HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

ant666_535.jpgElmélkedés 2 (Dmitrij Siskin pravoszláv atya elmélkedése nyomán)

     A függőség korunkban már nem szűk körben használt pszichiátriai szakszó, hanem társadalmi diagnózis: nem annyira a hitét elveszítő, mint a hitből fakadó erőről – életmódja, a hagyományok és az erkölcsi normák elveszítése miatt – lemondó társadalom diagnózisa. Ma majdnem mindenki hisz, de ez a hit ködös és semmire sem kötelez, amolyan „minden eshetőségre” szól. A legszomorúbb, hogy ez a hit nem csak nem áll ellent a függőségek sokaságának, de olyannyira alkalmazkodik hozzájuk, hogy az embernek ne kelljen semmit sem megváltoztatnia az életében. Számtalan „szenvedélyes” hit jön így létre: az üzletet segítő, a vágyakat, hatalomvágyat, élvezetvágyat, gőgöt kielégítő hit... Az olyan, nyilvánvalóan pusztító és társadalmilag veszélyes függőségek mellett, mint az alkoholizmus, a kábítószer-függőség, vannak, ha szabad így kifejeznem, kevésbé marginális függőségek is, amelyek nem kevésbé veszélyesek mind az ember, mind a társadalom számára. A paráznaság szenvedélye a szélvihar pusztító erejével terjed. A „pusztító” szót egyáltalán nem átvitt értelemben használom. Hány család omlik össze, hány gyerek marad szülő nélkül, megrokkant lélekkel, a családról, a férfi és a nő közötti viszonyról alkotott torz képzetekkel. A gátlásokat nem ismerő ifjúság megromlik, valamiféle sajátos megszállottságban pusztítja saját lelkét, nem is fogja fel, hogy idővel kénytelen lesz begyűjteni saját őrületének keserű gyümölcseit. Hiszen a „bűn zsoldja a halál”, a lélek megbomlása, és e szellemi törvény hatályát csak a legmélyebb és legőszintébb bűnbánat képes megváltoztatni. E bűnbánathoz pedig el is kell jutni.

money-j3.jpg     Vannak függőségek, amelyekre a mai világ határozottan erényként tekint, pedig az orthodox hit szempontjából nem kevésbé pusztítók és veszélyesek a lélek számára, mint a „durva” szenvedélyek. Éppen a látszólagos jóságuk miatt veszélyesek e szenvedélyek és függőségek. Veszélyességük abban áll, hogy megölik a lelket, ám nehezebben észlelhetően vonják el azt a szellemi-lelki élettől, szakítják el Istentől.
Ezen „láthatatlan” szenvedélyek közé tartozik a siker, a jólét utáni vágy szenvedélye, amikor az ember életének legfőbb céljává azt tűzi ki, hogy társadalmi státuszt szerezzen, karriert építsen, anyagi sikereket és jólétet érjen el. Mindezek megszállottságok, amelyeket a mai társadalom „egészséges ambícióknak” nevez, de a valóságban elvonják az embert az emberi élet valódi célja és értéke megértésétől és az egyik legveszélyesebb szenvedély – a gőg, és annak következményei, az önimádat és a becsvágy – rabjává teszik a lelket. A „legsikeresebb” ember lehet egyúttal lelki halott is, méghozzá éppen saját sikeressége és önelégültsége következtében; meghalhat a Mennyek Országa számára, és egész életét saját egója szolgálatában töltheti. Az ilyen ember gyakran képtelenné válik arra, hogy meglássa a bűnét és megbánja azt – ez pedig a szellemi-lelki halál egyik legfőbb mutatója.
     Példákat hoztam a közeli hozzátartozók iránti megdöbbentő lelketlenségre. De van egy ezzel ellentétes „lelki szenvedély”, amely észrevétlenül pusztítja emberek millióit. A „megélhetés gondjairól” beszélek, amelyekkel a megkeresztelt emberek abszolút többsége igazolja a tudatos keresztény életének hiányát.
     Az Úr így beszél: „Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól” (Lk 21,34). Milyen furcsa: Krisztus egy ilyen természetesnek és pozitívnak tűnő dolgot, mint a megélhetésről való gondoskodás, a falánkság és a részegeskedés halálos bűneivel együtt említi. Miért? Azért, mert a megélhetés végtelen gondjai közepette az ember a leginkább képes elfelejtkezni Istenről, a lelkéről, sőt még a lelkiismeretéről is, és a családról és szeretteiről való gondoskodás leplével képes akár a legszégyenteljesebb bűnöket, a haszonlesést, a csalást, a lopást, az istentelenséget stb. takargatni. Ez tehát e „csendes szenvedély” legfőbb veszélye. Az kétségtelen, hogy a lelket észrevétlenül pusztítja. Egy megkeseredett alkoholista vagy elhízott falánk könnyebben képes tudatosítani bűnösségét, és megbánni azt, mint egy „gondoskodó családszerető”, aki a legrondább bűnöket is képes „magasabbrendű célokkal” igazolni. Emlékszünk a „Keresztapa” c. filmre? – abban is minden a családiasság „jó” eszméjére épül. Szörnyű kimondani, de a család, az élet gondjaival való törődés szintén bálvánnyá válhatnak, és a pusztulásba vezethetik az embert. Ezért mondja az Úr: „Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám” (Mt 10,37).

