HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Ahogy a koronavírus terjed a világban, sok embert meglep a halál lehetősége. Sokan bizony nem csak a levegő után kapkodnak, hanem a Szentségek után is! A lehetőség azonban szinte megszűnt! Az egészségügy dolgozói mindent megtesznek ugyan a testért, de semmi szolgálatot nem tehetnek a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Szentszék elismeréseként bazilika épült a Szent Ház fölé!      1469-ben II. Pál pápa (1464–1471) templomot építtetett késő gótikus stílusban a Loretói Szent Ház fölé a kis kápolna köré pedig falat építtetett. VII. Kelemen pápa (1523–1534) ezeket lebontatta, és egy nagyobb méretű templom építésbe…

Szólj hozzá!

Az adott társadalom súlyos felelőssége!       1791. év januárjában, amikor a polgári alkotmány a Lyon-i körzetben is érvénybe lépett, Jean-Marie még nem volt 5 éves. A helyi plébános Rey Jakab, aki 39 év óta szolgált Dardilly-ban, gyengeségből letette a szakadár esküt. Az esküt megtagadó bujdosó…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 4        Fausztina nővér készséggel fogadta Isten kezéből mind a küldetést, mind pedig a szenvedéssel teljes életet. Jézus sok szenvedést ígér  Fausztinának, de meg is erősíti őt: ,,Tudd, hogy sokat, igen sokat fogsz szenvedni, de ez ne rémítsen meg téged, én veled…

Szólj hozzá!

Athanasius Schneider, az Astana-i érsekség segédpüspökének 2020. március 19-én kelt leveléből részletek. Azok a katolikusok, akiket talán csak rövid ideig, néhány hétig vagy hónapig megfosztottak a szentmisén való részvételtől és a szentáldozás vételétől, átérezhetik azoknak az üldöztetéseknek az…

Szólj hozzá!

Angyali közreműködés nélkül?      1469-ben bazilikát kezdtek építeni Olaszországban a Loretói Szent Ház fölé, Bramante pedig csodálatos márványburkolattal vette körül. Amikor 1531-ben a kőművesek megbontották a padozatot, hogy alapot készítsenek a Bramante-féle nehéz márványburkolathoz, ámulva…

Szólj hozzá!

Ámosz próféta        Március 31-én Szent Ámoszra emlékezik az egyház. Ámosz az első „klasszikus próféta”; az első, aki jövendöléseit könyv formájában hagyta az utókorra, egyszóval, akinek beszédei megmaradtak. A prófécia 1,1 versének megfelelően Júda szülötte, a hegyek között, az izraeli határ…

Szólj hozzá!

A jó példával járó szülői nevelés      Jean-Marie valóban nem volt közönséges gyermek. A kegyelemnek ez a kiválasztottja négy éves korában egy este szó nélkül kiment a szobából. Anyja észrevette eltűnését. Hívogatta, de semmi válasz. Fokozódó aggodalommal kereste őt a kis kertben, a farakás és a…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 3        A Naplót (lelki önéletrajz) Fausztina nővér Jézus világos parancsára életének négy utolsó évében írta. Benne a nővér lelkének aktuális és korábbi, Istennel való találkozásait jegyezte le. Ahhoz, hogy feljegyzéseiből küldetésének lényegét megérthessük, tudományos…

Szólj hozzá!

Athanasius Schneider, az Astana-i érsekség segédpüspökének 2020. március 19-én kelt leveléből részletek. (...) Hogyan reagáljanak a katolikusok és hogyan viselkedjenek ilyen helyzetben? Úgy kell felfognunk és elfogadnunk, mint próbatételt az isteni gondviselés kezéből, amely nagyobb lelki haszonnal…

Szólj hozzá!

És Loretó?      »A mai Szent Ház oltárlapja fölött latin felirat hirdeti a János evangélium híres karácsonyi szavait: „Az Ige testté lett”. Egyetlen szót tettek hozzá: „itt”. A szöveg latinul így hangzik: „Verbum caro hic factum est”, vagyis „Itt testesült meg az örök Ige”. Ez az apró szó oly…

Szólj hozzá!

