HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

XI. Pius pápa „Ingravescentibus Malis” körlevele a Szent Rózsafüzérről (1937, részletek):       „Aki ezt a lelkületet megveti, az isteni Megváltó tanítása szerint nem juthat a mennyek országába (ld Mt 18,3). Lehet, hogy a gőgös jelenkor lebecsüli és elutasítja Mária…

Szólj hozzá!

228. Az ember test és lélek! Bizony balga dolog, ha az egyiket untalan ápoljuk, miközben a másik mocskos! 229. Minél gyakrabban járulsz kellő előkészülettel és lelkülettel a Bűnbocsánat Szentségéhez, annál tisztább lesz a lelked, és annál nagyobb lesz esélyed az üdvösségre.…

Szólj hozzá!

Az országépítő    A hadjáratokban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken, mindig arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az igazságot vélte. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit kényszerűségből…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     XIII. Leó pápa arra is felhívja figyelmünket, hogy az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzér pont az ellen a három fő baj ellen nyújt orvosságot, melyek korunk társadalmát érik: a szerény és dolgos élettel szembeni ellenkezésünk az örvendetes titkok…

Szólj hozzá!

210. A bűn mindennek a megrontója! 211. Az égbekiáltó bűnök: 1. Szándékos gyilkosság (Káin). 2. Természetellenes testi bűn (Szodoma). 3. A szegények, özvegyek s árvák nyomorgatása. 4. A szolgák, munkások bérének visszatartása vagy megrövidítése. 212. A lelket két hajlam…

Szólj hozzá!

A lovagkirály     Az ország védelmében még mint fiatal herceg ismételten kitüntette magát. Talán 22 éves lehetett, amikor az úzok (fekete kunok) betörtek az ország keleti részébe Salamon királykodása idejében (1068). A Kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A Supremi apostolatus (1883) volt XIII. Leó pápa rózsafüzérről szóló első enciklikája, melynek elején emlékezetbe idézi, hogy Szent Domonkos „mennyei fénytől megvilágosítva ismerte fel, hogy nem lehet hatásosabb üdveszköz (e világ bajai ellen), mint az emberiség…

Szólj hozzá!

201. Önmagad ítéled el, ha vétkezel! (Liguori Szent Alfonz) 202. A Szentírás arra tanít, hogy erősen ellene kell állni az ördögnek (vö. 1Pét 5,8), sőt szembe kell vele szállni és meg kell futamítani (vö. Ef 6,12). Ezek a szentírási helyek világossá teszik, hogy a sátáni erő…

Szólj hozzá!

SzármazásaLengyelország, 1046 körül - Nyitra, †1095. július 27.     László király erős hitű katolikus, kegyes, adakozó, szeretettel teljes, bátor és harcias király volt. „Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

194. A lélek úgy merül el a bűnökben, mint hajó a tenger habjaiban, melyből naponta nem távolították el a beszivárgó vizet. (Szent Ágoston) 195. A bűn nem az Isten által teremtett valami, nem a teremtés hibája, nem természetes adottsága az embernek, tehát nem az ember…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Holnaptól 6 részes sorozat következik Szent László életéről! Szent László királyunk! Védd meg Édes Magyar Hazánkat a folytonos ármánykodás ellen,  és könyörögj népünk megtéréséért!    

Szólj hozzá!

185. Minden kísértésbe esőt a saját kívánsága vezeti félre és csábítja a rosszra. A kívánság pedig, mihelyt megfogan bűnt szül, a bűn pedig ha elkövetik, halált okoz. (Jak 1,14-15) 186. Aki megtagadja Istentől a szeretetét, az a „világ bűnének” közös állapotába…

Szólj hozzá!

