HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Az árulás éjszakája – (HOLNAP - NAGYPÉNTEKEN - KEZDŐDIK AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE! - Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced.)
532px-Giorgio_Vasari_-_The_Garden_of_Gethsemane_-_Google_Art_Project.jpg     Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol a Getsemáne nevű kert volt. Ezt a helyet az őt eláruló Iskarióti Júdás is ismerte, mert Jézus gyakran járt oda tanítványaival. 
     Júdás a zsidó főtanácstól kapott egy csapat fegyveres katonát, a farizeusoktól pedig szolgákat, tehát egy egész sereget. Jézus bár tudta, hogy mi vár rá, eléjük ment és megkérdezte tőlük: „Kit kerestek ilyen bőszen?" Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Jézus erre így szólt: „Én vagyok.“ Azok meghátráltak és hirtelen a földre estek. Ezért újra megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Erre Jézus így szólt: „Mondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek ennyien, engedjétek el ezeket!” Így beteljesedett, amit korábban megmondott: „Senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál.” 
1691-the-betrayal-of-christ-giuseppe-cesari.jpg     Simon Péternél volt egy kard, kirántotta és a főpap egyik szolgájára sújtott, levágva a jobb fülét. A szolgának Malkusz volt a neve. De Jézus rászólt Péterre: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” És meggyógyította a szolga fülét. Malkusz térdre esve csodálta Őt.
     Ekkor a fegyveres zsidó csapat körbefogta Jézust, és kíméletlenül megkötözték úgy, hogy alig tudott menni. Amikor a emiatt Jézus elesett, a térdei alatt meglágyultak a kövek, mert még a kő is irgalmasabb volt, mint főtanács pribékjei! Szitkok és durva rángatások közepette Annáshoz vezették, aki előzőleg azt a tanácsot adta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 
     Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, ezért bemehettek Jézus után a főpap udvarába. A kapuőr közben megjegyezte: „Talán te is ennek az embernek a tanítványai közül vagy?” Péter látva azt a rendkívüli durvaságot, ahogyan Jézussal bántak, azt felelte: „Nem vagyok!” Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek egy tűz melegedtek. Péter is köztük álldogált. 
     A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust, aki válaszolta: „Én a világhoz nyíltan beszéltem. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit beszéltem!” E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust, és így szólt: „Így felelsz  a főpapnak?” Jézus ezt mondta neki: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha viszont jól, akkor miért ütsz engem?” Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz.
     Simon Péter miközben még mindig ott állt, újra megkérdezték tőle: „Talán te is az ő tanítványai közül vagy?” Ő így felelt: „Nem vagyok!” A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: „Nem  téged láttalak én a kertben ővele?” De Péter ezt is tagadta; és ekkor szólalt meg a kakas.82-Pedro_nega_a_Jesus.jpg

 

Szólj hozzá!

18.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

153szentaldozas_530_1.jpg

Szólj hozzá!

12. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged... 

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?”

Jézus átélte a teljes elhagyatottságot. Az Atya jelenlétét sem érezte többé. „Szomjazom!” Nemcsak vízre szomjazott, hanem a szívek szeretetére. „Beteljesedett!”

– És kilehelte lelkét az Ég és a Föld Királya. (Csöndet tartunk.) 

Miatyánk…..Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogxii_st.jpg

Szólj hozzá!

     banner-erzsebettel_535.jpgErzsébet asszony 32 évesen maradt özvegyen, hat gyerekkel. A legidősebb 13, a legkisebb 3 és fél éves sem volt. Elkezdődött a család „golgotája”, mely kiteljesedett az államosítással, megfosztatva őket minden megélhetésüktől!

1949_1959_250.jpgAz államosításig, még viszonylag kiegyensúlyozott volt az életük. Kezdetben még alkalmazták Erzsébetet adminisztrátorként az Állami Kéményseprő Vállalatnál, ez azonban nem tartott sokáig, mert a vállalatnál végül, minden volt „mester-hozzátartozót” „B-listáztak”! Ezzel, kereset nélkül maradt a család.

Erzsébet asszony állást nem kapott és hetedmagával ott állt megélhetés nélkül, teljesen kisemmizve, az indulóktól hangos „népidemokráciában”!

Minden családanyai ügyesség ellenére, hamar felélték tartalékaikat, és most ismerték fel igazán Károly bácsi előrelátását, az 1000 négyszögöles kerttel, mely egyedüli létalappá vált számukra. A termő gyümölcsökön kívül zöldségeket, krumplit, sőt az állatok számára kukoricát is termeltek! A mindennapi „egyforintos” kenyér árát és a rezsit kezdetben lószőr-szitavászon-, majd gépi és kézi harisnyakötéssel igyekeztek megkeresni. Hol egyikre, hol másikra volt igény!

A legnagyobb lány kézzel kötött pulóvereket, melyeket szövetkezeteknek és házalóknak adtak el. Erzsébet később kendőt festett, sőt különféle hímzéseket is elvállalt. Az un. házi tevékenységek azonban nem biztosították a hét tagú család megélhetését. Erzsébetnek mindenképp „rendes” fizetés után kellett néznie. Kisebb-nagyobb megszakításokkal ez sikerült is, ha ugyanis felvették valahová, de mindenhol hamarosan „utána nyúltak” – úgymond – a „klerikális beállítottsága” miatt! Minden munkavállalót ugyanis folyvást követett a „káderlapja” és abban benne állt minden, ami nem tetszett a „pártnak”!

Kindelmann Károlyné kartonjára is hamarosan rávezették: a „Mindszentyt elítélő iratot nem írta alá!”, „A gyermekeit beíratta hittanra!”, „Még vasárnapi munkabeosztás esetén is elment családjával a templomba!” „Békekölcsönt nem hajlandó jegyezni!” stb.

A gonosz, azonban nem csupán „szorongatni” akarta a családot, hanem „ordító oroszlánként”, egyenesen széttépni!

(folyt.)rakosi_rev_miklos_hosok_tere_535.jpg

Szólj hozzá!

17.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

429menny_tisztitotuz_vagypokol2_535.jpg

Szólj hozzá!

11. ÁLLOMÁS: JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

„Amikor megérkeztek a Golgota nevű helyre, mirhával kevert bort adtak Jézusnak inni, de Ő megízlelvén, nem akarta azt meginni. Azután keresztre feszítették Őt…” /Mk 16, 22/ 

„Gonosztevők közé számították.” – jövendölte Izaiás próféta. A kereszt alatt állt Jézus Anyja Mária és János, a szeretett tanítvány. „Ő a te anyád – ő a Te fiad”
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” Ha megsértenek, megbántanak, képes vagyok-e én is ezt kimondani és megbocsátani az ellenem támadónak? Ha nem tudok megbocsátani, várhatom-e, hogy Jézus megbocsássa az én bűneimet?

 Miatyánk…..Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogxi_st.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpgkaroly_bacsi_300.jpg     1946. február 2-án, Károly bácsi már nagyon beteg volt. Egy alkalommal, őt hátrahagyva, Erzsébet asszony gyertyákkal, elment remetei szentmisére mind a hat gyerekkel.

Induláskor, minden ajtót figyelmesen bezártak! Így, a legnagyobb megdöbbenésükre, amikor hazaértek,  az ajtókat mind nyitva találták. Ahogy beléptek, csodálatos illatot éreztek, mely semmilyen virágéhoz nem volt hasonlítható! A kellemes illatár átjárta az egész lakást. A papa a legbelső szobában feküdt. Benyitva hozzá, csodálkozva látták, hogy arca könnyben ázik. Szüntelenül sírt, de olyannyira, hogy alig tudott megszólalni.

– „Itt járt a Madonna…!” – mondta végre fátyolos hangon. (Ő, akinek bariton hangja volt!)

A család nem tudta a helyzetet mire vélni, és egyre inkább meghatódva, dermedten álltak az ajtóban, ám érdekes mód, egyikük sem csodálkozott. A családfő ugyanis, olyannyira szerette a Szűzanyát, hogy nap-mint-nap, még betegen is elmondta rózsafüzérét ablak melletti karosszékében. Mindig németül és félhangosan imádkozta. Ez esetben is remegő kezében tartotta, és szinte csukladozva kezdett magyarázkodni:

„A Madonna megígérte, hogy hamarosan elvisz magával, készüljek fel, és még mondott valami nagyon szépet, de erre már nem emlékszem!”

Az apjukat sírva látni, és az elvesztésének lehetősége, katartikus hatással volt a nagyobb gyerekekre és ettől mindannyian egy kissé felnőttebbé váltak!

1946. április 25-én, Húsvét vasárnap délután 3 órakor beteljesedett a prófécia! Károly bácsi hetek óta a Róbert Károly kórházban feküdt.

A főorvos értesítette Erzsébet asszonyt, aki a gyerekekkel együtt, csónakon ment át Pestre, hogy elbúcsúzzanak a papától. Károly bácsi nemcsak felkészült testileg-lelkileg, de családját is felkészítette az életre, megígértetve velük, hogy a Szűzanya látogatása emlékére egy „Lourdes-i” barlangot építenek a kertjükben.

A tragikus csapásnak egyetlen pozitívuma volt: a családfő halála mentette meg őket a német családnevük miatti első kitelepítéstől.

(folyt.)1982_2_535.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott.

Légy te az első!ahajnalszepsugara_2.jpg

Szólj hozzá!

3agonia_535.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta!

Légy te az első!baranyok05_535.jpg

Szólj hozzá!

16.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

imaszandek_535.jpg

091ha_tudnatok_530_1.jpg

Szólj hozzá!

10. ÁLLOMÁS: JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

„Elosztották maguk között ruháimat és köntösömre sorsot vetettek.” /Jn 19,24/ 

Ott állt Mária, és látta, amint legdrágább, egyetlen Gyermekét levetkőztetik, s hogy Testéből mindenhonnan vér fakadt. Eszébe jutott, amikor Jézus kicsi volt és Ő vetkőztette, öltöztette, ha elesett, sebét Ő kötözte be. Sok embert aláznak meg ezen a módon ma is és sokan vannak, akik maguktól teszik ki testüket a mezítelenségnek. Nem jut eszükbe, hogy testük a Szentlélek temploma. Kérjük Máriát, a bűnösök oltalmazóját, könyörögjön értük és segítsen rajtuk! 

Miatyánk….Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogx_st.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     1938-ban az említett Pál atya, beszervezte a családot a „Jézus Szíve Családfelajánlásba”. Ennek kötelmeként, minden pénteken a piros mécsesű Jézus Szíve kép előtt, közösen megújították felajánlásukat, elvégezve a Litániát is.

A 40-es évektől kezdődően az édesapa egyre többet betegeskedett, melyet nem a kora indokolt. Vastagbélrákja volt. Súlyosbodó állapota ellenére rendkívül jóságos, bölcs, humoros és játékos ember volt, az a tipikus „örök gyerek”!

A családfőnek több vonatkozásban is rendhagyó volt az élete, egyfelől 54 évesen született az első-, és 64 éves korában született a hatodik gyermeke. Másfelől, mindig töretlen volt a ritka nagylelkű jótékonykodásban. Nem csoda, ha egész életfelfogásának jelmondata a „mid van, amit nem kaptál”, szentpáli intelem volt, melyet ő töretlenül be is tartott! (1Kor 4,7)

Például, egy kilenc gyermekes postás családnak, nem csak évente következetesen megvette a téli tüzelőt, de mindig állta karácsonyi költségeiket is! Ez a gyermekei számára nemcsak jó példa volt, de maradandó élmény is.oroszok_535.JPG

1944. Amint Pesthidegkútra beértek az szovjet csapatok, a Kindelmann családnak ki kellett költöznie otthonukból egy utcavégi két és félszobás házba, mivel a kertjükbe messzehordó lövegeket telepítettek. Kétszeresen is feldúlták a gyümölcsöskertet, részint az ágyúk miatt, részint pedig, mert egy kertaljai szomszéd-cseléd feljelentette őket az oroszoknál, hogy bort ástunk el a kertben, a padláson pedig aranyat rejtegetünk. Természetesen, nem találhattak semmit és az, hogy nem kínvallatták őket a „rejtekhely” elárulására, annak három oka is volt!

Először is a Szűzanya oltalma!

Másodszor Károly bácsi nyelvtudása és harmadszor, hogy igen szimpatikusak voltak egymásnak az orosz parancsnokkal, akit Károly Bácsi, még a gyerekszoba melegébe is befogadott, mivel a parancsnok jobbnak látta, ha nem a saját legénysége közelében tölti az éjszakát. Amellett, hogy igen rossz híre volt az oroszoknak, ez a parancsnok rendes ember volt, és megóvta a családot és a nő tagjait az atrocitásoktól.

Mikor végül a „felszabadítók” elhagyták a családi házat, iszonyatosan bűzös, koszos és rémisztő állapotot hagytak maguk után.

erzsebet_1943-ban_300.jpgA fürdőszobában egy vasrúd volt a két fal közé bevésve, melyről véres hóhérkötelek lógtak. Erzsébet asszony napokig hányingerrel küszködött a takarítás során. A gyerekeket már csak a nagyjából rendezett körülmények közé engedte be. Mellesleg sok minden eltűnt, köztük az állítólagos „Kindelmann” festő képe is! A legnagyobb gond a nyolctagú család élelmezése volt.

(folyt.) (Kép: Erzsébet asszony 1943-ban.)

Szólj hozzá!

szent_tibor_002.jpg     A püspök megkeresztelte Valeriánuszt és az boldogan tért haza hitveséhez, könnyekkel küszködve vallotta meg hitét, mely teljesen átformálta az életét.
     A szobájukat ekkor nagy fényesség telítette be és megjelent Cecília őrangyala, aki kissé meghajolva köszöntötte őket. Mindkettejüknek egy-egy ragyogó koszorút helyezett a fejére, ám ekkor lépett be hozzájuk Tiburtiusz, Valeriánusz öccse, aki nem látott ugyan semmit, de szinte belebódult abba a pompás illatba, ami átjárta a szobát. Mindjárt meg is kérdezte, hogy "Mitől van ilyen csodás illat, és miért vagytok ti ennyire meghatottak?"
     A boldog ifjú pár elmondta Tiburtiusznak az illat és örömük okát, hogy itt járt náluk az Úr angyala.
     Mondanunk sem kell, hogy Cecília sógora – aki szintén katona volt – azt a kihívó kérdést tette fel, miszerint: "Szeretném én azt látni!" A válasz is ugyan az volt a sógornő és bátyja részéről, hogy "Megláthatod, ha megkeresztelkedsz!"
valerianus_es_tiburtius.jpg     A két testvér most együtt kereste fel a püs-pököt, aki hitoktatás után Tiburtiuszt megke-resztelte, akit a további-akban Tiborként emlí-tünk.
Híre terjedt, hogy a csá-szári hadtest két tisztje keresztény lett. A város-parancsnok Almakhius fülébe is eljutott a "szé-gyenletes" hír.   Elfogatásukra elküldte Maximusz nevű főtiszt-jét. Valeriánusz és Tibor megnyerő emberséges példája azonban a főtisz-tet is megtérítette. A prefektus dühöngött és vérpadra küldte a két testvért és Maximuszt is családjával együtt. Cecília, saját vértanúsága előtt buzdította őket, hogy Krisztus várja őket, nem koszorúval, de a dicsőség koronájával.
szent_tibor_vertanu.jpg     Tibornak kínzatásként parázson kellett járnia, de semmi sérülést nem szenvedett. Ezt követően lefejezték.
A Via Labicana országútja mellett lévő őskeresztény temetőben temet-ték el.
     Sírfeliratát, Szent Damáz pápa írta meg: "Abban az időben, midőn kard járta át a gyengéd Anyának szívét, e kiválasztott vértanú meg-vetve a világ fejedelmét, mennyei magasságok felé sietett, boldogan követte Krisztust! E helyen mindig szent tiszteletben és dicséretben részesülsz Isten kedveltje, dicső Tiburtiusz. Kérlek ne feledkezz meg Damázról sem!"
     Szent Tibor maradványait később a megépült Szent Cecília Bazilika altemplomába helyezték el, ahol ma is megtekinthető! Szent Tibor, könyörögj érettünk!


 (Képünkön a Szent Cecília Bazilika, középen Szent Tibor oltára.)altemplom2.jpg

Szólj hozzá!

9. ÁLLOMÁS: JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

„Erőm, mint a cserép kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába.” /Zsolt 21/ 

Ha minden erőm elfogy, és nem bírok felkelni többé, csak Tebenned bízhatok Uram. Mert Te felemelsz engem és nem hagysz magamra. A szenvedésben mindig velem vagy és jóságos szereteted a megmentő erőm. 

Miatyánk….Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogix_st.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Egy ilyen várakozással teli, a karitasz vásárra készülős estén, az édesapa nem volt otthon, s az ablakuk alatt kívülről motoszkálás hallatszott. Erzsébetet félelem fogta el. Györgyikével ketten kiléptek az ajtón megnézni a zaj okát.

holetoltes_180.jpgAz esti szürkületben kékesen ragyogó puha szűz havon, hatalmas lábnyomok voltak láthatók a gyermekszoba ablaka alatt, melyek sehonnan se jöttek és az ablak végén véget is értek! Erzsébet napokig a hatása alatt volt. A gonosznak bizonyára nem tetszett, hogy a „szeretet apró cselekedeteivel” várták a Szent Családot.

Talán meg is sejtett valamit abból a végzetes „megaláztatásából”, mely ebből a házból éri majd a távoli jövőben! Tenni azonban nem tehetett semmit, mert védve voltak Krisztus a mi Urunk által!

Az esetet követő másnap, még a legkisebbek is elmentek a rorátéra, pedig nagyon szerettek aludni! Amikor Erzsébet elmesélte férjének a kísérteties lábnyomokat, ő csak ennyit mondott: − „Látod? Így lehet a sötétet világossá tenni!” − Károly bácsinak máskor is voltak ilyen sokatmondó, de azonnal nem feltétlen érthető kijelentései, bár Erzsébet mindig nagy bölcsességet sejtett benne. Végül is csak jóval később világosodott meg Erzsébetben, hogy a gonosz lélek, miért járta körül ordító oroszlánként a házukat!

A karácsonyfát mindig az édesapa díszítette (1942-ig). A szenteste előtti délutánon a gyerekeknek mindig aludniuk kellett volna, ám ez egyre ritkábban sikerült, mivel oly szívdobogva várták a Jézuskát. Mikor aztán este hét óra körül kinyílt a nappali kétszárnyas ajtaja, kórusban énekelték a „Mennyből az angyalt”. Az ajándékbontás utáni vacsorát követően, Erzsébet asszony a nagyobbakkal elment az éjféli misére.

(folyt.) (Illusztráció!)illusztracio_1.jpg

Szólj hozzá!

     »Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne bujálkodásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.« (Róm 13,12-14)

confesionbaner.jpg

Szólj hozzá!

szent_tibor_002.jpg(Forrás nyomán: Radó Polikárp OSB. Az Egyház szentjei, PALLADIS rt. kiadása Budapest, 1940)

     Szent Tibor (Tiburtius) vértanú élete, elválaszthatatlan sógornője, Szent Cecília történetétől. Ezért először Cecíliáról emlékezem meg, mivel általa tért meg a Jézusért vértanúságot is vállaló Tibor. 

