HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

     Nyilvánvaló, hogy Erzsébet asszony nagy vigasznak fogadta a székesfehérvári püspök „nihil obstat"-ját, melyről Dr. Kovács Zoltán mariológus így ír a MAGYAR SION 2009/2. számában: „1979-ben Székesfehérvár akkori püspöke, Kisberk Imre Nihil obstat-tal látta el a…

Szólj hozzá!

József tudta, hogy a Gondviselés és az ő Jézusa egy      Szent József határtalanul bízott a mennyei Atyában és tudva-tudta, hogy az ő Jézusa a Fölséges Isten Fia, kivel együtt dolgozott a műhelyben Bizony előfordult, hogy a munkához snélkülözhetetlen dolgok hiányzottak.…

Szólj hozzá!

Mindenszentek Királynője – Könyörögj érettünk!   (Litánia itt!) Elmélkedés: – Egyetlen szentet sem tudunk példaként hozni, aki ne lett volna bensőséges Mária-tisztelő!  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace…

Szólj hozzá!

Kattints ide!

Szólj hozzá!

     És bizony – kedves Olvasóm – Erzsébet asszonynak is meg kellett élnie azt, hogy az Úr kérésére évek óta megtartott böjtjei és minden igyekezete, látszólag minden eredmény nélkülinek mutatkozott, jóllehet erőtlenségének legkevésbé sem ez volt az oka! Bár el nem…

Szólj hozzá!

Az apai hivatás, királyi feladat      Szent József kapcsolata Jézussal annyira egyedülálló, hogy Máté fontosnak látta, hogy erről a kapcsolatról többet is mondjon. Ezért vezeti tovább Jézus családfáját: ,,Jézus születése pedig így történt'' (1,18). József nem édesapja…

Szólj hozzá!

Szüzek Királynője – Könyörögj érettünk!   (Litánia itt!) Elmélkedés: – Mária, aki tökéletesen ismerte a szűzi tisztaság égi-földi értékét, óva int a meggondolatlanságtól! A tisztaság üdvös érdem a mennyben és biztonság a földön, mert a szűzi élet,…

Szólj hozzá!

     A sátáni manipuláció megnyilvánulása szünet nélküli, és nagyon fontos lenne mindenkiben tudatosítani, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem „tévútra akarja vezetni az egész világot” (vö Jel 12,9b).     A hiszékenységre hajlamos ember megtéveszthető! Az ilyen, nem csak saját hóhérait képes…

Szólj hozzá!

     Azokban az években aránytalanul nagy értéknek bizonyult egy lakás birtoklása, és jelentős előnynek tűnhetett, még egy háromgyermekes özvegység esetén is. Erzsébet asszony óvatos anyai intései ellenére fia megházasodott. Az új 'anyuka' hamarosan kifogásolni kezdte férje anyjának, unokák feletti…

Szólj hozzá!

Menekülés Egyiptomba      Szent József minden lehetséges módon megpróbálta komfortosabbá, csinosabbá tenni a Barlangot, hiszen nem csak minden zeg-zugát ismerte, de a messzi környékét is! Nem is fáradozott hiába, mert Napkeleti Bölcsek érkeztek, hogy hódoljanak az Újszülött…

Szólj hozzá!

Hitvallók Királynője – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – A hitvallók életét nem csak oly mértékben irányítja a hit, mint az átlagos keresztények életében, hanem úgy, hogy a legcsekélyebb gondolatuk, szavuk és cselekedetük is a hit fényében…

Szólj hozzá!

     A kísértés mibenlétét ismerjük és tudjuk: állandó kísérője az emberi életnek. Ám, gyakran ártatlannak, vallásinak látszó közösségek és média-fórumok is alattomos veszélyt jelenthetnek! Ezért a legkisebb negatív jelre is fel kell figyelnünk, mégha az viccesnek…

Szólj hozzá!

     Az előző részben, Erzsébet asszonyt ért „hihető” rágalomról volt szó! Erzsébet asszony, a hatgyermekes édesanya és hős nagymama „alaptermészetéről” a naplóban is ez olvasható. /Jézus:/ „Az Örök Atya tudja, milyennek teremtett. Ismeri erőszakos, rossz…

Szólj hozzá!

