HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Lehet-e az Oltáriszentségben hinni?       Sajnos, kétkedés és tagadás is felemeli a fejét. Hogyan lehet az Oltáriszentséget hinni és imádni? Az utolsó vacsorán Jézus talán csak emlékjelül törte meg a kenyeret s nyújtotta a kelyhet. A kenyér és a bor az Úr áldozatának csupán jelképe, de semmiképp…

Szólj hozzá!

A megelőző öt posztot elolvasva, bizonyára sok olvasóban feltör az elégedetlenség sóhaja, „ó, ha ez ilyen egyszerű volna”!      A „lelki füleimmel” szinte hallom: „ó, kedves szerkesztő úr! Házasságban élni nem olyan „fekete-fehér” folyamat, hanem gyakran zavaros, meg-megújuló emberpróbáló…

Szólj hozzá!

Az erdő csendes mélyén      A zarándok, aki Magyarország ősi kegyhelyeit látogatja, imádságos szívvel elmerülve a hely történetében, könnyen felviláglik előtte az Istenanya történelmi léptékű lélekmentő harca a megtérésünkért! A Mária-jelenések ismeretében elmondható, hogy a Szent Szűznek soha nem…

Szólj hozzá!

A harmadik jelenés és az első csodák      Néhány héttel később, decemberben (a pontos napja ismeretlen), ezúttal is a novemberi jelenéshez hasonlóan délután fél hatkor, az elmélkedés ideje után történt. Most azonban nem a karzat felől, hanem az oltár mögül jött a Szűzanya, az Érem képe pedig a…

Szólj hozzá!

Vajon mindegy-e, hogy az „erő” honnan jön? 3      Sajnos, a szülők többsége nem foglalkozik kellően gyermekük lelki életével, amiként sokszor jó példát sem mutatnak számukra. Nem is tudják, vagy képtelenek felfogni a felelősségüket, hiszen valódi tekintéllyel egyedül csak ők rendelkeznek saját…

Szólj hozzá!

 Mi nekünk az Oltáriszentség?      Az Oltáriszentség a katolikus Egyház legnagyobb kincse, legcsodálatosabb, leggyengédebb titka, de egyúttal legszebb ékessége, dicsősége, erejének és örömének legfőbb forrása.           Mi katolikusok ugyanis azt valljuk és hisszük, hogy az Oltáriszentségben Jézus…

Szólj hozzá!

A kötelék szent!      A házasság „veszélyes üzem”! Nem a beindítása nehéz, hanem az „üzemben tartása”! (HHC 200) A házasság veszélyforrásai: 1) A parttalan érzékiség, ami mállaszt és mételyez. 2) A társ iránti imádat, mely a másik szerelmében látja üdvösségét. 3) A prüdéria, mely hamis…

Szólj hozzá!

A második jelenés      1830. november 27-én vált igazán világossá Labouré Katalin küldetése. A jelzett nap estéjén fél hatkor Katalin nővér, szokott helyén térdelt a kápolnában. Az esti homályba burkolódzó áhítatos csendben mindenki elmerült a szívek benső imájában. Senki sem vett észre semmit…

Szólj hozzá!

Vajon mindegy-e, hogy az „erő” honnan jön? 2      A Harry Potter könyvekben rontás lakik. A mitikus szövegek mélyen érzéketlenek, függőséget okoznak, és bizony jó ha tudjuk, hogy minden bizarr, ijesztő és meghökkentő a gonosz lélek megjelenési formái közé tartozik! A gyermekek számára, akik…

Szólj hozzá!

Ott leszek, a könyveimmel, és a Hajnal Szép Sugara blog támogatására adományt elfogadok! RÉSZLETES PROGRAM: http://szeretetlang.hu/?old=program&id=165&parent=0

Szólj hozzá!

A továbbiakban a világ legeslegnagyobb Csodájáról, az Eucharisztia valóságáról írt remekműből fogok közölni! Kérem olvasóimat, hogy mélyedjenek el e ritkaságba menő értekezés igazságaiban, esetleg töltsék le sorozatomat!                                     AZ OLTÁR TITKA  JELEN VAN-E KRISZTUS AZ…

Szólj hozzá!

