HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Prágai Szent Adalbert (956-997)                A cseh származású Szent Adalbert szülei fogadalmat tettek, hogyha megszűnik gyermekük rossz egészsége, akkor felajánlják Istennek. Adalbert fiatalon lett Prága püspöke, de 988-ban otthagyta a helyét, mert hiábavalónak látta…

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”  Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában)    A kézbeáldoztatás súlyosan sérti az Oltáriszentségben rejtező Urat        A kézbeáldoztatás során, mikor a pap a Legszentebb Oltáriszent-séget az áldozó tenyerébe…

Szólj hozzá!

Az első kapcsolat, az agykutatás és telegonia tükrében     Tipikus mai vélemény, hogy az a helyes, ha valaki fiatalon kiéli magát, mert nyugodtabban él majd a házasságában. Nos, a valóság pont az ellenkezőjét igazolja! A felnőtt korának boldogságát sőt későbbi gyermekének…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!      Harmadik fő kérdésünk, hogy miért és hogyan engesztelő zarándoklat ez a mostani? – (...) Ha kihívóan akarnám megfogalmazni a választ,…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Üdvözítőnk Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Megváltónk Anyja, aki anyai joggal jár közbe Szent Fiánál földi gyermekeinek üdvösségéért. ‒ Ó Mária, meg ne feledkezz rólunk! ‒   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace…

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség” Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában)  A Szentek példája leborulásra és imádatra sarkall      A Szentek seregének imádságai ékes példáját adják számunkra az Oltáriszentség iránti…

Szólj hozzá!

Ha idejekorán el nem rontanánk, még boldogok is lehetnénk! (Na ez az, amit sehol sem fognak tanítani!)      Beszédes tény, hogy amikor egy nő először létesít egy férfivel érzelemmentes, alkalmi szexuális kapcsolatot, akkor csupán 11%-uk jut el a csúcsra. A második és harmadik ilyen alkalomkor ez…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!      Második fő kérdésünk, hogy miért jöttünk a fatimai ájtatosságra? Hiszen Fatima Portugáliában van, mi pedig Magyarországon élünk és…

Szólj hozzá!

Teremtőnk Anyja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Aki a világra szülte a valóságos Istenembert: Jézus Krisztust, aki öröktől fogva együtt munkálkodik az Atyával, Mária részese és társa Szent Fiának. – Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail…

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség” (Fülep Dániel, a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában megjelent írása nyomán!)    A Szentírás szerint, az embernek le kell borulnia Isten színe előtt      „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Cist atya, a budai kapucinusok templomában 1991. február 13-án elhangzott beszéde (részletek)! Rendkívül aktuális!      Hogy mit ér? Mindenekelőtt és mindenesetre többet, mint a végtelenül elbizakodott nyugati világ és a féktelenül fatalista arab világ minden ereje és hadi…

Szólj hozzá!

Jó-tanács Anyja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Krisztus tudtunkra adja az Atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat: Tegyétek, amit mond!  – Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”   Írta: Fülep Dániel (Megjelent a Tengernek Csillaga 2009. szeptemberi számában)    A szentáldozás földi életünk legnagyobb ajándéka       Az Oltáriszentség magunkhoz vétele földi életünk legszentebb pillanata. Katolikus…

Szólj hozzá!

Agyunk ennél jóval komplikáltabb!      Az előzőkben hivatkozott kutatások másik korszakalkotó felfedezése az, hogy a szeretetért és a szexualitásért felelős agyi területek más és más helyen helyezkednek el. És ez egyben választ ad arra a régi kérdésre, hogy létezhet-e barátság szexualitás nélkül?…

Szólj hozzá!

Dr. Barsi Balázs OFM elmélkedése nyomán (részlet). (A teljes szöveg, megjelent: Tengernek Csillaga, 1998/4. számában . Lásd: http://www.tengernekcsillaga.hu/!dokumentumok/TengernekCsillaga/TCs03-4.pdf ) Názáret csendje     Jézus, fellépésekor mintegy harmincéves volt (Lk 3,23). Harminc évet élt…

Szólj hozzá!

