HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszonyt kérdeztem afelől, hogy milyen élményeket élt meg e kis házban? Ő nevetni kezdett és így mesélt? „Él-mé-nye-keeet? Hát nem tagadom volt az is, de én inkább kegyelmeknek nevezném! Mert – titkát testvér – ebben a kis házban virrasztottam és itt böjtöltem az évek során, sok-sok…

Szólj hozzá!

Titkos értelmű Rózsa – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Szűz Mária a Rosa Mystika, a misztikus királyi Virág, amely szépségében az Élet szimbóluma. ‒   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for…

Szólj hozzá!

     Szent Katalin a pápától megkapta a hordozható oltár kiváltságát, hogy vándorútjain is minden nap részesülhessen a Szentmise és a szentáldozás kegyelmeiben. Ezen kívül a kíséretéhez tartozott három állandó gyóntató, annak érdekében, hogy a hozzá sereglő bűnbánók meggyónhassanak.    Sok…

Szólj hozzá!

     Sziénai Szent Katalinnak ebben az időben egyik unokabátyja, Della Fonte Tamás volt a gyóntatója, aki a házuknál nevelkedett mint árva gyermek, majd domonkos lett. Híre kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud, mint a tudósok, és…

Szólj hozzá!

Elmélkedjetek a Keresztutamon, melyet a ti üdvösségtekért jártam végig, s maradéktalanul kiittam a szenvedés Kelyhét! Értetek vállalt kínszenvedésemben vigaszul szolgál lelkemnek, ha együtt érző szívekre találok! (A szerk. elmélkedési pontja)

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Az előző részben, Erzsébet asszony maga építette kis remete-házáról beszéltem, melyet 1980-tól karizmatikus fiatalok, kifejezetten az Efezusi ház szerint bővítették tovább! Mint említettem az e 'Kisház” a kert végében volt, és a bejáratból kifelé…

Szólj hozzá!

Ájtatosság jeles Edénye – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Szűz Mária a Szentlélek kenetének és mennyei illatának hordozója, amely betölti az Egyházat és áthatja mindazok lelki küllemét is, akik Hozzá buzgón imádkoznak! –  Imádkozzunk el…

Szólj hozzá!

     (Szent Katalin élettörténetének folytatása.) Ettől a látomástól a kis Katalin megváltozott. Imádságos élete elmélyült és minden emberi segítség nélkül, csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Lelke oly…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Furcsának tűnhet a kedves Olvasónak, ha azt írom, hogy Erzsébet abban az időben eszperantót tanult magánúton, ám „az istenszeretőknek, minden a javukra válik!” (Róm 8,28) Kiváltságoltunk ugyanis a szószedetben egy bölcs mondásra talált: „Egy kis jóindulat, a…

Szólj hozzá!

Tiszteletes Edény – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ A Názáreti Szűz, a benne felragyogó végtelen értékek és kegyelmek hordozója, Akiből mindenki üdvös javára meríthet! ‒ Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite…

Szólj hozzá!

Gyermekkora      A 14. században az egyetemes Egyház két nagy bajtól szenvedett, melyek elcsúfították és meggátolták a Krisztus felé vezető úton. A római pápa hetven éven át a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a…

Szólj hozzá!

CHANEL SZENT PÉTER Potičre, 1803. július 12. +Futuna (Óceánia), 1841. április 28.    A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdő-dött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az…

Szólj hozzá!

   Teljes nevén Montforti Grignon Lajos Mária 1673. január 31-én született a bretagne-i Montfort-la-Cane-ban (ma: Montfort-sur-Meu). Apja kispénzű jegyző volt, akinek húsz évi házassága alatt 18 gyermeke született. Lajos a legidősebb volt az életben maradt testvérek közül.    …

Szólj hozzá!

Lelki Edény – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Szűz Mária a Szentlélek legtisztább Hajléka, aki telve van karizmákkal, hogy kioszthassa azokat! ‒ Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every…

Szólj hozzá!