     A III. század első felében történtek szerint, a kiemelkedő jómódban élő Cecília, szülei tudta nélkül keresztény és Krisztus jegyeseként kívánta leélni életét. Ebbéli szándékában, megerősítette a katakombák rejtekében a püspök is, feladva rá a szüzek fátylát.
     Amikor szülei úgy határoztak, hogy feleségül adják a rangban hozzáillő, Valeriánusz nevű pogány katonatiszthez, ő nem ellenkezhetett.
Abban a képtelenségben reménykedett, hogy vőlegénye tiszteletben fogja tartani titkos esküjét.
     A házasságkötés nagy dínom-dánommal meg is történt, ám amikor az ifjú pár elvonult, Cecília közölte nagy titkát férjével.
     Valeriánusz, hetykén számon is kérte menyasszonyától, hogy "Ugyan bizony ki akadályozhat meg engem abban, hogy asszonyommá tegyelek?"
     Cecília azonban határozott választ adott vőlegényének: "Az Isten által mellém rendelt őrangyalom!"
     Valeriánusz, nyomban rá is kérdezett: "Miféle őrangyal? Szeretném én azt látni!"
     Cecília nem késlekedett a válasszal: "Megláthatod, de előbb meg kell keresztelkedned!"
     Az ifjú férjen olyan jószándékú kíváncsiság vett erőt, hogy nyomban a kereszténység mibenléte felől érdeklődött. A nászéjszaka hitoktatással telt el Cecília részéről, majd elmondta férjének a titkos jelszót, amivel megtalálhatja a püspököt, akinél másnap jelentkezett is.

1122cecilia19.jpg

Szólj hozzá!

b-cua-06-ramos_530.jpg     Virágvasárnapnak a húsvét előtti utolsó vasárnapot nevezzük, mely a nagyhetet vezeti be. Mozgó ünnep, március 15. és április 18. között bármelyik vasárnapra eshet. Jézus halálának és feltámadásának ünneplése előtt ezen a napon ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását: sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták, és az utána tóduló sokaság így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Mt 21, 8). Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet. Tehát Jézus halálának és feltámadásának ünneplése előtt ezen a napon Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. Az evangéliumok tanúsága szerint a Jézust éljenző emberek gallyakat és pálmaágakat terítettek elé az útra.Magyarországon barkát, Olaszországban olajfa-, más országokban tiszafa- és fűzfagallyakat szentelnek a templomokban.A virágvasárnapi körmenet szokása is Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztet: eredetileg a templomon kívülről indult.Az ünnep elnevezése eltérő a különböző nyelvterületeken: latinul, németül és olaszul pálmavasárnapnak hívják, angol nyelvterületen tiszafavasárnapnak, magyarul és örményül pedig virágvasárnapnak. (Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd c. műve felhasználásával!)
     Ne feledjük, hogy az a tömeg éljenzi az Üdvözítőt, akik 5 nap múltán "Feszítsd meg"-et kiáltoznak! Mi tehát maradjunk hűségesek az Úr dicsőítésében, melyet a Nagyheti böjtünkkel, áldozatainkkal és imáinkkal külön nyomatékozzunk! Ha majdan megjelenünk az Úr Szent Színe előtt, ez javunkra fog válni!

HW-03-PS-03.jpg

 

Szólj hozzá!

8. ÁLLOMÁS: JÉZUS TALÁLKOZIK A SÍRÓ ASSZONYOKKAL 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

„Jeruzsálem leányai, miattam ne sírjatok. De sírjatok magatok és fiaitok miatt!” /Lk 23,28/ 

Ezek az asszonyok sajnálkoztak, és siránkoztak, ahelyett, hogy maguk bűneit siratták volna. Uram, add, hogy felismerjem vétkeimet és sírjak felette, őszinte  bűnbánattal, hogy majd megérezhessem irgalmasságodat! Add, hogy megértsem, mennyit kell szeretettel fáradoznom és imádkoznom gyermekeimért, s az ifjúságért! 

Miatyánk….Üdvözlégy…..

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogviii_st.JPG

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 3éRTED SZENVEDTEM KÍNHALÁLT.JPG

wall_clock_threeSMALLER.png     4.) Az Irgalmasság órája. 1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: 'Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára' (Napló 1572). Az Úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formának legjobban megfelel: 'Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! – mondta Fausztinának – Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban – ha röviden is – ott, ahol éppen vagy' (Napló 1572).

     Rózycki professzor három feltételt sorol fel, melyek szükségesek az ebben az órában mondott ima meghallgatásához:

     a.) Az imát Jézushoz intézzük.

     b) Délután háromkor történjék.

     c) Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon.

     'Ebben az órában – mondta Jézus – kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot' (Napló 1572). (Vö. Jak 2,13)

     5.) Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése. Ezt azért emelte ki Rózycki atya, mert ehhez is ígéretek fűződnek. Jézus: ,,Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja  csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek'' (Napló 1075).

     Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete. Az Úr Jézus ,,teremtményeitől bizalmat'' (Napló 1059) követel, valamint az irgalmasság cselekedeteinek végrehajtását tettel, szóval vagy imádsággal. (Vö. Napló 742). ... Jézus azt kívánja tisztelőitől, hogy a nap folyamán legalább egy jó cselekedetet végezzenek felebarátaikért.

     Más helyen ezt mondta Jézus: 'E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget' (Napló 929). 'Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján' (Napló 754)''. – (Napló XV-XVIII.)

vilniusz969.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Este elmaradhatatlanul együtt imádkozott az egész család, a szokott karosszékében ülő édesapával! Az imát, lelkiismeret vizsgálattal kezdték, bocsánatot kérve mindenkiről. A kezdéskor, mindig a másodszülött fiú gyújtotta meg a családi oltár gyertyáit, melyen a lányok gondozták a virágokat. Az esti ima után még egy külön fohászt is elmondtak, melyre 1962-ben az Úr emlékeztette Erzsébetet. Ez így szólt: „Édes Jézusom, add, hogy a bűnösök és a pogányok megismerjenek, megtérjenek, és Téged nagyon szeressenek!” (I/91)

A Naplóban, később is említés történik erre az imára: „Az Úr elkezdte nekem sorolni családunk érdemeit, azokat, melyeket én gyakoroltattam gyermekeimmel, amikor ők még kicsik voltak. Érdemül említette a meghitt esti imákat, és külön megjegyezte azt a kis fohászt, amit az imák után végeztünk, hogy ez Neki milyen jól esett.” (I/97) – naplóidézet vége! (Alább, a Remetekertvárosi Szentlélek templom, ahol abban az időben Bozsik Pál prépost szolgált, és ahová a család legtöbbször járt.)

szentlelek_templom_300.jpgDecemberenként a nagyobbak rorátéra jártak és izgalommal készültek a Karácsonyra. A Szentlélek templom plébánosa Dr. Bozsik Pál prépost, már ősszel felkérte tehetségesebb híveit, hogy készítsenek egyszerű ajándékokat a kevésbé módos gyermekek részére. Ezek egy része ajándékként -, más része „karitasz-vásár” keretében eladásra került. Ebből anyagi támogatás is jutott jónéhány családnak.

Ahogy közeledett a Szenteste, a polcon úgy szaporodtak a csecsebecsék, textilmaradékokból készült bohócok, vadgesztenye figurák gyapjúfonal hajjal és a „kötözött babák” selyempapír ingecskékben.

Papírból „szalmát” vágtak a zenélő betlehemi jászolukhoz, ám mindenki csak annyi „szalmaszálat” tehetett bele a Jézuskának, ahány jó cselekedete volt!

(folyt.)bozsik_pal_prepost_emlektablaja_szentlelek-templ_535.jpg

Szólj hozzá!

029_dicserendo_szuz.jpgAZ ELMÉLKEDÉS A NAGYHÉTEN SZÜNETEL! Folytatása április 22-én!  Kegyelemteljes Nagyhetet és örömteli Feltámadást kíván a szerkesztő! (De a békéért imádkozzunk, szakadatlanul!)

Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!) 

Elmélkedés: „Áldott vagy te az asszonyok között” (Lk 1,42), akit „boldognak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,48), mely szó szerint be is teljesedett, hiszen Őt dicsőítik az egyházi év ünnepei! Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk.  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Kattints ide!

014_fatima_6_535.jpg

Szólj hozzá!

7. ÁLLOMÁS: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

„De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek gúnytárgya és a népek megvetettje.” /Zsolt 22,7/ 

Jézus Istenként szótlanul vállalta teljes elesettségét, azt, hogy nevettek rajta, s hogy kigúnyolták. Vajon én, ha nyomorúságomban elesem, vagy bűneim miatt elbukom, és megvetést tapasztalok miatta, hogyan viselem el a megaláztatást? 

Miatyánk…..Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogvii_st.jpg

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 2

headerdivinemercy (2).JPG     2.) Az Irgalmasság ünnepe. Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának: 'Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt  kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe' (Napló 49).

     Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmasság tiszteletére végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni. ...

   Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságával lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: 'Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el' (Napló 300). 'Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is' (Napló 699).

     Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten irgalma iránti tisztelet feltételeit, melyek: a bizalom Isten jóságában, a felebaráti szeretet gyakorlása, a megszentelő kegyelem állapotában (szentgyónás után) méltó Szentáldozás. Jézus mondta: 'Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat' (Napló 570).

     3.) Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére. Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, 1935. szeptember 13-14-én diktálta Fausztina nővérnek bocsánatért könyörgő, Isten haragját lecsillapító imaként (vö. Napló 474-476).

     Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért. Mialatt egyesül Jézus áldozatával, hivatkozik arra a szeretetre, mellyel a Mennyei Atya Fiában megajándékozott minden embert.

     Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. ... A hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét, mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: 'Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket' (Napló 811). Az általános ígéret így hangzik: 'Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541),

     Más helyen ezt mondta Jézus: ,,E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget'' (Napló 929). ,,Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján'' (Napló 754).

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     A vasárnapi szentmisékre a gyerekek anyjukkal mentek remetekertvarosi_szentlelek_templom_300.jpgMáriaremetére, vagy a Kertvárosi Szent Lélek plébániára, melynek építésére a család, jelentős összeget adományozott. Az akkori plébános fel is kínált nekik egy családi sírhelyet, Károly bácsi azonban elhárította a gesztust mondván, hogy nem akarja tudni, hol lesz a sírja.

Közbevetőleg megjegyzem: Az, hogy a Kindelmann házaspárnak mégis márványtáblás sírhelye van az altemplomban, azt Károly bácsi egykori barátjának, Tamás József  −  volt kalocsai líceumigazgatónak − köszönhető, aki nyugdíjasként Ady-ligeten lakott. 1959-60 körül, a misézésen kívül besegített a remetei Szentlélek templom könyvelésébe is, és egy alkalommal feltűnt neki, hogy néhai barátja amellett, hogy hatalmas összeggel támogatta a templom építését, még sincs sírhelye.

Felhívta erre Kenéz Rudolf esperes-plébános figyelmét, aki maradéktalanul intézkedett. Tekintve, hogy ismerte és tisztelte Erzsébet asszonyt, aki éveken át a bal oldali első sor első helyén tartotta csendes szentségimádását, így a dupla-koporsós sírhelyet aszerint jelölte ki, hogy az közvetlenül a padozat alatti részre essen. El is készíttette a márványtáblát a Kindelmann házaspár nevére, (tehát Erzsébet nevére is!). Károly bácsi újratemetésére azonban még várni kellett, mert a Kádár-kormány akkori rendeletei szerint, még nehezen engedélyezték a templomi temetkezéseket! – eddig a megjegyzésem.

A Kindelmann család igen szentes életet élt. Károly bácsi például minden nap elmondta a rózsafüzért – németül – lehetőleg a hidegkúti kis templomban, ahová még télen is elsétált, hogy nagykabátban beüljön az Úr elé. Akkoriban, a helyi sváb lakosság miatt német nyelven is volt szentmise, így vasárnaponként oda járt.

(folyt.) (Kép: A pesthidegkúti kis templom, ahová Károly bácsi járt.)hidegkuti_kis_templom_535.jpg

Szólj hozzá!

028_tisztelendo_szuz.jpgTisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: A rózsafüzér imádsága nélkül nincs Mária-tisztelet. Mária-tisztelet nélkül nincs bensőséges keresztény hit. Keresztény hit nélkül nincs BÉKE! ‒ 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

6. ÁLLOMÁS: VERONIKA MEGTÖRLI JÉZUS ARCÁT 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

„Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” /Mt 25,40/ 

Veronika kendőjén ott maradt Jézus Arcának véres lenyomata, mint bizonyosság az ő jóságáról. Veronikát egyszerűen csak a szeretet, a szíve indította arra, hogy odasiessen és megtörölje a szenvedő Arcot. Isten minden jócselekedetemről komoly lenyomatot készít. 

Miatyánk…..Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogvi_st.jpg

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 1

     Fausztina nővér Jézus kérésére, pontosabban diktálására az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségekről is írt, amelyek mind az egyéni lelkiség formálását, mind a lelkipásztori munkát hatékonyan támogatják. Az Egyház engedélyezte az Isteni Irgalmasság kultuszának öt módját:     

 1.) Az Irgalmas Jézus képe. Rajzát Plockban, 1931. február 22-én kapott látomás alapján jegyezte fel a nővér. ,,Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. ... Kis idő múlva azt mondta Jézus: 'Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned" (Napló 47). 'Azt kívánom, hogy a képet... húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!' (Napló 49).

     Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja őt a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket. A vér és víz sugarai, melyek a lándzsa által megnyitott szívéből (a szív nem látható a képen) törnek elő és a keresztre feszítés sebei a Nagypéntek eseményeire emlékeztetnek (Jn 19,17-18; 33,37). Tehát az Irgalmas Jézus képe az Evangélium e két eseményéhez kapcsolódik, melyek a legtökéletesebben fejezik ki Isten szeretetét az emberek iránt.

     Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár. Jelentőségéről kérdezve így válaszol az Úr: 'A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete. ... Boldog, aki ezek árnyékában él' (Napló 299). A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti -- amelynek bibliai jelképe a víz --, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az ő vére által kötött...

     A kép nemcsak az Isteni Irgalmasságot ábrázolja, de emlékezetünkbe idézi az Isten iránti bizalom és a felebarátaink iránt tettekben megnyilvánuló szeretet kötelességét. A kép aláírása Jézus akaratából: 'Jézusom, bízom Benned.' 'A kép emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem segít semmit cselekedetek nélkül' (Napló 742).'

     A kép így értelmezett kultuszához, mely alapvetően a keresztény bizalmon és irgalmasságon nyugszik, az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. ,,A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára'' (Napló 570).

irgalmasBK-224_Book.JPG

Szólj hozzá!

  banner-erzsebettel_535.jpg

   1938-ban a családfő, a Hármashatárhegy alatti parcellázásból – az akkori Haraszt utcában –, vett egy 1000 négyszögöles gyümölcsöst, melyre 1939-ben felépült az ötszobás ház. (Figyelemre méltó, hogy az utca nevét 1961-ben – amikor Erzsébet asszony az égi megbízatást kapta –, Harmatcsepp utcára változtattak!)

A lakóház mindenkinek tetszett, csak Erzsébet sírt vigasztalhatatlanul, mert talán előérzete volt majdani szenvedéseit illetően, melyek az új családi házban érik majd!

Ide költözött a család hetedmagával, és ide született a hatodik gyermek 1942. decemberében, akit az ünnep miatt Emánuelnek kereszteltek, és el is helyezték őt a karácsonyfa alá!

1943_familia_300.jpgA hat gyermek mellé, volt egy háztartási alkalmazottjuk, egy vidéki leány Györgyike, akit családtagként kezeltek. Ővele együtt, mindenki segített mindenkinek, ám egyetlen dologban Erzsébet soha nem engedett, és ez a padlás víztartályának (saját kútjukból való) feltöltése volt, karos pumpálással. Eközben ugyanis mindig elmondta a Szűzanya kis Zsolozsmáját.

Valóságos családi ünnep volt a minden vasárnapi ebéd. Étkezés után, rendszerint az anya felolvasott a Szív újságból, vagy a Ferences Missziókból. Ezt követően a férj és feleség dominóztak néhány partit, és ebben váltakozó volt a szerencséjük. A gyerekek eközben szintén olvasgattak egymásnak és igyekeztek jók lenni, mert valamennyiüknek volt egy kis „lelkiismeret füzete”, melybe még a kicsik is berajzolgatták jó pontjaikat.

A gyerekszoba sarokpolcán Kis Terézke szobra állt alatta egy persellyel, melybe a csemeték, a szülőktől és vendégektől kapott fillérjeiket gyűjtötték egy-egy pogány gyermek váltságdíjaként. Ezt októberenként (Missziós Vasárnap) fizették be a Missziós Nővéreknél.

Esténként Erzsébet felolvasott a Ferences Missziók-, vagy a Lourdes-i Életből, majd együtt megbeszélték a hallottakat. A Lelki Naplóban is említi Erzsébet: „...az elmúlt kedves és szomorú emlékek meglepték gondolataimat. Végigvonult előttem a sok családi esemény, a meghitt karácsonyesték, a lakodalmak, a kis unokák keresztelési ünnepségei, stb.” (I/7-8)

(folyt.)pesthidegkut_535.jpg

Szólj hozzá!

027_nagyokossagu_szuz.jpgNagyokosságú Szűz – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Máriában tökéletes fokon megvolt az okosság, a megfontoltság, a mérlegelés, a türelem és a hálaadás, melyek az összes erények alapja és koronája.  Szűzanyám, adj nekünk tisztánlátást és üdvös mértéket!

 Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

5. ÁLLOMÁS: CIRENEI SIMON  SEGÍT VINNI JÉZUS KERESZTJÉT 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged... 

„Megállítottak egy bizonyos Cirenei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet.” /Lk 23,26/ 

Tehették volna ezt Jánossal, aki Jézust követte, mert ő örömmel segített volna. Olyan emberre kényszerítették a jótettet, aki nem ismerte Jézust, nem értette, miért késztetik olyasmire, amit nem akart megtenni. Én sose vonakodjak jót cselekedni, ha alkalmam adódik rá. S ha megkérnek valamilyen segítségre, jusson eszembe, hogy Jézusnak teszem. 

