HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

     Született: 980 körül,  † Passau, 1059.     Gizella, Magyarország megkoronázott uralkodónője, bajor hercegnőként Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai herceg-nő leánya volt. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt. Szent…

Szólj hozzá!

Szentségimádás (A szerkesztő hozzáfűzése) Térdeljünk vagy álljunk?      Az Úr testileg nekünk ajándékozza magát. Ezért nekünk is testi feleletet kell neki adnunk. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy az  Eucharisztiának túl kell érnie a templom határán, az emberekért…

Szólj hozzá!

A fatimai események előzményei 1.       Fatimát, a „világ oltárát” (XII. Piusz), „a természetfölötti kirobbanásának helyét” (Paul Claudel) Mohamed leányáról, Fatimáról nevezték el még a mórok ott tartózkodása idején. (A felső képen Fatima tanyaközpont plébániatemploma.)     1910. október 5-én…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Dávid király tornya – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Isten Anyja ígéretet kapott Dávid királyhoz hasonlóan (aki magas toronyból kémlelte az ellenség mozdulásait), Égi Édesanyaként a kegyelmek magasából kémleli az ellenséget, hogy minket időben figyelmeztessen a veszélyekre.…

Szólj hozzá!

6. napAz áldozathozatal szentje      Margit még állhatatosabban folytatta alázatos áldozathozatalát.Egyre kevesebbet aludt, de annál többet időzött imádott Uránál, az Oltáriszentség előtt. Kicsi cellája szegényes volt, ágya alig volt nevezhető ágynak. A templomban majdnem…

Szólj hozzá!

A Szentáldozás     A teremtett világban minden élőlénynek táplálkoznia kell, hogy éljen. A léleknek is táplálkoznia kell... Amikor Isten táplálékot akart adni lelkünknek, hogy támogassa az élet zarándokútján, körültekintett a teremtett világon, s nem talált semmit, ami a…

Szólj hozzá!

BEVEZETŐ      A fatimai üzenet, nem egy adott történelmi időpontot célzó reveláció, hanem – bátran állíthatjuk –, hogy a "végső idők" próféciája. A "végső" kifejezésen, nem valami ma divatos 'kiliaszta', világvégi terminust, hanem egy korszakváltást jelölő…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Titkos értelmű Rózsa – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Szűz Mária a Rosa Mystika, az a királyi virág, amely szépségében az Élet szimbóluma. ‒   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä…

Szólj hozzá!

5. napA szolgálóleány      A kis királylány tiszteletére felépült Budán, a Nyulak szigetén a fényes kolostor és a Boldogasszony temploma. A 9 éves Margittal Veszprémből Fejérvárra utaztak, megnézve elődjének, Szent István királynak a sírját. Majd gályán Esztergomon áthaladva a vértanú Szent Margit,…

Szólj hozzá!

 Hiszek?      Aki Krisztusban hisz, annak az Eucharisztia már úgy szólva semmi újat sem mond? Nem lehet megérteni azokat az embereket, akik Jézus istenségét vallják, de az Oltáriszentség tanát azon a címen utasítják vissza, hogy „kemény beszéd ez” és hihetetlen. Hát a…

Szólj hozzá!

ELŐSZÓ A 'Csodásérem' üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végveszélybe sodródó emberiség Reménycsillaga. A Mária-korszak valamennyi jelenésében felismerhető Isten kegyelmi stratégiája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és…

Szólj hozzá!

Ájtatosság jeles Edénye – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Szűz Mária a Szentlélek kenetének és mennyei illatának hordozója, amely betölti az Egyházat és áthatja mindazok lelki küllemét is, akik Hozzá buzgón imádkoznak! –  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a…

Szólj hozzá!

4. napErős hitű szentünk      A kis Margit pénteken nem játszik a többiekkel. Őrá, Jézusra gondol, Akit megfeszítettek és meghalt érettünk.S ahogy erről beszél, a növendékek elhallgatnak, a játékos kedv a gyermekekben elcsitul, köréje gyűlnek áhítattal. Olimpiádesz térdre hull és sírva fakad.Margit…

Szólj hozzá!

SZENT FLÓRIÁNmájus 4. † Lorch (Felső-Ausztria), 304. május 4. Magas rangú katonatiszti családból származott, és ő is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, és megtért a keresztény hitre. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodtan teltek az…

Szólj hozzá!

