HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Élni a szabad-akarat felelősségében     A pokol azoknak az örök kárhozata, akik szabad döntésük által halálos bűnben halnak meg. A pokol fő büntetése az örök elszakítottság Istentől, akiben pedig egyedül talál az ember életet és boldogságot, melyre teremtetett és amire vágyakozik. (vö Római…

Szólj hozzá!

Kilenced Szent Filoména szűz és vértanú tiszteletére Bevezető ima      Jöjj Szentlélek, töltsd el híveid lelkét szeretettel. Kérünk Uram, légy minden tevékenységünk irányadója. Vezesd törekvéseinket, hogy minden cselekedetünk Benned kezdődjék és Veled végződjék. Amen Napi ima     Teljes odaadással…

Szólj hozzá!

     Augusztus elsején Liguori Szent Alfonzra emlékezik az Egyház. Az itáliai katolikus teológus, egyháztanító a Redemptorista Rend megalapítója, a barokk kor katolikus erkölcsteológiájának egyik legjelentősebb alakja volt. Jogi, zenei, művészeti tanulmányok után lett pap.        Liguori Szent…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Valaki értem imádkozott   Mikor a bűntől meggyötörtenA lelkem terheket hordozott,Egyszer csak könnyebb lett a terhem,Valaki értem imádkozott.   Valaki értem imádkozott.Talán apám, anyám régen?Talán más is, aki szeret,Jó barátom vagy testvérem.   Én nem tudom, de áldom IstentKi nékem megváltást…

Szólj hozzá!

Nem a hitet kell egyszerűbbé tenni, hanem a lelkünket!     Jóllehet a hit tanítása világos afelől, akiben hisz, a hitét gyakorló ember olykor mégis nagyon kemény próbának van kitéve kételyeivel. A világ, amiben élünk úgy tűnik, gyakran igen távol van attól, ami felől a hit biztosít bennünket, hiszen…

Szólj hozzá!

Útmutató és bevezető a kilencedhez     Szent Filoména kilencedét nem könnyű betartani, mert a kis Vértanú azt kéri a követőjétől, hogy legalább a kilenc nap alatt kerüljön minden bűnt, ami szinte lehetetlenség!Ugyanakkor szép gondolatokkal ajándékozza meg tisztelőjét és a közbenjárását kérőjét!…

Szólj hozzá!

Bűn az: amely eltávolít Istentől, csökkenti a lelkiismeret érzékenységét, rest a jóra, gyengíti az értelmet a test vágyai felett, elhomályosítja az Isten- és felebaráti szeretetet, meghamisítja a nemzettudatot. (ÉHÖ 7. o.)

Szólj hozzá!

    Kedves Olvasóm! – írja Montforti Grignon Szent Lajos – ha gyakorlod ezt az ájtatosságot s prédikálsz róla, akkor nem a könyvekből, de saját tapasztalatodból győződhetsz meg a szentolvasó csodáiról. Örömmel látod majd azon ígéretek valóra váltását, melyeket Szűz Mária Szent Domonkosnak és Boldog…

Szólj hozzá!

C. H. Spurgeon gyermekkori visszaemlékezése     Amit a nagyanyám a Bibliából nekünk elmondott, azt előttünk élte is minden nap. Csendes, derűs, mindig barátságos volt és hűséges imádkozó. Egész élete csupa szeretet és kimondhatatlan nyomorúságok elhordozása volt. Olyan ember oldalán élt, aki ennek…

Szólj hozzá!

Felvilágosodás vagy elhomályosítás?     Három felvilágosító pont a „felvilágosodásról”: 1) Soha nem borult akkora sötétség az emberiségre, mint épp a Felvilágosodás által! 2) A felvilágosodás elmélete képes haladásnak ítélni azt, ami emberi léptékben mérve rémálom. 3) A felvilágosult elme egyazon…

Szólj hozzá!

      A Regnum Marianum Fogadalmi Templom alapkövét 1925-ben rakták le, benne a Tanácsköztársaság bukását is megemlítő dokumentumot elhelyezve. A tényleges munkálatok 1926 nyarán kezdődtek Kotsis Iván tervei alapján. A kupolás épület alapterülete 1820 négyzetméter volt, erősen emlékeztetett a…

Szólj hozzá!

