HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Spanyolország      Spanyolországban is a bevált szovjet recept szerint alakultak az események, zavargások kezdődtek. 1931. december 9-én kihirdették az új alkotmányt. A dokumentum reformista, liberális és demokratikus irányultságú volt, és a republikánus-szocialista koalíció…

Szólj hozzá!

     Az előző részben arról mesélt Erzsébet, hogy egy (volt) nővér elhozta neki az „égi üzeneteit”, hogy véleményezze. Innen folytatom az elbeszélést: „Meg kell mondanom neked fiacskám, hogy a viselkedéséből sugárzott az önbizalom, a méltóság, a határozottság és a…

Szólj hozzá!

Olvassuk el, hogy egyházunk nagyjai miként nyilatkoztak a Szentmiséről, erről a felfoghatatlan Nagy Csodáról:  Nagy Szent Gergely „Nem tudjátok, de megnyílnak az egek és angyalok sokasága asszisztál a Szentmisén. Bizony, számos gonosz lélektől, számtalan látható és…

Szólj hozzá!

Az Úr Testének és Vérének ünnepe      Az Úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban a húsvéti időt…

Szólj hozzá!

     Előző cikkemben kitértem egy, a garabandálinak tulajdonított üzenet kétségkívüli igazságára, Marie Julie Jahenny krisztusi figyelmeztetésére, s a "látnokok" és üzenetek mértéktelen elszaporodására! Sajnos, minden szemelvényem "falra hányt borsó" azok számára,…

Szólj hozzá!

Néhány példán röviden áttekintem a portugáliai, oroszországi és spanyolországi tipizált eseményeket. (Magyarországot az 1918-19-ben történtekkel, valamint a trianoni tragédiát nem is említem!) Portugália      Amikor 1910. október 5-én kitört a forradalom Portugáliában,…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Amikor egy hosszabb délutánom volt Erzsébet nénivel, a kisházban beszélgettünk. Ilyenkor gyakran feltettem kérdéseket, amelyek foglalkoztattak. Ez alkalommal megkérdeztem, hogyan és milyen választékosan beszél az Úr Jézus? Tudom, hogy a kérdés kissé naiv…

Szólj hozzá!

     Tisztelt Olvasóm! Mélyen elgondolkodtató lehet az alábbiak olvasása, hiszen ismerjük a Szentmise szertartását, de elménkkel bizony kevéssé fogjuk fel Áldozatának felbecsülhetetlen értékét! A Szentmise Jézus Krisztus keresztáldozatának újra megjelenítése az Atya…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

      Nyilvánvaló, hogy az Egyháznak nagyon körültekintően kell ezekben a dolgokban állást foglalnia! Egy valódi magánkinyilatkoztatás látnoka és terjesztői környezete, nyomban leáll egy esetleges egyházi tiltás esetén! Ilyen helyzet állt fenn, amikor az Isteni Irgalmasság…

Szólj hozzá!

Hát nem tanultatok a történelemből?      Hangsúlyozni kívánom, hogy a kereszténység erőtlen a bensőséges Mária-tisztelet nélkül, viszont hatékony a harcban, ha „sátántipró Asszonnyal” (Ter 3,15) küzd az ateizmus ellen. Ez a küzdelem pedig a Fatimában kért…

Szólj hozzá!

     Az egri egyházmegye egy kis plébániájának meghívására, nyolc pap közösségében találtuk magunkat. Az atyák, ki-ki a maga indíttatása szerint jött el, hogy meghallgassa a „csodabogarat”! Én akkor még elég tájékozatlan voltam a papság korántsem egységes…

Szólj hozzá!

Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben... (Mt 24,4-5) Válasszuk el a búzát a pelyvától!       A spanyolországi Garabandálban a Boldogságos Szűzanya világos próféciát adott Conchita Gonzálesnek 1962 decemberében: "Miután a…

Szólj hozzá!

