július 17. (Az alábbi források felhasználásával:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/zoborhegyi-szent-zoerard-andras-es-benedek
http://www.katolikus.hu/szentek/0717.html )

st_zoerard-andras_530.jpg

Szólj hozzá!

hedvig3.jpg     Nagy Lajos királyunknak két szép leánya volt, Mária és Hedvig. A király halála után a magyar trónt Mária örökölte. A kassai privilégiumnak megfelelően a lengyel trón is Máriára szállt volna, ám a lengyelek ragaszkodtak a királynő Krakkóban való tartózkodásához, amit magyar királynőként nem tudott biztosítani, így végül Hedvig (1374–99) örökölte a lengyel trónt.
     Hedviget ‒ aki később az uralkodók védőszentje lett – 1384-ben úgy kenték fel, mint az uralkodókat. Királyként említik az oklevelek is, mivel a kor hivatalos nyelve a latin, nem tett különbséget királynő és királyné közt.
     A 174–180 cm magas, vékony, magyar – lengyel–anjou származású gyönyörű szépségű hölgy csodás lelki életet élt, ám már négyéves korától el volt jegyezve az ausztriai II. Lipót fiával, Vilmos herceggel. Tekintve, hogy Lengyelországot állandóan veszélyeztették a pogány litvánok seregei, kapóra jött, amikor fejedelmük, Jagelló 1385-ben házasságkötési ajánlattal jelentkezett Hedvig udvarában.
     A királynő két feltételhez kötötte válaszát, az egyik a litván nép kereszténységre való áttérése, a másik, hogy IX. Bonifác pápa felbontsa a Vilmossal meglévő jegyességét!
Hedvig égi jelként fogadta, hogy mindkettő megvalósult, olyannyira, hogy Jagelló keresztapja maga a pápa lett, akitől az Ulászló nevet kapta!
     Ezzel az 1386-ban megkötött friggyel, Lengyelországban két király uralkodott Hedvig és Ulászló. Annak ellenére, hogy külön irodáik és külön pecsétjeik voltak, az állami dolgokról közös okmány készült.
Hedvig lett a litvánok keresztény hitre térítésének igazi pártfogója, aki az üdvöt és a kegyelmet hangsúlyozta férje meglehetősen világias, erőszakos módszereivel szemben. Egyben az ő személyével kezdődött Lengyelország legragyogóbb korszaka.
     Hedvig 1397-ben a krakkói egyetemen teológiai fakultást állíttat fel, melyhez híres professzorokat hívatott, miáltal Krakkó európai hírű lett. A tudósok munkáját sokra becsülte, támogatta és védelmezte. Lengyelre fordíttatta a Szentírást és néhány szent életét.
     Hedvig érdeme, hogy Szűz Mária nevét elültette népe szívében, és hogy az Istenanyát Lengyelország Királynőjének kérte fel, miáltal népét megerősítette bensőséges hitében. (folytatása következik!)

hedvig_jagello_530.jpg

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 2

alessio2_1.jpg     Egy vasárnap, mise után a templomban szózat hallatszott az égből, mondván: „Keressétek meg az Isten emberét, hogy imádkozzon Rómáért!” Keresték, ám nem találták sehol, ekkor újra felhangzott: „Euphemianus házában keressétek!” Megkérdezték Euphemianust, ő azonban semmiről nem tudott. Ekkor Hononus császár Ince pápával együtt a nevezett férfiú házához sietett. Az egyik szolga odalépett urához, mondván: „Nem a mi zarándokunk-e az, aki a lépcső alatt lakik?” Odafutott hozzá Euphemianus, és holtan találta. Orcája úgy ragyogott, mint egy angyalé. El akarta venni tőle a papiruszt, amit a kezében tartott, de nem tudta kivenni belőle.
img-14-small_300.jpgSzólt tehát a császárnak és a          pápának. Azok beléptek hozzá, mondván: „Bár bűnösök vagyunk, de a birodalom kormányzásának terhét viseljük, add hát ide nekünk a papiruszt, hadd tudjuk meg, mi van ráírva.” A pápa odalépve kivette kezéből az írást. A pápa felolvastatta a néptömeg és az apa színe előtt.
     Szent Elek szülei ekkor hallván, hogy nem ismerték fel saját fiukat, megszaggatták ruháikat és így jajongtak: "Jaj nekünk, miféle vigaszt találhatnánk ezután? Te láttál minket szerencsétleneket, könnyeket ontani, és nem fedted föl kilétedet; a szolgáid csúfot űztek belőled, becsméreltek és ütlegeltek, s te tűrted. Sírjatok velünk mindnyájan, akik itt vagytok, mert tizenhét évig a házunkban volt, mégsem ismertük föl!”
     Ekkor a város közepére vitték Isten emberét, akit az egész város keresett. Mindenki a szenthez sietett. Ha egy beteg megérintette az rögtön meggyógyult: a vakok visszakapták látásukat, a nyavalyatörősök megszabadultak, s minden beteg meggyógyult, amint a testhez ért. A császár pedig, látván ezt a csodát, a pápával együtt, maguk vették vállukra a koporsót, hogy a szent test őket is megszentelje. Ekkor a tömeg miatt csak nagy keservesen tudták elvinni Szent Elek testét a Szent Bonifác vértanú templomhoz, ahol hét napon át dicsőítették Istent. Arannyal, img-4-small480.jpggyöngyökkel, drágakövekkel ékes sírhelyet készítettek, melyben nagy tisztességgel helyezték el. A sírboltból pedig oly édes illat áradt, hogy mindenki azt hihette, drága fűszerekkel van telve. Elek július 17-én hunyt el, az Úr 398. esztendeje táján.

     A Szent Bonifác Bazilika egyik oltára mögötti falmélyedésben őrzik a lépcsőt,     amely alatt Szent Elek 17 éven át élt, valamint a szülői ház nyolcszögletű kútját. (Lásd lent!) A Bazilikában található még Szent Elek csodálatos Mária ikonja, melyet Edessából
bogomater_edesskaya_gretciya_bazilika_sv_bonifatci_i_sv_aleksiya_1.jpghozhatott magával. Az érdekesség az, hogy ez a kép, vagy másolata barokk korban   ismeretlen körülmények között, Nagyszombat városába is eljutott, ahol a hagyomány szerint 1708-ban könnyezni kezdett. 
     Magyarországra Szent Adalbert hozta el Szent Elek tiszteletét. A szent példája hatással volt Szent Imrére és fogadalomtételére is.
Attribútuma: zarándokbot. - A rézművesek és az utasok védőszentje. Ünnepe a Keleti egyházban február 11 és március 17. (temetésének napja), Nyugaton február 17 és július 17. Forrás felhasználásával!

basilica_di_santi_bonifacio_e_alessio_-_pozzo.jpgaventino_giardino_santalessio_3.jpg

Szólj hozzá!

kilenced_535.jpg(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadvány 2017)

ELSŐ NAP

Ó, csodatévő Szent Charbel, akinek teste a menny illatát

árasztotta, siess segítségemre, és kérd Istentől azt

a kegyelmet (itt nevezzük meg, amit kérünk), amelyre

oly nagy szükségem van, ha ez valóban Isten

dicsőségét és az én üdvösségemet szolgálja. Ámen 

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

91d6d1caa710250532e_535.jpg

 

Szólj hozzá!

karmelhegyi_boldogasszony_530.jpg"Bevittelek benneteket a Kármel földjére, hogy annak gyümölcsét és legjavát egyétek" (Jer 2,7).elijah_300.jpg

     A Kármelita Rend, bizonyos értelemben a legősibb szerzetesi közösség, hiszen eredetüket az ószövetségi Szent Illés prófétára vezetik vissza, aki Krisztus előtt a 9. században élt. Abban a korban, Isten büntetéseként hosszú szárazság pusztított és a próféta imádkozott Isten könyörületéért. Amikor Illés a társával Elizeussal a Kármel hegyéről reménykedőn tekintettek az égre, a tenger felett egy "lábnyomnyi" kis felhőt láttak, amely végül elhozta a megmentő esőt. A kicsiny felhőben a Szűzanya előképét látták (amiként Ő az emberiség mostani reménye is!).
     Illés próféta a Kármel hegyén mutatta be égőáldozatát, hogy a pogány papoknak bebizonyítsa, az Úr az egyetlen és Igaz Isten (1Kir 18,44).
elijah-and-prophets-of-baal_530.jpg     A hagyomány szerint Illés óta éltek itt remeték, tanulmányozva az Írásokat, aszkézisben és imában szolgálták Istent, és imáikban a leendő Messiás Édesanyját a boldog Asszonyt tisztelték! Illés prófétát szellemi atyjukként tisztelték és tulajdonképpen ők voltak az első Mária-tisztelők.
     A szétszórtan élő remetéket Berthold († 1195) keresztes vitéz gyűjtötte először össze és számukra szabályt (Regula Primitiva) a jeruzsálemi pátriárka Szent Albert adott 1208-ban, "Mária testvéreinek rendjeként" említve a közösséget.
     A 13-14. században a szaracénok elől menekülni kényszerültek, így kerültek Európába, ahol azonban a szétszórtságukban szűnni látszott a közösségük.
stock_szent_simon_280.jpgAngliában Stock Szent Simon (egy faodúban élő remete) a Kármelhegyi Szent Szűzhöz, a Boldogasszonyhoz fordult, hogy a Kármelita Rendet ne hagyja elveszni, és védelmének adja valamilyen különleges jelét. Erre az imára jelent meg neki 1251. július 16-án (vasárnap) az Istenanya, és átnyújtotta neki a vállruháját (skapuláréját) ezekkel a szavakkal:

„Fiam, fogadd rended e skapuláréját jeléül azoknak a különleges kiváltságoknak,
melyeket én neked és a Kármel gyermekeinek megszereztem.
Aki ebben a kegyelmi ruhában hal meg, az megmenekül az örök tűztől.
Ez az üdvnek jele, védőruha a veszedelmekben, különleges béke és különleges védelem biztosítéka. Ígéretem kiterjed a tisztítótűzben szenvedőkre is! Aki vállruhámat állandóan viselte életében, ahhoz a halálát követő szombati napon angyalaimmal leszállok a tisztítótűzbe, hogy kiszabadítsam onnan őket!”
(Jóváhagyások: XXII. János pápa 1322. márc. 3. és V. Pál pápa 1613. febr. 15.)

     Szent Simon örömmel vette át a skapulárét és azonnal gondoskodott elterjedéséről. A pápa ennek hatására újfent megerősítette a rendet. Ezután a Kármelita Rend gyorsan virágzásnak indult Európában. Mikor Stock Szent Simon 1265-ben meghalt, a fiatal szerzetes közösség már 40 kolostort és remeteséget számlált.
A kármeliták a július 16-át 1377-től ünneplik, melyre pápai jóváhagyást V. Sixtusztól kaptak 1587-ben, majd az emléknapot (ünnepet) XIII. Benedek 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra.

Kármelhegyi Boldogasszony, könyörögj értettünk!

karemelhegyi_boldogasszony_001.jpg

 

Szólj hozzá!

Olvassuk el az Úr Jézus személyesen hozzánk intézett NAGY FIGYELMEZTETÉSÉT:

figy2.jpgMiután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.1Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék2. Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba,3/akik/ szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtévesztik az ártatlanok szívét.4Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek,5hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek.6Vigyázzatok tehát, nehogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk.7Az utolsó időkben /ugyanis/ egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek.8Először is azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből 9. Csodálom, hogy (...) ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, holott nincsen más, csak olyanok vannak, akik zavarba ejtenek titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akár egy angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit hirdettünk nektek, átkozott legyen!10 Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek.11/Sajnos/, sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik.12Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen.13Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat.14   Virrasszatok tehát és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.15 Íme, előre megmondtam nektek.162_2.jpg

1  Apcsel 20,29-30)
2  (Mt 24,24)
3  (1Jn 4,1)
4  (Róm 16,18)
5  (Jel 16,14)
6  (2Pét 2,1)
7  (Lk 21,8)
8  (1Tim 4,1-2)
9  (2Pét 1,20)
10 (vö Gal 1,6-8)
11 (2Tim 4,3-4)
12 (2Pét 2,2-3)
13 (1Pét 5,8-9)
14 (2Pét 3,17)
15 (Mt 24,25)
16 (Lk 21,36)

 

 

 

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 1

0717a.jpg     Elek (Alexius) Euphemianusnak, egy igen előkelő római férfiúnak, a császári udvar első emberének fia volt, aki mint prefektus istenfélő és könyörületes ember volt, aki nap, mint nap három asztalt teríttetett a szegényeknek, árváknak, özvegyeknek és zarándokoknak.
     Felesége, Aglaes hasonlóan istenfélő és jámbor asszony volt. Gyermektelenek voltak, de az Úr, könyörgésükre egy fiúgyermekkel áldotta meg őket; ekkor fogadalmat tettek, hogy önmegtartóztatásban élnek. A fiúcskát a szabad tudományokban nevelték. Miután serdülőkorba jutott, a császári házból választottak egy leányt számára, akivel össze is házasodott, ám a nászéjszakán szent Elek istenfélelemre kezdte oktatni jegyesét, és a szűzi tisztaság megtartására biztatta, majd aranygyűrűjét és övének csatját őrizetére bízva: „Vedd és őrizd meg, amíg Isten jónak látja. Az Úr legyen miközöttünk!” Ezt követően némi pénzt magához véve a tengerhez sietett és hajóra szállt.
 717alexis9.jpg    Edessa városába utazott, ahol a mi Urunk Jézus Krisztusnak egy olyan képe van, melyet nem emberi kéz festett a gyolcsra (Manopellói Kendő - ld. lentebb!) Itt, mindenét szét-osztotta a szegények között, Isten szeretetéért koldus lett, Isten Anyja Mária templom előcsarnokában.
     Szülei bánkódtak fiuk eltűnésén, és a világ minden tája felé immagine_2.jpgszétküldték szolgáikat, hogy kutassák fel. Néhányan közülük Edessa városába érkeztek. Elek megismerte őket, azok viszont nem ismerték fel, s a többi koldussal együtt neki is adtak alamizsnát. Ő elfogadta, s Istennek hálát adva így szólt: „Hálát adok néked, Uram, hogy alamizsnát fogadtattál el saját szolgáimtól.”
     Visszatérve a szolgák jelentették, hogy sehol sem találják. Anyja az eltűnésének napjától fogva a szobája padozatára leterített zsákon virrasztott, és panaszosan fogadkozott: „Itt gyászolok mindaddig, míg vissza nem kapom fiamat.” Elek mátkája pedig azt mondta anyósának; „Amíg nem hallok legdrágább jegyesemről, mint az árva gerlice, veled maradok.”
 edesskaya_aleksiya_1_.jpg    Elek tizenhét évig élt az említett előcsarnokban, imádságban. Ekkor a Boldogságos Szűz képe így szólt a templom őréhez: „Vezesd be Isten emberét, mert méltó a mennyek országára, s az Úr Lelke van rajta. Az ő imádsága, mint a tömjén, száll fel az Úr színe elé.” Az őr nem tudta, hogy kiről van szó. Ekkor ismét megszólalt: „Az, aki kint ül az előcsarnokban.” Erre az bevezette Eleket a templomba. Ezt hamarosan mindenki megtudta és tisztelni kezdték, ő azonban a dicsőség elől menekülve visszatért a szülői házba.
Atyját kérte, hogy fogadja be szegényei közé, ő azonban mivel nem ismerte fel, a lépcsőfeljárat alatt adott neki menedéket. Ó pedig az imádságnak szentelte magát, testét böjttel és virrasztással sanyargatta. A ház szolgái gyakran kicsúfolták, sokszor a fejére öntötték a mosogatóvizet, sokat sértegették, de ő mindvégig nagyon béketűrő volt. Végülis 17 éven át élt atyja házában így, ismeretlenül. Érezvén halálának közeledtét, papírt és tintát kért, s életét írásba foglalta. (folytatás holnap!) Forrás felhasználásával!

258931_167952112_big.jpgchurch_of_saint_alexius_of_rome_.jpg

Szólj hozzá!

006csak_annyi_530_4.jpg

Szólj hozzá!

xi_piusz_180.jpg     A családapák és anyák mutassanak gyermekeiknek példát. Este a családi otthonban, hová a napnak fáradalmai és munkái után mindnyájan megtérnek, a Szűzanyának képe előtt mondják el közösen, egy hittel és lélekkel, a szent rózsafüzért, szülők és gyermekek egyaránt. Szép és üdvösséges szokás ez, amelyből béke és áldás fakad az egész családra. Azért valahányszor fiatal házasokat fogadunk és néhány atyai szót intézhetünk hozzájuk, amire gyakran van alkalmunk, Szűz Mária rózsafüzérét ajándékozzuk nekik s annak imádkozását a legmelegebben ajánljuk, a saját példánkra hivatkozva intjük őket, hogy azt egyetlen napon se mulasszák el, bármennyi gond és munka közben sem. Tanácsosnak tartottuk ‒ Tisztelendő Testvérek ‒ titeket és rajtatok keresztül összes lelki gyermekeiteket is erre a jámbor ájtatosságra buzdítani. Nem kételkedünk benne, hogy intelmünket, mint mindig is, szívesen megfogadjátok, s annak igen nagy lelki hasznát látjátok. Még más szándék is vezetett ennek az apostoli körlevélnek megírására. Akarjuk, hogy Velünk együtt összes fiaink Krisztusban örök hálát adjanak az Istenanyának szerencsésen visszanyert egészségünkért. Azt ugyan a Lisieux-i Szűz, a Kis Jézusról nevezett Szent Teréz közbenjárásának köszönhetjük, amint már írásban is elismertük.(10) De jól tudjuk, hogy a jó Isten minden jót Szűz Anyjának kezéből nyújt nekünk. Végül, mivel legutóbb a sajtóban vakmerő támadás érte a Boldogságos Szüzet, fölhasználjuk az alkalmat, hogy annak az országnak püspökeivel és népével együtt, amely Szűz Máriát mint Lengyelország királynőjét tiszteli, de saját mélységes tiszteletünk parancsából is, méltó elégtételt szolgáltassunk a fölséges mennyei Királynőnek s az egész világ előtt megbélyegezzük ezt a szentségtörő merényletet, mint igen fájdalmas és méltatlan dolgot, amely egy művelt országban büntetlenül megeshetett. Mint az égi kegyelmek és atyai jóindulatunk zálogát az Úrban szeretettel adjuk rátok ‒ Tisztelendő Testvérek ‒ és a gondjaitokra bízott nyájra apostoli áldásunkat.

nevtelen_150_1.jpgKelt Castelgandolfo várában, Róma mellett, 1937. szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal napján, pápaságunk tizenhatodik évében. XI. Pius pápapiusppxisignature_svg_120.jpg

.............................................................

10) Kézirat Pacelli bíboroshoz, Osservatore Romano 1937, szept. 5. 207. szám 5papak_a_rozsafuzerrol_535.jpg

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgCharbel atya Magyarországon

     Hazánkban a Gazdagréti Szent Angyalok-templomban tisztelhetjük Szent Makhlouf Charbel ereklyéjét.