     XIII. Leó pápa, hosszú pontifikátusa (†1903) alatt 12 enciklikát írt a rózsafüzérről, nem számítva a számtalan levelet és brévét. Az egyháztörténelemben egyedülálló, hogy egy pápa egyazon témáról ennyi enciklikát írjon. Tekintettel az antikeresztény erőkre,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

      Mit tanácsol Montfort Grignon Szent Lajos (1673-1716) a világ öt legnagyobb Mária-tisztelőjének egyike, Szent Efrém, Szent Bernát, Liguori Szent Alfonz és a magyar Szent István mellett.      A tökéletes Mária tiszteletről szóló értekezése máig ható forrása az…

Szólj hozzá!

Előzmény: Egy hitetlen ifjú hadnagy fogadásból gyónást próbált imitálni, de a pap ezt észrevéve, sima társalgásra irányította a beszélgetésüket. Feltette a kérdést: „Mondja, mi a tiszti rangja?”      A tiszt észrevette, hogy kínos helyzetbe került és örült, hogy így kimászhat a csávából, ezért elég…

Szólj hozzá!

178. Az egyéni bűn mindig megakadályozza az emberi értelmet, még az egyértelmű igazságok felismerésében is! 179. A testi erőnél magasabb rendűek szellemi hajlamaink és képességeink, mindenekelőtt az értelem, az akarat, az emlékezés és az érzelem. Ezek Istennek rendkívül…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A rózsafüzér a legalkalmasabb imádság! Ha nem így lenne, a Szűzanya nem kérte volna olyan állhatatosan.      Lúcia nővér: Minden jóakaratú ember naponta imádkozhatja, és kell is imádkoznia a rózsafüzért. Miért? Azért, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel, hálát adjunk…

Szólj hozzá!

                                                                  (Az alábbi történet Msgr. de Ségur:                                         A pokol létezése bizonyított tény c. könyvéből való,                         …

Szólj hozzá!

164. A lehetőség néha igen halkan kopogtat. 165. Sokak számára a keresztség abban áll, hogy valamikor beírták nevüket a kereszteltek anyakönyvébe. 166. Amit az anyagi táplálék jelent a testi életben, azt valósítja meg a szentáldozás lelki életünkben. Az Eucharisztia elhalmoz…

Szólj hozzá!

"Aki nem imádkozik, elkárhozik!" (Liguori Szent Alfonz)          Különösen igényli a rózsafüzér imádságot korunk kritikus területe: a család. A bomlasztó erők – mint a társadalom legkisebb sejtjét –, elméletileg és gyakorlatilag egyre erősebben támadják, s azt a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

152. A bűnt pedig, ha elkövetik, halált okoz. (Jak 1,15) 153. Nagy Szent Leo pápa (+461), a római néphez intézett prédikációjában így beszélt: „Ha hittel és bölcsességgel gondoljuk át az ember teremtésének kezdetét, megértjük, hogy az Isten azért teremtette az embert saját…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Ha belegondolunk...      A (Domonkos) Rózsafüzéren kívül, nincs mégegy ima –, amely a Szentlélek szavaival ennyire áthatotta volna a katolicizmust, lényegileg meghatározva üdvtörténetünket, történelmünket és amely ennyi kegyelmet kínálna, bírva a pápák s a szentek ajánlásait. Bizony, a megtévesztő…

Szólj hozzá!

134. Krisztus minden emberért megízlelte a halált, aki emberré lett, meghalt és eltemették. (vö. ÚK 629) 135. A megtéréssel, szenvedélyeink viharai és énünk önző gyötrelmei elcsitulnak, és elérkezhetünk addig a pillanatig, hogy „Jézus keblén nyugodjunk”, állítják a…

Szólj hozzá!

     Az égi eredetet számtalan rendkívüli és orvosilag igazolt csoda támasztja alá!  Kedves Olvasóm! Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy akkor az újabb megyéspüspök Msgr. Francis Keiichi Sato O.F.M. (+2004) miért vonta vissza az akitai jelenségek jóváhagyását? Nos, a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Te kedves Olvasó, hallgatsz a Szűzanya indíttatására?          1215-ben egy éjszaka Szent Domonkos elmélyülten imádkozott a római Szent Péter Bazilikában. Látta, hogy az Úr Jézus megjelent az égen, kezében tartva három lándzsát, melyekkel a világot akarta sújtani.…

Szólj hozzá!

