HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

    1 km-re Franciaország normandiai partjaitól magaslik ki a tengerből Mont-Saint-Michel jellegzetes ár-apály szigete, mely úgy értendő, hogy apály esetén egy földnyelv köti a szárazföldhöz. (Ma már turisztikai okokból hidat építettek!) A szigeten hatalmas bencés kolostor…

Szólj hozzá!

18.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A történet magyar vonatkozásai      A jelenések kislányát jól ismerte Regőczi István atya, aki életében először éppen a jelenések évében járt Belgiumban, a szentelése előtti évben, 1942-ben pedig a Beco családnál töltötte a szilveszterestét. A hétgyermekes család…

Szólj hozzá!

TOBORZÁS  Az imacsoport célja és beosztása: A papi és szerzetesi hívatásokért minden hónap 1-jétől 31-ig naponta két ember imádkozik amit naptárban vezetek.  Már külön alakult Rózsafüzér-társulati csoportot is akik havonta kapják a titkokat az imaszándékkal…

Szólj hozzá!

  »Isten haragja megnyilvánul az égből azoknak az embereknek gonoszsága és igazságtalansága fölött, akik hazugsággal elfojtják az isteni igazságot. Amit ugyanis tudni lehet Istenről, azt világosan ismerik, mert Isten kinyilvánította nekik. Hiszen azt, ami láthatatlan benne: örök…

Szólj hozzá!

A mennyország kapuja      A rendkívüli eseménynek híre ment, ám abban az időben – de még ezer évre rá –, sem volt biztonságos végigzarándokolni az itáliai félszigeten! (Nem úgy, mint a szentistváni Magyarországon, ahol példás közbiztonság volt!) 1118-ban a Templomos…

Szólj hozzá!

A kegyhely nevezetességei      A Szegények Szent Szüzének tiszteletére egyszerűségében nemes, befogadóképességében nagy, de családias jellegű templomot építettek 1984-ben.     A kegyhely látnivalói közé tartoznak a fenyves különböző útjain épített kápolnák. A…

Szólj hozzá!

17.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Michel Leplay protestáns lelkész, 2018. március 22-én a La Croix c. francia újságban azt a kijelentést tette, hogy „Amennyire én tudom, Mária soha nem jelent meg protestánsnak!”      Ezúttal is tévedett, mert a kis Notre Dame de l'Osier nevű faluban, 1657. március 25-én Szűz…

Szólj hozzá!

A harmadik megjelenés 493. szeptember 29-én    Hálából a győzelemért, Lőrinc püspök a barlangot kápolnává akarta szentelni, de a misztikus hely iránti félelemből és tiszteletből senki sem mert oda belépni. Maga a püspök is megtorpant és elhatározta, hogy a pápától, I.…

Szólj hozzá!

A jelenések után 2      Egyházi részről röviddel a jelenések megszűnése után megkezdődött azok vizsgálata. Az egyházmegye főpásztora bizottságot állított föl, melyben teológusok, orvosok, pszichológusok és más szakterületek tudósai vettek részt. A főpásztor előbb…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

16.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya, Mária felmagasztalt anyai fájdalmának ünnepe. Simeon megjövendölte Mária szenvedését – azt –, hogy a hét tőr járja át a szívét (Lk 2,34-35).Az 1423-i kölni zsinat Húsvét utáni 3. vasárnapjára rendelte az ünnepét. XIII.…

Szólj hozzá!

A második jelenés 493. szeptember 19-én     492-ben Odoaker, a gót Herulok királya látva, hogy Siponto milyen békés jólétben él, elhatározta, hogy meghódítja Sipontót. Hosszas csaták után már körbevette a várost. Siponto lakói püspökükhöz futottak tanácsért. Lőrinc…

Szólj hozzá!

15.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

     335. év szeptember 13-áján szentelték fel Jeruzsálemben a Szent Sír bazilikát, ahol 14-én mutatták be először a már május 3-án megtalált Kereszt-ereklyét, egy darabot Jézus keresztfájából. A kereszt a megváltás jelképe, így ez az ünnep közvetlenül Jézus…

Szólj hozzá!

     A most következő történetben, ne a régies szavakra figyeljünk, hanem a lényegre, arra, hogy a Földön minden hely valakié. Régóta szokás, hogy egyes helye-ket felajánlunk, birtokába adunk valakinek, ezzel tiszteletünket kifejezve. Esetünkben ilyen hely a Szent Mihály…

Szólj hozzá!

