HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Szólj hozzá!

Mire figyelsz?     Történt egyszer, hogy két jóbarát, egy indián és egy jenki sétált egy nagy forgalmú városban.Éppen csúcsidő volt, tehát sokan nyüzsögtek az utcákon.Az autók kürtöltek, a rendőrség vijjogott, a taxisok meg következetesen csikorogva fordultak be az utcasarkokon. A városi zaj szinte…

Szólj hozzá!

Olvassuk el az Úr Jézus személyesen hozzánk intézett NAGY FIGYELMEZTETÉSÉT: – „Miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.1…

Szólj hozzá!

     Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet,                  mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!                        Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A csodásérem és a bicska     A második világháború végnapjaiban a déltengeren, aknára futott egy kisebb naszád. Egyetlen katona élte túl, aki hajótöröttként egy lakatlan kis szigetre vetődött. A nyakában gyermekkora óta egy csodásérmet hordott, úgyhogy ez és egy zsebkés…

Szólj hozzá!

HIÁBA AZ ÓVÓ SZÓ?  BIZONYTALAN HITELESSÉGŰ  ÜZENETEKET NE OLVASS, MERT MEGKÖTÖZI A LELKEDET!  A JÉZUSIAS, DE HAMIS SZAVAK MEG NE TÉVESSZENEK, MERT "A SÁTÁN IS A VILÁGOSSÁG ANGYALÁNAK TETTETHETI MAGÁT"! (2Kor 11,14) 

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az életszentség titka        Egy szerzetes, jóllehet külsőleg semmiben sem különbözött a többiektől, mégis a szentségnek oly fokára jutott, hogy csupán ruhájának érintésével meggyógyította a betegeket. Elöljárója ezen csodálkozva, egy napon megkérdezte tőle, hogyan…

Szólj hozzá!

Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: 'Jön az eső', és úgy is lesz; amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: 'Forróság lesz', és meglesz. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, a mai idők jeleit  miért nem ismeritek fel? Miért nem jöttök rá magatok,…

1 komment

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!    

Szólj hozzá!

A csodatevő érmecske     Egy hálás beteg az orvosának egy Csodásérmet csúsztatott a tenyerébe hozzátéve, hogy ez egy csodatevő érem! A kezelőorvos kissé meglepődve, puszta udvariasságból elfogadta, de mindjárt elsuvasztotta a zsebébe, mert lenézte a babonaság- vagy a népi…

Szólj hozzá!

IGAZ VAGY HAMIS? (Döntsd el magad!)      Az ördög, az emberét magasan meghaladó intelligenciájával, jól ismeri az emberi gyengeségeket. Elsősorban az érzékszerveken át a test vágyaira próbál építeni, másodsorban a szellemi kíváncsiság, a "többlettudás" vágyára és csak harmadsorban a lelki…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, gondolj időnként arra, hogy talán azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

A mese     Az egyszeri édesanya, csaknem minden este mesélt a gyermekének. Egyszer azonban kifogyott a sok-sok tanulságos történetből és megkérte fiacskáját, hogy most mesélne ő egyet.     A kislegény meglepetten húzta be a nyakát, aztán belevágott:– Vót eccer egy hun…

Szólj hozzá!

Lépre ne menjetek!      Az Úr szavai az Evangéliumban: Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8) Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, gondolj időnként arra, hogy talán azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

Az utolsó negyedóra     A család – mint egység –, Isten akarata szerint való. A családban élőknek meg vannak a maguk örömei, lemondásai és kötelességei. Ilyen az egymás lelki üdvének munkálása is!     Egy fiatalasszony felelősséget érzett férje apja iránt és…

Szólj hozzá!

Csalárd eszmék, hamis üzenetek      Hova is jutott a keresztény Európa? Valamikor a reneszánsz idején elindult egy me-rész és gondolkodásra késztető – de szilárdan istenhívő – folyamat. Ez, sajnos olyan nagy-szerű szellemek révén siklott félre, mint Eras-mus, Luther,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A "pálfordulás"       Életéről kevés információnk van. Egyetlen dátumot sem lehet pontosan meghatározni, legfeljebb halálának dátumát (†67). Pál a világ felé nyitott diaszpóra-zsidóságból származott. A kilikiai Tarzuszban született, gyaníthatóan a középső társadalmi szinthez tartozott.…

Szólj hozzá!

Melyik farkas fog győzni     Egy öreg amerikai indián így tanította az unokáit, az élet dolgairól:– Fiacskáim! Minden emberben két farkas dulakodik állandóan.      Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot, a sajnálkozást, a mohóságot…

Szólj hozzá!