A Mária-tisztelet kezdetei      Vianney Mátyás szép időben kora reggel kiment a szán­tóföldre. Katalin és az idősebb Ferenc pedig kihajtották a ház teheneit és juhait. Egy szamár követte őket hátán hordozva a ki Jeant és Margitot. A rétre érkezve a gyermekek a fűben ugrándoztak, vagy pedig a…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 2        Naplója feltárja lelki élete mélységeit. Az olvasó megismerkedhet lelkének Istennel való mély egyesülésével, erőfeszítéseivel, harcaival a keresztény tökéletességre vezető úton. Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: a kontempláció adományával, az Isteni…

Szólj hozzá!

Testvéreim az Úrban! Komolyan kell vennünk a "maradj otthon" intést! Miért? – Azért mert ez a vírus (Covid 19), rendkívül alattomos és "okos"! Ez azért mondható rá, mert sokakat tünet nélkül fertőz meg, hogy azok széthordhassák és puszta légzésükkel terjesszék – és erről ők annyiban tehetnek,…

Szólj hozzá!

Nagyböjt 5. vasárnapja Fekete vasárnap, amikor a díszes kereszteket lepellel le lehet fedni és csak Nagypénteken tenni újból láthatóvá azokat.     Az ötödik vasárnap evangéliuma visszavezet bennünket Krisztus szenvedésének előestéjére, az Utolsó Vacsora termébe. Ott állhatunk Jézus mellett, amikor…

Szólj hozzá!

Angyalok, vagy szállítómunkások?      A hitetlen embernek nyilván képtelenség Isten angyalainak tulajdonítani a Názáreti Szent Ház tengeren át való átszállítását. Ámde, ha bárki belegondol az ezernyi „szállítástechnikai” buktatóba, akkor még a józan megfontolás is valószínűsíti a „lehetetlen…

Szólj hozzá!

Gyermekkora      1778. február 11-én Écully-ben egy Mathias Vianney nevű gazdálkodó megnősült, a fiatal felesége Marie Beluse hozományul a legjobbat: tevékeny és bensőséges katolikus hitét hozta. Isten hat gyermekkel áldotta meg frigyüket, akiket az idők szokása szerint még születésük előtt a…

Szólj hozzá!

     Rettegünk, pánikolunk a koronavírustól, jaj, pedig március 15-e óta tíz honfitársunk halt meg ebben a szörnyű kórban – ám ugyanezen idő alatt nyolcvanszor ennyi, vagyis nyolcszáz magyar kisgyermeket gyilkoltak meg még megszületésük előtt. Az igazi vírus mi magunk vagyunk. Mert ha már…

Szólj hozzá!

A Szentlélek sugallatára hívunk mindenkit ebben az esztendőben is az engesztelő ima-hadjáratra a lelkek és hazánk megmentéséért! Kapcsolódjatok be minél többen, mindenki ott, ahol tud! Alapszándék: Kérjük nagy alázattal, hogy Jézus Krisztus drága Szent Vérével, a Szűzanya Szent Palástjával és a…

Szólj hozzá!

015) https://youtu.be/Rh9IuznHEOM

Szólj hozzá!

A kétségtelen tények 2      A Loretói Kápolna építőkövei is rendkívül tanúsítványok! Az építmény kövein vésett és karcolt feliratok (graffitik), keresztet, Krisztus-monogramok, Mária “M” vagy “MA”-t, alfát és omegát, a zarándokok neveit, de rövid fohászokat is találhatók, melyek jóval az Efezusi…

Szólj hozzá!

Bevezető Az Ars-i szent plébános gyermek­évei, a Véres Francia Liberális Forradalom kezdetére és az azt követő lelkileg lerombolódott, tespedő időkre estek. A forradalom őrülete minden vallásgyakorlatot eltiltott és vérbe­ fojtott. A forradalmi törvényhozás állami kézbe vette az anyakönyvezést, és…

Szólj hozzá!

