HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Kattints ide! https://drive.google.com/file/d/1T9EysD06oWahGlz1L_n57lpeN2WNxlme/view

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Akinek fogalma sincs róla, az ismeri     A harmadik napra vizük elfogyott és szomjúság gyötörte őket. Végül július 29-én délelőtt 11-kor már csak lihegtek. Fáradtan és szomjasan elértek egy dohányföldhöz, melyen néhány asszony dolgozott. „Van egy kis vizük inni?” ‒…

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 3      Az üdvözültek vágya az, hogy lássák dicsőségem győzelmét bennetek, zarándokokban, akik úton vagytok és mindig a halál végállomása felé rohantok. Dicsőségemre vágyakozva gondoskodnak üdvösségtekről, azért mindig imádkoznak…

Szólj hozzá!

196 éves nemzeti Himnuszunk     196 éve, 1823. január 22-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg. Gyönyörű költői mű e 64 sor.A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Akinek tudnia kéne az nem tudja     A vidék annyira barátságtalan és rossz hírű volt, hogy csak nagy nehézségek árán sikerült vezetőt, öszvért és hajcsárt találniuk. Megkérdeztek egy örmény mehitalista pátert, iránymutatásért. A páter úgy vélte, hogy valamit látott…

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 2      Mikor egy lélek megérkezik az örök életre, valamennyien részesednek az ő javából, ő pedig a többiekéből. Nem mintha edényeik növekedhetnének vagy jobban megtelhetnének, hiszen kinek-kinek edénye tele van és nem növekedhet: hanem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Amikor a megismerésnek eljött az ideje      Az első lépést a mai szentélyhez Julien Gouyet (†1899) francia pap tette meg azzal, hogy nem csupán legyintett egyet egy stigmatizált nővér írására, hanem utána is nézett! Francia fordításban olvasta Emmerich Katalin „Szűz Mária élete'' c. könyvét. Az…

Szólj hozzá!

Az üdvözültek dicsőségéről 1      Az igaz lélek, aki életét a szeretet érzületében fejezi be és a szeretetben Istenhez kötődött, szintén nem növekedhet már az erényben, mert a földi idő letelt, hanem mindig szerethet azzal a szeretettel, amely benne irántam van, s amely…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Boldog Emmerich Katalin látomásai     Katalin, egyéb más látomásai során is döbbenetesen pontos helyszínleírásokat adott, melyek nyomán a kutatóknak több elfelejtett bibliai helyet sikerült beazonosítani. A régészet különösen sokat merített tőle, mintegy igazolva Katalin látomásainak valódiságát!   …

Szólj hozzá!

A kárhozottak, már semmi jót nem tudnak kívánni      Oly nagy a gyűlöletük, hogy semmiféle jót nem képesek akarni vagy kívánni, hanem mindig káromolnak engem. És tudod, miért nem képesek vágyódni a jóra? Mert amikor véget ér az ember élete, megköttetik a szabad akarata, s…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kattints ide! ttps://drive.google.com/file/d/1dYpzUDVhbN8IibC34tDwLOOwDAa-2SyP/view  

Szólj hozzá!

Nincs olyan titok, ami így vagy úgy, ki ne tudódna! (lásd Lk 12,2)     Isten kegyelme több misztikussal sok kedves dolgot közölt a Szent Szűz életének ebből az időszakából is. E magánkinyilatkoztatások között, az aprólékos dolgokra is kiterjedő gazdagságukkal, előkelő helyet foglalnak el Boldog…

Szólj hozzá!

A harmadik vád, mely az Utolsó Ítélet napján következik      Hátra van még, hogy a harmadik vádról szóljak, amely az ítélet utolsó napján következik. A másik kettőről már beszéltem, de hogy jobban lásd, mennyire becsapja magát az ember, beszélni fogok a harmadikról is,…

Szólj hozzá!

Imádság Árpád-házi Szent Margithoz Ó, Szent Királylány, hazánk engesztelő áldozata!Te, aki vezeklésül adtad magad értünk, segíts nekünk, hogy népünk karizmája szerint, felismerhessük feladatunkat.Tündöklő alázatosságoddal beragyogod hazánk egét, mint fénylő csillag…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Hol volt Mária Háza és hol volt elszenderülésének helye?     Tours-i Szent Gergely (538-594) műveiben, sorra keveredik a történelem és a legenda! Ő viszont nem kevesebbet írt, minthogy az „Efezus közelében lévő hegycsúcson megmaradt négy, tető nélküli fal. János lakott e falak közt”. (Liber…

Szólj hozzá!

