HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A második római út     Rita egyre növekvő tisztelete ellenére, a kanonizálási eljárás csak 1626-ben kezdődött meg, viszont két évre rá VIII. Orbán pápa 1628. július 26-án már boldoggá is avatta. A Szentszék 1637-ben, külön mise officiumot (szöveget) is engedélyezett…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Sokunkban munkál a kérdés: mitől bolondult meg egész Nyugat-Európa, pontosabban az uniót vezető és őket kiszolgáló politikusok, no meg a lakosság jelentős része? Gazdasági érdek, hataloméhség, láthatatlan háttérerő szerepel a lehetséges válaszaink között, ami…

Szólj hozzá!

Az Isten iránti szeretet – a szív tüzes hevülete 529. Szeplőtelen Szívem egészen Istenért lángol. 530. Számomra nem volt sem a földön, sem a mennyben más, amivel a kapott kegyelmeket viszonozhatnám, csak az a hála, mellyel Istent mindenfölött lángolón szeretem. 531. A…

Szólj hozzá!

Boldog Mária Pierina de Micheli (1890-1945) és a Szent Arc tisztelete      12 éves korában az Úr hangját hallotta: "Senki nem ad egy puszit a Szeretet Arcára, hogy ellensúlyozza Júdás csókját!" Ettől kezdve a Szent Arc lett elmélkedésének tárgya, az Úr választottjaként, aki a…

Szólj hozzá!

Az alábbiakban Szent Klára, Ágneshez írt négy levele közül idézünk: (Acta Sanctorum I. kötet, 506., ill. 508. o.)     "Méltóságos és tisztelendő Ágnes szűznek, Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan…

Szólj hozzá!

Az Ég hívására     Környezete, látva Ritának a szenvedések iránti türelemét és a megtapasztalt csodákat, igen nagy tisztelettel vette körül. Imádkoztak az ágya mellett és feljegyezték, hogy halála előtt Ritának látomása volt, melyben Jézus és Mária hívták magukhoz a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívének főünnepe után tartja az Egyház. Története visszanyúlik a 17. századba. Eudes  Szent János írásaiban nem választotta szét a két szív liturgikus ünneplését. A Szűzanya fatimai megjelenése után egyre inkább elterjedt Mária…

Szólj hozzá!

Csönd és kevés beszéd – a béke alapja 502. Ha az Evangéliumot olvasod, csodálkozhatsz hallgatásomon, neked azonban feltárom ennek okát! 503. Hallgattam, de szívemben mindent megőriztem. 504. Beszéltem az Úr Angyalával szobámban, majd Szent Erzsébettel otthonában, s szóltam…

Szólj hozzá!

Hogyan és miből készült a finom szövet? – A Pinna Nobilis kagylóból!      A Pinna nobilis kagyló alsó részén találhatók a "lábai", tulajdonképp kollagén rostok, amelyek segítségével megtapad az aljzaton.   Ezek hossza 7-9 cm, szálvastagsága 23 mikron, kevesebb, mint…

Szólj hozzá!

Ünnepe: június 8. Prága, 1205-1282. március 2.     Sok információ van a köztudatban az Árpád-ház női szentjeiről, így Szent Erzsébetről, Szent Margitról, vagy Szent Kingáról, ugyanakkor szinte a teljes feledés homálya borul Prágai Szent Ágnes személyére, aki nőágon…

Szólj hozzá!

A piros rózsa csodája     Betegségei, a böjtölések és a munka fölemésztették Rita erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. A halála előtti hónapokban a napi tápláléka egy korty víz volt és a szentáldozás, mely mennyei örömmel töltötte el. Ennek ellenére…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

488. Szeresd a hazádat, mert nem véletlenül születtél arra a földre! Légy népednek sója és világossága! 489. Gyermekem, ismerem tökéletlenségedet és nyomorúságodat, de ez ne törje le további törekvésedet, mert ez egy okkal több, hogy még nagyobb odaadással számíts…

Szólj hozzá!

A legdrágább szövet      A Manoppelló-i Szent Arc bámulatba ejtő arckép, amely megmaradt egy drága antik szöveten. A múzeumi gyűjteményekben ilyen szövetek csak elvétve és töredékesen maradtak fenn máig, a legrégebbiek a IV. századból valók. L. Portoghesi professzornő…

Szólj hozzá!

Az első római út     Ritát, homlok-stigmájának gyomorforgató szaga miatt elkülönítették a nővérektől. E sebek 15 éven át véreztek, és szentünket mennyei magasságokba emelték. Közbenjárására megszállottak és betegek gyógyultak meg.     1450-ben V. Miklós pápa az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Mindszenty József a trianoni diktátumról, egyik kanadai körútján tartott beszédében így nyilatkozik:      „Ifjúságom nagy élménye volt a Kárpátoktól védett ép és egész Magyarország. Diákkorom óta történelmi valóságként élt és visszhangzott bennem Vaszary Kolos…

Szólj hozzá!

