HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

November 19. Árpádházi Szent Erzsébet (II. András király leánya, Lajos türingiai őrgróf felesége. 1207–1231), a szegények, betegek, árvák adakozó patrónájának ünnepe.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

     "Miként lehet az, hogy csak két-három órát kellett eltöltenem a tisztítótűzben és mégis úgy éreztem, legalább háromszáz év telt el?     Egy pillanatban Szűz Mária jelent meg előttem, akit nyomban esdekelve kezdtem kérni: »Legszentebb Szűz Mária, Isten Anyja, esdd ki számomra Istennél azt a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelésének emléknapja A templom Istennek szentelt hely. A templom felszentelésében a templom névadó szentjét tiszteljük, akinek védelme alá helyezi magát a templomban összejövő Isten népe. Ma éppen ezért a két fő apostolt, Pétert és Pált tiszteljük, és…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott.                    Légy te az első!

Szólj hozzá!

     Daniele testvér már egy ideje hasi fájdalmakat érzett. Elment az orvoshoz kivizsgáltatni magát. A diagnózis a lehető legrosszabbat mutatta: lép-rák, ami abban az időben egyenlő volt a halálos ítélettel. Ezzel a szomorú hírrel ment Daniele testvér Pio atyához. Ő ezt mondta neki: "Operáltasd meg…

Szólj hozzá!

 Ezt a megalázó veszteséget és a világra szóló szégyent, a Szovjetunió már soha nem tudta kiheverni!

Szólj hozzá!

Az Isteni Irgalmasság kínálta utolsó esély (Ezen sorokat fogadják csupán "elmélkedési pontokként",mely Gloria Polo Ortiz, "Akit villámcsapás ért" c.könyvéből való! Szépen megmagyarázza, vagy legalábbisképivé teheti számunkra az Üdvözítő Kegyelem hatalmas…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!  

Szólj hozzá!

     Néhány kiváltságos ember van akiknek megadatott, hogy lássák a tisztítótüzet, nos ide tartozik Szent Pio atya rendtársa is, a kapucinus Daniele Natale testvér, aki 1994-ben halt meg. Tavaly kezdődött meg a boldoggáavatási pere, San Giovanni Rotondóban.      Michele – ez az eredeti keresztneve –…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Puszta kézzel!  

Szólj hozzá!

Skóciai Szent Margit (1047-1093)      Angliában a XI. század elején súlyos trónviszályok dúltak. Az egyik trónörökös Angliai Edmund Magyarországra menekült és itt feleségül vette Szent István királyunk húgát (más vélekedés szerint a lányát) Ágotát. 1047-ben Reskán…

Szólj hozzá!

     Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik. Aki nem az Egyházban és nem az Egyház tanítása által evangelizál,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott.                             Légy te az első!

Szólj hozzá!

Puszta kézzel!  

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik. (folytatás)      Még világosabban tanít erről XII. Pius pápa…

Szólj hozzá!

     A Szentírás több helyütt utal arra, hogy létezik egy hely, ahol a lelkek a halál után tisztuláson mennek át, hogy beléphessenek Isten dicsőségének teljességébe (2Makk 12,32. 38-45; Mt 5,23-26; Mt 12,32; 1Kor 3,10-15; 1Pt 3,18-20; 1Pt 4,6). A Katolikus Egyház Katekizmusa így tanít: ,,Akik lsten…

Szólj hozzá!

A Pápák kiállása a Rózsafüzér mellett 3     XIII. Leó egyébként arra is felhívja figyelmünket, hogy az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzér pont az ellen a három fő baj ellen nyújt orvosságot, melyek korunk társadalmát érik: a szerény és dolgos élettel szembeni ellenkezésünk…

Szólj hozzá!

 A világ legnagyobb hadserege csúfos kudarcot vallott!       

Szólj hozzá!

Szent Beszteréd nyitrai püspök (?-Pest,1046)  Szent Gellért, Szent Bőd (Buldus) egri- és Szent Beneta veszprémi püspök vértanútársa volt. Életükről sajnos szinte semmit sem tudunk, csak vértanúságukról, amit Szent Gellért mellett szenvedtek el. Szent Bődöt megkövezték és…

Szólj hozzá!

     Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik. Az Egyház tanítása így hangzik:      „Az Egyház által…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Pápák kiállása a Rózsafüzér mellett 2    XIII. Leó. Hosszú pontifikátusa  (1878–1903) alatt 12 enciklikát írt a rózsafüzérről, nem számítva a számtalan levelet és brévét. Az egyháztörténelem-ben egyedülálló, hogy egy pápa ugyanarról a témáról ennyi enciklikát írjon. Tekintettel az antikeresztény…

Szólj hozzá!

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülvén szervezünk egy egyórásszentségimádást, melyre mindenkit hívunk. A célunk, 2020-ra készülvén,hogy 20 000-en együtt imádkozzunk. Nem egy helyen, de egy időbennovember 25-én, szombaton 17-18 óra között.Minden részlet itt olvasható, és csatlakozni is itt…

Szólj hozzá!

A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án egyhangúlag, 339 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. Ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a…

Szólj hozzá!

A Magyar Szentek kultusza és példaként való állítása a nemzeti önazonosság kifejeződése. Az Országalapító zsolozsmás himnusza ezt a formálódó közösséget szólítja meg: Magyar hazánk, te jó Anya,Fiad dicsérd ma, őt dalold,Zengjen a himnusz dallamaHozzá, ki mindig pártfogolt. Szentjeink közös…

Szólj hozzá!

A (tisztítótűzben) Szenvedő Egyház segítése a Szeretetláng kegyelmi hatása által 4. Dr. Antalóczi Lajos pápai prelátus véleményezése:     A legtöbb kifogás a Szeretetlánggal kapcsolatban az ígéretek révén merült fel. A következő fontosabb ígéretekről van szó: 1.) ,,Aki hétfői napon kenyéren és…

Szólj hozzá!

Tanácsok az igaz, tiszta, szép beszédhez 1. 1.  Amit eszed igaznak tart, azt beszéld!2.  Ne hallgass önző, beteg érzelmeidre!3.  Ne hazudozz, ne nagyzolj, ne kérkedj!4.  Másról csak fenntartással beszélj!5.  Kelj mások védelmére, senkit se ítélj el, mert ez az Isten joga…

Szólj hozzá!

A Pápák kiállása a Rózsafüzér mellett 1     Az első, a rózsafüzér érdekében írt bullát 1479. május 8-án az Ea quae ex fidelium kezdetűt IV. Sixtus pápa adta ki.      Szent V. Pius pápa (aki maga is domonkos volt) hagyta jóvá a rózsafüzért 1568-ban, a 'Consueve-runt romani Pontifices' bullájában…

Szólj hozzá!