HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A legmélyebb irgalmasság     Ritának eddigi életében is lehetetlennek tűnő élethelyzeteket kellett Krisztusra tekintve megoldania, ám a most eléje tornyosuló problémasor megoldása, minden eddiginél képtelenebbnek tűnt!     Meg kellett óvnia fiait a „vendetta”…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Még valamire kell emlékeznünk a mai napon, melyről kevesen tudnak: szovjet nyomásra minisztertanácsi rendelet által kihirdették az abortusz magyarországi legalizációját.Ennek eredményeképpen 6,5 millió megfogant magyar embertársunkat, orvosi segédlettel, a törvény legalitásában…

Szólj hozzá!

Hálaadás – az üdvösség erőssége 399. Életem egyetlen pillanatában sem nélkülöztem a megszentelő kegyelmet, s az isteni sugallatoknak soha nem álltam ellen. Mindig a kegyelem ösztönzése szerint cselekedtem. – Tekints a példaképednek! 400. Lelkem tiszta benső hálája szált…

Szólj hozzá!

Róma kincse      A 753. évi Pápai Krónikában feljegyezték, hogy az ünnepélyes körmeneten II. István pápa mezítláb vitte a nem emberi kézzel festett Krisztus Arcképet.     Mindenki meg volt győződve arról, hogy a Krisztus Arcképet nem emberi kéz festette, ezért az…

Szólj hozzá!

Ha az utolsó pillanatban is, de...     Besötétedett, amikor Paolónak, közel Roccaporénához sikerült gázlót találnia a folyóvá duzzadt patakon. Amint azonban átkelt és már látta otthona fényeit, hirtelen egy késszúrást érzett a hátában. Sötét volt. A merénylőjét nem…

Szólj hozzá!

www.iec2020.hu/l/oaltala-ovele-obenne-szerte-a-vilagon-2020-helyszinen-egyutt-az-urral/

Szólj hozzá!

381. Gyermekem (lényegét tekintve) teljesen mindegy neked, hogy gazdagon vagy szegényen halsz meg! 382. Mit használ a csillogó földi vagyon, ha a mennyországnak még a reményét is elhomályosítod vele! 383. Nem az marad ugyanis a tied, amit életedben gyűjtöttél, hanem csak az, amit…

Szólj hozzá!

A Kendő vándorútja      Tudományos kutatások egyértelműen rámutatnak, hogy a Manoppelló-i lepel Jeruzsálemből származik. Az Arc megörökítése Krisztus sírjában keletkezett, az Ő feltámadása alatt. Több mint valószínű, hogy a Torinói Lepel és a” Veronika Kendője” Edessába kerültek, ahol az V.…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az imádság soha nem marad nyomtalan!     Paolo iszonyú bűnök és lelkiismereti válságok után végre valóban eljutott a tisztább életszemlélethez. Amikor megölték Francesco nevű testvéröccsét és ezért neki kellett volna bosszút állnia, ő megvívott az elkövetővel, de…

Szólj hozzá!

Jézus Szentséges Szíve     Jézus Szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt Szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.     Tiszteletének alapja az, hogy Jézus…

Szólj hozzá!

www.iec2020.hu/l/oaltala-ovele-obenne-szerte-a-vilagon-2020-helyszinen-egyutt-az-urral/

Szólj hozzá!

Mértékletesség – a lélek nyugalma 364. A világ minden kincsének birtoklása se lett volna képes megérinteni se a szívemet, sem az elmémet. 365. Lelkem teljes nyugalomban volt a szűkölködésben is, és szegényes otthonomban nagyobb békében éltem, mint akár egy pompás…

Szólj hozzá!

Amiről nem hallani, vagy mégis?      1963-ban Szent Pio atya ezt mondta: „A manoppellói szent arc a legnagyobb csoda, amink csak van.”Az ezüst ereklyetartóba keretezett és a manoppellói templom főoltárán nyilvános tiszteletre kitett 17x24 cm nagyságú kendőn, a Feltámadt Krisztus arcképe látható.  …

Szólj hozzá!

     Az első péntek a hónap első péntekje, egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is.     Alacoque Szent Margit vizitációs nővérnek Jézus kinyilatkoztatta, hogy akik kilenc egymást követő elsőpénteket megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől.  …

Szólj hozzá!

