HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Az árulás éjszakája – (HOLNAP - NAGYPÉNTEKEN - KEZDŐDIK AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE! - Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced.)
532px-Giorgio_Vasari_-_The_Garden_of_Gethsemane_-_Google_Art_Project.jpg     Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol a Getsemáne nevű kert volt. Ezt a helyet az őt eláruló Iskarióti Júdás is ismerte, mert Jézus gyakran járt oda tanítványaival. 
     Júdás a zsidó főtanácstól kapott egy csapat fegyveres katonát, a farizeusoktól pedig szolgákat, tehát egy egész sereget. Jézus bár tudta, hogy mi vár rá, eléjük ment és megkérdezte tőlük: „Kit kerestek ilyen bőszen?" Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Jézus erre így szólt: „Én vagyok.“ Azok meghátráltak és hirtelen a földre estek. Ezért újra megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Erre Jézus így szólt: „Mondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek ennyien, engedjétek el ezeket!” Így beteljesedett, amit korábban megmondott: „Senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál.” 
1691-the-betrayal-of-christ-giuseppe-cesari.jpg     Simon Péternél volt egy kard, kirántotta és a főpap egyik szolgájára sújtott, levágva a jobb fülét. A szolgának Malkusz volt a neve. De Jézus rászólt Péterre: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” És meggyógyította a szolga fülét. Malkusz térdre esve csodálta Őt.
     Ekkor a fegyveres zsidó csapat körbefogta Jézust, és kíméletlenül megkötözték úgy, hogy alig tudott menni. Amikor emiatt Jézus elesett, a térdei alatt meglágyultak a kövek, mert még a kő is irgalmasabb volt, mint a főtanács pribékjei! Szitkok és durva rángatások közepette Annáshoz vezették, aki előzőleg azt a tanácsot adta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 
     Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, ezért bemehettek Jézus után a főpap udvarába. A kapuőr közben megjegyezte: „Talán te is ennek az embernek a tanítványai közül vagy?” Péter látva azt a rendkívüli durvaságot, ahogyan Jézussal bántak, azt felelte: „Nem vagyok!” Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek egy tűz mellett melegedtek. Péter is köztük álldogált. 
     A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust, aki ezt válaszolta: „Én a világhoz nyíltan beszéltem. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit beszéltem!” E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust, és így szólt: „Így felelsz  a főpapnak?” Jézus ezt mondta neki: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha viszont jól, akkor miért ütsz engem?” Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz.
     Simon Péter miközben még mindig ott állt, újra megkérdezték tőle: „Talán te is az ő tanítványai közül vagy?” Ő így felelt: „Nem vagyok!” A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: „Nem  téged láttalak én a kertben ővele?” De Péter ezt is tagadta; és ekkor szólalt meg a kakas.82-Pedro_nega_a_Jesus.jpg

Szólj hozzá!

     Manapság a világban olyan elvek, eszmék és törvények érvényesülnek, amelyek nemegyszer szemben állnak a családban élő hittel és erkölccsel, és magát a családot veszélyeztetik. A család nem vonhatja ki magát teljesen a korszellem, elsősorban az elszemélytelenedett, haszonra és versenyre épülő társadalom hatása alól, de ebben a környezetben kell kialakítani azonosságtudatát, sajátos értékrendjét, amely kiállja az idő próbáját. Ez annál fontosabb, mert a mai társadalomban éppen a család tud leginkább emberi és érzelmi menedéket biztosítani az élet egyéb területein átélt nehézségekkel és kudarcokkal szemben. A család az a hely, ahol az ember számíthat a másikra, biztonságban érezheti magát benne – Krisztus, a mi Urunk Által...

(www.romkat.ro/hu/node/97#6 )

csalad_a_kereszt_elott_535.jpg

Szólj hozzá!

szechenyi_istvan_535.jpgA szerelem, felszínre hozta a jóra való készséget

     Széchenyi azonnal beleszeretett Crescence-ba, és érzelmeit nem is tartotta titkokban: levelekkel ostromolta választottját, a színházakban és a bálokon minden alkalmat megragadott, hogy az asszony közelébe kerüljön. A bécsi udvari körök kedvenc témája lett a feltűnően udvarló huszárkapitány és az általa kompromittált Zichy grófné kapcsolata.

crescentia_280.jpg“Igazi kacérkodás ez! – írta Széchenyi 1825 elején – de jól érzem magam a közelében!” Hogy kapcsolatuk mennyire vált közelivé, nem tudjuk. Mindenesetre Zichy Károlyt láthatóan dühítette a szemtelen udvarló, Cresence-nak pedig egyre jobban tetszett a kitartó huszártiszt.

A botránnyal fenyegető helyzetet mégis a grófné oldotta meg, amikor hódolója leveleit visszaküldte, a társasági eseményeken pedig tartózkodóan (de azért nem hűvösen) viselkedett vele.

A fiatal szerelmes ekkor harcmodort váltott: elhatározta, hogy tetteivel fogja megnyerni az asszony szívét. Kis túlzással ennek az elhatározásnak köszönhetjük a magyar reformkort.

“Én angyalom, ki szívemben oly nemes tiszta szerelmet lobbantottál – fogadd köszönetemet! (…) Tudnod kell, hogy csak rád gondolok, lelkemet irántad való szerelmem tölti el, minden pillanatot néked szentelek, és ami jót csak kezdek, és teszek, mind a te Műved!” 1825. október 22-én Széchenyi arról írt választottjának, hogy hamarosan be fogja bizonyítani: valóban jobb emberré tette a szerelem, és Crescence-nak köszönhetően minden honfitársának nagy szolgálatot fog tenni.

Két hét múlva birtokai egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság céljára. 1849-es visszaemlékezésében egyértelműen fogalmaz egykori motivációjáról: „Az én eszemben az ő elcsábítása járt. Ő testileg ellenállt, de a lelkét magamévá tettem, mert ő az egész világon engem szeretett a legjobban. Hogy egészen megnyerhessem, ráléptem a hazafiság mezejére, 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul, de ellenzékinek léptem föl a mágnástáblán, s 60 ezer forintot ajánlottam föl, hogy mire, azt igazában nem is tudom tisztán, de magyar nyelvészeti akadémia lett belőle.”

(Forrás az első részben!) (folyt.)szechenyi_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgA liberalizmus külsőt válthat, átmenetileg hirdethet jót is, de a célja az egyházellenesség mindig megmarad!

     Az államcsíny (1799. nov. 9.), amely Bonaparte kezébe helyezte Franciaország sorsát, megszabadította az Egyházat az ateista-liberális járomtóI. Az első konzul engedékenységét felhasználva, csakhamar visszatértek a papok a száműzetésből.

A templomok megnyíltak, így Écully-ben is, és Dardilly katoli­kusai tömegekben vonultak oda. Elsők között volt a Vianney család. Végre megünnepelhették a vasárnapot! Jean-Marie megremegett a boldogságtól, amint az oltár előtt meglátta az örökmécsest pislogni, mely a Szeretet jelenlétét jelezte.

le-saint-cure-ars-028_280.jpgKözben a kis Vianney alaposan belejött a mezei munkákba, melyeket szívből végezte és Istennek ajánlotta. Később el is árulta legénykora benső életének titkát: „Kell, hogy felajánljuk Isten­nek minden munkánkat, minden lépésünket és pihenésünket. Ó, mily boldogság Istennel dolgozni! Rajta! Ha Istennel dolgozol, te vagy az, aki dolgozik, de Ő az, aki megáldja munkádat. Te jársz, és Ő áldja meg minden lépésedet. Isten mindenért megfizet, amiként felrótta a figyelem és elégtételadás minden hiányát. Vannak, kik mindenből előnyt tudnak húzni, ha felajánlják Istennek apró szenve­déseiket!”

Egy reggel ‒ jegyezte fel Vianney Margit ‒, egy Lyon-i apáca jött a házunkba. Mindegyikünknek adott egy szentképet, de volt a táskájában 9156bfc5abe594d0_280.jpgegy Szűz Mária-szobrocska is. Ezt is sze­rettük volna megkapni, és végül Jean-Marie meg is kapta. Harmadnap Ferenccel ment a szántóföldre és magával vitte a szobrot is. Amint este haza­ért, így szólt anyánkhoz: „Légy mindig bizalommal a Boldogságos Szűz iránt. Én ma sokszor hívtam őt segítségül és ő mindannyiszor segített, simán lépést tarthattam fivéremmel és el sem fáradtam nagyon.”

A földekre dolgozni mindig csendben mentek, mint két trappista, hogy ne zavarja Ferencet, halkan imádkozott. „Rajta! ‒ mondta magának kapálás közben ‒, a magam lelkét is meg kell munkálni, ki kell gyom­lálni belőle a gyomot, hogy készen legyen a jó magvetésre.”

Ha azonban csak egyedül dolgozott a mezőn, nem foj­totta magába elragadtatását: hangja elvegyült a madarak csi­csergésével: fennhangon imádkozott és szent dalokat zengedezett.

Gyermekkora óta megőrizte abbeli szokását, hogy óraütéskor egy Üdvözlégyet mondott el, a következő ima hozzácsatolásával:

„Áldott legyen az Úr! Bátorság lelkem, mert az idő múlik, s az örökkévalóság közeledik. Úgy éljünk tehát, mintha most kellene meghalni. Legyen áldott a boldogságos Szűz, Isten Anyjának szent és Szeplőtelen Fogantatása!”

Ebéd után, mikor mindnyájan lepihentek, Jean-Marie is leheveredett a fűbe, azonban „az alvást csak tetette ‒ ő imádkozott”.

(Források a 2. részben!) (folyt.)

Szólj hozzá!

kiskutyas_tortenetek_535.jpgElőre kell bocsájtanom, hogy bár kutyám nincs, de kutyabarát vagyok. Ezért e „kétpercest” fogadják tőlem szeretettel!

A kis 'pótlék'

     Köztudomású, hogy egy munkahelyi közösség, gyakran többet tud a kollégák és kolleginák benső gondolkodásáról, mint a házastársuk – ha egyáltalán...

Nos, egy ilyen közösségben, ahol teljes véleményszabadság dívott, minden kérdést „kiveséztek”, ilyen volt a kutyatartás ügye is! A vélemények megoszlottak! Volt aki mellette, volt aki ellene, és voltak akik bizonyos feltételek mellett tudták csak elképzelni!

Egy igen csinos, hosszú fekete hajú férjezett asszonyka – nevezzük Ellinek –, ellentmondást nem tűrő hangon állította, hogy ő bizony nem takarítaná lakásában a kutyaszőrt, a télen-nyáron való napi sétáltatásról nem is beszélve.

Egyszer aztán a kolleginák Elli sajátos émelygéseiről megállapították, hogy alighanem áldott állapotban van, a barátnője titkon még gratulált is neki, amit ő kicsit kérdőn felhúzott vállal, megköszönt.

Két hónap se telt el, amikor Elli – se szó, se beszéd – kilépett a cégtől! A munkatársainak kurtán-furcsán csak annyit mondott, hogy a férje vidéken kapott megbízatást és elköltöznek! Az amúgy sokszor bizalmaskodó munkatársak, most nem mertek a részletekre rákérdezni, mert érződött, hogy Elli szűkszavúsága mögött némi konfliktus rejtőzik. Így aztán mindenki sajnálkozva – majd hívjál, írjál –, megjegyzések és nagy puszik közt búcsúztak el tőle! 

Tán három hónap is eltelt, amikor egy reggel nagy lelkendezve jött be az egyik férfi mesélve, hogy találkozott Ellivel, aki karcsú, csinos, és egy kis kutyust sétáltatott büszkén. A munkatársak nagyot néztek, és a volt barátnőjének egy könny gördült le az arcán.dog-walker_535.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgMárpedig a Loretói Ház az a hely, ahol üdvösségünk kezdetét vette!

tabernakulum_amikor_meg_meg_volt_300.jpg     Kezdettől fogva a Casa Santa oltárának közepén tabernákulum állt, a Legméltóságosabb Oltáriszentséggel, a második Isteni Személlyel, aki magát a világ üdvösségéért feláldozta, és Akit az eucharisztikus Kenyér és Bor színe alatt imádunk. (Amikor a Szentségháznak még helye volt a Szent Kápolnában!)

Azon a helyen, ahol Ő az emberiség történetébe belépett, hogy az Atya üdvös kinyilatkoztatását bevégezze. Azon a helyen, ahol a Szent Szűz nevelkedett, és igent mondott az Angyalnak, hogy a Messiás Édesanyja, az isteni Szentség Tabernákulumává legyen!

Nos, ez a ház egy idő óta üres! A Legméltóságosabb Oltáriszentséget kivették belőle, és egy külön erre a célra kialakított szentségi kápolnába helyezték el. Amiként ez máshol is megtörtént, és nyilván az indok ugyan az: „A turisták miatt!”

Ha egy zarándok „korábban” belépett a Loretói Szent Házba, térdet hajtott, és így imádkozott az Oltáriszentség előtt, tekintetét a Fekete Madonnára szegezve.

Ezzel szemben, ha ma lép be ugyan oda, akkor már nem is tudja, hogy mit tegyen? (Alább: a Tabernákulum már nincs benn!)

tabernakulum_amikor_mar_nem_volt_535.jpegAmi Loretóban korábban fontos és az áhítat meghatározója volt, az a Legméltóságosabb Oltáriszentség és az Istenanya szobra. E „Két Lakónak” helyük volt gyermekkori házukban, ám most az Anyát elválasztották a Fiától. És ezzel a Loretó-i Ház lényegében múzeumi funkciót kapott, mely ugyan ébreszthet megrendülést, dokumentálhatja a múltat, de az Úr gyermekkori házában már „nincs otthon”!

De így is, Jézus távollétében is lenyűgöző és megindító elimádkozni a Szent Házban az Úrangyalát, elmélkedve a Megtestesülés és a Megváltás titkáról. Úgy is mondhatnánk, hogy az Úrangyala a legmegindítóbb loretói imádság! 

(Forrásokat lásd az első részben!) (Vége!) 

(Az Úrangyala imádsághoz KATTINS IDE!)zwiastowanie1a2_535.jpg

Szólj hozzá!

szechenyi_istvan_535.jpgAz ismert férfi, aki feleségül vett egy 14 gyermekes nőt

Forrás nyomán: http://www.nimrod-mohacs.hu/content/1824-legnagyobb-magyar-mag%C3%A1n%C3%A9lete

     Széchenyi István (1791-1860) az ismert férfi, feleségül vett egy 14 gyermekes nőt, mely a manapság címlapokra kívánkozó különös történetnek számítana.

Mégis a feledés homályába merült, mert a történelem csak a korszakot meghatározó férfi nagy tetteit jegyzi.

Széchenyi Istvánt méltán nevezik “a legnagyobb magyarnak” és tisztelet övezi ma is. Ennek ellenére a férfiról, az emberről keveset tudunk.

A politika és a hazafias tettek végrehajtása mellett ő is élte a mindennapjait, szeretett, óvott, féltett, és vállalta szerelmét 14 gyermekkel is. Sőt két közös gyermekük is született! Ez mai szemmel is elismerésre méltó!

Nagyon örültem, amikor megtaláltam Nyáry Krisztián írását, aki élővé és becsülhetővé tette a szememben.

Az iskolában tanult történelem csak a tettei által ismertette Gróf Széchenyi Istvánt, de Krisztián írása megmutatta a szerethető ember privát oldalát is.

Maga mellé emelte a NŐT, Seilern Crescence grófnőt, aki méltó párja és felesége volt Széchenyinek.

Álljon itt a történet, Nyári Krisztián (szül: 1972) tollából:

A 33 éves gróf Széchenyi István számára az 1824-es év válságokkal indult. Édesanyja meghalt, szerelme, Henriette Liechtenstein kikosarazta. „Lőjem főbe magam?” – kérdezte önmagától naplójában.

szechenyi_280.jpgA fiatal huszárkapitány ebben a feldúlt lelki állapotban érkezett Bécsbe, és ekkor találkozott újra távoli rokonával, Zichy Károly udvari kamarással és annak feleségével, a 25 éves Seilern-Anspang Crescence-szal. “Crescence nyílik, mint egy rózsa”– írta Széchenyi 1824. szeptember 2-án naplójában.

A Morvaországból származó, osztrák grófnő a bécsi arisztokrácia legszebb asszonyának számított, s ezért sokan irigyelték férjét, aki húsz évvel volt idősebb nála.

Zichy gróf kétszeres özvegyként 1819-ben vette el a zárdából kikerült félárva lányt, akire rögtön rászakadt a korábbi házasságokból származó hét gyerek nevelése. Esküvőjük után, három egymást követő évben három közös gyermekük is született, így a fiatal feleség először 1824-ben térhetett vissza a társasági életbe.

(folyt.)crescence-szechenyi_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgHősök nevelik a hősöket!

     E négy lelkész, a hatóságok megtévesztésére külön-külön lakott Écully-ben. Elővigyáza­tosságból mesterséget vállaltak, amit azonban nem gyakoroltak.

Balley asztalos volt és Groboz szakács. Csak az éj beálltával léptek ki lakásukból és félreeső utakon haladtak a házhoz, hol misét mondtak.

A kis Vianney mélységes tisztelettel szemlélte az oltárnál ezeket a papokat, akik idő előtt megöregedtek, és akik annyi fáradság, annyi nélkülözés stigmáit hordták arcukon, melyeket a lelkek szolgálatában szereztek, totális életveszélyben. Nos, ők csakhamar észre­vették a kékszemű gyermeket, aki oly ájtatosan, és összesze­detten imádkozott.

1797 egyik napján, amikor Groboz Dardilly-be jött, meglátogatta a Vianney családot, és megáldotta a gyermekeket.

le-saint-cure-ars-008_280.jpgA kis Jean-tól ezeket kérdezte.

‒ Hány éves vagy?

‒ Tizenegy éves!

Mióta nem gyóntál ?

‒ Még sohasem gyóntam ‒ felelt a gyermek.

‒ Rajta, végezzük el azonnal!

És kis szentünk a szobájuk nagy órája alatt, először járult szentgyónáshoz. A gyermek tiszta, ártatlan lelkülete csodálatba ejthette a jó papot, aki észrevette, hogy a gyermeknek szüksége van a val­lásos ismeretekre. Groboz-nak nem kellett győzködnie a szülőket, hogyha a kis Jean néhány hónapig lakhat a közeli faluban nagynénjénél, Humbert Margit házában, éjjelente járhat a le-saint-cure-ars-024_280.jpgtitkos hittanórákra. Az első szentáldozáshoz egy homályos pajtában járult, amely elé, hogy eltereljék a hatóságok figyelmét, egy nagy szénásszekeret húztak. Jean-Marie éhezte Krisztust, hittel, vággyal, szeretettel fogadta szí­vébe az Oltáriszentséget. Oly boldog volt, hogy nem akarta elhagyni a pajtát, ahol az elsőáldozás kegyelmé­ben részesült. Később nem is tudott beszélni első szentáldozásáról anélkül, hogy a boldogságtól ne könnyezett volna.

Mivel Jean-Marie az iskolai órákon csak ritkán vehetett részt, ezért alig tudott írni és olvasni.

le-saint-cure-ars-023_280.jpg1799-ben „a második rémuralom alatt – mely sajnos, Robespierre buká­sát követte –, a katolikusokat üldözték. A papságot száz számra végezték ki, vagy szállították hajóval Guyane-i táborokba.

Az istentelen liberalizmus hatalmipius_vi_150.JPG tombolása VI. Pius pápát nem csak megfosztotta a franciaországi pápai birtokoktól és az egyházi államtól, de 1798-ban Bonaparte Napóleon (még) tábornoki utasítására elfogatta és a franciaországi Valence-be hurcoltatta, ahol a következő évben elhunyt, 81 éves korában.

Egyébként a köztársasági naptár volt érvényben, amelyben a 10-ik nap helyettesítette a vasárnapot. A keresztény ünnepeket eltörölték és helyükbe nevetséges szertartásokat vezettek be.

Imádkozni csak rejtett helyeken lehetett!

Ötven évvel később Jean-Marie az Ars-i gyermekeknek mutogatta egyszerű rózsafüzérét, melyet első szentáldozásakor kapott és felszólította őket, hogy ők is őrizzék meg hűségesen a rózsafüzérüket!

(Források a 2. részben!) (folyt.)

Szólj hozzá!

kiskutyas_tortenetek_535.jpgElőre kell bocsájtanom, hogy bár kutyám nincs, de kutyabarát vagyok. Ezért e „kétpercest” fogadják tőlem szeretettel!

A becézgetett csöppség

     Egy vallási zenéket játszó együttes a Duna tévétől kölcsönkapott egy videó kamerát, hogy azzal felvételeket készíthessen az anyaságról szóló zenei klippjéhez.

Pechjükre igen borús, zimankós időt fogtak ki, és csak tébláboltak a Duna korzón. Már fel akarták adni, amikor a távolban egy kabátba burkolózó női alakot pillantottak meg esernyővel, aki láthatóan a kabátjával átölelt kicsijét becézgette. Nyomban ráálltak a kamerával, és ahogy közeledett az alak, egyre inkább öröm töltötte el a „stáb” szívét, hiszen kezdett kibontakozni az anyaság idilli képe! 

– Srácok, ennél jobb képsort nem is találhattunk volna! – mondta lelkendezve a zenekar énekese.

Amint a hölgy „prömierplánba” került, akkor vették észre, hogy a becézett „csomag", nem egy baba, hanem egy kiskutya!

A fiúkban összeomlott minden illúzió és lelkesedés, s nyomban indultak, hogy a stúdiónak visszaadják a kamerát!woman-alone-painting_535.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpg„Jámbor legenda?”

     Sajnos, az „angyali tranzitus” valósága sok egyházi tisztségviselőben is kétségeket ébresztett. De lehet, hogy csupán a protestánsok szkepticizmusának kívántak megfelelni az „ökumené” jegyében!

A lényeg, hogy már a II. Vatikáni Zsinat előtt, 1961-ben megjelent egy dekrétum a liturgikus ünnepek újjárendezéséről, melyet Gaietan bíboros írt alá 1961. február 14-én. Azon ünnepek között, melyeket töröltek a Római Liturgikus Naptárból, a Szent Háznak „Loretóba való átvitelének” ünnepe is beletartozott.

keprombolas1_535.jpgMellesleg ugyanekkor törölték el sok neves szenttel együtt Szent Filoména és Szent György ünnepét is. A hivatalos megokolás így hangzik: „Nem a kultuszt, vagy a szent történetben való hitet törölték el, hanem csak az ünnepeket.” – Ez volt a megfontolt jó szándék!

Ámde a valóság azonban másképp néz ki!

A döntéssel a Loretó-i nagy csodát, a Ház áthozatalát, az angyali tranzitust (illetve jónéhány szent létezését) megfosztották történelmi alapjaitól, és a jámbor legendák körébe utalták. Így aztán ennek köszönhetően minden, ami Loretóval összefüggött, folyamatosan kezdett eltűnni a hívő nép gondolatvilágából, aminek köszönhetően a legtöbb katolikus már nem tud mit kezdeni a „loreto” fogalommal, és ez az 1961-es döntés gyümölcse! Most akkor mit lehet erre mondani? 

Apropó, a Loretói Litániáról!

A legrégebbi formája a XII. század végétől ismeretes egy párizsi lejegyzés nyomán.1601-ben VIII. Kelemen pápa az akkor ismert mintegy 60 litániából csak kettőt engedélyezett: a Mindenszentek Litániáját, és Szűz Mária Loretói Litániáját!

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

003_loretoi_litania.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpg

Az istentelen forradalom nem csak a hitet pusztítja, de felfalja saját követőit is!

     Robespierre bukása (1794. júl. 27.) mégis a gyer­mekoktatás terén szerencsés fordulatot hozott. A Forradalmi Nemzetgyűlés nem követelte meg a tanítóktól az előírt eskü letételét. Elismerte, hogy minden polgár taníthat (1794. nov. 17.). E könnyítés folytán (1795. év kez­detén) „Dumas polgár” iskolát nyitott Dardillyben. Az új tanító különben derék ember volt, és a tanítványok szép számmal jöttek. Megtanította őket írni-olvasni, számolni, a történelemből és a földrajzból is előadott keveset.

Jean-Marie kitűnt szorgalmával és jó magaviseletével. „Dumas úr ‒ beszéli Margit, ‒ nagyon megvolt elégedve és többször mondta a többinek: „Ó bárcsak olyanok volnátok, mint a kis Vianney!” És valóban, a gyermek előmenetele szemmel­ látható volt. Nem csak késő estig ismételte a katekiz­must, de tanítgatta Margit nővérét is, vagy pedig fennhangon felolvasott a Szentek Életéből, mit a szülők és a szegények is ájtatos figyelemmel hallgattak.

le-saint-cure-ars-020_280.jpgle-saint-cure-ars-014_280.jpgKár, hogy a templomok zárva voltak. Robespierre halálá­val felvillant egy pillanatra a remény sugara, és az üldözés is sokat veszített keménységéből. Az 1795. évi febr. 21-én kelt ren­delet eltörlölte a forradalmi nemzetgyűlés által elrendelt  legfelsőbb Lény” kultuszát, és felfüggesztette a papságra sérelmes pol­gári szabályzatot is. Ámde ennek ellenére három hónap múlva, május 30-án új rendelet született, miszerint a (megnyitott) templomokban csak az végezhet vallási szolgálatot, aki aláírásával alávetette magát a köztársaság törvényeinek. Rey, Dardilly egykori lelkésze nem jelent meg többé, amiként más esküt tett lel­kész sem jelentkezett, hogy a templomot elfoglalja. A Vi­anney család különben sem fogadta volna szívesen a rendelet szellemében működő lelkészeket, így – ha tehették –, tovább is a magánhá­zakban hallgattak Szentmisét.

De csodás események is történtek. Egy ún. „hajlíthatatlan” papot Joseph Chaminade atyát (ld. alul)  letartóztatták, ámde a börtönbeszállítás közben megszökött, és a rendkívüli hidegben kénytelen volt egy ismerős katolikus családhoz bezörgetni. Ezzel persze hatalmas veszélynek tette ki a családot is, akik azonban szeretettel fogadták. Vele együtt körbeülték a kandallót, hogy imádkozzák a rózsafüzért. Üldözői azonban rájuk nyitottak, mert valamelyikük látta a házba bemenni. Keresték is mindenhol, de a ház ismételt átkutatása után sem találták meg, holott Chaminade atya eközben is ott ült a riadt családtagok között szorongatva a rózsafüzérét. A hatósági pribékek végül azt hitték, hogy vagy rosszul látták a bemenekülését, vagy ha be is ment, nyomban tovább is állt. Így végül elmentek. A család, akik még mindig a pap körül ültek, csodálkozva kérdezték: „Tisztelendő Atya! Hogyan nem látták önt?”

