HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A Szenvedő Egyház segítése a Szeretetláng kegyelmi hatása által 3. Lábjegyzetek a teológiai szakvéleményben (TEOSZ):1) «A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsájtott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése [...] A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részlegesen vagy teljesen…

Szólj hozzá!

     Szent Márton a pannóniai Savarián (Szombathelyen) született 316-ban pogány római család gyermekeként. Márton gyerekkorától ájtatos volt, és nagyon fiatalon csatlakozott a keresztény valláshoz. 18 évesen keresztelik meg, s már a hadseregben is apostolkodik. A kényszerű…

Szólj hozzá!

61. Serényen gyakorold magadat az Isten félelmében, mert ez töredelmessé és alázatossá teszi a szívet.62. Gondold meg, hogy milyen változékonyak az emberek és milyen kevéssé lehet bennök bízni; azért vesd bizalmadat egészen Istenbe, aki sohasem változik!63. Lelki ügyeidet…

Szólj hozzá!

 Ne feledjük, hogy Szent Forradalmunk dicsőségesen győzött 1956. október 28-án! Ezt követően megindult a helyreállítás, miközben tárgyalások folytak az oroszok teljes kivonásáról. Alá is írták a békeegyezményt és Magyarország kikiáltotta a függetlenségét, de a Szovjetunió (mint máskor is) galádul…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

IMÁDSÁG AZ 56-os SZABADSÁGHARC HŐSEIÉRT!  +!     Örök, mindenható Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért vívott csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent Fölségedhez. Te láttad Urunk küzdelmeiket,…

Szólj hozzá!

A Szenvedő Egyház segítése a Szeretetláng kegyelmi hatása által 2.      A Naplóban több helyütt szerepel a tisztítótűzből való kiszabadulás lehetősége a Szeretetláng által. Az erre vonatkozó teológiai magyarázatokat már a Lelki Napló egy előző, kivonatos kiadása is szükségesnek tartotta. A…

Szólj hozzá!

51. Soha ne szűnjél meg magadat gyakorolni az alázatosságban és önmegtagadásban!52. Ébreszd föl magadban folyvást a szeretet indulatát, mert az felgyullasztja és meglágyítja a szívet.53. Ugyanezt tedd más erénnyel is!54. Ajánld föl mindenedet Istennek, az örök Atyának,…

Szólj hozzá!

 Puszta kézzel! Érti a kedves Olvasóm? Puszta kézzel győzte le a világ legnagyobb és legbrutálisabb hadseregét a magyar ifjúság! Ne feledjük, hogy Szent Forradalmunk dicsőségesen győzött 1956 október 28-án! Ezt követően megindult a helyreállítás, miközben tárgyalások folytak az oroszok teljes…

Szólj hozzá!

A Rózsafüzér Társulatok megalakulása      A „domonkos” Rózsafüzéren kívül, nincs még egy ima –, amely a Szentlélek szavaival ennyire áthatotta volna a katolicizmust, lényegileg meghatározva üdvtörténetünket, történelmünket, és amely ennyi kegyelmet kínálna, bírva a pápák s a szentek ajánlásait.   …

Szólj hozzá!

Aggodalmak a jelenlegi világesemények miatt XII. Piusz pápa 1956. november 10-i rádiószózata      Atyai szívünk aggódik a magyar nép ellen elkövetett gonosztettek miatt, amelyeket azért szenved, mert elkövette azt a "bűnt", hogy az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására törekedett. Ehhez…

Szólj hozzá!

A Szenvedő Egyház segítése a Szeretetláng kegyelmi hatása által 1.       SZERETETLÁNG néven, az egész világon futótűzként terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony (1913-1985) Lelki Naplója nyomán – több országban főpásztori jóváhagyással –, jelentős…

Szólj hozzá!

Puszta kézzel!  

Szólj hozzá!

41. Gondolj a mennyei vendégségre, hol Isten az étel és a szent angyalok a vendégek; oda irányítsd minden vágyadat!42. Elöljáróid jelenlétében, akiknek személyében az Úr Jézust kell látnod, csak annyit beszélj, amennyi szükséges, és azt is nagy tisztelettel!43. Ne tégy soha olyasmit, amit mások…

Szólj hozzá!

A rózsafüzér méltóságáról     Meg kell jegyezni, hogy Alanus nem csak Krisztus életének örömteli, fájdalmas és dicsőséges titkait tárgyalta, hanem felszólította hallgatóságát elmélkedésre minden egyes személy szükségletének és ájtatosságának megfelelően, mindenekelőtt a hitet érintő kérdésekben: a…

Szólj hozzá!

Tanítják-e az iskolákban?      Az iskolai tananyag csak arra terjed ki, hogy 1956. november 4-én a szovjet csapatok bevonultak Budapestre és megtörték a szórványos ellenállást, ezzel leverték a szabadságharcot. Nos éppen ellenkezőleg! Épp november negyedikével kezdődött el az…

Szólj hozzá!

      A Város (Róma) és a földkerekség (azaz a teljes lakott világ anyaegyháza), minden templomának anyja és feje  – olvassuk a Lateráni Bazilika homlokzatán.  A legrégibb, és – mint Róma katedrálisa, Róma püspökének temploma, a pápai trón (Cathedra Romana) székhelye…

Szólj hozzá!

