HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

01.
szeptember

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

A X. MAGYAROK NAGYASSZONYA TALÁLKOZÓRA 1153 Budapest, Széchenyi térmobil: 06-20/357-4229;email: rpmnafoplebania@gmail.comWeb: http://www.rakospalotaifoplebania.hu

Szólj hozzá!

A külső ellenség belülről     Korunkban a kereszténységet nem külső ellenség fenyegeti, hanem az Egyház testébe behatolt ellenség! A sátán észrevette, hogy a kívülről jött üldöztetés után az Egyház mindig megerősödött, most tehát megpróbálja belülről zülleszteni…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

1933. június 12-e, hétfő.      Tilmant Côme, gyógyulásának másnapján valóban elment a jelenési helyre. Imádsága alatt elragadtatásba esett és elmondása szerint, látta a Szent Szüzet, aki így szólt hozzá:‒ Belgium dicsőségéért jöttem és hogy ezt az országot…

Szólj hozzá!

A név szerint ismert angyalok, Szent Mihály arkangyal 3 XIII. Leó pápa (†1903) épp szentmiséjét fejezte be vatikáni kápolnájában 1888. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki…

Szólj hozzá!

MEGHÍVÓ

Szólj hozzá!

Mondjatok ellent az ördögnek!      Minden embernek van lelkiismerete, amely figyelmezteti őt, ha a gonosszal való együttműködés útjára lép. Erről az útról nem könnyű visszatérni, hiszen a sátán a magának megnyert munkatársat már a tulajdonának tekinti.      Az ördög…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A jelenések második szakasza   Január harmadikát követően az öt gyermek még rendszeresen járt a jelenési helyre imádkozni, de látomásban nem volt részük. Június 11-én azonban ismét megjelent a Szent Szűz a gyermekeknek, nem szólt ugyan, de a zarándokok közül egy férfivel…

Szólj hozzá!

A név szerint ismert angyalok: Szent Mihály arkangyal 2 Korunkban, amikor az igaz és hamis látnokok magánüzenetei soha nem látott számban felszaporodtak, időnként még az angyalokról való ismereteket is próbálják bővítgetni! Ezek közül kimagaslik az osztrák Gabriele Bitterlich…

Szólj hozzá!

Gondold meg, hogy kire szavazol!      A vallás iránti közömbösség, a "nincs szükségem Istenre" jellegű hozzáállás, az agresszív ateizmus és az Egyházzal és a hívő emberekkel szembeni ellenséges magatartások – a keresztényellenes hozzáállás egyes szakaszai. A magukat…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

1933. január 3., kedd.      A reggeli újságok szétkürtölték, hogy ez az utolsó jelenési nap és a gyermekek mindegyike kapni fog egy titkot. A kíváncsiság és a csodavárás nagymértékben fokozódott. A zárda előtt, 25-30 ezer ember gyűlt össze, köztük 80 orvos. (!)     A…

Szólj hozzá!

A név szerint ismert angyalok: Szent Mihály arkangyal 1 Nem kívánom Olvasóimat az „angelológia” bizonytalan számadataival terhelni, csupán megpróbálom a biztos ismereteket felsorolni az „angyali karok” számának kérdésben! Bár a rabbinikus és az apokrif irodalomban – nem…

Szólj hozzá!

Szolgaság        A sátán, akit ördögnek is hívnak, az intrikák mestere. A diabolus ("ördög") szó a görög diaballein kifejezésből származik, melynek jelentése: tönkretenni, szétszórni, megrágalmazni, félrevezetni, megvádolni. Az ördög a kísértések, a bocsánatos bűnök és a rendezetlen érzelmek…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A helyzet bonyolódik      1932. december 28., szerda. A gyermekek úgy vették észre, mintha a Szűzanyának mondanivalója lenne, ezért együtt kiáltották (így): ‒ Beszélj, hallgatunk!‒ Ez most az utolsó jelenésem! ‒ mondta a Szűzanya. Ezt állította a 3 lány és Albert, velük ellentétben Fernande úgy…

Szólj hozzá!

A természeti erők őrangyalai 2 De a végső idők viharában sem feledkeznek meg azokról az emberekről, akik Istennek szolgáltak rendületlen hűséggel. „János látta, hogy napkeletről egy másik angyal szállt fel, az Élő Isten pecsétje volt nála. Határozott hangon szólt a négy…

Szólj hozzá!