Személyes tanúi voltunk, vagyunk és lehetünk!      Miért kérte Isten a világ felajánlását Mária Szeplőtelen Szívének, Oroszország külön megemlítésével? – Azért, mert az 1917-ben megalakult marxista-kommunista hatalom – a Szovjetunió – lett a világ első,…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszonnyal hazaérve a házához, még beszélgettünk a kiskapuban mint szerelmesek, amint bementünk a kis házába, ott másra terelődött a szó és én panaszkodtam Erzsébetnek: – A böjtöléssel semmi gondom, de a napi rózsafüzér elimádkozása olykor nehézségekbe…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html Bécsi egyezmény a szerződések jogáról 62. cikk  A körülmények alapvető megváltozása 1. A szerződés megkötésének idejében fennállott körülményeknek a részes felek által előre nem látott…

Szólj hozzá!

KATTINTS IDE!

Szólj hozzá!

Hogy is van ez?      Sok, kevésbé hívő embertársunk – látva a világ szörnyűségeit –, felteszi a kérdést: „miért engedi meg mindezt az Isten?” Pedig ha valóban figyelte volna a világ utóbbi száz-kétszáz éves történéseit, felismerné, hogy Isten, mint szerető Atya soha nem nézte közömbösen a bűn…

Szólj hozzá!

     Az előző részben arról mesélt Erzsébet asszony, hogy egy borzalmas megrázkódtatást élt át egész testében. Innen folytatom: „Testi-lelki erőmet szinte elvesztettem amikor a Szűzanya éreznem engedte azt a kárhozat-veszélyű borzalmat, iszonyatot és félelmet, amit azok az…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html Bécsi egyezmény a szerződések jogáról 49. cikk  Megtévesztés Ha valamely államot egy másik tárgyaló állam megtévesztő magatartásával vesz rá a szerződéskötésre, az érintett állam…

Szólj hozzá!

A Szentháromság ünnepe (latinul: Festum Trinitatis, székelyföldi nevén kicsi pünkösd) a nyugati kereszténységben a Háromszemélyű Egy Isten ünnepe, melyet a pünkösd utáni vasárnapon tartanak. A pápák sokáig vonakodtak, hogy külön ünneppel is megszenteljék a hittitkot, de…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Forrás: Athanasius Schneider, Fülep Dániel: Katolikus Egyház, merre tartasz? - Magánkiadás 2018. felhasználásával! Egyházunk kiemelkedő vezetőinek véleménye a La Salette-i Miasszonyunk üzenetéről     1851. szeptember 19-én IX. Pius pápa jóváhagyta a La Salette-i…

Szólj hozzá!

     Egy alkalommal kettesben hazafelé mentünk, megkérdeztem Erzsébet nénit a „misztikus megéléseiről”, elég sarkosan: „most akkor volt látomása, vagy sem?” Épp házának az utcai kapujánál álltunk, amikor elkezdett mesélni egy történetet: „Nézd, fiacskám! Már…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      A 1920. június 4-én Trianoni és az azt kiegészítő 1947. évi szeptember hó 15-i Párizsi Békeszerződések érdemi jogi felülvizsgálatával meg lehetne állapítani, hogy a fenti szerződések…

Szólj hozzá!

Legendái közül, melyek főként szerzetestársai elmondása alapján születtek, íme néhány:      Egyszer, amikor a föllelkesült emberek már messzi földről tódultak a vándorprédikátorhoz, egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim! Hétfő reggel 8 óra 23 perctől hekkerek támadják a CitizenGO oldalát, mely nem az első eset!Egyes csoportosulásokat zavar, hogy a CitizenGO aktívan és sikeresen védelmezi az életet, a családot és a szabadságot, minden félelem nélkül.A hekker csoport ezt a fenyegető üzenetet küldte…

Szólj hozzá!

     A titkok először 1879-ben jelentek meg Mons. Zola, Lecce püspökének kiadásában egyházmegyei jóváhagyással. A Szentszék a La Salette-ben elhangzottak mellett volt, ennek ellenére a próféciák, a „titkok” hitelessége körül még ma is viták folynak.     Úgy néz ki…

Szólj hozzá!