36ffed3bf8dd31a5710f5b_535.jpgBéchara Boutros Al-Raï bíboros, Antióchia és egész Kelet maronita pátriárkája a Magyar Kormány meghívására, Szent István ünnepe alkalmából másodszor látogatott Magyarországra. Útja utolsó állomásaként 2018. augusztus 21-én Béchara Boutros Raï bíboros, maronita pátriárka Erdő Péter bíboros kíséretében a gazdaréti Szent Angyalok-templomban megáldotta és Szent Charbel maronita szerzetesről nevezte el a templom keresztelőkápolnáját. Az esemény kapcsán sor került a Szent Charbel-kápolna megáldására, és a templomban 2016 óta őrzött libanoni szentek megáldására is:gazdagreti_szent_angyalok_tpl_535.jpg

Charbel atya, Szent Rafka (aki szenvedéseit ajánlotta fel Krisztusnak. Különösen a családok pártfogójaként tisztelik), Szent Nimatulla (kiváló teológus), Szent Esteban ( laikus testvér, aki mindenkinek készségesen szolgálatára állt).

Ezen ereklyék elhelyezésének szándéka, hogy olyan zarándokhely jöjjön létre itt, ahol Szent Charbel tisztelete jegyében kifejezhetjük testvériségünket, szolidaritásunkat és összetartozásunkat közel-keleti üldözött keresztény testvéreinkkel. (Források az első részben!)

(folyt.)maxresdefault_535_1.jpg

Szólj hozzá!

HIÁBA AZ ÓVÓ SZÓ?  BIZONYTALAN HITELESSÉGŰ  ÜZENETEKET NE OLVASS, MERT MEGKÖTÖZI A LELKEDET!  A JÉZUSIAS, DE HAMIS SZAVAK MEG NE TÉVESSZENEK, MERT "A SÁTÁN IS A VILÁGOSSÁG ANGYALÁNAK TETTETHETI MAGÁT"! (2Kor 11,14) 

WARNING2.JPG

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim!

Megkérdeztem a budapesti Kármelt, hogy 16-án vagy 21-én lesz-e búcsú-i mise?

Az alábbi választ kaptam:

Kedves Tibor!

A Huba utcai kármelita templom renoválása miatt Budapesten nincs búcsú. A renoválás várhatóan 2-3 évig fog tartani.

Nincs tudomásom újpesti miséről. Az atyák Győrben, Pápán és Kunszentmártonban tartanak búcsút.
Szeretettel és imádsággal:

László OCDS,
VÉK titkár

Szólj hozzá!

113ird_homokba_530_2.jpg

Szólj hozzá!

xi_piusz_180.jpg     De Szűz Mária rózsafüzére nemcsak az istengyűlölők és a vallás ellenségeinek legyőzésére alkalmas, hanem az evangéliumi erényeket is kiváltja, ápolja és a lelkekbe plántálja. Különösen a katolikus hitet erősíti, amely a szent hittitkokról való elmélkedésben újraéled, s a lelkeket fölemeli a kinyilatkoztatott igazságok síkjába. Pedig ez igen üdvösséges hatás manapság, amikor igen sokakat, bizony még hívő keresztényeket is megül valamiféle idegenkedés a lelkiek iránt és bizonyos unottság a keresztény tanok felé. Megélénkíti a rózsafüzér az örökkévaló javak reménységét, mikor az utolsó részben az Úr Jézus és Szűz Mária dicsőségének szemléltetésével kitárja előttünk a mennyországot és az örök hazába hív meg minket. A halandó emberek lelkét úgyis megszállja a földi kincsek hatalmas vágya s napról-napra hevesebb lesz a múlandó gazdagság és futó örömök megkívánása. Éppen azért nagyon is hasznos az emberek figyelmét az égi javakra, a maradandó kincsekre irányítani a mennyekben, hol a tolvaj hozzá nem fér és a moly meg nem rontja.(9)

Ha sokakban ellankadt, sőt kihűlt a szeretet, mindazok, akik az isteni Üdvözítőnek keserves kínszenvedését és kereszthalálát, valamint a Fájdalmas Anyának gyötrelmeit a rózsafüzérben foglalt sorrend szerint résztvevő szívvel átelmélkedik, ugyebár viszont szeretetre gyulladnak? S a föllángolt istenszeretetből önként fakad a felebaráti szeretet, ha kellőleg megfontoljuk, mennyit fáradott és szenvedett az Úr Jézus Krisztus, hogy az embereknek az elvesztett istenfiúságot visszaszerezze. Legyen azért különös gondotok rá ‒ Tisztelendő Testvérek ‒, hogy ez a hasznos imádság mindinkább elterjedjen, általános szeretetnek örvendjen és a hívők szívében az áhítatot növelje. Saját buzgóságtok és a fennhatóságtok alatt álló lelkipásztorok tanító munkája nyomán minél teljesebben és világosabban ismerjék meg a különféle társadalmi állású hívők a rózsafüzér-ájtatosságot. Hadd meríthessen belőle erőt az ifjúság, hogy az nevtelen_150_1.jpgébredő gonosz indulatokat megfékezze és lelki ártatlanságát megvédje; az öregek pedig találjanak benne megnyugvást, vigasztalást, békét nehéz aggodalmaik idején. A katolikus akcióban tevékenyeket sarkalja ez az ájtatosság, hogy a vállalt apostoli munkát szívesebben és buzgóbban végezzék. Mindennemű szenvedőknek ‒ különösen a haldoklóknak ‒ nyújtson enyhületet és fokozza bennük az örök boldogság reménységét.

alkitab-dan-rosario_400.jpg..................

9) Lk 12,33

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgA Szent

     VI. Pál Pápa 1965. december 5-én Charbel atyát boldoggá, majd 1977. október 9-én szentté avatta Rómában és tbk. így méltatta:

xbeatification-charbel_300.jpg„Ezen a napon nagy öröm van a mennyben és a földön, hiszen ma emeljük oltárra Boldog Charbel Makhlouf atyát, a Libanon-hegység remete szerzetesét. Nagy az öröm Keleten és Nyugaton a Libanonból eredő szentség e csodálatos példája előtt. Benne, a mai napon boldog­nak hirdetett egyszerű szerzetesben és remetében a keleti szerzetesség új életre ébred...”

A szentté avatási perét is Rómában tárgyalták. Mondhatjuk azt is, hogy így részesülhetett a Latin Egyház egyetemességében.

A latin rítusú liturgia július 24-én ünnepli Szent Charbelt.

A mai napig több mint tizenháromezer csodás gyógyulást jegyeztek fel Annaya kolostorának nyilvántartásában, s megszámlálhatatlan megtérés történt.

De további sok tízezer kegyelmi eseményről tanúskodnak, az annayai kolostorba küldött levelek, vagy azok a feljegyzések, amelyeket a Szent Charbel tiszteletére szentelt külföldi templomokban és kápolnákban trois_saint_rafqa_charbel_nimatullah_300.jpgőriznek.

Szent Charbel Makhlouf Kelet "Pió atyája", misztikusa és aszkétája, a maronita egyház négy nagy szentjének egyike. Szavai szerint papnak lenni csakis egyet jelent: a Golgota útját, és azt, hogy Isten jelenlétének tanúi legyünk a világban.

„Istenünk, te szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg, és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. Kérünk, add, hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk és így országába eljussunk.” (Források az első részben!)

(folyt.)02ech20l_535.jpg

Szólj hozzá!

warning_danger3.JPG

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgEgy fotó Charbel atyáról, akiről soha nem készült fénykép életében

     Élias Nouhra testvér tanúságot tett arról, hogy 1950. május 8-án, Szent János evangélista ünnepén két pappal, novíciusokkal, és egyházi alkalmazottainkkal, mintegy negyvenen meglátogatták az annayai Szent Maron-kolostort.

Délben érkeztek meg, és végig zarándokolták imádkozva, Szent Charbel sírjától kezdve az egész kolostort a templommal. A csoport egy része felment a Szent Péter és Pál-remeteséghez, és a nevezett Éliás testvér, ott készített egy fényképet arról a néhány testvérről, akik velük tartottak. A fénykép Kodak Broni típusú géppel készült.

Május 9-én előhívták a negatívot, s íme, a fényképen, egy „ott sem volt” tiszteletreméltó remete is látható. Látszott a feje, a fehér szakálla, fején a csuklyája, jobb kezén az ujjak is kivehetők. Áttetsző testén fekete szerzetesi öltözék volt, mint minden libanoni szerzetesnek, mögötte látszanak a kövek és a fű, kissé áttűnnek testén, mintha üvegből lenne a szerzetes.

Youssef Challita Tannous atya így meséli el a történteket:

71d6sxxx_250.jpgCharbel remeteségét 1950. május 8-án látogattam meg. Egy csoport azt kérdezte, hogy készíthetnének velem együtt egy csoportképet? – Természetesen – válaszoltam, és keresztbe font karokkal beálltam. Abban a pillanatban egy szerzetes jelent meg előttem, s így szólt hozzám:

– Szeretnék veletek együtt lefényképezkedni. Ideállok eléd!

Amint Élias Nouhra testvér elkattintotta a gépet, a szerzetes hirtelen eltűnt. A film előhívása után azonban látható a szerzetes a képen, akit – mint kiderült –, egyedül én láttam. Akik viszont még ismerték Charbel atyát, azt mondták, hogy ő az!

Ighnatios AI-Tannoury általános rendfőnök tanúságtétele:

swiety_charbel_250_1.jpgKinagyíttattuk a Charbel atyának vélt alakot és további harminc idős szerzetes képét, majd elmentünk az általános rend­főnök atyához s kértük, azonosítsa be a fényképeken látható személyeket. Ő pedig elkezdte sorolni a nevüket. Amikor Charbel atya képéhez érkezett, megrendülve szemlélte, majd könnyekre fakadt. Megcsókolta a képet, amely még át is nedvesedett. Mi pedig megkérdeztük:

– Atya! Ez a fénykép, amely ilyen nagyon megérintette, talán egy rokona önnek? – Ám ő csak zokogott, mint egy kisgyermek, amikor válaszolt:

– Nem! Ez Charbel Makhlouf atya képe, hol találták? Róla ugyanis, sosem készült fénykép! 

Mindenesetre a csodafotót a végtelenségig "retusálták", és nem kétséges, hogy végül sikerült az igazi arcot meglelni! (Források az első részben!)

(folyt.)yszent_maron_kolostorban_aanaya_535.jpg

Szólj hozzá!

julius_13_535_3.jpg

Szólj hozzá!

411a_kegyelmek_bosege_530.jpg

Szólj hozzá!

277fatima_530.jpg

Szólj hozzá!

114gyermek_530_2.JPG

Szólj hozzá!

xi_piusz_180.jpg     Megemlítjük, hogy maga a szent Szűz a mi korunkban is hathatósan ajánlotta a rózsafüzért, mikor a Lourdes-i barlangban megjelent és a tisztalelkű leánykát a saját példájával tanította meg a rózsafüzér imádkozására. Miért kételkednénk tehát, hogy mindent elérhetünk, ha az égi Szűzanyát a rózsafüzér imádság jámbor és ájtatos elmondásával kérjük? Ugyanezért óhajtjuk ‒ Tisztelendő Testvérek ‒, hogy a közelgő október havában az összes hívők kivételes buzgósággal végezzék a rózsafüzér-ájtatosságot nyilvánosan a templomban és családi otthonukban egyaránt. Még pedig ebben az esztendőben különösen azzal a szándékkal, hogy az Isten ellenségei, mindazok, akik Istent tagadják és vakmerőén megvetik, akik a katolikus hitet és az Egyház szabadságát támadják, az isteni és emberi jogok ellen az őrjöngés erejével lázadnak s az emberi társadalmat a romlásba és pusztulásba taszítani törekszenek, az Isten Szűz Anyjának hatalmas közbenjárása folytán legyőzve és bűnbánatra indítva végre jó útra térjenek s Szűz Mária pártfogása és oltalma alá meneküljenek. A szentséges Szűz, aki az albiaiak sötét eretnekségét a keresztény világból győztesen elűzte, buzgó könyörgéseinkre szüntesse meg az újabb tévelyeket is, különösen a kommunizmust, amely több tanával és gaztettével a régi eretnekségre emlékeztet. S amint a keresztes háborúk idején Európa népeinek ajkán egyetlen szó és egyetlen könyörgés hangzott el, úgy most az egész világon, minden városban és a legkisebb falvakban egy lélekkel és egyesült erővel szálljon az imádság az Isten nagyságos Anyjához azzal a könyörgéssel, nevtelen_150_1.jpghogy a keresztény és emberi kultúra fölforgatói legyőzessenek s a fáradt és aggódó emberiség fölött az igazi béke napja végre fölragyogjon. Ha mindenki rendíthetetlen bizalommal és égő buzgósággal könyörög, bízvást remélhetjük, hogy a szent Szűz, miként a múltban, úgy most is kieszközli isteni Fiától a háborgó hullámok enyhülését, elülését és békés megnyugvását, s hogy a kereszténység magasztos ima-0_1_535.jpghadjáratát ismét dicső győzelem fogja követni. (FOLYTATÁS 14-ÉN)

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgA tisztítótűzben szenvedőkért érzett buzgóság

     Egy alkalommal Szent Charbel Makhlouf atya sorozatban vetette magára a keresztet. Az egyik testvér meg is kérdezte tőle: „Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben most miért sokszorozta meg ennyire a im_300.jpgkeresztvetést? Talán valami nagy haszonnal jár, ha ezt csinálja?”

Charbel atya örömteli arccal válaszolt neki:

– Ma péntek van, a Halottak Napja. A kereszt jele az irgalmasság nagy kincse, melyet a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhülésére tudunk felajánlani, pl. azokért, akikre már senki sem emlékszik. Ahányszor hittel vetsz keresztet a kegyelem állapotában, vagy belépsz a templomba, s szenteltvízzel keresztet vetve érinted a homlokodat, akkor is búcsút nyersz. E búcsúkat felajánlva, egy vagy több tisztítótűzben szenvedő lélek gyötrelmének enyhülését, vagy szabadulását tudod elérni. És kedves fiam, talán bizony fáradságodba kerül? – Egyáltalán nem! –il_340x270_300.jpg A dolgos gazda, arca verítékével öntözi a földet, s egész évet vár, hogy begyűjthesse munkája gyümölcsét. Fáradozása öröme a bőséges termés. Így az is gyümölcsöző, ha a Boldogságos Istenanyát szólítod naponta százszor: „Ó Mária!” − mert ezzel is búcsút nyerhetsz minden fáradság és bajlódás nélkül úgy, hogy a munkádat is végezted megszakítás nélkül, és egyben a tisztítótűzbeli lelkeket is mentetted!. Fiam! Hatalmas Mária neve, és kimondása védőbástya minden sátáni kísértés ellen. Ha az ember hozzászoktatja magát a keresztvetésekhez, és Szűz Máriát rendszeresen segítségül hívja, akkor minden kísértést legyőzhet. A keresztvetés ugyanis a démonok elűzésének egyik eszköze, Szűz Mária nevének pedig teljhatalma van felettük azzal, hogy a pokol mélyébe taszítja a gonosz lelkeket.

Ha hallgatsz rám testvér, akkor végezz áhítatgyakorlatot a tisztítótűzben lévő lelkekért! Ezáltal Istennek adod át magad, miként a Szentírás is tanítja: „Aki a rászorulóknak ad, Istennek ad, és hagynád-e, hogy elvesszen az Ő nevében adott egyetlen pohár vízért is megígért jutalom? Imádkozz tehát a tisztítótűzben szenvedő lélekért, hogy megrövidüljön a purgatóriumban eltöltött ideje. Amiként a tiéd is megrövidül ezáltal! (Források az első részben!)

(folyt.)

tisztitotuz.jpg

 

Szólj hozzá!

IGAZ VAGY HAMIS? (Döntsd el magad!)

fultricks-of-the-mind2_280_2.jpg     Az ördög, az emberét magasan meghaladó intelligenciájával, jól ismeri az emberi gyengeségeket. Elsősorban az érzékszerveken át a test vágyaira próbál építeni, másodsorban a szellemi kíváncsiság, a "többlettudás" vágyára és csak harmadsorban a lelki tunyaságra, a figyelmetlenségre.
     Manapság általános támadásnak lehetünk elszenvedői és bizony igazak az Úr evangéliumi szavai, miszerint: "Ne hűtlenkedjetek, hanem tanúsítsatok mindenben igaz hűséget (Tit 2,10), amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök! (Jel 2,25) Mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 10,22)"

Mit tegyünk tehát?
     Óvakodjunk a kíváncsiságtól és takarjuk el szemünket az újdonságokat kínáló írásoktól! Ne fürkésszük tovább azt, amitől az Egyház óva int! Legyünk hűek a Pápához és hallgassunk a krisztusi Egyházra! Ne ajánljunk másoknak olyat, amelyben magunk is bizonytalankodtunk kezdetben! Ne feledjük, hogy kezdeti kételyeinket nagy eséllyel az ördög füstje is elhomályosíthatta! Sokak hiszik magukat felvilágosultnak, holott a sötétség foglyai. Ne olvassuk a "nagyfigy" üzeneteket, mert ennek tartalma észrevétlenül megmételyezi, megkötözi a lelket és pusztulásba taszíthatja az érdeklődőket! A "nagyfigy" lélekromboló "hatásmechanizmusa" úgy működik, hogy OLVASSÁK! Nem lenne szabad még csak belenéznünk sem, mert felzaklat,  meggyőző és fenyegetőző hangnemével érezhető módon hatalmába kerít, RENDKÍVÜL SÚLYOSAN FERTŐZŐ!!! Ne legyünk tehát kíváncsiak, mert még a legcsekélyebb kapcsolatfelvétel is "szellemi átvétellel" járhat! Alap kiindulásunk legyen mindig és mindenben az óvatosság! Nem lehetünk hiszékenyek, mert a lelkünk kárát vallja!

Olvassuk az Evangéliumot, mert csakis ebben ismerhetjük fel Isten Igaz Szavát! (FOLYTATÁS 14-ÉN!)nagyfigy07287.jpg

Szólj hozzá!

017liguori_aki_bojtol_530_3.jpg

Szólj hozzá!

xi_piusz_180.jpg     Vajon lehetséges-e, hogy az örök Atyaisten segítségünkre ne jöjjön, ha saját egyszülött Fiának szavaival kérjük? A második imádság az angyali üdvözlet, amely Gábor arkangyal és Erzsébet asszony köszöntésével kezdődik s azzal a jámbor fohásszal végződik, amelyben magunknak most és a halál óráján segítséget kérünk Szűz Máriától. Ezekhez a hangos imádságokhoz csatlakozik az elmélkedés a szent titkok felett, amely ék oly módon idézik szemeink elé Jézus Krisztusnak és szent Anyjának örömeit, fájdalmait és megdicsőülését, hogy egyben vigasztalást és erőt meríthessünk szenvedéseinkben s a legszentebb példákat követve az erényesség folyton emelkedő lépcsőin a mennyei haza boldogságáig haladni felbuzduljunk.

