HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Mennyei előzetesben     Olvasóim számára, esetenként túl merésznek, hihetetlennek vagy egyenesen badarságnak is tűnhettek az elmúlt posztok összeollózott állításai! Már a legelején kijelentettem, hogy csupán feltételezéseket, végkövetkeztetéseket találtam a mennyországi "állapotokról". A cél az…

Szólj hozzá!

»Művelt ember megvan vallás nélkül is.«1) Ha erővel elhallgattatja magában a végső nagy kérdések után kutató értelem szavát, akkor ideig-óráig csakugyan meglehet az ember vallás nélkül is. Ez azonban nem a műveltség jele, hanem inkább a szellemi szegénységé, egyoldalúságé, sokszor csak az értelmi…

Szólj hozzá!

Ideje a számvetésnek, de legfőképp a megtérésnek!        Az előző három részben felvázolt szekuláris bomlasztásnak a progresszizmus és deszakralizáció az irányvonala, melynek működtető erőforrása a protestantizmus és a szbdkmvesség, valamint szoc-liberálisnak álcázott (kemény) marxizmus, mely…

Szólj hozzá!

LITÁNIA A KISDED SZŰZ MÁRIÁHOZ Uram irgalmazz nekünk Krisztus kegyelmezz nekünk Uram irgalmazz nekünk Jézus, hallgass minket                         Jézus, hallgass meg minket Mennybéli Atyaisten       ‒ Irgalmazz      nekünk!Megváltó Fiúisten            ‒ Irgalmazz     nekünk!Szentlélek Úristen  …

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Milyen a mennyország?     Szent János evangélistának egy jelenésben megmutatta ezt is az Úr. Szent János ezt így írja le: »És lélekben engem egy nagy és magas hegyre vitt és megmutatá nekem a szent várost Jeruzsálemet, mely a mennyből szállott alá a földre. Az Isten fényessége volt abban és…

Szólj hozzá!

»A modern világ vallás nélkül intézi az ügyeit és más kérdések érdeklik ma az emberiséget!«1) Sajnos, ez sok tekintetben így van. Sokan elhanyagolják Isten iránti kötelességeiket. És mi következik ebből? Az, hogy sokan annyira rabjai az evilágiságnak, a merőben érdekelvi,…

Szólj hozzá!

Ha tovább alusztok, mindnyájan elvesztek! (Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és a sötétség között; Marana Tha 2012, részlet!)      A marxista kommunizmus hatásait az Istenanya Don Stefano Gobbinak kimerítően leírta. (Itt-ott, már sorozatunkban is szó volt róla.)…

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.Megjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 45-47. oldal. (Részletek), 1996. szeptember 2. ‒ A gyakorlati ateizmust a hamis ideológiák, a szekták, a tévedések terjesztik,…

Szólj hozzá!

Milyen a mennyország?      "Arról némi sejtelmünk lesz, ha az Evangélium ez irányú kifejezéseit elemezzük: Krisztusba öltözünk (Gal 6,27; Kol 3,10; Ef 4,23; Róm 13,14), Krisztus él bennünk, Krisztus élete lesz a mi életünk (2Kor 13,5; Gal 2,20; Fil 1,21; 2Tim 1,1). Szent Pál…

Szólj hozzá!

»Ki beszél ma vallásról? A vallás kora lejárt s az emberiség új eszmék felé halad.«1) Ezt mondogatják a vallás ellenségei már néhány száz vagy ezer év óta s a vallás még mindig itt van és él, sőt mindig új meg új lendületet vesz, sokszor ott is, ahol már szinte…

Szólj hozzá!

(P. Gérard Mura Fatima – Róma – Moszkva (1999) c. könyvének részletei nyomán) 1517-ben zajlik le Luther téziseinek kitűzése. Ez a döntő kezdet – legalábbis kívülről nézve – a protestantizmus számára. Luther a két megadott küldetésből csupán egyet: Krisztus Isten felé való közvetítését fogadja el,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Milyen a mennyország?     És most, miután nagy vonásokban láttunk az üdvözültek boldogságából egy-egy sugarat, vessünk egy pillantást magára a helyre, ahol az üdvözültek tartózkodnak, a mennyországra. Nehéz erről írni, mert aki látta, az se tudta emberi szavakba foglalni! (Lásd: 1Kor 2,9)     "A…

Szólj hozzá!