     A Szeretetláng kiválasztottjának szent meggyőződése volt és maradt égész életében, hogy a Küzdő-, a Szenvedő- és a Megdicsőült Egyház egymásra utaltsága, és egymást segítő együttműködése, nem csak „kegyelmi téren”, de a gyakorlatban is gyümölcsöző. A…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      A Trianoni Békeszerződés tárgyalása során több esetben felvetődött, hogy Romániát tekinthetik-e a tárgyaló felek szövetséges államnak. A Franciaországot képviselő Tardieu és Berthelot voltak azok, akik nem kis…

Szólj hozzá!

     Visszatérve Erzsébet asszony élettörténetére, az évek teltek, de életének nehézségei, nemhogy enyhültek volna, de egyre bonyolódtak! Az egészségileg stabilizálódott özvegy fia újra munkába járt, de még mindig a hidegkúti házban húzta meg magát három gyermekével.…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html A továbbiakban a Szerződés létrejöttében és a Szerződés megkötése utáni időszakban hivatalban lévő politikai személyiségek véleményét idézem: David Lloyd George brit miniszterelnök a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Mint ,,Szent Ferenc hűséges fia'' és az assisibeli szegény tanítványa, Antal vállalva az Úr és apostolai életkörülményeit, vándorprédikátorként faluról-falura, városról-városra járt és a katolikus tanítást hirdette a szegénységről és a birtoklásról. Szavait a…

Szólj hozzá!

     Az előzőkben elmondottak révén prózaian vetődik fel a kérdés: vajon hány embert sikerül megmenteni az Isten Országa számára a prófétai szavak betejesedéséig?Sikerül-e felrázni a világot, amely ökörlánccal vonja magára a büntetést (Iz 5,18), időben megújul-e az…

Szólj hozzá!

     Az előző részben Erzsébet asszonnyal való vidéki utazásainkról volt szó: Egy-egy ilyen utazás során, nem csak beszélgettünk, hanem mint mondtam, a rózsafüzért imádkoztuk, miközben én számolgattam, hogy hány lelket mentettünk ki (ld. II/15-16) a tisztítótűzből!? Fel…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      Az utódállamok még a trianoni szerződés követelményeit sem tartották meg, mert a területükön élő magyar közösségek statisztikai eltüntetésén (hamisított népszámlálással), fizikai…

Szólj hozzá!

Született: Lisszabon, 1195. augusztusában, † Arcella (Padova mellett), 1231. június 13.     A 13. század, a sok szent ellenére, komoly bajokkal küszködött. Felső-Itáliában és Dél-Franciaországban már a 12. században támadtak olyan vallásos mozgalmak, amelyek Jézus és…

Szólj hozzá!

     Az ún. La Salette-i titkok annak idején az egész világot bejárták, de a mai ember már alig ismeri ezeket, pedig tartalmuk ma is érvényes és meg-szívlelendő. A Szűzanya tehát, így folytatta:‒ Azon a ponton áll az Isten, hogy hallatlan módon fenyítsen. Jaj a föld…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Az előző részben, Erzsébet asszonnyal való megismerkedésemről meséltem, arról, hogyan tolmácsolta felém a Szűzanya kérését, miszerint legyek a titkára. Feltételül Erzsébet azt szabta, hogy előbb kérdezzem meg a feleségemet erről, mert nekem az…

Szólj hozzá!

Netes források felhasználásával! Mit ír a Katolikus Katekizmus?      »Az Egyház hite, (...) vallja a személyek megkülönböztetését is. (Kat. 689)« »Ez a bölcsesség a nép számára megkülönböztetési elv is, evangéliumi ösztön, mellyel önkéntelenül megérzi, hogy mikor…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      A magyar nép lélekben soha sem fogadta el a két világháború után rákényszerített békét. A trianoni béke ellen a korabeli magyar állam hatásos és elvszerű diplomáciát folytatott, amely…

Szólj hozzá!

     A La Salette-i üzenet két lényeges elemet tartalmaz. Az egyikben Mária elítéli a káromkodást és a vasárnapi szentmise elmulasztását, vagyis az Isten és ember közötti kontaktus rombolását, mely az élő személyes kapcsolatot rendkívül súlyosan károsítja. A másik…

Szólj hozzá!

