HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

angyalok_pedig_leteznek_530_1.jpgAz Őrangyal segítsége

"Mert angyalainak parancsol felőled, hogy minden utadon őrizzenek. Kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat." /91. zsoltár/

Férjemmel szeptember 3-án küzdelmes napra virradtunk. Kora reggel a Szívsebészeti klinikára kellett mennünk, hogy beültessék szívébe a pacemakert. 

Bíztunk a Mennyei Atya jóságában, hiszen 1988-ban ő már kapott egy műbillentyűt és csodájára járnak az orvosok, hogy 30 év alatt nem kellett kicsérni. Azt azonban az orvosok nem tudják, hogy akkoriban nagy imaháttér biztosította annak a műtétnek komoly eredményét.

Idővel azonban a sok-sok teher, melyet férjem könnyűszívvel és hittel fogadott és viselt, mégiscsak megrongálta műtött szívét. Igy aztán szükségessé vált a pacemaker beültetése. A műtét előtti estén imádságomban Szent Rafael főangyalt is kértem, aki mint tudjuk, a gyógyítás angyala...

Másnap, bár néhány órán belül kapott ágyat, de a műtét időpontját senki nem tudta megmondani. Igen sokan voltak.

Délutánra már nagyon elfáradtam, és nem éreztem jól magam, melynek voltak magyarázható okai. Nem kaptam jól levegőt, és émelyegtem. Férjem azt javasolta, hogy menjek haza, pihenjek, és ő majd szól telefonon, amikor hívják. Ezután kisétáltam, és mélyen imádkozni kezdtem: "Jézusom, mit tegyek? Nem akarom itthagyni, szeretnék mellette maradni. De tényleg nem érzem jól magam, mi lesz, ha este tízkor hívják? Mit tegyek, menjek, vagy maradjak?" Mindent feltártam Jézus előtt. Hirtelen nagy békesség töltötte el szívemet-lelkemet és egy nyugodt, gyermekien kedves hang ezt mondta bensőmben:

– Maradj, ne menj sehová! Nemsokára sorra kerül.

Ekkor váratlanul lement rólam minden súly: nem fulladtam, nem voltam gyenge. Eltűnt a kellemetlen kimerültség is egyetlen perc alatt. Csodálatos érzés volt. Úgy tűnt, hogy nem Jézus, nem is a Szűzanya, hanem az Őrangyalom volt, aki szólt. Nem tudom pontosan meghatározni e hang rendkívüli szépségét.

Amikor visszatértem férjemhez, ő kérdezte, hogy mikor megyek? Határozottan válaszoltam, hogy nem megyek, maradok és elmeséltem neki, hogy mit hallottam magamban. Ekkor ő azt javasolta, hogy imádkozzuk a rózsafüzért. Az ima alatt ezt hallottam: 

– Fél órán belül hívják!

Megnéztem az órát, és meglepődtem, mert délután fél 3 volt. Alighogy végigmondtunk két tizedet, bejött a nővér.

– Kedves uram – szólt a nővér barátságosan –, kérem a kezét, bevezetjük a branült és utána szépen megy a műtőbe.  

Amikor a kísérővel együtt elsétáltunk a műtőig, éppen 3 óra volt. Kitüntetésnek éreztem, hogy Jézussal együtt lehettünk ebben az időpontban. Az Úr szenvedésének legkisebb átélése is nagy kegyelem. Tudtam, hogy nem lesz túl könnyű, de bíztam az Irgalmasság Királyában.

A műtő előtt imádkoztam, kérve Jézust, hogy vezesse az operáló orvos kezét, töltse be az ő szívét, értelmét és lelkét a Szentlélek. A Szűzanya borítsa férjemre oltalmazó palástját. Szent Rafael főangyalt és Őrangyalomat is kértem, legyenek ott, és segítsenek. Folyamatosan könyörögtem, elimádkoztam az Irgalmasság rózsafüzért ebben az órában, majd folytattam a rendes rózsafüzér titkaival. 
Felhasználtam az időt arra is, hogy Jézus szeretetét valahogyan átadhassam a mellettem ülő családapának. Szegény panaszkodott, megosztotta velem a félelmét, és majdnem sírt. Végighallgattam, bátorítottam, hogy bízzon Istenben és megígértem, hogy imádkozni fogok érte. Ezen kissé meglepődött, de megköszönte.  Mivel a rózsafüzér kezemben volt, láthatta, hogy imádkozom.