Felhasznált források: a 'Szeressétek egymást' c. katolikus magazin 3/2009. száma Mieczysław Guzewicz írása nyomán, valamint a szerkesztő 'Útravaló a hivatásról, házasságról és a családról' c. kiadványának felhasználásával (röv.: HHC). Alaposan meggondolva 2      A házasság egy új létállapot,…

Szólj hozzá!

Az első jelenés      Katalin nővért őrangyala a szentélyig vezette. Oldalt, a másnapi nagymiséhez oda volt készítve a három szék a főpap és segédlete részére. Katalin a kórus felől egyszerre csak selyemruha suhogást hall. A következő pillanatban maga előtt látta a Szentséges Szüzet a középső…

Szólj hozzá!

Vajon mindegy-e, hogy az „erő” honnan jön? 1      A kinyilatkoztatás mélyreható tanítást ad a bűn veszélyéről. Ha az ember teret enged a sátánnak ahelyett, hogy ellenállna és megfutamítaná, a sátán szabadon teszi tönkre az életét, a környezetét s örök sorsát. Így mennek tönkre családok, válnak…

Szólj hozzá!

Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6,10) A szentség hírében elhunyt nápolyi pap Don Dolindo Ruotolo (†1970) elmélkedése Jézus szavairól      Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy én a ti elképzeléseitekhez idomuljak. Úgy tesztek, mint a beteg, aki megpróbálja rávenni kezelő orvosát, hogyan…

Szólj hozzá!

Felhasznált források: a 'Szeressétek egymást' c. katolikus magazin 3/2009. száma Mieczysław Guzewicz írása nyomán, valamint a szerkesztő 'Útravaló a hivatásról, házasságról és a családról' c. kiadványának felhasználásával (röv.: HHC). Alaposan meggondolva 1     A Házasság Szentsége kizárólagos…

Szólj hozzá!

Labouré Szent Katalin meghívása      1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka, mindössze nyolc nappal a "júliusi monarchiának" nevezett újabb véres forradalom kitörése előtt Párizsban csodálatos esemény történt. Labouré Katalin, a Rue du Bac 140. szám alatt álló vincés kolostor növendékét a Szent…

Szólj hozzá!

Az exorcizmus leértékelődése az Egyházban? 5      VI. Pál egyik beszédében így fogalmaz: „Elhagyja a Szentírás és az Egyház tanítását, aki nem vallja létezőnek az ördög valóságát. Az a gonoszság, amely ma létezik a földön egy olyan, ellenünk és társadalmunk ellen irányuló támadásnak az eredménye,…

Szólj hozzá!

Részletes program: http://szeretetlang.hu/?old=program&id=165&parent=0

Szólj hozzá!

Ne nyugtalankodjék a szívetek! (Jn 14,1) A szentség hírében elhunyt nápolyi pap Don Dolindo Ruotolo (†1970) elmélkedése Jézus szavairól      Adjátok át nekem minden gondotokat és akkor minden jóra fordul, meg fogtok nyugodni. Mondom nektek, minden igazi, teljes önátadás megoldja a legbonyolultabb…

Szólj hozzá!

Felhasznált források: a 'Szeressétek egymást' c. katolikus magazin 3/2009. száma Mieczysław Guzewicz írása nyomán, valamint a szerkesztő 'Útravaló a hivatásról, házasságról és a családról' c. kiadványának felhasználásával (röv.: HHC). A "szerelmi háromszög"    Az Istenbe vetett hitünk nem nyilvánul…

Szólj hozzá!

Bevezető Poszt sorozatom összeállításához, az alábbi forrásokat használtam fel: 1) Dr ANTALÓCI Lajos: Jelenések, üzenete és a jövő (Kisboldogasszony Plébánia Eger 2000) 2) LAURENTIN /René/ : Labouré Katalin élete (Ecclesia Budapest 1991) 3) Rendi kiadás: A Csodásérem története, Bp. 1924. Kézirat…

Szólj hozzá!