     Az előzőkben azt meséltem, hogy Erzsébet asszony miként adta elő egyfelől az én „meghívásom”, másfelől a Szeretetláng ügyének lényegét. Végül megkérdezte, hogy a „Szűzanya titkára” megbízás elfogadását, először beszéljem meg a feleségemmel. Innen folytatom: – Na ekkor bizonyos voltam, hogy nem…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      A versailles-i békében a Magyarországra vonatkozó határozatokat durva hazugságokkal félrevezetett döntéshozók hozták. Lloyd George brit miniszterelnök később elismerte, téves adatok…

Szólj hozzá!

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a Pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünneplünk. Miként a Lorettói Litániában kérjük az Egyház Anyját, úgy Krisztusban megkeresztelt emberként, égi…

Szólj hozzá!

KATTINTS IDE!

Szólj hozzá!

     Az előzőkben azt meséltem, hogy Erzsébet asszony miként adta elő egyfelől az én „meghívásom”, másfelől a Szeretetláng ügyének lényegét. Innen folytatom: Nem hittem száz százalékosan a néninek, mert az, hogy nagyon meggyőzően adta elő, az kevés! Igaznak is…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html      Az 1918. november 3-i páduai fegyverszüneti egyezmény aláírása után döbbentek rá az antant hatalmak, hogy elvi akadályba ütközik a korábban titkos szerződéssel Romániának ígért Erdély…

Szólj hozzá!

Barsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm Pünkösd vasárnap     Ha valaki az…

Szólj hozzá!

Az alábbiakban Szent Klára, Ágneshez írt négy levele közül idézünk: (Acta Sanctorum I. kötet, 506., ill. 508. o.)     "Méltóságos és tisztelendő Ágnes szűznek, Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony, végre megszólalt érdemben: – Ne haragudj Fiam, ugye tegezhetlek? Nézd el zavaromat, mert ilyen még soha nem történt velem! A Péter bizonyára mondott rólam valamit. Mindenesetre, ha fiam lennél büszke lennék rád, mert nagy kegyelmet kínált fel neked a…

Szólj hozzá!

Netes források felhasználásával! Mit mondanak erről a szentek?      Szent Pál apostol a fiatal korintusi közösséget az ajándékokról tanítja, amelyeket ott hagyott nekik, a részletezésük már nem szerepel a pünkösdvasárnapi szentleckében (bölcsesség, tudomány, hit, gyógyítás, csodatevés, prófétálás,…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html       Magyarország feldarabolását – bizonyítható módon – jóval az I. világháború kitörését megelőzően eltervezték. E szándék és annak megvalósítása nem a háború kimenetelének…

Szólj hozzá!

Ünnepe: június 8. Prága, 1205 - 1282. március 2.     Sok információ van a köztudatban az Árpád-ház női szentjeiről, így Szent Erzsébetről, Szent Margitról, vagy Szent Kingáról, ugyanakkor szinte a teljes feledés homálya borul Prágai Szent Ágnes személyére, aki nőágon…

Szólj hozzá!

     Folytatva a történetet az én szemszögemből, a következő történt! Reggel fél nyolckor a lakásunk ajtaján csengetett Péter barátom, e szavakkal: „Jaj, be se megyek, csak átadom a kérést, hogy a szeretetlángos Erzsébet néni feltétlen 'a Tiborral' szeretne beszélni –…

Szólj hozzá!

Netes források felhasználásval! A megkülönböztetés, nem megítélés!      Ítélni kötelessége az embernek, mert ha nem teszi, letér a helyes útról, és éppen ezáltal Isten ítéletét vonja magára. Ez az ítélethozatal azonban nem elítélést, nem emberek elítélését…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html       Az országhatárok megrajzolásakor, de utána sem tették lehetővé a népszuverenitás kinyilvánítását, vagyis az önrendelkezési jog alkalmazását. A mai napig sem volt erről népszavazás az…

Szólj hozzá!

07.
június

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

Verje meg az IstenVerje meg az Isten,Veretlen ne hagyja,Ki magyar létéreMagát megtagadja.Szabadságunk fájátFosztja-fosztogatja,Leveleit, virágaitA viharnak adja.Verje meg az IstenNem egyszer, de százszorKi magyar létéreIdegenhez pártol.Ősi jussát önkéntIdegennek dobja,Kincseinket egy…

Szólj hozzá!