     Tisztelendő Testvérek! Kétségtelenül igen könnyű, még a tanulatlan és egyszerű emberek számára is alkalmas ez az ájtatossági gyakorlat, amelyet Szent Domonkos isteni ihletből és Szűz Mária sugallatából csodálatosan elterjesztett. De messze eltérnek az igazságtól, akik azt unalmas imádságnak, egyhangú ismétlésnek tartják és elvetik, mint egyedül gyermekeknek és anyókáknak valót. Először is meg kell állapítani, hogy az áhítat és a szeretet, habár gyakran ugyanazokat a szavakat mormolják, nem ismételik ugyanazt, hanem a szerető szívből fakadó folyton új és új érzéseket fejeznek ki. Másodszor az ilyen imádság elárulja és megköveteli az evangéliumi egyszerűséget és az alázatosság szellemét. Már pedig, aki ezt a lelkületet megveti, magának az isteni Megváltónak tanítása szerint nem juthat a mennyek országába: Bizony mondom nektek, ha nem lesztek mint a kisdedek, nem mehettek be a mennyek országába.(8) Lehet, hogy a gőgös jelenkor lebecsüli és elutasítja Szűz Mária rózsafüzérét, de a szentek nagy serege minden korban és a legkülönfélébb társadalmi rangokban nemcsak szerették azt, hanem buzgón imádkoztak is, sőt mint hatalmas fegyvert használták a gonosz lelkek ellen, az ártatlanság megóvására, az erények könnyebb elérésére és a békesség megszerzésére az emberiség nevtelen_150_1.jpgszámára. S voltak kiváló tudósok és bölcsek, akiket a tanulmányok és kutatások ugyancsak elfoglaltak, s mégsem mulasztottak egyetlen napot, hogy a Szűzanya képe előtt térden állva el nem imádkozták volna a szent rózsafüzért. Még királyok és fejedelmek is végezték ezt az ájtatosságot, bármennyire igénybe vették őket a gondok és kötelességek. Tehát a rózsafüzér nemcsak az együgyűek és szegények kezébe való, hanem minden rangú embernek díszére válik.

venerate_the_holy_objectsdesat_420.jpg....................

8) Mt 18,3

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgHa a nép hinni akar, akkor hisz!

     A csodák túlnyúltak Libanon határain, s ez az egyedülálló jelenség erkölcsi megújulást hozott, visszatérést a hithez, s a lelki értékek újjáéledését.

Több tízezernyi csodás gyógyulás van már összeírva a kolostorban. A gyógyulások 10 százaléka olyan emberekkel történt meg, akik nem voltak megkeresztelve. De vagy imádkozott értük valaki, vagy megérintették őt Szent Charbel olajával, a sírjából való földdel, vagy pedig ő maga látogatta meg a sírt, és érintette annak ajtaját, képeit, szobrát. (Képünkön a jelenlegi sírja.)caption_535.jpg

A gyógyulások egy része testi gyógyulás, ám sokkal fontosabb az, ami a lélek mélyén történt. Számtalan eskü alatt tett beszámoló tanúsítja, hogy az emberek – amint átlépték a kolostor kapuját –, rájuk tört a bűnbánat, és hatalmas, felkavaró találkozásban fogadták be Istent ismét az életükbe, Szent Charbel közbenjárására.

Szentünk közbenjárására így kapta vissza egy amerikai származású libanoni édesanya Dafne Gutierrez is a látását, aki egy ritka betegségben vesztette el szeme világát. Folyvást az bántotta, hogy már nem láthatja három gyermekét. De Szent Charbel segítségére sietett. (Lásd az alsó képeket!)

A „Közel-Kelet Pio atyája”-ként is nevezett szent életében és halála után is sok csoda történt, és történik. Minden évben több mint kétmillió hívő zarándokol Annayába, a Szent Maron-kolostorba, Szent Charbel sírjához.

A szerkesztő megjegyzése:letoltes_200.jpg

Az 1970-es évek végén és a 80-as években Magyarországon széleskörűen elterjedt népiesen az ún. „sarbell-cseppek" vagy Charbel-cseppek” használata. Ennek gyakorlata, egy üvegcséből mindenbe (ételbe, fürdővízbe), néhány víz-szerű cseppet pöttyenteni. Azt hiszem, hogy valami fohászt is mondtak hozzá, de erre már nem emlékszem! Én személyesen egy vidéki plébánosnál tapasztaltam meg ezt, de arra nem kaptam tőle egyértelmű választ, hogy az adott „cseppek” honnan valók! Később a feledés homályába veszett ez a sajátos „Charbel-tisztelet”! (Források az első részben!)

(folyt.)dafne_gutierrez_535.jpglibano_0131_miracolo_charbel_535.jpg

Szólj hozzá!

Lépre ne menjetek!

1st_sun_of_advent_pic.jpg     Az Úr szavai az Evangéliumban: Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8)

Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben és azt mondják: 'Én vagyok a Krisztus', és sokakat félre fognak vezetni. (Mk 13,5)

Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegést folytató, csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből. Ezeket le kell inteni, mert feldúlnak, rút haszon kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene. (Tit 1,10-11)

Sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3)

Az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2)

Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. (2Tim 4,3-4)

Akkor, ha valaki azt mondja nektek: 'Íme, itt a Krisztus, íme, amott', ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek. (Mk 13,21-23)
        Azután így szólt tanítványaihoz:
Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! (Lk 17,1-3)

Izraelita férfiak, vigyázzatok mit tesztek ezekkel az emberekkel! (Apcsel 5,35)
(Papjaim) vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek... (Apcsel 20,28-30)

Amikor azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. (1Kor 8,12)

A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot (Jn 16,33).

Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. (Lk 16,13) 

Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor szolgáljátok egymás és mindenki javát! Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Tessz 5,15-18)

Vigyázzatok testvérek, ne legyen közületek senkiben hitetlenségre hajló gonosz szív, hogy el ne szakadjon az élő Istentől! Inkább buzdítsátok egymást minden egyes nap, (...), nehogy közületek valakit is megkeményítsen a bűn csalárdsága. (Zsid 3,12-13)

Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfiasan és legyetek erősek. (1Kor 16,13)

Sok csaló ment ugyanis szerteszét a világba. Ezek nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött. Aki ilyen, az csaló és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra! El ne veszítsétek, amit fáradozásotokkal elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! (Jn 2,7-9)

Ne akarjatok sokan tanítók lenni, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy így súlyosabb ítéletet veszünk magunkra. (Jak 3,1)

Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek. (Jel 16,14)

Az (antikrisztus) érkezését pedig – a sátán hatalmából – mindenféle hamis erőmegnyilvánulás, jel és csoda kíséri és mindenféle csábítás a gonoszságra, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. (2Tessz 2,9-10)

Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen... (1Pét 5,8-9)

Engedelmeskedjetek tehát Istennek; az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. (Jak 4,7)

00_159_167_transp5931.jpg

Szólj hozzá!

111pusztulasra_itelt_530_1.jpg

Szólj hozzá!

xi_piusz_180.jpg     Végül jelentkezik az istentagadók és istengyűlölők agyafúrt és vészes felekezete, akik magukat nyíltan Isten ellenségeinek mondják. Mindenhova befurakodnak. Megingatják és kitépik a lelkekből a vallásos hitet. Lábbal taposnak minden isteni és emberi jogot. S mialatt kigúnyolják a mennyei boldogság reménységét, izgatják az embereket, hogy a csalfa földi boldogságot bármily törvénytelen úton is keressék zavarkeltéssel, véres lázadások és polgárháborúk szitásával konokul és vakmerően törekszenek a társadalmi rend teljes fölfordulását előidézni. Bár valóban nagyok és számosak a bajok s a jövőben még nagyobbaktól is tarthatunk, még sem szabad ‒ Tisztelendő Testvérek ‒ elcsüggednünk és abban a szent reménységben megfogyatkoznunk, amely egyedül a jó Istenben gyökerezik. Isten, aki épségre alkotta a földkerekség nemzetségeit,(4) nem engedi elveszni a saját drága vérével megváltott embereket s nem hagyja el Egyházát. Mégis igyekezzünk az Istennél a Boldogságos Szűznek hathatós és Isten előtt kedves közbenjárását és pártfogását érvényesíteni, amire már előbb rámutattunk, mert Szent Bernát szavai szerint ez az Isten akarata, aki úgy rendelkezett, hogy mindent Szűz Mária közvetítésével nyerjünk el.(5) A különféle imádságok közt, amelyekkel eredményesen fordulunk az Isten szent Anyjához, előkelő és kiváló helyet foglal el a rózsafüzér. Ezt az imádságot, amelyet Szűz Mária zsoltároskönyvének, vagy az evangélium és a keresztény élet breviáriumának is neveznek, a Mi boldogemlékű elődünk, XIII. Leó pápa tömören így jellemzi és ajánlja: az angyali üdvözletből font csodálatos füzér, közbeiktatott miatyánkkal és kötelező elmélkedéssel... Kitűnő nevtelen_150_1.jpgimádság, az örök élet elnyerésére alkalmas.(6) Levezethető ez a megállapítás magukból az egyes rózsákból, amelyek a titokzatos füzért alkotják. Mert találhatunk-e megfelelőbb és szentebb imádságokat? Az elsőt maga az isteni Megváltó fogalmazta, mikor tanítványai kérték: Uram, taníts bennünket imádkozni.(7) Valóban a legszentebb imádság, mert megadja a módot, amint tőlünk tehetőleg dicsőíthetjük az Istent, s azonkívül kitér testünk és lelkünk minden szükségletére.

our_lady_of_the_holy_rosary_bouasse_lebel_300.jpg..........................................................

4) Bölcs 1,14

5) S. Bernard. Serm. in Nativ. B. M. V.

6) Acta Leonis, 1898. vol. XVIII. pp. 154, 155.

7) Lk 11,1

 

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgA tudomány által is megmagyarázhatatlan

     Később az emberek azt tapasztalták, hogy Charbel atya "olajcseppje" gyógyító, megtisztító erővel bír. Egyre nagyobb embertömeg áradt Annayába, és e ragyogó szent közelségében átalakulva, megtérve távoztak! Szentünk teteme folyamatosan, több mint 50 éven át „verejtékezett”. A bejruti orvostudományi kar több vizsgálatot is készített róla, s az orvosok értetlenül álltak a furcsa jelenség előtt. Voltak olyanok is, akik a vérzést próbálták megállítani.

1927-ben a holttestét a Szentszék rendeletére cink-koporsóba rakták, alaposan bezárták, majd befalazták. 1950-ben, 23 évvel később, a kripta fala is elkezdett rózsaszín folyadékot izzadni. Miután a kriptát megnyitották, megállapították, hogy a folyadék a koporsóból származott. A kánoni vizsgáló bizottság ekkor már óvatos volt. Kineveztek három orvost, akik megállapították, hogy a véres izzadás továbbra sem állt le. Azt állapították meg, hogy a folyadéktól a koporsó bomlásnak indult, és ez sc3a3ocharbelv.jpgtelítette a kripta falát.

1925-ben XI. Piusz kezdeményezte boldoggá- és szenttéavatását. 1950-ben az eljárás során felnyitották koporsóját. Ekkor, minden "viszontagság" ellenére, teljes épségben találták meg testét. Ezt követően megsokszorozódtak a csodás gyógyulások, s sírjához különböző vallások híveinek sokasága zarándokolt közbenjárását kérve.

A muszlim világban gyakran előfordul, hogy keresztény személyeket tisztelnek, így Szűz Máriát és bizonyos szenteket, köztül Charbel Makhlouf libanoni remetét is.

Charbel atya már jóval szentté avatása előtt népszerűvé vált, s halála után hamarosan tömegek özönlöttek az annayai Szent Maron-kolostorba, hogy imádkozzanak sírjánál. Hatékony közbenjárására hatalmas kegyelmeket nyertek el Krisztustól. Annaya már a XX. század közepétől világhírűvé vált. (Források az első részben!)

(folyt.)st-charbel-makhlouf-pray-for-us_535.jpg35_villages_de_la_region_de_jbeil_etaient_a_annaya-_535.jpgapres_la_messe_tout_le_monte_sest_retrouve_autour_de_la_statue_de_lermite_dannaya_535.jpg

Szólj hozzá!

Csalárd eszmék, hamis üzenetek

derechos_humanos2.jpg     Hova is jutott a keresztény Európa? Valamikor a reneszánsz idején elindult egy merész és gondolkodásra késztető – de szilárdan istenhívő – folyamat. Ez, sajnos olyan nagyszerű szellemek révén siklott félre, mint Erasmus, Luther, Zwingli, Kálvin – és lám – bele is torkollott abba az istentelen felvilágosult XVIII. századba, mely a legistentelenebb, legvéresebb forradalmat szülte meg, ennek ellenére (máig ünnepelve) “Nagynak” nevezik. Teljesen abszurd, hogy ezt a kort a felvilágosodás korának kell neveznünk, holott soha nem köszöntött akkora sötétség a világra, mint épp a “felvilágosodás” által! A felvilágosodás "fénye", Lucifertől a "fényhordozótól" nyeri hamis ragyogását! Józan ész ide, ráció oda, ettől kezdve a szavakat (az addig egyértelmű) fogalmakat sorra megmásították, annak szabadosságával, hogy nem lehet semmi tabu, sem pedig dogma a vizsgálódó értelem előtt! Így aztán a józan gondolkodónak már körültekintőbben kellett minden igazságot értelmeznie, hangoztatnia. Érdekes, hogy a kezdetben lelkendezve hirdetett "szólásszabadságba", valahol mára törés állt be. Egyfelől egyirányú lett, Pl. szabad az Egyházat, a nemzetet gyalázni, másfelől meg léteznek határozott tabuk, amelyeket sem megkérdőjelezni, vitává tenni nem szabad, mert komoly retorziót vonhat maga után. 
      A szabadosságban tobzódó új világrend fiait, egyetlen iránymutató közös szándék egyesíti, hogy gyengítsék az egyéni – a lelkiismeret által szabályozott – öntudatot, a nemzettudatot és hiteltelenítsék (lerombolják) a Katolikus Egyházat! (És ami a legérdekesebb, ezen igyekezetet sem illik észrevenni, pláne szóvá tenni!)
Korunkban, amikor az internetnek köszönhetően minden ismeret és titok gyorsan fényre kerül, az ezt hitelteleníteni kívánók részéről két új taktika került bevezetésre. Egyfelől az igazság vélelmét „összeesküvés elméletnek” minősítik, másfelől teljesen hamis összeesküvés elméleteket dobnak a köztudatba! Ilyenek a manipulált hírek, a rágalmak, a kiszivárogtatott, késleltetett vagy felnagyított információk, a hamis üzenetek és az áltudományos hírek terjesztése is! (Ilyenek Pl. fehérjeláncot találtak a Marson = persze tudományos cáfolatot nyert; ilyen a nagyfigy.com = a helyi püspök kivizsgáltatta és elítélte; ilyen volt a XVI. Benedek pápa elleni esedékes per = az ellenkezője sem volt igaz; Jézus vérének vizsgálata /Ron Wyatt/ = abszolút szamárság stb) 
      Tisztelt Olvasóm! Tudnunk kell, hogy a sátán is ad hatalmat híveinek. Ő a hazugság és a megtévesztés atyja, így olykor e hatalmak (adományok) birtokosai nem fogják fel azonnal, honnan származik a képességük, mert túlontúl boldogok az "ingyenes" adományokkal. Így előfordulhat, hogy valakinek jóstehetsége van, mások, ha kapnak egy fehér lapot és egy tollat a kezükbe, több kötetnyi üzenetet írnak, mintegy diktálásra maguktól (?). Általánosan elterjedt, hogy bizonyos emberek „hangot” hallanak, amely olykor imádságokat sugall, máskor egészen más dolgokat. (…) Vajon mi a forrása ezeknek a sajátos adományoknak? Talán a Szentlélek karizmái volnának? Vagy talán ördögi eredetűek? (vö. D.G. AMORTH, Egy ördögűző tapasztalatai /A sátán adományai/ ECCLESIA 2005)
     Ne féljünk tehát tőlük! Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. (...) Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani... (vö. Mt 10,26-28) Keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, arra világosság derül, s minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. (Ef 5,10-14) Ami pedig túlontúl szépnek látszó, aziránt legyetek óvatosak!home_final2.jpg 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

112hirdesd_az_iget_530_1.jpg

Szólj hozzá!

xi_piusz_180.jpg     Tisztelendő Testvérek! – írja a pápa –, üdvöt és apostoli áldást! Már sokszor, legutóbb Divini Redemptoris(1) körlevelünkben hangoztattuk, hogy korunk növekvő bajaira nincs más orvosság, mint visszatérni Krisztushoz és az ő szent parancsaihoz. Mert egyedül Nála vannak az örök élet igéi!(2) Nélküle és isteni törvényének elvetésével sem az egyes emberek, sem az emberi társadalom nem alkothatnak semmit, ami gyorsan és gyászosan össze nem omlik. De a katolikus Egyház történetének figyelmes szemlélője azt is könnyen megállapíthatja, hogy a kereszténység évkönyveinek minden lapjain találkozunk a Boldogságos Szűznek, az Istenanyának hatalmas pártfogásával. Valahányszor eretnekségek terjedtek, amelyek az Egyháznak varratlan köntösét megtépni és a katolikus világot megzavarni akarták: atyáink mindig bizalommal fordultak Szűz Máriához, aki az egész világon az eretnekségeket maga elfojtja.(3) S a Szent Szűz pártfogásával szerzett győzelmek után mindenkor boldogabb korok következtek. Mikor a kegyetlen mohamedán hatalom erős flottájára és számos hadseregére támaszkodva pusztulással és rabsággal fenyegette Európa népeit, a pápa kezdeményezésére buzgón kérték Isten anyjának pártfogását. Az ellenséget legyőzték, hajóit elsüllyesztették. Mint közveszélyek idején, úgy személyes ügyekben is minden időben Szűz Máriához fordultak a hívek könyörgéseikkel, hogy nagy jóságával segítségökre legyen, enyhülést és gyógyulást hozzon testi-lelki fájdalmaikra. S sohasem várták hiába hatalmas segítségét, akik azt buzgó és bizakodó imádságban kérték. A mi korunkban nem kisebb veszedelmek fenyegetik az Egyházat és a társadalmat, mint a múltban. Mivel manapság sokan megvetik és elutasítják Isten legfőbb és örök tekintélyét, parancsait és tilalmait, önként jelentkezik a következmény: meggyöngül a keresztény kötelességtudat, ellanyhul vagy teljesen elhal a lelkekben a hit, megrendülnek és elomlanak az emberi társadalom alapjai. Egyrészt az elkeseredett társadalmi osztályharcokat látjuk, mert egyeseké a nagy gazdagság, mások pedig kemény mindennapi munkával keresik maguknak és családjuknak a kenyeret. Sőt egyes országokban nevtelen_150_1.jpgköztudomásúlag már annyira jutottak, hogy eltörölték a magántulajdonjogot és behozták a kommunizmust. Másrészt találunk embereket, akik az államhatalmat mindenek fölött tisztelik és megbecsülik. Szerintük a polgári rendet minden eszközzel meg kell védeni és a tekintélyt erősíteni. Remélik, hogy így tökéletesen leküzdhetik az átkos kommunista elméleteket. Egyébként az evangéliumi bölcsesség világosságát lenézik s igyekeznek a pogányok tévedéseit és életformáit fölújítani.

ro21_300.jpg.........................................................

1) Acta Ap. Sed. 1937. vol. XXIX. pa. 65.

2) Jn 6,69

3) Breviárium

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgSzentünk halála és az azt követő rendkívüliségek

     Charbel atya 1898. december 16-án misézés közben agyvérzést kapott, majd 8 napos agóniát követően pontosan karácsony napján, december 24-én lehelte ki lelkét. Haldoklása közepette, Jézus és Mária nevét hívta segítségül, valamint Szent Pétert és Pált, a kolostor patrónusait.