Ökumenés törekvés, bármibe kerül!      Aquinói Szent Tamás szerint nemcsak azért fontos ima a Miatyánk, mert közvetlenül az Úrtól kaptuk, hanem azért is, mert benne van minden, amit a keresztények kérnek, ráadásul olyan sorrendben, ahogyan kérniük kell. Egyébiránt a protestáns felekezetek…

Szólj hozzá!

Akik az igazságra oktatnak, azok tündökölni fognak, miként a csillagok     Angéla halála után néhány évvel az orsolyiták közössége kolostori renddé alakult. Máig ez a rend a legnagyobb női szerzetesi közösség, amely a fiatalok, különösen a lányok nevelésének és oktatásának szentelte magát. A rend…

Szólj hozzá!

Felhasznált források: a 'Szeressétek egymást' c. katolikus magazin 3/2009. száma Mieczysław Guzewicz írása nyomán, valamint a szerkesztő 'Útravaló a hivatásról, házasságról és a családról' c. kiadványának felhasználásával (röv.: HHC). A jó házasság feltételei     A házasság szent mivolta, az ezen…

Szólj hozzá!

Az exorcizmus leértékelődése az Egyházban? 4      Pogány istenségek és állatövi képek, souvenir totemek, ezoterikus irodalmak lakásunkban való tartása, miként a ma divatos „atlantiszi gyűrű” viselése, a megrögzött tévézés és gonosz célú internetezés súlyos károkat okoz személyiségünkben, a…

Szólj hozzá!

Az exorcizmus leértékelődése az Egyházban? 3      Sokan önként kerülnek a gonosz rabságába. Különösen veszélyesek az energia-átadásos, bioenergetikusi és a paranormális gyógymódok, melyek által gonosz eredetű energiákkal kerülhetnek kapcsolatba. Csodálható-e, ha szembesülünk azon ijesztő ténnyel,…

Szólj hozzá!

Részletes program: http://szeretetlang.hu/?old=program&id=165&parent=0

Szólj hozzá!

Ne vígy, ne hagyj, ne védj (?)      A Miatyánk szerkezetileg két fő részre osztható, hét kérés köré felépítve. Az első három Isten jogainak és hatalmának a világban való érvényesüléséért fohászkodik („szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod“), a másik négy…

Szólj hozzá!

A máig korszerű pedagógia     A gyermekek nevelésével foglalkozó, rendtársaknak szóló intelmeit és gondolatait két kötetben, a "Arricordi" (emlékeztető), és a "Legati" (testamentum) címmel írta meg. Pedagógiája és szemlélete példaértékű volt, így vált belőle kora egyházának egyik legfontosabb…

Szólj hozzá!

Nem kapkodni, hanem tudatosítani!      A kamaszévek végére az agyban 10 milliárd neuron, idegsejt található. Ezek egymástól elszigetelten állnak, a kapcsolat egymás közt az ún. szinapszisokon keresztül valósul meg. Ezek a kapcsolatok azonban csak addig maradnak fenn, amíg ingerület megy át rajtuk.…

Szólj hozzá!

Az exorcizmus leértékelődése az Egyházban? 2      A fiatalok köreiben az utóbbi években a boszorkányságnak, az okkultizmusnak, a spiritizmusnak és magának a sátánizmusnak szabályos „boom”-ját figyelhetjük meg, a „démon-hívogató” őspogány ritmusokkal, a sátánt dicsőítő metal és kemény-rockzene…

Szólj hozzá!

Átgondolva?      A keresztény világ legismertebb imádsága a Miatyánk, melyet a világ szinte minden nyelvére lefordítottak, olykor kissé eltérő szövegváltozatban. Máté evangéliuma szerint Jézus tanította a tanítványainak a hegyi beszéd részeként. Egy rövidebb változata szerepel Lukács evangéliumában…

Szólj hozzá!

Bontakozás és akadály     1535-ben huszonnyolc leány Istennek szentelte magát és csatlakozott Angéla művéhez. Azzal, hogy Istennek szentelt nők a világban éljenek és rendszeres apostoli munkát végezzenek, annyira megelőzte a korszellemet, hogy sok egyházi méltóság szemében elképzelhetetlennek…

Szólj hozzá!