Róna Gábor atya második tanúságtétele:      Ekkor már Dél-Amerikában voltam, Quítóban, Ecuador fővárosában. A rendházunk, amelyben akkor laktam, a történelmi városrész közepén volt, kétemeletes szép modern épület, fölötte terasszal. Házunk egyik része diákotthon volt egyetemisták számára. Aznap…

Szólj hozzá!

     Ugyan bizony, nem együtt kell járnia a szeretetnek a példával? Hogyan tanulhatnák meg a természettől fogva utánzásra hajlamos gyermekek az engedelmeskedést, ha minden esetben azt látják, hogy anyjuk ügyet sem vet az apai utasításra, sőt panaszkodik rá? Ha szüleiktől a tekintély rovására történő…

Szólj hozzá!

Nézz magadba!     Szentek példája és tanácsa; hogy időnként mélyedjünk el magunkban. Csendes összeszedettségben figyeljük lelkünket, hogy hallhassuk Istent. Ó testvérem, az életed folyamán egyszer is megkísérelted ezt? Végül is, nem voltál képes egyetlen negyedórát se imádkozni Istenhez, lélekben és…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az imádság a mi hatalmas eszközünk   † P. Róna Gábor jezsuita atya tanúságtétele az ima erejéről.      Jelen kis írásommal szeretnék eleget tenni egy kedves felkérésnek, hogy mondjam el a KALÁSZ kedves olvasóinak, hogyan imádkozott jó édesapám azért, hogy én pap legyek. A másik pedig egy hatalmas…

Szólj hozzá!

     Ne feledjétek, hogy a gyermekek, még a legkisebbek is, csupa szem és fül a megfigyelésben! Egy-kettőre észreveszik hangulatváltozásaitokat, viselkedéseteket, a hamarosan tudatosul bennük a saját hatalmuk, mellyel a gyenge szülőkre hatást gyakorolhatnak és bizony, ártatlan ravaszságukban nem…

Szólj hozzá!

Mi végett élünk? 3     Az ember – olykor még keresztényként is –, mily keveset gondolkodik az élet teljességéről! Hány ember eszik-iszik, házasodik, vesz, elad, épít és gyűjt. Barátai, ellenségei, örömei és szenvedései adódnak és elmúlnak, de végül is hiába született és hiába hal meg, ha egy életen…

Szólj hozzá!

https://www.youtube.com/watch?v=daWS-iWNic8 https://www.magyarkurir.hu/hazai/ne-felejtsd-julius-28-en-szentmise-lesz-szabihid-on

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

De miért is kell imádkoznunk?     Mert az ember, test és lélek! Ha csak a testnek tulajdonítunk elsőbbséget, elsorvad a lélek, tehát a lelketlen-ség fog felülkerekedni! Ez a "féloldalasság", korunk és világszemlé-letünk betegsége.      "Szomorkodik valaki közületek? Imádkozzék! Jó hangulatban van?…

Szólj hozzá!

     Isten némelyeknek megadja a tekintélyesség természetes adományát, melynél fogva valaki saját akaratával hatni tud másokra. De azt, hogy ez egészen a lélekben gyökerezik-e, vagy jobbára a személyben, viselkedésben, szavakban, a tekintetben, vagy a külsőben, nos nehéz megmondani, de mindenesetre…

Szólj hozzá!

Mi végett élünk? 2     Az ember földi adottságai végesek ugyan, mégis képes a Végtelen Fölségű Istennel való bensőséges és élő kapcsolatot – egyszerűen – megszakítani! A hajlam és szándék teszi, hogy az ember csak elfeledi, vagy kifejezetten vissza is utasíthatja. megtagadja Teremtőjét! Ez, sajnos…

Szólj hozzá!

     Az apák és anyák napjainkban gyakran panaszkod­nak arról, hogy már nem sikerül rávenniök gyermekeiket az irántuk való engedel­mességre. Szeszélyes gyermekek, akik senkire sem hallgatnak. Serdülők, akik lenéznek minden vezetést. Ifjak és leányok, akik türelmetlenek minden tanáccsal szemben,…

Szólj hozzá!

Mi végett élünk? 1     Fogantatunk, születünk, élünk, meghalunk és megítéltetünk! Így kezdődik, folytatódik és fejeződik be földi zarándoklatunk, végleg meghatározva örök sorsunkat! Ennek tudatában kellene életünket élni és építeni, mintegy a nagy megmérettetésre való állandó készülődésben. Ezzel…

Szólj hozzá!