123. Isten szándéka nem az, hogy „épp csak üdvözüljünk”, hanem az, hogy a legnagyobb boldogság szintjére! (Olykor, ezért nem könnyebbednek keresztjeink!) 124. A „test” szó az embert jelöli gyöngeségének és halandóságának állapotában. A test föltámadása azt jelenti,…

Szólj hozzá!

     1974. május 18-án – a Szűzanya ígérete szerint – Ágnes nővér hirtelen meggyógyult minden betegségéből, jóllehet az orvosilag gyógyíthatatlannak tartott hallását csak 1982. május 30-án Pünkösdkor nyerte vissza! (A csodás gyógyulás tényét az akitai Vöröskereszt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Márfi Gyula Veszprém érsek tapasztalata szerint, hazánk egyfajta lelki megújulás részese, és a felemelkedés, lelki gyarapodás időszakát élheti meg. Az európai vezetők ugyanakkor sötétségben járnak, elméjükre homály borult, ezért bélyegzik meg és támadják igaztalanul…

Szólj hozzá!

110. Bár a szenvedés és a testi halál a bűn következménye, mégsem szabad minden szenvedést büntetésként felfogni. Sőt, Isten gyakran csak azért engedi meg a megpróbáltatásokat, betegségeket, hogy abból – üdvösségünk szempontjából –, még nagyobb jót hozzon elő…

Szólj hozzá!

     Amikor július 5-én csütörtök este hatkor az esti ima kezdődött, bal keze újra fájni kezdett. Olyan volt, „mintha egy fúró hatolt volna bele” ‒ jegyezte fel naplójában. Összeszorította a fogát, és amikor kinyitotta a kezét, a kereszt alakú heg közepén kis vérző sebet látott. Éjjel három órakor…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

Szólj hozzá!

101. Az Istennek felajánlott áldozathozatal első és legkézenfekvőbb megnyilvánulási formája az, hogy elfogadjuk azokat a lemondásokat, küzdelmeket és szenvedéseket, melyeket feladataink hűséges teljesítése jelent számunkra. A fatimai Angyal világosan beszélt: „Főként azokat a…

Szólj hozzá!

     A püspök így folytatja: „Én több mint tíz éve ismerem Sasagawa nővért. Normális, becsületes és problémáktól mentes asszony. Mindig a normális egyén benyomását keltette bennem. Ennek következtében az üzenetek, amelyekről azt állítja, hogy természetfeletti módon…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Már keresztet vetni is tilos!Szintet lépett a keresztény vallás üldözése, ellehetetlenítése, háttérbe szorítása. Korábban egy áruházlánc tüntette el a görög joghurtján látható ortodox templomról a keresztet. Majd Genovában tiltakozott a helyi imám a déli harangszó ellen, mert szerinte túl hangosak…

Szólj hozzá!

Natália nővér és Regőczi atya

Szólj hozzá!

80. Az ateisták minduntalan azt kívánják bizonyítani, hogy az ember valójában állat. – Történelmünk során tapasztalt túlkapásaik valóban ezt látszanak igazolni! 81. Jellemünk az úr, értelmünk parancsol; a test csak szolga. Úgy is kell bánni vele, értelmesen és…

Szólj hozzá!