Kedves Testvérek!  Kimondhatatlan az öröm és a hála bennem, a kisbaba megmenekült! Áldott legyen az Isten! Az anyuka úgy döntött, megtartja a babát. Nagyon-nagyon köszönöm mindannyiótok imáját, segítségét, a leveleket, azt gondolom, mindannyiunk ima-része kellett ehhez a…

Szólj hozzá!

28.
augusztus

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

MEGHÍVÓ

Szólj hozzá!

A bűn lekicsinylése      A sátán hazugságainak egyike a bűn lekicsinylése: úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. Először megpróbálja elaltatni az ember lelkiismeretét, vagy legalábbis elgyengíteni éberségét. Aztán kétségeket sugall Isten parancsainak helyessége…

Szólj hozzá!

Kedves Testvérek!Szeretném imáitokat kérni egy lányanyáért, aki babája elvetetésén gondolkozik. Hétfőn, vagyis MA kell bevonulnia a kórházba, de az anya hezitál.Kérem aki teheti imádkozzon, mondjon néhány szívbéli fohászt az anyáért, a babáért, Isten végtelen…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Kisebb értetlenségek és sajátosságok      December 19. és 20. (hétfő-kedd)     Hétfőn, a negyedik tizednél tartottak a rózsafüzérben, amikor Fernanda kiáltott fel először, hogy látja a Szent Szüzet. Másnap a harmadik tized végén kezdődött a jelenés!21-én a kis…

Szólj hozzá!

A természeti erők őrangyalai 1 Nemcsak a középkori teológusoknak, hanem sok újkori hittudósnak is az a véleménye, hogy az angyalok meghatározott feladatot kaptak a világegyetem irányításában, mégha nem is kell feltételeznünk, hogy minden angyalra egy bizonyos csillag van…

Szólj hozzá!

Isten megteremtette a tiszta szellemeket, és szabad akaratot, intelligenciát, valamint hatalmat adott nekik, hogy különleges kapcsolatban lehessenek Teremtőjükkel, hogy teljesíthessék akaratát, de ne kényszer hatása alatt, hanem szabadon, szeretetből. Egy része ezeknek a szellemeknek…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

A csodavárás      1932. december 8. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe nagy reményeket ébresztett az emberekben. Tizenötezres tömeg gyűlt össze ezen a napon.     A gyermekeknek már 6 után jelenésük volt.‒ Ó Szent Szűz, Szeplőtelen Fogantatás! Eszközöld ki, hogy lássak! ‒ kiáltott a vak nagybácsi. ‒…

Szólj hozzá!

A népek őrangyalai Schütz Antal Dogmatikája megjegyzi, hogy “jól megokolt és eléggé egyetemes nézet, hogy egyes népek és egyházak élén egy vagy több angyal áll.” (Vö.: Dogmatika, 485-511 o) Dr. Pascal Parente – egy amerikai katolikus hittudós tanár –, ószövetségi…

Szólj hozzá!

Az Egyház álláspontja       A latin Orcus szó „alvilágot” jelent, átvitt értelemben az alvilág istenét jelöli a római mitológiában, Plutót. A latin ex prepozíció/igekötő jelentése: -ból, -ből, ki(felé).      Valakit vagy valamit ex-orcizálni annyi, mint…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A helyszín egyre nagyobb tömegeket vonz      1932. december 4. (vasárnap). A kis Gilbertát ugyan időben hazakísérte egy nővér, este 7-kor azonban mégis a kerítés előtt állt mind az öt gyermek! Ezúttal velük volt a vak nagybácsikájuk és egyik béna lábú barátjuk…

Szólj hozzá!

A szentek és az angyalok 2 Teréz jómódú, 12 gyermekes családba született a 16. században. Akkor, amikor a spanyol királyság kultúrája fénykorában és hatalma csúcsán állt. Gyermekkorától kezdve nagyon impulzívnak, kívánságaiban és döntéseiben temperamentumosnak…

Szólj hozzá!