A remeteségben hatalmas havazás volt, a hómagasság elérte a 1,5 métert. Falusi összefogással tudták csak a szakadó hóban levinni a testet a jóval mélyebben fekvő Szent Maron kolostorba. Testét kriptában helyezték el a szent_charbel_csodai_300.jpgtöbbi szerzetes közé. Ez volt az első sírja.

Néhány hónappal a halála után ragyogó fényességet láttak a kripta körül. Amikor felnyitották a kriptát, az sűrű, sáros esővízzel teljesen tele volt. A jelenlévők elképedve látták, hogy Szent Charbel teste sértetlenül a mocsár felszínén lebeg. Bőre teljesen friss volt, ízületei rugalmasak, a végtagok teljesen behajlíthatóak, haja és szakálla nem hullott ki. Karjai keresztben voltak a mellkasán, kezében egy kereszt. A testéből olajos, vörös, víz-szerű folyadék folyt. Ruháját lecserélték majd testét koporsóba tették, melynek teteje üvegből volt. Ettől kezdve a koporsó mindig megtelt vörös folyadékkal. A vörös váladék folyamatosan áradt ki Charbel atya pórusaiból, ezért hetente kétszer cserélték a ruházatát. 

Egy Youssef Al Kfoury nevű atya, aki elöljárója kérésére egy ideje gondozta a testet, fölvitte a testet a kolostor tetejére, hogy érje a szél és beszáradjon a bőven áradó "vér". A testet ez a szerzetes négy teljes hónapon át 1899 áprilisától szeptemberig kint tartotta a tetőn és naponta kétszer cserélte alatta a lepedőt, de Charbel atya teste mégsem száradt ki, pedig az éjszakai szél ez idő alatt kiszárította a talajt, sőt a fákat is. (Források az első részben!)

(folyt.)bl_nehme_2_535.jpg

Szólj hozzá!

Nincs új a nap alatt! (Mire megy ki a "játék"?)

     A Katolikus Egyházzal nem lehet nemzetet építeni, az új vallásnak a szekularizmusnak kell lennie – nyilatkozta még 2008-ban a francia szocialista oktatásügyi miniszter Vincent Peillon, akkor megjelent könyvének bemutatóján, amelynek címe: 'A francia forradalom még nem ért véget'.

     A politikus hozzátette: nem csak az anyagi javak terén van szükség forradalomra, hanem az agyakban is. Szerinte eddig csak politikai értelemben használtuk a forradalom szót, ezentúl erkölcsi és spirituális értelemben is használni kell. „Nem csak el kell hagynunk a Katolikus Egyház erkölcsét és spiritualitását, de le is kell cserélnünk!”
„Sosem tudsz szabad nemzetet építeni a Katolikus Egyházzal! Lassú folyamat ehhez a protestantizmus behozása is, amiként más demokráciákban csinálták, ezért egy „köztársasági vallást” kell kitalálni. Ez az új vallás a szekularizmus, aminek együtt kell járnia a materiális forradalommal, ami igazából mentális forradalom” – mondta az akkor megjelent interjúban Peillon. 
     A legfontosabb intézmények az iskolák, ahol polgárt lehet nevelni a gyermekekből, akiknek ott újjá kell születniük. Szerinte az iskolákat az „új egyházzal, új papokkal és az új liturgiával” kell működtetni és mindenek előtt új olvasmányokkal!
     A miniszter ennek megfelelően keresztül is vitte, hogy az általános iskolában a gender ideológiának  megfelelően folyjon az oktatás. A politikus „szekuláris etikát” kíván megvalósítani a kötelező közoktatásban. A cél, hogy a diákok „fel tudják szabadítani magukat”, merthogy a köztársasági gondolatkörben az oktatás célja a „szabad egyén”. 
     Vincent Peillon 1960-ban született, a szocialista párt tagja. Nagyapja Leon Blum volt, egykori francia szocialista politikus és miniszterelnök (1936-38). Nagybácsija, Baulieu.jpgEtienne-Emile Baulieu (Etienne Blum) az abortuszhatású RU486 tabletta egyik feltalálója. Az apja kommunista bankár volt. (A Magyar Kurír nyomán)


Lám-lám, a „vér nem válik vízzé” és bár véres forradalmat kevéssé képes csinálni, de a tömeges lélekrombolást még elő tudja idézni!

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgA világot beragyogó fényesség

     A csend – amely valósággal áradt körülötte –, nem üres és céltalan csend volt, hanem Isten jelenlétével megszentelt csend. A látszólag eseménytelen élete, minden idők egyik legizgalmasabb szerzetesi élete volt. Annaya kolostorának nyilvántartásában eddig tizenháromezer csodás gyógyulást jegyeztek fel, és még ennél is sokkal több azoknak a megtéréseknek és csodás eseményeknek a száma, amelyeket Charbel atya látszólag eseménytelen életével, majd 42101402_300.jpgkülönös halálával elindított.

Fennmaradt róla egy sokat-mondó prófécia: „A Kereszt fényei fogják elárasztani a földet”  Ez a kijelentése azért figyelemre méltó, mert az egyházilag jóváhagyott Szeretetláng Lelki Napló nem kevesebbet állít, minthogy Mária Szíve Szeretetlángja fogja beragyogni a világot „Az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is. (I/85) A sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom fényét szerte e világon. (II/18) A most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét. (II/100) (Jézus:) Az Én fényességemet vedd át, és add át felebarátaidnak.” (II/35) És, hogy ezek az idézetek miként hozhatók párhuzamba Charbel atya próféciájával? A Szűzanya kijelentésével, egyszerű a válasz: „Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus!” (I/107)

Charbel atya 1898-ban súlyosan megbetegedett, és idővel már az ágyat sem tudta elhagyni, de a nehéz szenvedések közepette is szüntelenül imádkozott: „Igazság Atyja, íme a te Fiad, aki halálra adta önmagát, hogy elégtételt adjon értem… Fogadd el kezemből az áldozatot, és felejtsd el minden bűnöm, amelyet színed előtt követtem el…”. (Források az első részben!)

(folyt.)04a04a39f645df_535_1.jpg

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott.

Légy te az első!m-maganyos_csonak_535.JPG

Szólj hozzá!

Hiszékenység vagy hitetlenség?

hiszekenyseg_d695d.jpg     A hiszékeny ember: a megtéveszthető lélek! Az ilyenek, nem csak saját hóhéraikat képesek (demokratikusan) maguk fölé megválasztani, de majdan az Antikrisztus megtévesztő 'észérveit' is követendőnek találják majd (Jel 13,3-4)! Itt van például ez a "nagyfigyelmeztetés" mánia! Hányan bedőltek és tanításai nyomán, saját egyházukat bírálgatják, mi több megtagadják a megválasztott Pápát! „Minden egyházközségnek olyan papja van, amilyet megérdemel” – mondja a szólás. nos ez érvényes a világra is! Mit kell tennünk? Fokozottan és célirányosan imádkozzuk a rózsafüzért Krisztus Egyházáért! Sajnos ehelyett mindenféle újdonsült imákat mondanak, háttérbe szorítva a Szent Rózsafüzért, mely fenntartja BÉKÉBEN a világot! Okkal aggódik az evangélista: „amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" (Lk 18,8) Nem csodálkozhatunk azon, ha az Égi Édesanya aggódva tekint gyermekeire!
A Szeretetláng üzenetéből: „...a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94) 
     Az igaz Mária-jelenések és üzenetek alapvető célja: minél több embert (a Szent Szűz szóhasználata szerint minden embert) meg akarnak szabadítani attól a halálos ítélettől, amely La Salette-ben és Fatimában oly világosan meg lett fogalmazva! Ennek feltétele pedig a megtérés. „Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el.” (III/130) Jézus mondja a Szeretetláng üzenetében:„Az Isten ügyét nem tudja semmi keresztülhúzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (I/95) A fatimai üzenet szerint végül a Szent Szűz Szeplőtelen Szíve győzelmeskedik. Ám nem lehet közömbös számunkra – akik folytonos szorongattatásban vagyunk –, hogy mikor következik be az Egyház megjövendölt végső diadala! Nekünk ebben a végső diadalban kell bíznunk, nem pedig a végső idők hirdetett katasztrófáiban! en_szoltam_220.jpgLegyünk hűségesek az Egyházhoz, kövessük az Evangélium tanítását és úgy imádkozzunk, mintha már holnap megvalósulnának azok a bizonyos "végső idők"! Az üdvösség egyik feltétele a HŰSÉG! Mert meg vagyon mondva: "Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül." (Mt 10,22)

altar_frontal_from_durro.jpg

Szólj hozzá!

A szenvedés titka

Jézus kínszenvedése 2.jpg
Pio atya stigmái, melyeket a tudomány nem tud megmagyarázni, azok a sebek voltak, melyeket a hóhérok okoztak Jézusnak kínszenvedése és keresztre feszítése során. A Jézussal való teljes misztikus egyesülés, valamint Isten rendkívüli kegyelme lehetővé tette, hogy ezek a sebek láthatóvá legyenek Pio atya testén. Jézus azt akarja nekünk mondani a stigmákon keresztül, hogy minden bűnünk borzalmas szenvedést okoz neki.

Jézus kínszenvedése9.jpg

Pio atya személyében maga Jézus Krisztus szenvedett és mutatta meg sebeit. Jézus, aki valóságos Isten és Istenben mindig "most" van , magára vehette mindenkinek minden bűnét és szenvedését. Azáltal, hogy Jézus szenvedett és meghalt minden emberért, a feltámadása által megmentett minket a végső rossztól, vagyis az örök kárhozattól. Neki köszönhetően minden szenvedés még a legértelmetlenebb és a nem szándékosan okozott szenvedés is , ha a vele való egyesülésben éljük meg, az üdvösség útjává válik, tehát nagy kegyelem és ajándék. Jézus azonban csak akkor tudja nekünk ajándékozni az üdvösséget, ha hajlandóak vagyunk azt elfogadni, ha minden szenvedésünket és összes bűnünket teljes bizalommal átadjuk neki a kiengesztelődés szentségében és az Eucharisztiában, ha imádkozunk, és a parancsok, valamint az evangélium útját járjuk.

II. János Pál pápa arról írt, hogy minden ember "meghívást kapott arra is, hogy részt vállaljon a szenvedésből, amely által a megváltás végbement. Abban a szenvedésben való részesedésre hivatott, amely révén minden emberi szenvedés is megváltást nyert. Krisztus, midőn szenvedése által megváltotta az embert, vele együtt a szenvedést is a megváltás szintjére emelte. Így az emberek a maguk szenvedésével együtt Krisztus megváltó szenvedéséből is részt kaphatnak" (Salvifici doloris, 19).

cross-3.jpgJézus kínszenvedésének és kereszthalálának köszönhetően minden emberi szenvedés gyöngeségét átjárhatja Isten hatalmas ereje. Eszerint szenvedni annyit jelent, mint kiváltképp alkalmassá válni a felemeltetésre, kiváltképp nyitottá lenni Isten üdvözítő erői előtt, amelyeket Krisztusban kínál fel az emberiségnek. Benne Isten megerősítette azt a szándékát, hogy elsősorban a szenvedés az emberi gyöngeség és kiszolgáltatottság útján cselekedjék; s hogy épp ebben a gyöngeségben és kiszolgáltatottságban mutassa meg erejét. Ezzel magyarázható az is, amit Szent Péter első levele ajánl: »Ha pedig (az embernek) mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg az Istent ezzel a névvel«" (Salvifici doloris, 23.).

Stigmák-2.jpgJézus a Pio atya testén megmutatkozó sebei által mindannyiunkat felszólít, hogy adjuk át Neki szenvedésünket. Ugyanis csak ekkor kapjuk meg tőle Isten szeretetének üdvözítő erejét. Csakis így nem tékozoljuk el szenvedésünket, s az már nem lesz átok, hanem nagy áldás forrása, mert részesülünk Jézusunk világot üdvözítő kínszenvedésének és halálának titkában.

Az ember legnagyobb tragédiája és lelki szenvedése a halálos bűn állapota. Jézus arra szólít fel minket, hogy azonnal keljünk fel minden súlyos bukásból, és a kiengesztelődés szentségében adjuk át neki rabságunkat és megsebzett szívünket, hogy megtegye értünk a legnagyobb csodát, a bűnbocsánatot.

Minden szenvedés, melyet az ember átél, csak kis része annak a szenvedésnek, melyet Krisztus élt át a kereszten. Ha szenvedésünket felajánljuk Jézusnak, áthatja azt szeretetének üdvözítő ereje. Akkor Pio atyához hasonlóan megtapasztaljuk Krisztusnak az ördög, a bűn, a szenvedés és a halál felett aratott végleges győzelmének örömteli titkát.

Pio atya bele volt merülve a szüntelen imába és teljesen átadta magát Jézusnak, mint mások bűneiért bemutatott engesztelő áldozatot. Krisztussal egyesülve mindennap vállára vette mindazok szenvedését és gondját, akik segítséget kértek tőle. Azzal, hogy Pio atya engesztelő áldozatul ajánlotta fel magát Istennek mások bűneiért, a leghatásosabb fegyvert használta fel valamennyi rossz ellen. Agostino atyának ezt írta levelében: "Elégedettebb vagyok, ha szenvedek s ha nem hallgatnék szívem szavára, arra kérném az Úr Jézust, hogy adja nekem az emberek minden szenvedését. De nem teszem, mert attól félek, hogy túlságosan önző lennék, ha magamnak akarnám a legjobb részt, a fájdalmat. A szenvedésben Jézus közelebb van, néz engem, és ő jön el, hogy fájdalmat és könnyeket kolduljon, mert szüksége van rá a lelkek számára" (1912. 4. 12.).

P147.jpgPio atya gyakran mondta az embereknek: "Magamra veszem a szenvedéseteket!" Magára vette mások szenvedését, és teljes mértékben átélte őket. De a szenvedés nála nagy örömmel is társult, mely a Krisztussal való egyesüléséből fakadt. Amikor szerzetestársai között volt, ő volt a társaság lelke, örömmel viccelődött. Bizonyos idő elteltével azonban távoznia kellett a nagy szenvedés miatt. Ezt mondogatta: "Egy nagy seb vagyok" Lelki leányának pedig ezeket írta: "Nem önmagáért szeretem a szenvedést, hanem azért a gyümölcsért, melyet hoz: dicsőíti az Istent, megmenti a lelkeket, kiszabadít a tisztítótűzből - mi többet kívánhatnék?" "Tudom, hogy mindannyian szenvedtek. Bátorság! írta Szent Pio atya. Ha bízunk Édesanyánkban, biztosak lehetünk benne, hogy kiterjeszti kezét, és mindannyiunkat megvigasztal. Minden betegben ott van a haldokló Jézus. Minden szegényben ott van a szenvedő és kétszeresen haldokló Jézus."

(P Mieczyslaw Piotrowski SChr. cikke SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) 

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     1985. április 16-án volt koporsós temetése 6 pap és nagyszámú gyászoló jelenlétében. A búcsúbeszédet P. Böcskei József Bertold OCD kármelita atya mondta, aki jól ismerte Erzsébetet, az általa képviselt ügyet pedig hitelesnek tartotta.alcance_funeral_ofalu_1985_04_16_535.jpg

1997 tavaszán, egykori szobája helyén Dr Takács Nándor Jusztin OCD megyéspüspök, szóbeli engedélyével kis kápolna épült.

2000. június 22-én legidősebb leánya − testvérei beleegyezésével −, exhumáltatta és a családi sírhelyre, a Remetekertvárosi Szentlélek plébánia altemplomába helyeztette. Az Érd-Ófalui kihantolásnál hárman voltunk jelen: Erzsébet asszony legidősebb lánya, Cecilia († 2015), férje és e sorok írója! A kissé domboldali sírhely, valószínűleg vízmosásos, mert Erzsébet asszony maradványai teljesen elenyésztek, koporsójával együtt, és csak a fehér műszálas szemfedél-bélelés tette lehetővé a maradványok kiemelését, mely igen kis térfogatú volt. Senki nem szemrevételezte!

A kis „batyu” méretű maradványokat, mindenestől az osszárium ládába helyezték! Ezt követően hárman az autómmal a Remetekertvárosi Szentlélek templomhoz mentünk, ahol már várt bennünket − volt lelkivezetője −, Dr Antalóczi Lajos pápai prelátus, aki a beszentelést végezte. A templomi sírhelyen Erzsébet asszony osszáriuma mellé egy szentkép lett elhelyezve, mely a keresztre feszített Nagy-Magyarországot ábrázolta. Ezt is megáldotta Lajos atya!

Mindannyian meg voltunk rendülve, és a kínos csendet Antalóczi atya törte meg: „Egy nagy szentet temettünk” – mondta, és mint aki elcsodálkozott saját kijelentésén, még hozzá fűzte: „De ezt már csak a megújult világban fogják felismerni!” És ekkor idéztem az Úr szavait, melyeket Erzsébetnek mondott: „A jövő világa készül, és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (1971. VII. 26.) – talán meg se éljük, fűztem hozzá.

„Én a legkevésbé!” – vágta rá Lajos atya, és elindult az autója felé. (2000. december 16-án magához szólította az Úr!)

Megjegyzés: Az eredeti, templomi dupla-sírhelyet 2000 után a plébánia önhatalmúlag szimpla méretűre cserélte, mely az előző helytől két méterre jobbra van. (Ez a mai sírhely!)

szentlelek_templom_300_1.jpgA Szentlélek templom volt az, ahol Erzsébet asszony éjszakába menően oly sokat adorált, és ez volt az a hely, ahol csendes magányában, maga Jézus szólaltatta meg az orgonát a „Templom csendes mélyén” gyönyörű dallamával. (Lásd I/75)

Még a közvetlen kortársak is értetlenkedve szemlélhették egy többszörösen árva leány, majd hat gyermekkel özvegyasszony csapásokkal teli küzdelmes életét. De azt már csak a jövő világa lesz képes felismerni hálálkodva, hogy Mária Szíve Szeretetlángjának a történelem sötét hamujában rejtőző parazsát Erzsébet asszony kitartó küzdelme szította fel, hogy beragyoghassa az egész világot.

A Lelki Naplóban így szól az Úr: „Áldani és magasztalni fogják Istent, hogy ily kincsekkel tartalmas életre segített (téged) határtalan kegyelmeivel, melyekből a földön élő felebarátaid bőséggel meríthetnek, és követhetik életed egyszerű útját, mely által ők is Hozzám jutnak.” (III/200)

(Vége!)sirja1_535.jpg

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgIsten hitelesíti övéit!

     Charbel atya maga volt a megtestesült alázat, s vigyázott, hogy sohase beszéljen magáról. Ennél fogva önmagáról teljesen elfeledkezett. Mindig lehajtotta a fejét és kerülte a nők közelségét. Soha nem viccelődött. Mintha egészen meghalt volna e világ számára. Ami pedig szer­zetes-testvéreit illeti, charbel_05_300.jpgnéhányuk bizony kigúnyolta és kinevette Őt szigorú, kemény önsanyargatásai miatt, többek közt a már említett esetben is, amikor a szakácstestvér olaj helyett vizet töltött a lámpásába. Ámde Charbel atya hagyta magát egészen a megsemmisülésig megalázni! Bizony a teljes eltemetkezésért mutatkozott olyannak, mint aki teljesen oktalan, és akinek nincs külön akarata. Sajnos az egész lénye megvetés tárgya volt társainak többsége részéről. A sors iróniája, hogy az a közösség, amely többnyire lenézte őt, az ma a rendjük büszkesége (hasonlóan Szent Pio atya történetéhez)!