Nem csupán jelképes és nem csak időleges lelkesedés kell!      „Ha a Notre Dame katedrális valóban olyan szimbólum, ami mindannyiunké, akkor miért nem kezdték el korábban megvédeni?” ‒ teszi fel a kérdést Mario Giordano az Il Giornale főszerkesztője. Akkor miért tűrték el szó nélkül, hogy oly sok…

Szólj hozzá!

Kattints ide!

Szólj hozzá!

KILENCEDIK NAP     „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek sebzik meg legfájdalmasabban a Szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől idegenkedett leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: ’Atyám ha lehet, vedd el…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszonyt egyszerre érték testi-lelki megpróbáltatások és feladatok. Mindent százszor is átgondolt, józan emberi esze és a szeretet parancsa szerint, ám a misztika mindig idegen volt beállítottságától. Az pedig, hogy Üdvözítője megszólította − bármily…

Szólj hozzá!

Örömünk oka – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Jézus Krisztus maga az Örömhír, aki Mária által jött a világba és Mária által fog győzedelmeskedni! ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for…

Szólj hozzá!

Az intő jelek      "Az igazság az, hogy maga Európa égett el a szemünk előtt. Csak éppen nem vettük észre. Nem figyeltünk, amikor egymás után zárták be katolikus templomokat Nyugat-Európában." (Szentesi Zöldi László írása - https://888.hu) A valóság az, hogy egyáltalán…

Szólj hozzá!

NYOLCADIK NAP     „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó testüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket, kik igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módomban áll segíteni nekik. Használd fel…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony úgy érezte, hogy végre megpihenhet, de ez a dátum hozta el számára azt, amit egész életében vágyva-vágyott, az Istennek való szolgálatot, melyet neki kellett beteljesíteni a világ felé. E feladatra az Úr sürgető felszólítása készítette elő: „mondj…

Szólj hozzá!

Bölcsesség Széke – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – A Szűzanya, aki az Örök Bölcsességet, a második isteni Személyt, mint királyi trónuson, ölében hordozta. ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail…

Szólj hozzá!

A Jelek      A 12. századi épület Notre-Dame, a történelme során sok mindent kibírt. Kibírta a Véres Francia Forradalom liberális mocskát és rombolását is, amikor az Ész és a Filozófia szentélyévé alakítottak át, és az oltáron egy mezítelen táncosnőnek, az  "Ész…

Szólj hozzá!

HETEDIK NAP   „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony, aki bakfiskorától szerzetbe szeretett volna vonulni, készséggel fogadta a Gondviseléstől a házasság „szerzetét” is, de az ő felfogása szerinti „Isten-szolgálás” módját nem találta meg! Elvonultan szeretett volna élni, és legszívesebben kifutott…

Szólj hozzá!

Igazság Tükre – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Szűz Mária az isteni kegyelmek visszatükrözője. Ha Őrá tekintünk megigazulunk! ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every…

Szólj hozzá!

HATODIK NAP    „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább Szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják…

Szólj hozzá!

     1961. július 13-tól Kármelhegyi Boldogasszonyig, három egymást követő napon − ébredéstől elalvásig −, Erzsébet asszonynak olyan istenélményben volt része, melyet elmondása szerint, szavakba nem lehet foglalni! Őt idézve: „Az élmény olyan átható, a lélek mélyére hatoló volt, hogy a boldogságba…

Szólj hozzá!

Hűséges Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: – A Názáreti Szűz hitt Isten Szavának és maradéktalanul hű maradt hozzá, példájául minden népnek. ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace…

Szólj hozzá!

     Szent György, 270 körül született, és 303. április 23-án halt meg. A világegyházban április 23-án ünneplik, országunkban április 24-e az ünnepe. Egyházunkban sajnos a történelmi létezését kétségbe vonták, de a liturgiai naptárból nagy népszerűsége miatt nem…

Szólj hozzá!

Prágai Szent Adalbert (956-997)                A cseh származású Szent Adalbert szülei fogadalmat tettek, hogyha megszűnik gyermekük rossz egészsége, akkor felajánlják Istennek. Adalbert fiatalon lett Prága püspöke, de 988-ba n otthagyta a helyét, mert hiábavalónak látta…

Szólj hozzá!