     A harmadik és utolsó üzenetet az Istenanya szobrából elhangzó hang 1973. október 13-án közölte Sasagawa nővérrel: »Szeretett leányom, figyelj arra, amit neked kell mondanom. Tovább kell adnod az elöljáródnak! Ha az emberek nem bánják meg a bűneiket és nem térnek meg,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

IMAEST A CSALÁDOKÉRT! IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 19. (kedd) 17 ÓRÁTÓL Az imaestet vezeti:  Dr. Kovács Zoltán atya érseki irodaigazgató, mariológus, a Szeretetláng Lelki napló teológiai kivizsgálója (cenzora).       Mozgalmunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

61. Midőn imádkozol, te szólsz Istenhez. Ha a Szentírást olvasod, Isten szól tehozzád! (Szent Ágoston) 62. Áhítattal imádkozni annyit tesz, mint alázatosan és bizalommal imádkozni. (Liguori Szent Alfonz) 63. Soha nem borult akkora sötétség az emberiségre, mint épp a…

Szólj hozzá!

     A második üzenetet, akárcsak az elsőt, a legszentebb Szűzanya szobrából jövő hang közölte vele: „Újoncnő leányom! Ha szereted az Urat, akkor hallgass meg, mert fontos és közölnöd kell elöljáróddal. Sok ember szomorítja meg az Urat. Azokra a lelkekre várok, akik a…

Szólj hozzá!

IMAEST A CSALÁDOKÉRT! IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 19. (kedd) 17 ÓRÁTÓL Az imaestet vezeti:  Dr. Kovács Zoltán atya érseki irodaigazgató, mariológus, a Szeretetláng Lelki napló teológiai kivizsgálója (cenzora).       Mozgalmunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

46. Hinni azt jelenti, hogy „ament” mondunk Isten szavaira, ígéreteire, parancsolataira; teljesen rábízzuk magunkat arra, aki a végtelen szeretet és a tökéletes hűség 'amenja'. (vö. ÚK 1064) 47. A szeretet teszi, hogy a hit nem csupán a szellemben, hanem az akaratban is él.…

Szólj hozzá!

     Az 1931-ben született Agnes Sasagawa vallásilag talán „későn érő” volt. Huszonöt évesen keresztelkedett meg, harmincöt évesen lépett be az „Eucharisztia Szolgálói” laikus nővér-közösségbe. De amikor e közösségben megtalálta lelki otthonát, Isten betört az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

16.
június

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

IMAEST A CSALÁDOKÉRT! IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 19. (kedd) 17 ÓRÁTÓL Az imaestet vezeti:  Dr. Kovács Zoltán atya érseki irodaigazgató, mariológus, a Szeretetláng Lelki napló teológiai kivizsgálója (cenzora).       Mozgalmunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

33. A hit által megvilágosított lélek egészen másképp ítéli meg a dolgokat, mint azok, akik csak az érzékeiken keresztül értékelnek mindent. Ez utóbbiaknak sejtelmük sincs a magukban hordozott felmérhetetlen kincsről! 34. Az ember képes Isten felismerésére, mint a dolgok…

Szólj hozzá!

     Egyes szkeptikusok mondhatnák, hogy egy eset, nem eset! Viszont NEM MONDHATJÁK! 1945. augusztus 9-én ugyanis Nagaszakira is ledobtak egy atombombát, és természetesen a japán katolikusok kétharmada ebben a városban élt. Azok a katolikusok, akik az évszázados üldöztetések után…

Szólj hozzá!

15.
június

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

IMAEST A CSALÁDOKÉRT! IDŐPONT: 2018. JÚNIUS 19. (kedd) 17 ÓRÁTÓL Az imaestet vezeti:  Dr. Kovács Zoltán atya érseki irodaigazgató, mariológus, a Szeretetláng Lelki napló teológiai kivizsgálója (cenzora).       Mozgalmunk nagyon sokat köszönhet neki, hiszen a…

Szólj hozzá!

     2018. június elejétől, több ezer katolikus hívő látogatja az új-mexikói Hobbs városát, ahol napok óta virágillatú olajat könnyezik a Guadalupe-i Szűz Mária bronzszobra.A hívek vasárnap észlelték mise közben a különleges jelenséget, a „csodáról” értesítették…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

21. Sokak számára valószerűtlennek, távolinak tűnik Isten. Úgy vélik, Isten hallgat és rejtőzik. Ennek okait sokszor az emberek gőgjében kell keresni, akik emiatt saját maguk és felebarátaik számára is elviselhetetlenné válnak. (vö. ÜF 115) 22. Bűn az: amely eltávolít…

Szólj hozzá!

