HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

B. Dombi Attila: – rögtönzött „katekézis” az Istenszülő népéhez –      „Milyen a jó keresztény, ha magyar” címmel viaskodtam eredetileg, alatta pedig a keresztény magyar valóság néhány időszerű szempontját szándékoztam bemutatni: Magyarország Szűz Mária…

Szólj hozzá!

      Az Úr hosszasan gondolkodott – majd így szólt: – Mivel védtelenek vagytok, ártatlanok és kedvem lelem bennetek, ezért meghallgattam és teljesítem kéréseteket! Íme itt van ez a föld, amit nemrég megáldottam.Ezt az áldott földet, Erdélyt és Pannóniát nektek adom örök időkre! Aki tőletek ebből…

Szólj hozzá!

Virágok Anyák napjára. Harmadik (befejező) rész     A szentmise áldása után a szülők átvonultak a közösségi terembe, ahová a gyermekek nagy örvendezéssel sorra hordták a virágokat. Én is vártam a magamét, de az enyémek csak nem jöttek. Minden anya arca ragyogott a…

Szólj hozzá!

Szeretettel köszöntök minden Édesanyát, aki meghajolt az anyaság szentsége előtt! Idézet a Szeretetláng Lelki Naplóból: Az Úr szelíd szavakkal beszélt: „Te és minden családanya, akik az Én Szívem szerint cseleked-tek, munkátok értéke nem kisebb még a legnagyobb papi…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Éber legyen a szívünk!        Napjainkban nem törekednek-e csaknem mindenhol a világban a vallás nélkülözhetővé tételére? Hirdetik, hogy a vallásosság nem nemzeti-, hanem magánügy. Nem kísérlik-e meg kizárólagossá tenni a vallás nélküli nevelést? Nem kísérlik-e meg,…

Szólj hozzá!

       2018. május elsején, amikor a Fatimai Szűzanya meglátogatta a Magyar Parlamentben Szent Koronáját, innen az útja egyenesen Engesztelő Kápolnája színhelyére vezetett, a normafai Szent Anna rétre! Örökös Királynőnket hat pap és több neves személy kísérte, beleértve…

Szólj hozzá!

2018. április 26-án az Üldözött Keresztények Helyettes Államtitkársága által szervezett „A magyar kormány segítségnyújtása az iraki keresztények hazatelepülésében” c. előadáson, vendégként részt vett Tell Aszkuf nevű város plébánosa és négy fiatal keresztény…

Szólj hozzá!

      Az Úr cselekedetei nem véletlenszerűek és céltalanok. Ezért az Úr kiült a csíksomlyói dombra és várt. Várt türelmesen, mert tudta, kikre kell várnia. Íme egy kisfiú tarka tehenet vezetett kötélen és furulyaszóval közeledett a domb felé. A tehén hátán egy…

Szólj hozzá!

Virágok Anyák napjára. Második rész     Egyre csak az járt a fejemben, hogyha a házasságomat nem is tudom megmenteni – pedig a férjemet szerettem –, legalább a családomat mentem meg, a két gyereket. Ettől a naptól kezdve újra elkezdtünk templomba járni és a fiacskám még…

Szólj hozzá!

SZENT FLÓRIÁNMájus 4.+Lorch (Felső-Ausztria), 304. május 4.Magas rangú katonatiszti családból származott, és ő is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, és megtért a keresztény hitre. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodtan teltek az Egyház…

Szólj hozzá!

(A tegnapi gondolatsor folytatása!)           Sokan nem ismerik (mert nem tájékoztatták őket), vagy már meg is feledkeztek ezen igazságokról (mármint, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpenyében jelenik meg). Így gyorsan növekszik azok száma, akik kijelölt…

Szólj hozzá!

  h). A kis keresztek értéke. Tedd magadnak a kis kereszteket még hasznosabbakká, mint a nagyokat. Isten ugyanis nem annyira a szenvedések nagyságát nézi, mint ahogyan azt elfogadjuk szeretetből. Sokat szenvedni de rosszul - annyit jelent, mint kárhozottként szenvedni. Sokat és bátran szenvedni, de…

Szólj hozzá!

     A Jóisten Csíksomlyón osztotta szét világunkat a nemzetek között. Azért, hogy a nemzetek ne civakodjanak a kék bolygó területei fölött. Összehívta őket a csíksomlyói dombtetőre. Ott, ahol a kápolna most áll, az Úr megáldotta a földet. Ezért ott a föld mélyéből…

Szólj hozzá!

Virágok Anyák napjára. Első rész     A házasságunk súlyos válságba került, pedig gyönyörű katolikus esküvőnk volt. Nem tudom hogyan történhetett, hiszen gyermekeink négy és hatévesek voltak már, amikor a férjem egyre inkább kimaradozott. Kezdetben természetesen nem…

Szólj hozzá!

A hét ferences vértanút is ábrázolja az új Mátraverebély-Szentkúti mozaik A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely szabadtéri oltárát ékesítő mozaikkompozíciót az alkotóművész, Marko Ivan Rupnik irányításával 2014. május utolsó napjaiban állították fel, és azon év  június 7-én a 18 órakor…

Szólj hozzá!