     Az előző részben azt meséli Erzsébet, hogy miként tudott egy meghívásnak eleget tenni, melyen bár én is ott voltam, mégse találkoztunk! Folytatva Erzsébet asszony elbeszélését: – A Péter, akivel egyszer Dienes Valéria közösségében találkoztam, várt rám a János…

Szólj hozzá!

Netes források felhasználásával! A SZENTLÉLEK ADOMÁNYAI (karizmái) az Evangélium, a Katekizmus és a Szentek tanítása szerint Szent Pálnál a karizmák háromféle felsorolásával találkozunk: Róm 12,6-9; 1Kor 12,7-12; Ef 4,7-14. A Szentlélek karizmái: Bölcsesség, Tudás…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html  További veszteségek: – az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája, – a szénbányák 80 %-a, – az erdők 90 %-a, – vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények, – a…

Szólj hozzá!

Mindszenty József a trianoni diktátumról, egyik kanadai körútján tartott beszédében így nyilatkozik:      „Ifjúságom nagy élménye volt a Kárpátoktól védett ép és egész Magyarország. Diákkorom óta történelmi valóságként élt és visszhangzott bennem Vaszary Kolos…

Szólj hozzá!

És tegyük hozzá: HISZEK NAGYASSZONYUNK KÖZBENJÁRÁSÁBAN!

Szólj hozzá!

     Egy alkalommal megkérdeztem Erzsébet asszonyt, hogy miként jutott eszébe engem, ismeretlenül magához hívatni, holott soha nem látott és nem is hallott rólam? – Kedves titkártestvér! Már hogyne hallottam volna rólad, hiszen maga a Szűzanya említette meg a keresztnevedet,…

Szólj hozzá!

     Forrás: http://www.napiujsag.hu/2018/10/nem-kellett-volna-igy-tortennie-meglepo.html  Nem kellett volna így történnie! Meglepő titkok Trianonról A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság területe 325.411km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fő. A Békeszerződés…

Szólj hozzá!

Juhász Gyula: TRIANON (kattints rá!) http://www.youtube.com/watch?v=ImCf1xSmqwQ Trianon után:"Akikre a munkát bíztam, teljes erővel dolgozzanak tovább, mert nagy, erős jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." (Jézus szavai Natália nővérnek) 

Szólj hozzá!

     Az Istenanya által felkínált eszközök (áldozat, imádság, bűnbánat), látszólag haszontalanok és nem hatékonyak a racionalizmusra nevelt újkori ember szemében, ennek ellenére előbb-utóbb mégis mindenki fog imádkozni, mert mindenki eljut az igazság ismeretére (1Tim 2,4),…

Szólj hozzá!

04.
június

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

    Reményik Sándor: TRIANONT LEDÖNTJÜK   Téli szél a tar gallyakat fújjaMint az Isten égre tartott ujjaMint megcsúfolt, kikacagott álomÁllunk egyedül a nagyvilágon. Elvették s most véle nagyra vannakTörött véres kardját a magyarnak.De még minden nép a sírját ássaVan…

Szólj hozzá!

     Figyelemre méltó, hogy a két látnokot egymástól elkülönítve hallgatták ki, és a két iskolázatlan gyermek külön-külön is pontosan elmondta az általuk hallottakat, melyekben tökéletesen kiegészítették egymás szavait. A plébános, még aznap kihirdette a megrendítő…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Az előző részben Erzsébet asszony második római útjáról beszéltem. Nos, mindkét alkalommal Mester István prelátus, római magyar ügyvivő hívta meg, aki körültekintő szeretettel próbált Erzsébet asszonyról gondoskodni. A római Szent István Házba…

Szólj hozzá!

     Ismert a népi bölcselet: „ami egybe tartozik, az újra összeáll!”Nos, ha ez igaz – márpedig igaz –, és létrejön a Kárpát-medencei Köztársaság, az végülis a Kárpát-medencei népek közössége lenne, békességben, erőben és egységben!      Kérdés, hogy ez…

Szólj hozzá!

