HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Egy asszony, aki a Teológia Mesternője     Bár Angéla vízióinak többsége Krisztus felé irányul, olvashatunk ezen kívül a Szentháromsághoz, Szent Ferenchez és kimondottan Istenhez fűződő látomásairól is. Szűz Mária is gyakran megjelenik Angéla vízióiban, többször…

Szólj hozzá!

     Szent Hedvig királynőről elmondható, hogy egész életével éltette és máig élteti Lengyelországot. Nem véletlen, hogy életcélját jelképező szimbólumként a két egymásbafonódó MM betű lett, az evangéliumi Mária és Márta betűi. Mária, mint az imádság, és Márta,…

Szólj hozzá!

Szent Jakab az első Mária-jelenés kiváltságoltja Jakab evangelizációs missziója az Ibériai-félszigeten határozott elutasításra talált a helyi lakosság körében, elkeseredettségében Szent Jakab úgy tervezte, hogy azonnal visszatér Palesztinába, de előtte megbeszélést tart…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Átélni a Végtelent      Szentünk látomásaiban megismerte Jézus Szentséges Szívének végtelen szeretetét. Sőt, az Úr megengedte neki, hogy  ajkával megérintse oldalsebét is, és megerősödjék a Szent Vér által. Nem csoda, ha Szent Angélát teljesen áthatotta a Hit ereje,…

Szólj hozzá!

     Nagy Lajos királyunknak két szép leánya volt, Mária és Hedvig. A király halála után a magyar trónt Mária örökölte. A kassai privilégiumnak megfelelően a lengyel trón is Máriára szállt volna, ám a lengyelek ragaszkodtak a királynő Krakkóban való tartózkodásához,…

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 2      Egy vasárnap, mise után a templomban szózat hallatszott az égből, mondván: „Keressétek meg az Isten emberét, hogy imádkozzon Rómáért!” Keresték, ám nem találták sehol, ekkor újra felhangzott: „Euphemianus házában keressétek!” Megkérdezték…

Szólj hozzá!

     A 11. századi két lengyel származású felvidéki remetét – mestert és tanítványát – Magyarország első szentjeiként tiszteli a hagyomány. Először a Szent István alapította Zobor-hegyi bencés apátság tagjai lettek, Nyitra vára közelében. Ott adta Zoerardusnak az…

Szólj hozzá!

Az Evangéliumból ismeretes az is, hogy Jakab milyen határozottan várta Isten országát. Anyjuk, Szalome asszony a fiaival együtt odament Jézushoz és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz? – Intézd úgy, hogy két fiam közül az egyik…

Szólj hozzá!

Az életben vagy Érte vagy ellenére teszek. Közömbös cselekmény nincs!     Az Üdvözítő és Szent Angéla közt egészen bensőséges párbeszéd alakult ki. Az Úr kétszer is megmagyarázta neki az elképzelhetetlen isteni kegyelmet: „Én nálad vagyok mikor te engem fogadsz. Azt…

Szólj hozzá!

Szent Elek élete 1      Elek (Alexius) Euphemianusnak, egy igen előkelő római férfiúnak, a császári udvar első emberének fia volt, aki mint prefektus istenfélő és könyörületes ember volt, aki nap, mint nap három asztalt teríttetett a szegényeknek, árváknak, özvegyeknek és…

Szólj hozzá!

A két testvér, Jakab és János tették fel a legtöbb kérdést az Úrnak az Ítélet napjáról és más eljövendő eseményekről. Apjuk mesterségét örökölve halászok voltak. A 28. év tavaszán vagy nyarán, amikor Jézus a Genezáreti tó partján sétálva kezdte meghívni az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

"Bevittelek benneteket a Kármel földjére, hogy annak gyümölcsét és legjavát egyétek" (Jer 2,7).      A Kármelita Rend, bizonyos értelemben, a legősibb szerzetesi közösség, hiszen eredetüket az ószövetségi Szent Illés prófétára vezetik vissza, aki Krisztus előtt a 9.…

Szólj hozzá!