Szent Anna, légy a mi gyermekeinknek is anyja! Rád bízzuk és anyai-nagymamai szeretetednek adjuk át őket. Esdd ki számukra mindazt a kegyelmet, amely itt a földön szükséges és lelkük javát szolgálja! Esdj ki mindnyájuknak szívbeli szeretetet Isten és embertársaink iránt, és hogy hűek maradjanak a…

Szólj hozzá!

A Humanae vitae miatt az egész világ szembefordult VI. Pállal, ugyanakkor kivívta többek közt Szent Pio atya és az életvédő mozgalmak elismerését. Steve Mosher nemzetközileg elismert életvédőnek, a Population Research Institute elnökének gondolatait ismertetjük.      Nem sokan emlegették, hogy…

Szólj hozzá!

Nem elég törekedni a jólértesültségre, de igen óvatosnak is kell lennünk!     Hallhatunk és olvashatunk magán-kinyilatkoztatásokról, égi üzenetekről, melyek  eredendően arra rendeltettek, hogy eligazítást, megoldást kínáljanak földi életünk egyes válságaira, veszélyeire. Ám a magánrevelációknak is…

Szólj hozzá!

Az imádság a hívő ember lélegzetvétele      Az ókori görög nyelv az embert az 'antroposz' szóval fejezte ki, amely 'felfelé nézőt' jelent. Talán nem is lehetne jobban kifejezni az ember lényegét, azt a tulajdonságát mely megkülönbözteti a többi élőlénytől. A “felfelé nézés” legkézzelfoghatóbb jele…

Szólj hozzá!

Forrás: XII. Pius élete és válogatott beszédei – Magyar Jövő – Pesti Lloyd-Társulat (évszám nélkül) A családi tekintély: szülők és gyermekek 429-436. o. nyomán! A Szentatya az ifjú házasoknak beszélt a szülők gyermekeik fölötti tekintélyéről (bevezető)      Kedves fiatal házasok! Tudnotok kell,…

Szólj hozzá!

     Zebedeus fiaként, vagy idősebb Jakabként beszél róla az Evangélium. Bátyja volt Jánosnak a "szeretett tanítványnak". Őket kettejüket nevezte Jézus a "mennydörgés fiainak", Boanérgesznek (Mk 3,17)! Jakabot Szent Pál (Péter és János mellett) – az egyház oszlopának nevezi (Gal 2,9). És valóban…

Szólj hozzá!

Kedves Testvérek !2019.07.26-án / pénteken / 15 órától kb 17 óráig  Dr Osztie Zoltán atyaengesztelő imaórát tart hazánkért a Belvárosi NagyboldogasszonyTemplomban.Várunk szeretettel mindenkit !Kérem aki teheti ossza meg ezt a felhívást.Lendvainé Dr Tóth Edit

Szólj hozzá!

Miért kell ragaszkodnunk a Szentségekhez?     Ha ijesztő számunkra, ha nem! Őrjítő oroszlán módjára acsarkodnak Isten ellenségei az egész világon, hogy teret nyerjenek! Kozmikus méretű harc folyik ugyanis minden egyes lélekért, a technika, a megtévesztés és a vágyak felkorbácsolásának valamennyi…

Szólj hozzá!

Árpád-házi Szent Kinga (Esztergom,1224. március 5. - Ószandec,1292. július 24.) IV. Béla királyunk leánya tizenöt évesen lett lengyel királyné Boleszláv krakkói herceg hitveseként, miután férjét királlyá választották. A királyi pár örökös tisztasági fogadalmat fogadott Kinga hatására és kifejezett…

Szólj hozzá!

Szent Charbel Makhlouf Római Katolikus maronita szertartású szerzetespap. Született Libanonban 1828. május 8-án, elhunyt 1898. december 24-én. Ünnepét a latin egyházban a karácsony miatt helyezték július 24-re! (Életét ismerd meg július 1-el kezdődően!)

Szólj hozzá!