1) A vallás végül arra is való, hogy általa meg tudjuk őrizni legfőbb emberi, művelődési és nemzeti értékeinket. A vallás teremtette meg a kultúra legnemesebb termékeit, részesítette a keresztény művelődés kincseiben a világot. Ma is a vallás őrzi és ápolja azokat a magasztos eszméket, amelyekből az…

Szólj hozzá!

(P. Gérard Mura Fatima – Róma – Moszkva (1999) c. könyvének részletei nyomán) A Katolikus Egyház igazságaival szemben folytatott erők harcai fél évezred óta mind súlyosabb és veszedelmesebb tévtanokhoz illetve forradalmakhoz vezettek. Érdekes látni, hogy az újkor…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

     Huszonkét keresztény hithirdetőt ítélt halálra az afgán szélsőséges iszlám, augusztus 31-én délutánra tervezik kivégzésüket,  imádkozzunk hittel, hogy megmenthessük keresztény hitvallóink életét! Ambrogia Grassi atya  Conboniano-ból Küldd el minél több ismerősödnek ezt a sürgető kérést!

Szólj hozzá!

Hosszú fehér ruhákba öltözöttek az üdvözültek?     Az üdvözült lélek a szentek társaságába jut. János evangélista a Jelenések könyvében így ír: "Mindegyiküknek hosszú fehér ruhát adtak..." (Jel 6,11) "Ezután nagy sereget láttam, amelyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből,…

Szólj hozzá!

1) A vallás arra való, hogy biztonságba helyezzen a legnagyobb veszedelemmel szemben, ami embert érhet: az Alkotó Isten számonkérésével, ítéletével és büntető igazságszolgáltatásával szemben. Minden felsőbb fórum, minden törvényhozó, minden uralkodó kell hogy érvényt is…

Szólj hozzá!

      Világosan felismerhető a megkérdőjelezhetetlen igazság a Fatimai Szűzanya figyelmeztetésében, hogy Oroszország el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon. Az előző posztokban tárgyalt veszélyhelyzetek sajnos, semmit nem veszítettek aktualitásukból, sőt több vonatkozásban, még tovább is…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az üdvözültek bánkódnak-e szeretteik esetleges kárhozata miatt?     Külön nagy öröm forrása az üdvözültek számára az Üdvözítő, Szűz Mária, a szentek és a többi üdvözültek és hozzátartozóik társasága, akiknek közösségében az embernek mint társas lénynek nemesebb igényei teljes kielégülést nyernek.…

Szólj hozzá!

1) A vallás arra való, hogy az egyetlen e földön elérhető igazi boldogságot megszerezni segítsen. Az egyetlen igazi emberi boldogság: egyfelől az a tudat, hogy a legfőbb és leghatalmasabb lénnyel Istennel, békében élünk s gyermeki, szeretetteljes hűségben Őt édes mennyei…

Szólj hozzá!

      10. fejezet: Az ember és a család. „Az embereknek egymás között való viszonyában a teljes egyenlőség elve áll, amely elv tagad az Istentől rendelt minden rangfokozatot és tekintélyt, még a szülői tekintélyt is. Amit a kommunizmus a maga nyelvén még tekintélynek vagy…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az örök élet személyes boldogságot nyújt?      Az időhöz és anyaghoz kötött világban, testünk szerint soha nem tudunk tartósan boldogok és megelégedettek lenni, hiszen csak véges javakat találhatunk. Ugyan e világban a szellemi lelkünk sem elégíthető ki csupán érzéki…

Szólj hozzá!

1) A vallás arra való, hogy általa felsőbbrendű erkölcsi életet éljünk, s ezzel megkülönböztessük magunkat az oktalan állattól. Az állat csak érzéki ingerek és ösztönök szerint cselekszik, mert Istentől való, Őt felismerő értelme nincsen. Az embernek azonban gondolkodó…

Szólj hozzá!

     Aki a Fatimai Üzenet kéréseit és ezek teljesülését vizsgálja, kérdőjelek sorával szembesül, ilyen pl. Oroszország megtérésének teljesülése is, nem beszélve, hogy terjeszti-e még "tévtanait az egész világon"? Nos, a kérdés összetett!      Van egy enciklikánk a kommunizmusról, a Divini…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!