Miatyánk…..Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnal_szep_sugara_blog_v_st.jpg

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság nagy megnyilvánulása
 
     Fausztina nővér Isten legfőbb tulajdonságának az irgalmasságot tartja (Napló 301). Az irgalmasságot pedig a szeretet virágának (Napló 651) nevezi. Számára minden Isten irgalmáról beszél. Az Isteni Irgalmasság kultusza a vallásos élet megújítására törekszik az Egyházban. Ezért időszerű, és evangelizációs jelentősége világméretű.
Jézus szándéka vigasztaló. A világ teljes megújulását akarja elérni. ,,Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani'' (Napló 1588). Jézus hozzáfűzi: ,,A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm'' (Napló 1588). Úgy tűnik, az újraevangelizálásnak olyan eszközéről és lehetőségéről van szó, amelyet alaposan megismerni, az evangelizációs munkában kellően hasznosítani jól felfogott érdekünk, mert sokakat visszavezethet Jézushoz.
     Az Isteni Irgalmasság üzenete utolsó esély (Napló 998), a végső idők jele (Napló 848), biztos lehetőség, de utolsó mentőöv (Napló 687), ami a világnak adatik. ,,Sok lélek fog általa visszafordulni a pokol kapujától'' (Napló 639). Boldog Faustina Kowalska Naplójának tanítása szerint az Isteni Irgalmasság üzenete "új fény lesz az Egyház számára'' (Napló 378).
{Szeretetláng Lelki Naplóból: "Én fénycsóvát adok a kezedbe." (I/37) "Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény." (I/58) "A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját, hogy az be ne hatoljon, és ennek a fénynek éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok." (I/89) "/A sátán/ érzi már Szeretetlángom kigyúlásának hatását. Ez rettentő dühre ragadta őt. Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom fényét szerte e világon. Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is." (II/18) "A szenvedések által  kisajtolt  olajcseppek  a lelkek  üres  mécsesébe  hullva Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat." (II/23-24) "A csodálatos lelki erő, melyet ez idő alatt felélesztetett bennem, izzó szeretettel töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja nyomán kigyúló fény után." (II/75)  "/A haldokló ember/ Szeretetlángom szelíd fényét fogja érezni, s ez mérhetetlen bűnbánatot kelt lelkében, s ez által megmenekül az örök kárhozattól." (III/216)} A szerveződő és elhatalmasodó bűnnel szemben tehát új fény tűnik fel az Egyház egén: az Isteni Irgalmasság üzenete, annak teljesebb megértése s a belőle fakadó lelki gyümölcsök.
     Jézus tanítása az ő irgalmáról az egész világot megszólítja, de elsősorban az elhatalmasodó bűn áldozatait hívja megtérésre. Mint említettük, utolsó esélyként és mint mentőövet kapja az emberiség. ,,Egy utolsó esélyt adok az emberiségnek – és ez az irgalmamhoz való menekülés'' (Napló 998). ,,A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet'' (Napló 687). ,,Ez a végső idők jele, utána eljön az igazság napja. Amíg van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet'' (Napló 848).

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébetből „úriaszony” lett, nem volt többé anyagi gondja, fenntartott padjuk volt a templomban, szerette is a jóságos férjét, de a házasság mégis kemény szerzetnek bizonyult számára! Most, hogy már bármilyen magas tandíjat ki tudott volna fizetni, mégsem tanulhatott, mert sorra jöttek a gyerekek, melyeket Isten ajándékaiként fogadott. (A képen 19 évesen.)

1932_erzsebet_19_y250.jpg1932 és 42 között, házasságukból hat gyermek született.

A gyermekek születése; év, hó és nemek szerint: 1932. március (leány); 1934. augusztus (fiú); 1935. december (leány); 1937. február (leány); 1938. október (fiú); 1942. december (fiú).

A második gyermek hat hónapos volt, amikor 1935. február 2.-án (!) egy szép kis házat vettek a Remetei úton, melyet Erzsébet „tündérlaknak” nevezett, és a boldogságtól szinte hetekig alig tudott megszólalni.

Felhőtlen öröme azonban nem tartott sokáig, mert röviddel ezután újra áldott állapotba került – ami egy dolog –, ámde kilenc hónapon át élet és halál között volt. Aztán egy egész hónapig vajúdott, de a megváltó öröm helyett folytonos aggodalom érkezett a leánykával, aki nem fejlődött és három évig kórházról-kórházra küzdöttek az életéért.

Bizony, komoly képzés volt ez is Erzsébet asszonynak, az édesanyai aggodalmak és szívfájdalmak megélésére! Az orvosok sorra lemondtak gyermekéről, de amikor az betöltötte a 3. életévét, hirtelen csodamód, erőre kapott.

(Közbevetőleg, a további három szülésével már nem volt gond, sőt a negyedik szülése úgy történt, hogy szinte észre sem vette!)

A Szűzanya 1963-ban így szólt választottjához: „A tapasztalatok, melyeket Isten rendeléséből átéltél, nem hiábavalók. Tudom te megértesz Engem, azért osztottam meg veled anyai Szívem fájdalmát. (vö. II/26-27)

(folyt.)1943_familia_1.jpg

Szólj hozzá!

026_udvozitonk_anyja.jpgÜdvözítőnk Anyja – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Megváltónk Anyja, anyai joggal jár közbe gyermekeinek üdvösségéért Szent Fiánál. Ó Mária, meg ne feledkezz rólunk!

 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

4. ÁLLOMÁS: JÉZUS TALÁLKOZIK ÉDESANYJÁVAL 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged…..

„Simeon áldotta őket és így szólt anyjához, Máriához: …a Te lelkedet is tőr járja át…” /Lk 2, 34-35/ 

Amikor Mária meghallotta ezeket a prófétikus szavakat, megremegett tőle és szíve összeszorult. Gyakran juthattak eszébe Simeon jövendölései és érezte, be fognak teljesedni. Felkészült rá és ott volt Szent Fia szenvedésében. Nemcsak ott volt, hanem átélte Vele együtt a fájdalmakat. Jézus ebből a találkozásból vigasztalást merített. Vajon én képes vagyok-e Jézust felebarátom szenvedésében oly együttérzőn vigasztalni és elkísérni, mint Mária tette? 

Miatyánk….Üdvözlégy….

Könyörülj rajtunk…!hajnalszepsugarablogiv_st.JPG

Szólj hozzá!

 A Napló és történetének bemutatása

     Mint említettük, Fausztina nővér halála előtt négy évvel kapott parancsot napló vezetésére, élményeinek leírására. A terjedelmes mű (a magyar változat a kísérő tanulmányokkal és a mutatókkal együtt 528 oldal) bemutatja Fausztina nővér lelkiségét és az Isteni Irgalmasság üzenetét.

     ,,Az Isteni Irgalmasság ügyében -- mint oly sok másban -- Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa volt a Gondviselés embere. Wojtyla még krakkói segédpüspök korában felkereste A. Ottaviani bíborost (1963), és előterjesztette a Naplóval s tartalmával kapcsolatos terveit. A kardinális biztató szavakkal bocsátotta el a jövendőbeli pápát: 'Siessen, mielőtt a tanúk meghalnak.' Karol Wojtyla a későbbi évtizedekben -- mint Krakkó érseke (1964), bíborosa (1967), majd Szent Péter utódja (1978) -- újabb és újabb módon támogatta az Isteni Irgalmasság ügyét. Megindította a boldoggá avatást bevezető információs eljárást (1965), ehhez megjelentették a Napló kritikai kiadását (1981), Róma püspökeként kiadta a Dives in misericordia kezdetű enciklikát (1980), 1993. ápr. 18-án, húsvét második vasárnapján boldoggá avatta Fausztina nővért, 1997-ben pedig elzarándokolt a nővér sírjához. (Fausztina nővér holttestét a boldoggá avatás kapcsán 1966. nov. 25-én exhumálták, és a kolostor kápolnájában -- Kraków Lagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3/9. -- helyezték örök nyugalomra. A hamvak a boldoggá avatás után a fali sírfülkéből átkerültek az Irgalmas Jézus oltára alá.) Érthető, hogy ezen lépések után világhódító útjára indult az Isteni Irgalmasság üzenete. Ennek hathatós eszköze a Napló, amely a magyarországi kiadással az angol, a német, az olasz, a francia, a spanyol, a portugál, az orosz, a portugál (brazil), a szlovák, a cseh és a vietnami után immár a tizenkettedik idegen nyelven jelenik meg.

     Eddig azonban hosszú utat tett meg a Fausztina nővér nevéhez fűződő üzenet. Valóságos keresztutat kellett bejárnia.

     A. M. Deskur bíboros bevezetőjéből és a Jegyzetek 154. pontjából (Napló 474. o.) megtudjuk, hogy az Isteni Irgalmasság ügyét 1959. március 6-án a Szent Offícium Indexre tette, vagyis megtiltotta a kultusz terjesztését, s maga Sopocko professzor is szigorú figyelmeztetést kapott. A templomokból kikerültek az Irgalmas Jézus-képek. Egyedül a krakkói kolostor híres festménye (Adolf Hyla) maradt eredeti helyén. A Szent Offícium lépésének komoly okai voltak. A hivatalos vizsgálatot megelőzően ugyanis ellenőrizetlen és rossz fordításokban kezdték terjeszteni a Napló egyes részeit. Az intézmény a tilalommal elejét vette a zűrzavarnak, s amikor elérkezett a Gondviselés által kijelölt idő, elkezdődhetett a teljes körű és hivatalos vizsgálat.

     A tilalmat 1978. június 30-án oldotta fel a Hittani Kongregáció. Az eseményeket a háttérből Karol Wojtyla szorgalmazta. Sopocko atya nem érhette meg a sikert, mert 1975. febr. 15-én meghalt Bialystokban.

     Miközben folyt a munka az Isteni Irgalmasság ügyében, Krakkóban megkezdődött Fausztina nővér személyével kapcsolatban az 1965. okt. 7-től 1967. szept. 20-ig tartó ún. információs, ezt követően pedig a boldoggá avatási eljárás, amely 1993. április 18-án a boldoggá avatással, majd 2000 húsvétjának második vasárnapján Fausztina nővér szentté avatásával ért véget.

     Beteljesedtek tehát Fausztina nővér szavai. Elérkezett az idő, hogy a világ megismerje Isten Irgalmasságának minden embert megszólító üzenetét. A Napló egyházi jóváhagyással kerül világszerte az emberek kezébe, imádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, kilencedét.

Az Isteni Irgalmasság ünnepét 2000. április 30-án II. János Pál pápa ünnepélyesen kihirdette.

     F. Macharski bíboros 1996. febr. 22-én Isten Irgalmasságának Apostola néven világméretű mozgalmat indított. Új bazilika is épül Krakkóban az Irgalmasság Anyja Nővérei Kongregációjának területén. Alapkövét, amely a Golgota-hegyéről származik, II. János Pál pápa 1997. jún. 7-én Krakkóban ünnepélyesen megáldotta. -- Mindez természetesen nem csupán a Kongregációnak, de az egész világegyháznak s benne hazánk hívő népének is nagy öröm és lehetőség. A teljes kézirat Magyarországon is elérhetővé vált, egyházi jóváhagyással.

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     A férj, Kindelmann Károly 1878-ban született Szentgyörgyön (Pozsony megyében). Hét (!) nyelven beszélő módos özvegy, kéményseprő és kályhás mester volt. Erzsébet idejében, mint nagyvállalkozóhoz tartozott az egész nyolcadik kerület összes kazánjának és kéményének a felügyelete! Irodát tartott fenn, és igen jól kereső ember volt.

karoly_bacsi3_250.jpg16 évig élt házasságban a már említett asszonnyal, aki nem tudta megajándékozni gyermekkel, és rákban halt meg. Károly bácsi híres volt a nélkülözők iránti nagylelkűségéről. Két rászoruló fiatalember taníttatási költségeit fedezte, akiket nevelt fiainak tekintett. (Az egyik pap lett!)

Erzsébet és férje élete között számtalan párhuzam vonható, nem csak korai árvaságuk tekintetében, de regénybe illő gyermekkori hányódtatásaikat illetően is.

Például gyerekként Károly bácsi is dolgozott kefekötőként egy évig, és csak utána tanulta ki a kályhásmesterséget. Ő is, szinte egyik pillanatról a másikra lett totálisan árva. Egyszeriben az utcán találta magát, úgyhogy még a fejét se tudta sehová lehajtani. Elképesztő sok közös vonásuk volt, és eközé tartozott a talpraesettségük is!

Az ifjú úriasszony ábrándosan gyakorolgatta új családnevét, és egy papírlapon az aláírását próbálgatta Kin-del-mann Ká-roly-né. Soha nem hallott ilyen nevet, és ki is tárgyalták férjével, hogy bizony ilyen nincs több az országban!

Ez a hiedelmük azonban hamarosan megcáfolódott, mert becsöngetett hozzájuk egy képeivel házaló festő, aki nem más néven mutatkozott be és szignálta képeit, mint KINDELMANN. Az első találkozásuk alkalmával, Erzsébet egyedül volt otthon és meg se nézte a kínált alkotásokat, ám megkérte a művészt, hogy adott időben jöjjön vissza, mert bizonyára a férjével lesz miről beszélgetniük! – Volt is!

A festő megjelent a megbeszélt időben és Károly bácsi nagy vendégszeretettel fogadta az ismeretlenségből felbukkant „rokont”.

Bár közös őst nem találtak, kiemelt áron megvásároltak egy a „Jézus, Keresztelő Szent Jánossal” képet. (A kép sajnos a háború alatt eltűnt!)

(folyt.)j_es_ker_szent_janos_k535.jpg

Szólj hozzá!

025_teremtonk_anyja.jpgTeremtőnk Szent Anyja – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Szűz Mária szülte világra a Isten Fiát Jézus Krisztust, aki öröktől fogva együtt munkálkodik az Atyával, így Mária részese és társa Szent Fiának. –

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

 3. ÁLLOMÁS: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

Jézus segítségül hívhatta volna angyalait. Ő azonban nem folyamodik sem emberi segítséghez, sem az angyalok erejéhez. Vajon én, ha vállalok valamit, és a nehézségek összetörnek, kész vagyok-e felkelni újra és vállalt feladatomat véghezvinni, összeszedetten és jajgatások nélkül, mint Jézus? 

Miatyánk….Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk...!hajnalszepsugarablogiii_st.JPG

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 5
 
     Szent Faustina Kowalska életének harmadik jellemző vonása a mélységes misztikum. Jézus rendszeres megjelenései során magyarázza meg Fausztina nővérnek az Isteni Irgalmasság célját és kincseit. Az iménti idézetek, de a több mint félezer oldalas Naplónak csaknem minden sora erről tanúskodik.
     Fausztina nővér utolsó hónapjai is nagy szenvedések jegyében múltak el. A betegápoló nővér beszámolója szerint ,,Fausztina nővér életének vége nagyon épületes. Állandóan szeretetreméltó és türelmes volt, semmit sem kívánt.'' Amikor megkérdezték tőle, szenved-e nagyon, így válaszolt: ,,Igen, de ez rendben van.'' Október 5-én utoljára meggyónt J. Andrasz atyánál. Halála közeledtével fájdalmai tetőfokra hágtak, s elköltözése előtt néhány órával fájdalomcsillapító injekciót kért, de végül is nem fogadta el. Este kilenc óra tájban nővértársainak és lelkiatyjának jelenlétében elmondta a haldoklók imáját. Halála pillanatáig tudatának teljes birtokában maradt. Háromnegyed 11-kor utolsó pillantást vetett Krisztus és az ő Édesanyjának képére, s csendben, félelem nélkül elhunyt.'' (Vö. Isten Irgalmának hírnöke, Isten Szolgálója, Fausztina nővér. Backi Vinogradi é.n. 105-108. o.)
     Fausztina nővért zavarta, hogy ápolásra szorul. Talán vigasztalásul mondta néhányszor elöljárójának: ,,Meglátja, elöljáró Anya, hogy a Kongregációnak sok öröme lesz miattam.''
     Profetikus szavak voltak ezek a kijelentések. 1938-ban még nem tudtak mit kezdeni sem a Napló tartalmával, sem a beszélgetések során elhangzott kijelentésekkel. Akik ismerték Fausztina nővért, vegyesen ítélték meg személyét és rendkívüli dolgait. Az Isten azonban igazolta őt. Ma már egyértelmű, és ezt a legmagasabb egyházi vezetők is tanúsítják, a Fausztina nővér által kapott üzenet Istentől származik.
     A háború rövid időre látszólag feledtette a krakkói zárda misztikusát. Lengyelország sorsának alakulása azonban a II. világháború idején ráterelte a rendtársak figyelmét Fausztina nővér jövendöléseire. A kolostor lakói ugyanis felismerték, hogy sorra megvalósulnak hazájukban azon események, amelyekről misztikus testvérük beszélt nekik.  

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     A közszeretetnek és tiszteletnek örvendő özvegy kórustag, mindig jól öltözött, nyelveket beszélő úriember volt, akinek az arcvonásaiban volt valami elnéző, megértő kedves jóság. Szerették és egyben sajnálták is, mert elhunyt felesége – egy közeli cukrászdában volt kávéfőzőnő – hirtelen ment el, magára hagyva ezt a jóságos „nagy gyereket”.

Károly bácsinak – ahogyan mindenki nevezte – talán ez a templomi közösség volt az egyetlen kikapcsolódása, mert különben hivatali ügyeket intézett, bár senki nem tudta igazán, hogy mit! Azt már megtapasztalták nála, hogy nem volt olyan külföldi látogatója a templomuknak, akivel nyomban ne tudott volna annak anyanyelvén beszélni. Ha kellett tótul, ha kellett németül. Volt eset, hogy amikor egy tört németségű férfi jött az atyához anyakönyvi ügyben és nem sokra ment a nyelvtudásával, hivatták Károly bácsit. Ő az akcentusából felvidékinek ítélve nyomban tótul beszélt hozzá, mire az úr kikérte magának, hogy ő cseh! A nagy meglepetése az volt, hogy Károly bácsi azonnal átváltott csehre! Így nemcsoda, ha közcsodálat tárgya volt!

Nos ez a Károly bácsi, amikor egy óvatlan pillanatban megkérdezte Erzsébettől, hogy mit szólna, ha örökbe fogadná, ő hiúságból, vagy puszta cserfeskedésből így válaszolt: „az ilyen korú lányokat nem örökbe, hanem feleségül szokták venni!”

Károly bácsi nem is tartotta „rossz ötletnek”, meg is beszélte a lelkivezetőjével Ágoston atyával, hogy 52 éves korában illendő-e feleségül venni egy 18 éves lányt?

A válasz, helyeslő volt: − Miért ne! Ennek a lánynak otthonra van szüksége, és feleségül venni tisztességesebbnek tűnik a világ előtt, mint örökbe fogadni, mert ez utóbbit kikezdenék a rossz nyelvek!

A „lánykérés” kurtán-furcsán egy összevont Cecília és Katalin névnapi összejövetel során esett meg az egész énekkar előtt, melyet persze a plébános úr rendezett meglepetésként. Erzsébet feltételes igent mondott, miszerint e szándékra kezdjenek egy kilencedet a Mindenkor Segítő Szűz Mária tiszteletére.

mindenkor_segito_szuz_maria_300.jpgErzsébetet erre, az Üllői úti Örökimádás templom „Mindenkor segítő Mária-képe” ihlette, mely előtt már oly sokat fohászkodott.

A kilenced épp Pünkösdkor ért véget, és mivel az ég nem mutatta semmi „kifogását” – 1931. május 25-én – házasságot is kötöttek, a Josefstadt-i Szent József plébánián. Az ünnepélyes esküvői ebédre hivatalos volt a Krisztus Király plébánia egész énekkara.

Első otthonuk Károly bácsi addigi lakása a Baross utca 83-ban volt.

(folyt.) (Képek: 1) Az esküvő színhelye a Szent József templom. 2) Első lakhelyük épülete ma, a Baross utcában. Jobbról az első ház. Foto: Google)szent_jozsef_templom_535.jpgbaross_u_535.JPG

Szólj hozzá!

026_jo-tanacs_anyja.jpg

Jótanács Anyja – Könyörögj érettünk!(Litánia itt!)

 Elmélkedés: Krisztus tudtunkra adja az Atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat: Tegyétek, amit mond!  –

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

2.  ÁLLOMÁS: JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! 