     „Ne féljünk nevén nevezni a gonoszságot és annak előidézőjét, a sátánt! – mondja II. János Pál a fiatalokhoz intézett apostoli levelében. – A stratégiája, hogy megpróbál elrejtőzni, ezért úgy ülteti el a gonoszságot az emberben, hogy az magából az emberből…

Szólj hozzá!

  e). Hibáinkból hasznot húzni. Ha tudatlanságból, vagy akár saját hibáitokból vétkeztek – mely fájó nektek –, akkor minden nyugtalanság nélkül azonnal alázkodjatok meg Isten keze alatt és ezerszer mondjátok magatokban: „Ó Uram, már megint elkövettem ezt”. S ha az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

2018. május elsején délelőtt 9 órakor, a Fatimai Szűzanya szobra 30 perces látogatást tett a Szent Koronánál a Magyar Parlamentben! A Szűzanya kíséretében volt tbk. két írországi pap, Wittner Mária, egy fülöpszigeti férfi és további két kísérő. A szobrot a Szent Korona…

Szólj hozzá!

(folytatás)     A XX. században a hívek a március hónapot szentelik Szent Józsefnek.      1909-ben külön litániát, 1919-ben pedig mise prefációt kap.      1955. május 1-én  XII. Piusz pápa  elrendelte  „Munkás Szent József” ünnepét.      Szent XXIII. János…

Szólj hozzá!

„A mai idők állapota kötelez minket, hogy emlékezetetekbe idézzük: nem kell csodálkoznunk az eretnekségeken, sem azon, hogy léteznek (hiszen már előre megjövendölték, hogy felütik fejüket), sem azon, hogy megzavarják egyesek hitét (hiszen az eretnekségek épp arra szolgálnak,…

Szólj hozzá!

15. Hogyan kell hordozni a keresztet?    Nem elég ugyanis „csak” szenvedni: mert az ördögnek és a világnak is meg vannak a maga „mártírjai”. Úgy kell szenvednünk és keresztet hordoznunk, hogy Jézus Krisztus lábnyomait követjük; – „Kövess engem!” –, azaz úgy…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Május a Szűzanya hónapja! Dear friends, May is the month of Mary! Querido amigos, Mayo es el mes de María! Cari amici, Maggio è il mese di Maria! Chers amis, Mai est le mois de Marie! (Forrás nyomán: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1631a52dd6a9be31)      Nézz a…

Szólj hozzá!

Szent József az Igaz Ember      József életéről és haláláról nem sokat tudunk.      Az egyházdoktor Avilai Szent Teréz, látomásban sokat tudott meg Szent Józsefről, például hogy gyermek korában, szüleitől kapott zsebpénzéből a szegényeket támogatta. Soha senkivel nem vitatkozott és éppen…

Szólj hozzá!

13. A kereszt Isten legnagyobb ajándéka      Örüljetek tehát és örvendezzetek, ha Isten részt enged valamely jó keresztből, mert ezáltal a legnagyobb jó jutott nektek, mely már a mennyben és magában Istenben van anélkül, hogy észrevettétek volna. A kereszt mily nagy…

Szólj hozzá!

     Mint annyi katolikus keresztény értéket és ünnepet, Munkás Szent József ünnepét – május elsejét – is igyekezett megmásítani a materialista-kommunista ideológia. Az un. "munka ünnepe", a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, mely a nemzetközi munkásmozgalmak…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Az eredetileg a Fülöp-szigetekről induló zarándokszobor, bejárja az egész világot. A rendezők szándéka megegyezik a Szűzanya óhajával, hogy felrázza és imára késztesse gyermekeit az egész világon!      A magyar Szeretetláng Lelki Napló idézete tökéletesen…

Szólj hozzá!

JÁNOS ATYÁNK, TE AKI A VÉRTANÚSÁGIG HŰ MARADTÁL KRISZTUSHOZ, JÁRJ KÖZBE ÉRTÜNK, HOGY MI IS HŰEK MARADJUNK KATOLIKUS HITÜNKHÖZ, ÉS ÉDES MAGYAR HAZÁNKHOZ!

Szólj hozzá!

     Szienai Szent Katalinnak ebben az időben egyik unokabátyja, Della Fonte Tamás volt a gyóntatója, aki a házuknál nevelkedett mint árva gyermek, majd domonkos lett. Híre kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud, mint a tudósok, és…

Szólj hozzá!

12. A kereszt édessége      Abban az esetben viszont, ha azért szenvedsz mert Isten akarja, és úgy ahogyan ő akarja, akkor a kereszt édes igává válik, melyet Jézus Krisztus veled együtt fog hordozni. Akkor ez szárnyakat ad lelkednek, melyekkel az égig emelkedhetsz; s akkor a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

     Az eredetileg a Fülöp-szigetekről induló zarándokszobor, bejárja az egész világot. A rendezők szándéka megegyezik a Szűzanya óhajával, hogy felrázza és imára késztesse gyermekeit az egész világon!      A magyar Szeretetláng Lelki Napló idézete tökéletesen…

Szólj hozzá!

     Egy olasz ördögűző pap mesélte, hogy felkereste őt egy nyugtalan és kétségbeesett fiatalember, kérve a segítségét. Fizikailag nem volt látható baja, de folyvást szörnyű gondolatok kínozták, aludni is alig tudott, ám ha mégis, akkor rémálmok gyötörték. Amiként az…

Szólj hozzá!