Nincs új a nap alatt! (Mire megy ki a "játék"?) 2013. 07. 03.      A Katolikus Egyházzal nem lehet nemzetet építeni, az új vallásnak a szekularizmusnak kell lennie – nyilatkozta még 2008-ban a jelenlegi francia szocialista oktatásügyi miniszter, Vincent Peillon, akkor megjelent…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szent Pál hűséges kísérője volt. Az apostol szentelte őt Efezus püspökévé. Vértanúként halt meg az I. század vége felé. (Szunyogh Xavér Misszáléból)

Szólj hozzá!

Minden napunk egy-egy ajándékAz ember elment egy szentéletű remetéhez és nagy tisztelettel megkérdezte tőle:– Álmot láttam, de sehogy sem tudok rájönni, mi a jelentése. Kérlek, segíts rajtam!– Hallgatlak – bólintott a remete.– Álmomban a saját utcánkban mentem, ahol minden nap járok, és az út tele…

Szólj hozzá!

Hiszékenység vagy hitetlenség?      A hiszékeny ember: a megtéveszthető lélek! Az ilyenek, nem csak saját hóhéraikat képesek (demokratiku-san) maguk fölé megvá-lasztani, de majdan az Antikrisztus megté-vesztő 'észérveit' is követendőnek találják majd (Jel 13,3-4)! Itt…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A gyógymód     Az orvos csalódottan rázta meg fejét (mert) betegén a javulás legkisebb jele sem látszott. Immár tíz napja, hogy az idős úr semmiféle gyógykezelésre nem reagált. Teljesen elhagyatottan feküdt a kórházi ágyon, úgy tűnt, ereje sincs már, hogy életéért…

Szólj hozzá!

A béke megvalósítása     A béke nem egyszerűen az, hogy nincsen háború. Nem merőben az ellentétes erők puszta egyensúlyának állapota. A békét nem valósíthatja meg önkényuralom. A békét helyesen és szabatosan az igazságosság művének (Iz 32, 17) kell mondanunk. Annak a…

Szólj hozzá!

Elközelgett-e a végső idő?      Évről-évre, hónapról-hónapra hallhatjuk a végidős károgást, melyek eleddig annyiszor nem "jöttek be", hogy a végén, az igazi eseményekre figyelmeztető IGAZ jelekre már fel sem figyelnek majd az eddigi "napra-készek", és készületlenül lepi meg őket! És ez bizony…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

  Kis Norbert egyetemi tanár 2018. januári cikkének, a szerk. általi kivonata!                      A teljes cikk: Magyar Idők      A nemzetállamokra történelmi léptékű veszélyt jelentő új hatalmi tényezők a netfüggő embert irányító és manipuláló…

Szólj hozzá!

195 éves nemzeti Himnuszunk     195 éve, 1823. január 22-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg. Gyönyörű költői mű e 64 sor.A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran emlegetik, hogy valójában miért is…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A rossz természetű fiú      Volt egyszer egy legény, aki igen könnyen dühbe gurult, káromkodott és szidalmazott másokat. Édesapja megunva fia rossz természetét, adott neki egy zacskó szöget - meghagyva, hogy mindannyiszor, amikor türelmét veszti, vagy szitkozódik, üssön be…

Szólj hozzá!

Kis Norbert egyetemi tanár (2018. januári)cikkének, a szerk. általi kivonata!                        A teljes cikk: Magyar Idők      Cikkem az internetes alkalmazások mögött álló új hatalmi tényezőkről szól, az emberek felett eluralkodó új hatalomról, amely az…

Szólj hozzá!

Megtévesztés magas fokon      A sátáni manipuláció megnyilvánulása szünet nélküli az egyén, a közösség és a társadalom életében. Nagyon fontos lenne mindenkiben tudatosítani, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem „tévútra akarja vezetni az egész világot'' (vö…

Szólj hozzá!

  Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!    

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A vak leány      Volt egyszer egy árva, vak leány, aki nagyon szomorú volt vaksága miatt. Egy fiú udvarolt neki. Halálosan beleszeretett, és sokat segített a lány mindennapi életében, és hűségesen mellette volt hosszas kórházi kivizsgálása során is. Egyszer azonban megkérte a kezét. Ám a lány így…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Az idők jeleit magyarázók közül, kinek higgyünk?      Álságos kérdés az: hogy melyek az „igazi jelenések” és ki hivatott ezt egyértelműen eldönteni? Nos, a válasz kétezer éves! „Uram, kihez mennénk?” (Jn 6,68), mint a kétezer éves Egyházadhoz?      Igaznak tehát…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

A kispap és az ateista      A papnövendék és az ateista egy kupéban utaztak a vonaton. Csend volt és csak a kerekek zakatoltak untalan.     A kispap, elmélyülten egy szentes könyvet olvasott. Unatkozva nézelődő utastársa ezt látva, nem bírta ki szó nélkül és megtörte a csendet: – Fiatal barátom!…

Szólj hozzá!