A szentek tanításai a tisztítótűzről 2. Szent Brigitta (1303-1373)     Ahogy az éhező örvendezik az ételnek, a szomjazó az italnak, a ruhátlan az öltözéknek és a beteg az ágynak, ahová lenyugodhat, úgy örvendeznek a Szenvedő Lelkek, amikor részük lesz azokban a javakban, amelyeket értük ajánlanak…

Szólj hozzá!

A Szent Rózsafüzér formálódása     „Azt akarom – mondotta a Legszentebb Szűz Boldog Alánnak –, hogy rózsafüzérem tisztelői életükben, halálukban és haláluk után is áldást, kegyelembőséget élvezzenek, továbbá szabadságot, hogy látók legyenek és ne vakok, ne keménynyakúak, szegények és szolgák!…

Szólj hozzá!

Puszta kézzel!  

Szólj hozzá!

31. Amiről reggel elmélkedel, az egész nap legyen szemed előtt, s erre nagy gondot fordíts, mert nagy lelki haszonnal jár!32. Az Isten küldötte sugallatokat őrizd meg híven és ama feltételeket, amelyeket Ő imádság közben fölébreszt benned, valósítsd meg tettekben…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

A szentek tanításai a tisztítótűzről 1.      A Szenvedő Lelkek patrónusa Szent Mihály arkangyal mellett Szent Odil (962-1048), aki fiatal korában lemondott nagy földbirtokairól és szerzetes lett. Cluny apátjaként levelezést folytatott a magyar Szent István királyunkkal! Az akkori szerzetesség és a…

Szólj hozzá!

Égi-földi próbatételek és ígéretek 2     Rendtársai, nem nézték jó szemmel szentünk buzgolkodását, és hirtelen gyógyulását is a szimulációja abbahagyásában látták. Így szerzetesi élete valóságos kálváriává változott. 1464-ben kénytelen volt elhagyni a konventet és Szent Domonkos atyjához hasonlóan…

Szólj hozzá!

Puszta kézzel!  

Szólj hozzá!

21. Amit teszel, tedd úgy, mintha Istent valóban ott látnád magad előtt; ez nagy hasznára lesz lelkednek.22. Ne hallgass és magad se beszélj másról soha rosszat, kivéve önmagadról! Ha örülsz annak, hogy rólad rosszat beszélnek, jele, hogy az erényben gyarapodol.23. Minden…

Szólj hozzá!

A pápák és zsinatok állásfoglalásai 2      Hisszük, hogy a meghalt hívek javára válhat az alamizsna, az áldozat és egyéb jócselekedetek. (III. Ince Kr. u. 1208) (DH 797)     Mivel maguk a görögök is tartják azt a valódi és kétségen kívüli hitet és meggyőződést, hogy a haláluk után megtisztulnak, és…

Szólj hozzá!

11. Ne mentegesd magad soha, hacsak igen fontos ok nem kívánja!12. Sohase beszélj olyan dolgokról, melyek öndicséretedre szolgálnak! pl. tudományodról, erényeidről, magas származásodról, kivéve, ha ebből hasznot lehetne reményleni, s akkor is alázattal és szerénységgel, mert…

Szólj hozzá!

Égi-földi próbatételek és ígéretek 1     Amikor a misztikus megpróbáltatások hét éve letelt, 1464-ben Boldog Alan olyan súlyosan megbetegedett, hogy rendtestvérei feladták neki az Utolsó Kenet Szentségét. Egy este azonban, amikor nagy szenvedések közt feküdt cellájában, életében második alkalommal…

Szólj hozzá!

Puszta kézzel!  

Szólj hozzá!

Kaptam, küldöm, támogatom! Kedves Testvérek! 2017. 12. 08-án déli 12 órakor, a Szeplőtelen Fogantatás napján – a lengyel példán fellelkesedve –, imádkozzuk mi is az egész országban a rózsafüzért! Az Irgalmasság rózsafüzérét Magyarország békéjéért és minden magyar ember megtéréséért.http://…

Szólj hozzá!

A pápák és zsinatok állásfoglalásai 1      A római pápa, Jézus Krisztus földi helytartója a kulcsok hatalmával, amelyeknek a feladata megnyitni a mennyek országát, (...) képes ésszerű okokból ugyanezen krisztushívőknek, akik a szeretet kötelékével Krisztus tagjai, akár ebben az életben vannak, akár…

Szólj hozzá!

1. Legyen bár még oly termékeny a föld, ha be nem vetik, csak bojtorjánt és tövist terem; egészen így áll a dolog a míveletlen emberi szívvel is.2. Az egyház szolgáiról, vagyis a szerzetesekről, áldozópapokról csak jót beszélj!!3. Ha többedmagaddal vagy, légy mindig…

Szólj hozzá!

Boldog Alan de Rupe a rózsafüzér apostolának élete     Boldog Alan de Rupe breton származású domonkos prédikátor 1428. szeptember 8-án született Bretagne-ban és 1475. szeptember 8-án halt meg a hollandiai Zwolle városában. Három nemzet is saját szülöttének tekinti a francia, a német és a holland.  …

Szólj hozzá!

Kaptam, küldöm, támogatom! Kedves Testvérek! 2017. 12. 08-án déli 12 órakor, a Szeplőtelen Fogantatás napján – a lengyel példán fellelkesedve –, imádkozzuk mi is az egész országban a rózsafüzért! Az Irgalmasság rózsafüzérét Magyarország békéjéért és minden magyar ember megtéréséért.http://…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!