Az értelem határain túl      1292. Húsvétján, negyvennégy évesen Rómába zarándokolt, telve a vezeklésből vállalt áldozathozatal vágyával. Rómában megismerkedett egy hasonló gondolkozású hölggyel, bizonyos Masazuolával akivel megegyezett, hogy nyomban felkeresik a…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim! Jakab apostol Betszaidában született Zebedeus és Szalóme első fiaként, második fiuk János (evangélista) volt. Az egyház hagyományában Jakab az „idősebb” nevet kapta, hogy megkülönböztessék a (május 3-án ünnepelt) „fiatalabb” Jakabtól az ,,Úr…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Földi keresztek és égi kegyelmek     Szent Ferenc meghallgatta kérését. Másnap a város San Feliciano nevű székesegyházában Fra Arnaldo ferences atya prédikált, aki mellesleg, Angéla unokatestvére és földije is volt. Szentünk nála végezte el életgyónását és ezzel…

Szólj hozzá!

Sorozatunk tárgyát teszi szemléletessé az alábbi írás, mely egy bogotai orvosnő halál utáni élményeiből idéz, könyvének 62-64. oldaláról. (Dr Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért, Marana Tha 2011) A leírtakat csupán a gondolatébresztés szintjén kell értelmeznünk! A…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 Időpont: 2018. július 14.; szombat, 9-17 óráig    Helyszín: Kispesti Jézus Szíve-templom (Budapest, XIX. Áchim András utca 78.) Megközelíthető: a 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló. A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második…

Szólj hozzá!

Engesztelés és bűnbánat       Elengedhetetlenül fontos feladat az engesztelés, amelyben részt kell vennie az Egyház minden, a probléma komolyságának tudatában lévő tagjának. Különösen fontos az ima, valamint az egyházmegyékben, a plébániákon és a családokban végzett…

Szólj hozzá!

A lelki hullámverésben      Radikális lelki fordulata 1285 tájára tehető, amikor mélyen eltökélte, hogy többé még kis dolgokban sem akar az álságos külsőségek szerint élni ‒ mert ezáltal ‒ „tudomást sem veszünk a bűn nyugtalanító létezéséről.” „Ahogy a…

Szólj hozzá!

„Az Egyházon kívül nincs üdvösség” dogma helyes értelmezése  Füzesi Zsolt összeállítása nyomán( forrás : katolikus fórum)      Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 Időpont: 2018. július 14. szombat, 9-17 óráig    Helyszín: Kispesti Jézus Szíve-templom (Budapest, XIX. Áchim András utca 78.) Megközelíthető: a 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló. A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A kísértő végcélja a kárhozat!       A WHO adatai szerint az utóbbi harminc évben a világon körülbelül egymilliárd terhességmegszakítást hajtottak végre. Ez azt jelenti, hogy minden hetedik embert már az édesanyja méhében megöltek.       Sajnos, ezek a gyermekek nem…

Szólj hozzá!

Felismerés és megítéltetés     1285-ben, 37 éves korában úgy dön-tött, hogy szemléletbeli és értékrendi változtatást vezet be családja életébe. Elhatározta, hogy mindennapi életüket a hitélet szempontjából céltudatosabbá formálja. Ennek megvalósulását a…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)       6. Jézus Krisztus és Mohamed, Buddha, valamint a hinduizmus közti különbség, egyenlő a megváltás és az önmegváltás közti különbséggel.  Nemcsak az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság, ez a ti eszközötök!       A New York-i Msgr Philip J. Reilly atya, a Helpers of God's Precious Infants (Isten Drága Kisdedeinek Oltalmazói) nevű szervezet alapítója, több mint harminc évig különféleképp harcolt a gyilkosságok megállításáért.…

Szólj hozzá!