Az idők jelei óvatosságra intenek! (Jelen sorozatomhoz több helyütt felhasználtam † Dr Antalóczi Lajos prelátus munkáit.  A római szám/arab szám hivatkozások a Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadásából valók.) Az utóbbi évtize-dekben feltűnő mértékben…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Imádság Árpád-házi Szent Margithoz Ó, Szent Királylány, hazánk engesztelő áldozata!Te, aki vezeklésül adtad magad értünk, segíts nekünk, hogy népünk karizmája szerint, felismerhessük feladatunkat.Tündöklő alázatosságoddal beragyogod hazánk egét, mint fénylő csillag…

Szólj hozzá!

Az etikus orvoslás legbiztosabb tanácsadója – mértéke és értéke – a Tízparancsolat! Az Isten nélküli orvos könnyebben hozhat – (akár) helyesnek tartott –, ám istentelen döntést, mellyel így vagy úgy, de részese az élet elleni összeesküvésnek! (Szerk) Az orvosok…

Szólj hozzá!

Utószó      Árpád-házi Szent Margit egy szombati napon költözött a mennyei Atya házába.     Életének négy fő szabálya volt:     „Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.”     Isten rendkívüli imameghallgatásokkal és csodákkal jutalmazta odaadását. Margit…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Tényleg összeesküvés állhat a világon terjedő halál kultúrája mögött?      Az élet elleni fenyegetések nem csökkennek, hanem rendkívül nagy méreteket öltenek. Tudományos módszerekkel és rendszeresen programozott fenyegetésekről van szó. Objektív „élet elleni…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

9. napJézus boldog jegyese       1242. január 27-én született és 1271. január 18-án, 28 éves korában szállt a mennybe a mi szentünk lelke, édes Jegyeséhez, Akit mindenekfölött, oly nagy szerelemmel szeretett.Margit kapcsolata mély volt szüleivel. Gyakran kikérték tanácsát…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Tényleg létezik az élet elleni összeesküvés?by christiana 2013 Súlyos kérdések és súlyos válaszok Szent II. János Pál pápától. (A válaszok az Evangelium vitae enciklika jelzett fejezeteiben találhatóak) Mi az abortusz?      A művi abortusz, bárhogyan hajtják végre, egy ember megfontolt és…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

8. napA béke és egység szentje      Most már fogadalma szerint élhetett. Ám fizikailag, lelkileg egyre több szenvedés zúdult rá. A sok megerőltető munka, a metsző, jeges hidegben való serénykedés, és a vezeklő sanyargatások miatt egyre többször betegségbe esett. A testi meggyötörtségnél még erősebb…

Szólj hozzá!

Hallgassatok végre rám! Én Anyátok vagyok, tudok és akarok segíteni rajtatok! Tartsatok bűnbánatot és éljetek bensőséges lelki életet! Legyetek hűek Szent Fiamhoz, hűek az Egyházhoz és hűek a Pápához, mert csak így maradhattok meg állhatatosan mindabban, aminek történnie…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

7. napA hűség szentje      A 18 éves Margit komoly erőpróba előtt állt. Édes szülei, akik őt az Úrnak ajánlották fel, váratlanul meglátogatták és arra kérték, legyen a cseh király, Ottokár felesége. Már előtte is voltak kérői, szinte mindenkit megragadott szűzies…

Szólj hozzá!

GONDOLD ÁT! Miért akarják a házasság intézményének lerombolását?(Christiana 2013) A végső cél     Az igazi cél sohasem az egyneműek házasságának "törvényesítése" volt, hanem a férfi és nő közötti házasság, A CSALÁD, eszmei és formális megsemmisítése! Ez után következik a férfinak és nőnek…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

6. napAz áldozathozatal szentje      Margit még állhatatosabban folytatta alázatos áldozathozatalát.Egyre kevesebbet aludt, de annál többet időzött imádott Uránál az Oltáriszentség előtt. Kicsi cellája szegényes volt, ágya alig volt nevezhető ágynak. A templomban majdnem…

Szólj hozzá!