„Ő keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre.” /Jn 19,17/ 

Én készen állok-e naponta felvenni keresztemet, alázattal és zúgolódások nélkül és Jézust követni a mindennapok nehézségeiben? 

Miatyánk…..Üdvözlégy…..

Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!hajnalszepsugarablogii_st.JPG

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 4
 
     Fausztina nővér készséggel fogadta Isten kezéből mind a küldetést, mind pedig a szenvedéssel teljes életet. Jézus sok szenvedést ígér  Fausztinának, de meg is erősíti őt: ,,Tudd, hogy sokat, igen sokat fogsz szenvedni, de ez ne rémítsen meg téged, én veled vagyok'' (Napló 36). ,,Leányom, a szenvedés lesz a jele, hogy veled vagyok'' (Napló 669). (Vö. Zsid 12,5-6) Egy másik alkalommal az Úr így tanítja a nővért: ,,Gyermekem, legjobban szenvedéseidben tetszel nekem. Fizikai vagy erkölcsi szenvedéseidben ne keresd a teremtmények részvétét... Leányom, minél jobban megszereted a szenvedést, annál tisztább lesz szereteted irántam'' (Napló 279). A Szűzanya is hasonlóan szól: ,,Szenvedésben lesz részed betegséged és az orvosok miatt. A képpel kapcsolatban is sok szenvedés ér majd, de ne aggódj'' (Napló 316).
     A szenvedés napról napra formálja a nővér lelkületét. Erre utalnak a szenvedéssel kapcsolatos megjegyzései: ,,A szenvedés nagy kegyelem'' (Napló 57). ,,Ha sokat szenvedünk, sok alkalmunk van bebizonyítani Istennek, mennyire szeretjük őt'' (Napló 303). ,,A szenvedés a legnagyobb kincs a földön'' (Napló 342). A szenvedések teljesen kitöltik Fausztina nővér életét. Ezért írja egy helyen: ,,A napot harccal kezdem és végzem'' (Napló 606). ,,Jézusom, Te tudod, hogy szeretem a szenvedést, s ki akarom üríteni a kelyhét az utolsó cseppig, most azonban a természetem mégis elborzadt..."  (Napló 697). A nővér állandóan bizonyítani akar Isten előtt. Egy helyen így tesz vallomást: ,,Lelkem vágyik a megpróbáltatás napjaira...'' (Napló 831).

     A testi fájdalmak mellett Fausztina részt kap a mélységes lelki szenvedésekből, amelyeket újra és újra megköszön Jézusnak. A nővér csupán ,,apró kereszteknek'' nevezi a ,,szándékaim megakadályozását'', a ,,közösségi élet terhét'', ,,szándékaim rossz értelmezését'', a ,,mások által okozott megaláztatásokat'', a ,,rideg bánásmódot'', az ,,alaptalan vádaskodást'', a ,,gyenge egészséget'', a ,,kimerültséget'', a ,,saját akaratomról való lemondást'', ,,énem megtagadását'', az ,,elismerés hiányát'', ,,minden tervem megakadályozását'', a ,,belső kínokat'', a ,,lélek érzéketlenségét'', a ,,félelmet'', a ,,bizonytalanságot'', ajezu_ufam_tobie_obrazy_z_domku_010.jpg ,,sötétség belső homályát'', a ,,kísértéseket'', a ,,megpróbáltatásokat'', ,,melyeket senki sem ért meg''.
Ezért kiált Jézushoz: ,,Ó, Jézus, egyedül csak te ismered szívem vágyait és fájdalmait. Örülök, ha egy kicsit is szenvedhetek érted'' (Napló 73).
     Fausztina nővér titkolni akarja hihetetlen testi-lelki fájdalmait, de nem mindig sikerül. ,,Szenvedéseimet képtelen vagyok elrejteni, s bár szót sem szólok arról, amit szenvedek, mégis, a fájdalom, ami tükröződik arcomon, elárul'' (Napló 100). Szenvedéseinek nagyságáról Naplójában röviden így nyilatkozik: ,,Csak Jézus tudja, mennyit szenvedtem'' (Napló 104).

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Kedves Olvasóim! A hajléktalanként élő Erzsébetnek hatalmas lelki krízist okozott, hogy a szerzetesrendek lenézték és nem fogadták be még 48 órára sem, hogy megismernék! Egyedül a Vincés perjelnő kezelte őt emberien, és bár a Szentségi Jézus sugallatára ő sem fogadta be, de tolmácsolta az Úr szavait: „Terád kislányom más és nagyobb hivatás vár!” Ám, hogy mégis segítsen, egy kis cédulát csúsztatott a „jelentkező” krisztus_kiraly_templom_300.jpgzsebébe! A fivérének a címe volt a Józsefvárosi Krisztus Király templom plébánosáé, de ez a cédula csaknem egy évre rá került Erzsébet kezébe, és végre felkereste a vincés nővér fivérét.

Ágoston atya személyében nem csak egy remek papot ismerhetett meg, de általa egy melegszívű nyugdíjas házaspárt, Gyárfásékat is – Etus nénit és Józsi bácsit –, akiknél otthonra talált. (A néni eredetileg tánctanárnő volt, a bácsi pedig banktisztviselő, egyetlen leányuk − nagy fájdalmukra −, külföldre távozott.)

Erzsébet néni ezt később így mesélte: „Tudod fiacskám, amint beléptem hozzájuk, szinte megcsapott az otthon melege és még azzal is alig tudtam betelni, ahogy a lábam alatt recsegett a parketta. Ez szinte ismeretlen volt a számomra!”

Erzsébet szívében egészen új lelkesedés gerjedt. Végre jól érezte magát, testileg-lelkileg! Olyannyira, hogy egy alkalommal, mikor egyedül volt otthon, főzés közben dalra fakadt a boldogságtól.

„Lassan száll a bárka csendes tó vizén.

Sirálymadárnak gyenge szárnyát Csapdossa a szél…”

A dalba és munkába merülve Erzsébet észre sem vette, hogy már hárman hallgatják. Hazaérkeztek ugyanis a háziak Ágoston atyával, aki ebédre volt hivatalos. A plébános ekkor figyelt fel a jó hangú lányra és beajánlotta az Egyházközség énekkarába, ahol a vezető karnagy és felesége, kezelésbe vették a hangképzését. Így, hónapokon belül koloratúrszoprán lett. A közösségben vidám, talpraesett lány vált belőle. A 17 éves Erzsébet, itt ismerkedett meg a „harmadrendi ferences” baritonnal, a 35 évvel idősebb özvegy Károly bácsival, aki eredetileg csupán örökbe akarta fogadni.

(folyt.) (Kép: A VIII. kerületi Baross utca, a háttérben az a Szent József templom, ahol Erzsébet és Károly bácsi, házasságot kötött.)

baross_utca_535.jpg

Szólj hozzá!

023_csodalatos_anya.jpgCsodálatos Anya – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!) 

Elmélkedés: A bensőséges hitre való buzgó törekvés lelki csoda, s e csoda kieszközlésében  a Szűzanya a leghathatósabb közbenjárónk. Az Ő hivatása, hogy minket életünk buktatói közt, csodálatos módon Jézushoz vezessen, hogy Őáltala elnyerhessük az üdvösséget!    

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

1. ÁLLOMÁS: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

I_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgmádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!

„Pilátus ismét szabadkozott: „Vegyétek át ti, én semmi vétket nem találok benne.” /Jn 19,6/  „…Látván, hogy semmire sem megy, vizet hozatott, megmosta kezét a nép előtt és azt mondta: „Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől, ti lássátok”. 

Ha testvéremnél felismerem, hogy semmi rosszat sem követett el, mégis ellene vannak mások, vajon kiállok-e mellette a védelmében? Vagy féltem saját jó híremet? Isten tetszését keresem-e, vagy az emberekét? 

Miatyánk….Üdvözlégy….

Könyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!hajnalszepsugarablogi_st.JPG

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 3
 
     A Naplót (lelki önéletrajz) Fausztina nővér Jézus világos parancsára életének négy utolsó évében írta. Benne a nővér lelkének aktuális és korábbi, Istennel való találkozásait jegyezte le. Ahhoz, hogy feljegyzé-seiből küldetésének lényegét megérthessük, tudományos elemzésre is szükség volt, amit az ismert és nagyra becsült teológus, Prof. Ignacy Rózycki atya végzett el...
     Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre az Úr Jézus olyan missziót bízott, ami az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. 'Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével -- mondta Jézus. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani' (Napló 1588). 'Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben (Napló 1605), ... hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd őket: bízzanak irgalmam mélységében' (Napló
1567).'' (Napló XIII-XV. o.) ,,Előkészíted a világot végső eljövetelemre'' (Napló 429).
     m_sopocko.jpgSzent Faustyna Kowalska nővér lelki vezetője Michal Sopocko atya, a Vilniusi Báthori István Egyetem Teológiai Karának professzora volt. (Boldoggá avatása folyamatban van.)
     Fausztina nővér életére jellemző a nagyon mély lelkiség, a kimondhatatlanul sok szenvedés és a mélységes misztikum. A Naplóból vett néhány idézettel szemléltetjük életének mindhárom vonását.
     A nővér lelkiségének legfőbb törekvése: mindig mindenben megfelelni Isten akaratának. ,,A világért könyörgő áldozat leszek'' (Napló 482). ,,El akarok emésztődni a lelkek javára. Semmilyen áldozattal sem törődve, mint egy kis szőnyeg szeretnék a nővérek lába elé terülni'' (Napló 243). ,,Az emberek szeme elől el fogok rejtőzni, bármilyen jót is teszek majd, hogy Isten legyen egyedüli jutalmam. Olyan leszek majd, mint a fűben megbúvó kis ibolya, amely nem sérti meg a lábat, mely eltapossa, hanem önfeledten árasztja illatát, hogy az őt taposó személy kellemesen érezze magát'' (Napló 255).
     A Naplóban gyakran olvashatunk arról, hogy Fausztina nővér lelkiségének alakulásában meghatározóan fontos volt az alázatra való törekvés és a szenvedés elfogadása Isten kezéből. ,,A megaláztatás mindennapi táplálék'' (Napló 92). ,,Alázat, alázat és mindig csak alázat...'' (Napló 55). ,,Semmi sem jobb a lélek részére, mint a megaláztatás'' (Napló 593). ,,Alázat nélkül nem tetszhetünk Istennek'' (Napló 270). Az alázat ad erőt neki a küzdelemhez: ,,Az alázatosnak semmi sem nehéz'' (Napló 94). Jézus az alázatot a tisztasággal is összefüggésbe hozza, amikor így szól Fausztinához: ,,Tudd meg, hogy a
tiszta lélek alázatos'' (Napló 576). Fausztina nővér szerint az alázatosság megtanulásában nagy segítségünkre lehet a Jézus
szenvedéséről való elmélkedés: ,,Aki igazi alázatot akar tanulni, az elmélkedjen Jézus szenvedésein'' (Napló 267).
     A nővér világosan látja, hogy küldetésének teljesítésében a szenvedésnek is fontos szerep jut. ,,Isten valódi művei mindig nehézségbe ütköznek, és szenvedés az ismertetőjelük'' (Napló 270). Boldog Faustyna Kowalska így summázza lelkiségének lényegét: ,,Jézushoz való hasonlóságomat a szenvedés és az alázat adja'' (Napló 268). 
Tlumy_prezentacji_5388058.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Azt, hogy Erzsébet az Úr hangját hallotta, fel sem merte tételezni! A történet mesélését is így folytatta: „Még mindig nem mertem azt hinni, hogy az Úr Jézus hangja volt, de ennek gyanúja egyre csak erősbödött bennem, mert az életem, szinte egyik hétről a másikra jobbra fordult. Szinte érződött, hogy az életem állandóan imbolygó hajóját, valami titokzatos áramlat a biztos kikötő felé sodorja!

templom_regi_300.jpgAz ezt igazoló első mozzanat az volt, hogy amikor elhagytam a templomot, a közelben egy addig még sose látott koldusasszony kéregetett karon ülő gyermekével. Én, meg aki szintén „koldus” voltam, akartam adni nekik egy-két fillért! És nem hiszed el fiam, de a ruhám és a kabátom összes zsebét végig matattam, mire találtam két fillért, meg egy darab papirost. A pénzt odaadtam, a cédulát meg közömbösen elolvastam mielőtt eldobtam volna, ám ami ezen állt, az a josefstadti plébános atya címe volt, gondosan odaírva, hogy „keresd fel kislányom, ő majd biztosan segít”!

Hát fiam, nem vagyok egy sírós, mert az élet megedzett, de bizony dőltek a könnyeim ezen a figyelmességen! Mindjárt tudtam – nem csak sejtettem –, hogy bizony az az Úr hangja volt, aki válaszolt a felajánlásomra! Az Úr hozta elém a koldus asszonyt is, amiként Ő irányította a kezemet is, hogy vinces_nover_300.jpga kabátom legmélyebb korcában megtaláljam azt a gyűrött cetlit.

Hosszas gondolkodás után derengett fel bennem, hogy az a Vincés főnökasszony csúsztathatta a zsebembe, aki a szemem láttára beszélt a tabernákulumban lévő Úr Jézussal, az én jövőbeli hivatásomat illetően. – Na de fiacskám, ez már egy másik történet!”

(folyt.)

Szólj hozzá!

022_szeretetre_melto_anya.jpgSzeretetre méltó Anya – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!) 

Elmélkedés: Mária, aki világra szülte az isteni Szeretetet (1Jn 4,8), róla mondja Sirák könyve: "Anyja vagyok én a szép-szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek". (Sir 24,24)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Nagyböjt 5. vasárnapja Fekete vasárnap, amikor a díszes kereszteket lepellel le lehet fedni és csak Nagypénteken tenni újból láthatóvá azokat.
     Az ötödik vasárnap evangéliuma visszavezet bennünket Krisztus szenvedésének előestéjére, az Utolsó Vacsora termébe. Ott állhatunk Jézus mellett, amikor az áruló Júdás eltávozik, s a Mester kimondja az új parancsolatot, mely elgondolkodtat bennünket keresztény hitünkön, s annak legfőbb parancsán: „Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 13,34)baf011946d_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Bevezető     

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgHolnaptól, egy hagyományos keresztúti ájtatosságot is felkínálok kedves Olvasóimnak, Horváth Mária elmélkedésével – kérem – fogadják szeretettel és kövessék megrendült lélekkel!_hajnal_sze_sugara_blog_chrystus-w-getsemani-.jpg

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 2
 
     Naplója feltárja lelki élete mélységeit. Az olvasó megis-merkedhet lelkének Istennel való mély egyesülésével, erőfeszítéseivel, harcaival a keresztény tökéletességre vezető úton. Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: a kontempláció adományával, az Isteni Irgalmasság titkának mélységes megismerésével, látomásokkal, kinyilatkoztatá-sokkal, rejtett stigmákkal, a prófétálás adományával, az emberi lelkekben való olvasás tudományával és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmével. ...
     A szigorú életmód és a kimerítő böjtök – melyeket még a rendbe való belépés előtt magára kényszerített – annyira legyengítették szervezetét, hogy már a posztulátus alatt el kellett küldeni a Varsó melletti Skolimówba, hogy javítsanak egészségi állapotán. Első novíciátusi éve után átélte az ún. ,,sötét éjszaka'' rendkívüli fájdalmas misztikus tapasztalatait, ezt követően a küldetéséből adódó sok megalázó szenvedést és lelki gyötrelmet kellett elviselnie.
Fausztina nővér felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért, emiatt is különböző szenvedések érték. Élete utolsó éveiben megerősödtek belső szenvedései, az ún. ,,lélek passzív éjszakája'', valamint testi fájdalmai: előrehaladott állapotba került tuberkulózisa, mely megtámadta a tüdején kívül az emésztőrendszerét is. Emiatt két alkalommal néhány hónapos kórházi kezelésen is volt Krakkóban, a Pradnikon.
     Fizikailag egészen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg 1938. október 5-én, alig harminchárom évesen, melyből tizenhárom évet töltött a rendben. Testét Krakkó–Lagiewnikiben, a kolostori temető sírboltjában helyezték örök nyugalomra, amely 1966-ban a boldoggá avatás információs pere folyamán átkerült a kápolnába.
     E. Siepak a továbbiakban Fausztina nővér küldetéséről így ír: Ez a küldetés röviden összefoglalva azon alapszik, hogy a mindenki által öröktől fogva ismert, de feledésbe merült igazságot, Isten irgalmas szeretetét újra az emberek emlékezetébe idézze, és az Isteni Irgalmasság kultuszának újabb formáit ismertesse meg, melynek gyakorlata a vallásos élet megújulására vezet a keresztényi bizalom és irgalom szellemében.relikwiesiostryfaustyny530.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet előzőleg arról mesélt, hogy soha nem volt hiszékeny, és ha mégis valami rendkívüliséget érzett a lelke mélyén, akkor is a „kételyek kínja” gyötörte! Az ifjúkori élettörténetét ekként folytatta: „Így volt ez azzal az esettel is, amit most elmesélek!

1930 őszén történhetett, hogy a felhőszakadás elől beültem az Örökimádás templomba. Ezt persze naponta megtettem eső nélkül is, de ez alkalommal valahogy rettenetesen csüggedtnek éreztem magam az életem kilátástalansága miatt. Az Oltáriszentség a szokott trónjára volt kihelyezve, gyönyörű csillogó monstranciában. Szinte körbenézett az embereken és olyan érzésem támadt, hogy engem néz, csak néz, mintha várna tőlem valamit.

Ez annyira határozott érzés volt bennem, hogy el kezdtem magamban Hozzá beszélni: – Nézed Uram az én semmiségemet és nyomorúságomat! Láthatod a kilátástalan helyzetemet, úgyhogy megkérlek, vedd Szent Kezedbe az életemet! – Csak ennyi!

monstrance_300.jpgKözben közeledett a Szentmise kezdésének ideje és amint levették az Urat a trónjáról, olyan gyönyörű fénnyel csillant meg, hogy egy sugara szinte a lelkem mélyére hatolt! Szinte elmerültem ennek fenségében, amikor hangosan e szavakat hallottam világosan: – Akkor megegyeztünk!

Én meg körül néztem, hogy vajon ki mondhatta és akkor figyeltem fel, hogy előttem két férfi térdel. A jobb oldali épp ránézett a társára. Ebből gondoltam, hogy ezek most valamiben megegyeztek, bár várhattak volna vele még két percet!

Ezt a jobb oldali férfit el is neveztem magamban Széphangúnak! Mert az a hang olyan rendkívüli erőt árasztott reám, olyan csodálatosan szép, határozott és megnyerő volt, így mondom: megnyerő, hogy a Széphangút – ne nevess ki –, de ezek után mindenütt kerestem!

Semmi más indíttatás nem volt bennem, csakhogy hallhassam még egyszer azt a hangot! Azt a férfit láttam már máskor is, és tudtam merre szokott járni, de beszélni soha nem hallottam.

Egy alkalommal a Sárkány utcai cipésztől jött ki éppen és valami nézeteltérése lehetett a suszterral, mert az ajtóból így szólt vissza: „Ne is haragudjon ez egy talpalásért túl sok!” És ekkor, szinte megdermedtem, mert annyira kiábrándító volt az az erős hang, ami a mérges férfitől elhangzott. Ez semmiképp nem hasonlított ahhoz, amit neki tulajdonítottam!