Ekkor az egyik kisgyermek megszólalt: „A papbácsit azért nem láthatták, mert egy gyönyörű hófehér néni állt előtte, aki beragyogta őt a fényességével!”

A kisfiún és az atyán kívül senki nem látta a Szűzanyát, aki jelenésével nem csak pap fiát, de a családot is megmentette a meghurcolástól!

1794. év végéig a Lyon-i körzetben élő katolikus lelkészek, akik a halálbüntetés veszélye ellenére harmincan is voltak, biztosították a lelkek szolgálatát egyszer itt, másszor ott.

Francia­ország missziós terület lett, sőt még rosszabb! Maga a helyi püspök de Marbeuf is számkivetésbe került, de a helynöke Linsolas álöltözetben, továbbra is a városban rejtőzött, és ő ügyesen felosztotta az egyház­megyét plébánia csoportokra. Minden egyes csoporthoz misszio­náriusokat rendelt ki, akiket világi hitoktatók segítettek.

Écully is ilyen missziósközpont lett, és ehhez tartozott Dardilly is. Megőrizték azon hű hitvallók neveit, akik e területen hősies szolgálatot teljesítettek. Mindenekelőtt két sulpiciánus atya, a nagy szeminárium egykori igazgatói, egy kolostorából elüldözött szerze­tes, majd Groboz, a Szent Kereszt plébánia segédlelkésze működött titokban. Ő volt az, aki miután Itáliába menekült el, visszajött, meg­mászva az Alpeseket, hogy a kivégzett oltártestvérek helyeit pasztorálja.

(Források a 2. részben!) (folyt.)

chaminade_atya_535.jpg

 

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 3éRTED SZENVEDTEM KÍNHALÁLT.JPG

wall_clock_threeSMALLER.png     4.) Az Irgalmasság órája. 1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: 'Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára' (Napló 1572). Az Úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formának legjobban megfelel: 'Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! – mondta Fausztinának – Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban – ha röviden is – ott, ahol éppen vagy' (Napló 1572).

     Rózycki professzor három feltételt sorol fel, melyek szükségesek az ebben az órában mondott ima meghallgatásához:

     a.) Az imát Jézushoz intézzük.

     b) Délután háromkor történjék.

     c) Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon.

     'Ebben az órában – mondta Jézus – kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot' (Napló 1572). (Vö. Jak 2,13)

     5.) Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése. Ezt azért emelte ki Rózycki atya, mert ehhez is ígéretek fűződnek. Jézus: ,,Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja  csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek'' (Napló 1075).

     Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete. Az Úr Jézus ,,teremtményeitől bizalmat'' (Napló 1059) követel, valamint az irgalmasság cselekedeteinek végrehajtását tettel, szóval vagy imádsággal. (Vö. Napló 742). ... Jézus azt kívánja tisztelőitől, hogy a nap folyamán legalább egy jó cselekedetet végezzenek felebarátaikért.

     Más helyen ezt mondta Jézus: 'E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget' (Napló 929). 'Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján' (Napló 754)''. – (Napló XV-XVIII.)

vilniusz969.jpg

Szólj hozzá!

kiskutyas_tortenetek_535.jpgElőre kell bocsátanom, hogy bár kutyám nincs, de kutyabarát vagyok. Ezért e három „kétpercest” fogadják tőlem szeretettel!

Drágám szeretlek

Egy vidéki kisváros plébánosa, amint naponta ment az egyházi-tulajdonú temető kis templomába misézni, elhaladt az utca felé néző kőfeszület előtt..

Az atya mindig meghatva tekintett a kereszt fölhantolt tövére, ahol naponta friss virág díszelgett, mögötte rejtve egy kis festett dragam_220.jpgtáblácskával: "Drágám, szeretlek!"

A „drágám” megszólítást Jézus felé, kissé furcsának találta bár, de úgy gondolta, hogy elnézhető egy egyszerű hívő, Úr iránti szeretet-gesztusaként.

Évek múltával történt aztán, hogy a kőkereszt kissé dőlni kezdett és szükségessé vált a stabilizálása. Amint a munkások elkezdték a kereszt tövének a föltárását, a kopott táblácska alatt egy kutya-csontvázat találtak.

A plébános amint belépett a templomba, térden állva kért bocsánatot az Úrtól!

kereszt_535.JPG

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgHasonlóan angyalok szállították Andocsra a kalocsai csoda-kápolnát

     A loretói csoda rejtélyének egyelőre nincs természettudományos magyarázata és meglehet, hogy nem is lesz soha! Ámde nem egyedülálló! Merthogy Édes Magyar Hazánk sokat vesztett azzal, hogy szentkoronás területéről „eltűnt” a názáreti kegyhely, ám a Szűzanya talán vigaszként nálunk is angyalaival szállíttatott egy kápolnát! Éspedig ennek története sok tekintetben hasonlít a loretóihoz.

A barokk andocsi kegytemplom késő gótikus szentélyéről (kápolnájáról) már a XVII. században is azt tartották, hogy angyalok repítették Kalocsáról Andocsra, méghozzá azért, mert eredeti helyén a templomot nem tisztelő protestáns ember az ökrét készült bekötni a szentélybe. andocs_002_280.jpgEkkor történt az angyali közbeavatkozás, és elrepítették az épületet – szintén alapok nélkül – a mai helyére, Andocsra.

A muszlim villongások miatt, szorongással teli idők voltak akkoriban, így Andocs hívő népe nem csupán szokásból mondta a rózsafüzért!

A hagyomány szerint 1520 táján egy éjszaka nagy fényesség árasztotta el az eget, egész Somogy megye fölött. Az égi ragyogásban angyali ének zengett, és maga a Szentséges Szűzanya közeledett angyalaival az alvó faluhoz, Andocshoz.

A éjszakai csoda kézzelfogható bizonyítéka a másnapi meglepetés volt! A munkába induló falu népe ugyanis könnybelábadó szemmel tapasztalta meg, hogy a falu közepén, az addig üres telken egy gyönyörű tornyos kápolna áll. Körbe járták, körbe állták és a csodálkozástól még egy fohász sem hagyta el ajkukat!

A csoda, az csoda! Az azonban vitathatatlan tény, hogy a misztériumnak vannak dokumentációi! Kovácsovics György, Csáky Imre kalocsai érsek jószágfelügyelője 1719-ben vizsgálatot tartott a Kalocsáról eltűnt kápolna ügyében, és megállapítást nyert, hogy a szóban forgó kápolna, nyomtalanul eltűnt!

Amikor a jezsuiták andocsi missziójának 1686-os megszűnte után harminc évvel Volkra Ottó János veszprémi püspök letelepítette a kápolna mellé a ferenceseket, szintén vizsgálatot rendelt el a szóbeszéd igazságtartalmának kiderítésére. És az nem volt vitatható, hogy 1642-ben Andocsra érkező jezsuiták e kápolnában kezdték meg működésüket, amely pedig azonos volt a Kalocsáról eltűnttel!

De nem csupán a kápolna középkori, hanem az ott őrzött kegyszobor is. Ehhez a hársfából faragott, körülbelül ötszáz éves Madonnához is számtalan csodálatos esemény fűződik.

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

andocs_060_535.JPG

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpg

Minden hatalom, a közoktatással próbálja polgárait a maga képére alakítani!

     Az este vándorai között volt néha egy-egy elítélt pap, néha egy-egy istentagadó, aki teleszívta magát ezen időszak szerencsétlen gondolataival. Az isteni Gondviselés mégis megakadályozta a Vianney-család elárultatását. Könnyen elgondolható, hogy bizony sokszor kitették magukat a veszélynek. A va­csorát követően, kapuzárás után, a vendégeket felszólították, hogy térdeljenek le. Egy gyermek tiszta és csengő hangja le-saint-cure-ars-007_280.jpgszólalt meg: Jean-Marie mindnyájuk nevében elmondta az esti imát. Majd fivéreivel elvezette ezeket a szegényeket a fészerbe, ahol vastagon elhintett szalma várakozott rájuk. Csakhamar Isten szent békéje lebegte körül a könyörületes-szívű ember házát.

Lefekvés előtt atyja példáját követte, aki viszont utánozta a nagyapát, Vianney Pétert. Kitakarította a helyiséget, ahol az imént a rongyos koldusok ültek, az esőtől átázott, kopott köpenyeiket a kialvó tűz melegénél megszárogatta. Majd édesanyjával s legidősebb nővérével vallásos tárgyú dolgokról tár­salgott, mert jámborsága növekedőben volt. Végre az egész család több Miatyánkot és Üdvözlégyet mondott el a tisztít­helyen szenvedő lelkekért ‒ a „túlvilág koldusaiért” majd jó éjt kívántak egymásnak.

Egy idő óta Jean-Marie a tisztítótűzben szenvedő lelkekért való ájtatosságokat is gyakorolta. Az 1793. év folyamán elhunyt egyik nagynénjük. Ekkor a Vianney gyerekek így bosszankodtak egymás közt: „Ezentúl még egy Miatyánkkal és egy Üdvözléggyel többet kell mondanunk, pedig már így is elég belőle!” A hét éves Jean-Marie azonban így felelt: „Ej, Istenem, mi az egy Miatyánk és egy Üdvözlégy, ha egyszer szegény nagynénénknek segíthetünk vele!”

Kis Szentünk, aki nem volt elkényeztetett gyermek, már elég korán kénytelen volt, falusi szokás szerint, az istálló egyik sarkában aludni, ahová ágyat helyeztek részére és Ferenc szá­mára. „Legyünk jók ‒ mondta fivérének ‒, nehogy bűnösöknek találtassunk!”

A kis Vianney értelmi világa gyorsan nyiladozott, amint ezt a különböző megnyilatkozásai igazolják. Sajnos azonban a vallásos ismereteket kivéve, kilenc éves korára még alig értett valamit a világi tudományokhoz. Nagyobbik nővére Katalin elég jól megtanította a betű ismeretére, így tűrhetően betűzte az imádságot, de mindenképp itt volt az ideje, hogy iskolába járjon. Ám Dardilly-ben egyáltalában nem volt iskola.

le-saint-cure-ars-008_280.jpgAz 1793. évi december 19-i törvény elrendelte, hogy minden 6 éves gyermek tartozik nyilvános iskolába járni há­rom egymást követő éven át, és ez a kivetett adó egy részének pénzbüntetési terhe mellett. A Nemzetgyűlés ezzel megoldottnak tekintette a népoktatást, holott ez nem volt olyan egyszerű, hiszen a forradalom bezáratta az egyházi iskolákat, sőt a tantestület jelentős részét kivégeztette, vagy száműzetésbe kényszerítette. „A tanítás szabad” jelentette ki a törvény első fejezete, ámde senki sem taníthatott ezentúl, míg le nem tette az esküt és nem nyerte el a polgárjogról szóló igazolványt, egyben természetszerűleg sem pap sem szerzetes, nem volt tanítónak választható. Márpedig nem voltak képzett, jakobinus szellemű tanítók!

Így tehát Dardilly kis iskolája, mely 1791-ig keresztény vezetés alatt állt, ezen időtől be volt zárva, és nem is nyílt meg.

(Források a 2. részben!) (folyt.)

(Alább, a régi iskola helyén épült mai iskola)af5e229f16ee_535.jpeg

Szólj hozzá!

067ha_barmikor_535.jpg

Szólj hozzá!

b-cua-06-ramos_530.jpg

      Virágvasárnapnak a húsvét előtti utolsó vasárnapot nevezzük, mely a nagyhetet vezeti be. Mozgó ünnep, március 15. és április 18. között bármelyik vasárnapra eshet.
      »Már a IV. század óta ismert, hogy a keresztények e napon megtartották az Úr bevonulásának körmenetét Jeruzsálemben, amely az Olajfák hegyéről indult a város felé, miközben a nép pálma- és olajágakat lengetett. Az ünnepi liturgiában a barkaszentelés és a körmenet során játszódik le előttünk virágvasárnap jelentős eseménye. A bevonulást megelőző első színhely az Olajfák hegye – az ágak (barkák) megszentelése; a másodiké az Olajfák hegyétől a Jeruzsálem kapujáig vezető út – a körmenet; a harmadiké pedig a szent város: az ott történtekre emlékezik a passió és a szentmise. A virágvasárnapi szertartással megkezdődik a nagyhét. Jézus Krisztussal bevonulunk a húsvéti misztériumot megelőző Szent Háromnap csendjébe.« (http://files.farkas-tamas.webnode.hu/200000043-09ee80aea9/PLT_2012-2.pdf)
      Ne feledjük, hogy az a tömeg éljenzi az Üdvözítőt, akik 5 nap múltán "Feszítsd meg"-et kiáltoznak! Mi tehát maradjunk hűségesek az Úr dicsőítésében, melyet a Nagyheti böjtünkkel, áldozatainkkal és imáinkkal külön nyomatékozzunk! És ha majdan megjelenünk az Úr Szent Színe előtt, ez javunkra fog válni!

HW-03-PS-03.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgMagyarok a Loretói Mária-tisztelet terjesztésében 2

     Meg kell említenünk II. Ferdinánd királyunkat, aki már fiatalon elzarándokolt Loretóba, és eljegyezte szívét a Loretói Boldogasszonnyal. Felesége 1627-ben fölállíttatja a bécsi ágostonos templomban a Loretói basilica_280.jpgHáz, a Domus Lauretana mását. Ettől az példától ösztönözve a birodalom magyar, cseh, osztrák főnemessége szinte versengve építtette a „Loretói” kápolnákat.

Így a Czobor-család Holicson és Sasváron, Nádasdy Ferenc Loretomban, Pálffy Pál Malaczkán, Eszterházy Pál Kismartonban, a Drugeth-család Homonnán, Sennyey püspök Szombathelyen, a Héderváryak Héderváron, a Löwenberg-család Teplicskán. A föntebbiekből az is érthető, hogy alig van jezsuita templom, ahol ne találnánk loretói kápolnát, így például a budavári Koronázó Főtemplomban, amely hosszú ideig az ő kezükben volt, vagy a vízivárosi Szent Anna templomban, továbbá Székesfehérváron (ma ciszterci-templom). Szinte természetszerűleg a többi szerzetesrend is követte a bensőséges Mária-tisztelet eme példáját. Így a ferencesek: Pozsony, Csíksomlyó (Salvator-kápolna), Gyulafehérvár, Érsekújvár, Körmöcbánya, minoriták: Eperjes, karmeliták: Szakolca, Győr, kamalduliak: Majk, orsolyiták: Pozsony. Loreto-kápolnák vannak még Modorfalván, Aradon, Gyulán, Lőcsén és külön meg kell említenünk még a győri Karmelita-templomot is, amelynek keleti oldalához kapcsolódik az 1718-ban épített Loretói-kápolna, mely szokatlan, különös hangulatot áraszt és Magyarországon egyedi, a názáreti Szent Ház másolatai közül. De bizonyára még más helyeken is vannak loretói kápolnák, áldott legyen az Isten érte!!

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.) gyor_img_0938_535.jpg

(A győri Kármelita templom Lorettó Kápolnája)

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgA tisztaság készsége

     Egy nyári délután Jean, gabonával megterhelt sza­marat vezetett a malomba. A szomszéd 7 éves leány­kája Vincent Marion, el akarta őt kísérni. A szülők meg is engedték. Meleg volt. Megpihentek az árnyékban. A bizalmas beszélgetés órája volt ez, és Marion értékelte a nyugodt, engedelmes szomszédfiút, akinek kék szemei oly szelídek voltak. Így szólt a kislány teljesen ártatlanul:

‒ Jean-Marie, ha a szülők is úgy akarják, megegyezhetnénk, hogy majd feleségül veszel!

‒ Ó nem, soha! ‒ válaszolt élénken Jean, hirtelen meglepődve – ne beszéljünk erről Marion!

Felálltak és a két gyermek folytatta útját a távoli malom felé.

Hatvan évvel később ez a Vincent Marion meghatott hangon és neheztelés nélkül beszélte el ennek a szép, kedves, s talán egyedüli idilljének a történetét.

Jeannál már ekkor megvolt az a tartózkodás és bensőséges szemérmesség, amely képessé tette őt, hogy még a legtisztább és a legjogosabb szeretet megnyilvánulásoknak is ellenálljon. „Jól tudom, hogy ezek megengedettek ‒ vallotta be később ‒, néha mégis tartózkodtam még attól is, hogy szegény jó anyámat megcsókoljam!”

A liberális politika, már akkor is azt hitte, hogy a templomok bezárásával megszüntetheti az Isten iránti tiszteletet. Ez persze többé-kevésbé sok lélek elvadulásával járt, mely mindenféle társadalomra káros, hiszen az Isten nélküliség, istentelenséget szül! De az emberi szív jóságát nem volt hatalmukban el­nyomni, és ez a könyörületességben nyilvánult meg. dardilly_001_535.jpg(A Dardilly szülői ház.) Márpedig ebben a Vianney család élen járt. És ezen isteni erénynek apostola volt természetesen a mi kis szentünk is. A szegényház számára, fával megrakott szamarat vezethetett Jean-Marie, akinek ragyogott az le-saint-cure-ars-050_280.jpgarca. De könnyen találtak menedék­helyet Dardilly-ben a szerencsétlen nincstelenek is.

A Vincent család ‒ Marion szülei ‒ és a Vianney-család megegyeztek abban, hogy a Vincent család a szűkölködő nőket fogadja be házába, míg a férfiak pedig a Vianney­ családban találnak helyet. Jean-Marie sokszor vezette be a szegényeket atyja házába. Bizony, a mezítlábas koldusokkal gyermekek is voltak. E nyomorultak láttára könnyekig megha­tódott, és kézen fogta a szegény kis ártatlanokat, s anyjának gondoskodását kérte ki számukra. Egyiknél hiányzott a cipő, a másiknál a kabát, a nadrág, az ing. Vianney asszony elérzékenyült, és kisfia szívében örömmel látta, amint a kívánt ruhadarabok távoznak a szekrényből.

A szegények az asztalnál étkeztek a vendéglátó gazdák­kal együtt, először őket szolgálták ki. Egy este a Gondviselés húsz ily szegény vendéget küldött a Vianney-házba.

Már nincs elég leves mindenki számára ‒ mondta néha férjének a feleség.

„Jól van, én lemondok róla” ‒ felelte a derék családfő.

(Források a 2. részben!) (folyt.)

A Dardilly-i ház konyhája) dardilly_konyha-291855-interieur_535.jpg

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 1

     Fausztina nővér Jézus kérésére, pontosabban diktálására az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségekről is írt, amelyek mind az egyéni lelkiség formálását, mind a lelkipásztori munkát hatékonyan támogatják. Az Egyház engedélyezte az Isteni Irgalmasság kultuszának öt módját:     

 1.) Az Irgalmas Jézus képe. Rajzát Plockban, 1931. február 22-én kapott látomás alapján jegyezte fel a nővér. ,,Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. ... Kis idő múlva azt mondta Jézus: 'Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned" (Napló 47). 'Azt kívánom, hogy a képet... húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!' (Napló 49).

     Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja őt a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket. A vér és víz sugarai, melyek a lándzsa által megnyitott szívéből (a szív nem látható a képen) törnek elő és a keresztre feszítés sebei a Nagypéntek eseményeire emlékeztetnek (Jn 19,17-18; 33,37). Tehát az Irgalmas Jézus képe az Evangélium e két eseményéhez kapcsolódik, melyek a legtökéletesebben fejezik ki Isten szeretetét az emberek iránt.

     Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár. Jelentőségéről kérdezve így válaszol az Úr: 'A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete. ... Boldog, aki ezek árnyékában él' (Napló 299). A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti -- amelynek bibliai jelképe a víz --, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az ő vére által kötött...

     A kép nemcsak az Isteni Irgalmasságot ábrázolja, de emlékezetünkbe idézi az Isten iránti bizalom és a felebarátaink iránt tettekben megnyilvánuló szeretet kötelességét. A kép aláírása Jézus akaratából: 'Jézusom, bízom Benned.' 'A kép emlékeztessen irgalmam követelményeire, mert a legerősebb hit sem segít semmit cselekedetek nélkül' (Napló 742).'

     A kép így értelmezett kultuszához, mely alapvetően a keresztény bizalmon és irgalmasságon nyugszik, az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. ,,A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára'' (Napló 570).

irgalmasBK-224_Book.JPG

Szólj hozzá!

ket_es_fel_p_k_535.jpg016) https://youtu.be/PElLFNcxqkQ

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgMagyarok a Loretói Mária-tisztelet terjesztésében 1

     Ismert, hogy 1571-ben Lepantónál összecsapott a keresztény Európa a muszlim világ tengeri ármádiájával. Az európai gályák fővezére img_pius_v_eu_smom_71_battle_300.jpgmegsemmisítő győzelmet aratott a török felett. Miután a győzelmet október első vasárnapján vívták ki, az Olvasós Boldogasszonyt örök emlékezetül ezen a napon ünnepli az Egyház. A visszatérő katonák ajkán Loretóban született meg Auxilium christianorum (keresztények segítsége, lásd lenn!) invokáció, amely természetesen a Loretói Litániába is mindjárt bekerült. A lepantói győzelem hatására Verancsics Antal esztergomi érsek is elrendelte, hogy a diadalt Te Deum-mal ünnepeljék meg. Templomok, kápolnák épültek Máriának, a Győzelem Anyjának tiszteletére és nem véletlen, hogy kultusza éppen a töröktől annyira fenyegetett Közép-Európában, de elsősorban hazánkban terjedt el. Népszerűségében kétségtelen része volt az ellenreformáció nyomán megújult Mária-tiszteletnek is, amelyet különösen a jezsuiták terjesztettek buzgón, akik Loretóban 1554-ben telepedtek le.

loreto_11s_280.JPGSzintén a jezsuiták érdeme az, hogy az addig is ismert Loretói Litánia egyházi közkinccsé lett, ugyanis Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban hallotta először énekelni, ezt követően felvette imádságos könyvébe, és ezzel a litánia gyors elterjedését, páratlan népszerűségét nagy mértékben előmozdította. Még a régi jezsuita gimnáziumokban is kedvelt szokás volt a szombati napokon a Loretói Litánia eléneklése.

A jámbor ájtatosság népszerűségét fokozta Nádasi János magyar jezsuita buzgólkodása is, akinek köszönhető a Loretói Litánia bekerülése a Katolikus Egyház templomi liturgiájába!

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

immagine_009_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgA lélek készsége

     A környéken más pásztorok is voltak. Ezek persze nem mindig voltak méltó társai a jónevelt gyermeknek. Ámde Jean-Marie nem akadályozhatta meg, hogy ne tébláboljanak körülötte. Néha keresztülmentek a Vianney-féle réteken s megrongálták a kis oltárt.

le-saint-cure-ars-018_280.jpgDe azért olykor kérdésekkel is bombázták a kis Jeant, aki bátran, bosszankodás nélkül vá­laszolt, mert korbeli társai még azt sem tudták, hogy kit ábrázol a kis szobrocska? Persze lehet, hogy valami­kor ők is jártak a templomba, de a szüleik nem tartották bennük a „lelket”. És íme, a kis Vianney akaratlanul is barátai apostola, hitoktatója lett. Az egyszerű oltár előtt állva, ismételgette mindazt, amit ő a titokzatos éjek csendjében hallott: tanította őket azon imákra, miket anyjától tanult. „Nem szabad engedetlenkedni a szülőknek ‒ figyelmeztette őket, ‒ nem szabad haragudni, ká­romkodni, mocskosul beszélni!” És szent komolyság­gal, szinte „paposan” intette társait, hogy legyenek jók, és szeressék na­gyon a Jóistent!

Persze a hallgatóságot nehezen lehetett huzamosan egy helyben tartani, s ezért a beszédeknek rövideknek kellett lennie. A kis hitszónok mégis ügyesen összetartotta a kis gyülekezetet, sőt körmeneteket is rendezett. Mialatt egész Franciaországban tiltva voltak a vallásos szertartások, ezen ismeretlen völgyben gyermekek felsorakoztak két botból tákolt kereszt mögött. Rózsafüzért mondtak, és egyszerű szent éneket éneketek.

Értelemszerű, hogy a kis hitszónok, kevésbé szeretett más, ismeretlen gyermekek társaságában lenni. Lár­más és szenvedélyes játékuk, egyes kifejezéseik nem tet­szettek neki. Néha mégis elfogadta meghívásaikat a diszkosz­ játékhoz. Elképesztően ügyes volt ‒ tanúsította később egy játszótársa ‒ könnyen le­győzött bennünket. Ha veszítettünk, mi rendesen elkeseredtünk, ám amikor ezt látta, így szólt: ‒ Ej, hagyjuk abba! ‒ és visszaadta nekünk, amit elnyert, sőt egy sou-val is megtoldotta!”

Gyakran nagy darab kenyeret hozott ki a legelőre, amit megosztott szegény társaival, de ezen irgalmas cselekedet felhatalmazta őt arra, hogy megkorholja a durvábbakat, kik haragjukban bottal verték társaikat vagy az állato­kat. „Ezt nem szabad, ez bűn!” Rendszerint hallgattak szavára. Mindazonáltal a figyelmeztetés több ízben nem volt ínyére az egyik kamasznak, aki nagyobb volt nála, és néhányat a lábára vágott a kis Jeannak, biztos lévén abban, hogy nem fogja viszonozni. Nem is adta vissza, de ahogy ránézett, az nagyon elszégyellte magát!

Szerencsére a társaságban akadtak jól nevelt és szelíd gyermekek is, mint Duclos Ferenc, Provin András és Dumond János. Oly napokon, mikor Margit nem kísérhette el fivérét, az apa megengedte, hogy magával jean-baptiste-vianney-gyermekkor_b280.jpgvihesse ezen barátait.

Egy alkalommal Jean-Marie elrejtőzött az ezüstlevelű füzek közé, hogy imáját elvégezhesse. A többiek mindenfelé keresték, hogy hová lett. De egyikük, aki ismerte a rejtekhelyeit, elárulta és rátaláltak, amint térden állva, mély áhítatba merülve imádkozott.

(Források a 2. részben!) (folyt.)