Ha idejekorán el nem rontanánk! (Na ez az, amit sehol nem fognak tanítani!)      Beszédes tény, hogy amikor egy nő először létesít egy férfivel érzelemmentes alkalmi szexuális kapcsolatot, akkor csupán 11%-uk jut el a csúcsra. A második és harmadik ilyen alkalomkor ez 16%, míg a negyedik alkalmi…

Szólj hozzá!

Az exorcizmus leértékelődése az Egyházban? 1      Korunk egyetlen kritikus szemlélőjének sem kerülhette el figyelmét a sátánizmusnak és minden e körbe tartozó jelenségnek, szinte megrázó mértékű növekedése. A médiák újra és újra mágikus és okkult praktikák különböző formáiról számolnak be, az…

Szólj hozzá!

Ott leszek, a könyveimmel, és a Hajnal Szép Sugara blog technikai támogatására adományt elfogadok!

Szólj hozzá!

Az első alapítás     1535. november 25-én Angéla megalapította a Szent Orsolya Társaságát (az orsolyitákat). Célja az, hogy a fiatal leányok egyháziként és családanyákként is Istennek szentelt életet élhessenek.      November 25-e az alapítás napja, Alexandriai Szent Katalin ünnepe, nem véletlenül…

Szólj hozzá!

Agyunk ennél jóval komplikáltabb!      Az előzőkben hivatkozott kutatások másik korszakalkotó felfedezése az, hogy a szeretetért és a szexualitásért felelős agyi területek más és más helyen helyezkednek el. És ez egyben választ ad arra a régi kérdésre, hogy létezhet-e barátság szexualitás nélkül?…

Szólj hozzá!

A denveri érsek a sátán térnyeréséről és a győzelem esélyéről      „Kudarcos és zavaros időket élünk, mégpedig azért, mert nem fogjuk fel, hogy van ellenségünk. Kifejezetten a sátán az ellenségünk, de számtalan ellenségünk van a világban is” – figyelmeztetett Charles J. Chaput egy római…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasó! A laptopom időnkénti leállásai miatt (javíthatatlan), a rendes blogi tevékenységet nem tudom megbízhatóan folytatni! A későbbiekben előfordulhat, hogy a napi posztok egyre inkább ritkulnak! A fennakadás egy darabig még nem tapasztalható, mert a sorozatok jelentős része már fenn van…

Szólj hozzá!

A szentévi zarándoklat     Az 1525-ős év szentév volt. Merici Angéla immár ötvenévesen Rómába zarándokolt, hogy elnyerje a jubileumi búcsút, VII. Kelemen pápa pedig magánkihallgatáson fogadta.      Angélát mélyen megérintette a pápával való személyes találkozás, akit lábcsókkal köszönthetett.…

Szólj hozzá!

Egyáltalán megéri?      „Sokan a szexuális kapcsolattól érzelmi biztonságot remélnek, de csak látszatot kapnak. Bensőséges kapcsolatra vágynak, miközben kizárják magukat a valódi intimitásból.” (UH 140) Az a fiatal, aki belemerül egy futó kapcsolatba, ami persze szakítással végződik, majd egy…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A rejtőző sátán 3      Krisztus előttünk járt! Imádsággal, böjttel és szenvedéssel győzte le a sátánt. A böjtöléshez és az imához az éberségnek kell párosulnia. A sátáni gonoszság nyilvánvaló tényként lép a világban a maga istentelenségével és ocsmányosságával. Eleinte többnyire csak csírájában…

Szólj hozzá!

Nem érdemes korán kezdeni, sőt nagyon veszélyes! (A következőkben, több helyütt merítettem a „KÉPMÁS” c. folyóirat 2014/III. számának „Szex és agy” c. cikkéből, valamint – már az előzőkben is – a szerkesztő „ÚTRAVALÓ HÚZÓ” c. kiadványából.)      Tipikus mai vélemény, hogy az a jó, ha valaki…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A Szentírás szerint Dávid király családjából származó Máriának az angyal véget nem érő királyi széket ígér az Angyali üdvözletben.      Csillagkoronával tűnik fel a Jelenések könyvének Napbaöltözött Asszonyaként.      Az efezusi zsinat (431) a Szent Szüzet mint „Isten Anyját” a Királyok…

Szólj hozzá!