(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) KILENCEDIK NAP Ó, Szent Charbel atya, íme itt vagyok, a Hozzád intézett kilenced végére érve! Tejes bizalmam van abban, hogy megkapom Jézustól azt a kegyelmet, amelyet közbenjárásoddal kértem. Bánom bűneimet és…

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság és sátáni düh      Gladys Quiroga de Mot-ta 1984. november 16-án pénteken megkapta a "belső stigmák" kegyelmét az Úrtól. Ezek külsőleg nem voltak láthatók, de minden csütörtökön és pénteken egy egyszerű bőrgyulladásnak vagy irritációnak látszott, viszont komoly szenvedéssel járt. A…

Szólj hozzá!

 A házasság veszélyforrásai:   1) A parttalan érzékiség, ami mállaszt és mételyez.   2) A társ iránti imádat, mely a másik szerelmében látja üdvösségét.   3) A prüdéria, mely hamis „valláserkölcsi” vagy modernkedő felfogásból elutasító.   4) A túlzott anyagiasság és az ebből fakadó „ráérünk még a…

Szólj hozzá!

(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) NYOLCADIK NAP Ó, Szent Charbel, amikor magam elé idézlek, ahogy térdelsz a vesszőből font szőnyegen, vagy böjtölsz, vagy sanyargatod magad, vagy eksztázisba kerülsz az Úrban, Akibe vetett hitem és reményem…

Szólj hozzá!

      Svéd Szent Brigitta (1302/3-1373) ‒ észak misztikusa ‒ szorosan hozzátartozik a svéd történelemhez. Elragadó alakja, akit Bridgetként is ismernek, gyakran együtt említenek a nála fiatalabb Sziénai Szent Katalinnal (1347-1380), mert „nő létükre” mindketten eredményesen segédkeztek az államközi…

Szólj hozzá!

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából az Országgyűlés 2011. július 4-én a napot a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította. (Bővebben lásd a Magyar…

Szólj hozzá!

Egy kis csoport ötven napon át gyalogolt Budapesttől Versailles-ig, hogy felhívják az európai közvélemény figyelmét a trianoni diktátum igazságtalanságára.     Holnap, július 23-án kedden   15 órakor, a budapesti Kossuth téren fogadjuk a Párizsból hazatért gyalogos zarándokokat! (Lásd: egy amatőr…

Szólj hozzá!

Az Egyház alapos vizsgálata     A több helyütt bekövetkezett jelenség, a rózsafüzérek felragyogása óta (1986) minden hónap 25-én rózsafüzéres felvonulással emlékeznek az Istenanya felhívására, melyeket többnyire egy-egy püspök vezet.Héctor Cardelli püspök elmagyarázta, mi késztette a jelenések…

Szólj hozzá!

Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (5)     Tele vagyunk okosabbnál okosabb bölcselményekkel, az életünket mégis – a divatot utánozva – balgán irányítjuk, de ebben már mindenki a maga sorsának kovácsa!      A „hol ismerkedjünk meg?” kérdése. Fontos! Már eleve szelektálni a…

Szólj hozzá!

(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) HETEDIK NAP Ó, Szent Charbel, akit mindnyájan szeretünk, s aki segítsége vagy a szükséget szenvedőknek: erősen bízom Istennél való közbenjárásod hatékonyságában. Add nekem a kegyelmet, amelyre oly nagy szüksé­gem van…

Szólj hozzá!

  Egy kis csoport ötven napon át gyalogolt Budapesttől Versailles-ig, hogy felhívják az európai közvélemény figyelmét a trianoni diktátum igazságtalanságára.  2019. július 23-án, kedden 15 órakor, a Kossuth téren fogadjuk a Párizsból hazatért gyalogos zarándokokat!     

Szólj hozzá!

Már csak a Szentháromság segíthet rajtatok     Gladys Quiroga de Motta 68 alkalommal látta Jézust, akitől szintén üzeneteket kapott. A dokumentumok tanúsága szerint Gladys kezdettől fogva gyóntatójával megosztotta a kapott üzeneteket, és mindig készséggel állt az egyházi hatóságok rendelkezésére.   …

Szólj hozzá!

Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (4)     Hogyan kell ismerkednünk és társat választanunk?      Nos korántsem a rövid úton való „megismeréssel”! Az ismerkedést ugyanis elkapkodhatod, de a megismerésre hosszú időt szánjál – mondja a bölcs! Témánk irányultságai:      a) Isten…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Szöveg nyomán: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) HATODIK NAP Ó, Szent Charbel, nagy hatalmú közbenjáró, kérlek, eszközöld ki nekem a kegyelmet, amelyre oly nagy szükségem van (itt nevezzük meg)! Egyetlen szavad Jézushoz elegendő ahhoz, hogy megbocsásson nekem,…

Szólj hozzá!