Remény, hűség és bizalom – támasz az életben 473. Mivel a hittől sohasem fordultam el, se a reményem, se a szeretetem nem fogyatkozott meg. 474. Földi életem jelentős része sóhajok és könnyek közt telt el, de mivel szívemet a reménység és bizalom töltötte el, sóhajaim az…

Szólj hozzá!

A nem emberi kézzel megfestett kép      Évtizedek óta számos kitűnő tudós fáradozott a rejtélyes Manoppelló-i Krisztus Arc ereklyével. Valamennyi tudományos kutatás eredménye azonban egyértelműen alátámasztotta, hogy a jelenkori tudomány nem képes megállapítani…

Szólj hozzá!

A tövis-stigma     Szent Rita szüntelenül mások helyett vezekelt, minden munkát elvállalt, ápolta a betegeket, mégis gyakran gúnyolódások tárgya volt a nővérek részéről, ámde minden elmúlik, így leteltek szentünk novicia évei is.Fogadalomtételének éjjelén álmában egy…

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?v=ImCf1xSmqwQ Trianon után:"Akikre a munkát bíztam, teljes erővel dolgozzanak tovább, mert nagy, erős jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." (Jézus szavai Natália nővérnek) 

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A tiszta hit – a lélek legerősebb támasza 445. Amit tettem, hittel tettem. – Tégy te is eszerint! 446. Határtalan bizalommal voltam Isten iránt, nem kételkedtem a Gondviselésben, mindenben a hit és a teljes átadottság vezérelt, még a Kereszt alatt is! 447. Azért neveznek engem a…

Szólj hozzá!

Hogyan került a Kendő Manoppellóba?      1645-ben Donato do Bomba kapucinus meg-szerkesztette a Manoppelló-i Krisztus Arckép történetét, de ez valószínűleg csak egy magyarázat arra, hogy a Vatikánból eltűnt Veronika Kendő hogyan került Mano-ppellóba. A lényeg, hogy dr. Antonio…

Szólj hozzá!

A szentek segítsége      1417-et írtak akkor, amikor Rita nagy szomorúságában, gyermekkori imahelyére vonult el, a 120 m magas sziklacsúcshoz (a Scoglio-hoz,  ld. lent!). Itt mély imádságában azt forgatta fejében, hogy remeteként teljesen elvonul a világtól és ehhez kérte…

Szólj hozzá!

http://www.youtube.com/watch?v=LXUpDENvfsE  

Szólj hozzá!

ORSZÁGOM NEM PUSZTUL, HANEM TISZTUL! Tudatában vagyunk-e, hogy Isten Szentséges Anyja, Magyarország örökös Királynője?      Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról (az "újabb jelenések" és a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az ott történteket), pedig a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

427. Minden féltett dolognál jobban óvd a szíved, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, a hamiskodást, és nevem hívd segítségül! 428. Ha a világban kell is élned, ez ne jelentse, hogy a napi divatok sodrása szerint. A felszín hullámzásait a…

Szólj hozzá!

Széleskörű nyomozás a Kendő ügyében      Paul Badde: ”Isteni Arckép, Manoppelló-i Lepel” c. könyvében úgy véli, hogy körülbelül ez időben a hiteles Veronika Kendőjét ellopták a Szent Péter Bazilikából és helyére egy halott Jézus-arcot ábrázoló kendőt helyeztek…

Szólj hozzá!

A békességkeltő magányossága      Rita szülei és rokonai már rég megtértek Istenhez, már csak egy unokahúga élt. Teljesen egyedül maradt és úgy érezte, hogy vadidegenként jár-kel a világban.      Mielőtt azonban beteljesítette volna vágyát a világtól való…

Szólj hozzá!

https://www.youtube.com/watch?v=MB96IBEUEpU

Szólj hozzá!

Az első világháború után a győztes nagyhatalmak: Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok épp azt a népet büntették meg a legjobban, akinek semmi köze nem volt a háború kirobbantásához. Kegyetlenül feldarabolták, elvették területének legnagyobb,…

Szólj hozzá!

A trianoni tragédia keresztény szempontból      Ismert a népi bölcselet: „ami egybe tartozik, az újra összeáll!”Nos, ha ez igaz – márpedig igaz –, és létrejön a Kárpát-medencei Köztársaság, az végülis a Kárpát-medencei népek közössége lenne – békességben, erőben és egységben!      Kérdés, hogy ez…

Szólj hozzá!

A bűntől való irtózat – ösztönző a jóra 415. Semmiféle bűn szeplője nem érintette a lelkemet, mert Isten még az eredeti bűntől is megóvott. 416. Fordulj hozzám bizalommal gyermekem, mert én vagyok a Jó tanács Anyja és a Bűnösök Menedéke! 417. Isten a Kegyelem…

Szólj hozzá!

Aki nem akar hinni, az nem is fog!      Amikor 1520-ban Luther Márton a Szent Péter Bazilikában legelőször megpillantotta a leplet, mint Szent Veronika kendőjét, valószínűleg fény alatt látta és ezért nem fedezte fel a képet rajta. (A mellékelt kép is bizonyítja, hogy…

Szólj hozzá!