14.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A jelenések után 1      Csodás gyógyulások és imameghallgatások is történtek Banneux-ben. Marietta barátnője is meggyógyult. Kezdetben emiatt is sokan keresték fel ezt a kegyhelyet.     Maretta Beco, a jelenéseket követően lett elsőáldozó.     Jamin atya buzgólkodása,…

Szólj hozzá!

Az Őrangyal segítsége "Mert angyalainak parancsol felőled, hogy minden utadon őrizzenek. Kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat." /91. zsoltár/ Férjemmel szeptember 3-án küzdelmes napra virradtunk. Kora reggel a Szívsebészeti klinikára kellett mennünk, hogy beültessék szívébe a…

Szólj hozzá!

     Szent Mihály főangyal leghíresebb jelenése, az olasz csizma boka feletti részén található 850 méter magas hegyen volt, a Monte Garganón, amelyet ma Monte San Angelo-nak neveznek.      A Gargano hegy sziklás csúcsaival hatalmasan és méltóságteljesen emelkedik az ég felé a körülötte fekvő dombok…

Szólj hozzá!

13.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Nyolcadik jelenés 1933. március 2-a csütörtök, este 19 óra.      Marietta már a tizedik napja várta, hogy a Szűzanya megjelenjen. Ezen a napon is borongós, esős volt az idő, ezért szobájában maradt és imádkozott.      Este, esernyőt véve magához elindult, hogy találkozzon…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt., Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása 3. Mit tanulhatnak a népek maguk a védangyalaiktól? A népek, mindenekelőtt a népek felelős vezetői, ne tűrjenek el semmiféle “idegen isteneket.” (A bibliai korban ugyanúgy, mint manapság a pénz és a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. (Fordította: Dr. Tekulics Judit)Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azáltal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta,…

Szólj hozzá!

Szűz Mária Szent Neve (szeptember 12.)   /Horváth Mária írása/ Áldott légy Mária, Aki világra hoztad nekünk az Üdvözítőt!Áldott legyen a Te szent neved! Mária nevének jelentése, akit héberül Mirjamnak neveztek, arámul Marjamnak, nem teljesen magyarázható. Szent Lukács csak ennyit ír róla…

Szólj hozzá!

Hetedik jelenés 1933. február 20-a hétfő este, 19 óra.      Ezúttal is havazás és hideg téli este volt, bár mindez nem zavarta Mariettát. Elhagyva a kertet, a havazás és hideg ellenére az úton kétszer is letérdelt – miként a forrásnál is – és a rózsafüzért…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt., Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása “A NÉPEK VÉDANGYALAI” K i e g é s z í t é s   a pasztorálszociológiai dialógushoz. (M. Faulhaber bíboros hitlerizmus előtti beszéde alapján)  1. Miért van szükségük a népeknek…

Szólj hozzá!

12.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. (Fordította: Dr. Tekulics Judit)Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy…

Szólj hozzá!

Hatodik jelenés 1933. február 15-e szerda, este 19 óra.      A jelenések ritkultak és egyre rövidebbek voltak. Bár csak három nap telt el az előző jelenéstől, a kíváncsiskodók sorra elmaradtak. Ez alkalommal, csak három személy kísérte Mariettát a forráshoz! A Szent Szűz…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt., Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Mindaz, amit a fentiekben az angyalokról megfogalmaztunk, az kiemelkedő és lényegi értelemben Jézus Krisztusban valósul meg. Az ő megjelenéséig sokkal fontosabb szerepük volt az angyaloknak, mint az ő…

Szólj hozzá!

11.
szeptember

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

A X. MAGYAROK NAGYASSZONYA TALÁKOZÓRA 1153 Budapest, Széchenyi térmobil: 06-20/357-4229;email: rpmnafoplebania@gmail.comWeb: http://www.rakospalotaifoplebania.hu

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. (Fordította: Dr. Tekulics Judit)Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy…

Szólj hozzá!

Ötödik jelenés 1933. február 11-e szombat, este 19 óra.      Marietta reménye és hűséges várakozása beteljesült, aznap is a forráshoz igyekezett. Miközben a kislány megmosta kezét a vízben és keresztet rajzolt magára, megjelent a Szűzanya és a következőket mondta. ‒…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása c) Harmadszor egészen külön tanulmány lehetne az angyalok­nak Jézus személye körüli leiturgiája, kultikus szolgálata. Itt elsősorban “Jézus Krisztusról mint a 'Szövetség Angyaláról'” van szó. Az…

Szólj hozzá!