Létezik a sátán, én láttam 2 Prof. Simone Morabito tanúságtétele       A híres és elismert orvos-professzorként Dr Simone Morabito, több mint 30 év tudományos és klinikai pszichiátriai tapasztalattal a háta mögött, nagy eredményeket ért el démonikus betegségek…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az első újságírói riport      Miután a szülők utánajártak a "dolgoknak", néhány újságíró őket próbálta kikérdezni. Végül Degeimbre asszony adott nekik egy nyilatkozatot, melyet alább idézünk:     "A gyermekeim – Gilberte és Andree – nem sokkal hét után,…

Szólj hozzá!

A szentek és az angyalok 1 Voltak szentek, akik megkapták azt a nem mindennapi kegyelmet, hogy meghitt kapcsolatuk lehetett az angyalokkal. Legjobban rajtuk keresztül látható, hogy milyen boldogító és gyümölcsöző kapcsolat lehetne minden ember számára az angyalok tisztelete. A…

Szólj hozzá!

5. SZERETETLÁNG FESZTIVÁL AUGUSZTUS 25., 9-18 ÓRÁIG  HELYSZÍN:  MÁRIAREMETE, SZABADTÉRI OLTÁR (1029 Budapest, Templomkert 1.)A helyszín tömegközlekedéssel megközelíthető a Széll Kálmán tértől az 56-os vagy a 61-es villamossal Hűvösvölgy végállomásig.Onnan a 257-es,…

Szólj hozzá!

Létezik a sátán, én láttam Prof. Simone Morabito tanúságtétele       A híres és elismert orvos-professzor Dr Simone Morabito, több mint 30 év tudományos és klinikai pszichiátriai tapasztalattal a háta mögött, nagy eredményeket ért el a démonikus betegségek…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A jelenések folytatódnak      1932. december 2. (Péntek). Ezúttal az apa indult a lányáért, hazafelé azonban Degeimberékhez mentek, ahol további 11 felnőtt várta, és a látnok-gyermekek kiséretében botokkal felfegyverkezve, visszamentek a jelenések színhelyére. Menet közben…

Szólj hozzá!

Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/pio-atya-es-az-angyalok-89292 A Magyar Kurír cikke nyomán, kissé rövidítve! Pio atya és az angyalok Pio atya már életében megtapasztalta az angyalokkal való találkozást, jól ismerte őket. Belső hangokat is hallott, meg kellett…

Szólj hozzá!

23.
augusztus

MEGHÍVÓ

tibor.  |  Szólj hozzá!

5. SZERETETLÁNG FESZTIVÁL AUGUSZTUS 25., 9-18 ÓRÁIG  HELYSZÍN:  MÁRIAREMETE, SZABADTÉRI OLTÁR (1029 Budapest, Templomkert 1.)A helyszín tömegközlekedéssel megközelíthető a Széll Kálmán tértől az 56-os vagy a 61-es villamossal Hűvösvölgy végállomásig.Onnan a 257-es,…

Szólj hozzá!

A bűn és szerzője (Dr Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő - Kisboldogasszony Plébánia Eger 2000, 25-35)      Az elhatalmasodott bűn sok embert a szekták, a keleti vallások vagy akár a sátánimádás felé sodor. Ez is azt jelzi, hogy a sátán végső célja nem evilági. Nem ,,csak'' az…

Szólj hozzá!

     A Szentírás szerint Dávid király családjából származó Máriának az angyal véget nem érő királyi széket ígér az Angyali üdvözletben.      Csillagkoronával tűnik fel a Jelenések könyvének Napbaöltözött Asszonyaként.      Az efezusi zsinat (431) a Szent Szüzet…

Szólj hozzá!

Az első két jelenés      Beauraing-ben az 5 látnokgyermeknek 33 esetben jelent meg a Szent Szűz, volt, hogy naponta kétszer is! Ismertetésünk során azonban nem térünk ki valamennyi alkalomra, csupán a lényeget érintő eseteket mutatjuk be!     1932. november 29-én, Voisin…

Szólj hozzá!

