HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

(Forrás nyomán: Radó Polikárp OSB. Az Egyház szentjei, PALLADIS rt. kiadása Budapest, 1940)      Szent Tibor (Tiburtius) vértanú élete, elválaszthatatlan sógornője, Szent Cecília történetétől. Ezért először Cecíliáról emlékezem meg, mivel általa tért meg a Jézusért…

Szólj hozzá!

     Virágvasárnapnak a húsvét előtti utolsó vasárnapot nevezzük, mely a nagyhetet vezeti be. Mozgó ünnep, március 15. és április 18. között bármelyik vasárnapra eshet. Jézus halálának és feltámadásának ünneplése előtt ezen a napon ünnepli az egyház Jézusnak…

Szólj hozzá!

8. ÁLLOMÁS: JÉZUS TALÁLKOZIK A SÍRÓ ASSZONYOKKAL  Imádunk Téged…  „Jeruzsálem leányai, miattam ne sírjatok. De sírjatok magatok és fiaitok miatt!” /Lk 23,28/  Ezek az asszonyok sajnálkoztak, és siránkoztak, ahelyett, hogy maguk bűneit siratták volna. Uram, add, hogy…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 3      4.) Az Irgalmasság órája. 1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: 'Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban,…

Szólj hozzá!

     Este elmaradhatatlanul együtt imádkozott az egész család, a szokott karosszékében ülő édesapával! Az imát, lelkiismeret vizsgálattal kezdték, bocsánatot kérve mindenkiről. A kezdéskor, mindig a másodszülött fiú gyújtotta meg a családi oltár gyertyáit, melyen a…

Szólj hozzá!

AZ ELMÉLKEDÉS A NAGYHÉTEN SZÜNETEL! Folytatása április 22-én!  Kegyelemteljes Nagyhetet és örömteli Feltámadást kíván a szerkesztő! (De a békéért imádkozzunk, szakadatlanul!)〉 Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!)  Elmélkedés: – „Áldott…

Szólj hozzá!

Kattints ide!

Szólj hozzá!

7. ÁLLOMÁS: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL  Imádunk Téged…  „De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek gúnytárgya és a népek megvetettje.” /Zsolt 22,7/  Jézus Istenként szótlanul vállalta teljes elesettségét, azt, hogy nevettek rajta, s hogy…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 2      2.) Az Irgalmasság ünnepe. Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának:…

Szólj hozzá!

     A vasárnapi szentmisékre a gyerekek anyjukkal mentek Máriaremetére, vagy a Kertvárosi Szent Lélek plébániára, melynek építésére a család, jelentős összeget adományozott. Az akkori plébános fel is kínált nekik egy családi sírhelyet, Károly bácsi azonban elhárította a gesztust mondván, hogy nem…

Szólj hozzá!

Tisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – A rózsafüzér imádsága nélkül nincs Mária-tisztelet. Mária-tisztelet nélkül nincs bensőséges keresztény hit. Keresztény hit nélkül nincs BÉKE! ‒  Imádkozzunk el minden nap három…

Szólj hozzá!

6. ÁLLOMÁS: VERONIKA MEGTÖRLI JÉZUS ARCÁT  Imádunk Téged…  „Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” /Mt 25,40/  Veronika kendőjén ott maradt Jézus Arcának véres lenyomata, mint bizonyosság az ő jóságáról.…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 1      Fausztina nővér Jézus kérésére, pontosabban diktálására az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségekről is írt, amelyek mind az egyéni lelkiség formálását, mind a lelkipásztori munkát hatékonyan támogatják.…

Szólj hozzá!

     1938-ban a családfő, a Hármashatárhegy alatti parcellázásból – az akkori Haraszt utcában –, vett egy 1000 négyszögöles gyümölcsöst, melyre 1939-ben felépült az ötszobás ház. (Figyelemre méltó, hogy az utca nevét 1961-ben – amikor Erzsébet asszony az égi megbízatást kapta –, Harmatcsepp utcára…

Szólj hozzá!

Nagyokosságú Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Máriában tökéletes fokon megvolt az okosság, a megfontoltság, a mérlegelés, a türelem és a hálaadás, melyek az összes erények alapja és koronája. ‒ Szűzanyám, adj nekünk tisztánlátást…

Szólj hozzá!

5. ÁLLOMÁS: CIRENEI SIMON  SEGÍT VINNI JÉZUS KERESZTJÉT  Imádunk Téged...  „Megállítottak egy bizonyos Cirenei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet.” /Lk 23,26/  Tehették volna ezt Jánossal, aki Jézust követte, mert ő örömmel segített volna. Olyan…

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság nagy megnyilvánulása        Fausztina nővér Isten legfőbb tulajdonságának az irgalmasságot tartja (Napló 301). Az irgalmasságot pedig a szeretet virágának (Napló 651) nevezi. Számára minden Isten irgalmáról beszél. Az Isteni Irgalmasság kultusza a…

Szólj hozzá!