De Isten népe már életében szentként tisztelte, és ami érdekesmód nem tűnt fel a rendtársaknak, Charbel atya egyszerű imájára, túl a testi-lelki gyógyulásokon, hatalmas csodák történtek. Amiként, ha például sáskajárás pusztított (ami nem volt ritka), őt kérték meg, hogy könyörögjön Istenhez, hogy elmúljon a veszedelem.

Figyelemre méltó, hogy szentünk sem veszélyes, sem ártalmatlan állatot nem ölt meg soha. A szentelt vizet használta távol tartásukra. Amikor a szerzetes társait egy mérges kígyó veszélyeztette a szőlőben és Charbel atyát hívták, aki megállt a kígyó előtt és nyugodtan csak ennyit mondott: „Menj el!” Erre a kígyó megfordult és azonnal tovább kúszott. Valószínűleg e csodáknál is fontosabb az a tény, amit sokan éreztek, hogy Charbel atya a puszta jelenlétével békévé szelídíti a sok rosszat. Hazája szenvedéseiről ezt mondta: „Ha meg akarjátok menteni magatokat, akkor teljes szívvel imádkozzatok Máriához és Ő majd megment titeket!” (Források az első részben!)

(folyt.)charb_3_535.JPG

Szólj hozzá!

Elközelgett-e a végső idő?

10304773_680789091_530.jpg     Évről-évre, hónapról-hónapra hallhatjuk a végidős károgásokat, melyek eleddig annyiszor nem "jöttek be", hogy a végén, az igazi eseményekre figyelmeztető IGAZ jelekre, már fel sem figyelnek majd az eddig "napra-készek"! Ez aztán majd készületlenül lepi meg őket, és katasztrofálisan éri a lelküket! Sajnos sokak, hallván valamely „hajánál fogva előrángatott" hamis és ismeretlen hitelű üzenetet, "jólértesültségükben" nyomban buzgón terjesztik azokat, „nehogy az Úr számon kérje majd rajta, hogy nem adta tovább"! Nos, az Úr az Evangélium terjesztését fogja számon kérni majd mindenkitől  (lásd 2Tim 4,2)! Azt az Evangéliumot, melyben az Üdvözítő világos óvatosságra való intését olvashatjuk: "Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegést folytató csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből. Ezeket le kell inteni, mert feldúlnak egész házakat, rút haszon kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene.(Tít 1,10-11); Az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek.(1Tim 4,1-2); ...a gonoszságban haladnak előre: tévelyegnek, és tévelygésbe vezetnek.(2Tim 3,13); Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek.(2Tim 4,3-4); Őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az álságos 'ismeret' ellenvetéseit, amelyet némelyek elfogadtak, és a hittől elszakadtak.(1Tim 6,20-21) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen.(1Pét 5,8-9); Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat.(2Pét 3,17); Virrasszatok tehát és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.(Mt 24,25); Íme, előre megmondtam nektek.(Lk 21,36)!"1-sacred-heart-of-jesus-smith-catholic-art.jpg

 

Szólj hozzá!

A stigmák orvosi vizsgálata

February121922anewpopePiusXIiselected.1.jpgPio atya stigmáinak híre villámsebesen terjedt el először Olaszországban, majd az egész világon. Újságírók jöttek, akik tanúi voltak a Pio atya közbenjárására történt bámulatos csodáknak és a számos megtérésnek, köztük a sajátjuknak is. A nagy nyilvánosság miatt a kolostor elöljárói úgy döntöttek, hogy részletes orvosi vizsgálatnak vetik alá Pio atya sebeit.

Az elöljárók először Luigi Romanelli professzort kérték fel erre. Az alapos kivizsgálás 1919. május 14-én történt, és megerősítette, hogy a lábfejek és a kezek teljesen át vannak szúrva, a 8 cm hosszú oldalseb pedig bőségesen vérzik az ütőérből. röntgenfelvtelPioa.balkezről1954.jpgRöntgenPioa.jobbkezről1954.jpgRomanelli professzor ezt írta a zárójelentésben: "Pio atya sebei nem természetes eredetűek. Az okok, melynek hatására létrejöttek, természetfeletti jellegűek. Az orvostudomány nem képes megmagyarázni ezt a jelenséget" Pio atya sebeinek vizsgálatára felkérték Bignami professzort is, aki ateista volt és már eleve kizárta a természetfölötti  működést, mert egyszerűen nem hitt a létezésében. A kivizsgálás után a professzor megdöbbenve jelentette ki, hogy nem létezik olyan kémiai anyag, sem betegség, mely ilyen sebeket okozhatna. Bignami professzor gyógykezelést rendelt el, mert be akarta bizonyítani, hogy két hét gyógykezelés után a sebek begyógyulnak. Elrendelte, hogy: 1.) Pio atya semmiképp se férhessen hozzá a jódtinktúrához, se más orvosi szerekhez; 2.) kössék be Pio atya sebeit és két tanú jelenlétében pecsételjék le; 3.) nyolc napon át minden reggel ellenőrizzék a sebeket és az ellenőrzés után újra pecsételjék le.

A kolostor elöljárói nagy következetességgel felügyelték Bignami professzor utasításainak végrehajtását. Az eredmény az lett, hogy a nyolcnapos gyógykezelés alatt a sebek egyáltalán nem gyógyultak be és egész idő alatt bőségesen véreztek. Giorgio Festa.jpg

A következő professzor, aki Pio atyát kivizsgálta, Giorgio Festa professzor volt, aki jelentésében azt írta, hogy Pio atya idegrendszere és szellemi képességei tökéletesen működnek. Kijelentette, hogy a sebek egyértelműen nem a páciens tevékenysége következtében keletkeztek, hogy határozottan nem valamilyen külső vagy belső tényezők hatására jöttek létre, és hogy sem a sebek kinézetét, sem az eredetüket nem lehet a tudományos ismeretek alapján megmagyarázni.

Pio atya stigmái ötven éven keresztül megállás nélkül véreztek, nem gyógyultak, tartósan frissek maradtak, nem alakultak ki gennyes gócok, sem gyulladás vagy nekrózis. Ez a jelenség teljességgel ellentmond a biológiai törvényszerűségeknek.

Ráadásul Pio atya halálának pillanatában a sebek teljesen eltűntek, még a legkisebb heg sem maradt utánuk. Az orvosok számára ez újabb rendkívüli csoda volt, hiszen minden szövetkárosodással járó seb tartós nyomot hagy maga után, látható hegek formájában. Az orvostudomány számára ez teljességgel megmagyarázhatatlan jelenség. Pio atya áldása.jpg

Pio atya stigmái különösen kifejező jelek voltak, melyek mindenkit megtérésre hívtak. Pio atya révén Isten nagy irgalmasságában lehetőséget adott az embereknek, hogy visszatérjenek hozzá ebben a különösen nehéz időszakban, amikor az emberiség lelki válságba jutott.

(P Mieczyslaw Piotrowski SChr. cikke SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

(folyt.)

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Mint említettem, Erzsébet 1984-ben betegeskedni kezdett és fokozatosan „leépített” maga körül mindenkit. Úgy nézett ki a dolog, mint akinek valami végső fáradtság és sértődöttség folytán elege volt mindenkiből! Ennek természetes magyarázata egyfelől a szüntelen gyomortáji fájdalmak, másfelől (mint később kiderült), jelentős mértékben új lelkivezetőnek (I. J.) tudható be, aki talán kíméletből is, de igyekezett mindenkit kizárni Erzsébet asszony addigi környezetéből.

Sajnálatosan erre a sorsra jutott a titkára is, ezen életrajz írója!

Amikor megkérdeztem efelől, miszerint már nem vagyok 'titkár'? Ő ekként válaszolt: „Én, Fiacskám nem azt mondtam, hogy a Szűzanya visszavonta a megbízását − te csak dolgozz tovább −, hanem azt, hogy mellettem nincs már semmi feladatod, tehát fölösleges hozzám járnod!”

Lelkivezetőjéről annyi elmondható, hogy 2-3 naponta meglátogatta Erzsébet asszonyt hidegkúti otthonában, segítő asszonyokat is vitt az ápolására, megáldoztatta, sőt szentmisét mutatott be a betegágynál! Arra azonban az atya mindig ügyelt, hogy senki ne keveredhessen a beteggel beszélgetésbe − ebből következően −, szinte kizárólagosan csak a lelkivezetőjével értekezhetett. Okkal tételezhető fel tehát, hogy ez a 1984_018_300.jpghelyzet, nagymértékben befolyásolta Erzsébet asszonyt a döntéseiben!

1984 végén súlyosbodott az állapota, novemberben kórházba szállították. A Szent János és a Tétényi úti Kórházban is kezelték.

1985. március 24-én a kórházból, körzetorvosi felügyelet mellett ápolásra hamori_hazaspar_2006_06_24_300.jpgmagához fogadta az idős Hámori házaspár Törökbálintra.

Erzsébet bár sokat szenvedett, fájdalomcsillapítót nem kért, és boldognak mondta magát, amiért nem kórházi körülmények közt tölthette napjait.

erzsebet_asszony_halalos_agyan_1985_april_11_b300.jpg1985. április 11-én rózsafüzérrel kezében, szentségekkel többször megerősítve, arcán enyhe mosollyal költözött az égi hazába. Bizonyára a lelkivezetője iránti hála vagy rábeszélés késztette Erzsébetet, hogy kívánságára −, melyet magnóra mondott −, Érd-Ófaluba kérje temettetését.

(folyt.)

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgA remeteségbe vonulása

     Több tanú is elmondta, hogy Charbel atya tekintetéből mennyei fény sugárzott! Ez bizony lehetséges annak, akinek az Úr volt állandó öröme. Szíve mindig vidám, az arca derűs volt, miközben valójában komoly volt. Jámborságot és istenszeretetet tükrözött, különösen imádság közben. Minden lelket vonzott, és tiszta szívű ember volt. Beszéde kellemes, egyszerű szavai világosak, egyértelműek voltak. Figyelemre méltóan szelíd volt, szeretetreméltó és engedelmes volt, miközben teljesen uralta hajlamait és hangulatait. Egész viselkedését az egyenesség, a mértéktartás és a kiegyensúlyozottság jellemezte. Áldozatos életét visszavonhatatlanul az Úr és a lelkek üdvösségének szolgálatába állította.

A környéken élő emberek, általánosságban is sokat beszéltek a remetékről, és úgy vélekedtek: „Libanon létezésének titka ezeknek a jámbor remetéknek a tisztaságában és jóságában rejlik”.

És ehhez nagyban hozzájárult Charbel atya papi-szerzetesi személye azzal, hogy kiváló lelkipásztor és gyóntató volt. Messze földről is sokan felkeresték, és szentgyónásuk után nagy örömmel tértek haza tőle az emberek.

Bár 16 évet élt az Annaya-i Szent Maron kolostorban, feléledt szívében a vágy a régi remeték élete iránt. Így tizenhat év lelkipásztori szolgálat után arra kérte elöljáróját, hogy elvonulhasson az anyakolostorhoz tartozó Szent Péter és Pál-kolostorba (Ld. alább!). Elöljárója eleinte vonakodott megadni az engedélyt, ám egy csodálatos isteni jel hatására beleegyezését adta. Egy este, amikor Charbel olajat kért a lámpásába – hogy próbára tegyék –, vizet öntöttek bele, ám a láng mégis fellobbant és folyamatosan égett!

Így 1875. február 15-én megkezdte a vágyott remeteéletet: a csendes magányt, az állandó rózsafüzér-imát, és a mezei munkát. Mindig térdre borulva imádkozott az Oltáriszentség előtt, nem egyszer az egész éjszakát imádságban töltve. Huszonhárom évig élt így, és csak elöljárója kérésére látogatott el néha az anyakolostorba. Már életében szentség hírében állt, közbenjáró imájára számos csoda történt. (Források az első részben!)

(folyt.)sharbel-3_535.jpgsaint-charbel-min_535.jpg

Szólj hozzá!

Megtévesztés magas fokon

aa_2_4.jpg     A sátáni manipuláció megnyilvánulása szünet nélküli az egyén, a közösség és a társadalom életében. Nagyon fontos lenne mindenkiben tudatosítani, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem „tévútra akarja vezetni az egész világot'' (vö Jel 12,9b), ezzel-azzal, a végidők riogatásával, a bűnök és az emberi hiszékenység kihasználásával igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki jövőjét, konkrétabban, végleg eltávolítani a Teremtőjétől.
      És mivel kezdi? Először is megpróbálja a felvilágosodás "észérveivel", esetleg különféle magánykinyilatkoztatások jólértesültségének a látszat-hihetőségével "bombázni" a lelkeket! Tekintve, hogy hiszékenységükben egyre kevesebben ismerik fel a sátáni pusztítás szervezett voltát, kevesen látják át a bűn szerzőjének taktikáját, sőt, nemegyszer tekintélyes tanítók az ördög puszta létét is tagadják, vagy éppen bedőlnek az egyházias szóhasználattal fogalmazott hamis üzeneteknek. Emiatt, sokan a kellő körültekintés hiányából esnek áldozatul a megtévesztő szellem mesterkedésének. Ez annak is betudható, hogy semmit nem tanultak a demonológiáról, így azt sem tudják, hogy az ördögnek csupán annyi hatalma van felettük, amennyit megengednek neki! Egyre inkább hallunk katolikusoktól olyan nézeteket, miszerint "ez a pápa nem pápa, mert nem szabályosan lett megválasztva"! Nocsak!? Na ezek az emberek aztán igazán jól értesültek lehetnek! Forrásuk azonban nem belső szentszéki értesülés, hanem nagyon is külsős álhírek és manipulált, "épp most" előkerült iratok, a "valódi" III. Fatimai Titoktól, Szent Pio atya soha nem látott leveléig, vagy Assisi nagy Szentjének "írásos hagyatékáig"! Pedig esetükben nem másról van szó, mint kifinomult ördögi praktikákról, melynek célja az EGYETEMES (katolikus) hit végzetes bomlasztása!

    Bizonytalan üzenetek és igazolatlan források (előkerült "apokrif" iratok) követése soha nem ajánlott, mert óhatatlanul démoni erők kelepcéjébe eshetünk, ez pedig elhomályosítja még az addigi tisztánlátást is! A jólértesültség "többlettudása", az emberi gőg forrása! Amiként a paradicsomi Kísértő – nyájas szavával –, ma is elhangolhat az evangéliumi útról, beépülhet az akaratba, s az egyén már észre sem veszi magán, hogy nem képes tudatosan felvenni a keresztjét (Mt 16,24)! Ennek tudható be, hogyha a bűn és a hiszékenység elburjánzik egy társadalomban, akkor óhatatlanul megnövekszik az egymás iránti részvétlenség, a közömbösség és az önzés, előrevetítve a tömeges elkárhozás veszélyét!

(folyt.)

darfur_child_starving.JPG

Szólj hozzá!

Szent Pio atya stigmái

A látható jele annak, hogy Isten elfogadta Pio atya áldozatát elégtételül mások bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, a stigmák ajándéka volt a szüntelenül vérző sebek ajándéka, egy rendkívüli jel, hogy egyesült Krisztussal az ő szenvedésében minden ember üdvösségének javára. photo040.jpgpio...jpg

A stigmák által okozott szenvedés első jelei már 1910-ben jelentkeztek Pio atyánál. 1910. szeptember 7-én megjelent neki Jézus és Szűz Mária és akkor látta meg először a kezein Krisztus sebeit, melyek egy bizonyos idő elteltével eltűntek, mert Pio atya buzgón könyörgött ezért. Hasonló, de még intenzívebb élménye volt 1911 szeptemberében és 1912 márciusában.

Jézus Krisztus fokozatosan felkészítette Pio atyát arra, hogy fogadja el tartósan üdvözítő kínszenvedésének jeleit. 1918. augusztus 5-én a seb a szerzetes oldalán is megjelent. Egyik levelében azt írja, hogy egy gyóntatás alatt "lelki szemeim előtt egyszer csak megjelent egy mennyei lény", aki kezében izzó fegyvert tartott. "Láttam, hogy ez a lény teljes erővel a lelkembe hajítja a fegyvert. (...) Attól a naptól fogva halálos sebet hordozok. Úgy érzem, lelkem legmélyén mindig nyitott seb tátong, amelytől állandóan szenvedek" Krisztus összes sebe 1918. augusztus 20-án jelent meg Pio Atya testén. Ezt a különleges eseményt levélben leírta a lelkivezetőjének: "... a szentmise után (...) egyszerre olyan nyugalom szállt rám, mintha édes álomba szenderültem volna. Külső és belső érzékeim, de még lelki képességeim is leírhatatlan nyugalomba merültek. Mélységes csend volt körülöttem és bennem: Pio atya leírja, hogy megpillantott egy titokzatos lényt, akinek "vérzett a keze, a lába és az oldala. (...) Azután eltűnt az a lény, és észrevettem, hogy mindkét kezem, lábam és az oldalam át van szúrva és vérzik. Elképzelheti, milyen gyötrelmet éltem át akkor, és élek át azóta is egyfolytában, szinte mindennap. Az oldalsebből állandóan szivárog a vér, főleg csütörtök estétől szombatig. Atyám, meghalok a fájdalomtól, oly zaklatott és elgyötört a lelkem. Félek, hogy elvérzem, hacsak az Úr meg nem hallgatja szegény szívem sóhajtozását, és el nem veszi ezt tőlem. Vajon megadja ezt nekem Jézus, aki olyan jóságos? Vajon elveszi-e legalább a zaklatottságot, amelyet e külső jelek miatt érzek? Hangosan kiáltozom hozzá, és addig esedezem, amíg irgalmában el nem veszi tőlem nem a gyötrelmet, nem is a fájdalmat, hiszen azt hiszem, ez lehetetlen volna, s áhítom is a fájdalom mámorát, hanem e külső jeleket, amelyeknek jelenléte leírhatatlanul, kibírhatatlanul felkavar és megaláz" (Pio atya levelei, 1918.10. 22). pio12.jpg

Az Úr Jézus nem hallgatta meg ezeket a kéréseket, mert minden kételkedőnek és hitetlennek világos jelet akart adni, hogy megtérésre indítsa őket, ha meglátják Pio atya testén a vérző sebeket, rettenetes kínszenvedésének és halálának jeleit, melyeket a bűn, illetve a szeretete és irgalma iránti bizalmatlanság okozott.

Pio atya minden erejéből megpróbálta rejtegetni az állandóan vérző sebeket, hogy senki se szerezzen tudomást róluk. Ez azonban lehetetlen volt, mert a sebek bőségesen véreztek és gyakran kellett rajtuk kötést cserélni. A kolostor gvárdiánja az általános elöljárónak küldött levelében így írta le Pio atya stigmáit: "...valódi sebek ezek, teljesen át van szúrva. Az oldalán pedig valódi nyílás látható, melyből szüntelenül folyik a vér".