(folytatás)      Az Egyház elrendelte Natália nővér közléseinek felülvizsgálatát. A vizsgálat egészen odáig jól zajlott, amíg az akkori kecskeméti nővértársak rágalmaikkal meg nem akasztották az ügy folyását.      Mindszenty József amint Magyarország főpásztora…

Szólj hozzá!

A kis eredmény, nem eredmény!?     Paolo duhajságai legtöbbször megtörtek felesége szerető gyengédségén, de nem mindig! A házból gyakran kihallatszottak a férj hangos és néha tettleges durvaságai, de senki sem merte soha szóvá tenni. Ha Ritát óvatosan efelől kérdezték, ő…

Szólj hozzá!

Az Úr Testének és Vérének ünnepe Az Úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban a húsvéti időt lezáró…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Őszinteség és figyelmesség – az élet méltósága 341. Soha kettős szívvel nem voltam az emberek felé. Egyetlen szívem van, telve lángoló szeretettel Isten és az emberek iránt. Te se mérj kettős mércével! 342. Senki sem kételkedett szavaimban, mert tudhatták, hogy amint…

Szólj hozzá!

Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet?     A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem…

Szólj hozzá!

A magyar engesztelés      Magyarországon, úgy a Világ Királynője eszméjének, mint az Engesztelő Kápolna felépítésének alapgondolata Kovacsics Mária Natália nővér (1901-1992) magán- kinyilatkoztatásaihoz kötődik.     Az Úr Jézus és a Szűzanya a 30-as évektől kezdve…

Szólj hozzá!

Imával és szeretettel     Ritát lelki viharaiban és érveiben megerősítette lelki anyja, az Ágoston-rendi kolostor főnöknője is a vele való beszélgetés során. Feltárta előtte a házasság ‒ mint a legnehezebb szerzet ‒ transzcendens vetületét, miszerint bizonyára Isten…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

326. Vannak, akik finoman kipuhatolják, hogy miként gondolkozol, aztán később durván visszaélnek ezzel. – Légy tartózkodó és élj rejtett alázatosságban. 327. Először magadban teremts békét, s csak azután békéltess másokat. A béke mosollyal kezdődik. 328. A gonoszok közti…

Szólj hozzá!

Részletek Alacoque Szent Margit naplójából:     “Megjelent előttem az isteni Szív csupa tűz és láng trónuson, vakítóbban ragyogott és világított, mint a Nap és átlátszóbb volt a kristálynál. Rajta szemmel kivehetően látszott a seb, amelyet a kereszten kapott. Koszorú…

Szólj hozzá!

A házasság nehéz szerzete      Rita, az újdonsült fiatalasszony eltökélte magát, hogy harcos férje életét ‒ az Isten-hez és az emberekhez való viszonyát ‒ alap-jaiban meg fogja változtatni. Ezzel máris a lehetetlenre vállalkozott és nem csak társa megtérítését…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

www.iec2020.hu/l/oaltala-ovele-obenne-szerte-a-vilagon-2020-helyszinen-egyutt-az-urral/

Szólj hozzá!

A békére való törekvés – a szeretet táptalaja 306. Noé galambjaként én hozok békét az Egyháznak. 307. Soha senkit nem korholtam, sőt ügyeltem, hogy jelenlétemben ne legyen semmi viszály. 308. A haragosokat igyekeztem megbékíteni azzal, hogy csendben imádkoztam értük. 309.…

Szólj hozzá!

     1679 elején Colombiére Kolos atya végre visszatérhetett a ködös Angliából, mely nem tett jót az egészségének ‒ különösen ‒, hogy néhány hétig még börtönbe is zárták, ahol megbetegedett. Tuberkulózist kapott, ami aztán a halálát is okozta: 1682. február 15-én…

Szólj hozzá!

Részt vállalni a lélekmentésbenA guelf-ghi-bellin hábo-rúskodás kiújulása Roccaporé-nát sem kerülte el. Az egyébként békés faluban az utcán halottak, felgyújtott házak voltak láthatók. Rita, szüleivel együtt a sebesültek mentésére sietett, ahol csak szükség volt. Eközben…

Szólj hozzá!

284. Aki nem veszi föl keresztjét minden nap, és nem követi Szent Fiamat, az nem méltó hozzám. 285. Szent Fiam tetteiben mindig az Atyát dicsőítette, s azért jött e világra, hogy általa az emberek is megdicsőítsék az Atyát. Ezért tanított meg bennünket a Miatyánkra, arra az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!