HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

Felhívom kedves Olvasóim figyelmét, hogy f. hó 15-én a "Szent István Könyvhét" keretében, 15-16 óra között dedikálni fogok a Szeretetláng Kiadó sátrában! Helyszín Budapest, V. kerület - Ferenciek tere (a templom előtt)!   Ezúttal kaphatók lesznek a Szeretetláng…

Szólj hozzá!

     A Szűzanya a papság és a családok lelki újjászületésén fáradozik, „A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését.” (Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érsek ‒ későbbi bíboros…

Szólj hozzá!

     A lelki naplóban 71-szer szerepel a kármelita szó, ebből az égiek 18-szor „kármelita kislányom”-nak, 8-szor pedig „kis kármelitám”-ként szólítják Erzsébetet. Az tény, hogy a Szeretetláng látnoka harmadrendi kármelita volt, melyet 1946-ban vett fel a Budapest, Huba…

Szólj hozzá!

Bevezető 3      Szent József megértette ugyan a hallgatás feladatát, szívesen lett volna Jézus előhírnöke, mint Keresztelő Szent János. Minden vágya volt „Őt hirdetni”, a boldogító titkot világgá kürtölni: „Nézzétek és lássátok, Ő az akire vártatok, Ő a…

Szólj hozzá!

Frigynek Szent Szekrénye – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: – A Názáreti Szűzben megvalósult az Újszövetség Ígérete és Ő lett az Élő Tabernákulum, isteni Szent Fia által!  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite…

Szólj hozzá!

SZENT FLÓRIÁNmájus 4.+Lorch (Felső-Ausztria), 304. május 4. Magas rangú katonatiszti családból származott, és ő is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, és megtért a keresztény hitre. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodtan teltek az Egyház…

Szólj hozzá!

Kattints ide!

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony életéből, valami vidámabb epizódot szeretnék feleleveníteni a kedves Olvasó számára. Az évek során számos atya kérdezte tőlem, hogy „ugyan kedves titkár úr, meséljen valamit arról, hogy a szürke hétköznapokban milyen volt ez az Erzsébet asszony”?…

Szólj hozzá!

Bevezető 2      Szent Józsefről az Evangéliumokban csak Máténál olvashatunk, röviden: „Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának.” (Mt 1,16) A szent hagyományban annyi maradt fenn Róla, hogy hallgatag ember volt. Hallgatag volt azért, mert…

Szólj hozzá!

Mária Aranyház – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – A Salamon által kapott ígéretet, miszerint örök hajlékot építhet az Úrnak, végül a Szűzanya teljesítette be! Salamon "Aranyháza" elpusztult, Mária viszont önmaga lett a dicsőséges Arany Szentély…

Szólj hozzá!

 A magánkinyilatkoztatások, az utóbbi csaknem kétszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott…

Szólj hozzá!

     1965-től Erzsébetnek emberfeletti „hívásokkal és kihívásokkal” kellett szembesülnie! Egyfelől az Égiek állandó sürgetéseivel, az emberiséget mentő Szeretetláng ügyének továbbvitelére, másfelől pedig a „nagyanyai” kötelességtudat sürgető elvárásával, hogy…

Szólj hozzá!

Bevezető 1      A Boldogságos Szűz Mária után, aki az Angyalok és Szentek Királynője, kit is tisztelhetnénk a mennyei szentek közül inkább, mint Szent Józsefet? Ő az emberek szülötte, aki méltónak találtatott arra, hogy Isten Fiának nevelő atyja, s a Boldogságos Szűznek…

Szólj hozzá!

Elefántcsont Torony – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Amiként a keleti uralkodókat elefánthát magasában, elefántcsontból faragott ékes baldachinban hordozták, hogy mentesek legyenek a föld porától, úgy a Szent Szűz az isteni kegyelmek ékes magasában…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Az előző részben azt a történetet mesélte Erzsébet asszony, amikor a kis háza ajtajában megjelent a Gonosz! Természetesen ezt is „csak” a lelki szemeivel látta! A mai részben ezt a történetet folytatom! "Távozása után a Üdvözítő ezt mondta: „Kislányom, merülj el…

Szólj hozzá!

