HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     (Szent Katalin élettörténetének folytatása.) Ettől a látomástól a kis Katalin megváltozott. Imádságos élete elmélyült, és minden emberi segítség nélkül, csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Lelke…

Szólj hozzá!

9. Csak a kereszt által jutunk el a tökéletességre      Jól tudjátok barátaim, hogy a Szentlélek élő templomai vagytok, s egykor majd élő kövekként kellene, hogy felhasználjon benneteket. Ezért hát készüljetek fel, hogy a kereszt kalapácsával fognak megmunkálni és faragni…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Szólj hozzá!

CHANEL SZENT PÉTER Potičre, 1803. július 12. † Futuna (Óceánia), 1841. április 28.    A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdő-dött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az…

Szólj hozzá!

Gyermekkora      A 14. században az egyetemes Egyház két nagy bajtól szenvedett, melyek elcsúfították és meggátolták a Krisztus felé vezető úton. A római pápa hetven éven át a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a…

Szólj hozzá!

   Teljes nevén Montforti Grignon Lajos Mária 1673. január 31-én született a bretagne-i Montfort-la-Cane-ban (ma: Montfort-sur-Meu). Apja kispénzű jegyző volt, akinek húsz évi házassága alatt 18 gyermeke született. Lajos a legidősebb volt az életben maradt testvérek közül.    …

Szólj hozzá!

7. Csak kereszt által juthatunk Isten országába      Nem hízelgő-e számotokra – kedves testvérek –, hogy Isten barátai lehettek vagy azzá akarhattok válni? Határozzátok el tehát, hogy kiisszátok azt a kelyhet, amelyet mindenképp ki kell inni, ha (Krisztus követői), Isten…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

   Vegye fel keresztjét! (– mondja az Úr.) Aki erős, a ritka ember értékesebb, mint a föld minden kincse, az vegye fel örömmel, ölelje át szeretettel s hordozza bátran! A saját keresztjét nem a másét; az ő keresztjét, melyet bölcsességem készített számára, szám, súly…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Iskolás gyermekek táboroznak. A táborvezető, demokratikus nevelési programjának megfelelően úgy gondolta, hogy a fiatalok tanulják meg döntéseik felelősségét, ezért titkos szavazásra bocsátotta a másnapi ebéd mibenlétét!  Feltette tehát a gyermekeknek a kérdést: ki…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Ó Jótanács Anyja! Könyörögj érettünk és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

Szólj hozzá!

5. Jézus Krisztus felhívása Ne feledjétek el drága testvéreim, hogy a mi jó Jézusunk rátok tekintve mindnyájatoknak mondja: „Nézd, hogyan hagy el engem szinte az egész világ, a Kereszt Királyi Útján. A vak bálványimádók gúnyolódnak keresztemen, mintha balgaság lenne. A konok zsidók bosszankodnak…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     XII. Piusz pápa, aki egész pápaságát a Jó tanács Anyja védelme alá helyezte, 1953. január 23-án egy imádságot írt a Jó tanács Anyja tiszteletére, mellyel nehéz döntések idején mi is kérhetjük közbenjárását.     Így hangzik:  Szűzanyánk, megindít minket a fájdalmas bizonytalanság, az igaz és…

Szólj hozzá!

3. A kereszt barátjának kötelezettségei     Valóban azok vagytok-e ti – kereszt drága barátai –, amit nagy nevetek jelöl? Vagy van-e legalább igazi vágy és őszinte szándék bennetek, hogy Isten kegyelme segítségével a Kálvária Keresztjének árnyékában és a Fájdalmas…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Hol, mikor? (A változtatás jogát a rendezők fenntartották és sajnálatosan, némi zavar miatt kénytelenek is voltak élni vele! Az alábbi program a biztos:)     2018. április 26. csütörtök 21 órakor, a Kútvölgyi Kápolnában (1125. Bp. Galgóczy ut 49 (a 128-as busz…

Szólj hozzá!

  Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen talán még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

     A kép vizsgálata során megállapítást nyert, hogy nem vászonra, vagy fára van festve, hanem egy tojáshéj vékonyságú vakolatra, és nincs az a mesterember, aki a freskót ilyen vékonyságban le tudná választani a falról anélkül, hogy a kép súlyosan ne károsodna. (A képen…

Szólj hozzá!

Grignon Szent Lajos levelének bevezetője      Bárcsak úgy tetszene Istennek, hogy e levelem megírására tollam tintája helyett, ereim vérére lenne szükség! Ám, ha így is volna, az én vérem mégiscsak túl bűnös ehhez. Ó, ha inkább az Élő Isten Lelke lenne az ereje és…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Hol, mikor? (A változtatás jogát a rendezők fenntartották és sajnálatosan, némi zavar miatt kénytelenek is voltak élni vele! Az alábbi program a biztos:)     2018. április 26. csütörtök 21 órakor, a Kútvölgyi Kápolnában (1125. Bp. Galgóczy ut 49 (a 128-as busz végállomásán) SZENTMISE, és a…

Szólj hozzá!

Prágai Szent Adalbert (956-997)                A cseh származású Szent Adalbert szülei fogadalmat tettek, hogyha megjavul gyermekük rossz egészsége, akkor felajánlják Istennek. Adalbert fiatalon lett Prága püspöke, de 988-ban otthagyta a helyét, mert hiábavalónak látta…

Szólj hozzá!

     Amikor a felhő szerteoszlott, az összesereglett néptömeg betódult a félig kész templomba, és ott egy Mária a kisded Jézussal festményt látott, amely azelőtt nem volt ott, ráadásul egyszeriben a város összes harangja önmagától megszólalt.   A nép, amint ámulatából…

Szólj hozzá!

     A templomot azóta a „Fényességes Szent Szűz” nemzeti szentélyének nevezik. A csodálatos gyógyulások és megtérések a jelenések befejeződése után is folytatódtak. (Lásd a templombelsőt és a kupolát!) A jelenések évfordulóján VI. Pál pápa hivatalossá tette,…

Szólj hozzá!

»KISIRKA« Nyisd bárhol, olvasd bárhol!    Montforti Grignon Szent Lajos írását stilizálta és szerkesztette:   Begyik Tibor OCDS   Kézirat   „Mindannyian vegyetek részt megváltó munkámban!” (Jézus szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban III/164)   Ajánlom e kis…

Szólj hozzá!

Hol, mikor? (A változtatás joga a rendezők részéről fenntartva!)   2018. április 26. csütörtök 21 órakor, a Kútvölgyi Kápolnában 1125,  Bp. Galgóczy út 49. (a 128-as busz végállomásán) SZENTMISE, és a Szűzanya MEGKORONÁZÁSA. Teljes búcsú. Majd innen a Városligeti Regnum Mariánum Templom helyén 24…

Szólj hozzá!