Ötven éven keresztül, egészen a haláláig hordozta a testén Pio atya a szüntelenül vérző sebeket, Krisztus kínszenvedésének és halálának jeleit.

(P Mieczyslaw Piotrowski SChr. cikke SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám.)

(folyt.) Purificatoio.jpg

Szólj hozzá!

065a_lelek_az_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg1_dr_antaloczi_lajos_papai_prelatus_200_2.jpg     De lássuk újból lelkivezetője Dr Antalóczi Lajos véleményezését: „Évekre szóló személyes ismeret után elmondhatom: Erzsébet asszony egyszerű, de szívós, sokat szenvedett, kitartó egyéniség volt, akit az élet terhe, a keresztek nem törtek meg, hanem acélossá formáltak. Erős asszony volt, akinek az életében természetes volt az erények gyakorlása, a rendívül kemény böjt, a sok imádság és a porig való megalázódás. Idealizált lenne azonban az Erzsébet asszonyról alkotott kép, ha letagadnánk természetéből fakadó emberi gyengéit. Mindezek ellenére viszont határozottan ki kell jelenteni: Erzsébet asszony ezt a Lelki Naplót természetfölötti közreműködés nélkül nem tudta volna megírni. Nem lett volna rá képes! A Szeretetláng Napló esetében a jó szándékú emberi mesterkedés teljesen kizárt. Erzsébet asszonynak a Szeretetláng révén nagyon sok megaláztatásban volt része. Ugyanakkor hetente több napon, kenyéren és vízen böjtölt húsz éven át. Életét különösen megnehezítette, hogy a Szeretetláng révén látványos esemény nem történt. Nem volt gyógyulás, nem volt napcsoda, forrás vagy könnyezés stb. Csupán gyümölcsökről beszélhetünk, amiről a belső csoda megtapasztalói tanúskodnak. A csodák a lelkek mélyén mentek végbe. Jóllehet, ez a legnagyobb csoda, hiszen valamennyi jelenés minden eseménye éppen ezt a célt szolgálja, jelen esetben ennek nem voltak külső jelei, csak gyümölcsei. A lélek átformálódása pedig nem minden esetben antaloczi.jpglátványos. Egyetlen regisztrálható, de mégis a legmeggyőzőbb fejlemény a Szeretetláng fogadtatása volt az egész világon. Kínától Amerikáig, Ausztráliától a skandináv államokig rengeteg nyelven és rengeteg országban közkézen forgott. Még japánul is kiadták. (Később szót ejtünk a Szeretetláng csodálatos kivirágzásáról Közép- és Dél-Amerikában.) Erzsébet asszonynak, aki igen megszenvedte a kételkedést is, ez volt egyetlen bizonysága és vigasztalása.” (Antalóczi, Jelenések, üzenetek és a jövő. Kisboldogasszony Plébánia Eger 2000.)

A Szeretetláng Mozgalmat hazánkban Erdő Péter bíboros érsek már 2009. június 5-én jóváhagyta 494-1/09 számú Dekrétumában, melyet másnap a X. Orsz. Szeretetláng Találkozón hirdetett ki – részlet: „...Jelen soraimmal a krisztushívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. A társulás életére és munkájára Isten bőséges áldását kérem. Szolgáljon működésük hazánk lelki megújulására!” – idézet vége!

Erzsébet asszony Lelki Naplóját, Nihil obstat- és Imprimaturral a Magyar Katolikus Egyház kiadója, a Szent István Társulat adta ki 2010-ben! (folyt.)erdo_p_szeretetlang_1_535.jpg (Kép: Erdő Péter jóváhagyó beszéde a 2010-es Országos Szeretetláng Találkozón.)

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgSzentünk Mária-tisztelete

     Természetesen a nagy előd, Remete Szent Antalhoz hasonlóan, Charbelnek is meg kellett küzdenie a kísértésekkel, mégpedig a szokásos kisertes_k300.jpgmódon, böjttel és imával, amiként maga az Úr tanította! Olykor, amikor nagy sóhajjal felkért valakit: "Imádkozzon értem!", észlelni lehetett Charbel atya belső küzdelmét, forró lelki harcát. Leginkább csendben, a rózsafüzérezés csodálatos szeretetaktusába temetkezett, és ezáltal győzedelmeskedett is!. Egy pillanatra sem fordította el tekintetét Istenről, semmiféle jelentőséget sem tulajdonítva az őt támadó démonnak. A teljes imádás jellemezte egész életét, élete értelmét és 04a04a39f645d_k300.jpgönátadott erejét.

Kivételes lelkiereje volt, melyet mintha egyenesen a mennyből merített volna. Minden körülmények között derűsnek és kedvesnek látták, türelemmel viselt minden nehézséget és szenvedést. Még a nem kötelező önsanyargatásoknak is alávetette magát: böjt, virrasztások, hideg elviselése stb. A kétkezi munkáit mindig elvégezte, bármilyen nagy testi fájdalmai is voltak közben, szüntelenül ezt ismételgetve: „Ó, Jézus! Ó, Mária!” Sokat imádkozott a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és bizonyára a kiszabadult lelkek is visszasegítettek neki a mennyből! Charbel atyát nem csak a munka közbeni állandó fohászok mondása, de az időnkénti keresztvetés is jellemezte.

„Ha az ember hozzászoktatja magát a keresztvetésekhez – mondja Szent Charbel –, és rendszeresen segítségül hívja Szűz Máriát, akkor mindenféle kísértést legyőzhet.”

Jean Skandar atya így ír: „Isten szeretete vezette Charbelt, ezért teljesen szabadon vált meg mindentől, a saját akaratától is. Mindezt azért, hogy ily módon osztatlan szívvel mindent visszaadjon Istennek. Kizárólag csak neki! A kezdeményezést Istenre bízta. Életének minden cselekedetét alávetette tökéletlen és bűnös környezetének, abban a transzcendens hitben, amely mindenen túlmutat. Isten tökéletes szeretetében találta meg az erőt, hogy a tudatos halálnak (az önmagáról való lemondásnak) adja meg magát, átölelve a keresztet.” (Források az első részben!)

(folyt.)charbel-2_535.jpg

Szólj hozzá!

A stigmák titka

collage.jpg

 

Az Egyház történelméből hetven olyan kanonizált szentet ismerünk, akinek testén vérző sebek voltak, annak a jelei, hogy a halál és a feltámadás titkában rendkívüli módon egyesültek Krisztussal. Közéjük tartozott például Assisi Szent Ferenc, Sziénai Szent Katalin, Giuliani Szent Veronika, Boldog Emmerich Katalin. Avilai Szent Teréznek (1515-1582) különleges stigmái voltak. A testén semmilyen látható seb nem volt, de a szívén valódi sebek voltak. Egyik misztikus művében írt erről. avilai_terez_szive.jpgHalála után a testén boncolást végeztek. Amikor az orvosok kivették a szívét, meggyőződtek róla, hogy valóban van rajta öt seb, melyek egyike öt centiméter nagyságú volt. Az orvosok megerősítették, hogy a sebek mindegyike azonnali halált okozna, Szent Teréz mégis 23 éven át élt velük. Sőt, mi több, arra sincs tudományos magyarázat, hogy Szent Teréz szíve mind a mai napig megmaradt. Egy különleges ereklyetartóban őrzik a karmelita nővérek kolostori kápolnájában a spanyolországi Alba de Tormes-ban, és az öt seb ma is látható rajta.

 

pioa6yo1.jpgAz Egyház történelmében az első pap, akinek stigmái voltak, Szent Pio atya volt. Francesco Forgione (Szent Pio atya) 1887. május 25-én született Pietrelcinában (Olaszországban, Benevento megyében), egy szegény kis házban, melyben egy szoba volt egyetlen ablakkal, a padló pedig csupán döngölt agyagból volt. 1903-ban, tizenhat évesen belépett a kapucinusok noviciátusába. 1910. augusztus 10-én pappá szentelték, és teljesen átadta magát Istennek, mint engesztelő áldozatot az emberiség bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Lelkiatyjának, Benedetto atyának címzett levelében ezt írta: "Már hosszabb ideje érzem annak szükségét, hogy áldozatul adjam magam az Úrnak a szegény bűnösökért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ez a vágy olyannyira megerősödött szívemben, hogy már erős szenvedéllyé vált. Igaz, hogy sok alkalommal felajánlottam már magam ily módon Istennek, és könyörögtem hozzá, hogy méltóztassa rám tenni az embertársaimnak és a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek valamennyi bűnét, de most ezt az áldozatot az engedelmesség megnyilvánulásaként szeretném meghozni. Úgy látom, mintha ezt maga Jézus akarná... A másokért való szenvedés hivatása nehéz, hiszen az ilyen ember helye nem a szeretet gyönyörében van, hanem a Kálvárián, ahol egyesül a szenvedő Jézussal" (1910. ll. 29.).

Jézus megengedte, hogy erősebben halljam a hangját a szívemben: "Fiam, a szeretet a szenvedésben ismerszik meg; erősen fogod érezni lelkedben, s még erősebben a testedben": (Pietrelcina, 1912. 12. 29)

tr76 (1).jpgAz Agostino atyának írt egyik levelében Pio atya leírta azt a rendkívüli küldetést, melyre Jézus meghívta őt:

"Ő kiválasztja a lelkeket, és köztük érdemtelenül az enyémet is kiválasztotta, hogy segítségére legyen az emberek megváltásának mérhetetlenül nagy feladatában. Minél többet szenvednek az ilyen lelkek a legkisebb vigasztalás nélkül, annál jobban megkönnyítik a jóságos Jézus szenvedését. S ez a valódi oka annak, miért akarok egyre jobban szenvedni, és vigasztalás nélkül szenvedni. Ez minden örömöm forrása. Mindamellett bátorságra van szükségem, de Jézus semmit sem tagad meg tőlem. Ezt hosszú idők tapasztalata alapján mondhatom. Bizony, semmit sem tagad meg, de csak azzal a feltétellel, hogy nem szűnünk meg kérlelni őt" (Pietrelcina, 1912.9.20.). Egy másik levélben pedig ezt írta: "Ó, Jézusom, bárcsak annyira tudnálak szerethetni, és annyira szenvedhetnék érted, amennyire kívánom; bárcsak boldoggá tehetnélek, s valamiképp kárpótolhatnálak az emberek hálátlanságáért! Jézus megengedte, hogy erősebben halljam a hangját a szívemben: »Fiam, a szeretet a szenvedésben ismerszik meg; erősen fogod érezni lelkedben, s még erősebben a testedben«" (Pio atya levelei, Pietrelcina, 1912. 12. 29).

(P Mieczyslaw Piotrowski SChr. cikke SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. )

(folyt.)

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet asszony a három unokáját 16 évig nevelte, és már a 80-as évek elejére egyre fáradtabbnak érezte már magát. Ennek ellenére  elvállalta egy kedves ismerőse idős és vak apjának – Hanzi bácsinak – a gondozását, némi fizetség fejében. Erzsébet asszonynak a vérében volt az ápolás és a szeretetszolgálat. Egyfelől úgy érezte, hogy összetört lelke egy újabb feladattal rendbe jöhet, másfelől tervezgetett álma volt, hogy a családi ház tutto_2_b300.jpgszeretetotthonná alakuljon, amit mellesleg Tüttő György, angliai főlelkész atya (későbbi prelátus) ajánlott neki! Ehhez azonban az kellett volna, hogy gyermekeit örökrészük szerint kártalaníthassa.

Nos, az első és egyben utolsó páciense volt Erzsébetnek ez a vak Hanzi bácsi, aki nagyon jól érezte magát, úgyhogy bármeddig maradt volna, és valóban igen figyelmes gondozásban volt része − jóllehet egy év után −, hirtelen belealudt az örökkévalóságba!

Erzsébet néni mesélte, hogy egy alkalommal sajtot készített elő a bácsi reggelijéhez, és a szeletelésnél egy piciny foltot látott meg rajta. Valami azt súgta neki, hogy „nem számít, úgy sem látja!” Lelke mélyén azonban az Úr hangját hallotta: − Nekem is így adnád oda? – mint mondta, igen elszégyellte magát!

A Szeretetláng látnokának egészsége azonban nem volt már a régi! Több gondoskodásra és figyelmességre lett volna neki is szüksége. A bácsi halálával Erzsébet asszony úgy érezte, hogy minden téren magára maradt, hogy égi megbízatását egyáltalán nem sikerült megvalósítania, és ezért a lelkivezetőit is vádolta! Ettől kezdve Erzsébet asszony kissé rezignáltabbá vált, mint aki nem találja a helyét. A gyomrát fájlalta, és nem kis iróniával meg is említette, hogy „amíg évekig böjtöltem, a gyomromra semmi panaszom nem volt!”

Hogy kiválasztott volt-e Erzsébet asszony?

Valamennyien a kiválasztottságra születünk, melyre a keresztségben kapunk isteni pecsétet. Ám az, hogy ezt mennyiben sikerül betöltenünk, sajnos többnyire a halál után derül ki. „Íme, ilyen voltál és ilyennek kívántalak téged – mondhatja nekünk szomorúan az Isten.” (Raoul Plus SJ) Nem volt ez másként Erzsébet esetében sem! Az viszont feltűnő, hogy már kora gyermekkorától kezdve az élete ritkamód erőt próbáló volt. Életének nehéz éveiben is „ösztönösen” Mária-tisztelő volt, sorsának rendeződését követően azonban nagy rózsafüzérező lett. Példás kegyelmi életet élt, de minden feltűnés nélkül!

Montforti Grignon Szent Lajos azt írja, hogy „a Mária-tisztelet, a kiválasztottság biztos jele”! (vö. TMT 40; 200; 250)

(folyt.)

(Kép: Hogy Erzsébet asszony nem hiába küzdött az égi megbízatásával, példaként mutatok egy Mexikó-városi óriásplakátot.)mexiko_535.jpg

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgAz első csoda

     1865-ben a nevezett kolostor környékét, egészen közel Annayához, sáskák özönlötték el. A szerzetesek hiába igyekeztek elűzni őket. Ekkor a kolostor elöljárója, megparancsolta Charbel testvérnek, hogy szenteltvízzel hintse meg a kolostor birtokait, hogy a sáskák tönkre ne tegyék a fákat és a vetést. Charbel fel-alá járt a szántóföldön, hintette a szenteltvizet, s közben ezt mondta:

– Áldottaim, egyétek csak azt, ami vadon nőtt, s ne azt, amit mi ültettünk!

Isten meghallgatta őt, s a kolostor vetéseit és eperfáit megmentette a charbel-1a_k300.jpgsáskaveszedelemtől.

Szentünk lelkében hatalmas láng gyúlt a Szentséges Istenanya és szent rózsafüzére iránt! Ennek következményeként a szívéhez nőtt a Szentírás, és elmélyült a kapcsolata az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal.

1859. július 23-án szentelték pappá, majd visszatért Annayába. Szavai szerint papnak lenni csakis egyet jelent: a Golgota útját járni, és Isten jelenlétének a tanúja lenni a világban. Egész éjszakákat töltött imádsággal, ugyanakkor napközben rendesen élte a szerzetesek életét.

Charbel atya számára az Eucharisztia volt a legfontosabb erőforrás. Az Oltáriszentség előtt nagy sóhajokat hallatott, ami a Szentostyában rejtező Isten iránti hatalmas szeretetének egyik kifejezése volt. Amikor Krisztus Testét és Vérét magához vette, látszott, hogy a világ legédesebb lakomáján vesz részt. Sehol másban nem érzett élvezetet, sem nyugalmat, sem örömet, csak az Oltáriszentség előtt vagy a Szentmisén.

Nem csak nagy hittel és bizalommal merült el Isten jelenlétében, de a földön térdelve olyan örömmel és forró áhítattal imádkozott, hogy az teljesen átragadt rendtársaira. Az Oltáriszentség előtt töltött idő igazi szívügye volt. Mint valami önfeledt szerelmes, az ideje legnagyobb részét a Szeretet Szentsége előtt töltötte térden, teljes eksztázisban. Nem csoda, ha a lelke az Isten iránti átható szeretet tüzében égett. (Források az első részben!)

(folyt.)saint-charbel-12_k535.jpg

Szólj hozzá!

Jézus Szentséges Szíve
img_300.jpg     Jézus Szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt Szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.
     Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. 
irgalmassag_oraja_300.jpgJézus Szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezi a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a Szentségek forrását, mely nélkül nincs hitélet.
     Az egyházatyák a Jn 7,37–38-ra hivatkozva Jézus Szívét az Élő Víz forrásaként jelölték meg.
     A középkorban már kimutatható egyes misztikusainál a Jézus Szíve-tisztelet. 
Ezt követően a 16. században főként a jezsuiták és a karthauziak terjesztették a tiszteletet, aminek teljes kibontakozása a 17. századi Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik. Ebben, Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első péntekjén.
     IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a Pünkösd utáni második vasárnapot (vagyis Úrnapját) követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és a júniusi hónapban.
     Jézus Szentséges Szíve két alapvető ábrázolásban ismert.
Alacoque Szent Margit látomásai nyomán, Jézus Szívének lángoló ábrázolásaként, és Szent Fausztina nővér látomásai nyomán az Irgalmas Jézus képen, melyen a Szentséges Szív nem látható, csupán a belőle áradó fénysugarak.
     Megjegyzés: Hasonlóképpen ábrázolt Mária Szeplőtelen Szíve! Míg a Fatimai Szűzanyát tövisekkel körülvett lángoló szívvel ábrázoljuk, addig Mária Szíve Szeretetlángja esetében a Szív nem látható, csupán a belőle áradó sugarak! (Sajnos helytelen a Szent Szűz Szeretetlángját szívvel kezében ábrázolni!)
(Több forrás, köztük a Magyar katolikus lexikon és a Magyar Kurír felhasználásával!)

ket_irgalmas_sziv_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Pietrelcinai Szent Pio atya

PIOatyaldoztat.jpgAz ateisták Isten nemlétéről szóló érvei kártyavárként omlanak össze, ha találkoznak Isten valóságával, melyet életükkel fednek fel előttünk a Katolikus Egyház szentjei. Ezek közé tartozik Pio atya, aki az Egyház történelmének egyik legnagyobb misztikusaként és stigmatizáltjaként rendkívül kifejező jele Isten létezésének. Csak a rosszakaratú emberek, akik "az igazságot elnyomják igazságtalansággal" (Róm 1,18), vonják kétségbe vagy utasítják el az ilyen világos jeleket.

2008. április 23-án San Giovanni Rotondóban kiállították Szent Pio atya testét a nyilvánosság számára. Halálának 40. évfordulóját 2009. szeptember 23-áig ünnepelték.Gemma Di Giorgi2.jpgGemma_di_Giorgi (1).jpgPio atya közbenjárására ma is rendkívüli megtérések történnek a legmeggyőződésesebb ateisták esetében, sokan pedig csodásan meggyógyulnak. Itt említsünk meg legalább egy nagyszerű csodát, ami Pio atya közbenjárására történt. A tudományos világ döbbenten áll az olasz Gemma di Giorgi rendkívüli esete előtt. Gemma 1939-ben pupillák nélkül született, de 1947-ben elnyerte a tökéletes látás képességét, miután Pio atya kezéGemma-De-Giorgi-2-482x700 (1).jpgből magához vette az Eucharisztiát. Ennek a nőnek a mai napig nincsenek pupillái, mégis minden fizikai törvény ellenére kitűnően lát. A tudósok tüzetesen kivizsgálták ezt a csodálatos, mindmáig tartó csodát.