Testvéreim az Úrban! Komolyan kell vennünk a "maradj otthon" intést! Miért? – Azért mert ez a vírus (Covid 19), rendkívül alattomos és "okos"! Ez azért mondható rá, mert sokakat tünet nélkül fertőz meg, hogy azok széthordhassák és puszta légzésükkel terjesszék – és erről ők annyiban tehetnek, hogy…

Szólj hozzá!

A "szentségi gesztus" a Szentségé!        Bejrut (AsiaNews): Zendülés tört ki a szentmisén március 8-án a libanoni Ajaltoun város Szent Miklósról elnevezett maronita katolikus templomában, miután a hívek annak ellenére sem voltak hajlandóak kézbe fogadni az Oltáriszentséget, hogy négy nappal…

Szólj hozzá!

A kétségtelen tények 1 A barlanglakás elő-építményét – a három oldalú szobát – elvitték az angyalok, mely Loretóban ma is megtekinthető! (Ld. a képen!) Egyébiránt, számos korabeli feljegyzés maradt ránk! Assisi Szent Ferencről feljegyezték, hogy 1219-ben szentföldi zarándoklata során elment…

Szólj hozzá!

Előszó 2      A Szent Evangélium tanítása, hogy „erőfeszítés nélkül senki nem üdvözülhet” (vö. Lk 16,16)! Következésképp, semmi Istennek tetsző eredmény nem érhető el komoly áldozatok nélkül! Ha lenne ilyen, akkor az Üdvözítő Krisztus sem a Kereszthalált vállalta volna az emberiség…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 1      Helena Kowalska 1905. aug. 25-én született a lengyelországi Glogowiec faluban tízgyermekes vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi nyomor iránti…

Szólj hozzá!

     A koronavírus egy "büntetés" a katolikus egyházon belüli Pachamama imádatért – mondta a fülöp-szigeteki Edgardo “Bing” Arellano atya március 19-ei szentbeszédében. Arellano kánonjogász, ördögűző és az EWTN volt műsorvezetője.Mózes 20-at idézve hozzátette, hogy az első parancsolat megszegése és…

Szólj hozzá!

Egy hihetetlen csoda valósága 2      Frangepán Miklós gróf, a Magyar Szentkorona nevében horvát zsupán, szintén hírét vette a csodának. Modrus-i birtokáról Tersatóba (ma Trsat) sietett és Sándor püspök áldásával négy udvari emberét a Szentföldre küldte, hogy az áthelyezett názáreti házacska…

Szólj hozzá!

Előszó 1         A mai ember, de még az egyháziak közül is sokan, csüggedéssel szemlélik, hogy munkájuk és evangelizációjuk nem jár kellő eredménnyel. Pedig sem az emberi munka áldott gyümölcse, sem az eredményes evangelizálás nem érhető el áldozat imádság (Mk 9,29), és az evangéliumi élet…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kérem kedves Olvasóimat, hogy ma délben imádkozzanak el egy Miatyánkot - Ferenc pápa felhívására -, a vírus pusztításának megfékezésére! Lehetőségeik szerint hívják fel környezetük figyelmét is, ezen imaszándékba való bekapcsolódásra!

Szólj hozzá!

„Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött. Mária válasza az angyalnak tovább folytatódik az Egyházban, amely arra hivatott, hogy Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy Isten továbbra is meglátogathassa az emberiséget az ő…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Egy hihetetlen csoda valósága 1      Az egyszerű, faragott terméskövekből rakott házikót a Santa Casa-t (a Szent Házat), angyalok hozták Názáretből Tersatóba. A Ház, fa tetőzetű, három falból álló épületrész, mely egy lakóbarlang elő-építménye volt. Ebben a Házban született Szűz Mária itt élt, és…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT XIV. állomás: Jézust a sírba helyezik       Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. És ha elérkezik az Utolsó Ítélet, gyilkossággal kell vádolnom a szüleimet!?  De jaj, mégis irgalomért könyörgök Hozzád értük, mert izzik kis szívemben a Tőled kapott…

Szólj hozzá!

z egész liturgiában, de különösen a nagyböjti liturgiában uralkodik a megdicsőülés gondolata. Az Egyház a liturgia által a mi „színeváltozásunkat” akarja elérni, a megdicsőült Krisztus elé megdicsőült hívőket akar vezetni. Ezért mutat ismét az Úr Jézusra, akihez hasonlóan megdicsőülhetünk mi is, ha…

Szólj hozzá!