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwChmWCHmqCzxRxGGxtjVXXbdfl?projector=1

Szólj hozzá!

A családoknál felragyogó rózsafüzérek   Az Argentin, Buenos Aires tartományban 2016. május 22-én jelentették be, hogy Héctor Cardelli püspök elismerte a helyi Mária-jelenések hitelességét.    Héctor Sabatino Cardelli, a Buenos Aires tartományban fekvő San Nicolás de los Arroyos-i egyház-megye…

Szólj hozzá!

Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (3)    A boldogító szex 8 feltétele: I.     A kölcsönös szerelem. II.    A testi-lelki alkalmasság. III.   A Házasság Szentségének oltalma. IV.   Az egymás iránti felelősségtudat. V.    A gyermekvállalás készsége. VI.   Az egymásra figyelő…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Szöveg nyomán: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) ÖTÖDIK NAP Ó, Szent Charbel, Isten szeretett kiváltságoltja, világosíts meg engem, segíts nekem és taníts engem, hogy azt tegyem, ami Istennek mindenkor tetsző! Siess, jöjj segítsé­gemre, ó szerető atya; kérlek,…

Szólj hozzá!

Egy kis csoport ötven napon át gyalogolt Budapesttől Versailles-ig, hogy felhívják az európai közvélemény figyelmét a trianoni diktátum igazságtalanságára.  2019. július 23-án, kedden 15 órakor, a Kossuth téren fogadjuk a Párizsból hazatért gyalogos zarándokokat!   

Szólj hozzá!

Az Istennel való párbeszéd az imádság, melyet a mai ember mind formáját, mind lelkületét és célját illetően is feledni látszik, vagy csak gőgjében szégyelli! A gőg ugyanis az imádság legfőbb ellensége! Jóllehet, még a 'hitetlen' (de jószándékú) ember is imádkozhat: „Istenem ha vagy, segítsd, hogy…

Szólj hozzá!

Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (2)     Hangsúlyozni kívánom, hogy a Bűnbocsánat Szentsége, nem a tetteink következményeit tünteti el, hanem csak lehetőséget ad arra, hogy az örökkévalóság szempontjából tovább élhessük életünket! (– Világos?)     Summa-summarum: az eddig…

Szólj hozzá!

(Szöveg nyomán: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) NEGYEDIK NAP Ó, szeretettel eltelt Szent Charbel atya! Hozzád folyamodom, és Beléd vetett bizalmam eltölti szívemet. Isten előtti közbenjárásod erejével várom azt a kegyelmet ..., amelyet kérek. Mutasd meg együtt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Társkeresés, szerelem és érzelem, az érzékiség kísértésében (1)     Két dolog, amiről soha nem beszélnek: 1) Hogy a szerelem, a másik nem egy tagja iránti, akarattól független lelki megnyilvánulás. Nem azonos a testi vággyal de még a szeretet puszta fogalmával sem – jóllehet –, e nélkül meg sem…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Szöveg: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) HARMADIK NAP Ó, szeretett Szent Charbel, aki fényes csillagként ragyogsz az Egyház egén! Világosítsd meg életutamat, s erősítsd reményemet! Általad kérem a kegyelmet, hogy ... . Kérd ezt nekem a megfeszített…

Szólj hozzá!

     Szent Hedvig királynőről elmondható, hogy egész életével éltette és máig élteti Lengyelországot. Nem véletlen, hogy életcélját jelképező szimbólumként a két egymásbafonódó MM betű lett, az evangéliumi Mária és Márta betűi. Mária, mint az imádság, és Márta, mint a tettek jelképe.     Hasonlóan…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasóm! Rendhagyó módon, e sorozatom végén kapott olvasói "számonkérésre" adott válaszommal kezdem a témakör felvezetését! Természetesen jogos a kérdés, és remélem elfogadható a válaszom is!       Email címemre kaptam egy rövidke „reakciót”: »A „Most az egyszer elmondom” poszt-cím, nem…

Szólj hozzá!

