HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A hit nem fél az észtől     Szent II. János Pál az 1985. július 7-i katekézisében azt mondta, hogy "mind a jelenben, mind a múltban számos tudós meggyőződése, hogy a szigorúan tudományos kutatás és Isten létezésének őszinte és örömteli elismerése nemcsak hogy megférnek…

Szólj hozzá!

     Jöjjünk tehát össze a szeretetben és közösségekben imádkozzunk, kérjük az Istenanya segítségét, és ne keressünk kifogást, úgy mint XIV. Lajos francia király! Tőle azt kérték az égiek Alacoque Szent Margiton keresztül, hogy a nehéz idők elkerülése céljából ajánlja fel magát, a családját és…

Szólj hozzá!

     Az itt elmondottak bár igen lényeges és sarkalatos igazságokat fogalmaznak meg a bűn szerzőjéről, mégis azt kell látni, hogy sokan nem ismerik fel a ,,sötétség hatalmainak” mesterkedését. Nem működik a megkülönböztetés adománya, vagy nem élnek vele, s ezért sok…

Szólj hozzá!

A megértéshez hit kell!     Albert Einstein azt írta, hogy a természeti törvényekben egy olyan nagy Intelligencia nyilvánul meg, mellyel összehasonlítva az emberi elme racionalizmusa csak jelentéktelen visszfény. "Nem vagyok ateista ‒ írja Einstein ‒ és úgy hiszem, panteistának…

Szólj hozzá!

     A Szűzanya: "Kislányom és mindannyian kedves gyermekeim. Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja ő nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek! A reményét vesztett lelkeknél már bűnre sem kell kísértenie. A…

Szólj hozzá!

     A Szűzanya a papság és a családok lelki újjászületésén fáradozik, „A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését.” (Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érsek ‒ későbbi bíboros…

Szólj hozzá!

  FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!1153. Bp. Bácska u. 3Az előadások időpontjai páros hetenként kedden: január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;március 21;…

Szólj hozzá!

     Szent Balázs III-IV. századi örmény orvos, vértanú püspök. Orvosként a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelki sebek kezelésére is. Keresztény testvérei a püspökválasztás alkalmával ezért egy szívvel lelkük pásztorává választották. Így lett a kis-ázsiai Szebaszté püspöke,…

Szólj hozzá!

Isten, minden lét alapja és célja!     Mint előző posztjaimban már említettem, Szent Pál is azt állítja, hogy bűneikkel "belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak" (Róm 1,21-22). Szent II. János…

Szólj hozzá!

     Jézus szomorú figyelmeztetése: „Ha valahol tűz támad, hogy összefuttok segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon! A sátán tüzét mégsem oltjátok, engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja! De jaj nektek, kik gyáván nézitek, kik felelősek vagytok, eltakarjátok…

Szólj hozzá!

 A magánkinyilatkoztatások, az utóbbi csak-nem kétszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott magánkinyilatkoztatások is ezt…

Szólj hozzá!

Erős hit kell az ateizmushoz     A 19. század óta a darwinisták folyton ugyanazokat az állításokat ismételgetik, melyeket azonban a tudományos kutatás nem csak nem bizonyított, de újabb tudományos eredmények kifejezetten cáfolnak: azaz hogy az ember a természet vak erőinek a…

Szólj hozzá!

     A Szűzanya, másutt így folytatja: „Leánykám, Szeretetlángom oly nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem melegségét is teljes erőmmel reátok óhajtom árasztani, óriási erővel robban felétek, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól. Mondom, ilyen…

Szólj hozzá!

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe tartalma szerint ötszörös ünnep 1) Az ünnepnek, Gyertyaszentelő Boldogasszony a neve azért, mert ezen a napon gyertyát szentelnek és gyertyás körmenetet tartanak, melyen a hívek a szentmisén szentelt, égő gyertyákkal vesznek részt. Jézus Krisztus a teremtetlen…

Szólj hozzá!

Becsületesség nélküli tudomány      Sajnos, sok darwinista elveszítette a becsületét. Ez abban nyilvánul meg hogy ellenségesen állnak hozzá minden olyan tudományos kutatáshoz, mely kétségbe vonja az ateista ideológia dogmáit. A tudományos tények ellenére az ilyen kutatások…

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete hatodik rész      Kedves Hallgatóim! Az Istenanya az emberiség Reménycsillaga! Az Ő üdvtörténeti szerepét és anyai aggodalmát indokolni látszanak a Szentírás egyes helyei, mely szerint az utolsó időkben a sátán igyekszik minden erejét bevetni az Isten…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A világnézetre és az élet fontos döntéseire gyakorolt hatások      Az élet eredetére vonatkozó kérdésre adott válasz befolyásolja az ember világnézetét és életének fontos döntéseit. Az ateisták hite, hogy Isten nem létezik, gyakran a darwinizmus metafizikai…

Szólj hozzá!

     Kedves Hallgatóim! Hallgassák meg Erdő Péter bíboros-prímásunk 2009. június 6-i, a X. Országos Szeretetláng Találkozón elhangzott szentbeszédének záró mondatait: "Ma, amikor ebben a szentmisében imádkozunk, könyörögjünk a családokért, az édesanyákért és egész…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

  FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!1153. Bp. Bácska u. 3Az előadások időpontjai páros hetenként kedden: január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;március 21;…

Szólj hozzá!

Az ateista kutató, akit megtérítettek a saját kutatásai     2004 decemberében az Associated Press hírügynökség  egy megdöbbentő hírt közölt. A világ egyik legismertebb ateistája, Antony Flew filozófiaprofesszor, a világateizmus szellemi vezetője, ötven év tudományos munka…

Szólj hozzá!

A hétköznapi szentmise hallgatás A Szűzanya szavai: „Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező, és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!