HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

www.iec2020.hu/l/oaltala-ovele-obenne-szerte-a-vilagon-2020-helyszinen-egyutt-az-urral/

Szólj hozzá!

Mértékletesség – a lélek nyugalma 364. A világ minden kincsének birtoklása se lett volna képes megérinteni se a szívemet, sem az elmémet. 365. Lelkem teljes nyugalomban volt a szűkölködésben is, és szegényes otthonomban nagyobb békében éltem, mint akár egy pompás…

Szólj hozzá!

Amiről nem hallani, vagy mégis?      1963-ban Szent Pio atya ezt mondta: „A manoppellói szent arc a legnagyobb csoda, amink csak van.”Az ezüst ereklyetartóba keretezett és a manoppellói templom főoltárán nyilvános tiszteletre kitett 17x24 cm nagyságú kendőn, a Feltámadt Krisztus arcképe látható.  …

Szólj hozzá!

     Az első péntek a hónap első péntekje, egyben a Jézus Szíve tisztelet napja is.     Alacoque Szent Margit vizitációs nővérnek Jézus kinyilatkoztatta, hogy akik kilenc egymást követő elsőpénteket megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől.  …

Szólj hozzá!

(folytatás)      Az Egyház elrendelte Natália nővér közléseinek felülvizsgálatát. A vizsgálat egészen odáig jól zajlott, amíg az akkori kecskeméti nővértársak rágalmaikkal meg nem akasztották az ügy folyását.      Mindszenty József amint Magyarország főpásztora…

Szólj hozzá!

A kis eredmény, nem eredmény!?     Paolo duhajságai legtöbbször megtörtek felesége szerető gyengédségén, de nem mindig! A házból gyakran kihallatszottak a férj hangos és néha tettleges durvaságai, de senki sem merte soha szóvá tenni. Ha Ritát óvatosan efelől kérdezték, ő…

Szólj hozzá!

Az Úr Testének és Vérének ünnepe Az Úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban a húsvéti időt lezáró…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Őszinteség és figyelmesség – az élet méltósága 341. Soha kettős szívvel nem voltam az emberek felé. Egyetlen szívem van, telve lángoló szeretettel Isten és az emberek iránt. Te se mérj kettős mércével! 342. Senki sem kételkedett szavaimban, mert tudhatták, hogy amint…

Szólj hozzá!

Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet?     A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem…

Szólj hozzá!

A magyar engesztelés      Magyarországon, úgy a Világ Királynője eszméjének, mint az Engesztelő Kápolna felépítésének alapgondolata Kovacsics Mária Natália nővér (1901-1992) magán- kinyilatkoztatásaihoz kötődik.     Az Úr Jézus és a Szűzanya a 30-as évektől kezdve…

Szólj hozzá!

Imával és szeretettel     Ritát lelki viharaiban és érveiben megerősítette lelki anyja, az Ágoston-rendi kolostor főnöknője is a vele való beszélgetés során. Feltárta előtte a házasság ‒ mint a legnehezebb szerzet ‒ transzcendens vetületét, miszerint bizonyára Isten…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

326. Vannak, akik finoman kipuhatolják, hogy miként gondolkozol, aztán később durván visszaélnek ezzel. – Légy tartózkodó és élj rejtett alázatosságban. 327. Először magadban teremts békét, s csak azután békéltess másokat. A béke mosollyal kezdődik. 328. A gonoszok közti…

Szólj hozzá!

Részletek Alacoque Szent Margit naplójából:     “Megjelent előttem az isteni Szív csupa tűz és láng trónuson, vakítóbban ragyogott és világított, mint a Nap és átlátszóbb volt a kristálynál. Rajta szemmel kivehetően látszott a seb, amelyet a kereszten kapott. Koszorú…

Szólj hozzá!