A rejtőző sátán 2      A megtévesztő manipulációk talán még soha nem voltak ennyire erősek, mint a különféle tömegmédiák, a pártok és a diktatúrák mostani korában. Ezt a tényt használja ki a sátán! Semmi nincs befolyásának jobban kiszolgáltatva, mint a személyiségétől megfosztott (elhangolódott)…

Szólj hozzá!

     Óva intem "ősmagyarkodó" testvéreimet, mert egy dolog az őstörténeti igazság és más dolog az üdvösség biztos útja! Dicső ősi múltunkra lehetünk büszkék, de a kereszténység őselemeit hordozó félpogány szokásokat nem szabad a "vallás" rangjára emelni, hiszen ősi hitünk a Kereszténységben érte el…

Szólj hozzá!

A rendíthetetlen zarándok     Angéla több kisebb, és két nagy zarán-doklaton vett részt, ám ezek az utak nem voltak veszélytelen vállalkozások abban az időbenaz útonállók és kalózok miatt. Járt Mantuában, Varallóban, Rómában és életének egyik kiemelkedő eseményeként 1524-ben eljutott a Szentföldre…

Szólj hozzá!

A valláserkölcs igazságát, igazolja a tudomány?      De miért és mitől bűn a szentségi házasságon kívüli szexuális aktus (vagy az ezt provokáló cselekmény)? Hangsúlyozom, hogy a Házasság Szentségén kívüli óvás, nem az Isten „szeszélye”, hanem kifejezetten az ember érdeke, úgy a földi-, mint az…

Szólj hozzá!

A rejtőző sátán 1      Mert mi körül is forog a kísértés? Mindig, minden ugyanarról a csábító „almáról” szól, melyben a halál rejtőzik. A kivitelezés ugyanaz: a hízelgő kígyó és a naivan hiszékeny ember, aki nem tud különbséget tenni a csali és a horog között, a kenyér és a méreg, az igazság és a…

Szólj hozzá!

Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. (Zsolt 32,12)        Augusztus 20, az egyik legősibb magyar ünnep, amely Szent István királyunk sírjának 1083. augusztus 20-án Szent László parancsára való felnyitására emlékezik. A Hartvik-féle feljegyzés szerint az exhumáláskor a…

Szólj hozzá!

Kapcsolatépítés     Angéla hamarosan összebarátkozott Catherina Patengola özvegyasszony unokaöccsével és annak fiatal barátjával Antonio Romanoval, a későbbi életrajzírójával. De itt ismerkedett meg az "Irgalmas Szeretet Társasága" működő közösségével is, akiknek nem csak tanácsot tudott adni, de…

Szólj hozzá!

Elkerülni? Hogyan, mit és ki által?      A szerelem több az érzelemnél, az érzelem több a testi vágynál, de mindkettőt felülírhatja a szeretet! Ahhoz, hogy a szeretetet átéljük kapcsolatainkban, először Isten szeretetét kell megtapasztalnunk felénk, ehhez pedig nélkülözhetetlen az Isten felé…

Szólj hozzá!

Jézus nem hagyott magunkra a küzdelemben!      Üdvözítőnk nem csak megerősítő Szentségeket, és Egyháza révén szentelményeket biztosít számunkra, de elküldte Anyját is, hogy Isten akaratából és erejéből leleplezze a bűn szerzőjét és segítségünkre legyen örök életünkért vívott küzdelmünkben. A bűn…

Szólj hozzá!

XVI. Benedek pápa 2010. május 13-i fatimai látogatása során így nyilatkozott: Tévedne az, aki azt hinné, hogy a III. Fatimai Titok történései már beteljesedtek.

Szólj hozzá!

