HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Egy kaliforniai iskolakerület rendőrt küldött egy elsős kisdiák otthonába, amiért az bibliai idézeteket osztott meg társaival, ám az ügy váratlan fordulatot vett és a hatóságok feloldották a korlátozást.      Két hónappal ezelőtt még arról érkeztek hírek, hogy az iskola…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

http://szeretetlang.hu/?old=program&id=149

Szólj hozzá!

Miként keletkezett a legenda Mária jeruzsálemi haláláról és sírjáról? 1      Az évek során az irodalmi és egyháztörténelmi harc természetesen nem csitult a kérdés körül, még akkor sem, amikor az efezusi Mária Ház ügye rendeződni látszott. A nagy kérdés az…

Szólj hozzá!

http://szeretetlang.hu/?old=program&id=149

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A török állam akadékoskodása     Folytatva az efezusi Meryem Ana történetét, a területet a török vámhatóság egyszerűen kisajátította azon az alapon, hogy a nevezett terület „hegy” – ennél fogva tehát – állami tulajdon! Be kellett tehát bizonyítani, hogy a Panaya…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

A törökök, mindig törökök maradnak!     A történelem viharai a felfedezett Mária-szentélyt követően sem csillapodtak, és a hadi cselekmények nem kímélték a Szűzanya Efezusi Házát sem!     Az 1914-es év gyors véget vetett a zarándoklatoknak és egészen 1927-ig nem…

Szólj hozzá!

Egy ünnep jelentősége      Közeledik február másodika, Gyertyaszentelő Boldogasszony, mely a Szeretetláng lelkiségének is az ünnepe! Sokan, akik nem értik ezen világraszóló üzenet jelentőségét, csak csodálkoznak, hogy miért kap e tényező külön hangsúlyt? E blogom címe – amiként egyik könyvemé is…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az egyházi állásfoglalás     Szűz Mária efezusi házának hitelességét Msgr. Andrea Policarpo Timoni szmirnai érsek 1892. november 1-i helyszíni vizsgálata 14 résztvevővel alapozta meg, közöttük volt P. Poulin és P. Jung is. A jegyzőkönyvben mindnyájan vallották: „Afelé…

Szólj hozzá!

Az isteni Szeretet által         A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyház sátántipró asszonyként tanít. (Ez a jellemzés semmivel sem materiálisabb kép, mintha azt mondjuk, hogy „Mária Szíve…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Epizód Mária efezusi életéből (B. Emmerich Katalin írása nyomán) 2     Efezusi léte utolsó idejében azt láttam, hogy Mária egyre csöndesebb és bensőségesebb lesz, szinte semmi táplálékot sem vett többé magához. Úgy tűnt, ez már csak a látszat, hogy itt van még, a lelke…

Szólj hozzá!

A szenvedésről, melyet a gonosz akarat okoz ebben az életben      Mennyit gyötrődik a fösvény, aki fösvénységében a lehető legkisebbre szűkíti összes igényeit! Mennyit kínlódik az irigy, aki mindig rágódik szívében és nem tud örülni a felebarátja javának!   …

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Epizódok az Istenanya efezusi életéből (B. Emmerich Katalin írása nyomán) 1     A Szűzanya imafülkéjében volt egy feszület fából, melyet a magaslatba erősítettek, mint Krisztus keresztjét a Kálvária sziklájába. A lábánál pergamencédula volt, amire írva volt valami, azt…

Szólj hozzá!

 A világ emberei nem tudnak betelni azzal, amit birtokolnak       Mondtam már, hogy egyedül az akarat gyötri meg az embert, s hogy az én szolgáim, mivel megszabadultak a saját akaratuktól és magukra öltötték az enyémet, nem éreznek gyötrő szenvedést, hanem betelnek, mert…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 Kattints ide! https://drive.google.com/file/d/1Hqsfs7UEFtQFMn8NXs_xeaYnXo_JbBfx/view  

Szólj hozzá!

Jézus Anyja élete végén Efezusban lakott      Különös jelentősége van a helyi hagyományoknak. Az Efezustól keletre fekvő hegyekben, Panaya Kapulutól nyolc kilométernyire fekszik Kirkindzse (ma Szerendzse) falu. A görögök Kisázsiából való kiűzéséig (1922) négyezer ortodox…

Szólj hozzá!

A kárhozottak szenvedése a végítélet után 2      A félelmetes szóra, amit majd hallanak: "Távozzatok, átkozottak, az örök tűzre!"(Mt 25,41) − testük és lelkük az örök tűzre megy, hogy az ördögök társaságában legyenek a remény minden enyhülete nélkül; teljesen…

Szólj hozzá!

