HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Egy Kapu, két ajtó         Egy lépéssel azonban még tovább is mehetünk az okoskodásban.     A) Tegyük föl – bár éppen nincs így –, de tegyük föl, hogy mi, akik hiszünk a túlvilágban, mi sem tudnánk hitünket erősebb érvekkel alátámasztani, mint azok, akik…

Szólj hozzá!

Az első századok tanúsága a valóságos jelenlét mellett Lásd bővebben: A. Struckmann: Die Gegenwart Christi in der hl. Eucharistíe nach den schriftlichen  Quellen der vornizanischen Zeit. Wien, 1905.         Itt van mindjárt Szent Ignác antiochiai püspök, vértanú (+ 107…

Szólj hozzá!

     Virágvasárnapnak a húsvét előtti utolsó vasárnapot nevezzük, mely a nagyhetet vezeti be. Mozgó ünnep, március 15. és április 18. között bármelyik vasárnapra eshet. Jézus halálának és feltámadásának ünneplése előtt ezen a napon ünnepli az egyház Jézusnak…

Szólj hozzá!

Jézus arca      Az átélt fizikai és lelki szenvedések ellenére a leplen látható arclenyomat meglepő szépséget és békét sugároz.Ilyen szenvedést a kereszten csak olyasvalaki viselhetett ekkora békével, aki tudta, hogy szenvedésével és halálával végső győzelmet arat a…

Szólj hozzá!

A lélek halhatatlansága       Cicero egész könyvet ír «a lélek halhatatlanságáról» («De immortalitate animae.») Egy másik munkájában pedig mélyre látó lélektani megfigyeléssel így okoskodik: «A legnagyobb bizonyíték arra, hogy maga a természet hallgatólagosan elismeri…

Szólj hozzá!

Az őskeresztény irodalom tanúsága az Oltáriszentség mellett      Az őskeresztények hozzáállásának vizsgálata rendkívül jelentős minden hittani kérdésben, mert az őskeresztények közelebb voltak Jézus és az apostolok korához. Az élőszóbeli tanítás tehát frissebben, hívebben, terjedt köztük…

Szólj hozzá!

Sokakban nem is tudatosul, hogy a keresztény hit középpontja nem valamilyen magasztos idea, kultúra vagy az erkölcsi értékek, hanem a keresztre feszített és feltámadt Krisztus. Az Isteni Gondviselés segít nekünk személyes kapcsolatot teremteni a Megváltóval. Megőrizte számunkra…

Szólj hozzá!

Kerekes Károly O.Ciszt elmélkedése      A liturgia, az Egyház hivatalos nyilvános istentiszteletének rendje kettős névvel jelöli ezt az ünnepet. Pálma-vasárnap, magyarosan Virágvasárnap, és Passió-vasárnap, Jézus szenvedésének, keresztjének vasárnapja. A két elnevezés körül egyik a külső keretre,…

Szólj hozzá!

A LORETTÓI ELMÉLKEDÉS A NAGYHÉTEN SZÜNETEL! Folytatása április 16-án! Kegyelemteljes Nagyhetet és örömteli Feltámadást kíván a szerkesztő! (De a békéért imádkozzunk, szakadatlanul!) Tisztaságos Anya – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Mária, aki a bűntelenség, a hibátlanság, a…

Szólj hozzá!

II. Az emberiség mindig hitt az örök életben       Rámutathatunk arra az érdekes tényre, hogy soha nem élt olyan nép a földön, amelyik valamiféle formában ne hitte volna a túlvilági életet.     A) Bármily messzire menjen vissza kutatásunk a történelem előtti időkbe is,…

Szólj hozzá!

Szent Pál tanúsága az Oltáriszentség mellett    Hogy az őskeresztények már az apostolok korában hittek az Oltáriszentségben és a valóságos jelenlétben, kitetszik az újszövetség időbelileg valószínűleg egyik legrégibb iratából, Szent Pál korinthusiakhoz írt első…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Isteni Kegyelem Anyja – Könyörögj érettünk! (Litánia itt!)  Elmélkedés: ‒ Krisztus, aki minden kegyelem Forrása, a Kereszten a Boldogságos Szüzet édesanyánkul rendelte, és rábízta a kegyelmek kiosztását. ‒ Kérjük tehát a Kegyelmek Anyját, eszközölje ki a világbékét!  Imádkozzunk el minden nap…

Szólj hozzá!

