HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

8. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK     Isten meghallgatta Szent Rita kérését. Akkor, abban a korban nem lehetett kitérni a vérbosszú elől, Rita tudta, hogy az óvó szó kevés, ezért Jézust kérte, hogy valamiképp óvja meg gyermekeit a kárhozatos bűntől, ha…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Barsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm Pünkösd vasárnap     Ha valaki az…

Szólj hozzá!

Szelídség és tapintat – az élet édesítője 107. A harag sohasem vett erőt rajtam, s én mindig mindenkihez a Jóságos Szűz voltam. 108. Miként Szent Fiam, úgy én is megértő szelídséggel igyekeztem legyőzni ellenségeimet. 109. Velem született szelídségemet és jóságomat,…

Szólj hozzá!

Kő – kenyér      A kő-kenyér párosításról mindenkinek a klasszikus mondás jut eszébe: „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!” Ha ezt a mondást értelmezni akarjuk, akkor első ránézésre arról van szó, hogy a rosszat ne rosszal, hanem jóval viszonozzuk. A kő és a…

Szólj hozzá!

7. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Mintha Szent Rita életében mindenre példát akart volna adni a jó Isten, hogy meg tudjuk tanulni, milyen az igazi felebaráti szeretet. Talán Isten többet várt volna el Ritától, mint amire mi elhatározásainkban…

Szólj hozzá!

Legyen egységben a nemzet és a távolban élők, egy szívvel-lélekkel imádkozzanak velünk!  

Szólj hozzá!

     Csíksomlyótól 32 km-re északkeletre, a Tatros felső szakaszán, a Gyimes völgyben van Gyimesbükk, az utolsó falu Erdélyben. A falu túlsó végén húzódik az ezer éves magyar határ. Ma is áll az egykori vasúti őrház, amely a 17. században épült a Rákóczi vár romja…

Szólj hozzá!

A pünkösdöt az Egyház születéseként, a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Ebből következően pünkösdvasárnap legkorábban május 10-re, legkésőbb pedig június 13-ra eshet.A név görög megfelelője, a pentékoszté szintén 50-et jelent, a magyar elnevezés is erre a…

Szólj hozzá!

Türelem és szenvedés – a lelki élet táplálója 87. Bár létem első pillanatától szeplőtelen és malaszttal teljes vagyok, nem mentesültem a harc és a szenvedések alól. Egyetlen emberi teremtménynek sem kellett olyan rettenetes próbatételeket elviselnie, mint nekem. Mindezt a…

Szólj hozzá!

6. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Azt követően, hogy Rita Paolo Mancini asszonya lett, feladatának érezte, hogy őt mindenben segítse. Eddig csak hallotta, de ezt követően megtapasztalta, mennyire nehéz Paolo természete, mennyire indulatos és durva,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Ifj. János Zsigmond magyar király és Erdély fejedelme a katolikus csíkieket és gyergyóiakat erőszakkal akarta áttéríteni az unitárius hitre. A kereszténynek alig nevezhető unitárius hitvallásról tudni kell, hogy tagadják a Szentháromságot. Erre nyilvánvalóan a…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 88-89. oldal nyomán. (Részletek), 1997. május 18. ...Hamarosan bekövetkezik az Egyház és az egész emberiség számára a második…

Szólj hozzá!

Szerénység és tartás – a jó ember dísze 64. Az én földi szépségem azért volt a legnagyobb, mert az Isten iránti bizalom teljességét, a tisztaság illatát és a tökéletes ártatlanság küllemét sugározta. 65. Ha lehetett, nem mutatkoztam az emberek előtt, de aki látott, a…

Szólj hozzá!

5. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Rita életének is egyik legfontosabb gondja volt, hivatásának kérdése, hogy mire szentelje életét? Ezt az ő esetében is gyakran befolyásolták az életkörülmények, a tapasztalt életpéldák. A tőlük 5 km-re levő…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

         A magyar honfoglalás előtt a székelyek már szent helynek tartották Somlyót, itt tisztelték a Napbaöltözött Babba Máriát, és ez olyannyira nevezetes hely volt, hogy később Szent István is építtetett ide kápolnát. A székelyek a római keresztség felvétele után a…

Szólj hozzá!