A "pálfordulás"       Életéről kevés információnk van. Egyetlen dátumot sem lehet pontosan meghatározni, legfeljebb halálának dátumát (†67). Pál a világ felé nyitott diaszpóra-zsidóságból származott. A kilikiai Tarzuszban született, gyaníthatóan a középső…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Panaya Kapulu     De hogyan is írta le Boldog Emmerich Katalin a Szűzanya Házának belső terét: „A középen elhelyezett tűzhely két részre osztotta. A tűz az ajtókkal szemben a földön a fal mélyedésében égett, a fal mindkét oldalon lépcsőzetesen emelkedett a ház…

Szólj hozzá!

A kárhozottak szenvedése a végítélet után 1       Azért beszéltem az igazak méltóságáról, hogy jobban megértsd a kárhozottak nyomorúságát. És ez a másik büntetésük: az igazak boldogságának látása. (...)      A halál pillanatában a lélek egyedül, az egyetemes…

Szólj hozzá!

Szent Pál hűséges kísérője volt. Az apostol szentelte őt Efezus püspökévé. Vértanúként halt meg az I. század vége felé. (A Szunyogh Xavér Misszáléból)

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Szűzanya Háza és a Csodásérem     Marie de Mandat Grancey és nővérei, az Isteni Szeretet Leányai Szent Vince kongregációhoz tartoztak – vagyis a Csodásérem kiváltságában részesült rendhez –, akik ezúttal sem mulasztották el az Érem terjesztését. A mintegy 75 km-es…

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 4      Értelmed szeme nem elegendő, hogy meglássa, füled, hogy meghallja, nyelved, hogy elbeszélje és szíved, hogy elgondolja az üdvözültek javát. Ó, mennyi örömük van az én látásomban, aki minden jó /forrása/ vagyok! Ó, mekkora lesz az…

Szólj hozzá!

Kattints ide! https://drive.google.com/file/d/1T9EysD06oWahGlz1L_n57lpeN2WNxlme/view

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Akinek fogalma sincs róla, az ismeri     A harmadik napra vizük elfogyott és szomjúság gyötörte őket. Végül július 29-én délelőtt 11-kor már csak lihegtek. Fáradtan és szomjasan elértek egy dohányföldhöz, melyen néhány asszony dolgozott. „Van egy kis vizük inni?” ‒…

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 3      Az üdvözültek vágya az, hogy lássák dicsőségem győzelmét bennetek, zarándokokban, akik úton vagytok és mindig a halál végállomása felé rohantok. Dicsőségemre vágyakozva gondoskodnak üdvösségtekről, azért mindig imádkoznak…

Szólj hozzá!

196 éves nemzeti Himnuszunk     196 éve, 1823. január 22-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg. Gyönyörű költői mű e 64 sor.A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Akinek tudnia kéne az tagadja     A vidék annyira barátságtalan és rossz hírű volt, hogy csak nagy nehézségek árán sikerült vezetőt, öszvért és hajcsárt találniuk. Megkérdeztek egy örmény mehitalista pátert, iránymutatásért. A páter úgy vélte, hogy valamit látott Deĝirmendere-ben ‒ ám ezzel rossz…

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 2      Mikor egy lélek megérkezik az örök életre, valamennyien részesednek az ő javából, ő pedig a többiekéből. Nem mintha edényeik növekedhetnének vagy jobban megtelhetnének, hiszen kinek-kinek edénye tele van és nem növekedhet: hanem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Amikor a megismerésnek eljött az ideje      Az első lépést a mai szentélyhez Julien Gouyet (†1899) francia pap tette meg azzal, hogy nem csupán legyintett egyet egy stigmatizált nővér írására, hanem utána is nézett! Francia fordításban olvasta Emmerich Katalin „Szűz Mária élete'' c. könyvét. Az…

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 1      Az igaz lélek, aki életét a szeretet érzületében fejezi be és a szeretetben Istenhez kötődött, szintén nem növekedhet már az erényben, mert a földi idő letelt, hanem mindig szerethet azzal a szeretettel, amely benne irántam van, s amely…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Boldog Emmerich Katalin látomásai     Katalin, egyéb más látomásai során is döbbenetesen pontos helyszínleírásokat adott, melyek nyomán a kutatóknak több elfelejtett bibliai helyet sikerült beazonosítani. A régészet különösen sokat merített tőle, mintegy igazolva Katalin látomásainak valódiságát!   …

Szólj hozzá!