     Japánban, ahol a lakosságnak csak 0,3 %-a katolikus, különleges jelentősége van Isten csodáinak! És ilyen csodák vannak, s talán a legnagyobbak közé tartozik, hogy a több évszázados kegyetlen üldöztetés után, amikor végre misszionáriusok léphettek Japán földre, találtak még titkos keresztény…

Szólj hozzá!

Legendái közül, melyek főként szerzetestársai elmondása alapján születtek, íme néhány:     Egyszer, amikor a föllelkesült emberek már messzi földről tódultak a vándorpré-dikátorhoz, egy huszonkét útonállóból álló banda tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból meg akarták hallgatni a szónokot,…

Szólj hozzá!

A házibuli     A végzős diákok meghívtak néhány elsőéves lányt egyikük családi villá-jába, bulizni. A vendégek sorra érkeztek és fogyott a "welcome drink", csak egy fiú Lé-nárd nem akart inni semmit, pedig mindenki azt várta, hogyha becsics-csent, még jobb hangulatot teremt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Brazília: megtiltották a futballistáknak az imádságot és keresztvetést! 2018. június 10. vasárnap 20:02 Az „O Globo” brazil napilap szerint a brazil labdarúgó-szövetség megtiltotta a közös imát mind a pályán a meccsek előtt, mind a szállodában. A vezetőség a csapaton…

Szólj hozzá!

11. Mi végett élek? Azért, hogy Istent megismerjem, szeressem, megdicsőítsem és érdemeket szerezzek az örök életre. Hivatásom és kötelességem Krisztust követve harcolni a gonoszság ellen, imával és életpéldával tanúságot tenni az Evangéliumról, hogy az üdvösségre…

Szólj hozzá!

     Mint ,,Szent Ferenc hűséges fia'' és az assisibeli szegény tanítványa, Antal vállalva az Úr és apostolai életkörülményeit, vándorprédikátorként faluról-falura, városról-városra járt és a katolikus tanítást hirdette a szegénységről és a birtoklásról. Szavait a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

1. Isten a természet, a történelem, a kinyilatkoztatás és az egyéni élet kezdete és vége, minden lét forrása, tartalma, s minden törekvés végső célja. Maga a Szeretet, aki „egyszülött fiát adta” az ember üdvösségéért. 2. Isten az idők kezdetekor mindenhatóságánál…

Szólj hozzá!

Született: Lisszabon, 1195. augusztusában, † Arcella (Padova mellett), 1231. június 13.     A 13. század, a sok szent ellenére, ko-moly bajokkal küszködött. Felső-Itáliá-ban és Dél-Franciaországban már a 12. században támadtak olyan vallásos moz-galmak, amelyek Jézus és…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A magánkinyilatkoztatások elfogadásában a legsúlyosabb nehézséget a hamis üzenetek jelentik, mely a megtévesztő szellem munkája. Marie Julie Jahenny misztikus (1850-1941, boldoggáavatása folyamatban van), így figyelmeztet erre: „Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a…

Szólj hozzá!

„Az Úrnak élünk amíg élünk, és az Úrnak halunk meg, amikor meghalunk.” (Róm 14,8) A SZERKESZTŐ BEVEZETŐJE Szellemi létünk legjellemzőbb vonása a gondolkodás, a keresés, a megismerés, a kérdés-feltevés és a válaszadás.  Fogantatunk, születünk, élünk, meghalunk és…

Szólj hozzá!

