HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Felhívom kedves Olvasóim figyelmét, hogy f. hó 15-én a "Szent István Könyvhét" keretében, 15-16 óra között dedikálni fogok a Szeretetláng Kiadó sátrában! Helyszín:  Budapest, V. kerület, Ferenciek tere (a templom előtt)!   Ezúttal kaphatók lesznek a Szeretetláng…

Szólj hozzá!

     A világ sorsával kapcsolatos szentírási helyek, miként a próféciák sora egybehangzóan súlyos próbatételeket jövendölnek, ez tény! Azt is ismernünk kell azonban, hogy már az első századok emberei is megvalósultnak hitték a „jeleket” és azóta is…

Szólj hozzá!

     Az előző részben Erzsébet asszony egy álmáról beszélt! Ma reggel még sok mindent mondott és kérdezett. Én rácsodálkoztam, mert előző napi álmommal kapcsolatban is kérdezett és mondott több mindent: „Tudod-e, hogy mi az a fekete korong? Ez a Magyarok Nagyasszonya…

Szólj hozzá!

Magnificat      »Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel.…

Szólj hozzá!

Angyaloknak Királynője – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés a Szűzanya szavaival: ‒ Ti, akik ezen a néven tiszteltek, az angyalaimat mégsem kéritek! Pedig nap mint nap tapasztalhatjátok, hogy a gonosz ádáz küzdelmet folytat minden egyes lélekért! Gondolkozzatok…

Szólj hozzá!

     A 18. századi felvilágosodás alatt Európa történetének olyan szellemi mozgalmát értjük, amely alapjaiban az isteni kinyilatkoztatások elvetésére irányul. Egy új, Isten nélküli természetes világképet akartak bevezetni az ész segítségével, egy új kultúrát és…

Szólj hozzá!

Kattints ide!

Szólj hozzá!

      Idézet a Naplóból: Nemigen szoktam álmodni, és ha igen, mire felébredek, azt is elfelejtem.De ezt az álmot nemhogy elfelejtettem volna, hanem inkább a felébredés után még jobban és élénkebben előttem volt. Egy nagy, fekete korongot láttam. A korong a felhők közepe…

Szólj hozzá!

Az isteni Titok      Szienai Szent Bernát írja: „Az értelmes teremtményeknek adott összes kegyelem általános szabálya az, hogy amikor valakit az isteni jóság kiválaszt valami személyes kegyelemre vagy különleges életfeladatra, akkor megad neki minden karizmát, amely szükséges…

Szólj hozzá!

Keresztények segítsége – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Napjainkban hihetetlen méreteket öltött a keresztényellenesség a világban, amely csírájában akarja kiirtani a Katolikus Egyházat! Négy percenként végeznek ki egy keresztényt a hitéért! –…

Szólj hozzá!

     Az elmondottakat persze sokak az "összeesküvés-elméletek" kategóriájába sorolják, ami egyáltalán nem zárja ki a valóságtartalmát! A baljós elmélet igazolását mindenesetre lekövethetjük a technikai tényekben és a világ "dolgaiban"! A kikövetkeztethető tendencia…

Szólj hozzá!

     Az előzőkben említést nyert, hogy Erzsébet asszony pihenni és kikapcsolódni elment az egykori „Szociális Testvérek” rendházába, ahol alázatból megkérdezte, hogy mit segíthetne? Egy fiatal „nővér” azt ajánlotta, hogy takarítsa ki a padlást! A padlás…

Szólj hozzá!

Nagy dolgot cselekedett vele a Hatalmas      József a dávidi származása ellenére politikailag jelentéktelen, és szegénysége miatt törzsének családjai között megvetett volt. Ennek ellenére, Máté genealógiája szerint (Mt 1-22), József lett korának összes dávidi…

Szólj hozzá!

Szomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ A nagy szomorúságok alkalmával egyedüli vigasztalónk a Fájdalmas Anya. Hisz' van-e fájdalom, amelynél Ő nagyobbat ne szenvedett volna. A Kereszt alatt álló Anyára joggal alkalmazza az…

Szólj hozzá!

   Ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, mely hasonló rombolást végez, mint egy atomcsapás azzal a különbséggel, hogy ez szellemi harc, így halálos hatása az örök életre van.Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevehetetlenül folytatják a…

Szólj hozzá!

Szülői gondok      A Szent Család az a család, melyben a megtestesült Ige földi életének legnagyobb részét töltötte; a családi élet mintaképe. Az evangéliumok nem sokat írnak a názáreti Szent Családról. Tudjuk, hogy „...Isten titokzatos terve szerint Isten fia sok…

Szólj hozzá!