ÖTÖDIK NAP   „Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat!”    …

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony rövid időre segédápoló lett a Széher úti Kórházban, valamint a Tárogató utcai tüdőszanatóriumban. Ehhez jól jött, a még 1928-ban elvégzett ápolónői és házigondozói tanfolyama. Figyelmes, áldozatos és gondos munkája révén megbecsülést szerzett…

Szólj hozzá!

Irgalmas Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel, hogy a szegény bűnös-, eltévelyedett gyermekei megtérjenek és visszataláljanak az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

NEGYEDIK NAP „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”    Legkegyesebb Jézus, Világ Világossága! Fogadd be…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóm! Az előző részben, Erzsébet asszony életét az 1950-es évek közepéig ismertettem. A gyermekei felnőttek! 1955 karácsonyán a második leánya, 1957. júniusában a harmadik leánya is házasságot kötött. 1957. nyarától Erzsébetet egy 'maszek' kelmefestő…

Szólj hozzá!

Nagyhatalmú Szűz – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Isten akaratából, Mária szeretettől lángoló Szívén mennek át azok a kegyelmek, amelyek hivatva vannak minket krisztusivá formálni, amiként meg is teszi ezt a benne bízókkal! ‒  Imádkozzunk el…

Szólj hozzá!

Húsvét vasárnapja és az ezt követő időszak      A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve e két határnapot is). A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep.     "A húsvét…

Szólj hozzá!

Tormay Cécile: Feltámadás      A természet kínosan vajúdott a véres golgotai emlékek súlya alatt. Egyszer már megvirradt a földön azóta, hogy Elvégeztetett, de Jeruzsálemben csak felhők között látták a napot. Könnytől volt nehéz a lég, elfojtott bánat sóhajtott még a…

Szólj hozzá!

HARMADIK NAP „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigasz csepp!”     Legirgalmasabb Jézus, aki irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek bőven juttatod…

Szólj hozzá!

     1951. december 26-án első leánya férjhez ment. Erzsébet nagy fájdalmára, az első unokája súlyos betegen született, és egy éves korában meg is halt. 1952. novemberétől a XIII. kerületi Szépasszony Tűzhelygyárban dolgozott, ám itt olyan alacsony volt a fizetése, hogy…

Szólj hozzá!

     „ A hét első napján, amikor a nap felkelt, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme drága kenetekkel elindultak a sírhoz, hogy megkenjék Jézus holttestét. Ezt mondták egymásnak: „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odaértek…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kattints ide!  

Szólj hozzá!

14. ÁLLOMÁS: JÉZUST SÍRBA HELYEZIK  Imádunk Téged és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!  „Nagy követ hengerítettek a sír bejárata elé, és elmentek.” /Jn 20, 42/  Uram Jézus, Te megváltottál engem bűneimtől. Most Szent Sebeidbe helyezem…

Szólj hozzá!

MÁSODIK NAP „Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.” Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd…

Szólj hozzá!

     1951-ben megismétlődött a rémálom! Harmadszor is ki lettek írva a kitelepítendők közé! Erzsébet asszony felfigyelt a kifüggesztett „Határozat” aláírójának nevére, aki az elhunyt családfő egykori orvos-kapcsolatának fiaként volt a Kitelepítési Bizottság…

Szólj hozzá!

Az Üdvözítő Krisztus Keresztútja      Kaifástól tehát elvezették Jézust a római helytartóságra. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanná ne váljanak, és elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk és…

Szólj hozzá!

13. ÁLLOMÁS: JÉZUST LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS ÉDESANYJA ÖLÉBE HELYEZIK  Imádunk Téged…  „…Látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el lábszárát, hanem a katonák közül az egyik lándzsával átszúrta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki.” / Jn 19,…

Szólj hozzá!

(Nagypéntektől, a Húsvét utáni első szombatig) ELSŐ NAP „Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek!” Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes…

Szólj hozzá!