Szálláskeresés Betlehemben      Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki Augusztusz császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. (...) El is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a maga városába. Elment tehát József is áldott állapotban lévő…

Szólj hozzá!

Vértanúk Királynője – Könyörögj érettünk!   (Litánia itt!) Elmélkedés: – A Szűzanya védőn oltalmazza földi gyermekeit, mert tudja, hogy a legteljesebb szeretet is sebezhető! Az Ő életét is végigkísérte a prófécia: Lelkedet tőr járja át! ‒ Életünk minden…

Szólj hozzá!

SZERETETLÁNG ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ2019. május 18-án, 9-15.30 óráig   Helyszín: Kispesti Jézus Szíve-templom Budapest  XIX. ker., Áchim András utca 78. Megközelíthető 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló.A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második sarok.   A…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! A gonosz lélek, nem csak a Lelki Naplót akarta megsemmisíteni, nem csak Erzsébet asszony lelki összeszedettségét akarta megzavarni, hanem a személyét is rossz fényben igyekezett hírbe hozni! Mindezt annak ellenére, hogy a Szeretetláng kiválasztottja, az Úr…

Szólj hozzá!

A legnagyobb hivatás      Mária, aki a törvény szerint József jegyese volt, a Szentlélek erejéből anya lett, szüzessége sértetlenségében. A Mária méhében hordott születendő gyermek Isten Fia, és a Jézus nevet kellett kapnia. A „Jézus” név ismert volt a zsidóknál,…

Szólj hozzá!

Apostolok Királynője – Könyörögj érettünk!   (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Az életszentség nagyságát nem az egyéni kiválóság határozza meg, hanem az isteni kegyelem, mellyel az Apostolok különösen el lettek halmozva. Ezért számíthatjuk őket a legnagyobb szentek…

Szólj hozzá!

     A sátán és csatlósai szinte akadálytalanul végzik „beetető” aknamunkájukat az egyén, a közösség és a társadalom életében. Bernanos szerint az ördög megtalálható – látszólag ártatlan alakban – könyveink semmitmondó fecsegésében, a modern élet találékony…

Szólj hozzá!

     Az előzőkben Erzsébet asszony, a Lelki Naplóinak sorsáról mesélt. A harmadik eset aztán végképp lehetetlen helyzet volt! A naplókat Kosztolányi István atya kérte el tőlem, mert ő a Szeretetláng ügyét nagyon komolyan vette. Teológiailag tanulmányozta a tartalmát,…

Szólj hozzá!

A legnagyobb hivatás      Tehát kettősség dúlt Szent József lelkében, egyfelől emberileg a méltatlanság tudat, hogy Isten titkának részese legyen, másfelől pedig lelkének készsége és engedelmessége Isten tervei iránti. Ilyen körülmények között „József, aki igaz ember volt” (Mt 1,19), alázatosan…

Szólj hozzá!

Próféták Királynője – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – A próféták jövendölései Őrá mutatnak, mint Isten által adatott jelre: Íme a szűz méhében fogan, Fiat szül és Emánuel lesz a neve!  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Egy alkalommal utazás közben, a rózsafüzérek végeztével megakadtam, és nehogy csönd legyen, hát hirtelen kérdeztem valamit Erzsébet nénitől. – Tessék nekem beszélni a naplókról! – mondtam, nem eléggé kifejtve a kérdést. Ő mindjárt rá is…

Szólj hozzá!

József az egyszerű ember és "Doctor Mysticus"      Amikor a Szent Szűz hazaérkezett Zakariás házából, emberileg nagyon is érthető, hogy József meglepetten látta Jegyese áldott állapotát. Ugyanakkor Józsefről elmondható, hogy az üdvtörténet legnagyobb misztikusa volt,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Pátriárkák Királynője – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Máriában érvényre jutott az ősi Ígéret, az ős-evangélium, mely szerint az Asszony ivadéka ‒ Krisztus ‒, megrontja a kígyó fejét.  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a…

Szólj hozzá!