 Csodák közt élünk!      Krisztus maga, határozottan a hit kötelességére utal eucha-risztikus kijelentéseivel. A „kemény beszédet” emlegető és zúgolódó zsidók hitetlenke-dését az ismert szavakkal rója meg: „Ez titeket megbotrán-koztat? Hátha majd látjátok az…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Tiszteletes Edény – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ A Názáreti Szűz, a benne felragyogó végtelen értékek és kegyelmek hordozója, Akiből mindenki üdvös javára meríthet! ‒ Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every…

Szólj hozzá!

3. napAz áldozatosság példaképe      A kicsi Margit észrevette, hogy a felnőtt szerzetesnők ciliciumot (vezeklőövet) hordanak ruhájuk alatt.Szívében vágy ébredt, hogy ő is hordhasson olyat és megkérte dajkáját, szerezzen neki ciliciumot.Egy kicsi leány, egy csöppnyi gyermek és már áldozatot akar…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Hihetetlen-e az Eucharisztia tana?        Az Eucharisztia tanával szemben már a kafarnaumi zsidók szembehelyezték a kételkedés örök jelszavát: „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja ezt?” A keresztény őskor és középkor a maga hívő lelkületével egészen a XVI. századig nem talált semmi hihetetlent a…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Lelki Edény – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Szűz Mária a Szentlélek legtisztább Hajléka, aki telve van karizmákkal, hogy kioszthassa azokat! ‒ Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä…

Szólj hozzá!

2. napAz alázatos kicsi királylány      Mária királyné hűen teljesítette Istennek tett fogadalmát. Amint Szent Anna és Joachim fogadalmuk szerint, egyetlen kicsi lányukat, Szűz Máriát, már kicsi korában az Úrnak szentelve a Templomba vitte, ugyanígy tett Mária királyné és…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Az Ősegyház hite        S csakugyan így is értette mindenki Jézus szavait egészen Luther Mártonig (aki nem tudott zsidóul). Már Szent Pál úgy beszél az Oltáriszentségről, hogy Jézus valóságos jelenlétében való hite egészen kétségtelen. Az I. korinthusi levél 11-ik fejezetében megrója a…

Szólj hozzá!

Nem kapkodni, hanem tudatosítani!      A kamaszévek végére az agyban 10 milliárd neuron, idegsejt található. Ezek egymástól elszigetelten állnak, a kapcsolat egymás közt az ún. szinapszisokon keresztül valósul meg. Ezek a kapcsolatok azonban csak addig maradnak fenn, amíg…

Szólj hozzá!

Örömünk oka – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Jézus Krisztus maga az Örömhír, aki Mária által jött a világba és Mária által fog győzedelmeskedni! ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka…

Szólj hozzá!

1. napA felajánlás      Béla király a tatár ellenség elől Trau városában talált menedékhelyre, mely egy félszigeten elterülő városka volt.A tatárok vezére ostrom alá vette a várost, nekiment a háborgó tengernek is, csakhogy megszerezze a királyt. Isten kegyelméből…

Szólj hozzá!

Bangha Béla SJ. Összegyűjtött munkái XIII. kötet AZ OLTÁR FÉNYÉBEN, Szent István Társulat Bp. 1937   Nem képletesen kell-e értelmezni az evangélium szavát?        Ha pedig mégis bántana valakit a kétely, hogy hátha mégis csak képletes értelemben beszélt az Úr Jézus, ahogy a protestánsok…

Szólj hozzá!

A fel-feldobott kő, visszaesik!     Volt egyszer egy jó családból származó lány. Mint a legtöbb fiatal, ő is leérettségizett, sikerrel felvételizett az egyetemre, és elkezdte a kellemes diákéletet. Bulizás, diszkók, ivás, a „füves cigi”, fiúk, flört, „antibébi”,…

Szólj hozzá!

     Mint annyi katolikus keresztény értéket és ünnepet, Munkás Szent József ünnepét – május elsejét – is igyekezett megmásítani a materialista-kommunista ideológia. Az ún. "munka ünnepe", a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, mely a nemzetközi munkásmozgalmak…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Bölcsesség Széke – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – A Szűzanya, aki az Örök Bölcsességet, a második isteni Személyt, mint királyi trónuson, ölében hordozta. ‒  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme…

Szólj hozzá!

                A kilencedet írta és a blog részére összeállította: Horváth Mária – köszönet érte! Előszó      1917-ben Fatimában megjelent a Szent Szűz három pásztorgyermeknek, mint a Rózsafüzér Királynője.Felkérte a gyermekeket az engesztelő életre, annak terjesztésére és egy mondatban…

Szólj hozzá!