HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

A SZENT RÓZSAFÜZÉR ÉRTÉKE      Az Istenanya egy alkalommal kinyilatkoztatta Boldog  Alánnak, hogy a Szentmise után – mely az első élő és eleven felújítása Jézus Krisztus szenvedésének –, nincs még egy annyira kitüntetett és érdemszerző ájtatosság, mint a…

Szólj hozzá!

     Teljesítsük Jézus paran­csát: "Új parancsot adok nektek, sze­ressétek egymást! Amint én szeret­telek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást" (Jn 13,34). Julianna azt mondja, hogy végzetes következményekkel jár, ha egyetlen embert is kizárunk ebből a szeretetből: Ha…

Szólj hozzá!

A Szent Szűz lelke fényes úton ment be a Mennyei Jeruzsálembe(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)     Az apostolok most a Szent edényekkel ünnepi rendben ismét visszamentek az előszobában levő oltárhoz, ahol befejezték a Szentmise záró cselekményeit. Később azt láttam,…

Szólj hozzá!

AZ ANGYALI ÜDVÜZLET      Az Üdvözlégy a legnagyobb tömörséggel foglalja össze a Máriáról szóló egész hittudományt: a Köszöntést, a Dicséretet és a Felszólítást. A köszöntést a Szentháromság nyilatkoztatta ki (kezdetben csak ezt a részt imádkozták), IV. Orbán…

Szólj hozzá!

     Az angol misztikus szerint Is­ten szeretete arra ösztönöz min­ket, hogy elforduljunk az emberi szenvedés valódi forrásától, a szeretet hiányától: "Ő ugyanolyan erő­vel szeret minket földi életünk során, mint amilyennel akkor fog szeretni, az ő boldogító jelenlétében.…

Szólj hozzá!

 Kattints ide! https://drive.google.com/file/d/1iV_VgP5DASkrJHUWI3e-I85avhFHRcLq/view  

Szólj hozzá!

A Szent Szűz utolsó, földi Szentáldozása(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:) "Amint Péter befejezte a Szent Áldozatot, magához vette az Úr Testét, majd odanyújtotta a jelen levő apostoloknak és tanítványoknak is. A Szent Szűz nem látott az oltárra, de a Szent cselekmény…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

AZ ÚR IMÁJA      A Miatyánk az Úrtól kapta a nevét. Nem ember, nem is angyal a szerzője ennek a fönséges imának, hanem az emberek és az angyalok királya: Jézus Krisztus. Isten fia tetteiben mindig az Atyát dicsőítette és azért jött erre a világra, hogy általa az emberek is…

Szólj hozzá!

     Bár Julianna életrajzi adatai hiányosak, a művének köszönhetően mégis egy lapon említjük Szienai Szent Katalinnal, Svéd Szent Brigittával vagy a későbbi Boldog Emmerich Katalinnal! Miszti­kus látomásaiból még a Katolikus Egyház Katekizmusa is közöl részleteket. XVI.…

Szólj hozzá!

A Szent Szűz a halotti ágyon (Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)    "A Szent Szűz ágya előtt egy kis alacsony, háromszögletű zsámolyka állt, olyan, mint amelyen a jászolbarlangban a királyok ajándékait fogadta. Kis csészécske állt rajta barna, áttetsző kanálkával. A…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

MI A RÓZSAFÜZÉR?       Kedves Olvasóm! – írja Montforti Grignon Szent Lajos (ld. alul!) –, ha gyakorlod ezt az ájtatosságot s prédikálsz róla, akkor nem a könyvekből, de saját tapasztalatodból győződhetsz meg a szentolvasó csodáiról. Örömmel látod majd azon…

Szólj hozzá!

     Józan ésszel, maga is felettébb csodálkozott a végbement hirtelen változáson és meggyőződéssel hitte, hogy ez a Szenvedő Üdvözítő különös csodája volt. Ennek hatására soha többé nem bízott a földi élet és egészség biztonságában, inkább azon volt, hogy Jézus…

Szólj hozzá!

A Szent Szűz a halotti ágyon (Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)     "Láttam, hogy Mária fehérrel borított hálósátrában, a tűzhely mögött jobbra levő helyen alacsony, egész keskeny ágyon fekszik. A feje kerek párnán nyugodott. Nagyon gyönge és sápadt volt, egészen…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

ELŐSZÓ      A természetfeletti létre teremtett ember szinte ellenállás nélkül hagyja magát elmerülni korunk zajos világának káprázatában – észre sem véve –, hogy közben elveszíti élő kapcsolatát Istennel, az Élet forrásával. A hitbeli gyengülésnek, a világ…

Szólj hozzá!

Források: Magyar Kurír 2010. december 2.  Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai - Budapest, Jel, 2013. http://hagiosz.net/?q=triszagion https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_of_Norwich Szeressétek Egymást folyóirat 27. száma - 2018 Norwichi Szent Julianna      Életéről kevés…

Szólj hozzá!

Az Apostolok meghívása az Istenanyától való elbúcsúzásra(B. Emmerich Katalin leírása nyomán:) A Szent Szűz halála előtt bizonyos idővel amikor érezte, hogy közeledik újraegyesülése Istenével, Fiával, Megváltójával, azért imádkozott, hogy teljesedjék be, amit Jézus a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Amit a rózsafüzérről tudni kell Montforti Grignon Szent Lajos művéből vett idézetek és más méltató szemelvények felhasználásával szerkesztette: Begyik Tibor OCDS – Harmadik javított és jelentősen bővített szöveganyag.  „Az Egyház imádságát Mária imádsága…

Szólj hozzá!

A pokol látomása 2 (Giuliani Szent Veronica naplója nyomán)      Valójában alig tudok valamit mondani a pokolról, mert emberi szóval kifejezhetetlen, számomra az volt a lényeg, amit megtanultam és megértettem. Így volt ez akkor is, amikor megláttam a pokol közepét, ahol Lucifer…

Szólj hozzá!

A Szent Szűz halála előtt utoljára keresi fel az általa épített Keresztutat    Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán: „Öt másik Szent asszonnyal járta a keresztutat, a Szent Szűz ment legelöl. Úgy láttam, hogy már idős és gyönge, egészen fehér volt és szinte átlátszó.…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A pokol látomása 1 (Giuliani Szent Veronica naplója nyomán)      "Hirtelen ott találtam magam egy sötét, mély, bűzös helyen, hallottam bikák hörgését, oroszlánok üvöltését, kígyók sziszegését, sokféle hang borzalmas zűrzavarát, mennydörgést is, és mindez félelmet…

Szólj hozzá!

Az  első, Krisztus keresztútját járó 2     (Boldog Emmerich Katalin:) „Többször láttam, hogy a Szűzanya csöndes elmélkedésben járta a keresztutat szolgálójával; a szenvedések mindegyik helyén leültek, és szívükben megújították annak az állomásnak a titkát, és az…

Szólj hozzá!