Ha valaki látott, nem tudom mit hihetett, mert szinte támolyogtam, legalábbis igen óvatosan raktam a lábamat, hogy el ne essek! Beültem a templomba, és csak merengtem és se sírni, se imádkozni nem volt készségem. Annyira hatása alatt voltam még a csalódásnak, és természetesen a „szép hangnak”!

(folyt.)santissimo_sacramento_535.jpg

Szólj hozzá!

 Kattints ide!

https://drive.google.com/file/d/146PJKLzM4bgqLKJ1rME4PuI6CQG8U-g3/view

013_fatima_5_535_1.jpg

 

Szólj hozzá!

021_szuzvirag_szent_anya.jpgSzűz-virág Szent Anya – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Mária állandósult szüzességében a terméketlenség ősi félelme, csodálatos megváltást és kivirágzó méltóságot nyert. – 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

05.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

062az_antikrisztus_eloharcosai_530_2.jpg

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 1

     Helena Kowalska 1905. aug. 25-én született a lengyelországi Glogowiec faluban tízgyermekes vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte. Az iskolát csak két és fél évig látogathatta: tizenhat éves, mikor Aleksandrówban és Lódzban szolgálóleány lesz, hogy szülein segítsen. 

     Elzbieta Siepak szerzetesnő, a krakkói kolostor lakója, a Napló kiadási ügyeinek intézője az egész világon, Faustyna Kowalskáról így ír: ,,Faustyna M. Kowalska nővér, Isten Irgalmasságának ma már világszerte ismert apostola, a teológusok véleménye szerint az Egyház legjelentősebb misztikusai közé számít."

     A hivatás hangja már hétéves korában megszólal lelkében (két évvel első szentáldozása előtt), de szülei nem akarják, hogy kolostorba lépjen. Ebben a helyzetben Helén megpróbálta elnyomni magában az Isten hívó szavát. Az egyik látomásában megjelenő szenvedő Krisztus szemrehányó szavai -- (Napló 9) -- azonban arra kényszerítették, hogy helyet keressen magának egy kolostorban. Több kolostor kapuján is bekopogott, de sehová sem vették fel. 1925. augusztus 1-én lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban a Zytnia utcában...

     A rendben Faustyna Maria nővér nevet kapta. Újoncidejét Krakkóban töltötte, és itt tette le első, majd öt évvel később örök fogadalmát -- a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre -- St. Rospond püspök jelenlétében. A kongregáció több házában is dolgozott, legtovább Krakkóban, Plockban és Vilniusban, ahol szakács, kertész és portás munkakörben tevékenykedett. 

     Kívülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait, áhítatos, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulatú és önzetlen felebaráti szeretettel.

     Egész életében következetesen törekedett az Istennel való mind bensőségesebb egyesülésre, és igyekezett áldozatosan együttműködni Jézussal a lelkek megmentése ügyében...

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Erzsébet asszony így folytatta életének 1929-ben történt eseményeinek elbeszélését:

„Ősszel (1929), meglátogattam a Vincés nővérek iskoláját és elmondtam, hogy tanulni szeretnék. Nagyon kedvesek voltak. Ingyen kaptam tőlük használt tankönyveket, melyeket szó szerint megtanultam ugyan, de levizsgázni nem tudtam, mert 48 pengőbe került volna. Mind a „négy polgári” anyagát alaposan átvettem. Nehézséget egyedül a mértani szerkesztés – a geometria – okozott, erre azonban találtam valakit, aki segített. Na ez a szerkesztési ismeret jött később igen jól, amikor már asszonyként kellett dolgoznom egy gyárban!”

Amikor Erzsébet asszony élete mesélésénél itt tartott, feltettem neki egy kérdést: „Fiatalabb korában is tetszett hallani az Úr hangját?” Erre ő egészen felélénkült és nagy kézmozdulatokkal folytatta az élettörténetét: Jaj, Titkár testvér! Attól tartok, hogy sokszor meg kellett volna hallanom, de nagyon „zajos” és nehéz éveket éltem meg. De elárulom neked, hogyha szólt volna is az Úr, biztosan erős kétségekkel fogadtam volna, mert gyermekkoromban annyi rémisztő történetet hallottam olyanokról, akikhez szellemi lények szóltak, meg az elhunyt lelkek üzentek, hogy én rettegtem bármiféle hallomástól! Egy pap a szentbeszédben épp arról beszélt egyszer, hogy képes az ördög – így mondta – a világosság angyalaként is megszólítani az embert! Csak ennyire emlékszem, mert az agyam mindjárt leblokkolt erre! De mesélek neked egy esetet, amit soha nem felejtek el és te is láthatod ebből azt a rossz tulajdonságomat, hogy először mindent megpróbálok természetes okokkal magyarázni! Sajnos, az efféle „kételyek kínja” mindmáig képes gyötörni, és talán az Isten hathatós kegyelme teszi, hogyha később mégis hitelesedik valami bennem, vagy úgyis mondhatnám, hogy az Úr hitelesíti bennem!”

(folyt.)

(Kép: Erzsébet asszony mesélés közben.)

1983_erzsebet_a_nagyhazban_535.jpg

Szólj hozzá!

020_serelem_nelkul_valo_anya.jpgSérelem nélkül való Anya – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!) 

Elmélkedés: Minden nő lehet szűz vagy anya, de szűz-anya csak egy volt az asszonyok között a Názáreti Szűz Mária, akit sem a foganása, sem szülése okán nem ért sérelem. Kérjük közbenjárását az ifjúságért! – 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

04.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

szolzsenyicin_535.jpg

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság II. János Pál tanításában

     II. János Pál pápa három évtizeden át (krakkói segédpüspökségétől kezdődően), pontosabban 1963-1993-ig dolgozott Boldog Faustyna Kowalska Naplójának egyházi elfogadtatásán. Feltehetően a Napló tartalma is hozzájárult ahhoz, hogy második enciklikáját az Isteni Irgalmasságnak szentelte.

     Az említett történelmi szükséghelyzet a sérült emberiség mai helyzete, amely kifejeződik egyrészt az Egyházban tapasztalható negatív jelenségek, másrészt az elhatalmasodó bűn és annak valamennyi következménye által. Ez teremti meg, s jelent sürgető felszólítást az Egyház számára, hogy mélységében mutassa be az ,,irgalmasság Atyjának'' Krisztus által feltárt misztériumát. Megérett az idő a történelem Isten irgalmasságának mélyebb megismerésére és a belőle fakadó lelki javak gyümölcsöztetésére, az evangelizációba való beépülésére.

     II. János Pál pápa történelmi sürgetésnek tett eleget a Dives in misericordia (Irgalmasságában gazdag Isten) c. enciklikájának kiadásával. (A cím utalás az Ef 2,4-re: ,,De az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket.'') A történelmi szükséghelyzetről a pápa így ír: ,,Úgy tűnik, korunk emberének lelkülete szembefordul az irgalmas Istennel, talán jobban, mint korábban. S azt is megpróbálja, hogy az emberi szívből kiirtsa és az életből kiiktassa az irgalom gondolatát is. Mert úgy véli, az irgalom szava és fogalma nehézséget okoz annak az embernek, aki a történelemben eddig tapasztalt mértéken messze túl úrrá vált..., s hatalma alá vetette a földet és uralkodik rajta. ... A mai világ állapota... több olyan fenyegető jelenséget is mutat, amelyek minden eddig ismert veszedelemnél sokkal rosszabbak. ... Istennek, az 'irgalmasság Atyjának' Krisztus által föltárt misztériuma olyan különleges felszólítássá válik, mely az embert fenyegető mai veszedelmek közepette az Egyház felé hangzik el'' (DM 7-9). Az enciklika célja: Krisztusban megmutatni ,,az irgalom Atyját, a teljes vigasztalás Istenét'' (2Kor 1,3). A pápa ebben a művében gazdag tanítást ad az Isteni Irgalomról.mater_divinae_misericordiae_60.jpg

     Az enciklika hosszan taglalja a Szentírás tanítását az Isten irgalmáról, majd kifejti, hogy Mária is ,,részese az irgalom kinyilatkoztatásának'', aki ,,tapasztalta és kiérdemelte'' az irgalmat, sőt istenanyasága miatt egyenesen az ,,irgalom eszköze''. Ennek kapcsán ,,szólíthatjuk Máriát az Irgalom Anyjának (Mater Miseri-cordiae), Irgalmas Úrnőnek (Domina Nostra Misericordiae) és az Isteni Irgalom Anyjának (Mater Divinae Misericordiae). Mindhárom megszólításban súlyos teológiai tartalom rejlik...'' (DM 56). A továbbiakban az Isten irgalma és mai világunk kapcsolatáról esik szó az enciklikában.

     Ezt követően a Szentatya így tanít: ,,Mivel az irgalom a végtelen Isten tökéletessége, maga is végtelen. Ezért határtalan és kimeríthetetlen az Atya készsége arra, hogy befogadja tékozló fiait, ha hazatérnek. Ugyanezért végtelen a bűnbocsánat lehetősége és gyorsasága is: a Fiú csodálatos áldozatának értéke miatt. Ezt a hatalmat semmiféle emberi bűn nem képes felülmúlni, de még csökkenteni sem.'' Egyedül a bűnben való megátalkodottság tudja megkötni ezt a jóságot. Róma Püspöke figyelmeztet: aki részesedni akar ebben az irgalomban, annak be kell látnia bűnösségét, meg kell térnie, irgalmasnak kell lennie, és a ,,megtérés állapotában'' kell élnie (DM 78-80).

2a0fc13bfedec77ca71b63ac8036f3bf_1.jpg     A befejezésben a pápa felszólít bennünket: ,,Könyörögjünk Istenhez az irgalomért századunk embere számára!'' (DM 98). ,,Mária közbenjárásával könyörögjünk, aki szüntelenül hirdette a 'nemzedékről nemzedékre' szóló irgalmat. De imádságunkhoz mindazok közbenjárását is várjuk, akikben a hegyi beszéd szavai már valóra váltak: ''Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmat nyernek'' (DM 101). A pápa elmondja: az Egyház feladata, hogy folytassa az irgalom kinyilvánítását. (Vállalnia, hirdetnie és élnie kell az isteni irgalmat.) Az Egyház azért él, hogy az irgalom jele legyen.

     A Szentatya így fejezi be enciklikáját: ,,Minél hevesebben ellenkezik az emberi történelem, minél élesebben mutatkoznak korunk világi kultúrájának különbségei, és minél inkább tagadja az emberiség Istent, annál inkább kell közelednünk ahhoz a misztériumhoz, amely öröktől fogva Istenben rejtőzött, majd Jézus Krisztus által az időben valóban közöltetett az  emberrel'' (DM 103).

     Az elhatalmasodott bűnnel szemben a szeretet Istene túláradó kegyelmében, tevékeny szánalmában utánamegy az elveszett báránynak. Újra és újra figyelmeztet a veszélyekre, és az Istenhez való visszatérésben megoldást és segítséget kínál. Így volt ez az Ószövetségben, és így van ez ma is. Ennek vagyunk tanúi többek között a Mária-jelenések esetében, s erről szól az Isteni Irgalmasság üzenete is.

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Folytatva Erzsébet asszony visszaemlékezését, amikor a Szent Lujza Intézetbe jelentkezett, ahol végre komolyan vették. A főnökasszony azonban átimádkozta Erzsébet kérését, melynek végeredménye, hogy az „Isten akarata más! Isten neked más és nagyobb hivatást szán!"

A perjelnő, valamiképp mégis megpróbált gondoskodni „Isten árvájáról” és fivérének, a Krisztus Király egyházközség plébánosának címét csúsztatta a lány zsebébe, „keresd fel!” − mondta. De Erzsébet ezt már nem hallotta és a céduláról teljesen megfeledkezett, jóllehet sorsdöntővé vált az életében!

1979_tiboreknal_004nuestro_250.jpgVisszaemlékezését így folytatta: „Egy hétig tartott ez a lelki kín és kínzatás. Akkor még nem tudtam, hogy valójában 'ki áll mögötte'! Arra nem emlékszem, hogy július 2-át követően jártam-e szentmisére, mert talán egy hétig rá se néztem a templomra! Aztán egy szép napon azon vettem magam észre, hogy betértem az Örökimádásba, így hát beléptem Mátray főtisztelendő úr gyóntatószékébe. Na persze a gyónást nem a szokott módon kezdtem, hanem egyfolytában csak zokogtam. Végül könnyek közt nehezen mégis csak kinyögtem, hogy nem akarok jó lenni. Az atya igen türelmes volt és csak akkor szólt, amikor kissé lecsillapodtam. Azt kérdezte, hogy miért? − Mert nem kellek Istennek − válaszoltam, és elmeséltem a történetemet. Ekkor megkérdezte, hogy más bűnöm van-e ezen kívül? Nincs! − vágtam rá, és ő ekkor csak annyit mondott, hogy »Édes fiam! Bizony jó, hogy több nincs, mert ennél nagyobb bűne már nem lehet valakinek!« Az atya a végén, nem ígértetett meg velem semmit, csak feloldozott. Csodálkoztam is, hogy penitenciaként csak egyetlen imát kellett elmondanom, hogy melyiket arra nem emlékszem, de nem sok imát ismertem úgyhogy biztosan az Üdvözlégy volt!

Napok múlva, a meghasonlottság sötétsége lassan oszladozni kezdett bennem, és egyszeriben úgy határoztam, hogy mégis jó leszek.

Megint felkerestem a gyóntatót, de érdekes mód, megint csak zokogás vett erőt rajtam. Nagy szipogva elmondtam, hogy igen szomorú vagyok ugyan, de jó akarok lenni! Az atya megint nem kérdezett semmit, csak azt mondta: »Jól van fiacskám, derék kislány vagy! Örülök. Legyél is mindig jó!« és feloldozott.” – fejezte be Erzsébet a visszaemlékezését!

(folyt.)

(Kép: Az Üllői úti Örökimádás templom, ahová elment gyónni Erzsébet.)

orokimadas_535.jpg

Szólj hozzá!

019_szeplotelen_szuzanya.jpgSzeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!) 

Elmélkedés: Aki fogantatásának első pillanatától, a Mindenható Isten egyedülálló kegyelméből, az Üdvözítő Krisztus érdemeiért, az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve mentes volt! Így lett Ő az új Éva, akinek Isten ugyanazt a bűn előtti szabadságot adta meg döntéseihez, mint az első Évának. Ezért lett neve az EVA visszája AVE: áldás. – (Ünnepe: december 8)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

03.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

306valamennyien_a_530.jpg

Szólj hozzá!

Az irgalmasság a Szentírásban
 
     A Szentírás tanúsága szerint Jézus elmagya-rázza és megmutatja nekünk, hogy milyen, pontosabban ki az Isten. Sokszor idézzük Szent Jánost: ,,szeretet az Isten'' (1Jn 4,8), ami leginkább kitűnik Jézus életművéből. Jézus keresztáldozata a felülmúlhatatlan isteni szeretetnek kifejeződése. Jézustól tudjuk, hogy a mi Istenünk emberkereső Isten, az embernek pedig istenkereső embernek kell lennie. Az Isten és ember kapcsolata pedig a szabadságban és a szeretetben teljesedik ki.
     Az Isten már az Ószövetségben úgy mutatkozik be, mint az ember szerető Atyja, s ez az atyaság s az ebből fakadó istengyermekség meghatározó vonása az Isten-ember kapcsolatnak. Ez egyben a legnagyobb lehetőség is az ember számára, mert az Isten, az ,,irgalmasság Atyja'' (2Kor 1,3) hűséges, és soha nem hagyja magára az embert, még akkor sem, ha az tékozló fiú módjára elhagyja őt és hűtlenné válik Istenéhez életének útján. ,,...ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg'' (2Tim 2,13).
     Az Isten mindig irgalmas Istenként cselekszik. Szeretete miatt nem tudja elviselni az ember lelki nyomorúságát, s nincs olyan mélysége a nyomorúságnak, ahonnan tevékeny szánalmában nem akarná és nem tudná visszahozni az embert. Isten irgalmának egyetlen akadálya a megátalkodottság.
     A Szentírás túláradó gazdagsággal beszél Isten irgalmáról. Már az ősevangéliumban irgalmasnak mutatkozik, az Ószövetség pedig kezdeti időktől magasztalja Isten irgalmát. A Szentírásban több száz helyen olvashatunk erről. Mózes sokszor emlegeti Isten irgalmát: ,,Az Úr irgalmas és kegyes Isten, hosszan tűrő, nagy könyörületességű és hűségű, te irgalmasságot gyakorolsz ezer nemzedéken át...'' (Kiv 34,6-7) ,,Ha hozzám kiált (akitől elvették köpenyét), meghallgatom, mert irgalmas vagyok'' (Kiv 22,26). Híres a 136. zsoltár (hálaadó himnusz Isten örök hűségéért): ,,Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló.'' Refrénként ismétlődik huszonhat alkalommal. ,,...minden utad irgalom és hűség...'' (Tób 3,2b) Gyönyörű Izaiás tanítása is: ,,A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki'' (Iz 42,3). A 103. zsoltár vallomása -- ,,Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban'' (Zsolt 103,8) -- Szent Pált is megragadja, aki idézi ezt a gondolatot egyik levelében (Ef 2,4).
     Az Újszövetség első tanítása az Isten irgalmasságáról a Magnificat gyönyörű szavaiban fogalmazódik meg: ,,Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik'' (Lk 1,50). Mint említettük, Isten irgalma Jézusban mutatkozik meg, aki mindig kész a megbocsátásra. Példabeszédekben (pl.: az Elveszett bárány, a Tékozló fiú stb.) tanít erről. Az apostoli igehirdetésben Krisztus az ,,irgalmas és Istenhez hűséges főpap'' (Zsid 2,17), aki bennünket is irgalomra tanít. (Vö. Biblikus Teológiai Szótár. Róma, 1974. 604-611.) A szent iratok szerint olyan mértékben számíthatunk Isten irgalmára, amilyen mértékben mi is gyakoroljuk az irgalmasságot. ,,Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött'' (Jak 2,13). Isten elvárása világos: ,,Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas'' (Lk 6,36).
     Az Egyház liturgiájában, imádságaiban (különösen a papi breviáriumban) is igen gyakran megfogalmazódik Isten irgalma. 

     Korunkban sajátos történelmi szükséghelyzet alakult ki (II. János Pál), s ez a szükséghelyzet egyre sürgetőbben irányítja figyelmünket az Isten irgalmára. Úgy tűnik, az elhatalmasodott bűn nyomán a különös módon túláradó kegyelem az Isteni Irgalmasság üzenetében fogalmazódik meg teljes gazdagságában.misericordina530.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Épp Sarlósboldogasszony ünnepe előtt, amint egy alkalommal az Örökimádás templom közelébe eső Bokréta utcában sétált, egy cipész kirakatában meglátta azt a szép „gojzervarrott” zöld cipőt, melyről biztosra vette, hogy a Zsuzsa nénié.

