HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Kedves Hallgatóim! Többen kérdezték tőlem, hogy egészen pontosan, miben is áll a Szeretetláng lelkisége a gyakorlatban? Nos, a Szeretetláng nem egy – ma oly divatos – tetszetős üzenet, mely zarándoklatra hív vagy imádkozásra, nem is a Mária-tisztelet egy újabb formája,…

Szólj hozzá!

     Rémisztő annak tapasztalata, hogy sokan mily tudatlanul esnek áldozatul a megtévesztő szellem mesterkedésének. Ennek oka, hogy kevesen vállalják a harcot (az engesztelést), és így a bűn természetszerűen elhatalmasodik a társadalomban, s ennek következményeként…

Szólj hozzá!

  FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!1153. Bp. Bácska u. 3Az előadások időpontjai páros hetenként kedden: január 10; január 24; február 7; február 14; március 7;március 21;…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim!     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha…

Szólj hozzá!

     Soubirous Marie-Bernard – vagy ahogy otthon hívták – Bernadett, első gyermekként született 1844-ben. Szülei molnárok voltak, nagy szegénységben éltek hat gyermekükkel. Bernadett gyakran volt beteg.     Tizennégy éves volt, amikor 1858. február 11-én megjelent neki a Boldogságos Szűz a Gave…

Szólj hozzá!

     "A nehéz idők elérkezése előtt készüljetek fel újra erős elhatározással arra a hivatásra, amelyre meghívtalak. Ne unott, közömbös tétlenségben éljetek. Az árral szemben csak az elhivatott lelkek maradnak meg. A nagy veszély, melyet felétek indít a sátáni hatalom, az Én kezem felemelése által…

Szólj hozzá!

     A sátán és csatlósai szinte akadálytalanul végzik „beetető” aknamunkájukat az egyén, a közösség és a társadalom életében. Bernanos szerint az ördög megtalálható – látszólag ártatlan alakban – könyveink semmitmondó fecsegésében, a modern élet találékony…

Szólj hozzá!

Litánia a Lourdes-i Szűz tiszteletére Uram, irgalmazz nekünk!          – Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!  – Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!          – Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket!           – Krisztus,…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim!     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel…

Szólj hozzá!

     "Másnap reggel a templomban panaszkodni kezdett: Szívem fájdalma oly nagy a sok nekem szentelt lélek miatt. Pedig, hogy járok utánuk, lépten-nyomon követem őket kegyelmeimmel. Ők mégsem vesznek észre és mégsem kérdezik hová megyek.Látom őket, amint fásult tétlenséggel…

Szólj hozzá!

     A világ sorsával kapcsolatos szentírási helyek, miként a próféciák sora egybehangzóan súlyos próbatételeket jövendölnek, ez tény! Azt is ismernünk kell azonban, hogy már az első századok emberei is megvalósultnak hitték a „jeleket” és azóta is…

Szólj hozzá!

Kedves Olvasóim!     Száz éves a fatimai jelenés, melyben az elhangzott istenanyai kérések máig sem teljesültek, amiként (természetszerűleg) nem teljesülhettek a Fatimai Szűzanya ígéretei sem!     A jelenlegi világhelyzet általánosságban jelentősen rosszabb a száz évvel ezelőttihez, még akkor is, ha…

Szólj hozzá!

     Az Úr Jézus és Édesanyja, a benső párbeszédek során nem csak "Kis Kármelitának", de olykor "Kis Napraforgónak" is nevezték, felszólítva, hogy "az isteni Nap sugaránál érlelje meg olajos magvait, melyeket a szenvedések préselnek ki"! Ezekből a párbeszédekből is hallunk…

Szólj hozzá!

     A 18. századi felvilágosodás alatt Európa történetének olyan szellemi mozgalmát értjük, amely alapjaiban az isteni kinyilatkoztatások elvetésére irányul. Egy új, Isten nélküli természetes világképet akartak bevezetni az ész segítségével, egy új kultúrát és…

Szólj hozzá!

Ezzel kezdődik a rádióműsor 28. része! A Szeretetláng üzenete - hetedik rész      Kedves Hallgatóim! Valamennyien a kiválasztottságra születünk, melyre a keresztségben kapunk isteni pecsétet. Ám az, hogy ezt mennyiben sikerül betöltenünk, sajnos többnyire a halál után derül ki „Íme, ilyen voltál…

Szólj hozzá!

Mi a keresztényi szolidaritás?      Segítő együttérzés nélkülöző felebarátainkkal és szolidaritás a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel.A földön élő emberiség (a Küzdő Egyházban élők) alapvető kötelessége a szeretet parancsa által megkövetelt egymás iránti…

Szólj hozzá!

     Az elmondottakat persze sokak az "összeesküvés-elméletek" kategóriájába sorolják, ami egyáltalán nem zárja ki a valóságtartalmát! A baljós elmélet igazolását mindenesetre lekövethetjük a technikai tényekben és a világ "dolgaiban"! A kikövetkeztethető tendencia mindenesetre azt vizionálja, hogy…

Szólj hozzá!

  FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!1153. Bp. Bácska u. 3Az előadások időpontjai páros hetenként kedden: január 10; január 24; február 7; február 14; március 7;március 21;…

Szólj hozzá!

Az ateizmus elleni gyógyszer      Az egyetlen hatásos gyógyszer az ateizmus ellen, az igazság kitartó és őszinte keresése és megismerése. "Ami ugyanis megismerhető az Istenről, az világos előttünk, maga Isten tette számunkra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök…

Szólj hozzá!

     Jézus szavai a Lelki Naplóban: "Ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, megköszönteti vele és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent Keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját, s ti…

Szólj hozzá!

     Ma egy szellemi világháború végső, döntő harcában élünk, mely hasonló rombolást végez, mint egy atomcsapás azzal a különbséggel, hogy ez szellemi harc, így halálos hatása az örök életre van.Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevehetetlenül folytatják…

1 komment

Hit, tudás és akarat     Isten választ ad az embernek az élet értelméről feltett kérdésére: "valójában csak a megtestesült Ige titkában tárul föl az ember titka. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, az emberi személy titka megfejthetetlen marad. Hogyan találhatna az ember választ…

Szólj hozzá!

     Amiként a Naplóban olvasható: ,,Én fénycsóvát adok a kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja, melyhez add a te szereteted is és add tovább! E kegyelemmel teljes Lánggal, szívről-szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. (vö. I/39)     A Szeretetláng…

Szólj hozzá!

     Súlyos nehézség az értékrend átrendeződése a pénz és az élvezetek javára. Ez régi probléma. Veszélyükre Jézus is figyelmeztet (Mt 19,22-23). A piacgazdaság, a szabadverseny, a test kívánságának túlzott kiszolgálása lényegesen kiszélesítette az áldozatok körét.…

Szólj hozzá!

  FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!1153. Bp. Bácska u. 3Az előadások időpontjai páros hetenként kedden: január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;március 21;…

Szólj hozzá!