Csodálatos Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – A bensőséges hitre való buzgó törekvés lelki csoda, s e csoda kieszközlésében  a Szűzanya a leghathatósabb közbenjárónk. Az Ő hivatása, hogy minket életünk buktatói közt, csodálatos módon Jézushoz vezessen, hogy Őáltala…

Szólj hozzá!

Mire hív Jézus a szentségimádásban? SzolgálatraNemcsak önmagunk miatt megyünk szentségimádásra, nem csak a Jézussal való személyes találkozás ajándékáért, hanem másokért, a Test többi tagjáért is. Egy testnek vagyunk a tagjai, és minél jobban átjárja a tagokat Isten szeretete, annál inkább…

Szólj hozzá!

Egyáltalán megéri?      „Sokan a szexuális kapcsolattól érzelmi biztonságot remélnek, de csak látszatot kapnak. Bensőséges kapcsolatra vágynak, miközben kizárják magukat a valódi intimitásból.” (UH 140) Az a fiatal, aki belemerül egy futó kapcsolatba, ami persze…

Szólj hozzá!

Szeretetre méltó Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: – Mária, aki világra szülte az isteni Szeretetet (1Jn 4,8), róla mondja Sirák könyve: "Anyja vagyok én a szép-szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek". (Sir 24,24) ‒ Imádkozzunk el minden nap…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Cist Zirc, 1995. április 16. Evangélium: Jn 20,1-9 HOMILIA: A húsvéti örömünk titka. Tegnap este elmélkedtünk a húsvéti öröm magvát jelentő ószövetségi szóról, az Allelujáról. Most konkrétabban az újszövetségi valóságot próbáljuk érzékelni, mikor ezt a témát tűzzük ki rövid…

Szólj hozzá!

Mit jelent a szentségimádás? Szerető szemlélése egy titoknak    Az ima és a kereszténység sem nem teória, sem nem ideológia. A teória és ideológia tárgya mindig megmagyarázható, objektív, sohasem misztérium. Ez több, mint elmélkedés. A szemlélődésben fedetlen arccal…

Szólj hozzá!

Nem érdemes korán kezdeni, sőt nagyon veszélyes! (A következőkben, több helyütt merítettem a „KÉPMÁS” c. folyóirat 2014/III. számának „Szex és agy” c. cikkéből, valamint, a szerkesztő „ÚTRAVALÓ HÚZÓ” c. kiadványából.)      Tipikus mai vélemény, hogy az a jó, ha valaki fiatalon kiéli magát, mert…

Szólj hozzá!

Szűz-virág Szent Anya – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Mária állandósult szüzességében a terméketlenség ősi félelme, csodálatos megváltást és kivirágzó méltóságot nyert. –  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every…

Szólj hozzá!

Ember, gondolkozz el az élet értelmén, felelősségén és múlandóságán! Részleteiben tekintsd át ezt a képet és az életed! Minden további magyarázat szükségtelen.      

Szólj hozzá!

 Mi az Eucharisztia? (Schütz A. – Az Oltáriszentség a hit és ész világánál – a szerk. által kivonatolva.)     Az Eucharisztia Jézus Krisztus testének és vérének valóságos jelenléte a kenyér és bor eucharisztiás színe alatt az átlényegülés erejénél fogva,…

Szólj hozzá!

Bevezető       Sorozatomban korántsem erkölcsi megfontolásokról lesz szó, még csak nem is biológiai intimitásokról, hanem nagyon is tényszerű dolgokról, az agykutatás eredményeiről és a telegoniáról, amely komoly figyelmeztető a házasság előtti kapcsolatok lehetséges veszélyeire!     Az alábbiakban…

Szólj hozzá!

Forrás: J. Henry Newman NAGYPÉNTEK. Új ember Kiadó Bp. 1995 Litánia Jézus feltámadásáról Uram, irgalmazz nekünk!                                        Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!                         Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!                  …

Szólj hozzá!

Sérelem nélkül való Anya – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Minden nő lehet szűz vagy anya, de szűz-anya csak egy volt az asszonyok között a Názáreti Szűz Mária, akit sem a foganása, sem szülése okán nem ért sérelem. ‒ Kérjük közbenjárását az ifjúságért! –  Imádkozzunk el minden…

Szólj hozzá!