 

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság nagy megnyilvánulása
 
     Fausztina nővér Isten legfőbb tulajdonságának az irgalmasságot tartja (Napló 301). Az irgalmasságot pedig a szeretet virágának (Napló 651) nevezi. Számára minden Isten irgalmáról beszél. Az Isteni Irgalmasság kultusza a vallásos élet megújítására törekszik az Egyházban. Ezért időszerű, és evangelizációs jelentősége világméretű.
Jézus szándéka vigasztaló. A világ teljes megújulását akarja elérni. ,,Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani'' (Napló 1588). Jézus hozzáfűzi: ,,A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm'' (Napló 1588). Úgy tűnik, az újraevangelizálásnak olyan eszközéről és lehetőségéről van szó, amelyet alaposan megismerni, az evangelizációs munkában kellően hasznosítani jól felfogott érdekünk, mert sokakat visszavezethet Jézushoz.
     Az Isteni Irgalmasság üzenete utolsó esély (Napló 998), a végső idők jele (Napló 848), biztos lehetőség, de utolsó mentőöv (Napló 687), ami a világnak adatik. ,,Sok lélek fog általa visszafordulni a pokol kapujától'' (Napló 639). Boldog Faustina Kowalska Naplójának tanítása szerint az Isteni Irgalmasság üzenete "új fény lesz az Egyház számára'' (Napló 378).
{Szeretetláng Lelki Naplóból: "Én fénycsóvát adok a kezedbe." (I/37) "Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény." (I/58) "A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját, hogy az be ne hatoljon, és ennek a fénynek éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok." (I/89) "/A sátán/ érzi már Szeretetlángom kigyúlásának hatását. Ez rettentő dühre ragadta őt. Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom fényét szerte e világon. Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is." (II/18) "A szenvedések által  kisajtolt  olajcseppek  a lelkek  üres  mécsesébe  hullva Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat." (II/23-24) "A csodálatos lelki erő, melyet ez idő alatt felélesztetett bennem, izzó szeretettel töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja nyomán kigyúló fény után." (II/75)  "/A haldokló ember/ Szeretetlángom szelíd fényét fogja érezni, s ez mérhetetlen bűnbánatot kelt lelkében, s ez által megmenekül az örök kárhozattól." (III/216)} A szerveződő és elhatalmasodó bűnnel szemben tehát új fény tűnik fel az Egyház egén: az Isteni Irgalmasság üzenete, annak teljesebb megértése s a belőle fakadó lelki gyümölcsök.
     Jézus tanítása az ő irgalmáról az egész világot megszólítja, de elsősorban az elhatalmasodó bűn áldozatait hívja megtérésre. Mint említettük, utolsó esélyként és mint mentőövet kapja az emberiség. ,,Egy utolsó esélyt adok az emberiségnek – és ez az irgalmamhoz való menekülés'' (Napló 998). ,,A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet'' (Napló 687). ,,Ez a végső idők jele, utána eljön az igazság napja. Amíg van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet'' (Napló 848).

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgMagyarok zarándoklatai 2

     1514-ben Pécsváradi Gábor szentföldi útja során Loretóban is megfordult, latin nyelvű beszámolójában emlékezett meg Szűz Mária házáról.

holy_house_of_loreto_flemish_0_280.jpgNem akasztották meg a magyarországi zarándoklatokat sem a török háborúk, sem a hódoltsági viszonyok, sőt erős törökellenes jelentése is volt, amely a loretói Szent Szűz kultuszában is kifejezésre jutott.

1584-ben P. Domonkos, egy Raguzából való olasz ferences zarándokol Loretóba Temesvárról, aki azon ritka szerzetesek közé tartozott, akik szinte egyedül látták el a török megszállás alatt álló Délvidéket.

1594-ben Leszeli János jezsuita atya halálának közeledtét érezvén ment el Loretóba, ahol meg is halt a szentség hírében. De megemlíthetjük a protestáns Szenczi Molnár Albertet is!

Büszkén említhetjük Pázmány Pétert, a költő Zrínyi Miklóst, Nádasdy Ferenc országbírót, és II. Rákóczi Ferencet is.

Nem szabad elfeledkeznünk azonban arról a másik, igen nevezetes mozzanatról sem, amely hazánkban nagymértékben fellendítette, illetve szükségszerűvé tette a Loretói Boldogasszony tiszteletét ‒ vagyis a török veszedelem. A török kezén volt ugyanis a Szentföld, Bizánc, de Magyarország tekintélyesebb része is, fenyegetve Itáliát. Szigetvár eleste, Zrínyi Miklós vértanú halála, Szent V. Pius pápát olyan mély szomorúsággal töltötte el, hogy ennek indíttatására létrehozta a törökellenes ligát: a pápa, Velence és Spanyolország között. A pápa vezére Colonna, útban Ancona felé, magát és flottáját Loretóban a Szűzanya oltalmába ajánlotta. A pápa személyesen vett részt azokon a könyörgő körmeneteken, amelyeket a török csapás elhárításáért Rómában tartottak, ugyanakkor Loretóban naponta is imádkoztak a vállalkozás sikeréért.

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

(Zarándok magyarjaink ezt láthatták!)

anrea-contucci-sansovino-loreto-santa-casa-0_535.jpgloreto_2_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgA felvilágosodás sötétsége

     1793. A jakobinus-liberalizmus rémuralma akkor is, ott is, a kivégzésekben volt igazán „eredményes”! Lyon-ban patakokban folyt a vér, és a Terreaux pia­con a nyaktiló nem szünetelt. Chalier prokonzul kétezer Lyon-i polgárt sorakoztatott fel a kivégzésre. De a „nagy és dicső” forradalom sajátossága, hogy a Précy-féle néplázadás bitófára juttatta Chalier prokonzult is. Harcok dúltak.vendee_massacre2_535.jpg

A 7 éves gyermek nem tudott magának kielégítő magyarázatot adni a napi eseményekről. Atyja szántóföldjén közelről hallhatta a csata zaját. De a háború zaja kevésbé aggasztotta annyira a jámbor fiút, mint a harangok makacs némasága!

A templom folyamatosan zárva volt. Az útkereszteződésekben, a kőkeresz­tek megmaradt talapzata hirdette a liberális kultúrát. A „szabadság-egyenlőség-testvériség polgárjoga” szellemében, ajánlatos volt a lakásokban gondosan elrejteni a feszületeket, a szobrokat és a szentképeket.

le-saint-cure-ars-021_280.jpgKis szentünk tizenegy éves volt, amikor otthon, a szobájuk a nagy órája alatt, először járult szentgyónáshoz egy bujkáló papnál, aki hősiesen vállalta a hivatását Krisztusért, és a lelkekért. Ezt követően éjnek idején járt hittanórákra, ahol a kolostorukból elűzött, civil ruhát öltött apácák tanították. Az elemi iskola óráin csak néha vehetett részt, atyjának ugyanis szüksége volt az ő munkaerejére is a mezőn. Ezért alig tudott írni és olvasni. Nem volt tehetséges, és amit tanult, azt is nagyon hamar elfelejtette. Az igazán hívő keresztényeknél egyedül a szí­vek szentélye maradt sértetlen. Ami János-Máriát illeti, ő egyáltalán nem adta ki kezéből az ő Szűz Máriáját, ellenkezőleg, még több elővigyázatossággal őrizte, mint előbb, a mezőre menet zubbonyának egyik zsebében hordta.

A gyermekek könnyen felejtenek és gyorsan vigasztalód­nak. A forrada­lom hiába áztatta vérben Franciaországot, Dardilly mezőin a madarak ugyanúgy énekeltek, és a bárányok ugyanúgy ugrándoztak. Vianney Jean-Marie e rémes hónapok alatt hosszú órá­kat töltött a természet csöndjében, ahol a „szabadgondolkodók” nem törölhették ki az Isten arcvonásait.

1793. május 8-án 7 éves kora betöltésével elég nagy lett ahhoz, hogy hasznát vehessék, különösen a nyáj őrzésére. Nővérkéje a kis Margit, kezdetben kézen fogva ve­zette öccsét, mivel a völgybe vezető gyalogutak meglehetősen kanyar­gósak. Mindketten megígérték anyjuknak, hogy jók lesznek. Különben is volt foglalatosságuk, pamut fonalat vittek magukkal, hogy míg a nyáj legel, ők harisnyát  kössenek.

Az éneklő madaraktól zengett az erdő, és Vianney Jean-Marie szerette a természet hangját. Egy életen át megőrizte ennek szép emlékét. Ez volt benne az a magány utáni vágy, mely később, szinte ellenállhatatlanul tört fel belőle.

A tömegek törtetése és lármája közepette is csak ezen atyai földek felé sóhajtozott, ahol annyira boldog volt, mivel csak itt talált alkalmat arra, unnamed2_280.jpghogy mély átadottságban imádja Istent.

Egy ilyen idilli alkalommal így szól nővéréhez: „folytasd a harisnyám kötését, imádkoz­nom kell a patak partján!” Itt egy öreg fűzfa üregébe beállította a kis Mária-szobrot, gallyal, mohával, virággal díszítette fel s térden állva morzsolgatta rózsa­füzérét az angyali gyermek.

(Képen a szoba a nagy órával, ahol először gyónt.) 

(Források a 2. részben!) (folyt.)

zbvgyqlco0lymvplyob_535.jpg

Szólj hozzá!

134aldozat_imasag_530_2.jpg

Szólj hozzá!

 A Napló és történetének bemutatása

     Mint említettük, Fausztina nővér halála előtt négy évvel kapott parancsot napló vezetésére, élményeinek leírására. A terjedelmes mű (a magyar változat a kísérő tanulmányokkal és a mutatókkal együtt 528 oldal) bemutatja Fausztina nővér lelkiségét és az Isteni Irgalmasság üzenetét.

     ,,Az Isteni Irgalmasság ügyében -- mint oly sok másban -- Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa volt a Gondviselés embere. Wojtyla még krakkói segédpüspök korában felkereste A. Ottaviani bíborost (1963), és előterjesztette a Naplóval s tartalmával kapcsolatos terveit. A kardinális biztató szavakkal bocsátotta el a jövendőbeli pápát: 'Siessen, mielőtt a tanúk meghalnak.' Karol Wojtyla a későbbi évtizedekben -- mint Krakkó érseke (1964), bíborosa (1967), majd Szent Péter utódja (1978) -- újabb és újabb módon támogatta az Isteni Irgalmasság ügyét. Megindította a boldoggá avatást bevezető információs eljárást (1965), ehhez megjelentették a Napló kritikai kiadását (1981), Róma püspökeként kiadta a Dives in misericordia kezdetű enciklikát (1980), 1993. ápr. 18-án, húsvét második vasárnapján boldoggá avatta Fausztina nővért, 1997-ben pedig elzarándokolt a nővér sírjához. (Fausztina nővér holttestét a boldoggá avatás kapcsán 1966. nov. 25-én exhumálták, és a kolostor kápolnájában -- Kraków Lagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3/9. -- helyezték örök nyugalomra. A hamvak a boldoggá avatás után a fali sírfülkéből átkerültek az Irgalmas Jézus oltára alá.) Érthető, hogy ezen lépések után világhódító útjára indult az Isteni Irgalmasság üzenete. Ennek hathatós eszköze a Napló, amely a magyarországi kiadással az angol, a német, az olasz, a francia, a spanyol, a portugál, az orosz, a portugál (brazil), a szlovák, a cseh és a vietnami után immár a tizenkettedik idegen nyelven jelenik meg.

     Eddig azonban hosszú utat tett meg a Fausztina nővér nevéhez fűződő üzenet. Valóságos keresztutat kellett bejárnia.

     A. M. Deskur bíboros bevezetőjéből és a Jegyzetek 154. pontjából (Napló 474. o.) megtudjuk, hogy az Isteni Irgalmasság ügyét 1959. március 6-án a Szent Offícium Indexre tette, vagyis megtiltotta a kultusz terjesztését, s maga Sopocko professzor is szigorú figyelmeztetést kapott. A templomokból kikerültek az Irgalmas Jézus-képek. Egyedül a krakkói kolostor híres festménye (Adolf Hyla) maradt eredeti helyén. A Szent Offícium lépésének komoly okai voltak. A hivatalos vizsgálatot megelőzően ugyanis ellenőrizetlen és rossz fordításokban kezdték terjeszteni a Napló egyes részeit. Az intézmény a tilalommal elejét vette a zűrzavarnak, s amikor elérkezett a Gondviselés által kijelölt idő, elkezdődhetett a teljes körű és hivatalos vizsgálat.

     A tilalmat 1978. június 30-án oldotta fel a Hittani Kongregáció. Az eseményeket a háttérből Karol Wojtyla szorgalmazta. Sopocko atya nem érhette meg a sikert, mert 1975. febr. 15-én meghalt Bialystokban.

     Miközben folyt a munka az Isteni Irgalmasság ügyében, Krakkóban megkezdődött Fausztina nővér személyével kapcsolatban az 1965. okt. 7-től 1967. szept. 20-ig tartó ún. információs, ezt követően pedig a boldoggá avatási eljárás, amely 1993. április 18-án a boldoggá avatással, majd 2000 húsvétjának második vasárnapján Fausztina nővér szentté avatásával ért véget.

     Beteljesedtek tehát Fausztina nővér szavai. Elérkezett az idő, hogy a világ megismerje Isten Irgalmasságának minden embert megszólító üzenetét. A Napló egyházi jóváhagyással kerül világszerte az emberek kezébe, imádkozzák az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, kilencedét.

Az Isteni Irgalmasság ünnepét 2000. április 30-án II. János Pál pápa ünnepélyesen kihirdette.

     F. Macharski bíboros 1996. febr. 22-én Isten Irgalmasságának Apostola néven világméretű mozgalmat indított. Új bazilika is épül Krakkóban az Irgalmasság Anyja Nővérei Kongregációjának területén. Alapkövét, amely a Golgota-hegyéről származik, II. János Pál pápa 1997. jún. 7-én Krakkóban ünnepélyesen megáldotta. -- Mindez természetesen nem csupán a Kongregációnak, de az egész világegyháznak s benne hazánk hívő népének is nagy öröm és lehetőség. A teljes kézirat Magyarországon is elérhetővé vált, egyházi jóváhagyással.

Szólj hozzá!

Caracas. (LifeSiteNews):
     Jorge Urosa Savino venezuelai bíboros, Caracas emeritus érseke azt mondta, hogy a vatikáni pogány ceremónia, melyen Ferenc pápa is részt vett, nyilvánvalóan „szinkretista” volt, amit „teljes mértékben el kellett volna kerülni”. (A szinkretizmus a nem keresztény rituálék és hiedelmek beépülése az autentikus katolicizmusba.)
A bíboros így nyilatkozott: „a kritika oka éppen a ceremónia primitív jellege és pogány megjelenése, valamint a nyíltan katolikus szimbólumok, gesztusok és imák hiánya a különféle gesztusok, táncok és a meglepő rituálé leborulásai alatt.” „Az ilyen típusú szinkretizmust teljesen el kell kerülni. A római latin rítus liturgiáját, különösen a Szent Eucharisztia liturgiáját egyedül Istennek ajánlják fel: ez egyszerű, komoly és könnyen érthető azok számára, akik megfelelő bevezetést kaptak. Egy esetleges amazóniai-rítusnak tiszteletben kell tartania az Eucharisztia szent természetét, és meg kell őriznie annak alapvető elemeit. Lehet bevezetni más gesztusokat, kivéve a nem katolikus, animista vagy naturalista gesztusokat. A Katolikus Egyház elsődleges feladata Jézus Krisztus Evangéliumának hirdetése.”

Forrás bővebben: https://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/teveszme-kritika-oesszefoglalo-irasok/7746-a-biboros-helyteleniti-az-amazoniai-szinodus-pogany-ritualejat.html

jorge_urosa_savino_1_535.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgMagyarok zarándoklatai 1

     A magyarok loretó-járása még a középkorban elkezdődött, ugyanis a Rómába zarándokoló magyar búcsúsok rendszeresen útba ejtették Loretót is.

virgolaurentina_260.JPGÖrömteli és elmélkedésre érdemes a Názáreti Ház magyarországi vonatkozása! Az, hogy először a Magyar Királyság területére hozták az angyalok, kiemelt jelentőségű! A Szent Korona Magyarországa ugyanis Mária Országa (!) és nyilvánvaló, hogy Királynőnk itt érezte legalkalmasabb helyen az Angyali Üdvözletet visszhangzó Házát! És bizonyos, hogy a magyarság részéről is kevésbé a józan mérlegelés, mint inkább a Szűzanya iránti szerető érzelem tette már a középkorban is kedveltté Loretót. Ezt tanúsítják a középkori magyar zarándoklatokról szóló dokumentumok.

Figyelemre méltó, hogy a tersatói csoda emlékére és a néhány ottmaradt nyom alapján a horvátok fölépítették a Szent Ház pontos mását, mely a századok folyamán Horvátország legfontosabb Mária-kegyhelyévé vált.

A XIV. század végén az első név szerint ismert magyar zarándok egy Antal nevű harmadrendi ferences volt, aki ott is halt meg.

1477-ben Ilona magyar özvegyasszonyról olvashatunk, aki úgy végrendelkezett, hogy általános örököse a loretói templom legyen, és ott is temessék őt el.

1489-ben Báthory István erdélyi vajda egy ezüst Mária-szobrot küldött a kegytemplomnak, mert a Boldogságos Szűz közbenjárása révén megmenekült a töröktől.

1502-ben Corvin János, Mátyás király fia Velencén és Anconán át ment Loretóba és a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét is ott töltötte, útjára 100 főnyi csapat kísérte el.

A pápaválasztásra igyekvő Bakócz Tamás esztergomi érsek is útba ejtette a kegyhelyet, és azt gazdagon megajándékozta.

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.) 7019_535.jpg

(Zarándok magyarjaink ezt láthatták!)anrea-contucci-sansovino-loreto-santa-casa-_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgHűség az Istenhez, hűség a lelkekhez 

     E rettenetes fenyegetések ellenére a hű papok bejárták Dardilly környékét és a Vianney-ház egyiket a másik után rejte­gette. Néhanapján misét is mondtak náluk. Szinte csoda, hogy a házigazda, akit a vérbeli jakobinusok gyanúba is fogtak, nem fizetett fejével a szent vakmerőségért.

Écully-ből küldött megbízható szervezők bizonyos napokon felkeresték a katolikus házakat és jelezték a helyet, ahol a követ­kező éjjel az isteni le-saint-cure-ars-013_280.jpgtitkokat fogják ünnepelni. A Vianney­ család éjjel elindult, csendben, néha hosszas gyaloglással. A kis Jean-Marie boldog volt, hogy velük mehet az ünnepségre. Fivérei és nővérei néha zúgolódtak a hosszas menetelés miatt, de az anyjuk így szólt nekik: „Utánozzátok a kis Jeant, aki mindig kitartó!”

A megbeszélt helyre érkezve, bevezették őket a fészerbe, vagy valamely félreeső szobába, mely alig volt kivilágítva. A szegényes asztal mellett fáradt arcvonású, szelíd mosolyú ismeretlen imádkozott, aki kitárt karokkal közeledett az újon­nan érkezőkhöz. Majd a jó lelki pásztor egy függöny mö­gött gyóntatott. Néha ifjú jegyespár kérte áldását házasságukra. Végre megkezdődik a kicsitől-nagytól egyaránt annyira óhajtott Szent­mise. A pap minden kelléket elhelyezett, majd felöltötte magára a gyűrött, kopott miseruhát. Azután mély csend közepette megkezdte a liturgikus imát. Azután anél­kül, hogy mindent megértett volna, mély figyelemmel hallgatta annak a papnak a tanításait, aki a lelkek iránti szeretetből kockára tette fejét. Az átváltoztatás szavai, a felmutatott Szentség, a körülállókból, mély megindultságot váltott ki! A szent szavak közé sok­szor belevegyült a zokogás. A katakombák miséje volt ez a bebörtönözés és a vértanúság le-saint-cure-ars-014_280.jpgelőtt.

Mennyire megilletődött lehetett e felejthetetlen percekben a kis Vianney lelke. Anyja és testvérei közt térdelve imádkozott, akárcsak egy angyal, ő is sírt, másokat hallván. Vajon lehetséges-e, hogy ezeken az éjjeli összejöveteleken fogamzott meg benne a papi hivatás?

(Források a 2. részben!) (folyt.)

 

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 5
 
     Szent Faustina Kowalska életének harmadik jellemző vonása a mélységes misztikum. Jézus rendszeres megjelenései során magyarázza meg Fausztina nővérnek az Isteni Irgalmasság célját és kincseit. Az iménti idézetek, de a több mint félezer oldalas Naplónak csaknem minden sora erről tanúskodik.
     Fausztina nővér utolsó hónapjai is nagy szenvedések jegyében múltak el. A betegápoló nővér beszámolója szerint ,,Fausztina nővér életének vége nagyon épületes. Állandóan szeretetreméltó és türelmes volt, semmit sem kívánt.'' Amikor megkérdezték tőle, szenved-e nagyon, így válaszolt: ,,Igen, de ez rendben van.'' Október 5-én utoljára meggyónt J. Andrasz atyánál. Halála közeledtével fájdalmai tetőfokra hágtak, s elköltözése előtt néhány órával fájdalomcsillapító injekciót kért, de végül is nem fogadta el. Este kilenc óra tájban nővértársainak és lelkiatyjának jelenlétében elmondta a haldoklók imáját. Halála pillanatáig tudatának teljes birtokában maradt. Háromnegyed 11-kor utolsó pillantást vetett Krisztus és az ő Édesanyjának képére, s csendben, félelem nélkül elhunyt.'' (Vö. Isten Irgalmának hírnöke, Isten Szolgálója, Fausztina nővér. Backi Vinogradi é.n. 105-108. o.)
     Fausztina nővért zavarta, hogy ápolásra szorul. Talán vigasztalásul mondta néhányszor elöljárójának: ,,Meglátja, elöljáró Anya, hogy a Kongregációnak sok öröme lesz miattam.''
     Profétikus szavak voltak ezek a kijelentések. 1938-ban még nem tudtak mit kezdeni sem a Napló tartalmával, sem a beszélgetések során elhangzott kijelentésekkel. Akik ismerték Fausztina nővért, vegyesen ítélték meg személyét és rendkívüli dolgait. Az Isten azonban igazolta őt. Ma már egyértelmű, és ezt a legmagasabb egyházi vezetők is tanúsítják, a Fausztina nővér által kapott üzenet Istentől származik.
     A háború rövid időre látszólag feledtette a krakkói zárda misztikusát. Lengyelország sorsának alakulása azonban a II. világháború idején ráterelte a rendtársak figyelmét Fausztina nővér jövendöléseire. A kolostor lakói ugyanis felismerték, hogy sorra megvalósulnak hazájukban azon események, amelyekről misztikus testvérük beszélt nekik.  

Szólj hozzá!

c3ddb3d98f6d897_260.jpg     Ahogy a koronavírus terjed a világban, sok embert meglep a halál lehetősége. Sokan bizony nem csak a levegő után kapkodnak, hanem a Szentségek után is! A lehetőség azonban szinte megszűnt! Az egészségügy dolgozói mindent megtesznek ugyan a testért, de semmi szolgálatot nem tehetnek a lélekért! Egy fuldokolva haldokló asszony kétségbeesett Twitter-üzenete sokkoló:

„Emberek!

Utolsó óráimban elhagyott az Egyház...

életem terheivel... Szentségek nélkül...

elkárhozom...!”

Forrás nyomán: https://www.returntoorder.org/2020/03/if-i-die-im-going-to-hell/?pkg=rtoe0916

t_715f78_535.jpg

 

Szólj hozzá!

448mar_csak_a_szentharomsag_535.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgA Szentszék elismeréseként bazilika épült a Szent Ház fölé!

     1469-ben II. Pál pápa (1464–1471) templomot építtetett késő gótikus stílusban a Loretói Szent Ház fölé a kis kápolna köré pedig falat építtetett. VII. Kelemen pápa (1523–1534) ezeket lebontatta, és egy nagyobb méretű templom építésbe kezdett. A kis házat márványfallal boríttatta be, melyet Bramante csodálatos márványburkolattal díszített. A márványfalra támaszkodik a mostani Szent Ház teteje, amelyet az eredeti fatető helyett építettek. A régi tetőt azért bontottak le, hogy az állandóan égő mécsesektől nehogy lángra kapjon.A márványborítás elkészítésekor ismét megbizonyosodtak róla, hogy a Ház minden alap nélkül áll, „egyszerűen csak oda van helyezve”!

santa_casa_di_loreto_varfala_535.jpgII. Gyula pápa (1503–1513) erődítményt épített a bazilika széles körzete körül, hogy a tenger felől érkező esetleges muszlim támadásoktól védve legyen. Mivel a jelenlegi bazilika 1468-től 1570-ig épült, tehát több mint száz évig (!), így nem képvisel egységes stílust. Lényegét tekintve a korai gótika és a késői reneszánsz stílusjegyeit viseli magán. A bazi­lika belseje 93x30 méteres latin kereszt alakú. A bazilikában a főhajón kívül több kápolna nyert elhelyezést, melyek közül a Mária Ház kápolnáját látogatja a legtöbb zarándok. A bazilikabelsőt a híres Bramantén kívül, az olasz reneszánsz leghíresebb művészei készítették.

loreto_d_535.jpgA zarándokok, a szentélyben a Loretó-i Szüzet, a „Fekete Madonnát” tisztelték. Az eredeti Loretó-i Fekete Madonna szobor története a 13. századra megy vissza. Azt a szobrot 1797-ben a napóleoni csapatok elrabolták és Franciaországba vitték, ahonnan 1801-ben visszaadták a Loretó-i szentélynek. Ám 1921-ben tűzvész pusztított a „Casa Santa”-ban, amelyben az antik Loretó-i Madonna-szobor megsemmisült, ezt pótolták az eredetihez hasonló szoborral.

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

loretoi_madonna_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgAz adott társadalom súlyos felelőssége! 

     1791. év januárjában, amikor a polgári alkotmány a Lyon-i körzetben is érvénybe lépett, Jean-Marie még nem volt 5 éves. A helyi plébános Rey Jakab, aki 39 év óta szolgált Dardilly-ban, gyengeségből letette a szakadár esküt. Az esküt megtagadó bujdosó paptársai, akik a felvilágosították Ray plébánost tettének súlyáról, szegény bizony bűnbánatot tartott, s egy ideig még maradt a plébániáján, de később Itáliába emigrált.

liberte_egalite_fraternite_5_280.JPGDardilly lakossága alig akarta észrevenni a változásokat, hiszen a templom nyitva maradt, és jött egy új lelkész, akit már az alkotmányra esküt tevő püspök küldött. A szertartások látszatra semmit sem változtak, csupán a „szentbeszédek” szóltak kissé politikusabb nyelven, mint pl. „polgártársak”, és a „felvilágosult gondolkodás”.

A Vianney család is jóhiszeműen hallgatta egy darabig, de szemeik egyre inkább felnyíltak. A legidősebb leány Katalin, bár ez idő tájt csak 12 éves volt, egyszeriben megsejtette a veszélyt, és ebbéli gyanúját megbeszélte szüleivel. Az embereknek egyre inkább valami „nem stimmelt” az új plébános hozzáállásában, melynek eredményeként ritkábban jártak a vasárnapi Szentmisékre.

Vianney házaspárt végül egy Écully-ből jövő nőrokonuk világosította fel, hogyha tehetik, ne járjanak s „felesküdött papok” miséjére, mert tévtanokat hirdetnek, ami nekik kötelező!