A kárhozottak négy fő gyötrelme és az ördög rútsága 2      Tovább növeli gyötrelmüket, hogy az ördögöt a maga formájában látják, és ez annyira szörnyű, hogy nincs az az emberi szív, amely el tudná ezt képzelni.      És ha emlékszel rá, egy alkalommal megmutattam…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Homályos utalások és valóságos tények     De bármennyire is hallgattak a nagy egyházi szerzők, valamiképp mégis adtak közvetett bizonyságot a Szent Szűz hollétéről! Példaként hozható fel Szent Jeromos (347-419) a legnagyobb történelem tudós, aki helyzetleírásaiban tökéletesen hallgatott Mária…

Szólj hozzá!

Az Úr színe előtt      A második vád a bűnös felé – ó drága leányom – abból a tényből következik, hogy elérkezett utolsó percéhez a halál pillanatához, amikor nincs több orvosság, hanem megjelenik a lelkiismeret férge, amely − mint mondtam −, megvakult az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A halvány utalások is források?      Logikus következtetés, hogyha Szent János csak a két apostol, Péter és Pál kivégzése után 67-ben költözött volna Efezusba, akkor idősebben már nehezen tudta volna apostoli útjait a meredek hegy-völgyek között megvalósítani! Nem…

Szólj hozzá!

(A továbbiakban részleteket közlök Szienai Szent Katalin: DIALÓGUS c. könyvéből; Szent István Társulat 1983. Az alcímek a szerkesztőtől! Az utalás rövidítése: D.oldalszám)   A földi élet érdemei és következményei      (Az Úr szavai:) ...A szentek is, akik…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szienai Szent Katalin 2.(Siena, 1347. március 25. - Róma, 1380. április 29.)      Szienában pestis tört ki, s akkor Katalin életét is kockára téve szolgálta felebarátait. Ápolta, bátorította, olykor csodával gyógyította a betegeket. S közben már levelezni kezdett a béke és…

Szólj hozzá!

Hogyan került Jézus Szentséges Anyja Efezusba?      Minderről a Szentírás nem sokat mond el, de egyes korakeresztény írók említést tettek róla. Felmerült ugyanis a keresztényekben, hogy Jézus Anyja egyáltalán miért Jánosnál van és miért nem Péternél, akit az Úr…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szienai Szent Katalin  1.(Siena, 1347. március 25. - Róma, 1380. április 29.)     A 14. században az egyetemes Egyházat két nagy baj gyötörte. A római pápa hetven éven át idegenben, a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a…

Szólj hozzá!

Efezus hírneve     A fentiekben felvázolt, történelmi és kereskedelmi jelentőségén túl Efezusban volt az ókor egyik csodája, az Artemisz Templom, mely Artemisznek, a termékenység istennőjének állított emléket.     A keresztény Efezus, más okok miatt vált híressé. Az…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

       Marie-Julie Jahenny engesztelő életét csodálatos szentáldozások, rendkívüli gyógyulások és a jövőt illető, részben már beteljesült próféciák sora igazolja. Egyik megrendítő revelációjában Urunk és Lucifer közötti párbeszédet hallotta, és az utóbbi ezt…

Szólj hozzá!

A kereszténység előtt és után     Kr.e 334-ben Nagy Sándor legyőzte a perzsákat és így egész Kisázsia az uralma alá került. Epheszoszban is felszabadítóként üdvözölték. Az uralkodó felajánlotta, hogy kifizeti a még csak félig újjáépített Artemisz templom befejezéséhez szükséges összeget, ha nevét…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kattints ide!  https://drive.google.com/file/d/1PpCxCUzarg8um95FdKnUxITo88_E0cVA/view

Szólj hozzá!

     1874. február 21-én a Szent Szűz figyelmeztette, hogy "a mai napon nagy megtiszteltetésben lesz részed, mert Fiam eljegyez téged menyasszonyaként!" Ezen a napon egy látható gyűrű alakult ki a gyűrűsujján, melyet a számos jelenlévő közt a helyi püspök is…

Szólj hozzá!

Efezus, ókori város vázlatos története     Az Anatóliában elterülő Epheszosz városa (latinul: Ephesus, hettita nyelven Apa-šaš, görögösen Apasza), régi magyar neve: Efezus vagy Efézsa), Törökországban helyezkedik el, régi török neve Küçük Menderes volt. Ma Efes néven, a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Marie-Julie Jahenny 1850. február 12-én született egy módos paraszti családban a franciaországi Blain-ben (Nantes és Rennes között). A Jahenny család, három-négy éves korában költözött La Fraudais-ba. Igen jámbor kisleány volt, akin már kora gyermekkorában…

Szólj hozzá!