   54. Tisztelőimtől megkívánom, hogy alázatosak legyenek, különben egyre csak szomorítják anyai szívemet. 55. Alázatod oly nagy legyen, hogy a jóravaló készséged és a szeretet áradjon azokra, akikkel érintkezel. 56. Gyermekem! Ne nézd le a bűnösöket, én sem vetettem meg…

Szólj hozzá!

4. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Szent Rita megtanulta a szüleitől, hogy mindent Istennek köszönhet. Isten szereteténél, irgalmánál, jóságánál, hatalmánál nincs nagyobb a világon és ezért hálával tartozunk. Rita lelkében jó talajra talált…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Legyen egységben a nemzet és a távolban élők, egy szívvel-lélekkel imádkozzanak velünk!

Szólj hozzá!

     A Salvator-kápolnától keletre található a 15-17. században épült Szenvedő Jézus-kápolna, amely egy nyitott kis fülke, belsejében az oszlophoz kötözött Krisztus szobra látható. A pünkösdi búcsú hajnalán a zarándokok e kápolna közelében gyülekezve várják a napfelkeltét. A Kis-Somlyó hegy déli…

Szólj hozzá!

Alázatosság – az életszentség alapja 33. Gyermekem, én azért emeltettem a csillagok magasa fölé, mert a legalázatosabb voltam. 34. Megértettem, hogy Isten a kevélyeket megalázza, az alázatosakat pedig felmagasztalja. 35. Bár, Gábriel arkangyal kegyelemmel teljesnek köszöntött…

Szólj hozzá!

3. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      A kis Rita nőtt-növekedett kedvességben, bölcsességben és gazdagodott az erényekben. Csoda-e, hiszen a szülők példája minden gyermek számára élet-meghatározó. A gyermekek mindent megfigyelnek, és sok mindent…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Legyen egységben a nemzet és a távolban élők,  egy szívvel-lélekkel imádkozzanak velünk!

Szólj hozzá!

     A hegytetőn három kápolna áll, ahol szintén ájtatosságra gyűlnek össze a keresztények. (Balról: Szalvator-; Szenvedő- és Szent Antal kápolna) Legmagasabban a Salvator-kápolna látható, amely a hegyen lévő kápolnák közül a legrégebbi és művészeti szempontból is a legértékesebb. A hegy aljától…

Szólj hozzá!

   11. Tudnod kell, hogy Istennél mindent elnyerhetek a számodra, mert én vagyok a Kegyelmek Anyja. 12. Gyermekem! Ha égi anyádnak fogadsz engem, Szent Fiammal meghatározói leszünk életednek. 13. Kövesd és fejleszd ki magadban ugyan azokat az erényeket, amelyeket az Isten kegyelme…

Szólj hozzá!

2. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Szent Rita szülei nem csak vágyakoztak gyermekre, hanem készen álltak egy gyermek testi-lelki gondozására, nevelésére. Tisztában voltak azzal, hogy a gyermek egészséges fejlődéséhez nem elegendő csupán a szülők…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A templom és környéke, a magyar és nemzetközi katolikusok kultikus zarándokhelye. Életreszóló élmény részt venni a hitet erősítő 6-800 ezres tömegben a nemzeti Szentmisén, mely által a kegyelem állapotában lévők teljes búcsú nyerhetnek! A kegytemplom előtti gyülekező helyről 3 út vezet a…

Szólj hozzá!

Nos tehát gyermekeim, hallgassatok rám! Boldogok, akik megtartják útjaimat! (Péld 8,32) 1. Aki engem megtalál, életet talál! Én vagyok az Élet Anyja, mert én szültem Azt, aki életet adott mindazoknak, akik Ádám és Évában meghaltak. 2. Általam jött Jézus Krisztus először e…

Szólj hozzá!