„A jó papok megtagadták az eskü letételét. Őket életre-halálra üldözik ugyan, de bujdosásuk során itt-ott, magánházaknál Szentmisét és katekézist tartanak! Ezekhez kell nektek fordulnotok!” ‒ mondta a rokon, szinte suttogva.

E kijelentés hallatára Vianney asszony, felháborodásában nem félt másnap szemrehányást tenni a szerencsétlen papnak az Egyháztól való elszakadása miatt, s még idézte is az evangéliumi szakaszt, a levágott szőlővesszőről, amely a tűzre vettetik. A pap ezt válaszolta: „Igaza van asszonyom!”

A templomot hamarosan be is zárták, és beköszöntöttek az üldözés véres napjai. Ki is hirdették, hogy minden pap, aki megtagadja az eskü letételét, 24 órán belül a bebörtö­nzés és kivégezés büntetésének teszi ki magát, bárminemű felmentés lehetősége nélkül. Mindaz, aki egy bujdosó pap nyomára vezet, vagy följelenti, 100 frankot kaphat! Aki ellenben menedéket nyújt egy papnak, az száműzetéssel számolhat!­

Ezt írják elő az 1793. évi április 24., szeptember 17. és október 20-án kelt törvények.

(Források a 2. részben!) (folyt.)

the_massacre_of_the_priests_in_september_1792_535.jpg

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 4
 
     Fausztina nővér készséggel fogadta Isten kezéből mind a küldetést, mind pedig a szenvedéssel teljes életet. Jézus sok szenvedést ígér  Fausztinának, de meg is erősíti őt: ,,Tudd, hogy sokat, igen sokat fogsz szenvedni, de ez ne rémítsen meg téged, én veled vagyok'' (Napló 36). ,,Leányom, a szenvedés lesz a jele, hogy veled vagyok'' (Napló 669). (Vö. Zsid 12,5-6) Egy másik alkalommal az Úr így tanítja a nővért: ,,Gyermekem, legjobban szenvedéseidben tetszel nekem. Fizikai vagy erkölcsi szenvedéseidben ne keresd a teremtmények részvétét... Leányom, minél jobban megszereted a szenvedést, annál tisztább lesz szereteted irántam'' (Napló 279). A Szűzanya is hasonlóan szól: ,,Szenvedésben lesz részed betegséged és az orvosok miatt. A képpel kapcsolatban is sok szenvedés ér majd, de ne aggódj'' (Napló 316).
     A szenvedés napról napra formálja a nővér lelkületét. Erre utalnak a szenvedéssel kapcsolatos megjegyzései: ,,A szenvedés nagy kegyelem'' (Napló 57). ,,Ha sokat szenvedünk, sok alkalmunk van bebizonyítani Istennek, mennyire szeretjük őt'' (Napló 303). ,,A szenvedés a legnagyobb kincs a földön'' (Napló 342). A szenvedések teljesen kitöltik Fausztina nővér életét. Ezért írja egy helyen: ,,A napot harccal kezdem és végzem'' (Napló 606). ,,Jézusom, Te tudod, hogy szeretem a szenvedést, s ki akarom üríteni a kelyhét az utolsó cseppig, most azonban a természetem mégis elborzadt..."  (Napló 697). A nővér állandóan bizonyítani akar Isten előtt. Egy helyen így tesz vallomást: ,,Lelkem vágyik a megpróbáltatás napjaira...'' (Napló 831).

     A testi fájdalmak mellett Fausztina részt kap a mélységes lelki szenvedésekből, amelyeket újra és újra megköszön Jézusnak. A nővér csupán ,,apró kereszteknek'' nevezi a ,,szándékaim megakadályozását'', a ,,közösségi élet terhét'', ,,szándékaim rossz értelmezését'', a ,,mások által okozott megaláztatásokat'', a ,,rideg bánásmódot'', az ,,alaptalan vádaskodást'', a ,,gyenge egészséget'', a ,,kimerültséget'', a ,,saját akaratomról való lemondást'', ,,énem megtagadását'', az ,,elismerés hiányát'', ,,minden tervem megakadályozását'', a ,,belső kínokat'', a ,,lélek érzéketlenségét'', a ,,félelmet'', a ,,bizonytalanságot'', ajezu_ufam_tobie_obrazy_z_domku_010.jpg ,,sötétség belső homályát'', a ,,kísértéseket'', a ,,megpróbáltatásokat'', ,,melyeket senki sem ért meg''.
Ezért kiált Jézushoz: ,,Ó, Jézus, egyedül csak te ismered szívem vágyait és fájdalmait. Örülök, ha egy kicsit is szenvedhetek érted'' (Napló 73).
     Fausztina nővér titkolni akarja hihetetlen testi-lelki fájdalmait, de nem mindig sikerül. ,,Szenvedéseimet képtelen vagyok elrejteni, s bár szót sem szólok arról, amit szenvedek, mégis, a fájdalom, ami tükröződik arcomon, elárul'' (Napló 100). Szenvedéseinek nagyságáról Naplójában röviden így nyilatkozik: ,,Csak Jézus tudja, mennyit szenvedtem'' (Napló 104).

Szólj hozzá!

Athanasius Schneider, az Astana-i érsekség segédpüspökének 2020. március 19-én kelt leveléből részletek.

schneidermed_250_1.jpgAzok a katolikusok, akiket talán csak rövid ideig, néhány hétig vagy hónapig megfosztottak a szentmisén való részvételtől és a szentáldozás vételétől, átérezhetik azoknak az üldöztetéseknek az idejét, amikor a hívek éveken át nem vehettek részt szentmisén és nem részesülhettek szentségekben, mint például a kommunista üldöztetések során a Szovjetunióban.

Isten következő szavai erősítsék azokat a katolikus híveket, akik jelenleg meg vannak fosztva a szentmisétől és a szentáldozástól (idézetek):

“Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.” (1Pét 4,12–13)

“Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3–4)

“Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.” (1Pét 1,6–7)

Az Egyház egyik kegyetlen üldözésének idején kartágói Szent Cyprián (+258) a következő tanítást adta a türelem értékéről:

„A türelem az, ami szilárdan megerősíti hitünk alapjait. Ez az, ami reményünk növekedését a magasba emeli. Ez az, ami tetteinket irányítja, hogy megmaradhassunk Krisztus útján, miközben az Ő türelmével járunk. Milyen nagy az Úr Jézus, és milyen nagy az Ő türelme, hogy az, akit imádtak a Mennyben, nem állt bosszút a földön! Vegyük fontolóra szeretett testvéreim az üldöztetéseinkben és szenvedéseinkben az Ő türelmét; éljünk teljes engedelmességben az Ő eljövetelére várva". (De patientia, 20; 24)

Isten megengedi, hogy a nyilvános istentisztelet és a szentmisék megvonásának rövid próbája a pápa és a püspökök szívében új apostoli buzgalmat keltsen a halhatatlan spirituális kincsek iránt, amelyeket Isten rájuk bízott - azaz buzgalom Isten dicsősége és tisztelete iránt, Jézus Krisztus egyediségéért és megváltó áldozatáért, az Eucharisztia központi szerepéért és annak szent és fenséges ünnepléséért, Krisztus eucharisztikus testének legnagyobb dicsőségéért, a halhatatlan lelkek üdvösségéért , tisztességes és apostoli gondolkodású papságért. (...)

Imádkozzunk teljes bizalommal az Egyház imadkozd_140.jpgÉdesanyjához, kérve Szeplőtelen Szívének közbenjárását, hogy a szentmisétől való megfosztás jelenlegi helyzete bőséges lelki gyümölcsöt teremjen az Egyház igazi megújulása számára (...). Hallgassuk meg Szent Cyprián szavait:

„Ha a katasztrófa okát felismerjük, egyúttal azonnal megtaláltuk a seb orvoslását is. Az Úr azt akarta, hogy a Családját próbára tegye; és mivel egy hosszú béke megrontotta az Istentől kapott tanítást, a mennyei dorgálás felébresztette a hitünket; és bár többet érdemeltünk volna a bűneinkért, az irgalmas Isten mindazonáltal úgy enyhítette, hogy minden, ami történt, inkább próbának, mint üldözésnek tűnt.” (De lapsis, 5) (...)

(Vége!)schneider_puspok_a_sza_-val_535.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgAngyali közreműködés nélkül?

     1469-ben bazilikát kezdtek építeni Olaszországban a Loretói Szent Ház fölé, Bramante pedig csodálatos márványburkolattal vette körül. Amikor 1531-ben a kőművesek megbontották a padozatot, hogy alapot készítsenek a Bramante-féle nehéz márványburkolathoz, ámulva állapították meg, hogy a Casa Santá-nak semmiféle alapozása sincs, és mivel egy darabig az ősi országút közepén állt, a falai maguk alá préselték azokat a cserjéket és bokrokat, amelyek az út szélén nőttek. Sőt látható volt, hogy egy csipkebokor a ránehezedő fal alól oldalt kinőtt az útra. Néhány növénymaradvány kifejezetten csak arra a vidékre jellemző, így ez egyféle bizonyság volt a Szent Ház angyali szállításának ezen állomására!

beolvasas0004_300.jpgA természetfölötti közreműködést körömszakadtáig tagadók egyik hipotézise szerint, a Szent Ház »„a tenger hullámain, mint egy hajó” érkezett Loretóba. 1485-ben a tudós Giovanni Battista Petrucci nevű bölcselő határozottan megállapította, hogy „a Szent Házat Jeruzsálemből erőszakkal távolították el, átszállították a tengeren, és először a horvátok, majd Loreto lakóinak birtokába került, angyali közreműködés nélkül.”«  (??)

Megjegyzendő, hogy Názáret nem Jeruzsálemben van! Nem is beszélve arról, hogy a hajón épségben való szállításához is angyali közreműködés kellett volna! De a „nagy tudás” birtokosai, olykor nem gondolkodnak!a_valodi_535.jpg

A názáreti Szent Házat már az apostolok miséző-szentéllyé alakították, de ha ezt a hit letéteményesei nem így tették volna, akkor a 2-3. században biztosan keresztény szentéllyé alakították át. És miután az 5. században Theodosziosz császár államvallássá nyilvánította a kereszténységet, átvették a Názáreti Szent Hely feletti felügyeletet a bizánci keresztények. A területen kolostort és bazilikát építettek, melyek nagy része a muszlim hatalomátvétel után megsemmisült!

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

(A Bramante féle külső márványház.)loreto3_535.jpg

Szólj hozzá!

Ámosz próféta

 
     Március 31-én Szent Ámoszra emlékezik az egyház. Ámosz az első „klasszikus próféta”; az első, aki jövendöléseit könyv formájában hagyta az utókorra, egyszóval, akinek beszédei megmaradtak. A prófécia 1,1 versének megfelelően Júda szülötte, a hegyek között, az izraeli határ menti Tekoa kis városában látta meg a napvilágot. Pásztor volt és fügetermesztő. Egy könyvével, ő a harmadik kispróféta a Szentírásban. A legrégibb próféta 360 körül Krisztus születése előtt. Megjövendölte Izrael népének bukását, mert elterjedt köztük a zsarolás, az elnyomás és a pogány istentisztelet. II. Jerobeám júdeai király idején Bételben lépett fel.
A próféta II. Jerobeám júdeai király idején lépett fel,  „két évvel a földrengés előtt”. Jövendöléseiben szigorúan megfeddte a gazdag embereket, szemrehányást téve a fényűző házakért, lakomázásokért; szót emelt a szegények érdekében és a törvénytelen istentiszteletek miatt. Többek között öt látomás szerepel benne: sáskák, szárazság, mérőón, a gyümölccsel tele kosár és az Úr oltára. A próféta tanítása szerint az arám uralom alóli fölszabadulás jólétet hozott Izrael számára, s ezzel nagy különbség alakult ki a szegények és a gazdagok között; a jómódú birtokosok kiforgatták jogaikból a bérlőket. Könyvében a próféta korholta kora tévhitét, a jog és az igazság sokkal fontosabb, mint a külsőleges istentisztelet! A jogtiprásokkal Izrael és az őt követő többi népek Jahve jogait sértik, s magukra vonják ítéletét. Az Úr napja – itt szerepel először a Szentírásban – sötétség lesz.
     Egy Amacja nevű pap bevádolta a királynál, a szentélyből és Izraelből való kiutasítását kérve. A hagyomány szerint Tekoában temették el.
Ámosz próféta ikonográfiai attribútumai: juhok, pásztorbot, gyümölcsös kosár, mérőón és fa. Pásztorként báránnyal és fügefával ábrázolták.
 
(Magyar Kurír és a katolikus lexikon nyomán)

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgA jó példával járó szülői nevelés

     Jean-Marie valóban nem volt közönséges gyermek. A kegyelemnek ez a kiválasztottja négy éves korában egy este szó nélkül kiment a szobából. Anyja észrevette eltűnését. Hívogatta, de semmi válasz. Fokozódó aggodalommal kereste őt a kis kertben, a farakás és a szalmakazlak mögött. Kis Nagy Isten! Tán csak nem a jószágitató gödör felé ment?! Végül az istállóban, a két békességesen kérődző tehén között talált rá térdelve. imadkozikle-saint-cure-ars-011_280.jpgÖsszetett kézzel, buzgón imádkozott, a maga előtt a kis Szűzanya szobrocskával. Az anya karjaiba zárta kisfiát s szí­véhez szorította.

„Kicsi fiam, te itt? ‒ sóhajtott fel könnyek közt anyja. Miért rejtőzöl el, hisz jól tudod, hogy együtt is imádkozhatunk!”

A kicsi Jean csupán édesanyjának okozott fájdalmat látja.

„Bocsánat, nem tudtam, többé nem teszem” ‒ zokogta, s anyja karjaiba temette magát.

Miközben e családi jelenetek egy ismeretlen kis faluban lejátszódtak, rémes események voltak keletkezőben Franciaországban. Sem a Bastille bevétele (1789. júI. 14), sem az egyházi vagyon elkobzását kimondó rendelet (nov. 2), sem a kolostorokat eltörlő törvény (1790. febr. 13) nem érintették közelebbről a jó falusi népet, őket vagy tévesen tájékoztatták, vagy semmit sem értettek a történtekből. Nyugodtan élték napjaikat mindaddig, mígnem a forradalom „a papság világi alkotmánya” által fenye­gette meg papjaikat börtönnel, kivégzéssel. (1790. nov. 26)

Vianney asszony lehetőleg a kora reggeli misén vett részt, rend­szerint legidősebb leánya Katalin társaságában. De csakhamar kiváltságos társa lett a kedves kis Jean-Marie, ki már kifejezetten éhezte az Istent. Valahányszor a közeli templom harangja jelezte a mise kezdetét, a kisfiú könyörgött anyjának, hogy vezessék oda.

Az anya készséggel engedett a kérésnek, s a padban együtt térdelve magyarázta a pap mozdulatait. A gyermek hamarosan átérezte a szent szertartásokat. Tekintete vagy a pap gyönyörű egyházi ruházatán járt, vagy a ministránst figyelte, akinek fehér karinges vörös ruhája megigézte őt. Ő is szeretett volna az oltárnál szolgálni, de kis karjai még igen gyengék voltak ahhoz, hogy felemelhesse a nehéz mise­könyvet.

Később, amikor elismerően dicsérték, hogy oly korán megszerette az imát és az oltárt, könnyes meghatottsággal így válaszolt: „Ezt Isten után anyámnak köszönhetem. Ő olyan jó volt! És bizony az erény könnyen átszármazik az anyák szívéből gyermekeik szívébe. Az a gyermek, aki oly szerencsés lehetett, hogy ilyen példás anyja volt, nem tekinthet és nem gondolhat rá könnyek nélkül!”

(Források a 2. részben!) (folyt.)

aa7697850012760_535.jpeg

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 3
 
     A Naplót (lelki önéletrajz) Fausztina nővér Jézus világos parancsára életének négy utolsó évében írta. Benne a nővér lelkének aktuális és korábbi, Istennel való találkozásait jegyezte le. Ahhoz, hogy feljegyzéseiből küldetésének lényegét megérthessük, tudományos elemzésre is szükség volt, amit az ismert és nagyra becsült teológus, Prof. Ignacy Rózycki atya végzett el...
     Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre az Úr Jézus olyan missziót bízott, ami az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. 'Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével -- mondta Jézus. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani' (Napló 1588). 'Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben (Napló 1605), ... hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd őket: bízzanak irgalmam mélységében' (Napló
1567).'' (Napló XIII-XV. o.) ,,Előkészíted a világot végső eljövetelemre'' (Napló 429).
     m_sopocko.jpgSzent Faustyna Kowalska nővér lelki vezetője Michal Sopocko atya, a Vilniusi Báthori István Egyetem Teológiai Karának professzora volt. (Boldoggá avatása folyamatban van.)
     Fausztina nővér életére jellemző a nagyon mély lelkiség, a kimondhatatlanul sok szenvedés és a mélységes misztikum. A Naplóból vett néhány idézettel szemléltetjük életének mindhárom vonását.
     A nővér lelkiségének legfőbb törekvése: mindig mindenben megfelelni Isten akaratának. ,,A világért könyörgő áldozat leszek'' (Napló 482). ,,El akarok emésztődni a lelkek javára. Semmilyen áldozattal sem törődve, mint egy kis szőnyeg szeretnék a nővérek lába elé terülni'' (Napló 243). ,,Az emberek szeme elől el fogok rejtőzni, bármilyen jót is teszek majd, hogy Isten legyen egyedüli jutalmam. Olyan leszek majd, mint a fűben megbúvó kis ibolya, amely nem sérti meg a lábat, mely eltapossa, hanem önfeledten árasztja illatát, hogy az őt taposó személy kellemesen érezze magát'' (Napló 255).
     A Naplóban gyakran olvashatunk arról, hogy Fausztina nővér lelkiségének alakulásában meghatározóan fontos volt az alázatra való törekvés és a szenvedés elfogadása Isten kezéből. ,,A megaláztatás mindennapi táplálék'' (Napló 92). ,,Alázat, alázat és mindig csak alázat...'' (Napló 55). ,,Semmi sem jobb a lélek részére, mint a megaláztatás'' (Napló 593). ,,Alázat nélkül nem tetszhetünk Istennek'' (Napló 270). Az alázat ad erőt neki a küzdelemhez: ,,Az alázatosnak semmi sem nehéz'' (Napló 94). Jézus az alázatot a tisztasággal is összefüggésbe hozza, amikor így szól Fausztinához: ,,Tudd meg, hogy a
tiszta lélek alázatos'' (Napló 576). Fausztina nővér szerint az alázatosság megtanulásában nagy segítségünkre lehet a Jézus
szenvedéséről való elmélkedés: ,,Aki igazi alázatot akar tanulni, az elmélkedjen Jézus szenvedésein'' (Napló 267).
     A nővér világosan látja, hogy küldetésének teljesítésében a szenvedésnek is fontos szerep jut. ,,Isten valódi művei mindig nehézségbe ütköznek, és szenvedés az ismertetőjelük'' (Napló 270). Boldog Faustyna Kowalska így summázza lelkiségének lényegét: ,,Jézushoz való hasonlóságomat a szenvedés és az alázat adja'' (Napló 268). 
Tlumy_prezentacji_5388058.jpg

Szólj hozzá!

Athanasius Schneider, az Astana-i érsekség segédpüspökének 2020. március 19-én kelt leveléből részletek.

schneidermed_250_1.jpg(...) Hogyan reagáljanak a katolikusok és hogyan viselkedjenek ilyen helyzetben? Úgy kell felfognunk és elfogadnunk, mint próbatételt az isteni gondviselés kezéből, amely nagyobb lelki haszonnal fog járni, mintha nem tapasztaltuk volna meg. Ezt a helyzetet úgy kell felfognunk, mint isteni beavatkozást az Egyház jelenlegi példátlan válságába.

Isten most az irgalmatlan világ „egészségügyi diktatúráját” használja fel az Egyház megtisztítására, hogy felébressze az Egyházat, elsősorban a pápát és a püspököket a szép modern világ illúziójából, a világgal való flörtölésből , az időleges és földi dolgokba való elmerülésből. E világ hatalma mostanra erőszakkal elválasztotta a hívőket pásztoraiktól. A papságot a kormányok arra kötelezik, hogy nép nélküli liturgiát mutasson be.

Ennek a tisztító isteni beavatkozásnak megvan az az ereje, hogy megmutassa mindannyiunknak, mi az, ami a legfontosabb az Egyházban:

Krisztus Testének és Vérének eucharisztikus áldozata, valamint a halhatatlan lelkek örök üdvössége. Az Egyházban azok, akiket váratlanul és hirtelen megfosztottak a leglényegesebbtől, most mélyebben láthatják és értékelhetik annak értékét.

(...) Ezt a próbát úgy kell elfogadnunk, mint bőséges kegyelmek forrását, amelyet az Isteni Gondviselés készített számunkra. Sok katolikus most valamilyen módon megtapasztalhatja a katakombák, a föld alatti Egyház helyzetét. Remélhető, hogy egy ilyen helyzet a hit és a szentség hitvallói számára új lelki gyümölcsöket fog teremni.

Ebben a helyzetben a katolikus családok arra kényszerülnek, hogy szó szerint megtapasztalják a "családegyház" jelentését. A vasárnapi szentmise hiányában a katolikus szülők (...) szenteljenek egy imaórát az Úr napjának megszentelésére, és lelkileg egyesítsék magukat akár a városukban vagy a közelben a papok által zárt ajtók mögött bemutatott szentmisékkel. A vasárnapi szentórát például a következő módon lehet megtartani:imadkozd_140.jpg

Rózsafüzér imádkozása, a vasárnapi evangélium olvasása, a bűnbánat gyakorlása, a lelki áldozás, litánia, ima azokért, akik szenvednek és meghalnak, az üldözött személyekért, ima a pápáért és a papokért, ima a jelenlegi fizikai és lelki járvány véget éréséért. A katolikus családnak a nagyböjt péntekein is imádkoznia kell a keresztút állomásait. Ezenkívül vasárnap délután vagy este a szülők összegyűjthetik gyermekeiket, hogy felolvassanak számukra a szentek életéből, különösen azokat a történeteket, amelyek az egyház üldözésének időszakaiból származnak. Számomra kiváltság volt, hogy gyermekkoromban átélhettem egy ilyen élményt, amely egész életemre megadta a katolikus hit alapját.

(folyt.)schneider-15.jpeg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgÉs Loretó?

     »A mai Szent Ház oltárlapja fölött latin felirat hirdeti a János evangélium híres karácsonyi szavait: „Az Ige testté lett”. Egyetlen szót itt_maxt_300.jpgtettek hozzá: „itt”. A szöveg latinul így hangzik: „Verbum caro hic factum est”, vagyis „Itt testesült meg az örök Ige”.

Ez az apró szó oly megható és sokatmondó. Meghatja a zarándok szívét és valójában Loretó ezért lett immár több mint 700 éven át Itália legjelentősebb kegyhelyévé. Aki eljön ide, hozza el magával a Szentírást, olvassa el a János evangélium előszavát, a híres Prológust és Lukács evangéliumából élje át azt a beszélgetést, mely a legfontosabb Isten és az ember történetében! Ebből a beszélgetésből született Urunk Jézus, az Isten és Mária Fia, aki megváltotta a világot.« (Vértesaljai Lásló SJ)

A pápák állandóan nagy figyelmet fordítottak a loretói szentélyre, saját közvetlen irányításuk alá vonták, mert itt „isteni misztériumok teljesedtek be”. Ez vonatkozik elsősorban a Megtestesülés titkára, amelyet az angyal hozott hírül Máriának.

Szent  XXIII. János pápa 1962. október 4-én zarándokolt el ide és ezeket p_msg_86_300.jpgmondta: »Az Ige megtestesülése a témája az egész világon a hívők sokasága által imádkozott Úrangyalának. Ez a meghitt imádság ezen a helyen különös indítást ad a zarándokoknak; hogy elmélkedjenek az ég és a föld találkozásáról, amely a Megtestesü­lés és Megváltás célja volt. (...) A megtestesülés titka megszenteli Jézus életének azt a harminc esztendejét, amelyet Máriával és Józseffel a názáreti csöndben töltött el. A megtestesüléssel újra kezdődik az ember vándorlása az égi haza felé és felemelkedése az égi dicsőségbe, a rejtett életből felszáll a dic­sérő ének a család fontos­ságáról és méltóságáról, a munka szent kötelességéről. (...) Íme, Názáret tanítása: szent családok, áldott szerelem, családi erények áradjatok napjainkban is a nagy­lelkű és jóakaratú szívekbe!«

Szent II. János Pál: »A Loretói Szent Ház a Szűzanya első igazi nemzetközi kegyhelye, évszázadok óta a keresztény Mária­ kultusz lüktető szíve. (...) A Loretói Szent Ház nem egy elvont fogalom képe, hanem egy eseményé, az Ige megtestesülésének titkáé. Belépve a szentélybe mindig nagy lelki meghatódottsággal olvashatjuk az oltár fölé írt szavakat: Az Ige testté lett.« (Pápai levél, a kegyhely 700 éves jubileumára.)

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

p_ii_janos_paldu_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgA Mária-tisztelet kezdetei

     Vianney Mátyás szép időben kora reggel kiment a szán­tóföldre. Katalin és az idősebb Ferenc pedig kihajtották a ház teheneit és juhait. Egy szamár követte őket hátán hordozva a ki Jeant és Margitot. A rétre érkezve a gyermekek a fűben ugrándoztak, vagy pedig a legelésző nyájra vigyáztak. A vidám és tréfakedvelő Jean-Marie lelkesedést öntött a játékba.

A kék szemű, barna hajú, szolid, de élénk tekintetű fiúcskának korán megnyilat­kozó jámborsága egyáltalán nem zárt ki bizonyos fokú termé­szetes szilajságot. „Heves természetű volt, s hogy megszerezze a tökéletes szelídség erényét, bizony hosszú és érdem teljes küzdelmébe került. Ez az érzékeny és ideges gyermek már kiskorától fogva tudott magának parancsolni. Fennkölt jellemű anyja pedig, kiismerte a példaadó viselkedését, és őt állította oda példaképül testvéreinek. „Látjátok ­szólt amikor azok nem engedelmeskedtek azonnal Jean-Marie sokkal le-saint-cure-ars-010_280.jpgengedelmesebb, mint ti, ő azonnal megteszi azt, amit kérek tőle”.

