HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

A csodás gabonaszaporítás 2      A csoda rendkívülisége abban is megmutatkozott, hogy a padlástéri magtár még sohasem volt ennyire megtöltve, s hogy a szúette főgerendák a padlózattal be ne szakadjon a teher alatt. A kúp for­májú búzahalom, eltakarta a magtár egész padlózatát. Értesítették a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Az „Élet Könyve” Az a tény, hogy belenézhettem az „Életem Könyvébe”, csodálatos látvány volt. Nincsenek szavak, amelyekkel megfelelően le lehetne írni. A fogantatásommal kezdődött. Amint összejöttek a szüleim sejtjei, volt egy szikra, egy…

Szólj hozzá!

A csodás gabonaszaporítás 1        Egy alkalommal egy tiszteletreméltó személy, aki az intézetet megcsodálta, kérdést tett fel az árvák számát illetőleg, mire a nevelőnők természetes hangon azt felelték, hogy „Mi azt nem tudjuk!” ‒ Hogyhogy, nem tudják? ‒ Az Isten tudja és ez elég! ‒ válaszolta…

Szólj hozzá!

     Ezen az napon, minden magyar hősre imával gondolunk, akik életüket áldozták a nemzetünkért, hiszen nekik köszönhető, hogy „él nemzet e hazán”. Végigtekintve az ezeréves magyar történelmen, az ország lakossága rengeteget szenvedett, muszlimtól, habsburgtól, a szabadkmves antanttól és a…

Szólj hozzá!

Barsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm Pünkösd vasárnap     Ha valaki az Istennel való kapcsolatot keresi,…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Felebarátaid vagyonát ne kívánd A tízparancsolatból tett vizsgám eredménye azt mutatta, minden bűnöm, bajom és gonoszságom a kapzsiságra vezethető vissza. Ez az, ami egészen átjárta a gondolkodásomat. Mindent birtokolni akartam, s nem a szívemben…

Szólj hozzá!

022) https://youtu.be/J9UU7v6t2d4

Szólj hozzá!

Népek Krisztusa Magyarország      Elérkezett hazánk leg­drasz­tikusabb megcsonkításának cente­náriuma, mely évforduló számunk­ra a békediktátum  száz éve folyamatosan megújuló negatív következményeit is magában foglalja. Hogy lesznek-e az évforduló kapcsán feszültségek határon túl és belül? Igen.…

Szólj hozzá!

Gyermekmenhely, mértéktelenül!        Az Ars-i plébános elhatározta, hogy az előzőkben említett, bizonytalan sorsú kislányoknak az iskola épülete mellett külön menedékhelyet fog biztosítani. Erről a házról senki más nem fog gondoskodni, mint az „Atya, ki a mennyekben van”! Mégis szentünk attól…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Hamis tanúságot ne tégy Szeretnék önöknek röviden erről a parancsról mondani valamit: Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen és persze, ne hazudj. Ó jaj, ebben a kérdésben én szakértővé tettem magam. Mindnyájunknak van ugyanis egy…

Szólj hozzá! · 2 trackback

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html Bécsi egyezmény a szerződések jogáról 62. cikk  A körülmények alapvető megváltozása 1. A szerződés megkötésének idejében fennállott körülményeknek a részes felek által előre nem látott alapvető…

Szólj hozzá!

Éjjel-nappal szolgálva a lelkeket!       Benard fareins-i rákos beteg úrilány azt óhajtotta, hogy halála előtt nem más, hanem az Ars-i plébános részesítse őt végső vigasztalásban. Így a helyi plébános néhány szó­val megírta a leány kívánságát. Épp nagycsütörtök volt és szentünk szokásához híven, a…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Ne lopj A hetedik parancsolatnál megint biztos voltam a dolgomban. Jó helyre soroltam magam, ebben igazán nem lehet semmit felróni nekem. De az Úristen keményen rámutatott, miként hagytam otthon a drágán összevásárolt élelmiszereket megromlani,…

Szólj hozzá!

