HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     1552. szeptember 9-én vette ostrom alá Ahmed budai pasa és Ali pasa egyesült serege Eger várát, melyet a Dobó István vezette maroknyi védősereg később sikeresen megvédett az oszmánoktól. Az egriek helytállása következtében I. Szulejmán (uralk. 1520-1566) 1552. évi…

Szólj hozzá!

Negyedik jelenés 1933. január 20-a péntek, este 19 óra.      Marietta az egész napot ágyban töltötte, mert rosszul érezte magát. Este azonban felöltözött és az odasereglett környékbeliekkel ‒ akik megígérték, hogy elkísérik ‒, kiment a forráshoz. Már menet közben…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Az angyalok istenszolgálata  – Az ószövetségi Szentírás klasszikus helye az angyalok istenszolgálatának bemutatására Iz 6, 1-3. A szentírási szakasz ismerős: a hatszárnyú szeráfok kara szüntelenül…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Francesco Bamonte atya szentbeszéde Budapest, 2016. augusztus 27-én      (Fordította: Dr. Tekulics Judit)     Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat, nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az…

Szólj hozzá!

Szeptember 8. Kisboldogasszony, Mária születésének ünnepe      Öröktől ki volt szemelve az Istenanyaságra (február 2.), ezért mentes volt minden bűntől, szeplőtelenül fogantatott (december 8.) (Péld 8,22-31).  A hagyomány szerint Kisboldogasszonykor a legszebb a napfelkelte. E…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Egy különös és nagyhatású szentre, a Rózsafüzér Apostolára emlékezhetünk e napon! Boldog Alan de Rupe (vagy Alanus de Rupe; Alano de la Roche) volt az, aki Szent Domonkos után 250 évvel – mint a domonkos rend tagja és a Szűzanya kiválasztottja –,…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 5 Részlet GABRIELE AMORTH atya könyvéből     Fontos tudnunk, hogy milyen hatásokat tud a démon az emberekre földi életükben gyakorolni. Először is létezik a démon szokásos működése, ami minden ember ellen azonos mértékben megnyilvánul, nevezetesen…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Az angyalok mint teremtmények a mi szolgatársaink Már a eddigiek alapján is nyilvánvaló, hogy a “szolgálat” szó, sajátosan a kultikus istenszolgálat és az üdvösség érdekében vállalt ember-szolgálat…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK Szeptember 7.Körösi Márk: Krizevac (Horvátország), 1588. Grodziecki Menyhért: Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz István: Alvinc (Erdély), 1582. Vértanúságot szenvedtek: Kassa, 1619. szeptember 7. Neveik sorrendje, a régebben…

Szólj hozzá!

Az alábbi válaszos-imát, tiszteletreméltó kármelita Marton Boldozsár – Marcell atya kézirata nyomán készítette a szerkesztő! Ave Maria! Sis benedictus!   Kis Szűzanya, Szeplőtelen Fogantatás                                        – Üdvözlégy!Kis…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 4 Részletek GABRIELE AMORTH atya könyvéből     Kérdés, miben és milyen módon szegül ellen a Sátán Istennek, a Megváltónak? Nos azzal, hogy az Úrnak kijáró tiszteletet a maga számára követeli és a keresztény intézményeket utánozza. Ezt nevezzük…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Külön vizsgálat tárgya lehet az angyalok neve és száma is. Ismerjük Mihály, Gábriel, Ráfael, Uriel nevét.. Ezek a nevek megjelenésüknek, különleges funkciójuknak értelmezései csupán. Ki olyan mint az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére3. nap Ó Szentséges Kisded Szűz Mária! Aki szent szüleid: Joachim és Anna öröme és dicsősége vagy, és amellyel szeplőtelen gyermekséged iránt tanúsított szorgoskodásukat oly példaadóan viszonoztad, hallgasd meg kegyesen kérésemet és…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 3 Részlet GABRIELE AMORTH atya könyvéből      A II. Vatikáni Zsinat nyomatékosan emlékeztetett az Egyház változatlan tanítására. „Az emberiség egész története át van szőve a sötétség erőivel folytatott szörnyűséges harccal, mely a világ…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Az angyalok létének és természetének megfelelő működés – Az angyalok lényegi mivoltára vonatkozólag a már említett újszövet­ségi kinyilatkoztatásunk a Zsid 1,7 és 1,14-ben egyértelműen a…

Szólj hozzá!

