HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

ant666_535.jpgLehet-e váratlan az, ami kétezer éve várható?

antibigbrother2_1.jpg     Vajon feltűnnek-e már azok a jelek, melyek az emberiség, a Föld egészére kiható változást jelezhetnek, melyek végre világméretű ébredést válthatnak ki?
    A végidők jeleként értelmezhetjük-e pl. a Csernobil-i katasztrófát, mely szintén egy eltechnizálódott istentelen társadalom hanyagságának látványos következménye?! Talán ez lenne a Jelenések könyve harmadik csészéjének kiürítése? „A harmadik angyal megfújta a harsonát, és egy nagy csillag hullott le az égből, égve, mint a fáklya, beleesett a folyók harmadrészébe és a vizek forrásaiba. A csillag neve: Üröm. A vizek harmadrésze ürömmé változott, és számos ember meghalt a vizektől, mert keserűek lettek.” (Jel 8,10-11) Vagy ekként értelmezhető-e a Japán cunami és a nukleáris katasztrófa? Végidőt jelez-e az általános nukleáris veszély, a környezetszennyezés tarthatatlansága, a homoszexualitás és perverziók elburjánzása, vagy a mindent átható gazdasági válság, melyek okozói a pontosan behatárolható “ismeretlen pénzügyi körök” manupulációinak tudhatók be?
    De jelként értelmezhetjük-e a tíz szarvú vörös vadállatot, melynek „tíz szarva volt, és szarvain tíz királyi korona, fejein pedig a káromlás nevei. A fenevad (...) lábai mint a medve lábai, a szája mint az oroszlán szája, és a sárkány neki adta erejét és nagy hatalmát. (...) Káromlásra nyitotta száját Isten ellen, hogy káromolja nevét és hajlékát és az ég lakóit. Megadatott neki, hogy harcoljon a szentekkel, és legyőzze őket. Hatalmat kapott minden törzs és nép és nyelv és nemzet fölött. És imádni fogja őt a föld minden lakója, akiknek a neve nincs beírva a megölt Báránynak életkönyvébe a világ kezdete óta.” (Jel 13,1-8)
    Ha bekövetkeznek, vajon váratlanul törnek-e ránk a végidők jelei (Mt 25,13), vagy „már megszoktuk”? Amiként a fentiekben taglaltuk, a Krisztus utáni időkben történt már épp elég figyelemfelkeltő és szörnyűséges jel, vagy ha úgy tetszik, isteni figyelmeztetés és sajnos ilyen jel a New Age nyomulása is!
    A 2011 szeptemberében Avilában megrendezett II. Nemzetközi Teréz-konferencia zárszavában Cecilio Raúl Berzosa Martínez püspök az álmiszticizmus terjedéséről beszélt. A New Age spirituális jellegzetességeit és teológiai elemeit ismertetve rámutatott, hogy hol és miben ellenkezik a keresztény felfogással. A New Age – mint figyelmeztetett – „nem fordul szembe a vallásokkal, hanem belülről próbál föléjük kerekedni.” Így vázolta a belső élményeken alapuló vallásosság ördögi folyamatát: „a 60-as években: Krisztus igen, az egyház nem; a 70-es években: Isten igen, Krisztus nem; a 80-as években: vallás igen, Isten nem; a 90-es években: spiritualitás igen, vallás nem.”
    Berzosa püspök a New Age négy hazugságát emelte ki, amelyek a Kísértőtől származnak: olyanok lesztek, mint az istenek (panteizmus), nem fogtok meghalni (reinkarnáció), megismeritek a jót és a rosszat (erkölcsi relativizmus és szubjektivizmus), kinyílik a szemetek (ezoterikus megvilágosodás). „A keresztény hit nem ezoterikus beavatás; a megváltás pedig nem a kozmikus teljesség reinkarnációs folyamata során bekövetkező megtapasztalása” – hangsúlyozta.
A spanyol főpásztor rámutatott, hogy a New Age korunk meghatározó spiritualitása, „a neoliberális gazdasági globalizáció szíve-lelke. Néhány évtizeddel ezelőtt – a hatvanas években – az emberek társadalmi átalakulásról, társadalmi elköteleződésről, a struktúrák megváltoztatásáról beszéltek (marxizmus). Ma már felsőbb tudatról, jó rezgésekről, életminőségről, mélységes harmóniáról, transzcendentális meditációról, energiákról, új világrendről, globalizációról van szó” – fogalmazott.
A New Age szellemisége elsősorban a fejlett világban élő középosztálybelieket vonzza, „akiknek tele a hasa, de üres a feje és a szíve; azokat, akik nagyon hiányoznak keresztény közösségeinkből”. (A Magyar Kurír híradása nyomán)

(A New Age-nek is megvannak a maga látnokai!)

VassulaRydenGoldMedalInterReligion.jpg
    Vajon mit várhatunk még ezek után?
    XVI. Benedek pápa 2010. május 13-i fatimai látogatása során így nyilatkozott: Tévedne az, aki azt hinné, hogy a III. Fatimai Titok történései már beteljesedtek!
Márpedig a fentiekben közölt események világosak, és az álpróféták is igyekeztek „végsőknek” beállítani, mivel nagyon hasonlítottak a Szentírásban leírt megelőző eseményekre (ld Lk 21,10-12) - melyeket követően -, valóban „kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére: Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idők végén értitek ezt meg világosan. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktől.” (Jer 23,19-22) Vagyis: Isten elpusztítja a hamis prófétákat és ellenségeit. „Erre megkérdezték őt: Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel? Ő pedig így szólt: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük; de ez még nem a vég. Azután ezt mondta nekik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért.” (Lk 21,7-12) Ám „azt a napot és az órát senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.” (Mk 13,32) Jézus intelme világos: „hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.” (Mk 13,21-23)
    A Szeretetláng üzenetéből: „...a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94)

  ottheinrich_folio298r_rev_156.jpg

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://szeretetlang.blog.hu/api/trackback/id/tr4414875924

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.