10.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Budapest, 2016. augusztus 27. (Fordította: Dr. Tekulics Judit)Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének Elnöke elvállalta, hogy…

Szólj hozzá!

     1552. szeptember 9-én vette ostrom alá Ahmed budai pasa és Ali pasa egyesült serege Eger várát, melyet a Dobó István vezette maroknyi védősereg később sikeresen megvédett az oszmánoktól. Az egriek helytállása következtében I. Szulejmán (uralk. 1520-1566) 1552. évi…

Szólj hozzá!

Negyedik jelenés 1933. január 20-a péntek, este 19 óra.      Marietta az egész napot ágyban töltötte, mert rosszul érezte magát. Este azonban felöltözött és az odasereglett környékbeliekkel ‒ akik megígérték, hogy elkísérik ‒, kiment a forráshoz. Már menet közben…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Az angyalok istenszolgálata  – Az ószövetségi Szentírás klasszikus helye az angyalok istenszolgálatának bemutatására Iz 6, 1-3. A szentírási szakasz ismerős: a hatszárnyú szeráfok kara szüntelenül…

Szólj hozzá!

09.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Francesco Bamonte atya szentbeszéde Budapest, 2016. augusztus 27-én      (Fordította: Dr. Tekulics Judit)     Kedves Olvasóm! Az Országos Szeretetláng Fesztiválon résztvevőket és a Szeretetláng Mozgalmat, nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Francesco Bamonte atya az…

Szólj hozzá!

Szeptember 8. Kisboldogasszony, Mária születésének ünnepe      Öröktől ki volt szemelve az Istenanyaságra (február 2.), ezért mentes volt minden bűntől, szeplőtelenül fogantatott (december 8.) (Péld 8,22-31).  A hagyomány szerint Kisboldogasszonykor a legszebb a napfelkelte. E…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Egy különös és nagyhatású szentre, a Rózsafüzér Apostolára emlékezhetünk e napon! Boldog Alan de Rupe (vagy Alanus de Rupe; Alano de la Roche) volt az, aki Szent Domonkos után 250 évvel – mint a domonkos rend tagja és a Szűzanya kiválasztottja –,…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 5 Részlet GABRIELE AMORTH atya könyvéből     Fontos tudnunk, hogy milyen hatásokat tud a démon az emberekre földi életükben gyakorolni. Először is létezik a démon szokásos működése, ami minden ember ellen azonos mértékben megnyilvánul, nevezetesen…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Az angyalok mint teremtmények a mi szolgatársaink Már a eddigiek alapján is nyilvánvaló, hogy a “szolgálat” szó, sajátosan a kultikus istenszolgálat és az üdvösség érdekében vállalt ember-szolgálat…

Szólj hozzá!

08.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK Szeptember 7.Körösi Márk: Krizevac (Horvátország), 1588. Grodziecki Menyhért: Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz István: Alvinc (Erdély), 1582. Vértanúságot szenvedtek: Kassa, 1619. szeptember 7. Neveik sorrendje, a régebben…

Szólj hozzá!

Az alábbi válaszos-imát, tiszteletreméltó kármelita Marton Boldozsár – Marcell atya kézirata nyomán készítette a szerkesztő! Ave Maria! Sis benedictus!   Kis Szűzanya, Szeplőtelen Fogantatás                                        – Üdvözlégy!Kis…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 4 Részletek GABRIELE AMORTH atya könyvéből     Kérdés, miben és milyen módon szegül ellen a Sátán Istennek, a Megváltónak? Nos azzal, hogy az Úrnak kijáró tiszteletet a maga számára követeli és a keresztény intézményeket utánozza. Ezt nevezzük…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Külön vizsgálat tárgya lehet az angyalok neve és száma is. Ismerjük Mihály, Gábriel, Ráfael, Uriel nevét.. Ezek a nevek megjelenésüknek, különleges funkciójuknak értelmezései csupán. Ki olyan mint az…

Szólj hozzá!