Hébe-hóba mégis sírva fakadt ez a kislegény, leginkább akkor, ha a kedvenc rózsafüzérét eltulajdonította Margit nővére. Ilyenkor fájdalmas panasszal futott anyjához, aki így intette:. „Kicsi fiam, add oda a rózsafüzért nővérkédnek, Isten iránt való szeretetből!” És Jean-Marie könnyezve azonnal átnyújtotta a rózsafüzért, mely így gazdát cserélt. Ez egy 4 éves fiúcska részéről mindenesetre súlyos a_szobrocskaviergecheminee_180.jpgáldozat. Hogy könnyeit felszárítsa, kedveskedés helyett anyja meg­ajándékozta őt egy fából faragott Szűz Mária-szoborral. Ezt az egyszerű szobrot-gyönyörűséggel szemlélte a kisfiú, és a konyha kemencéjére helyezte el. (Ez a szobrocska látható balra, és a konyhai hely az alsó képen!) Valóban ez a szobor az övé lett most, teljesen az övé! Mily boldogság! „Ó, mennyire szerettem ezt a kis szobrot ‒ mondta 70 évvel később ‒, nem tudtam tőle megválni sem nappal, sem éjjel és nem tudtam volna nyugod­tan aludni nélküle. A Szent Szűz legrégibb szerelmem, előbb szerettem Őt, mint ahogy megismertem.”

Gyermekéveinek tanúi, de különösen Margit nővére elbe­szélték, hogy az Úrangyala harangszó első kongására a legelsőnek ő térdelt le. Néha a lakás egyik szögletébe vonult, majd egy székre helyezte a kis szobrot és tökéletes összeszedettséggel imádkozott előtte.

Anyja példáját követve bárhol volt is, a lakásban, a kertben, vagy az utcán, Jean-Marie imával köszöntötte az óraütést. Keresztet vetett magára, majd elmondta az Üdvözlégy Máriát. Az egyik szomszéd aki látta, rossz néven vette, mert azt hitte, hogy az ő láttára vetett keresztet a gyermek. Panasszal fordult az apához, hogy Jean-Marie tán ördögnek nézi őt, mert amint meglátta keresztet vetett.

A szomszédok, kik a gyermeket hangosan imádkozni hal­lották, így szóltak a szülőkhöz: „Hallod-e szomszéd! Ez a gyerek olyan jól ismeri a könyörgéseket, hogy tán pap vagy szerzetes lesz belőle!” (Források a 2. részben!) (Folyt.)cheminee3_535.jpg

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 2
 
     Naplója feltárja lelki élete mélységeit. Az olvasó megismerkedhet lelkének Istennel való mély egyesülésével, erőfeszítéseivel, harcaival a keresztény tökéletességre vezető úton. Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: a kontempláció adományával, az Isteni Irgalmasság titkának mélységes megismerésével, látomásokkal, kinyilatkoztatásokkal, rejtett stigmákkal, a prófétálás adományával, az emberi lelkekben való olvasás tudományával és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmével. ...
     A szigorú életmód és a kimerítő böjtök – melyeket még a rendbe való belépés előtt magára kényszerített – annyira legyengítették szervezetét, hogy már a posztulátus alatt el kellett küldeni a Varsó melletti Skolimówba, hogy javítsanak egészségi állapotán. Első novíciátusi éve után átélte az ún. ,,sötét éjszaka'' rendkívüli fájdalmas misztikus tapasztalatait, ezt követően a küldetéséből adódó sok megalázó szenvedést és lelki gyötrelmet kellett elviselnie.
Fausztina nővér felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért, emiatt is különböző szenvedések érték. Élete utolsó éveiben megerősödtek belső szenvedései, az ún. ,,lélek passzív éjszakája'', valamint testi fájdalmai: előrehaladott állapotba került tuberkulózisa, mely megtámadta a tüdején kívül az emésztőrendszerét is. Emiatt két alkalommal néhány hónapos kórházi kezelésen is volt Krakkóban, a Pradnikon.
     Fizikailag egészen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg 1938. október 5-én, alig harminchárom évesen, melyből tizenhárom évet töltött a rendben. Testét Krakkó–Lagiewnikiben, a kolostori temető sírboltjában helyezték örök nyugalomra, amely 1966-ban a boldoggá avatás információs pere folyamán átkerült a kápolnába.
     E. Siepak a továbbiakban Fausztina nővér küldetéséről így ír: Ez a küldetés röviden összefoglalva azon alapszik, hogy a mindenki által öröktől fogva ismert, de feledésbe merült igazságot, Isten irgalmas szeretetét újra az emberek emlékezetébe idézze, és az Isteni Irgalmasság kultuszának újabb formáit ismertesse meg, melynek gyakorlata a vallásos élet megújulására vezet a keresztényi bizalom és irgalom szellemében.relikwiesiostryfaustyny530.jpg

Szólj hozzá!

Testvéreim az Úrban!

c3ddb3d98f6d897_260.jpg

Komolyan kell vennünk a "maradj otthon" intést!

Miért? – Azért mert ez a vírus (Covid 19), rendkívül alattomos és "okos"! Ez azért mondható rá, mert sokakat tünet nélkül fertőz meg, hogy azok széthordhassák és puszta légzésükkel terjesszék – és erről ők annyiban tehetnek, hogy nem maradtak otthon! 

Mi, hogy be ne lélegezzük annyit tehetünk, hogy nem megyünk a vírus elé, tehát otthon maradunk! Értsük meg: a vírus a levegőben van, különösen nagy eséllyel találkozhatunk vele közösségben és az utcán! Mert nem tudható, hogy ki állt-, haladt el előttünk, mellettünk az imént. A vírus belégzése mindenkivel megtörténhet! És így valamennyien további "királyi" kézbesítőivé válhatunk a koronavírusnak!

Ennél fogva, elképesztően nagy a veszély, és igen nagy az esély! 

Ezért hangsúlyos az óvás, miszerint maradjunk otthon! De ha mégis dolgunk van erre-arra, akkor tartsunk 1-2 méter távolságot embertársainktól, mert a vírus nem csak a tárgyakon, de a levegőben vár reánk, és nem tudhatjuk mikor "tüdőzzük le"!

Persze a – 'ki igen, ki nem' – magyarázata is bennünk van, mármint az immunrendszerünkben! Szedjünk tehát vitaminokat, és kivételesen ne terheljük szervezetünket kevésbé egészséges táplálkozással!

Áldozat nélkül nincs üdvösség, de egészség sincs – jóllehet –, a vírusmentesítési akciót nem a templomokban kéne kezdeni, hanem az emberi rossz szándékok "zugaiban"!

Mindenek előtt azonban tartsunk bűnbánatot és imádkozzunk, ne csak magunkért, de embertársainkért, a világért! És haimadkozd_140.jpg sokan ezt tesszük, elnyerhetjük Isten irgalmát! Hogy ez a vírus-veszély meddig tart?                – Talán addig, amíg nem lesz kellő számú, bensőségesen imádkozó magyar!  "Magyarország engeszteléséért, megkímélem a világot!" (Jézus szavai Natália nővérhez.)

Jó egészséget kívánok! (a szerk.)

148934-01-05_535.jpg

Szólj hozzá!

Nagyböjt 5. vasárnapja Fekete vasárnap, amikor a díszes kereszteket lepellel le lehet fedni és csak Nagypénteken tenni újból láthatóvá azokat.
     Az ötödik vasárnap evangéliuma visszavezet bennünket Krisztus szenvedésének előestéjére, az Utolsó Vacsora termébe. Ott állhatunk Jézus mellett, amikor az áruló Júdás eltávozik, s a Mester kimondja az új parancsolatot, mely elgondolkodtat bennünket keresztény hitünkön, s annak legfőbb parancsán: „Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 13,34)baf011946d_530_1.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgAngyalok, vagy szállítómunkások?

     A hitetlen embernek nyilván képtelenség Isten angyalainak tulajdonítani a Názáreti Szent Ház tengeren át való átszállítását. Ámde, ha bárki belegondol az ezernyi „szállítástechnikai” buktatóba, akkor még a józan megfontolás is valószínűsíti a „lehetetlen szállítás” angyaloknak való tulajdonítását!

Ha a Santa Casa-t valóban hajón szállították egyben, vagy nagyobb panelekben, nyilván olyan erős ácsolattal kellett körbevenni, amely még az imbolygó hajóutat is kibírja! Ámde ebben az esetben sincs magyarázat arra, hogyha már partot értek Dalmáciában, akkor miért szállították fel a master_kip_300.jpgFiume és Tersató közti hegyre? Ráadásul mindezt egyetlen éjszaka alatt össze is rakva úgy, hogy a helyi lakosok észre sem vették, csak reggelre ámuldoztak! (Mellesleg az égből való leereszkedésnek állítólag voltak szemtanúi, míg a kézzel való „földi-cargónak”, még állítólagosan sem voltak tanúi!)

Még ha ez emberi szervezéssel össze is jött volna, akkor bizony három év múlva miért pakolták fel újból, és hajóztatták át az Adrián azért, hogy egy bizonytalan talaj adottságú erdős helyen újfent összerakják? Ha még ez sem lett volna elég megrázkódtatás egy 3 méter magas, három falú alap nélküli háznak, akkor a dombról miért vitték le egy gazos országútra, innen pedig újra egy dombra, ezúttal Loretóba! – Na neee! – Ez azért már sokkoló, egy ilyen – összességében instabil, rozoga, vasbetonmentes – építménnyel! Megjegyzendő, hogy a nevezett állomások talajai, növénymaradványai és pollenjei nyomán, pontosan feltérképezhető a Szent Ház „vándorútja”! 

És itt merül fel a másik nagy kérdés, hogy ezt a hosszas, több „állomásos” utaztatást, miért tették meg Isten angyalai? Hiszen az Úr egyetlen szempillantás alatt Loretóba „teleportálhatta” volna a Szent Házat?!

xxcarracci-madonna-loreto-1_k535.jpgNos, Isten az utaztatás állomásain, mindig számba vette az emberek szabad akaratát, a csoda révén a rajtuk érvényesülő kegyelmi hatást, vagyis a „fogadtatást”! Bizonyára nem véletlenül érkezett az Angyali Üdvözlet Háza elsőként a Magyar Szentkora területére! Persze annyiban rosszkor, hogy a szívek-lelkek már kevéssé voltak alkalmasak a csoda lélek-termékenyítő befogadására! Mert nem csak a Szent Építménynek nem volt alapja, de már Szent István hitbeli örökségének is alig maradt! Ennél fogva sajnos, nem csak az Árpád-ház halt ki lassacskán, hanem az emberek ajkáról a bensőséges napi imádság is! Mert bizony, nem utólag kell imádkozni, hanem előre! Ahol ugyanis csökken az Istennel való párbeszéd, ott hamarosan felveti fejét a békétlenség! És ez a Ház minden állomására igaz, kivéve az országútra való leeresztést! Akkor ennek mi volt az értelme? ‒ Az, hogy az emberek felfigyeljenek az „abszolút lehetetlenségre”, olyannyira, hogy a „Kegyelmek Tárháza” egyenesen az útjukat állta, hogy visszazökkenjenek a „rendes kerékvágásba”, s magukba szálljanak!

     2020. január 9-én ak La Croix c. újság, felemás teóriát tett közzé a Loretó-i Szent Házzal kapcsolatban. Egyfelől elismerte, hogy valóban az Angyali Üdvözlet háza, másfelől azt sugallta, hogy hajón szállították Olaszországba. A legújabb tanulmányok azonban megkérdőjelezik ezt az elméletet, és a kutatók kénytelenek egyetérteni a régóta fennálló hagyománnyal, miszerint angyali szállításról van szó, három helyszín érintésével.
A kutatások megcáfolták, hogy a De Angeli nemesi családnak tevőleges szerepe lett volna a Ház tengeri szállításban, ez a palermói család kitalációja! A háromfalú, alapok nélküli épület tengeri szállítása ugyanis, még a mai technikák mellett is képtelenség lenne! Idézünk Frédéric Catani "A Loretó-i Ház csodája" c. 2019. december 10-én megjelent cikkéből: "A tengeri szállításról szóló történetet, a Palermo-i De Angeli család találta ki annak érdekében, hogy elhitesse a világgal, hogy a család az Epiruszi (Görögország) Angeli fejedelem családjából származik." A könyv nagyrészt a Torinói Egyetem professzora Andrea Nicolotti tanulmányának (2018) következtetéseit mutatja be, amely igazolja, hogy „a De Angeli család hamisításának ténye bizánci dokumentumok alapján igazolható...”

A tény az, hogy akár a hitismeretek-, akár a racionális tudomány szerint magyarázzuk az Angyali Üdvözlet Házának Loretóba kerülését, minden vitán felül, OTT VAN! ‒ Mellesleg – mi olvasók –, hogyan fogadjuk ezt a „képtelen valóságot”: angyalok általi- vagy a korabeli szállítástechnika csodájának?

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

(Kép: Az úton.)vincenzo_pagani_traslazione_-535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgGyermekkora

     1778. február 11-én Écully-ben egy Mathias Vianney nevű gazdálkodó megnősült, a fiatal felesége Marie Beluse hozományul a legjobbat: tevékeny és bensőséges katolikus hitét hozta.

Isten hat gyermekkel áldotta meg frigyüket, akiket az idők szokása szerint még születésük előtt a Szent Szűz­nek ajánlottak fel. Első lányuk Katalin, aki fiatalon ment férjhez, kevéssel menyegzője után szentül hunyt el. Jean-Marie, ötéves korá­ban az égbe költözött. Ferenc, az atyai ház örököse lett, és megszületett a „második” Jean-Marie, akit majd az Ars-i keresztsege_280.jpgplébános néven, szentként tisztel a világ. Margit – akit a család got_b280.JPG"Gothonnak" is nevezett –, születésben megelőzte szentünket, a Vianney-gyermekek közül egyedül élte túl híres öccsét. A gyermekek sorát egy második Ferenc zárta, a „fiatalabb” melléknévvel, és akit elvittek katonának, nem is tért vissza többé. (Lentebb balra, szentünk nővére Margit.)

Életírásunk főszereplője 1786. május 8-án éjféltájban született és még aznap megkeresztelték. A keresztszülők apai nagybátyja és ennek felesége voltak. A keresztapa a sok névkeresés helyett egyszerűen saját neveit adta amiben_megkereszteltek_280.JPGkeresztfiának. Így lett szentünk neve franciásan: Jean-Marie Vianney. (A medence, amiben megkeresztelték!)

Az újszülöttnek, mihelyt a tárgyakat egymástól meg tudta különböztetni, anyja örö­mest mutogatta neki a feszületet, vagy a szentképeket, melyek a lakás szobáit ékesítették. Amint a csöppnyi gyermekkarok könnyebben tudtak mozogni a pólyán kívül, az anya már vezetgette kis kezeit a keresztvetésre. A baba ezt csakhamar megszokta, olyannyira, hogy egy napon 13 hónapos korában, amint az anyja elfelejtette az etetés előtt a kezét vezetni a keresztvetésben, az ártat­lan gyermek zárva tartotta ajkait és többször nemet intett kis fejével. Ám anyja ebből megértette mit akar a gyermek. Keresztvetés után, máris megnyílt a kicsi száj.

A kis Jean a jámborság tekintetében koraérett gyermek volt és jobban tudott reagálni kiváló anyja gondos figyelmeztetéseire, mint fivérei és nővérei. Egyike volt azoknak a szerencsés természetűeknek akik könnyen tudtak elmélyülni az imában. 18 hónapos kora óta, amikor a család az esti imára összegyűlt, önmagától térdelt le övéi közé, az utánzási ösztöntől is vezettetve és kellőképpen összekulcsolta kis kezeit. (Részlet szentünk keresztleveléből.)keresztlevel_535.JPG

Anyja ezután lefektette és mielőtt még egyszer utoljára megcsókolta volna, fölé hajolva -- a kis Jézusról a Szent Szűz­ről, a jó őrangyalról suttogott neki. A gyermek elszunnyadt az anyai suttogás közben.

A szorgalmas, tevékeny anyja mellől nem igen mozdult el a kis Jean-Marie. Anyja pedig háztartási teendői közben tanítgatta kis fiát a gyermekes szólásmód változatos kifejezé­seire. Így tanította meg a Miatyánk és az Üdvözlégy Mária kapcsán az Istenre és a lélekre vonatkozó ismeretekre. A kis legény korát meghazudtoló fürge ésszel csakhamar naiv kérdé­seket tesz föl. Ami pedig őt mindenekfölött érdekelte, az Jézus gyermekségének sok kedves titka volt, különösen a karácsony, a jászol, a pásztorok.

Megtörtént, hogy ezek az ártatlan beszélgetések a késő éjszakába húzódtak el, csakhogy meghallgathassa a Szentírás történeteit, a kis Jean-Marie anyjával és Katalinnal, legjámborabb nővérével virrasztott. Néha letérdelt a kőpadlóra összekulcsolt kezeit anyja kezei közé rejtette.

(Források a 2. részben!) (folyt.)

kereszteloje_535.JPG

Szólj hozzá!

c3ddb3d98f6d897_260.jpg     Rettegünk, pánikolunk a koronavírustól, jaj, pedig március 15-e óta tíz honfitársunk halt meg ebben a szörnyű kórban – ám ugyanezen idő alatt nyolcvanszor ennyi, vagyis nyolcszáz magyar kisgyermeket gyilkoltak meg még megszületésük előtt.

11_hetes_magzat_280.jpgAz igazi vírus mi magunk vagyunk. Mert ha már magyarázni kell embertársainknak, hogy gyilkolni a legsúlyosabb bűn; ha kérlelni kell őket, hogy ne tegyék, akkor már nagyon nagy a baj. Akkor a romlottságnak, erkölcstelenségnek, butaságnak olyan mélységes bugyraiban vagyunk, ahonnan talán már nincs is visszaút.

A halál kultúrája bizony itt dörömböl az ajtónkon. Míg a világ a koronavírussal viaskodik, Új-Zélandon ripsz-ropsz elfogadtak egy új törvényt, amely alapján egészen a születésig (!) meg lehet gyilkolni a gyermekeket, ráadásul bármilyen indokkal. Engedélyezett a nemi alapú válogatás is. A liberális haladás vívmánya az is, hogy Új-Zélandon immár fájdalomcsillapítót sem kötelező beadni a húszhetes vagy idősebb babáknak a kivégzésük előtt – hadd szenvedjenek csak. Annak a csöppségnek pedig, amelyik esetleg túléli a merényletet, nem lesz kötelező orvosi segítséget nyújtani a megszületése után. Ott fog elhalálozni szerencsétlen, a kórházi személyzet és a „szülők” pedig kart karba téve végignézhetik.

Ott tartunk, hogy az emberiség tekintélyes része frigyre lépett a Sátánnal, s ezt megünnepeltetné a többiekkel is.

Kivonat Pilhál Tamás cikkéből. (Teljes cikk):

https://pestisracok.hu/az-igazi-virus-mi-vagyunk-nyolcvanszor-annyi-gyermeket-gyilkoltunk-meg-mint-a-koronajarvany/

Nem álságos-e Istenhez fohászkodni, hogy mentsen meg minket a vírus-járványtól?

(Képek az internetről!)

aaa0001_535.jpg

Szólj hozzá!

tovabbitott.jpgA Szentlélek sugallatára hívunk mindenkit ebben az esztendőben is az engesztelő ima-hadjáratra a lelkek és hazánk megmentéséért!

Kapcsolódjatok be minél többen, mindenki ott, ahol tud!

Alapszándék:

Kérjük nagy alázattal, hogy Jézus Krisztus drága Szent Vérével, a Szűzanya Szent Palástjával és a Szent Angyalok lángpallossal védjék meg a Kárpát-medencét! Tartsák távol határainktól a járványokat, a természeti csapásokat és az idegenszívűeket, oltalmazzon minket az Antikrisztus előharcosainak támadásaitól!
Könyörögjünk édes Magyar Hazánkért és az egész emberiségért!

"Ha Isten velünk, ki ellenünk?" "Bátorság! Ne féljetek!" 

Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cæli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

Az engesztelő imaórákat 2020-ban is (az év hátralevő részében) az alábbi Mária-ünnepeken, az Irgalmasság Órájában tartjuk:

Április 26. (vasárnap) 15-17 órakor Mária, a jó tanács Anyja

Május 24. (vasárnap) 15-17 órakor Szűz Mária Keresztények Segítsége /Úti Boldogasszony/

Június 1. (Pünkösd hétfő) 15-17 órakor Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Július 2. (csütörtök) 15-17 órakor Sarlós Boldogasszony

Augusztus 15. (szombat) 15-17 órakor Nagyboldogasszony

Szeptember 8. (kedd) 15-17 órakor Kisboldogasszony

Október 8. (csütörtök) 15-17 órakor Magyarok Nagyasszonya

November 21. (szombat) 15-17 órakor Szűz Mária bemutatása

December 8. (kedd) 12-15 órakor Szeplőtelen Fogantatás

 

A részvétel módja, a szándékok részletezése és az ajánlott imák:

Imádkozzuk otthon, összekapcsolódva az összes imádkozóval, a Szent Angyalokkal, a Szentekkel és a Szűzanyával.

Az Engesztelő rózsafüzért minden egyes emberért, a világ vezetőiért, a papokért, az Egyházért!   http:// oratio.hu/r-olvaso08.php 

Az Irgalmasság rózsafüzérét Magyarország békéjéért, a járvány megállításáért és minden magyar ember megtéréséért.    http:// oratio.hu/r-atya4.php 

A Szeretetláng rózsafüzért, hogy a Szent Anna réten minél előbb felépüljön az Engesztelő Kápolna a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére.   http:// oratio.hu/r-maria06.php

A Fájdalmas rózsafüzért Európa és a világ békéjéért, miniszterelnökünkért, a kormányért. Az idegenszívűek hatalmának megtöréséért.    http:// oratio.hu/r-alap2.php 

 

Hittel, reménnyel és szeretettel Hozzád fordulunk Szép Szűz Mária, az Angyalok és a Világ Győzedelmes Királynője.

 

Kérünk, terítsd ránk palástodat, védelmezz meg minket minden látható és láthatatlan ellenséges támadástól, hogy nemzetünk, a Te jogos és örökös tulajdonod fennmaradhasson!

A ránk váró nehéz időkben az a remény éltet, hogy szentjeinkkel és Szent Angyalaiddal védelmezel minket. Ámen

 

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.

Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.

Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak.

Ámen

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük: "Parancsoljon neki az Isten!" 

Te, pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Ámen

 

Lehetőségeitek szerint, küldjétek tovább! Visszajelzéseket erre az e-mail címre küldhettek: erdeinem@gmail.com

Szólj hozzá!

ket_es_fel_p_k_535.jpg015) https://youtu.be/Rh9IuznHEOM

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgA kétségtelen tények 2

     A Loretói Kápolna építőkövei is rendkívül tanúsítványok! Az építmény kövein vésett és karcolt feliratok (graffitik), keresztet, Krisztus-monogramok, Mária “M” vagy “MA”-t, alfát és omegát, a zarándokok neveit, de rövid fohászokat is találhatók, melyek jóval az Efezusi Zsinat (Kr. u. 431) előttről már tanúsítják a virágzó Mária-tiszteletet. A ház belső falán látható freskótöredékek azonban későbbi időkből való!vg_santacasa_03_535.jpg

A szakértők véleménye szerint a graffitik világosan zsidó-keresztény zarándokoktól valók. A Ház palesztínai származását, bizonyítják továbbá a felhasznált anyagok és kötőanyagban található pollenmaradványok is! Maga a tény, hogy az épület három oldalú, amiként ennek pontos méretei is tökéletesen megegyeznek, hogy az eredeti Názáreti Szent Ház körülményeivel!  A Loretói Ház keleti része – ahol most az oltár áll – (ahol nem volt fal), közvetlenül csatlakozott egy lakható sziklabarlanghoz. De ha sorolgathatjuk a csodákat, akkor ide kell számítanunk a „második legnagyobb csodát” azt, hogy e három falnak nem volt semmi alapozásuk, és mégis kibírták a „szállítást” – pláne, ha emberi erőfeszítéssel hajóval történt! 

És itt kell beszélnünk a bizonyítottan Názáreti Ház Loretóba kerüléséről, mely kétség kívül mesés! Ámde Istennek semmi sem lehetetlen, és minden mesével és legendával ellentétben a Názáreti Szent Ház utazásának az időpontjai pontosan ismertek (1291, 1294)! Ráadásul – mint említettem –, a ház minden külső jegye és anyaga, tökéletesen megerősíti a názáreti eredetet.

A ház utaztatása hipotéziseihez segítséget nyújthat egy 1294-es dokumentum, amely szerint a kövek Nikéforosz Angelosz (Angeli) epiruszi király leányának, Ithamárnak a hozományához tartoztak, és vélhetőleg a nápolyi király fiával kötött házassága révén kerültek mai helyükre. Egy ún. „titkos vatikáni dokumentum” szerint, Angeloi bizánci császári család tagjai mentették meg a muszlimok elől a Szent Ház maradványait és hozták Itáliába. Mindenesetre az Angeli név (angyalok) magyarázzák az angyalok képbe kerülését. A fentieket tanúsító dokumentum szövege azonban megadja a rejtély kétségeit is: »Amikor Nikéforosz Angelosz epiruszi uralkodó kiházasítá Itamár nevű lányát a nápolyi király fiával, II. Tarentói Fülöppel, a hozományához tartoznak azok a szent kövek is, amelyeket a Szűz és Istenanya, Miasszonyunk házából hoztak el

Nagy kérdés, hogy a „szent kövek” alatt egy 3 méter magas falakkal és tetővel bíró házat érthetünk-e? (Forrásokat lásd az első részben!) (Folyt.) (Az első kép a Szent Ház hátsó része az ablakkal, a második kép a sziklabarlanghoz csatlakozó „üres” oldal, az oltárral!)vg_santacasa_02_535.jpgvg_santacasa_01_535.jpg

 

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgBevezető

Az Ars-i szent plébános gyermek­évei, a Véres Francia Liberális Forradalom kezdetére és az azt követő lelkileg lerombolódott, tespedő időkre estek. A forradalom őrülete minden vallásgyakorlatot eltiltott és vérbe­ fojtott.

aa640_054_eli_280.jpgA forradalmi törvényhozás állami kézbe vette az anyakönyvezést, és törvényesítette a válást. A szeptemberi vérengzésként ismert eseményekben 48 óra alatt három katolikus püspököt és több mint 200 papot lincseltek meg. Még brutálisabb atrocitások történtek Nantes-ban, ahol az elfogott szerzeteseket, papokat és apácákat párosával egymáshoz kötözve, a forradalmi ítélőszék „víz alatti házasságra ítélte” őket. Több mint 6000 ember fojtottak vízbe a „republikánus keresztelőkben”.

Szintén papok és apácák elleni tömeggyilkosságokat követtek el Lyon-ban, ahol Joseph Fouchet parancsára 1900 keresztényt lőttek agyon. Hasonlóképp tűnt el nyugati Vendée tartomány teljes lakossága, öregestől-csecsemőstől, kutyástól-macskástól!veni_creator_1.jpg

A francia törvényhozás elrendelte a szobrok, képek és harangok eltávolítását a templomokból. 1793-ban bevezették a francia forradalmi naptárt, amely eltörölte a szentek ünnepeit de még a „szent” szó használatát is. Ezzel szemben szabad teret adtak a pornográfiának és a homoszexualitásnak. Azokat a papokat, akik nem írták alá, hogy alávetik magukat a köztársasági törvényeknek, azokat azonnal börtönre, vagy kivégzésre ítélték!

