HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Rosszindulat és félreértés      Sok későbbi legen-dás kegyetlenség a félreértelmezésekből (a pontatlan latinul tudásból) származott! Lássunk alább néhá-nyat.     Az auto da fé nem az elítéltek megégeté-sét jelenti, miként azt az egyházellenes tör-ténet- és…

Szólj hozzá!

Pápai ördögűzés José Maria Zavala: Así se vence al demonio (Így lehet legyőzni az ördögöt) című könyvének egyik fejezetében interjút közöl Gabriele Amorth atyával, aki két esetről számol be, amikor II. János Pál exorcizmust végzett.      A szerző szerint…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Miért olvasom naponta a Szentírást? Horváth Dénes - okl. vill. mérnök-tanár, okl. hitoktató írása 1) A Szentírás: „Isten szava – hogy eljuss a mennyországba, de csak úgy válik javadra, ha az Egyház magyarázza.” (vö. ApCsel 8,31) Péter apostol kérdi: „Uram, kihez…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 A sötét ellenforradalmárok      Az egyházi inkvizíció intézményét III. Pál pápa 1542-ben átszervezte, V. Sixtus pápa pedig 1587-ben megszüntette és helyébe a hit tisztaságára ügyelő Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis Sancti Officii nevű egyházi bizottságot…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 7 Részlet GABRIELE AMORTH atya könyvéből A sátán adományai      Sátán is ad képességeket követőinek. Mivel ő autentikus hazudozó, az adományok fogadói pedig nem tudják, vagy nem akarják felismerni azok eredetét, mivel ezeknek az ingyenes…

Szólj hozzá!

Szent Mihály Arkangyal (szeptember 29.)      A hagyományos római kalendáriumban Szent Mihály Arkangyalnak két ünnepe van; az egyik május 8-án, ami az arkangyal 495-ös megjelenéséről emlékezik meg Gargano hegyén, Apuliában. A másik szeptember 29-i főünnep pedig a Dedicatio…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Szent Angyalok segítségül hívása a keresztény Magyarországért      Magyarország szent Őrangyala, te aki Királynőnk oldalán állsz Isten Trónja előtt az arkangyalokkal, Szent Mihállyal – az Égi Seregek vezérével, Szent Gábriellel – Isten küldöttjével, Szent Ráfáellel – Isten orvosával, és Szent…

Szólj hozzá!

Szükségszerűség a rossz ellen      Az egyházi inkvizíció általában az eretnekségek ellen irányult. A zsidókra természetesen nem vonatkozott, hacsak nem már kikeresztelkedett és visszaeső zsidóról volt szó, mert az ilyent mint zsidózó (judaizáló) eretneket éppúgy…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 6 Részletek GABRIELE AMORTH atya könyvéből      Hogyan lehet az előzőkben felsorolt bajok ellen védekezni? Szigorúan véve – a rituálé szerint –, ördögűzésre csak a valódi démoni megszállottság esetén van szükség. A többi esetre a szokásos kegyelmi eszközök is…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható! Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa,akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal)      A sátán kezdettől fogva engedetlen volt Istennel szemben, abszolút módon és visszavonhatatlanul elutasította őt.…

Szólj hozzá!

Az inkvizíció fekete legendája       Ahogy a kortárs brit történész. E. Grant ál-lítja: ,,Számos komoly probléma, mely a 16. és 17. század tudósai előtt felmerült – s me-lyek többségét sikere-sen megoldották –, a középkor szellemi öröksége volt. Ha nem lett volna a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal) KI A SÁTÁN?      A "sátán" kifejezés a héber "satim" szóból származik, melynek jelentése: "ellenfél, ellenség,…

Szólj hozzá!

Utazási szabadság a "sötét kötöttségek" közepette      Úgyszintén a középkor hagya-téka a nemzetközi tudományos világ is. Pont a középkorban ter-jedt el a tudósok később szokássá váló szabad vándorlása, a külön-féle tudományos központok kö-zött. A latin ‒ az…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

F. Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS III. részRészlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal) Krisztus azért jött, hogy az ördög műveit lerontsa      "Ez az…

Szólj hozzá!

Egyetemek a világosság forrásai      A bizánci Justinianus császár idején állították össze a római jog alapján az első polgári törvénykönyvet Corpus Juris Civilis néven. Magas volt az írni-olvasni tudók aránya, elterjedt volt az alapfokú oktatás (még vidéken is), a…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal) Részlet a szerző bevezetőjéből     Papi hivatásom első éveitől fogva számtalan olyan személlyel találkoztam, akik…

Szólj hozzá!

A sötét világnézet      A kora-középkor idején az építészet változatos és újító szellemű volt. Ekkor terjedtek el a művészetekben az élethű ábrázolások, és itt vetették meg az érett középkorban virágzó román stílus alapjait. Ekkor terjedtek el a klasszikus formák…

Szólj hozzá!