A kárhozottak, már semmi jót nem tudnak kívánni      Oly nagy a gyűlöletük, hogy semmiféle jót nem képesek akarni vagy kívánni, hanem mindig káromolnak engem. És tudod, miért nem képesek vágyódni a jóra? Mert amikor véget ér az ember élete, megköttetik a szabad akarata, s…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kattints ide! ttps://drive.google.com/file/d/1dYpzUDVhbN8IibC34tDwLOOwDAa-2SyP/view  

Szólj hozzá!

Nincs olyan titok, ami így vagy úgy, ki ne tudódna! (lásd Lk 12,2)     Isten kegyelme több misztikussal sok kedves dolgot közölt a Szent Szűz életének ebből az időszakából is. E magánkinyilatkoztatások között, az aprólékos dolgokra is kiterjedő gazdagságukkal, előkelő helyet foglalnak el Boldog…

Szólj hozzá!

A harmadik vád, mely az Utolsó Ítélet napján következik      Hátra van még, hogy a harmadik vádról szóljak, amely az ítélet utolsó napján következik. A másik kettőről már beszéltem, de hogy jobban lásd, mennyire becsapja magát az ember, beszélni fogok a harmadikról is,…

Szólj hozzá!

Imádság Árpád-házi Szent Margithoz Ó, Szent Királylány, hazánk engesztelő áldozata!Te, aki vezeklésül adtad magad értünk, segíts nekünk, hogy népünk karizmája szerint, felismerhessük feladatunkat.Tündöklő alázatosságoddal beragyogod hazánk egét, mint fénylő csillag…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Hol volt Mária Háza és hol volt elszenderülésének helye?     Tours-i Szent Gergely (538-594) műveiben, sorra keveredik a történelem és a legenda! Ő viszont nem kevesebbet írt, minthogy az „Efezus közelében lévő hegycsúcson megmaradt négy, tető nélküli fal. János lakott e falak közt”. (Liber…

Szólj hozzá!

A kárhozottak négy fő gyötrelme és az ördög rútsága 2      Tovább növeli gyötrelmüket, hogy az ördögöt a maga formájában látják, és ez annyira szörnyű, hogy nincs az az emberi szív, amely el tudná ezt képzelni.      És ha emlékszel rá, egy alkalommal megmutattam…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Homályos utalások és valóságos tények     De bármennyire is hallgattak a nagy egyházi szerzők, valamiképp mégis adtak közvetett bizonyságot a Szent Szűz hollétéről! Példaként hozható fel Szent Jeromos (347-419) a legnagyobb történelem tudós, aki Jeruzsálemben élt, helyzetleírásaiban nem említette…

Szólj hozzá!

Az Úr színe előtt      A második vád a bűnös felé – ó drága leányom – abból a tényből következik, hogy elérkezett utolsó percéhez a halál pillanatához, amikor nincs több orvosság, hanem megjelenik a lelkiismeret férge, amely − mint mondtam −, megvakult az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A halvány utalások is források?      Talán nem véletlen, hogy az Efézusiaknak írt levél „szentek polgártársait” említ (Ef 2,19). Ugyanis Szent Pál minden valószínűség szerint meglátogatta az Isten Anyját, mert utána még tüzesebben terjesztette Isten Igéjét. A legtöbb szentírás-tudós egyetért abban,…

Szólj hozzá!

(A továbbiakban részleteket közlök Szienai Szent Katalin: DIALÓGUS c. könyvéből; Szent István Társulat 1983. Az alcímek a szerkesztőtől! Az utalás rövidítése: D.oldalszám)   A földi élet érdemei és következményei      (Az Úr szavai:) ...A szentek is, akik…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szienai Szent Katalin 2.(Siena, 1347. március 25. - Róma, 1380. április 29.)      Szienában pestis tört ki, s akkor Katalin életét is kockára téve szolgálta felebarátait. Ápolta, bátorította, olykor csodával gyógyította a betegeket. S közben már levelezni kezdett a béke és…

Szólj hozzá!

Hogyan került Jézus Szentséges Anyja Efezusba?      Minderről a Szentírás nem sokat mond el, de egyes korakeresztény írók említést tettek róla. Felmerült ugyanis a keresztényekben, hogy Jézus Anyja egyáltalán miért Jánosnál van és miért nem Péternél, akit az Úr…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szienai Szent Katalin  1.(Siena, 1347. március 25. - Róma, 1380. április 29.)     A 14. században az egyetemes Egyházat két nagy baj gyötörte. A római pápa hetven éven át idegenben, a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a…

Szólj hozzá!