Kattints ide!

Szólj hozzá!

Bevezető Tisztelt Olvasóim! Amiként 2019. január 11. és február 26. között olvashatták „SZŰZ MÁRIA EFEZUSI HÁZÁNAK TÖRTÉNETÉ-t”, úgy most megkísérlem a LORETÓI SZENT HÁZ TÖRTÉNETÉ-t is ismertetni. Holnap lesz az Angyali Üdvözlet, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, mely üdvös esemény abban a…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről    Jézusom, Te Édesanyád ölén holtan is nyugodhattál. Én, anyámnak csak teher vagyok és még az emlékemtől is szabadulni akar! Halára szánt, alighogy fogantam, és szerető ölelés helyett csak szörnyű elölést…

Szólj hozzá!

Csapások idején, erre még nem volt példa a történelemben!      Március 10-én, a római Maria dell'Anima német nemzeti templomban bejelentésre került, hogy a koronavírus miatt a Szentmisék csak "privát módon" lesznek bemutatva. P. Franz Xaver Brandmayr rektor a VaticanNews-nak kijelentette, hogy a…

Szólj hozzá!

Az észt és a megérző képességet Istentől kaptuk, vegyük komolyan!      Sajnos a legyőzöttnek hitt vírusok mutálódnak, és egyre veszélyesebb formákat öltve támadják az emberiséget. Most épp a koronavírus aktuális, de nincs ez másképp a politikai izmusok világában sem. Fel kell készülnünk a…

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság II. János Pál tanításában      II. János Pál pápa három évtizeden át (krakkói segédpüspökségétől kezdődően), pontosabban 1963-1993-ig dolgozott Boldog Faustyna Kowalska Naplójának egyházi elfogadtatásán. Feltehetően a Napló tartalma is hozzájárult ahhoz, hogy második…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT XII. állomás: Jézus meghal a kereszten        Jézusom! Te meghaltál a mi üdvösségünkért, énértem is! De én, miért és kiért? Te ártatlan vagy, s én is! Viszont a Te fájdalmadat fokozza az én tragédiám is! Mivel engeszteljelek Téged ezért? Nekem semmim sincs, csak a halálom, fogadd el…

Szólj hozzá!

    Nagyböjt negyedik vasárnapját – a nép nyelvén – Öröm-, vagy Rózsa-vasárnapnak is nevezzük. A pap lila helyett rózsaszínű miseruhát ölthet. Ez átmenet a lila (bánat) és a fehér (öröm) színek között. A pápa Rómában ma rózsát szentel és a szeretet jeleként elküldi a világ különböző tájaira. A…

Szólj hozzá!

Nem csupán jelképes és nem csak időleges lelkesedés kell!      „Ha a Notre Dame katedrális valóban olyan szimbólum, ami mindannyiunké, akkor miért nem kezdték el korábban megvédeni?” ‒ teszi fel a kérdést Mario Giordano az Il Giornale főszerkesztője. Akkor miért tűrték el szó nélkül, hogy oly sok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

KERESZTÚT XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik    Uram, Téged keresztre szegeznek. Engem darabokra szabdalnak, aztán megszámlálják részeimet, hogy fertőzést ne okozzak! Ennyi volt a létem? Ó ti megszületettek! Nézzétek lábacskáimat, mellyel köztetek járhattam volna! Nézzétek a kezeimet, melyek…

Szólj hozzá!

Imádkozzátok a rózsafüzért!     Kedves Olvasóm! – írja Montforti Grignon Szent Lajos – ha gyakorlod ezt az ájtatosságot s prédikálsz róla, akkor nem a könyvekből, de saját tapasztalatodból győződhetsz meg a szentolvasó csodáiról. Örömmel látod majd azon ígéretek valóra váltását, melyeket Szűz Mária…

Szólj hozzá!

014) https://youtu.be/80XcvSyaLEk

Szólj hozzá!

