HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Gyermekkora      A 14. században az egyetemes Egyház két nagy bajtól szenvedett, melyek elcsúfították és meggátolták a Krisztus felé vezető úton. A római pápa hetven éven át a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a…

Szólj hozzá!

CHANEL SZENT PÉTER Potičre, 1803. július 12. +Futuna (Óceánia), 1841. április 28.    A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdő-dött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az…

Szólj hozzá!

   Teljes nevén Montforti Grignon Lajos Mária 1673. január 31-én született a bretagne-i Montfort-la-Cane-ban (ma: Montfort-sur-Meu). Apja kispénzű jegyző volt, akinek húsz évi házassága alatt 18 gyermeke született. Lajos a legidősebb volt az életben maradt testvérek közül.    …

Szólj hozzá!

Lelki Edény – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Szűz Mária a Szentlélek legtisztább Hajléka, aki telve van karizmákkal, hogy kioszthassa azokat! ‒ Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every…

Szólj hozzá!

Nem csupán jelképes és nem csak időleges lelkesedés kell!      „Ha a Notre Dame katedrális valóban olyan szimbólum, ami mindannyiunké, akkor miért nem kezdték el korábban megvédeni?” ‒ teszi fel a kérdést Mario Giordano az Il Giornale főszerkesztője. Akkor miért tűrték el szó nélkül, hogy oly sok…

Szólj hozzá!

Kattints ide!

Szólj hozzá!

KILENCEDIK NAP     „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek sebzik meg legfájdalmasabban a Szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől idegenkedett leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: ’Atyám ha lehet, vedd el…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszonyt egyszerre érték testi-lelki megpróbáltatások és feladatok. Mindent százszor is átgondolt, józan emberi esze és a szeretet parancsa szerint, ám a misztika mindig idegen volt beállítottságától. Az pedig, hogy Üdvözítője megszólította − bármily…

Szólj hozzá!

Örömünk oka – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Jézus Krisztus maga az Örömhír, aki Mária által jött a világba és Mária által fog győzedelmeskedni! ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for…

Szólj hozzá!

Az intő jelek      "Az igazság az, hogy maga Európa égett el a szemünk előtt. Csak éppen nem vettük észre. Nem figyeltünk, amikor egymás után zárták be katolikus templomokat Nyugat-Európában." (Szentesi Zöldi László írása - https://888.hu) A valóság az, hogy egyáltalán…

Szólj hozzá!

NYOLCADIK NAP     „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó testüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket, kik igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módomban áll segíteni nekik. Használd fel…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony úgy érezte, hogy végre megpihenhet, de ez a dátum hozta el számára azt, amit egész életében vágyva-vágyott, az Istennek való szolgálatot, melyet neki kellett beteljesíteni a világ felé. E feladatra az Úr sürgető felszólítása készítette elő: „mondj…

Szólj hozzá!

Bölcsesség Széke – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – A Szűzanya, aki az Örök Bölcsességet, a második isteni Személyt, mint királyi trónuson, ölében hordozta. ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail…

Szólj hozzá!

A Jelek      A 12. századi épület Notre-Dame, a történelme során sok mindent kibírt. Kibírta a Véres Francia Forradalom liberális mocskát és rombolását is, amikor az Ész és a Filozófia szentélyévé alakítottak át, és az oltáron egy mezítelen táncosnőnek, az  "Ész…

Szólj hozzá!

HETEDIK NAP   „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony, aki bakfiskorától szerzetbe szeretett volna vonulni, készséggel fogadta a Gondviseléstől a házasság „szerzetét” is, de az ő felfogása szerinti „Isten-szolgálás” módját nem találta meg! Elvonultan szeretett volna élni, és legszívesebben kifutott…

Szólj hozzá!

Igazság Tükre – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Szűz Mária az isteni kegyelmek visszatükrözője. Ha Őrá tekintünk megigazulunk! ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every…

Szólj hozzá!

HATODIK NAP    „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább Szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják…

Szólj hozzá!

     1961. július 13-tól Kármelhegyi Boldogasszonyig, három egymást követő napon − ébredéstől elalvásig −, Erzsébet asszonynak olyan istenélményben volt része, melyet elmondása szerint, szavakba nem lehet foglalni! Őt idézve: „Az élmény olyan átható, a lélek mélyére hatoló volt, hogy a boldogságba…

Szólj hozzá!

Hűséges Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: – A Názáreti Szűz hitt Isten Szavának és maradéktalanul hű maradt hozzá, példájául minden népnek. ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace…

Szólj hozzá!

     Szent György, 270 körül született, és 303. április 23-án halt meg. A világegyházban április 23-án ünneplik, országunkban április 24-e az ünnepe. Egyházunkban sajnos a történelmi létezését kétségbe vonták, de a liturgiai naptárból nagy népszerűsége miatt nem…

Szólj hozzá!

Prágai Szent Adalbert (956-997)                A cseh származású Szent Adalbert szülei fogadalmat tettek, hogyha megszűnik gyermekük rossz egészsége, akkor felajánlják Istennek. Adalbert fiatalon lett Prága püspöke, de 988-ba n otthagyta a helyét, mert hiábavalónak látta…

Szólj hozzá!

ÖTÖDIK NAP   „Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat!”    …

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony rövid időre segédápoló lett a Széher úti Kórházban, valamint a Tárogató utcai tüdőszanatóriumban. Ehhez jól jött, a még 1928-ban elvégzett ápolónői és házigondozói tanfolyama. Figyelmes, áldozatos és gondos munkája révén megbecsülést szerzett…

Szólj hozzá!

Irgalmas Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel, hogy a szegény bűnös-, eltévelyedett gyermekei megtérjenek és visszataláljanak az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

NEGYEDIK NAP „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”    Legkegyesebb Jézus, Világ Világossága! Fogadd be…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Az előző részben, Erzsébet asszony életét az 1950-es évek közepéig ismertettem. A gyermekei felnőttek! 1955 karácsonyán a második leánya, 1957. júniusában a harmadik leánya is házasságot kötött. 1957. nyarától Erzsébetet egy 'maszek' kelmefestő…

Szólj hozzá!

Nagyhatalmú Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Isten akaratából, Mária szeretettől lángoló Szívén mennek át azok a kegyelmek, amelyek hivatva vannak minket krisztusivá formálni, amiként meg is teszi ezt a benne bízókkal! ‒  Imádkozzunk el…

Szólj hozzá!