A Szentlélek sugallatára hívunk mindenkit ebben az esztendőben is az engesztelő ima-hadjáratra a lelkek és hazánk megmentéséért! Kapcsolódjatok be minél többen, mindenki ott, ahol tud! Alapszándék: Kérjük nagy alázattal, hogy Jézus Krisztus drága Szent Vérével, a Szűzanya Szent Palástjával és a…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html Bécsi egyezmény a szerződések jogáról 49. cikk  Megtévesztés Ha valamely államot egy másik tárgyaló állam megtévesztő magatartásával vesz rá a szerződéskötésre, az érintett állam hivatkozhat a megtévesztésre,…

Szólj hozzá!

Szentünk már tudta, amit a papság csak később ismert fel!      Devie püspök, késedelmessége dacára nem tette félre Vianney folyamodványát, és felajánlotta neki a Fareins-i plébániát. Ez lényegében előléptetést jelentett volna Vianney-nek, s egyben „fricska” lett volna a rágalmazók részére is,…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Az abortusz 3. Nemcsak akkor ölünk, ha közvetlenül elvesszük mások életét, de sajnos kerülő úton, közvetve is el lehet követni a gyilkosságot. Hallgassanak csak ide! Megszerzett befolyásommal és a pénzemmel odáig jutottam, hogy nemcsak egy,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      A 1920. június 4-én Trianoni és az azt kiegészítő 1947. évi szeptember hó 15-i Párizsi Békeszerződések érdemi jogi felülvizsgálatával meg lehetne állapítani, hogy a fenti szerződések érvénytelenek.…

Szólj hozzá!

Szeretve szenvedni, az már nem szenvedés!       Bármilyen hihetetlen, de az előzőkben említett megtévesztettek ellenségeskedései, szinte napjainkat példázták! Akkor is minden csoda, tömeges megtérések, soha nem látott iskola- és árvaházépítés ellenére, az ellenszenv egyesekben makacsul tartotta…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Szüzességem elvesztése 4. Egy baba, mint egy bárányka, egy „ártatlan bárány” Jézushoz, az „Isten bárányához” hasonló, aki életét adta értünk. Ez a bűn mély kapcsolatot jelent a sötétséggel, mert a saját anyja ölte meg a gyermekét. Ez az oka…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Néri Szent Fülöp élete      Fülöp édesapja jegyző és alkimista volt Firenzében. Fülöp öt évesen vesztette el édesanyját, de nevelőanyja nagy szeretettel nevelte. A kis ,,Pippo buono'' mindenki kedvence volt. Közvetlenség, dús fantázia, vidámság és nagy lelkesedni tudás jellemezte. Alakján valami…

Szólj hozzá!

Az ellenzék nem alszik és ordenáré módon sérteget!        Az 1830. a Csodásérem párizsi átadásának évében, mintha az istentelenséget sugalmazó szellem megérezte volna a vesztét, mert országos méretekben durva megnyilvánulások történtek az Egyház ellen! A párizsi érseki palota kifosztása tápot és…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Szüzességem elvesztése 3. Az Úr még többet mutatott nekem, azt, hogy az úgynevezett családtervezés miként vonja maga után a további abortuszokat. Az orvossal feltetettem magamnak egy réz-spirált, hogy megelőzzem a fogamzást. 16 éves korom óta…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      A Trianoni Békeszerződés tárgyalása során több esetben felvetődött, hogy Romániát tekinthetik-e a tárgyaló felek szövetséges államnak. A Franciaországot képviselő Tardieu és Berthelot voltak azok, akik nem…

Szólj hozzá!

A kegyelemnek, nem tudott senki sem ellenállni!       Látványos siker volt az is, hogy vasárnap a faluban a boltok zárva marad­tak, sőt, Vianney nem áldotta meg azokat a kegytárgyakat, ame­lyeket vasárnap titokban vásároltak. A vásárosok fülsiketítő lármája megszűnt. Nem lehetett látni tántorgó,…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Szüzességem elvesztése 2. A gonosz azzal hitegeti a fiatalokat, hogy a szex élvezetszerzésre való, és nem kell az embernek lelkiismereti problémát csinálnia belőle. Tudják, miért teszi ezt a Sátán? Miért csábítja arra az embereket, hogy…

Szólj hozzá!

Kedves Testvérek ! 2020. május 24-én 16 órakor a Segítő Boldogasszony Ünnepén a Szentkorona előtt lélekben egyesülve hazánkért az alábbi ( mellékelt ) imákkal engesztelünk. - Szent István országfelajánló imája - Dicsőséges rózsafüzér - Irgalmasság rózsafüzére - Szent Mihály ima -Te…

Szólj hozzá!