A házasság nehéz szerzete      Rita, az újdonsült fiatalasszony eltökélte magát, hogy harcos férje életét ‒ az Isten-hez és az emberekhez való viszonyát ‒ alap-jaiban meg fogja változtatni. Ezzel máris a lehetetlenre vállalkozott és nem csak társa megtérítését…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

www.iec2020.hu/l/oaltala-ovele-obenne-szerte-a-vilagon-2020-helyszinen-egyutt-az-urral/

Szólj hozzá!

A békére való törekvés – a szeretet táptalaja 306. Noé galambjaként én hozok békét az Egyháznak. 307. Soha senkit nem korholtam, sőt ügyeltem, hogy jelenlétemben ne legyen semmi viszály. 308. A haragosokat igyekeztem megbékíteni azzal, hogy csendben imádkoztam értük. 309.…

Szólj hozzá!

     1679 elején Colombiére Kolos atya végre visszatérhetett a ködös Angliából, mely nem tett jót az egészségének ‒ különösen ‒, hogy néhány hétig még börtönbe is zárták, ahol megbetegedett. Tuberkulózist kapott, ami aztán a halálát is okozta: 1682. február 15-én…

Szólj hozzá!

Részt vállalni a lélekmentésbenA guelf-ghi-bellin hábo-rúskodás kiújulása Roccaporé-nát sem kerülte el. Az egyébként békés faluban az utcán halottak, felgyújtott házak voltak láthatók. Rita, szüleivel együtt a sebesültek mentésére sietett, ahol csak szükség volt. Eközben…

Szólj hozzá!

284. Aki nem veszi föl keresztjét minden nap, és nem követi Szent Fiamat, az nem méltó hozzám. 285. Szent Fiam tetteiben mindig az Atyát dicsőítette, s azért jött e világra, hogy általa az emberek is megdicsőítsék az Atyát. Ezért tanított meg bennünket a Miatyánkra, arra az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Ezen az napon, minden magyar hősre imával gondolunk, akik életüket áldozták a nemzetünkért, hiszen nekik köszönhető, hogy „él nemzet e hazán”. Végigtekintve az ezeréves magyar történelmen, az ország lakossága rengeteget szenvedett, muszlimtól, habsburgtól, a szabadkmves antanttól és a…

Szólj hozzá!

     Isten azonban gondoskodott leányáról: 1675 februárjában a vizitációs apácák elöljárónak kapták a Paray-i jezsuiták közül a gyenge egészségű Colombiére Kolos atyát (Claude La Colombière 1641‒1682), aki rövidesen Margit lelkiatyja lett és megnyugtatta a kapott…

Szólj hozzá!

Merjünk Istennek tetszően élni!      Rita gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, az imádság és a fáradságos napi munka töltötte ki. Már öt évesen az evangéliumi, szegényebb életre vágyott és ezek, számára értelme bontakozásával egyre fontosabbá…

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság – a lélek készsége 262. Életemnek az imádság volt egyetlen vezérlő lényege és nem volt egyetlen pillanat sem, amit meg ne szenteltem volna imával. 263. Ha nem is mozgott az ajkam, mégis mindig az isteni dolgokról elmélkedtem. 264. Ezen szó által: AVE – ami…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Néri Szent Fülöp élete      Fülöp édesapja jegyző és alkimista volt Firenzében. Fülöp öt évesen vesztette el édesanyját, de nevelőanyja nagy szeretettel nevelte. A kis ,,Pippo buono'' mindenki kedvence volt. Közvetlenség, dús fantázia, vidámság és nagy lelkesedni tudás…

Szólj hozzá!

     Majdnem két évnyi bizonytalanság után 1671-ben végre megkapta a család hozzájárulását a kolostorba vonuláshoz, és beléphetett a Paray-le-Monial-i Sarlós Boldogasszony vizitációs apácák közé jelöltnek. (Fent: Paray le Monial, lentebb a kolostor kertje)     A kolostori…

Szólj hozzá!