Mi végett élünk?     Angéla megtérése előtti életéről szin-te semmilyen megbízható konkrét adat nincs, az viszont tartja magát, hogy ele-gáns és pompakedvelő volt, melyre se pénzt, se időt nem sajnált. Életrajzírói is nagyvilági- és különösen szép nőként…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)         5.5. Az üdvösség útja      a) Az üdvösség útja Mohamednél A mohamedánok soha nem vitázhatnak a Korán fölött. Jó azonban, ha minél többet tudnak…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

      A Biblia utolsó könyvének szimbólumai úgy bomlanak ki egymásból, ahogy a tűzijáték fényei. A bevezetés után, melyből megtudjuk, hogy itt az beszél, aki „az Alfa és az Ómega, aki van, volt, és aki eljön, a Mindenható.” (Jel 1,8) A könyv az akkor legjelentősebb…

Szólj hozzá!

Nyomtalan gyermekkor      A Spoleto melletti Foligno eredeti neve Fulginiae, melyet valószínűleg az umbriaiak alapítottak a Krisztus előtti VIII. században.     Szent Angéla 1248-ban született Fo-lignóban egy jómódú nemesi családban. Gyermekkoráról semmit nem tudni, annyi…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)       e) Felebaráti szeretet és szociális nyomor Jézus Krisztus Evangéliumában a felebaráti szeretet a központi tanítások közé tartozik, míg a többi vallásban…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a…

Szólj hozzá!

Bevezető     Kedves Olvasóim visszajelzéseiből tudom, hogy szívesen olvassák a szentek életét feldolgozó posztjaimat. Nos, el kell árulnom, hogy jelentős kutatómunka szükséges egy-egy ilyen sikerhez! Nem elég az internetről letölteni valamely életrajzot, mert ezek csupán a…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)        c) Fatalizmus.  A fatalizmussal Mohamed Istenről szóló tanításában találkozunk. Isten mindenhatóságának túlhangsúlyozása el egészen az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

09.
július

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 Időpont: 2018. július 14.  szombat, 9-17 óráig    Helyszín: Kispesti Jézus Szíve-templom (Budapest, XIX. Áchim András utca 78.) Megközelíthető: a 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló. A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második…

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)      5.2. Az embereket illetően     a) Kasztrendszer a hinduizmusban Hogy a hinduizmusban 60 millió pária van, és ezeket nem is sorolják az emberi társadalomba, sőt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

08.
július

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

Jordániai keresztények énekelnek a Közel-Kelet békéjéért      Ismét magyarországi koncertkörútra érkezik Jordániából a "Fountain of Love", vagyis a "Szeretet kútja" nevű kórus. Szegeden, az alsóvárosi ferences templomban július 9-én lépnek fel 19 órakor, Budapesten, a…

Szólj hozzá!

08.
július

ÉS TE...?

tibor.  |  Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)        b) És hogy állunk Buddha istenfogalmával?          Vannak akik úgy vélik, hogy Buddha ateista. Ez azonban tévedés noha igaz az, hogy Buddha nem…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

     Szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a rózsafüzér iránti lelkesedés egyre lazul, mely nem utolsó sorban, az újabb és újabb látnoki „rózsafüzéreknek” róható fel (és itt nem az 'Irgalmasság rózsafüzérre' gondolunk, mely egyházilag messzemenően jóváhagyott)! A Domonkos Rózsafüzéren kívül, nincs még…

Szólj hozzá!

       Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)       5.1. Isten ismeretére nézve;     a) Mohamed ugyan az ázsiai vallásoktól eltérően, azok több-istenhitével szemben azt tanítja, hogy csak egy isten van, és…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

  Miért pont a rózsafüzér?   Az Ég Királynője, Boldog Alánnak egy napon ezt mondta: „Isten, az Ige megtestesülésére és az emberek megváltására az Angyali Üdvözletet választotta. Ezért azok is, akik a nép erkölcseit akarják megjobbítani és Jézus Krisztusban…

Szólj hozzá!

     Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a Hinduizmus" c. könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán,)        3. Buddha, Mohamed és Jézus Krisztus között nemcsak személyükre, hanem életükre nézve is különbség…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

05.
július

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 Időpont: 2018. július 14.  szombat, 9-17 óráig    Helyszín: Kispesti Jézus Szíve-templom (Budapest, XIX. Áchim András utca 78.) Megközelíthető: a 3-as Metróval a Határ útig, onnan 42-es villamossal 5 megálló. A megállótól (menetirány szerint) jobbra a második…

Szólj hozzá!