Bevezetés     Kedves Olvasó! Ezen sorozatom felér egy drága utazással, és bátran elmondhatom, hogy így feldolgozva a Szűzanya efezusi házának történetét képekkel, nem olvashatta még senki, hacsak nem két éve ilyenkor e blogomon. Magam is tudatában vagyok, hogy a Üdvözítőnk…

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában, Asraf Benjamin cikke nyomán) Az Iszlám Állam dzsihádistájának megtérése       A keresztények vértanúsága a Közel-Keleten számos muzulmán megtérését segíti elő. Néhány hónappal ezelőtt Szíriában egy…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában Asraf Benjamin cikkéből, valamint kivonat Mohamed Salmawy az AL-AHRAM Hebdo, Week of March 8-14, 2000. megjelent írása nyomán)      Az Istenhez intézett könyörgés és a böjt a muzulmánok számára a politikai párbeszéd…

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett, felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      A tömeg nehezményezte, hogy Rómától messze volt eltemetve, ezért az általános helytartó rendelkezésére…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában Asraf Benjamin cikkéből, valamint kivonat Mohamed Salmawy az AL-AHRAM Hebdo, Week of March 8-14, 2000. megjelent írása nyomán) Böjt és ima az irgalmasságért      Az előző részben röviden leírt történet már…

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett, felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      A család olyan szegény volt, hogy a temetési költséget képtelenek lettek volna összeszedni, ám csodás…

Szólj hozzá!

     Sokan nem ismerik (mert nem tájékoztatták őket), vagy már meg is feledkeztek az előző posztokban felsorolt igazságokról. Így gyorsan növekszik azok száma, akik kijelölt tanítókra, ember alapította vallások hirdetőire, álprófétákra hallgatnak, sokan pedig mágikus,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett, felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      Végül gyermekei mind az ágya köré gyűltek, és a haldokló édesanya könnyekkel szemében áldotta meg…

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában Asraf Benjamin cikkéből, valamint kivonat Mohamed Salmawy az AL-AHRAM Hebdo, Week of March 8-14, 2000. megjelent írása nyomán)      A kétségbeesett pátriárka háromnapos böjtöt és imát rendelt el erre a szándékra. A…

Szólj hozzá!

Tisztelt Olvasó! Úgy néz ki, hogy a vasárnapi ismétlés, nem keltett szá-mottevő érdeklődést a blog látogatói részéről! Ennek nyilvánvaló oka egy-felől, hogy előző nap már meghall-gatták, másfelől a könnyed visszake-reshetőség! Magam azért eshettem e "rádiós" hibába,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett, felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      Tekintve, hogy a kapott sugallatokkal kapcsolatban Annát néha lelki nyugtalanság gyötörte. Az Úr tudtára adta, hogy miként ismerheti…

Szólj hozzá!

(A Szeressétek egymást c. folyóirat 18. (2016) számában Asraf Benjamin cikkéből, valamint kivonat Mohamed Salmawy az AL-AHRAM Hebdo, Week of March 8-14, 2000. megjelent írása nyomán)      A történelem számos példával bizonyítja, hogy Jézus megszabadítja azokat, akik az…

Szólj hozzá!

     A büntetés a végső eszköz az Isten kezében. Ha szóba kerül mint fenyegetés, netalán be is következik, akkor az, az ember által előidézett helyzet logikus következménye, amit "ökörlánccal" húzott magára (Iz 5,18). Az elvetés, a kárhozatra taszítás pedig a…

Szólj hozzá!

Kattints ide: Szilveszteri köszöntő https://drive.google.com/file/d/1H6693JaHI29AApB0SzVWMoCulBsx6Tb5/view Kattints ide: 000 Szűz Mária Istenanyasága https://szeretetlang.blog.hu/2019/01/01/tibor_musora Kattints ide: 001 A Mária-jelenések -…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett, felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      Bár Anna kifejezetten szeretett enni, egyre inkább lemondott az étkezésről, egyre többet böjtölt.…

Szólj hozzá!

Vízkereszt ünnepe kötelező ünnep   Vízkereszt ünnepét, amelyet eddig január 2. és 8. közti vasárnap tartottunk Magyarországon, az idei évtől január 6-án ünnepeljük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel. Január 6-án a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Kattints ide! https://drive.google.com/file/d/19vFMMagcbIrYoreY_j1Jl03Mo66yhGNz/view

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett  felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      A lelkében alakuló Domenico végtére is nagyon szerette feleségét és egyre inkább fájlalta, hogy bájos…

Szólj hozzá!