Egy rendkívüli gyermek lehetetlen csodája     A szülők, Isten ajándékaként boldogan fogadták kislányukat, bár fiút szerettek volna. Bensőséges, példás egyszerűségben és istenfélelemben nevelték.      Rita életét már gyermekkorában csodás jelek kísérték. Egy…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Engedelmesség – a tökéletesség fejlesztője 244. Nem volt bennem semmi önzés, az isteni parancsoknak mindenben alávetettem magamat teljesen, így lettem példaképévé az Istent szeretőknek. 245. Az Isten Szentséges Fia – nekem, mint Anyjának – teljesen engedelmes volt, ám én…

Szólj hozzá!

Felhasznált…

Szólj hozzá!

És szólt Isten angyala     Az Appenninek umbriai hegyvidékén, Cascia közelében Roccaporena, a tengerszint felett 700 m-re lévő kis falu. Itt ismert volt egy legenda, miszerint az ottani hegyoldal barlangjában (ahol ma egy nagy kereszt áll) élt egy remete egykoron, aki azt jövendölte,…

Szólj hozzá!

Az Istenes jó szándék – a cselekedetek leghasznosabb indíttatása 220. Amit tettem, gondoltam vagy beszéltem, azt mind Isten dicsőségére irányítottam. 221. Még csak édesanyám Szent Anna ölében pihentem, de máris mindent Istennek ajánlottam, hogy életem minden pillanatában megdicsőítsem az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bevezető 2     A forrásmunkák keresése közben egészen megdöbbentem, hogy Szent Rita életrajzi adatai mennyire nagy szórást mutatnak! A születési évét pl. 1360; 1367; 1370 előttre, 1380-ra; 1381-re vagy 1383-ra teszik. A halála már egységesebb, mert csak három dátum ismeretes…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Figyelmes magány – az életszentség pillére 190. Még öt éves sem voltam, mikor szüleim a Templomba vittek, hogy gyermekségemet a Szentély csendes közelségében töltsem. 191. Igyekeztem mindig rejtettségben élni, mint a „völgyek lilioma”. 192. Bár elmém mindig Istennél…

Szólj hozzá!

Bevezető 1     Szent Ritáról életrajzot szerkeszteni nem kis feladat, mivel igen kevés írott forrás áll rendelkezésünkre! Már a kor hagiografusainak* is csak a szentünk csodáiról festett képek szolgáltak némi iránymutatással. Ennek nyomán készült el a Codex miraculorum (a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Alamizsnálkodás – az érdemek gyarapítója 167. Szegénysorban éltünk Szent Fiammal. Szerettem a szegénységet és nem aggodalmaskodtam soha, hisz' velem volt a Világmindenség Királya. 168. A Szegények Szüzének is neveznek engem. 169. Szegénynek mondhatod-e magad gyermekem, ha…

Szólj hozzá!

SZENT RITA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! Casciai Szent Rita 1381-ben született az itáliai Cascia melletti Roccaporenában. Ifjúkorától szerzetesnő szeretett volna lenni, de korának állandó polgárháborús viszonyai miatt, kénytelen volt feleségül menni az egyik "bandavezérhez"! Egy…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

150. A tisztaság leghűségesebb őre: a tétlenség kerülése, a böjt és a mértékletesség. Ez utóbbi sarkalatos erényt annyiban tudod megvalósítani, amennyire képes vagy vágyaidat az értelmeddel irányítani. 151. Ha felfognád, hogy mit jelent: hasonlónak lenni az angyalokhoz, sose…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

9. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Sokszor kerülünk életünk folyamán olyan helyzetbe, amelyből nem látunk kiutat. Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy elkeseredjünk és panaszkodjunk. Ettől lehet, hogy megkönnyebbülünk, de megoldást nem találunk…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Tisztaság és önérzet – az életszentség alapja 131. Az én dicsőséges nevem: a Tisztaság-, a Szüzesség Királynője. Nem lehettem volna Isten Anyjává e kiváltság maradéktalan teljessége nélkül. 132. Szent Józsefet 'Tisztaságos Jegyesnek' nevezitek és az volt maradéktalanul!…

Szólj hozzá!