     A gonosz lélek természetes csatlósai által, lehetetlenné akarta tenni az özvegy Erzsébet asszony és árváinak életét! A Tanácsházán ugyanis, kiírták a kitelepíttetésüket! Még 1948-ban történt, hogy amikor Erzsébet egyik „átmeneti” munkahelyéről holt fáradtan…

Szólj hozzá!

Az árulás éjszakája – (HOLNAP - NAGYPÉNTEKEN - KEZDŐDIK AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE! - Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

12. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN  Imádunk Téged...  „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?” Jézus átélte a teljes elhagyatottságot. Az Atya jelenlétét sem érezte többé. „Szomjazom!” Nemcsak vízre szomjazott, hanem a szívek…

Szólj hozzá!

     Erzsébet asszony 32 évesen maradt özvegyen, hat gyerekkel. A legidősebb 13, a legkisebb 3 és fél éves sem volt. Elkezdődött a család „golgotája”, mely kiteljesedett az államosítással, megfosztatva őket minden megélhetésüktől! Az államosításig, még viszonylag…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

11. ÁLLOMÁS: JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK  Imádunk Téged…  „Amikor megérkeztek a Golgota nevű helyre, mirhával kevert bort adtak Jézusnak inni, de Ő megízlelvén, nem akarta azt meginni. Azután keresztre feszítették Őt…” /Mk 16, 22/  „Gonosztevők közé…

Szólj hozzá!

     1946. február 2-án, Károly bácsi már nagyon beteg volt. Egy alkalommal, őt hátrahagyva, Erzsébet asszony gyertyákkal, elment remetei szentmisére mind a hat gyerekkel. Induláskor, minden ajtót figyelmesen bezártak! Így, a legnagyobb megdöbbenésükre, amikor hazaértek,  az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

10. ÁLLOMÁS: JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL  Imádunk Téged…  „Elosztották maguk között ruháimat és köntösömre sorsot vetettek.” /Jn 19,24/  Ott állt Mária, és látta, amint legdrágább, egyetlen Gyermekét levetkőztetik, s hogy Testéből mindenhonnan vér fakadt.…

Szólj hozzá!

     1938-ban az említett Pál atya, beszervezte a családot a „Jézus Szíve Családfelajánlásba”. Ennek kötelmeként, minden pénteken a piros mécsesű Jézus Szíve kép előtt, közösen megújították felajánlásukat, elvégezve a Litániát is. A 40-es évektől kezdődően az…

Szólj hozzá!

     A püspök megkeresztelte Valeriánuszt és az boldogan tért haza hitveséhez, könnyekkel küszködve vallotta meg hitét, mely teljesen átformálta az életét.      A szobájukat ekkor nagy fényesség telítette be és megjelent Cecília őrangyala, aki kissé meghajolva…

Szólj hozzá!

9. ÁLLOMÁS: JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT  Imádunk Téged…  „Erőm, mint a cserép kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába.” /Zsolt 21/  Ha minden erőm elfogy, és nem bírok felkelni többé, csak Tebenned bízhatok Uram. Mert Te…

Szólj hozzá!

     Egy ilyen várakozással teli, a karitasz vásárra készülős estén, az édesapa nem volt otthon, s az ablakuk alatt kívülről motoszkálás hallatszott. Erzsébetet félelem fogta el. Györgyikével ketten kiléptek az ajtón megnézni a zaj okát. Az esti szürkületben kékesen…

Szólj hozzá!

     »Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne bujálkodásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben.…

Szólj hozzá!

(Forrás nyomán: Radó Polikárp OSB. Az Egyház szentjei, PALLADIS rt. kiadása Budapest, 1940)      Szent Tibor (Tiburtius) vértanú élete, elválaszthatatlan sógornője, Szent Cecília történetétől. Ezért először Cecíliáról emlékezem meg, mivel általa tért meg a Jézusért…

Szólj hozzá!