Látni és hinni      Amikor először pil-lantjuk meg a manop-pellói Arcot, valamiféle csalódást érezhetünk, mivel nem olyan szép, amilyennek várnánk. Ám tudatosítanunk kell magunkban, hogy ez az ikon a halottaiból éppen feltámadó, tehát még nem a teljesen megdi-csőült Jézus…

Szólj hozzá!

A lehetetlen dolgok szentje     A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni, ezért a „lehetetlen helyzetekben”, vagy az „utolsó pillanatban” segítő szentnek tartják. De legkitűnőbb példája a tudatos nőnek, a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

»KISIRKA«  Nyisd bárhol, olvasd bárhol! És ne szabadkozzék senki, hogy nem hallott róla!   Útravaló az ÉLETRŐL, a HALÁLRÓL és az   ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓL (tét az örök élet!)    Szerkesztette: Begyik Tibor OCDS    A szerkesztő kiadása

Szólj hozzá!

Ugyanaz a személy      Maria Valtorta híres olasz misztikus (írásait XII. Pius pápa kérésére kinyomtatták) 1942. február 22-én a következőket írta le, melyeket Jézus mondott neki: „Veronika kendője gyógyír a ti szkeptikus lelketekre. Ti racionalisták, közönyösek, hitben…

Szólj hozzá!

A második római út     Rita egyre növekvő tisztelete ellenére, a kanonizálási eljárás csak 1626-ben kezdődött meg, viszont két évre rá VIII. Orbán pápa 1628. július 26-án már boldoggá is avatta. A Szentszék 1637-ben, külön mise officiumot (szöveget) is engedélyezett…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Sokunkban munkál a kérdés: mitől bolondult meg egész Nyugat-Európa, pontosabban az uniót vezető és őket kiszolgáló politikusok, no meg a lakosság jelentős része? Gazdasági érdek, hataloméhség, láthatatlan háttérerő szerepel a lehetséges válaszaink között, ami…

Szólj hozzá!

Az Isten iránti szeretet – a szív tüzes hevülete 529. Szeplőtelen Szívem egészen Istenért lángol. 530. Számomra nem volt sem a földön, sem a mennyben más, amivel a kapott kegyelmeket viszonozhatnám, csak az a hála, mellyel Istent mindenfölött lángolón szeretem. 531. A…

Szólj hozzá!

Boldog Mária Pierina de Micheli (1890-1945) és a Szent Arc tisztelete      12 éves korában az Úr hangját hallotta: "Senki nem ad egy puszit a Szeretet Arcára, hogy ellensúlyozza Júdás csókját!" Ettől kezdve a Szent Arc lett elmélkedésének tárgya, az Úr választottjaként, aki a…

Szólj hozzá!

Az alábbiakban Szent Klára, Ágneshez írt négy levele közül idézünk: (Acta Sanctorum I. kötet, 506., ill. 508. o.)     "Méltóságos és tisztelendő Ágnes szűznek, Csehország hatalmas és mindig legyőzhetetlen királya leányának, Klára, Jézus Krisztus méltatlan…

Szólj hozzá!

Az Ég hívására     Környezete, látva Ritának a szenvedések iránti türelemét és a megtapasztalt csodákat, igen nagy tisztelettel vette körül. Imádkoztak az ágya mellett és feljegyezték, hogy halála előtt Ritának látomása volt, melyben Jézus és Mária hívták magukhoz a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívének főünnepe után tartja az Egyház. Története visszanyúlik a 17. századba. Eudes  Szent János írásaiban nem választotta szét a két szív liturgikus ünneplését. A Szűzanya fatimai megjelenése után egyre inkább elterjedt Mária…

Szólj hozzá!

Csönd és kevés beszéd – a béke alapja 502. Ha az Evangéliumot olvasod, csodálkozhatsz hallgatásomon, neked azonban feltárom ennek okát! 503. Hallgattam, de szívemben mindent megőriztem. 504. Beszéltem az Úr Angyalával szobámban, majd Szent Erzsébettel otthonában, s szóltam…

Szólj hozzá!