Szeptember 24. Szent Gellért, Szent Imre nevelője, a vértanúhalált halt (1046) első csanádi püspök emlékünnepe. SZENT GELLÉRT Velencében született előkelő patrícius családból 980 körül. A születése napja miatt György névre keresztelték. Ötévesen halálos beteg lett, a…

Szólj hozzá!

Szeptember utolsó vasárnapjára esik Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe.     Eredetét 1218-ra vezethetjük vissza, amikor augusztus 1-jén, a Boldogságos Szűz látomásban buzdította Nolascói Szent Pétert a fogolykiváltó rend megalapítására. Mint rendi ünnepet a pápa 1615-ben…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal) † Gaetano Bonicelli ‒ Siena emeritus püspökének előszavából (részlet)     ...Alaposabban olvasva az…

Szólj hozzá!

Szeptember 23.     Szent Pio atya, stigmatizált kapucinus szerzetes (1887–1968) nevéhez számos különleges esemény fűződik. 1999-ben boldoggá, 2002-ben szentté avatták.Magam, mint e blog szerkesztője könyvet is írtam róla "Az üdvözítő szeretet megsebzettje" címmel (ld. lent).…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal) A DÉMONOK NEM TUDHATNAK MINDENT EGY SZEMÉLYRŐL      Istenen kívül senki nem ismeri tökéletesen az ember lelkét. A…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Részlet Francesco Bamonte: MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS ÖRDÖGŰZÉS Hogyan ismerjük fel a ravasz kísértőt? c. könyvéből (IHTYS, Nagyvárad 2016. ‒ A/5 200 oldal) A DÉMONOK NINCSENEK JELEN MINDENÜTT      Az emberi test térbeli kiterjedésénél fogva meghatározott helyen található.…

Szólj hozzá!

A sötét demokráciák      Az előzőkben említett "felvilágosult" tettek, csupán csak előjátékai voltak a 19-20. századi nagy tömegmészárlásoknak, amelyek fő célpontja mindig a katolicizmus volt. Csak a huszadik században, több keresztényt gyilkoltak le, mint a megelőző 19…

Szólj hozzá!

Szeptember 21.      Máté apostol, másik nevén Lévi egyike lehetett Jézus első követőinek és apostolainak. Márk evangéliuma szerint Alfeus fia volt, adószedő és vámos Kafarnaumban. Találkozván Jézussal felhagyott munkájával és követte (Mt 9,10, Lk 5,23). A Úr legszűkebb tanítványai köréhez tartozott,…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A "felvilágosult" humanizmus diadala?      Végső soron, a renesaince esetében is szellemi újjászületésről beszélünk, de ateizmus nélkül! És ezt valamiképp egybe-mossák a felvilágosodás korával. Pl. a "nagynak" titulált Francia Forra-dalom tömegmészárlá-sairól, a teljes…

Szólj hozzá!

     A garganói eseményeket követően száz évre, 590-ben Rómában hatalmas pestisjárvány pusztított. A városban tomboló járvány megszűnéséért Nagy Szent Gergely pápa könyörgő körmenetet tartott. Ekkor a Hadrianus császár síremléke feletti vár tetején meglátta Szent…

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Felhasznált irodalmak: 1) forrás ; 2) forrás ; 3) forrás ; 4) forrás ;  5) Huber Lipót: A spanyol inkvizícióról6) Szeressétek egymást - katolikus evangelizációs magazin 12. szám 2014. (Grzegorz Kucharczyk cikke)      A III. vagy V. századtól egészen a XV. századig…

Szólj hozzá!

     Szent Mihály főangyal a jelenésével elérte, hogy az használhatatlannak tűnő, kietlen és ijesztő sziget, az imádság és a zarándoklat helyévé váljon! (Csak megjegyezzük, hogy a „nagynak” mondott Francia Forradalom idején a bencések közül sokakat kivégeztek, a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Miért kiabálunk egymással, ha dühösek vagyunk?      Egy gyakran hangosan vitatkozó házaspár, akik maguk is csodálkoztak hirtelen indulataikon – mert szerették egymást –, felkerestek egy szent remetét, hogy tanácsot kérjenek tőle. A szent ember meghallgatva őket, mosolyogva…

Szólj hozzá!

Vigyázz! Mert kozmikus harc folyik minden egyes lélekért, minden pillanatban, minden órában, a csábítás, a megtévesztés és a pszichotechnika minden eszközével; a tét az örök élet boldogsága! Ha figyelmetlen vagy, könnyen elragad a világ és észrevétlenül is az istentagadók…

Szólj hozzá!