Mire kéne vigyázni és hogyan? (Ez csak egy rövid bevezető!)      Az emberi lény testi-neurológiai és pszichikai felépítése milliószorta differenciáltabb és komplikáltabb, mint azt a legmerészebb kutatóbiológus, akár csak hipotetikusan is elképzelte! Az emberi agy másodpercenként egymilliónál több…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Mondjatok ellent az ördögnek!       Minden embernek van lelkiismerete, amely figyelmezteti őt, ha a gonosszal való valamiféle együttműködésre lép. Ám erről az útról nem könnyű visszatérni, hiszen a sátán a magának megnyert munkatársat már a tulajdonának tekinti! Az ördög elsősorban a családokat…

Szólj hozzá!

Az isteni Szeretet által         A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyház sátántipró asszonyként tanít. (Ez a jellemzés semmivel sem materiálisabb kép, mintha azt mondjuk, hogy „Mária Szíve Szeretetlángja megvakítja a…

Szólj hozzá!

A hivatás bontakozása   Szentünk látóköre egyre tágult. Kezdetben csak a szegény lányok hitoktatása volt a szándéka, de lassan a felnőtt nők nevelésére és formálására is kiterjedt figyelme.           Elengedhetetlennek ítélte, hogy a hitismeretek mindennapi megélhetőségét oktassa, mert a reneszánsz…

Szólj hozzá!

Nem tudják felszámolni a magyarokat (Sinkovics Ferenc /Magyar Hírlap/- 2014. április 14.)A Nemzeti Nagyvizit diagnózisa szerint nem vagyunk gyengék és elesettek, történelmünk során megharmincszoroztuk  magunkat  Dr Kásler Miklós orvosprofesszor, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójaként…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Gondold meg, hogy kire szavazol!       A vallás iránti közömbösség, a „nincs szükségem Istenre” jellegű hozzáállás, az agresszív ateizmus, az Egyházzal és a hívő emberekkel szembeni ellenséges magatartások, a keresztényellenesség egyes szakaszai. A magukat felvilágosultnak gondoló emberek, ritkán…

Szólj hozzá!

Az Európai Únió alkotmányában említés sem történik Jézusról és a kereszténységről, miközben megemlíti a görög-római hagyományok fontosságát, és a felvilágosodás jelentőségét. Pedig hát, a görög-római értékeket kik mentették meg? – A keresztények! A felvilágosodás jelszavai, szabadság, egyenlőség,…

Szólj hozzá!

Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni a sátán mesterkedései által!       Én (Jézus) az Evangéliumokban szólok hozzátok és a Szentségekben erősítelek benneteket, s ti mégis hamis üdvözítőket követtek?! Én váltottalak meg titeket kiontott Véremmel, nem más! Nézzetek Reám! Ha tanácsra szorultok,…

Szólj hozzá!

A bűn szolgasága      A sátán, akit gonosz szellemnek, ördögnek, démonnak is hívnak, a bocsánatos bűnök és a rendezetlen érzelmek lekicsinylése által fokozatosan olyan állapotba juttatja az embert, hogy már nem képes harcolni ellenük. Jó, ha ezt időben észrevesszük, és segítséget kérünk. Ezt nevezi…

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat, nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a hatalmas…

Szólj hozzá!

Az útmutató látomás    1506-ban az aratás közbeni szieszta idején félrevonult imádkozni a Saloból Desenzanoba vezető út melletti Brudazzóban. Gyermekkori álmaihoz hasonlóan ezúttal látomásban volt része (melyet "brudazzói látomásnak" ismerünk), most azonban az égi lépcsőn a Boldogságos Szűzanya jött…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóm! Ha Jézus korában teremnénk és az Üdvözítő személyesen szólna figyelmeztetőn hozzánk (amiként teszi máig az Evangéliumban), vajon nem fogadkoznánk-e, hogy mi nagyon résen leszünk és nem dőlünk be az ördög cselvetéseinek, akárhogy és bármily szép szavakkal fondorkodik is? Sajnos, ez…

Szólj hozzá!