(Szöveg nyomán: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadványok 2017) MÁSODIK NAP Ó, Szent Charbel, a szerzetesi élet mártírja, ki megtapasztaltad a szenvedést, és az Úristen világító fáklyává tett téged. Hozzád fordulok, kérve közbenjárásodat a kegyelem (itt nevezzük meg a…

Szólj hozzá!

     A 11. századi két lengyel származású felvidéki remetét – mestert és tanítványát – Magyarország első szentjeiként tiszteli a hagyomány. Először a Szent István alapította Zobor-hegyi bencés apátság tagjai lettek, Nyitra vára közelében. Ott adta Zoerardusnak az András nevet Fülöp apát, akinek…

Szólj hozzá!

     Nagy Lajos királyunknak két szép leánya volt, Mária és Hedvig. A király halála után a magyar trónt Mária örökölte. A kassai privilégiumnak megfelelően a lengyel trón is Máriára szállt volna, ám a lengyelek ragaszkodtak a királynő Krakkóban való tartózkodásához, amit magyar királynőként nem…

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 2      Egy vasárnap, mise után a templomban szózat hallatszott az égből, mondván: „Keressétek meg az Isten emberét, hogy imádkozzon Rómáért!” Keresték, ám nem találták sehol, ekkor újra felhangzott: „Euphemianus házában keressétek!” Megkérdezték Euphemianust, ő azonban semmiről nem…

Szólj hozzá!

(Szöveg nyomán: Szent Charbel, a teljesség zarándoka. Új Ember kiadvány 2017) ELSŐ NAP Ó, csodatévő Szent Charbel, akinek teste a menny illatát árasztotta, siess segítségemre! Kérd Istentől azt a kegyelmet (itt nevezzük meg, kérésünk), amelyre oly nagy szükségem van, ha ez valóban…

Szólj hozzá!

"Bevittelek benneteket a Kármel földjére, hogy annak gyümölcsét és legjavát egyétek" (Jer 2,7).      A Kármelita Rend, bizonyos értelemben a legősibb szerzetesi közösség, hiszen eredetüket az ószövetségi Szent Illés prófétára vezetik vissza, aki Krisztus előtt a 9. században élt. Abban a korban,…

Szólj hozzá!

Olvassuk el az Úr Jézus személyesen hozzánk intézett NAGY FIGYELMEZTETÉSÉT: – „Miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.1 Mert hamis krisztusok és hamis…

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 1      Elek (Alexius) Euphemianusnak, egy igen előkelő római férfiúnak, a császári udvar első emberének fia volt, aki mint prefektus istenfélő és könyörületes ember volt, aki nap, mint nap három asztalt teríttetett a szegényeknek, árváknak, özvegyeknek és zarándokoknak.   …

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A családapák és anyák mutassanak gyermekeiknek példát. Este a családi otthonban, hová a napnak fáradalmai és munkái után mindnyájan megtérnek, a Szűzanyának képe előtt mondják el közösen, egy hittel és lélekkel, a szent rózsafüzért, szülők és gyermekek egyaránt. Szép és üdvösséges szokás ez,…

Szólj hozzá!

Charbel atya Magyarországon      Hazánkban a Gazdagréti Szent Angyalok-templomban tisztelhetjük Szent Makhlouf Charbel ereklyéjét. Béchara Boutros Al-Raï bíboros, Antióchia és egész Kelet maronita pátriárkája a Magyar Kormány meghívására, Szent István ünnepe alkalmából másodszor látogatott…

Szólj hozzá!

HIÁBA AZ ÓVÓ SZÓ?  BIZONYTALAN HITELESSÉGŰ  ÜZENETEKET NE OLVASS, MERT MEGKÖTÖZI A LELKEDET!  A JÉZUSIAS, DE HAMIS SZAVAK MEG NE TÉVESSZENEK, MERT "A SÁTÁN IS A VILÁGOSSÁG ANGYALÁNAK TETTETHETI MAGÁT"! (2Kor 11,14) 

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim! Megkérdeztem a budapesti Kármelt, hogy 16-án vagy 21-én lesz-e búcsú-i mise? Az alábbi választ kaptam: Kedves Tibor!A Huba utcai kármelita templom renoválása miatt Budapesten nincs búcsú. A renoválás várhatóan 2-3 évig fog tartani. Nincs tudomásom újpesti miséről. Az atyák…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     De Szűz Mária rózsafüzére nemcsak az istengyűlölők és a vallás ellenségeinek legyőzésére alkalmas, hanem az evangéliumi erényeket is kiváltja, ápolja és a lelkekbe plántálja. Különösen a katolikus hitet erősíti, amely a szent hittitkokról való elmélkedésben újraéled, s a lelkeket fölemeli a…

Szólj hozzá!