    1 km-re Franciaország normandiai partjaitól magaslik ki a tengerből Mont-Saint-Michel jellegzetes ár-apály szigete, mely úgy értendő, hogy apály esetén egy földnyelv köti a szárazföldhöz. (Ma már turisztikai okokból hidat építettek!) A szigeten hatalmas bencés kolostor…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A történet magyar vonatkozásai      A jelenések kislányát jól ismerte Regőczi István atya, aki életében először éppen a jelenések évében járt Belgiumban, a szentelése előtti évben, 1942-ben pedig a Beco családnál töltötte a szilveszterestét. A hétgyermekes család…

Szólj hozzá!

TOBORZÁS  Az imacsoport célja és beosztása: A papi és szerzetesi hívatásokért minden hónap 1-jétől 31-ig naponta két ember imádkozik amit naptárban vezetek.  Már külön alakult Rózsafüzér-társulati csoportot is akik havonta kapják a titkokat az imaszándékkal…

Szólj hozzá!

  »Isten haragja megnyilvánul az égből azoknak az embereknek gonoszsága és igazságtalansága fölött, akik hazugsággal elfojtják az isteni igazságot. Amit ugyanis tudni lehet Istenről, azt világosan ismerik, mert Isten kinyilvánította nekik. Hiszen azt, ami láthatatlan benne: örök…

Szólj hozzá!

A mennyország kapuja      A rendkívüli eseménynek híre ment, ám abban az időben – de még ezer évre rá –, sem volt biztonságos végigzarándokolni az itáliai félszigeten! (Nem úgy, mint a szentistváni Magyarországon, ahol példás közbiztonság volt!) 1118-ban a Templomos…

Szólj hozzá!

A kegyhely nevezetességei      A Szegények Szent Szüzének tiszteletére egyszerűségében nemes, befogadóképességében nagy, de családias jellegű templomot építettek 1984-ben.     A kegyhely látnivalói közé tartoznak a fenyves különböző útjain épített kápolnák. A…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Michel Leplay protestáns lelkész, 2018. március 22-én a La Croix c. francia újságban azt a kijelentést tette, hogy „Amennyire én tudom, Mária soha nem jelent meg protestánsnak!”      Ezúttal is tévedett, mert a kis Notre Dame de l'Osier nevű faluban, 1657. március 25-én Szűz…

Szólj hozzá!

A harmadik megjelenés 493. szeptember 29-én    Hálából a győzelemért, Lőrinc püspök a barlangot kápolnává akarta szentelni, de a misztikus hely iránti félelemből és tiszteletből senki sem mert oda belépni. Maga a püspök is megtorpant és elhatározta, hogy a pápától, I.…

Szólj hozzá!

A jelenések után 2      Egyházi részről röviddel a jelenések megszűnése után megkezdődött azok vizsgálata. Az egyházmegye főpásztora bizottságot állított föl, melyben teológusok, orvosok, pszichológusok és más szakterületek tudósai vettek részt. A főpásztor előbb…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya, Mária felmagasztalt anyai fájdalmának ünnepe. Simeon megjövendölte Mária szenvedését – azt –, hogy a hét tőr járja át a szívét (Lk 2,34-35).Az 1423-i kölni zsinat Húsvét utáni 3. vasárnapjára rendelte az ünnepét. XIII.…

Szólj hozzá!

A második jelenés 493. szeptember 19-én     492-ben Odoaker, a gót Herulok királya látva, hogy Siponto milyen békés jólétben él, elhatározta, hogy meghódítja Sipontót. Hosszas csaták után már körbevette a várost. Siponto lakói püspökükhöz futottak tanácsért. Lőrinc…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

     335. év szeptember 13-áján szentelték fel Jeruzsálemben a Szent Sír bazilikát, ahol 14-én mutatták be először a már május 3-án megtalált Kereszt-ereklyét, egy darabot Jézus keresztfájából. A kereszt a megváltás jelképe, így ez az ünnep közvetlenül Jézus…

Szólj hozzá!

     A most következő történetben, ne a régies szavakra figyeljünk, hanem a lényegre, arra, hogy a Földön minden hely valakié. Régóta szokás, hogy egyes helye-ket felajánlunk, birtokába adunk valakinek, ezzel tiszteletünket kifejezve. Esetünkben ilyen hely a Szent Mihály…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A jelenések után 1      Csodás gyógyulások és imameghallgatások is történtek Banneux-ben. Marietta barátnője is meggyógyult. Kezdetben emiatt is sokan keresték fel ezt a kegyhelyet.     Maretta Beco, a jelenéseket követően lett elsőáldozó.     Jamin atya buzgólkodása,…

Szólj hozzá!