A dokumentumok megerősítik, hogy Pio atya földi élete során a bilokáció ajándékának köszönhetően megjelent több száz vagy ezer kilométerrel arrébb, hogy lélekben segítsen a szükséget szenvedőknek. Tudott olvasni a lelkiismeretben, és teljesen ismeretlen emberek életének ismerte apró részleteit. Megadatott neki, hogy találkozzon a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel. Mindennapos misztikus állapotaiban találkozott Jézussal, Szűz Máriával és a szentekkel. És ugyancsak mindennap harcolt a gonosz lelkek gyűlölete és gyűlöletes támadásai ellen. Left hand front 002.jpg

Szent Pio atya 50 éven keresztül hordozta testén az állandóan vérző sebeket a stigmákat, Krisztus kínszenvedésének jeleit, melyeket az orvosok semmilyen módon sem tudtak meggyógyítani. Pio atya sebeiből mennyei illat áradt, melyet egyes kiválasztott emberek a világ különböző pontjain is éreztek, gyakran több ezer kilométerre San Giovanni Rotondótól. Ebben a cikkben részletesebben írunk a stigmák titkáról és jelentőségéről.

(P Mieczyslaw Piotrowski SChr. cikke SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 7. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

(folyt.)

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Én, aki jelen voltam a püspöki kihallgatáson – nézetem szerint –, az Erzsébet asszony szemszögéből a legalábbis eredménytelennek látszó 20 évnyi küzdelme felőrölte addigi türelmét, melyhez még rásegíthet a szakos_gy_b250.JPGbontakozó betegsége is. Az, hogy Gyula püspök kétségkívül kissé lekezelően és valóban számonkérő hangnemben beszélt, nem lehetett újdonság Erzsébet számára, hiszen a Szeretetláng ügyében ezt már megszokhatta. De ami ezután következett, arra vonatkozik az említett, „nagyon is földi” kifejezésem.

Mert végül Mersey Antal atya is menesztve lett, mint lelkivezető! Bizonyos mértékben felém is némi elhidegülés volt tapasztalható Erzsébet asszony részéről, de ezt szóban nem fogalmazta meg!

Lelkivezető pedig kell! És itt jött a képbe egy általa már régóta ismert pap, akiről évekkel korábban még azt a súlyos szavakat mondta, hogy „ez a 'faramuci' atya sajnos gyakran a fickó befolyása alatt áll!” Az, hogy Erzsébet asszony régebben valóban a lelkébe látott-e, lehet, ámde ez a „karizmája” utóbb, úgy néz ki, hogy már nem működött! Az azonban tény és vitán felül áll, hogy élete vége felé, a lelkivezetők iránt valóban egyre türelmetlenebb volt, és akit úgymond „le nem váltott”, csak azért történhetett, mert már nem maradt jártányi ereje sem! Rákja volt!

Mindazáltal, Erzsébet asszony esetében nem vitatható a leglényeg, hogy „a jó harcot megharcolta, a pályát végigfutotta, s a hitet megtartotta!” (Vö 2Tim 4,7) És hozzá tehetjük, a rábízott ügyért alaposan megszenvedett, mely épp ezáltal elterjedt az egész világon, „még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is” – ahogy írja a Lelki Napló! (I/85)!

(folyt.)1982_erzsebet_asszony_a_fehervari_puspoki_palotaban_k535.JPG

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgAz életszentségre törekvés

     Youssef Makhlouf tehát elhagyta a világot, hogy annak az Istennek szentelje magát, aki mindent jelentett számára. Szerzetesi élete során azt kereste, hogyan adhat vissza mindent az Úrnak (1Kor 4,7)- Elmondható róla, hogy Krisztus szeretetétől izzott, és nyilván ezért volt hatékony a közbenjárása Istennél. Imájával sáskahadat hárított el, meg­gyógyította azokat a betegeket, akiket elöljárói az imádságára bíztak, és olyan lámpással is világított, melyet olaj helyett vízzel töltöttek meg tréfálkozásból. De lássuk szentünk történetét!

charb8_330.JPGEgy év noviciátus után átkerült az Annaya-i Szent Maron kolostorba (ld. a lenti képeket, egykor és ma!), és a Libanoni Maronita Rend szerzetese lett. A korai antiochiai egyház mártírjá-nak, Charbel nevét vette fel, aki 121-ben szenvedett vértanúságot. Édesanyja kétségbeesetten kereste és kerestette. A kolostorban megtalált fiát az elöljárók és Tanois jelenlétében kérlelte, hogy térjen haza; de a fiú kitartott döntése mellett, mondván, hogy ez útra Isten hívta meg. „Ha nem lennél jó szerzetes, azt mondanám neked: gyere haza. De most már tudom, hogy az Úr az ő szolgálatára akar téged – mondta édesanyja a leírások szerint – majd így fohászkodott az Úrhoz –, „áldjon meg és tegyen szentté téged!”

Charbel engedelmes és alázatos szerzetes volt, sokat dolgozott és tanult, letette a hármas fogadalmat, majd elöljárói elküldték a Szent Ciprián és Jusztina-kolostor és szemináriumába Batrounba. (Források az első részben!)

(folyt.)sharbel-2_535.jpgpan_annaya_church_and_monastry_535.jpg

Szólj hozzá!

sacro-cuore-bello_300.jpg     Az első péntek a hónap első péntekje, egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is.
     Alacoque Szent Margit vizitációs nővérnek Jézus kinyilatkoztatta, hogy akik kilenc egymást követő elsőpénteket megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. 
     Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagy kilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett.
     Mit ígért Jézus azoknak, akik megtartják az elsőpénteki nagy kilencedet, vagyis kilenc egymást követő hónap első péntekén meggyónnak és megáldoznak? 
     Jézus ígéreteit tizenkét pontban foglaljuk össze, ezek a következők:
 1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmet.
 2. Családjaiknak megadom a békét.
 3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.
 4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.
 5. Minden vállalkozásukat megáldom.
 6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét.
 7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.
 8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.
 9. Megáldom a házakat, ahol szívem képét kifüggesztik.
10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan soha ki nem törlöm.
12. Végül Jézus Szíve legnagyobb ígérete az elsőpénteki nagy kilencedet végzőknek a következő: Mindazok, akik 9 egymásután következő hónap első péntekekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg kegyelem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.
     Ez az utolsó ígéret azt jelenti, hogy nem kárhoznak el azok, akik életükben elvégezték a nagy kilencedet. Nagyon fontos ígéret ez.
     A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte irántunk. Az egyházi dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelképe Jézus szeretetének, hanem a valóságos emberségének kifejezése, melyet áldozatul adott értünk. 
     A Jézus Szíve tisztelet megnyilatkozási formái: az engesztelés, a viszont szeretet, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása.

(folyt.) (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

Nemzetünk büszkesége
     Kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, mielőtt az Egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt. A szent király ereklyéibe vetett bizalom egyre növekedett; szokássá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot, s itt döntötték el egy alkalommal a zágrábi püspök perét is. Ezek után az Egyház hivatalos lépése sem váratott soká magára.
celestin_iii_2.jpg     III. Béla király sürgetésére III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta. Sírját a procedúrára még abban az évben felbontották és akkor már Váradon volt. A kiemelt testet bíborszínű, nehéz selyembe takarták és gazdagon aranyozott ezüstkoporsóba fektették. Fejére drágaköves koronát helyeztek, kezébe arany királyi pálcát adtak.
     Az első díszes fejereklyetartó mellszobrot (hermát) 1192–1300 között készítették, amibe az állkapocs nélküli fej került, de ez a herma az 1406-os tatárjárás kapcsán kialakult tűzvész során elpusztult, „de a koponyarészt még füst sem érte”.
janos_zsigmondvu.jpg     1565. június 22-én az unitárius János Zsigmond fejedelem által vezetett váradi protestánsok szétdúlták a király nyughelyét, az értékeket elrabolták és Szent László csontjait a sárba taposták. A gyalázat hírére Szegedy Benedek kanonok a helyszínre ment, s az ereklyék egy részét megmentette (az újonnan elkészült ezüst fejereklyét még 1556 előtt megmentették).
     Az 1565. évi protestáns dúlások következtében a herma az ecsedi várba, a protestánsok kezére került, akik gúny tárgyává tették („László fejét ti imádgyátok, Szépen ezüstbe befoglaltatoe...”), ám Naprághy Demeter erdélyi, majd győri püspök megváltotta.
     A szent lovagkirály hatása népe körében az idők folyamán csak növekedett, egyesek szerint még Szent Istvánét is felülmúlta. A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovasszobrát, a Kolozsvári-testvérek alkotását. Állítólag ennek mása a győri székesegyház hermája, amely fenséget, erőt, s egyúttal nyájasságot is sugároz; ez volna a szent király igazi arca. A mindig győzelmes ,,Bátor Szent László” lett a katonák védőszentje is.
Mi is kérjük őt hazánkért, népünkért:
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

/Több internetes forrásból, főként a www.katolkus.hu-szentek - felhasználásával szerkesztette H.Mária és e blog szerkesztője/szt_laszloherma_2.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az előző részben Erzsébet asszony azon kinyilatkozásáról volt szó, melybe azt állította, hogy égi üzenete van egy nyugati püspökhöz, melyet csak neki mondhat el! Ennek kivitelezésére egy plébános kevés!

szakos_gy_b300.JPGÍgy tehát első lépés volt, hogy Mersey atya felkereste Dr. Szakos Gyula püspököt, akivel abban maradtak, hogy Erzsébettel közösen beszélgessenek el, kipuhatolják az ügy komolyságát. És itt jött be az, hogyha valami nem igazán „égi”, az nagyon is „földi”!

A fehérvári találkozás ugyanis igen balul sikerült, részint a püspök számon kérő hangvétele miatt, de főként Erzsébet asszony ingerültsége miatt, mely fáradtságának és talán már lappangó betegségének tudható be. Erzsébet, naplójába ezt – igen szűkszavúan írta le: »1981. IV. 6-án püspökatyánál voltunk Atya, a Tibi és én. Ez a látogatás előre bejelentett volt. Alig indult meg a beszélgetés a püspök atya igen nagy eréllyel fordult hozzám és szavaival vádolt. „Hogy mertem én külföldön kinyomatni a Szűzanya Szeretetlángját? Kitől kaptam erre engedélyt? stb.” Engem meglepett ez a kérdőre vonás, de a Szűzanya azonnal a nyelvemre adta a szavakat és én megválaszoltam: 'volt nekem lelkivezetőm, ő intézkedett és én nem is tudtam róla, csak utólag! Ő a kivonatolt anyagot bemutatta nekem, de hogy külföldre megy, azt nem közölte!« (vö IV/29) (Mint e sorok írója tanúsítom, ennél jóval feszültebb volt a beszélgetés, különösen Erzsébet asszony addig számomra ismeretlen és szokatlanul kemény hangnemét illetően!)

Bár a búcsúzás szívélyes volt, hazafelé Erzsébet asszony Mersey atyát és engem vádolt a kínos helyzetért, miszerint „a püspökkel együtt kínpadra vontuk” őt! Egyfelől, erről szó sem volt szó, hiszen Erzsébet asszony kifejezetten örült, hogy a püspök fogadja! Másfelől pedig már sokkal kínosabb helyzetekből is kiverekedte magát született „diplomáciai” érzékével! – Most nem így volt!

(folyt.)

(Kép: Erzsébet asszony és lelkivezetője Mersey Antal atya, a püspökségre igyekszik. Antal atya egyben a misebor vásárláshoz kannát visz magával.)1982_mersey_antal_atyaval_fehervaron_b535.jpg

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgA példás család

     Youssef Antoun Makhlouf a Földközi-tenger keleti partjainál lévő észak-libanoni Bkaakafra (Biqa-Kafra) nevű, 1600 m magasan lévő hegyi faluban született 1828. május 8-án. (Lásd alul az első-második képen!) A keresztségben a Juszef Antun nevet kapta. Ő volt a család ötödik gyermeke. Maronita keresztény édesanyja szigorúan megkövetelte a családban az imát, a napi rózsafüzér-imádságot és a szentmisén való részvételt. Youssef két testvére is szerzetes lett.

Alig múlt hároméves, amikor édesapja meghalt. A férfit robotmunkára rendelte az Oszmán Birodalom, és súlyos betegen tért haza, amelyből már nem épült fel. Özvegyen maradt édesanyja másodszor is férjhez ment, ezúttal a falu maronita papjához. A gyerekek lelkiismeretes nevelőapát kaptak, aki gondoskodott alapvető tanulmányaikról is. Juszef arab-szír elemi iskolába járt, emellett mint legkisebbnek a kecskék őrzése volt a feladata. Alázatos és imádságos lelkületű fiú volt, akit a falubeliek szentnek kezdtek nevezni alázatossága és imádságos lelkülete miatt. Az állatok őrzése közben különösen szívesen vonult el egy közeli barlangba, ahol egy Szűzanya-kép előtt imádkozott. (Az emlékhelyet lásd legalul!) Gyakran felkereste szerzetes nagybátyját Tanoist, lelki beszélgetésre, közös imádságra.

Egy alkalommal, eltévedt kecskéjét keresve, egy cédrus közelében imádkozván hangot hallott: „Hagyj el mindent, és kövess engem!” Mivel két testvére is szerzetes lett, ezért már nem merte megmondani otthon, hogy ő is ezt a hivatást választja, így 1851-ben titokban hagyta el családját, és belépett a Mayfouki Boldogasszony kolostorba. (Források az első részben!) (folyt.)szuloi_haza_hqdefault_535.jpgszuloi_haznupli_535.jpga_biqa-kafra-i_barlang_ahol_imadkozott_535.jpg

Szólj hozzá!

sarlos_boldogasszony_535.JPGsarlos_boldogasszony3_220.jpg     A Római Katolikus Egyházban az ünnep liturgikus neve: „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél”  (Visitatio Beatae Mariae Virginis). A 13. századtól július 2-án tartották, egészen a II. Vatikáni Zsinatig, amikor is május 31-re helyezték át, Magyarországon és az elszakított területeken mégis július 2-án ünneplik, mivel ez a nap ősidők óta az aratás kezdetének ideje. Ezért nevezik Sarlós Boldogasszony ünnepének. A megnevezést Szent Gellért püspök ajánlotta, látva a magyarság egészen ősi Boldogasszony tiszteletét, akihez mindig az aratás patrónájaként folyamodnak. Ezen a napon nem dolgoztak, és csak másnap július 3-án kezdődött az aratás. Sarlós Boldogasszony napján az ünnepi misét követően a hívek ’kikerültek’ (kimentek) a határba, ahol a pap a négy égtáj elé hintve a szenteltvízből megáldotta a gabonát. 
     A Szent Szűz az angyali üdvözlet alkalmával tudta meg, hogy idős rokona Erzsébet már hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban segítségére lehessen. Amikor találkoztak, Erzsébet méhében felujjongott a magzat, Keresztelő Szent János. Ehhez a pillanathoz kötődik Mária csodaszép hálaéneke, a Magnificat (Lk 1,47-55), mely már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke volt, s azóta is imádkozzuk az esti zsolozsmában, miként a közösségi és magán imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban.
     Az ünnepet az egész egyházra VI. Orbán pápa terjesztette ki, majd IX. Bonifác 1389-ben vigíliával és nyolcaddal egészítette ki.
     Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma. Az ország északi részein ezen a napon felvirágoztak egy széket és a ház elé tették, hogyha erre jönne a "nehézkes Mária", meg tudjon pihenni.
A Sarlós Boldogasszony elnevezés utal az ünnepnek az aratás és termékenység szakrális párhuzamára, de a szegények, a betegségben és fogságban sínylődők, valamint az áldott állapotában lévő édesanyák gondviselőjére is.magnificat_535.jpgenkeremtabla2_535.jpg

Szólj hozzá!

Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet?
15720069611_782c8ed_300.jpg     A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem abból a törekvésből, hogy Jézus benső világába, lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek ismeretébe behatoljunk és Krisztushoz való viszonyunkat, ennek megfelelően szeretetteljesen elmélyítsük.
     A Jézus Szíve tiszteletben tehát magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, ebben az ünneplésben különösen nagy hangsúlyt kap Jézus szeretete, amelyet a szív jelképez. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetét. A szív Jézus valóságos emberségének kifejezése is, melyet áldozatul adott nevaine_sacre_coeur300.jpgértünk. A Jézus Szíve tisztelet megnyilvánulási formái lehetnek például az engesztelés, Krisztus követése, esetleg önmagunk felajánlása. Önmagunk fölajánlása azt jelenti, hogy minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket Jézus Szíve iránti szeretetből tesszük, és ezért viseljük el türelemmel mindazokat a nehézségeket, amelyek életünkben adódnak. .
     Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást később sokan mások is megtették. 
     Az Egyház hivatalos liturgiája mindaddig tartózkodó maradt, amíg a Jézus Szíve teológiája nem volt kidolgozva. 
     XIII. Kelemen pápa 1765-ben jóváhagyta a lengyel püspököknek, hogy bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát, ezzel mintegy engedélyezve helyi tiszteletét. 
     IX. Pius pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztve elrendelte. 
     XIII. Leó pápa 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára. ekkor jött létre 33 invokációban a Jézus Szentséges Szívének litániája, Jézus 33 éves földi tevékenységének emlékére. 
     I. Ferenc József az Osztrák-Magyar Monarchia feje, felajánlotta a Magyar Királyságot, birodalma több országával együttesen Megváltónk, Jézus Krisztus Szent Szívének oltalmába, 1914. december 8-án, az I. világháború kezdetén.
     XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól. 
     XII. Pius pápa a Haurietis aquas enciklikájával emlékezett meg a 100 évvel korábban bevezetett ünnepről és 1956-ban meghatározza a főünnep helyét a pünkösd utáni második vasárnapot követő első péntekre. (Ezenkívül a Jézus Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek és a június 2.) 
     II. János Pál pápa elismerte, felfedte és felsorolta Jézus Szívének ígéreteit, amit a nővér kapott, mely így hangzik: "Akik Jézus szívét különleges módon tisztelik: a papok, képesek lesznek a bűnösöket bánatra indítani; akik pedig világiak, kegyelemből megkapják a Szent Szív különleges védelmét életükben és halálukban egyaránt". (Források az első részben!) 

herzjesu_mit_droste_530.jpg

Szólj hozzá!