Leleményességére jellemző, hogy megkérdezte a cipész bácsit, kiértesítse-e a hölgyet a cipő elkészülte felől. Ám nem csak a címet kapta meg, hanem a megbízást is a cipő kézbesítésére. A megrendelő valóban az volt, akire gondolt. A hölgy behívta magához, és beszélgetésük során kiderült, hogy dadaként dolgozott a Szent Lujza Intézet bölcsődéjében. Úgyhogy vasárnap Sarlósboldogasszony napján – régi ígéretéhez híven –, el is vitte Erzsébetet a nővérekhez, melyről később így mesélt: „Egészen az Erzsébet hídig gyalogoltunk, és amint haladtunk, én végig a zöld cipőjét néztem. A hídnál felszálltunk a villamosra, ahol jegyet vett nekem is, és egészen a Horthy Miklós térig utaztunk, ahol még nem is jártam! Innen a sétánk a Ménesi útra vezetett, ahol egy gyönyörű kovácsoltvas kapun bementünk.”

vinces_nover_200.jpgA Szent Lujza Intézet Ménesi úti Vincés Anyaházában, végre komolyan vették a szándékát. A nagy fehér csákójú főnöknő, nem talált semmi kifogást a tiszta, de szegényes öltözékű jelentkezőn, és nemhogy lenézte, de anyai kedvességgel betessékelte a kápolnájukba és így szólt hozzá: „Leányom, mondjunk el egy Veni Sanctét és egy Ave Máriát. Várj meg itt a hátsó padnál, amíg én megkérdem az Urat hivatásod felől!”

Visszaemlékezéseiben Erzsébet így mesélte el: „Én természetesen nem ismertem a latin imákat, azt is csak később tudtam meg, hogy az 'Ave Maria' tulajdonképpen az Üdvözlégy! Ez után, a hátsó pad mellett csendben megálltam, és még csak le se térdeltem. Feszülten figyeltem, hogyan beszélget a főnöknő Istennel, de a legnagyobb talány az volt számomra, hogy miként kap választ?! Meg se mertem moccanni, s megkövülten vártam a földön túli párbeszéd végét. Aztán a főnöknő egyszer csak könnyed szelídséggel, de elgondolkozva hozzám lépett, bátorítóan megsimogatta a vállam, majd mélyen a szemembe nézve, így szólt: „Fiacskám, a jó Isten akarata más! Isten neked más és nagyobb hivatást szán, melyet majd olyan tökéletesen tölts be, ahogyan csak tudod!” – A nővér lekísért a kapuig, megcsókolta a homlokomat és áldást adott rám. 'Ha akarsz, gyere még fel imádkozni!' − mondta, de én már alig hallottam, meg nem is érdekelt! Mi szükség lenne az én imámra, hisz' gyermekkorom óta Istent szerettem volna szolgálni, és íme nem kellek Neki!

A lelkivilágom teljesen összeomlott, durva ellenkezések kavarogtak bennem. Nem akarok ezentúl jó lenni, mert ha nem kellek Istennek, Ő sem kell nekem stb. Akkor még nem tudtam, hogy mindez a sátán gyötrő próbálkozása volt! Mindez Sarlós Boldogasszony ünnepén történt.” - fejezte be Erzsébet a visszaemlékezését!

(folyt.)

(Kép: A Ménesi úti Szent Lujza intézet, ahol Erzsébetet komolyan vették.)

menesi_utb_paulai-szent-vince-misszios-haz-_b535.jpg

Szólj hozzá!

018_tisztasagos_anya.jpgTisztaságos Anya – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés:  Mária, aki a bűntelenség, a hibátlanság, a tökéletes lelki tisztaság, mentes volt minden rosszra való hajlamtól és még a kísértés sem férkőzhetett Hozzá. ‒ Buzgón kérjük Tisztaságos Anyánk segítségét, a világ erkölcsi javulásáért! –

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

02.
április

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

305konyorogve_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Az irgalmasság etimológiája
 
     A mindennapi felfogás a részvéttel, a segítőkészséggel, a megbocsátással azonosítja az irgalmat.
     A Magyar Értelmező Szótár szerint az irgalom: segítő könyörület, szánalom, megbocsátás; az irgalmasság pedig: tevékeny szánalom.
     Bibliai értelemben többet jelent: az érdemtelen gyengének felkarolása. (Előd I. Dogmatika) Szeretni azt, aki nem szolgált rá a szeretetre. Szeretni azt, aki visszautasította a szeretetet. Szeretni az érdemtelent. Keresni vele a kapcsolatot, segíteni és támogatni mindaddig, amíg az érdemtelen véglegesen el nem fogadja vagy vissza nem utasítja a szeretetet.
     II. János Pál pápa így ír az irgalmas-ság bibliai tartalmáról:
,,Amikor az ószövetségi könyvek az irgalmat meghatározzák, többnyire két kifejezéssel élnek, melyek között igen finom jelentésbeli különbség van. Első-sorban a hesed szót használják, amely a jóság szívbeli érzületét jelenti. ...
     Az irgalom másik szava az Ószövet-ség nyelvéből: a rahamin. A hesed je-lentésétől egész kicsiben különbözik csak. Amíg ugyanis a hesed az önmagá-hoz való hűséget és a szeretetben adott ígéret kötelezettségét világítja meg (és ezek joggal tekinthetők férfias tulaj-donságoknak), addig a rahamin már eredetében az anyai szeretetet jelzi (a rehem anyaméhet jelent). Abból a kezdettől fogva fönnálló és mélyre-ható kötelékből, sőt összeköttetésből, amely az anya és magzata között létezik, egész különleges kapcsolat, egyedülálló szeretet származik...

     Az Ószövetség nyelvében más kifejezéseket is találunk, amelyek az ir-galmat jelzik... A Septuaginta görög fordításában kevesebb az irgalmat jel-ző szavak fajtája, mint a héberben: vagyis nem jelzik azokat a finom kü-lönbségeket, melyeket az Írás ősi nyelve jelzett. Az Újszövetség azonban abból a gazdagságból és mélységből lép tovább, melyet az Ószövetség mu-tatott... (Dives in misericordia. Függelék.)

pope_john_paul_with_jesus_and_faustina_2.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Visszatérve a küzdelmes ifjúkorra, nem sok embertársától kapott részvétet, vagy gyakorlati segítséget, pedig Erzsébet tele volt tettrekészséggel!

1929. Egyre határozottabban jelentkezett szívében a vágy, hogy szerzetbe lépjen. Ez az Örökimádás templomban erősödött meg benne, ahol órákig csak üldögélt szótlanul, ha netán imádkozott, csak az Úrangyalát ismerte és nem emlékezett, hogy egyszer is elmondta volna a Miatyánkot. Úgy érezte, hogy az Oltáriszentség előtt valami vigasztaló békesség tölti el a lelkét. Így óhatatlanul, de szándékosan adorált! Erre a különös békességre vágyott és ezt apácaként vélte akkor igazán megtalálni.

orokimado_noverek_b300.jpgKézenfekvő volt, hogy elsősorban az Örökimádó nővéreknél jelentkezzen, mivel más rendet nem ismert! Ám ők olyan nagy tétel staffirungot kértek a belépésre, melyről azt mondta Erzsébet, hogy egy életen át se tudná összegyűjteni, amellett – jegyezte meg gunyorosan –, hogy egy kiskereskedés árukészletének is megfelelne! (24 db lepedő; 24 dunyhahuzat; 24 paplanhuzat; 12 pár kézzel kötött fehér harisnya; 60 db zsebkendő; 24 hálóing; 24 különböző fehérnemű; 24 törölköző; 24 konyharuha; 1 db paplan, 1 dunna, egy nagypárna, és pénzadomány!)

Időközben, templomi ismeretségei révén, némi útbaigazítást kapott. Felhívták a figyelmét a „Jézuska Gyermekei” közösségére, ahová persze csak ajánlással lehetett bejutni, de egy Zsuzsa nevű fiatalasszony − akinek gyönyörű zöld cipője volt − beajánlotta, sőt ígéretet is tett arra, hogy megismerteti a Szent Lujza nővérekkel. Jó tanácsokban már nem volt hiánya! Egy másik asszony a Hermina úti nővéreket ajánlotta, ahol Erzsébet hiába mondta el a vágyát, miszerint − távoli misszióba szeretne menni, hogy „a Jó Istent sokakkal megismertesse” −, a rövidke beszélgetés után annyit válaszoltak: „Neked fiacskám nincs semmi hivatásod, csak azért akarsz hozzánk belépni, mert nincs hová menned!”

Próbálkozott a Lónyay utcai „masnis nővéreknél” is, akiknél a kapusnővér erősen németesen beszélt, de igen készségesen hívatta a novic-mesternőt. Az ő véleménye is – csak úgy első látásra –, hasonló eredménnyel zárult, mint az előző rendházakban.

Szívszorongató fájdalom volt ez Erzsébet számára. Azon állítását, hogy gyönyörű holmija van letétben a Nemzeti Banknál, a legkevésbé sem hitték el neki, ő pedig nem volt képes kiváltani azt. Már csak a rejtélyes Zsuzsa néniben bízott, aki egyszerűen eltűnt és nem találkozott vele hetek óta.

(folyt.)

(Kép: Az Isteni Szeretet Leányainak központi háza a Lónyay utcában, ahol Erzsébet jelentkezett.)raday_utca_scan2_535.jpg

 

Szólj hozzá!

017_isteni_kegyelem_anyja_01.jpgIsteni Kegyelem Anyja – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!)

 Elmélkedés: Krisztus, aki minden kegyelem Forrása, a Kereszten a Boldogságos Szüzet édesanyánkul rendelte, és rábízta a kegyelmek kiosztását. Kérjük tehát a Kegyelmek Anyját, eszközölje ki a világbékét! 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

    Nagyon fájdalmas tapasztalni – a történelmi események egyre keményebben tanúskodnak erről –, hogy az Egyház Anyjának szavai a sok akadékoskodás miatt nem járhatták át kellő mélységben az evangelizációs tevékenységet. Bár sok Mária-kegyhely folytat áldásos tevékenységet a népi vallásosság formálásában, de az ismételten megszólító Mária-üzenetek még nem érték el a teljes célt, mert kevesen válaszoltak a meghívásra. Sőt, azt kell látni, hogy az evangelizáció álcázott akadályai, a tetszetős eszmék (mint pl. a racionalizmus, a felvilágosodás, a modernizmus, az ateizmus, a liberalizmus) egyre nagyobb mértékben fordítják el és tartják távol az Istentől a tömegeket (Corrado Balducci), s ebből fakadóan mind az öt kontinensen súlyos méreteket kezd ölteni a hitetlenség. ,,Kétségtelen, hogy a keresz-ténytelenedés olyan méretűvé vált, amely még rémálmainkban is elképzelhetetlen volt a II. Vatikáni zsinat lezárása idején'' (J. Ratzinger). Ez a folyamatos leépülés pedig elindítja és mind teljesebbé teszi a bűnnek és következményeinek elhatalmasodását.
     Úgy tűnik, még a hit felelőseit és a hívek egy részét is megosztották a Mária-üzenetek. Amíg az Egyház Anyjának szavai milliók lelki életében játszanak fontos szerepet – hiszen az Evangéliumról szólnak –, addig sokan kétségbe vonják, lebecsülik, tagadják vagy egyenesen károsnak tartják az üzeneteket, s ebben bizony nemegyszer egyházi személyeknek is szerepük van. Grignon Szent Lajos gáncsoskodó vagy szűkkeblű Mária-tisztelőknek nevezi őket. ,,A gáncsoskodó Mária-tisztelők rendszerint büszke tudósok, úgynevezett művelt szellemek,... akik leértékelnek majdnem minden áhítatgyakorlatot... Kétségbe vonnak minden csodát és elbeszélést, melyek Szűz Mária irgalmáról és hatalmáról tesznek tanúságot... A hamis tisztelőknek... ettől a fajtájától nagyon kell félnünk. A Szűz Mária-tiszteletnek mérhetetlen kárt okoznak és a visszaélések kiküszöbölésének ürügye alatt magától az ájtatosságtól tartják vissza a népet. A szűkkeblű tisztelők azok, akik félnek, hogy megsértik a Fiút, ha az Anyát tisztelik, vagy lealacsonyítják Jézust, ha Édesanyját felmagasztalják...'' A Szent tanítása szerint azért nagyon veszedelmes ez a merev álláspont, mert ,,a gonosznak a nagyobb jó ürügye alatt finoman szőtt hálója ez'' (A tökéletes Mária-tisztelet 92-94).
     A tisztánlátást tovább akadályozzák az egyre nagyobb számban megjelenő, álmisztikus meséket tartalmazó írások. Az így keltett zavar nagyon legyengíti a természetfeletti jelek hatékonyságát, a bűn szerzője pedig ,,tévútra vezeti az egész világot'' (Jel 12,9b), melynek nyomán a bűn egyre inkább megszerveződik és elhatalmasodik következményével együtt.
     Az Egyház Anyjának Fatimában megígért végső diadalához nem fér kétség, de az üzenetek szerint a sorozatos kérések és figyelmeztetések ellenére is sokan esnek áldozatául a szerveződő bűnnek. A jelenséggel szemben felettébb vigasztaló a Szentírás második kijelentése az elhatalmasodott bűnnel kapcsolatban: ,,Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem'' (Róm 5,20b). Úgy véljük, az utolsó százhetven év, az utolsó idők szembetűnő jellemzői között említhetjük a bűn térhódítása mellett a nyomában járó pusztítást, és a túláradó kegyelmet. Megítélésünk szerint a Mária-üzenetek éppen úgy, mint az Isteni Irgalmasság megnyilatkozásai az elhatalmasodó bűnnel szemben a határtalan isteni szeretetből fakadó és túláradó kegyelem jelei. Míg a Mária-jelenések a bűn elhatalmasodásától és annak következményeitől kívánnak megóvni bennünket, addig az Isteni Irgalmasság a bűn áldozatait szólítja meg, és akarja visszavezetni az Evangéliumhoz. Isten a bűneink révén felhalmozódott tartozás teljes elengedését kínálja, s egyben segítségét ajánlja az élet teljes rendezéséhez. A mi feladatunk csupán a készséges együttműködés Isten akaratával.
     Az ember teljesen szabadon dönthet az Isteni Irgalmasság üzenetének elfogadása vagy elutasítása ügyében. Ajánlatos azonban tudnia Jézus figyelmeztetéséről: ,,Ó, szegények, akik nem akarnak élni Isten irgalmasságának csodájával; hiába fogtok majd könyörögni, már késő lesz'' (Napló 1448). ,,Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia'' (Napló 1146).
 

     Fontos megjegyezni: Fausztina nővér Naplója, az Isteni Irgalmasság üzenete – jóllehet a magánkinyilatkoztatás körébe tartozik  az Egyházon belül már nem képezi vita témáját. A legmagasabb egyházi fórum  II. János Pál pápával az élen  tisztázott és lezárt minden kérdést, s ajánlja a hívek figyelmébe. Fausztina nővért a Szentatya 1993. ápr. 18-án a boldogok, és 2000. április 30-án a szentek sorába emelte.

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     A kefekötő műhelyben tanultak jól jöttek Erzsébet asszonynak a háború utáni években. A lényeg, hogy a munkabéréből már némi megtakarítást is félretett, mely elég volt a későbbiekben, hogy szerény albérletet tudjon fizetni.

Sőt, összespórolt pénzecskéjéből 1928 őszén még egy ápolónői tanfolyamot is el tudott végezni a Dohány utcai képzőben, mert ezzel nagyobb esélyt látott bekerülni valamelyik szerzetesrendbe. 

Erzsébet nehéz sorsa ellenére mindig tanulni szeretett volna, de kora társadalmi közömbössége ezt nem tette lehetővé. A Lelki Naplóban az Úr is említi ezt: „Emlékezz, fiatal korodban is mindig tanulni szerettél volna, de erre nem adatott soha alkalmad. Én voltam, aki ezt nem engedtem, minden akadályt eléd gördítettem. Úgy tetszettél nekem, hogy egészen tudatlan maradj. Nekem már akkor is terveim voltak veled, csak meg akartalak előbb érlelni a magam számára.” (I/27) Idézet vége! (Naplórészlet.)naplo2.JPG

A fordulatos és nélkülözésekkel teli élet egyenesen „túlélő kiképzés” volt ez egy tisztességes fiatal lánynak! Nagyfokú önállóság, rendkívüli talpraesettség és elszántság fejlődött ki Erzsébetben. Gyakran kellett hirtelen helyzetekből kimagyaráznia magát és így, a vele született „kardoskodó” hajlama, kiváló beszédkészséggé csiszolódott. A személyiségét annyira jellemző 'távolságtartó' vonása, talán ekkor rögzülhetett benne. Ez nem egyszerűen bizalmatlanság volt, hanem csupán egy képzeletbeli körön belülre senkit sem engedett. Ez volt az ő „biztos otthona”, melyben soha nem volt egyedül! És ez így volt egész életében! Erzsébet asszony benső köréhez senki sem közelíthetett túlságosan, se a gyermekei, se e sorok mesélője, akit pedig „titkárának” tartott! A magánakvalósága mégsem tekinthető önzésnek, inkább valami méltóságbeli tartás sugárzott belőle, amit legidősebb leánya egyszer így szegezett neki szemtől-szembe: „édesanyám olyan, mint egy apácafőnöknő”. Ez a bizonyos „méltóság” pedig az Úr jelenlétének kisugárzása volt, még ha ő ennek nem is volt mindig tudatában!

(folyt.)

(Kép: Erzsébet asszony mesélés közben.)1983_000_535.jpg

Szólj hozzá!

016_egyhazunk_anyja.jpgEgyházunk Anyja – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: Krisztus Titokzatos Teste az Egyház, Mária pedig édesanyaként az oltalmazója. – (Ünnepe Pünkösd hétfőn!)  

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

   Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására.(Szeretetláng Lelki Napló I/58) 

Én a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt 002 K_1.JPG

Szólj hozzá!

