HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Kedves Olvasóim! Jakab apostol Betszaidában született Zebedeus és Szalóme első fiaként, második fiuk János (evangélista) volt. Az egyház hagyományában Jakab az „idősebb” nevet kapta, hogy megkülönböztessék a (május 3-án ünnepelt) „fiatalabb” Jakabtól az ,,Úr…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Földi keresztek és égi kegyelmek     Szent Ferenc meghallgatta kérését. Másnap a város San Feliciano nevű székesegyházában Fra Arnaldo ferences atya prédikált, aki mellesleg, Angéla unokatestvére és földije is volt. Szentünk nála végezte el életgyónását és ezzel…

Szólj hozzá!

Sorozatunk tárgyát teszi szemléletessé az alábbi írás, mely egy bogotai orvosnő halál utáni élményeiből idéz, könyvének 62-64. oldaláról. (Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért, Marana Tha 2011) A leírtakat csupán a gondolatébresztés szintjén kell értelmeznünk! A…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 Időpont: 2018. július 14.; szombat, 9-17 óráig    Helyszín: Kispesti Jézus Szíve-templom (Budapest, XIX. Áchim András utca 78.) Megközelíthető: a 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló. A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második…

Szólj hozzá!

Engesztelés és bűnbánat       Elengedhetetlenül fontos feladat az engesztelés, amelyben részt kell vennie az Egyház minden, a probléma komolyságának tudatában lévő tagjának. Különösen fontos az ima, valamint az egyházmegyékben, a plébániákon és a családokban végzett…

Szólj hozzá!

A lelki hullámverésben      Radikális lelki fordulata 1285 tájára tehető, amikor mélyen eltökélte, hogy többé még kis dolgokban sem akar az álságos külsőségek szerint élni ‒ mert ezáltal ‒ „tudomást sem veszünk a bűn nyugtalanító létezéséről.” „Ahogy a…

Szólj hozzá!

„Az Egyházon kívül nincs üdvösség” dogma helyes értelmezése  Füzesi Zsolt összeállítása nyomán( forrás : katolikus fórum)      Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 Időpont: 2018. július 14. szombat, 9-17 óráig    Helyszín: Kispesti Jézus Szíve-templom (Budapest, XIX. Áchim András utca 78.) Megközelíthető: a 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló. A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A kísértő végcélja a kárhozat!       A WHO adatai szerint az utóbbi harminc évben a világon körülbelül egymilliárd terhességmegszakítást hajtottak végre. Ez azt jelenti, hogy minden hetedik embert már az édesanyja méhében megöltek.       Sajnos, ezek a gyermekek nem…

Szólj hozzá!

Felismerés és megítéltetés     1285-ben, 37 éves korában úgy dön-tött, hogy szemléletbeli és értékrendi változtatást vezet be családja életébe. Elhatározta, hogy mindennapi életüket a hitélet szempontjából céltudatosabbá formálja. Ennek megvalósulását a…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)       6. Jézus Krisztus és Mohamed, Buddha, valamint a hinduizmus közti különbség, egyenlő a megváltás és az önmegváltás közti különbséggel.  Nemcsak az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság, ez a ti eszközötök!       A New York-i Msgr Philip J. Reilly atya, a Helpers of God's Precious Infants (Isten Drága Kisdedeinek Oltalmazói) nevű szervezet alapítója, több mint harminc évig különféleképp harcolt a gyilkosságok megállításáért.…

Szólj hozzá!

Mi végett élünk?     Angéla megtérése előtti életéről szin-te semmilyen megbízható konkrét adat nincs, az viszont tartja magát, hogy ele-gáns és pompakedvelő volt, melyre se pénzt, se időt nem sajnált. Életrajzírói is nagyvilági- és különösen szép nőként…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)         5.5. Az üdvösség útja      a) Az üdvösség útja Mohamednél A mohamedánok soha nem vitázhatnak a Korán fölött. Jó azonban, ha minél többet tudnak…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

      A Biblia utolsó könyvének szimbólumai úgy bomlanak ki egymásból, ahogy a tűzijáték fényei. A bevezetés után, melyből megtudjuk, hogy itt az beszél, aki „az Alfa és az Ómega, aki van, volt, és aki eljön, a Mindenható.” (Jel 1,8) A könyv az akkor legjelentősebb…

Szólj hozzá!

Nyomtalan gyermekkor      A Spoleto melletti Foligno eredeti neve Fulginiae, melyet valószínűleg az umbriaiak alapítottak a Krisztus előtti VIII. században.     Szent Angéla 1248-ban született Fo-lignóban egy jómódú nemesi családban. Gyermekkoráról semmit nem tudni, annyi…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)       e) Felebaráti szeretet és szociális nyomor Jézus Krisztus Evangéliumában a felebaráti szeretet a központi tanítások közé tartozik, míg a többi vallásban…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a…

Szólj hozzá!

Bevezető     Kedves Olvasóim visszajelzéseiből tudom, hogy szívesen olvassák a szentek életét feldolgozó posztjaimat. Nos, el kell árulnom, hogy jelentős kutatómunka szükséges egy-egy ilyen sikerhez! Nem elég az internetről letölteni valamely életrajzot, mert ezek csupán a…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)        c) Fatalizmus.  A fatalizmussal Mohamed Istenről szóló tanításában találkozunk. Isten mindenhatóságának túlhangsúlyozása el egészen az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 Időpont: 2018. július 14.  szombat, 9-17 óráig    Helyszín: Kispesti Jézus Szíve-templom (Budapest, XIX. Áchim András utca 78.) Megközelíthető: a 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló. A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)      5.2. Az embereket illetően     a) Kasztrendszer a hinduizmusban Hogy a hinduizmusban 60 millió pária van, és ezeket nem is sorolják az emberi társadalomba, sőt…

Szólj hozzá!