Két és fél perces video-elmélkedés: 059) https://youtu.be/DBw-LBt5nSI

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      Az utódállamok még a trianoni szerződés követelményeit sem tartották meg, mert a területükön élő magyar közösségek statisztikai eltüntetésén (hamisított népszámlálással), fizikai beolvasztásán…

Szólj hozzá!

Semmi modernizmus!      Az Ars-i hívek lelkiismeretessége és becsületessége közmondásossá vált, és ez megmutatkozott az élet minden területén! Egykoron ‒ miként ezt az Ars-i plébános beszédei igazolják ‒, az iga­ság és hazugság kérdése nem okozott nekik túlságos fejtörést. „Mi is úgy teszünk, mint…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Szüzességem elvesztése 1. Szerencsétlenségemre 16 évesen ismertem meg első vőlegényemet. Akkor megint nyaggatni kezdtek a barátnőim , mert én voltam köztük a fekete bárány, aki még szűz. Most, hogy vőlegényem volt, megint unszolni kezdtek, mivel…

Szólj hozzá!

023) https://youtu.be/7O1RyXrb8-M

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html A továbbiakban a Szerződés létrejöttében és a Szerződés megkötése utáni időszakban hivatalban lévő politikai személyiségek véleményét idézem: David Lloyd George brit miniszterelnök a Londonban, 1928. október…

Szólj hozzá!

Láztól dideregve és csontig ázva!       A lelkigyakorlat befejezését megelőző este olyan tolongás támadt az Ars-i plébános körül, hogy a tömeg a tolakodásban majdnem magával vitte a gyóntatószéket a gyóntatóval együtt. Ez volt az egye­düli Trévoux-i emlék, melyre szívesen emlékezett, s amin szívből…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Estela barátnőm abortusza Amikor 13 éves voltam, a barátnőm Estela, állapotos lett. Amikor ezt elmesélte, megkérdeztem tőle: „Hiszen te szeded a tablettát!” Azt válaszolta: „Igen, de nem használt.” Megkérdeztem tőle: „És most? Mit fogsz tenni? Ki…

Szólj hozzá!

SZENT RITA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! Casciai Szent Rita 1381-ben született az itáliai Cascia melletti Roccaporenában. Ifjúkorától szerzetesnő szeretett volna lenni, de korának állandó polgárháborús viszonyai miatt, kénytelen volt feleségül menni az egyik "bandavezérhez"! Egy ikerpár fiuk született. Az…

Szólj hozzá!

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=fVKTxdAffgI  

Szólj hozzá!

Én nézem Őt, és Ő néz engem!          Az a kezdetben maroknyi csapat, akik csatlakoztak a lelki csoporthoz, szentünk vezetése alatt, nem is tudták, hogy misztikus úton haladtak. Hosszú szentségimádásaik alatt, keveset mond­tak az Úrnak, de nagyon boldognak érezték magukat, hogy Nála lehettek. Egy…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Ne ölj – Az abortusz Amikor „Életem Könyvében” Isten ötödik parancsolatához értünk - „Ne ölj” -, azt gondoltam magamban: végre, itt már nem tudnak mit felróni nekem, mert én nem gyilkoltam, s nem öltem meg senkit. Rémületemre az Úr egészen…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      A magyar nép lélekben soha sem fogadta el a két világháború után rákényszerített békét. A trianoni béke ellen a korabeli magyar állam hatásos és elvszerű diplomáciát folytatott, amely meghozta a maga…

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság, bűnbánat, és teljes a siker!       Ez idő tájt a mindig elegáns Limas-i plébános is meghívta Vianney-it egy negyven órás lelkigyakorlat végzésére. Szentünk, később elmesélte, hogy itt bizony alaposan beugratták őt! „Eleinte el akartam hárítani a felkérést, mert nem éreztem magam…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Apádat és anyádat tiszteld 2 Amikor nagy felvilágosultságomban már azt hittem, hogy ismerem az életet, megpróbáltam anyámnak is tanácsokat osztani: „Tudod mit, mama? Válj el a papától, válj el tőle!” Így viselkedtem, pedig lényegében…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      A versailles-i békében a Magyarországra vonatkozó határozatokat durva hazugságokkal félrevezetett döntéshozók hozták. Lloyd George brit miniszterelnök később elismerte, téves adatok alapján…

Szólj hozzá!