07.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére3. nap Ó Szentséges Kisded Szűz Mária! Aki szent szüleid: Joachim és Anna öröme és dicsősége vagy, és amellyel szeplőtelen gyermekséged iránt tanúsított szorgoskodásukat oly példaadóan viszonoztad, hallgasd meg kegyesen kérésemet és…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 3 Részlet GABRIELE AMORTH atya könyvéből      A II. Vatikáni Zsinat nyomatékosan emlékeztetett az Egyház változatlan tanítására. „Az emberiség egész története át van szőve a sötétség erőivel folytatott szörnyűséges harccal, mely a világ…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Az angyalok létének és természetének megfelelő működés – Az angyalok lényegi mivoltára vonatkozólag a már említett újszövet­ségi kinyilatkoztatásunk a Zsid 1,7 és 1,14-ben egyértelműen a…

Szólj hozzá!

06.
szeptember

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

A X. MAGYAROK NAGYASSZONYA TALÁKOZÓRA 1153 Budapest, Széchenyi térmobil: 06-20/357-4229;email: rpmnafoplebania@gmail.comWeb: http://www.rakospalotaifoplebania.hu

Szólj hozzá!

06.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

05.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére2. nap Ó Szentséges Kisded Szűz Mária! Aki előtt az angyalok elragadtatással és csodálkozással hajolnak meg és szent örömmel folyton hangoztatják: "Uralkodj Szent Fiaddal örökké fölöttünk!" Kérlek Téged ezen boldog, szolgáló és…

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI 2 Részlet GABRIELE AMORTH atya könyvéből      A Szentírás az angyalokról és a démonokról kifejezetten mint szellemi lényekről beszél, akiknek azonban igenis saját értelmük, akaratuk, szabadságuk és függetlenségük van. Ezzel szemben, a modern teológusok a Sátánt a gonosz…

Szólj hozzá!

Harmadik jelenés 1933. január 19-e, csütörtök, este 19 óra.      Ezen a napon is kellemetlen, csípős, hideg téli este volt. Marietta egy régi kabáttal takarta be fejét, hogy védekezzen a hideg ellen. A kertbe sietett. A kis ösvénynél letérdelt és imádkozott. Ezen az estén…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása De hát akkor mit mond az Isten most már konkréten, és nem­ csak úgy általában az angyalok természetéről? – Szent Bernát kiemeli a Zsidókhoz írt levél angyaltanából mindjárt az 1,7-ből: “Angyalait…

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére Ezen imasort, a "Háromnapi ájtatosság a Kisded Szűz Mária tiszteletére" c.kiadvány nyomán,a blog szerkesztője állította össze némi stilizálással.A forrásként használt füzet jóváhagyásai: Nihil obstat. Dr. Georgtus Hajós m. p.…

Szólj hozzá!

04.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

EGY EXORCISTA MESÉLI Részlet P. Candido Amantinia, GABRIELE AMORTH atya könyvéhez írt előszavából      A Szentírás több helyen beszámol arról a rendkívüli hatalomról, amelyet Jézus ezen a területen mutatott. Isten egyszülött Fiának e világba való küldésével világosan kifejezésre juttatta,…

Szólj hozzá!

Második jelenés      1933. január 18-án, szerda este 19 órakor Marietta este a havas kertben imádkozott, s egyre csak a szépséges hölgy megjelenésére gondolt, szinte várta. Édesapja közben izgatottan járt-kelt, hogy elűzze a boszorkányt, persze senkit sem talált.      A kislány ekkor, benső…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Az angyalok létezése és természete az Egyház általános          taní­tásában – A kinyilatkoztatás kezdettől fogva beszél az angyalokról. Létüket sehol soha kétségbe nem vonja. Természetesnek…

Szólj hozzá!

Csapataink harcban állnak?      Nos, a Római Katolikus Egyházzal szemben már "fortyog a gyűlölet krátere" és zászlót bontott az Anti-egyház, mely akár állítólagos "égi üzenetek" által is igyekszik éket verni a hívek és a klérus közé. Esetenként igen rafináltan…

Szólj hozzá!

LITÁNIA A KISDED SZŰZ MÁRIÁHOZ Uram irgalmazz nekünk Krisztus kegyelmezz nekünk Uram irgalmazz nekünk Jézus, hallgass minket                         Jézus, hallgass meg minket Mennybéli Atyaisten       ‒ Irgalmazz      nekünk!Megváltó Fiúisten          …

Szólj hozzá!