     A család iránti szeretet, a munka és a szakmai előrehaladás, a pénzkereset – mindezek jó és helyes dolgok, de csak akkor, ha az ember közben nem felejtkezik el legfontosabb hivatásáról: hogy Istennel összhangban éljen. Az igazi családszerető ember gondolatait, szavait és cselekedeteit nem e beteg világ elképzeléseihez és vélekedéseihez méri, hanem Isten törvényéhez. Ez az egyetlen alapja a teljes értékű, örömteli, egészséges és szabad életnek.

     Az Írás azt mondja: „Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17). Ez tehát a valódi szabadság formulája, amelyet szívünkbe kell vésnünk, hogy az élet összetettségében és bonyolultságában mindenekelőtt azon igyekezzünk, hogy Krisztus Lelkének részesei maradjunk, hogy életünket a keresztény hitünk vezérelje. Bár ez a viselkedés, ez az életmód ellentétes lehet a mai társadalomban elfogadott normákkal, sőt újabb problémákat gerjeszthet az ember életében, végső soron mégis az ember nyer – a valódi szabadság, az isteni igazsághoz, szépséghez, szeretethez való tartozás szabadsága elnyerésével. Ezek egyáltalán nem elvont, absztrakt fogalmak, hanem a legvalódibb realitás, és egész életünk e realitáshoz való viszony alakulásában zajlik.

     Amikor valamilyen katasztrófa történik, a társadalomban mindenféle ellenőrzések, monitorizálások, tesztelések kezdődnek... Az emberek igyekeznek biztosítani, hogy elkerüljék a csapásokat. Ez teljesen természetes. De miért hagyjuk figyelmen kívül Annak a tanácsát, aki valóságosan tudja, hogy hogyan kerülhetjük el e csapásokat?! Virrasszatok és imádkozzatok – mondja az Úr (Mk. 14, 38). Virrasztani annyit jelent, hogy nem engedünk a korszellem csábításának, hanem igyekszünk Isten törvényei szerint élni, beszélni és cselekedni az Ő szüntelen jelenlétének alázatos tudatában. Imádkozni pedig nem azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségű szót, mondatot elolvasunk, hanem hogy élő szívvel, lelkünk fájdalmával, reménységgel és hittel fordulunk az élő és mindenható Istenhez.

     Aggasztó hírek érkeznek a Felkelő Nap Országából. Eszembe jut, hogy Fukuszima jelentése: „a boldogság szigete”. Lehet, hogy az elmúlt hetek rettenetes tragédiája – még egy figyelmeztetés a számunkra, hogy a hit nélküli boldogság olyan mint a homokra épített ház. A technológiai paradicsom pillanatok alatt pokollá változhat. Egyszerűen azért, mert a valódi boldogság: az Istennel való összhang, az Ő Országa pedig bennünk van. Csak meg kell találnunk magunkban – fejezi be Dmitrij Siskin pravoszláv atya elmélkedését.arrependimento2.jpeg

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://szeretetlang.blog.hu/api/trackback/id/tr6214876104

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.