Az intő jelek      "Az igazság az, hogy maga Európa égett el a szemünk előtt. Csak éppen nem vettük észre. Nem figyeltünk, amikor egymás után zárták be a katolikus templomokat Nyugat-Európában." (Szentesi Zöldi László írása - https://888.hu) A valóság az, hogy egyáltalán nem figyelünk a jelekre,…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól      Uram Jézus! Rólad letépik ruháidat, nekem az sincs! Csak bőröm van, arcom, kezem, meg lábam, melyet egy eszköz hamarosan megragad és szaggatva tép. Ó Istenem, mennyire reszketek ettől!        Ti megszületettek! A lelkem bár örök, de…

Szólj hozzá!

Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról…

Szólj hozzá!

A Jelek      A 12. századi épület Notre Dame, a történelme során sok mindent kibírt. Kibírta a Véres Francia Forradalom liberális mocskát és rombolását is, amikor az Ész és a Filozófia szentélyévé alakítottak át, és az oltáron egy mezítelen táncosnőnek, az  "Ész istennőjének" hódoltak! A…

Szólj hozzá!

Az irgalmasság a Szentírásban        A Szentírás tanúsága szerint Jézus elmagyarázza és megmutatja nekünk, hogy milyen, pontosabban ki az Isten. Sokszor idézzük Szent Jánost: ,,szeretet az Isten'' (1Jn 4,8), ami leginkább kitűnik Jézus életművéből. Jézus keresztáldozata a felülmúlhatatlan…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel    Családtervezés, túlnépesedés? = Ó, mindez ördögi tőrvetés! Íme, a „tudatos tervezést” rajtam kezdik azzal, hogy legyilkolnak! Nekem nincs helyem, nincs falatnyi kenyerem széles e világon? – Miért? – Azért, mert a szüleim is mindent…

Szólj hozzá!

     A koronavírus abban az időben érkezett, amikor a társadalom nagy része úgy érzi, nincs szüksége Istenre, hiszen számukra az Isten helyébe a "kenyér és cirkusz" lépett. Modern korunk bűnei sajnos attól "modernek", hogy már lelkük legmélyén sem számolnak az eltékozolt élet következményével, a…

Szólj hozzá!

     Napjaink első számú beszédtémája a corona-vírus. Kevesen tudják viszont, hogy az Egyháznak van egy viszonylag kevéssé ismert szentje, Szent Corona (vagy Stephana, mely görögül „koronázottat” jelent), aki Kr. u. 160-177 körül 16 évesen szenvedett vértanú halált Szent Viktorral együtt Marcus…

Szólj hozzá!

     »A harc a jó és rossz között megmaradt a világban, mint az áteredő bűn öröksége. S az ősi csábító nem szűnt meg az emberiséget hamis ígéretekkel félrevezetni. A századok folyamán egyik fölfordulás követte a másikat egészen a jelenkor forradalmáig, amely már majdnem az egész világon dühöng, vagy…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT VIII. állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz          Uram Jézus! A Téged sirató asszonyok halálodat nem tudták megakadályozni, amiként az én vesztemet sem akadályozza meg senki. Ti megszületettek! Akik a bűnt sürgetitek, a megtérést meg halogatjátok – magatokat…

Szólj hozzá!

     A koronavírus járvány megfékezésére, különféle indíttatások és weboldalak kínálnak egyéni és szervezett imákat. Mindegyikkel Isten segítségét kérik, mert magunktól tehetetlenek vagyunk! Abban a kérdésben viszont tisztában lehetnénk – és meg is tehetnénk –, hogy azt az imát és imamódot…

Szólj hozzá!

Az antikrisztusi rendszer        Sir Isaac Newton élete során több oldalt szentelt a Dániel és a Jelenések könyvében olvasható próféciák elemzésének, mint tudományos felfedezéseinek és arra a következtetésre jutott, hogy azokat csak akkor fogjuk igazán érteni, amikor időben közelebb kerülünk az ott…

Szólj hozzá!