     Erzsébetből „úriaszony” lett, nem volt többé anyagi gondja, fenntartott padjuk volt a templomban, szerette is a jóságos férjét, de a házasság mégis kemény szerzetnek bizonyult számára! Most, hogy már bármilyen magas tandíjat ki tudott volna fizetni, mégsem tanulhatott,…

Szólj hozzá!

Üdvözítőnk Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Megváltónk Anyja, anyai joggal jár közbe gyermekeinek üdvösségéért Szent Fiánál. ‒ Ó Mária, meg ne feledkezz rólunk! ‒   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's…

Szólj hozzá!

4. ÁLLOMÁS: JÉZUS TALÁLKOZIK ÉDESANYJÁVAL  Imádunk Téged….. „Simeon áldotta őket és így szólt anyjához, Máriához: …a Te lelkedet is tőr járja át…” /Lk 2, 34-35/  Amikor Mária meghallotta ezeket a prófétikus szavakat, megremegett tőle és szíve összeszorult.…

Szólj hozzá!

 A Napló és történetének bemutatása      Mint említettük, Fausztina nővér halála előtt négy évvel kapott parancsot napló vezetésére, élményeinek leírására. A terjedelmes mű (a magyar változat a kísérő tanulmányokkal és a mutatókkal együtt 528 oldal) bemutatja…

Szólj hozzá!

     A férj, Kindelmann Károly 1878-ban született Szentgyörgyön (Pozsony megyében). Hét (!) nyelven beszélő módos özvegy, kéményseprő és kályhás mester volt. Erzsébet idejében, mint nagyvállalkozóhoz tartozott az egész nyolcadik kerület összes kazánjának és…

Szólj hozzá!

Teremtőnk Szent Anyja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Szűz Mária szülte világra a Isten Fiát Jézus Krisztust, aki öröktől fogva együtt munkálkodik az Atyával, így Mária részese és társa Szent Fiának. – Imádkozzunk el minden nap három…

Szólj hozzá!

 3. ÁLLOMÁS: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT  Imádunk Téged…  Jézus segítségül hívhatta volna angyalait. Ő azonban nem folyamodik sem emberi segítséghez, sem az angyalok erejéhez. Vajon én, ha vállalok valamit, és a nehézségek összetörnek, kész vagyok-e…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 5        Szent Faustina Kowalska életének harmadik jellemző vonása a mélységes misztikum. Jézus rendszeres megjelenései során magyarázza meg Fausztina nővérnek az Isteni Irgalmasság célját és kincseit. Az iménti idézetek, de a több mint félezer…

Szólj hozzá!

     A közszeretetnek és tiszteletnek örvendő özvegy kórustag, mindig jól öltözött, nyelveket beszélő úriember volt, akinek az arcvonásaiban volt valami elnéző, megértő kedves jóság. Szerették és egyben sajnálták is, mert elhunyt felesége – egy közeli cukrászdában…

Szólj hozzá!

Jótanács Anyja – Könyörögj érettünk!(Litánia itt!)  Elmélkedés: – Krisztus tudtunkra adja az Atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat: Tegyétek, amit mond!  – Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace…

Szólj hozzá!

2.  ÁLLOMÁS: JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET  Imádunk Téged és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!  „Ő keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre.” /Jn 19,17/  Én készen állok-e naponta felvenni keresztemet, alázattal és…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 4        Fausztina nővér készséggel fogadta Isten kezéből mind a küldetést, mind pedig a szenvedéssel teljes életet. Jézus sok szenvedést ígér  Fausztinának, de meg is erősíti őt: ,,Tudd, hogy sokat, igen sokat fogsz szenvedni, de ez ne…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! A hajléktalanként élő Erzsébetnek hatalmas lelki krízist okozott, hogy a szerzetesrendek lenézték és nem fogadták be még 48 órára sem, hogy megismernék! Egyedül a Vincés perjelnő kezelte őt emberien, és bár a Szentségi Jézus sugallatára ő sem fogadta…

Szólj hozzá!

Csodálatos Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – A bensőséges hitre való buzgó törekvés lelki csoda, s e csoda kieszközlésében  a Szűzanya a leghathatósabb közbenjárónk. Az Ő hivatása, hogy minket életünk buktatói közt, csodálatos módon…

Szólj hozzá!