A bűn lekicsinylése       A sátán hazugságainak egyike a bűn lekicsinylése, tehát mintha misem történt volna. Első lépésként megpróbálja elaltatni az ember lelkiismeretét, vagy legalábbis gyengíteni éberségét. Aztán kétségeket sugall Isten parancsainak helyessége iránt, s ha már az ember bűnbe…

Szólj hozzá!

A csodás álom 1497-ben egy gyönyörű álomban volt része: egy lépcsőt látott az ég és föld között, melyen angyalok és néhány gyermeklány között látta a nővérét is boldog, örvendező arccal. Ez megnyugtatólag hatott rá nővére üdvössége felől, ugyanakkor mélyen elgondolkodott azon, hogy milyen nagy…

Szólj hozzá!

A legbiztosabb prófécia       Az "idők végéről" való kíváncsiság nem korunk sajátja, hiszen maguk az Apostolok is megkérdezték: »Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel? Ő pedig így szólt: "Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben,…

Szólj hozzá!

     A Katolikus Egyházban augusztus 15-e, Szűz Mária elszenderülésének és mennybevételének ünnepe. Mi magyarok a legrégibb és legfontosabb ünnepeink közt tartjuk nyilván és sajnálatos, hogy mindmáig nem állami ünnep! (Ennek lehetőségét már több kormányzat is felajánlotta annak feltételével, ha a…

Szólj hozzá!

Ne adjatok teret a sátánnak! 3      A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válságtünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben sodorják a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat. Különösen a deviancia…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Serdülőkora     A hajadonná serdült Angélát az Üdvözítő Krisztus szeretete vonzotta. Rádöbbent arra, hogy minden baj, szerencsétlenség eszköz Isten kezében, amely által közölni akar valamit úgy, ahogy Ozeás próféta írja: "a pusztába vezetlek és beszélni fogok a szívedhez".      Szentünket kedves,…

Szólj hozzá!

Most akkor mi van? 2.      Az evangéliumi ember ellenfelei, a bűnt szórakoztató divattá tették. Tömegekkel ünnepeltetik az erkölcsi lazaságot tudván-tudva, hogy „a szexuális szabadosság a nép ópiuma”! Tetszetős jelszavaikkal nem kevesebb céllal csalogatják szivárványos zászlaik alá a talajtalanná…

Szólj hozzá!

Ne adjatok teret a sátánnak! 2   Kérdésként merülhet fel, hogy korunkban miért ritkábbak a látványos megszállottságok? Nos, mi a „látványos”? Ha örjöngve „középkoriasan” levitálva rémísztget valaki bárhol, vagy késes, géppisztolyos ámokfutó tömegmészárlást hajt végre az utcán, az iskolákban?…

Szólj hozzá!

Budapest - Máriaremete, 2016. augusztus 27. Kedves Olvasóim! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a…

Szólj hozzá!

Gyermekkora      Angéla 1474-ben született a Garda-tó melletti Desenzanóban negyedik gyermekként (később született még egy öccse). Szülei: Giovanni Merici és Caterina Biancosi egyszerű, finomlelkű emberek voltak, akik az állattartás mellett, kis birtokukon szőlőműveléssel foglalkoztak. A család…

Szólj hozzá!

Most akkor mi van? 1.      Sajátosan liberális alapelvek váltak uralkodóvá a társadalmakban azok közt, akik eladták lelküket a Mammonnak. A Szeretet Istene helyett, materialista bálványokat alkottak maguknak. Ezek a bálványok: a pénz, a vagyon, a hatalom, a szex, a hírnév, a dicsőség és a féktelen…

Szólj hozzá!

Ne adjatok teret a sátánnak! 1      Különös figyelmet kell szentelni az Efezusi levél 4,27-nek, már csak azért is, mert egyes magyar fordítások eltérő módon közlik. A helyes fordítás így szól: „Ne adjatok teret a sátánnak” (Ef 4,27). (Egyik-másik kiadásból hiányzik a „teret” szó, s az idézetet…

Szólj hozzá!