Az irgalmasság etimológiája        A mindennapi felfogás a részvéttel, a segítőkészséggel, a megbocsátással azonosítja az irgalmat.      A Magyar Értelmező Szótár szerint az irgalom: segítő könyörület, szánalom, megbocsátás; az irgalmasság pedig: tevékeny szánalom.      Bibliai értelemben többet…

Szólj hozzá!

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel      Akik felettem döntöttek, azok mind „felvilágosodottak”,  mégis istentelen sötétségben élnek! El vannak telve a „korszerűségtől”, miközben fogalmuk sincs, hogy mi az önzetlen szeretet, a tiszta öröm, az érdemszerzés és hogy mivégett is élnek!…

Szólj hozzá!

     A koronavírus járvány megfékezésére, különféle indíttatások és weboldalak kínálnak egyéni és szervezett imákat. Mindegyikkel Isten segítségét kérik, mert magunktól tehetetlenek vagyunk! Abban a kérdésben viszont tisztában lehetnénk – és meg is tehetnénk –, hogy azt az imát és imamódot…

Szólj hozzá!

SZENT PATRIK /389-461/ /március 17./ Írországban Szent Patrik napján így köszöntgetnek az emberek egymásnak:"Áldjon meg az Isten és Szent Patrik!"Ennek a csodálatos hitvallónak, apostolnak tisztelete kiemelkedő az írek körében.Ki is volt ez a tiszteletreméltó szent ember?      Minden valószínűség…

Szólj hozzá!

A Fenevad bélyege          A Jelenések könyvében olvashatunk az Antikrisztus néven emlegetett világdiktátorról, aki közvetlenül Jézus visszajövetele előtt kerül hatalomra és hét évig uralkodik majd. Néhány év béke után eltöröl majd minden vallást és azt követeli, hogy mindenki istenként imádja. Az…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak      Nekem steril kendőt készítenek elő, de azt se irgalomból! Az én arcvonásomat, senki sem őrzi meg! Véres nyomaimat nem megtörlik, hanem kitörlik a világból! Senki sem érzi át és fogja fel az én tragédiámat?  Higgyétek el, a ti…

Szólj hozzá!

     A lelkek millióit megnyomorító globális liberál-kapitalizmus szószólói, már most is arról akarnak minket meggyőzni, hogy a katolicizmustól való elszakadás felszabadulás a léleknek.     Az Antikrisztus majd még inkább folytatja előfutárainak taktikáját, s a fiatalságot megnyeri a rockzenével, a…

Szólj hozzá!

És lám, minden titok kitudódik!      A Szentírásban súlyos szavakat olvashatunk a világtörténelem végső szakaszára, amikor is egy minden felett uralmat gyakorolni akaró "háttérerő" (vadállat) akar majd uralkodni "minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött ... " (vö. Jel 13,7)Ennek a "vadállatnak" az…

Szólj hozzá!

A Magyar Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozatában a magyar zászló és címer emléknapjául március 16-át jelölte ki. Nemzeti jelképeink e napja újabb kapocs lehet az anyaország és az elszakított magyar nemzetrészek között, amely alkalmat és lehetőséget teremt a magyar zászló és címer nemzeti…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet           Nekem nem segít senki! Még az orvos is anyámnak ad érzéstelenítőt, hogy amikor engem − az ártatlant − elevenen szétmarcangolnak, ő ne szenvedjen.  Uram Jézus! Már nem élnek segítő Simonok! Én csak Rád számíthatok!…

Szólj hozzá!

„Ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek.” (Lk 13,1–9)      Első olvasásra úgy tűnik, hogy ez a mai evangélium dörgedelem és fenyegetés. Mennyivel jobban esne a tékozló fiú apjáról olvasni, aki feltételek nélkül szeret és bocsát meg! Mégis, miért erről beszél Jézus és nem az Atya irgalmáról és…

Szólj hozzá!

     Olyan erős és olyan nehezen kijátszható lesz az antikrisztusi felügyelet, hogy még maguk a leghűségesebbek is annak veszélyébe kerülnek, hogy végül engednek a szívó hatásának. „Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek…

Szólj hozzá!