     Tisztelt Olvasó! Olyan szentről életrajzot írni, akiről kevés megbízható forrás áll rendelkezésre, bizony nagy merészség! Ugyanakkor Szent Józsefről nem írni, igen nagy mulasztás! Négy dolog késztetett a nehézségek leküzdésére. Egyfelől az, hogy Szent József kissé…

Szólj hozzá!

Dávid király tornya – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: Isten Anyja - Dávid királyhoz hasonlóan (aki magas toronyból kémlelte az ellenség mozdulásait) - ígéretet kapott, hogy Égi Édesanyaként a kegyelmek magasából kémlelheti az ellenséget, hogy minket…

Szólj hozzá!

    Ezt követően Katalin hazatért, s ezután kezdte diktálni -- legtöbbször misztikus elragadtatásban -- az isteni gondviselésről szóló könyvét, a Dialógust. Azért diktált, mert ő maga sokáig (amíg az írás és olvasás képességét misztikus módon meg nem kapta az Úrtól)…

Szólj hozzá!

     Mint annyi katolikus keresztény értéket és ünnepet, Munkás Szent József ünnepét – május elsejét – is igyekezett megmásítani a materialista-kommunista ideológia. Az un. "munka ünnepe", a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap volt, mely a nemzetközi…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszonyt kérdeztem afelől, hogy milyen élményeket élt meg e kis házban? Ő nevetni kezdett és így mesélt? „Él-mé-nye-keeet? Hát nem tagadom volt az is, de én inkább kegyelmeknek nevezném! Mert – titkát testvér – ebben a kis házban virrasztottam és itt böjtöltem az évek során, sok-sok…

Szólj hozzá!

Titkos értelmű Rózsa – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Szűz Mária a Rosa Mystika, a misztikus királyi Virág, amely szépségében az Élet szimbóluma. ‒   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for…

Szólj hozzá!

     Szent Katalin a pápától megkapta a hordozható oltár kiváltságát, hogy vándorútjain is minden nap részesülhessen a Szentmise és a szentáldozás kegyelmeiben. Ezen kívül a kíséretéhez tartozott három állandó gyóntató, annak érdekében, hogy a hozzá sereglő bűnbánók meggyónhassanak.    Sok…

Szólj hozzá!

     Sziénai Szent Katalinnak ebben az időben egyik unokabátyja, Della Fonte Tamás volt a gyóntatója, aki a házuknál nevelkedett mint árva gyermek, majd domonkos lett. Híre kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud, mint a tudósok, és…

Szólj hozzá!

Elmélkedjetek a Keresztutamon, melyet a ti üdvösségtekért jártam végig, s maradéktalanul kiittam a szenvedés Kelyhét! Értetek vállalt kínszenvedésemben vigaszul szolgál lelkemnek, ha együtt érző szívekre találok! (A szerk. elmélkedési pontja)

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Az előző részben, Erzsébet asszony maga építette kis remete-házáról beszéltem, melyet 1980-tól karizmatikus fiatalok, kifejezetten az Efezusi ház szerint bővítették tovább! Mint említettem az e 'Kisház” a kert végében volt, és a bejáratból kifelé…

Szólj hozzá!

Ájtatosság jeles Edénye – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Szűz Mária a Szentlélek kenetének és mennyei illatának hordozója, amely betölti az Egyházat és áthatja mindazok lelki küllemét is, akik Hozzá buzgón imádkoznak! –  Imádkozzunk el…

Szólj hozzá!

     (Szent Katalin élettörténetének folytatása.) Ettől a látomástól a kis Katalin megváltozott. Imádságos élete elmélyült és minden emberi segítség nélkül, csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Lelke oly…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Furcsának tűnhet a kedves Olvasónak, ha azt írom, hogy Erzsébet abban az időben eszperantót tanult magánúton, ám „az istenszeretőknek, minden a javukra válik!” (Róm 8,28) Kiváltságoltunk ugyanis a szószedetben egy bölcs mondásra talált: „Egy kis jóindulat, a…

Szólj hozzá!

Tiszteletes Edény – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ A Názáreti Szűz, a benne felragyogó végtelen értékek és kegyelmek hordozója, Akiből mindenki üdvös javára meríthet! ‒ Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite…

Szólj hozzá!