Csak az örök élet hite vigasztaló      c) És mennyire más a csapásban való vigasztalódás, ha hiszek az örök életben, mintha nem hiszek! Néha oly banálisak, oly semmitmondók azok a vigasztalások! «Nekem is volt édesanyám, ő is meghalt.» Hát vigasz ez nekem? Meg a…

Szólj hozzá!

Az összefüggések és a körülmények        Mindenekelőtt nem szabad felednünk, hogy Jézus a szóban forgó kijelentéseket egyszerű emberek, a nép fiai előtt tette. Nem akadémikusoknak, nem diplomatáknak, vagy szótekervényekhez szokott filozófusoknak beszélt, akik esetleg…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Egyházunk Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: – Krisztus Titokzatos Teste az Egyház, Mária pedig édesanyaként az oltalmazója. –   Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka päivä rauhan tähden…

Szólj hozzá!

Hinni vagy nem hinni        Mert íme nézzétek csak, mennyire más lesz az egész életem, ha hiszek a túlvilágban s mennyire más, ha nem hiszek! a) Mennyire más lesz már ez a földi élet is! Ha hiszem, hogy ez az élet csak kezdet és Isten igazságos trónja előtt vár annak folytatása, akkor nincs…

Szólj hozzá!

Jézus szavai a kafarnaumi zsinagógában        Aki figyelmesen elolvassa azt a hosszú beszédet, amelyet Jézus a kafarnaumi zsinagógában a kenyérszaporítás csodája utáni napon mondott (Jn 6,26-70), lehetetlen, hogy meg ne értse benne a valóságos jelenlét előzetes ígéretét és ünnepélyes…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Stoffán György internetes cikke nyomán (http://polgarportal.hu/konyorulj-rajtunk-uram/) „Könyörülj rajtunk Uram!”     Nagyböjt utolsó hete közeleg. És szomorú vagyok. Szomorú, mert Európa társadalmainak túlnyomó többsége ostoba, nemtörődöm, rest és hitetlen. Itt játszódik a szeme előtt saját…

Szólj hozzá!

Krisztus Szent Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ A Szentlélek minden kenetének illatával betöltötte Máriát, aki hűséges maradt Igen-jéhez és belemerült a Megváltás misztériumába. Aki Krisztust követi, az örömmel tekint az Úr Édesanyjára. –  Imádkozzunk el minden nap…

Szólj hozzá!

A végima után síromra Állítsatok kis keresztfát, S emlékül sírom kövére Csak ezt írjátok: «Hitt s most lát!»  (Sírfelirat, L. Veuillot 1815-1885) (A képen Tóth Tihamér)   I. A kérdés fontossága     A következőkben sorra vizsgáljuk azokat az érveket, amiket az…

Szólj hozzá!

Jézus szavai az Utolsó Vacsorán       Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret kezébe vette, megáldotta, s e szavakkal nyújtotta tanítványainak: „Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem.” Hasonlókép a kelyhet e szavakkal nyújtotta nekik: „Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szüzeknek Szent Szüze – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ Mária, Isten legkiváltságosabb teremtménye, aki a legtökéletesebb, legszűziesebb szűz és magasan fölötte áll az összes többi szüzeknek. –  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail…

Szólj hozzá!

1941-ben, ezen a napon hunyt el a nagy magyar, Gróf Teleki Pál földrajztudós, egyetemi tanár, cserkészvezető, miniszterelnök.

Szólj hozzá!

Lehet-e az Oltáriszentségben hinni?       Sajnos, kétkedés és tagadás is felemeli a fejét. Hogyan lehet az Oltáriszentséget hinni és imádni? Az utolsó vacsorán Jézus talán csak emlékjelül törte meg a kenyeret s nyújtotta a kelyhet. A kenyér és a bor az Úr áldozatának csupán jelképe, de semmiképp…

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Istennek Szent Anyja – Könyörögj érettünk!  (Litánia itt!) Elmélkedés: ‒ A Szent Szűz nem anyaisten, mint a pogány kultúrák hiedelmeiben. Mária valóságos Istenszülő! –  Imádkozzunk el minden nap három Üdvözlégyet a békéért! Let's recite three Hail Marys for peace every day! Rukoilkaamme joka…

Szólj hozzá!