Az utolsó harc felsejlő titkai     Mária az Újszövetség Noé bárkája, és éppen napjainkban a végső harc történéseiben lesz jelentősége annak, hogy Máriához tartozunk-e vagy sem! Hiszen az Ő "igen"-jének döntő szerepe volt a kereszténység kezdetével és döntő szerepe lesz "Napba öltözött…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT IV. állomás: Jézus Édesanyjával találkozik    Nekem nincs igazi édesanyám, csak egy asszony foglya vagyok, aki eltakaríttat az életéből, apám pedig közömbösen mossa a kezeit. Életre hívóimnak van anyja és apja, de a hitre és áldozatos szeretetre példát és nevelést tőlük aligha kaptak!…

Szólj hozzá!

Fenti szavakat az Istenanya mondta! Egy ritka kéziratot őriznek, az olaszországi Vicenza Bertoliana könyvtárában, melynek tartalma ma is igen tanulságos! A feljegyzés részletesen elmondja azon események történetét, amelyek ebben az észak-olaszországi városban zajlottak 1426–1430 között, a súlyos…

Szólj hozzá!

013) https://youtu.be/l9Codg2W-Zw

Szólj hozzá!

Mária, Isten Anyja meg akarja menteni gyermekeit!      Ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, melynek végcélja a tömeges kárhozat! Vigyázzatok tehát! Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevehetetlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A beetetés…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel     Nem csak egy sejtcsomó vagyok, hanem élő emberi személy, Istentől való örök életű lélekkel! ...még az emberi törvények szerint is „jogalany”!                          Uram Jézus! Te súlyosan elestél, engem pedig könnyedén ejtenek…

Szólj hozzá!

Fenti szavakat az Istenanya mondta! Egy ritka kéziratot őriznek, az olaszországi Vicenza Bertoliana könyvtárban, melynek tartalma ma is igen tanulságos! A feljegyzés részletesen elmondja azon események történetét, amelyek ebben az észak-olaszországi városban zajlottak 1426–1430 között, a súlyos…

Szólj hozzá!

3. A megtévesztés     Az ember teremtése óta léteznek olyan erők, melyek örök céljától – Istentől – el akarják téríteni, el akarják csábítani. Ádám és Éva ősbűne nem jött volna létre az ördög megtévesztése nélkül!A kísértőnek való bedőlés persze nem hozta meg Ádámnak és Évának azokat az „előnyöket”,…

Szólj hozzá!

A Mindenkor Segítő      Mára már sokan felismerték – vagy felismerhették volna –, hogy a "végidősnek" tekinthető küzdelmes harcban, hűséges és hathatós segítőnk Isten Szentséges Anyja, aki "a kegyelem rendjében az angyali üdvözletkor hittel adott beleegyezéstől kezdve, a kereszt alatt is vonakodás…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet                     Nekem, nevem sincs! Az anyám és pribékjeim úgy döntenek rólam, hogy csak egy „esetként” említenek. Nekem − a „névtelen senkinek” − abortuszbeutalót töltenek ki a Golgotára. A meg nem születettek szégyenbélyegét…

Szólj hozzá!

Fenti szavakat az Istenanya mondta Egy ritka kéziratot őriznek, az olaszországi Vicenza Bertoliana könyvtárában, melynek tartalma ma is igen tanulságos! A feljegyzés részletesen elmondja azon események történetét, amelyek ebben az észak-olaszországi városban zajlottak 1426–1430 között, a súlyos…

Szólj hozzá!

     Az előző rész utolsó mondata, hogy "Már-már fel sem tűnik, és senki kísérletet sem tesz arra – a hívők sem –, hogy az Isten ellen elkövetett sértésekért vezekeljenek ‒ ENGESZTELJENEK!" És itt jön be két nagy Mária-üzenet! A La Salette-i, melyben a Szűzanya kérte, hogy ne káromkodjanak az…

Szólj hozzá!

Engesztelő imaórák Magyar Hazánkért, a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban – papi vezetéssel! 2020. januártól kezdődően minden pénteken,                        így holnap is  15.00 - 16.45-ig Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával még egy embert! Az altemplom befogadóképessége kb. 80…

Szólj hozzá!

