HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Korunk az elhatalmasodó bűn korszaka. A Szentírás nagyon sok tanítást ad a bűnről és következményeinek elhatalmasodásáról. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik ,,lakóinak gonoszsága miatt'' (Zsolt 106,34). Az ember számára a legnagyobb rossz a bűn, mert…

Szólj hozzá!

     Folytatva Erzsébet asszony visszaemlékezését, amikor mélyen megrendült a haláltól: Tudod Tibor, én akkoriban azt hittem, hogy engem már megedzett az élet, hiszen tizenhárom év alatt 13 családtagomat vesztettem el, volt, hogy egyetlen év alatt hetet is! De ennek a lovacskának…

Szólj hozzá!

Krisztus Szent Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ A Szentlélek minden kenetének illatával betöltötte Máriát, aki hűséges maradt Igen-jéhez és belemerült a Megváltás misztériumába. Aki tehát Krisztust követi, az örömmel tekint az Úr…

Szólj hozzá!

     Nagyböjt negyedik vasárnapját – a nép nyelvén – Öröm-, vagy Rózsa-vasárnapnak is nevezzük. A pap lila helyett rózsaszínű miseruhát ölthet. Ez átmenet a lila (bánat) és a fehér (öröm) színek között. A pápa Rómában ma rózsát szentel és a szeretet jeleként…

Szólj hozzá!

Ámosz próféta        Március 31-én Szent Ámoszra emlékezik az egyház. Ámosz az első „klasszikus próféta”; az első, aki jövendöléseit könyv formájában hagyta az utókorra, egyszóval, akinek beszédei megmaradtak. A prófécia 1,1 versének megfelelően Júda szülötte,…

Szólj hozzá!

(Antalóczi Lajos "Irgalmad többet ér, mint az élet" c. munkája nyomán)   A bűn elhatalmasodása        Történelmünk utolsó százhetven évében a hit és a lelkiség alakulását merőben új tényezők befolyásolták. Sok esetben igen hátrányosan. Elég utalnunk a…

Szólj hozzá!

     Egy pékség hajnali házhoz szállítójaként, a zsömlékből el-elcsent egyet, mely gyakran egész napi tápláléka volt. S bár hiányként (csodamód) nem jelentkezett, könnyek közt gyónta meg a „ferencieknél”. A jóságos gyóntatóatya nem csak feloldozta a szerencsétlen…

Szólj hozzá!

 Kattints ide! https://drive.google.com/file/d/1IrIwj17f8CvLaHmvQMwDx_Mtf0t-52LW/view

Szólj hozzá!

Szüzeknek Szent Szüze – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Mária, Isten legkiváltságosabb teremtménye, aki a legtökéletesebb, legszűziesebb szűz és magasan fölötte áll az összes többi szüzeknek. –  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a…

Szólj hozzá!

Elmélkedés 4 ‒ Horváth Mária írása Anna könnyes szemmel ölelte szívére a drága kisleányt. Joachim és Erzsébet öröme is határtalan volt. A gyermek nem sírt, tágra nyílt szeme ragyogott, mint két fényes csillag.  Szőke alig-haját Anna megsimogatta és felfakadt ajkáról…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Folytatva Erzsébet asszony visszaemlékezését 15 éves koráról: A koradélutáni órákban legszívesebben a Nagyfuvaros utcában jártam, mert az ottani kefekötőműhely előtt mindig akkor álldogált egy könnyű kocsi egy különös lovacskával. Ennek a lónak mindig vittem egy…

Szólj hozzá!

Istennek Szent Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ A Szent Szűz nem anyaisten, mint a pogány kultúrák hiedelmeiben. Mária valóságos Istenszülő! –  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for…

Szólj hozzá!

Elmélkedés 3 ‒ Horváth Mária írása      Amint elérkezett a hajnal és kék lett az ég, Anna legnagyobb örömére Joachim felült ágyában és egészsége teljesen visszatért. Anna hálaimát mondva sietett ki Erzsébethez és boldogan újságolta a csodálatos hírt. Azonban az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Egyébiránt Erzsébet volt piaci hordár a Nagycsarnokban, hajnali péksütemény és tejkihordó, krumpli hámozó pékségben, „szakszerű” diótörő cukrászatok számára, ahol egyetlen szemet sem ehetett meg, mert héjastól visszamérték. Olyan ügyesen és gyorsan dolgozott, hogy a többi asszony féltékennyé…

Szólj hozzá!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Aki Szeplőtelen Szívében a Szentséget: az Örök Igét hordozza.  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka…

Szólj hozzá!

Elmélkedés 2 ‒ Horváth Mária írása      Anna elmesélte férjének kit látott, aki átkarolta és ezt mondta neki: ‒ Megérdemled ezt kedves, jó feleségem. Sokat gyötrődtél és imádkoztál. Te olyan jóságos és gondos vagy mindenkivel. Szívedben nincsen rossz gondolat. Nem…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Nappali időben Erzsébet igyekezett részt venni a szentmiséken. Egy alkalommal épp az Örökimádás templomban volt, ahol számára elgondolkoztató szentbeszédet hallott. Az atya az „átváltoztatás” és az „átlényegülés” kifejezések különbségéről beszélt, az…

Szólj hozzá!

Szentháromság Egyisten – Irgalmazz nekünk!  (Litánia itt!) Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa! Recemos cada día tres Avemarias por la paz! Vi ska…

Szólj hozzá!

Elmélkedés 1 ‒ Horváth Mária írása      Anna és Joachim nagy szeretetben és békében éltek. Egymás iránti szeretetük oly igaz és tiszta volt, amilyen csak lehet e földön. Istennek tetszésére szolgáltak, Aki gyönyörködött e két tiszta, ártatlan szívben. Joachim…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Az Üllői úton tébláboló, fagyoskodó bakfist egy kúriai bíró felesége vette fel 92 éves ágyban fekvő anyja mellé, napi egyszeri étkezés fejében, fizetség nélkül. Az ágyban fekvő asszony első etetése alkalmával megfeledkeztek arról, hogy a „kis gondozó” maga is…

Szólj hozzá!

Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!  (Litánia itt!) Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa! Recemos cada día tres Avemarias por la paz! Vi ska be…

Szólj hozzá!

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe    Az Annuntiatio Beatae Mariae Virginis – Urunk születésének hírüladása - egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Jézus születése előtt kilenc hónappal Gábor arkangyal a megtestesülés felkínált örömhírével látogatott Máriához. A…

Szólj hozzá!

Az eredet, a tapasztalat és elmélkedés ‒ Horváth Mária írása Az eredet LOURDES 1858.  A március 25-i jelenésnél Bernadette örömtől ragyogott. A jelenések addigi történetét már alaposan elmondta a plébánosnak, aki ez alkalommal is azt kérte a kislánytól, hogy kérdezze…

Szólj hozzá!

     Minden nehézség ellenére a felcseperedő és nőiessé formálódó Erzsébet igen gondos nevelésben részesült Juliska nénje részéről, jóllehet a nagybácsi egyszer még vele is ki akart kezdeni, és a kislány félt is tőle, mint az ördögtől! A kicsapongó ura mellett sokat…

Szólj hozzá!

Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!  (Litánia itt!) Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden kolme Ave Mariaa! Recemos cada día tres Avemarias por la paz! Vi ska be…

Szólj hozzá!

KERESZTÚT XIV. állomás: Jézust a sírba helyezik       Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. És ha elérkezik az Utolsó Ítélet, gyilkossággal kell vádolnom a szüleimet!?  De jaj, mégis irgalomért könyörgök Hozzád értük, mert izzik kis…

Szólj hozzá!