Bevezető      Máig is viták folynak a gyermek- és ifjúságnevelés hogyanjáról az "alaptantervéről", pedig elegendő lenne az európai reneszánsz kiemelkedő női alakjának, Merici Szent Angéla nevelési tematikájához visszanyúlni. Bár egyszerű lenne ‒ de sokaknak nem tetszik ‒, mert Szent Angéla…

Szólj hozzá!

Az Isten áldjon meg Benneteket, ha békés jövőt akartok, akkor imádkozzatok!       "De miért kéne Máriához fordulnunk segítségért?" – kérdezheti a csüggeteg ember. Nos, a fatimai Jácinta kórházba menetele előtt így szólt Lúciához: Ha eljön az idő, mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket…

Szólj hozzá!

Az Anyaszentegyház megújulása nem a modernizácó által, hanem épp ellenkezőleg, az evangéliumi tanítás-, a bensőséges Mária-tisztelet, és az ős-Egyház liturgiájához való következetes visszatéréssel valósulna meg       Az előző két részben felvázolt szekuláris elszakadási mozgalmakat működtető…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 3      Tudnunk kell, hogy a kegyelmi állapot hiányában – szentségi élet nélkül –, nehéz kivédeni a gonosz cselvetéseit, mert „nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz…

Szólj hozzá!

Budapest - Máriaremete, 2016. augusztus 27. Kedves Olvasóim! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a…

Szólj hozzá!

Az Isten áldjon meg Benneteket, ha békés jövőt akartok, akkor imádkozzatok!      Manapság az emberek alig hallanak valamit a magyarok Mária-tiszteletéről, Szűz Mária örökös Királynőségéről, vagy a Szent Szűz Fatimai kéréseiről, ígéreteiről. Sajnos a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorítja az…

Szólj hozzá!

(P. Gérard Mura Fatima – Róma – Moszkva (1999) c. könyvének részletei nyomán)      1517-ben zajlik le Luther téziseinek kitűzése. Ez a döntő kezdet – legalábbis kívülről nézve – a protestantizmus számára. Luther a két megadott küldetésből csupán egyet: Krisztus Isten felé való közvetítését fogadja…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 2      Ha a hit területén jelentkezik egy-egy kétely, az általában nem ördögi eredetű. Ha azonban az egész hitletétemény kérdőjeleződik meg egy pillanat alatt, vagy valaki nagy vehemenciával jobban hallgat a bizonytalan forrású „égi üzenetekre”, mint az Evangéliumra, akkor majdnem…

Szólj hozzá!

Budapest - Máriaremete, 2016. augusztus 27. Kedves Olvasóim! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a…

Szólj hozzá!

(P. Gérard Mura Fatima – Róma – Moszkva (1999) c. könyvének részletei nyomán)       A Katolikus Egyház igazságaival szemben folytatott erők harcai fél évezred óta mind súlyosabb és veszedelmesebb tévtanokhoz, illetve forradalmakhoz vezettek. Érdekes látni, hogy az újkor legalapvetőbb történései…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Szent Filoména vértanú emléknapja van, melyet ugyan töröltek a liturgikus naptárból, de népszerűsége és más szenteket is felülmúló csodás segítsége változatlan és Fényes Csillagként ragyog!Az egész világon templomok és oltárok hirdetik e Rómában vértanúságot szenvedett…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője 1      A Szentírás által említett megszállottak riasztó viselkedéséből azt látjuk, hogy az ördög, ez az istenellenes hatalom fáradhatatlanul pusztítani akar, s tevékenységét az állandó düh, irigység, megalázottság, és reménytelenség kíséri. Ebben a viselkedésben az elkárhozott…

Szólj hozzá!

A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta szűz, vértanú (Edit Stein) Európa társvédőszentje        Korunk "szép új világában" a feminista teológusok követelték II. János Pál pápától a nők egyenjogúsítását az Egyházban. A szent pápa az egyház szentségéhez illő választ adott. Szent Benedek,…

Szólj hozzá!

Budapest - Máriaremete, 2016. augusztus 27. Kedves Olvasóim! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy szentbeszédet és előadást tart a…

Szólj hozzá!