03.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az exorcizmus leértékelődése az Egyházban? Írta: Dr. Heinz-Lothar Barth      Bár a katolikus teológiában biztosan akadnak szebb és fényesebb témák, az ördög és az ellene folytatott harc mégis a keresztény élet realitásai közé tartozik. Az ördögűzés, különösen a keresztelési, de egy valódi…

Szólj hozzá!

Az első jelenés      1933. január 15-e vasárnap, igen hideg volt. Banneux környékén az emberek behúzódtak estére otthonaikba. A hét gyermekes Beco család Marietta nevű 12 éves kislánya, ki-kitekintgetett az ablakon, mert türelmetlenül várta haza 10 éves húgát, akit még…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Mondanivalónk lényegét két főrészre osztjuk. Egyrészt azt vizsgáljuk, hogy mit lehet tudni a kinyilatkoztatás alapján az angyalokkal kapcsolatban létezésükről és lényegükből fakadó működé­sükről,…

Szólj hozzá!

A sátán tüzét mégsem oltjátok?     Az Úr panaszos szavai uo.: "Ha valahol, bármerre is tűz támad, hogy összefuttok, és mentek segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon. A sátán tüzét mégsem oltjátok, engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja. De jaj nektek, kik…

Szólj hozzá!

02.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A denveri érsek a Sátán térnyeréséről és a győzelem esélyéről      „Kudarcos, zavaros időket élünk, mégpedig azért, mert nem fogjuk fel, hogy van ellenségünk. Pedig kifejezetten ellenségünk a Sátán, és sok ellenségünk van a világban is" – figyelmeztetett Charles J. Chaput egy római konferencián…

Szólj hozzá!

Egy történelmi korszak nagy figyelmeztetése      A Banneux-i Mária-jelenés sokkal egyszerűbb és áttekint-hetőbb ‒ mind eseményében, mind üzenetében ‒, mint a Beauraing-i!       Belgium déli részén, az Ardennek vidékén, a Liege-i egyházmegyében fekszik egy alig pár…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt, Budapesten, 1993. június 9-én elhangzott előadása Mióta az a túl magabiztos német professzor, H. Haag megírta a Búcsú az ördögtől című könyvét, igen sokan azt gondolták, hogy a felvilágosult hivő embernek az angyaloktól is búcsút kell vennie. Így…

Szólj hozzá!

A Római Katolikus Egyház sorsa az emberiség sorsa      Don Stefano Gobbi atya könyve is hasonló nyomatékkal hívja fel figyelmünket (idézet Antalóczi prelátus könyvéből): "Kimondhatatlanul nagy megpróbáltatások ideje van készülőben, hogyha az emberek tudnák, talán…

Szólj hozzá!

01.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

„A sátán gyűlöli a családot” – egy amerikai exorcista tapasztalatai     Sose gondoltam volna, hogy egyszer ezt fogom mély elkötelezettséggel csinálni – mondta a CNA-nak nyilatkozva a középkorú pap, akinek exorcista „pályafutása” tizenöt éve – röviddel azután, hogy pappá szentelték –, egy…

Szólj hozzá!

Augusztus 5. Havas Boldogasszony napja      A Standaard újság szerint 175 ezer ember gyűlt össze, nem csak Belgiumból. Nagy számmal hoztak betegeket is, akiket a fenntartott helyre vittek.     Délelőtt 9 órakor megjelent az 5 látnokgyermek valamint Tilmant Côme és letérdeltek…

Szólj hozzá!

A név szerint ismert angyalok: Gábriel és Rafael Szent Gábriel arkangyal az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Az Ószövetségben ő magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét (Dán 8,16-26) és a 70 évről szóló prófécia jelentését. (Dán 9,21-27)…

Szólj hozzá!

01.
szeptember

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

A X. MAGYAROK NAGYASSZONYA TALÁLKOZÓRA 1153 Budapest, Széchenyi térmobil: 06-20/357-4229;email: rpmnafoplebania@gmail.comWeb: http://www.rakospalotaifoplebania.hu

Szólj hozzá!

A külső ellenség belülről     Korunkban a kereszténységet nem külső ellenség fenyegeti, hanem az Egyház testébe behatolt ellenség! A sátán észrevette, hogy a kívülről jött üldöztetés után az Egyház mindig megerősödött, most tehát megpróbálja belülről zülleszteni…

Szólj hozzá!