A Szent      VI. Pál Pápa 1965. december 5-én Charbel atyát boldoggá, majd 1977. október 9-én szentté avatta Rómában és tbk. így méltatta: „Ezen a napon nagy öröm van a mennyben és a földön, hiszen ma emeljük oltárra Boldog Charbel Makhlouf atyát, a Libanon-hegység remete szerzetesét. Nagy az öröm…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Egy fotó Charbel atyáról, akiről soha nem készült fénykép életében      Élias Nouhra testvér tanúságot tett arról, hogy 1950. május 8-án, Szent János evangélista ünnepén két pappal, novíciusokkal, és egyházi alkalmazottainkkal, mintegy negyvenen meglátogatták az annayai Szent…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Megemlítjük, hogy maga a szent Szűz a mi korunkban is hathatósan ajánlotta a rózsafüzért, mikor a Lourdes-i barlangban megjelent és a tisztalelkű leánykát a saját példájával tanította meg a rózsafüzér imádkozására. Miért kételkednénk tehát, hogy mindent elérhetünk, ha az égi Szűzanyát a…

Szólj hozzá!

A tisztítótűzben szenvedőkért érzett buzgóság      Egy alkalommal Szent Charbel Makhlouf atya sorozatban vetette magára a keresztet. Az egyik testvér meg is kérdezte tőle: „Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben most miért sokszorozta meg ennyire a keresztvetést? Talán valami nagy haszonnal…

Szólj hozzá!

IGAZ VAGY HAMIS? (Döntsd el magad!)      Az ördög, az emberét magasan meghaladó intelligenciájával, jól ismeri az emberi gyengeségeket. Elsősorban az érzékszerveken át a test vágyaira próbál építeni, másodsorban a szellemi kíváncsiság, a "többlettudás" vágyára és csak harmadsorban a lelki…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Vajon lehetséges-e, hogy az örök Atyaisten segítségünkre ne jöjjön, ha saját egyszülött Fiának szavaival kérjük? A második imádság az angyali üdvözlet, amely Gábor arkangyal és Erzsébet asszony köszöntésével kezdődik s azzal a jámbor fohásszal végződik, amelyben magunknak most és a halál óráján…

Szólj hozzá!

Ha a nép hinni akar, akkor hisz!      A csodák túlnyúltak Libanon határain, s ez az egyedülálló jelenség erkölcsi megújulást hozott, visszatérést a hithez, s a lelki értékek újjáéledését. Több tízezernyi csodás gyógyulás van már összeírva a kolostorban. A gyógyulások 10 százaléka olyan emberekkel…

Szólj hozzá!

Lépre ne menjetek!      Az Úr szavai az Evangéliumban: Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8) Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Végül jelentkezik az istentagadók és istengyűlölők agyafúrt és vészes felekezete, akik magukat nyíltan Isten ellenségeinek mondják. Mindenhova befurakodnak. Megingatják és kitépik a lelkekből a vallásos hitet. Lábbal taposnak minden isteni és emberi jogot. S mialatt kigúnyolják a mennyei…

Szólj hozzá!

A tudomány által is megmagyarázhatatlan      Később az emberek azt tapasztalták, hogy Charbel atya "olajcseppje" gyógyító, megtisztító erővel bír. Egyre nagyobb embertömeg áradt Annayába, és e ragyogó szent közelségében átalakulva, megtérve távoztak! Szentünk teteme folyamatosan, több mint 50 éven…

Szólj hozzá!

Csalárd eszmék, hamis üzenetek      Hova is jutott a keresztény Európa? Valamikor a reneszánsz idején elindult egy merész és gondolkodásra késztető – de szilárdan istenhívő – folyamat. Ez, sajnos olyan nagyszerű szellemek révén siklott félre, mint Erasmus, Luther, Zwingli, Kálvin – és lám – bele is…

Szólj hozzá!