      Virágvasárnapnak a húsvét előtti utolsó vasárnapot nevezzük, mely a nagyhetet vezeti be. Mozgó ünnep, március 15. és április 18. között bármelyik vasárnapra eshet.       »Már a IV. század óta ismert, hogy a keresztények e napon megtartot-ták az Úr bevonulásának körmenetét Jeruzsálemben, amely…

Szólj hozzá!

8. ÁLLOMÁS: JÉZUS TALÁLKOZIK A SÍRÓ ASSZONYOKKAL  Imádunk Téged…  „Jeruzsálem leányai, miattam ne sírjatok. De sírjatok magatok és fiaitok miatt!” /Lk 23,28/  Ezek az asszonyok sajnálkoztak, és siránkoztak, ahelyett, hogy maguk bűneit siratták volna. Uram, add, hogy…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 3      4.) Az Irgalmasság órája. 1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: 'Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban,…

Szólj hozzá!

     Este elmaradhatatlanul együtt imádkozott az egész család, a szokott karosszékében ülő édesapával! Az imát, lelkiismeret vizsgálattal kezdték, bocsánatot kérve mindenkiről. A kezdéskor, mindig a másodszülött fiú gyújtotta meg a családi oltár gyertyáit, melyen a…

Szólj hozzá!

AZ ELMÉLKEDÉS A NAGYHÉTEN SZÜNETEL! Folytatása április 22-én!  Kegyelemteljes Nagyhetet és örömteli Feltámadást kíván a szerkesztő! (De a békéért imádkozzunk, szakadatlanul!)〉 Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!)  Elmélkedés: – „Áldott…

Szólj hozzá!

Kattints ide!

Szólj hozzá!

7. ÁLLOMÁS: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL  Imádunk Téged…  „De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek gúnytárgya és a népek megvetettje.” /Zsolt 22,7/  Jézus Istenként szótlanul vállalta teljes elesettségét, azt, hogy nevettek rajta, s hogy…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 2      2.) Az Irgalmasság ünnepe. Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának:…

Szólj hozzá!

     A vasárnapi szentmisékre a gyerekek anyjukkal mentek Máriaremetére, vagy a Kertvárosi Szent Lélek plébániára, melynek építésére a család, jelentős összeget adományozott. Az akkori plébános fel is kínált nekik egy családi sírhelyet, Károly bácsi azonban elhárította a gesztust mondván, hogy nem…

Szólj hozzá!

Tisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – A rózsafüzér imádsága nélkül nincs Mária-tisztelet. Mária-tisztelet nélkül nincs bensőséges keresztény hit. Keresztény hit nélkül nincs BÉKE! ‒  Imádkozzunk el minden nap három…

Szólj hozzá!

6. ÁLLOMÁS: VERONIKA MEGTÖRLI JÉZUS ARCÁT  Imádunk Téged…  „Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” /Mt 25,40/  Veronika kendőjén ott maradt Jézus Arcának véres lenyomata, mint bizonyosság az ő jóságáról.…

Szólj hozzá!

Lelkipásztori lehetőségek és ígéretek 1      Fausztina nővér Jézus kérésére, pontosabban diktálására az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségekről is írt, amelyek mind az egyéni lelkiség formálását, mind a lelkipásztori munkát hatékonyan támogatják.…

Szólj hozzá!

     1938-ban a családfő, a Hármashatárhegy alatti parcellázásból – az akkori Haraszt utcában –, vett egy 1000 négyszögöles gyümölcsöst, melyre 1939-ben felépült az ötszobás ház. (Figyelemre méltó, hogy az utca nevét 1961-ben – amikor Erzsébet asszony az égi megbízatást kapta –, Harmatcsepp utcára…

Szólj hozzá!

Nagyokosságú Szűz – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Máriában tökéletes fokon megvolt az okosság, a megfontoltság, a mérlegelés, a türelem és a hálaadás, melyek az összes erények alapja és koronája. ‒ Szűzanyám, adj nekünk tisztánlátást…

Szólj hozzá!