      A fatimai jelenések súlyos történelmi események kezdetével estek egybe (a háború, a bolsevizmus megjelenése, s később a nácizmus új pogánysága), így azokat értelmezhetjük sorsdöntő figyelmeztetésként. Sarugi Szent Jakab   (más néven Jacob von Batné) († 521)…

Szólj hozzá!

A recept a régi: a Szentek példája! 2      Kedves Olvasóm! Az előző hat részben bőven forrásoztam a HITELES kútfőktől és csak remélem, hogy nem hiába! Mindegyik megegyezik az áldozat-imádáság-bűnbánat hármasságának szükségességében, ám mivel engem a Szeretetláng…

Szólj hozzá!

     Röviden az események: 1846. szeptember 18-án Meláni Calva, a 15 éves tanulatlan leányka, gazdájának tehenét őrizte a falutól távoli domboldalon. Itt találkozott a közeli Corps városkából származó 11 éves fiúcskával, Makszimin Girauddal. A bizalmatlanul induló…

Szólj hozzá!

     1977 júniusában került sor a második római útra, mely előtt Jézus kérésére a küldetése sikeréért, 40 napig kellett böjtölnie kenyéren és vízen. Erzsébet asszonynak a legkevésbé sem ez jelentett nehézséget. A gyermekek és fia gondozására talált valakit, és az…

Szólj hozzá!

    Szent II. János Pál pápa szavaival összefoglalva: «Ez az üzenet (a fatimai) különösen is szól a XXI. század emberéhez, hiszen ezt a kort (a XX. századot) megjelölte a háború, a gyűlölet, az alapvető emberi jogok áthágása, az emberek és a népek hatalmas szenvedései és…

Szólj hozzá!

IDE KATTINTS!

Szólj hozzá!

Előszó      A mostani Mária-jelenésekhez képest különleges az, hogy a La Salette-i üzenetnek egyetlen jelenése volt 1846. szeptember 19-én, ám ennek két része van. Az első része az az üzenet, melyet már másnap közzé tettek (nos, nem a látnokok – amiként ez ma divatos…

Szólj hozzá!

     1976. február 17. Erzsébet asszony első római útjára négyen mentek. Két gyóntatója Fuhrmann Ernő pápai kincstárnok és Dr. Kosztolányi István a Budapesti Hittudományi Akadémia professzora, szentírásfordító, valamint Jákó Istvánné (Ani), Ernő atya segítője…

Szólj hozzá!

     Egy teológiai olvasatban az idők jeleit, a világháborúkat és a totális háborút a rossz elmélyüléseként, a bűn elterjedésének valódi jelképeiként láthatjuk, amelyet először hatalmas méreteiről, világméretű szinten megnyilvánuló borzalmairól veszünk észre. Ezek…

Szólj hozzá!

A recept a régi: a szentek példája! 1     "Az Egyház egyszerre látható és lelki, hierarchikus társaság és Krisztus titokzatos teste. Egyetlen, emberi és isteni elemből formált valóság. Ebben rejlik az Egyház misztériuma, amit csak hittel lehet elfogadni. (Kkat. 779) Az  Egyház…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Antalóczi Lajos, a későbbi bölcsészdoktor és prelátus, írásaival sok „kollégát” győzött meg a Szeretetláng Lelkiség hitelességéről, kegyelmi erejéről és számtalan imaközösség alakult tanúságtétele és ajánlásai nyomán. De elbeszélésemben kissé megint…

Szólj hozzá!

Az  elkövetkező öt részes sorozatomhoz tbk. felhasználtam a"Boldog Ferenc és Jácinta" c. fatimai folyóirat 2004. I-II. számát, valamint a Mária Rádióban elhangzott előadásaim szövegrészleteit!      2017 a Fatimai Jelenés 100. évfordulója volt. Október a Fatimai Napcsoda hónapja. 1917. október 13-án…

Szólj hozzá!

Az árral szemben csak az elhivatott lelkek maradnak meg    Ma, amikor templomokat zárnak be, vagy rombolnak le és övéi közömbösen nézik mindezt, az Úr Jézus szomorúan szólít meg bennünket a Szeretetláng üzenetében: "Szívem fájdalma oly nagy a sok nekem szentelt lélek miatt.…

Szólj hozzá!