"A sátán harca Isten népe ellen." (Jel 12,1-14,5)      A pokol hatalmainak az Egyház ellen folytatott ádáz harca a Jelenések könyvében rajzolódik ki.Ezt a harcot a Biblia a következő felirattal írja le: "Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT I. állomás: Jézust halálra ítélik  (A megfogant magzat szavai:)   Engem nem a lelki vonzalom, hanem a divatos, ösztön vezérelte 'párkapcsolat' hívott az életre. Amikor tudomást szereztek rólam, az apám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék, ha élek, anyám pedig a karrier lehetőségeit. A…

2 komment

 2. Az apoteózis ‒ az ember istenítése     Szent Pál így ír a második tesszaloniki levélben az Antikrisztusról: „Előbb az elpártolásnak kell bekövetkeznie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának! Ez önmagát föléje helyezi mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak…

1 komment

Szűz Máriának döntő szerepe van Isten üdvtervének megvalósításában      A donboszkói látomás máriás oszlopa, a megváltó-társi szerepet szimbolizálja. Sajnos a protestantizmus, az egyházellenes ideológiák és a katolikus hívek egy részének elvilágiasodása azt eredményezte, hogy a Szent Szűz szerepét…

Szólj hozzá!

    Nagyon fájdalmas tapasztalni – a történelmi események egyre keményebben tanúskodnak erről –, hogy az Egyház Anyjának szavai a sok akadékoskodás miatt nem járhatták át kellő mélységben az evangelizációs tevékenységet. Bár sok Mária-kegyhely folytat áldásos tevékenységet a népi vallásosság…

Szólj hozzá!

Miért végezzük a magzati keresztutat?  (Nézzük meg az alábbi másfél perces linket, melyben a magzat játszik az anyja pocakjában!)

Szólj hozzá!

1. Az aposztázia (az általános hitehagyás)     Az Antikrisztus egy totális eretnek, márpedig az eretnekség kéz a kézben jár a hitehagyással.Meg van mondva, hogy egy széleskörű hitvesztés az Antikrisztus eljövetelének feltételeként jelenik meg, és ez csalhatatlan jellegzetesség lesz!Manapság ez…

Szólj hozzá!

     Korunk az elhatalmasodó bűn korszaka. A Szentírás nagyon sok tanítást ad a bűnről és következményeinek elhatalmasodásáról. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik ,,lakóinak gonoszsága miatt'' (Zsolt 106,34). Az ember számára a legnagyobb rossz a bűn, mert minden fájdalomnak,…

Szólj hozzá!

Szent John Ogilvie a skóciai Drumnakeith-ben született 1579-ben, protestáns családban.12 éves korában az Európai kontinensre küldték tanulni. Tanulmányai során megismerte az igazságot és a vallási konfliktusok motivációit, és nemcsak katolizált de tizenhét évesen belépett a jezsuita rendbe 1596-ban.…

Szólj hozzá!

Mondjunk határozottan igent az életre!  Soha ne a mai világban uralkodó hasznossági mentalitás vezérelje döntéseinket, amely rabul ejti a szívet és elmét!  Minden kisgyermek, akit igazságtalan módon abortálásra ítélnek, magán hordozza Jézus Krisztus arcát. Ez a gyermek, aki még mielőtt…

Szólj hozzá!

     Mit is mondjak? A La Salette-i próféciák 1846-ban hangzottak el – jóllehet csak 1858-ban lettek közzétéve ‒, ám elegendő ha visszapillantunk az eltelt 170 év történéseire. Világosan láthatjuk, hogy pontról-pontra miként valósulnak meg a jövendölések. Bár az Antikrisztus fellépésének időpontját…

Szólj hozzá!

Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnőÜnnepe: március 9 forrás: Hankovszky Miklós Előkelő római családban született 1384-ben. Már gyermekkorát is elmélyült vallásosság jellemezte. Szülei akaratából férjhez ment: Lorenzo de Ponziani felesége lett. Áhítat-gyakorlatait és a felebaráti szeretet…

Szólj hozzá!