Akinek áldás van a tervein, azt a Gondviselés sem hagyja cserben!       Ha volt valaki, aki elragadtatásba esett a bőkezű őrgróf ajándékainak megérkezésekor, akkor ez az Ars-i plébános volt. Élvezet volt őt látni és hallani a nehéz ládák felbontásánál. Egyszerre sírt és nevetett, mint a gyermek, és…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Apádat és anyádat tiszteld 1 Eljutottunk a negyedik parancsolathoz: Apádat és anyádat tiszteld! Az Úr lepergette előttem azokat a mozzanatokat, amikor életemben hálátlan voltam a szüleimmel szemben. Gyakran és iszonyatosan szidtam és átkoztam…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      Az 1918. november 3-i páduai fegyverszüneti egyezmény aláírása után döbbentek rá az antant hatalmak, hogy elvi akadályba ütközik a korábban titkos szerződéssel Romániának ígért Erdély átadása. Románia…

Szólj hozzá!

Minden addiginál nagyobb szociális tervek      Ars-ban nem volt olyan iskolaépület, amely ezt a nevet kiérdemelte volna. Nem volt állandó tanító sem, csupán telente ­hívtak meg valakit, hogy írni-olvasni megtanítsa a gyerekeket. Ilyenkor a fiúk és leányok együtt jártak egy szűkös, közösségi…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért A halál órája - az utolsó óránk A pap megszentelt kezét hogy gyűlöli a démon! Szakadatlanul és egyre erősebben gyűlöli ezt az Úrtól teljhatalommal felruházott kezet. Azért utál az ördög minket, katolikusokat olyan nagyon, mert van…

Szólj hozzá!

Kérem kedves Olvasóimat, hogy aki teheti mondjon imát egy fiatal lányért, akit súlyos betegség súlyt! Esetleg rózsafüzér kilenceddel vegyen részt 18-ától kezdődően! Köszönöm az ő, a családja és a magam nevében!   "Kérjetek és megadatik nektek!" (Mt 7,7)

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html       Magyarország feldarabolását – bizonyítható módon – jóval az I. világháború kitörését megelőzően eltervezték. E szándék és annak megvalósítása nem a háború kimenetelének függvénye volt, ezért nem kellett…

Szólj hozzá!

Anyagi zavarban      Egy napon a Jóisten tudtára adta szentünknek azt ‒ írja Lassagne Katalin kis naplójában ‒, ami később be is következett, mármint hogy sok-sok lélek fog megtérni! Egy vasárnapi szentbeszédében maga a plébános is elmondta: „Kedves híveim! Ha tudnátok azt, hogy mi történt ebben a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért A papi hivatás szentsége S hogy az egészre feltegyem a koronát, mást se csináltam, mint kritizáltam a papokat és rosszakat mondtam róluk. Át kellett volna élnetek, milyen volt ez a pont a Túlvilág-vizsgán. Ezeket a bűnöket az Úr nagyon súlyosnak…

Szólj hozzá!

Kérek kedves Olvasóimat, hogy aki teheti mondjon imát egy fiatal lányért, akit súlyos betegség súlyt! Esetleg rózsafüzér kilenceddel vegyen részt 18-ától kezdődően! Köszönöm az ő, a családja és a magam nevében! "Kérjetek és megadatik nektek!" (Mt 7,7)

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html       Az országhatárok megrajzolásakor, de utána sem tették lehetővé a népszuverenitás kinyilvánítását, vagyis az önrendelkezési jog alkalmazását. A mai napig sem volt erről népszavazás az elorzott területeken!…

Szólj hozzá!

A templom felújítása        Vianney atyánk közben a templom átalakításának a terveivel foglalkozott. 1820-ban egy új ‒ bár egyszerű ‒ torony építését vette tervbe. A fából való harangláb, a súlyos harang alatt, ugyanis összedőléssel fenyegetett. Augusztus havában a plébános sürgetésére, a…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Az Úr napját szenteld meg Amikor az Úr napjának és az ünnepnapoknak a megszentelése következett (a Tíz parancsolatból), szörnyű pillanat volt. A másvilágon megmutatták nekem, milyen hálátlan voltam az Úrhoz. Soha eszembe se jutott, hogy a…

Szólj hozzá!