     A szentolvasó mitől oly hatékony? Mert Máriáé! „A gonosz nem azért retteg annyira, mintha Isten (…) hatalma ne volna végtelenszer nagyobb a Boldogságos Szűznél – akiben a tökéletesség korlátozott –, hanem egyfelől azért, mert a Sátán – ez a büszke szellem –,…

Szólj hozzá!

     Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi…

Szólj hozzá!

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.)         Egy rokonszenves, főiskolai hallgató nem akadékoskodva, becsületes tudásvágytól indítva kérdezi:…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A rózsafüzér nem csak egy ima, de fegyver a gonosz ellen, a benső léleképítés eszköze, az egységnyi idő Istennek ajánlása, az önfegyelem és a szabad akarat szép megnyilvánulása. Egyben elmélkedés a Megváltás misztériumáról, részesedés Mária Igen-jéből és titkos…

Szólj hozzá!

– A menekülteket kiknek kéne befogadnia?A menekültek országát kiknek kéne támogatnia?– A válasz abban áll, hogy a mai menekültek országát kik zsákmányoltak ki (népüket irgalmatlanul irtva) sok száz éven keresztül? Magyarország soha nem gyarmatosított, sőt amikor tehette, támogatta (és támogatja) a…

Szólj hozzá!

     Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi…

Szólj hozzá!

Nemzetünk büszkesége     Kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szentté, mielőtt az Egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nemcsak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     XI. Pius pápa „Ingravescentibus Malis” körlevele a Szent Rózsafüzérről (részletek): „Az egész világon, minden városban és faluban egy lélekkel és egyesült erővel szálljon az imádság az Isten nagyságos Anyjához azzal a könyörgéssel, hogy a keresztény és emberi…

Szólj hozzá!

254. Száz emberből csupán egy valósítja meg önmagát, és használja ki képességeit teljes egészében. A sokaság anélkül létezik, hogy igazán élne. Általános vélekedés szerint a legtöbb ember csupán 10%-át hasznosítja az életenergiáinak, csak 10%-át látja a világ…

Szólj hozzá!

(Forrás nyomán: Szent László király és emlékezete népünk mondáiban – Windhager Kft. Decens Kiadó 34-35. oldal. Illusztráció: Nyíri Márton)      Szent László királyunk dicsőséges híre és neve akkorra már széltében-hosszában elterjedt Európában Franciaország,…

Szólj hozzá!

     A Római Katolikus Egyházban az ünnep liturgikus neve: „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél”  (Visitatio Beatae Mariae Virginis). A 13. századtól július 2-án tartották, egészen a II. Vatikáni Zsinatig, amikor is május 31-re helyezték át, Magyarországon és az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

241. Szent Fausztina révén kéri tőlünk Jézus: „Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Merülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján. Ez a nagy irgalom órája a világ számára. Ebben az…

Szólj hozzá!

A Regnum Marianum eszmeisége     A kor szelleme, másrészt László nagy tekintélye és egyházias gondolkodása hozta magával, hogy az egyháziak életviszonyainak szabályozásába is belenyúlt. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

XI. Pius pápa „Ingravescentibus Malis” körlevele a Szent Rózsafüzérről (1937, részletek):       „Aki ezt a lelkületet megveti, az isteni Megváltó tanítása szerint nem juthat a mennyek országába (ld Mt 18,3). Lehet, hogy a gőgös jelenkor lebecsüli és elutasítja Mária…

Szólj hozzá!

228. Az ember test és lélek! Bizony balga dolog, ha az egyiket untalan ápoljuk, miközben a másik mocskos! 229. Minél gyakrabban járulsz kellő előkészülettel és lelkülettel a Bűnbocsánat Szentségéhez, annál tisztább lesz a lelked, és annál nagyobb lesz esélyed az üdvösségre.…

Szólj hozzá!