Az őrangyalok valóban szólnak hozzánk? Történelmi tény, hogy amikor a rómaiak elfoglalták Jeruzsálem városát, és háromszázan állták körül a Templomot, mind hallottak egy hangot: „Vonuljatok vissza innen!” Hányszor érezzük, hogy egy nyugodt halk hang sürget bennünket, ne…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A helyszín és a csodalátók      Beauraing község dél-Belgium francia nyelvű vallon területén található.      A községbe vezető utcát, keresztezi egy vasúti felüljáró. Ettől jobbra van az Iskola-nővérek intézete, melynek kertjében különféle cserjék és bokrok…

Szólj hozzá!

Léteznek őrangyalok! 3 A Zsidókhoz írt levélben találjuk ezt a sokatmondó kérdést: „ők (az angyalok) ugye mindnyájan szolgáló lelkek, s azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, hogy örököljék az üdvösséget?” (Zsid 1,14) A szent író igenlő választ vár…

Szólj hozzá!

A Kína-USA repülőjárat telve volt izgatott és nyugodt utasokkal. Volt köztük egy fiatal popsztár, és egy nagyon idős katolikus szerzetes is. A popsztár tíznapos kínai turné után tért vissza az Államokba. Már a gépen újságírók készítettek vele interjút, fotózták és…

Szólj hozzá!

  https://honvedelem.hu/video/111918_virrasztas_es_ima_a_szent_korona_elott

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az Egyház hozzáállása      A fenti bevezetés kissé hosszúra nyúlt – sőt azt elemeztem –, amit még nem is ismertettem. Nézetem szerint azonban erre szükség volt a továbbiak megértéséhez!     Talán sejtet valamit, hogy a Szent Szűz Beauraing-ben a világ Aranyszívű…

Szólj hozzá!

Léteznek őrangyalok! 2 Aquinói Szent Tamás érveit folytatva: „Ésszerű feltételezés, hogy amint Isten világot kormányzó tevékenysége egyenként minden emberre kiterjed, úgy minden egyes ember védelmére külön angyal áll, mint az isteni világkormányzás szolgája. Ez kivétel…

Szólj hozzá!

Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának. (Zsolt 32,12)        Augusztus 20, az egyik legősibb magyar ünnep, amely Szent István királyunk sírjának 1083. augusztus 20-án Szent László parancsára való felnyitására emlékezik. A Hartvik-féle feljegyzés…

Szólj hozzá!

Liguori Szent Alfonz imája a Szeplőtelen Szűz Máriához Szeplőtelen Királynőm, Mária! Veled örülök, hogy Isten Téged oly kiváló tisztasággal áldott meg.Köszönöm Teremtőmnek, hogy téged a vétek minden szennyétől megóvott. Ez az igazság szilárd meggyőződésem, s ha…

Szólj hozzá!

Léteznek őrangyalok! 1 Az őrangyalok léte nem hittétel, de létezésük biztos, hiszen az isteni szeretet, a Gondviselés megnyilvánulása. Végtére is a Paradicsom óta kísérik az emberek életét. Létezésük bepillantást enged számunkra a Mindenható „titkaiba”, hogy mi módon…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szakmai érvek a jelenések mellett      A csodás események védelmére szintén neves újságírók, orvosok és teológusok szálltak síkra. Így az akkor kéthetente megjelenő beauraingi újság az Annales, cikksorozatban cáfolta pontról pontra a fent nevezett tanulmányt! F. Dorola…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szentünk, Szűz Mária dicsősége c. művének előszavában ezt írta: A szerző könyörgése Jézushoz és Máriához     Íme édes Megváltóm – Uram, Jézus Krisztus! Én a te szegény szolgád felismertem, mily nagy örömet szerezhet Neked, aki szentséges Anyád tiszteletét terjeszteni igyek-szik – olyan anyáét, akit…

Szólj hozzá!

18.
augusztus

TUDTAD?

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Az őrangyalok szerepe Az őrangyalok segítsége a fogantatás pillanatától, az ember életének minden állomásán tapasztalható, egy ideig még a halál után is. Boldog IX. Piusz pápa gyermekkorában naponta ministrált. Egy reggel, miközben az oltárlépcsőn térdelt, hirtelen erős félelmet érzett, nem tudta,…

Szólj hozzá!