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a Pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünneplünk az idei évtől. Miként a Loretói Litániában kérjük az Egyház Anyját, úgy Krisztusban megkeresztelt…

Szólj hozzá!

8. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK     Isten meghallgatta Szent Rita kérését. Akkor, abban a korban nem lehetett kitérni a vérbosszú elől, Rita tudta, hogy az óvó szó kevés, ezért Jézust kérte, hogy valamiképp óvja meg gyermekeit a kárhozatos bűntől, ha…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Barsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm Pünkösd vasárnap     Ha valaki az…

Szólj hozzá!

Szelídség és tapintat – az élet édesítője 107. A harag sohasem vett erőt rajtam, s én mindig mindenkihez a Jóságos Szűz voltam. 108. Miként Szent Fiam, úgy én is megértő szelídséggel igyekeztem legyőzni ellenségeimet. 109. Velem született szelídségemet és jóságomat,…

Szólj hozzá!

Kő – kenyér      A kő-kenyér párosításról mindenkinek a klasszikus mondás jut eszébe: „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!” Ha ezt a mondást értelmezni akarjuk, akkor első ránézésre arról van szó, hogy a rosszat ne rosszal, hanem jóval viszonozzuk. A kő és a…

Szólj hozzá!

7. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Mintha Szent Rita életében mindenre példát akart volna adni a jó Isten, hogy meg tudjuk tanulni, milyen az igazi felebaráti szeretet. Talán Isten többet várt volna el Ritától, mint amire mi elhatározásainkban…

Szólj hozzá!

Legyen egységben a nemzet és a távolban élők, egy szívvel-lélekkel imádkozzanak velünk!  

Szólj hozzá!

     Csíksomlyótól 32 km-re északkeletre, a Tatros felső szakaszán, a Gyimes völgyben van Gyimesbükk, az utolsó falu Erdélyben. A falu túlsó végén húzódik az ezer éves magyar határ. Ma is áll az egykori vasúti őrház, amely a 17. században épült a Rákóczi vár romja…

Szólj hozzá!

A pünkösdöt az Egyház születéseként, a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Ebből következően pünkösdvasárnap legkorábban május 10-re, legkésőbb pedig június 13-ra eshet.A név görög megfelelője, a pentékoszté szintén 50-et jelent, a magyar elnevezés is erre a…

Szólj hozzá!

Türelem és szenvedés – a lelki élet táplálója 87. Bár létem első pillanatától szeplőtelen és malaszttal teljes vagyok, nem mentesültem a harc és a szenvedések alól. Egyetlen emberi teremtménynek sem kellett olyan rettenetes próbatételeket elviselnie, mint nekem. Mindezt a…

Szólj hozzá!

6. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Azt követően, hogy Rita Paolo Mancini asszonya lett, feladatának érezte, hogy őt mindenben segítse. Eddig csak hallotta, de ezt követően megtapasztalta, mennyire nehéz Paolo természete, mennyire indulatos és durva,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Ifj. János Zsigmond magyar király és Erdély fejedelme a katolikus csíkieket és gyergyóiakat erőszakkal akarta áttéríteni az unitárius hitre. A kereszténynek alig nevezhető unitárius hitvallásról tudni kell, hogy tagadják a Szentháromságot. Erre nyilvánvalóan a…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 88-89. oldal nyomán. (Részletek), 1997. május 18. ...Hamarosan bekövetkezik az Egyház és az egész emberiség számára a második…

Szólj hozzá!

Szerénység és tartás – a jó ember dísze 64. Az én földi szépségem azért volt a legnagyobb, mert az Isten iránti bizalom teljességét, a tisztaság illatát és a tökéletes ártatlanság küllemét sugározta. 65. Ha lehetett, nem mutatkoztam az emberek előtt, de aki látott, a…

Szólj hozzá!

5. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Rita életének is egyik legfontosabb gondja volt, hivatásának kérdése, hogy mire szentelje életét? Ezt az ő esetében is gyakran befolyásolták az életkörülmények, a tapasztalt életpéldák. A tőlük 5 km-re levő…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

         A magyar honfoglalás előtt a székelyek már szent helynek tartották Somlyót, itt tisztelték a Napbaöltözött Babba Máriát, és ez olyannyira nevezetes hely volt, hogy később Szent István is építtetett ide kápolnát. A székelyek a római keresztség felvétele után a…

Szólj hozzá!

   54. Tisztelőimtől megkívánom, hogy alázatosak legyenek, különben egyre csak szomorítják anyai szívemet. 55. Alázatod oly nagy legyen, hogy a jóravaló készséged és a szeretet áradjon azokra, akikkel érintkezel. 56. Gyermekem! Ne nézd le a bűnösöket, én sem vetettem meg…

Szólj hozzá!

4. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Szent Rita megtanulta a szüleitől, hogy mindent Istennek köszönhet. Isten szereteténél, irgalmánál, jóságánál, hatalmánál nincs nagyobb a világon és ezért hálával tartozunk. Rita lelkében jó talajra talált…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Legyen egységben a nemzet és a távolban élők, egy szívvel-lélekkel imádkozzanak velünk!

Szólj hozzá!

     A Salvator-kápolnától keletre található a 15-17. században épült Szenvedő Jézus-kápolna, amely egy nyitott kis fülke, belsejében az oszlophoz kötözött Krisztus szobra látható. A pünkösdi búcsú hajnalán a zarándokok e kápolna közelében gyülekezve várják a napfelkeltét. A Kis-Somlyó hegy déli…

Szólj hozzá!

Alázatosság – az életszentség alapja 33. Gyermekem, én azért emeltettem a csillagok magasa fölé, mert a legalázatosabb voltam. 34. Megértettem, hogy Isten a kevélyeket megalázza, az alázatosakat pedig felmagasztalja. 35. Bár, Gábriel arkangyal kegyelemmel teljesnek köszöntött…

Szólj hozzá!

3. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      A kis Rita nőtt-növekedett kedvességben, bölcsességben és gazdagodott az erényekben. Csoda-e, hiszen a szülők példája minden gyermek számára élet-meghatározó. A gyermekek mindent megfigyelnek, és sok mindent…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Legyen egységben a nemzet és a távolban élők,  egy szívvel-lélekkel imádkozzanak velünk!

Szólj hozzá!

     A hegytetőn három kápolna áll, ahol szintén ájtatosságra gyűlnek össze a keresztények. (Balról: Szalvator-; Szenvedő- és Szent Antal kápolna) Legmagasabban a Salvator-kápolna látható, amely a hegyen lévő kápolnák közül a legrégebbi és művészeti szempontból is a legértékesebb. A hegy aljától…

Szólj hozzá!

   11. Tudnod kell, hogy Istennél mindent elnyerhetek a számodra, mert én vagyok a Kegyelmek Anyja. 12. Gyermekem! Ha égi anyádnak fogadsz engem, Szent Fiammal meghatározói leszünk életednek. 13. Kövesd és fejleszd ki magadban ugyan azokat az erényeket, amelyeket az Isten kegyelme…

Szólj hozzá!

2. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      Szent Rita szülei nem csak vágyakoztak gyermekre, hanem készen álltak egy gyermek testi-lelki gondozására, nevelésére. Tisztában voltak azzal, hogy a gyermek egészséges fejlődéséhez nem elegendő csupán a szülők…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     A templom és környéke, a magyar és nemzetközi katolikusok kultikus zarándokhelye. Életreszóló élmény részt venni a hitet erősítő 6-800 ezres tömegben a nemzeti Szentmisén, mely által a kegyelem állapotában lévők teljes búcsú nyerhetnek! A kegytemplom előtti gyülekező helyről 3 út vezet a…

Szólj hozzá!