Vianney is az első szentáldozását csak egy bujdosó pap kezéből rejtekben vehette.

A napóleoni konkordátum csak az üldözést szüntette meg, de a paphiányt és a forradalom lélekmérgezéséből eredő elhidegülést már nem tudta orvosolni!

Nos, ebben az időkben a Gondviselés egy szegény pásztorfiúban nevelte ki a választott eszközt, a legkiválóbbat azok között, akik által Franciaország katolikus népét ismét visszavezette Isten­hez. Mert Isten úgy döntött, hogy a kicsinyek által szégyeníti meg a világ nagyjait. És könyvünk hőse Jean-Marie Vianney volt az a közepes tehetségű választott, aki egyszerű falusi plébánosként, milliókat emelt ki a vallás közönyéből és a katolikus reneszánsznak lett megala­pítója.

Ez a jelentéktelen „kis papocska” megmutatta világnak és az egyháznak, hogy áldozattal, önsanyargatással, imádsággal, bőjtel, személyes példával, hitoktatással és napi 18 órás gyóntatással meg lehet menteni még a tévelygő lelkeket is!

Amikor Vianney Szent János Ars-ban meg­kezdte működését, a hitélet a fagyponton állt, üres templomot talált, a vasárnap megszentelése ismeretlen volt a nép előtt, erkölcsrontó mulatozásban töltötték szabad idejüket. Negyven évig tartó plébánoskodása alatt nemcsak a kis község lelkülete változott meg tökéletesen, hanem egész Franciaország figyelme feléje fordult, zarándokok százezrei keresték fel a szent plébánost, hogy tőle életútjukra eligazítást nyerjenek.

Miben állt személyének varázsa, mi volt a forrása annak a kegyelmi erőnek, amely belőle kisugárzott?

Az imádság nála nem egy-egy adott óra volt a nap huszonnégy órájából, hanem egész napos az egész életet átfogó, megszakítás nélkül istenszemlélet , magáról teljesen megfeledkező odaadás.

Az Ars-i plébánosban a világi papok ne csak pártfogót tiszteljenek, ha­nem követendő példát is lássanak, a papi szentség magas fokát!

Felhasznált források:

Trochu Francis Dr. kanonok: AZ ARS-i PLÉBÁNOS, Vianney Szent János-Mária-Baptiste (1786-1859) - Kapisztrán nyomda Vác - Budapest, 1932.

Monin Abbé: Szól az Ars-i plébános. Vianney Szent János gondolatai és elmélkedései – Szent Gellért Kiadó és Nyomda 2000.

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0804.html

https://www.magyarkurir.hu/hirek/vianney-szent-janos-maria-aldozopap

http://www.ephphata.net/Jean-Marie-Vianney/jmv-2.html

http://www.magyarkurir.hu/hirek/igy-gyozte-le-vianney-szent-janos-vallasi-kozombosseget

aa19814001_535.jpg

Szólj hozzá!

Testvéreim az Úrban!

c3ddb3d98f6d897_260.jpgKomolyan kell vennünk a "maradj otthon" intést!

Miért? – Azért mert ez a vírus (Covid 19), rendkívül alattomos és "okos"! Ez azért mondható rá, mert sokakat tünet nélkül fertőz meg, hogy azok széthordhassák és puszta légzésükkel terjesszék – és erről ők annyiban tehetnek, hogy nem maradtak otthon! 

Mi, hogy be ne lélegezzük annyit tehetünk, hogy nem megyünk a vírus elé, tehát otthon maradunk! Értsük meg: a vírus a levegőben van, különösen nagy eséllyel találkozhatunk vele közösségben és az utcán! Mert nem tudható, hogy ki állt-, haladt el előttünk, mellettünk az imént. A vírus belégzése mindenkivel megtörténhet! És így valamennyien további "királyi" kézbesítőivé válhatunk a koronavírusnak!

Ennél fogva, elképesztően nagy a veszély, és igen nagy az esély! 

Ezért hangsúlyos az óvás, miszerint maradjunk otthon! De ha mégis dolgunk van erre-arra, akkor tartsunk 1-2 méter távolságot embertársainktól, mert a vírus nem csak a tárgyakon, de a levegőben vár reánk, és nem tudhatjuk mikor "tüdőzzük le"!

Persze a – 'ki igen, ki nem' – magyarázata is bennünk van, mármint az immunrendszerünkben! Szedjünk tehát vitaminokat, és kivételesen ne terheljük szervezetünket kevésbé egészséges táplálkozással!

Áldozat nélkül nincs üdvösség, de egészség sincs – jóllehet –, a vírusmentesítési akciót nem a templomokban kéne kezdeni, hanem az emberi rossz szándékok "zugaiban"!

Mindenek előtt azonban tartsunk bűnbánatot és imádkozzunk, ne csak magunkért, de embertársainkért, a világért! És haimadkozd_140.jpg sokan ezt tesszük, elnyerhetjük Isten irgalmát! Hogy ez a vírus-veszély meddig tart?                – Talán addig, amíg nem lesz kellő számú, bensőségesen imádkozó magyar!  "Magyarország engeszteléséért, megkímélem a világot!" (Jézus szavai Natália nővérhez.)

Jó egészséget kívánok! (a szerk.)

148934-01-05_535.jpg

Szólj hozzá!

A "szentségi gesztus" a Szentségé!  

     Bejrut (AsiaNews): Zendülés tört ki a szentmisén március 8-án a libanoni Ajaltoun város Szent Miklósról elnevezett maronita katolikus templomában, miután a hívek annak ellenére sem voltak hajlandóak kézbe fogadni az Oltáriszentséget, hogy négy nappal korábban a püspöki kar kötelezővé tette a kézbe áldozást a járványhelyzetre hivatkozva. A miséző papnak arra a felszólítására, hogy "engedelmeskedjenek az mgr_georges_baccouni_280.jpgEgyháznak", a hívek azt kiáltozták: "Mi vagyunk az Egyház!".

A maronita hívek egyedül - az Eucharisztiát megillető méltó gesztuson nem voltak hajlandók változtatni, de a Szent Kereszt és az ikon csókolást mellőzik! Georges Bacouni érsek végül engedélyezte, hogy a hívek választhassanak a nyelvre-, vagy a kézbe áldozás között!

Bővebben: http://www.asianews.it/news-en/Coronavirus:-Maronite-Church-slams-minority-opposed-to-communion-in-hand-49578.htmllibano_eucaristia_e_maronit_535.jpg

 

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgA kétségtelen tények 1

A barlanglakás elő-építményét – a három oldalú szobát – elvitték az angyalok, mely Loretóban ma is megtekinthető! (Ld. a képen!)barlang90812235-1_535.jpg

Egyébiránt, számos korabeli feljegyzés maradt ránk! Assisi Szent Ferencről feljegyezték, hogy 1219-ben szentföldi zarándoklata során annuncio_s_260.jpgelment Názáretbe, „hogy tisztelje a házat, melyben az Ige testté lett.” Ugyanakkor, a még ép Angyali Üdvözlet bazilikáról (mely magában foglalta a Názáreti Házat), utolsó beszámoló Ricoldo di Montecruce domonkos misszionáriustól származik. Ő 1288-ban, mielőtt Belső-Ázsia felé indult, fölkereste a Szentföldet, s a bazilikát siralmas állapotban találta, mert 1263-ban Bibars szultán parancsára lerombolták, jóllehet a muszlimok a Szent Házat megkímélték, mert az Angyali Üdvözletet a korán is említi. Ricaldo domonkos atya így fogalmazott: „a korábbi templomépületből szinte semmi sem maradt, csak egy cella, ahol Mária haz_300.jpgfogadta az Üdvözletet; az Úr ezt még megtartotta, hogy mindenkit az alázatra és a szegénységre emlékeztessen.” (A Ház rekonstrukciós képe)

Az itáliai Poggibonso által 1345-ben írt Libro d’Ultramare (tengeren túli könyv) úgy mondja, hogy „a templom le van rombolva, és Szűzanyánk szobájának csak a padlózata látszik. E szoba nagyon kicsi lehetett és mozaikokkal díszített. A épület, láthatóan a sziklabarlanghoz kapcsolódhatott.” Mária názáreti háza ugyanis két részből állt: az egyik egy sziklába vájt barlang haz0002_300.jpgvolt, a másik az eléje épített ház (ez került három helyszín érintésével, csodás módon Loretóba)! (A Ház eredeti elhelyezkedése)

Egy német zarándok, Wilhelm von Baldensel 1332-ben járt Názáretben, ő is romokban találta a templomot, de elmondása szerint „a Szűzanya háza vagy szobája helyett már csak egyetlen oszlop áll az angyali üdvözlet helyén”. ‒ A szoba tehát 1288 és 1332 között tűnt el!

Názáretben az ókori keresztény bazilikában időközben hivatalos régészek is beazonosították a Loretói Ház alapjait, valamint alapos kutatómunkával bebizonyították, hogy a nevezett ház anyaga Palesztinából származik. Maguk a faragott építőkövek is az ún. nabateus technika szerint megmunkáltak, ami igen elterjedt volt Galileában Jézus idejében.

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

(A Szent Ház fala)hazfal_santacasa_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgElőszó 2

110820525-_280.jpg     A Szent Evangélium tanítása, hogy „erőfeszítés nélkül senki nem üdvözülhet” (vö. Lk 16,16)! Következésképp, semmi Istennek tetsző eredmény nem érhető el komoly áldozatok nélkül! Ha lenne ilyen, akkor az Üdvözítő Krisztus sem a Kereszthalált vállalta volna az emberiség üdvösségéért!

Az érdemszerző áldozat törvényszerűségét ismerték fel és valósították meg a szentek, akiket a legkevésbé sem utánoznunk kell, hanem, mint iránymutató példákat kell követnünk!

Maga az Úr is így okítja a kudarcot valló apostolait: „Ez a fajzat nem megy ki másképp, mint imádság és böjt által.” (Mk 9,29) Az efféle eredménytelenségekre mondja Liguori Szent Alfonz is: „Miért van ez? Mert nem alkalmazzuk a győzelemhez szükséges eszközöket! A lelki élet tanítói (ugyanis) három eszközt ajánlanak: a böjtöt, az alkalmak kerülését és az imádságot.” (Szűz Mária dicsősége, Kalocsa 1924. 178. o.)

A Szentírás és a szentek tanítása mellett, elgondolkoztató példák lehetnek számunkra a hiteles magánkinyilatkoztatások is!

Fatima: „Ha valamit nagyon szeretnétek megenni, hagyjátok ott, és (...) hozzatok áldozatot. (Fatimáról beszél Lúcia nővér, Fátima - Portugália 4. kiadás, 2006. 98. oldal)

„Imádkozzatok sokat, nagyon sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba. Mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzék értük.” (uo. 173. o)

"Szakadatlanul imádkozzatok és hozzatok áldozatot a mindenható Istennek! Mindent, amit tudtok, ajánljatok fel áldozatul a bűnök engesztelésére, amelyekkel megbántják Istent, és imádkozzatok a bűnösök megtéréséért. (...) Fogadjátok megadással azokat a szenvedéseket, amelyeket Isten küld nektek, és viseljétek el türelemmel.” (uo. 165. o.)

Szeretetláng: „Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atya mennyei trónjához! Akkor az eredmény is bőséges lenne.” (Lelki Napló II/106)

     Kedves Olvasóm! Vianney Szent János ‒ az Ars-i plébános ‒, szinte valamennyi üdvös ajánlást felhasználta a lelkek mentése-, a sikeres evangelizáció érdekében! Ő az emberi erőfeszítések végső határáig elment, ha ugyan még nem azon is túl, és az eredmény lenyűgöző! Az egykori Ars-i paplakban, máig őrzik Vianney Szent János vezeklő eszközeit, győzelmi jelvényeit. A legrettenetesebb vezeklési eszköze azonban nincs ott, az a templomban van, a gyóntatószéke! Nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten szolgája a napi 18 órás gyóntatással, önként keresztre feszítette magát. Ezt a végletekig elszánt, egyszerű szentet mutatja be az elkövetkező 133 részes sorozatom!

Kedves Olvasóim! A mindennapok rohanásában talán időnk sincs egy ilyen terjedelmes élettörténetet elolvasni, ám ez a poszt-sorozat lehetőséget ad, hogy apránként megismerjük Vianney Szent János rendkívüli életét. Követnünk képtelenség, de tanulnunk tőle kötelező!

Fogadják szeretettel!

A szerkesztőars_saint_cure_1-1_b535.jpg

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 1

     Helena Kowalska 1905. aug. 25-én született a lengyelországi Glogowiec faluban tízgyermekes vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte. Az iskolát csak két és fél évig látogathatta: tizenhat éves, mikor Aleksandrówban és Lódzban szolgálóleány lesz, hogy szülein segítsen. 

     Elzbieta Siepak szerzetesnő, a krakkói kolostor lakója, a Napló kiadási ügyeinek intézője az egész világon, Faustyna Kowalskáról így ír: ,,Faustyna M. Kowalska nővér, Isten Irgalmasságának ma már világszerte ismert apostola, a teológusok véleménye szerint az Egyház legjelentősebb misztikusai közé számít."

     A hivatás hangja már hétéves korában megszólal lelkében (két évvel első szentáldozása előtt), de szülei nem akarják, hogy kolostorba lépjen. Ebben a helyzetben Helén megpróbálta elnyomni magában az Isten hívó szavát. Az egyik látomásában megjelenő szenvedő Krisztus szemrehányó szavai -- (Napló 9) -- azonban arra kényszerítették, hogy helyet keressen magának egy kolostorban. Több kolostor kapuján is bekopogott, de sehová sem vették fel. 1925. augusztus 1-én lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban a Zytnia utcában...

     A rendben Faustyna Maria nővér nevet kapta. Újoncidejét Krakkóban töltötte, és itt tette le első, majd öt évvel később örök fogadalmát -- a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre -- St. Rospond püspök jelenlétében. A kongregáció több házában is dolgozott, legtovább Krakkóban, Plockban és Vilniusban, ahol szakács, kertész és portás munkakörben tevékenykedett. 

     Kívülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait, áhítatos, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulatú és önzetlen felebaráti szeretettel.

     Egész életében következetesen törekedett az Istennel való mind bensőségesebb egyesülésre, és igyekezett áldozatosan együttműködni Jézussal a lelkek megmentése ügyében...

Szólj hozzá!

rg4m89zx5q0dd_280.jpg     A koronavírus egy "büntetés" a katolikus egyházon belüli Pachamama imádatért – mondta a fülöp-szigeteki Edgardo “Bing” Arellano atya március 19-ei szentbeszédében. Arellano kánonjogász, ördögűző és az EWTN volt műsorvezetője.
Mózes 20-at idézve hozzátette, hogy az első parancsolat megszegése és a Pachamama-féle bálványimádat járványokhoz vezet, ami "a büntetés, amiért megszegtük az első parancsolatot, ami megtiltja a bálványimádatot".
Szerinte "a végidőben" vagyunk, amire a hitelhagyás és az ördögi tevékenységek növekedése a jellemző.
#newsVzqdzoudwe
Forrás: https://gloria.tv/post/3isDYThrqLdiDy33G1CKnEwzt

kepkivagas2_535_1.JPG

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgEgy hihetetlen csoda valósága 2

frangepan_csalad_cimere3_260.jpg     Frangepán Miklós gróf, a Magyar Szentkorona nevében horvát zsupán, szintén hírét vette a csodának. Modrus-i birtokáról Tersatóba (ma Trsat) sietett és Sándor püspök áldásával négy udvari emberét a Szentföldre küldte, hogy az áthelyezett názáreti házacska hitelességét kikutassák. A kis társaság szerencsésen Názáretbe ért, s ott nemcsak hallomásból értesültek a szent házacska csodás eltűnéséről, hanem saját szemükkel és pontos méréseikkel is meggyőződtek arról, hogy a tersatói új kápolna falai az előbbi helyen maradt alapokkal teljesen összevágnak, s így annak hitelességéhez kétség nem férhet.

Sajnos azonban a Magyar Szentkorona országainak e végpontján, a horvát-magyar tengerparton szűnni nem akaró külföldi villongások kezdődtek. Ráadásul a feljegyzések szerint a horvátok a saját érdemeiknek vélték a rendkívüli csodát. Így három év után a Santa Casá-t az angyalok 1294. december 9-én az Adria másik partjára, az itáliai Recanati melletti babérerdőbe eresztették le, melynek első tanúi pásztorok voltak, akik már a tenger felett látták a fénytől övezett házat közeledni. A „loreto” név eredetére vonatkozóan kettős magyarázat létezik. Az egyik a babérerdő (babér ‒ lauretum), a másik a hely, mely egy jámbor matróna a tulajdona volt, akit Laureta-nak (Loreto) hívtak.

8a_300.jpgLényeg a lényeg, hogy a nevezett erdő sajnálatosan búvóhelyül szolgált az útonállóknak is, akik a zarándokok életét veszélyeztették, így Isten harmadszor is úgy rendelte, hogy a házat nyolc hónappal olasz földre érkezése után ismét arrébb vitték, és ezúttal egy közelben levő dombra helyezve. Ám a domb két testvéré volt, akik véresen összevesztek a szentélybe érkező adományokon, ezért Isten negyedszer is tovább szállíttatta a házat, és Loretótól nem messze egy országúton tetette le angyalaival. Hamarosan innen vitték az angyalok mai helyére a loretói dombra.

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

loreto_535.jpg

Szólj hozzá!

az_ars-i_plebanos_elete4_535.jpgElőszó 1   

     A mai ember, de még az egyháziak közül is sokan, csüggedéssel szemlélik, hogy munkájuk és evangelizációjuk nem jár kellő eredménnyel. Pedig sem az emberi munka áldott gyümölcse, sem az eredményes evangelizálás nem érhető el áldozat imádság (Mk 9,29), és az evangéliumi élet személyes megélése nélkül!

unnamed_280.jpgVianney Szent Jánost sokan tanulatlannak tartják, mégis nagy szónok volt, mert a lélekből beszélt!

Külseje lebilincselő volt. Széles homlokát ragyogóvá tette hófehér haja, éles arcvonásai komoly életszentségről tanúskodtak. Tüzes tekintete valami természetfölötti erőt sugárzott, amely előtt meg kellett hajolniuk a legbüszkébb felvilágosultaknak és a hit konok szkeptikusainak is.

Azok, akik megszólták egyszerű, hívságmentes papi öltözékéért, akik ésszerűtlennek tartották böjtjeit és szigorú aszketikus életét, azok is ámulattal hallgatták egyszerű, de sokat mondó szavait!

Gyakorta magas állású, tanult emberek is megrendültek egy-egy homiliáján, vagy akár csak néhány jó tanácsként mondott szaván.

Beszélt a szemével, a tekintetével, és sokakat megindított, meggyőzött a hallgatásával. Amikor a szószéken feltűnt sápadt, csontos és szinte áttetsző arca és felhangzott szerény, de éles hangja, olyan volt, mintha egy nagy bibliai alak, aki a próféták egyszerű nyelvén szól a néphez.

Mielőtt beszédbe kezdett volna, körüljáratta tekintetét a hallgatóságon s ezzel előkészítette az utat. Néhányszor ez a pillantás megállt valakin, mintha kutatna a lelke mélyén, gyökeréig átlátva azt. Hányan hitték ezek után, hogy csak nekik beszél, az ő gyarló­ságaikról! Hányan ismertek rá bukásuk, küzdelmeik és lelkiismeret-furdalásuk titkos történetére!

Látta, tudta és nem bírta elviselni, hogy sokan úgy halnak meg, hogy életükben figyelmen kívül hagyták az üdvösséghez nélkülözhetetlen evangéliumi életet. Életükben fel sem fogták az Üdvözítő személyesen őértük hozott szeretet-áldozatát. Ennél fogva persze nem ismerték meg önmagukat sem, és meg sem fogalmazódott bennük, hogy valójában mi végett is élnek.

Nem a könyvtár porában tanult, nem is a bölcsek ajká­ról az iskolapadban, hanem az imád­ságban Mestere lábainál, a szent­ségház előtt, éjjel és nappal. Mindezt addig amíg a tömegek meg nem fosztották a szabadsá­gától, hogy az idejével rendelkezzen. Ott tanult meg mindent. A hangjában, gesztusaiban, tekintetében és egész, átváltozott lényében olyan nem mindennapi fény és oly csodálatos erő tükröződött, hogy senki sem maradhatottle-saint-cure-ars-160_280_1.JPG közömbös, aki hallgatta.

Azok a képek és gondolatok, melye­ket Isten fénye világít meg előttünk, egészen mások, mint azok, melyeket a saját elménk munkájával alakítunk ki. Egy ilyen világos és egyszerű taní­tás mellett, ilyen rendíthetetlen bi­zonyosság mellett, ahogy beszélt, még a legmegrögzöttebb szívekből is eltűntek a kételyek, és helyüket átvet­te a hit fénye. Ehhez pedig nem csak ima kellett, hanem áldozat és böjt is!

Az Ars-i plébánosban Isten kegyelmével, ez az áldozatos küzdelem kimunkálta ki magában azt a karizmatikus és hiteles személyiséget, hogy végül úgy hallgassák, mint egy új apostolt, akit Jézus küldött Egyházának, hogy a liberális korszellem lelki fölfordulásában meg­újítsa a Szentlélek erejét.

Bár keresztről, megalázódásról, szegénységről és bűnbánatról beszélt. a Krisztusért való áldozatvállalás utáni vágy­ról beszélt ‒ mint az Apostolok ‒, mégis szívesen fogadták az emberek!

Amikor istenszeretetről, alázatosságról, szelídségről, türelemről, és a bensőséges Mária-tisztelet elengedhetetlen szükségéről beszélt, élete példája adott súlyt szavainak. Könnyű annak másokat meggyőzni, akin látszik, hogy maga is éli. És ő élte!

liberte_egalite_fraternite_535.jpg

 

Szólj hozzá!

340senki_sem_530.jpg

Szólj hozzá!

Kérem kedves Olvasóimat, hogy ma délben imádkozzanak el egy Miatyánkot - Ferenc pápa felhívására -, a vírus pusztításának megfékezésére!

Lehetőségeik szerint hívják fel környezetük figyelmét is, ezen imaszándékba való bekapcsolódásra!ima_bunbanatprayer-_535.jpg

Szólj hozzá!

676987f16715d32f523ed52a38500022_530.jpg

1019r_280.jpg„Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött. Mária válasza az angyalnak tovább folytatódik az Egyházban, amely arra hivatott, hogy Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy Isten továbbra is meglátogathassa az emberiséget az ő kegyelmével” – mondta XVI. Benedek pápa.

Amiként a Hitvallásban mondjuk: „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért”. Ezért hajtunk térdet Karácsony és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén e szavak után:„Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett”.

Az ősszülő Éva engedetlenségével ellentétben – aki a sátán szavára hallgatott –, Szűz Mária az Istennek mondott igent, megnyitva az utat ahhoz, hogy az Üdvözítő általa a világba jöjjön.

Éva nem hitt az Istennek, s ezzel halált hozott önmagára és utódaira, Mária pedig a hite miatt a Boldogasszony. Éva az összes élők anyja, de Mária is anyánk – mivel Fia mindenkiért meghalt – és a Szentlélek által Isten gyermekei lehettünk a Szent Keresztség által. Éva társa Ádámnak, Mária társa Szent Fiának. Éva a halált hozta gyermekeire, Mária az életet akarja visszaadni gyermekeinek. Éva a kígyónak szolgáltatta ki önmagát és gyermekeit, Mária széttiporja a sátán fejét. Ez pedig Isten akaratából és erejéből történik.

Isten akaratára mondott mindenkori „igenünknek” a Szűzanya alázatát kell tükröznie, példáznia!

Igent a keresztény hitre, igent a családok és a nemzet egységére, igent az Életre! Mert soha nem szabad felednünk: a Mária-tiszteletben megőrzött hit és nemzettudat a legfontosabb alap ahhoz, hogy az ember emelt fővel tudjon élni!

A nagyböjti időszakban gyakrabban elmélkedjünk a Szűzanyáról – aki – a Kálvárián megismételve, megpecsételte Názáretben kimondott igenjét, és Szent Fia társaként megtapasztalta a lélek vértanúságát. Kérjük bizalommal az Istenanya közbenjárását, hogy az Egyház és népünk küldetéséhez hűen, bátran tanúságot tegyen Isten szeretetéről az egész világnak. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony könyörögj érettünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen

Két és fél perces elmélkedés a Szűzanyáról:

020) https://youtu.be/RHqHtwYfiuM

stgla5a_530.jpg

Szólj hozzá!

439az_urangyala_535.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgEgy hihetetlen csoda valósága 1

9662758_orig_280.jpg     Az egyszerű, faragott terméskövekből rakott házikót a Santa Casa-t (a Szent Házat), angyalok hozták Názáretből Tersatóba. A Ház, fa tetőzetű, három falból álló épületrész, mely egy lakóbarlang elő-építménye volt. Ebben a Házban született Szűz Mária itt élt, és itt köszöntötte az Úr angyala, s mondta ki Mária az IGEN-t! E házban nevelkedett az Üdvözítő, itt dolgozott Szent József, hogy a Szent Családot eltartsa!

1291. április 18-án Akkon elestével Palesztinában végleg a Szentföld a muszlimok hatalma alá került, akik természetszerűleg romba döntöttek mindent, kiváltképp szentnek tartott helyeket. Isten akarata azonban kíméletet adott annak az építménynek, ahol a második isteni Személy megtestesült Szűz Máriában és emberré lett. Ezért az Úr angyalai kiemelték Mária házának elülső részét az Angyali Üdvözlet bazilika romjai alól, és Dalmáciába, az Adriai tenger partjára vitték a Tersato és Fiume közötti dombra.

Ekkor az utolsó Árpád-házi király, III. András (1290-1301) ült Szent István trónján. 1291. május 10-én, éppen szombati napon, a horvát-magyar tengerpart legkisebb pontján, a tersatói várhegy lejtőjén, hirtelen feltűnt egy szerény, 3 falból álló, alap nélküli kápolnácska, fából készült tetőzettel, amely az azt megelőző napon még nem volt ott.