XVI. Benedek pápa katekézise Liguori Szent Alfonzról /részlet/      „A szentéletű püspök szerint az ima biztos eszköz az üdvösséghez és azoknak a kegyelmeknek az elnyeréséhez, amelyek szükségesek életutunk során. Isten szere-tetből teremtette a világot, azért, hogy teljes…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az események hiteles voltának kétségei      A szóban forgó két jelenés hitelességét tekintve a Beauraing-i volt egyértelműbb ‒ már azért is ‒, mert itt öt gyermek külön-külön is egybehangzó elbeszélése, nyomatékot adott az ügy hihetőségének. (A Banneux-i…

Szólj hozzá!

Az angyalok és személyes jellemzőik A Szentírás angyal-jelenéseiben minden esetben fehér ruhás férfiként mutatkoznak. (1Móz 19,10-12; Jel 7,2; 8,3; 10,7), kivéve Zakariás könyve 5,9-et, mely egy látomást ír le: „amint fölemeltem a tekintetem, látomást láttam: „Két asszony…

Szólj hozzá!

A szeretet lángja, Mária Szívében     Szentünk gyóntatójának fennmaradt egy kijelentése, hogy „Alfonz  a keresztségi ártatlanságát haláláig   megőrizte, pedig mindvégig együtt élt a nagyfokú kísértések minden veszélyével”!      Liguori Szent Alfonznak is át kellett élnie élete utolsó három évében a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Beauraing-i és Banneux-i jelenéseket övező kortünetek 2      A belga szocialista újság, a Le Peuple például cáfolta, hogy a megtért Tilmant Côme látnok állítólagosan anarchista szocialista lett volna. A katolikus De Standaard viszont hangsúlyozta, hogy az viszont tény, hogy…

Szólj hozzá!

Az angyalok segítsége A próféták írásai is sokszor említik a segítő angyalokat. Ezékiel angyala szent jellel jelöli meg az igazakat, hogy őket ne sújtsa az egész Jeruzsálemet fenyegető ítélet. Angyal fejti meg a prófétának a látomásokat, amelyekben része volt (Zak 1,8-14,…

Szólj hozzá!

     A Katolikus Egyházban augusztus 15-e, Szűz Mária elszenderülésének és mennybevételének ünnepe. Mi magyarok a legrégibb és legfontosabb ünnepeink közt tartjuk nyilván és sajnálatos, hogy mindmáig nem állami ünnep! (Ennek lehetőségét már több kormányzat is…

Szólj hozzá!

     1775-ben, hetvenkilenc évesen meg-kapta az engedélyt, hogy végre elbúcsúz-zon az egyházmegyétől, és visszatérjen redemptorista testvérei közé.     És ekkor még tizenkét év állt előtte! Ezeket az éveket Nápolytól délre, a Pagani melletti kolostorban töltötte, s az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az angyalok hatalma 2 Amikor Ábrahám házának legidősebb szolgáját hosszú útra, Mezopotámiába küldte, hogy Izsáknak menyasszonyt szerezzen, induláskor ezzel vigasztalta: „Isten majd előtted küldi angyalát” (Ter 24,7). Az Ószövetség tanítása szerint az angyalok úgy néznek…

Szólj hozzá!

     Liguori Szent Alfonz valóban úgy nézett ki, ahogyan a művészek ábrázolják: vékony, kicsit meggörbült öregember. Betegágyát könyvekkel bástyázta körül és az ágy végébe egy órát állíttatott, hogy az figyelmeztesse: életének minden percét Isten országa javára…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Beauraing-i és Banneux-i jelenéseket övező kortünetek 1      A belgiumi eseményeket az is sajátossá teszi, hogy 1932 és 1940 között több tucatnyi jelenést regisztráltak Belgiumban, melyek közös jellemzője volt, hogy többnyire egyszerű munkás férfiak voltak a kiváltságolt…

Szólj hozzá!

Az angyalok hatalma 1 A Szentírás számos példája szemlélteti, hogy mire képesek az angyalok. Egyetlen egy angyal elég volt ahhoz, hogy megsemmisítsen egy teljes hadsereget. A királyok második könyvében ez áll: „Azon az éjszakán történt, hogy az Úr angyala kivonult, és az…

Szólj hozzá!

