HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Az irgalmasság a Szentírásban        A Szentírás tanúsága szerint Jézus elmagya-rázza és megmutatja nekünk, hogy milyen, pontosabban ki az Isten. Sokszor idézzük Szent Jánost: ,,szeretet az Isten'' (1Jn 4,8), ami leginkább kitűnik Jézus életművéből. Jézus…

Szólj hozzá!

Pápák az engesztelésről      XVI. Benedek pápa Názáreti Jézus c. könyvének 2. részében megállapítja, hogy "Sok mai exegéta az engesztelés gondolatát Jézus istenképével összeegyeztethetetlennek ítéli, és azt állítják, hogy az engesztelés gondolata a modern felfogás számára nem követhető."    …

Szólj hozzá!

1995. április 10-én II. János Pál ké­résére Civitavecchiába látogatott Andrzej Maria Deskur bíboros. A plébániatemplomban mondott homíli­ájában Szűz Mária szobrának foglyul ejtését a lengyel kommunista kor­mány tevékenységéhez hasonlította, mely 1967-ben foglyul ejtette a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

2. Jézus vállára veszi a keresztet       Szenvedj Velem...! Tudod, mit mondtam: fel kell érnünk a Kálváriára. De a mi lábunk együtt járjon...! Ne sajnálj semmi fáradtságot, határt ne ismerj, megváltó munkámból soha ki ne kapcsolódj egy pillanatra sem! Ezt állandóan szem…

Szólj hozzá!

SZENT PATRIK /389-461/ /március 17/ Írországban Szent Patrik napján így köszöntgetnek az emberek egymásnak:"Áldjon meg az Isten és Szent Patrik!"Ennek a csodálatos hitvallónak, apostolnak tisztelete kiemelkedő az írek körében.Ki is volt ez a tiszteletreméltó szent ember?    …

Szólj hozzá!

Az irgalmasság etimológiája        A mindennapi felfogás a részvéttel, a segítőkészséggel, a megbocsátás-sal azonosítja az irgalmat.      A Magyar Értelmező Szótár szerint az irgalom: segítő könyörület, szá-nalom, megbocsátás; az irgalmasság pedig: tevékeny…

Szólj hozzá!

4. Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)      Az Istennel való megbékélésre való indíttatás, az engesztelés gondolata nem újkeletű üdvtörténetünkben! Már a zsoltáros is így int: „Ti, akik megfeledkeztek…

Szólj hozzá!

     A 17. századi Írországban kemény üldözés tört a katolikus hívek, különösen főpásztoraik ellen. Az erőszakos protestantizálással egyidőben az angolok területeket hódítottak el Írországtól, a végletekig fokozva az elnyomást. Cromwell Olivér 1649 Nagyboldogasszony…

Szólj hozzá!

Az ügyészség csak öt év után, tehát 2000-ben állí­totta le a vizsgálatot azzal az indoklással, hogy "a könnyezés, vagy kollektív szuggesztió eredménye vagy természetfölötti tényezők következménye lehet." Ez bizony "bölcs" következtetés! Grillo püspök már 1995…

Szólj hozzá!

1. Pilátus halálra ítéli Jézust        Észrevetted-e már, hányszor megyek feléd, hogy megfogjam kezedet? Vezetlek, hogy ne légy bátortalan. A kegyelmek bősége, mely erőt és bátorságot ad, ez vagyok én. Ez az Én világosságom, mely bevilágítja a göröngyös utakat,…

Szólj hozzá!

    Nagyon fájdalmas tapasztalni – a történelmi események egyre keményebben tanúskodnak erről –, hogy az Egyház Anyjának szavai a sok akadékoskodás miatt nem járhatták át kellő mélységben az evangelizációs tevékenységet. Bár sok Mária-kegyhely folytat áldásos…

Szólj hozzá!

3. Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)      A 'Csodásérem' üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végve-szélybe sodródó emberiség Reménycsillaga. Az 1830-ban elkezdődött…

Szólj hozzá!

A Magyar Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozatában a magyar zászló és címer emléknapjául március 16-át jelölte ki. Nemzeti jelképeink e napja újabb kapocs lehet az anyaország és az elszakított magyar nemzetrészek között, amely alkalmat és lehetőséget teremt a magyar…

Szólj hozzá!

A püspök kijelentette, hogy Nagypénteken 15 órakor a szobor visszatér a Szent Ágoston-plébánia­ templomba ünnepélyes körmenet keretében. Ekkor viszont az eseményekbe beleavatko­zott az államügyészség. Április 6-án azt követelték, hogy végezzenek újabb ra­diográfiás…

Szólj hozzá!