Efezus hírneve     A fentiekben felvázolt, történelmi és kereskedelmi jelentőségén túl Efezusban volt az ókor egyik csodája, az Artemisz Templom, mely Artemisznek, a termékenység istennőjének állított emléket.     A keresztény Efezus, más okok miatt vált híressé. Az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

       Marie-Julie Jahenny engesztelő életét csodálatos szentáldozások, rendkívüli gyógyulások és a jövőt illető, részben már beteljesült próféciák sora igazolja. Egyik megrendítő revelációjában Urunk és Lucifer közötti párbeszédet hallotta, és az utóbbi ezt…

Szólj hozzá!

A kereszténység előtt és után     Kr.e 334-ben Nagy Sándor legyőzte a perzsákat és így egész Kisázsia az uralma alá került. Epheszoszban is felszabadítóként üdvözölték. Az uralkodó felajánlotta, hogy kifizeti a még csak félig újjáépített Artemisz templom befejezéséhez szükséges összeget, ha nevét…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kattints ide!  https://drive.google.com/file/d/1PpCxCUzarg8um95FdKnUxITo88_E0cVA/view

Szólj hozzá!

     1874. február 21-én a Szent Szűz figyelmeztette, hogy "a mai napon nagy megtiszteltetésben lesz részed, mert Fiam eljegyez téged menyasszonyaként!" Ezen a napon egy látható gyűrű alakult ki a gyűrűsujján, melyet a számos jelenlévő közt a helyi püspök is…

Szólj hozzá!

Efezus, ókori város vázlatos története     Az Anatóliában elterülő Epheszosz városa (latinul: Ephesus, hettita nyelven Apa-šaš, görögösen Apasza), régi magyar neve: Efezus vagy Efézsa), Törökországban helyezkedik el, régi török neve Küçük Menderes volt. Ma Efes néven, a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Marie-Julie Jahenny 1850. február 12-én született egy módos paraszti családban a franciaországi Blain-ben (Nantes és Rennes között). A Jahenny család, három-négy éves korában költözött La Fraudais-ba. Igen jámbor kisleány volt, akin már kora gyermekkorában…

Szólj hozzá!

Bevezetés     Kedves Olvasó! Ezen sorozatom felér egy drága utazással, és bátran elmondhatom, hogy így feldolgozva a Szűzanya efezusi házának történetét képekkel, nem olvashatta még senki, hacsak nem két éve ilyenkor e blogomon. Magam is tudatában vagyok, hogy a Üdvözítőnk Anyjáról, Szent János…

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában, Asraf Benjamin cikke nyomán) Az Iszlám Állam dzsihádistájának megtérése       A keresztények vértanúsága a Közel-Keleten számos muzulmán megtérését segíti elő. Néhány hónappal ezelőtt Szíriában egy…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában Asraf Benjamin cikkéből, valamint kivonat Mohamed Salmawy az AL-AHRAM Hebdo, Week of March 8-14, 2000. megjelent írása nyomán)      Az Istenhez intézett könyörgés és a böjt a muzulmánok számára a politikai párbeszéd…

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett, felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      A tömeg nehezményezte, hogy Rómától messze volt eltemetve, ezért az általános helytartó rendelkezésére…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában Asraf Benjamin cikkéből, valamint kivonat Mohamed Salmawy az AL-AHRAM Hebdo, Week of March 8-14, 2000. megjelent írása nyomán) Böjt és ima az irgalmasságért      Az előző részben röviden leírt történet már…

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett, felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      A család olyan szegény volt, hogy a temetési költséget képtelenek lettek volna összeszedni, ám csodás…

Szólj hozzá!

     Sokan nem ismerik (mert nem tájékoztatták őket), vagy már meg is feledkeztek az előző posztokban felsorolt igazságokról. Így gyorsan növekszik azok száma, akik kijelölt tanítókra, ember alapította vallások hirdetőire, álprófétákra hallgatnak, sokan pedig mágikus,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett, felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      Végül gyermekei mind az ágya köré gyűltek, és a haldokló édesanya könnyekkel szemében áldotta meg…

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában Asraf Benjamin cikkéből, valamint kivonat Mohamed Salmawy az AL-AHRAM Hebdo, Week of March 8-14, 2000. megjelent írása nyomán)      A kétségbeesett pátriárka háromnapos böjtöt és imát rendelt el erre a szándékra. A…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasó! Úgy néz ki, hogy a vasárnapi ismétlés, nem keltett szá-mottevő érdeklődést a blog látogatói részéről! Ennek nyilvánvaló oka egy-felől, hogy előző nap már meghall-gatták, másfelől a könnyed visszake-reshetőség! Magam azért eshettem e "rádiós" hibába,…

Szólj hozzá!