HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

1. ÁLLOMÁS: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! „Pilátus ismét szabadkozott: „Vegyétek át ti, én semmi vétket nem találok benne.” /Jn 19,6/  „…Látván, hogy semmire sem megy, vizet…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 3        A Naplót (lelki önéletrajz) Fausztina nővér Jézus világos parancsára életének négy utolsó évében írta. Benne a nővér lelkének aktuális és korábbi, Istennel való találkozásait jegyezte le. Ahhoz, hogy feljegyzé-seiből küldetésének lényegét megérthessük,…

Szólj hozzá!

     Azt, hogy Erzsébet az Úr hangját hallotta, fel sem merte tételezni! A történet mesélését is így folytatta: „Még mindig nem mertem azt hinni, hogy az Úr Jézus hangja volt, de ennek gyanúja egyre csak erősbödött bennem, mert az életem, szinte egyik hétről a másikra…

Szólj hozzá!

Szeretetre méltó Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Mária, aki világra szülte az isteni Szeretetet (1Jn 4,8), róla mondja Sirák könyve: "Anyja vagyok én a szép-szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek". (Sir 24,24) ‒…

Szólj hozzá!

Nagyböjt 5. vasárnapja Fekete vasárnap, amikor a díszes kereszteket lepellel le lehet fedni és csak Nagypénteken tenni újból láthatóvá azokat.     Az ötödik vasárnap evangéliuma visszavezet bennünket Krisztus szenvedésének előestéjére, az Utolsó Vacsora termébe. Ott…

Szólj hozzá!

Bevezető      Holnaptól, egy hagyományos keresztúti ájtatosságot is felkínálok kedves Olvasóimnak, Horváth Mária elmélkedésével – kérem – fogadják szeretettel és kövessék megrendült lélekkel!

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 2        Naplója feltárja lelki élete mélységeit. Az olvasó megis-merkedhet lelkének Istennel való mély egyesülésével, erőfeszítéseivel, harcaival a keresztény tökéletességre vezető úton. Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: a…

Szólj hozzá!

     Erzsébet előzőleg arról mesélt, hogy soha nem volt hiszékeny, és ha mégis valami rendkívüliséget érzett a lelke mélyén, akkor is a „kételyek kínja” gyötörte! Az ifjúkori élettörténetét ekként folytatta: „Így volt ez azzal az esettel is, amit most…

Szólj hozzá!

 Kattints ide! https://drive.google.com/file/d/146PJKLzM4bgqLKJ1rME4PuI6CQG8U-g3/view  

Szólj hozzá!

Szűz-virág Szent Anya – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Mária állandósult szüzességében a terméketlenség ősi félelme, csodálatos megváltást és kivirágzó méltóságot nyert. –  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 1      Helena Kowalska 1905. aug. 25-én született a lengyelországi Glogowiec faluban tízgyermekes vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony így folytatta életének 1929-ben történt eseményeinek elbeszélését: „Ősszel (1929), meglátogattam a Vincés nővérek iskoláját és elmondtam, hogy tanulni szeretnék. Nagyon kedvesek voltak. Ingyen kaptam tőlük használt tankönyveket, melyeket szó…

Szólj hozzá!

Sérelem nélkül való Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Minden nő lehet szűz vagy anya, de szűz-anya csak egy volt az asszonyok között a Názáreti Szűz Mária, akit sem a foganása, sem szülése okán nem ért sérelem. ‒ Kérjük közbenjárását…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság II. János Pál tanításában      II. János Pál pápa három évtizeden át (krakkói segédpüspökségétől kezdődően), pontosabban 1963-1993-ig dolgozott Boldog Faustyna Kowalska Naplójának egyházi elfogadtatásán. Feltehetően a Napló tartalma is…

Szólj hozzá!

     Folytatva Erzsébet asszony visszaemlékezését, amikor a Szent Lujza Intézetbe jelentkezett, ahol végre komolyan vették. A főnökasszony azonban átimádkozta Erzsébet kérését, melynek végeredménye, hogy az „Isten akarata más! Isten neked más és nagyobb hivatást szán!" A…

Szólj hozzá!

Szeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Aki fogantatásának első pillanatától, a Mindenható Isten egyedülálló kegyelméből, az Üdvözítő Krisztus érdemeiért, az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve mentes volt! Így lett Ő az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az irgalmasság a Szentírásban        A Szentírás tanúsága szerint Jézus elmagya-rázza és megmutatja nekünk, hogy milyen, pontosabban ki az Isten. Sokszor idézzük Szent Jánost: ,,szeretet az Isten'' (1Jn 4,8), ami leginkább kitűnik Jézus életművéből. Jézus…

Szólj hozzá!

     Épp Sarlósboldogasszony ünnepe előtt, amint egy alkalommal az Örökimádás templom közelébe eső Bokréta utcában sétált, egy cipész kirakatában meglátta azt a szép „gojzervarrott” zöld cipőt, melyről biztosra vette, hogy a Zsuzsa nénié. Leleményességére…

Szólj hozzá!

Tisztaságos Anya – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Mária, aki a bűntelenség, a hibátlanság, a tökéletes lelki tisztaság, mentes volt minden rosszra való hajlamtól és még a kísértés sem férkőzhetett Hozzá. ‒ Buzgón kérjük Tisztaságos…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az irgalmasság etimológiája        A mindennapi felfogás a részvéttel, a segítőkészséggel, a megbocsátással azonosítja az irgalmat.      A Magyar Értelmező Szótár szerint az irgalom: segítő könyörület, szánalom, megbocsátás; az irgalmasság pedig: tevékeny…

Szólj hozzá!

     Visszatérve a küzdelmes ifjúkorra, nem sok embertársától kapott részvétet, vagy gyakorlati segítséget, pedig Erzsébet tele volt tettrekészséggel! 1929. Egyre határozottabban jelentkezett szívében a vágy, hogy szerzetbe lépjen. Ez az Örökimádás templomban erősödött…

Szólj hozzá!

Isteni Kegyelem Anyja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Krisztus, aki minden kegyelem Forrása, a Kereszten a Boldogságos Szüzet édesanyánkul rendelte, és rábízta a kegyelmek kiosztását. ‒ Kérjük tehát a Kegyelmek Anyját, eszközölje ki a…

Szólj hozzá!

    Nagyon fájdalmas tapasztalni – a történelmi események egyre keményebben tanúskodnak erről –, hogy az Egyház Anyjának szavai a sok akadékoskodás miatt nem járhatták át kellő mélységben az evangelizációs tevékenységet. Bár sok Mária-kegyhely folytat áldásos…

Szólj hozzá!

     A kefekötő műhelyben tanultak jól jöttek Erzsébet asszonynak a háború utáni években. A lényeg, hogy a munkabéréből már némi megtakarítást is félretett, mely elég volt a későbbiekben, hogy szerény albérletet tudjon fizetni. Sőt, összespórolt pénzecskéjéből 1928…

Szólj hozzá!

Egyházunk Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Krisztus Titokzatos Teste az Egyház, Mária pedig édesanyaként az oltalmazója. – (Ünnepe Pünkösd hétfőn!)   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys…

Szólj hozzá!

   Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására.(Szeretetláng Lelki Napló I/58) 

Szólj hozzá!