(Forrás nyomán: Szent László király és emlékezete népünk mondáiban – Windhager Kft. Decens Kiadó 34-35. oldal. Illusztráció: Nyíri Márton)

szent_laszlo87_260.jpg
     Szent László királyunk dicsőséges híre és neve akkorra már széltében-hosszában elterjedt Európában Franciaország, Spanyolország, Németország, Anglia uralkodóinak körében. Ezek követeket küldöttek tehát, akik Bodrogon találták meg a királyt, amint a húsvét ünnepét ülte.
     Azok pedig azt hozták hírül Szent László királynak, hogy a nevezett királyok és fejedelmek semmit sem akarnának jobban, mint a mohamedánok ellen keresztes hadra menni a Szent Sír felszabadítása érdekében. Ennek okáért, ismerve László király hadvezéri voltát és lovagi erényeit, egy akarattal kérik, hogy vezesse őket és alattvalóikat, Jézus Krisztus seregeként a Szent Városba, Jeruzsálembe.
     Szent László kész is volt abba a városba menni, ahol Jézus Krisztus vére megváltásunkért kiontatott, kész volt arra, hogy saját vére kiontásával is azok ellen küzdjön, akik Krisztus keresztjének az ellenségei. Azonban váratlan betegség döntötte le lábáról, legendás testi ereje egyre csak fogyott. Összehívta tehát országunk főembereit, hogy bejelentse, elközelgett földi élete vége. Ezt hallván a sokaság, mely jelen volt, nagy sírásba és jajgatásba fogott, hogy mi lesz ezután szegény Magyarországgal, ha legsikeresebb védelmezőjét magához rendeli az Úr.
De a király nyugodt maradt, magához vette az Oltáriszentséget, amelynek erejében híven hitt és mosollyal arcán, boldogan tért meg az Istenhez, így veszett el akkor, mint mondják külföldön is, a Krisztus szentségére felesküdött európai lovagok és seregek legnagyobb reménysége.
     Siratták szegények és a gazdagok, az öregek és az ifjak, az áldott állapotban lévők és a szüzek. Siratta, akinek könnye volt, térdet hajtott életszentsége előtt, akinek térde volt. Sötét ruhába öltöztették még a kisdedeket is és három éven át nem táncoltak és mindenféle hangszert némaságra ítéltek, annyira gyászoltak.
     A nyári napok hősége miatt a tanácsosok azon tanakodtak, hogy a király testét Nagyváradra vigyék-e, ahogy meghagyta, vagy pedig helyben temessék el nagy pompával. Voltak, akik Fehéregyházát javasolták temetkezési helyül, mivelhogy az volt a közelebb.
     A nagy habozás közepette egy út menti csárdához ért a menet a király testével és még mindig nem tudtak dönteni. A fogadóban ilyen lelki állapotban ledőltek, hogy pihenjenek és a döntést azután hozzák meg. Az út fáradtságától és a király halála miatti szomorúságtól hamar elnyomta őket a jótékony álom. Ám, míg a vigasztaló alvásba merültek, a kocsi melyen a teste nyugodott, mindenféle állati vonóerő és segítség nélkül elindult a csárdától és ráfordult a helyes útra Nagyvárad felé.
     Felébredvén a halott király kísérői, megrémültek, hogy a kocsit, a király testével együtt, semerre sem találták. Szerte futkostak a vidéken lovaikon, mígnem meglelték a Várad felé magától futó, önjáró szekeret, a király szent testével együtt. Látván a csodát, hogy tudniillik a hitvalló király szent testét isteni erő hajtja, nagy ujjongással a kocsi mögé sereglettek és most már habozás nélkül követték Szent Lászlót Nagyvárad felé, ahol a király legvégső nyughelyét rendelte.szent_laszlo_kocsija_530.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Mersey Antal atyának ez után is szembesülnie kellett néhány „sajátságos” indíttatással.

Természetesen, amit meg lehetett valósítani, azt ő meg is szervezte!

Ilyen volt pl. 1980 őszén a Szűzanya azon kérése, miszerint „sürgősen meg kell szervezni a Kármelita Harmadrendet!” Mersey atya fel is vette a kapcsolatot P. Bertold és P. Jeromos kármelita atyákkal, akik nem csak pontos iránymutatást adtak a harmadrendi noviciátus megtartására, de a római generálissal is közölték, illetve bejegyeztették, egy ilyen közösség megalakulását!

A „három kívánságból” a legnagyobb fejtörést a harmadik „sugalmazottnak” mondott kérése okozta! Ez ugyanis, akár igaz is lehetett, de olyan nagyságrendű egyházi szervezést vett volna igénybe, melyre egy plébános kevés volt, pláne abban az időben!

És ez az üzenet az volt, hogy Erzsébet asszonynak egy bizonyos magas rangú nyugati főpappal kell beszélnie személyesen, és az üzenetet csak neki mondhatja el.

A feladat nem kis gondot okozott Mersey Antal atyának, hiszen tudta, hogy a nyugati főpapra bizony valóban ráférne egy 'égi üzenet', de ehhez ő, mint plébános nem kompetens. Egy ilyen exponált személlyel való találkozáshoz, a megyéspüspökkel kell konzultálni, és a nevezett főpaptól időpontot kell kérni! A megvalósításához viszont, legalább 3 személyt kell kiutaztatni, egyházi tolmáccsal!

(folyt.)

Szólj hozzá!

st-charbel-shrine-lebanon-lebanese-_535.jpgBevezetés

     A libanoni szent remete Szent Charbel-ről mondják, hogy a „Kelet Pió atyája”. Nem túlzás és nem tévedés, hiszen Pió atyához való hasonlósága, színtúgy nem csak szerzetesi életének különös voltában mutatkozik meg, de minden emberi logikát meghaladó áldozatkészségeben is. Charbel atya is az elvonultság keresésében lemondott emberi érzéseiről, érzelmeiről és úgy élt, mint aki már nem evilágban létezne.

Nehezen követhető példás alázatban és engedelmességben élt, Charbel atya ugyanis, határt és korlátot nem ismert az engedelmességben. Alávetette magát a legfiatalabb novíciusoknak, sőt még a háztartási alkalmazottaknak és az idénymunkásoknak is, akikkel együtt dolgozott a mezőn? Ráadásul némelyek megcsúfolták engedelemességét és nevetség tárgyává tették!

És lám, Isten előtt a legkisebbek válnak hatalmasokká. A csúfolódókat már rég elfelejtette a világ, de Szent Charbel Makhloufot a csodatevő istengyermekségét, nem! Az Ő életét mutatom be 14 részben. Fogadják szeretettel és épüljenek belőle!

Felhasznált források:

Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017

Magyar Kurír

Dr. Torgyán Atilla kiváló összefoglalása

www.charbel.org

https://romkat.ro/esemenynaptar/szent-charbel-makhlouf-aldozopap/

http://katolikus.network.hu/blog/katolikus-kozosseg-hirei/szent-charbell-makhlouf-aldozopap

http://kerjegyimat.blogspot.com/2015/07/charbel-csodai-szent-charbel-csodai.htmlpio_ketten_535.jpg

Szólj hozzá!

bandeau-_pele-_paray_vezelay-vocation_530.jpgRészletek Alacoque Szent Margit naplójából:
     “Megjelent előttem az isteni Szív csupa tűz és láng trónuson, vakítóbban ragyogott és világított, mint a Nap, és átlátszóbb volt a kristálynál. Rajta szemmel kivehetően látszott a seb, amelyet a kereszten kapott. Koszorú fogta körül, tövisekből, a szúrások jelképeiként, amelyeket bűneink ejtenek rajta, fölötte pedig kereszt magaslott annak jelképéül, hogy megtestesülése első pillanatától fogva, tehát attól kezdve, hogy szent Szíve megalkottatott, belemélyedt a kereszt, és tele volt mindazzal a szenvedéssel, amit a sok megaláztatása, szegénysége, fájdalma, mind ama megvettetés okozott neki, amit szent embersége volt kénytelen elszenvedni véges végig halandó élete folyamán, és amit mind ama megaláztatás jelent számára, amelynek oltárainkon a legméltóságosabb Oltáriszentségben van kitéve szeretete az idők végéig...
Ég a vágytól [Jézus] hogy az emberek szeressék Őt, és ezáltal visszahúzhassa őket a kárhozat útjáról, ahová a sátán tömegestől taszítja őket. Ezért határozta el, hogy megmutatja az embereknek Szívét, a szeretet, az irgalom, a kegyelem, a szentség és üdvösség mind ama kincsével együtt, amelyet az magában rejt, hogy mindazokat, akik megszereznek és megadnak neki minden tőlük telhető szeretetet és tiszteletet, gazdaggá tegye, elárassza őket azokkal az isteni kincsekkel, amelyeknek az ő szent Szíve forrása.”
gesu_amore_300.jpg     “Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre...”
     “Nézd e szívet, mely annyira szerette az embereket, hogy nem kímélt semmit, teljesen kimerítette és fölemésztette magát, csakhogy kimutassa szeretetét. Viszonzásul ezekért csak hálátlanságot kap az emberek legnagyobb részéről, tiszteletlenségekben és szentségtörésekben, hidegségben és megvetésben, amellyel engem a szeretet e szentségében bántanak. De legjobban az fáj, hogy még a nekem szentelt szívek is ezt teszik. Ezért azt kívánom tőled, hogy az Úrnap nyolcada után következő elsőpéntek szívem tiszteletére szentelt ünnep legyen; híveim e napon a szentáldozáshoz járuljanak és ünnepélyes megkövetéssel engeszteljék meg szívemet és tegyék ama bántalmakat jóvá, amelyekkel szívemet illetik, mikor az a legméltóságosabb Oltáriszentségben imádásra ki van téve. És ígérem neked, hogy szívem kitágul és isteni szeretetének áldásait bőségesen kiárasztja majd mindazokra, akik neki e tiszteletet megadják és azon lesznek, hogy másokat is hasonló tiszteletre indítsanak.”
     “Olyannak láttam ezt a szeretetre méltó Szívet, mint a Napot, amely mindenfelé és minden szívre árasztja sugarait, de nagyon különböző módon, a szíveknek különböző adottságai szerint, amelyekre ráesnek. A romlott lelkek e sugaraktól még inkább megkeményednek, mint a sár, az igazak szíve viszont tisztább lett és meglágyult, mint a viasz.”

(folyt.)

(Források az első részben!) (Legalul a kápolna, ahol Szent Margit a Jézus Szíve tisztelet nagy ígéreteit kapta, ahol a fenti oltárkép is található!)

2_530.jpgkapolna_vis10_530.jpg

Szólj hozzá!

A Regnum Marianum eszmeisége
     A kor szelleme, másrészt László nagy tekintélye és egyházias gondolkodása hozta magával, hogy az egyháziak életviszonyainak szabályozásába is belenyúlt. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében, tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Ugyanez a zsinat büntetéssel sújtja a pogány szokásoknak hódolókat, és szabályokat léptet életbe az erkölcsi élet védelmére, mind a házasságon belül, mind azon kívül.
     Közismert volt László vendégszeretete. Udvarában neveltette fivére, Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát, s egy ideig Salamont is udvarában tartotta, mindennel ellátva őt rangjához mérten, amíg csak önként el nem távozott az országból.
saint_67.jpg     A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor István, Imre és Gellért ereklyéit 1083-ban fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömeg jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket és a Szűz Anyával kötött Szent István-i országfelajánlás alapján, Szent László vezette be a Regnum Marianum (Mária Országa) eszmeiségét!
     Egész élete, eljárásai, intézkedései a szentség jegyét viselik magukon. Mindenkor rugalmas volt és szelíd. Vigasztalta a bajtól sújtottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atyja volt. Az ország minden lakosa csak kegyes király néven emlegette. Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás volt. Salamont nem büntette meg a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy időre, s ,,ő maga folyvást imádkozott Salamonért, hogy térjen meg Isten törvényéhez.”
     Épp így kitűnt lelkével. ,,Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként a vad oroszlán.” Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is: az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé változnak... Ugyanígy lesz ,,Szent László füve” gyógyír a betegség ellen.
     Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt, benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július 29-én, 55 éves korában az örökkévalóságba költözött. Egy ideig a rekkenő hőség miatt (a szintén általa alapított) somogyvári bencés monostorban nyugodott ,,boldog teste'' (Arany J.), később Váradon helyezték végső nyugalomra.
/Több internetes forrásból, főként a www.katolkus.hu-szentek - felhasználásval szerkesztette H.Mária és e blog szerkesztője/ (folyt.)king_of_hungary_2.jpg

Szólj hozzá!

KATTINTS IDE!025_szeretetlang_05_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Az ún. „apostoli utazásaink” sok élménnyel és információval szolgáltak nekem, de végső soron Erzsébet asszony is értesült a világ dolgairól!

A hozzá járó fiatalok révén, rengeteg új információ jutott el Erzsébethez, és sokan kérték a véleményét pl. Garabandálról, Taigi Annamária „háromnapos sötétségéről” és az abban az időben hazánkban elterjedt „Charbel-cseppek kultuszáról”, melyről azóta se derült ki, hogy valójában mennyiben volt köze a „Közel-Kelet Pió atyájá”-hoz.

Puszta feltételezés csupán – ám nem kizárható –, hogy Erzsébet asszony „emberi tényezője” átvett egyes gondolatokat. Valószínűleg így fogalmazódhatott meg benne „égi üzenetként” a nagyszabású élelmiszer tartalékolás meghirdetésére.

A naplóban nem olvasható üzenet, hozzávetőlegesen így hangzott: „Az ország legnagyobb Mária-temploma belső űrméretének megfelelő mennyiségű bort, búzát és olajat kell összegyűjtenie az egyháznak, mert súlyos megpróbáltatások várhatók!”

Nos, Antalóczi atyának – mint akkori lelkivezetőnek – e kérdésben, természetesen komoly fenntartásai voltak! Bár felismerte benne az ószövetségi vonatkozást, ámde józan megfontolásában elmondta, hogy az ő egyházi státusza nem csak nem teszi lehetővé ilyen nagyságrendű akció meghirdetését, de ez olyan káros politikai reakciókat válthatna ki, mely végzetes csapást mérne a Szeretetláng ügyére!

Erzsébet asszony nem méltányolta Antalóczi atya józanságát és csalódását fejezte ki vele szemben. A nagy és bensőséges kapcsolat hirtelen „ellaposodott” és Erzsébet új lelkivezető után nézett, akit megtalálni vélt Mersey Antal, Érd-Postástelepi plébános személyében. Ám nem kell azt képzelni, hogy valamiféle harag maradt volna Lajos atya és őközte, sőt!

Erzsébet asszony a gyóntató-váltást úgy állította be, hogy 'Eger messze van' a lelkivezetésére, tehát alkalmasabb egy közelebbi pap.

Ez a „lekivezető-váltás” nem okozott se gondot, se rosszalló meglepetést mersey_antal_plebanos_300.jpgsem Antalóczi Lajos, sem pedig Mersey Antal atyának, úgyhogy ők jó barátokként (Erzsébettel együtt vagy nélküle) találkozgattak. Antal atyáról elmondható, hogy igazán mértéktartó, a mögöttes tényezőket is jól átlátó, nyugodt és tapasztalt gyóntató és lelkivezető volt.

Mikor aztán Antal atya sem támogatta a „gyűjtőakciót”, Erzsébet nem forszírozta azt tovább, hanem levonta a végkövetkeztetést és engedelmeskedett, hiszen Jézus régebben több alkalommal is lelkére kötötte Erzsébetnek, hogy „mindig azt tedd, amit gyóntatód ajánl, még akkor is, ha ez ellenkezik az én kérésemmel"!

Ebben az esetben persze szóba sem jött, hogy ezt a gyűjtést az Úr vagy a Szűzanya kérte volna! Erzsébet asszony sem állította ezt határozottan! (folyt.)_eszkozok_k535.jpg

Szólj hozzá!

 claude_colombiere_9_530.jpg    1679 elején Colombiére Kolos atya végre visszatérhetett a ködös Angliából, mely nem tett jót az egészségének ‒ különösen ‒, hogy néhány hétig még börtönbe is zárták, ahol megbetegedett. Tuberkulózist kapott, ami aztán a halálát is okozta: 1682. február 15-én halt meg Paray-ban. 
     1684. március 26-án látott napvilágot Retraite spirituelle (Lelki magábaszállás) című könyve, amely által széles körben ismertté tette Alacoque Szent Margit magánkinyilatkoztatásait. Ez a könyv nagyban hozzájárult a Jézus Szíve-tisztelet elterjedéséhez. A korábbi ellenségeskedés dacára a könyvet a vizitációs apácák ebédlőjében is felolvasták!
mm-noviciak_oktatasa_300.jpg     1684 májusában ismét új főnöknőt kaptak a nővérek, aki azonnal maga mellé vette Margit nővért asszisztensnek. Ezt követőn két évig a novíciák mesternője volt, majd ismét asszisztensi megbízást kapott. E hivatalok lehetővé tették számára, hogy szélesebb körben is megismertesse Jézus Szent Szívének titkát, és egyre jobban felszítsa a lelkekben a Szent Szív iránti tiszteletet, amely hamarosan a többi vizitációs kolostorban is otthonra talált. Margit nővér egész életében meg volt győződve arról, hogy a Jézus Szíve-tiszteletben nagyon jelentős szerepe lesz a jezsuita rendnek.
     Közben azonban Margit nővér egészsége meggyengült. 
kepki_300.JPG     1690. október 9-én ágynak dőlt és október 16-án estére meghalt Paray le Monial-ban 43 évesen.
Nagyon értékes önéletrajzot hagyott hátra, amelyet 1685-ben írt, és nővértársai ügyességén múlott, hogy meg tudták menteni, mert beteg állapotában meg akarta semmisíteni.
     Margit nővért 1864. április 24-én boldoggá, 1920. május 13-án szentté avatták. Ünnepét 1929-ben vették fel a római naptárba, október 17-re. 
1969-ben Antiochiai Szent Ignác miatt egy nappal korábbra, 16-ra helyezték át.

Kérünk, Istenünk, áraszd reánk azt a lelkületet, amellyel Szent Margitot oly különlegesen gazdaggá tetted, hogy megismerjük Krisztus minden értelmet felülmúló szeretetét, és beteljünk Isten egész teljességével! 

(folyt.) (Források az első részben!)

paray2_530.jpg

Szólj hozzá!

Az országépítő
    A hadjáratokban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken, mindig arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az igazságot vélte. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit kényalasz3.jpgszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a montecassinói apáthoz 1091-ben írt levelében a következő vallomást: ,,Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül.”
     Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott, kiépítette e keleti részeken a közigazgatási szervezetet, ily módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert.
Megújította az egyházi életet is, intézményeit újjászervezte, továbbfejlesztette. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a megkezdett templomépítéseket befejezte, új egyházmegyék és kolostorok egész sorát alapította. Somogyvárott a bencéseknek építtetett monostort. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A váci székesegyházat befejezte. Újakat épített Váradon és Gyulafehérvárott. A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyét, ahol 1091-ben új püspökséget alapított Szent István tiszteletére, de a kalocsai érseknek rendelte alá.
Ugyancsak ezévben alapította a nagyváradi prépostságot Szűz Mária tiszteletére.
     Már hatalomra jutása első időszakában azonnal hozzáfogott a rendteremtéshez és az igazságszolgáltatás újjárendezéséhez. A tulajdonviszonyok átalakulása a lakosság egy részét szolgasorba taszította, ugyanis az évtizedes belső küzdelmekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályozó törvények. Ezt nem tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad: ,,Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szeme előtt.” Ezért uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket sem. Aki egy tyúk értékénél többet lopott, azt fölakasztották. Az emberölést sem torolták meg ilyen szigorúan. Az 1085 táján hozott újabb törvénykönyvből az tűnik ki, hogy a szigorú rendszabályok hatásosak voltak, s egyiket-másikat enyhíteni lehetett.
/Több internetes forrásból, főként a www.katolkus.hu-szentek - felhasználásval szerkesztette H.Mária és e blog szerkesztője/

(folyt.)csata.jpg

Szólj hozzá!