A lányom telefonált és én elmeséltem neki az őrangyal történetemet. A beteg családja közben megérkezett és hallhatták a beszélgetést, mert  elcsendesedtek, utána pedig kissé furcsán tekintettek rám, de nem bántam, sőt örültem neki. Reméltem, ad bátorítást a szegény betegnek és családjának, hogy ne féljenek annyira. És imádkoztam... Telt az idő, már kezdtem aggódni, hiszen már több mint egy órája volt benn a férjem! Kértem újra Jézust, és a Szűzanyát... "Ne aggódj! – hallottam a kedves hangot a szívem mélyén. – Egy kis komplikáció volt. De ne aggódj."

Igy aztán tovább imádkoztam rózsafüzéremet. Fél 5 felé járt az idő, és magamban felkiáltottam: Szent angyalok, Szent Rafael gyógyító angyal, siessetek már, gyertek segítségére! Ezt aztán még vagy tízszer elismételtem. A kedves hang megint megszólalt bennem, kicsit tréfás színezettel: "Hallottuk!"  Elmosolyodtam és megköszöntem. Pár perc múlva kikísérték a férjemet, és valóban kiderült, hogy egy apró komplikáció adódott, de kisebb fájdalommal, ez megoldódott! Az, hogy mindez Jézus halálának órájában történt, nem volt véleltlen, mert véletlenek nincsenek...

Másnap hazahozhattuk, és hála Istennek és angyalainak, a műtét sikerült.

Ez a történet is emlékeztessen bennünket arra, hogyha mély bizalommal és hittel mádkozunk, könyörgünk, meghallgatást nyerhetünk. (Feltéve, ha jót kérünk, és önzés nélkül kérjük a Szeretet Lelkével.)

Körülöttünk egy láthatatlan világ tevékenykedik, és harcol értünk. "Ha tudnátok és látnátok, mekkora küzdelem folyik a lelkekért és az életekért, nem bírnátok elviselni." – mondta egyszer a Szűzanya. Ne féljünk, mert nem vagyunk egyedül ezen a földön. Velünk vannak őrangyalaink is, amit most én teljes valómban átéltem. Kérjünk bátran és gyermeki bizalommal. Ehhez szükséges, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk Jézussal, az Atyával, a Szentlélekkel, a Szűzanyával - és ne hagyjuk ki azt a személyt sem, aki születésünk pillanatától fogva velünk van, próbál visszatartani a bűn elkövetésétől, adott esetben megvédelmez minket a küzdelemben: őrangyalunkat. A Mennyei Angyalok serege élén Szent Mihály, és Szent Rafael, Szent Gábriel és a többiek mind segítségünkre sietnek, csak merjük kérni őket.

Hálát adok ezért a kegyelmi élményért Jézusnak, és dicsőítem az Atyát szent angyalaiért, akiket segítségül mellénk rendelt. Mert minden az Ő műve és keze alkotása. 
Köszönöm Neked kedves Őrangyalom, hogy megmutattál nekem valamit Isten Országából, a teljes Szeretet otthonából. Köszönöm, hogy bíztattál az átélt imádság fontosságára. S hogy megélhettem a Te konkrét segítségedet, az Úr akaratával. Szent Angyalok, kedves Barátaink, segítőink, Isten küldöttei, legyetek áldottak és sose hagyjatok el bennünket, gyenge embereket. Veletek együtt zengjük: "Dicsőség a magasságban Istennek!" Ámen.

Mária – Budapest, 2018. szept. 4. Lásd még: https://szeretetlang.blog.hu/2018/08/23/angyalok_pedig_leteznek_26_resz_valoban_szolnak_hozzank

blessed_virgin_mary_holding_jesus_535.jpg

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://szeretetlang.blog.hu/api/trackback/id/tr3414223461

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.