     Korunk az elhatalmasodó bűn korszaka. A Szentírás nagyon sok tanítást ad a bűnről és következményeinek elhatalmasodásáról. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik ,,lakóinak gonoszsága miatt'' (Zsolt 106,34). Az ember számára a legnagyobb rossz a bűn, mert minden fájdalomnak, pusztításnak s végül az örök boldogság elveszítésének ez az oka. Szűkebb környezetünkben éppen úgy, mint a világ és az Egyház életében fájdalmasan tapasztaljuk a teret hódító bűn rombolását. Szent Pál apostol ezért figyelmeztet bennünket: ,,Ne adjatok teret a sátánnak'' (Ef 4,27). A bűn végkifejletét Jakab apostol röviden így összegzi: ,,A bűn meg, ha elhatalmasodik, halált von maga után'' (Jak 1,15).
  A Mária-jelenések alapvető mondanivalója a bűnében megmaradó ember örök sorsáért való aggódás. Az elhatalmasodó bűn következtében az emberek ugyanis tömegesen veszélyeztetik örök boldogságukat, magyarán tömegesen kerülhetnek az elkárhozás veszélyébe. Az Isten találékony szeretetében ezért szólít meg bennünket újra és újra.
     A ,,tömeges elkárhozás veszélye'' kifejezés szokatlan, és néha ellenérzést vált ki. A rendkívüli események logikája, a vonatkozó üzenetek konkrét fogalmazása és a látnokoknak a pokollal kapcsolatos víziója azonban a tömeges elkárhozás veszélyére utal. Fatimában a Szent Szűz 1917. július 13-án a kárhozat helyét mutatta meg a gyermekeknek, egy hónappal később, aug. 17-én pedig így szólt a látnokokhoz: ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!'' Hasonló értelemben tanít Jézus 1936. márciusában az Isteni Irgalmasság művéről: ,,sok lélek fog általa visszafordulni a pokol kapujától'' (Napló 639). A Napló egy másik helyén Jézus így utal a felvetett kérdésre: ,,Ó, ha a bűnösök ismernék irgalmamat, nem vesznének el oly nagy számban'' (Napló 1396).
     Figyelemreméltó, hogy a XX. század nagy hatású jelenéseiben drámai jelentőséget kap a pokol víziója. A fatimai gyermekek 1917. július 13-i látomása a kárhozatról az első fatimai üzenet tartalmát képezi. (A Szent Szűz a megrázó eseményt követően azt kérte, hogy az emberek az egyes rózsafüzér tizedek után a következő fohászt imádkozzák: ,,Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.'') Fausztina nővér ugyanilyen élményeket élt át. Naplójában nyomatékosan és ismételten hangsúlyozza: Isten parancsára járt a "pokol szakadékaiban'', és Isten parancsára ír ott szerzett élményeiről, "hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát azzal, hogy nincs pokol, és nem volt ott senki, nem lehet tudni, mi van ott'' (Vö. Napló 741)
     Az elkárhozás veszélyével kapcsolatos természetfölötti kijelentések, látomások lélektani szerepe igen fontos, mert létében érinti az Istenről megfeledkező embert. Bár sokakban ellenérzést kelt a kárhozattal kapcsolatos üzenetek kimondása, de mégis meg kell tenni, mert minden finomítás vagy a kérdés elhallgatása a lényegről tereli el a figyelmet, és ellentétes az üdvözíteni szándékozó Irgalmas Isten kifejezett akaratával.

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Folytatva Erzsébet asszony visszaemlékezését, amikor mélyen megrendült a 1983_0021_250.jpghaláltól: Tudod Tibor, én akkoriban azt hittem, hogy engem már megedzett az élet, hiszen tizenhárom év alatt 13 családtagomat vesztettem el, volt, hogy egyetlen év alatt hetet is! De ennek a lovacskának a halála mélyen megrázott és félelemmel töltötte el a lelkemet, a halál gondolata iránt. Ennek az oktalan állatnak a szemében olyan rémületet láttam, amely megrettentett, hogy az én bűneim terhével mi várhat rám a halál után? Akkor bennem valami gyermeki derű megszakadt, és jó időre görcsbe rántotta a lelkem.

Már másnap elmentem Mátrai tisztelendő úrhoz gyónni, és persze az volt az első szavam, hogy a mennyországban vannak-e lovak?

Éreztem, hogy az atya meglepődött. Tudod a papok, lehetőleg soha nem mutatják ki az érzelmeiket a gyóntatószékben és egy később megtanult szóval jellemezhetném: „póker arccal” hallgatott. Igaz, azt kikötötte, hogy mielőtt választ adna, mondjam el a bűneimet és azt, hogy miért kérdeztem ezt.

Na, én gyorsan elsoroltam a vétkeimet és elmeséltem a mély fájdalmamat is, és ő pedig feloldozott. A „mennyei lovakról” meg csak annyit mondott, hogy erre nincs kinyilatkoztatásunk, de tekintve, hogy az ember a mennyben is ember, így feltételezhető, hogy a körülmények is emberiek lesznek, jóllehet sokkalta szebbek és boldogítóbbak. Így meglehet, hogy állatok is körbeveszik az üdvözülteket, amiként ez a Paradicsomban is így volt. Ez némileg megnyugtatott, csak azt a rémült tekintetet nem tudtam elfelejteni sokáig!

És most figyelj titkár testvér! Az istenszeretőknek minden a javukra válik, és a lovacska halála egy igen jelentős változást hozott az életemben! A kefekötőék megismerve nehéz helyzetemet, egyszeriben felvettek mindenesnek, koszttal, szállással és fizetéssel. Közel egy évig náluk dolgoztam! Neked megmondom ‒ mesélte, és itt újra mosolyt láttam Erzsébet néni arcán ‒, ez a házaspár fordított életet élt! Az igen kövér asszonyság vezette az üzletet, az ember pedig mosott, főzött, takarított.

Az ezt követő időben is mindig ott állt egy lovaskocsi, de én soha nem mentem ki megnézni! Többnyire a műhelyben segédkeztem, ahol nem csak kefét és söprűt kötöttek, hanem lószőr-szitavásznat is szőttek és én ebben különös ügyességre tettem szert, mert a lószőrrel mindig gyengéden bántam, hátha az én lovacskámé volt...

(folyt.)kefekoto2_535.jpg

Szólj hozzá!

015_krisztus_szent_anyja.jpgKrisztus Szent Anyja – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: A Szentlélek minden kenetének illatával betöltötte Máriát, aki hűséges maradt Igen-jéhez és belemerült a Megváltás misztériumába. Aki tehát Krisztust követi, az örömmel tekint az Úr Édesanyjára. –

 Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

     Nagyböjt negyedik vasárnapját – a nép nyelvén – Öröm-, vagy Rózsa-vasárnapnak is nevezzük. A pap lila helyett rózsaszínű miseruhát ölthet. Ez átmenet a lila (bánat) és a fehér (öröm) színek között. A pápa Rómában ma rózsát szentel és a szeretet jeleként elküldi a világ különböző tájaira. A szentmise imái elővételezik a húsvéti örömet, szomjazó szívünkbe vigasztalást hoznak.

ib41531.jpg     Ezen a napon, a nagyböjt negyedik vasárnapján – a görög-katolikus egyházban –, szentéletű János atyánknak, a mennyekbe vezető létráról szóló írás szerzőjének emlékét tartják.
     János, aki testét életében halálra adta, örökké él, még ha élettelen halottnak is látszik. Ránk hagyta ugyanis írását a fölfelé vezető Létráról, s megmutatta az azon való följutás módját.
     Éles eszű fiatalemberként tizenhat éves korában Istennek ajánlotta föl magát igen szent áldozatként, s belépett a Sínai hegyi monostorba. Tizenkilenc év múlva innen továbbment a csöndes nyugalom küzdőhelyére, mintegy öt mérföldnyire egy Thóla nevű helyen telepedett le, ahol negyven esztendőt töltött el heves szeretetben, mert állandóan az isteni szeretet tüzétől izzott.
     Mindenféle eledellel táplálkozott, de mindig csak egy keveset, nem a jóllakásig. Ezzel szerintem egészen bölcsen vetett gátat a felfuvalkodottság elé. Azt pedig ugyan kinek az elméje tudná egyáltalán számon tartani is, hogy mennyi könnyet hullatott? Az álomra annyi időt szánt, amennyi megóvhatta elméjét attól, hogy a túlfeszített virrasztástól összeroppanjon. Egyébként folytonosan imádkozott, és az Isten iránti mérhetetlen nagy szeretete hajtotta mindvégig előre életpályáján.
     Az erényeket Istennek tetszően gyakorolva írta meg a „Létra” című művét és több tanító beszédét, majd pedig jósággal telve nyolcvanéves korában méltó módon megpihent az Úrban.
     Emlékét március harmincadikán tartjuk, ma pedig valószínűleg azért emlékezünk meg róla, mert a monostorokban nagyböjt kezdete óta rendszeresen fölolvassák a „Létra” című könyvét. Forrás 

im4152.jpg

Szólj hozzá!

Ámosz próféta
 
     Március 31-én Szent Ámoszra emlékezik az egyház. Ámosz az első „klasszikus próféta”; az első, aki jövendöléseit könyv formájában hagyta az utókorra, egyszóval, akinek beszédei megmaradtak. A prófécia 1,1 versének megfelelően Júda szülötte, a hegyek között, az izraeli határ menti Tekoa kis városában látta meg a napvilágot. Pásztor volt és fügetermesztő. Egy könyvével ő a harmadik kispróféta a Szentírásban. A legrégibb próféta 360 körül Krisztus születése előtt. Megjövendölte Izrael népének bukását, mert elterjedt köztük a zsarolás, az elnyomás és a pogány istentisztelet. II. Jerobeám júdeai király idején Bételben lépett fel.
A próféta II. Jerobeám júdeai király idején lépett fel,  „két évvel a földrengés előtt”, Jövendöléseiben szigorúan megfeddte a gazdag embereket, szemrehányást téve a fényűző házakért, lakomázásokért; szót emelt a szegények érdekében és a törvénytelen istentiszteletek miatt. Többek között öt látomás szerepel benne: sáskák, szárazság, mérőón, a gyümölccsel tele kosár és az Úr az oltára. A próféta tanítása szerint az arám uralom alóli fölszabadulás jólétet hozott Izrael számára, s ezzel nagy különbség alakult ki a szegények és a gazdagok között; a jómódú birtokosok kiforgatták jogaikból a bérlőket. Könyvében a próféta korholta kora tévhitét, a jog és az igazság sokkal fontosabb, mint a külsőleges istentisztelet! A jogtiprásokkal Izrael és az őt követő többi népek Jahve jogait sértik, s magukra vonják ítéletét. Az Úr napja – itt szerepel először a Szentírásban – sötétség lesz.
     Egy Amacja nevű pap bevádolta a királynál, a szentélyből és Izraelből való kiutasítását kérve. A hagyomány szerint Tekoában temették el.
Ámosz próféta ikonográfiai attribútumai: juhok, pásztorbot, gyümölcsös kosár, mérőón és fa. Pásztorként báránnyal és fügefával ábrázolták.
 
(Magyar Kurír és a katolikus lexikon nyomán)

Szólj hozzá!

(Antalóczi Lajos "Irgalmad többet ér, mint az élet" c. munkája nyomán)
 
A bűn elhatalmasodása
 
     Történelmünk utolsó százhetven évében a hit és a lelkiség alakulását merőben új tényezők befolyásolták. Sok esetben igen hátrányosan. Elég utalnunk a felvilágosodás utáni korszak társadalmi, politikai, ideológiai, gazdasági, demográfiai és kommunikációs folyamataira. Vizsgálódásaink során az Egyház által pozitívan megítélt Mária-jelenések üzeneteire kell elsősorban pillantást vetnünk. Mária szavai ugyanis hatékonyan hívják fel figyelmünket és világítják meg a jelzett korszak nagy veszélyét: a bűn elhatalmasodásának folyamatát, ennek okait, állomásait és következményeit. Következésképpen a Mária-üzenetek fontos szerepet játszanak a népi vallásosság alakításában. A Mária-jelenések látható célja: a bűn elhatalmasodásának megakadályozása.
     Úgy véljük, 1830-ban a Csodás Érem átadása alkalmával új korszak kezdődött történelmünkben. Az elhangzott üzenet, az átadott érem története, s két oldalának rajzolata jelzi az új korszak nagy nyitányát. A Szent Szűz Jézus akaratából teljes és hatékony mozgósítást kezdeményez az emberiség hitének, keresztényi életének megőrzéséért és kiteljesedéséért.
     Az 1830-as és az azt követő Mária-jelenések üzenetei nem csupán egy régióhoz, hanem az egész világhoz szólnak. Az üzenetek egyrészt profetikusan jelzik az egyre jobban elhatalmasodó bűnt és következményeit, másrészt mindenkit meghívnak a bűn szerzőjével szembeni harcra. Az Egyház Anyja újra és újra megismétli a kánai menyegzőn elhangzott felszólítást. Krisztusra mutat és beszédes jelek kíséretében arra kér bennünket: ,,Tegyetek meg mindent, amit csak mond!'' (Jn 2,5). A végkimenetelében győzedelmes küzdelem (,,végül azonban Szeplőtelen szívem diadalmaskodik'' – Fatima, 1919. július 13.) vezére az Egyház Anyja. II. János Pál pápa így összegzi Mária szerepét az Egyház életében: ,,Mária, Sion fölséges leánya, segít gyermekeinek, bárhol és bármikor élnek, hogy megtalálják Krisztusban az Atyához vezető utat'' (Redemptoris Mater 47). A Szent Szűz tehát evangelizál, amikor sajátos eszközeivel és a hívek közreműködésével gátat akar vetni a bűn térhódításának.

     Jellemző, hogy a Mária-jelenések üzeneteiben az Egyház Anyja minden alkalommal az örök boldogságunkat veszélyeztető bűnre és a nyomában járó pusztításra hívja fel figyelmünket. Már a Csodás Érem felirata, a híressé vált imádság  ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!''  is erre utal. Nem sokkal később, 1846-ban a La Salette-i jelenés prófétai kitekintést nyújt az elhatalmasodó bűn szerveződésére, pusztítására, és annak végkimenetelére. Az Egyház Anyja sírva figyelmeztetett a megszokottá vált káromkodás, és a vasárnapi szentmise-mulasztás lélekromboló hatására. 1858-ban, Lourdes-ban bűnbánatra és a bűnben élőkért hozott áldozatra szólított fel. Ez történik az 1917-es fatimai jelenések alkalmával is, amikor Jézus Anyja drámai módon újra felhív a bűnben élőkért vállalt áldozatra és az értük végzett imára. Erről beszélnek az 1953-ban, Siracusában hullott néma anyai könnyek. Nemkülönben az újabb, kivizsgálásra váró jelenések és a világ különböző pontjain vért könnyező Mária-szobrok. 

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Egy pékség hajnali házhoz szállítójaként, a zsömlékből el-elcsent egyet, mely gyakran egész napi tápláléka volt. S bár hiányként (csodamód) nem jelentkezett, könnyek közt gyónta meg a „ferencieknél”.

A jóságos gyóntatóatya nem csak feloldozta a szerencsétlen sorsú lányt, de maga is könnyekkel küszködve nyugtatta meg a lelkét: nem követett el bűnt e siralmas szükségében, mert ha az Úr Jézus szava áll a nyomtató ökörre, akkor áll az emberre is! Sőt, 2 pengőt is adott Erzsébetnek, hogy szállást tudjon fizetni a Mária utcai kedves nővérek éjszakai menhelyén. Első útja egy pékség volt, ahol 22 fillérért vásárolt egy kiló barna kenyeret, melyet aztán megosztott egy szegény asszonnyal a tér padján.

Ebben az állandó létbizonytalanság tudatban mégsem gondolt az elmúlásra, hiszen fiatal volt, tele életerővel.

Bár élete során az Úr háromszor is próbára tette kiválasztottjának ragaszkodását a földi dolgokhoz, többször jelezve közelgő halálát (III/128).

Erzsébet néni ‒ amiként mesélte ‒, mindig kész volt az Úrral való boldog találkozásra és nem volt benne a világhoz való legkisebb ragaszkodás vagy félelem sem, aztán egy alkalmat követően, sokáig rettegéssel töltötte el a halál gondolata.

Később így mesélt erről:

1983_0017_b300.jpg‒ Tudod titkár testvér! Fiatal lánykoromban, az élet kérdéseire szinte csak a természet adott választ. Abban az időben ‒ talán 1927-28-ban lehetett ‒, önállóan éltem az életem, lényegében az utcán, jóllehet éjszakára már volt szállásom a Mária utcai nővéreknél. Erre egy gyóntató atya adott két pengőt az Örökimádás templomban.

Reggelente péksüteményt hordtam ki, esténként cukorkát árultam a moziban, de napközben szabad voltam. Ilyenkor, ha jó volt az idő, sokat sétáltam és persze el-el üldögéltem a templomban is. Volt időm tehát gondolkodni az életemről, a halált pedig természetesnek vettem.

(folyt.)

(Kép: A Ferencziek tere az Apponyi tér felől.)budapest-apponyi-ter_hattarben_a_ferencziek_tere_b535.jpg

Szólj hozzá!

 Kattints ide!

https://drive.google.com/file/d/1IrIwj17f8CvLaHmvQMwDx_Mtf0t-52LW/view

012_fatima_4_535_1.jpg

Szólj hozzá!

014_szuzeknek_szent_szuze.jpgSzüzeknek Szent Szüze – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: ‒ Mária, Isten legkiváltságosabb teremtménye, aki a legtökéletesebb, legszűziesebb szűz és magasan fölötte áll az összes többi szüzeknek. –

 Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

Elmélkedés 4 ‒ Horváth Mária írása

sza_lourdes150308_hp_k140.jpgAnna könnyes szemmel ölelte szívére a drága kisleányt. Joachim és Erzsébet öröme is határtalan volt.

kisded_szuzanya3.jpgA gyermek nem sírt, tágra nyílt szeme ragyogott, mint két fényes csillag. 

Szőke alig-haját Anna megsimogatta és felfakadt ajkáról a hálaima.A kis Mária sosem okozott gondot szüleinek. Mint kisbaba mosolygós volt és vidám. Már kicsinyként is szívesen hallgatta, amit felolvastak neki az Írásokból. Gyakran apró lépéseivel kiment a kertbe, ott a virágokat nézegette, simogatta és becézgette a madarakat. Sokszor kis lábaival letérdelve sarkára ereszkedett és az égre nézve imádkozott, énekelgetett.Nem ismerte az l_immacolata_gyemek_angyal_280.jpgengedetlenséget, sem a haragot. Kicsi szívéből és egész lényéből szeretet sugárzott. Ha sírt, csak azért tette, mert beteget látott, vagy valaki szomorú volt a családjából, vagy ismerőseik között. Áldott gyermek volt, olyan, amilyenről csak álmodnak a szülők és vágyakoznak utánuk. Anna nem felejtette el ígéretét, amit Istennek tett, hogy Neki ajánlja fel majd gyermekét. Azonban nem akarták erőszakkal a Templomban hagyni őt, hanem kérték a Magasságbeli útmutatását az időben.Ezért Anna és Joachim is figyelték Mária szavait, amikor évente felmentek Jeruzsálembe a templomba. A kicsi Mária amint tudott beszélni, mondogatta, hogy szeret ott időzni. Elmúlt már 4 éves, amikor a Templomnál így szólt:

‒ Mama, szeretnék itt maradni Istennél.

‒ Ez volt a Szentlélek szava, mely az ártatlan gyermekből megszólalt.

A szülők mély fájdalommal, de megtartották fogadalmukat és naponként hálát adtak azért, hogy 4 éven át ők nevelhették, az ő oltalmuk alatt élhetett a gyermek Mária.

Ez volt életük legnehezebb és legszomorúbb időszaka, mely éveken át a kicsi Mária hiányában telt el egészen addig, amíg a gyermek haza nem kerülhetett újból, Názáretbe.
Imádság:

Édes Szent Szűz!

Aki a mi legnagyobb örömünkre megjelentél Lourdes-ban egy ártatlan beteg kislánynak, Bernadette-nek, és március 25-ei jelenésed alatt bejelentetted, hogy Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, légy áldott! 

Dicsérünk Téged és hálát adunk Érted a Mennyei Atyának, aki a mi bűnös világunkba küldött, az ártatlanság és alázat Leányát, hogy megtérjünk! Segíts nekünk, hogy tiszták lehessünk, s hogy Jézusért éljünk, ahogyan Ő meghagyta számunkra az Evangéliumban! 

Taníts, nevelj és buzdíts bennünket, bűnös gyermekeidet és formálj minket krisztusivá, hogy tanúságot tehessünk az Atyaisten szeretetéről, Jézus irgalmasságáról és a Te gyengéd, jóságos, szeplőtelen anyai Szívedről! 

Maradj velünk Édesanyánk, fogd a kezünket, oltalmazó palástod borítsd ránk! Ámen.