Az Őrangyal segítsége "Mert angyalainak parancsol felőled, hogy minden utadon őrizzenek. Kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat." /91. zsoltár/ Férjemmel szeptember 3-án küzdelmes napra virradtunk. Kora reggel a Szívsebészeti klinikára kellett mennünk, hogy beültessék szívébe a…

Szólj hozzá!

     Szent Mihály főangyal leghíresebb jelenése, az olasz csizma boka feletti részén található 850 méter magas hegyen volt, a Monte Garganón, amelyet ma Monte San Angelo-nak neveznek.      A Gargano hegy sziklás csúcsaival hatalmasan és méltóságteljesen emelkedik az ég felé a körülötte fekvő dombok…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Nyolcadik jelenés 1933. március 2-a csütörtök, este 19 óra.      Marietta már a tizedik napja várta, hogy a Szűzanya megjelenjen. Ezen a napon is borongós, esős volt az idő, ezért szobájában maradt és imádkozott.      Este, esernyőt véve magához elindult, hogy találkozzon…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt., Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása 3. Mit tanulhatnak a népek maguk a védangyalaiktól? A népek, mindenekelőtt a népek felelős vezetői, ne tűrjenek el semmiféle “idegen isteneket.” (A bibliai korban ugyanúgy, mint manapság a pénz és a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. (Fordította: Dr. Tekulics Judit)Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azáltal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta,…

Szólj hozzá!

Szűz Mária Szent Neve (szeptember 12.)   /Horváth Mária írása/ Áldott légy Mária, Aki világra hoztad nekünk az Üdvözítőt!Áldott legyen a Te szent neved! Mária nevének jelentése, akit héberül Mirjamnak neveztek, arámul Marjamnak, nem teljesen magyarázható. Szent Lukács csak ennyit ír róla…

Szólj hozzá!

Hetedik jelenés 1933. február 20-a hétfő este, 19 óra.      Ezúttal is havazás és hideg téli este volt, bár mindez nem zavarta Mariettát. Elhagyva a kertet, a havazás és hideg ellenére az úton kétszer is letérdelt – miként a forrásnál is – és a rózsafüzért…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt., Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása “A NÉPEK VÉDANGYALAI” K i e g é s z í t é s   a pasztorálszociológiai dialógushoz. (M. Faulhaber bíboros hitlerizmus előtti beszéde alapján)  1. Miért van szükségük a népeknek…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. (Fordította: Dr. Tekulics Judit)Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy…

Szólj hozzá!

Hatodik jelenés 1933. február 15-e szerda, este 19 óra.      A jelenések ritkultak és egyre rövidebbek voltak. Bár csak három nap telt el az előző jelenéstől, a kíváncsiskodók sorra elmaradtak. Ez alkalommal, csak három személy kísérte Mariettát a forráshoz! A Szent Szűz…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt., Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Mindaz, amit a fentiekben az angyalokról megfogalmaztunk, az kiemelkedő és lényegi értelemben Jézus Krisztusban valósul meg. Az ő megjelenéséig sokkal fontosabb szerepük volt az angyaloknak, mint az ő…

Szólj hozzá!

11.
szeptember

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

A X. MAGYAROK NAGYASSZONYA TALÁKOZÓRA 1153 Budapest, Széchenyi térmobil: 06-20/357-4229;email: rpmnafoplebania@gmail.comWeb: http://www.rakospalotaifoplebania.hu

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. (Fordította: Dr. Tekulics Judit)Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy…

Szólj hozzá!

Ötödik jelenés 1933. február 11-e szombat, este 19 óra.      Marietta reménye és hűséges várakozása beteljesült, aznap is a forráshoz igyekezett. Miközben a kislány megmosta kezét a vízben és keresztet rajzolt magára, megjelent a Szűzanya és a következőket mondta. ‒…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása c) Harmadszor egészen külön tanulmány lehetne az angyalok­nak Jézus személye körüli leiturgiája, kultikus szolgálata. Itt elsősorban “Jézus Krisztusról mint a 'Szövetség Angyaláról'” van szó. Az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. (Fordította: Dr. Tekulics Judit)Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy…

Szólj hozzá!

     1552. szeptember 9-én vette ostrom alá Ahmed budai pasa és Ali pasa egyesült serege Eger várát, melyet a Dobó István vezette maroknyi védősereg később sikeresen megvédett az oszmánoktól. Az egriek helytállása következtében I. Szulejmán (uralk. 1520-1566) 1552. évi…

Szólj hozzá!

Negyedik jelenés 1933. január 20-a péntek, este 19 óra.      Marietta az egész napot ágyban töltötte, mert rosszul érezte magát. Este azonban felöltözött és az odasereglett környékbeliekkel ‒ akik megígérték, hogy elkísérik ‒, kiment a forráshoz. Már menet közben…

Szólj hozzá!