022) https://youtu.be/J9UU7v6t2d4

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html  További veszteségek: – az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája, – a szénbányák 80 %-a, – az erdők 90 %-a, – vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények, – a felbecsülhetetlen értékű…

Szólj hozzá!

A Szűzanya nélkül nem fog menni!          Egy vasárnapi vecsernye után, néhány fiatal hívő maradt vissza, hogy meggyónhassanak, és láthatóan jóindulatú lelkek voltak. Vianney látva őket, arra a gondolatra jutott, hogy egy pár szóval hat rájuk, hogy a hit közösségi érzetében egyesítse őket.…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Isten nevét hiába ne vedd Az Úr nevét könnyedén és alap nélkül vettem számra. Azt mondtam például a mamának. „Krisztusunkra esküszöm, mama” vagy „az Istenre esküszöm, hogy úgy volt, ahogy mondtam stb.” és a hihetőnek tűnő hazugságokkal elkerültem…

Szólj hozzá!

Tudunk következtetni az idők jeleiből?      Az Úr szavai: „Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazságos? (Lk 12,56) Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi…

Szólj hozzá!

A bensőséges Mária-tisztelet      Kedves Olvasó! Hallott-e már olyan szentről, aki nem volt bensőséges Mária-tisztelő? Aligha, mert nincs ilyen! Vianney Szent János is kisgyermeksége óta tisztelte és szerette a Szűzanyát, és ez áthatotta egész életét, sőt papi életének erőtadó forrása, vigasza,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Én és a felebarátaim Azzal a nyelvvel, amivel az Urat dicsértem és dicsőítettem (vagy kellett volna), az egész emberiséget szidtam, és rosszakat mondtam az emberekről. Mindent és mindenkit csak kritizáltam. Nekem semmi sem volt jó. Mindig csak a hibákra…

Szólj hozzá!

     Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html  Nem kellett volna így történnie! Meglepő titkok Trianonról A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság területe 325.411 km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fő. A Békeszerződés következményeként az…

Szólj hozzá!

A bál az bál, a pénz meg beszél!       Az Ars-i plébános történetei közt előfordultak olyan esetek is, amikor engedett a szigorúságból. Így nem kifogásolta egy kút fúrásának vasár­nap való folytatását. Sőt, ha a rossz időjárás sokáig tartott és a learatott gabona romlani kezdett, vasárnapon sem…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Ezotéria – Reinkarnáció Sokkal jobban hittem én a Merkúrban, Vénuszban, és a többi égitestben, mint az Úristenben. A kabalák fontosabbak voltak nekem, mint az Isten. Rajongtam az asztrológiáért és a csillagjóslásért, és mindenhol arról…

Szólj hozzá!

Az evangelizáció álcázott akadályai 2        Különös nehézséget jelent az evangelizációs munkában az is, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpenyében jelenik meg, s emberi jogok címén, a felvilágosult ember nevében és érdekében kerül terjesztésre. (Ez is álcázás!) Az elmúlt kettőszáz…

Szólj hozzá!

A szó kemény fegyver, de nevel!       Az Ars-i plébános minden eszközt felhasznált arra, hogy a gyermekekben és fiatalokban utálatot keltsen a káromkodás és a trágár beszéd iránt. De szentünk hadat üzent a könnyelmű esküvés­eknek, az átkozódásoknak, a durva kifejezéseknek is, melyeket nem…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Istenedet mindenek fölött szeresd… Anyám mindig beszélt a szeretet első parancsáról. Végre ennek gyakorlati haszna is volt a számomra. Ez a figyelmeztetés és tanítás nem volt hiábavaló. Eljött az idő, hogy mint engedelmes leányka, ezt be is…

Szólj hozzá!

Az evangelizáció álcázott akadályai 1                      Az evangelizációnak súlyos akadálya, hogy a sátán álcázza és a világosság angyalának tetteti magát (vö. 2 Kor 11,14). Értitek Testvéreim!? Súlyos gond ez, mert a bűn szerzője, ha nem leplezik le és nem futamítják meg, akadálytalanul végzi…

Szólj hozzá!