Nagy lett a csődület és a csodálkozás, mert ‒ egyes szemtanúk szerint ‒, mintegy az egekből ereszkedett le, belsejében oltárral, feszülettel s egy szentképpel.

tersato_santuario_antico2_535.jpgA Tersato várában halálos betegen fekvő Sándor corbavi püspök hírt kapott a csodásan feltűnt kápolnáról, és nagy vágyat érzett, hogy meglátogassa, és gyógyulását esdekelje. Ekkor megjelent neki a Szűzanya, e szavakkal: „Fiam! Nagy vágyakozásodra eljöttem, hogy meggyógyítsalak. Tudd meg egyúttal, hogy a határaitokba szállt kápolna ugyanaz a ház, amelyben születtem s növekedtem. Ebben hallottam az Angyali Üdvözletet s a Szentlélek erejével itt fogantam az Örök Igét. Efezusba költözésem után az apostolok kápolnává szentelték, s benne sokszor bemutatták a Szentmise-áldozatot.”

E szavak után a Szent Szűz eltűnt, Sándor főpap pedig nyomban felépült, és jó erőben sietett a csodás kápolnához, hogy ott lerója a háláját a Betegek Gyógyítója iránt. Meghatottan hirdette a nagy kegyelmi kiváltságot, hogy az Istenanya Szent Házával a keresztény világ nemzetei közt a Magyar Szentkorona Országának e végpontját dicsőítette meg.

(Forrásokat lásd az első részben!) (folyt.)

(A képeken balra a Tersato-i vár, tőle jobbra a kegytemplom annak helyén, ahová az angyalok letették a Názáreti Házat!)trsat_p629_535.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XIV. állomás: Jézust a sírba helyezik

abortus_splash.jpg

 

    Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. És ha elérkezik az Utolsó Ítélet, gyilkossággal kell vádolnom a szüleimet!? 

abortusz_baby.jpg

De jaj, mégis irgalomért könyörgök Hozzád értük, mert izzik kis szívemben a Tőled kapott Szeretetparázs! 

 

 

 

0001_kicsi.JPG– Megváltó Jézusom, engedd, hogy Szeplőtelen Édesanyád lángra lobbantsa szüleim szívében és minden megszületettben a Szeretet Tüzét, hogy felmelegítse fagyos szívüket és megismerjenek Téged, a Feltámadtat! Add, hogy átérezzék a szülőség szent hivatását, a teremtő együttműködés örömét és felelősségét! Őszinte bűnbánatuk bizonyosan elnyeri Szent Szíved Irgalmát, így majd óvják, várják s örömmel fogadják a gyermekáldást! Ó mennyire várom én is a Feltámadást! Amen.

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Utószó

     "2019-ben is az abortusz volt a vezető halálok a világon, a Worldometer statisztikái szerint több mint 42,3 millió születendő gyermeknek oltották ki tavaly az életét. A WHO évi 40-56 millióra becsli az abortuszok számát. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 115 890 abortuszt végeztek el naponta.4828 abortuszt óránként.

Amióta ezt olvassa, további 50 babát gyilkoltak meg, hiszen 80 abortuszt történik a világon egy perc alatt.

Magyarországon tavaly 26 941 abortuszt végeztek el. 26 941 születendő gyermektől vették el az életét, mindezt teljesen legálisan... Átlagosan Magyarországon 516 abortuszt végeznek hetente, 73 abortuszt naponta, 3 abortuszt óránként." (Forrás: CitizenGo - Schittl Eszter)

MEGNÉZENDŐK:  https://www.youtube.com/watch?v=YiXz-RktEK4&fbclid

                                https://youtu.be/qeghBPmxuHU

Szólj hozzá!

aaaa_80.jpg

z egész liturgiában, de különösen a nagyböjti liturgiában uralkodik a megdicsőülés gondolata. Az Egyház a liturgia által a mi „színeváltozásunkat” akarja elérni, a megdicsőült Krisztus elé megdicsőült hívőket akar vezetni. Ezért mutat ismét az Úr Jézusra, akihez hasonlóan megdicsőülhetünk mi is, ha hozzá hasonlóan küzdünk a kísértések ellen. Üdvözítőnknek is szenvednie kellett, mielőtt dicsőségébe bement; nekünk, tanítványainak sem lehet jobb helyzetünk, mint Mesterünknek volt. Böjttel és önmegtagadással előkészülve élvezhetjük csak a Húsvét örömét. A mai szentlecke (1Tesz 4,1-7) is erre buzdít, az imádságok és énekek is ezt kérik.

(Gábriel arkangyal csak 1921-ben került be a hivatalos római katolikus kalendáriumba, ekkor ünnepét március 24-ére tették. 1969-től azonban Szent Mihállyal és Szent Rafaellel együtt szeptember 29-ére tették római katolikus ünnepét. Az ortodox egyházakban november 8-án ünneplik, de megemlékeznek róla március 26-án és július 13-án is. -- Wikipédia)
     Könyörgés: Emlékezzél meg Uram, könyörületedről és irgalmadról, hisz azok megvannak öröktől: sohase uralkodjanak rajtunk ellenségeink, szabadíts meg minket minden szorongatásunkból.

normal_agglgavriil_530.jpg

Szólj hozzá!

Kattints ide!virgen_535.jpg

Szólj hozzá!

a_loretoi_szent_haz_tortenete_535.jpgBevezető

Tisztelt Olvasóim!

Amiként 2019. január 11. és február 26. között olvashatták „SZŰZ MÁRIA EFEZUSI HÁZÁNAK TÖRTÉNETÉ-t”, úgy most megkísérlem a LORETÓI SZENT HÁZ TÖRTÉNETÉ-t is ismertetni.santa-casa2_535.jpg

Holnap lesz az Angyali Üdvözlet, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, mely üdvös esemény abban a Házban történt, melyet sorozatommal bemutatok!

Természetesen ezúttal is hitem és saját meglátásom szerint kutattam a Loretói Mária-ház „angyali misztériumát” abban a reményben, hogy így csokorba szedve, az Olvasók számára megkönnyíti e rendkívüliségről való ismeretszerzést, és talán el is mélyíti a bensőséges Mária-tiszteletüket!

Fogadják szeretettel!8b_535.jpg

Felhasznált források:

https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2019-03/loreto-szent-haz-nazaret-tortenet-paplor.html

http://imrikzsofia.hu/a-loretoi-szent-haz-tortenete-es-abrazolasai

https://ujszo.com/panorama/maria-nazareti-haza-loretoban

http://lexikon.katolikus.hu/L/Loreto.html

www.kath.net

http://web.axelero.hu/kesz/jel/03_05/loretoi.html

http://www.szentkeresztplebania.hu/nagybojt_2016_31.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Loreto_(Olaszorsz%C3%A1g)

http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/honnan_erkezett_budapestre_a_loretoi_madonna_.3070.html?pageid=119

http://adattar.vmmi.org/cikkek/4513/letunk_1995.1-2_08_barna_gabor.pdf

http://www.katolikus-honlap.hu/1102/loreto.htm

tranzitus_b535.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

abortuszvirgenproyecto.jpg   Jézusom, Te Édesanyád ölén holtan is nyugodhattál. Én, anyámnak csak teher vagyok és még az emlékemtől is szabadulni akar! Halára szánt, alighogy fogantam, és szerető ölelés helyett csak szörnyű elölést kaptam!

 

 

 

 

 

 

0001_kicsi.JPG

 

 

 

– Ó Fájdalmak Anyja, Mária! Légy te az én égi Anyukám, fogd szorosan kis kezemet és vezess ki engem, az Alvilág Kapuján!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

brandmayr_franz_xaver_280.jpgCsapások idején, erre még nem volt példa a történelemben!

     Március 10-én, a római Maria dell'Anima német nemzeti templomban bejelentésre került, hogy a koronavírus miatt a Szentmisék csak "privát módon" lesznek bemutatva.

P. Franz Xaver Brandmayr rektor a VaticanNews-nak kijelentette, hogy a hívőket nem zavarja el ezekről a "privát misékről", melyeket nem csak megtart de prédikálni és áldoztatni is fog.

Bár Brandmayr atya számára egyértelmű, hogy túl messze megy, de szerinte a nyílt misék megtiltása igen komoly hiba.

Egy pap barátját idézte: Nemhogy bezárni, de most kellene igazán kitárni a templomok kapuit, és hívni kell az embereket, hogy együtt imádkozzanak, Isten bocsánatát kérve!imadkozd_140.jpg

Ezért Brandmayr kimondta: "Ha be akarjátok zárni templomomat, erőszakkal kell rávennetek!"oekumenevesper_535.jpg

Szólj hozzá!

Az észt és a megérző képességet Istentől kaptuk, vegyük komolyan!

     Sajnos a legyőzöttnek hitt vírusok mutálódnak, és egyre veszélyesebb formákat öltve támadják az emberiséget. Most épp a koronavírus aktuális, de nincs ez másképp a politikai izmusok világában sem. Fel kell készülnünk a világunkat többször a pusztulás szélére sodró bolsevizmus, nácizmus, fasizmus, kommunizmus mutált változatainak érkezésére és egyre őrültebbé váló "pandémiás"* támadásaira.

     Bár úgy tűnik, hogy a felsorolt izmusok és ideológiák hatása meggyengült és hihettük, hogy a népeknek már kifejlődött az immunrendszere, ámde a hatalomszerzés megszállottjainak laboratóriumaiban előállították a liberalizmus mutánsait, a liberálfasizmust és liberálkommunizmust, melynek éltető táptalaja a genderelmélet, a klímakatasztrófa és a migráció!

     Ha ezen hazug igyekezetek újaknak tűnnek is, az ellenük való védekezés receptje nagyonis régi: áldozat-imádság-bűnbánat! Kifejtve a gyógy-alkalmazást:

Az áldozat – engesztelés.

Az imádság – a rózsafüzérezés.

Bűnbánat – a szentségi élet.

Aki ezt nem érti, majd megérti! Aki ezt nem képes tevékenyen megélni, majd megteszi, de akkor már nagy eséllyel késő lesz!  (Csizmadia László blogbejegyzése gondolatainak felhasználásával!)

............................................

* pandémia – világjárványkeu_3_535.jpg

 

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság II. János Pál tanításában

     II. János Pál pápa három évtizeden át (krakkói segédpüspökségétől kezdődően), pontosabban 1963-1993-ig dolgozott Boldog Faustyna Kowalska Naplójának egyházi elfogadtatásán. Feltehetően a Napló tartalma is hozzájárult ahhoz, hogy második enciklikáját az Isteni Irgalmasságnak szentelte.

     Az említett történelmi szükséghelyzet a sérült emberiség mai helyzete, amely kifejeződik egyrészt az Egyházban tapasztalható negatív jelenségek, másrészt az elhatalmasodó bűn és annak valamennyi következménye által. Ez teremti meg, s jelent sürgető felszólítást az Egyház számára, hogy mélységében mutassa be az ,,irgalmasság Atyjának'' Krisztus által feltárt misztériumát. Megérett az idő a történelem Isten irgalmasságának mélyebb megismerésére és a belőle fakadó lelki javak gyümölcsöztetésére, az evangelizációba való beépülésére.

     II. János Pál pápa történelmi sürgetésnek tett eleget a Dives in misericordia (Irgalmasságában gazdag Isten) c. enciklikájának kiadásával. (A cím utalás az Ef 2,4-re: ,,De az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket.'') A történelmi szükséghelyzetről a pápa így ír: ,,Úgy tűnik, korunk emberének lelkülete szembefordul az irgalmas Istennel, talán jobban, mint korábban. S azt is megpróbálja, hogy az emberi szívből kiirtsa és az életből kiiktassa az irgalom gondolatát is. Mert úgy véli, az irgalom szava és fogalma nehézséget okoz annak az embernek, aki a történelemben eddig tapasztalt mértéken messze túl úrrá vált..., s hatalma alá vetette a földet és uralkodik rajta. ... A mai világ állapota... több olyan fenyegető jelenséget is mutat, amelyek minden eddig ismert veszedelemnél sokkal rosszabbak. ... Istennek, az 'irgalmasság Atyjának' Krisztus által föltárt misztériuma olyan különleges felszólítássá válik, mely az embert fenyegető mai veszedelmek közepette az Egyház felé hangzik el'' (DM 7-9). Az enciklika célja: Krisztusban megmutatni ,,az irgalom Atyját, a teljes vigasztalás Istenét'' (2Kor 1,3). A pápa ebben a művében gazdag tanítást ad az Isteni Irgalomról.mater_divinae_misericordiae_60.jpg

     Az enciklika hosszan taglalja a Szentírás tanítását az Isten irgalmáról, majd kifejti, hogy Mária is ,,részese az irgalom kinyilatkoztatásának'', aki ,,tapasztalta és kiérdemelte'' az irgalmat, sőt istenanyasága miatt egyenesen az ,,irgalom eszköze''. Ennek kapcsán ,,szólíthatjuk Máriát az Irgalom Anyjának (Mater Misericordiae), Irgalmas Úrnőnek (Domina Nostra Misericordiae) és az Isteni Irgalom Anyjának (Mater Divinae Misericordiae). Mindhárom megszólításban súlyos teológiai tartalom rejlik...'' (DM 56). A továbbiakban az Isten irgalma és mai világunk kapcsolatáról esik szó az enciklikában.

     Ezt követően a Szentatya így tanít: ,,Mivel az irgalom a végtelen Isten tökéletessége, maga is végtelen. Ezért határtalan és kimeríthetetlen az Atya készsége arra, hogy befogadja tékozló fiait, ha hazatérnek. Ugyanezért végtelen a bűnbocsánat lehetősége és gyorsasága is: a Fiú csodálatos áldozatának értéke miatt. Ezt a hatalmat semmiféle emberi bűn nem képes felülmúlni, de még csökkenteni sem.'' Egyedül a bűnben való megátalkodottság tudja megkötni ezt a jóságot. Róma Püspöke figyelmeztet: aki részesedni akar ebben az irgalomban, annak be kell látnia bűnösségét, meg kell térnie, irgalmasnak kell lennie, és a ,,megtérés állapotában'' kell élnie (DM 78-80).

2a0fc13bfedec77ca71b63ac8036f3bf_1.jpg     A befejezésben a pápa felszólít bennünket: ,,Könyörögjünk Istenhez az irgalomért századunk embere számára!'' (DM 98). ,,Mária közbenjárásával könyörögjünk, aki szüntelenül hirdette a 'nemzedékről nemzedékre' szóló irgalmat. De imádságunkhoz mindazok közbenjárását is várjuk, akikben a hegyi beszéd szavai már valóra váltak: ''Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmat nyernek'' (DM 101). A pápa elmondja: az Egyház feladata, hogy folytassa az irgalom kinyilvánítását. (Vállalnia, hirdetnie és élnie kell az isteni irgalmat.) Az Egyház azért él, hogy az irgalom jele legyen.

     A Szentatya így fejezi be enciklikáját: ,,Minél hevesebben ellenkezik az emberi történelem, minél élesebben mutatkoznak korunk világi kultúrájának különbségei, és minél inkább tagadja az emberiség Istent, annál inkább kell közelednünk ahhoz a misztériumhoz, amely öröktől fogva Istenben rejtőzött, majd Jézus Krisztus által az időben valóban közöltetett az  emberrel'' (DM 103).

     Az elhatalmasodott bűnnel szemben a szeretet Istene túláradó kegyelmében, tevékeny szánalmában utánamegy az elveszett báránynak. Újra és újra figyelmeztet a veszélyekre, és az Istenhez való visszatérésben megoldást és segítséget kínál. Így volt ez az Ószövetségben, és így van ez ma is. Ennek vagyunk tanúi többek között a Mária-jelenések esetében, s erről szól az Isteni Irgalmasság üzenete is.

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

abortusz41723_1.jpg 

 

 

 Jézusom! Te meghaltál a mi üdvösségünkért, énértem is! De én, miért és kiért? Te ártatlan vagy, s én is! Viszont a Te fájdalmadat fokozza az én tragédiám is! Mivel engeszteljelek Téged ezért? Nekem semmim sincs, csak a halálom, fogadd el áldozatként tőlem édes Jézus!              Fel-a-ján-lom! 

kepatmeretezes_hu_sanctified.jpg

0001_kicsi.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kérlek, emlékezzél meg rólam a Te Országodban. 

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

    Nagyböjt negyedik vasárnapját – a nép nyelvén – Öröm-, vagy Rózsa-vasárnapnak is nevezzük. A pap lila helyett rózsaszínű miseruhát ölthet. Ez átmenet a lila (bánat) és a fehér (öröm) színek között. A pápa Rómában ma rózsát szentel és a szeretet jeleként elküldi a világ különböző tájaira. A szentmise imái elővételezik a húsvéti örömet, szomjazó szívünkbe vigasztalást hoznak.

ib41531.jpg     Ezen a napon, a nagyböjt negyedik vasárnapján – a görög-katolikus egyházban –, szentéletű János atyánknak, a mennyekbe vezető létráról szóló írás szerzőjének emlékét tartják.
     János, aki testét életében halálra adta, örökké él, még ha élettelen halottnak is látszik. Ránk hagyta ugyanis írását a fölfelé vezető Létráról, s megmutatta az azon való följutás módját.
     Éles eszű fiatalemberként tizenhat éves korában Istennek ajánlotta föl magát igen szent áldozatként, s belépett a Sínai hegyi monostorba. Tizenkilenc év múlva innen továbbment a csöndes nyugalom küzdőhelyére, mintegy öt mérföldnyire egy Thóla nevű helyen telepedett le, ahol negyven esztendőt töltött el heves szeretetben, mert állandóan az isteni szeretet tüzétől izzott.
     Mindenféle eledellel táplálkozott, de mindig csak egy keveset, nem a jóllakásig. Ezzel szerintem egészen bölcsen vetett gátat a felfuvalkodottság elé. Azt pedig ugyan kinek az elméje tudná egyáltalán számon tartani is, hogy mennyi könnyet hullatott? Az álomra annyi időt szánt, amennyi megóvhatta elméjét attól, hogy a túlfeszített virrasztástól összeroppanjon. Egyébként folytonosan imádkozott, és az Isten iránti mérhetetlen nagy szeretete hajtotta mindvégig előre életpályáján.
     Az erényeket Istennek tetszően gyakorolva írta meg a „Létra” című művét és több tanító beszédét, majd pedig jósággal telve nyolcvanéves korában méltó módon megpihent az Úrban.
     Emlékét március harmincadikán tartjuk, ma pedig valószínűleg azért emlékezünk meg róla, mert a monostorokban nagyböjt kezdete óta rendszeresen fölolvassák a „Létra” című könyvét. Forrás 

im4152.jpg

Szólj hozzá!

notre_dame_pieta_280.JPGNem csupán jelképes és nem csak időleges lelkesedés kell!

     „Ha a Notre Dame katedrális valóban olyan szimbólum, ami mindannyiunké, akkor miért nem kezdték el korábban megvédeni?” ‒ teszi fel a kérdést Mario Giordano az Il Giornale főszerkesztője. Akkor miért tűrték el szó nélkül, hogy oly sok módon notre_dame_pho607dee7c-2013_535.jpgmeggyalázzák, például a femenek sorozatos szemérmetlen rohamaitól (2013. febr. és május)? Miért hagyták szó nélkül, amikor „szexuális kiállítás” keretében egy marhamáj darabbal abortuszbemutatót rendeztek a Szent Magdolna templomban 2013. december 20-án? És miért nem tiltakoztak, amikor a párizsi bíróság ezeket a félmeztelen perszónákat mindannyiszor felmentette? De a franciák nem csak a morális támadások ellen nem védték meg templomukat de materiálisan sem, amikor az állam nem adott rá pénzt, hogy a megfelelő tűzvédelmi rendszert kiépítsék. Ezek után viszont hogyan lehet, hogy mégis rengeteg ember, szerte a világon, szinte megkövülve, vagy kétségbeesve meredt a képernyőre a Notre Dame égése közben. Hogyan magyarázhatók azok a képek, melyek a párizsi aszfalton térdeplő, imádkozó fiatalokat mutatták? Nos, a lehetséges magyarázat: nem "csupán" a Notre Dame égése, hanem sokkal több történt! E katedrális pusztulása mindenki számára láthatóvá tette a drámánkat: a civilizációnk összeomlását. Mi zajlik a világban? Nos, szinte egy időben égett le az ukrajnai Harkovban lévő Szent Miklós székesegyház, amiként sikerrel akadályozták meg a New York-i St. Patrick katedrális felgyújtását. Ezeket követte a húsvétvasárnapi Sri Lanka-i merényletsorozat. Sem részleteiben, sem összességében el nem tudjuk képzelni azt a gyűlöletet, ami azokban az emberekben ég, akik minden bajért Jézust és a katolikus Egyházat teszik felelőssé. A muzulmánok, bármely csoporthoz is tartozzanak „Allah diadalaként” ünnepelték, hogy a püspöki templom, Mária szentélye Párizs szívében lángokban áll." (a www.katholisches.info és Stoffán György – 2019. április 18-i cikkei nyomán!)

Milyen alapon nevezhető az európai kereszténység jelképének a Notre Dame katedrális egy hitetlen ország közepén, ahonnan a magyarság csak kínt és fájdalmat kapott az elmúlt évszázadokban!
em_la_salette_nossa_senhora_280.jpgFranciaország az "Egyház leánya" azóta még jobban lealjasult és még inkább eltávolodott Istentől, a Teremtés logikájától, rendjétől. A csodás katedrálist csak idegenforgalmi látványosságnak, bevételforrásnak tartotta fenn, de most elvesztette, amiként a lebontott templomait is! Nos a francia liberálisok által felépített "civilizáció" úgy dől össze, mint a Notre Dame Huszártornya. Az 1846-os La Salette-i üzenet, Melanie által 1858-ban közzé tett titkában a következő szerepel: "Az emberek féktelensége és bűnei áthatolnak az egeken, ezért Isten villámként sújtó karjának egyetlen csapására megremegnek a hegyek és az egész természet. Párizs égni fog és Marseille elmerül; több nagyvárost megráznak és elnyelnek a földrengések; úgy tűnik, hogy minden elveszett, nem látni mást, mint gyilkosságot, nem hallani mást, mint fegyvercsörgést és káromkodást. Az igazak sokat fognak szenvedni; imádságaik, bűnbánatuk és könnyeik felszállnak az égbe, és Isten egész népe bocsánatért s irgalomért könyörög, segítségemet és közbenjárásomat kéri." (A nagy világcsapás - Kiadta: Zola gróf Lecce-i és Ullathorne angol püspök. Budapest Hornyánszky Viktor Rt. 1925) 

És bizony mi égett oly pokolian a templom egész belsejében? A gyűlölet tüze! Mely azért hatalmasodhatott el a világban, mert kevesen éltek a szeretet tüzének engesztelésre késztető kegyelmi hatásával!brand-notre-dame-feuer_535.jpg

Ja, hogy mi a teendő? Valósítsuk meg a Fatimai Miasszonyunk (Notre Dame de Fatima) 1917-es kéréseit: Az egyéni és közösségi felajánlásunkat Szeplőtelen Szívének, a napi Rózsafüzért, az Öt Elsőszombatot és mindenekelőtt az ENGESZTELÉST! Ennek teljesítéséhez ígérte meg a Szűzanya, hogy Szeplőtelen Szíve győzedelmeskedni fog! Meghallgatandó: https://drive.google.com/open?id=1iVwjkb0O3xRlCIkIxbY-54lhIGVKxGVN

(Alső kép: a Notre Dame piétája) (vége!)notre_dame_pieta4f_535.jpg

Szólj hozzá!

056meg_mire_vartok_530_2.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik

abortusz0003.jpg   Uram, Téged keresztre szegeznek. Engem darabokra szabdalnak, aztán megszámlálják részeimet, hogy fertőzést ne okozzak! Ennyi volt a létem? Ó ti megszületettek! Nézzétek lábacskáimat, mellyel köztetek járhattam volna! abortion_09.jpgNézzétek a kezeimet, melyek alkothattak és áldhattak volna! 

0001_kicsi.JPG– Bocsáss meg Uram hóhéraimnak, mert nem tudják, mit cselekszenek!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

 

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

Imádkozzátok a rózsafüzért!

st_louis-de-montfort-1_260.jpg    Kedves Olvasóm! – írja Montforti Grignon Szent Lajos – ha gyakorlod ezt az ájtatosságot s prédikálsz róla, akkor nem a könyvekből, de saját tapasztalatodból győződhetsz meg a szentolvasó csodáiról. Örömmel látod majd azon ígéretek valóra váltását, melyeket Szűz Mária Szent Domonkosnak és Boldog Alánnak tett és tesz mindazoknak, akik terjesztik ezt az oly kedves ájtatosságot, ami a népet megtanítja Szent Fia erényeire, az elmélkedő imára, Krisztus követésére, a szentségekhez való gyakori járulásra és mindenfajta jótétemény keresztül vitelére. (Montforti Grignon Szent Lajos)93_1299868243_1920.jpg

 

Szólj hozzá!

ket_es_fel_p_k_535.jpg014) https://youtu.be/80XcvSyaLEk

Szólj hozzá!

notre_dame_pieta_280.JPGAz intő jelek

     "Az igazság az, hogy maga Európa égett el a szemünk előtt. Csak éppen nem vettük észre. Nem figyeltünk, amikor egymás után zárták be a katolikus templomokat Nyugat-Európában." (Szentesi Zöldi László írása - https://888.hu)

A valóság az, hogy egyáltalán nem figyelünk a jelekre, vagy legalább is nem kezdjük tömegesen mondani, énekelni az Ave Mariát! ‒ Nagyobb jelet várunk? Pedig az egész emberiség összefogó ereje kell! Merthogy...noticia--portada_535.jpg

"Naponta vannak intő jelek, egymás után érik támadások a keresztényeket Európában (és a világban), szinte nincs olyan nap, amikor ne rongálnának meg egy templomot, mégis eddig túl kevesen foglalkoztunk a veszéllyel. Talán egy olyan tragédia, mint a Notre Dame leégése kellett ahhoz, hogy emlékeztessen: Európát nem a felvilágosodott szbdkművesek, hanem a keresztények építették! (...) A keresztény vallás ellen offenzíva zajlik Európában. Az EU ultraliberális világának egyik célja az, hogy a kereszténységet meggyengítsék, hosszabb távon Európából eltávolítsák. Ennek egyik eszköze a migráció támogatása is!" – vélekedett Márfi Gyula veszprémi érsek a PestiSrácok.hu-nak adott húsvéti interjújában.b9719271694z_1_535.jpg

Hol voltak eddig a most kórusban együtt sírók? Már az első istengyalázás hírére térdre kellett volna hullaniuk,  engesztelve! Hol voltak, amikor az EU parlament kihagyta alapító okmányából a keresztény múlt említését? Hol voltak, amikor a keresztény szimbólumokat meggyalázták, bemocskolták, elpusztították? Hol voltak és vannak, amikor Franciaországban az elmúlt pár évben templomok ezreit gyalázták meg, törték össze a Mária-szobrokat, tabernákulumokat? Hol voltak 2019. március 17-én, amikor az egykori párizsi St. Sulpice papszeminárium templomát felgyújtották? Ámde ezt valahogy még sikerült eloltani! 