Kindelmann Győző összeállítása Az alábbi keresztutat a Szeretetláng-lelkiség szerves részének tekinthetjük, hiszen a stációk kommentár és kiegészítés nélkül a Szeretetláng Lelki Napló szövegéből kerültek összeállításra.  Bevezető elmélkedés (A Lelki Napló 1964…

Szólj hozzá!

     Korunk az elhatalmasodó bűn korszaka. A Szentírás nagyon sok tanítást ad a bűnről és következ-ményeinek elhatalmasodásáról. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik ,,lakóinak gonosz-sága miatt'' (Zsolt 106,34). Az ember számára a legnagyobb rossz a bűn, mert…

Szólj hozzá!

2. Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)      Aki komolyan részt akar vállalni az evangelizációban, ajánlja fel magát a Szűzanya Szeplőtelen Szívének, ajánlja életét és munkásságát az ő oltalmába, s kérje…

Szólj hozzá!

Idézve Szent II. János Pál Evangelium vitae enciklikájából: »...Mindenkinek rá kell döbbennie arra, hogy a jó és a rossz, a halál és az élet, a „halál kultúrája” és az ”élet kultúrája” közti hatalmas és drámai összeütközés előtt állunk. Sőt a konfliktus „kellős közepében” vagyunk, részeseiként…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

(Antalóczi Lajos "Irgalmad többet ér, mint az élet" c. munkája nyomán)   A bűn elhatalmasodása        Történelmünk utolsó százhetven évében a hit és a lelkiség alakulását merőben új tényezők befolyásolták. Sok esetben igen hátrányosan. Elég utalnunk a…

Szólj hozzá!

1. Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)      A XIII. századi Boldog Özséb pilisi remete (az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend alapítója) barlangja előtti keresztjénél látomásban részesült. Sok-sok apró…

Szólj hozzá!

A jelenség Gregoriéknál egészen addig tartott, amíg a szobrot a plébános el nem vitte a templomba, február 10-én. Ám a püspök fenntartásai nem csillapodtak, sőt megrótta a helyi plébánost, a szobor templomi kitétele miatt, és egyben megtiltva, hogy közös imára gyűljenek össze…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A magyarság hivatása és felelőssége       Minden népnek és minden nemzetnek, nemzedéknek, megvan a maga „szerepe” az Isten Országáért való küzdelemben, annak építésében, amiként ez érvényes minden egyes emberi személyre is. A magyarság hivatása nem nemzeti dicsőség,…

Szólj hozzá!

Abortált magzatokkal fűtenek brit kórházakban Brit kórházakban fűtésre használják az abortált magzatokat. Az elmúlt két évben 15 500 meg nem született gyermek földi maradványait „hasznosították” a „hulladékból energiát program” keretében működő erőművekben –…

Szólj hozzá!

Bár a plébános azt javasolta, hogy a dolgot tartsák titokban, mégis már másnap a február 3-i szentmisén közölte az emberekkel , hogy az egyházközségükben valami rendkívüli történik: "Szűz Mária véres könnyeket sír. Ne hagyjuk, hogy ez az üzenet hiábavaló maradjon!" A…

Szólj hozzá!

A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy a hamis látnokokat és követőiket Isten keményen bünteti!        Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

3 Az engesztelés magyar ügye      Magyarországon az engesztelés ügyének Erdey Ferenc (1895-1966), a Budapesti Hittudományi Akadémia lelki igazgatója volt első apostola.  (Erdey atya csak évekkel később, az Engesztelés Művének megindítása után találkozott Natália nővérrel…

Szólj hozzá!

A családfő, Fabio a gyermekeivel szentmisére készült a templomba. A felesége már előzőleg elment. Épp az autót akarta már indítani, amikor az utolsóként siető kislánya, Jessica kiáltozni kezdett: "Apu, sír a Szűzanya!" Apja azonban csak sürgette: ne viccelődj, mert már így is…

Szólj hozzá!

Lépre ne menjetek!       Az Úr szavai: Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8) Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak…

Szólj hozzá!

Kedves Testvérek! Arra hívunk benneteket, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé 30 napon keresztül a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar népen, szíveinkben, gondolkodásunkban és kapcsolatainkban. Történelmünk bizonyítja,…

Szólj hozzá!

OLVASD VÉGIG ÉS GONDOLKOZZ! Gyermekeid jövőjéről, Európa fennmaradásáról van szó. Ne várj másokra, ne hidd, hogy Te kicsi vagy és nem tehetsz semmit! Mindegy hol élsz, ha magyar vér folyik ereidben, magyar gyökerekkel, Te is felelős vagy, felelős leszel Szülőhazád…

Szólj hozzá!