     1965 második felében, minden imádság, elvonultság és küzdelem ellenére sem zajlott az élet zökkenőmentesen! Gondoljunk bele! Erzsébet asszony égi kérésre böjtölt és adorált, sorra felkereste azokat a papokat Budapesten, akiket az Úr név szerint kijelölt neki! És…

Szólj hozzá!

Bűnösök menedéke – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ A bűnös ember nem tehet jobbat, minthogy teljesen a Boldogságos Szűz anyai karjaiba veti magát. Az Ő Szíve Szeretetlángja felperzseli a bűnt, csodálatos Tisztasága fertőtleníti a lelket, és…

Szólj hozzá!

     Súlyos nehézség az értékrend átrendeződése a pénz és az élvezetek javára. Ez régi probléma. Veszélyükre Jézus is figyelmeztet (Mt 19,22-23). A piacgazdaság, a szabadverseny, a test kívánságának túlzott kiszolgálása lényegesen kiszélesítette az áldozatok körét.…

Szólj hozzá!

     Az előzőkben felsoroltam a kármelita Marcell atya sanyarú sorsát és annak vélt indokait, ami miatt Erzsébet asszony lelkivezetését elutasította! e). Nyomorúságos életkörülményei miatt az idegzsába egyre jobban kezdte gyötörni, melyre nyugalom és meleg lett volna a…

Szólj hozzá!

Az elrejtett és alázatos József      Kora gyermeksége óta kiválasztott eszköz volt, akit Isten nagy gyengédséggel készített elő életfeladatára. József rendszeresen imádkozott a messiás eljöveteléért, jóllehet a legkevésbé sem is gondolhatta, hogy neki ebben szerep jut! Ne…

Szólj hozzá!

Betegek gyógyítója – Könyörögj Érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ A Máté evangéliumában elhangzó szavak visszhangzanak minden Mária-jelenésben: ”Beteljesedett az idő... Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!” (1,15) Mária ismételt felhívásai,…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Az előző részben a boldogreményű Marton Boldizsár Marcell atyának a Szeretetláng üzenetéhez való viszonyulását taglaltam! Gondoljuk át még egyszer, Marcell atya azon mondását: „Én, leányom, nem tehetek semmit. Ha a Szűzanya rám bízta volna, az más,…

Szólj hozzá!

A példás fiú, aki nem felelt meg családja elvárásainak      József Betlehemben született Dávid király elszegényedett családjából (Mt 1,20-21). Több testvére is volt, akiktől egyszerű, csöndes és imádságos természetével egész lényében különbözött. Az imában képes volt annyira elmerülni, hogy…

Szólj hozzá!

Hajnali Szép Csillag – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ A napfelkeltét megelőző, reményt adó csillag a Naptól kapja ragyogását. Mária viszont közvetlenül az Isteni Napot ‒ Krisztus Fényét ‒ sugározza a még sötétség és homály borította…

Szólj hozzá!

     Született: 980 körül, +Passau, 1059.     Gizella, Magyarország megkoronázott uralkodónője, bajor hercegnőként Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai herceg-nő leánya volt. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt. Szent Wolfgang…

Szólj hozzá!

A Csomóoldó Boldogasszony tisztelete      Az utóbbi évtizedekben Buenos Airesben különösen elterjedt a Csomóoldó Boldogasszony tisztelete, amely végsősoron Ferenc pápának köszönhető.       Elsőként Szent Iréneusz (140-202) Lyon püspöke írt a Szent Szűzről, mint…

Szólj hozzá!

     Az itt elmondottak bár igen lényeges és sarkalatos igazságokat fogalmaznak meg a bűn szerzőjéről, mégis azt kell látni, hogy sokan nem ismerik fel a ,,sötétség hatalmainak” mesterkedését. Nem működik a megkülönböztetés adománya, vagy nem élnek vele, s ezért sok…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony évekig azon gondolkodott, hogy miként értheti a kármelita Marcell atya kijelentését: „Én leányom nem tehetek semmit. Ha a Szűzanya rám bízta volna, az más, de így...” Nos, Marcell atya utolsó gondozója Hódosy Erzsébet Cusztódia nővér IML (Isteni…

Szólj hozzá!

Bevezető 4      Szent József példája a férfi tisztaságnak, az önmegtartóztatásnak, a kemény bátorságnak, a házastársi hűségnek és a lelkiismeretes munkának! És mi kérjük-e Őt naponta? Pedig Avilai Szent Teréz így ajánlja mindannyiunknak: „Az Úr mintegy értésünkre…

Szólj hozzá!

Mennyország Ajtaja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)   Elmélkedés: – A jeruzsálemi Templom elpusztult az ékes kapujával együtt. Az Üdvözítő Jézus az új Templom, és Hozzá Mária az Ékes Kapu!  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's…

Szólj hozzá!