HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Ezen az napon, minden magyar hősre imával gondolunk, akik életüket áldozták a nemzetünkért, hiszen nekik köszönhető, hogy „él nemzet e hazán”. Végigtekintve az ezeréves magyar történelmen, az ország lakossága rengeteget szenvedett, muszlimtól, habsburgtól, a szabadkmves antanttól és a…

Szólj hozzá!

     Isten azonban gondoskodott leányáról: 1675 februárjában a vizitációs apácák elöljárónak kapták a Paray-i jezsuiták közül a gyenge egészségű Colombiére Kolos atyát (Claude La Colombière 1641‒1682), aki rövidesen Margit lelkiatyja lett és megnyugtatta a kapott…

Szólj hozzá!

Merjünk Istennek tetszően élni!      Rita gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, az imádság és a fáradságos napi munka töltötte ki. Már öt évesen az evangéliumi, szegényebb életre vágyott és ezek, számára értelme bontakozásával egyre fontosabbá…

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság – a lélek készsége 262. Életemnek az imádság volt egyetlen vezérlő lényege és nem volt egyetlen pillanat sem, amit meg ne szenteltem volna imával. 263. Ha nem is mozgott az ajkam, mégis mindig az isteni dolgokról elmélkedtem. 264. Ezen szó által: AVE – ami…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Néri Szent Fülöp élete      Fülöp édesapja jegyző és alkimista volt Firenzében. Fülöp öt évesen vesztette el édesanyját, de nevelőanyja nagy szeretettel nevelte. A kis ,,Pippo buono'' mindenki kedvence volt. Közvetlenség, dús fantázia, vidámság és nagy lelkesedni tudás…

Szólj hozzá!

     Majdnem két évnyi bizonytalanság után 1671-ben végre megkapta a család hozzájárulását a kolostorba vonuláshoz, és beléphetett a Paray-le-Monial-i Sarlós Boldogasszony vizitációs apácák közé jelöltnek. (Fent: Paray le Monial, lentebb a kolostor kertje)     A kolostori…

Szólj hozzá!

Egy rendkívüli gyermek lehetetlen csodája     A szülők, Isten ajándékaként boldogan fogadták kislányukat, bár fiút szerettek volna. Bensőséges, példás egyszerűségben és istenfélelemben nevelték.      Rita életét már gyermekkorában csodás jelek kísérték. Egy…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Engedelmesség – a tökéletesség fejlesztője 244. Nem volt bennem semmi önzés, az isteni parancsoknak mindenben alávetettem magamat teljesen, így lettem példaképévé az Istent szeretőknek. 245. Az Isten Szentséges Fia – nekem, mint Anyjának – teljesen engedelmes volt, ám én…

Szólj hozzá!

Felhasznált…

Szólj hozzá!

És szólt Isten angyala     Az Appenninek umbriai hegyvidékén, Cascia közelében Roccaporena, a tengerszint felett 700 m-re lévő kis falu. Itt ismert volt egy legenda, miszerint az ottani hegyoldal barlangjában (ahol ma egy nagy kereszt áll) élt egy remete egykoron, aki azt jövendölte,…

Szólj hozzá!

Az Istenes jó szándék – a cselekedetek leghasznosabb indíttatása 220. Amit tettem, gondoltam vagy beszéltem, azt mind Isten dicsőségére irányítottam. 221. Még csak édesanyám Szent Anna ölében pihentem, de máris mindent Istennek ajánlottam, hogy életem minden pillanatában megdicsőítsem az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bevezető 2     A forrásmunkák keresése közben egészen megdöbbentem, hogy Szent Rita életrajzi adatai mennyire nagy szórást mutatnak! A születési évét pl. 1360; 1367; 1370 előttre, 1380-ra; 1381-re vagy 1383-ra teszik. A halála már egységesebb, mert csak három dátum ismeretes…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Figyelmes magány – az életszentség pillére 190. Még öt éves sem voltam, mikor szüleim a Templomba vittek, hogy gyermekségemet a Szentély csendes közelségében töltsem. 191. Igyekeztem mindig rejtettségben élni, mint a „völgyek lilioma”. 192. Bár elmém mindig Istennél…

Szólj hozzá!

Bevezető 1     Szent Ritáról életrajzot szerkeszteni nem kis feladat, mivel igen kevés írott forrás áll rendelkezésünkre! Már a kor hagiografusainak* is csak a szentünk csodáiról festett képek szolgáltak némi iránymutatással. Ennek nyomán készült el a Codex miraculorum (a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Alamizsnálkodás – az érdemek gyarapítója 167. Szegénysorban éltünk Szent Fiammal. Szerettem a szegénységet és nem aggodalmaskodtam soha, hisz' velem volt a Világmindenség Királya. 168. A Szegények Szüzének is neveznek engem. 169. Szegénynek mondhatod-e magad gyermekem, ha…

Szólj hozzá!

SZENT RITA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! Casciai Szent Rita 1381-ben született az itáliai Cascia melletti Roccaporenában. Ifjúkorától szerzetesnő szeretett volna lenni, de korának állandó polgárháborús viszonyai miatt, kénytelen volt feleségül menni az egyik "bandavezérhez"! Egy…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

150. A tisztaság leghűségesebb őre: a tétlenség kerülése, a böjt és a mértékletesség. Ez utóbbi sarkalatos erényt annyiban tudod megvalósítani, amennyire képes vagy vágyaidat az értelmeddel irányítani. 151. Ha felfognád, hogy mit jelent: hasonlónak lenni az angyalokhoz, sose…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

9. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Sokszor kerülünk életünk folyamán olyan helyzetbe, amelyből nem látunk kiutat. Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy elkeseredjünk és panaszkodjunk. Ettől lehet, hogy megkönnyebbülünk, de megoldást nem találunk…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Tisztaság és önérzet – az életszentség alapja 131. Az én dicsőséges nevem: a Tisztaság-, a Szüzesség Királynője. Nem lehettem volna Isten Anyjává e kiváltság maradéktalan teljessége nélkül. 132. Szent Józsefet 'Tisztaságos Jegyesnek' nevezitek és az volt maradéktalanul!…

Szólj hozzá!

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a Pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünneplünk az idei évtől. Miként a Loretói Litániában kérjük az Egyház Anyját, úgy Krisztusban megkeresztelt…

Szólj hozzá!