HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     A Szűzanya gyakran jelent meg kis Gilles-nek, mint Szűz Mária, a kegyelem Anyja, vagy Szűz Mária, Isten Anyja, vagy 1954. augusztus 15-én váratlanul mint a Megváltó Királynője. Ez a kijelentés elsőre meglepőnek tűnik, de ennek a magyarázata a dicsőséges rózsafüzér…

Szólj hozzá!

     A püspök megkeresztelte Valerianust és az boldogan tért haza hitveséhez, könnyekkel küszködve vallotta meg hitét, mely teljesen átformálta az életét.      A szobájukat ekkor nagy fényesség telítette be és megjelent Cecília őrangyala, aki kissé meghajolva köszöntötte őket. Mindkettejüknek…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Az egyiptomi Zeitun-ban történt néma Mária-jelenést szeretném bemutatni, ám előtte néhány mondatban bemutatom a helyszínt! Az alexandriai püspökséget Szent Márk evangélista alapította az első század negyvenes éveiben. Krisztus után 68-ban halt vértanú halált Egyiptomban.…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A kis Gilles Bouhours 1951-1953 között a Montréjeau-i katolikus iskolába (kisszemináriumba) járt, ahol mindvégig egyszerűség, kedvesség, szelídség és vidámság jellemezte. Társai szerették nagylelkűsége, jószívűsége és mókássága miatt. Tanára, Busaté abbé így…

Szólj hozzá!

(Forrás nyomán: Radó Polikárp OSB. Az Egyház szentjei, PALLADIS rt. kiadása Budapest, 1940)      Szent Tibor (Tiburtius) vértanú élete elválaszthatatlan sógornője, Szent Cecília történetétől. Ezért először Cecíliáról emlékezem meg, mivel általa tért meg a Jézusért…

Szólj hozzá!

Az emberi élet méltósága Újfent hangsúlyoznunk kell, hogy az utód iránti vágy önmagában véve helyes és jó. Ugyanakkor nem emelhető az emberi élet méltósága fölé. A gyermek utáni vágy nem igazolhatja a gyermekek "előállítását". Ugyanúgy, ha a megfogant gyermek nem…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Mint említettük, mindig gyermekien és gyermeki szavakkal mondta a „szentbeszédeit", minden mesterkéltségtől mentesen!      A betegségről így szólt: „Ha egy kicsit betegek vagyunk, és rosszul érezzük magunkat, bocsánatot kell kérnünk a jó Istentől, és fel kell…

Szólj hozzá!

A "beültetett" és "kiiktatott" életek Azoknak a házaspároknak, amelyek alávetik magukat a mesterséges in vitro megtermékenyítés "gyógymódjának", tudomásul kell venniük, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a gyakran több mint tíz évig tartó drága és megalázó beavatkozások a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Domonkos László írása nyomán.) Ragyog a nap Magyarország fölött.     Az isteni irgalmasság vasárnapja van, amit Jézus Krisztusnak a legújabb korban alighanem legnagyobb földi helytartója, egy Karol Wojtyla nevű lengyel ember hirdetett meg, II. János Pál pápaként. A húsvét…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Küldetése megvalósítása után a gyermek ragyogott a boldogságtól. Beszélgetésük végén elénekelte a pápának a Parce Domine dalocskát, keresztbefont kézzel, ahogyan a Szent Szűz őt tanította.      A kihallgatás után vissza kellett térniük Franciaországba, mert…

Szólj hozzá!

A szeretet alapfeltétele a másik ember javának keresése Ha a szülők szeretetből vágynak az utódokra, akkor csakis annak az új embernek a javát akarják, akinek életet akarnak adni. De tegyük fel őszintén a kérdést: Vajon jó a mesterséges megtermékenyítés a létrehozott…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Bayer Zsolt írása nyomán)      Illyés Gyula jár a fejemben, már a győzelem éjszakája óta. Előbb a Haza a magasban állt elém emlékezetem egyre mohosabb erdei ösvényén, hogy megkönnyezzem:„[…] Ha új tatárhad, ha kufárhadözönli el a tiszta tájat,ha útjaink…

Szólj hozzá!

12.
április

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

HÁLÁT ADOK ! Hálát adok, hogy itt a reggel, Hálát adok az új napon. Hálát adok, hogy minden percem néked adhatom.   Hálát nem csak a jó testvérért, Hálát mindenkiért adok. Hálát adok, hogy minden sértést megbocsáthatok.   Hálát adok, hogy munkát…

Szólj hozzá!

     A kicsi annyira felizgatta magát azon, hogy nem tudta teljesíteni küldetését a pápánál, hogy belebetegedett. Ragaszkodott ahhoz, hogy ismét elmenjenek Rómába. Kértek újabb lehetőséget, de a Vatikán ezt megtagadta. Gilles azonban állandó sürgetést kapott a Szűzanyától,…

Szólj hozzá!

A mesterséges in vitro megtermékenyítés valódi arca Vessünk egy pillantást a "harctérre", amelyen a meg nem született emberi lények ellen harcolnak. Idézzük fel, hogy az első világháború tízmillió áldozatot követelt. Sajnos, nem okultunk belőle s így a második világháború további 55 millió…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Beer Miklós váci megyéspüspök nyilatkozata a pásztói Mária-szobrok könnyezéséről – 2018. március 29. csütörtök 15:50 Magyar Kurír: Az alábbiakban Beer Miklós váci megyéspüspök nyilatkozatát tesszük közzé a pásztói Mária-szobrok könnyezéséről. 2017. november 16-i határozatom alapján Zahar Béla…

Szólj hozzá!

     Az 1948-as év vége hozta el a kis Gilles igazi küldetését, miközben a Bouhours család is az égi megnyilvánulások ritmusában élt.      A fiatal gyermek elméjében a Szűzanya megnyilatkozásai iránt a legkisebb kétkedés sem merült fel, és így érte őt az 1948.…

Szólj hozzá!

A mesterséges in vitro megtermékenyítés valódi arca Első pillantásra logikátlannak tűnik: ugyanazok a körök, melyek támogatják az abortuszt és harcolnak a megfogant gyermekek megölésének jogáért, most tömegméretű terméketlenségről és a mesterséges megtermékenyítés tömeges bevezetésének…

Szólj hozzá!

A csönd tanítása     A magányosan élő erdei remetétől egy vidám zajongó kirán-dulócsoport megkér-dezte, hogy mire való az, ha élete nagy részét csöndben és magány-ban tölti?     A remete épp vizet mert egy mély kútból. Nem mutatott meglepetést a provokatív kérdésre, csupán a vödörhúzás közben…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

    1948 tavasza rendkívüli időszak volt, rendkívüli jelenések tekintetében.      Április 13-án Espis-ben háromszor látta a Szűzanyát, majd több alkalommal is májusban, aztán a szobájában különböző helyeken, majd az égen, és a családi ház kertjében stb.      1948. június 4-én Gilles közölte, a…

Szólj hozzá!

„Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött. Mária válasza az angyalnak tovább folytatódik az Egyházban, amely arra hivatott, hogy Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy Isten továbbra is meglátogathassa az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Áldott legyen az Isten mindenért!     Egy idős földműves a feleségével, a fiával és két kis unokájával éldegélt. A földjüket egyetlen lovuk segítségével művelték meg, és épp hogy eltartották magukat. Egy nap a lovuk elszabadult és eltűnt a dombok közt. A fiú egész…

Szólj hozzá!