Ráadásul, még káromkodtak is!       Szentünk erősen elhatározta magát, hogy Szent Pál tanácsa szerint „korholni, kérni, inteni és fedni” fog a szószéken és a gyóntatószékben, „akár alkalmas, akár alkalmatlan” (2Tim 4,2). Semmi és senki sem fogja őt ebben feltartóztatni! De kérdés, hogy…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért A vizsga És újra elkezdtem kiabálni: „Nem értitek? Vigyetek ki innen, mert én katolikus vagyok! Csak félreértés lehet, hogy ide kerültem, ez tévedés! De hát ki tévedett itt? Kérlek, vigyetek ki innen!” Amikor ismét kétségbeesve kiabáltam,…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 4   Sokan nem is veszik észre, hogy életükben mikor és mivel nyitottak szabad utat a gonosz léleknek. Az emberek egyre csak csodálkoznak – sőt Istent vádolják –, amiért környezetükben és családjukban elhatalmasodnak a problémák! Sajnos ez megtörténhet ezoterikus társaságba…

Szólj hozzá!

Nem szentelték meg az Úr napját!            Az Ars-i plébános mindig magyarázta híveinek az Oltáriszentség termé­szetét, szükségességét, belső értékét, s természetfeletti, jótékony hatásait. Így tanított: »Mivel eledel által buktunk a halálba, az Üdvözítő eledelül adta magát, hogy visszaemelje…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 3       A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válságtünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei  világméretekben sodorja a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat. Különösen a deviancia…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Láttam apámat és anyámat Amikor kómában feküdtem, s kiáltoztam, azt kiabáltam, hogy katolikus vagyok, látok egy kis fényt – csak egy egészen kicsike kis fényecskét ebben az iszonyú sötétségben. Ez a legjobb, ami ebben a szituációban…

Szólj hozzá!

A hittan, a lelkek értelmi újraalapozása      A gyakori ismételgetés folytán, az Ars-i gyermekek a vidéken a legképzettebbek lettek. Devie püspök is elismerte ezt egy bérmálás alkalmával. Később Vianney utódai gyakran csodálkoztak és épültek azon a hitbeli tudáson, amit később a Betegek…

Szólj hozzá!

C. H. Spurgeon gyermekkori visszaemlékezése      Amit a nagyanyám a Bibliából nekünk elmondott, azt előttünk élte is minden nap. Csendes, derűs, mindig barátságos volt és hűséges imádkozó. Egész élete csupa szeretet és kimondhatatlan nyomorúságok elhordozása volt. Olyan ember oldalán élt, aki ennek…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért A szegény lelkek Térjünk vissza arra a szörnyű helyre, a borzalmas szakadékhoz, (torokhoz), ahol én voltam. Tudniuk kell, hogy istentelen voltam, gyakorlatilag ateista. Azt hittem, hogy nem létezik ördög, aztán meg azt is, hogy Isten sincs. De…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 2 Az Üdvözítő az Egyházat bízta meg iránymutatással. Ennek ellenére, túlon-túl hiszékenyek vagyunk a még ki nem vizsgált üzenetek iránt, holott a megtévesztő szellem (a gonosz) kifinomult praktikákkal eteti be a figyelmetleneket!       A sátán megnyilvánulása az egyén, a…

Szólj hozzá!

Imádkozzátok a rózsafüzért!

Szólj hozzá!

021) https://youtu.be/3bEMuW6Z_sY

Szólj hozzá!

Csak magával volt szerény, Istentől semmit nem sajnált!       1825. egyik napján Ars-kisasszonya (Garets grófnő) magával vitte szentünket Lyon-ba, hogy miseruhát vásároljon a templomnak. A legnagyobb egyházi üzletben válogattak, és a kisasszony rá is mutatott néhány szép darabra, de Vianney-nek…

Szólj hozzá!

Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért Az ördög álnoksága Aki látta a Passió című filmet, emlékezhet arra, hogy a sátán, Urunk megostorozása idején egy kisbaba képében volt jelen, nézte Jézust és ránevetett. Tudják, a sátán valójában nem kisbaba, ő egy személy, egy szörnyeteg,…

Szólj hozzá!

A szegényes templom szépítési terve       Húsz évvel később, szentünk egy pap társának elárulta a lélekmentés titkát. (Szentünk korbácsa, mellyel rendszeresen sanyargatta magát) „Kedves barátom, az ördög nem sokat törődik a korbáccsal és a többi vezeklési eszközzel. Ami őt legyőzi, az az…

Szólj hozzá!