(folyt.)st_sulpice_535.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

_021.JPG

 

   Uram Jézus! Rólad letépik ruháidat, nekem az sincs! Csak bőröm van, arcom, kezem, meg lábam, melyet egy eszköz hamarosan megragad és szaggatva tép. Ó Istenem, mennyire reszketek ettől! 

      Ti megszületettek! A lelkem bár örök, de testemben még egy kis időt sem élhettem érdemszerzőn köztetek. A gyengéd szeretetet meg se ismerhettem és számomra minden megélhető "érzelem" csupán az irtóztató félelem!

0001_kicsi.JPG– Ó édességes szép Élet, félek nagyon! Nagyon félek!

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

4d6_535_1.jpgMindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!imadkozd_140.jpg

Ámen.

Szólj hozzá!

notre_dame_pieta_280.JPGA Jelek

     A 12. századi épület Notre Dame, a történelme során sok mindent kibírt. Kibírta a Véres Francia Forradalom liberális mocskát és rombolását is, amikor az Ész és a Filozófia szentélyévé alakítottak át, és az oltáron egy mezítelen táncosnőnek, az  "Ész istennőjének" hódoltak! A felvilágosodás ilyen magasságaiban már szinte logikus, hogy az orgiák után, élelmiszer-raktárnak használták. (Mellesleg azóta is minden franciaországi templom állami tulajdon ‒ a Notre Dame is!)

jacques_hamel_280.jpgMost sokan azt mondják, hogy ez a pusztító tűz egy "jel"! ‒ Jel?? ‒ Legfeljebb a jelek sokaságának egyike! Ugyanis, csak 2018-ban 875 katolikus templomot ért gyalázat Franciaországban és naponta háromszor támadnak templomokra Franciaország területén! (Michel Aupetit érsek SudRadio. fr 2019. április 17.) Legutóbb a St. Sulpice katedrális bejáratát borították lángba, nem is beszélve a Rouen-i templomról, ahol a 85 éves Jacques Hamel atyát iszlamisták letérdeltették és átvágták a torkát!

2013_fr_orsza_280.jpgJelek? Vajon figyelmeztetéseknek fogadják-e a franciák (vagy a világ katolikusai), hogy (csak) Franciaországban tucatszám bontják le az egyébként ép templomokat? Persze erről se hang, se kép!

Jelnek tekinthető-e, hogy Macron francia elnöknek nem volt egyetlen részvétnyilvánító szava sem a katolikusokhoz a Notre Dame katedrális leégése kapcsán, sőt, a beszédeiben szándékosan mellőzte a keresztény vagy katolikus szavakat! Sőt a francia vezetés, "helyreállítás" címén a legjobb ötletnek tartja, hogyha az elpusztult torony helyére egy muszlim minaret kerülne. (pestisracok.hu)

Az pedig, hogy ez nem merénylet volt? Nos, 2019. április 21-én Urunk feltámadásának ünnepén megszólalt a párizsi Notre-Dame egykori főépítésze, Benjamin Mouton. A Bataicu.com-nak azt nyilatkozta, hogy az épület tűzbiztonsága elsőosztályú volt és nem hiszi, hogy a székesegyház tetőszerkezete erős külső hőhatás nélkül meggyulladhatott volna. Feltételezése nem alaptalan, hiszen 2016. szeptemberében már letartóztattak egy nőt, aki egy gázpalackokkal megrakott személykocsit akart felgyújtani a Notre Dame előtt.mouton-ex-architecte-en-chef-de-notre-dame-de-paris_535.jpg

A Notre Dame főépítészének feltételezése persze "összeesküvés-elmélet", nem úgy, mint a hivatalos magyarázatok: "egy munkás bizonyára eldobta a cigarettáját", vagy "egy elektromos vezeték lángra kapott", ezzel persze elismerve, hogy egy világörökséget képező épületnek ilyen "szénakazali" volt a tűzbiztonsága, ráadásul pont Húsvétkor?

(folyt.)106478971_mediaitem_535.jpg

 

Szólj hozzá!

Az irgalmasság a Szentírásban
 
     A Szentírás tanúsága szerint Jézus elmagyarázza és megmutatja nekünk, hogy milyen, pontosabban ki az Isten. Sokszor idézzük Szent Jánost: ,,szeretet az Isten'' (1Jn 4,8), ami leginkább kitűnik Jézus életművéből. Jézus keresztáldozata a felülmúlhatatlan isteni szeretetnek kifejeződése. Jézustól tudjuk, hogy a mi Istenünk emberkereső Isten, az embernek pedig istenkereső embernek kell lennie. Az Isten és ember kapcsolata pedig a szabadságban és a szeretetben teljesedik ki.
     Az Isten már az Ószövetségben úgy mutatkozik be, mint az ember szerető Atyja, s ez az atyaság s az ebből fakadó istengyermekség meghatározó vonása az Isten-ember kapcsolatnak. Ez egyben a legnagyobb lehetőség is az ember számára, mert az Isten, az ,,irgalmasság Atyja'' (2Kor 1,3) hűséges, és soha nem hagyja magára az embert, még akkor sem, ha az tékozló fiú módjára elhagyja őt és hűtlenné válik Istenéhez életének útján. ,,...ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg'' (2Tim 2,13).
     Az Isten mindig irgalmas Istenként cselekszik. Szeretete miatt nem tudja elviselni az ember lelki nyomorúságát, s nincs olyan mélysége a nyomorúságnak, ahonnan tevékeny szánalmában nem akarná és nem tudná visszahozni az embert. Isten irgalmának egyetlen akadálya a megátalkodottság.
     A Szentírás túláradó gazdagsággal beszél Isten irgalmáról. Már az ősevangéliumban irgalmasnak mutatkozik, az Ószövetség pedig kezdeti időktől magasztalja Isten irgalmát. A Szentírásban több száz helyen olvashatunk erről. Mózes sokszor emlegeti Isten irgalmát: ,,Az Úr irgalmas és kegyes Isten, hosszan tűrő, nagy könyörületességű és hűségű, te irgalmasságot gyakorolsz ezer nemzedéken át...'' (Kiv 34,6-7) ,,Ha hozzám kiált (akitől elvették köpenyét), meghallgatom, mert irgalmas vagyok'' (Kiv 22,26). Híres a 136. zsoltár (hálaadó himnusz Isten örök hűségéért): ,,Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló.'' Refrénként ismétlődik huszonhat alkalommal. ,,...minden utad irgalom és hűség...'' (Tób 3,2b) Gyönyörű Izaiás tanítása is: ,,A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki'' (Iz 42,3). A 103. zsoltár vallomása -- ,,Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban'' (Zsolt 103,8) -- Szent Pált is megragadja, aki idézi ezt a gondolatot egyik levelében (Ef 2,4).
     Az Újszövetség első tanítása az Isten irgalmasságáról a Magnificat gyönyörű szavaiban fogalmazódik meg: ,,Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik'' (Lk 1,50). Mint említettük, Isten irgalma Jézusban mutatkozik meg, aki mindig kész a megbocsátásra. Példabeszédekben (pl.: az Elveszett bárány, a Tékozló fiú stb.) tanít erről. Az apostoli igehirdetésben Krisztus az ,,irgalmas és Istenhez hűséges főpap'' (Zsid 2,17), aki bennünket is irgalomra tanít. (Vö. Biblikus Teológiai Szótár. Róma, 1974. 604-611.) A szent iratok szerint olyan mértékben számíthatunk Isten irgalmára, amilyen mértékben mi is gyakoroljuk az irgalmasságot. ,,Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött'' (Jak 2,13). Isten elvárása világos: ,,Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas'' (Lk 6,36).
     Az Egyház liturgiájában, imádságaiban (különösen a papi breviáriumban) is igen gyakran megfogalmazódik Isten irgalma. 

     Korunkban sajátos történelmi szükséghelyzet alakult ki (II. János Pál), s ez a szükséghelyzet egyre sürgetőbben irányítja figyelmünket az Isten irgalmára. Úgy tűnik, az elhatalmasodott bűn nyomán a különös módon túláradó kegyelem az Isteni Irgalmasság üzenetében fogalmazódik meg teljes gazdagságában.misericordina530.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel

abortusz0095p1.jpg   Családtervezés, túlnépesedés? = Ó, mindez ördögi tőrvetés! Íme, a „tudatos tervezést” rajtam kezdik azzal, hogy legyilkolnak! Nekem nincs helyem, nincs falatnyi kenyerem széles e világon? – Miért? – Azért, mert a szüleim is mindent elképzeltek, megterveztek, csak épp a "kapcsolatuk" következményeit nem! Mert ők nem az "együttlét" időpontját tervezték későbbre, hanem engemet! Egyszerűen képtelenek megérteni, hogyha már életre hívtak, én MOST vagyok és soha többé meg nem születhetek? Az eljövendő foganás már nem én leszek, és ha most eldobnak, mindenkorra meghalok! – Nem fogják föl? – Meg-ha-lok! Hol lesz helyem földön s égen, ha nem részesülhettem a Szent Keresztségben? Sem...

0001_kicsi.JPG– Istenem! Ez a széles nagy világ meddig fog fennmaradni, amely nekem – a legkisebbnek – még helyet se hajlandó adni?

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

c1_3548509_535.jpg     A koronavírus abban az időben érkezett, amikor a társadalom nagy része úgy érzi, nincs szüksége Istenre, hiszen számukra az Isten helyébe a "kenyér és cirkusz" lépett. Modern korunk bűnei sajnos attól "modernek", hogy már lelkük legmélyén sem számolnak az eltékozolt élet következményével, a kárhozat lehetőségével! Nagyra tartják magukat és mindenkit lenéznek, aki nem úgy él, ahogyan ők! 

Ám itt az intő példa! A koronavírus bármilyen kicsiny, lám-lám képes percek alatt ledönteni azokat a bálványokat, amelyekről úgy gondolták, hogy stabilak, erősek és tartósak!

Az óceánjárójáró luxushajó – mely minden földi öröm szimbóluma –, egyetlen pillantás alatt szigorúan őrzött börtönné válhat, és a nagyzolók mindent pénzt megadnának, hogy kijussanak onnan.

Akiknek a sport volt az istenük, most üres stadionokat találnak, akik pedig az üzletelést imádták, most bizonytalanná vált befektetést és karanténba helyezett munkaerőt láthatnak. Akik utazgattak, most alig tudnak hazatérni, a "shoppingolók" meg zárt üzletekkel szembesülnek.

A "csak az van, amit látok" gondolkodóinak hedonista világa, íme a szemük láttára omlik össze.

Vajon mindez térdre kényszeríti-e az Istenről megfeledkezőket, vagy továbbra is ragaszkodnak téveszméikhez? Netán milliárdokat költenek majd összetört bálványaik helyreállításra, vagy már tehetetlenné váltak?

Korántsem! Hiszen nagyon is észnél vannak! Elérkezettnek látják az időt, hogy eddig "fülbe súgott" vágyaikat kiélhessék, és drákói intézkedéseket hozhassanak a Szentmisék betiltására, a templomok bezárására, melyben persze társakra is találtak, akik fertőzésveszélyesnek mondják ki a Szentségeket és szentelményeket! Nem veszik észre, hogy épp a segítségtől zárják el az embereket!

Megfeledkeznek arról, hogy az Egyház létesítette az első kórházakat, ahol gondoskodtak a testi-lelki szükségletekről – mi több tagadják –, hogy az Egyház mindig is képes volt gyógyítani, vigasztalni – Krisztus a mi Urunk által!?

Megfeledkeznek arról, hogy gúnyolódásnak teszik ki Krisztus Egyházát, úm.: "az Istent is karanténba helyezték"!c3ddb3d98f6d897_260.jpg

Lehetséges, hogy egy kicsinyke vírus hozta el a "nagy szelekciót", amikor a tagadók és képmutatók egyazon oldalra kerülnek?

A másik oldalon állnak a bensőséges hitűek, akiknek minden okuk megvan, hogy még odaadóbban bízzanak Istenben és kérjék segítségét!gruppo-preghiera2_535_1.jpg

Szólj hozzá!

baden_heiligenx_535.jpg     Napjaink első számú beszédtémája a corona-vírus. Kevesen tudják viszont, hogy az Egyháznak van egy viszonylag kevéssé ismert szentje, Szent Corona (vagy Stephana, mely görögül „koronázottat” jelent), aki Kr. u. 160-177 körül 16 évesen szenvedett vértanú halált Szent Viktorral együtt Marcus Aurelius üldözése idején, feltételezhetően Szíriában vagy Thébában.

saints_victor_and_corona_280.jpgViktor római katona volt, ám kitudódott, hogy keresztény, és egy Sebastian nevű bíró elé hurcolták, aki példát akart statuálni, ezért megvakították, s oszlophoz kötve súlyosan megkorbácsolták, majd lefejezték. Viktor nem tagadta meg Krisztust.

Szenvedései közepette egyik bajtársának felesége a 16 éves Corona – aki férje tudta nélkül volt keresztény –, odament a megkínzotthoz és Krisztus nevében vigasztalta, bátorítva őt. Ezzel elárulta magát és letartóztatva, nyomban ítéletet mondtak felette: két lehajtott pálmafa közé kötve széttépették.

A katolikus Egyház május 14-én emlékezik meg a fiatal szentről.

Szent Coronát elsősorban Ausztriában, Bajorországban és Csehországban tisztelik. Ezekben az országokban kegytemplomai is vannak: például Schöpfl-ben, Wechsel-ben, Brémában, Prágában és Áchenben.

Bécsben olyannyira ismert volt, hogy a szent nyomán nevezték 1924-ig az osztrák pénzegységet „Krone”-nak – a Magyarországon is használt – koronának, 1921-től 1927-ig magyar koronának!

Szent Corona és Szent Viktor életének és mártíromságának történeti adatai számtalan bizonytalanságot hordoznak. Ám a maradványaikon 1981-ben végzett vizsgálat megállapítása szerint, csontjaikon cédruspollen, és a mediterrán medence tipikus növényeinek jelenlétét mutatták ki, amely megerősíti az ókori hagyományt, mely Szíriához köthető.

Szent Corona a kincskeresők és a hitbeli állhatatosság védőszentje, valamint őt hívják segítségül a járványok és a nagy viharok elleni oltalmul!

Források:

1) https://www.meinbezirk.at/guessing/c-lokales/heilige-corona-bitte-fuer-uns_a3981639

2) https://aleteia.org/2020/03/14/yes-theres-actually-a-st-corona-and-shes-buried-in-the-middle-of-the-pandemic/

3) https://www.executedtoday.com/2017/05/14/feast-day-of-st-victor-and-st-corona/

4) https://www.katolikus-honlap.hu/2001/panik2.htm

 

   Szent Corona, könyörögj érettünk, járj közbe az Úrnál, hogy véget érjen a pusztító járvány!

szent_corona_vertanusaga_535.jpg

 

Szólj hozzá!

     »A harc a jó és rossz között megmaradt a világban, mint az áteredő bűn öröksége. S az ősi csábító nem szűnt meg az emberiséget hamis ígéretekkel félrevezetni. A századok folyamán egyik fölfordulás követte a másikat egészen a jelenkor forradalmáig, amely már majdnem az egész világon dühöng, vagy legalább is komolyan kísért s célkitűzésében és erőszakosságában veszedelmesebb minden eddigi egyházüldözésnél. Egész nemzeteket fenyeget a veszély, hogy rosszabb barbárságba süllyednek, mint amilyenben az emberiség nagyobb része a Megváltó előtt volt. A fenyegető rém – mint úgyis tudjátok Tisztelendő Testvéreim – a bolsevista és istentelen kommunizmus, amelynek célja a társadalmi rend fölforgatása és a keresztény művelődés alappilléreinek ledöntése.« (Részlet XI. Pius: Divini Redemptoris enciklikájából 1937. március 19.)documentos_xi-_pius-_535.jpg

Szólj hozzá!

KERESZTÚT

VIII. állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz

abortusz_RosaryHelpersofGodsPreciousInfants.jpg

 

 

 

   Uram Jézus! A Téged sirató asszonyok halálodat nem tudták megakadályozni, amiként az én vesztemet sem akadályozza meg senki. Ti megszületettek! Akik a bűnt sürgetitek, a megtérést meg halogatjátok – magatokat sirassátok! 

 

 

 0001_kicsi.JPG– Semmi lehetőségem! Se Keresztség, se könyörület! Ó Istenem! Véres könnyek közt esedezve imádkozom, és már csak a Te irgalmasságodra hagyatkozom.

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

ne_varialjatok_535.jpg     A koronavírus járvány megfékezésére, különféle indíttatások és weboldalak kínálnak egyéni és szervezett imákat. Mindegyikkel Isten segítségét kérik, mert magunktól tehetetlenek vagyunk! Abban a kérdésben viszont tisztában lehetnénk – és meg is tehetnénk –, hogy azt az imát és imamódot válasszuk, mely bizonyítottan a legeredményesebb volt üdvtörténetünkben! Mert lehet-e szebb, igazabb és érdem-szerzőbb az Üdvözlégynél? 

     Természetesen minden ima-indíttatásnak az a célja, hogy a legszélesebb kört nyerje meg hozzá, ezért úm. igyekszik megfelelni az "ökumenikus" elvárásoknak is! Ennek pedig három kritériuma van: ne essen szó a Szentszékről, a Szentségekről és az Istenanyáról!

Vajon mekkora világjárványnak (pandémiának) kell ahhoz bekövetkeznie, hogy csüggedtségükben sokan belássák, hogy jogos az Úr haragja, és megkérjék Édesanyját, hogy kegyességében járjon közbe érettünk Szent Fiánál?

Mert beláthatnák, hogy miután Üdvözítőnket is anya szülte, s ez az Anya nem csak "áldott az asszonyok között", de egyedülálló kiváltságánál fogva szószólónk is lehet, nehéz ügyeinkben!

És hogyan szólíthatjuk meg Máriát szebb szavakkal az angyalénál? Mondjuk tehát mi is Gábriel szavait: Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes!

"Tudjátok meg, hogy az Üdvözlégy a Miatyánk után a legszebb imádság. Ez a legtökéletesebb hódoló köszöntés, melyet az Isten Anyjának mondhattok, mert a Magasságbeli is ezzel az üdvözlettel köszöntötte az Arkangyal által, hogy megnyerje a szívét. E titokzatos bájjal telt köszöntés annyira megnyerte Mária szívét, hogy mélységes alázatossága ellenére is beleegyezett az Ige Megtestesülésébe. És ezzel a hódoló köszöntéssel ti is feltétlenül megnyerhetitek szívét, ha azt méltóképpen mondjátok!" (TMT 252)imadkozd_140.jpg

A Rózsafüzér pedig az említett két legszentebb imádságból áll!

Mi fogja megmenteni a világot?

szentolvaso_535_1.jpg

Szólj hozzá!

Az antikrisztusi rendszer
       Sir Isaac Newton élete során több oldalt szentelt a Dániel és a Jelenések könyvében olvasható próféciák elemzésének, mint tudományos felfedezéseinek és arra a következtetésre jutott, hogy azokat csak akkor fogjuk igazán érteni, amikor időben közelebb kerülünk az ott leírtakhoz. Ma, ha megkérdezünk egy 10 éves gyermeket, hogy hogyan lehet egy „szám” (a Bibliában olvasható 666, azaz a fenevad bélyege – Jel 13,18) segítségével fizetni, gondolkozás nélkül rávágja, hogy bankkártyával (és persze furcsán néz ránk, hogy miért teszünk fel ilyen buta kérdéseket).
       Egy ilyen rendszer bevezetése a jelenlegi gazdasági rendszer fejlődésének teljesen logikus következő állomása. A terepet alaposan előkészítették, a propagandagépezet minden erejével az ötlet népszerűsítésén dolgozik, sajnos elég hatásosan. Az Egyesült Államokban egyre jobban elterjedt VeriChip és a többi RFID chip egyre szélesebb körben történő felhasználásával, a chipbeültetés elfogadtatására indított népszerűsítő kampány jó úton halad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendszer legtöbb műszaki feltétele ugyan létezik már, az egész világon történő bevezetéshez azonban még néhány fontos dolog hiányzik. Ahhoz, hogy az Antikrisztus minden embert hatalma alá vonhasson, el kell érnie, hogy a világ pénzügyi rendszere egységes elvek alapján működjön, és mindenki ugyanazt a fizetőeszközt használja. A híreket hallva ez sincs már nagyon messze, és akkor minden akadály elgördül az új rendszer bevezetése elől és kezdetét veszi az emberiség történelmének egyik legjelentősebb eseménysorozata. (Joseph Candel nyomán) 

Az "Utolsó Időknek" tíz előjelét figyelhetjük meg

 1.) A természet jeleit.

 2.) A társadalmi erkölcs romló jeleit (mint Noé idejében).

 3.) A technológia jeleit.

 4.) Az Egyházban mutatkozó sajátos jeleket.

 5.) A New Age = Új Korszak! – tanításainak széles körű terjedését.

 6.) Izrael jeleit.

 7.) A világpolitika jeleit.

 8.) A világgazdaság globális egységesítésének igyekezetét (egységes pénz bevezetésének igyekezetét).

 9.) Növekvő keresztényüldözést.

10.) A hiteles próféciák sorra beteljesülését (és amelyek még ezután fognak megtörténni).

Szólj hozzá!

Az irgalmasság etimológiája
 
     A mindennapi felfogás a részvéttel, a segítőkészséggel, a megbocsátással azonosítja az irgalmat.
     A Magyar Értelmező Szótár szerint az irgalom: segítő könyörület, szánalom, megbocsátás; az irgalmasság pedig: tevékeny szánalom.
     Bibliai értelemben többet jelent: az érdemtelen gyengének felkarolása. (Előd I. Dogmatika) Szeretni azt, aki nem szolgált rá a szeretetre. Szeretni azt, aki visszautasította a szeretetet. Szeretni az érdemtelent. Keresni vele a kapcsolatot, segíteni és támogatni mindaddig, amíg az érdemtelen véglegesen el nem fogadja vagy vissza nem utasítja a szeretetet.
     II. János Pál pápa így ír az irgalmasság bibliai tartalmáról:
,,Amikor az ószövetségi könyvek az irgalmat meghatározzák, többnyire két kifejezéssel élnek, melyek között igen finom jelentésbeli különbség van. Elsősorban a hesed szót használják, amely a jóság szívbeli érzületét jelenti. ...
     Az irgalom másik szava az Ószövetség nyelvéből: a rahamin. A hesed jelentésétől egész kicsiben különbözik csak. Amíg ugyanis a hesed az önmagához való hűséget és a szeretetben adott ígéret kötelezettségét világítja meg (és ezek joggal tekinthetők férfias tulajdonságoknak), addig a rahamin már eredetében az anyai szeretetet jelzi (a rehem anyaméhet jelent). Abból a kezdettől fogva fönnálló és mélyreható kötelékből, sőt összeköttetésből, amely az anya és magzata között létezik, egész különleges kapcsolat, egyedülálló szeretet származik...

     Az Ószövetség nyelvében más kifejezéseket is találunk, amelyek az irgalmat jelzik... A Septuaginta görög fordításában kevesebb az irgalmat jelző szavak fajtája, mint a héberben: vagyis nem jelzik azokat a finom különbségeket, melyeket az Írás ősi nyelve jelzett. Az Újszövetség azonban abból a gazdagságból és mélységből lép tovább, melyet az Ószövetség mutatott... (Dives in misericordia. Függelék.)

pope_john_paul_with_jesus_and_faustina_2.jpg

Szólj hozzá!

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

abortuszhumanleaguereproduction.jpg     Akik felettem döntöttek, azok mind „felvilágosodottak”,  mégis istentelen sötétségben élnek! El vannak telve a „korszerűségtől”, miközben fogalmuk sincs, hogy mi az önzetlen szeretet, a tiszta öröm, az érdemszerzés és hogy mivégett is élnek! Céljaik meghatározója a siker, a pénz, az élvezet és az ún. „emberi jogokért való harc”. Ezt is úgy, hogy az én jogaimról megfeledkeznek! Pedig a foganással, az élethez való jog is érvényre lépett! 39_0_7018_e8f027d08f932e6873c09c1a17dd5e3f_37da34_701_1.jpgA megfogant gyermeket pedig Istentől el kell fogadni és úgy felnevelni, hogy Istenhez majdan vissza is találjon! 

 

 

– Ó Istenem, én nemhogy a felvilágosultságot, de magát az Isten teremtette szép világot sem ismerhetem meg! 

0001_kicsi.JPG

   Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 

   Miatyánk..., Üdvözlégy...

Szólj hozzá!

ne_varialjatok_535.jpg     A koronavírus járvány megfékezésére, különféle indíttatások és weboldalak kínálnak egyéni és szervezett imákat. Mindegyikkel Isten segítségét kérik, mert magunktól tehetetlenek vagyunk! Abban a kérdésben viszont tisztában lehetnénk – és meg is tehetnénk –, hogy azt az imát és imamódot válasszuk, mely bizonyítottan a legeredményesebb volt üdvtörténetünkben! Mert lehet-e szebb, igazabb és érdem-szerzőbb az Üdvözlégynél? Ezen ima ugyanis nem fogalmazvány, hanem a Szentlélek szavai, az Angyal, Szent Erzsébet és az Egyház által kifejezve.

Mert bizony "az Üdvözlégy által lett az Isten emberré, egy Szűz, Istenanyává. Az igazak lelkei kiszabadultak a pokol tornácáról, az Ég örömei újra megnyíltak, s az üres trónok megteltek, bűneink bocsánatot nyertek, a kegyelmet újra megkaptuk. Az Üdvözlégy által betegek gyógyultak meg, halottak támadtak fel, a szomorúak megvigasztalódtak, s az emberek elnyerték az örök üdvösséget. Végezetül az Üdvözlégy, szivárvány az égen, a Legszentebb Szentháromság békeüzenete, a szelídség és a kegyelem jele, amit a föld fölé maga az Isten ragyogtatott." (Grignon-Müller: Szentolvasó 45-46 old.)

És ha belegondolunk, hogy a Miatyánk szerzője sem ember, nem is angyal, hanem maga Jézus Krisztus, aki tetteiben mindig az Atyát dicsőítette és azért jött erre a világra, hogy általa az emberek is megdicsőítsék az Atyát. Ezért tanított meg bennünket arra az imamódra, mellyel a legjobban magasztalhatjuk Istent: megtanított a Miatyánkra, amelynek Ő a szerzője. Imádkozzuk tehát gyakran ezt az imádságot olyan érzülettel, ahogyan Krisztus tanította! (Vö. uo. 43)imadkozd_140.jpg

Bizony az ördög ámítása az a hiedelem, miszerint mondhatnánk fenségesebb imát a Miatyánknál és az Üdvözlégynél, a Rózsafüzér e két alkotóeleménél! (uo. 66)

A Szűzanya is mindig a rózsafüzér-imát kérte, és nem azt, amit a minap olvastál!

Mondjuk tehát! Mé