06.
szeptember

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

A X. MAGYAROK NAGYASSZONYA TALÁKOZÓRA 1153 Budapest, Széchenyi térmobil: 06-20/357-4229;email: rpmnafoplebania@gmail.comWeb: http://www.rakospalotaifoplebania.hu

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére2. nap Ó Szentséges Kisded Szűz Mária! Aki előtt az angyalok elragadtatással és csodálkozással hajolnak meg és szent örömmel folyton hangoztatják: "Uralkodj Szent Fiaddal örökké fölöttünk!" Kérlek Téged ezen boldog, szolgáló és…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 2 Részlet GABRIELE AMORTH atya könyvéből      A Szentírás az angyalokról és a démonokról kifejezetten mint szellemi lényekről beszél, akiknek azonban igenis saját értelmük, akaratuk, szabadságuk és függetlenségük van. Ezzel szemben, a modern teológusok a Sátánt a gonosz…

Szólj hozzá!

Harmadik jelenés 1933. január 19-e, csütörtök, este 19 óra.      Ezen a napon is kellemetlen, csípős, hideg téli este volt. Marietta egy régi kabáttal takarta be fejét, hogy védekezzen a hideg ellen. A kertbe sietett. A kis ösvénynél letérdelt és imádkozott. Ezen az estén…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása De hát akkor mit mond az Isten most már konkréten, és nem­ csak úgy általában az angyalok természetéről? – Szent Bernát kiemeli a Zsidókhoz írt levél angyaltanából mindjárt az 1,7-ből: “Angyalait…

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére Ezen imasort, a "Háromnapi ájtatosság a Kisded Szűz Mária tiszteletére" c.kiadvány nyomán,a blog szerkesztője állította össze némi stilizálással.A forrásként használt füzet jóváhagyásai: Nihil obstat. Dr. Georgtus Hajós m. p.…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI Részlet P. Candido Amantinia, GABRIELE AMORTH atya könyvéhez írt előszavából      A Szentírás több helyen beszámol arról a rendkívüli hatalomról, amelyet Jézus ezen a területen mutatott. Isten egyszülött Fiának e világba való küldésével világosan kifejezésre juttatta,…

Szólj hozzá!

Második jelenés      1933. január 18-án, szerda este 19 órakor Marietta este a havas kertben imádkozott, s egyre csak a szépséges hölgy megjelenésére gondolt, szinte várta. Édesapja közben izgatottan járt-kelt, hogy elűzze a boszorkányt, persze senkit sem talált.      A kislány ekkor, benső…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Az angyalok létezése és természete az Egyház általános          taní­tásában – A kinyilatkoztatás kezdettől fogva beszél az angyalokról. Létüket sehol soha kétségbe nem vonja. Természetesnek…

Szólj hozzá!

Csapataink harcban állnak?      Nos, a Római Katolikus Egyházzal szemben már "fortyog a gyűlölet krátere" és zászlót bontott az Anti-egyház, mely akár állítólagos "égi üzenetek" által is igyekszik éket verni a hívek és a klérus közé. Esetenként igen rafináltan…

Szólj hozzá!

LITÁNIA A KISDED SZŰZ MÁRIÁHOZ Uram irgalmazz nekünk Krisztus kegyelmezz nekünk Uram irgalmazz nekünk Jézus, hallgass minket                         Jézus, hallgass meg minket Mennybéli Atyaisten       ‒ Irgalmazz      nekünk!Megváltó Fiúisten          …

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az exorcizmus leértékelődése az Egyházban? Írta: Dr. Heinz-Lothar Barth      Bár a katolikus teológiában biztosan akadnak szebb és fényesebb témák, az ördög és az ellene folytatott harc mégis a keresztény élet realitásai közé tartozik. Az ördögűzés, különösen a keresztelési, de egy valódi…

Szólj hozzá!

Az első jelenés      1933. január 15-e vasárnap, igen hideg volt. Banneux környékén az emberek behúzódtak estére otthonaikba. A hét gyermekes Beco család Marietta nevű 12 éves kislánya, ki-kitekintgetett az ablakon, mert türelmetlenül várta haza 10 éves húgát, akit még…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Mondanivalónk lényegét két főrészre osztjuk. Egyrészt azt vizsgáljuk, hogy mit lehet tudni a kinyilatkoztatás alapján az angyalokkal kapcsolatban létezésükről és lényegükből fakadó működé­sükről,…

Szólj hozzá!

A sátán tüzét mégsem oltjátok?     Az Úr panaszos szavai uo.: "Ha valahol, bármerre is tűz támad, hogy összefuttok, és mentek segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon. A sátán tüzét mégsem oltjátok, engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja. De jaj nektek, kik…

Szólj hozzá!