A New Age a nagy imitátor      A New Age mindenbe beleront, mindent megmásít és mindent kihasznál eszmeiségének terjesztésére. Különösen az interneten keresztül gyakorol nagy hatást a fiatalokra, akik ezt a netet az információszerzés lenyűgöző módjának tartják. Van is…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

5. napA szolgálóleány      A kis királylány tiszteletére felépült a Nyulak szigetén a fényes kolostor és a Boldogasszony temploma. A 9 éves Margittal Veszprémből Fejérvárra utaztak, megnézve elődjének, nagy Szent István királynak a sírját. Majd gályán Esztergomon…

Szólj hozzá!

New Age és globális etika – a nagy szemfényvesztés2013-02-16      Ma globális támadás alatt áll a hit, a család, a férfinak és nőnek teremtett ember. Mind nyilvánvalóbb a sötétség erőinek a társadalom alapjait pusztító működése. Miközben recsegnek-ropognak a jelen…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

4. napErős hitű szentünk      A kis Margit pénteken nem játszik a többiekkel. Őrá, Jézusra gondol, Akit megfeszítettek és meghalt érettünk.S ahogy erről beszél, a növendékek elhallgatnak, a játékos kedv a gyermekekben elcsitul, köréje gyűlnek áhítattal. Olimpiász térdre…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet a Kisded Jézusra gondolva, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

3. napAz áldozatosság példaképe      A kicsi Margit észrevette, hogy a felnőtt szerzetesnők ciliciumot (vezeklőövet) hordanak ruhájuk alatt.Szívében vágy ébredt, hogy ő is hordhasson olyat és megkérte dajkáját, szerezzen neki ciliciumot.Egy kicsi leány, egy csöppnyi gyermek és már áldozatot akar…

Szólj hozzá!

Magyar népünk a 74 éves mulasztás HAGYATÉKÁBAN! Már 74 éve meg kellett volna épülnie a Normafa-i Engesztelő Kápolnának! Az alábbi kisfilm erről szól! https://www.youtube.com/watch?v=_zj6zvVg9I0&feature=youtu.be

Szólj hozzá!

Keresd Istent, és hogy megtaláld! – Hat jó tanács A felnőttként megtért, népszerű katolikus blogszerző, J. Fulwiler tapasztalatai és jó tanácsai. A megtéréséről, tekintsd meg: 1) itt ; 2) itt ; 3) itt      Kérdezik, mit tegyenek, hogy megtalálják Istent. Nem vagyok…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

2. napAz alázatos kicsi királylány      Mária királyné hűen teljesítette Istennek tett fogadalmát. Amint Szent Anna és Joachim fogadalmuk szerint, egyetlen kicsi lányukat, Szűz Máriát, már kicsi korában az Úrnak szentelve a Templomba vitte, ugyanígy tett Mária királyné és…

Szólj hozzá!

Keresd Istent – és hogy megtaláld –, hat jó tanács A felnőttként megtért, népszerű katolikus blogszerző, J. Fulwiler tapasztalatai és jó tanácsai. A megtéréséről, tekintsd meg: 1) itt ; 2) itt ; 3) itt      Kérdezik, mit tegyenek, hogy megtalálják Istent. Nem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

1. napA felajánlás      Béla király a tatár ellenség elől Trau városában talált menedékhelyre, mely egy félszigeten elterülő városka volt.A tatárok vezére ostrom alá vette a várost, nekiment a háborgó tengernek is, csakhogy megszerezze a királyt. Isten kegyelméből…

Szólj hozzá!

Keresd Istent – és hogy megtaláld –, hat jó tanács A felnőttként megtért, népszerű katolikus blogszerző, J. Fulwiler tapasztalatai és jó tanácsai. A megtéréséről, tekintsd meg: 1) itt ; 2) itt ; 3) itt      Kérdezik, mit tegyenek, hogy megtalálják Istent. Nem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

                A kilencedet írta és a blog részére összeállította: Horváth Mária – köszönet érte! Előszó      1917-ben Fatimában megjelent a Szent Szűz három pásztorgyermeknek, mint a Rózsafüzér Királynője.Felkérte a gyermekeket az engesztelő életre, annak terjesztésére és egy mondatban…

Szólj hozzá!

Keresd Istent – és hogy megtaláld –, hat jó tanács A felnőttként megtért, népszerű katolikus blogszerző, J. Fulwiler tapasztalatai és jó tanácsai. A megtéréséről, tekintsd meg: 1) itt ; 2) itt ; 3) itt      Kérdezik mit tegyenek, hogy megtalálják Istent. Nem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!