5. ÁLLOMÁS: CIRENEI SIMON  SEGÍT VINNI JÉZUS KERESZTJÉT  Imádunk Téged...  „Megállítottak egy bizonyos Cirenei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet.” /Lk 23,26/  Tehették volna ezt Jánossal, aki Jézust követte, mert ő örömmel segített volna. Olyan…

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság nagy megnyilvánulása        Fausztina nővér Isten legfőbb tulajdonságának az irgalmasságot tartja (Napló 301). Az irgalmasságot pedig a szeretet virágának (Napló 651) nevezi. Számára minden Isten irgalmáról beszél. Az Isteni Irgalmasság kultusza a…

Szólj hozzá!

     Erzsébetből „úriaszony” lett, nem volt többé anyagi gondja, fenntartott padjuk volt a templomban, szerette is a jóságos férjét, de a házasság mégis kemény szerzetnek bizonyult számára! Most, hogy már bármilyen magas tandíjat ki tudott volna fizetni, mégsem tanulhatott,…

Szólj hozzá!

Üdvözítőnk Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Megváltónk Anyja, anyai joggal jár közbe gyermekeinek üdvösségéért Szent Fiánál. ‒ Ó Mária, meg ne feledkezz rólunk! ‒   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's…

Szólj hozzá!

4. ÁLLOMÁS: JÉZUS TALÁLKOZIK ÉDESANYJÁVAL  Imádunk Téged….. „Simeon áldotta őket és így szólt anyjához, Máriához: …a Te lelkedet is tőr járja át…” /Lk 2, 34-35/  Amikor Mária meghallotta ezeket a prófétikus szavakat, megremegett tőle és szíve összeszorult.…

Szólj hozzá!

 A Napló és történetének bemutatása      Mint említettük, Fausztina nővér halála előtt négy évvel kapott parancsot napló vezetésére, élményeinek leírására. A terjedelmes mű (a magyar változat a kísérő tanulmányokkal és a mutatókkal együtt 528 oldal) bemutatja…

Szólj hozzá!

     A férj, Kindelmann Károly 1878-ban született Szentgyörgyön (Pozsony megyében). Hét (!) nyelven beszélő módos özvegy, kéményseprő és kályhás mester volt. Erzsébet idejében, mint nagyvállalkozóhoz tartozott az egész nyolcadik kerület összes kazánjának és…

Szólj hozzá!

Teremtőnk Szent Anyja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Szűz Mária szülte világra a Isten Fiát Jézus Krisztust, aki öröktől fogva együtt munkálkodik az Atyával, így Mária részese és társa Szent Fiának. – Imádkozzunk el minden nap három…

Szólj hozzá!

 3. ÁLLOMÁS: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT  Imádunk Téged…  Jézus segítségül hívhatta volna angyalait. Ő azonban nem folyamodik sem emberi segítséghez, sem az angyalok erejéhez. Vajon én, ha vállalok valamit, és a nehézségek összetörnek, kész vagyok-e…

Szólj hozzá!

Fausztina nővér bemutatása 5        Szent Faustina Kowalska életének harmadik jellemző vonása a mélységes misztikum. Jézus rendszeres megjelenései során magyarázza meg Fausztina nővérnek az Isteni Irgalmasság célját és kincseit. Az iménti idézetek, de a több mint félezer…

Szólj hozzá!

     A közszeretetnek és tiszteletnek örvendő özvegy kórustag, mindig jól öltözött, nyelveket beszélő úriember volt, akinek az arcvonásaiban volt valami elnéző, megértő kedves jóság. Szerették és egyben sajnálták is, mert elhunyt felesége – egy közeli cukrászdában…

Szólj hozzá!

Jótanács Anyja – Könyörögj érettünk!(Litánia itt!)  Elmélkedés: – Krisztus tudtunkra adja az Atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat: Tegyétek, amit mond!  – Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace…

Szólj hozzá!

2.  ÁLLOMÁS: JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET  Imádunk Téged és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!  „Ő keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre.” /Jn 19,17/  Én készen állok-e naponta felvenni keresztemet, alázattal és…

Szólj hozzá!