Mire megy ki a "játék"?      „Napjainkban sajnos úgy tűnik, a nagyon hatásos hírközlő eszközök különféle programjai a családok szétzilálására törekszenek. Rendes és vonzó állapotnak próbálják föltüntetni azon helyzeteket, melyek valójában rendellenesek. A sugallt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Folignói Szent Angéla (1248-1309) egykor a szépségtől és gazdagságtól elkényeztetett családanya, egyszeriben megcsömörlött léha életétől és felismerve az élete igazi célját, elmélyült Krisztus szenvedéstörténetében. Belépett a ferences harmadrendbe és benső lelki…

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett  felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      Közben Anna szobalányi állást kapott egy főúri családnál. Itt is felfigyeltek bájos mivoltára, újabb…

Szólj hozzá!

     „Ne féljünk nevén nevezni a gonoszsá-got és annak előidé-zőjét, a sátánt! – mondja II. János Pál a fiatalokhoz intézett apostoli levelében. – A stratégiája, hogy megpróbál elrejtőz-ni, ezért úgy ülteti el a gonoszságot az emberben, hogy az magából az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozta. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Idézetek a Szeretetláng Lelki Naplóból:     A Szűzanya: »Nagy bánatom van országom felett. A családok, ó, a magyar családok szétszórva, mintha lelkük nem volna halhatatlan, úgy élnek. Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a…

Szólj hozzá!

(Az áttekintő életrajz megírásához más források mellett felhasználtam KLEMM Nándor: Boldog Taigi Annamária c.könyvét, mely az AGAPÉ-nál jelent meg 1995-ben!)      Taigi Anna Mária, 1769. május 29-én született Sienában, egy tekintélyes család egyetlen sarjaként. Már másnap megkeresztelték az Anna…

Szólj hozzá!

     Bár a II. Vatikáni Zsinat az ökumenizmust visszafordíthatatlan folyamatnak tartja. A kérdés az, hogy milyen irányú folyamatot kell értenünk ezalatt? A probléma abban áll, hogy tisztában vagyunk-e a zsinati atyák azon utasításaival, miszerint "Semmi sem áll távolabb az…

Szólj hozzá!

     Régi magyar katolikus köszöntésünk: a »Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké amen«. Figyelemre méltó, hogy ezen köszönési formula a nyugati és déli országokban nem szokásos, inkább csak Közép-Európában.Régien a katolikus parasztok, ha bármi munkába…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Korunk tanúja az Úr és a Sátán közötti végső összecsapásának     A La Voce di Padre Pio c. újság 2015. márciusi számában, egy interjú során Carlo Caffarra bíboros ezeket mondta: "Amikor a Pápai Intézet felkért, hogy írjak egy tanulmányt a házasságról és a családról,…

Szólj hozzá!

     Szembetűnőek Róma erőfeszítései a zsidók irányába. Gondoljunk csak a Pápák bocsánatkérő gesztusaira a zsidóság felé (amit persze ők egyáltalán nem viszonoztak)! A világ helyzetének drámai alakulása, a zsidóságnál is döntő változásokat hoz. A zsidók, ahogy a Jelenések könyvében áll, vissza…

Szólj hozzá!

 Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról: 1) Mária Istenanysága. A dogmát az efezusi zsinat fogalmazta meg 431-ben. Mária a Szentháromság második személyének, az emberré lett Örök Igének a test szerinti édesanya. Így minden, amit Máriáról hiszünk és…

Szólj hozzá!

+!Kedves Olvasóm!Nem kívánok többet, mint amennyita Miatyánkot imádkozva szeretne,ám ha az Úrtól megkapta, legyen megelégedve!Dolgozzon úgy, mintha örökké élneés imádkozzon úgy,mintha mindjárt meghalna!Érintse meg szívét a Szűzanya Szeretetlángja,időmértéke legyen az…

Szólj hozzá!

 Kattints ide! https://drive.google.com/file/d/1s9Bo6TSSE5rNUmJ0UZVmdBwHzOx3MBCZ/view

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Az ünnepet a 17. században kezdték megtartani. Az ünnep elterjesztését 1893-ban XIII. Leó pápa kezdeményezte és  XV. Benedek pápa 1921-ben az egész világegyház számára előírta a Szent Család vasárnapja megünneplését, hogy a nyugati világban kikezdett házasság és…

Szólj hozzá!

 Karácsony nyolcada (Kiskarácsony):     Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - FŐÜNNEP

Szólj hozzá!