     Liguori Szent Alfonz, valósággal égett az Isten- és emberszeretet tüzében, melyet Mária-tiszteletéből merített. Szűz Mária erényei c. művében így ír:  „Tűzláng volt azért Mária Szíve, mi-ként írva van: „annak szikrája tűz, és az Úrnak lángja” (Én 8,6).…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Mégis      Az előzőkben érzékeltetett viták ellenére az illetékes egyházi hatóság lefolytatta vizsgálatait és kedvező nyilatkozatot tett a Beauraing-i eseményekre. Ennek ellenére, a kétségek máig sem csillapodtak, sem az egyháziak, sem a hívek körében!      Ám ne…

Szólj hozzá!

A sátán a bűn szerzője 3 A világ dolgai, az erkölcsi élet hanyatlása, az Egyházon belüli válságtünetek arra utalnak, hogy korunk az elhatalmasodott bűn kora, s ennek következményei világméretekben sodorja a pusztulás felé az egyént, a családot és a társadalmakat.…

Szólj hozzá!

     Szent Alfonz evangelizációjának központi gondolata az Isten megváltó szeretete iránti hála. Nem véletlen, hogy alapítását is a Megváltóról nevezte el. Lelkiségét meghatározta a ferencesekre jellemző áhítatos tisztelet a kisded Jézus iránt, a Krisztus megváltó halála…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A sátán a bűn szerzője 2 A kísértés mibenlétét ismerjük, és tudjuk: állandó kísérője az emberi életnek. Az ördögi zaklatás is gyakori. Ennek sajátos formája a békétlenség keltése. A sátán az egység megbontásával kezdi munkáját.Először a szívben, majd a családban…

Szólj hozzá!

A Beauraing-i jelenések bevezetője      Az események hitelét nyomatékozta, hogy súlyos betegek egész sorának rendkívüli gyógyulását regisztrálták, melyek mindig a rózsafüzér imádság közben vagy utána történtek. Ezek többsége teljesen megdöbbentette az orvosokat és az…

Szólj hozzá!

     Liguori Alfonz józan középutat tartott a rideg janzenizmus és a gátlástalan lazaság között, s így irányadó lett a következő szá-zadok moralistái és lelkipásztorai számára. Kétségtelen, erkölcstana kazuisztikus*, azaz sok konkrét esetet tárgyal, de ez mind-annyiszor…

Szólj hozzá!

A sátán a bűn szerzője 1 Különös figyelmet kell szentelni az Efezusi levél 4,27-nek, már csak azért is, mert egyes magyar fordítások eltérő módon közlik. A helyes fordítás így szól: ,,Ne adjatok teret a sátánnak.” (Ef 4,27) (Egyik-másik kiadásból hiányzik a ,,teret”…

Szólj hozzá!

 XVI. Benedek pápa homíliája a születendő életért tartott adventi imavirrasztáson (részlet)        A Jézus Krisztusba vetett hit azt is jelenti, hogy újfajta módon, bizalommal és reménnyel tekintünk az emberre. Maga a tapasztalat és a józan ész is igazolja, hogy az ember érteni és akarni képes,…

Szólj hozzá!

Bevezető 1      Két olyan kegyhelyet mutatok be olvasóimnak, amelyek bár egyházilag jóváhagyottak, mégis máig némi fenntartással vannak irántuk, úgy egyes egyháziak-, mint a hívek részéről is. Az, hogy nagyságrendjét illetően kissé hosszasan foglalkozom vele (velük), annak…

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Szent Filoména vértanú emléknapja van, melyet ugyan töröltek a liturgikus naptárból, de népszerűsége és más szenteket is felülmúló csodás segítsége változatlan és Fényes Csillagként ragyog!Az egész világon templomok és oltárok hirdetik e Rómában…

Szólj hozzá!

     Alfonz a mezőkön és a szőlőhegyeken gyakran hallotta a dolgozó emberek énekét. Felfigyelt rá, hogy a nép mennyire szeret énekelni, s milyen szép dallamaik vannak, de szövegeik mennyire silányak, olykor erkölcstelenek. Ezért szövegeket írt a népi dallamokhoz, sőt, maga is…

Szólj hozzá!

A sátán vakmerősége és ártó szándéka - tény! A Szentírás azt is bemutatja, hogy a bűn nem az Isten által teremtett valami, nem a teremtés hibája, nem természetes adottsága az embernek, tehát nem az ember lényegéből fakadó hajlam (a bűnre hajló természet már ,,szerzett”…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!