Nos tehát gyermekeim, hallgassatok rám! Boldogok, akik megtartják útjaimat! (Péld 8,32) 1. Aki engem megtalál, életet talál! Én vagyok az Élet Anyja, mert én szültem Azt, aki életet adott mindazoknak, akik Ádám és Évában meghaltak. 2. Általam jött Jézus Krisztus először e…

Szólj hozzá!

1. nap Bevezető lelkiismeretvizsgálat NAPI GONDOLATOK      A szentek életén és példáján átragyog az Isten kegyelme. Ezek a kegyelmek gyakran már előre jelzik, hogy Istennek tervei vannak teremtményével. Egy olyan kis faluban, mint Roccaporena, az emberek ismerték egymást, így a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Érdekesség, hogy a Csíksomlyói Máriaszobrot először csak 2015-ben vizsgálták meg tudományosan, és ekkor állapították meg, hogy az addigi feltételezésekkel ellentétben nem hársfából készült, hanem juharfából. A kegyszobor 253 centiméter magas, ebből Mária alakja 191 centiméter. A szobor egy…

Szólj hozzá!

„Máriát követve nem tévedhetsz el!” (Szent Bernát)  ELŐSZÓ      Egyedülálló „zsebremeket” tart kezében az Olvasó, melyhez (méretben is) hasonlót a Szalézi Művek adott ki 1944-ben 'Szűz Mária követése' címmel. Ennek kivonatolt, stilizált és más idézetekkel…

Szólj hozzá!

B. Dombi Attila írása nyomán      A következtetés számunkra örvendetes, hiszen a pápa az általa felkért személyekkel saját nézeteit jelzi. Amint megváltó művének hajnalán, Krisztus ma is sokunkat hív határtalan tárháza végtelen gazdagságának kiosztásához munkatársnak,…

Szólj hozzá!

BevezetőSZENT RITA TISZTELETÉRE ÉS KÖZBENJÁRÁSÁÉRT, holnaptól kezdődő KILENCEDHEZ      Előre kívánom bocsátani, hogy Casciai Szent Rita, egyike a "lehetetlen dolgokban segítő" szenteknek! Bizalommal fordulhatunk hozzá megoldhatatlannak látszó  élethelyzetünkben! E kilenced…

Szólj hozzá!

     1858-ban P. Simon Jukundián, több közismert egyházi ének szerzője, Csíksomlyón kántor- és tanítóképzőt alapított, amelynek 25 évig volt igazgatója, úgyhogy, ha nem is soroljuk tovább, a ferences szerzetesek őrködtek a vallás, a hit felett, évszázadokon keresztül vigyázták a katolicizmust és a…

Szólj hozzá!

»KISIRKA« Nyisd bárhol, olvasd bárhol! AZ ISTENANYA KÖVETÉSE Egy XVIII. századi premontrei szerzetes írásából válogatta és más forrásokból kiegészítette: Begyik Tibor OCDS Harmadik, javított és bővített kiadás  A szerkesztő kiadása „Akinek Szűz Mária nem…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

B. Dombi Attila írása nyomán      Akiknek megbízatása, hogy különféle megpróbáltatásokkal sújtsák a keresztényeket, azok újabban a lelki-szellemi megújulás igényével ébredő spontán mozgalmak élére állva arra számítanak, hogy a legtöbb mai magyar már nem csak…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Volt egyszer egy fogadó, melyet "Ezüst Csillag"-nak hívtak. A tulajdonos minden tőle telhetőt elkövetett, hogy minél több vendéget csábítván - nyereségessé tegye vállalkozását: a szállás kényelmes volt, a kiszolgálás szívélyes, és az árak elfogadhatók, de…

Szólj hozzá!