11_21_presentation_of_the_blessed_virgin_mary_535.jpg

 

Szólj hozzá!

29.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

430o_bun_nelkul_535.jpg

Szólj hozzá!

     Folytatva Erzsébet asszony visszaemlékezését 15 éves koráról: A koradélutáni órákban legszívesebben a Nagyfuvaros utcában jártam, mert az ottani kefekötőműhely előtt mindig akkor álldogált egy könnyű kocsi egy különös lovacskával. Ennek a lónak mindig vittem egy szem cukorkát és szedtem füvet is, és ő már messziről köszöntött, boldogan nyerítve, amint meglátott. Ne mosolyogj ki fiacskám, de mi szerettük egymást!

psevalszki_lo_300.jpgEz a ló kisebb volt az átlagosnál, de nagy sörénnyel. A gazdája igen büszke volt rá és azzal dicsekedett, hogy „ilyen lova nincs senkinek!” Hát én nem is láttam hasonlót! Mondta is a kocsis, hogy milyen fajta, de olyan furcsa szó volt, hogy nem tudtam megjegyezni. Talán lengyel neve volt vagy efféle, de ebben sem vagyok biztos!

Nap, mint nap, szívdobogva vártam a vele való találkozást. Egy alkalommal, amint közeledtem az utcában, a kocsi ott állt, de a lovacskát nem láttam. Közeledve vettem csak észre, hogy a lovacska holtan fekszik a járda mellett. Azért sem láthattam, mert eltakarták a kefekötő, a felesége, a kocsis, meg a bámészkodók. Csak elmondom, hogy a kefekötő felesége olyan kövér volt, hogy a hátsója nagyobb volt a lóénál! (Itt elnevette magát Erzsébet asszony ‒ majd hirtelen, mint aki megfeledkezett magáról ‒, szomorú tekintettel folytatta!)

Fiacskám! A lovacska ott feküdt és én meg odamentem, hogy megsimogassam. A szeme nyitva volt és amint bele tekintettem, rémületet láttam benne! Soha nem felejtem el azt a fehérbeforduló szemet, amely oly sokszor szeretettel pislogott rám, nagy szempilláival!

Olyan zokogás vett rajtam erőt, hogy ennyire talán anyám sírjánál sem zokogtam! Úgy éreztem, hogy senkim sem maradt már ezen a világon, senki, aki engem szeretne! Vigasztalhatatlan voltam, pedig a kefekötőék mindent megtettek, hogy eltereljék a figyelmemet. Behívtak magukhoz, étellel és itallal kínáltak. Én meg mindvégig szorongattam a kezemben a cukorkát, amely közben megolvadt.

(folyt.)

(Kép: Erzsébet asszony mesélés közben.)1983_0021_535.jpg

Szólj hozzá!

013_istennek_szent_anyja.jpgIstennek Szent Anyja – Könyörögj érettünk! 

(Litánia itt!)

Elmélkedés: A Szent Szűz nem anyaisten, mint a pogány kultúrák hiedelmeiben. Mária valóságos Istenszülő! – 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Elmélkedés 3 ‒ Horváth Mária írása

sza_lourdes150308_hp_k140.jpg     Amint elérkezett a hajnal és kék lett az ég, Anna legnagyobb örömére Joachim felült ágyában és egészsége teljesen visszatért.

Anna hálaimát mondva sietett ki Erzsébethez és boldogan újságolta a csodálatos hírt. Azonban az Angyal megjelenéséről, szavairól hallgatott.

Este együtt imádkoztak mindnyájan, majd Anna és Joachim nyugovóra tértek. Ekkor Anna elmesélte mindazt férjének, ami történt vele. Egymás kezét fogva, örömtől és hálától eltelve lassan elnyomta őket az álom.

Az Angyal Anna fölött lebegett és kezét kitárta. Anna álmában úgy érezte, hogy megnyílik az Ég és angyalok ujjongó énekét hallotta. Nagy fényességet látott, szárnysuhogást hallott és egész szívét édes melegség töltötte be. Ez a melegség átjárta egész lényét...Nem tudta mi is történik vele. Örömében átkarolta urát, aki álmában elmosolyodott. Paradicsomi állapot volt ez, az első Szeretet. Egymást átölelve feküdtek így a Szeretet Lelkének bölcsőjében.
Majd mindketten hirtelen felébredtek. A szobában valamilyen csodálatos édes illat terjedt szét, elcsodálkoztak rajta, mert hasonló volt a liliom illatához, csak még annál is fenségesebb volt. 

Anna hamarosan észrevette, hogy áldott állapotba került. Vissza-visszagondolt álmára, a jelenésre, az Angyal szavaira és megsejtette, hogy akkor éjjel decemberben megfogant. Attól fogva mindig dalolt, mosolygott és örömmel végzett el minden munkát. Különösen a kertben való foglalatosságait szerette. Esténként kiültek a lócára Joachimmal, és egymás kezét fogva csodálták a színes virágokat, beszívták fenséges illatukat és gyönyörködtek a fákban, a madarakban és a lemenő nap sugaraiban. Ezek az esték voltak Anna állapotának legszebb hetei, hónapjai.

Kora reggel, amikor kiment a kertbe, imádással köszöntötte az Urat, énekelt és hálát adott a kislányért, akit Isten jóságában adott nekik.

Anna várandóssága hamar eltelt, szálltak a hónapok, és ő alig vette észre, hogy babát vár. Csak az utolsó hónapban lett fáradékonyabb.

Elérkezett szülésének ideje. Augusztus volt, és nagy meleg. Joachimnak Jeruzsálembe kellett mennie és Anna vele ment. Szamárháton vitte odáig Annát a férje. Kis házukba betérve, Anna elgyengült. Lefeküdt ágyára, hogy kipihenhesse magát. Várta, hogy majd fájásai jönnek, mert érezte, hogy itt az idő.

A fájások azonban elmaradtak. Nénje, Erzsébet is odament a hírre, hogy találkozhasson húgával.

Hirtelen fényesség borította be a szobát, és egy fénynyaláb Anna fölött ragyogott. Erzsébet hozzá sietett és látta, hogy Anna elsápadt. Vizet vitt neki. Megtörölte húga arcát, majd felkiáltott. Anna ugyanis hasára tette kezét és láthatóan érezte, amint a kicsi baba megy lefelé, s amilyen gyorsan ment lefelé, olyan gyorsan ki is jött, Anna azonban ebből semmit sem érzett.

Nem volt semmi fájdalma. Erzsébet fogta először kezébe…

(folyt.)94657052_5978767_535.jpg

Szólj hozzá!

28.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

429nem_az_a_nagy_hir_535.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Egyébiránt Erzsébet volt piaci hordár a Nagycsarnokban, hajnali péksütemény és tejkihordó, krumpli hámozó pékségben, „szakszerű” diótörő cukrászatok számára, ahol egyetlen szemet sem ehetett meg, mert héjastól visszamérték.

Olyan ügyesen és gyorsan dolgozott, hogy a többi asszony féltékennyé vált, és beledobtak a vajlingjába egy-egy héjat, ami miatt a tulajdonos menesztette!

Hosszabb-rövidebb ideig perec és cukorkaárus is volt moziban, ahol bár minden filmet megnézhetett, ám a címüket meg se jegyezte, inkább csak a zongorista zenéjéből maradt meg benne néhány dúdolható dallam.mozijegy_535.jpg

Nappalai így-úgy szabadok voltak. És bár ezek a nappalok mindig kikerekedtek valahogy, ámde Erzsébetnek nem napi-, de mondhatni órás gondjai voltak! Mindazáltal, az élet szépségeit igyekezett szemlélni, vagy esetében szó szerint, az utca napos oldalát!

Erzsébet fájlalta az emberi közömbösséget, de tovább küzdött és dolgozott, mert csak így remélte, hogy rátalál Isten vele való szándékára − jóllehet −, a bibliai Jóbhoz hasonlítható sorsát – melyről persze a templomban hallott –, egyre kevésbé értette, mégis bízott a jövőben!

Erzsébet akkor még sajnos nem tudhatta, hogy mindenhol és mindenkor az Úr biztos felügyelete alatt él, és minden történés az életében mintegy „edzés” és előkészítés, a rendkívüli küldetésére „...melyet már gyermekkorod óta Én műveltem lelkedben.” (vö. III/240) (folyt.)villamosulloi_ut_3_b535.jpg

Szólj hozzá!

012_szentseges_szuz_maria.jpgSzentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!

(Litánia itt!) 

Elmélkedés: ‒ Aki Szeplőtelen Szívében a Szentséget: az Örök Igét hordozza. 

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

Szólj hozzá!

Elmélkedés 2 ‒ Horváth Mária írása

sza_lourdes150308_hp_k140.jpg     Anna elmesélte férjének kit látott, aki átkarolta és ezt mondta neki:

‒ Megérdemled ezt kedves, jó feleségem. Sokat gyötrődtél és imádkoztál. Te olyan jóságos és gondos vagy mindenkivel. Szívedben nincsen rossz gondolat. Nem bántasz senkit, még az ellenségedet is csak dicséred és mindenért hálás vagy. Nincs ilyen asszonya senkinek. Az Úr könyörületes hozzád és hozzám.Végre öregségünkre megvigasztalódunk.

Anna ekkor elsírta magát, mert eszébe jutott a sok csipkelődés, melyeket hangtalanul viselt el.

Joachim gyengéd szavai mélyen érintették. Mert bár férje mindig elnéző és jóságos volt hozzá, ilyen sok szépet egyszerre még sosem mondott neki.

A nagy kegyelmi eseményt követően Joachim váratlanul súlyosan megbetegedett. Ágynak esett és láza magasra szökött, élet és halál között vívódott. Az egész család nagy aggodalommal figyelte, mi fog vele történni. Anna éjjel sírt, de nappal imádkozott és Istenben való nagy hittel, szeretettel ápolta, hiszen értett is hozzá. Minden gyógymódot megpróbáltak már, de semmi sem segített. Annában felmerült a futó gondolat, hogy talán a sátán támadja azért, hogy az Úr terve ne sikerüljön? Megkétszerezte imádságait és kedves rokonait is erre kérte. Közben folyamatosan főzte a gyógyteákat, a borogatásokat cserélte. Értesítést küldött nővérének Erzsébetnek, aki sietett, hogy segítségére lehessen. Lelkét azonban  nem árnyékolta be kétkedés. Hitte, hogy az Angyal szava, az Úr ígérete teljesedni fog alkalmas időben.

Egy ilyen nehéz éjszakán férje kezét fogva elnyomta az álom. Ekkor újra látta álmában az Angyalt. Ott állt előtte, lába nem érte a földet. Ruhája ismét fénylően fehér volt, de alakját most kéklő fátyol ölelte körül. Valami új történhetett, mert az Angyal kissé meghajolt előtte és így szólt hozzá:

– Légy üdvözölve, Isten kedves leánya! Örvendj, mert most teljesedik be rajtad az ígéret. Gyermeket fogansz és Leányt fogsz szülni, aki majd IGENT mond Isten hívó szavára! Ő az Úr Szeplőtelenje, aki a Szentlélekből érkezik. Ő a Mátka. Tiszta mint a hó és mint a liliom, mert minden bűn nélkül való. Máriának fogod Őt nevezni. Alázatával letiporja az őskígyót és a Szeretet Tüzével győzni fog felette. Szelídségével békét esd ki a Föld népeinek és türelmének nem lesz határa. Így ad elégtételt Éva bűneiért a Magasságbelinek. Jól viseld gondját Annak, akit az Úr egy időre rád bíz!  Őbelőle fog megszületni Az, Akit a világ vár! - Amikor Anna magához tért, nem tudta hol is van, egészen Istenben lélegzett. Értette és nem is értette amit hallott. Könnyei elapadhatatlanul peregtek és szemeit alig bírta kinyitni...

(folyt.)angels-love_3_535.JPG

Szólj hozzá!

27.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

426rozsafuzer_535_1.jpg

Szólj hozzá!

banner-erzsebettel_535.jpg     Nappali időben Erzsébet igyekezett részt venni a szentmiséken. Egy alkalommal épp az Örökimádás templomban volt, ahol számára elgondolkoztató szentbeszédet hallott. Az atya az „átváltoztatás” és az „átlényegülés” kifejezések különbségéről beszélt, az utóbbi helyességét bizonyítva.

Erzsébet sajátos adottságaként, képes volt akár napokig is gondolkodni egy-egy mondaton vagy szón, és így volt ez ebben az esetben is!

Én – e sorok írója – rá is kérdeztem, hogy mégis mit tudott e két kifejezésen annyit „elmélkedni”? Erre ő egy történetet kezdett mesélni:

– Ó kedves Titkár testvér! Te el se tudod képzelni, hogy milyen érdekes világ volt akkoriban, tele élettel és különleges dolgokkal!

Sokat sétáltam a nyolcadik kerület ódon, falusias utcáin, egyfelől, mert munkát kerestem, másfelől pedig annyira érdekelt minden! Különösen csodáltam a söröskocsikat a nagy testű muraközi lovakkal, meg ahogyan a stráfkocsiról ügyesen gurították le a hatalmas hordókat, hát ez kész bűvészmutatvány volt! Egy nap, szintén valamelyik kocsma előtt nézelődtem, amikor épp egy megrakott stráfkocsi érkezett. Bort szállítottak kisebb hordókban egymásra pakolva. Az egyik kocsis bekiabált a kocsmárosnak, hogy „Hanzi! Kitűnő fehérbort hoztunk. Kérsz belőle?”

A kocsmáros ki is jött egy pillanatra az ajtóba, törölgetve a kezét a valamikor fehér kötényébe és hangosan odaszólt: „Fehér nem kell gyerekek, legfeljebb ha vörös van, abból is csak egy!”

A két kocsis összesúgott egymás közt, és ebből rásejtettem, hogy csak fehérboruk volt. Ekkor azonban egyikük az ülésről átmászott a hordókhoz és kettőnek a felső dugóját kihúzva, beleszórt valamit! Aztán egy kis pohárba szívott a lopójával, és bevitte a kocsmárosnak, kóstolásra.

Hát hallom ám, hogy az kiszól: „Igen jónak tűnik, úgyhogy inkább legyen kettő!”

Na fiacskám, akkor értettem meg, az „átváltozás” és az „átlényegülés” közti különbséget! Mert a fehérbor külsőre átváltozott ugyan de a lényegét tekintve nem. A Szentmisében viszont a pap szavára a kenyér és bor átlényegül Krisztus Testévé és Vérévé, anélkül, hogy „látszatra” megváltozott volna!

(folyt.)soros_lovak_b535.jpg

Szólj hozzá!

011_szentharomsag_egyisten_irgalmazz_nekunk.jpgSzentháromság Egyisten – Irgalmazz nekünk! 

(Litánia itt!)

Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért!

Let's recite three Hail Marys for peace every day!

Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa!

Recemos cada día tres Avemarias por la paz!

Vi ska be 'Hell dig Maria' tre gånger om da gen varje dag för freden!

Jeden Tag dreinmal 'Gegrüßet seits du Maria' für den Frieden beten!

Recitons trois Je vous salue Marie, pour la paix chaque jour!

Давайте каждый день трижды молиться Богородице за мир!

Күн сайын уш рет бейбітшілік үшін Құдайға дұға етемiз!

 

Szólj hozzá!

Elmélkedés 1 Horváth Mária írása

sza_lourdes150308_hp_k140.jpg     Anna és Joachim nagy szeretetben és békében éltek. Egymás iránti szeretetük oly igaz és tiszta volt, amilyen csak lehet e földön. Istennek tetszésére szolgáltak, Aki gyönyörködött e két tiszta, ártatlan szívben.

Joachim földműveléssel foglalkozott és sokat dolgozott. Lassú ember volt, ám igen pontos, lelkiismeretes és becsületes. Sokat adakozott, ismert volt jótékonyságáról.

Anna hallgatagsága mellett mozgékony, aktív asszony volt, derűs és jóságos. Látogatta a betegeket, ápolta, gondozta őket, amikor csak tehette. Sokat foglalkozott az elhagyottakkal, vigasztalta a szomorkodókat és árvákat. Jól ismerték az Írásokat, és aszerint éltek.

Szentként tisztelték őket a szomszédok és rokonok.

E kedves házaspárnak volt azonban egy nagy bánata, hogy nem született gyermekük. Múltak az évek és imádságaik nem találtak meghallgatásra.

Egy ízben Anna sírva borult le a kertjében és kitárta karját az Ég felé. Isten olyan könyörületes, és ha méltatná őt, szegény asszonyszemélyt és megáldaná egy gyermekkel, ő már most fölajánlja Neki, hogy úgy szolgálja az Urat, ahogyan a Magasságbeli akarja. Engedje meg, hogy méhében magzat növekedhessék, akit örömmel ölelhet szívére, engedje meg, hogy ezt a gyermeket Isten szent dicsőségére és az emberek üdvére nevelje.

Ugyanezen a napon és ugyanezen délidőben, Joachim a földeken dolgozva megállt, megtörölte verítékes homlokát, az Ég felé emelve tekintetét szintén így fohászkodott:

Uram, Istenem! Kérlek, adj gyermeket az én jó feleségemnek, Annának! Látod Uram, hogy szegény asszony mennyit szenved megalázottságában az emberek előtt. Uram, Te mindent megtehetsz, kérlek, küldj nekünk egy gyermeket, áldd meg házasságunkat! Fáj látnom, hogyan szenved az asszonyom, ezért ha másért nem, őérte szánj meg minket! Én szegény ember vagyok Uram, s bűnben fogant anyám. De Te könyörületes és irgalmas vagy!

Ehhez hasonló imádságok fakadtak fel Anna és Joachim ajkáról többször is ezen a napon. És a könyörületes Isten, meghallgatta esdeklő kéréseiket.

Imájuk utáni szombaton Anna különleges álmot látott: a kertben állt és hirtelen egy gyönyörű angyal jelent meg előtte, nagy fényességben. Az Angyal hófehér ruháját szél lengette, haja a rézaranyhoz volt hasonló, és kezeit összetette mellkasán. Nagy szeretettel nézte őt és így szólt hozzá:

‒ Ne félj Anna, Istennek kedves az életed! Sok áldozatod, imáid meghallgatásra találtak az Úr színe előtt!

Majd az Angyal eltűnt. Anna fölébredve reszketett egész testében és azonnal elmesélte álmát Joachimnak. Majd azt kérte férjétől, ha felmennek Jeruzsálembe a nagy ünnepre, töltsenek el ott néhány napot, és mutassanak be áldozatot a Templomban. (Joachimnak volt ott egy kis háza.)

Joachim visszaemlékezett a héten mondott esdeklő könyörgésére a földjén és hálát adott az Úrnak.

Az áldozat bemutatásakor a Templomban az Angyal ismét megjelent, most valóságban. Tündöklő ruháján csillagok sziporkáztak, mint ragyogó hópelyhek. Anna nem tudott szólni egy szót sem, úgy érezte elfogy minden ereje, és kifut belőle a vér. Szíve hevesen dobogott, ám olyan boldogság árasztotta el, amit emberi szavakkal nem tudott volna kifejezni. Az Angyal nem szólt semmit, majd eltűnt.

(folyt.)guercino_sant_anna_e_l_angelo_535.jpg

Szólj hozzá!